Page 36

Enhver spiller må gøre så meget han ønsker og formår af "løft-" og vrideslag.

retning

Kurveslaget Kurveslaget beskriver en bue af stor bredde fra overtrædelseslinien til keglerne, og det er fortrinligt til strikeslag, vel at mærke hvis man behersker det. Det er dog overordentligt svært at lære og på grund af den stærke kurve et risikofyldt slag ved spareforsøg. Det spilles med mindre løft, men med mere og kraftigere vridning fra højre til venstre end ved "lift"-hook. Buen er så stor, at kuglen må kastes på banen i midten og rettes mod højre rendes kant. Når kuglen har passeret den halve bane, drejer den af i en stor bue mod 1. og 3. kegle. Fordelen ved slaget ligger bl. a. deri, at muligheden for strike er stor, netop fordi kuglen naturligt vil lave mere ravage i keglerne fra denne vinkel og blot behøver at strejfe kegle nr. 1. Kurveslaget plejer at blive kaldt for et geometrisk slag, og måske er denne form for matematik lidt for kunstig for de fleste.

K E G L E-, M Æ R K E- O G LI N I E B O W LI N G Mod hvilket mål skal kuglen rettes? For nybegyndere er dette spørgsmål vel naturligt, og man finder det i starten naturligt, at kuglen skal spilles samtidig med, at keglerne er øjets mål. Den mere erfarne bowler kan dog have helt andre tanker. Man plejer at skelne mellem tre forskellige måder at finde vej til keglerne på: 1. Bowle ved at se mod keglerne. 2. Bowle over et mærke eller sigtepunkt i banen. 3. Bowle over en tænkt linie med flere sigtemærker i banen. Det er umuligt at sige, hvilken metode der er bedst, idet regelen om at man må prøve sig frem også gælder her. 33

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement