Page 6

spiller. Et flittigt studium af svenske såvel som andre landes bowlere ligger endvidere som grund for fremstillingen, og ikke mindst har de amerikanske bowlingfirmaer - AMF og Brunswick - været til stor hjælp ved at stille amerikansk litteratur til rådighed. Sporten i blæsevejr Keglespillet kan føres helt tilbage til det gamle Ægypten. Sporten udøvedes flittigt i middelalderen, men blev f. eks. forbudt i England af Edward III (1327-77), for at ungdommen i stedet skulle beskæftige sig med mere krigeriske lege. Bowling indførtes i USA i 1626. Den blev forbudt i midten af 1800-tallet på grund af de omfattende spiritus forbud m. m., og fordi den kom under indflydelse af gangstere, som anvendte "bearbejdede" kugler. Det var den tids største sportsskandale. Dengang spilledes der med 9 kegler placeret i rundkreds. For at gå uden om forbudet fandt man på at spille med 10 kegler, opstillet i en trekant. Derved havde det moderne bowling fået sin form. Et forbund stiftedes i 1895, ABC - American Bowling Congress - hvilket betød et endeligt farvel til gangstervældet. Forbundet fastlagde bestemmelser for banernes mål og behandling, for keglernes form og vægt, kuglen s omkreds, højeste vægt og korrekte balance m. m. I USA voksede bowling hurtigt, og efter de automatiske rejsemaskiners indførelse i 1951 fik sporten en lavineagtig fremmarch med omkring en million nye udøvere hvert år. I øjeblikket findes over 30 millioner bowlere i USA, deraf 10 millioner kvinder. Det amerikanske bowlingforbund - ABC - har 4,5 millioner medlemmer med licens, kvinderne har i deres eget forbund (WIBC) 2 millioner medlemmer og skolebowlingens forbund (AJBC) har 410.000 medlemmer. Bowlingen i Danmark Der knytter sig på grund af bowlingsportens nyepståen i Danmark, endnu ingen egentlig historie til den her i landet. Den 6

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement