Page 63

HUSK: Slår du en strike, mister du fornøjelsen af næste slag.

slag. Man kan altså få højst 20 points i den rude, hvor sparen er slået. Slår man ikke alle 10 kegler ned i to slag, regnes der med det antal kegler, som slås ned i disse to slag - altså fra O til 9. På slagseddelen er hver rude inddelt i to rubrikker, beregnet til markering af de to slag. På de næstfølgende illustrationer er markeret de 5 former for tegn, man anvender. STRIKE markeres med et kryds i første rubrik. SPARE med en skråstreg gående fra højre mod venstre. SPLIT med en bolle i første rubrik. MISS - total (ingen kegler rammes) markeres med en vandret streg. MISS - hvor ingen spare opnås, med en vandret streg under den markering, som angiver det nedslåede antal kegler. Lad os se lidt på en slagseddel. På en sådan er der afsat plads til at notere sig de ting, som har med den enkelte spiller at gøre - navn, klub, hallens navn, dato, licens nr. og turneringens navn, og naturligvis selve slagseddelens resultater. Vi begynder med at gennemgå den afbillede slagseddel, rude for rude: Rude 1: Otte kegler slås ned i første slag, to er altså tilbage, og spilleren rammer ikke disse kegler - får altså en miss. Dette bliver til 8 points i første rude.

64

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement