Page 52

AVANCEREDE

BOWLERE

De mere erfarne bowlere har i lang tid trænet tilløb, rytme og bagudpendulering så systematisk, at hvis der fremkommer en nyhed, som måske kunne bidrage til endnu bedre bowling, så har de meget svært ved at omlægge den indlærte stil, hvilket er meget naturligt. Skal en ny detalje indøves, tager det først og fremmest et anseligt tidsinterval, før den er indlært, og som regel bliver styrken reduceret til en begynders niveau. Det er derfor uklogt midt i en sæson med vigtige turneringskampe at indøve et nyt tilløb eller et nyt slag. Man bør iagttage nogen forsigtighed med at tilråde en dygtig spiller, som har bowlet i mange år, at omlægge sin stil. Synker spillestandarden i nogen tid, må man derimod gerne forsøge at indøve noget andet, man har jo i så fald alt at vinde og intet at tabe. Som sagt synker resultaterne til en begynders stade, men indlæres den nye stil ordentligt, plejer de at stige igen. Det gælder også om at finde det mest praktiske tidspunkt til at omlægge stilen. Den bedste tid at gøre dete på er om sommeren, hvor der er næsten fire måneder til disposition, som kan bruges til at korrigere 0f! indlære samt forbedre stilen. En fejl kommer sjældent alene En kendsgerning i bowling er, at en fejl ofte drager yderligere to eller tre med sig. Hvis f. eks. første skridt er for hurtigt, bliver rytmen dårlig og tilløbet for hurtigt med en dårlig balance ved overtrædelseslinien. En almindelig fejl er, at højre skulder ligger for langt tilbage ved overtrædelseslinien, hvilket giver en dårlig retning mod keglerne ved at venstre side vendes mere eller mindre mod linien og 51

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement