Page 17

§2 Som dansk rekord kan kun godkendes et resultat,opnået i et stævne eller en turnering, som er officielt aner .kendt enten af Dansk Bowling Forbund, eller af et andet nationalt forbund, s om er medlem af F. I. Q. , og hvis officielle resultatliste tilsendes Dansk Bowling Forbund. §3 Rekorder både damer

kan sættes og herrer:

Individuelt Hold

Hold

i f<plgende dis cipliner,

(europæisk): (europæisk):

(amerikansk):

2,3,4,5,6,7 2-mands, 4-mands, S-mands, 5-mands,

gældende for

og S serier 4-6 og S serier 4-6 og S serier 4-6 og S serier 3 serier

§4 Rekorder kan kun godkendes, såfremt f<plgende betingelel s e r er opfyldt: Baner samt alt materiel skal nøje opfylde de krav, som F.l. Q. 's regler stiller om mil.l , vægt m.v. Der må kun spilles en serie pil. samrne bane,og der skal ske normalt skift med en anden spiller mel. lem hver rude.

§5 I alle konkurrencer med europæisk s pi l kan underliggende rekorder godkendes. Resultatet skal altid regnes fra 1. serie. Kun resultater, i de for stævnet og/eller turneringen udskrevne discipliner, kan blive godkendt som rekord. §6 Opnås der i samme disciplin flere rekorder på en og samme dag, uanset spillested, kan kun dagens h øj e st e resultat I:!odkendes som dansk r eko r d, Opnår to spillere samme rekordresultat samme dag, bliver begge at an se som rekordholdere. §7 Stævne- eller turneringsledelse skal, ved anmeldelse af ny rekord, udfylde en s-ærlig blanket, som findes i en17

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement