Page 14

I Dansk Bowling Forbund's landsturnering har SISU deltaget med dels damehold i 1968/69 , 1969/70, dels et herrerhold i 1969/70. Vi synes selv, at vor deltagelse har været lidt af et succes. I den fØrste sæson blev vort damehold zonevinder, og i denne sæson blev vort herrerhold bedst i den sjællandske Zone. De afbillede hold er S-mands holdene fra denne sæson.

De TV-mesterskaber, som hidtil har været afholdt, har for l. pladsens vedkommende indtil nu været forbeholdt spillere fra andre klubber. Nærmest ved mesterskabet var vi i 1968, hvor Vibeke JarlstrØm og Jørgen Nielsen kvalificerede sig til finalen. Herfra stammer billederne. Dette var lidt om de sportslige begivenheder, hvor SISU's medlemmer har været in~ voldveret. Der er mange ting, vi kunne have nævnt endnu. Georg Jensens eventyrlige tur til Mexico i 1968, de mange danske rekorder og vore ungdomsspilleres fortræffelige indsats ved forskellige lejligheder, ja, for slet ikke at tale om unionsturneringen, hvor vore mange hold repræsente rer klubben på en glimrende måde. Men vi håber, at alle ved disse sider om SISU, om bowling og om de sportslige begivenheder i de 5 år har fået et - omend beskedent - indtryk af klubben. -jør

14

*

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement