Page 60

ting, men spiller man regelmæssigt, vil de fleste tilstræbe at nå bedre resultater, hvilket naturligt medfører et ønske om at lære hookslag eller skrueslag. Hookslaget er det letteste for kvinderne, men det kræver en del træning.

Almindelige fejl En af kvindens almindeligste fejl er et for hurtigt tilløb. Mange hylder tilsyneladende det princip, at det gælder om at bevæge sig mod overtrædelseslinien så hurtigt som muligt og tror formodentlig, at kuglen på den måde opnår mere fart. Dette er imidlertid en helt forkert opfattelse. I stedet mistes balancen, det stabile slag umuliggøres og resultatet bliver, at der rammes uensartet. En anden fejl er en for kort bagud pendulering. Det virker, som om mange er bange for at tabe kuglen, hvis bagudpenduleringen bliver højere, eller at tommelfingeren og de to andre fingre ikke vil slippe kuglen. Ofte slippes kuglen bagved overtrædelseslinien, hvilket kan betyde, at kuglen er for tung, eller rytmen i tilløb og pendulering er forkert. Det sker endda, at højrehåndsspillere sætter kuglen i banen i venstre side og et bagskrue begynder midt på banen. 10. kegle tages fra højre side af banen og 7. på venstre side. Det kan ligeledes ske, at kuglen ikke føres frem foran kroppen i første skridt, men i stedet føres lige nedad. Dette giver en dårlig start og ikke den rette bagudpendulering. Når man anvender en for tung kugle og foretager nogle af de her nævnte fejl, kan det ikke lade sig gøre at foretage tilløbet i en lige linie, det vil uvilkårlig blive i siksak. Det er også sædvane blandt kvinder i højere grad end blandt mænd, at højre skulder kommer bagud ved overtrædelseslinien og kroppen vrides bagud ved overtrædelseslinien. Herigennem får kroppen en forkert stilling ved selve kugleslippet. Skuldrene skal altid holdes vinkelret mod keglerne. Som regel har en kvinde ikke de samme fysiske forudsætninger for at spille lige så hårdt som en mand. Men ofte slår hun unødvendigt svagt. Man skal ikke slå for hårdt, men man skal heller 59

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement