Page 21

skriftligt tilstilles unionens fpr kampens afholdelse.

spilleudvalg

senest

14

dage

§ 17 Der henvises s temme l s e r .

ENDVIDERE

icpvrigt til D. B. F. 's cpvrige love og be -

ER FØLGENDE

FASTLAGT:

1. Turner'ingen omfatter herrer, damer og ungdomsspil lere, med hver sine hold inddelt i det efter anmeldelserne af hold nedv e ndi ge a.ntal rækker.

-

~. Række rne ove r hele Lande t betegne s ensa rtet, s Ie de s : øverste række benævnes 1. division, der omfatter 8mands hold. Nærmeste rækker derefter 2. division, 3. division o. s. v. Efter 5. division benævnes rækkerne A, B, C, o. s. v. Om ne dve ndrgt deles disse i Ai, A2, Bi, B2 o. s. v. å

3. Kan en union ikke rrio n s t r e en række med 8 mands hold betegnes q:.verste række i denne union med 2. division. 4. Vil en union tillade flere hold fra samme klub i en række, må denne række benævnes med bogstav, f. eks.A-rækk e , B-række o. s. v. , hvilket kan betyde, at en union eventuelt kun har een eller 2 divisioner, indtil antallet af anmeldte hold be rettiger til udvide Is e .

• • • Næ r væ r e nd e bestemmelser er vedtaget pil. Dansk Bowling F'o r bunds r e pr æs e nta nt s ka bs rne de den 20 april 1968.

2i

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement