Page 1

www.dolina-soce.si

2017 BOVEC KOBARID TOLMIN

SoËa Valley SoËa River Knight 12.Ž14. 5. Kobarid AAT otvoritev sezone AAT season opening 3. 6. Bovec NoË na jezeru · Night on the Lake 9.Ž11. 6. Most na SoËi Poletje v naroËju Krna · Summer beneath Mt. Krn 14.Ž18. 6. Dreænica Podbrdo Trail Running Festival (GM4O) 16.Ž18. 6. Podbrdo Kobariπki sejem in Kobariπki tek Kobarid Fair & Running Fest 24. 6. Kobarid Gora Rocka · Rock Festival 29. 6.Ž2. 7. ©entvi≤ka gora SoËa Outdoor Festival 30. 6.Ž2. 7. Kobarid, Tolmin OrkesterkamP 2.Ž26. 7. Bovec Sajeta − kreativni tabor · Sajeta − Creative Camp 3.Ž9. 7. Tolmin Buπki dan · Bovec day 8. 7. Bovec Koncert Zbogom oro∞je · The Farewell to Arms Concert 9. 7. Kobarid Halamoye Dance Festival 14.Ž16. 7. Tolmin KmeËke igre »ezsoËa · Farmers’ Games 22. 7. »ezsoËa Metaldays 23.Ž29. 7. Tolmin Bovec Summer Boogie 28. 7.Ž6. 8. Bovec Trentarski senjem · Trenta Fair 27. 7.Ž13. 8. Trenta Punk Rock Holiday 8.Ž11. 8. Tolmin »omparska noË · Potato night 12. 8. Bovec Overjam International Reggae Festival 16.Ž19. 8. Tolmin Kolesarski vzpon na Mangart Mangart Bike Race 20. 8. Log pod Mangartom Motörcity Blues Rock and Motorcycles 24.Ž27. 8. Tolmin TURIZEM Dolina SoËe TIC BOVEC TIC KOBARID TIC TOLMIN

www.dolina-soce.si

+386 (0)5 384 19 19 info@lto-bovec.si +386 (0)5 38 00 490 info.kobarid@lto-sotocje.si +386 (0)5 38 00 480 info@lto-sotocje.si


2017

www.dolina-soce.si

Festival pohodniπtva Dolina SoËe SoËa Valley Hiking Festival 15. 9.Ž1. 10. Dolina SoËe, SoËa Valley Bovec maraton · Bovec Marathon 16. 9. Bovec Kobariπka bitka na Kolovratu Battle of Kobarid on Mt. Kolovrat 17. 9. Kolovrat Svetovni pokal v natanËnosti pristajanja z jadralnimi padali · Paragliding accuracy world cup 21.Ž24. 9. Kobarid Jestival okusov in umetnosti Jestival Food & Art Festival 30. 9. Kobarid

Oktobra 1917 se je z bitko pri Kobaridu končala soška fronta. V ljudeh in krajih ob Soči in na Krasu je pustila neizbrisne sledi. Po 100 letih se bomo spomnili teh dogodkov. In October 1917, the Battle of Kobarid (Caporetto) brought the Isonzo Front to an end. It left an indelible mark on the people and the places along the River Soča and on the Kras. A hundred years later we now commemorate those times. 16. junij 2017: Odprtje razstave 1917 − ±ENSKE NA ULICAH ZA KRUH IN NAROD / Opening of the exhibition 1917 − Women in the

streets for bread and nation, Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« • Kobarid 9. julij 2017: ZBOGOM ORO±JE, koncert vojaških orkestrov The Farewell to Arms, a concert of military orchestras • Kobarid 17. september 2017: UPRIZORITEV KOBARI©KE BITKE NA KOLOVRATU / Reenactment of the Battle of Kobarid (Caporetto)

on Mt. Kolovrat • Muzej na prostem Kolovrat / Outdoor museum Kolovrat 21. oktober 2017: Dan Kobariškega muzeja in odprtje razstave KOBARID − CAPORETTO − KARFREIT 1917 / The Kobarid Museum

Day and Opening of the exhibition Kobarid − Caporetto − Karfreit 1917 • Kobariški muzej, Kobarid Različni vodeni pohodi in spominski dogodki na Poti miru od Alp do Jadrana / Selection of guided tours and commemorative events along the Walk of Peace from the Alps to the Adriatic

...

Več o dogodkih / More about the events: www.potmiru.si

Profile for Bovec Tourist Board

Soča Festivalley 2017  

Soča Festivalley 2017  

Advertisement