Page 1

2010 | 2

BOND VAN AANNEMERS VAN TEGELWERKEN IN NEDERLAND

Levert opleiden wel genoeg op?

XXL-tegels in de hoofdrol bij EUF-conferentie

Jaarrede Gerard Reus: ‘handhaaf je kwaliteit!’

Is Rietmeijer het oudste lidbedrijf van de BOVATIN?

Vakblad voor de tegelspecialist


Doe het perfect. Met overtuiging.

Tegelzetters hebben iets moois met Kiwitz – en andersom is dat hetzelfde. Ons familie-

Afdichtingsproducten

bedrijf levert al specialistische tegelzettersproducten sinds 1954. We kennen uw werk,

Tegelzettersproducten

de uitdagingen en de ontwikkeling in uw vak als geen ander. Meedenken met u en uw

Beton- en morteltechnologie

opdrachtgever zit ons in het bloed. Dat doen we graag ĂŠn goed. Zo zorgen we er samen

Vloer- en wandsystemen

voor dat u de mooiste resultaten boekt. In alle opzichten! Maak het waar. Met Kiwitz!

Postbus 120 NL - 7070 AC Ulft Bezoekadres De Hogenkamp 22 NL - 7071 EC Ulft Postadres

ONDERDEEL VAN DE KIWITZ GROEP

Telefoon Fax E-mail Internet

+31 (0)315 270 620 +31 (0)315 270 621 info@kiwitz.nl www.kiwitz.nl

Maak het waar. Met Kiwitz.


Kwartaal

agenda

In deze rubriek willen we voortaan graag belangrijke data voor de tegelzetbranche noteren. Uw regiovergadering, het jubileumfeest van uw bedrijf, de lancering van uw nieuwe product in deze agenda? Mailt u dan aub uw contactgegevens, de aard van de bijeenkomst, de datum, tijd en locatie naar redactie@bovatin.nl, dan vermelden wij ze in deze agenda! En natuurlijk vermelden wij hier de data van BOVATIN-evenementen, bijzondere vergaderingen en werkbezoeken van bestuursleden. Wanneer het gaat om besloten bijeenkomsten, dan staat dat bij het agenda-item . NB Wilt u een evenement bezoeken? Neem dan altijd eerst even contact op met de organisator! di. 14 vergadering hoofdbestuur sept. BOVATIN (besloten) wo. 15 deadline volgende Bovatinfo sept. bestuursvergadering Aannemersfederatie Nederland (besloten) ma. 20 werkbezoek Gerard Reus aan sept. ledenvergadering BOVATINafdeling Oost & Noord-Nederland, Van der Valkhotel Hengelo, Bornsestraat 400, aanvang 19.30 uur. Voor informatie: de heer G.C. Cremer, tel. (0542) 221596. Openbaar voor leden van de regio. wo. 13 bestuursvergadering Aannemersokt. federatie Nederland (besloten) medio verschijningsdatum volgende okt. Bovatinfo di. 16 vergadering hoofdbestuur nov. BOVATIN (besloten) wo. 1 dec.

Voorwoord U hebt het gezien: ‘Mozaïek’ heet vanaf nu: BOVATINfo. De vormgeving van het blad verandert, de naam, en ook zullen er ‘andere’ artikelen in te lezen zijn. Doel van het blad blijft natuurlijk hetzelfde: u van informatie voorzien over wat er speelt in de bouwwereld in het algemeen en in het aannemers- en tegelzettersvak in het bijzonder. Maar: bepaalde informatie, zeg maar de ‘opzoek-informatie’ zal naar het ledengedeelte van onze website www.bovatin.nl verhuizen. Daar staat tegenover: achtergronden van het vak, nieuwe ontwikkelingen, het werk van BOVATIN en initiatieven van leden zullen meer ruimte krijgen in het blad. We behouden het goede, en voegen toe wat u de afgelopen jaren aangegeven hebt belangrijk te vinden. Die verandering zal overigens geleidelijk gaan. Deze editie van BOVATINfo ziet er al anders uit, en ook de artikelen gaan al wat meer ‘de diepte in’. De komende periode kan het trouwens gebeuren dat de redactie u opbelt en vraagt wat ú nou in ons blad zou willen lezen. En dan leggen we u ook wat voorbeelden voor van onderwerpen die wij zouden willen behandelen. We hebben namelijk al wat leden gesproken, en die hebben ons dus een eind op weg geholpen. Wie we gaan bellen, krijgt vooraf een mailtje. Waarom? Omdat BOVATIN uw bond is, en dit blad er is om u te informeren over wat u wilt weten. Dus, het blad gaat veranderen – maar wel zoals u het wilt. Om die reden is de redactie ook uitgebreid: Remus Aussen (Aussen communicatie & management, www. aussen.nl) zal vanaf nu de hoofdredactie voor zijn rekening nemen, en Wiebe Reekers, die het blad tot dusverre solo bestierde, zal zich in het vervolg richten op de advertenties en nieuws uit andere media. Wij zijn erg benieuwd naar uw mening over het vernieuwde blad! Veel leesplezier, namens het redactieteam, Remus F.P.M. Aussen hoofdredactie redactie@bovatin.nl

bestuursvergadering Aannemersfederatie Nederland (besloten)

De bestuursvergaderingen zijn besloten, maar u kunt als BOVATIN-lid, wanneer u wilt dat het bestuur uw vraag behandelt, die aan één van de bestuursleden stellen. (mail en adressen zie elders in deze BOVATINfo). Uw vraag kan dan bij de rondvraagpunt behandeld worden. Is uw vraag wat langer/complexer, en hebt u ‘m op papier? Mail uw punt dan tenminste 14 dagen voor de betreffende vergadering aan de secretaris, tzanen@hotmail.com, dan kunnen we uw mail aan de agenda toevoegen en vooraf rondzenden.

Foto omslag: © Koninklijke Mosa bv

1


PRODUCTEN VOOR KERAMIEK EN NATUURSTEEN

PRODUCTEN VOOR ONDERGRONDSE WERKEN

PRODUCTEN VOOR ELASTISCHE EN TEXTIELE BEKLEDINGEN

MAALADDITIEVEN

PRODUCTEN VOOR DE BOUW

WATERDICHTINGSPRODUCTEN

BETONHULPSTOFFEN

PRODUCTEN VOOR DE BETONHERSTELLING

WANDAFWERKING

PRODUCTEN VOOR DE STRUCTURELE VERSTEVIGING

VLOEREN OP CEMENT- EN HARSBASIS

ELASTISCHE VOEGEN EN LIJMEN

PRODUCTEN VOOR HET LEGGEN VAN PARKET

PRODUCTEN VOOR DE THERMISCHE ISOLATIE

PRODUCTEN VOOR DE AKOESTISCHE ISOLATIE

Rue de l’Avenir 40 - B 4460 Grâce-Hollogne - België Tel. : +32 (0)4 239 70 70 - Fax : +32 (0)4 239 70 71 www.mapei.be - mapei@mapei.be

Twentepoort Oost 27 - NL 7609 RG Almelo - Nederland Tel. : +31 546 83 60 40 - Fax : +31 546 83 60 44 www.mapei.nl - info@mapei.nl


Inhoud In deze editie 5 BOVATIN ontvangt Europese collega’s 10 Waarom opleiden? 13 Jaardag BOVATIN: slagvaardige bond, gezellige dag!

17

Rietmeijer Tegels, een stuk Twentse tegelhistorie

Nieuws en website 21 Samenwerken met goede collega’s 22 Ontslag crimineel niet vanzelfsprekend 22 Fundeon: Instroom jongeren bouw- en infrasector

Waarom opleiden? Leidt u nog jongeren op tot vaklieden? Of ‘haalt u ze wel op de arbeidsmarkt’? BOVATINsecretaris Piet Bakker filosofeert op pagina 10 over faalkosten, (on) wil, (on)kunde en – de toekomst van het vak.

stagneert

23 24

SPBU zoekt contact met tegelzetbedrijven Geschillen vlakheid tegelwerk

Informatie voor de professional 27 SGAT-nieuws 28 Nuttige informatie voor BOVATIN-leden

Bovatin ontvangt Europese collega’s De EUF-conferentie handelde vooral over de XXL-tegel. Graziano Sezzi(It), Jacques Vinet (Fr), Brian Newell (GB) en Guy Geuskens (MOSA) op pagina 5 over de markt, ‘groen’ en de normen.

Colofon BOVATINfo is een periodieke uitgave van Bovatin: de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland. Het blad verschijnt vier maal per jaar: in april, augustus, oktober en december. Oplage: 3000 exemplaren per jaar. Voor informatie: Advertenties: J.W. Rekers, tel. (0492) 55 27 48 of 06 131 10 925, e-mail jwrekers@kpnplanet.nl Abonnementen: Bondsbureau, tel. (0548) 53 85 05 Hoofdredactie: Remus F.P.M. Aussen tel. (010) 435 22 70 of 06 242 70 953, e-mail redactie@bovatin.nl Druk en grafische verzorging: Elma Multimedia B.V., Postbus 18, 1720 AA Broek op Langedijk, tel. (0226) 33 16 00, fax (0226) 33 16 01 e-mail info@elma.nl, www.elma.nl

Jaardag BOVATIN: slagvaardige bond, gezellige dag! Krijgen we een eigen CAO? Gaan we stofvrij slijpen? En – Gerard Reus op pagina 13 over de toekomst van de (service van) de BOVATIN. Bij deze editie, in ieder geval alvast een paar offertemappen voor u!

Inhoud

3


NIEUW:

Okamul BKS HOOG FLEXIBELE PASTA-TEGELLIJM

• Hoog flexibel • Bijzonder goed

standvermogen

• Gunstig verbruik • Kwaliteit D2 – dus watervast

• Licht versmeerbaar • Voldoet aan EN12004 • Open tijd: 20 minuten

60 x 60 cm

40 x 40 cm

(bij 20 °C – 65 % R.V.)

20 x 20 cm

Kiesel Benelux Provinciënbaan 11 · 5121 DK RIJEN Tel. 01 61-24 46 00 · Fax 01 61-24 04 66 www.kiesel.nl · info@kiesel.nl


Tekst & foto’s: Remus Aussen

BOVATIN ontvangt Europese collega’s Begin juni waren de bestuursleden van de Europese tegelbrancheorganisaties te gast bij de BOVATIN. Naar goed gebruik treedt onze bond immers iedere tien jaar op als gastheer van de ‘Europäische Fliesentage’. De brancheorganisaties, verenigd in de ‘Europäische Union der Fliesenfachverbände’ (EUF), hadden dit jaar een aantal belangrijke onderwerpen te bespreken. En, al stond de conferentie vooral in het teken van het toenemend gebruik van de XXL-tegels en de consequenties daarvan voor ons werk, er was ook een meer dan gebruikelijke aandacht voor de cijfers en trends in de wereldtegelmarkt. De economische crisis heeft immers de bouw behoorlijk geraakt. De EUF-conferentie vond plaats in het gebouw van ESPEQ Opleidingsbedrijven in Heerhugowaard, en zo kwam het dat Henry Meijdam, directeur van dit opleidingsinstituut, het gezelschap welkom heette. De heer Meijdam maakte gebruik van de gelegenheid om ook doel en werkwijze van ESPEQ Opleidingen B.V. nog eens onder

de aandacht te brengen: het verzorgen van vakopleiding aan individuele werknemers, met wie het instituut leer-/arbeidsovereenkomsten mee afsluit voor de duur van de opleiding. In het kader van die opleiding worden werknemers – onder andere in de tegelbranche – uitgezonden naar de samenwerkende werkgevers ’s Middags verzorgde

De heer Meydam (ESPEQ) heet het gezelschap welkom

ESPEQ vanzelfsprekend een rondleiding door het bedrijf, waar naast tegelzetters ook schilders, metselaars, timmerlieden, machinaal houtbewerkers en stukadoors opgeleid worden. Tijdens de rondleiding demonstreerde bovendien BOVATIN-secretaris en uitvinder van het apparaat, Piet Bakker, ‘zijn’ T-Bo tegelhulp, ontwikkeld in samenwerking met Koninklijke MOSA en Veneme Automation. De Europese collega’s waren zeer onder de indruk van de tegellift.

Enorme terugloop in het aantal verkochte vierkante meters Maar de dag begint met EUF-voorzitter Werner Altmayer, die Graziano Sezzi van EUF-voorzitter Altmayer interviewt de heer Sezzi.

het Italiaanse CONFINDUSTRIA introduceert. De heer Sezzi legt de vinger op een paar zere plekken waar het de tegelverkoop van de afgelopen jaren betreft. Zo blijkt het aantal verkochte vierkante meters tegels op de Europese markt te zijn gedaald van 1576,4 miljoen in 2007 naar 1223,2 miljoen in 2009. Daarbij zijn de verschillen per land aanzienlijk. Spanje zag zijn verkoop in twee jaar met 50% dalen, terwijl Nederland het met 10% in feite aanzienlijk beter deed. In de Verenigde Staten laat, aldus de heer Sezzi het eerste kwartaal alweer een kleine

5


– …met regionale producten ? (CO2-uitstoot door transport) – zorgt het voor een verantwoord energiegebruik? – is er sprake van een innovatief ontwerp? De heer Sezzi bekent dat ‘groen’ zelfs tot in de reclame voor het Italiaanse product is doorgedrongen. „Waar we vroeger vooral tamboereerden op traditie en historie, zijn we nu – omdat we weten dat de markt daarom vraagt – overgestapt naar een reclameboodschap die op de groene trend aansluit. Boven onze advertenties staat nu ‘A Natural Beauty’. Mooi alléén is niet meer genoeg…”

Steeds meer XXL

Piet Bakker met ‘zijn’ T-BO.

‘plus’ in de tegelverkoop zien, maar hij waarschuwt tegelijkertijd voor een te groot optimisme: „Het zal naar verwachting een aantal jaren duren voordat we weer op het niveau van 2006 en 2007 zitten.”

Trends

voorbeeld van zo’n certificaat. Een niet-Europees voorbeeld: het Amerikaanse LEED (Leaderschip in Energy & Environmental Design) is een certificaat dat het totaal van een bouwwerk beoordeelt: – is het gebouwd van gerecycled en/of recyclebaar materiaal?

Jacques Vinet (Frankrijk) en Brian Newell (Groot Brittannië) constateerden dat de XXL-tegels al op de markt waren voordat er goed en wel over de verwerking was nagedacht. „Er zijn nieuwe producten gelanceerd zonder vooraf de verwerkers en de lijmfabrikanten te consulteren. Immers, uiteindelijk zijn het de tegelzetters die verantwoording moeten afleggen aan de klanten over de resultaten!” De heer Vinet benadrukt de belangrijke rol die de EUF momenteel vervult richting de fabrikanten. „Zoiets werkt alleen op Europees niveau.

Maar de markt blijft zich ook op ander manieren ontwikkelen. Zo blijft de vraag naar simpelweg kwaliteit toenemen: „Italië zet dan ook in op innovatie, vakmanschap en gewoon goede tegels. De Italiaanse tegelbranche zet daarbij in op de aantrekkingskracht van natuurlijke materialen; klanten zoeken voor hun huizen en gebouwen namelijk in toenemende mate een natuurlijke uitstraling, en dus zal dus pas voor tegelwerk kiezen als de tegels die uitstraling kunnen versterken.” Minstens even belangrijk is de toenemende vraag naar ‘groen’ tegelwerk. Geen tegels in de kleur groen, maar tegels die op een milieuverantwoorde manier gefabriceerd zijn en later zonder milieuschade weer verwijderd en als afval verwerkt kunnen worden. De klant vertrouwt daarbij niet meer op de blauwe ogen van de fabrikant, maar wil een certificering zien; en liefst een zware. Www.ecolabel.eu is een goed

6

BOVATINFO

Jaques Vinet: ‘Consulteer ons vooraf!’


Brian G. Newell: ‘U krijgt het op uw brood!’ Daarom werd de EUF ook door de fabrikanten als een stevige gesprekspartner gezien.” Conferenties in achtereenvolgens Bologna, Marseille en Dijon hebben ervoor gezorgd dat er nu nieuwe standaards ontwikkeld zijn en worden die ook tot een goede verwerkbaarheid leiden van de grootformaattegels. „Er wordt dus gewerkt aan gemeenschappelijke Europese normen, samen met de producenten. En dat is in ieders belang.

Guy Geuskens (Mosa): schrkt niet van nieuwe normen.

Denk maar eens aan het gewicht van de pakken. Zeker nu er steeds meer vrouwen in de branche werkzaam zijn, wordt het zaak om het maximumgewicht voor een baal of pak op maximaal 25 kilo te houden.” Brian G. Newell is voorzitter van de Technische Commissie van de EUF. Deze commissie is, zeker nu de XXL-tegel steeds meer aan populariteit wint, voor dit onderwerp een belangrijk gesprekspartner

voor de fabrikanten. „U herinnert zich ongetwijfeld hoe we in het verleden hebben aangedrongen op normen voor hoe vlak een tegel hoort te zijn, en welke afwijking te tolereren is. Wanneer we de huidige normen voor kleinere tegels hanteren, zou een tegel van 60x120 centimeter een afwijking mogen hebben van 6,7 millimeter. Iets zegt me dat de klant daar niets van merkt als de pakken bezorgd worden. Maar ik weet zeker dat u het op uw brood krijgt op het moment dat u uw vloer gelegd hebt, en de klant ziet de tegels bij strijklicht verspringen…” Inzet voor de nieuwe Europese norm EN 14411 is nu dezelfde berekening als voorheen, maar met een maximum afwijking in ‘vlakheid’ van 2 millimeter op de diagonaal van de tegels. Ook voor de grote 90x90-tegels.

Koninklijke Mosa: XXL-tegels vragen om nieuw vakmanschap Directeur marketing van tegelfabrikant Koninklijke Mosa, Guy Geuskens, schrikt niet van de nieuwe normen. „Wij zitten al op deze norm. Dat komt doordat we in de loop der jaren zijn gaan beseffen dat we als tegelfabrikant geen eindproduct, maar een halffabrikaat maken. Een tegelfabrikant is, omdat we heel goed weten dat u eindverantwoordelijkheid neemt voor het resultaat, afhankelijk van het vakwerk van de tegelzetter.” De XXL-tegels dagen, aldus de heer Geuskens, bovendien uit tot nóg meer vakkundigheid en nieuw vakmanschap: „Die grote tegels dagen de architect uit om te vragen om nieuwe legpatronen. Maar het is de tegelzetter die ze uiteindelijk bedenkt en toepasbaar maakt. Er wordt nu ook gewerkt met belettering met behulp van aquajettechniek. Die grote tegels dragen in principe bij aan de beeldkwaliteit van een gebouw, maar – alleen als ze goed verwerkt zijn!” Liefst zouden architecten deze tegels zonder voeg verwerkt zien, maar daar gelooft Geuskens niet in. „Wij vinden: altijd een voeg van tenminste 2 millimeter.” En hoe zit het bij Mosa met het ‘groene’ aspect? „Eén van de redenen om met steeds dunnere tegels te werken is het feit dat je daarmee het milieu een dienst bewijst,” aldus de heer Geuskens. „En wij denken daarbij ook aan de verwerkers. We trek-

7


Ir. Frank Pawlik: ‘Wij tippen bedrijven over talenten!’

ken bij ontwikkeling van producten vaak gelijk op met de vakmensen van BOVATIN, zodat we een halffabrikaat maken dat door de echte vakman goed te verwerken is. We hebben geconstateerd dat de XXL-tegels door twee mensen moeten worden gelegd, en niet zwaarder moeten zijn dan 23 á 25 kilo. De ‘T-Bo’ is één van de resultaten van die samenwerking. Dé oplossing? Misschien nog niet de definitieve, maar wel een goede.”

Uitwisseling van kennis, behartigen van belangen Ir. Frank Pawlik vertelde aan het eind van de ochtend één en ander over de rol van de Duitse ‘Bildungszentren des Baugewerbes’ (leer/werk-opleidingsinstituten bij personeelswerving. „Wij tippen bedrijven over talenten die wij in de opleiding tegenkomen.”. De heer Pawlik onderschrijft het belang van het inmiddels populaire lerenen-werken-tegelijk, maar benadrukt wel dat niet alles op de bouwplaats zelf, onder leiding van een ervaren vakman, te leren is.

8

BOVATINFO

De schoolbanken blijven dus noodzaak: „Er is niet altijd tijd voor verdieping, er moeten meters gemaakt worden. Plus sommige zaken, waar je bepaalde vaardigheden voor nodig hebt, komen te weinig voor – maar je moet ze wel weten. Die zaken leer je op het instituut. Zoals dat ‘hoort’ met een bomvol programma, liepen de diverse sprekers flink uit. Het blijft nu eenmaal riskant om een vakman te vragen over zijn passie en zijn vak te vertellen… Gastheer en BOVATIN-voorzitter Gerard Reus hield zijn toelichting op de werkzaamheden van onze bond noodgedwongen dan ook korter. Al maakte hij natuurlijk wel van de gelegenheid gebruik om de bond nog eens goed op de Europese kaart te zetten. Aangezien ook de vertegenwoordiger van het innovatieve D-tiles (driedimensionale constructietegels en tegels met bijzondere functies, meer over dit bedrijf in een volgende editie) zijn presentatie wat inkortte, liep de rest van het dagprogramma toch weer goed in schema.

Schema of niet, bezoekers en organisatie keken terug op een buitengewoon nuttige conferentie. „Je vraagt je altijd vooraf af of de tijd die je in zo’n conferentie steekt, wel loont. Er komt behoorlijk wat organisatie- en vergadertijd bij kijken, maar toch – je doet kennis op die je niet op de bouwplaats verwerft. Die geven we weer in BOVATIN-verband, of via de opleidingen, door. En je kunt, door goede afspraken te maken met de andere Europese brancheverenigingen, ook weer je best doen om voor de belangen van de leden te staan. Kijk alleen maar eens naar die XXL-tegels. Je moet zorgen dat de ontwikkelingen je als branche niet ‘overkomen’. Anders sta je daar straks op de bouwplaats, met een tegel waar je niks mee kan. Reden voor ons bestuur om Piet Bakker voor te dragen voor de Technische Commissie.” Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@bovatin.nl!


Waarom opleiden? In een van de vorige edities noemde BOVATIN-voorzitter Gerard Reus ‘aandacht voor het opleiden van jongeren’ één van zijn belangrijkste speerpunten. Oók in crisistijd. U kent het dilemma: moet ik mijn tijd steken in het opleiden van jongeren, als ik ze ook gewoon op de markt kan werven? Waar we het over eens zijn is wel: het verwerven en behoud van vakkennis binnen een bedrijf zijn essentieel voor het voortbestaan ervan. Intern opleiden is bovendien een bindende factor tussen personeel en leidinggevende. Maar in de praktijk blijkt toch regelmatig dat de kennis van de geroutineerde vakman bij vertrek of pensionering met hem mee naar huis gaat.

naar andere kanalen. Dit kan in de vorm van zwart werk, personeel en bedrijven uit andere landen of nog erger, andere producten omdat wij met z’n allen niet kunnen bieden wat de markt vraagt.

Calculeren mag best We willen wel, maar… Is het onwil? Onkunde? Ongemotiveerdheid? Eigenlijk wil iedereen wel. Een paar zaken spelen een effectief systeem van opleiden parten:: - “Die jongeren snappen er niks van, en ze zijn niet gemotiveerd!” Een medewerker of leidinggevende kan dan wel vakman zijn, maar daarmee is hij nog geen goede opleider. Om een goede opleider te zijn, moet je je kunnen verplaatsen in de beleving van je leerlingen, moet je in staat zijn om geduldig zaken (opnieuw) uit te leggen, en moet je ervoor zorgen dat je leerlingen merken dat ze al doende beter worden in hun vak. - “Er moeten wel meters gemaakt worden!”. Wie een leerling opleidt, moet daar ook tijd voor nemen en krijgen. Er zullen dus misschien wat minder ‘meters’ gemaakt worden. En er moet voor de vakman/ opleider wat tegenover staan: verantwoordelijkheid, de gelegenheid om initiatief te nemen, en natuurlijk wat extra waardering. Natuurlijk, “De schoorsteen moet roken”. Maar, als je je hout opmaakt zonder voor nieuw te zorgen, dan is die schoorsteen vrij snel uitgerookt… - “Ik leid alleen maar op voor de concurrent!” Inderdaad, wanneer een leerling na verloop van tijd het vak verstaat, dan is hij meer geld waard. En kan hij voor zichzelf

10

BOVATINFO

beginnen, of elders meer verdienen. Tsja, als een andere ondernemer hem wél wil betalen naar zijn vakmanschap, dan deed u blijkbaar iets verkeerd… En toch – met goed werkgeverschap (en dat is meer dan alleen een goed salaris) zijn er nog genoeg extra mogelijkheden om medewerkers te blijven boeien en binden. Het maakt bovendien niet uit voor wie je opleidt (zelf hebt u ook vast wel eens een vakman binnengehaald…): wanneer er een tekort ontstaat aan goede vakmensen of aan kleine zelfstandige bedrijven, dan zal de afnemer op zoek gaan

Een slimme leerling of medewerker is calculerend. Lelijk woord? Toch niet. Wijzelf, als ondernemers, calculeren ook en het is prima om ondernemende medewerkers te hebben. Zo ontstaat vernieuwing. Plezier in het werk is bovendien meer dan een passend salaris. Werknemers die tijdens hun werkzaamheden alleen maar opdrachten mogen uitvoeren die al voorgekauwd zijn door de leidinggevende, en die dus geen eigen initiatief mogen tonen, krijgen steeds minder plezier in hun werk. Er zal ook geen vernieuwing plaats vinden binnen het bedrijf, evenmin


Zoveel is zeker .. als kennisoverdracht. ‘Geen uitdaging’ betekent: minder plezier, en voordat je het weet hoor je kreten als “ik zit mijn tijd wel uit” op de werkvloer. En hoor je dat niet, dan zie je vanzelf het ziekteverzuim toenemen – even snel als de motivatie afneemt. Ook kan een gevolg zijn dat medewerkers uit onvrede voor zichzelf beginnen, terwijl ze daar qua vakmanschap (nog) niet aan toe zijn. Betrek de werknemers van hoog tot laag bij de groei van uw bedrijf. Maak van ‘leren’ iets vanzelfsprekends, voor uzelf en voor uw medewerkers. De werknemers die willen, zullen dan hun positie versterken, in plaats van degenen die niet bereid zijn om in hun- en andermans vakmanschap te investeren. Zorg er ook voor dat uw werknemers niet afhankelijk worden van ‘die ene’ medewerker die tijd in ze steekt. Plezier in leren zorgt voor continuïteit in uw onderneming, en zelfs voor instroom in de gehele branche. Nog los van het feit dat het ook voor u eenvoudiger wordt om op basis van reputatie mensen te vinden!

Steeds meer tegelzetters kiezen voor de ontkoppelingsmat Schlüter ®DITRA omwille van haar multifunctionele eigenschappen. Of dat nu buiten op balkons en terrassen, of binnenshuis op probleemondergronden zoals op verse cementondervloeren, betonvloer, verwarmde dekvloeren, houten vloeren of gietasfalt is, tegels en natuursteen liggen vervormings- en barstvrij op de DITRA-mat. En dat sinds 1987.

Faalkosten en vakmanschap In de bouw worden de faalkosten voorzichtig geschat op 9%. In de praktijk zal het het dubbele zijn. Is het een vreemde gedachte dat, als we er niet in slagen om het vakmanschap in de branche te versterken, dit percentage nog fors zal toenemen? Zelfs als het niveau van vakkennis gelijk blijft, zullen de faalkosten stijgen. Immers, de consument wordt kritischer, de materialen veranderen, en de toepassingen worden steeds meer gecompliceerd. Of het nu gaat om productie, bedrijfsmanagement, of welk ander aspect van het werk ook, uw medewerkers zijn uiteindelijk de drijvende kracht van uw bedrijf. En uw medewerkers hebben hun eigen wil, hun eigen geest en hun eigen manier van denken. Maakt u daar voldoende gebruik van? Hoe tevreden zijn uw medewerkers, en hoe hoog zijn uw faalkosten? Het is een feit dat personeel dat wordt gewaardeerd, beter presteert dan personeel dat nooit een schouderklopje krijgt. Investeren in iemands opleiding, omdat die dat verdient, is ook een schouderklopje. Waardering is niet in geld uit te drukken, maar het loont wel.

Conclusie: ondernemen en opleiden kunnen niet zonder elkaar Ondernemingen als de onze draaien om vakmanschap. Niet alleen feiten- en boekenkennis, maar ook kennis die je niet kunt beetpakken. Gevoel. Zaken die je op de werkplaats verteld worden, die je voorgedaan worden, en die je dan zelf leert toepassen. In een duurzame, gezonde onderneming is ‘opleiden’ een vanzelfsprekendheid. Zo houd en vergroot je de kennis in je bedrijf, verminder je faalkosten, versterk je je reputatie en – rendeert je ondernemerschap. Niet alleen in geld en tevreden klanten, maar ook – in plezier. Hebt u vragen over hoe opleiding in uw onderneming een goede plek kan krijgen? Neem dan contact op, want BOVATIN denkt graag met u mee! P.J. Bakker Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@bovatin.nl!

Schlüter ®-DITRA De ontkoppelingsmat

Ontkoppelt de bekleding van de ondergrond Nivelleert de dampdruk uit de ondergrond Waterdichting in combinatie met de bekleding Belastbaar dankzij de rechtstreekse lastverdeling Goede hecht/treksterkte Optimale verdeling van de wamte in verwarmde ondervloeren

INNOVATIES

MET

PROF I E L

Schlüter-Systems KG · D-58640 Iserlohn · Internet: www.schlueter-systems.com BeNeLux bureau · Schlüter-Systems KG · Schotelven 28 · B-2370 Arendonk Tel. vanuit Ned. 026 / 32 74 290 · e-mail: benelux@schlueter.de


Werk volledig stofarm met Ceresit! Het eerste stofarme systeem wereldwijd!

t eerste

MINDER

we

He

STOF of m ar me systee

st

Stofarm egaliseren CN 97 Premium stofarm egaliseermiddel

90

reldwijd!

EUW NI TOT

Stofarm tegels verlijmen CM 90 EasyFlex PLUS Stofarm tegels voegen CE 35 Voegenbreed WD Stofarm www.ceresit.nl - 030 607 34 79 www.ceresit.be - 02 421 28 65


Jaardag BOVATIN:

Slagvaardige bond, gezellige dag! De BOVATIN-Jaardag is altijd een dag waarop het nuttige met het (zeer) aangename gecombineerd wordt. ’s Ochtends de Jaarvergadering (met partnerprogramma), ’s middags op pad en ’s avonds feest. Hoewel er tussendoor zorgvuldig ruimte gehouden wordt voor het aanspreken van de goedgevulde lunch- en dinertafels. De Jaardag in restaurant Kameryck, midden tussen de meertjes en de golfbaan, paste goed in die traditie. En mooi weer was het ook. Nadat het gehele gezelschap, genietend van de zon of juist de schaduw, de ‘aangeklede koffie’ had gebruikt, begaven de partners zich naar de golfbaan (of bleven ze lekker in de zon op het terras zitten).

schatting van 10% in 2010, wat neerkomt op een omzetdaling van zes miljard euro. Het bezoek aan showrooms daalt met tussen de 20 en 30%, en ook dat mag veelzeggend genoemd worden.

Gerard Reus: crisis niet voor lief nemen In zijn welkomstrede benoemde voorzitter Gerard Reus kort de teruglopende omzetcijfers in de bouw. 4,7% in 2009, en een

Er is minder werk, en dus heeft de bouw medewerkers moeten laten gaan. Dat heeft gevolgen voor de hele branche. „De mensen van de babyboomgeneratie bereiken in deze

periode de pensioengerechtigde leeftijd en stromen uit. Jongeren stromen niet in en worden dus ook niet geschoold. Maar we hebben straks als het beter gaat, wel weer ervaren, geschoolde krachten nodig,”aldus Gerard. Er wordt momenteel vaak zelfs onder de kostprijs gewerkt, een fenomeen dat bijna niet te vermijden is in tijden als deze. „Maar morrel niet aan kwaliteit! Als we dat doen, dan verliezen we als branche onherroepelijk terrein aan andere vormen van vloer- en wandbedekking.” Het is overigens niet verkeerd om in stillere tijden wat extra onderhoud aan het eigen bedrijf te doen. „Denk eens aan het relatiebeheer, aan de communicatie met de klant. De klant hoeft niet meer blij te zijn dat we tijd voor hem vrijmaken, wij kunnen blij zijn als de klant Het BOVATIN-bestuur achter de tafel

13


naar ons toe komt.” Daarnaast: zijn we klaar voor de XXL-tegels? Niet alleen in technische zin, maar „…Ook de gezondheid van onze medewerkers is aan de orde. Verwerken ze ze op een verantwoorde manier? Is er voldoende voorlichting over het onderhoud van sommige gecoate tegels?” Na een toelichting op de EUF-vergadering (zie elders in dit blad) en de verwikkelingen rond de CAO (zie verderop in dit artikel) stond Gerard stil bij de service van de BOVATIN zelf. „Ook de dienstverlening aan de leden is de afgelopen jaren een onderwerp geweest. De overeenkomst met Schouten Zekerheid zorgt voor u voor een aantal belangrijke voordelen. Daarnaast heeft het bestuur wat gedaan met de wens die een aantal leden tijdens een vorige vergadering uitspraken om de BOVATIN meer te profileren. Een eerste uitkomst daarvan is deze offertemap, waarvan alle leden vanaf nu een aantal exemplaren gratis ontvangt.” De map kan gebruikt worden voor offertes, en geeft de offerte wat ‘extra’ mee: een bedrijf dat een offerte in deze map aanbiedt, laat zien lid te zijn van een brancheorganisatie die staat voor kwaliteit en een goede prijs. Het gaat immers niet alleen om profilering van de BOVATIN, maar om – via de BOVATIN – het versterken van de markt- en concurrentiepositie van de leden. „En het versterken van naam, inhoud en opmaak van ons bondsblad dat vanaf nu ‘BOVATINfo’ gaat heten, draagt daar ook aan bij.” Gerard’s volledige jaarrede kunt u bekijken op www.bovatin.nl, of op www. youtube.com, als u daar zoekt op ‘BOVATIN’

BOVATIN-bestuurders gewoon meer afspraken en vergaderingen te hebben gehad met een toenemend aantal organisaties waar zij de belangen van de leden hebben te vertegenwoordigen. Dus zal bij het volgende financieel jaarverslag ook een inhoudelijke toelichting in dit blad verschijnen, met daarbij ook een toelichting op het vele werk ‘achter de schermen’.

SGAT-nieuws Juridisch adviseur Teus Zanen licht toe dat regelingen in de bouw, en dus ook de SGAT-erkenningsregeling, wellicht in de toekomst wat meer ‘gewicht’ kunnen krijgen door deze onder te brengen bij het KBI (Stichting Kwaliteitsborging Installatiesector). KBI is het informatieloket voor certificering in de bouw- en installatiesector, in het leven geroepen om het proces van certificering te stimuleren en te harmoniseren. En er is sprake van een trend bij klanten om ook in certificaten een zekere eenduidigheid en herkenbaarheid te willen zien, eigenlijk een soort ‘certificering voor certificaten’. De heer Zanen constateert dat er momenteel (stand van zaken 1 juni 2010) 27 tegelzetbedrijven gecertificeerd zijn, en er 20 bedrijven op het punt staan om dit te worden.

BOVATIN ondersteunt AFN richting eigen CAO Na een toelichting van de heer Wim L. van der Maas, directeur van de Aannemersfede-

ratie Nederland (AFN), geven alle aanwezige BOVATIN-leden de AFN het mandaat om de weg in te slaan naar een eigen CAO voor onder andere de tegelzetters. Waarom een eigen CAO? „Op dit moment voeren onze eigen klanten, de grote bouwbedrijven die verenigd zijn in Bouwend Nederland (BN), de onderhandelingen met de bonden over onze CAO. AFN is niet welkom aan tafel. Resultaat: geen eigen ‘kleur’, een veel te dik pakket papier, en te zeer toegesneden op de belangen van de grote bouworganisaties.” Het alternatief zou zijn dat AFN als volwaardig partner aan tafel komt naast Bouwend Nederland – en daar verzet BN zich tegen. „Er zijn inmiddels al gesprekken gaande met een paar bonden, en die staan niet onwelwillend tegenover onze strategie”, aldus Van der Maas. „Wanneer u meer wilt weten: uw bestuurslid Joop van Haaren zit in de CAO-commissie van de AFN, en de tekst van de CAO is nu in de maak. Overigens, ALS er een eigen CAO komt, dan komt die terug in deze vergadering.”

Schouten Zekerheid maakt er een wedstrijd van Na de wat zwaardere onderwerpen lichten Harry Hentenaar en Martin Augustinus van Schouten Zekerheid hun onderwerpen op een wat luchtiger manier toe. „Het Bovatin-bestuur heeft met ons onderhandeld over mantelovereenkomsten voor

Financieel jaarverslag: volgende keer ook inhoudelijk. Niemand had op- of aanmerkingen op het werk van penningmeester Joop van Haaren en zijn ondersteuners. Maar – en dat sluit aan op de eerder genoemde lijn van Gerard Reus waar het de service aan leden betreft – in het vervolg wordt wel in BOVATINfo inhoudelijk meer aandacht geschonken aan wat de BOVATIN voor het geld van de leden doet. Een post ‘vergaderkosten’ die hoger uitvalt, zegt niet zoveel. En één van de aanwezige leden stelde daar, geheel begrijpelijk, een vraag over. Blijkt dat de

14

BOVATINFO

AFN-voorzitter Wim L. van der Maas krijgt de handen op elkaar voor het principe van een eigen CAO


Aan tafel!

„Wie weet het meeste van verzekeren?” Harry Hentenaar en Martin Augustinus van Schouten Zekerheid doen een rondje ‘staan of zitten’. de meest voorkomende verzekeringen in uw branche. Niet alleen kunnen veel zaken goedkoper (verzekeringen) of beter (verzuimbegeleiding), het is voor u ook prettig wanneer u met vaste mensen bij ons spreekt. Er staat een accountteam voor u klaar (te zien op www.BovatinVerzuim. nl ), en we streven ernaar om jaarlijks bij u op het bedrijf de verzekeringszaken door te komen nemen. En – hoe meer van u

deel gaan nemen, hoe beter wij voor u bij de verzekeringsmaatschappijen kunnen inkopen!” Vervolgens werd volgens de Holland Sport-methode (bij gebrek aan petjes, door te staan of te zitten) ieders kennis van het verzekerings- en verzuimwezen getest. De winnaar kreeg namens Schouten Zekerheid een DVD-set voor in de auto uitgereikt.

Speldjes voor onder andere de heren Leenders, Dominikowski en Vilé

Slijpen? Stofvrij! „Slijpen moet je nu echt stofvrij gaan doen, want – naast je gezondheid – riskeer je enorme boetes,” kondigt Jeroen Börger (BOVATIN-bestuurslid, specialisatie ARBO) zijn demonstratie aan. Daarvoor verhuisde de vergadering richting terras, waar de nodige apparaten opgesteld stonden. Vragen werden gesteld, afzuiginstallaties werden tegen het licht gehouden, er werd gedemonstreerd, maar – er werd niet geslepen. „Geeft zeker te veel stof,” grapte een van de aanwezigen... De belangstelling voor de apparatuur was er echter. Verwachting is dat dit onderwerp nog wel eens op de agenda terugkomt.

Een rondvaart door de Utrechtse grachten…

Middag- en avondprogramma: ronduit gezellig!

Een demonstratie van materiaal om stofvrij mee te kunnen slijpen. Maar geen demonstratie van de machines in werking. Geeft teveel stof in het restaurant…?

Over het middag- en avondprogramma valt veel te schrijven, maar – de foto’s en de onderschriften vertellen veel meer over hoe gezellig de Jaardag was. De afwezigen hebben wat gemist! (Met hartelijk dank aan Toos van ’t Zelfde voor de foto’s! Meer foto’s op www.bovatin.nl.)

De partners hadden het prima naar hun zin op de golfbaan Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@bovatin.nl!

15


Rietmeijer Tegels, een stuk Twentse tegelhistorie

…en al jaren verbonden met de historie van BOVATIN. Is Tegelhandel en Tegelzetbedrijf Rietmeijer het langst aangesloten BOVATIN-lid? Of zelfs het eerste? Daar zouden we eens diep de archieven voor in moeten duiken. Reden voor Bovatinfo om eens op bezoek te gaan in het Oosten. „Ik zou de hele historie eens moeten opsporen, er zou een mooi boek over ons bedrijf geschreven kunnen worden”, vindt Alphons Rietmeijer. Alphons vormt samen met zus Leidy en broer Frans de directie van het familiebedrijf. „Het bedrijf heeft nu gemiddeld zo’n 20 man aan het werk. Ja, het is jammer dat we het vroeger allemaal niet zo goed gedocumenteerd hebben, het was toen ook niet gebruikelijk om overal maar foto’s van te nemen.” Maar Alphons’ verhalen maken veel goed. 18e gewerkt. Hij zou gaan opperen bij een vriend.

Geleende troffel

Vader Albertus Rietmeijer, de oprichter van het bedrijf “Het bedrijf is opgericht door Albertus Rietmeijer, onze vader. Ja, hoe ging dat in die tijd... Hij kwam uit een gezin van vier, geen geld voor school, dus op zijn twaalfde ging hij ‘de textiel’ in, kreeg hij een baantje bij de textielfabriek. Daar heeft hij tot zijn

„En nou komt het. Die vriend was metselaar, en onze vader mocht in de lunchpauze met diens troffel oefenen. Zelf had ‘ie geen geld voor eigen gereedschap… Hij bleek er aanleg voor te hebben, kon netjes werken, en zoals dat toen ging: een goede metselaar werd tegelzetter. Hij is er de crisisjaren na 1929 goed mee doorgekomen, en ergens in die periode heeft hij tegelzetbedrijf Rietmeijer & Evers opgezet. Er vielen hier heel wat meters te maken, vooral in de kazernes en de talloze vleesverwerkende bedrijven. Namen als Homburg en Stegeman zijn nog steeds een begrip. Het kwam er dan op neer dat je bij zulke bedrijven ‘in de kost’ ging: je werkte er een lange periode, en dan sliep je er ook.”

Geen verzekeringen… „Verzekerd waren we niet. Toen onze vader in ’53 een zwaar ongeval kreeg, moest hij koste wat het kost doorwerken. Met een

stok naar ’t werk, en tijdens vorstverlet maar in het gips...” Misschien was dat mede aanleiding voor Rietmeijer sr. om actief te worden bij de BOVATIN, om zo wat aan de arbeidsomstandigheden van de zelfstandige tegel-ondernemer te kunnen verbeteren. Albertus Rietmeijer was ook nauw betrokken bij de oprichting van de afdeling Oost + Noord-Nederland.

‘Recente’ geschiedenis „Onze oudste broer, Johan, was vóór ons directielid, maar hij is 17 jaar geleden met de VUT gegaan. Mijn zus Leidy doet de administratie.” En is dat ook echt alleen administratie, of heeft ze – zoals veel ‘tegelzettersvrouwen’ ook allerlei andere rollen binnen het bedrijf? „Ja, ik doe ook de verkoop. En, na 40 jaar in de zaak, weet ik toch ook wel wat van het vak af. Je hoort zo veel, je maakt alles mee… Als er bijvoorbeeld iets opvallends is met een aanvraag, valt toch je oog er op. En nee, ik heb nog nooit met tegels of een troffel in m’n handen gestaan. Voordat je het vraagt!” Broer Frans werkt inmiddels 41 jaar in het bedrijf en Alphons 47: „Ik ben hier begonnen op m’n 16e. Het heeft nog weinig gescheeld of ik was meubelmaker geworden. Ik had op de Ambachtsschool met een maat van me een handeltje in houten schemerlampjes. Die maakten we zelf. Maar meubelmaker was het niet voor me, ik had als jonge vent nogal zweethanden en dat kon niet met eikenhout. En ik vond het eigenlijk best leuk om ook de tegels in te gaan. Voor ons heeft het bedrijf nu de ideale omvang. Weinig overhead, en wij hebben nog gevoel bij het hele proces, van showroom tot eindresultaat. Ik denk dat we mede daarom wel een begrip zijn in de regio. Er liggen hier ook heel wat metertjes van ons…”

17


knieën zijn gegaan, en er gewoon maar het beste van gemaakt hebben.”

De huidige directie, van links naar rechts: Frans, Leidy en Alphons Rietmeijer, in de showroom

Ontwikkelingen in het vak Hoe kijkt Alphons tegen de ontwikkelingen in het vak aan? „Die XXL-tegels zijn nu helemaal in de mode, en dat is een flinke uitdaging. Kijk, het zakje cement moet van 25 naar 23 kilo, maar – ga jij maar eens een klein halletje, drie treden omhoog, met die grote tegels leggen. Kun je niet uit de voeten met de meeste hulpmiddelen, dus moet je toch met van die zuignappen werken – die het niet goed doen op tegels met een ruw oppervlak. Sta je toch met die tegel in je handen. Kijk, en dan wordt het lastig met een 120x120-tegel. Die kun je zelfs met z’n tweeën bijna niet meer leggen, en dan zou je dus op je net gelegde rij tegels moeten gaan staan. Kun je alleen doen als je sneldrogende lijm gebruikt – maar dan zit een grote tegel zó snel vast dat je er niet meer mee kunt schuiven. XXL is, kortom, echt een uitdaging! Uitdagingen, zijn we gek op. Wij hebben bijvoorbeeld zo’n 50 gemeentelijke zwembaden gemaakt. Dan moet je wel van een uitdaging houden…”

Hoe doen tegels het richting 2050? Haalt de tegel 2050? De tegel, vroeger zowat de enige manier om een wand of vloer af te werken die hygiënisch moest blijven, heeft er immers een aantal concurrenten bijgekregen. Alphons Rietmeijer glimlacht eens. „Weet je, toen de eerste tegellijmen op de markt riep iedereen dat de het nu wel snel afgelopen zou zijn met de tegelzetter, want nu werd tegelzetten zo eenvoudig…

18

BOVATINFO

Wat je ziet gebeuren is dat er nieuwe producten verschijnen, die hun eigen plek op de markt krijgen. Eerst even als hype, en geleidelijk aan verwerft elk product zijn plek. Naast elkaar, en niet ten koste van elkaar.”

De toekomst van het vak „Het is in het vak vaak: passie tegenover tijdsdruk. We willen allemaal een topproduct leveren, maar we hebben allemaal wel eens met tijdsdruk te maken, met slecht gestuukte wanden, niet-egale vloeren... Wat doe je in zo’n geval? Natuurlijk, je kunt je mensen naar huis sturen. Betaal je wel zelf. Ik denk dat we allemaal wel eens door de

Een veelgehoorde kwestie in tegelland. Zou het dan niet handig zijn om als tegelzetter zélf vloeren te kunnen leggen, of te kunnen egaliseren? „Eigenlijk wel, “ vindt Rietmeijer. „Het zou wat mij betreft in de opleiding mogen zitten. Ook daarom vind ik het nog steeds jammer dat dat oude BOVATIN vakdiploma er niet meer is. Maar – je lost het op door over de grenzen van je vak te bewegen. Ik praat altijd graag vóóraf met een architect over de toepassing van tegels. Zo versterk je elkaars vakmanschap, en vermijd je problemen in de eindfase: de fase waar de tegelzetter aan zet is.“

...en de toekomst van Rietmeijer Tegels? In de ruime showroom staan glasmozaïek, natuursteen, tegels (ook met met houtnerf) overzichtelijk uitgestald... „We doen alles. Ik ben zelf opgegroeid met de ‘slachthuistegel’, de lijmen kwamen op in de tijd dat ik startte. De toekomst van het bedrijf? Tsja, wij hebben er nog steeds plezier in… Ach, mijn zoon heeft zijn eigen tegelzettersbedrijf, misschien dat hij mij ooit eens wil vervangen...” Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@ bovatin.nl!

„Dit object kregen we van ons personeel toen we in 2000 naar het nieuwe pand verhuisden”.


| Het juiste product voor iedere toepassing | SCHÖNOX Q9 W: Allrounder en specialist in één product.

■ Witte, snelafbindende, dun-, vloei-, middel- en dikbedlijm ■ Toepasbaar op wand en vloer, binnen en buiten ■ Uitermate geschikt voor grootformaat, bv. 80x120 cm ■ Geschikt voor verkleuringsgevoelig natuursteen

| Let´s stick together | www.schoenox.nl |


Toch zijn we als team hĂŠĂŠl hecht geworden

Een echte prof gaat natuurlijk nog steeds voor oranje. Maak dus kennis met Coba, het nieuwe merk afbouwproducten. Lijmen en voegen. Egaliseren. Repareren en uitvlakken. Voorstrijken en de noodzakelijke toebehoren. Kortom, een duidelijk maar vooral overzichtelijk assortiment. Je ziet meteen

wat je nodig hebt. En hoe je het gebruikt. Dat werkt perfect. Coba kent de praktijk. Nuchter als we zijn komen we alleen met handige oplossingen, zonder gedoe. We zijn tenslotte echt Hollands. Zo krijg je een goed product voor een eerlijke prijs. Meer weten? Ga naar coba.nl of bel met 0318-671800.

Coba Afbouwproducten. Makkelijk zat


Samenwerken met goede collega’s: juist in de economisch wat mindere tijden! Afgelopen voorjaar is na 3 jaar overleg begonnen met het renoveren van zwembad ‘De Kuil’ te Bodegraven. Aan tegelzettersbedrijf Verlaan VOF uit Boskoop werd gevraagd een prijs op te geven voor het tegelwerk van het wedstrijd- en het kinderbad. Het werk werd aan dit bedrijf gegund, maar – het moest wel binnen zes weken gerealiseerd worden…

Verlaan werkt zelf met drie tegelzetters, en wil zeker in de huidige economisch wat mindere tijden de vaste klanten goed bedienen. Dus benaderde Verlaan het tegelzettersbedrijf Oostborg BV uit Vleuten (een bedrijf waar Verlaan VOF al regelmatig mee samengewerkt heeft), om deze klus binnen de vastgestelde termijn te kunnen voltooien. „Als we nu terugkijken op deze samenwerking, dan kunnen we concluderen dat het werk geweldig is gelopen. En, niet onbelangrijk: het werk is opgeleverd binnen de door de klant gestelde termijn.”, aldus een woordvoerder van Verlaan VOF. „En wat is nou voor ons de moraal van dit verhaal: we laten zien dat het prettiger is om ook in moeilijker tijden als collega’s samen te werken. Natuurlijk, we hadden voor eigen gewin kunnen gaan, maar dan was het de vraag geweest of we die termijn hadden gehaald. Nu hebben we samengewerkt, elkaar geholpen, en bewezen dat we samen sterk kunnen zijn!” Reageren op dit artikel? Mail naar redactie@bovatin.nl!

21


Ontslag crimineel niet vanzelfsprekend Indien een werknemer afwezig is door detentie, hoeft de werkgever gedurende die periode geen loon te betalen. Dat de werknemer niet kan werken omdat hij de wet heeft overtreden kan de werkgever immers niet worden aangerekend. Dit betekent echter nog niet dat de werknemer ontslagen mag worden.

Verzoekschrift tot ontbinding arbeidscontract De meeste bedrijven staan logischerwijs niet te springen om werknemers die een strafbaar feit hebben gepleegd, of daarvan verdacht worden, in dienst te houden. Veel werkgevers dienen in zo’n geval een verzoekschrift in gebaseerd op een zogeheten ‘dringende reden’ om het dienstverband te ontbinden. In dat geval kan de kantonrechter de werkgever geen vergoeding ten laste leggen.

Potloodventer moest in dienst blijven Indien het strafbare feit te weinig verband houdt met de werkzaamheden, is de kans groot dat het verzoekschrift wordt afgewezen. Zo werd het verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst van potloodventer afgewezen door de kantonrechter in Wageningen. De rechter vond dat de man al genoeg gestraft was door de veroordeling en wilde voorkomen dat de man niet meer aan het werk zou komen als hij ook nog zijn baan zou verliezen.

Drugssmokkel op Schiphol Een ander recentelijk verzoekschrift tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst, recentelijk aangevraagd door luchtvaartmaatschappij Iberia, werd door de kantonrechter in Haarlem wel gehonoreerd. De betreffende werknemer was veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf omdat hij

22

BOVATINFO

verdovende middelen in- of uitgevoerd zou hebben op Schiphol. De kantonrechter ontbond de arbeidsovereenkomst direct op grond van een dringende reden, aangezien Schiphol de werknemer naar alle waarschijnlijkheid geen toegangspassen meer zou verlenen na het uitzitten van zijn straf.

Gebrek aan samenhang met de werkzaamheden Als hetzelfde strafbare feit echter gepleegd zou zijn in een andere werkomgeving, bijvoorbeeld in een verffabriek, dan zou het verzoekschrift wellicht afgewezen zijn wegens gebrek aan samenhang met de werkzaamheden. De werkgever kan in zo’n geval wel andere omstandigheden aanvoeren zoals de duur van de detentie, de duur van het dienstverband en mogelijke problemen in de bedrijfsvoering. De kantonrechter zou het verzoek tot ontbinding van het arbeidscontract dan alsnog kunnen honoreren, maar zeker is dit niet. Bron: Het Financieele Dagblad

Fundeon: instroom jongeren bouw- en infrasector stagneert

Het aantal werknemers in de burgerlijke en utiliteitsbouw is het eerste kwartaal van 2010 gedaald met bijna 3.500. In de gespecialiseerde aannemerij en de infra is deze afname veel minder sterk. Voor alle drie branches geldt echter dat de grootste daling zich aftekent bij de jonge instroom. Het aantal werknemers jonger dan 20 jaar is met eenderde tot bijna de helft afgenomen. Dit blijkt uit de Monitor arbeidsmarkt 1e kwartaal 2010 die in opdracht van Fundeon is gemaakt. In vergelijking met een jaar eerder is het totaal aantal leerlingen in de bouw- en infraopleidingen in het mbo eind maart gedaald met 1.136 leerlingen tot 14.090 leerlingen. Fundeon waarschuwt bouw- en infrabedrijven dat door deze verminderde

instroom, de vergrijzing de komende jaren nog harder zal toeslaan. Verwacht wordt dat vanaf 2012 de bouwproductie - en daarmee de werkgelegenheid - toeneemt. De uitstroom van ouderen kan met het huidige aantal leerlingen in opleiding niet worden


opgevangen met gekwalificeerde werknemers. Sectoraal spant de bouw- en infrasector zich volop in om het aantal leerlingen op peil te houden, onder meer via het anticyclisch opleidingsplan Bouw Door Leer Verder! en de instroomcampagne The Skyline is Yours. Maar uiteindelijk blijft het de verantwoordelijkheid van individuele

werkgevers om voldoende ruimte te bieden aan leerlingen en stagiairs, benadrukt de algemeen directeur van Fundeon, Sander van Bodegraven. “Met bijdragen vanuit het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de bouwnijverheid (O&O-fonds) doet de sector wat het kan om het opleiden van jongeren aantrekkelijk te maken. Er zijn subsidieregelingen als tegemoetkoming van de loonkosten van leerlingen en via Bouw

Door Leer Verder! kunnen alle bedrijven die leerlingen een leerbaan bieden, een kwaliteitsslag maken binnen hun bedrijf. Het is aan bedrijven om daar gebruik van te maken. En het is aan werkgevers om te beseffen dat alleen wanneer zij nu jongeren de kans geven om een opleiding te volgen, zij straks voldoende goede werknemers hebben om de bouw- en infrawerkzaamheden uit te voeren.”

SPBU zoekt contact met tegelzetbedrijven Het SPBU staat voor Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Utrecht e/o. Wij werven, selecteren en leiden o.a. jonge tegelzetters op in nauwe samenwerking met de leermeester van de inlenende bouwbedrijven, alsmede een ROC (Regionaal Opleiding Centrum). In het land zijn slechts 7 opleidingsbedrijven. Het werkgebied van SPBU voor tegelzetters strekt zich uit over de hele provincie Utrecht. Omdat architecten en bouwbedrijven tegenwoordig steeds meer ruimte krijgen om zich uit te leven in fraaie ontwerpen voor tegelzetters, is het tijdperk van het pure ‘rechttoe - rechtaan’ van vroeger absoluut voorbij. Daarom wordt er ook steeds meer een beroep gedaan op het vakmanschap van de tegelzetter.

Leer-werkplekken gezocht! Bij SPBU krijg je in een gedegen opleiding te maken met alle aspecten van tegelzetten. In het algemeen is er veel vraag naar vakbekwame tegelzetters, een interessant gegeven, temeer daar we op dit moment veel problemen hebben met het vinden van geschikte leer-werkplekken voor onze leerlingen. Om te voorkomen dat deze bedrijfstak verder wegzakt, zijn passende maatregelen nodig. Wij denken daarbij aan een nog nauwere samenwerking met onze tegelzet-bedrijven uit de regio Utrecht. Belangrijk is in ieder geval, dat de leerwerkplekken dringend nodig zijn. Alleen zo kunnen wij er met elkaar voor zorgen, dat het niveau van de tegelzetopleiding van SPBU en leerbedrijven gewaarborgd blijft. Overigens staan wij bij het SPBU altijd open voor ideeën en suggesties. Neemt u gerust contact met ons op

Kom eens langs op de leerlingwerkplaats! Kent u de leerlingwerkplaats voor de tegelzetters in Nieuwegein nog niet? Kom dan eens langs, maak een afspraak met Hans Goes en hij leidt u graag rond en vertelt alles over de verschillende opleidingen tegelzetten bij de SPBU te Nieuwegein. U kunt hem bereiken op tel. 030-6081533 of via mail h.goes@spbu.nl. U bent van harte welkom!

23


Geschillen vlakheid tegelwerk Regelmatig behandeld IKOB‐BKB geschillen met betrekking tot tegelwerk. In het geval van schade,  dat vaker voorkomt bij vloertegels, is er vaak sprake van een onvoldoende inbedding. Dat kan zijn  Mozaïek 08‐06‐2010 door het niet gebruiken van de juiste verwerkingsmethode, bijvoorbeeld  het niet gebruiken van  Geschillen vlakheid tegelwerk buttering en floating. Maar ook als er geen schade is kan een geschil leiden tot een onverwachte  verliespost. Regelmatig behandeld IKOB‐BKB geschillen met betrekking tot tegelwerk. In het geval van schade,  Mozaïek 08‐06‐2010 dat vaker voorkomt bij vloertegels, is er vaak sprake van een onvoldoende inbedding. Dat kan zijn  Vlakheid van tegelwerk  Geschillen vlakheid tegelwerk door het niet gebruiken van de juiste verwerkingsmethode, bijvoorbeeld  het niet gebruiken van  Een veelvoorkomend geschil heeft betrekking op de vlakheid van het tegelwerk. Vaak heeft dit  buttering en floating. Maar ook als er geen schade is kan een geschil leiden tot een onverwachte  Regelmatig behandeld IKOB‐BKB geschillen met betrekking tot tegelwerk. In het geval van schade,  betrekking op het verspringen van de hoogte van twee tegels ter plaatse van de tegelranden. Hoe  dat vaker voorkomt bij vloertegels, is er vaak sprake van een onvoldoende inbedding. Dat kan zijn  verliespost. smaller de voeg is, des te meer het verspringen opvalt.  door het niet gebruiken van de juiste verwerkingsmethode, bijvoorbeeld  het niet gebruiken van  Vlakheid van tegelwerk  buttering en floating. Maar ook als er geen schade is kan een geschil leiden tot een onverwachte  Vlakheid van tegelwerk De STABU‐bestekteksten hanteren de volgende groepen:  verliespost. Regelmatig behandeld IKOB-BKB geschillen met betrekking tot Een veelvoorkomend geschil heeft betrekEen veelvoorkomend geschil heeft betrekking op de vlakheid van het tegelwerk. Vaak heeft dit  king op de vlakheid van het tegelwerk. Vaak tegelwerk. In het geval van schade, dat vaker voorkomt2bij vloerGroep 1 3 Vlakheid van tegelwerk  heeft dit betrekking op het verspringen van betrekking op het verspringen van de hoogte van twee tegels ter plaatse van de tegelranden. Hoe  tegels, is er vaak sprake van een onvoldoende inbedding. Dat kan de hoogte van twee tegels ter plaatse van de smaller de voeg is, des te meer het verspringen opvalt.  Onderling verschil * het onderling verschil t.o.v. het onderling verschil t.o.v. het onderling verschil t.o.v. Een veelvoorkomend geschil heeft betrekking op de vlakheid van het tegelwerk. Vaak heeft dit 

Geschillen vlakheid tegelwerk

tegelranden. Hoe smaller de voeg is, des te zijn door het niet gebruiken van juiste verwerkingsmethode, het de voorgeschreven het voorgeschreven het voorgeschreven meer ten het verspringen opvalt. bedraagt ten betrekking op het verspringen van de hoogte van twee tegels ter plaatse van de tegelranden. Hoe  tegelpatroon bedraagt ten tegelpatroon bedraagt tegelpatroon bijvoorbeeld het niet gebruiken van buttering en floating. Maar De STABU‐bestekteksten hanteren de volgende groepen:  hoogste 1 mm, bij boven hoogste 1,5 mm, bij boven hoogste 2 mm, bij boven smaller de voeg is, des te meer het verspringen opvalt.  ook als er geen schade is kan een leidengelegen tot een resp. onverSTABU-bestekteksten resp.geschil naast elkaar naast elkaar De gelegen resp. naasthanteren elkaar de gelegen Groep 1 2 3 volgende groepen: tegels. tegels. tegels. De STABU‐bestekteksten hanteren de volgende groepen:  wachte verliespost.

Onderling verschil *

het onderling verschil t.o.v. het onderling verschil t.o.v. het onderling verschil t.o.v. 2 3 het voorgeschreven1 het voorgeschreven het voorgeschreven 2 3 tegelpatroon bedraagt ten tegelpatroon bedraagt ten tegelpatroon bedraagt hetonderling verloop verschil van eent.o.v. het onderling het verloop van t.o.v. een het onderling het verloop een ten het verschil verschilvan t.o.v. het onderling verschil t.o.v. het onderling verschil t.o.v. hoogste het onderling verschil t.o.v. hoogste 1 mm, bij boven hoogste 1,5 mm, bij boven 2 mm, bij boven het voorgeschreven het voorgeschreven het voorgeschreven patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij t.o.v. het voorgeschreven tegelpahet voorgeschreven tegelpahet voorgeschreven tegelparesp. naastbedraagt elkaar gelegen resp. naast elkaar resp. naast elkaar gelegen tegelpatroon ten tegelpatroon bedraagt tengelegen tegelpatroon bedraagt ten het voorgeschreven het voorgeschreven het voorgeschreven bedraagt ten hoogste troon bedraagt ten hoogste troon bedraagt ten hoogste hoogste mm, bij boven ten hoogste 1,5 mm, bij bedraagt boven hoogste 2 mm, bij bovenbedraagt ten tegels.1 troon tegels. tegels. tegelpatroon, bedraagt tegelpatroon, ten tegelpatroon, 2 mm, bij boven resp. naast mm,gelegen bij boven resp. 1 mm, boven resp. naast resp. naast elkaarbijgelegen resp. naast1,5 elkaar resp. naast elkaar hoogste elkaar 2 mm/m’ mettegels. een hoogste 3 elkaar mm/m’ met een hoogste 4gelegen mm/m’ met een elkaar gelegen tegels. naast gelegen tegels. gelegen tegels. tegels. tegels. maximum1) van 6 mm. maximum1) van 9 mm. maximum1) van 12 mm.

Groep

1

Groep

Verloop patroon ** * Onderling verschil Onderling verschil *

het verloop vanvan een het verloopvan van het verloop van een het verloop van een het verloop een het verloop eeneen patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij patroonlijn per tegelrij patroonlijn per tegelrij het verloop van een het verloop van een Verloop patroon ** het verloop van een t.o.v. het voorgeschreven t.o.v. het voorgeschreven t.o.v. het voorgeschreven het voorgeschreven het voorgeschreven het voorgeschreven patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij t.o.v. patroonlijn per tegelrij t.o.v. tegelpatroon, bedraagt ten tegelpatroon, bedraagt ten tegelpatroon, bedraagt ten ten tegelpatroon, bedraagt ten tegelpatroon, bedraagt tegelpatroon, bedraagt ten voorgeschreven het voorgeschreven het de voorgeschreven afwijking van2 mm/m2 het afwijking van afwijkingen Maximale voegbreedte 2 2 hoogste 3 mm/m hoogste 44 mm/m met de een een de eeneen tegelpatroon, bedraagt ten tegelpatroon, bedraagt ten met tegelpatroon, bedraagt teneen hoogste 3 mm/m’ metmet een hoogste mm/m’ met hoogste hoogste 2 mm/m’ met 1) 1) 1)1) de voorgeschrede voorgeschrede voorgeafwijking *** 1) 1) maximum van van 9 mm. van 12 mm. hoogste 3 maximum mm/m’ met een hoogstevan 4 mm/m’ met een hoogste 2 maximum mm/m’ met een6 mm. van 6 mm. maximum van 9 mm. maximum van 12 mm. maximum 1) 1) 1) ven voegbreedte ven voegbreedte schreven van 6 mm. maximum van 9 mm. maximum van 12voegmm. maximum de afwijkingen de afwijking van de voorMaximale voegbreedte afwijking *** mag gemeten de afwijking van de voormag gemeten breedte mag van de voorgeschrevenover voegbreedte voegbreedteover 2geschreven over 2 mgeschreven ten m ten voegbreedte gemeten 2m mag gemeten 2 m ten mag gemeten over 2 m ten mag gemeten over 2 m ten hoogste 1 mm hoogste 1,5 mm ten hoogste over 2 mm hoogste 2 mm bedragen hoogste 1,5 mm bedragen hoogste 1 mm bedragen bedragen bedragen bedragen Maximale voegbreedte deafwijking afwijking van de afwijking van de afwijkingen Maximale voegbreedte de van de afwijking van de afwijkingen 2 1 0,5 Maximaal hoogteverschil in mm bij 0,2 m afwijking *** devoorgeschrevoorgeschrede voorgeschrevan de voorgeafwijking *** de de voorgeschrevan de voorge6 4 3 een onderlinge afstand tussen de 2m ven voegbreedte ven voegbreedte schrevenschreven voegven ven voegbreedte voeg8 7 meetpunten van****: 4 m voegbreedte 6 mag gemeten mag mag gemeten breedte mag mag gemeten gemeten 13 breedte mag Maximaal 15 12 10 m 0,2 m over 2 m ten 0,5 over over 2 m ten gemetengemeten over 2 m over22 m over 2 m ten 117 hoogteverschil in 20 15 15 m2 m ten hoogste 1 mm hoogste 1,5 mm ten hoogste mm hoogste 1 mm hoogste 1,5 mm ten 2hoogste 2 mm mm bij bedragen bedragen bedragen bedragen bedragen bedragen een onder2m 3 4 6 1) het maximum geldt over de gehele afstand van de betreffende tegelrij linge afstand tusOmschrijving groepen: Groep 1 =4tegelwerk dat moet voldoen m 6 aan een hoge visuele kwaliteit; 7 8 sen meet-met voegbreedte Groep 2Maximaal =de tegelwerk visuele kwaliteit 0,2 m2-6 mm, of tegelwerk 0,5 dat moet voldoen aan een gemiddelde 1 2 Maximaal punten van****: Groep 3hoogteverschil = tegelwerk met in voegbreedte 0,2 m> 6 mm, of tegelwerk 0,5zonder nader gestelde visuele kwaliteit 1 2 mm bij hoogteverschil in 10 m 12 13 15 een mm bijonder2m 3 4 6 Groep 1; tegelwerk dat moet voldoen aan is daarom de eerste vraag welke tegelgroep Welkelinge tegelgroep is van een onder2m 15 m afstand tus153 174 een hoge visuele kwaliteit (bijvoorbeeld 206 van toepassing is. Om hiervoor handvatten toepassing? linge 4m 6 7 8 sen de meetbepaalde typen natuursteen waaronder te bieden zijn in URL 35-101 de volgende Het verspringen van de tegelranden is opafstand puntentusvan****: 4 m 6 7 8 marmer, bij smalle voegen, bij hooggepovoorbeelden opgenomen per tegelgroep: genomen in de onderste rij van de STABUsen de meet10 m 12 13 15 lijste tegels en bij gezaagde tegels). tabel. Indien een geschil zich voordoet dan punten van****: 10mm 13 15 15 15 12 17 20 Verloop patroon Verloop patroon ** **

24

BOVATINFO

15 m

15

17

20


Groep 2; tegelwerk met voegbreedte 2-6 mm, of tegelwerk dat moet voldoen aan een gemiddelde visuele kwaliteit (bijvoorbeeld regulier tegelwerk in woningen). Groep 3; tegelwerk met voegbreedte > 6 mm, of tegelwerk zonder nader gestelde visuele kwaliteit (bijvoorbeeld regulier tegelwerk toegepast in een industriefunctie).

Wat is overeengekomen? Indien een tegelgroep is overeengekomen dan zal dat over het algemeen de basis vormen van de behandeling van het geschil. Een ander voordeel is dat de tegelzetter op basis daarvan aantoonbaar een onvlakke ondergrond of kromme tegels gemakkelijker kan afkeuren (omdat de tegelgroep niet gehaald kan worden). URL 35-101 (uitgave IKOB-BKB) is daarbij te gebruiken. Een uitzondering op de regel kan zijn als aan de overeenkomst met een particuliere opdrachtgever een referentiemonster (bijvoorbeeld in een showroom) ten grondslag ligt. Dit zal dan (juridisch gezien) maatgevend zijn ten opzichte van een vermelde

tegelgroep in de overeenkomst. Er kan echter ook niets zijn overeengekomen met betrekking tot de tegelgroep tussen de tegelzetter en de klant. Een geschil wordt dan behandeld op de stand der techniek. Daarbij wordt voor de vlakheid m.n. gebruik gemaakt van de STABUbestekteksten en URL 35-101. Samenvatting en tips Kom altijd een tegelgroep overeen. Als de tegelgroep vanwege omstandigheden (onvlakke vloer of kromme tegels) niet gehaald kan worden, meld dat altijd te allen tijde aantoonbaar bij de opdrachtgever. Raadpleeg zonodig een onafhankelijke derde om dit te bevestigen. ing. J.R. van der Eeze manager techniek, IKOB-BKB * Naschrift redactie: de richtlijn van de tegelfabrikanten is een minimale voegbreedte van 2 mm.

More than white

Een veelvoorkomend misverstand is om dit altijd te bepalen op basis van de voegbreedte. Als het tegelwerk namelijk een voegbreedte heeft van 3 mm dan is niet per definitie tegelgroep 2 van toepassing. Tegelgroep 1 is namelijk van toepassing op tegelwerk dat aan hoge visuele eisen voldoet. Dat kan dus ook een vloer zijn met een voeg van 3 mm. Sterker nog, in bepaalde gevallen is een voeg vanaf 3 mm aanbevolen, bijvoorbeeld bij erg dikke tegels. Als voorbeelden voor tegelgroep 1 wordt tegelwerk van marmer, hooggepolijste tegels en gezaagde

(gekalibreerde) tegels genoemd. Als van ĂŠĂŠn van deze aspecten sprake is dan gelden de eisen van tegelgroep 1. Daarnaast wordt tegelwerk met smalle voegen genoemd. Daar is echter geen getal in millimeters aan gekoppeld*.

Mosa. Tegels. Koninklijke Mosa | Telefoon +31 (0)43 368 92 29 | servicedesk@mosa.nl | www.mosa.nl

25


Erkenningsregeling Vrije vestiging Tegelzettersbedrijf Als gevolg van de wijzigingen in de Vestigingswetgeving worden er door de overheid geen specifieke eisen meer gesteld aan het vakmanschap van tegelzettersbedrijven. Dus iedereen, ook wanneer men niet beschikt over de benodigde ondernemers- en technische vaardigheden, kan een tegelzettersbedrijf beginnen!

Grote onduidelijkheid omtrent kwaliteit Het gevolg van de vrije vestiging is grote onduidelijkheid voor de opdrachtgever omtrent de kwaliteit die een tegelzettersbedrijf te bieden heeft. Onduidelijk voorwaarden en kwaliteitscriteria zijn derhalve troef. De kans op teleurstellingen en onoplosbare geschillen is groot.

Erkenningsregeling als oplossing Het is dus in het belang een “keurmerk” voor de kwaliteit van tegelzettersbedrijven te hebben. Teneinde het vakmanschap in de branche te behouden en nog verder te bevorderen heeft de Bond Van Aannemers van tegelwerken In Nederland (BOVATIN) daarom een Erkenningsregeling in het leven geroepen. De uitvoering van deze regeling ligt in handen van een aparte stichting: de Stichting Gespecialiseerde Aannemers Tegel- en natuursteenverwerking (SGAT).

Algemene ondernemersvaardigheden en bedrijfstechniek Om in aanmerking te komen voor erkenning dient de leiding van het bedrijf niet alleen te beschikken over algemene ondernemersvaardigheden, maar dient er ook te worden voldaan aan specifieke eisen van bedrijfstechniek en kennis van materialen en aanbrengtechnieken.

Opleiding en arbeidsomstandigheden Voorts wordt jaarlijks gecontroleerd of erkende bedrijven hebben voldaan aan de opleidingsverplichtingen voor het personeel op grond van artikel 35B van de Bouw-CAO en de eisen voortvloeiend uit de ARBO- en milieuwetgeving. Ook van de bedrijfsleiding wordt verwacht dat zij regelmatig de speciaal voor hen door SGAT opgezette cursussen en trainingen volgen.

Technische eisen, algemene voorwaarden en geschillenregeling De door S.G.A.T. erkende bedrijven dienen te werken op basis van het European Technical Report N300, hanteren de algemene voorwaarden van de BOVATIN, lossen klachten op conform de voorgeschreven Code Klachtenbehandeling en laten eventuele geschillen beslechten door de Stichting Geschillenoplossing Tegelwerken (SGOT).

Controle op werken in uitvoering Periodiek worden ook werken in uitvoering van de erkende bedrijven door inspecteurs bezocht. Naar aanleiding van deze bezoeken worden er gerichte aanwijzingen en verwerkings- en opleidingsadviezen gegeven om de kwaliteit van het uitgevoerde tegelwerk op een nog hoger niveau te brengen.

Waaraan is een Erkend bedrijf te herkennen? Nadat is gebleken dat men nog steeds aan alle eisen voldoet wordt aan een Erkend bedrijf jaarlijks een Erkenningscertificaat voor het betreffende jaar verstrekt. Daarnaast ontvangt men ook jaarlijks een schildje waarop is vermeld dat men voor het betreffende jaar is erkend. Bij het secretariaat is bovendien een lijst verkrijgbaar van de erkende bedrijven.

Erkenning staat voor kwaliteit en zekerheid Voor de opdrachtgever biedt Erkenning de zekerheid dat het betreffende tegelzettersbedrijf serieus bezig is met kwaliteit, nieuwe ontwikkelingen op de voet volgt en uiteraard werkt met goed opgeleid en gemotiveerd personeel. De werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van de meest recente technische inzichten zoals neergelegd in de Nederlandstalige versie van het European Technical Report N300. Mochten er in de uitvoering desondanks toch problemen ontstaan, dan worden deze op professionele wijze, zonodig via SGOT, opgelost. Voor meer informatie:

S.G.A.T. Postbus 85, 7460 AB Rijssen Tel. (0548) 53 85 05 • Fax (0548) 53 85 01 E-mail: sgat@sgat.nl • Website: www.sgat.nl


SGAT nieuws Met IKOB-BKB er achter, staat zeKerheID VOOrOp KOMO-procescertificatie Gespecialiseerde aannemers: Dakdekken Leidekken Zink- en Koperwerk Tegelwerk Na-isolatie Metselen Lijmen Voegen Overig: Buitengevelisolatie Afbouw Betonreparatie Energielabels + maatwerkadvies Systeemcertificatie: ISO 9001 en 14001 VCA*/** Erkenningen: Bouwgarant SGAT Projectinrichting

IKOB-BKB: De certificeerder van het huis.

IKOBKB

Certificering biedt uw bedrijf veel mogelijkheden. Zeker in deze tijd. Het is voor uw opdrachtgevers het signaal dat u aan de aanbestedingseisen (STABU) kunt voldoen. En een bedrijf dat keurmerken kan overleggen, onderscheidt zich in de markt. Bovendien staat u juridisch sterker en zijn uw medewerkers beter gemotiveerd om hun werk kwalitatief goed uit te voeren. Meer weten over certificering? Of over de aantrekkelijke combinaties van KOMO- en ISO/VCA-certificering? Informeer dan vrijblijvend bij IKOB-BKB.

IKOB-BKB BV Postbus 298 3990 GB Houten Tel. 030 - 635 80 60 info@ikobbkb.nl www.ikobbkb.nl

Erkende bedrijven van de SGAT Bedrijfsnaam Tegelz.bedr. V. Nuland V. Venrooy B.V. Tegelhuis Heemskerk Tegelzetbedrijf A. de Vries & Zn. Tegelzettersbedrijf B.J. van der Rijst V.o.F. Asschert Tegel & Sanitair - Tegelzetbedrijf V.o.F. Tegelzetbedrijf Nijkamp Tegelzetbedrijf van der Meulen Gebr. Van de Laar BV Tegels en Natuursteen

Plaats Heesch Heemskerk Uithoorn Hey- en Boeicop Neede Rijssen Drachten Venlo-Blerick

Bedrijsnaam W. van Elderen Bouwmaterialen en Tegelhandel B.V. Tegelhandel & Tegelzetbedrijf van Veen B.V. Tegelzetbedrijf Gerke Tegelzetbedrijf C. Grifhorst BV Tegelzetbedrijf Dick Nieuwenhuis Tegelzettersbedrijf Loomans BV Tegelzetbedrijf Zwarthoed BV Tegelwerken Heijblom V.o.F.

Plaats Venlo St. Nicolaasga Beesd Amsterdam Serooskerke Someren Volendam Someren-Eind

Nieuwe erkende bedrijven van de SGAT Bedrijfsnaam Plaats Tegelzettersbedrijf Rongen V.o.F. Den Adel Tegelwerken BV Tegelhuis C.G. van den Boogaard

Venray Molenaarsgraaf Wijk bij Duurstede

Aspirant erkende bedrijven van de SGAT Bedrijfsnaam Plaats

Bedrijfsnaam

Plaats

Hilhorst-Surtec Tegels & Sanitair BV

Kerkrade

Tegelzetbedrijf Westland / Huizen V.o.F.

Huizen

Jan Groen Tegelzetbedrijf B.V.

Bleiswijk

Tegelzettersbedrijf & Tegelhandel Wijen

Nederweert

Keijsper-Reus B.V.

Alkmaar

Tegelzettersbedrijf Marcelis BV

Hardinxveld-Giessendam

Rijvo Tegelhandel BV

Purmerend

Tegelzettersbedrijf Mutsaars BV

Vught

Rowa BV Tegeltechniek

Sprang-Capelle

Tegelzettersbedrijf W. Penders

St. Joost

SVK Tegelwerken BV

Alkmaar

Troost Tegelzetters V.o.F.

Zaandam

Tegel-Installatiebedrijf Joma

Kerkrade

Van Vugt Tegelwerken

Rhoon

Tegelwerken Jan Slenders BV

Budel

VOF Tegelzetbedrijf K. & J. Dieleman

Terneuzen

Tegelzetbedrijf Ceramics BV

Rotterdam

Gebr. Tol Tegels BV

Volendam

Tegelzetbedrijf Oostbรถrg BV

Vleuten

27


Nuttige info voor Bovatin-leden SECRETARIAAT

AFDELINGSSECRETARIATEN

LEDENADVIES

Bondsburo Bovatin Postbus 85, 7460 AB Rijssen Bezoekadres: Karel Doormanstraat 2, 7461 ER Rijssen telefoon (0548) 53 85 05 fax (0548) 53 85 01 e-mail: bondsburo@bovatin.nl website: www.bovatin.nl

Noord-Holland

Bovatin Bondsbureau (voorlichting)

HOOFDBESTUUR

P. Verlaan Valkenburgerlaan 14, 2771 DA Boskoop telefoon (0172) 21 60 84 fax (0172) 21 04 61 mob. 06-53281208

Voorzitter:

G.A. Reus Raadhuisstraat 18, 1829 BV Oudorp telefoon (072) 511 08 99 mob. 06-22916752 fax (072) 564 70 52 e-mail: ga.reus@wanadoo.nl

Secretaris:

P.J. Bakker Zuiderplantsoen 40, 1621 MA Hoorn telefoon (0229) 29 92 40 mob. 06-51764118 fax (084) 229 31 48 e-mail bovatin@bovatin.nl

Penningmeester:

J. van Haaren Maria Gorettistraat 141, 6462 XP Kerkrade telefoon (045) 5354713 fax (045) 542 21 64 mob. 06-53387342 e-mail: vaha242@planet.nl

Bestuursleden:

J. Börger Den Hamstraat 9A, 3451 BM Vleuten telefoon (030) 677 24 21 fax (030) 677 55 83 G. Hilhorst Wiebachstraat 28, 6466 NG Kerkrade telefoon (045) 544 45 42 fax (045) 544 09 73 C.H. van Herpen Het Erp 9, 5388 CN Nistelrode telefoon (0412) 61 16 29 fax (0412) 61 31 16

Juridisch adviseur:

Mr. T. Zanen Beukendreef 11, B-2920 Kalmhout België telefoon (0032) 36853187 fax (0032) 36853186 e-mail tzanen@hotmail.com mob. 06-20616770

K. Scholten Westerwerf 2 1911 JA Uitgeest mob. 06-53681859

Zuid-Holland Midden-Nederland

Oost+Noord-Nederland

G.C. Cremer Europaweg 28 7742 PH Coevorden telefoon (0524) 22 15 96 e-mail gccremer@hotmail.com

Zuid-Nederland

Cambreur 8, 5171 SJ Kaatsheuvel telefoon (0416) 27 33 29 fax (0416) 27 33 29

REDACTIECOMMISSIE Hoofdredactie

Remus F.P.M. Aussen, Aussen communicatie & management Dwarsbleekstraat 4, 3134 EC Vlaardingen, telefoon (010) 435 22 70 mob. 06 – 242 70 953 www.aussen.nl e-mail redactie@bovatin.nl

Advertenties en nieuws diversen J.W. Rekers Nassaustraat 1, 5741 HR Beek en Donk telefoon (0492) 55 27 48 mob. 06 – 1311 0925

Mededelingen Hoofdbestuur

G.A. Reus Raadhuisstraat 18, 1829 BV Oudorp telefoon (072) 511 08 99 e-mail: ga.reus@wanadoo.nl

Mededelingen landelijk secretariaat B. Bekhuis Postbus 85, 7460 AB Rijssen telefoon (0548) 53 85 05

Techniek-Materialen-Gereedschappen

Ambtelijk secretaris:

P. Verlaan Valkenburgerlaan 14, 2771 DA Boskoop Tel. (0172) 21 60 84

Informatie betreffende keuringscommissie:

P.J. Bakker Zuiderplantsoen 40, 1621 MA Hoorn telefoon (0229) 29 92 40 mob. 06-51764118 fax (084) 229 31 48 e-mail bovatin@bovatin.nl

G. ten Bolscher Postbus 85, 7460 AB Rijssen telefoon (0548) 53 85 05 fax (0548) 53 85 01

Bovatin Postbus 85, 7460 AB Rijssen telefoon (0548) 53 85 05 fax (0548) 53 85 01

28

BOVATINFO

Redactieadres Bovatinfo Postbus 85, 7460 AB Rijssen Telefoon (0548) 538 505 Fax (0548) 538 501 e-mail redactie@bovatin.nl

Kosteloos via telefoon: (0548) 53 85 05 fax: (0548) 53 85 01 e-mail bondsburo@bovatin.nl Voorlichting op gebied van: • Cordares (SFB) • Sociale Verzekeringen • CAO-bepalingen • Loonkosten • Overige verzekeringen • Bedrijfsschade • WA verzekeringen • Etc.

Bovatin Bondsbureau (advies) Tarief € 70,- per uur. Kort telefonisch advies: kosteloos

Adviezen op gebied van: • Opstellen van een ondernemingsplan • Kostenbewakingssystemen • Financieringsplan • Opstellen exploitatieprognoses • Opvolgingsproblematiek • Etc.

Bovatin/Technisch advies

Kort telefonisch advies: kosteloos Tarief € 70,- per uur. Algemene technische adviezen en specifieke projectadviezen • Tegels • Lijmen • Hulpmiddelen-materialen • Verwerkingsmethoden • Etc. Advies aanvragen via Bondsbureau: 0548 - 538505 Adviseur: P.J. Bakker

Bovatin/BJD Advies

Tarief € 70,- per uur. Incasso: no cure no pay (zonder geschil) via tel: (00) 32 36 85 31 87 (tussen 20.00 uur en 22.00 uur) fax: (00) 32 36 85 31 86 Mob. 06-20616770 e-mail: tzanen@hotmail.com Juridische Advisering en Procesvertegenwoordiging (ook bemiddeling advocaat): • Arbeidsrecht • Contractenrecht • Incasso • Huurkwesties • Soc. Verzekeringen • Subsidies • Vergunningen • Leasing • Productaansprakelijkheid • Juridische Doorlichting • Etc.

S.G.A.T. Stichting gespecialiseerde Aannemers in het verwerken van keramische- en natuursteen tegels (zie secretariaat Bovatin) Postbus 85, 7460 AB Rijssen


Sommige tegelzetters zijn wel héél blij met PCI.

Eén tegellijm voor alle ondergronden en alle keramiek    

Lichtgewicht (zak van 15 kg met handvat) Uitlevering gelijk aan 25 kg traditionele tegellijm Zowel voor dun- als middenbedverlijming Verlengde lijmopentijd én hoog standvermogen

Stofarm www.basf-cc.nl/PCI


Als het nog een paar eeuwen mee moet! Raadpleeg Forbo Eurocol!

Sommige Sommige klussen klussen vragen vragen net net iets ietsmeer. meer.Meer Meerkennis, kennis, meer kwaliteit, meer service. Precies die redenen meer kwaliteit, meer service. Precies die redenenwaarom Forbo Eurocol absolute is. Bel top ons,is. Bel ons, waarom Forbode Eurocol de top absolute wij helpen u graag en goed op weg. Ook wij helpen u graag en goed op weg. Ookals alsde deklus klus wat minder complex is. wat minder complex is.

Forbo Eurocol BV Industrieweg 1-2, Postbus 130, 1520 AC Wormerveer, Nederland T +31 (0)75 627 16 00, F +31 (0)75 628 35 64 E info.eurocol@forbo.com, www.eurocol.com

eurocol – the strong connection


BOVATINfo 2010-2  

BOVATINfo is het vakblad voor de tegelspecialist. Het wordt uitgegeven door BOVATIN, de Bond van Aannemers van Tegelwerken in Nederland. Het...

Advertisement
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you