Page 11

5 års bovvling Netop i disse dage fejrer bowlingsporten i Norden sin 60 års dag som aktiviserende sport. Det var i Sverige bowling spi 11et først blev drevet, og såvel spilleformerne som de enkelte udøveres ind stilling til bowling har unægtelig ændret sig noget siden. . .. .. Man skal naturl~gvls være forslgtlg.med a~ på~tå, at der llgger noget k~rakterlstlsk l,.at det førs~ for.8 år ~lden lykkedes at lndføre bowllngsplllet 1 Danmark for alvor. Forinden havde et halvt hundrede pionerer dyrket spillet i Sverige, hvor de - som regel en gang om ugen - tog turen over sundet til Malmo eller Helsingborg, for der at nyde dette dejlige spil. Men først ved indvielsen af den første danske bowlinghal,ROSSINI i Valby i 1962 kom der gang i aktiviseringen for alvor. Klubber blev startet, nye haller åbnedes, bowlingsporten ekspanderede voldsomt især i de første år, og spillets organisation antog mere og mere faste former. Hvor det med undtagelse af en enkelt klub, navnlig var de bestående kegleklubber, som i starten var de bærende kræfter for så vidt angår oprettelse af klubber for bowling, gik udviklingen i bowling mere og mere hen imod en større selvstændighed. Såvel på unions- som på landsplan var sporten organiseret under een hat ,men dannelse af de mange "rene" bowlingklub ber, måtte uvægerligt betyde, at en de ling af kegle- og bowlingsporten var nødvendig. DANSK BOWLING FORBUND så derfor dagens lys. I 1968 stiftedes efter lange for handlinger dette bowlingforbund, som med det samme kom i arbejde, og som på fremragende vis ledte bowlingsporten ind i de rigtige spor. Bowlingklubben SISU var en af de klubber, som var med, næsten fra begyndelsen. Klubben blev startet i 1965 af nogle bowlere, som dels havde spillet i andre klubber, men som gerne ville være med i en

decideret bowlingklub, eller som var helt nye udøvere. Det viste sig hurtigt,at der var muligheder for virkeligt aktivt at drive en bowlingklub, og resultaterne både organisatorisk og spillemæssigt lod ej heller vente på sig. Klubbens medlemstal voksede støt og roligt, og i dag er SISU landets største bowlingklub, med 71 aktive bowlere, fordelt mellem 45 seniorer og 26 ungdomsbowlere . Men ikke mindst på de spillemæssige område har klubbens aktive præget bowling s~orten: Klubben har haft den glæde,at se Slne splllere ved mange lejligheder, i toppen, eller i umiddelbar :nærhed af den. Ved danmarksmesterskaber, i landskampe, i unions- og landsturneringer, ved stævner og ved utallige andre sportsarrangementer har SISU formået at skabe respekt og be undring om sit navn. O

Vi skal i det efterfølgende fortælle lidt om denne sportslige udvikling. I ord og billeder vil vi forsøge at skrue tankerne lidt tilbage og huske de højdepunkter, som klubben aldrig glemmer, men som det en gang imellem er meget morsomt at fortælle andre om. Det er naturligvis ikke for at prale af de sportslige fortjenester, men måske mere for at hædre de mennesker, som har gjort sig fortjent til dette. Og når det er sagt, skal det samtidig understreges, at klubben er helt klar over, at der er betydeligt flere lejligheder, som burde nævnes, end dem der er plads til her,men vi håber på tilgivelse, hvis vi i farten har glemt en eller anden begivenhed, som måske har fortjent at komme med her. De her anvendte fotografier er venligst udlånt af Bowling-Journalen.

* "

Profile for Bowleren

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

5 års jubilæumsstævne  

Udgiver: Sisu

Profile for bowleren
Advertisement