Page 33

Hookslaget

Hookslaget anvendes i USA af de fleste professionelle spillere. Det er et slag, hvor kuglen først går i en ret linie mod keglerne, men efter omkring to trediedele af banen (seks meter fra strikeindgangen ) gør et mere eller mindre stærkt hook mod keglerne. Hook er et slag, som giver høje serier og som man skal bestræbe sig på at slå med både efter strike og spare. Når kuglen forlader spilleren s hånd, spinner (snurrer) den først og ruller senere. Kuglen spinner i en ret linie, til omkring to trediedele af banen er passeret. Så begynder den at rulle. Jo nærmere den kommer keglerne, jo mere udvikler den rullende funktion sig og kulminerer i selve træfningen. Der er intet slag, som tilnærmelsesvis er så svært at lære som hookslaget. Det spilles på den måde, at tommel- og pegefinger danner en V-figur, som skal være rettet lige mod målet. Når kuglen slippes, skal underarm, håndled og bagsiden af hånden være i en ret linie. Denne skal bibeholdes, selvom armen følger med kuglen fremad-opad. Da tommelfingeren er kortest, forlader denne først sit hul ved kastet, medens de øvrige fingre ved at slippe sidst giver kuglen et naturligt skru. En af de vanskeligste detaljer at udføre med et hookslag er, at kuglen i hvert eneste slag skal have samme fart. Det er en tvingende nødvendighed, at hooken (afbøjningen til venstre) begynder på nøjagtigt samme punkt på banen. Får kuglen en større fart end sædvanligt, kommer skruet senere, og kuglen rammer for langt mod højre, medens en langsommere fart betyder et for tidligt begyndende skrue, og kuglen passerer 1. kegle på venstre side uden at træffe denne. Det gælder at holde en stabilitet i hårdheden for hver gang at få den præcis samme skrue i kuglen. Holder man tommelfingeren på siden og spiller man med en konstant hårdhedsgrad, vil skruen fremkomme på en pålidelig måde. Tommelfingerens placering på siden har altså afgørende betydning for hooken. Sigt mod tredie kegle, eller hvis hooken 31

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement