Page 3

Dansk Bowling Forbund Forretningsudvalg FORMAND

Kurt Christensen Enghavevej 25 - 1674 Kbhvn. V. Tlf. dag: (01) 21 14 10 aften: (01) 31 51 93

SEKRETÆR

Viggo Hansen Tornerosevej 83 - 2730 Tlf. aften (01) 94 52 56

Herlev

Egil Hol.rn Niels en Buddingevej 244 B stv. Tlf. dag (01) 15 68 98

- 2860 Sobo r g

KASSERER

SPORTSSEKRETÆR UNGDOMSLEDER SPILLEUDVALGSFORMAND

Ib Sparre Duevej 106. sal - 2000 Kbhvn. Tlf. aften (01) FA 507 Ejben Henriksen <1lsterbrogade 78 - 2100 Kbhvn. Tlf. aften (01) TR 4065

F

<1l

Hovedbestyrelse HOVEDBESTYRELSEN FORRETNINGSUDVALG, F.B.

U.

BESTÅR AF OVENNÆVNTE SAMT UNIONSFORMÆNDENE:

Sverre

J. B. U.

Per

K.B.U.

Helge

S. B. U.

Leif

Adresser:

Johannesen

Norgaard A.

Larsen

Nyqvis t Hans en

se de respektive

unioner.

1

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Profile for bowleren
Advertisement