Page 7

Fyns Bowling Union FORMAND

Sverre Johannesen Aalykke Alle 33 - 5000 Odense Tlf. dag (09) 12 00 76 aften (09) 12 72 56

SEKRETÆR

Leo Aalholrn Nielsen Violvej 17 - 5750 Ringe Tlf. (09) 62 21 24

KASSERER

Jørgen Larsen Palludan Mul.Ie r sv ej 10 - 5000 Odense

SPILLEUDVALGSFORMAND

Arthur Andersen Svanevej 16 - 5000 Odense Tlf: (09) 11 82 48 - dag (09) 13 62 79 - aften

Sjællands Bowling Union FORMAND

Leif Nyqvist Åbjergvej 8 - 3600 Frederikssund Tlf. : aften (03) 31 10 42

KASSERER

Martin Jensen Lyngvej 13 - 2800 Tlf. (01) 87 67 16

Lyngby

SEKRETÆR

Preben Nielsen Bygvæn~et 8 - 4000 Roskilde Tlf. (03) 36 09 25

SPILLEUDVALGSFORMAND

Bjørn Vigeholrn A. E. K. - Ri s e - 4000 Roskilde Tt5::s35 51 Of

UNGDOMSLEDER

-lok298

John Jørgensen Roarsvej 5 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 24 72 dag (03 321) 1033 5

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Profile for bowleren
Advertisement