Page 16

Klubskifte §1 En spiller kan kun repræsentere den på licenskortet registrerede klub,hvorfor licenskortet ved ethvert klubskif te må indsendes fil Dansk Bowling Forbund til ny påteg ning. .§2 Ved klubskiftet får spilleren 3 månederes karantæne, som regnes fra dendag,licenskortettilgår DanskBowling Forbund for ny påtegning. Forlader spilleren en klub uden at overgå til anden kl ub med det sarrtme,l.a.n spille ren underrette Dansk Bowling Forbund om udmeldelsen, fra hv ilket tidspunkt karantænen da regnes. §3 Undtaget fra karantæne bestemmelsen er spillerens deltagelse i individuelle stævner og på repræsentative hold. I stævner skal spilleren repræsentere sin nye klyb,medrn i nd r e spilleren kan opnå sin tidligere klub 's skriftlige tilladelse til at bære dennes klubdragt. §4 Såfremt en spiller skifter klub i sæsonen på grund af flytning til anden by, kan der gives dispensation fra § Z. §5 Hvis en spiller skifter fra en klub, der ikke anmelder hold eller Ie s e r licens for spillere, skal § Z stadig re spekteres,medmindre klubben eller dens bowlingafdeling er opløst.

Rekorder §1 Dansk rekord kan kun sættes af en dansk statsborger, der er medlem af Dansk Bowling Forbund, i en konkur rence, hvor der spilles efter spilleregler, s orn er god kendt af Dansk Bowling Forbund eller af andet nationalt forbund blandt F. L Q's medlemslande.

16

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement