Page 19

~q~Q~§_Q~~_1~~_~~~!h_~h~_11~1~_{C2r!~~!_fr~_~!9~_lZ2 BANE

KLUB

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kammeraterne Starlet Kammera terne 1940 Kammeraterne

Poul Mølgård Janni Nielsen Poul-Erik Juhl Bent Madsen Vagn Sletting Jørgen Christensen Alma Hansen Grethe Jørgensen Joan Højer Bente Bruun Grethe Trus t Else Christensen Gier Bang Aase Holdt Gurli Petersen Hanne Brinks Rosa Hansen Hildur Pedersen

KLASSE

CKC Jumbo CKC Kammera terne He11 erup RKBK Jumbo Shoot Starlet Shoot Hellerup Shoot

Helge Pedersen Linda Topp Poul Nuqvist Preben Jacobsen Knud Højer Andersen Leif Nissen Elsbeth Petersen Else Wendorf Elsa Petersen Kathe Christensen Hanne Rasmussen Lissi Carl sen Therkild Jørgensen Lillian Jensen Solveig Falck Molly Petersen Svea Kaltior Vibeke T. Jensen

Stjernen 67 Starl et Tel-Star 1940 Tel-Star 1940 Kammeraterne Jumbo CKC RKBK He11 erup Hellerup Jumbo Partner Shoot He11erup Hellerup He11erup

D C A C A B B B C B B - D D B -

Henning Pedersen Gunnar Larsen Frede Steffensen Mogens S. Jensen Jørgen Tipper Kurt Clausen Børge Olsen Holger Johnsen Kaj 0elund Gerner Hansen A lfred Kramer Poul Nielsen Else Kristensen Hanne Henekel Ena Pagel Bjarne Frederiksen Benny Andersen Edy Steffensen Kjeld Chri stensen Kaare Kærager Finn Pedersen John Andersen Egon Hansen Anders Mortensen

BBK A BBK B Brh.Sport 66 B A BBK Sisu A BBK B GBK C OKB C Flintstone B Brh. 36 D Jumbo D BBK C A VKB BBK B Hell erup A Barn-Barn C BBK B A Brh.sport VKB B BBK B BBK B Barn-Barn D Tel-Star D A Sisu

A A

Ib Svendsen Erling Nielsen Raimo Vesterinen Ole Hansen Hans Hansen Jørn Skøt

Sisu 1940 Tel-Star Hell erup Hell erup Cimbrer

A A B A C B

- Edvard Hansen - Jørgen Wittendorf

He11 erup He11 erup

C C

- Svend Ruben Lind

Rødovre

B

C B C B C B C A A C B A B C B C C C

-

B B A C C B B A A C B A B B C C B C

~q~Q~§_Q~~_1~~_~E8!h_~h~_1§~1~_ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Hans Henrik Sørensen BBK E. Frank Pedersen Center Karl Kristensen Brh.Sport 66 Bent Fauerskov BBK Svend Jarlstrøm Sisu Kaj Anker Nielsen BBK Jørgen Scheibel GBK Bent Nielsen Shoot Steen Pedersen Flintstone John Mehlsen Shoot Eddy Hagenflindt Flintstone Robert Falck Shoot Lillian Christiansen SAS Connie Rosenkilde BBK Gerda Rasmussen Hellerup Elis Christensen Sisu Finn Nielsen BBK Anita Bech BBK Bent H.Rasmussen VKB Jens Gryholt BBK Bjarne Nielsen He11 erup Jørgen Jensen Tel-Star Allan Petersen Hellerup Preben Mortensen Sisu

A B B B A B C C B B

~q~Q~§_Q~~_1~~_~~8!h_~h~_1§~1§ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jørgen Skriver Bent Petersen Jørgen Nielsen Hermann Carl sen Peter Eriksen Helge Hansen Mie Eriksen Knud Nielsen Kaj Pedersen Bent Hjorth Louis Ruggård

Sisu 1940 Sisu Hell erup Op-Ned Tel-Star Op-Ned Tel-Star BK65 Twenty-Five Rødovre

D

B D

A C B D D

B

-

19

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement