Page 41

::::

@.

~

.

•••••••

11 •••••••••

Mi1J@

"

:::............................

".-.;;..@. ••

2-4-5-8: Ram ikke 2. for tyndt, da der så er risiko for miss.

. -..

· •••

~ 1 ••••••••••••••••••

..

""I'I".Y~ ••

I>bo • ••

Ej)

~@

I>-

, ••••••••••••••••••••••••••••••••

I'

.:

••

2-4-7: Lad kuglen gå over og ramme 2. på venstre side .

••••••

I...

C>o-c:> ••••

',AI •••••

bo

'"

•• , •

.

.

'"

6-10: Det er bedst, hvis kuglen rammer begge kegler.

.:~: .

~· ·.>. ·

~:il

1-3-6-10: Denne spare kan tages fra den sædvanlige strikeposition.

.:#:. 2-7:

8>

I>

..... ..- ....::.............................•••• e-

••••

I>

.~

•• •

En split, som ikke bør berede nogen større vanskelighed med et hookslag.

42

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement