Page 2

Indholdsfortegnelse DANSK BOW UNG Forretningsudvalg

FORBUND - Hovedbestyrelse

DANSK BOWUNG FORBUND Teknisk udvalg - Arnat</>r-og ordens DANSK KEGLE-

side udvalg

OG BOWLINGUNION

JYDSK BOWLING Forretningsudvalg

UNION - Aalborg-kredsen

1

side

2

side

2

side

3

JYDSK BOWLING UNION Aarhus-kredsen - Herning-kredsen

side

4

FYNS BOWLING Hovedledelse

side

5

side

5

side

6

side

7

side

8

BOW LINGHALLER

side

9

KLASSIFICERING

side

9

INTERNA TIONALE FORBUND F. L Q. - Nordisk Bowlingforbund

SJĂ&#x2020;LLANDS Hovedledelse

BOWLING

K'PBENHAVNS Hovedledels e PRESSEN Bowleren

UNION UNION

BOWLING

UNION

- Bowling-Journalen

[Ke gl e s po r t - Bowlaren

- Keilaaja

side

10

KLUBBER UNDER D. B. F. KODENUMRE FOR LICENS K. B. U. - S. B. U.

side

11

F.B.U.

side

12

side

12

ANTAL

-J.B.U, KLUBBER

UNDER D. B. F.

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Profile for bowleren
Advertisement