Page 34

Keglebowling

Metoden ved keglebowling er helt enkelt den, at blikket rettes direkte mod målet, ved strikeslaget mellem 1. og 3. kegle. Man kan tænke sig en linie trukket fra begge disse kegler. til kastestedet foran overtrædelseslinien. Kuglen spilles i denne imaginære linie mod forkeglen. Under hele tilløb et må blikket ikke vige fra strikeindgangen eller keglerne eller keglen i spareslaget. Mærkebowling

Mange bowlere, som tror at de spiller mærkebowling, tager ofte fejl. De finder med øjnene et tilfældigt punkt fjernt fra tilløbslinien, men just som det første skridt tages, rettes blikket mod keglerne. Dette er ikke en fejl, men en rigtig mærkespiller gør ikke sådan noget! Mærkebowlerne finder et punkt på banen i retning mod 1. og 3. kegle. Hvor dette punkt er, afhænger af kastetypen, det ligger fra 1-6 m (somme tider længere) fra overtrædelseslinien. Man vil lægge mærke til, at banerne er sammensat af lister, som ved lakering og afslibning kan få noget forskellig farve. Det skulle altså være ganske let at vælge et retningspunkt, som er let at finde igen. På de moderne, nybyggede baner, og her i landet på dem alle, findes dog en række af små punkter og trekanter indlagt, hvorfor det er meget enkelt at finde et sigtepunkt. Skulle det vise sig, at kuglen afviger for meget fra målet i forkeglen (til venstre), flyttes mærket noget mod højre, og går den ikke op mod forkeglen (for langt mod højre), flyttes mærket noget til venstre. Kuglen passerer for eksempel over anden trekant fra højre. Hvis dette giver strike, er der kun et at gøre: samme retning ved næste slag, samme sigtemærke, samme tilløb, samme pendulering, samme hårdhed og en smuk række strikes vil blive resultatet. Let og ligetil - ikke sandt? Det kan med held lade sig gøre at anvende to sigtemærker, og i så fald et mærke ved overtrædelseslinien, og et 3-6 meter læn34

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement