Page 11

Bowlinghaller AALBORG

Ka r ol i ne Iund, Fynsgade 1 - 9000 Alborg Tlf. (08) 12 68 22 Daglig leder:Torben Hansen

AARHUS

AarhushaUen, 8000 Aarhus C TlL (06) 13 25 00 Daglig leder: Mogens Mathisen

HERNING

Fyrrevej 6 - 7400 Herning Tlf. (07) 122894 Daglig leder: A. E. Hå ni ng

VIBORG

Tinghallen, Elsenpladsen, 8800 Vib. Daglig leder: Niels Wahle

KØBENHA VN S

Islands Brygge 83 - 2300 Kbhvn. S Tlf. AM 51 20 Daglig leder:Inge Lise Christensen

RØDOVRE

Ro dov r e Centrum, - 2620 Rødo vr e Tlf. (01) 41 12 46 Daglig leder:E. Mac Lennan

VALBY

"Rossini"Gl. Jernbanevej, Tlf. (01) VA 2735 Daglig leder: E. Dalby

FREDERIKSSUND

Kocksvej 23 - 3600 Frederikssund Tlf. (03) 31 19 19 Daglig leder: Hans J'o r ge n Poulsen

2500 Valby

Klassificering HERRER A over 175 B 160 - 174 C 140 - 159 D under 140 U

DAMER A over 150 B 135 - 149 C under 134 U U-klassificeret

U-klassificeret

9

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Dansk Bowling Forbunds Adressebog - (1969)  

Profile for bowleren
Advertisement