Page 9

lille flok pionerer, som en gang ugentlig begav sig fra København til Sverige for at bowle, skal dog nævnes, for de var den egentlige årsag til, at sporten kunne holde sit indtog, og disse menneskers indsats først i tresserne både på det sportslige område og i forbindelse med deres aktivitet for at få flere danskere interesseret, resulterede i, at den første bowlinghal kunne indvies på .Rossini" i København i 1962. Denne hal viste sig hurtigt at være for lille, og både i provinsen og yderligere i København anlagdes haller. Naturligvis betyder en sport som bowling, og konkurrencemomentet i hver en kamp, at klubber er opstået og i fremtiden vil dannes i hundrede tal. Næsten alle bowlingklubber er tilsluttet Dansk Kegle og Bowling Union, som er tilsluttet det internationale forbund, FIQ - Federation Nationale des Quilleurs - og som i vid udstrækning deltager i et nordisk samarbejde på bowlingområdet. Under sig har DKBU de lokale unioner, som alle gør et prisværdigt arbejde for kendskab til og organisation af sporten. I de øvrige nordiske lande er sporten i lige så rivende udvikling som her, men har iøvrigt været kendt og spillet i adskillige år. Især i Finland findes flere glimrende spillere, og enkelte er så langt fremme, at Finland hører til een af de dominerende nationer på bowlingens område.

BANER,

TILLØBSBANER,

KEGLER,

KUGLER

Alle mål på baner, tilløbsbaner, kegler og kugler er internationale, bestemt af FIQ. Det kan måske være af interesse at vide noget om disse bestemmelser, og de vigtigste skal derfor bringes: Banens længde fra tilløbslinien til kegle nr. 1 er 18,29 m. Banens hele længde fra overtrædelseslinien til banens bageste kant ved keglerne er 19,2 m. Banens bredde er normalt 1,06 m. Tilløbsbanens længde skal være mindst 4,6 m. 7

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement