Page 11

af læderbunden, kan glide i sidste skridt frem mod overtrædelseslinien, medens den højre sko, på grund af gummihælen, hindrer spilleren i at snuble i startøjeblikket og under tilløbet. Der findes andre former for sko end de her nævnte. Endda findes nogle, hvor der ingen gummi findes under højre skohæl. Man skal ikke anvende disse sko. Gummihælen tjener nemlig også det formål, at den virker som kropsbremse i tilløbets sidste skridt, og derved betinger den fuldendte balance i kroppen i tilløbet. Her er kun omtalt sko til højl'ehåndspillere. Fol' at lette forståelsen fortsættes med kun at skrive om sJdanne spillere, og venstrebåndsspillere må, for at forstå instrulstionerne rigtigt, vende højre til venstre og venstre til højre. Kugler af forskellig vægt Bowlingkuglerne er fremstillet af hård gummi og findes i varierede farver og vægte. De må ikke veje mere end 7,3 kg. Nogen minimumsvægt er ikke foreskrevet, men den plejer at ligge omkring 4,5 kg. De lette kugler indeholder i midten en korkkerne. Nu er det naturligvis mest fordelagtigt at spille med en tung kugle, men findes det svært at mestre en sådan, bør en lettere anvendes, for at musklerne kan trænes med henblik på senere at gå over til en tungere. Det er af stor vigtighed, at kuglen passer i hånden. Næsten alle kugler i dag er trefingerkugler, et hul for tommelfingeren og to for lang- og ringfinger. Der findes dog to-fingerkugler - for tommel- og langfingeren - men disse er uhyre lidt anvendt i Danmark. En tre-fingerkugle er mere enkel at kontrollere og føles lettere i hånden. I den første tid man bowler, kan det være nyttigt at anvende hallens kugler. Tænker man på en mere regelmæssig bowlingudøvelse, og stiler man mod at blive en god bowler, er det fordelagtigt at anskaffe sin egen kugle og sine egne sko. Kuglerne i hallen er afpasset, således at de skal kunne anvendes af tusinde bowlere. Det er derfor ikke altid så ligetil at få fat i præcis den kugle man plejer at spille med, og ved træning i andre haller bliver det 9

Profile for Bowleren

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Bowling Instruktionsbog - (1963)  

Profile for bowleren
Advertisement