Page 37

SPARESPILLET

Sparespillet er en vigtig detalje i bowling, som desværre alt for ofte er genstand for overfladiskhed. Nøglen til højere resultater ligger nemlig i beherskelse af sparespillet. Alle storspillere ved, hvor meget det koster at misse en enkeltkegle. En serie, hvor der ingen strike er, men ni kegler og spare i hver rude er på 190 points, men med 10 misser bliver serien kun på 90, altså et tab på 100 points. Dette turde være et tankevækkende eksempel på, hvor vigtigt sparespillet er. Mærkeligt nok råder den opfattelse blandt mange bowlingspillere, at sparespillet er af sekundær betydning. Forklaringen ligger bI. a. i, at vore lærernes tre i Amerika går ind for strike og overser sparespillets betydning. Dette er forkert, og det kan bevises med et enkelt lille regneeksempel. En eneste misset kegle har mange gange afgjort en kamp. For hver miss tabes elleve points, og for at opveje en enkelt miss skal der opnås to strikes i træk. Helt naturligt mener nybegynderne, at det er lettest at slå strike, eftersom der findes flere kegler at spille efter, medens det falder vanskeligere at dirigere kuglen mod en ensom kegle. Man plejer at sige, at nybegyndere har let ved at misse 5. kegle på grund af det store område på begge sider af keglen. Tre grundregler

Der findes tre grundregler for sparespillet: 1. Når keglerne står midt på banen, skal der benyttes samme ud-

gangsstilling som ved strikeslaget. 2.

38

Står keglerne til venstre på banen, foregår starten fra højre side af tilløbsbanen og kuglen kastes fra højre side af banen.

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement