Page 1

2011/1

BOND VAN AANNEMERS VAN TEGELWERKEN IN NEDERLAND

%DUJH]HOOLJRSGH %RXZEHXUV

58%,%HQOX[KHHIWDOOHV

&2%$PDDNW¶W PDNNHOLMN

%29$7,1VWDUW LQQRYDWLHSURMHFW

9DNEODGYRRUGHWHJHOVSHFLDOLVW B3RPBIFLQGG
Werk volledig stofarm met Ceresit! Het eerste stofarme systeem wereldwijd! t eerste

MINDER

we

He

STOF of m ar me systee

st

Stofarm egaliseren CN 97 Premium stofarm egaliseermiddelreldwijd!

EUW NI TOT

Stofarm tegels verlijmen CM 90 EasyFlex PLUS Stofarm tegels voegen CE 35 Voegenbreed WD Stofarm www.ceresit.nl - 030 607 34 79 www.ceresit.be - 02 421 28 65

B3RPBIFLQGG
Kwartaal

agenda In deze rubriek vindt u de belangrijke data voor de tegelzetbranche. Uw regiovergadering, het jubileumfeest van uw bedrijf, de lancering van uw nieuwe product in deze agenda? Mailt u dan AUB uw contactgegevens, de aard van de bijeenkomst, de datum, tijd en locatie naar redactie@bovatin.nl, dan vermelden wij ze in deze agenda! En natuurlijk vermelden wij hier de data van BOVATIN-evenementen, bijzondere vergaderingen en werkbezoeken van bestuursleden. Wanneer het gaat om besloten bijeenkomsten, dan staat dat bij het agendaitem. NB Wilt u een evenement bezoeken? Neem dan altijd eerst even contact op met de organisator!

(Indien vergadering reeds heeft plaatsgevonden, dan is informatie beschikbaar) do. 12 mei Bijeenkomst BOVATINcommissie vakboek tegelzetten do. 12 mei Bijeenkomst BOVATINcommissie XXL-tegels ma. 16 mei Afsluitende bijeenkomst BOVATIN-commissie Arbeidsmarkt, Onderwijs en Scholing ma. 16 mei Scholingsconferentie Aannemersfederatie en BGA wo. 25 mei Vergadering hoofdbestuur BOVATIN wo. 1 juni Deadline volgende Bovatinfo do. 9 juni Bijeenkomst sectorplatform GA bedrijven za. 18 juni 2011 Ledendag BOVATIN wo. 31 augustus vergadering hoofdbestuur BOVATIN wo. 7 december vergadering hoofdbestuur BOVATIN De bestuursvergaderingen zijn besloten, maar u kunt als BOVATIN-lid, wanneer u wilt dat het bestuur uw vraag behandelt, die aan ĂŠĂŠn van de bestuursleden stellen. (mail en adressen zie elders in deze BOVATINfo). Uw vraag kan dan bij de rondvraagpunt behandeld worden. Is uw vraag wat langer/ complexer, en hebt u ‘m op papier? Mail uw punt dan tenminste 14 dagen voor de betreffende vergadering aan de secretaris, bovatin@bovatin.nl, dan kunnen we uw mail aan de agenda toevoegen en vooraf rondzenden.

Voorwoord 7+-#.9''4''06+,&,'8114<+66'48#0 $'0X/'4-+-2#5)1'&12*1'8''.6'44'+0'0 10<'$10&#%6+'(+5T114&'.'&'0+50#6774.+,-8114#.*'62'45110.+,-%106#%6X*'6#&8+'5X &+6$.#&'0&',##4&#)<+%*6$##4T.750#6774.+,-&'/1/'06'0&#6 *'02'45110g .+,-6'4<+,&'56##6T##48''.9'4-)'$'74684+,9'.+010<+%*6$##4*'+&T#69'4-<14)6'4 '%*6'49'.8114&#69'#.5$10&81147-.##4-700'056##0X&#69'6161221.+6+'-0+8'#7 79$'.#0)'0-700'0$'*#46+)'0T(&#69'-700'0<14)'0&#6'49'66'0'04')'.5<1&#0+) 12)'56'.&1(##0)'2#56914&'0&#6<'7*'69'4-/#--'.+,-'41()'<10&'4/#-'0T 0<'5#/'09'4-+0)/'6&'#00'/'45('&'4#6+'+5<1084+,9'.Z10<+%*6$#4'#%6+8+6'+6T( 105.+&/##65%*#28#0&' X&' 7412Ă&#x2C6;+5%*'0+10&'4 .+'55'0(#%*8'4$Ă&#x2C6;0&'T'4)+5 70+'6U/'&'&#0-<+,&' X&+'+//'45<10MNNN$'&4+,8'0'047+/LNTNNN 7412'5' 6')'.<'66'458'46')'09114&+)6X+58''.8#--'00+5$+00'0105$'4'+-)'-1/'0T1#.5 7412# 11-8#010<'8#--'00+5241(+6''46T 0X##0)'<+'0&' 11-+06'40#6+10##.&114&'$4#0g %*'#.5''0$'.#0)4+,-'52'.'4914&6)'<+'0X*''(6 /+&&'.5&' 0+'6<'.&'0 -700'0<14)'08114*'6&114<'66'08#0$'2##.&'/##64')'.'012+06'40#6+10##.0+8'#7T 0 &##42.7--'09+,*+'4&'847%*6'0&#09''48#0T''/$+,8114$''.&*1'9+,07$+,.'&'08#0 &' X&' 7412'5' '&'4#6+'8#0'4#/+5%*'')'.(#$4+-#06'0X&'#(524##-*'$$'0-70g 0'0#(&9+0)'0&#66')'.50+'6/''4&#0NXNFÂ&#x2020;j+02.##658#0NXNHÂ&#x2020;k#(9+,-+0)+08.#-*'+& /1)'08'4610'0T')1'&'(#$4+-#06'00+'66'0#)'5241-'0X/##4<10&'4&' 9#5&+6 011+6)'.7-6T 007.+)6'4+01-61$'461%*/##4/11+''0%108'0#066'46'-'0+0)T'6')'.5 -4+,)'0+0&'61'-1/5611-''0 g.#$'./''X'011-<#-'0#.58'49'4-+0)581145%*4+(6'0 9+..'0'0)Ă&#x2030;Ă&#x2030;09'12 7412''50+8'#74')'.'0T 7.-'<#-'0-156'06+,&T 0&#6+56+,&&+'9'61%*/''56#.0##56*'69'4-8114105$'&4+,( 84+,/1'6'0/#-'0T##41/8+0&+-*'6'%*6)'9'.&+)&#6'4<10'014/'06*175+#5/'+5 10&'4&' 4-'0&'6')'.<'66'45&+'9')'84##)&*'$$'01/6'2#46+%+2'4'0+0''0+001g 8#6+'64#,'%6T '064#,'%69##49'h#.5*'6.7-61/105241,'%6'4&Ă&#x2DC;Ă&#x2DC;46'-4+,)'0h564#-5 #..'/##.&'847%*6'08#02.7--'0T1#.5'411-9''4''00+'79g$.#&+512)'56'.&h*'6 4'57.6##68#0''0,##4.#0))'524'--'0X10&'4<1'-'010&'4*#0&'.'0T8'4&'<'69'' 10&'49'42'0/''4+0&'<''&+6+'8#0 (1T 012&' g##4&#)8#0EL,70+ #T5T*11467*'6#..'4.##656'0+'795T'067'49''4$+,` 1)''0.##656'6+2h+-9''6*'6X*'6+5''0561-2##4&,'8#0/'/##4+-<+'+0&'/#4-6 *1'$'.#0)4+,-*'6+5h*17&79&'$+6'74'0$'56#0&)1'&+0&')#6'0^ Ik wens u goede zaken. Mede namens het BOVATIN-bestuur, Gerard Reus, voorzitter

&RORIRQ BOVATINfo is een periodieke uitgave van Bovatin: de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland. Het blad wordt gedrukt op ongechloreerd papier, verspreid in bio-folie en verschijnt vier maal per jaar: in mei, augustus, oktober en januari van het aansluitende jaar. Oplage: 3000 exemplaren per jaar. Voor informatie: Advertenties: J.W. Rekers, tel. (0492) 55 27 48 of 06 131 10 925, e-mail jwrekers@kpnplanet.nl Abonnementen: Bondsbureau, tel. (0548) 53 85 05 Hoofdredactie: Remus F.P.M. Aussen tel. (010) 435 22 70 of 06 242 70 953, e-mail redactie@bovatin.nl Druk en graďŹ sche verzorging: Elma Multimedia B.V., Postbus 18, 1720 AA Broek op Langedijk, tel. (0226) 33 16 00, fax (0226) 33 16 01 e-mail info@elma.nl, www.elma.nl Foto omslag: ŠFitland Wellnessboot.nl.

1 B9BIFLQGG
Elke klus een meesterwerk

eurocol

lijmen, voegen, egaliseren Voor het maken van een meesterwerk zijn naast talent, kennis en een creatieve geest ook perfecte materialen en een professionele uitvoering van groot belang. Forbo Eurocol heeft de juiste producten en geeft graag de adviezen die nodig zijn om, met elkaar, uw klus tot een meesterwerk te maken. Bel ons, wij staan voor u klaar en tonen u graag ons talent.

Forbo Eurocol BV Industrieweg 1-2, Postbus 130, 1520 AC Wormerveer T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64, E info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.com

eurocol â&#x20AC;&#x201C; the strong connection

B9BIFLQGG
,QGH]HHGLWLH 5 Ferry van Geffen Tegelwerken: 9 11 12 13 17

‘Kan niet bestaat niet!’ BOVATIN wil aan het werk met sociale innovatie Nieuw A-blad wijst de weg naar gezond werk in de tegelbranche Lezers schrijven Coba, het recept van ‘makkelijk zat’ RUBI Benelux, als alleen het beste gereedschap goed genoeg is

1LHXZVHQZHEVLWH 23 Tegels en lijmen tonen innovatiekracht op de 27 27 27 29 29 31 33 33

Bouwbeurs Jaardag BOVATIN: u bent er toch ook (weer) bij? Chris van Herpen nieuwe BOVATIN-secretaris Nieuwsbrief met ledeninformatie vanaf juni per mail! Stevig programma ‘Dag voor de Bouwkeramiek’ inspireert bezoekers Drie nieuwe EC1-producten in de MAPEI-catalogus Trotse winnaars Nederlandse Bouwkampioenschappen 2011 Pro-Tile: slimme afvoeraanpassing bij tegel-over-tegel PCI Geofug: unieke, ‘zelfreinigende’ voegmortel

Makkelijk COBA Coba, het recept van ‘makkelijk zat’. En ineens was het er. Dat oranje merk, met bij aanvang drie jaar geleden acht producten waar de tegelzetter alles mee zou kunnen doen. Waar komt dat Coba ineens vandaan? René van Anen, hoofd verkoop en marketing, en Gert Nijman, manager techniek vertellen het verhaal op pagina 13.

Innovatietraject BOVATIN start innovatietraject. De ontwikkelingen in de branche, zie pagina 9, vragen om oplossingen: het werk van de tegelzetter moet leuk en gezond blijven. Hoe willen Piet Bakker (BOVATIN) en René de Kwaadsteniet (AFN) dit aanpakken? En is er animo voor?

,QIRUPDWLHYRRUGHSURIHVVLRQDO 35 Uw aanspreekpunt bij ziekteverzuim: 37 41 40

BovatinVerzuim.nl Ik ben dan wel geen tegelzetter, maar… SGAT-nieuws Nuttige informatie voor BOVATIN-leden

Ferry van Geffen ‘Kan niet bestaat niet!’ Ferry van Geffen Tegelwerken doet het tegelwerk op de Wellnessboot. Zelden moet tegelwerk tegen zó veel invloeden bestand zijn… En uitvindingen doet hij meestal ter plekke. Op pagina 5 staan zijn ‘recepten’.

3 B9BIFLQGG
NIEUW:

Okamul BKS HOOG FLEXIBELE PASTA-TEGELLIJM

• Hoog flexibel • Bijzonder goed standvermogen

• Gunstig verbruik • Kwaliteit D2 – dus watervast

• Licht versmeerbaar • Voldoet aan EN12004 • Open tijd: 20 minuten

60 x 60 cm

40 x 40 cm

(bij 20 °C – 65 % R.V.) 20 x 20 cm

Kiesel Benelux Provinciënbaan 11 · 5121 DK RIJEN Tel. 01 61-24 46 00 · Fax 01 61-24 04 66 www.kiesel.nl · info'kiesel.nl

B9BIFLQGG
Tekst: Remus Aussen Foto’s: Remus Aussen/Fitland Groep

Ferry van Geffen Tegelwerken:

‘Kan niet bestaat niet!’ ‘Ik ben met een bijzonder project bezig. Een wellnessboot, in Mill. Is het wat om daar een keer over in BOVATINfo te publiceren?’ Dankzij een mail met deze tekst maakte de redactie kennis met het werk van Ferry van Geffen Tegelwerken uit Veghel. Tijdens het daarop volgende telefoontje vertelt Ferry van Geffen dat hij op een boot aan het werk is die eigenlijk geen boot is, maar wel in het water ligt. Aan boord van die boot bevindt zich een wellnesscentrum. En de combinatie van die twee zorgen voor wel zeer speciale uitdagingen voor een tegelzetter. En niet alleen voor de tegelzetter: een blik op Google Maps en op www.wellnessboot. nl maken duidelijk dat er a) geen vaarwegen bij Mill liggen en b) geen vliegveld. Naast de wellnessboot staat namelijk een vrij fors vliegtuig. De nieuwsgierigheid van schrijver dezes was gewekt. Op naar Mill.

Op de parkeerplaats van de Wellnessboot (en van het tot hotel omgebouwde patrouillevliegtuig type Breguet Br.1150 Atlantic) aangekomen, kon ik met eigen ogen aanschouwen wat Ferry bedoelde. Een boot die geen boot is. „Ja, als de directeur van de Fitland Groep, Maarten van Kempen, eenmaal iets in z’n hoofd heeft...”, weet

Ferry, die inmiddels ook op de parkeerplaats staat. „Hij wilde eigenlijk een echte mijnenjager hierheen transporteren. Dat ging niet over de weg,wat met dit vliegtuig overigens wel gelukt was, dus toen heeft hij nog bezien of het met vier enorme helikopters getransporteerd zou kunnen worden. Het ontwerpen en bouwen van deze ‘boot’

bleek echter een betere optie.” Ferry leidt mij intussen rond. De Wellnessboot, een ontwerp van de architecten van XCQ xcentrique uit Antwerpen, biedt met zijn 3000 vierkante meters plaats aan circa 300 gasten. De ‘boot’ is 40 meter lang en heeft vier verdiepingen. Het gebouw – want dat is het – is door Van der Horst aannemers uit Langenboom gerealiseerd op het terrein van het Hampshire Dormyville Hotel & Spa en evenementencentrum Fitland. Samen met een tiental gespecialiseerde bedrijven. „De architect heeft iets heel bijzonders bedacht. Toch weet je dat je heel veel beslissingen op de bouwplaats zal moeten nemen. Je loopt – en dat is niets ten nadele van de architect, sommige vraagpunten kun je nu eenmaal niet in de tekening voorspellen – gewoon tegen zaken aan waar je dan ter plekke een oplossing voor moet bedenken, vaak samen met de andere aannemers. Een goede samenwerking is dan ook zeker bij zo’n vernieuwend project superbelangrijk.”

Op pad door de boot „Deze trap is van beton, maar de treden moesten een ‘wel’ krijgen, ofwel een stukje oversteken. We hebben dat opgelost door Lewisplaten met hoeklijnen voor de treden te gebruiken. Dus: eerst goed ontvetten, die platen volzetten met een poederlijm, daar-

Is het een boot of een gebouw? Het antwoord: beide.

Alles ademt luxe aan boord van de Wellness-boot. Op de achtergrond staat het tot vergaderruimte omgebouwde partouillevliegtuig.

5 B9BIFLQGG
De trap ziet er zo eenvoudig uit. Maar er moest de nodige techniek aan te pas komen om â&#x20AC;&#x2DC;m er zo eenvoudig uit te laten zien.

â&#x20AC;&#x17E;In de stoomcabine en het voetenbad breng je eerst een gewone membraan (Soprocoat FDF525)) aan, en daarna een epoxy membraan. Ook de lijm en de voegen zijn op epoxybasis. Noem me een pietje precies, maar het aanbrengen van dat membraan laat ik echt niemand anders doen. Ga maar na: als je een vlekje ter grootte van een stuiver mist, kun je er van uitgaan dat het daar vroeg of laat gaat lekken of doorslaan. Kun je het membraan net zo goed weglaten. Zo simpel is dat: hoe mooi je tegelwerk er verder ook uitziet, in wellness is tegelwerk pas in de laatste plaats zichtwerk.â&#x20AC;?

na schuren, een epoxy voorstrijkmiddel, en tot slot de tegels erop met een epoxylijm.â&#x20AC;? Vervolgens betreden we een ruimte met een warm oliebad. â&#x20AC;&#x17E;Hier mag je wel spreken van een paar uitdagingen...â&#x20AC;?, blikt Van Geffen terug. â&#x20AC;&#x17E;Wellness is genieten. Het moet er goed uitzien, je moet echt een totaal gevoel van luxe, van rust meekrijgen en het moet ook beslist lekker zitten. Vandaar de rondingen in die zitbanken. De banken hebben we opgebouwd met behulp van het modulaire systeem van Lux Elements, en bestaan uit diverse dragende polystyreen hardschuimelementen. Om die rondingen perfect te kunnen volgen met je tegelwerk, mag je kilometers dunne tegelstroken jollyen (onder verstek zagen, red.) en zorgen dat er nergens een scherp randje meer te voelen is. Veel werk, maar dan heb je ook overal dezelfde voegbreedte. Het verschil tussen mooi en lelijk... En mijn leverancier, Tegelgroep Nederland, heeft bijvoorbeeld de tegels voor de trappen met een afgeronde rand weten te leveren.â&#x20AC;?

Voorbewerking: je mag geen millimeter missen! â&#x20AC;&#x17E;Vergis je niet, het ziet er nu allemaal uit alsof het allemaal zo massief is als wat. Maar, we hebben het over betonnen vloeren en houtskeletwanden. Dat al die stoom en het water binnen de ruimtes blijven, dat de wanden niet doorslaan of gaan schimmelen â&#x20AC;&#x201C; je bent als tegelzetter de eerste die men belt als er iets niet droog blijft. Het is mijn specialiteit geworden, en daarom wilde Van der Horst â&#x20AC;&#x201C; met wie ik al de nodige projecten gerealiseerd heb, mij er ook absoluut bijhebben.â&#x20AC;?

6 B9BIFLQGG

De â&#x20AC;&#x2DC;Fitlandâ&#x20AC;&#x2122;-gootâ&#x20AC;&#x2122;: een fraaie oplossing voor de overloop van de zwemen andere baden. Uitneembaar en dus eenvoudig te reinigen.

Speciaal voor de Wellnessboot: de Fitland-goot! .5,'.#0)'4'6+,&+0''047+/6'8#0 &'9#4/6'X&')'74'0'0&'.7:'.+)6 6')'0+'6'0X/1'6'0#..'&'6#+.5##0 &#6)'81'.$+,&4#)'0T75)''0-.16g 5'0&9#6'46')'0''0$#&4#0&X/##4 ''018'4.1125;56''/U*'69#6'4.1126 %1056#0618'4&'4#0&X+0''0)116T ] 1'8+0&,'&+')116`#6+5017''0 8114$''.&8#0*1'+&''Ă&#x17D;010656##0T '$'&'0-6&'12.155+0)'0&75Z10g &'49')X6+,&'05&'$179T -*'$''0 )4#0+'6'0)116)'/##-6X'0&+'410& )'(4''5&'6')'.5/'6&4#)'45-700'0 '47+6)'6+.&914&'0T*+37'12.155+0)X '0+-*'$Z/11-#.'.&'4561')'2#56T ''X0+'6)'2#6'06''4&W##4+- 01'/*'69'.&'Z +6.#0&g)116^[

Mag de kachel aanâ&#x20AC;Ś? â&#x20AC;&#x17E;Ik noemde net de samenwerking tussen de aannemers bij dit project. Echt uniek. Kijk, als jij een elektricien die even in jouw ruimte wat te doen heeft gewoon de ruimte geeft, dan zal die jou ook ruimte geven als jij eens ergens een uurtje meer nodig hebt. Ga je het elkaar moeilijk maken, dan loopt zoâ&#x20AC;&#x2122;n project niet. Iedereen hier weet dat, en dan werk je echt met plezier. Je hebt vaak zoâ&#x20AC;&#x2122;n krappe planning, je moet elkaar een beetje helpen. Je denkt met elkaar en elkaars werk mee, je denkt en plant vooruit.â&#x20AC;? Hoewel er ook regelmatig last-minute beslissingen genomen werden: â&#x20AC;&#x17E;Neem nou de saunakachelsâ&#x20AC;Ś Op het laatste moment werd bedacht dat die toch ook betegeld moesten worden. Dat doe je met een PUKlijm. (Polyurethaan-reactiehars, red.), die kan ĂŠn tegen de hoge temperaturen, ĂŠn blijft maximaal ďŹ&#x201A;exibel. Zeg maar de top van de pastalijmen. Het kon allemaal net, want de zaak ging open. Dus, doorwerken, en op tijd klaar. Maar toen hoorden we dat de kachels drie dagen moesten voorverwarmen. Moesten we nĂłg eerder klaar zijnâ&#x20AC;Ś Dus konden we pas nĂĄ de opening kijken of alles functioneerde als bedoeld. En dat deed het, gelukkig.â&#x20AC;? Er waren meer van die momentjes dat opdrachtgever, aannemer en tegelzetter het warm kregen. â&#x20AC;&#x17E;Ik vertelde je daarnet over die â&#x20AC;&#x2DC;welnessboot-gotenâ&#x20AC;&#x2122;, voor het oliebad. Nou, die wilde men ook buiten. Maar â&#x20AC;&#x201C; dan mag je zwembad over de volle 15 meter nauwelijks 1 of 2 millimeter uit het lood staan, want dan verdwijnt al het water in ĂŠĂŠn hoekje. En daâ&#x20AC;&#x2122;s geen gezicht. Dus daar stonden we, hoor: de aannemer, de opdrachtgever en ik. We hadden echt

Onder water staan de uit Lux-elementen opgebouwde zitbanken, afgewerkt met kilometers gejollyde tegelstroken.

%29$7,1)2 


In het wandje van de stoomcabine zijn, voor het opzetten van de PUdichtlaag, heel wat blokkwasten gaan zittenâ&#x20AC;Ś.

Ferry van Geffen Tegelwerken

De saunakachel (rechts op de foto), betegeld met gebruikmaking van een PUK-lijm. zorgvuldig gewerkt, maar 100% zekerâ&#x20AC;Ś Je werkt met een laser-waterpas, je houdt consequent de onderkant van het puntje aan, je weet dat je geen fout gemaakt hebt, maar tochâ&#x20AC;Ś AďŹ jn, dat bad loopt vol, tot de rand, dan bolt het water tot boven de rand en â&#x20AC;&#x201C; over de hele lengte en breedte, op hetzelfde moment, stort het water die goot in. Dan pas weet je dat je werk over de volle 15 meter, tot op de millimeter nauwkeurig waterpas is. Dat soort momenten zijn geweldig, daar doe je het voorâ&#x20AC;Ś!â&#x20AC;?

Overal luxe, maar nergens â&#x20AC;&#x2DC;over the topâ&#x20AC;&#x2122; Iedere ruimte is met oog voor detail ontworpen en geconstrueerd. Alles ademt

luxe, perfectie, maar door het gebruik van natuurlijke materialen gaat het nergens â&#x20AC;&#x2DC;over the topâ&#x20AC;&#x2122;. Echt een prestatie van het ontwerpteam â&#x20AC;&#x201C; en van de opdrachtgever. Bij iedere ruimte van de Wellnessboot hoort een verhaal. De sauna, de afkoelzone met betegeld kunstwerk, de keuken. De stoomcabine was eigenlijk ĂŠĂŠn van de weinige ruimten waar het werk nogal tegenzat, en dat had dan vooral te maken met de hoeveelheid vierkante meters te behandelen oppervlakte: â&#x20AC;&#x17E;Ik wilde de wand voorstrijken met een PU-dichtlaag. Dichter kan niet, zeg maar. Ik had er nog niet eerder mee gewerkt, en dat spul bleek dus echt in 10 minuten droog te zijn â&#x20AC;&#x201C; en je kwast dus keihard.

Het zwembad: op de millimeter waterpas over 15 meter. Rechts van het zwembad de â&#x20AC;&#x2DC;watervalwandâ&#x20AC;&#x2122;, opgebouwd uit Wedi-platen en afgewerkt met stonepanels.

'44;8#0 '(('0jHIk.''4&'*'68#- 47+/FI,##4)'.'&'0$+,*'6$'&4+,( 8#0<+,011/Z8#0 '(('0')'.56' 42j+0/+&&'.518'4)'01/'0&114 &+'05<110kT]'9'4-'08##-5#/'0X '0<111-*+'4T114''0<<2'4+5<10 241,'%60+'6#..''06'/#-'0T.-#0 +-*'60+'6.#6'01/*'6-4+6+'-'9'4-X <1#.5*'6##0$4'0)'08#0&'/'/g $4#0'0'0$'6')'.'08#0&'.+)$#0g -'0X<'.(6'&1'0T+'656'00#&'.'8#0 *709'4-X<1$'0+-017''0/##.T 0 '4*#0)66'8''.8#0#(T[ '44;&''& '48#4+0)12/'66#..1<'<9'/$#&'0 +0&'&+8'45''&'4.#0&5'8#-#06+'g 2#4-'08#0'06'42#4%5T 0EMMI $')10*+,8114<+%*<'.(T] -$'08#0*'6 17&'56'/2'.X*'$&'*'.'8#-12.'+g &+0))'&##0T 0%.75+'(#.*'64'-'0g'0 $1'-*17&9'4-T.7-+-01)56''&5&' 847%*6'08#0X$+,*'6$'2#.'08#0*'6 )4+&^')'.'0X&#68#-<+6/'+0*'6 $.1'&T08#&'49#57+681'4&'4+06'g )'.9'4-'0-9#/*+'49'-'.+,-5-+,-'0X )#(<+,0#&8+'<'0'0&#%*6/''+0&' 12.155+0)'0T#0*'/*'$+-9##4g 5%*+,0.+,-9'.'4)'05&#6%4'&1Z#0 0+'6$'56##60+'6/'')'-4')'0T# <')X9'-700'00##4&'/##08.+')'0X '0&#0<17&'09'0+'6''0<9'/$#& 9#6'4&+%*6-700'0$'6')'.'0` -.##6 2#5.15#.5+'65-.##4+5T2)'8'0TTT&#6 <+60+'6+0/06#5T[

Op zoâ&#x20AC;&#x2122;n dag maak je weinig metersâ&#x20AC;Ś en ik offreer altijd per meter, daar ben ik consequent in. De blokkwasten gingen er per doos doorheen, en je wilt niet weten hoe je na pakweg 9 minuten, twee handen aan de kwast, staat te smerenâ&#x20AC;Ś Maar je gaat gewoon door: bakje mengen, snel aan het werk, na 10 minuten opnieuw. En dan is

7 B9BIFLQGG
De geheimen van de smid!

De scrubruimte met kunstwerk. Ferry van Geffen heeft, om het motief van de schaal in de zuil te herhalen, een rond tegeltje gebruikt.

het af, toch? Uiteindelijk komt het toch voor elkaar.â&#x20AC;?

â&#x20AC;&#x17E;In wellness bezuinig je niet op je materialen. Je werk krijgt in de loop der jaren zĂł veel te verduren aan vocht en temperatuurwisseling... Dat maakt een badkamer in geen 200 jaar mee. En als wellness-centrum kun je niet op de dag een paar ruimten afsluiten omdat er even een tegelzetter wat moet repareren. Ik moet zeggen dat ik erg veel heb aan de verwerkingsadviezen van Ron Gribling van Sopro Nederland BV. Materiaalkeuze is bij ieder tegelwerk belangrijk, maar in de wellness luistert het denk ik nĂłg nauwer!â&#x20AC;?

Gebruikte materialen: Het binnenterrein met de â&#x20AC;&#x2DC;watervalwandâ&#x20AC;&#x2122; is ook een verhaal apart: tijdens de bouw werd bedacht dat het mooi zou zijn als deze wand een waterval zou krijgen, plus stortdouche en verlichting. â&#x20AC;&#x17E;Dan weet je dat die wand een beetje achterover moet hellen, anders â&#x20AC;&#x2DC;stroomtâ&#x20AC;&#x2122; het water niet maar valt het voor de wand langs loodrecht naar benedenâ&#x20AC;?, weet Van Geffen. De wand is opgebouwd uit Wedi-platen, en afgewerkt met 3Dtegelstrips ofwel stonepanels. Die geven de wand een bijna rotsachtig aanzicht. Maar er zitten geen voegen tussen die strips, er zijn uitsparingen voor LED-kaarslichtjes in verwerkt en de wand helt achterover, dus wat gebeurt er dan als het vriest? Het water loopt hoe dan ook tussen die steenstripsâ&#x20AC;Ś â&#x20AC;&#x17E;De platen worden voorgestreken en bezand, het laatste voor de hechting. Daarna gaat er een PUK-lijm op. En, geloof me â&#x20AC;&#x201C; dat houdt! Gegarandeerd, en ook letterlijk: ik werk volgens de BOVATINleveringsvoorwaarden, en met de garantie van de leverancier, Sopro. Bij kritische oppervlakten maak ik ook altijd even een paar fotoâ&#x20AC;&#x2122;s, zodat duidelijk is dat voorbewerking en verlijming met de grootste zorg gedaan zijn. Rustig gevoel voor de opdrachtgever, en ook voor jezelf.â&#x20AC;?

8 B9BIFLQGG

â&#x20AC;˘ In de stoomcabine: de â&#x20AC;&#x2122;10 minutendroog-dichtlaagâ&#x20AC;&#x2122; Sopro PU- 570 (en een paar dozen met blokkwasten...); â&#x20AC;˘ Op de trap: ontvetten, poederlijm ( Sopro multiďŹ&#x201A;exlijm extra Light 444), schuren, voorstrijk (Sopro expoxy voorstrijk EPG 522, daarna verlijmen en

â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

â&#x20AC;˘

inwassen met Sopro Voeg Epoxy FEP); Op de saunakachel: Sopro PU 2-componentenlijm PUK 503; Op de Lux-elementen: membraan, Turbodichtlaag snel 2-K TDS 823 en over de naden gummiband DB 438, epoxy voorstrijk EPG 522 ingestrooid met kwartszand QS511, verlijmen en voegen met Sopro voeg-epoxy FEP; In de Hammam, onder de tegelvloer en achter de â&#x20AC;&#x2DC;Wellnessboot-gotenâ&#x20AC;&#x2122;: Turbodichtlaag snel 2-K TDS 823; Tussen het oliebad en zwembad: Eerst Epoxy voorstrijkmiddel EPG 522 aanbrengen, dan Sopro kwartszand in de natte laag instrooien, vervolgens twee lagen Sopro PU FD-570 opzetten met tussen die lagen een kimband: Supro Gummiband DB 438.

Na twee jaar werk is de Wellnessboot klaar. Maar er staan nog de nodige baden en andere bouwwerken op het terrein in de steigers. â&#x20AC;&#x17E;Ja, mijn vlag mag hier nog even blijven hangen. Ik ben weer gevraagd voor het volgende deel van het project!â&#x20AC;? www.vangeffentegelwerken.nl www.wellnessboot.nl Reageren op dit artikel? redactie@bovatin.nl

Ook naast de wisselbaden doet de â&#x20AC;&#x2DC;Fitland-gootâ&#x20AC;&#x2122; het prima!

%29$7,1)2 


Tekst & foto’s: Remus Aussen

BOVATIN wil aan het werk met sociale innovatie Arbeidsomstandigheden. Logistiek op de bouwplaats. Ketensamenwerking. Het zijn onderwerpen die in de BOVATIN-bestuursvergaderingen, in dit blad, maar zeer waarschijnlijk ook bij u in het bedrijf een dagelijks onderwerp van gesprek zijn. BOVATIN, als brancheorganisatie, is er voor de belangen van de leden, en wil met deze onderwerpen een slag maken om het werk voor de tegelzetter leuker, gezonder en makkelijker te maken. De keuze voor de onderwerpen is het resultaat van talloze gesprekken die bestuursleden de afgelopen jaren links en rechts met de leden gevoerd hebben. En, nu er de mogelijkheid is om een subsidie aan te vragen bij het Ministerie van Economische Zaken, ontstaat voor zowel de bond als voor deelnemende tegelzetbedrijven de mogelijkheid om in ieder geval een deel van de kosten voor zo’n voortrekkersrol te dekken. Gaan we al van start? Nog niet. Onder leiding van penvoerder Piet Bakker is in maart en april belangstelling gepeild onder de SGAT-erkende bedrijven van de BOVATIN, en momenteel wordt er hard gewerkt aan een subsidieaanvraag, plannen van aanpak en een begroting. Binnenkort gaat de aanvraag op de bus, en daarna is het wachten op de beslissing van het Agentschap NL; wordt onze aanvraag voor een Innovatie Prestatie Contract (IPC) ingewilligd? We praten bij met Piet Bakker.

Innovatie is altijd goed, maar kan dat niet gewoon op de werkvloer? PB: „Op zich wel, en dat gebeurt ook. Iedere dag komen mensen op goede ideeën, en vaak worden de avonduurtjes benut om ze uit te voeren… Maar, in de tegelzetbranche zijn er gewoon een aantal problemen die niet meer op een oplossing kunnen wachten. Kijk, je kunt afgeven op een teveel aan regelgeving, maar er is wel een reden dat de ARBO-inspectie bijvoorbeeld streng toeziet

op het maximale aantal vierkante meters specievloer dat handmatig op een werk geplaatst mag worden, of op het maximale gewicht dat je uit een goederenlift mag tillen. Als branche en als bond moet je echt tijd kunnen maken om hiervoor goede oplossingen te bedenken, maar ook om ze te kunnen testen en eventueel producten op de markt te brengen. Daarnaast: we willen tegelwerk ook naar een hoger niveau tillen, en innovatieve oplossingen bedenken ter vervanging

van – alleen al – dat lelijke kitrandje tussen betegelde vloeren en wanden.” Wat houdt zo’n IPC-contract eigenlijk in? PB: „In een IPC zijn de innovatieplannen van ondernemingen de basis voor individuele subsidies en samenwerkingsprojecten. Uitgangspunt voor een IPC is de bereidheid van een onderneming om een helder innovatieplan te maken met een begroting, planning en doelen die in een periode van twee jaar behaald moeten gaan worden. Het bestuur van de BOVATIN heeft besloten om alle SGAT-erkende bedrijven van de BOVATIN in de gelegenheid te stellen om mee te doen. Ook heeft het bestuur mij voor die periode als penvoerder aangesteld, en ik ondersteun – overigens samen met René de Kwaadsteniet van de Aannemersfederatie, die ervaring heeft met IPC-trajecten – de bedrijven. Nu met hun aanvraag, en hopelijk straks – als alles door kan gaan – met het hele project.” Waarom zijn alleen de erkende, en niet alle BOVATIN-leden gepolst? PB: „Zo’n IPC-contract vereist een samenwerking van een aantal bedrijven: tenminste 10, maximaal 20. Ketensamenwerking is een voorwaarde, dus we willen ook één of meer tegelfabrikanten, lijmfabrikanten en gereedschapsfabrikanten bij het project betrekken. Er is dus maar beperkt ruimte voor deelname. Plus – het is een subsidieproject voor sociale innovatie. Dus, dan kies je als bestuur logischerwijs allereerst de bedrijven die door hun certificering aantoonbaar extra aandacht hebben voor zaken als vakmanschap, bedrijfsvoering, ARBO en dergelijke. Ook de dankzij zo’n certificering aantoonbare kwaliteit van de deelnemers draagt bij aan je scoringskansen voor de subsidie.”

9 B9BIFLQGG
bent in de ontwikkelingskosten. René de Kwaadsteniet was er nóg korter over: hij is van mening dat je er alleen aan mee moet doen als je er uiteindelijk geld mee kunt verdienen. Overigens, als je het landelijk beeld bekijkt van geslaagde IPC-trajecten, dan zijn de deelnemers er 30% in omzet op vooruit gegaan.”

Tegelzetbedrijven en fabrikanten kijken tijdens de eerste bijeenkomst in het AFN-pand te Nieuwegein nog een beetje de kat uit de boom, maar worden gaandeweg enthousiast. En zo ging het ook tijdens de andere bijeenkomsten.

Hoe zat het met de belangstelling van de tegelbranche? PB: „Enorm! Eind maart/begin april waren er drie informatiebijeenkomsten in de regio’s. We hoopten op tenminste 10 deelnemers, maar we zullen nu mogelijk – met pijn in het hart – zelfs bedrijven teleur moeten stellen. Ik vind het echt geweldig om te merken hoeveel tegelzetbedrijven en fabrikanten hart hebben voor-, en ook tijd willen investeren in de ontwikkeling van het vak!” Even simpel gesteld – wat worden bedrijven er nou wijzer van? PB: „Wijzer… het kost je een hoop tijd, zeg maar per bedrijf zo’n 400 uur verspreid René de Kwaadsteniet (links op de foto) is er simpel over: ‘Je moet alleen aan zo’n innovatieproject meewerken als het je geld oplevert!’ Penvoerder Piet Bakker is het daar wel mee eens, maar vindt innovatie hoe dan ook nodig.

over twee jaar. Er zullen wat investeringen nodig zijn om die innovatieve gereedschappen te kunnen ontwikkelen en testen. Voor de projecten zul je samenwerken met ketenpartners, dus dat vergt overleg. Maar, het Ministerie stelt een maximale subsidie van € 30.000,- per deelnemend bedrijf beschikbaar om kennis te verwerven. En – ik zei het al eerder, maar bepaalde innovaties moet je tóch in je bedrijf realiseren. Dus die investering doe je tóch. En, meedoen aan zo’n innovatieproject is ook altijd een goede manier om je als bedrijf te profileren. Daar besteden we natuurlijk ook aandacht aan. Plus – stel nou dat jij een uitvinding doet. Die kun je dan daarna als jouw eigendom op de markt brengen, terwijl je ondersteund

En de bedrijven die niet deelnemen? PB: „Uiteindelijk moet de hele branche er beter van worden. Het werken met tegels moet leuker, gezonder en makkelijker worden, en van de innovaties uit dit project plukken straks alle tegelzetbedrijven de vruchten. Trouwens, in het onderzoek dat in de vorige BOVATINfo besproken werd (EIB-rapport ‘Marktstudie AFNL’, red.) staat keihard dat er te weinig jongeren in het tegelvak instromen, en dat dat pas gaat veranderen als het tegelvak innoveert en veiliger en leuker wordt. Kun je overheen stappen, maar – die jongeren hebben we wel nodig.” Hoe gaat het nu verder? PB: „We wilden eigenlijk de aanvraag al in april indienen, maar het bleek toch lastiger dan verwacht om samen met de deelnemers de verschillende zaken in een goede aanvraag op papier te krijgen. Voor ons, voor BOVATIN is het belangrijk om een sterke, goed onderbouwde aanvraag in te dienen, en dat gaat niet in de vorm van een haastklus, dan ga je fouten maken. Dan val je bij zo’n traject gewoon buiten de boot, zo werkt dat. Dus – René en ik gaan er met de deelnemers nog eens goed voor zitten om per deelnemend bedrijf een scorende projectbeschrijving te maken. Ik vind gewoon – dit project moet écht doorgaan. Ik wil niet al te dramatisch doen, maar een aantal kwesties in het tegelwerk kunnen niet op de plank blijven liggen. De verwerking van de grootste XXL-tegelformaten, stof, het transporteren van materialen op de bouwplaats (een tegelzetter heeft dagelijks zo’n 1500 tot 2000 kilo op z’n schouders, red.), daar moet gewoon wat mee. Ook daar heb je een brancheorganisatie voor!” Reageren? redactie@bovatin.nl

10 B9BIFLQGG

%29$7,1)2 


Nieuw A-blad voor de tegelbranche Rond deze tijd wordt ook het nieuwe ‘A-blad Tegelzetten’ bij alle BOVATIN-leden bezorgd. Dit A-blad wordt periodiek samengesteld door Arbouw, een instituut dat door werkgevers- en werknemersorganisaties is opgericht om de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid te verbeteren en het ziekteverzuim te verminderen. Dit in samenwerking met BOVATIN, FNV Bouw, Aannemersfederatie Nederland, CNV Vakmensen en Bouwend Nederland. Waarom? Waarom dit nieuwe A-blad? Een A-blad bevat richtlijnen en aanbevelingen voor werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier in de bouw te werken. Deze richtlijnen en aanbevelingen zijn gebaseerd op afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt om het werk van tegelzetters te verbeteren en met name de lichamelijke belasting te verminderen. De afspraken gaan over de manier van aanleveren van de materialen, te gebruiken hulpmiddelen en gereedschappen en de werkmethoden. De tegelzetter heeft in zijn werk te maken met veel belastende factoren, zoals langdurig staan, zwaar tillen en dragen, geknield of gebukt werken, boven het hoofd werken, blootstelling aan geluid en stof. Tegelzetters zijn in vergelijking met andere bouwvakkers gelukkig niet vaker ziek. Wel geven ze vaker dan anderen aan dat de gezondheidsklachten door het werk worden veroorzaakt.

Met de hand: maximaal pakketten van 18 kg, tegels van 6 kg! In dit A-blad worden gewichtsgrenzen benoemd voor het met de hand verwerken van tegels en tegelpakketten. Pakketten tegels die met de hand verplaatst worden, mogen niet zwaarder zijn dan 18 kilo, en een met

de hand te zetten tegel mag niet meer wegen dan 6(!) kilogram. Bij het bepalen van deze grenswaarden is rekening gehouden met de stand van de ergonomie én van de techniek.

Alleen lichter werk door afspraken met partners Tegelzetters zijn in hun werk vaak afhankelijk van anderen. Tegelzetters en hun leidinggevenden alléén kunnen het werk niet lichter maken. Opdrachtgevers /bouwbedrijven, ontwerpers, constructeurs en de werkvoorbereiding kunnen bijdragen door verantwoorde materialen voor te schrijven of door aanpassingen in maatvoering. Tegels die boven de grenswaarde liggen, maar die niet mechanisch verwerkt kunnen worden, mogen niet in de bestekken worden voorgeschreven. Fabrikanten van tegels, lijmen en gereedschappen kunnen, in samenwerking met de branche, door innovaties verbeteringen in het werk van de tegelzetter realiseren (zie ook het artikel over het IPC Innovatietraject, elders in dit blad). Het A-blad behandelt verder onder andere: • de voorschriften en methoden om stofvrij te werken; • toxische stoffen en het voorkomen van huid- en longirritatie; • voorkomen van gezondheidsrisico’s bij zagen, knippen, inwassen, lossen en zetten van tegels.

Nieuwe voorschriften voor de branche, maar ook voor de architect, de fabrikant en het Bouwbedrijf.

• Het belang van afwisseling in het werk Kortom: duidelijk is dat met de publicatie van het nieuwe ‘A-blad tegelwerken’ – soms zelfs letterlijk – de pijnpunten van het tegelzetwerk in kaart gebracht en van richtlijnen voorzien zijn. Nu zal de branche er zelf mee aan het werk moeten om op een ARBOtechnisch en tegelijk bedrijfsmatig verantwoorde manier de voorschriften na te leven. In het bovengenoemde innovatietraject gaat gezocht worden naar methoden en technieken om dat ook makkelijker te maken. Misschien wel even belangrijk is wat zowel Fundeon, de Aannemersfederatie als wijzelf constateren: de instroom van jongeren in het tegelzetvak blijft achter. En hoe zorg je voor meer instroom? ‘Jongeren trek je door enerzijds te sturen op innovatie, anderzijds op veilig en gezond werken.‘, reageerde BOVATIN-voorzitter Gerard Reus in de vorige editie op deze ontwikkeling. En dat geeft toch wel een extra dimensie aan de reikwijdte van het A-blad. In de volgende editie van BOVATINfo gaan we, samen met onder andere Margo Caspers van Arbouw en Peter Voskamp van VHP Ergonomie dieper in op het onderwerp.

Voor informatie: Het A-blad tegelzetten wordt verspreid onder tegelzetters, en is ook te vinden op www. bovatin.nl Reageren op dit artikel? redactie@bovatin.nl

11 B9BIFLQGG
Lezers schrijven â&#x20AC;&#x2DC;Te mooi om waar te zijnâ&#x20AC;&#x2122;

Naam en adres bij redactie bekend

Dtile en dilatatievoegen? -*#&*'6/'6''02##4%1..')#518'4&'.##656' (1T 0*'6 #46+-'.18'4&+'Gg6')'.58#06+.'914&6)'<')&&#6,'$'9')+0)'0 -4+/2/'6&'$#0&g'09#0&5;56'/'08#0'4&+/1'612.155'0T##4 *1'<+'6&+'12.155+0)'424'%+'57+66755'0''0$'6100'0*'%*g 6'0&'<#0&g'0%'/'068.1'4'0''0&##412)'2.##656'741:9#0&` +6)#0)52706+561%*&#66'42.##65'8#0&'##05.7+6+0)9#0&'08.1'4 ''0&+.#6#6+'/1'6914&'0##0)'*17&'0` 4##)''0+05647%6+'T ##/n#&4'5$+,&'4'&#%6+'$'-'0& Reageren? Redactie@bovatin.nl

Dfi\k_Xen_`k\

1'&'6+258#0&'g$#0-X+0*'6814+)'07//'4^ --#0'401) 9'.Ă?Ă?0##061'81')'0T '06+,&6'47)-4'')+-''06'.'(1106,'X8#0''0 )4116$179$'&4+,(T 4.#)''0'014/'-.758114/'-.##4X'0+-*1'(&' #..''0/##4'8'0''01(('46'6'/#-'0X'0&#0-10+-81.)'0&'9''- $')+00'0T -/1%*611-&'6')'.5'0#0&'4'/#6'4+#.'0.'8'4'0j'0 &759+056/#-'012&'+0-112kX'0*'69#5/+056'05&4+'/##0&'0 9'4-T -0##4&'$1792.##65X'0h+--10*'69'4-'4))1'&)'$47+-'0T Z+6+5)'91106'/11+1/9##46'<+,0^X$'&#%*6+-$.+,T'/11+1/ 9##46'<+,0T1'0$')100'0''02##4#.#4/$'..'0$+,/'6'4+0-'.'0T #60#84##).+0-5'04'%*650#//+,0<14)0+'69')X'0h6'49+,.+- *'69'4-*#4&01&+)*#&X$'&#0-6'+-8114&'-.75T 0&#6*''(6/+,0 $'&4+,()'4'&T#06X''0/##0&.#6'4)+0)&#6)416'$179$'&4+,(+0g ''05(#+..+'6T.5+-&'-.75*#&##0)'01/'0X&'+0-112*#&)'&##0X'4 6+'0/#012*#&)'<'6'0X''06+,&,'0#/0''456'h(145'h(#%6774 ''059#5)##0$'..'0X&#0*#&+-6'*14'0)'-4')'0&#66)'.&'4##0 -9#/T '06+,&,'0#/069''&'(#%6774<17+-9''4<+,0)##0$'..'0T 0 <17+-8'481.)'05106&'-6*'$$'0&#6*'6$179$'&4+,(9'./+,0(#%6774

)'Ă&#x2019;0&*''(6$+,&'12&4#%*6)'8'4X/##4&##40#(#+..+'6+5)')##0T -<17 0##4/0)'.&*'$$'0-700'0(.7+6'0X'0*'6<17/+,/+,0-12)'-156 *'$$'0T#06+'65&#66'/11++51/9##46'<+,0X+5&#6/''56#.11-W

DfjX%K\^\cj% Bfe`ebc`ab\DfjXsK\c\]ffe"*(' +**-/0))0sj\im`Z\[\jb7dfjX%ecsnnn%dfjX%ec

12 B9BIFLQGG

%29$7,1)2 


Tekst & foto’s: Remus Aussen/COBA

Coba, het recept van ‘makkelijk zat’ En ineens was het er. Dat oranje merk, met bij aanvang drie jaar geleden slechts een stuk of acht verschillende producten waar de tegelzetter alles mee zou kunnen doen. Met als uitgangspunt dat Coba het leven voor de tegelzetter een stuk eenvoudiger zou maken. Nu weet iedere tegelzetter en lijmfabrikant dat ‘ineens’ niet bestaat, dus – waar komt dat Coba ineens vandaan? Het kantoor van COBA bevindt zich aan de Galvanistraat in Ede, maar om te zien waar de Coba-producten het levenslicht zien, moet je naar de Neonstraat in dezelfde stad. Want, terwijl veel lijm- en egalisatieproducten in het buitenland gefabriceerd worden, is COBA een 100% Nederlands product. Maakt dat verschil? René van Anen, hoofd verkoop en marketing, en Gert Nijman, manager techniek en ontwikkeling van Coba Afbouwproducten BV vinden van wel. ‘Onderzoek, ontwikkeling, kwaliteitscontrole en productie onder één dak. Kun je dus goed inspelen op signalen uit de markt. Dat helpt, als je het de tegelzetters makkelijk wilt maken!’ Nieuwkomer met historie Al is het merk Coba een relatieve nieuwkomer op de markt, de geschiedenis van Coba begint eigenlijk al in 1906. Coba is namelijk onderdeel van de Bruil Groep, een concern met diverse dochterbedrijven en een bekende speler in de ruwbouwmarkt. De Bruil Groep richt zich hier met name op beton- en aanverwante mortelproducten – een van de bekende merken is EBC – voor de ruwbouwmarkt. De huidige, inmiddels vierde generatie directeuren

…In onder andere deze kleine mengsilo worden de diverse producten samengesteld.

van dit familiebedrijf, Dirk Jan en Hans Jan Bruil, zagen echter ook synergie en mogelijkheden in de afbouwmarkt. En zo ontstond Coba. „Je kent EBC ongetwijfeld uit het Nederlandse landschap, want niet alleen wordt er vanaf diverse locaties in Nederland transportbeton geleverd, ook op talloze bouwplaatsen kom je die groene silo’s met droge mortel tegen”, weet Van Anen. „Maar – voor de afbouwproducten wilden we echt een eigen gezicht, omdat ruwbouw en afbouw gewoon verschillende

werelden zijn. Coba werd de merknaam, de kleur werd niet groen maar wij kozen voor oranje om zo onder andere te onderstrepen dat we helemaal Hollands zijn. Stap twee: een assortiment lijmen, met zeg maar ieder een duidelijk verhaal. Bijvoorbeeld een snellijm, een tegel-over-tegellijm, een lijm voor buiten: een doordacht maar beperkt assortiment. We leveren nu poederlijmen, pastalijmen, voegmiddelen, egalisatie- en uitvlakmortels, voorstrijkmiddelen en afdichtingssets voor natte ruimten.

13 B9BIFLQGG
…en hier wordt Coba gemaakt.

Altijd voldoende ‘oranje’ op voorraad – maar de doorloopsnelheid ligt hoog.

Naast hoogwaardige producten op bijvoorbeeld het gebied van elasticiteit of snelheid vinden wij een eerlijke prijskwaliteitverhouding ook erg belangrijk, evenals advies-op-maat op de bouwplaats. Uiteraard kun je ook zelf op de website met behulp van de ‘productadvies- tool’ in een paar muisclicks bepalen wat je nodig hebt. Nog een belangrijk pluspunt: verkrijgbaarheid. Coba is onder andere verkrijgbaar via de groothandels Kerasom en Julius van der Werf Tegelproducten.”

Voordeel van meer dan honderd jaar ervaring in de bouw Niet alleen Coba komt voort uit een bouwverleden, ook Van Anen en Nijman hebben hun wortels in ‘de bouw’: Gert (47) is afkomstig van cementconcern Lafarge gewerkt, en René (41) heeft onder andere bij Beamix gewerkt. „Weet je, het feit dat wij daar onze wortels hebben, heeft zijn voordelen. Voordelen die we ook maximaal naar onze klanten proberen te vertalen,” vindt Gert Nijman. „Ga maar na: we hebben ons netwerk, en we hebben een hoop De emmers worden gevuld…

14 B9BIFLQGG

kennis in huis. Natuurlijk hebben we allereerst kennis van afbouwproducten, maar we kijken ook goed naar de innovaties die in de ruwbouwwereld plaatsvinden. Om maar wat te noemen: we spreken verwerkers die met onze producten werken zeer regelmatig, we komen op de bouwplaatsen, en dan zien we hoeveel kilo’s jullie per dag op je nek nemen. Natuurlijk, je ontkomt er niet altijd aan, maar – volgens ons kan het makkelijker met bijvoorbeeld al die zakjes egalisatiemortels. Niet voor niets hadden we een silo op de Bouwbeurs staan, Coba en ook de Bruil Groep zijn namelijk specialisten in transport en opslag van mortels. Dat scheelt ons – en dat maakt het ook weer goedkoper voor de klant – ontwikkelkosten. Dus, als er eens wat méér te egaliseren is, dan leveren wij een kleine of grotere silo in plaats van al die zakjes.” René van Anen: „We hebben ook de vraag liggen van jullie eigen BOVATIN om eens te bezien of er andere verlijmingsmethoden mogelijk zijn voor de XXL-formaten. Zo’n vraag kunnen wij oppakken, en – die ruimte hebben we ook met dit bedrijf. Nog los van het feit dat er bijzonder veel ‘tegelkennis’ bij Coba zit, zijn er bijzonder korte lijnen met Dirk Jan en Hans Bruil, de directeuren van het familieconcern waar Coba eigendom van is. Als we een goed idee hebben, dan krijgen we een ‘go’, eventueel in combinatie met een investering, en kunnen we ermee aan het werk. Er is ruimte om te pionieren, om te ontwikkelen, en we hebben daar niet, zoals veel jonge bedrijven, de bank bij nodig.”

Op naar de top 5 „Toen we met Coba gestart waren, kwamen we op een markt waar de concurrentie al behoorlijk groot was,” gaat René verder. „Maar je wilt wél het verschil maken. Dus wat voeg je dan met jouw producten toe aan een markt waar eigenlijk al te véél keus is? Eenvoud! In een markt waar je bijna door de bomen het bos niet meer ziet, bieden wij een duidelijk en overzichtelijk assortiment lijm- en voegproducten. We denken mee, over kwaliteitsproducten en projectadvies. We leveren snel, staan naast je als dat nodig is, en – we geven tien jaar projectgarantie. Daarnaast leveren we tegen een goede prijs/kwaliteitverhouding. We zijn geen prijsstunters, want we willen kwaliteit bieden.” Dus in feite heeft Coba als belangrijkste product een goede nachtrust? „Nou, dat zou wel een beetje marketingpraat zijn,’ vinden Nijman en van Anen. ‘Maar aan de andere kant: let op de nieuwe advertenties. Die hebben daar wel wat mee te maken. Ga maar na: als de keuzes in je werk makkelijk gemaakt worden, en je naast je vakmanschap kunt rekenen op de kwaliteit van een product én ondersteuning van een Nederlandse fabrikant, dan slaap je beter.” „De toekomst? Wij willen ons een stevige marktpositie verwerven in allereerst Nederland. In de Top 5. Met om te beginnen onze productgroep lijmen en voegen. Onze lijmen voldoen aan de hoogste normering, die hebben we door de daarvoor aangewezen instituten ook onmiddellijk laten beoordelen en certificeren, maar we houden

%29$7,1)2 


ook zelf de kwaliteit scherp in de gaten. Loop maar eens even mee!â&#x20AC;?

Testlab naast de siloâ&#x20AC;&#x2122;s Het bedrijf aan de Neonstraat is behoorlijk overzichtelijk. De kleur oranje domineert. â&#x20AC;&#x17E;We willen altijd meteen kunnen leveren, dus we werken uiteraard met een voorraad. Maar, die voorraad moet hier zo kort mogelijk staan.â&#x20AC;? vindt Gert Nijman. In de loods doen de machines onder streng toezicht van de mengmeester hun werk. Ook het verpakken gebeurt volautomatisch. Een deel van de loods is ingericht als praktijklokaal. â&#x20AC;&#x17E;Er werken bij ons natuurlijk mensen met een stevige achtergrond in â&#x20AC;&#x2DC;het tegelvakâ&#x20AC;&#x2122;. Die willen ook zelf â&#x20AC;&#x2DC;voelenâ&#x20AC;&#x2122; hoe de producten het doen. Daarnaast spreken we natuurlijk ook bijna dagelijks mensen uit de huidige praktijk. Mensen die in deze testruimte onze producten kunnen beoordelen.

Bij hoeveel trekkracht laat het testtegeltje, of belangrijker, de lijm, los?

'0Ă?8#00'0j4'%*6512&'(161kU]#*114X'4-#0*+'4)'(161)4#(''4&914&'0W 4 .+))'0)''0$'&4+,(5)'*'+/'0126#('.^[ '46+,/#0j.+0-5kU]069+--'.'0'056''-g 241'(5)'9+,56'56'0X*'6-#0*+'4$+,0##..'/##.T'*#.8'$'2##.&'':2'4+/'06'0 9##48114Ă?%*6%1/2.':'#22#4#677401&+)+5X1(':2'4+/'06'0&+'5.'%*65+0%+&'06''. 7+6)'81'4&*1'8'0914&'0T+'914&'07+6$'56''&T 8'0#.5h/##4&#6524''-68#0g <'.(h*'6%'46+(+%'4'08#0241&7%6'0T[

Dit apparaat test de viscositeit ofwel traagvloeibaarheid van een substantie.

Lijkt op de viscositeitstest, maar dan in tijd gezet: hoe snel droogt dit materiaal, en hoe verloopt het droogproces?

Deze praktijkruimte doet dus ook dienst als praktijkleslokaal. In onze conferentieruimte geven we regelmatig theoretische uitleg over onze producten aan groepen tegelzetters.â&#x20AC;? Maar, hoezeer ontwikkeling en productie bij Coba hand-in-hand gaan, blijkt wel bij het verlaten van de loods en de praktijkruimte. Ineens sta je in een testlab. Fijngevoelige meetapparatuur staat klaar om onder andere treksterkte, viscositeit, droogsnelheid, standvermogen, elasticiteit en belastbaarheid te testen. Verlijmde proeftegelsets liggen klaar voor het experiment. â&#x20AC;&#x17E;Hier ontwikkelen we de nieuwe producten,â&#x20AC;? aldus Gert Nijman. â&#x20AC;&#x17E;Maar we controleren hier ook onze dagelijkse productie. We willen een constante kwaliteit leveren.â&#x20AC;? Dus, in feite, hier gebeurt het? â&#x20AC;&#x17E;Nee, uiteindelijk gebeurt het daarna, op de bouwplaats. Door de tegelzetters. En weer dĂĄĂĄrna, omdat er dan NIETS meer gebeurt met die vloeren en wanden, en de eindgebruikers er gegarandeerd jarenlang probleemloos gebruik van kunnen maken!â&#x20AC;? Zo makkelijk? Zo makkelijk! Website: www.coba.nl Reageren op dit artikel? redactie@bovatin.nl

15 B9BIFLQGG
®

De waterproofer cementgebonden, twee-component, flexibel, gecertificeerd membraan

Al 18 jaar de best verkochte waterproofer

egalisatie

Planitop Fast 330 primer

bewegingsvoeg

Eco Prim Grip

Mapesil AC

rubber band

voeg

Kerapoxy CQ

Mapeband glasvezel gaas

lijm

Elastorapid

Mapenet 150 waterdichting ®

(2 lagen)

dekvloer

Topcem Pronto Traditionele kit

32 kg= 8 m 2

W! NIEU

Nu ook verkrijgbaar in:

16 kg= 4 m 2 MENGEMMER!


Tekst: Remus Aussen Foto’s: Remus Aussen/RUBI

RUBI Benelux, als alleen het beste gereedschap goed genoeg is Soms loop je zo’n bedrijf binnen waar je je meteen thuisvoelt. RUBI Benelux te Breda, fabrikant en leverancier van producten voor de tegelbranche, is zo’n bedrijf. Een team van mensen waar meteen het plezier en de betrokkenheid van afstraalt, en ook als je even iemand apart spreekt, dan vertelt die je nóg eens dat RUBI Benelux voor hem of haar toch wel een prima thuisbasis is. Waar komt dat plezier vandaan? ‘Het is gewoon een geweldig team,’, vindt directeur RUBI Benelux Engbert Broekman. ‘Zo’n team bouw je in de loop der jaren op, en natuurlijk – je moet een beetje geluk hebben. Daarnaast: we werken in een branche waar steeds wat nieuws is, en waar we dankzij de kwaliteit van onze producten en onze service gewoon een begrip zijn. Dat legt de lat hoog, maar als een bedrijf goed loopt, en de klanten zijn tevreden, dan is plezier en betrokkenheid gewoon besmettelijk!’ Brommertje met zijtassen RUBI is van oorsprong een Spaans bedrijf, opgericht door de gebroeders Antoni en

Joan Boada in Rubi, een voorstadje van Barcelona. Deze broers hebben in 1951 een hydraulische tegelsnijder uitgevonden en

brengen deze op de markt en – op de Nationale Tentoonstelling van Uitvinders in Barcelona. Het resultaat: een gouden medaille. En, waar zij aanvankelijk nog per brommermet-zijtassen hun producten aan de man konden brengen, moesten de broers hun werkwijze al snel aanpassen. 16 jaar terug, onder leiding van de toenmalige presidentdirecteur Joseph Torrents, maakte het bedrijf de sprong van West-Europa naar de rest van de wereld. RUBI is nu een wereldbedrijf met vestigingen in 140 landen. Ook de producten veranderden snel. Van de eerste snijplank was een paar decennia later niet eens meer een voorbeeld te vinden, maar gelukkig dook er onlangs één op in Brazilië. En zo is gelukkig dit ‘topstuk’ voor het RUBI-museum in Barcelona beschikbaar…

Sinds 2003 in Nederland De Nederlandse vestiging is gestart in 2003, onder leiding van directeur Hans van

De ‘oer-tegelsnijder’ uit 1951, waarvan gelukkig nog een exemplaar gevonden is in Brazilië.

De oprichters van Rubi en de uitvinders van de tegelsnijder: Antoni and Joan Boada.

17 B9BIFLQGG
Het â&#x20AC;&#x2DC;Rubi-museumâ&#x20AC;&#x2122; in Barcelona.

Eijk. â&#x20AC;&#x17E;Ja, ik ben pas sinds januari 2010 directeurâ&#x20AC;?, vult Engbert Broekman aan. â&#x20AC;&#x17E;Maar Hans â&#x20AC;&#x201C; die ook privĂŠ een vriend van me gebleven is â&#x20AC;&#x201C; treedt nog steeds op als adviseur. Wat RUBI voor mij bijzonder maakt? Het is een familiebedrijf. Nog steeds, dat voel je. Het bedrijf doet regelmatig aan sponsoring in natura, bijvoorbeeld in de vorm van gereedschappen voor de arbeiders die aan de Sagrada Familia-kathedraal in Barcelona werken. We hebben echt mooie producten. En â&#x20AC;&#x201C; er is ruimte, wereldconcern of niet, om samen aan nieuwe producten te werken.

Je doet het samen, en ook dat verklaart de betrokkenheid.â&#x20AC;? Aan de muur van het kantoor hangt een shirt van FC Barcelona, met de naam â&#x20AC;&#x2DC;Romarioâ&#x20AC;&#x2122; erop. Gedragen doorâ&#x20AC;Ś? â&#x20AC;&#x17E;Ja, die kregen we van de huidige directeur van RUBI, Jaime CaballĂŠ, toen we op het hoofdkantoor in Rubi waren. Trouwens, al hebben we als internationaal bedrijf natuurlijk geen voorkeur voor de ene of de andere voetbalclub, toch even een tip: als je daar komt, geen wit shirt dragenâ&#x20AC;Ś dat is de clubkleur van Madrid. Doe maar gebroken wit of een kleurtje...!â&#x20AC;?

0)$'4641'-/#0jHNk*''(6''0 8'4.'&'0+0&''.'-6410+%#'0*+(+g#7&+1T ] -9#561'0'%*6FH7742'4&#)/'6 /09'4-$'<+)X+-$'0''0'%*6'#7g &+1(#0##6T1/6&114/+,08#&'417+5X &+'9#5+0&',#4'0JN10&'4#0&'4' #%6+'(#.5)'.7+&56'%*0+%75T +,*''(6 8114$#0&5#.5*'*1)'.7+&55;56'g /'01069+--'.&T 0FNNI841') #05 8#0 +,-X&+'''0-.#069#5$+,105X/+, 8114 T5,#X'007$'0+-$+,0#0'6 <1(#0#6+'-/'6&' g241&7%6'0TTT[

Vernieuwing als constante, maar oude onderdelen blijven leverbaar!

Het team van Rubi-Benelux. Van links naar rechts: Johan Janssen Steenberg, administrateur; Jaap Westhof, verkoopadviseur; Engbert Broekman, directeur; Xavier Chanteux. verkoopadviseur WalloniĂŤ; Kathie van Dalen, verkoop binnendienst; Marian Berende, verkoop binnendienst; Francine Lethuillier, verkoop binnendienst; Jaimy Schlee, vertegenwoordiger;

18 B9BIFLQGG

â&#x20AC;&#x17E;Tegels veranderen, dus de producten om ze te verwerken veranderen ook,â&#x20AC;? gaat Broekman verder. â&#x20AC;&#x17E;Wat kan beter? Die vraag stel je jezelf steeds. En niet alleen aan jezelf. Een bezoek met een aantal Nederlandse tegelzetters aan de fabriek heeft ooit tot een technische verandering aan de tegelsnijders geleid. Toen we de nieuwe TX-N serie aan het ontwikkelen waren, heeft Jaap Westhof, samen met MOSA, aan het concept gesleuteld. Onze uitdaging: iedere tegel is te snijden of te breken. We kunnen met onze snijders momenteel tegels tot 1 meter 55 aan. Je kunt met onze snijplanken bovendien zĂŠĂŠr smalle strookjes snijden. Veel tegelzetters pakken nogal snel de slijptol, maar vaak is dat gewoon niet nodig. De Marazzi-tegels? Die snij je via de achterkant. Twee keer krassen met een 18 millimeter wieltje, en hij breekt! Misschien een beetje vreemd als een man met een stropdas dat aan een tegelzetter vertelt, maar ik loop in mijn vak nu eenmaal tegen

%29$7,1)2 


‘Zo maar’ eens wat trucs en producten…

De 45 graden-lijmkam. Zorgt voor een constante dikte van de lijmlaag, vooral erg belangrijk bij de buttering & floating-verwerking.

„Met dit levelsysteem zorg je, met name wanneer je met Keraliet-tegels werkt, voor een mooi vlak oppervlak. Je kunt er hoogteverschillen tot 1 millimeter mee verhelpen. Maar natuurlijk altijd oppassen dat je de tegel niet lostrekt, en er lucht tussen lijmlaag en tegel komt. Dan krijg je, zeker met Keraliet, schade! Hoe het werkt? Deel onder de tegel, hoedje erop, aantrekken met de tang en klaar. Het doorzichtige hoedje kun je hergebruiken!”

deze technieken aan. Er was zelfs een keer een tegelzetter die een weddenschap met me aanging: ‘Als jij deze tegel kan snijden, stop ik met werken!’ En ik hád de oplossing… Zulke voorbeelden zijn er van boren, snijden, zagen en knippen. Er is echt héél veel meer mogelijk, je moet het alleen even weten. Wij kennen namelijk ook alle trucs die er met ons gereedschap mogelijk zijn.” In de loop der tijd heeft RUBI voor wat betreft de tegelsnijders patenten verworven op onder andere de instelbaarheid en wijze

De lichtgewicht aluminium ergonomische tegelstoel wordt gedemonstreerd door Jaap Westhof. Zittend werken terwijl je aan een vloer werkt… Het haalt in ieder geval veel gewicht van de knieën.

Deze tegelsnijder TX-N 1500 kan tegels tot 1 meter 55 aan. Op de tegelsnijder liggen een paar zojuist gesneden stroken. „En het kan nóg smalller!”

„Glasmozaïek? Prima te snijden met onze TR-snijplanken! Je neemt een 22 millimeterwieltje en je legt de matjes, voor de stabiliteit, op een rubbermat. Daarna leg je er een plastic strip op, en kun je de steentjes één voor één afbreken!”

Een anti-stofkit voor boren. „We kennen ‘m nog niet, en we gaan er eerst zelf mee experimenteren voordat we ’m aanbieden. Zal wel goed zijn, maar we willen ’m toch zelf even ‘voelen.”

van verwisselbaarheid van het snijwieltje, en de dubbele geleiding. De dubbele geleiding zorgt voor zicht op de snijpositie, maar vooral voor stabiliteit en minder speling. Alles vanzelfsprekend conform normering, in dit geval ISO 9001. Toch is het niet zo dat de klant steeds het nieuwste van het nieuwste hoeft te kopen. „Nee, vrijwel alle onderdelen zijn nog steeds na te bestellen. En – soms is het alleen een kwestie van een inbusje aandraaien… Alleen dat is al een reden dat we graag

bij de tegelzetters aan huis komen, want niets is erger dan dat een goed stuk gereedschap niet doet wat het moet doen. En wij hebben graag tevreden tegelzetters...” Vraag is natuurlijk ook wanneer RUBI tevreden is. Daar moet Engbert Broekman even over nadenken. „Is een beetje lastig uit te leggen zonder dat ik er een verkooppraatje van maak. Kijk, ik verkoop natuurlijk graag, maar het gaat er gewoon om dat de tegelzetter gezond, efficiënt en netjes kan werken. En wat me wel eens opvalt is dat

19 B9BIFLQGG
Goed dat ik er niet alleen voor sta .รณNYRRUSURMHFWEHJHOHLGLQJ LQIRHQWLSVRYHUDORQ]H DIERXZSURGXFWHQRS ZZZRPQLFROLQIR

:HEOฤกYHQYHUEHWHUHQ

B9BIFLQGG
Zoveel is zeker .. tegelzetters niet zo snel een nieuw of extra stuk gereedschap zullen aanschaffen. Eigenlijk zoals die gebroeders Boada zo lang mogelijk alles vanaf de brommer deden… En daar doen ze zich zelf eigenlijk een beetje mee tekort. Waarom zou je het jezelf niet wat makkelijker maken? Het vak is al zwaar genoeg...”

En verder… „We hebben zo’n 2000 producten voor de tegelzetter, en ze zijn leverbaar via zo’n 1400 verkooppunten in Nederland, België en Luxemburg. De professionele gereedschapshandel heeft onze spullen in huis of ze kunnen het bestellen. We zijn, met ons kleine kantoor, overigens een behoorlijk internationaal gezelschap, met een aantal medewerkers van Franse komaf. Zo zijn twee dames van de binnendienst, Francine en Kathie, goed thuis op de Belgische en Luxemburgse markt, terwijl Marian dat juist weer is op de Nederlandse markt. Eh… ik wil eigenlijk de ‘fijnere’ Sweepex sponsenlijn nog even noemen, krijg je mooiere voegen mee. En de hulpstukken met de sponsrollen, waarmee je vloeren staand kunt schoonsponsen. Je klikt als het ware steeds een schoon stuk spons naar voren, bukken is er niet meer bij! En de inwasspaan met rubberen onderkant, die laat de tegel beduidend schoner achter. Krijg je ook een hogere voeg mee, waar minder water op blijft staan: ideaal voor bijvoorbeeld de verwerking van mozaïek. Ook die vindt z’n weg wel! Ach, de crisis raakt ook ons wel wat, maar een crisis dwingt je ook om te doen waar je écht goed in bent. En dat doen we: we concentreren ons op ‘basic en goed’. Hoewel, als ik naar deze gereedschapskoffer kijk, met mp3-speler en radio erin… Kun je weer niet echt ‘basic’ noemen. Maar hij doet het wel goed!”

Als het op contactafdichting aankomt, bent u met Schlüter ®-KERDI aan het juiste adres. De polyethyleen afdichtingsmat laat zich met tegellijm even makkelijk aanbrengen als behang. Voor een passende afwerking tot in de kleinste hoekjes zijn toebehoren leverbaar, zoals afdichtingsbanden, voorgevormde hoeken en buismanchetten. Onze vloerafloop Schlüter®KERDI-DRAIN - met op maat gesneden aansluitmanchet - garandeert een betrouwbare aansluiting op het waterafvoersysteem en met de afdichtingslijm Schlüter®-KERDI-COLL aan de stootnaden en aansluitingen realiseert u de volledige contactafdichting uit één hand.

Instructie op locatie wordt verzorgd door verkoopadviseur Jaap Westhof en vertegenwoordiger Jaimy Schlee. Al zijn ze vandaag bezig met het in enveloppen doen van een mailing... Jaimy Schlee: „Het is een multinational, maar het bedrijf functioneert als familie. Ons doel: tevreden tegelzetters. En zoals Jaap altijd zegt: ‘Staat er Rubi op? Dan komt het goed, daar sta ik voorin.’ Ik ga daar ook voor 100% voor. Of je daar wat voor terug krijgt? Ik vind het vrij uniek dat ik hier, op mijn 22e, de kans krijg om als zelfstandig vertegenwoordiger vol aan de bak te gaan. Ik zorg er dan ook wel voor dat ik dat vertrouwen waarmaak. Mijn auto staat voor. Bij andere bedrijven mag je hoogstens ‘meerijden’...” www.rubi.com

Schlüter-Systems KG · D-58640 Iserlohn · Internet: www.schlueter-systems.com BeNeLux bureau · Schlüter-Systems KG · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk Tel. vanuit Ned. 026 / 32 74 290 · e-mail: benelux@schlueter.de

B9BIFLQGG
Als producent van o.a.: AQUAFIN® * CRISTALLIT® * LIGHTFLEX® * MONOFLEX®-XL * SANIFIN® SOLOFLEX® * SOLOPLAN® * UNIFIX® * UNIFLEX® zijn wij er trots op het milieu te kunnen ontzien

Vers van de pers!

De nieuwe lijmadvieswijzer ligt voor u klaar!

Tegels, natuursteen and more...

Tegels, natuurst Lijmadvieswijzer vo een or Lijmadv and more... r o na o ls, ieswijze v de r pro Tege Tegel e fes z sio ij ne s, na le tegelzetter de p r voor tuur iesw rofessio elzetter Lijmadv Lijma steen and more... nele teg nele teg io s s fe elzetter de dvieswij de pro ze profe ssion r voor ele te gelze re... n and mo tuurstee

...een schoon milieu boven alles Nieuw ontwikkelde en gekenmerkte SCHOMBURG-producten zijn per direct geclassificeerd als EMICODE® EC1/ EC1PLUS, conform de bepalingen van het GEV instituut. Onze bouwstoffen, die gekenmerkt zijn met het EMICODE® EC1PLUS signet, bieden de grootst mogelijke bescherming tegen binnenklimaat vervuiling. De EMICODE® systematiek is gekoppeld aan zeer strenge proefcriteria conform EN ISO 16000. De gekenmerkte bouwstoffen voldoen allen aan deze strenge norm en zijn absoluut vrij van schadelijke oplosmiddelen of andere gezondheidsschadelijke stoffen. B9BIFLQGG

tter

100 p a waar gina‘s de gede volle en ta inform illeerde a hoe, w tie over: waar at en om o p vocht werin lijm- en gsgeb ied

SCHOMBURG B.V. Postbus 343 7900 AH Hoogeveen-NL Telefoon +31-528-267171 Fax +31-528-267288

web

www.schomburg.nl 


Tekst & foto’s: Remus Aussen

Tegels en lijmen tonen innovatiekracht op de Bouwbeurs Een stand op de Internationale Bouwbeurs in de Utrechtse Jaarbeurshallen is niet meer alleen een etalage. Nee, op veel stands is een koffiebar, er zijn loterijen en bij de Schönox-stand zelfs een slotmachine. Die overigens uitbetaalde in chocolade. Kortom: een gezellige beurs, met de nadruk op ‘ontmoeten’ met een boodschap. Iedere fabrikant en importeur gebruikt de Bouwbeurs voor het lanceren of nog eens extra in de markt zetten van een nieuw product. Maar niet alleen dat: duidelijk is dat de tegel- en lijmenbranche zich in de afbouwwereld nadrukkelijk wil profileren als een ‘groene’ en innovatieve branche.

Mosa profileert met een zeer aansprekende stand zijn ‘cradle to cradle’-gecertificeerde productieprincipes. De variant op Mosa’s oorspronkelijke credo ‘Mosa. Facades.’ maakt bovendien nog eens duidelijk dat de tegelzetter ook met een toekomst als ‘tegelsteller’ rekening moet houden. En, we konden de foto maken van het object dat ten tijde van het interview met de Mosa-directie (zie BOVATINfo 2010-3) nog ‘topgeheim’ in ontwikkeling was bij de designafdeling, en toen onzichtbaar moest blijven: het alternatief voor het ijzeren schrobputje – de in de tegel geïntegreerde douchegoot…

‘Cradle to cradle’ krijgt nadruk bij Mosa.

Mosa’s alternatief voor het ijzeren schrobputje.

Coba: alles in het oranje.

23 B9BIFLQGG
Nieuwkomer op de beurs was COBA, en die zette zich met de reusachtige emmer Coba Pastalijm DTA 220 ook goed zichtbaar neer. Ter geruststelling: dit formaat komt niet op de bouwplaats… Maar vooral de opvallende, 7 meter hoge silo zorgde voor zichtbaarheid. Met de silo wilde COBA ook haar gietvloeren onder de aandacht brengen. Elders in dit blad een interview met Coba’s René van Anen en Gert Nijman.

Eén van de weinige tegelzetbedrijven met een stand op de Bouwbeurs was Schalkwijk Tegels en Natuursteen. Dit bedrijf was er dan ook met name om in samenwerking met www.tegeldrainage het belang van een goede aanlegsystematiek van buitenvloeren onder de aandacht te brengen.

Ook zeer druk is het op de stand van KIWITZ (zie ook de vorige editie van BOVATINfo); bestaande en nieuwe relaties wisten de blauw-gele stand goed te vinden.

In de EUROCOL-stand stond de superelastische 682 tegelpasta Majolicol centraal; dit ook omdat deze tegellijm inmiddels voorzien is van het prestigieuze DUBOKEUR-merk voor duurzaam bouwen.

Kan het groener? MAPEI, ook voor het eerst met een stand op de Bouwbeurs, had een boom op zijn stand geplaatst waaraan tegen het einde van de beurs zo’n 700 bezoekers groene blaadjes met hun gegevens hadden gehangen. Niet zo vreemd, die boom, want MAPEI Nederland sponsort de Nationale Boomfeestdag en plant de komende jaren zijn eigen MAPEI-bos tussen Almelo en Borne.

24 B9BIFLQGG

In de ‘gereedschapshal’ staat een bekende voor een groot deel van de tegelzetters: RUBI Benelux BV is een ‘top of the bill’ leverancier van gereedschappen voor de tegelzetter. Ook met deze onderneming praten we elders in deze editie wat langer door.

%29$7,1)2 


Villeroy & Boch toont op de stand onder andere het assortiment â&#x20AC;&#x201C; inclusief een paar 3D-tegels! â&#x20AC;&#x201C; dat zij onder de aandacht willen brengen van de renovatie-markt.

In een hoek van ĂŠĂŠn van de hallen werd gewoon gewerkt. Dat wil zeggen: daar waren leerlingen van opleidingscentrum BGA-Nederland bezig met demonstraties tegelzetten en â&#x20AC;&#x201C; óók bekleding, maar echt een hĂŠĂŠl ander en bijzonder vak! â&#x20AC;&#x201C; leidekken .

TERRATORIUM is zowel tegelfabrikant als tegelzetbedrijf. Ontworpen wordt er ook. Het enige wat TERRATORIUM niet maakt zijn de verwerkingssystemen. Een bedrijf met een bijzondere visie op het vak. In een volgende editie komen we terug op dit bedrijf, dat volgens directeur Harrie Kolen zelfs een gevelbekleding in zijn programma heeft die verontreiniging door smog tegengaat.

Maatwerk Tegels â&#x20AC;&#x201C; opnieuw een nieuwkomer â&#x20AC;&#x201C; maakte (hij werd al aangekondigd in de vorige BOVATINfo) inderdaad indruk met zijn imposante, 7 meter brede tegelfotowand. De ďŹ losoďŹ e van MaatWerkâ&#x20AC;&#x2122;s Solke Pasveer staat op zijn visitekaart-tegeltje: â&#x20AC;&#x2DC;het is pas crisis als het bier op isâ&#x20AC;&#x2122;â&#x20AC;Ś

SchĂśnox laat op de Bouwbeurs zijn nieuwe SLK-plus dunbedmortel zien: 90% minder stof, minder nodig per vierkante meter, sneller begaanbaar en breed toepasbaar. In een volgende editie lopen we met SchĂśnox een compleet renovatieproject door, om te bezien wat de vakkennis van een fabrikant kan betekenen voor de tegelzetter in zoâ&#x20AC;&#x2122;n project.

Bier of geen bier, de markt heeft het zwaar. Maar daar was op de Bouwbeurs weinig van te merken. En dat is maar goed ook. Bij de pakken neerzitten is niet alleen de slechtste manier om tijdens een crisis te overwinteren, stoppen met ontwikkelen van nieuwe kennis, methoden en producten is ook een â&#x20AC;&#x2DC;goedeâ&#x20AC;&#x2122; manier om nĂĄ een crisis ineens marktaandeel te verspelen. De tegelbranche liet in ieder geval zien dat ze volop in beweging en ontwikkeling is, en liet daarmee bij de bezoekers van deze bouwbeurs een belangrijk visitekaartje achter. Reageren op dit artikel? Een stand gemist? redactie@bovatin.nl

25 B9BIFLQGG
| Het juiste product voor iedere toepassing | SCHĂ&#x2013;NOX Q9 W: Allrounder en specialist in ĂŠĂŠn product.

â&#x2013; Witte, snelafbindende, dun-, vloei-, middel- en dikbedlijm â&#x2013;  Toepasbaar op wand en vloer, binnen en buiten â&#x2013;  Uitermate geschikt voor grootformaat, bv. 80x120 cm â&#x2013;  Geschikt voor verkleuringsgevoelig natuursteen

| Let´s stick together | www.schoenox.nl |

B9BIFLQGG
BOVATIN-jaardag op 18 juni, u komt toch ook? Als het goed is, hebt u zich al lang weer aangemeld voor de BOVATIN-jaardag op zaterdag 18 juni. Dit jaartreedt de regio Oost en Noord-Nederland op als gastheer. De locatie: Restaurant Flavour/Hotel de kroon (www.hoteldekroon.nl) in Oldenzaal, de â&#x20AC;&#x2DC;Glimlach van Twenteâ&#x20AC;&#x2122;. Vanaf 10 uur bent u welkom,

en staan kofďŹ e en gebak voor u klaar. Van 11.00 â&#x20AC;&#x201C; 13.00 uur vindt de jaarvergadering plaats (met voor wie niet bij de vergadering aanwezig zijn, een alternatief programma), en na de lunch vertrekt u per bus naar het stadion van FC Twente voor een kijkje achter de schermen van het voetbalbedrijf.

En vanaf 17.30 tot 0.00 uur volgen het borreluurtje en het koud& warm buffet. De agenda van de jaarvergadering wordt ter plekke bekendgemaakt. Kortom: graag tot ziens op zaterdag 18 juni! De feestcommissie plus het BOVATINbestuur .

Chris van Herpen nieuwe BOVATIN-secretaris Hij draait al weer een tijd mee aan de bestuurstafel en is inmiddels 34 jaar BOVATIN-lid: C.H. (Chris) van Herpen (61) zal bij de komende ledenvergadering aan u voorgesteld worden als de nieuwe secretaris van het BOVATIN-hoofdbestuur. Naast zijn taken als secretaris zal Chris van Herpen ook zijn rol in de Opleidingscommissie van de BOVATIN blijven vervullen. Deze commissie ziet onder andere toe op de kwaliteit van de opleidingen voor tegelzetter bij FUNDEON, en zet zich er voor in om te zorgen voor een bij de praktijk passend onderwijsaanbod.

Nieuwsbrief met ledeninformatie vanaf juni per mail! Misschien hebt u de laatste maanden een telefoontje ontvangen van het Bondsbureau, met de vraag of uw E-mailadres nog klopt. Belangrijk, want vanaf de maand juni willen we u ook via E-mail service bieden. Hoe gaan we dat doen: tot dusverre ontving u eens in de maand een papieren nieuwsbrief, met daarin de ledeninformatie van de BOVATIN. Die nieuwsbrief willen we vervangen door een nieuwsbrief per Email, want: â&#x20AC;˘ Geen papieren rompslomp meer, en â&#x20AC;&#x201C; de nieuwsbrief is ook achteraf nog makke-

lijk te raadplegen en te doorzoeken in het â&#x20AC;&#x2DC;archiefâ&#x20AC;&#x2122; van de website â&#x20AC;˘ Makkelijk door te sturen naar uw collegaâ&#x20AC;&#x2122;s, â&#x20AC;˘ â&#x20AC;&#x2DC;Doorklikâ&#x20AC;&#x2122;-nieuws naar de laatste nieuwsitems op de BOVATIN-website, ,maar ook naar andere websites mogelijk.

â&#x20AC;˘ Belangrijke actualiteit: makkelijk een extra nieuwsbrief uit te brengen. â&#x20AC;˘ Ook voor de regioâ&#x20AC;&#x2122;s de gelegenheid om nog even snel iets aan alle collegaâ&#x20AC;&#x2122;s te laten weten â&#x20AC;˘ Het scheelt weer wat bomen en CO2. En het scheelt geld, dat weer op een andere manier ten bate van de leden besteed kan worden. Kortom: houd medio juni de Inbox van uw E-mailadres in de gaten! Hebt u op 25 juni de nieuwsbrief niet ontvangen? Check dan even de spambox van uw Emailadres, of stuur een mailtje naar redactie@bovatin.nl

27 B9BIFLQGG
Samenwerken, een voorwaarde om te slagen!

Samenwerken loont. Het maximale resultaat wordt daarbij gerealiseerd door een samenwerkingsvorm te kiezen die voor 100% eigendom is van de samenwerkende tegelzetbedrijven. TGA is zoâ&#x20AC;&#x2122;n samenwerkingsverband, opgezet door, eigendom van, en aangestuurd door de samenwerkende tegelzetbedrijven. TGA zet zich in voor het verbeteren van het bedrijfsresultaat van de deelnemers. Door activiteiten op het gebied van inkoop, verkoop en kosten wordt een (reeds bewezen) stijging van het bedrijfrendement met minimaal 5% gerealiseerd. Zo kunnen de TGA deelnemers bijvoorbeeld proďŹ teren van een eigen assortiment van TGA-tegellijmen van hoge kwaliteit (poeder en pasta).

TGA Tegelzetters Associatie B.V. Voor meer informatie raadpleeg www.tgategels.nl, stuur een e-mail naar info@tgategels.nl of bel met 030-670 32 79

B9BIFLQGG
Stevig programma â&#x20AC;&#x2DC;Dag voor de Bouwkeramiekâ&#x20AC;&#x2122; inspireert bezoekers De â&#x20AC;&#x2DC;Dag van de Bouwkeramiekâ&#x20AC;&#x2122;, op 19 april 2011 georganiseerd door VKO en SBR, heeft velen geĂŻnspireerd, zo blijkt na aďŹ&#x201A;oop. Door de brede context en de uiteenlopende presentaties was er voor elk wat wils in de Roders Wijnterminal in Amsterdam-Zeeburg. Een keur van maar liefst 14 specialisten en opinieleiders uit de wetenschap, architectuur en bouw was uitgenodigd om hun visie te geven en/of vertelden over hun

ervaringen met duurzaamheid en keramiek. Voorts waren er exposities van o.m. de Academie voor Bouwkunst en het Wereld Natuurfonds voor duiding van ontwikkelingen in de architectuur en gebiedsontwikkeling. Op het Kennisplein waren de nieuwste innovaties in keramische producten en systemen te bekijken. Het Publicatiebuffet completeerde het geheel met tal van tijdschriften en magazines, plus

de nieuwste jubileum-uitgave van Contour Straatbaksteen Veel van de 160 bezoekers toonden zich na aďŹ&#x201A;oop verrast door de veelheid van opgedane ideeĂŤn en inzichten, de getoonde trends en ontwikkelingen. â&#x20AC;&#x2DC;De keramische sector staat aan de vooravond van een nieuwe periode van uitdagingenâ&#x20AC;&#x2122;, was de conclusie van velen na dit stevige dagprogramma. www.sbr.nl/dagvandebouwkeramiek

Drie nieuwe EC1-producten in de MAPEI-catalogus Conform haar strategie om te werken aan duurzaamheid heeft Mapei Nederland in februari 2011 in haar EC1 gecertiďŹ ceerde productengamma, drie hoger gecertiďŹ ceerde producten. Het zijn: â&#x20AC;˘ Nivorapid, een standvaste egalisatie- en reparatiemortel; â&#x20AC;˘ Ultraplan, een hoogwaardige projectegalisatie 1 â&#x20AC;&#x201C; 10 mm; â&#x20AC;˘ Ultraplan Turbo, een projectegalisatie welke in te zetten is zonder gebruik van een primer. De drie producten zijn EC1 gecertiďŹ ceerd als zeer emissie-arm. Hierdoor komt het aantal EC1 producten dat door Mapei in Nederland wordt verkocht en bedoeld is voor met name de tegellijm-, vloer- en parketlijmbranche, op 22. Het aantal onder EC1 verkochte kiloâ&#x20AC;&#x2122;s stijgt daarmee met ongeveer 7%. Daarmee maakt Mapei een ďŹ&#x201A;inke sprong voorwaarts in haar duurzaamheiddoelstelling . Mapei Nederland ondersteunt de Stichting Nationale Boomfeestdag met een percentage van de omzet

van de onder EC1-label verkochte kiloâ&#x20AC;&#x2122;s. Deze producten hebben dan ook een grote aandacht gekregen op de Utrechtse Bouwbeurs. Van de opbrengst realiseert Mapei in samenwerking met de Stichting een bos van minimaal ĂŠĂŠn hectare per jaar. Op de Nationale Boomfeestdag (23 maart) zijn de eerste bomen uit dit duurzaamheidsproject geplant in het Mapei Green Innovation Bos, tussen Almelo en Borne. NB in de volgende BOVATINfo een interview met Maarten Jan Leppink, directeur Mapei Nederland, Wilco Bekkers, verkoopleider Nederland en marketeer Saskia Oude Hilbert. www.mapei.nl

29 B9BIFLQGG
B9BIFLQGG
Trotse winnaars Nederlandse Bouwkampioenschappen 2011 Tegelzetter Guido van Dingenen, metselaar Nico Bioch en timmerkracht Ralph Mooijman zijn vrijdag 18 maart uitgeroepen tot de winnaars van de Nederlandse Bouwkampioenschappen 2011. Zij vertegenwoordigen de Nederlandse bouw tijdens de WorldSkills, de beroepenwedstrijden die in oktober in Londen plaatsvinden.

bestuursvoorzitter van ROC West-Brabant en Sander van Bodegraven, algemeen directeur van Fundeon, de prijzen uit. Ralph Mooijman won de titel bij timmeren. â&#x20AC;&#x17E;De deelnemers waren erg aan elkaar gewaagd. Ik heb alles op alles gezet om te winnen. En nu ben ik Nederlands Bouwkampioen timmeren. Maandag ga ik gewoon weer aan het werk. En in Londen ga ik natuurlijk voor de winst!â&#x20AC;? De Nederlands Bouwkampioen tegelzetten, Guido van Dingenen, straalt van blijdschap. â&#x20AC;&#x17E;De opdracht leek in eerste instantie mee te vallen. Er zaten moeilijke punten in, daar kon je de fout mee ingaan of juist op scoren. Ik had niet het gevoel dat ik ging winnen, maar ben blij en opgelucht. Nu ga ik trainen voor Londen!â&#x20AC;? In de categorie metselen werd Nico Bioch benoemd als winnaar. â&#x20AC;&#x17E;Ik was er klaar voor. Ik ging voor de winst, maar toen ik aan het werk was, twijfelde ik. Het was heel spannend. Want alle metselaars hadden talent. Ik De trotse landelijke winnaars van 2011

De Nederlandse Bouwkampioenschappen werden gehouden bij opleidingsbedrijf SPB Brabant-West & Tholen in Bergen op Zoom. Vrijdag reikten Alfons van den Bergh, voorzitter van SPB, Rob Franken,

1-+0&'4')+15Z.'8'0&'-#/2+1'0g 5%*#22'0T+69#4'0X0#)'&')'0 $'114&'.+0)&114&',74;X+0,#07#4+$+, *'610&'4&''.6')'.<'66'0&'9+00##45 +0&'')+1114&g156U ##46'0#2'j+$%7.1kX./'.1 #+-75+0-j.(6kX1'6+0%*'/ #00;4'0&5j#47/kX4#-6+,-12.'+g &+0)179''79#4&'0T

ben blij dat ik gewonnen heb.â&#x20AC;? De Nederlandse kampioenen mogen van 5 tot en met 8 oktober de Nederlandse bouw vertegenwoordigen op de Worldskillswedstrijden in Londen. Tijdens deze tweejaarlijkse wedstrijd strijden jonge vakmensen uit de hele wereld in hun beroep tegen elkaar. Meedoen aan de WorldSkills is het hoogst haalbare op het gebied van vakmanschap en beroepsonderwijs. Het Nederlandse team bestaat in Londen uit ruim dertig jongeren uit vele branches. De Nederlandse bouwdeelnemers doen het goed op wereldniveau. In 2009 behaalde timmerman Willem Beverloo uit Culemborg de vierde plaats op de WorldSkills in Calgary bij het onderdeel bouwtimmeren. Bij de Europese wedstrijden in december vorig jaar won het Nederlands bouwteam drie gouden medailles.

31 B9BIFLQGG
Weber LC220 Lichtgewicht Tegellijm: â&#x20AC;˘ ďŹ&#x201A;exibele, witte tegellijm voor wand en vloer â&#x20AC;˘ 30% zuiniger dan traditionele tegellijm â&#x20AC;˘ voor binnen en buiten â&#x20AC;˘ stofarm

www.tegellijm.nl

B9BIFLQGG
Pro-Tile: slimme afvoer-aanpassing bij tegel-over-tegelwerk Wie even terugbladert, ziet in de vorige BOVATINfo zowel een beschrijving van de gootafvoer met speciale ďŹ&#x201A;ens van KIWITZ, de Simpli/Primus-vloerafvoer met sifonstankafsluiter, en het Dtile-puttegeltje met â&#x20AC;&#x2DC;opbergtegelâ&#x20AC;&#x2122; voor de stop. En dan is er ook nog de Pro-tile Afvoertegel: wanneer zou een tegelzetter voor dit afvoersysteem kunnen kiezen? Volgens de heer Went van Pro-Tile uit Eerbeek is deze tegel vooral een handige oplossing bij tegel-over-tegelwerk. â&#x20AC;&#x17E;Voor de klant is het handig en goedkoop

als de nieuwe tegels over de oude geplaatst worden,â&#x20AC;? weet de heer Went. â&#x20AC;&#x17E;Maar daardoor ontstaat het probleem dat de afvoer te laag komt te liggen. Dus zou er een loodgieter moeten komen om de originele afvoer te verwijderen en een nieuwe te plaatsen, terwijl de originele afvoer nog in goede staat is. Zonde van het geld, zonde van de tijd. Maar iedere vakbekwame tegelzetter kan met ons systeem zĂł uit de voeten, en de bestaande afvoer aanpassen voor het nieuwe tegelwerk! Op www.pro-tile.nl

staat alles uitgelegd door middel van fotoâ&#x20AC;&#x2122;s en een ďŹ lmpje.â&#x20AC;? De Pro-Tile Afvoertegels zijn verkrijgbaar in drie maten: 150, 200 en250 millimeter in het vierkant, en voor tegelhoogtes van 6 tot 12,5 millimeter. De kosten: tussen de â&#x201A;Ź 42,50 en â&#x201A;Ź 47,50.

PCI Geofug: unieke, â&#x20AC;&#x2DC;zelfreinigendeâ&#x20AC;&#x2122; voegmortel Met behulp van een nieuwe technologie heeft PCI een zeer eenvoudig te reinigen voegmortel voor o.a. badkamer of keuken ontwikkeld. Door het gepatenteerde â&#x20AC;&#x2DC;Peciclean-effectâ&#x20AC;&#x2122; kan deze zelfs als â&#x20AC;&#x2DC;zelfreinigendâ&#x20AC;&#x2122; bestempeld worden. Zware reinigingsmiddelen hoeven niet te worden ingezet. ervuilingen op PCI Geofug kunnen nagenoeg volledig met water worden weggespoeld. Op testvlakken is dit bijvoorbeeld getest met ketchup, make-up en zelfs haarverf! De op basis van de geopolymeertechnologie ontwikkelde voegmortel heeft andere eigenschappen dan de traditionele cementgebonden mortels. De mooie, harde en egaal gekleurde voegen zijn blijvend olie-, vet- en vuilafstotend, schimmelwerend en kleurecht, ook bij donkere kleuren zoals zwart of antraciet. Cementhoudende voegen hebben vaak te lijden onder schoonmaakmiddelen die worden gebruikt voor sanitair, maar Geofug-voegen blijven mooi. Want Geofug

soorten binnenshuis bij voegbreedtes van 1 tot 6 mm; en bij toevoeging van kwartszand tot 10 mm.

is bestand tegen de meest zuurhoudende reinigingsmiddelen. En de voegen zijn zelfs bestand tegen temperaturen tot 500°C. PCI Geofug is geschikt voor wand- en vloertoepassing en verkrijgbaar in 12 gangbare kleuren. De voegmortel kan worden gebruikt in combinatie met alle keramiek-

PCI Geofug wordt geleverd in emmers van 5 kg. De voegmortel is relatief eenvoudig te verwerken, mede omdat deze uit slechts ĂŠĂŠn component bestaat. De verwerker voegt aanmaakwater aan de stofarme poeder in de emmer toe en mengt vervolgens. Na een korte rijptijd en nogmaals mengen wordt de voegmortel verwerkt op dezelfde wijze als cementgebonden voegmortels. De variabele afsponstijd van 5 tot 60 minuten biedt de verwerker een verdere meerwaarde. PCI-tegellijmsystemen worden in Nederland aangeboden door BASF Construction Chemicals. Voor informatie: BASF Construction Chemicals Tel. 0162 â&#x20AC;&#x201C; 476660 www.basf-cc.nl/PCI

33 B9BIFLQGG
NIEUW! FLEXcementÂŽ RAPID wit

0

21)25 &

1

6 ( 1 1%

& &) 77((

FLEXcementÂŽ RAPID wit heeft een extra goed standvermogen. De tegels zakken niet af.

POLYTECHNISCH BEDRIJF COMPAKTUNAÂŽ

B9BIFLQGG

FLEXcementÂŽ RAPID wit heeft een snelle uitharding die toelaat de ruimte na 3 uur te betreden en in te voegen.

FLEXcementÂŽ RAPID wit is bijzonder geschikt voor het verkleven van natuursteenplaten en tegels.

Ontdek al onze bouwspecialiteiten op www.compaktuna.be Industriepark | Zwijnaarde 6 | 9052 Gent | 09/221.11.16 | www.compaktuna.be
ZZZERYDWLQYHU]HNHULQJVGLHQVWQO

Uw aanspreekpunt bij ziekteverzuim:

BovatinVerzuim.nl Een aantal weken geleden heeft u per post van Bovatin Verzekeringsdienst een mailing ontvangen over BovatinVerzuim.nl. In dit artikel vertellen wij u wat BovatinVerzuim.nl u kan bieden en wat de voordelen zijn. Als werkgever heeft u wel eens te maken met zieke werknemers. Dat is heel vervelend. Voor uw zieke werknemer, maar ook voor u als werkgever. Om u veel tijd en geld te besparen is BovatinVerzuim.nl ontwikkeld. Een verzuimloket gecombineerd met een verzuimverzekering die u helpen uw verzuim en daarmee uw verzuimkosten zo laag mogelijk te houden met als resultaat uw medewerkers snel en duurzaam te laten terugkeren op de werkvloer!

Wat is BovatinVerzuim.nl? Met een aansluiting via internet regelt u alles rondom ziekte en verzuim van uw

medewerkers. U registreert eenvoudig uw ziek- en herstelmeldingen. Uw verzuimadviseur kijkt vervolgens online met u mee en neemt indien gewenst contact met u op. Er wordt een plan van aanpak over de te nemen stappen gemaakt om het verzuim op te lossen. U houdt hierbij de regie.

Wet Verbetering Poortwachter De online verzuimapplicatie ondersteunt u ook om de juiste stappen te nemen volgens de Wet verbetering Poortwachter (met signalen en formulieren). Hierbij wordt u door de verzuimadviseur begeleidt.

Loondoorbetaling bij zieke werknemer Als werkgever bent u volgens de bouw-cao verplicht om 100% van het salaris van een zieke werknemer het eerste ziektewetjaar door te betalen. Voor het tweede ziektewetjaar geldt 70%. Ziekteverzuim zorgt vaak voor grote ďŹ nanciĂŤle risicoâ&#x20AC;&#x2122;s binnen uw bedrijf. Het is dus belangrijk om dit risico te verzekeren. Met de verzuimverzekering van Bovatin Verzekeringsdienst verzekert u de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gedurende maximaal twee jaar. De efďŹ ciĂŤnte aanpak van BovatinVerzuim. nl zorgt voor lagere kosten voor u en de verzekeraar. Hierdoor kan Bovatin Verzekeringsdienst u een ziekteverzuimverzekering aanbieden tegen een zeer scherp tarief en gunstige voorwaarden. Bovendien proďŹ teert u door de combinatie van BovatinVerzuim.nl en de ziekteverzuimverzekering van Bovatin Verzekeringsdienst van

een maandelijkse schadeafhandeling en uitkering.

Wat kost BovatinVerzuim.nl? In combinatie met de verzuimverzekering van Bovatin Verzekeringsdienst is de prijs â&#x201A;Ź 80,00 per medewerker per jaar, exclusief BTW. Wanneer u geen ziekteverzuimverzekering via Bovatin Verzekeringsdienst heeft afgesloten betaalt u â&#x201A;Ź 105,00 per medewerker per jaar, exclusief BTW. De voordelen van de combinatie BovatinVerzuim.nl en de verzuimverzekering van Bovatin Verzekeringsdienst op een rij: â&#x20AC;˘ Verzuimbeperking â&#x20AC;˘ De zekerheid van deskundige ondersteuning â&#x20AC;˘ Lage tarieven â&#x20AC;˘ Gunstige voorwaarden â&#x20AC;˘ Snelle schadeafhandeling door verzekeraar â&#x20AC;˘ Direct duidelijkheid over welke kosten verzekerd zijn â&#x20AC;˘ Periodieke verzuimrapportages

Wilt u meer weten? Voor meer informatie over BovatinVerzuim.nl en/of de verzuimverzekering van Bovatin Verzekeringsdienst kunt u contact opnemen met Francisca Dubbeldam via telefoonnummer 010 -288 44 12 of per mail Francisca.dubbeldam@schoutenzekerheid. Uiteraard kunt u ook terecht op www. bovatinverzuim.nl. De informatie over BovatinVerzuim.nl kunt u ook nalezen in de onlangs aan u per post verzonden brochure over BovatinVerzuim.nl.

35 B9BIFLQGG
EEN GREEP UIT ONZE TOPPRODUCTEN: TEGELZAAGBLAD

Het veiligheidsblad voor alle tegelzetters! â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Voorzien van extra veiligheidssegmenten Dun maar toch stabiel en stevig Veiligheidssegment voorkomt voortijdige slijtage van metaal Blad scheurt niet in bij koelgaten Segment springt er daardoor ook niet voortijdig af Je kunt er dus langer veilig mee doorwerken Zagen snel door alle soorten wand- en vloertegels Dus ook voor de extra harde materialen Veel langere levensduur Diamant tegelzaagblad 1,2 mm

KC TORNADO, STOFVRIJ WERKEN Voor iedereen die zâ&#x20AC;&#x2122;n longen serieus neemt! â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Makkelijk te monteren op haakse slijpers 115 mm 125 mm 90% stofvrij werken met unieke stofzak 100% stofvrij werken met stofzuiger Kap is gemaakt van stevig transparant kunststof Erg licht in gewicht Wisselen van blad is eenvoudig - Kap hoeft niet gedemonteerd te worden Goed zicht op je werk

KC DIAMANT TEGELBOOR EXCELLENT Razendsnel droogboren in alle soorten tegels! â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

Oersterke diamant droogboor voor op de haakse slijper Te gebruiken in alle voorkomende vloer en wandtegels Boort echt razendsnel 15 mm diamantbezetting. Aan binnen- en buitenzijde De boor komt altijd ongeschonden uit de strijd Overtuig uzelf Meer dan 100 gaten werkplezier met de tegelboor EXCELLENT!

WIL JE MEER VAN ONZE PRODUCTEN BEKIJKEN?

Ga naar www.keizercuvelier.nl of bel 0252 626 700

Keizer & Cuvelier, dan werk je met plezier! Bo ekwei t st raat 27, 2 1 53 G K N ieuw- Ven n e p | T 0 2 5 2 6 2 6 7 0 0 | F 0 2 5 2 6 2 1 3 6 5 | E ve rk o o p @ k e ize rc uveli er. nl

B9BIFLQGG
Ik ben dan wel geen tegelzetter, maarâ&#x20AC;Ś In deze kwartaalcolumn graaft Remus Aussen (50), de hoofdredacteur van BOVATINfo,wat in het vak van de tegelzetter. Hebt u een onderwerp waar hij eens in mag graven? Mail het naar redactie@ bovatin.nl! Ook als u op deze column wilt reageren, natuurlijk.

Hebben gadgets zin? -.+'2'+)'0.+,-#.6+,&''0$''6,'8114&'/7<+'-7+6T.5'49#60+'795 7+6-9#/X&#0/1'56+-*'6*'$$'0T 0018#6+'^+'79'527..'0X )#&)'65W/##4<'/1'56'0&'$'.1(6'+0<+%**'$$'0&#6<'0766+) 9#4'0T1#.5&'''456'4176'2.#00'4T '456*#&,'<10241)4#//# 12,'%1/276'4X-10,'''04176'7+624+06'0T Ă?0-''48'4-''4&4+,&'0X '0,'*#&'40+-5/''4##0T##40#-9#/&'/'6''0 g 4176'2.#00'4X/'68''.&4#&'0X''0*#0&*'.&%1/276'4X''0.155' g1068#0)'4X''0#&#26'4W 0*+,-4'')2#51068#0)56#.5,'9#5 ##0)'-1/'0T Ă?0-''42#5+0&'$77468#0##564+%*6j'0+--9#/7+6 166'4&#/kT1-/0''456'5#6'..+'61068#0)'49#5)''0(''56T-+,g -'09#5'+)'0.+,-''0.7:'X,'9#58114#.&#6&+0)##0*'6241)4#//'g 4'0T '0Z#761/#6+5%*'#52'4)'5%*+..'4T'50''&8114#.#761/#6+5%* +0,'8+0)'45T''.0+'79'#22#4#6'0<+,08##-01)0+'67+61069+--'.&1( <'.(510$47+-$##4T .5$#55+56-10+-11-/0.1.12T'0+'7956'8'456'4-'45X'(('%6#2g 2#4#6774X50'..'$#5)+6#4'0X'49#5)'01')T 0/+,0-#56.+)601)''0 *11210$47+-$##4527.&#661%*'%*6''0-''4Z0766+)9#5h'0'4<+,0 6#..1<'$#55+56'0/'6<7.-'-#56'0T 0&'/7<+'-$75+0'55+5*'6519+'g 51<##-&#6,'Z$+,$'06/'6,'527..'0X&75+08'56'4'0+5108'4/+,&'.+,-T '6#(6#0&5'&+)+6#.'/'7-*1'(,'5+/2'.9')0+'6##06'-1/'0T2 &+6/1/'06$'0,',7+569''4*'.'/##.$+,#.5,'/'6Z8+06#)'527.##0 -1/6<'66'0h'01/&#6'4&##40+'6<18''.8#0+5X8.+')'0&'24+,<'0 &'2#07+6T +')#&)'6/1&'+5'40+'6+0&'9'4'.&8#0&'6')'.<'66'4T -<'.(<17X #.5+-6')'.<'66'49#5)'9''56rX$+,0#<'-'4/'6''081..'#761$+, '0'.7:9'))'4'&'0<+,0T 4)101/+5%*561'.6,'X)'.2#&5X56#2'. 52105'0X9#65.+//'5.+,2'45X&')411656''0&'-.'+056'50+,2.#0-T 0

<''4<'-'4&+'#06+561(g$1145'6&+'01)7+6)'6'56/1'56914&'0TTT1- *#&'4#..#0)''0g1+0/+,0$75)'56##0T+6,##4+08'4$#0&/'6&' %4+5+5+//'4501)#..'/##.##0)'5%*#(6/'6*'611)12&'4')'.+0) 8'450'.&'1(9+..'-'74+)'#(5%*4+,8+0)'0&'-.'+05%*#.+)*'+&5+08'56'g 4+0)5#(64'-T -524#-'4<1.+0-5'04'%*659'.''05''06')'.<'66'4 18'4X,10)Ă?017&T +)'0.+,--'-'0<'/'#..'/##.''0$''6,'/''9#4+) ##0U*'6)##6<161%*11-` 0+0('+6'*'$+-9'.9##4&'4+0)8114&+'+056''-U0##4*'69'4-/'6+0 &'(+'656#5''06#0)X''0641(('.X''052105X''09+55'4'0''0'//'4 j2.75''0-.'+0'50+,&'4kX<1#.5&#6)+0)+0&',#4'08+,(6+)T'6<1#.5&+' $#55+56&+'#.<0*'.'.'8'012*'6<'.(&'+05647/'0652''.6T.5,')'g 9110''0)1'&'6')'.<'66'4j1($#55+56k$'06X&#0*'$,'#.&+'527..'0 61%*11-0+'601&+)`1+5*'6,#4'0.#0))'9''56T8'4+)'059'./'6h &'<''456'4-'7+6)'<10&'4&h0#,#4'0X)'81.)'08114-0+'Ă&#x17D;0X47))'0 '051/5<'.(5.10)'0T 0&#0914&6*'6#24+.FNEET 0$.+,-'0&+'<'.(&'6')'.<'66'45$'*114g .+,-9#4/6'.12'08114*'6 g+0018#6+'64#,'%6T##4)'9'4-6)##6 914&'0##010&'4#0&'4'6'%*0+5%*'12.155+0)'0j)#&)'65`k8114*'6 g8'4#069114&8'49'4-'08#0g(14/#6'0X8114561('0#0&'4' <#-'0T 5&#0+0''05&'%7.6774616##.8'4#0&'4&X841')+-.+0-5'0 4'%*65` '6#069114&UZ''*114X*'6+507)'911001&+)T r#.5+-6')'.<'66'49#5)'9''56X*#&+-*'69##45%*+,0.+,-,7+569''4 0+'6)'&##0T/&#6+-6')'.<'66'49#5T')4+,267` Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@bovatin.nl

37 B9BIFLQGG
Erkenningsregeling Vrije vestiging Tegelzettersbedrijf Als gevolg van de wijzigingen in de Vestigingswetgeving worden er door de overheid geen specifieke eisen meer gesteld aan het vakmanschap van tegelzettersbedrijven. Dus iedereen, ook wanneer men niet beschikt over de benodigde ondernemers- en technische vaardigheden, kan een tegelzettersbedrijf beginnen!

Grote onduidelijkheid omtrent kwaliteit Het gevolg van de vrije vestiging is grote onduidelijkheid voor de opdrachtgever omtrent de kwaliteit die een tegelzettersbedrijf te bieden heeft. Onduidelijk voorwaarden en kwaliteitscriteria zijn derhalve troef. De kans op teleurstellingen en onoplosbare geschillen is groot.

Erkenningsregeling als oplossing Het is dus in het belang een â&#x20AC;&#x153;keurmerkâ&#x20AC;? voor de kwaliteit van tegelzettersbedrijven te hebben. Teneinde het vakmanschap in de branche te behouden en nog verder te bevorderen heeft de Bond Van Aannemers van tegelwerken In Nederland (BOVATIN) daarom een Erkenningsregeling in het leven geroepen. De uitvoering van deze regeling ligt in handen van een aparte stichting: de Stichting Gespecialiseerde Aannemers Tegel- en natuursteenverwerking (SGAT).

Algemene ondernemersvaardigheden en bedrijfstechniek Om in aanmerking te komen voor erkenning dient de leiding van het bedrijf niet alleen te beschikken over algemene ondernemersvaardigheden, maar dient er ook te worden voldaan aan specifieke eisen van bedrijfstechniek en kennis van materialen en aanbrengtechnieken.

Opleiding en arbeidsomstandigheden Voorts wordt jaarlijks gecontroleerd of erkende bedrijven hebben voldaan aan de opleidingsverplichtingen voor het personeel op grond van artikel 35B van de Bouw-CAO en de eisen voortvloeiend uit de ARBO- en milieuwetgeving. Ook van de bedrijfsleiding wordt verwacht dat zij regelmatig de speciaal voor hen door SGAT opgezette cursussen en trainingen volgen.

Technische eisen, algemene voorwaarden en geschillenregeling De door S.G.A.T. erkende bedrijven dienen te werken op basis van het European Technical Report N300, hanteren de algemene voorwaarden van de BOVATIN, lossen klachten op conform de voorgeschreven Code Klachtenbehandeling en laten eventuele geschillen beslechten door de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken (SGOT).

Controle op werken in uitvoering Periodiek worden ook werken in uitvoering van de erkende bedrijven door inspecteurs bezocht. Naar aanleiding van deze bezoeken worden er gerichte aanwijzingen en verwerkings- en opleidingsadviezen gegeven om de kwaliteit van het uitgevoerde tegelwerk op een nog hoger niveau te brengen.

Waaraan is een Erkend bedrijf te herkennen? Nadat is gebleken dat men nog steeds aan alle eisen voldoet wordt aan een Erkend bedrijf jaarlijks een Erkenningscertificaat voor het betreffende jaar verstrekt. Daarnaast ontvangt men ook jaarlijks een schildje waarop is vermeld dat men voor het betreffende jaar is erkend. Bij het secretariaat is bovendien een lijst verkrijgbaar van de erkende bedrijven.

Erkenning staat voor kwaliteit en zekerheid Voor de opdrachtgever biedt Erkenning de zekerheid dat het betreffende tegelzettersbedrijf serieus bezig is met kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt en uiteraard werkt met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de meest recente technische inzichten zoals neergelegd in de Nederlandstalige versie van het European Technical Report N300. Mochten er in de uitvoering desondanks toch problemen ontstaan, dan worden deze op professionele wijze, zonodig via SGOT, opgelost. Voor meer informatie:

S.G.A.T. Postbus 85, 7460 AB Rijssen Tel. (0548) 53 85 05 â&#x20AC;˘ Fax (0548) 53 85 01 E-mail: sgat@sgat.nl â&#x20AC;˘ Website: www.sgat.nl

B9BIFLQGG
SGAT nieuws MET IKOB-BKB ER ACHTER, STAAT ZEKERHEID VOOROP KOMO-procescertiďŹ catie Gespecialiseerde aannemers: Dakdekken Leidekken Zink- en Koperwerk Tegelwerk Na-isolatie Metselen Lijmen Voegen Overig: Buitengevelisolatie Afbouw Betonreparatie Energielabels + maatwerkadvies SysteemcertiďŹ catie: ISO 9001 en 14001 VCA*/** Erkenningen: Bouwgarant SGAT Projectinrichting

IKOB-BKB: De certiďŹ ceerder van het huis.

IKOBKB

CertiďŹ cering biedt uw bedrijf veel mogelijkheden. Zeker in deze tijd. Het is voor uw opdrachtgevers het signaal dat u aan de aanbestedingseisen (STABU) kunt voldoen. En een bedrijf dat keurmerken kan overleggen, onderscheidt zich in de markt. Bovendien staat u juridisch sterker en zijn uw medewerkers beter gemotiveerd om hun werk kwalitatief goed uit te voeren. Meer weten over certiďŹ cering? Of over de aantrekkelijke combinaties van KOMO- en ISO/VCA-certiďŹ cering? Informeer dan vrijblijvend bij IKOB-BKB.

IKOB-BKB BV Postbus 298 3990 GB Houten Tel. 030 - 635 80 60 info@ikobbkb.nl www.ikobbkb.nl

Erkende bedrijven van de SGAT Bedrijfsnaam Hilhorst-Surtec Tegels & Sanitair BV Jan Groen Tegelzetbedrijf B.V. Keijsper-Reus B.V. Rijvo Tegelhandel BV SVK Tegelwerken BV Tegel-Installatiebedrijf Joma Tegelwerken Jan Slenders BV Tegelzetbedrijf Ceramics BVRotterdam Tegelzetbedrijf OostbĂśrg BV Tegelzetbedrijf Westland / Huizen V.o.F. Tegelzettersbedrijf & Tegelhandel Wijen Tegelzetbedrijf Dumont

Plaats Kerkrade Bleiswijk Alkmaar Purmerend Alkmaar Kerkrade Budel Rotterdam Vleuten Huizen Nederweert Akersloot

Bedrijfsnaam Tegelzettersbedrijf Marcelis BV Tegelzettersbedrijf Mutsaars BV Tegelzettersbedrijf W. Penders Troost Tegelzetters V.o.F. Van Vugt Tegelwerken VOF Tegelzetbedrijf K. & J. Dieleman Gebr. Tol Tegels BV Tegelzettersbedrijf Rongen V.o.F. Den Adel Tegelwerken BV Tegelhuis C.G. van den Boogaard Tegelwerken Heijblom V.o.F.

Plaats Hardinxveld-Giessendam Vught St. Joost Zaandam Rhoon Terneuzen Volendam Venray Molenaarsgraaf Wijk bij Duurstede Someren-Eind

Aspirant erkende bedrijven van de SGAT Bedrijfsnaam Tegelz.bedr. V. Nuland V. Venrooy B.V. Tegelhuis Heemskerk Tegelzetbedrijf A. de Vries & Zn. Tegelzettersbedrijf B.J. van der Rijst V.o.F. Asschert Tegel & Sanitair - Tegelzetbedrijf V.o.F. Tegelzetbedrijf Nijkamp Tegelzetbedrijf van der Meulen Gebr. Van de Laar BV Tegels en Natuursteen

Plaats Heesch Heemskerk Uithoorn Hey- en Boeicop Neede Rijssen Drachten Venlo-Blerick

Bedrijfsnaam W. v. Elderen Bouwmat. en Tegelhandel B.V. Tegelhandel & Tegelzetbedrijf van Veen B.V. Tegelzetbedrijf Gerke Tegelzetbedrijf C. Grifhorst BV

Plaats Venlo St. Nicolaasga Beesd Amsterdam

Tegelzetbedrijf Dick Nieuwenhuis Tegelzettersbedrijf Loomans BV Tegelzetbedrijf Zwarthoed BV

Serooskerke Someren Volendam

39 B9BIFLQGG
Nuttige info voor Bovatin-leden SECRETARIAAT

AFDELINGSSECRETARIATEN

LEDENADVIES

Bondsburo BOVATIN Postbus 85, 7460 AB Rijssen Bezoekadres: Karel Doormanstraat 2, 7461 ER Rijssen telefoon (0548) 53 85 05 fax (0548) 53 85 01 e-mail: bondsburo@bovatin.nl website: www.bovatin.nl

Noord-Holland

BOVATIN Bondsbureau (voorlichting)

K. Scholten Westerwerf 2 1911 JA Uitgeest mob. 06-53681859

Kosteloos via telefoon: (0548) 53 85 05 fax: (0548) 53 85 01 e-mail bondsburo@bovatin.nl Voorlichting op gebied van: â&#x20AC;˘ Cordares (SFB) â&#x20AC;˘ Sociale Verzekeringen â&#x20AC;˘ CAO-bepalingen â&#x20AC;˘ Loonkosten â&#x20AC;˘ Overige verzekeringen â&#x20AC;˘ Bedrijfsschade â&#x20AC;˘ WA verzekeringen â&#x20AC;˘ Etc.

HOOFDBESTUUR Voorzitter: G.A. Reus Raadhuisstraat 18, 1829 BV Oudorp telefoon (072) 511 08 99 mob. 06-22916752 fax (072) 564 70 52 e-mail: ga.reus@wanadoo.nl

Secretaris: C.H. van Herpen Het Erp 9, 5388 CN Nistelrode telefoon (0412) 61 16 29 mob. 06-52654912 e-mail bovatin@bovatin.nl

Penningmeester: J. van Haaren Maria Gorettistraat 141, 6462 XP Kerkrade telefoon (045) 5354713 fax (045) 542 21 64 mob. 06-53387342 e-mail: vaha242@planet.nl

Bestuursleden: J. BĂśrger Den Hamstraat 9A, 3451 BM Vleuten telefoon (030) 677 24 21 fax (030) 677 55 83 G. Hilhorst Wiebachstraat 28, 6466 NG Kerkrade telefoon (045) 544 45 42 fax (045) 544 09 73 C.H. van Herpen Het Erp 9, 5388 CN Nistelrode telefoon (0412) 61 16 29 fax (0412) 61 31 16

Juridisch adviseur: Mr. T. Zanen Beukendreef 11, B-2920 Kalmhout BelgiĂŤ telefoon (0032) 36853187 fax (0032) 36853186 e-mail tzanen@hotmail.com mob. 06-20616770

Ambtelijk secretaris: G. ten Bolscher Postbus 85, 7460 AB Rijssen telefoon (0548) 53 85 05 fax (0548) 53 85 01

Informatie betreffende keuringscommissie: BOVATIN Postbus 85, 7460 AB Rijssen telefoon (0548) 53 85 05 fax (0548) 53 85 01

Zuid-Holland Midden-Nederland P. Verlaan Valkenburgerlaan 14, 2771 DA Boskoop telefoon (0172) 21 60 84 fax (0172) 21 04 61 mob. 06-53281208

Oost+Noord-Nederland G.C. Cremer Europaweg 28 7742 PH Coevorden telefoon (0524) 22 15 96 e-mail gccremer@hotmail.com

Zuid-Nederland P. de Jong Cambreur 8, 5171 SJ Kaatsheuvel telefoon (0416) 27 33 29 fax (0416) 27 33 29

BOVATIN Bondsbureau (advies) Tarief â&#x201A;Ź 70,- per uur. Kort telefonisch advies: kosteloos

Adviezen op gebied van: â&#x20AC;˘ Opstellen van een ondernemingsplan â&#x20AC;˘ Kostenbewakingssystemen â&#x20AC;˘ Financieringsplan â&#x20AC;˘ Opstellen exploitatieprognoses â&#x20AC;˘ Opvolgingsproblematiek â&#x20AC;˘ Etc.

BOVATIN/Technisch advies

Remus F.P.M. Aussen, Aussen communicatie & management Dwarsbleekstraat 4, 3134 EC Vlaardingen, telefoon (010) 435 22 70 mob. 06 â&#x20AC;&#x201C; 242 70 953 www.aussen.nl e-mail redactie@bovatin.nl

Kort telefonisch advies: kosteloos Tarief â&#x201A;Ź 70,- per uur. Algemene technische adviezen en speciďŹ eke projectadviezen â&#x20AC;˘ Tegels â&#x20AC;˘ Lijmen â&#x20AC;˘ Hulpmiddelen-materialen â&#x20AC;˘ Verwerkingsmethoden â&#x20AC;˘ Etc. Advies aanvragen via Bondsbureau: 0548 - 538505 Adviseur: P.J. Bakker

Advertenties en nieuws diversen

BOVATIN/BJD Advies

REDACTIECOMMISSIE Hoofdredactie

J.W. Rekers Nassaustraat 1, 5741 HR Beek en Donk telefoon (0492) 55 27 48 mob. 06 â&#x20AC;&#x201C; 1311 0925

Mededelingen Hoofdbestuur G.A. Reus Raadhuisstraat 18, 1829 BV Oudorp telefoon (072) 511 08 99 e-mail: ga.reus@wanadoo.nl

Mededelingen landelijk secretariaat B. Bekhuis Postbus 85, 7460 AB Rijssen telefoon (0548) 53 85 05

Techniek-Materialen-Gereedschappen P. Verlaan Valkenburgerlaan 14, 2771 DA Boskoop Tel. (0172) 21 60 84 P.J. Bakker Zuiderplantsoen 40, 1621 MA Hoorn telefoon (0229) 29 92 40 mob. 06-51764118 fax (084) 229 31 48 e-mail bovatin@bovatin.nl

Redactieadres BOVATINfo

Tarief â&#x201A;Ź 70,- per uur. Incasso: no cure no pay (zonder geschil) via tel: (00) 32 36 85 31 87 (tussen 20.00 uur en 22.00 uur) fax: (00) 32 36 85 31 86 Mob. 06-20616770 e-mail: tzanen@hotmail.com Juridische Advisering en Procesvertegenwoordiging (ook bemiddeling advocaat): â&#x20AC;˘ Arbeidsrecht â&#x20AC;˘ Contractenrecht â&#x20AC;˘ Incasso â&#x20AC;˘ Huurkwesties â&#x20AC;˘ Soc. Verzekeringen â&#x20AC;˘ Subsidies â&#x20AC;˘ Vergunningen â&#x20AC;˘ Leasing â&#x20AC;˘ Productaansprakelijkheid â&#x20AC;˘ Juridische Doorlichting â&#x20AC;˘ Etc.

S.G.A.T. Stichting gespecialiseerde Aannemers in het verwerken van keramische- en natuursteen tegels (zie secretariaat BOVATIN) Postbus 85, 7460 AB Rijssen

Postbus 85, 7460 AB Rijssen Telefoon (0548) 538 505 Fax (0548) 538 501 e-mail redactie@bovatin.nl

40 B9BIFLQGG

%29$7,1)2 


Nieuwe technol ogie

Voor bouwprofessionals

!

  10()0121&#02+(0*&2' 2'*2-1-+21 "2'- ..*-+/..1/(22*0()0121&21/2)0#02+

2*#-'-1+

%)*02-21

 B3RPBIFLQGG
Doe het perfect. Met overtuiging.

Tegelzetters hebben iets moois met Kiwitz â&#x20AC;&#x201C; en andersom is dat hetzelfde. Ons familie-

Afdichtingsproducten

bedrijf levert al specialistische tegelzettersproducten sinds 1954. We kennen uw werk,

Tegelzettersproducten

de uitdagingen en de ontwikkeling in uw vak als geen ander. Meedenken met u en uw

Beton- en morteltechnologie

opdrachtgever zit ons in het bloed. Dat doen we graag ĂŠn goed. Zo zorgen we er samen

Vloer- en wandsystemen

voor dat u de mooiste resultaten boekt. In alle opzichten! Maak het waar. Met Kiwitz!

Postadres

Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft Bezoekadres De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft ONDERDEEL VAN DE KIWITZ GROEP

B3RPBIFLQGG

Telefoon Fax E-mail Internet

+31 (0)315 270 620 +31 (0)315 270 621 info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl

Maak het waar. Met Kiwitz.BOVATINfo 2011-1  

2011-1 BOVATINfo is het vakblad voor de tegelspecialist. Het wordt uitgegeven door BOVATIN, de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you