Page 8

Keglerne er 38 cm høje, og vægten varierer mellem 1350 g og 1640 g. Afstanden mellem hver kegle på keglestedet fra centrum er 305 mm. Kuglens vægt er højst 7,3 kg og mindst 4,3 kg. Største omkreds er 685 mm. Vægtforskellen mellem den kuglehalvdel, som indeholder fingerhullerne og den massive del må ikke overstige 85 g. Forskellen i vægt mellem kuglehalvdelene på siden af hullerne må ikke overstige 28 g. At kuglen er rigtigt afvejet kontrolleres nøje. Ved VM, EM, NM og DM vejes kuglen med en specialvægt for at kontrollere at de nævnte vægte stemmer. Indledningsvis blev der nævnt, at der under den såkaldte gangstertid i USA forekom "bearbejdede" kugler. Man havde forandret kuglens afbalancering på en sådan måde, at den fik øget effekt ved selve kegletræfningen. Skulle en bowler i dag komme på den ide at ændre balancen på sin kugle, vil han ubønhørligt blive diskvalificeret.

BOWLINGUDSTYRET Når nybegynderen første gang besøger en bowlinghal, behøver han ikke at have nogen form for udstyr med sig. En kugle kan uden udgift lånes og et par sko lejes billigt i hallen. Allerede fra begyndelsen skal det understreges, at det er forbudt at anvende gummisko eller sædvanligt fodtøj. Bowlingsko Bowlingsko er specialsko. For højrehåndsspillere er venstre skosål af en speciel slags læder, medens højre hæl er af hvidt gummi, som ikke afsætter mærker på tilløbsbanen. På visse skoarter er begge hæle dog af hvidt gummi. Grunden til skoenes forskellighed ligger i, at venstre fod, i kraft 8

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement