Page 9

"

~p1it" bet1'der, Jt.t fork'eieri· er" væltet, og mindstee&tikegl~".ID et· elleJ,:flere andre kegler. "Split' markeres O (C). æ

'x

'Miss" betyde!, at manjkke: slår alle kegler.ned 1;2 s!a;g,altsA0ikketniger sin pare, Hcr~arke0es kun ånf:allet af væltede kegler, Hvis ingen.keglt)r vælte~i nd~f slag ·markeres -, • . '1

)vertrådt betyder, at~aget

er, ugyldigt.

MarkC!es'

scorese(Ilen.eftei"hvert;slag'~~dtagep;~f r ~edat skrive;'tU niii.riha:l:;udførfH bmskM· medregnes'! ruden; \

~KSEMPEL: ?>:::;;

..

"::;N

.','

,

~æg'mærke til i følg()nde eksempel, at d~r Rndessrna qfre i n ~r$se viser- antallet af keg~er,(som spllJeren har sl*et ned i Igsl1 mærke til~ at $pilleren klm slå 3 shg i lo. \vis han slår'·en stri sine pbintsfi ..rx pare

kal+så:1e

Profile for Bowleren

Bowling-Tips - (1967)  

Bowling-Tips - (1967)  

Profile for bowleren
Advertisement