Page 65

\,

10:31

5(;oDE

=* Jl11- ~~

RAD

om famlltesporten nr. 1

1. Vær god mod invenuret.

l. Overdriv ikke hlrdhed I ,laget.

l. Hav rupekt for o.,ertnedelleslinlen.

~

<I. Vis god Iportdnd.

S. NZ'In altid ktglerne ...ed deres nummer.

SLAGSEDDEL Navn

1

2 3

Jens

r:

1

1

~

2

\SI-

3

~

.l2J=. 114

9

90

~ 30

~

i2L 90

~

.~

~

120

150

180

210

!:?:L:-

x

60

240 270

~

191-

191-

191-

191-

191-

191-

27 .36 45 :s.<t 63 72

9 -

9

ffi

191-

81

~

~

~

~

~

.~

~

®?

9/

~

~

60

89

~

9

~

57

95

114

13-3

~

~

@:..

~

109

125

13<1 143

W=-

~

~

~

~

~

72

92

12.2

~

~ 100

~~

17

37

19

36

53

~

~

~

2.0

76

40

60

~

55

80

~

~

~

.~

63

93

120

,~

.~

140

9-1';)/>< 169 189 8/l'2' 160 169

~

LL

LL

LL

LL

LL

Point. ø O

190

90/553 10

190/743 4 3 12

189 / 932 4 2 1 4 1 169/1101

X

XXX5'5'

~

X

7/X

180

2.42. 2.00

2.42/1343

55

200 /1543

/ LL

LL

_

300/463

~

182.' 2.12 160

/

10

90 9/9

~ 160

X

9

171

LLLLLLLLLLLLLLLL LL

·xxx 300

102

121141 152

10

X X 9y 4 -3 1 -3 1 14-3 163 163 /163

72

~ 30

10

,~

107

8

52

5

9

~

7

45

38

8

~

6

28

19

7

~

5

8

4

6

4

'I

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement