Page 15

§7 Til officielle kampe he nhe r er :Dansk Bowling Forbunds mesterskaber, landskampe, nordiske-, europa- og ver densmesterskaber, unions- og mesterskabsturneringer , samt bykampe, endvidere de arrangementer der jfr. §§ 1, 2 og 3 bliver godkendt som officielle.· §8 Enhver ans e gnmg om tilladelse til at afholde .et arrangement skal indeholde stævnets propositioner. Kun Dansk Bowling Forbund kan erklære stævnet for officielt.

§9 Enhver klubdragt skal være indregistreret og godkendt af unionen og må ikke være i strid med Dansk Bowling Forbunds amate r-- og ordensbestemmelser . §10 I alle officielle turneringer, mesterskaber og stævner skal der spilles efter Dansk Bowling Forbunds spilleregler. §11 En spiller klassificeres efter et seriesnit, som denne har opnået i de derom nærmere bestemt antal officielle kampe og placeres i en række, der benævnes enten A,B, C o. s. v. Gennemsnittet for de respektive rækker fastsættes af r epræs entantskabet.

Danmarksmesterskab §1 Danmarksmesterskaber afvikles Ifm gang årligt. Terminer og propositioner fastsættes af hovedbesty relsen.

-

§2 Der spilles og aamer.

i discipliner

individuelt

og hold for herrer

§3 Der spilles

efter

Dansk Bowling Forbunds

spilleregler. 15

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement