Page 15

En perfekt

udgangsstilJing.

tigt at prøve den rigtige udgangsstilling igen og igen. Når den korrekte startstilling er fundet, er det af stor betydning at begynde fra samme punkt hver gang (se dog afsnittet "sparespil") . Sker starten for langt tilbage, når man ikke frem til overtrædelseslinien, og ligger den for langt fremme, er der en alvorlig risiko for at glide over den kriminelle linie. Det er let at finde, hvor startpunktet skal ligge. Ved et treskridtstilløb, som for øvrigt lægger for stor "tyngde" på højre arm, begynder man ved overtrædelseslinien og tager tre normale spadsereskridt og lægger dertil et halvt skridt til glidet i sidste skridt. Ved fire- eller femskridtstilløbet tager man fire eller fem skridt plus et halvt skridt til glidet. Når denne detalje er klar, er det vigtigt at lægge mærke til, hvor langt man er kommet fra overtrædelseslinien, og man skal nu finde sig et startpunkt. som det er let at genkende og som man kan finde ved hvert slag. På de fleste baner er der indlagt en række tilløbspunkter 4 til 4,5 m fra overtrædelseslinien, det er derfor ikke svært ved hjælp af disse mærker at finde sit startpunkt. GES! Startp1lnktet skal være det samme på alle baner og i alle haller. Når udgangspunktet er fundet, er det tid for at forberede strikeslag. Venstre fodspids placeres i midten af tilløbsbanen og skuldrene holdes parallelle med overtrædelseslinien. Venstre fod placeres

13

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement