Page 2

Velkommen til stævnet

• Det er mig en glæde indledningsvis i dette jubilæumsskrift, at kunne byde de mange bowlere, som har tilmeldt til til vort jubilæumsstævne: VELKOMMEN TIL ET PAR FESTLIGE SPORTSDAGE i Rødovre Centerets Bowlinghal den i7., 18. og 19. april. Jeg vil samtidig sige alle tak, fordi de har vist deres interesse for vor klub ved at deltage i stævnet, og jeg vil benytte denne lejlighed til, på hele vor klubs vegne, at sige til alle vore sports kammerater, til vore venner og modstandere på banerne ved stævner og i kampe,og i festligt lag hvad e~ ten det har været efter sejre eller nederlag: TAK for et enestående godt kammeratsskab gennem de 5 år, SISU nu har eksisteret som sportsklub. • Vi håber og tror på, at vort jubilæumsstævne vil blive et godt stævne. Vore medlemmer, og i særlig grad det nedsatte stævne- og jubilæumsUdvalg, stiller de største forventninger til, at det arbejde de har lagt i arrangementet, vil krones med held, eller kortere sagt: at alle deltagere vil blive tilfredse ved at deltage. • Der er mange, som udover klubbens medlemmer, har været medvirkende til, at stævnet har kunnet arrangeres. I første række tænker jeg hermed på annoncørerne

2

I •

KLUBBENS FORMAND: WILLIAM RABEN.

i jubilæumsskriftet, og på de mange, som beredvilligt har stillet større eller mindre præmier til rådighed for spillerne. Også til disse mennesker vil jeg udtrykke vor taknemmelighed, og jeg beder alle forstå, at vi værdsætter den hjælpende hånd, der herved er rakt os. • Jubilæumsskriftet indeholder komplet startliste for stævnet, men det er end videre vort håb og ønske, at vi vil kunne medvirke til at markere lidt bowlinghistorie. Ikke alene vil vi fortælle om SISU og starten i klubben, men også i en udstrækning som pladsen har tilladt, om dansk bowlingsport og bowlingsportens o~ rindelse. • Vi ved, at vi gennem jubilæumsskriftet taler til en interesseret bowling kreds, og vi ønsker alle god fornøjelse med læsningen. • Og med jubilæumsstævnet. VILLIAM RABEN

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement