Page 32

bliver for kraftig mod 6. kegle. Hold ikke tommelfingeren under kl. 9. Slagets hårdhed kan varieres uden anvendelse af muskelkraft gennem forskellige udgangsstillinger. Er en forøgelse af farten nødvendig, kan kuglen holdes lidt højere i udgangsstillingen eller føres længere frem fra kroppen i første skridt. Penduleringen bagud bliver da noget højere, og naturligt derved også kuglens fart efter kuglekastet. Nogen armkræfter skal der således ikke anvendes for at slå et hårdere slag, idet denne detalje helt afgøres af bagud penduleringen. Skal kuglens fart formindskes, holdes den lidt lavere i udgangsstillingen eller føres frem for kroppen i en kortere afstand i første skridt. Skrueslag

Det nævnte hookslag er, hvad amerikanerne opfatter som et enkelt og naturligt hook. Ved siden af findes en mængde variationer af skrueslag. Om de, eller blot nogle af dem, kan benævnes hookslag er betydningsløst, men ved betegnelsen menes vel egentlig et slag, hvor kuglen "brækker af" med en vis voldsomhed, medens det modsatte - kurveslaget - er en form, der er såre forskelligt fra dette. Holdes hånden under kuglen, opnås en type hookslag, som populært kaldes "lift". I kuglespillet ruller kuglen lige over fingrene, samtidig med at armen følger en bevægelse fremad-opad. Både dette og det naturlige hookslag udføres uden nogen vridning i håndledet. Ved en tredie type skrueslag holdes fingre og håndled som ved naturligt hook, men lige idet kuglen passerer venstre fod, vrides håndledet fra højre til venstre. Ingen "lift"-aktion skal udføres. Den fjerde type hook, opnået ved "løft og vridning", adskiller sig derved, at kuglen, når den passerer venstre fod ved overtrædelseslinien, skal bæres af hånden, som så er under og bag ved kuglen som ved "løft" momentet i hook. I dette øjeblik løftes kuglen med fingrene og vrides af håndledet fra højre til venstre.

32

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement