Page 1

B e t e r

D i c h t b i j

Meenemen mag!

In dit nummer: Einde aan een leven lang open benen Nieuw: Hoofdpijn polikliniek Vijf jaar CliĂŤntenraad: Vier het mee!

3 nr.

septem

be r

2 011


Alice Thuiszorg. Onbezorgd thuis. Joost Nauta is het gezicht van Joost Zorgt. Door een spierziekte kan hij slechts twee vingers bewegen. Hij is maatschappelijk zeer actief, ondanks zijn afhankelijkheid van goede zorg. Als geen ander weet Joost hoe belangrijk het is zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Zorg • Persoonlijke verzorging als wassen, aankleden, toiletbezoek,douchen en uw gehele lichamelijke verzorging. • Verpleging wanneer er naast uw verzorging verpleegtechnische handelingen nodig zijn. • Langdurige of terminale zorg. Nacht- of 24-uurszorg in uw vertrouwde omgeving.

Hulp • Ondersteunende begeleiding bij het scheppen en bewaken van structuren in uw persoonlijke leven. • Activerende begeleiding bij het weer zelfstandig worden na ziekte of een ongeluk. Ons persoonlijke plan helpt u er weer bovenop. • Hulp bij het huishouden wanneer u dat zelf niet meer kunt. Ook uw boodschappen en de verzorging van uw dieren regelen wij desgewenst.

U hebt hulp nodig Toch blijft u graag thuis wonen. In uw vertrouwde omgeving. Wij begrijpen dat als geen ander. Wij begrijpen ook dat u zorgverleners in uw huis wilt waarbij u zich veilig voelt. JOOST ZORGT heeft hart voor uw zaak en biedt persoonlijke thuiszorg door professionele zorgverleners. Voor meer info wanda@joostzorgtamsterdam.nl

Viermasterstraat 93 1034 XP AMSTERDAM TEL.: 020-337 28 54 www.joostzorgt.nl

Komt u uit het ziekenhuis? Of heeft u ondersteuning thuis nodig? Thuis moet u ook op hulp kunnen rekenen. Alice Thuiszorg neemt die zorg uit handen.

Alice Thuiszorg biedt zorg naar uw behoefte. U kunt bij ons terecht voor: • Persoonlijke verzorging • Verpleging • Individuele begeleiding • Intensieve thuiszorg • Palliatieve zorg

Ons ervaren team staat 1x 24 uur voor u klaar. Heeft u vragen of hulp nodig ? Belt u naar 0118 74 40 11 www.alicethuiszorg.nl - mail@alicethuiszorg.nl


Colofon Nr. 3, september 2011

BovenIJ magazine Uitgave van het BovenIJ ziekenhuis. Verschijnt vier keer per jaar.

Redactie Communicatie & Voorlichting

Fotografie Henk Rougoor I Ilco Kemmere Communicatie & Voorlichting

Adres redactie

Een nieuw gezicht Het zijn roerige tijden in de zorg. De marktwerking laat steeds meer zijn gezicht zien. Begin juli hebben alle belangrijke partijen in de Nederlandse ziekenhuiszorg een akkoord getekend, waarin zij vastleggen met elkaar hun best te gaan doen om de voortdurend doorgroeiende kosten van de ziekenhuiszorg binnen de perken te houden. Zorgverzekeraars gaan bijvoorbeeld nog selectiever zorg bij de ziekenhuizen inkopen. Om zorg te kunnen bieden van hoge kwaliteit tegen een lage prijs moeten ziekenhuizen onder andere gaan specialiseren. Immers, als een zorgverlener een behandeling vaak doet, wordt hij er steeds beter en efficiënter in. Het betekent ook dat sommige behandelingen juist niet meer gedaan worden en afgestoten worden naar elders. Wat betekent dat voor het BovenIJ ziekenhuis? Op de korte termijn verandert er niet zo veel. Wij weten welke behandelingen wij goed en veilig kunnen uitvoeren. Dus die doen we zelf. Voor de andere behandelingen verwijzen wij door naar een ziekenhuis elders dat gespecialiseerd is in die behandeling. Dat is voor ons dus helemaal niet zo nieuw. Wij hebben daarover al langer afspraken met het OLVG en het AMC bijvoorbeeld. Wij zorgen er daarbij zoveel mogelijk voor dat de nazorg weer bij ons in huis is. Kortom, in Noord als het kan, over het IJ alleen als het moet. Wij willen er alles aan doen om wat wij noemen ‘de basiszorg’ in Amsterdam-Noord te behouden. Daar plukt u als patiënt of naaste ook de vruchten van. En daar doen wij het uiteindelijk voor. Want het BovenIJ is eigenlijk niet ons ziekenhuis, het is uw ziekenhuis. Wij zijn er trots op dat voor u te kunnen zijn.

BovenIJ ziekenhuis Afdeling Communicatie en Voorlichting Bezoekadres: Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam Postadres: Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam Telefoon (centrale): 020 - 634 63 46 Email: communicatie@bovenij.nl Website: www.bovenij.nl

Uitgever Business Communications Uitgevers BV Postbus 416, 8600 AK SNEEK Telefoon: 0515 - 429 429 Overname van artikelen is toegestaan na akkoord van de redactie van het BovenIJ magazine.

Foto voorpagina De heer Klaasen met kleindochter Amy.

Ik als nieuwe medebestuurder wil mij graag hard maken voor uw BovenIJ. Ik hoor graag uw ervaringen, mening en tips. Opdat wij onze zorg aan u nog beter kunnen maken. Trek dus gerust uw stoute schoenen aan en maak een afspraak met mij. Gaan we samen voor een gastvrij en duurzaam BovenIJ.

Edwin van der Meer (e.vandermeer@bovenij.nl) Lid raad van bestuur 1


VE TIM VOLENDAM

M

W ER

E

E RK

N

TO

VETO Timmerwerken Donata Steurhof 76 1132 DM Volendam Telefoon: 0653561743

Verbouw • Nieuwbouw • Renovatie

2


Kort nieuws Publieksversie jaarverslag 2010

Inhoud

Het publieke jaarverslag 2010 van het BovenIJ ziekenhuis is beschikbaar. Het geeft in vogelvlucht zicht op de meest belangrijke stappen en resultaten in 2010. Wilt u een exemplaar ontvangen, mail dan naar communicatie@ bovenij.nl of kijk op onze website. Daar kunt u het publieke jaarverslag downloaden.

BovenIJ volop in beweging

4

Nieuw in het BovenIJ: hoofdpijnpolikliniek

6

Cliëntenraad bestaat 5 jaar

9

Werken aan gastvrijheid Binnen het BovenIJ ziekenhuis werken wij hard aan onze gastvrijheid. Iedereen draagt vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid bij aan een nog grotere klantgerichtheid en gastvrijheid. Graag horen wij ook van u wat u van onze gastvrijheid vindt. U kunt ons hierover mailen op gastvrij@bovenij.nl . Ook suggesties over hoe het nog beter kan zijn van harte welkom.

Renovatie verpleegafdeling Cardiologie en Neurologie

Einde aan een leven lang open benen

10

The making of IZZ: onze Rinia in de hoofdrol

12

Kinderpagina

14

Website nieuws

16

Kalender

17

Algemene informatie

17

Begin september was de renovatie van de verpleegafdeling Cardiologie/ Neurologie klaar. Tijdens de zomerperiode is daar hard gewerkt aan het opknappen en opfrissen van de patiëntenkamers, sanitaire ruimten en werkplekken. En het resultaat mag er zijn! Op woensdag 7 september is de afdeling officieel geopend.

5 jaar jubileum cliëntenraad De cliëntenraad bestaat 5 jaar! Daar zijn wij als ziekenhuis natuurlijk trots op en daarom vieren wij dat graag met u. U bent welkom op 16 november 2011. Meer over dit lustrum leest u op pagina 9.

3


BovenIJ volop in beweging! Een nieuwe huisstijl: facelift voor de website De website van het BovenIJ ziekenhuis heeft een nieuw jasje! In 2011 hebben we een begin gemaakt met een nieuwe huisstijl, die gaandeweg zichtbaarder wordt. Een nieuwe stap in de invoering van de nieuwe huisstijl is nu de vormgeving van de website. De indeling en rubrieken zijn niet veranderd waardoor de informatie over de verschillende specialismen nog op dezelfde manier te vinden is. Met de nieuwe vormgeving heeft de website nu ook een look die het ziekenhuis beter vertegenwoordigt; de uitstraling is weliswaar moderner, maar behoudt de toegankelijke en warme uitstraling die u van ons gewend bent. De nieuwe huisstijl is ontwikkeld in samenwerking met RUIM Reclame en Communicatie, te Amsterdam.

Oud

Opmerkingen en suggesties over de nieuwe website zijn altijd welkom. Mailen kan naar communicatie@bovenij.nl. Voor opmerkingen over een specifiek onderdeel van de site kan onderaan de pagina gebruik gemaakt worden van de knop ‘Reageer op deze pagina’. Nieuw

De nieuwe huisstijl

4


Nieuws uit de poliklinieken In het najaar starten een aantal nieuwe poliklinieken. Het kan daarbij gaan om nieuwe behandelingsmogelijkheden of om bestaande behandelingen die op een andere, efficiëntere manier plaats vinden.

Nieuw: polikliniek seksuologische hulpverlening (Gynaecologie)

Nieuw: Contrastpolikliniek (Interne Geneeskunde/Radiologie)

De polikliniek gynaecologie opent haar deuren voor vrouwen en hun partners met seksuele problemen. Vanaf nu worden moeilijke onderwerpen bespreekbaar. En is er professionele hulp van een seksuologisch hulpverlener en een gynaecoloog.

Patiënten die een radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrastmiddel moeten ondergaan, hebben risico op schade aan de nieren. Hoeveel risico iemand loopt is per patiënt verschillend. Een juiste voorbereiding op het onderzoek is belangrijk. Het specialisme interne geneeskunde start daarom samen met de afdeling radiologie de contrastpolikliniek. Heeft u een verhoogd risico op schade aan uw nieren bij een onderzoek met contrastmiddel dan krijgt u voor het onderzoek een gesprek met een internist. Afhankelijk van uw risico op nierbeschadiging bepaalt de internist de juiste voorbereiding.

Het is nodig! De gynaecoloog en de verpleegkundig overgangsconsulente worden tijdens het (menopauze) spreekuur regelmatig geconfronteerd met vrouwen die problemen hebben op seksueel gebied. Soms zijn dit al lang bestaande klachten. Door het bespreekbaar te maken wordt samen met de vrouw en eventueel haar partner gezocht naar een oplossing. Veel genoemde problemen zijn: afnemen van seksueel verlangen, opwindingsstoornissen, moeite met klaarkomen, pijn bij het vrijen, zowel oppervlakkige als diepe vaginale pijnklachten en kramp in de spieren rond de vagina (vaginisme). Ook worden klachten genoemd die samenhangen met verandering op hormonaal gebied; overgang met vermoeidheidsklachten, opvliegers, stemmingswisselingen en plasklachten.

Nieuw: Hoofdpijnpolikliniek (Neurologie) In september start het specialisme neurologie een polikliniek speciaal voor patiënten met steeds terugkerende of chronische hoofdpijnklachten. Deze patiënten hebben meer onderzoek nodig dan alleen een bezoek aan de neuroloog. Over deze nieuwe polikliniek leest u meer in het artikel op pagina 6.

De nieuwe themapoli werkt op basis van korte intensieve advisering met twee tot drie gesprekken. Zo nodig worden vrouwen verwezen naar andere specialismen: bekkenbodem fysiotherapeut, seksuoloog of psycholoog. Andersom gebeurt ook. Spelen er zowel bij de vrouw als de man problemen op seksueel gebied, dan is er ook hulp voor de man. Voor dergelijke gevallen werkt de themapoli samen met de mannenpolikliniek.

5


Nieuw in BovenIJ: hoofdpijn polikliniek Hoofdpijn. Bijna iedereen heeft er weleens last van. Vaak helpen een of twee aspirines wel of een dagje rust, maar wat als de hoofdpijn daar niet mee weggaat, steeds terugkomt en uw dag gaat beheersen? Dan is het tijd om te onderzoeken wat de oorzaak is van de hoofdpijn. Sinds deze maand kan dat op de hoofdpijn polikliniek van het BovenIJ ziekenhuis.

Hoofdpijn is een vervelende aandoening die helaas vaak voorkomt. Aan de buitenkant is veelal niet te zien dat iemand hoofdpijn heeft en de klachten worden door de omgeving vaak onderschat of niet begrepen. Dat terwijl hoofdpijn een echte handicap kan zijn in uw dagelijks leven. Omdat hoofdpijn patiënten vaak meer nodig hebben dan alleen een bezoek aan de neuroloog, start de polikliniek Neurologie met een hoofdpijn polikliniek. Deze is bedoeld voor patiënten met steeds terugkerende of chronische hoofdpijnklachten. Hoofdpijnverpleegkundige Sigrid Olde Scheper is verbonden aan de polikliniek en onderzoekt samen met neuroloog Anouk Custers en fysiotherapeut Azad Khan welk hoofdpijntype iemand heeft en welke factoren een rol spelen bij het ontstaan en aanhouden van de hoofdpijnklachten. 6

“Op aanvraag kan de psychiater ook mee kijken met ons team”, zegt Sigrid. “Het doel is om een passend behandeladvies aan de patiënt te geven.”

Onderzoek in dagopname Een patiënt met hoofdpijn die door de huisarts of specialist verwezen wordt, ontvangt een aantal vragenlijsten thuis. De bedoeling is dat de vragenlijsten worden ingevuld en teruggestuurd. Op basis van de antwoorden wordt bekeken of de patiënt een afspraak nodig heeft op de hoofdpijn polikliniek of alleen bij de neuroloog. Vervolgens maakt de polikliniekmedewerker een afspraak. De afspraak op de hoofdpijn polikliniek vindt plaats in dagopname. Dit betekent dat de patiënt een dag te gast is op de polikliniek. Gedurende de dag heeft de patiënt gesprekken met Sigrid, dokter Custers en Azad Khan. Sigrid begeleidt de patiënt tijdens de gesprekken en het onderzoek.


Sigrid: “De patiënt komt ’s ochtends eerst bij mij. We nemen de ingevulde vragenlijsten door en ik stel nog een aantal aanvullende vragen. Vervolgens meet ik bloeddruk, polsslag, lengte en gewicht. Als het nodig is, maak ik ook een hartfilmpje.” Dat Sigrid de patiënt de hele dag begeleidt, is prettig omdat zij dan direct antwoord kan geven op vragen. Verder geeft zij informatie over de verschillende soorten hoofdpijn en leefregels voor het voorkomen van hoofdpijn. Ook mogelijke gedragsveranderingen, acceptatie, de invloed van de hoofdpijn op het dagelijkse leven en het medicijngebruik komen aan de orde. Sigrid: “Na het gesprek en het onderzoek bij mij, gaat de patiënt naar de neuroloog. Dokter Custers onderzoekt de patiënt neurologisch en legt uit welke type(n) hoofdpijn de patiënt heeft. Zij beslist of er nog aanvullend onderzoek, zoals bijvoorbeeld een scan, nodig is.” Na deze gesprekken volgt een gesprek met fysiotherapeut Azad Khan die kijkt naar beweging, houding en spierspanning. Sigrid: “Na een ochtend vol gesprekken en onderzoek is het tijd voor de lunch. De patiënt krijgt van ons een lunch aangeboden en op dat moment overleggen dokter Custers, Azad Khan en ik over het behandeladvies dat de patiënt meekrijgt.” Na de lunch volgt het behandeladvies gesprek met dokter Custers of Sigrid . “Afhankelijk van het advies krijgt de patiënt nog een vervolgafspraak bij mij”, aldus Sigrid. Sigrid: “Door deze manier hopen wij veel patiënten te kunnen helpen in hun strijd tegen de hoofdpijn. Wij gaan verder dan alleen een gesprek en het voorschrijven van medicijnen. Door het doen van uitgebreid onderzoek proberen we de achterliggende oorzaak te vinden en zo meer duidelijkheid te geven over waar de hoofdpijn vandaan komt. Het mooiste is als de patiënt naar huis gaat met een advies waarmee zij meer grip krijgen op de hoofdpijn.” Dus beheerst hoofdpijn uw leven, blijf er niet mee lopen en vraag uw huisarts om een verwijzing.

Afspraak maken? Voor het maken van een afspraak is een verwijzing van uw huisarts nodig. Uw huisarts meldt u aan bij de polikliniek neurologie. De medewerker van de polikliniek stuurt u een aantal vragenlijsten die u thuis invult en terug stuurt. Vervolgens belt de medewerker van de polikliniek u voor het maken van een afspraak. De afspraken op de hoofdpijn polikliniek zijn altijd op woensdag. Soms is een bezoek aan de hoofdpijn polikliniek niet nodig. U krijgt dan een afspraak bij één van de neurologen.

Sigrid en neuroloog Custers

Algemene informatie hoofdpijn Hoofdpijn is er in allerlei vormen, zoals migraine, spierspanningshoofdpijn, chronisch dagelijkse hoofdpijn, clusterhoofdpijn, medicatie-afhankelijke hoofdpijn, aangezichtspijn en kindermigraine. Informatie over de verschillende soorten hoofdpijn is te vinden via de website van de Nederlandse Vereniging van Hoofdpijnpatiënten www.hoofdpijnpatienten.nl De vereniging is telefonisch te bereiken via telefoonnummer: 0900 - 2020 590 (op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur / € 0,25 per minuut).

7


Cliëntenraad bestaat vijf jaar 18 juli 2006 is de cliëntenraad van het

Aandachtspunten

BovenIJ ziekenhuis opgericht. Dit jaar viert

Kijken we naar onderwerpen, die in de begintijd van de cliëntenraad aan de orde kwamen, dan zijn er twee opvallende zaken: de bejegening van patiënten en het elektronisch patiëntendossier (EPD). Beide onderwerpen staan ook nu nog volop in de belangstelling. Het ziekenhuis werkt hard aan zijn gastvrijheid. Hopelijk zal bij ons volgende lustrum de patiëntentevredenheid op dit gebied duidelijk zijn toegenomen. Hoe staat het dan met het EPD? Op die vraag moeten wij u het antwoord schuldig blijven. We hopen wel dat de mogelijkheden voor de patiënten, om elektronisch met hun ziekenhuis te communiceren, uitgebreid zijn en dat het begrip e-health positief zal bijdragen aan de gezondheid van de patiënten van het BovenIJ ziekenhuis.

de raad dus zijn eerste lustrum. Wat is de cliëntenraad? De leden zijn vrijwilligers, die zich betrokken voelen bij het wel en wee van het ziekenhuis. De behartiging van de belangen van alle patiënten staat voor ons hierbij centraal. Wij willen met ons werk de positie van de patiënten versterken. Een cliëntenraad kan invloed uitoefenen door gebruik te maken van het adviesrecht, dat voortkomt uit de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (WMCZ). Deze wet zorgt ervoor dat de gevraagde én ongevraagde adviezen aan het bestuur niet vrijblijvend zijn. Adviezen gaan over heel uiteenlopende onderwerpen: van nieuwe matrassen, de benoeming van de tweede directeur tot en met de privacy van de patiënten aan de balie. Om goed op de hoogte te blijven, hebben wij ook regelmatig contact met o.a. de ondernemingsraad en bezoeken wij afdelingen zoals de zorgtechnologie.

Viering Het vijfjarig bestaan van de cliëntenraad vieren we met een feestelijke bijeenkomst op 16 november. Deze datum is niet toevallig gekozen, 16 november valt midden in de week van de patiëntveiligheid. Alle belangstellenden zijn van harte welkom!

Lustrum cliëntenraad

Thema: Datum: Tijd: Plaats:

Medicijnen en veiligheid 16 november 2011 15.00 uur - 17.30 uur BovenIJ ziekenhuis, restaurant op 1e verdieping

Programma 15.00 uur: Inloop met koffie en thee - Bezoekers kunnen zien hoe het elektronisch voorschrijfsysteem voor medicijnen werkt; - Twee mobiele terminals zijn aanwezig,personeelsleden van de apotheek geven uitleg; - Korte film over de ziekenhuisapotheek. 15.30 uur: Welkom door de voorzitter van de cliëntenraad, Joke Wegdam 15.35 uur: Presentatie door mevrouw Inge Berger, ziekenhuisapotheker: Medicatieveiligheid: zijn we ‘in control?’ 16.00 uur: Presentatie door de heer Roger Leenders, bestuursadviseur kwaliteit en veiligheid: In veilige handen. 16.30 uur: Receptie Meer informatie volgt via de website www.bovenij.nl, zie onder cliëntenraad.

9


De heer Klaasen met kleindochter Amy

Einde aan een leven lang open benen Tijdens de open dag in maart werd het Wond Expertise Centrum in het BovenIJ ziekenhuis officieel geopend. Veel mensen herinneren zich die dag als een feestelijke dag met als klap op de vuurpijl de opening door zanger Gordon. De heer Klaasen (80) kan zich de feestelijkheden ook nog wel herinneren maar die dag markeert voor hem toch een ander moment.

In hun gezellige woonkamer, onder het genot van een kopje koffie en het luisterend oor van zijn vrouw, vertelt de heer Klaasen over zijn eerste contact met het Wond Expertise Centrum. Op die bewuste zaterdag sprak hij met Jolanda Alblas over de wonden die al zijn hele leven aanwezig zijn. De wonden zitten voornamelijk op de enkels. Jolanda Alblas maakt een afspraak met hem. De heer Klaasen vindt het fijn dat hij zo snel terecht kan.

Hele leven open wonden Dat de heer Klaasen een lange historie van open wonden aan zijn benen heeft, wordt tijdens het gesprek al snel duidelijk. Hij vertelt: “Vanaf mijn 19e jaar heb ik er afwisselend last van. Dan weer 10

open en dan weer genezen. En hoe dat kwam? Geen idee, ze zeggen dat het erfelijk is. Mijn moeder had er namelijk ook veel last van�. Tussen 1950 en 1960 verzorgt de huisarts de wonden maar na 1960 gaat de genezing steeds slechter en loopt de heer Klaasen zeven jaar met open wonden. De wonden genezen uiteindelijk weer met een zalf. In 1967 volgt uiteindelijk een operatie aan een been. In 1987 volgt het andere been. In 2008 komt de heer Klaasen voor de behandeling van drie open wonden terecht in het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis. Weer zijn de wonden na behandeling genezen maar net als voorgaande keren gaan de wonden ook nu na enige tijd weer open. Het is dan januari 2011.


De heer Klaasen klopt weer aan bij het OLVG en besloten wordt door middel van een echo de oorzaak op te zoeken. Na onderzoek blijkt dat opereren geen optie is, wel kan een laserbehandeling gedaan worden. Klaasen: “ik ben naar huis gegaan om er over na te denken maar ja, als dat de enige mogelijkheid is, wat doe je dan”.

Wond Expertise Centrum Voordat de heer Klaasen de volgende afspraak heeft in het OLVG organiseert het BovenIJ ziekenhuis de officiële opening van het Wond Expertise Centrum. Klaasen: “Ik dacht, daar moet ik heen om te bekijken wat ze mij te bieden hebben. Want uiteindelijk is het natuurlijk wel het fijnst als je dichtbij huis geholpen kan worden. We wonen namelijk al 41 jaar in Noord.” En dat kon. “Het BovenIJ ziekenhuis wilde de behandeling overnemen en weet u wat nog het leukste was? De chirurg die mij behandelde in het OLVG houdt ook twee dagen per week spreekuur in het BovenIJ dus de behandeling kon gewoon voort gezet worden”.

leuk vindt. Klaasen: “Ik ben gek op klassieke muziek, vroeger bezocht ik veel opera’s en operettes en heb zelfs meegezongen. Daarnaast vind ik fotograferen en films maken, met name de oudere super 8 films hartstikke leuk. En je zou het niet verwachten maar ook wandelen is mijn passie en dan met name in Zwitserland. Maar niets kan toch op tegen mijn kleindochter Amy. Zij is onze grootste passie. Ze is al 11 jaar maar we ‘passen’ nog steeds twee keer per week op haar. We ondernemen van alles maar ze is ook graag bij ons thuis. Gewoon gezellig met z’n drietjes.” Klaasen: “Ik ben erg blij met de behandeling door het Wond Expertise Centrum. Goede zorg én lekker dichtbij. Wat wil je nog meer!

Na de eerste afspraak bij het Wond Expertise Centrum wordt besloten de laserbehandeling niet te doen maar te kiezen voor een behandeling met zalf en steunkousen. Klaasen: “En wat denkt u? Binnen vier consulten waren de wonden weer genezen en door het dragen van de steunkousen is het vrij zeker dat ze nu ook dicht blijven.” Op de vraag of hij het niet vervelend vindt om altijd steunkousen te moeten dragen antwoordt de heer Klaasen: “Nee hoor, dat vind ik geen probleem. Ik heb vrij dunne benen dus ik kan ze heel goed zelf aantrekken. Ik heb daar geen hulp bij nodig. Het idee dat ze helpen om te voorkomen dat de wonden weer open gaan is voor mij alles waard.”

Geen beperking Ondanks dat de open wonden al sinds zijn 19e jaar afwisselend aanwezig zijn, hebben ze de heer Klaasen nooit belemmerd te doen wat hij

‘Lekker op stap met Amy’

BovenIJ WEC Bij het BovenIJ Wond Expertise Centrum kunt u snel terecht voor alle wondbehandelingen. Heeft u een wond dan kunt u vaak binnen 48 uur terecht. Wel heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, verpleeghuisarts of wijkverpleegkundige. Voor het maken van een afspraak belt u met BovenIJ WEC tel: 020 - 634 68 00 (tijdens kantooruren).

11


BovenIJ-verpleegkundige Rinia en patiënt als fotomodellen In september komt er een nieuwe ZorgZin uit. ZorgZin is het relatiemagazine van IZZ Zorgverzekeraar. Op de voorkant van het blad staat altijd een portret van een zorgmedewerker. Op de achterkant een portret van die medewerker samen met een patiënt. Zo wordt het werk van de zorgmedewerker, de zorg en de aandacht waarmee dit gebeurt voor het voetlicht gebracht. Voor het nieuwe nummer stond onze BovenIJ-verpleegkundige Rinia samen met haar patiënt, de heer De Lange, model. Lees hier hoe dat in zijn werk gaat.

10.00 uur: Fotograaf Norbert Voskens komt samen met zijn assistent en een visagiste naar het BovenIJ ziekenhuis. Bepakt en bezakt met verschillende fototoestellen en alles wat daarbij hoort zoals licht, rollen papier en een soort van zonneschermen bouwen zij de vergaderruimte om tot fotostudio. En dan kan het gebeuren! 10.15 uur: Voordat de foto’s genomen kunnen worden, wordt Rinia in de make-up gezet door de visagiste. 10.30 uur: De fotograaf maakt even wat testopnames met Rinia op de witte rol fotopapier. Verschillende houdingen proberen ze uit: arm in zij, gedraaid, lachen, niet lachen. Er komt heel wat bij kijken! Ondertussen houdt de assistent van de fotograaf een lichtscherm hoog boven Rinia om een zo goed mogelijke belichting te krijgen. 12


11.15 uur: Dan de laatste check: Staat alles goed? Is het licht goed? De visagiste speelt even model. Onder het toeziend oog van zijn vrouw en zoon vindt de foto-shoot van de heer De Lange en Rinia plaats. Zij leven ook helemaal mee. “Rinia is een echte schat! Ze hebben dikke pret samen, en dat geeft een fijn gevoel.” Het resultaat is prachtig! De foto straalt de zorg en aandacht uit die de verpleegkundige voor haar patiënt heeft.

Foto: Norbert Voskens

Het duurt even maar dan heb je ook een mooie foto, zo mooi zelfs dat deze op de cover komt van de nieuwe ZorgZin. 11.00 uur: En dan is het de beurt aan de heer De Lange. Samen met Rinia siert hij straks de achterkant van de nieuwe ZorgZin. Voordat de fotosessie begint, praat Rinia hem even bij over het aanstaande fotomoment. En ook de heer De Lange krijgt een korte make-up voor de gelegenheid!

Rinia en de heer De Lange Foto: Norbert Voskens

Benieuwd naar hoe de foto’s er uitzien in het echte magazine? ZorgZin nr. 4 met Rinia op de cover verschijnt op 7 oktober. Het magazine is digitaal te bekijken via www.zorglive.nl/magazine 13


www.puzzelpro.nl ě‘”

14

De woorden hieronder zitten in alle richtingen in de puzzel verstopt. Van links naar rechts en andersom, van boven naar beneden en andersom en ook nog eens schuin! Zoek ze op en streep ze af. De letters die overblijven vormen de oplossing.

BEURS BOS BRUIN CANTHAREL DRADEN EETBAAR GEEL

HEKSENKRING HERFST HOED KLEUR MOS ORANJE PLUKKEN

SCHIMMEL SPORE STEEL STIPPEN VOCHTIG ZWAM


Sudoku Puzzel gezellig mee en los de sudoku op!

De oplossingen van de puzzels zijn te vinden op pagina 5 15


16


Kalender voorlichtingen 2011 Gratis voorlichtingsbijeenkomsten: Borstvoeding in de praktijk Woensdag 28 september

10.00 - 12.00 uur

Afkolven en borstvoeding in combinatie met een baan Woensdag 5 oktober

10.00 - 12.00 uur

Bevallen in het BovenIJ ziekenhuis Maandagavond 14 november

9.30 - 21.30 uur

Aanmelden op www.bovenij.nl of via de afdeling Verloskunde T. 020 - 634 63 20

Voorlichting klachten in de overgang Maandagavond 10 oktober

19.30 - 21.30 uur

Plaatsen van een knieprothese Dinsdagmiddag 4 oktober 1 november 6 december

Totale heupprothese Dinsdagmiddag 4 oktober 1 oktober 6 december

15.00 - 16.00 uur

Aanmelden of meer weten? Kijk op onze website voor meer informatie en vul het aanmeldformulier in op www.bovenij.nl. Tenzij bij de bijeenkomst anders staat vermeld.

13.30 - 15.00 uur

Voorzieningen

Viering lustrum cliëntenraad Woensdagmiddag 16 november 15.30 - 18.00 uur

BrasserIJ In de hal van het ziekenhuis vindt u het bezoekersrestaurant “BrasserIJ”. U kunt hier terecht voor koffie, thee of fris met iets erbij. Er is tevens een winkel met diverse cadeau artikelen, drogisterij artikelen, lectuur, gekoelde dranken, bloemen en fruit. Openingstijden: op weekdagen van 7.30 uur tot 20.00 uur en in het weekend en op feestdagen van 12.00 uur tot 19.30 uur.

Chipknip oplaadpunt Er is een chipknip oplaadpunt in de hal, naast de parkeerautomaten. U kunt de chipknip gebruiken in de BrasserIJ en voor de parkeerautomaat.

OV oplaadpunt Er is een OV oplaadpunt in de hal, naast de parkeerautomaten. U kunt hier uw OV kaart opladen. 17


Bereikbaarheid Met het openbaar vervoer Het ziekenhuis is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Vanaf de halte is het 2 minuten lopen tot de ingang van het ziekenhuis.

Aan het eind van de afslag gaat u rechtsaf. Vervolgens rijdt u onder de snelweg door en dan over het Noord-Hollands Kanaal. Links ziet u dan het ziekenhuis liggen.

Parkeren Voor inlichtingen over vertrektijden en eventuele wijzigingen van buslijnen kunt u bellen met 0900 - 9292 of kijken op www.gvb.nl, www.arriva.nl of www.9292ov.nl.

Met de auto Op de rondweg (A10) neemt u afslag S116. Aan het einde van de afslag gaat u richting Centrum en neemt u de eerste afslag: Nieuwendam. Aan het eind van deze afslag gaat u rechtsaf, over het Noord-Hollands Kanaal. Links ziet u dan het ziekenhuis liggen. Vanuit de binnenstad gaat u via de IJ-tunnel en neemt u de afslag Buiksloot/Nieuwendam.

Het BovenIJ ziekenhuis beschikt over een eigen parkeerterrein. Voor parkeren op het ziekenhuisterrein gelden de volgende tarieven: • eerste half uur is gratis • vanaf een half uur betaalt u € 1,00 per uur. Het maximum tarief is € 5,- per dag.

Invaliden Op het terrein zijn een beperkt aantal invalidenparkeerplaatsen. Mensen die in bezit zijn van een invalidenpas (origineel, geen kopie) kunnen hier gratis parkeren. Daarvoor kunnen zij zich, voordat zij weggaan melden bij de hoofdreceptie voor een uitrijkaart.

Kaartje sturen Wilt u een kaartje sturen? Dan uw post graag als volgt adresseren:

Via onze website kunt u ook een kaartje sturen. Kijk op www.bovenij.nl onder ‘Bezoeker’.

De heer / Mevrouw …………….……………….....….. BovenIJ ziekenhuis Afdeling ………………………………………………... Postbus 37610, 1030 BD Amsterdam

Bezoekersinformatie Bezoektijden

• Verloskunde van 09.00 - 13.00 uur en

De bezoektijden voor de algemene verpleegafdelingen zijn: van 13.30 tot 15.00 uur en van 18.00 tot 19.30 uur.

van 14.30 - 21.00 uur. • Kinderafdeling van 15.30 - 19.30 uur • Couveuse-unit van 11.15 - 11.45 uur en van 15.30 - 19.30 uur.

Afwijkende bezoektijden • Intensive Care & Cardiac Care (Hartbewaking) van 11.00 - 11.30 uur, van 14.00 - 14.30 uur en van 19.00 - 19.30 uur

Cliëntenraad Ook een cliëntenraad is er voor de patiënt. De belangrijkste taak van de cliëntenraad is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van patiënten. Daarnaast adviseert zij de directie (gevraagd en ongevraagd) over alle onderwerpen die van belang zijn voor patiënten. 18

Contact U kunt de cliëntenraad bereiken via de ambtelijk secretaris. Telefoon: 020 - 634 68 62 E-mail: clientenraad@bovenij.nl


Afspraak poliklinieken Wanneer uw huisarts u heeft doorverwezen naar een specialist, dan kunt u zelf een afspraak maken op een van onze poliklinieken. De huisarts geeft u een verwijsbrief mee voor de specialist.

Voorbereiden Het is van belang dat u zich voorbereidt op een bezoek aan de polikliniek. Het is handig om thuis te bedenken wat u allemaal aan de arts wilt vragen. Maak de arts ook duidelijk wat uw verwachtingen zijn van de behandeling.

Wat neemt u mee naar het ziekenhuis? • De verwijsbrief van uw huisarts. • Uw bewijs van ziektekostenverzekering. • Een geldig legitimatiebewijs. De medewerker op de polikliniek kan u vragen of u zich kunt legitimeren, ook als u al eerder in ons ziekenhuis bent geweest. • Uw patiëntenplaatje (als u dit al hebt). • Uw afsprakenkaart (bij een vervolgbezoek). • Een lijst met medicijnen die u gebruikt. N.B: Meld het ons wanneer u het afgelopen jaar in een ziekenhuis in het buitenland bent geweest. U kunt mogelijk besmet zijn met de

MRSA-bacterie en wij willen voorkomen dat deze ziekenhuisbacterie zich in ons ziekenhuis verspreidt. U hoeft zelf absoluut geen last te ondervinden van deze bacterie, maar MRSA is gevaarlijk voor patiënten die als gevolg van hun ziekte een verminderde weerstand hebben.

Opname/inschrijfbureau Als u voor de eerste keer in ons ziekenhuis komt, laat u bij het inschrijfbureau een patiëntenplaatje maken. Dit ‘plaatje’ is een sticker met een streepjescode. Hierop worden uw gegevens als naam, geboortedatum en verzekering vastgelegd. Meldt u zich ook bij het inschrijfbureau wanneer uw gegevens veranderd zijn (bijvoorbeeld een adreswijziging of verandering van huisarts).

Afspraak verzetten of afzeggen Bent u onverwachts verhinderd? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling of polikliniek waarbij u een afspraak heeft. Doe dit uiterlijk 24 uur voordat u de afspraak heeft. Anders brengt het ziekenhuis u een wegblijftarief in rekening. Het actuele wegblijftarief vindt u op onze website.

Huisartsenpost Op het ziekenhuisterrein schuin tegenover de Spoedeisende Hulp vindt u de Huisartsenpost Noord. Hier werken de huisartsen van AmsterdamNoord samen om u buiten kantooruren van dienst te kunnen zijn als u dringende zorg nodig heeft.

Wat betekent dit voor u? U kunt ’s avonds, ’s nachts, in het weekend en op feestdagen een beroep doen op de huisartsenpost wanneer u met spoed medische hulp nodig heeft. Uw hulpvraag heeft spoed als het niet kan wachten tot het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. U kunt de post alleen

bezoeken na een telefonische afspraak. U kunt daarvoor bellen met 088 - 0030600. Als u bovenstaand nummer belt, houd dan de volgende gegevens van de patiënt bij de hand: • Naam, adres en geboortedatum • Gegevens van de verzekering • Uw BSN-nummer (staat op uw paspoort of rijbewijs) • Naam van de eigen huisarts • Namen van medicijnen (indien van toepassing) • Eventuele medische gegevens van de patiënt, zoals de temperatuur Meer informatie vindt u op www.shda.nl.

BovenIJ Apotheek Patiënten van alle apotheken in AmsterdamNoord en Landsmeer kunnen overdag terecht in de BovenIJ apotheek van het BovenIJ ziekenhuis. Daarnaast is de BovenIJ apotheek tijdens de avonden en weekenden Dienstapotheek Noord. Hierdoor is de BovenIJ apotheek in het BovenIJ ziekenhuis 365 dagen per jaar open. U kunt hier terecht voor recepten via de arts en losse verkoop.

Openingstijden BovenIJ Apotheek Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.30 uur,

Openingstijden Dienstapotheek Noord Maandag t/m vrijdag van 17.30 - 23.00 uur, Zaterdag en zondag van 08.30 - 23.00 uur,

19


Klachtenbemiddelaar Het BovenIJ ziekenhuis vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn. Gebeurt er tijdens uw verblijf iets dat u als onjuist of onterecht ervaart, laat het ons weten. Zo kunnen wij onze zorg blijven verbeteren. U kunt hiervoor contact opnemen met de klachtenbemiddelaar. Deze bespreekt met u op welke wijze uw ervaring het beste behandeld kan worden en bemiddelt daarin graag. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en onafhankelijk van de ziekenhuisorganisatie en heeft de plicht tot geheimhouding. Tijdens kantooruren kunt u bellen of mailen voor een afspraak.

Contact Telefoon: 020 - 634 633 35 E- mail: klachten@bovenij.nl Op de website kunt u een klachtenformulier invullen. Of als u liever een brief schrijft kunt u die sturen naar: BovenIJ ziekenhuis T.a.v. de klachtenbemiddelaar Postbus 37610 1030 BD Amsterdam

Zorgconsulenten Voor niet westerse inwoners heeft het ziekenhuis speciale zorgconsulenten. Zij helpen onduidelijkheden die ontstaan door het verschil in taal en cultuur tijdens het gesprek met de arts of verpleegkundige te overbruggen.

huis? Geef het door aan de polikliniekassistente, uw arts of de verpleegkundige op de afdeling. Zij maken voor u een afspraak met één van de zorgconsulenten. Van maandag tot en met donderdag is tijdens kantooruren altijd één van de zorgconsulenten aanwezig.

Contact Heeft u een zorgconsulent nodig bij uw afspraak met uw arts of tijdens uw opname in ons zieken-

Telefoon: 020 - 634 68 36 E- mail: zorgconsulent@bovenij.nl

Stiltecentrum Stiltecentrum Op de eerste etage in het BovenIJ ziekenhuis vindt u het Stiltecentrum. Een gastvrije ruimte waar het stil is te midden van de drukte van de dag. Een ruimte om even tot u zelf te komen: U bent er welkom: loop gerust eens binnen, neem een moment de tijd, ga rustig eens zitten. De Bijbel ligt open op de tafel. Het is een ruimte

waar een ieder zich welkom mag voelen. Voor moslims is er een gebedshoek ingericht.

“Het Stiltecentrum een welkome plek van rust, stilte en meditatie ‘ruimte voor de ziel’ open voor iedereen, dag en nacht.”

Geestelijk verzorgers Als u wordt opgenomen in het ziekenhuis kunt u een beroep doen op een geestelijk verzorger. Een kennismaking of praten over alles wat u bezig houdt, kan en mag in een gesprek met een geestelijk verzorger. Hij luistert naar uw verhaal en helpt het u helder te krijgen. Naast een pastor zijn ook twee moslim geestelijk verzorgers verbonden aan het ziekenhuis. Gezamenlijk geven zij invulling aan de geestelijke begeleiding 20

en ondersteuning van patiënten in het BovenIJ ziekenhuis. De heren maken graag persoonlijk kennis met u.

Contact U kunt een geestelijk verzorger laten oproepen door de verpleegkundige op de afdeling of door de hoofdreceptie. Telefoon: 020 - 634 63 46


Praktijk voor manuele therapie en fysiotherapie INDIVIDUELE BEGELEIDING BIJ KLACHTEN VAN HET BEWEGINGSAPPARAAT

Thuiszorg die bij u past ANITA KAMPERS ALEXANDRA BOGMAN LOENERMARK 477 A, FLAT D Tel.: 020-6373547

Leven & Zorg is een thuisinstelling en levert binnen dit kader professionele zorg aan die toegespitst is op uw unieke situatie. De focus ligt hierbij op het behoud van de zelfredzaamheid. Naast de professionaliteit brengen onze medewerkers iets extra’s mee, namelijk de kennis van de culturele en religieuze achtergronden.

fysio-kampersbogman@hetnet.nl Wij bieden: - Hulp bij het huishouden LEVEN & ZORG Rijswijkstraat 175 1062 EV Amsterdam Tel: 020-8208230 Fax: 020-6691431 Mail: info@levenenzorg.nl www.levenenzorg.nl

- Persoonlijke verzorging - Verpleging - Begeleiding

get tincid-

-unt Dagnon, en nacht zorg


No: 3/2011 september BovenIJ magazine  

Einde aan een leven lang open benen Nieuw: Hoofdpijn polikliniek Vijf jaar Cliëntenraad: Vier het mee! In dit nummer: nr. 3 septem be r 2 01...