Page 20

OPLEIDING

NIEUW BREED KWALIFICATIEDOSSIER MET A ANDACHT VOOR NIEUWE TECHNIEKEN

“De markt ontwikkelt, ontwikkelt en ontwikkelt, de student straks ook” De dynamiek in de mobiliteitssector is enorm, met elektrificatie en verduurzaming als belangrijkste aanjagers. Om het onderwijs daar beter op aan te sluiten, hebben BOVAG, de Samenwerkingsorganisatie Beroepsbewijs Bedrijfsleven (SBB) en de scholen de handen ineengeslagen en het brede kwalificatiedossier ‘Voertuigen en mobiele werktuigen’ ontwikkeld.

H

et brede kwalificatiedossier is een nieuw opleidingsprogramma voor de mobiliteitsbranche. Het is breder dan de bestaande opleiding, eenvoudiger en er is veel aandacht voor nieuwe technieken en technische ontwikkelingen. Scholen gaan komend schooljaar al volgens het kwalificatiedossier ‘Voertuigen en mobiele werktuigen’ werken. Vanaf 1 augustus 2021 worden de dertien bestaande kwalificaties samengevoegd tot drie kwalificaties, namelijk ‘basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen’, ‘allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen’ en ‘technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen’. “Het ‘oude’ kwalifica­

Drie kwalificaties Het nieuwe kwalificatiedossier heet: Voertuigen en mobiele werktuigen. In het nieuwe brede dossier zijn er drie overkoepelende kwalificaties, namelijk; 1. Basis technicus voertuigen en mobiele werktuigen. Dit is een samenvoeging van autotechnicus, bedrijfswagentechnicus, monteur mobiele werktuigen, scootertechnicus en motorfietstechnicus. 2. Allround technicus voertuigen en mobiele werktuigen. Dit is een samenvoeging van 1e autotechnicus, 1e bedrijfswagentechnicus, allround monteur mobiele werktuigen, 1e scootertechnicus en 1e motorfietstechnicus. 3. Technisch specialist voertuigen en mobiele werktuigen. Dit is een samenvoeging van technisch specialist personenwagens, technisch specialist bedrijfswagens en technicus mobiele werktuigen.

20 BOVAGkrant NUMMER 3 / MEI 2021

tiedossier was heel detaillistisch met kwali­ ficaties als (bedrijfs)autotechnicus, allround monteur mobiele werktuigen en technisch specialist personenwagens”, ver­telt AnneHilde Feijth, opleidingsmanager motorvoer­ tuigen, carrosserie en tweewieler­techniek bij het Deltion College uit Zwolle. Dit maakte veranderen van studierichting voor leerlin­ gen heel lastig, terwijl er heel veel overlap zit in de verschillende dossiers. Bovendien is moderniseren nodig door de dynamiek in de mobiliteitsmarkt.” Daarom is er de afgelopen twee jaar gekeken naar een nieuwe opzet van het kwalificatiedossier. “Door de bestaande dertien kwalifica­ties onder te brengen in drie overkoepelende kwalificaties, ontstaat er meer flexibiliteit voor ons als onderwijsinstellingen en kunnen wij ons programma sneller aanpassen aan de actuele vraag vanuit de bedrijven en de markt.” Aad Verkade van BOVAG knikt instemmend. “Hiermee is een flexibel kwalificatiedossier ontstaan waarmee kan worden opgeleid voor verschillende beroeps­ contexten. Ook is er alle ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en technieken.”

Kansen om te veranderen Verkade maakt meteen ook de noodzaak duidelijk. “De markt ontwikkelt, ontwikkelt en ontwikkelt. En het onderwijs loopt daar traditioneel achteraan.” Volgens hem logisch vanwege de fragmentarische insteek van de huidige kwalificatiedossiers. “Maar het biedt ook kansen om te veranderen. Kijk, als een autotechnicus of monteur van stadsbussen in opleiding bij zijn leerbedrijf alleen nog maar werkt aan elektrische voertuigen, en hij of zij krijgt op school een onderwijsprogramma voorgeschoteld met als insteek de traditionele verbrandingsmotor, dan sluit

dat niet aan. Die jongens en meiden moeten les krijgen over regeltechniek, over sensoren, accu’s en over het stellen van diagnoses aan dit soort voertuigen. En niet alleen over diagnostiek bij bussen met dieselmotoren.” Verkade wil er maar mee zeggen dat meer flexibiliteit nodig is. “Pakweg tachtig procent van de jongeren leert het techniekvak in de praktijk via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Dus één dag in de week naar school, waar vanaf het nieuwe schooljaar in augustus wordt gewerkt volgens het brede kwalificatiedossier dat beter aansluit op hetgeen in de praktijk wordt geleerd. Nu is die match er niet altijd.” Feijth is het met Verkade eens. “Nu kunnen onze leerlingen niet terecht bij bijvoorbeeld Tesla, omdat dit bedrijf niet in het stramien van ons onderwijsprogramma en de toetsing daarvan door het Samenwerkingsorganisatie Beroepsbewijs Bedrijfsleven (SBB) past. Vanaf 1 augustus verandert dat en past het wel. En kunnen zij door het SBB geaccrediteerd worden als leerbedrijf.” SBB erkent en begeleidt de leerbedrijven waar studenten terecht kunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En zij maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om te voldoen aan het kwalificatiedossier. Feijth: “We zijn heel blij met deze verbreding en flexibelere insteek; het zorgt er namelijk voor dat onze leerlingen aan de slag kunnen bij meer innova­

Profile for BOVAG

BOVAGkrant 2021-03  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded