Page 1


Indholdsfortegnelse Velkommen .......................................................................................................................... 4 Undervisning ........................................................................................................................ 5 Holdtræning...................................................................................................................... 5 Lån golfsæt ...................................................................................................................... 5 Booking af holdtræning og individuelle træningslektioner ................................................ 5 Sikkerhed på banen ............................................................................................................. 7 Sådan kommer du i gang… ................................................................................................. 7 Driving range .................................................................................................................... 7 Indspilsgreen .................................................................................................................... 8 Puttinggreen ..................................................................................................................... 8 Indendørs slagtræning ..................................................................................................... 8 Korthulsbanen .................................................................................................................. 8 Mandagsmatch: Start 24 April 2017 ................................................................................. 8 Informationstavler ............................................................................................................. 8 Klubbadge ........................................................................................................................ 8 Klubhuset ......................................................................................................................... 8 Begyndersystemet i Vejle Golf Club .................................................................................. 10 Prøven på korthulsbanen ............................................................................................... 10 Sådan tæller du stablefordpoint .................................................................................. 10 Etikette- og regelprøve ................................................................................................... 11 Kaninprøven ................................................................................................................... 11 Deltage i kaninturnering ................................................................................................. 11 Kaninturneringer ................................................................................................................ 13 Golfhandicap ...................................................................................................................... 13 Medlemsfordele i Vejle Golf Club ....................................................................................... 13 ½ greenfee ..................................................................................................................... 13 Gratis på korthulsbanen ................................................................................................. 13 Du kan også…. .................................................................................................................. 13 Kaninturnering ................................................................................................................ 13 Ladies Section ................................................................................................................ 14 Mens Section ................................................................................................................. 14 Senior Section ................................................................................................................ 14 Erhvervsklubben ............................................................................................................ 14 Klubbens turneringer ...................................................................................................... 14

2


Hjemmesiden ..................................................................................................................... 14 Nyhedsbrev .................................................................................................................... 14 Medlemskab af Vejle Golf Club .......................................................................................... 14 Grundlæggende ............................................................................................................. 14 Indskud........................................................................................................................... 15 Skift mellem medlemskategorierne ................................................................................ 15 Medlemskategorier ......................................................................................................... 15 Fuldtidsmedlem .......................................................................................................... 15 Hverdagsmedlem........................................................................................................ 15 Studiemedlem ............................................................................................................. 15 Juniormedlem ............................................................................................................. 15 Long distancemedlem................................................................................................. 15 Passiv medlem ........................................................................................................... 15 Greenfeemedlem ........................................................................................................ 15 Korthulsbanemedlem .................................................................................................. 15 Kontingentgrupper .......................................................................................................... 16 Kontingentgruppe 1 .................................................................................................... 16 Kontingentgruppe 2 .................................................................................................... 16 Kontingentgruppe 3 .................................................................................................... 16 Kontingentopkrævning ................................................................................................... 16 Kontingent 2017.......................................................................................................... 16 Ordensregler i klubhuset .................................................................................................... 16 Ordensregler på banen ...................................................................................................... 17 Kaninafslutningsturnering .................................................................................................. 20 Vedtægter for Vejle Golf Club ............................................................................................ 22 Begynderudvalget 2017 ..................................................................................................... 27

3


Velkommen Kære TRYOUT-medlem, du bydes hjertelig velkommen i Vejle Golf Club. Du er nu på vej til at prøve golfspillets glæder. Det er en helt ny verden for de fleste. Vi har i denne Begynderhåndbog forsøgt at samle svar på de spørgsmål, du måske har eller får undervejs. Hvor det ikke helt er lykkedes, er du altid meget velkommen til at kontakte klubbens begynderudvalg eller sekretariat. Som begynder skal du følge Vejle Golf Clubs begyndersystem, som gradvis frigiver dig til spil på den store bane. Begynderudvalget har ansvaret for, at du bliver hjulpet godt igennem systemet, og at du fra starten kan føle dig tryg og godt tilpas i golfklubben. Som TRYOUT-medlem har du mulighed for at benytte dig af klubbens faciliteter. Du kan • • • • • •

frit øve dig på driving range, puttinggreens og indspilsområder deltage i gratis holdtræning 4 gange spille golf på Korthulsbanen deltage i den teoretiske undervisning aflægge prøver både praktisk og teoretisk, og efterfølgende få udleveret spilletilladelse (DGU-kort) til den store bane købe undervisning hos klubbens professionelle træner og evt. låne udstyr

For at få det fulde udbytte af dit medlemskab, kan vi ikke anbefale nok at du investerer i et antal træningslektioner. Vores professionelle træner har forskellige pakketilbud. Se mere på klubbens hjemmeside www.vgc.dk eller spørg i pro-shoppen. Endnu engang rigtig hjertelig velkommen i Vejle Golf Club og rigtig god fornøjelse.

Med venlig hilsen Margit Jakobsen Formand for begynderudvalget

Talal Sidani Cheftræner

4

Bo Vaaben Manager


Undervisning Holdtræning Der er holdtræning for klubbens begyndere alle • Onsdage fra kl. 17.00 – 18.30 • Søndage fra kl. 13.00 – 14.30 Begyndere må gratis deltage i holdtræningen 4 gange løbet af sæsonen. Tilmelding – se nedenfor.

Lån golfsæt Proshoppen har flere sæt udstyr som kan lånes. Er du interesseret, så kontakt Proshoppen eller træneren.

Booking af holdtræning og individuelle træningslektioner Når du ønsker at starte træningen, skal du henvende dig i pro-shoppen (forretningen med golfudstyr ved klubhuset) for at få dit brugernavn og din adgangskode til booking af begyndertræning over internettet. Sådan gør du…. Vælg www.sidani.dk og tryk på log ind øverst til højre.

5


Skriv brugernavn og koden som du har fået i pro-shoppen (se evt. ovenfor) og tryk ”log på”

Tryk på ”Booking”

6


Tryk på ”Begyndertræning” nederst på siden

Vælg herefter hvilket hold du ønsker at deltage på. Undervisningen gennemføres på træningsbanen (driving range) ved klubhuset.

Sikkerhed på banen Greenkeepere (DEM DER ARBEJDER PÅ BANEN) er fredet hele året. Spil aldrig en bold mod et område hvor en greenkeeper arbejder – før han har set dig – og givet tegn til at du må slå. Husk at råbe: FORE hvis din bold er på afveje mod andre spillere.

Sådan kommer du i gang… Driving range - (træningsbanen) Slagtræning foregår på driving rangen som du finder langs indkørslen til klubhuset. På driving range bruges specielle bolde og disse er gratis til rådighed. Disse bolde må IKKE bruges andre steder og boldene tilhører Vejle Golf Club. Det er kun tilladt at slå fra måtterne. Hjælp med at holde orden. Stil venligst kurvene tilbage ved boldmaskinen.

7


Indspilsgreen Indspilstræning foregår lige overfor driving range. Her er 2 store bunkers, hvor øvelse gør mester.

Puttinggreen Puttetræning foregår på de to puttingreens ved klubhuset – her er indspilstræning ikke tilladt.

Indendørs slagtræning Ved puttinggreen finder du et rum, hvor du har mulighed for at træne slag indendørs.

Korthulsbanen Vejle Golf Club´s 9 hullers træningsbane – korthulsbanen - er en smuk lille parkbane. Her må du spille alle de golfrunder, du har lyst til, så snart du har lært dig det mest elementære, og har sat dig ind i sikkerheds-bestemmelserne. Banen ligger ved siden af rideskolen og ved indkørslen til golfklubben, hvor der også kan parkeres.

Mandagsmatch: Start 24 April 2017 Der vil hver mandag blive afholdt en match på Korthulsbanen for medlemmer der ikke er frigivet til stor bane. Mødetid 17.15, vi spiller ud kl.17.30 Det er ikke et krav, men vi opfordrer meget til at du deltager i disse matcher. Her vil være god mulighed for at træne, samt følges med medlemmer af begynderudvalget og på denne måde få kendskab til og erfaring med spillet Efter matchen samles vi ved ”huset” på korthulsbanen til en hyggestund. Vigtigt: når du vil forberede dig til golfspil på den store bane og blive en habil golfspiller, så er korthulsbanen/drivingrange der hvor du skal begynde.

Informationstavler Der findes opslagstavle i ”mellemgangen” i klubhuset. Her vil orientering til nye golfere blive hængt op. Her vil diverse tilmeldingslister til regelaften, samt tilmelding til baneprøver blive hængt op.

Klubbadge Som begynder får du udleveret et klubbadge. Dette skal bæres synligt på din bag som bevis på, at du er medlem af Vejle Golf Club. Der vil på korthulsbanen, som på den store bane, være banekontrol, og her skal du kunne dokumentere medlemskab af Vejle Golf Club

Klubhuset Klubhuset er tilgængeligt for alle medlemmer samt gæster af huset. På onsdage efter prøverne og kaninturneringerne er der præmieoverrækkelse, og det forventes at alle deltager i det sociale arrangement efter turneringen.

8


9


Begyndersystemet i Vejle Golf Club Før du kan opnå spilletilladelse til den store bane, skal du lære golfreglerne, færdselsreglerne og golfspillet at kende. Din golfviden og golffærdigheder testes løbende i vores begyndersystem. Alle prøver og matcher foregår onsdag kl. 17.00. Mødested onsdag er altid i klubhuset senest kl. 16.45. Tilmelding til alle prøverne sker inden tirsdag kl.18.00 – på listerne der er ophængt på begyndertavlen i klubhuset.

Prøven på korthulsbanen Du skal mindst spille kortshulsbanen 2 gange og opnå mindst 18 stablefordpoint (se nedenfor) begge gange for at bestå denne prøve. Golfrunden skal du spille sammen med et medlem af golfklubben, som er frigivet til spil på den store bane. Opnår du 18 point til en Mandagsmatch (se side 7) kan denne tælle med. Sådan tæller du stablefordpoint Stableford er en meget anvendt metode at tælle point på. På scorekortet er anført PAR på hvert enkelt golfhul. PAR et det antal slag man ideelt bør bruge på hullet. På Vejle Golf Clubs korthulsbane kan PAR være 3 eller 4. For at bestå prøven på korthulsbanen må TRYOUT-medlemmer i gennemsnit bruge PAR tillagt 2 slag på hvert golfhul. Pointene udregnes således:

10


Man har bestået prøven, når man har opnået 18 point eller mere.

Etikette- og regelprøve Regel 1: gennem gang af etikette og regler. Regel 2: gennemgang af udvalgte regler i praksis på kortshulsbanen og efterfølgende skriftlig prøve i klubhuset. Regel 1 skal tages før Regel 2. Regelgennemgangen foregår fra kl. 17.30 til ca. kl. 20.00. Til Regel 1 mødes alle i klubhuset og til Regel 2 på korthulsbanen Du kan se datoen for næste ”regelgennemgang” på hjemmesiden www.vgc.dk under TRYOUT, Tilmeldelse til denne regelaften skal ske ved at skrive dig på listen i mellemgangen.

Kaninprøven Du må gå til Kaninprøve når du - har spillet korthulsbanen og opnået minimum 18 point 2 gange - gennemført Regel 1 og Regel 2 - har aftalt med sekretariatet hvilket medlemskab af Vejle Golf Club du ønsker fra 1. januar 2018 (spillere der består prøven i 2017 spiller gratis resten af 2017) For at bestå Kaninprøven skal du sammen med en repræsentant fra begynderudvalget spille 4 huller på den store bane og du må maksimalt bruge 34 slag (kvinder) og 32 slag (mænd). Tilmelding til kaninprøven sker på RØD tilmeldingsliste senest tirsdag. Der skal i denne prøve ligeledes udvises forståelse for de generelle golf- og færdselsregler, der gælder på en på golfbane.

Deltage i kaninturnering Til slut skal du deltage i en kaninturnering onsdag aften. Her vil du komme til at gå 9 huller på stor bane med en øvet golfer. Når du har bestået alle prøver vil du få udleveret dit klubbadge, den dag du har deltaget i din første kaninturnering. Dette giver adgang til spil på stor bane.

11


12


Kaninturneringer Det kan anbefales, at du spiller kaninturneringer efter du er frigivet til stor bane. Dette er en god måde at blive mere fortrolig med golfens færdselsregler og møde andre golfspillere. Disse matcher afvikles hver onsdag kl.17.30. Du skal senest kl. 17.00 aflevere et udfyldt scorekort i turneringsrummet, findes ved indgangen til golfklubben. Mød gerne senest 16.45, så er der tid til du kan få hjælp og vejledning Vær opmærksom på at fra 1. september er tiden ændret til kl. 17.00 og aflevering af scorekort til kl. 16.40 – se også opslagene på begyndertavlen. Der er gunstart (start på alle huller) og turneringen spilles på 9 huller skiftevis på Sletten, Parken eller Skoven Der spilles single– stablefordmatcher Matcherne er handicapregulerende. Præmieoverrækkelse sker i klubhuset efter turneringen. Man skal være tilstede for at få præmie.

Golfhandicap Når du har bestået alle prøver og er frigivet til spil på den store bane, får du dit første handicapindex. For nye vil indexet være 72. Afhængig af hvilken sløjfe du spiller vil du få tildelt et antal ekstra slag på hvert hul. Antallet af ekstra slag kan du se på konverteringstabellen. Antallet af tildelte slag på de forskellige sløjfer kan du se på konverteringstabellerne, der er placeret ved info-skærmene i klubhuset eller på golfklubbens hjemmeside www.vgc.dk, hvor du også kan læse, hvorledes dit golfhandicap kan blive reguleret, når du har spillet en golfrunde.

Medlemsfordele i Vejle Golf Club ½ greenfee Du kan som medlem af Vejle Golf Club invitere en gæst med på golfbanen til ½ greenfee. Greenfee i Vejle Golf Club er for hele dagen og incl. bolde til driving range. Prisen varierer afhængigt af tidspunktet på dagen fra kr. 290 til 490. De nøjagtige priser kan ses på golfbox (hvis du bestiller tid) eller på opslag i klubhuset.

Gratis på korthulsbanen Som medlem af Vejle Golf Club må du gerne tage en gæst med på kortshulsbanen. Dette er gratis.

Du kan også…. Kaninturnering Hver onsdag er der kaninturnering for medlemmer der har bestået begyndersystemet og er frigivet til spil på stor bane. Se opslag i mellemgangen.

13


Det anbefales meget at deltage i disse turneringer, da du her kan få erfaring med golfspillet og møde andre medlemmer i klubben.

Ladies Section Spiller hver tirsdag. Denne klub er for kvinder i Vejle Golf Club. Brochure kan hentes i klubhuset.

Mens Section Spiller hver torsdag. Klubben er for mænd der ønsker en ugentlig mandeturnering. Klubben arrangerer flere udflugter i løbet af sommeren til andre klubber. Brochure kan hentes i klubhuset.

Senior Section Klubben er for både mænd og kvinder der er fyldt 60 år. Her spilles hver mandag.

Erhvervsklubben Golfspillende virksomhedsejere, erhvervsledere og øvrige personer med tilknytning til erhvervslivet. Hovedformålet er med golf som omdrejningspunkt og fællesinteresse at skabe et netværk mellem erhvervsledere/virksomhedsejere. Medlemmer af erhvervsklubben mødes fire gange i løbet af sæsonen.

Klubbens turneringer Klubbens turneringsudvalg inviterer medlemmer til at deltage i forskellige turneringer igennem sæsonen. Når du er frigivet til stor bane, er du også meget velkommen til at deltage.

Hjemmesiden På klubbens hjemmeside www.vgc.dk kan du finde flere informationer om aktiviteterne i Vejle Golf Club.

Nyhedsbrev På hjemmesiden www.vgc.dk kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, hvor du med mellemrum vil få tilsendt information om de aktiviteter, der foregår i klubben.

Medlemskab af Vejle Golf Club Grundlæggende I henhold til klubbens vedtægter § 3 Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v. Kontingent, medlemskategorier, indskud, opkrævningsform m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Der er følgende muligheder for medlemskab af Vejle Golf Club • kontingent uden betaling af indskud • kontingent med betaling af indskud • kontingent med betaling af indskud over 5 år

14


Indskud Indskud tilbagebetales ikke ved udmeldelse eller overgang til medlemsgrupper ”uden indskud”.

Skift mellem medlemskategorierne Skift mellem medlemskategorierne kan som hovedregel alene foretages én gang årligt (den 31.12.) efter skriftlig meddelelse til sekretariatet. Ønsker man at skifte til en dyrere kategori foretages ændringen dog løbende henover sæsonen og kontingentet beregnes forholdsmæssigt. Optagelse i eller skift til en anden medlemsgruppe med indskud forudsætter indbetaling af gældende indskud. Ved skift fra medlemsgruppe med lavere indskud til gruppe med højere betales differencen. Medlemmer indmeldt som juniormedlemmer indplaceres i medlemskategorierne ”med indskud” efter deres 23 års fødselsdag.

Medlemskategorier Fuldtidsmedlem Medlemmer over 23 år som ønsker fuld spilleret. Hverdagsmedlem Medlemmer over 23 år som alene ønsker spilleret på hverdage frem til kl. 16.00. Spil på banen udenfor dette tidsrum er mod betaling af normal greenfee. Studiemedlem Medlemmer under 30 år som kan dokumentere med et studiekort, lærlingekontrakt eller lign. at de er under uddannelse/elev/i lære. Medlemskabet giver fuld spilleret. Juniormedlem Medlemmer der på indmeldelsestidspunktet ikke er fyldt 23 år. Medlemskabet giver fuld spilleret. Long distancemedlem Long Distance medlemskab forudsætter medlemskab af en anden golfklub og afstanden til hjemmeklubben skal være kortere end til Vejle Golf Club. Medlemskabet giver fuld spilleret. Passiv medlem Har ingen rettigheder til spil på banen. Men har de tidligere betalt indskud kan de genoptage deres medlemskab uden igen at skulle betale indskud. Greenfeemedlem Der udstedes DGU-kort (forudsætter at begynderprøverne er bestået) og medlemmet kan spille mod betaling af almindelig greenfee. Medlemmet må spille 4 golfrunder om året uden betaling af greenfee. Korthulsbanemedlem Giver adgang til spil på korthulsbanen, driving range, indspilsgreen og putting green. Der udstedes ikke DGU-kort. 15


Kontingentgrupper Kontingentgruppe 1 Medlemmer indmeldt før den 31.12.2010 og medlemmer der betaler indskud. Kontingentgruppe 2 Medlemmer der betaler indskud over 5 år. Herefter flyttes medlemmet til kontingentgruppe 1. Kontingentgruppe 3 Medlemmer der ikke betaler indskud.

Kontingentopkrævning Fra 2015 opkræves kontingentet 2 gange årligt med halvdelen hver den 1. januar og den 1. juli.

Kontingent 2017

Medlemskategorier Fuldtidsmedlem Hverdagsmedlem Studiemedlem Juniormedlem Juniormedlem (ikke frigivet til stor bane) Long distance medlem Passiv medlem Greenfeemedlem Korthulsmedlem Sandkassegolf

Indskud 5.000 3.333 0 0

Årligt kontingent pr. kontingentgruppe 1 2 3 6.198 7.563 7.292 4.133 5.043 4.863 2.188 2.188

0 0 0 0 0 0

1.000 3.647 1.094 2.917 2.188 600

Ordensregler i klubhuset 1. Medbragte drikke- og madvarer må ikke nydes i og omkring klubhuset indenfor restaurantens åbningstid 2. Flasker og glas må ikke medbringes i omklædningsrummene 3. Det er kun tilladt at færdes i klubhuset med rensede og rengjorte sko 4. Omklædning må kun finde sted i omklædningsrummene

16


5. Hovedbeklædning i restauranten frabedes 6. Alle glemte sager på golfklubbens område anbringes i uaflåst depot, uden ansvar for Vejle Golf Club. Uafhentede effekter destrueres ved sæsonafslutning 7. Udstyr - bags, køller og trolleys - må ikke transporteres gennem eller anbringes i klublokaler, på gangarealer, i omklædningsrum eller på terrassen 8. Hunde må ikke medtages i klubhuset, men kan medbringes i snor på terrassen under hensyntagen til andre gæster 9. Klubben er uden ansvar for spilleres eller gæsters værdier og effekter 10. Eventuelle skader, mangler eller klager anmeldes til sekretariatet 11. Alle Vejle Golf Club's lokaler er røgfrie NB! Overtrædelser af ovennævnte ordensregler behandles i henhold til § 8 i klubbens vedtægter

Ordensregler på banen 1. Golfspillet følger de af ”The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews” fastsatte regler. 2. Start- og fletteregel på 1. tee på alle sløjfer i prioriteret rækkefølge: a. spillere med starttiden b. spillere med én turntid c. spillere uden starttiden eller én turntid i. har spillet "for-9" ii. skiftevis boldrende 1. grøn = medlemmer 2. rød = gæster 3. Alle spillere skal a. lægge turf på plads b. rette nedslagsmærker på greens c. rive efter sig i bunkers d. placere trolleys udenfor teesteder, bunkers, forgreens og greens 4. For fremme spillet skal alle være særlig opmærksomme på at a. vinke igennem b. undgå gentagne prøvesving c. gå rask frem til bolden d. undgå andre unødige forsinkelser 5. Øvelsesspil mod de ordinære greens, fra banens bunkers og øvelsesspil med mere end en bold er ikke tilladt 17


6. Hunde må kun medtages i snor. Og eventuelle efterladenskaber skal samles op omgående 7. Prøvesving på teestederne er ikke tilladt 8. Der må maksimalt spilles 4 bolde pr. flight 9. Ved spidsbelastning kan sekretariatet og baneservice uden varsel gruppere starterne i 4 bolde 10. Af hensyn til sikkerheden er det forbudt at søge eller samle bolde uden for spillerunder. 11. Enhver spiller skal anvende sit eget udstyr 12. Greenkeeperne skal være på banen. Pas på dem og du må først slå når greenkeeperen har vinket dig frem NB! Overtrædelse af ovennævnte ordensregler behandles i henhold § 8 i klubbens vedtægter

18


Påklædning…….

19


Kaninafslutningsturnering Vi afslutter sæsonen med kaninafslutningsturnering Søndag, 1.oktober 2017 HUSK at sætte  i kalenderen!

Der spilles 18 huller FOURBALL høj/lav med start på alle huller på Sletten og Parken kl. 9.00 Alle der er frigivet til spil på den store bane kan deltage. Den ene spiller skal have under 30 i hcp., og den anden skal have over 30 i hcp. Efter turneringen er der fællesspisning, præmieoverrækkelse og hyggeligt samvær.

20


Index 37+ Turnering

21


Vedtægter for Vejle Golf Club Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2007. §10 ændret på generalforsamlingen den 4. marts 2008. § 3 og §6 ændret på generalforsamlingen den 5. marts 2015. §1 Klubbens navn er Vejle Golf Club, og den har hjemme i Vejle kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Endvidere at udbrede kendskabet til og færdighederne i golfsporten, samt i øvrigt at søge samarbejde med andre golfklubber til fremme og fælles udøvelse af spillet.

§2 Optagelse af medlemmer Optagelse af medlemmer sker i overensstemmelse med Dansk Golf Unions gældende regler. Såvel aktive som passive medlemmer kan optages og medlemmer kan optages uanset bopæl. Bestyrelsen kan af kapacitetshensyn begrænse tilgangen af medlemmer. I sådanne tilfælde føres en tidsprioriteret venteliste. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde træffe beslutning om optagelse i klubben. Indmeldelse sker skriftligt til klubbens sekretariat. Personer, der er i besiddelse af indskudsbevis, der er erhvervet før en evt. begrænsning blev iværksat, er når som helst berettiget til at indtræde som aktive medlemmer.

§3 - Kontingent, medlemskategorier, indskud m.v Kontingent, medlemskategorier, indskud m.m. fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling. Kontingent betales hver den 1. januar og 1. juli. §4 Bestyrelsen fastsætter alle øvrige takster - herunder greenfee.

§5 Bestyrelsen kan tilbyde prøvemedlemskab af kortere eller længere varighed og fastsætte reglerne herfor

§6 - Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori Udmeldelse eller overgang til anden medlemskategori skal ske skriftligt til klubbens sekretariat. Anmodningen skal være sekretariatet i hænde senest den 30.11. og har virkning fra det efterfølgende regnskabsår. §7 Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder de af medlemskabet forbundne forpligtelser eller som handler til skade for klubben. Bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Golf Unions amatør- og ordensudvalg. Eksklusion på 22


grund af kontingentrestance fritager ikke for kontingentforpligtelsen det pågældende år, med mindre bestyrelsen ønsker at dispensere herfra.

§8 Spillet For golfspillet følges de af "The Royal and Ancient Golf Club og St. Andrews" fastsatte regler. Bestyrelsen fastsætter de lokale regler, som måtte findes fornødne. Ethvert medlem er forpligtet til at rette sig efter de bestemmelser, der fastsættes med hensyn til spillet og ordenens opretholdelse, såvel i klubhus som på banen. Overtrædes disse bestemmelser, kan bestyrelsen midlertidig udelukke medlemmet fra deltagelse i spillet og fra klubbens lokaler. I gentagelsestilfælde kan vedtages eksklusion. Bestyrelsens afgørelse kan indankes for Dansk Golf Union's amatør- og ordensudvalg. Ethvert aktivt medlem kan deltage i officielle turneringer inden for de af bestyrelsen fastsatte regler.

§9 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er inden for disse vedtægters afstukne rammer den øverste myndighed.

§10 Alle generalforsamlinger afholdes i Vejle Kommune inden udgangen af marts måned og indkaldelsen sker ved skriftlig meddelelse til medlemmerne pr. e-mail til oplyste emailadresser til de enkelte husstande, via klubbens hjemmeside og ved opslag i klubhuset med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen, der fastsætter mødested og mødetidspunkt. Indkaldelsen følges op med formandens skriftlige beretning, det reviderede regnskab, budgetforslag for det kommende år samt de efterfølgende 3 overslagsår, forslag til kontingent, medlemskategorier, indskud m.m., der kan findes under menupunktet "Generalforsamling" på klubbens hjemmeside. Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og skal inden generalforsamlingen formidles til medlemmerne via foreningens hjemmeside med bestyrelsens evt. kommentarer/indstilling. §11 Dagsorden for den ordinære generalforsamling er: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af decharge. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til godkendelse. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af suppleant.

23


7. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor. 8. Indkomne forslag. 9. Eventuelt.

§12 Klubbens generalforsamling vælger ved simpel stemmeflerhed en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivningen og dens resultater.

§13 Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når dette ønskes af klubbens bestyrelse eller når mindst 50 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske inden 3 uger efter begæringens modtagelse.

§14 Stemmeret har alle aktive medlemmer, der er fyldt 18 år. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

§15 Generalforsamlingen afgør alle sager ved simpel stemmeflerhed. Til vedtagelse af beslutning om ændring af klubbens vedtægter, om indgåelse eller ændring af klubbens aftale med Vejle Kommune, om anlæggelse af ny bane, køb eller salg af fast ejendom, optagelse af lån og kreditter til finansiering af udgifter, der ikke vedrører den normale drift kræves dog, at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede og at forslagene vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med 8 dages varsel indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den først generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af de 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal

§16 Ethvert stemmeberettiget medlem kan kræve skriftlig afstemning

§17 Klubbens ledelse Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en periode af 2 år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen kan ved vakance supplere sig ved indkaldelse af suppleanten, der er valgt for en periode af 1 år. Valgbar til bestyrelsen er alle aktive medlemmer, der er over 21 år.

24


Bestyrelsen kan supplere sig med et eller flere ad hoc medlemmer, såfremt der skulle blive behov herfor. Disses antal må ikke overstige halvdelen af de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer.

§18 Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Den træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§19 Bestyrelsen har hele den daglige ledelse af klubben og ansætter det fornødne personale.

§20 Udvalg Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for. Bestyrelsen tilstræber at være repræsenteret i de nedsatte udvalg.

§21 Tegning og hæftelse Klubben tegnes af formanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af fire bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura til et eller flere medlemmer af bestyrelsen samt til klubbens manager for så vidt angår daglige og sædvanlige dispositioner. Klubben hæfter kun for sine forpligtelser for den i klubben til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke klubbens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§22 Klubbens regnskabsår Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december

§23 Opløsning af klubbens mv. I tilfælde af klubbens opløsning træffer generalforsamlingen samtidig med den endelige vedtagelse af opløsningen ved simpel stemmeflerhed bestemmelser om den nærmere fremgangsmåde ved afvikling, herunder afvikling af klubbens formueforhold. En eventuel overskydende formue skal anvendes til det lokale børne- og ungdomsarbejde inden for fritids og kulturområdet i Vejle Kommune.

25


26


Begynderudvalget 2017 Hold 1

Hold 2

Hold 3

Hold 4

Hold 5

Regel

Intro Pro

Else Marie Sørensen Erik Sørensen Anker Jacobsen Lis Gormsbøl Brian Thygesen Carsten Rosenvinge Joran Kjær Lars Pedersen Carsten Kjærgaard Rita Taulbjerg Preben Jakobsen Svend Åge Nissen Sussan Bergquist Michael Bergquist Jørgen Lassen Jørn Thomsen Ellen Thomsen Anders B Pedersen Niels Ølholm Kirsten Moesgaard Gert Jensen Charlotte Andersen Finn Egeskjold Ulla Schmidt Lars Jespersen Niels Svenningsen Torben Friis

Lambert.ems@gmail.com

Margit Jakobsen Talal Sidani

Frugthaven30@gmail.com

Lambert.ems@gmail.com kijak@gmail.com Ig@goho.dk bbtyge@gmail.com carsten.rosenvinge@gmail.com joran.kjaer@mail.dk btlp@stofanet.dk ck@polarvej.dk Rita-Taulbjerg@jyskebank.dk Frugthaven30@gmail.com saas@privat.dk miravej@hotmail.com miravej@hotmail.com joergenlassen@gmail.com thomsen966gmail.com nelletthg@gmail.com Musvitvej16@gmail.com NAAFink@gmail.com km@jogk.dk smiley@post.tele.dk cwa@hotmail.com finn@bsanet.dk ullaschmidt@hotmail.dk lajes@vejle.dk nosvenne@hotmail.com vejle@friis.mail.dk

info@sidani.dk

27

30254942 60426312 75721019 40421608 71750188 40192788 23980198 23268623 21770011 28730328 25114490 40561793 22751984 22217262 60207502 26852129 50564465 40424213 29246678 40852019 26728812 30753246 40936765 22939779 24964715 20242680 40227908 20160095 25395445


Parken

Skoven

Korthulsbanen

Klubhus

Sletten

28

Begynderhåndbog 2017  

Vejle Golf Club, Begynderhåndbog 2017, TRYOUT

Begynderhåndbog 2017  

Vejle Golf Club, Begynderhåndbog 2017, TRYOUT

Advertisement