Page 20

DUURZAAMHEID

UITVOERINGSPLAN ZERO EMISSION STADSDISTRIBUTIE VANAF 2025

Transitie in transport Vanaf 2025 kunnen gemeenten een zogenoemde zero emission-zone invoeren: een gebied waar geen vracht- en bestelauto’s mogen komen die uitlaatgassen produceren. Dat heeft grote gevolgen voor veel BOVAG-bedrijven en de klanten die zij bedienen. Wat gaat er gebeuren?

I

edereen weet wel wat een milieuzone is: een gebied waar een lokale overheid bepaalde voertuigen uit weert die meer uitstoten dan een bepaalde norm. In 2007 werden de eerste twee in het leven geroepen in ons land. In 2014 sloten bedrijven, overheden en kennis­ instellingen de zogenoemde Green Deal ZES – een afkorting voor zero emission stadslogis­ tiek. Het was de bedoeling dat op den duur de stadsdistributie in grotere steden geheel zonder uitstoot zou gaan plaatsvinden. In het Klimaat­ akkoord, dat in de zomer van 2019 werd geslo­ ten, kregen deze plannen wind onder de vleugels

en werden concrete doelen afgesproken om emissie van CO2 en fijnstof te reduceren. Sindsdien heeft BOVAG aan tafel gezeten met brancheorganisaties RAI Vereniging, TLN en Evofenedex, vertegenwoordigingen van de grote steden, Natuur & Milieu, MKB-Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het doel: een plan maken om emissie­ vrije stadslogistiek van de grond te krijgen.

Vier jaar Dat plan is er nu, en daarmee is duidelijk gewor­ den wat er precies gaat gebeuren. De kern is,

Alle nieuwe vracht- en bestelauto’s in ZE-gebieden moeten ZE-aandrijving hebben

Bestaande Euro VI-bakwagens die op 1-1-2025 max 5 jaar oud zijn, hebben toto 1-1-2030 toegang tot de ZE-zones

Publicatie toekomstige ZE-zones

Bestaande Euro trekkers die op 1-1-2025 max 8 jaar oud zijn, hebben toto 1-1-2030 toegang tot de ZE-zones Euro 5 bestelauto’s hebben tot en met 31-12-2026 toegang tot de ZE-zones

Bron: TLN

Euro 6 bestelauto’s hebben tot en met 31-12-2027 toegang tot de ZE-zones

20 BOVAGkrant NUMMER 11 / NOVEMBER 2020

20 30

29 20

28 20

20 27

26 20

20 25

4 20 2

20 23

20 22

20 21

20

20

Toegang tot zero emissie zones voor vracht- en bestelauto’s

dat gemeenten vanaf 1 januari 2025 een zero emissie-zone instellen voor vrachtwagens en bestelauto’s: een gebied waarbinnen deze voer­ tuigen niet mogen komen als ze op fossiele brandstoffen rijden. Alleen elektrisch aangedreven bedrijfswagens mogen dus de zone in. Omdat deze maatregel grote impact heeft op ondernemers en hun wagenpark, is afgesproken dat gemeenten het instellen van zo’n ZE-zone vier jaar van tevoren moeten aankon­ digen. Dat betekent dat gemeenten die 1 januari 2025 van start willen gaan met uitstootvrije stadslogistiek hun plannen uiterlijk 1 januari 2021 moeten aankondigen. Daar gaat een poli­ tiek proces aan vooraf en niet alle grote steden hebben dat rond. Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Tilburg zijn wel zover en stellen naar verwachting begin 2025 een emissieloze zone in.

Impuls Namens BOVAG nam Aad Verkade deel aan de onderhandelingen over het uitvoeringsplan. Hij is branchemanager van BOVAG Truckdealers. “Wij zijn blij dat dit plan er nu is”, zegt hij. “We hebben samen met RAI Vereniging, TLN en Evofenedex aangedrongen op deze

Profile for BOVAG

BOVAGkrant 2020-11  

BOVAGkrant 2020-11  

Profile for bovag

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded