Page 14

BESTEMMELSER IOVRI6T Særlige

§1

Arrangement af internationale kampe og stævner ver Dansk Bowling Forbund's skriftlige tilladelse. Arrangementet må ikke kollidere med forbundets nionernes interesser.

kræog u-

§2 Internationale arrangementer, med mere end 4 natio ners deltagelse, kræver endvidere særlig tilladelse fra FIQ, som kræver at a ns eg riin ge n skal være behandlet og godkendt 3 måneder forinden stævnets påbegyndelse. §3 I de officielle mesterskaber, turneringer og stævner, der arrangeres af Dansk Bowling Forbund, unioner eller klubber, må kun deltage forbundets licenserede medlemmer, medmindre der foreligger skriftlig tillade Is e fra Dansk Bowling Forbund. §4 I andre nationale og internationale stævner må forbundets licenserede medlemmer deltage, under forudsætning af, at Dansk Bowling Forbunds a rna tø r og ordensbestemmelser respekteres, endvidere, at deltagelse heri ikke er i strid med Dansk Bowling Forbunds, unionernes eller klubbernes interesser. >

§5 For at kunne deltage i Dansk Bowling Forbunds individuelle mesterskaber og landskampe, må et medlem ikke have fremmed statsborgerskab. §6 I Dansk Bowling Forbunds holdrnesterskaber kan maksimalt 25% på disse hold besættes af spillere, som ikke har dansk statsborgerskab, dog under forudsætning af,at disse spillere de sidste 5 år har haft tast ophold i Danmark. 14

Profile for Bowleren

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Dansk Bowling Forbunds Love - (1968)  

Profile for bowleren
Advertisement