Page 5

UNIDNERNE Jydsk Bowling Union

FORRETNINGSUDVALGET FORMAND

Pe r No r ga a r d Svalevej 7 - 7060 Taulov TlL (055) 62 62 4

SE KRET ÆR

Svend Kopp Vilh. Becksvej (06) 14 50 55

KASSERER

C

Henning Munch Voerbjergvej 11 - 9400 Nø r r e s undby Tlf. (08) 17 29 55

SPILLEUDVALGSFORMAND

AALBORG

61 - 8000 Aarhus

Poul E. Larsen T,'glvænget 9 - 9000 Aalborg Tlf. dag (08) 1331 00 10k.94

- KREDSEN

FORMAND

E. Sa rn ue l s e n So ndo r va ngs vej 63 - 9000 Aalborg TlL (08) 13 08 74

NÆSTFORMAND

He Irnuth Schrrii dt Ho r hav cn 18 - 9000 Aalborg Tlf. (08) 12 28 72

KASSERER

Mogens Eskildsen Lektorvej 16 - 9000 Aalborg 1'1L (08) 13 66 26

SEKRETÆR

Margit Da hl Pedersen Toftevej 62 - 9400 Ne r r e s undby

SP~LLEUDVALGSFORMAND

Poul Erik Madsen Skolevej 4 - 9260 Gistrup TIL (08) 15 17 11 - 223 3

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Profile for bowleren
Advertisement