Mentorerna Företagsavtal

Page 1

Mentorer som lyfter era medarbetare


Mentorer – som personliga tränare i yrkeslivet Den framrusande digitala samhällsutvecklingen ger oss få möjligheter att stanna upp och reflektera över vår egen tillvaro. Den ständiga utmaningen är att hitta en balans mellan arbete, familj och fritid. Och ofta får familjoch fritid prioriteras bort.

”Hade jag haft tillgång till en klok person med kunskap och lång erfarenhet hade det haft stor betydelse för mig under mitt yrkesliv. Jag hade sannolikt undvikit många av mina misstag. Att få tillgång till en mentor och bollplank kan aldrig överskattas.”

Konflikter på arbetsplatsen, otydliga målsättningar, medarbetare som underpresterar, pågående omorganisationer, sönderstressade chefer och behov av stöd till nya chefer och medarbetare är bara några av dom problemställningar som infinner sig i vardagen. Motiven att anlita en mentor är många men med en mentor som extraresurs ökar företagets möjligheter att hantera uppkomna situationer. På Mentorerna.se finns fler än 70 st mentorer att välja mellan. Dom flesta behov och inriktningar kan tillfredsställas. Här finns seniora mentorer som stöd för VD, erfarna mentorer till mellanchefer, säljande mentorer till försäljningschefer och säljare. Mentorer som är experter i retorik och att tala inför publik, entreprenörsmentorer för nystartade företag och utveckling av affärsidéer. Mentorer för att hantera stress och olika beroendeproblem för att nämna några.

Lars Weiss, styrelseordförande för Mentorerna.se

Om ”Young Professionals” eller omvänt mentorskap kan du läsa mer om på de följande sidorna. Mentorerna.se är redan Sveriges största digitala mötesplats för mentorer. Här går det att teckna enstaka mentormöten för enskilda medarbetare eller behovsanpassade företagsavtal med en eller flera av mentorerna. Mentorer som gör skillnaden!

Anna Sjöberg Petersson Affärsutvecklare

Företagsanpassat mentorprogram

Rolf Hedman Auktoriserad mentor Amelia Adamo F.d. chefredaktör, publisher

Annika Renestam Ledare, strategisk doer Torbjörn Levin VD, egenföretagare

Bengt-Erik Larsson Civilekonom, MBA Heléne Thomsson Organisationspsykolog, konsult

Per Vallbo Senior chef

Även om de flesta företag har liknande strukturer, organisationer och resultatmål så skiljer sig företagen åt när det kommer till kultur, vision men även sätten att leda organisationerna. Detta har Mentorerna.se tagit fasta på och erbjuder därför anpassade mentorsprogram som utgår från det specifika företagets verksamhet och målsättning. Tillsammans med företaget skapas ett mentorprogram som innehåller både individuella mentormöten för enskilda medarbetare och gemensamma utbildningstillfällen för alla medarbetare som deltar i mentorsprogrammet. Ett typiskt mentorprogram omfattar åtta stycken individuella mentormöten med en utvald mentor för alla medarbetare som ingår i mentorprogrammet samt fyra stycken gemensamma möten i ett anpassat program som kan innehålla både externa och interna talare.


#mellanchef

#vd_stöd Som VD är du tillsatt av företagets styrelse och ansvarar för i princip allt som sker inom företaget. VD-jobbet är den enda befattningen i ett företag som är reglerad i lag (aktiebolagslagen). Trots det finns det egentligen inga formella utbildningar. En VD måste vara kunnig inom juridik, ekonomi, personalfrågor, affärsutveckling, marknadsföring, bokföring, administration, kundfrågor, kvalitetssäkring och inte minst ha branschkännedom. Lars Wahlström VD och styrelseproffs

Ett svårt jobb som många kastas in i utan tidigare erfarenheter och stöd. Få positioner är så utsatta och i behov av erfaren vägledning som VD-jobbet. Hos Mentorerna.se hittar du en erfaren skara personligheter som verkat som VD:ar i olika typer av företag, börsnoterade och privata. Dom besitter unika kompetenser som kan underlätta för dig i din VD-roll och finnas där för dig som bollplank, mentorer och rådgivare.

#ledarskap

Att vara mellanchef är att ständigt vara klämd mellan kolliderande viljor och mål. Mellanchefen är arbetsgivarens företrädare gentemot de anställda men samtidigt själv en av dom anställda. En inbyggd konflikt och samtidigt position där det närmast är omöjligt att tillfredsställa alla och att själv bli tillfredsställd. Få är dock riktigt förberedda på den komplexa roll jobbet som mellanchef innebär. Mellanchefens viktigaste uppgift, och det måste poängteras, är ju att se till att dom uppsatta målen för verksamheten nås. Hur dom nås är ofta en öppen fråga och vägen dit kan vara både svår och krokig. Som ny och oerfaren chef är det till stor hjälp att ha någon att bolla med, någon som befunnit sig i motsvarande situation tidigare.

Anette Rihagen Head of Retail Strategy

#young_professionals #internationell_erfarenhet Det som anses bra i ett land kan bli bedömt som dåligt i ett annat – något som är viktigt att ta hänsyn till om man som chef är ansvarig för ett globalt team eller är beroende av väl fungerande samarbeten över landsgränserna.

Per Appelquist Försäljningsdirektör

Chefer och medarbetare som arbetar globalt beter sig olika beroende på var i världen de befinner sig – en naturlig konsekvens av den kultur som de verkar i. Med det följer att kompetenser och beteenden värderas olika i olika delar av världen. Redan inom ett så begränsat geografiskt område som Norden finns skillnader i till exempel ledarstil och förhandlingsteknik. Det är därför viktigt med kunskaper om just den region som du tänker dig samarbete inom eller etablera dig i. Många missförstånd och mycket merarbete kan enkelt undvikas med rätt rådgivare.

Tänk tvärtom! En Young Professional är en ung välutbildad person som kan bli mentor åt en ofta äldre chef, ett slags omvänt mentorskap. Syftet kan vara att lära den äldre chefen vad till exempel den pågående digitaliseringen innebär, hur digital marknadsföring fungerar, varför yngre människor sätter ett värde i hållbar utveckling, jämställdhet och miljömedvetenhet på sin arbetsplats. Men också vad som driver yngre människor, hur dom tänker och fattar beslut kring sina yrkesval och anställningar. På Mentorerna.se kan du själv hitta din egen Young Professional som din mentor eller så hjälper vi dig med en personlig matchning!

Niclas Bovall IT-konsult

#entreprenörer Att vara entreprenör är att aldrig ge upp! Att stenhårt slåss för en idé. Att våga satsa allt för att ibland vinna men lika ofta förlora allt. Utan dessa visionärer skulle Sverige inte vara framgångsrikt och välmående.

#försäljning Säljare har funnits lika länge som det funnits varor och efterfrågan och kommer sannolikt alltid att finnas. Det finns goda säljare och det finns mindre goda säljare. Så hur skapar man en framgångsrik säljare eller säljorganisation?

Bo Wigstrand Försäljningschef

Det finns mängder med säljutbildningar på marknaden men det finns ingen som garanterat fungerar på alla individer och ger bra säljare. Utbildning ger en bra start men för en ung nyutbildad säljare är en senior rådgivare ovärderlig. Både som bollplank och inspirationskälla. Utan träning och rätt coachning förblir vi alla medelmåttor.

Och ändå får entreprenören oftast klara sig själv och lösa sina problem utan hjälp utifrån. Med rätt rådgivning och stöd skulle många intressanta projekt som hamnat i papperskorgen ha kunnat genomföras. Det kan handla om så enkla saker som att få struktur, skapa en verksamhetsplan och göra rätt prioriteringar. Eller få inspiration och råd från en utomstående med andra perspektiv. Om bara någon i entreprenörens närhet haft kompetens och verktygen att hjälpa till.

Staffan Calais Serieentreprenör

”Staffan har med sitt förtroendeingivande och ödmjuka sätt väglett mig både till personlig utveckling och utveckling på mina fyra företag. Han har aldrig långt till ett skratt och är en entreprenör ut i fingerspetsarna vilket har passat mig bra. Jag har alltid gått ifrån våra träffar med energi och större mod och fokus till de uppgifter jag ska genomföra.” Emma om vår mentor Staffan Calais


” Thomas Sturesson har guidat och

coachat mig i alla mina yrkesval därefter och är alltjämt min mentor i de utmaningar som väntar. Jag är galet tacksam för hans ovärderliga stöd! ”

#styrelse En bra fungerande styrelse skall främst fokusera på strategi- och framtidsfrågor men också vara kontrollorgan för VD- och ledningsgruppen. En grundförutsättning är att styrelsen är bra sammansatt och fungerar som ett team där var och en bidrar med sin unika kompetens.

Remy Nilson VD och styrelseproffs

Som styrelseledamot krävs integritet, intresse och sinne för strategiska frågor, affärsmässigt tänkande och ett stort och brett nätverk. Om alla styrelsemedlemmar uppfyller dessa krav är möjligheterna stora att man kan leverera ett professionellt och kompetent styrelsearbete. Tyvärr håller dock många styrelser inte måttet. I stället får personliga intressen och familje- och andra bindningar styra vilket kan rasera möjligheterna för en styrelse att göra ett kompetent jobb. Mentorerna.se erbjuder rådgivare som suttit/sitter i börsnoterade bolagsstyrelser, familjeföretag och entreprenörsdrivna företag och kan bistå med råd och mentorskap i styrelsearbetet.

Yvette om vår mentor Thomas Sturesson

#mediaerfarenhet

Vi befinner oss i ett nytt medielandskap där det traditionella tevetittandet överges till förmån för mobilen och surfplattan. Unga under 30 saknar numer helt en teveapparat. Vem som helst kan idag starta sin egen webbtevekanal eller lägga upp egna videoklipp på olika sociala medieplattformar utan några som helst kostnader och till och med tjäna pengar. Det som växer snabbast på nätet är uppladdning av rörligt material och mobilen har blivit den centrala skärmen. Den som strategiskt förstår detta bäst och kan skapa den bästa upplevelsen vinner. Det här är utmaningar alla som verkar inom medie- och informationsbranschen måste ha en strategi kring och då krävs det skarpa hjärnor och rådgivare.

Thomas Sturesson Journalist och mediatränare

#ledningsgrupp #retorik Samhället idag bygger på kommunikation och det krävs av oss alla att vi kan kommunicera. Men vad händer om du måste stå inför publik och saknar förmågan att få din publik intresserad av vad du har att säga. Du må vara begåvad, intelligent, ha dom mest lysande idéer och intressantaste projekten. Om du inte förmår framföra detta inför ett auditorium är risken stor att du förminskas och ignoreras hur orättvist det än kan vara. Zaiga Magnusson Föreläsare och coach i retorik och talträning

Att övervinna talrädslor och lära sig presentationsteknik kan vara helt avgörande, både för företag och individer. Men som med mycket annat handlar det om förberedelser och hård träning. Och helst goda handfasta råd från någon erfaren och duktig talare.

Utifrån ägarnas och styrelsens ambitioner sätter ledningsgruppen ramar och riktning för organisationen. Ledningsgruppen har fokus på vad som ska göras – ofta på vad andra ska göra. Var och en i företagets ledning har sin egen specifika roll och uppgift men först med en väl fungerande ledningsgrupp kan summan av kollektivets ansträngningar bli större än varje enskild medlems bidrag. Men hur mycket uppmärksamhet ägnar ledningsgruppen åt sig själv och vad de tillsammans ska åstadkomma? En fråga som alltför sällan berörs. Hos Mentorerna.se finns personer med lång erfarenhet av ledningsgruppsarbete och som vet vad som krävs för att få en effektiv och fungerande ledningsgrupp och organisation. Låt Mentorerna.se skräddarsy ett mentorsprogram för er ledningsgrupp.

Åsa Keim Affärs- och verksamhetsutvecklare

På Mentorerna.se finns några av Sveriges mest erfarna inom området retorik och tala inför grupp. Bland annat Zaiga Magnusson som tilldelats Dale Carnegies utmärkelse som Nordens bästa talartränare.

#missbruk #stress_och_psykisk_ohälsa Stress är en utmaning som nästan alla av oss känt av. Men för att inte låta oss överväldigas behöver vi alla ha en tydlig strategi och då krävs det hjälpsamma medmänniskor och rådgivare.

Malin Hägglöf Diplomerad Stressterapeut

På Mentorerna.se finns både specialister som forskat i stresshantering och erbjuder professionell hjälp men också erfarna personer inom näringsliv och olika yrkesgenrer som kan identifiera sig med stress, kanske själva vänt sin negativa spiral till något positivt. Deras erfarenheter och insikter inom området ”Self Management” är och kommer fortsätta vara oumbärliga i dagens omvärld.

Många missbrukare är duktiga på att dölja sitt missbruk och kanske inte alltid uppfattar sitt beroende som ett problem. Och om insikten ändå finns gör omgivningens fördömanden tyvärr att dom flesta inte vågar be om hjälp, alternativt förnekar sina problem in i det längsta. För oss svenskar har alkohol varit det missbruk vi har störst erfarenhet av men numer har även andra droger introducerats som receptbelagda läkemedel och narkotikaklassade substanser. Ofta är effekterna av det senare lättare att dölja för omvärlden än alkohol. Numer räknas även spelmissbruk- och tvångsmässigt porrsurfande som allvarliga problem men oavsett missbruksform skadar det individen, närstående, arbetsgivare och arbetskamrater, som alla blir medberoende. Om du själv eller någon du känner hamnat i ett missbruk/beroende är det därför oerhört viktigt att det ges relevant och korrekt stöd. Att tala med en initierad kan vara till stor hjälp för alla involverade. Det handlar om att rädda liv – sitt eget eller andras.

Camilla Kuylenstierna Kommunikationsexpert


”Rolf Hedman is a sincere and humble man with great experience from both life and the business world. Combine theese two and you get a man with big insights and I can´t think of any man or woman who fulfills the show of being a professional mentor better than Rolf. He combines soft values with hard business values and an expertise that brings a lot of trust, security and knowledge to the table. Rolf is leader with a lot of heart.” Daniel om vår mentor Rolf Hedman

”Jag fick en ny chefsroll på ett nytt före­tag som utvecklades i snabb takt. Att ha förmånen att ha en mentor som bollplank som kunde se på saker och ting utifrån var väldigt värdefullt för mig. Jarmo är lyhörd, inspirerande och kreativ. Dessutom har han erfarenheten och förmågan att utmana så att jag kunde växa och utvecklas i min roll.” Annika om vår mentor Jarmo Järvenpää

”Heléne har tidigare varit chefscoach åt mig och jag har gått ledarutbildning för henne. Nu när jag nu startade eget klev hon in som mentor. Man kan säga att vi brainstormar och löser problem ihop. Hon är helt j-la fantastisk, jobbig, kompetent och rolig. Jag kommer aldrig att släppa henne.” Danne om vår mentor Heléne Thomsson

Mentorerna.se är en pedagogisk och lättillgänglig mötesplats på webben för företag och medarbetare som söker mentorer. Mötesplatsen har idag över 70 mentorer anslutna och är redan Sveriges största digitala mötesplats för mentorer. Mentorerna.se vänder sig till företag, medarbetare och entreprenörer som ­söker mentorer med erfarenhet och unik branschkunskap. Tjänsten är uppbyggd kring en sökmotor där varje mentor presenteras med sin profil och specialistkompetens. Därtill finns en filmad intervju där mentorn beskriver sig själv, sin erfarenhet och varför hon eller han valt att bli mentor. Bland mentorerna finns många ledare och entreprenörer på olika nivåer såsom tidigare VD:ar, HR-chefer och styrelseproffs men också starka medieprofiler som Amelia Adamo, Thomas Kanger och Lars Weiss. Sedan starten hösten 2016 har hundratals mentormöten bokats genom ­Mentorerna.se. Företagsavtal har tecknats med bland annat ATG, Altia, chefsrekryteringsföretaget Badenoch & Clark (del av Adecco Group) och fack­ föreningen Unionen för sina 640 000 medlemmar. Mentorerna.se ägs av företaget Perfect Coach Scandinavia AB.

www.mentorerna.se Perfect Coach Scandinavia AB, Box 24058, 104 50 Stockholm kundtjanst@mentorerna.se, 010-750 20 69