Page 1

jaargang 9 / nummer 4 april 2012

Optimale efficiency in de bedrijfswagen

I N DIT NUMMER

8 VSB Forumdiscussie Hefsteigers

11

Waarom een professionele bedrijfswageninrichting in een service-/bestelbus een goede investering is, is voor veel bedrijven nog niet geheel duidelijk. Daarnaast is de perceptie dat een professioneel inrichtingsysteem ten opzichte van een – eventueel zelf gemaakte - houten inrichting per definitie veel kostbaarder en niet flexibel genoeg is. In deze uitgave van BouwTotaal wordt bewezen dat het tegendeel waar is. Daarnaast aandacht voor ander mobiliteitsnieuws.

THEMA MOBILITEIT BedrijfsautoRAI 2012

Lees verder op pagina 15

Arboregels straks ook voor ZZP’ers Uiterlijk eind 2012 zullen dezelfde arboregels gelden voor ZZP’ers die op een bouwplaats werken, als voor werknemers. Dit heeft het kabinet onlangs besloten. Met deze ommezwaai volgt staatssecretaris De Krom (sociale zaken) gedeeltelijk het inmiddels bijna een jaar oude advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hierin staat dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden zouden moeten gelden. Op dit moment zijn de regels uit de Arbowet maar in beperkte mate van toepassing op ZZP’ers. Alleen bij ernstige risico’s of gevaar aan derden gelden deze regels voor ZZP’ers. De bedoeling van de nieuwe maatregel is dat er geen ‘negatieve uitstraling’ plaatsvindt door een ZZP’er die zich minder tegen arbeidsrisco's beschermt ten opzichte van werknemers.

inrichting

18 Stevelductie 21 Mobiliteitsnieuws 24 Techniek: Duurzame gebouwen Floriade

EN VERDER 26 Bouwkosten 31 Bouwgebreken 33 Fiscaal en personeel 35 Productnieuws

Lees verder op pagina 3

Perfect Foam Scan de QR-code voor meer info!

D e

w e r k e n

o p

Porotherm Poriso lijmen

adv voorzijde BouwTotaal 65x45.indd 1

Iedereen kan het! www.wienerberger.nl

h o o g

WWW.OMNICOL.INFO www.perfectfoam.nl

Bouw Match.nl

adv. 1/32 65x45mm Bj.indd 1

vacatures voor bouwprofessionals

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers. Lissenveld 18 Postbus 167 4940 AD Raamsdonksveer

Tel.: 0162 58 68 00 Fax: 0162 58 68 88

v e i l i g s t e

t o o l - w e b s h o p

v a n

N e d e r l a n d !

www.toolprof.nl

n i v e a u

05-08-11 12:53

e n

Bezoek onze website voor de beste bouwmaterialenaanbiedingen!

VOOR UW TEGELWERKADVIEZEN v e i l i g

g r o o t s t e

mail@layher.nl www.layher.nl

Professional tools for your profit

12-12-11 12:18

Just one click away!

(Vellingkant)-lijmblokken Metselblokken Gevelstenen Profielstenen Splitstenen BIA-ECO blokken Nieuw BIA LockBlock

zie www.bia-beton.nl

TEL.: 024 - 648 84 84

Niemand begrijpt werken op hoogte beter dan

15 Bedrijfswagen-


Met IsoBouw gaat uw werk eenvoudig beter. IsoBouw brengt nieuwe ideeën in praktijk. Met PolyFortPro®. Door steeds goed naar u te luisteren, komt IsoBouw telkens met doordachte, innovatieve oplossingen. Die zorgen ervoor dat u makkelijker, sneller en voordeliger kunt werken. Zo staat onze PolyFortPro® bekend als een uiterst hanteerbaar product dat gebouwen op extreem dunne wijze isoleert. Maar het zijn ook de slimme details die een wereld van verschil maken. Zoals de extra grote sponning, waardoor uw werk nóg gemakkelijker wordt en u koudelekken geen kans geeft. Meer weten over onze innovaties? Kijk op onze website of maak een afspraak: 0493-49 81 11.

www.isobouw.nl/PolyFortPro

WT_ZS_265 x385.indd 1

11-09-2009 16:14:48


ACTUEEL

Arboregels straks ook voor ZZP’ers Uiterlijk eind 2012 zullen dezelfde arboregels gelden voor ZZP’ers die op een bouwplaats werken, als voor werknemers. Dit heeft het kabinet onlangs besloten. Met deze ommezwaai volgt staatssecretaris De Krom (sociale zaken) gedeeltelijk het inmiddels bijna een jaar oude advies van de Sociaal-Economische Raad (SER). Hierin staat dat voor iedereen die arbeid verricht dezelfde gezonde en veilige grenswaarden zouden moeten gelden. Op dit moment zijn de regels uit de Arbowet maar in beperkte mate van toepassing op ZZP’ers. Alleen bij ernstige risico’s of gevaar aan derden gelden deze regels voor ZZP’ers. De bedoeling van de nieuwe maatregel is dat er geen ‘negatieve uitstraling’ plaatsvindt door een ZZP’er die zich minder tegen arbeidsrisco's beschermt ten opzichte van werknemers. Bovendien is het eenvoudiger controleren: opzichters en inspecteurs hoeven niet telkens vast te stellen of iemand al dan niet een ZZP’er is en zich dus al dan niet aan de regels houdt.

3

zogenaamde arbocatalogi die in de afgelopen tijd door verschillende branches zijn samengesteld. In de bouw is al jaren aangedrongen om in elk geval op bouwplaatsen de arboregels ook van toepassing te verklaren op ZZP’ers. Door voor werknemers strenge regels te stellen dan voor de ZZP’ers die exact hetzelfde werk doen naast hen, werden regels ondermijnd. Het is niet uit te leggen waarom de bouwvakker-werknemer niet zwaarder mag tillen dan 25 kilo, terwijl de ZZP’er 50 kilo op zijn rug neemt. De Krom heeft nu beloofd heel snel het Arbeidsomstandighedenbesluit aan te passen, waardoor aan die situatie een einde komt.

Positieve reactie

Leidraad arbocatalogi

Leidraad voor de arbovoorschriften die op één werkplek gelijkelijk gelden voor iedereen die daar werkzaam is, zijn de

FNV Bouw is verheugd over het besluit: ‘Het is voor ons altijd een belangrijk punt geweest dat er geen onderscheid wordt gemaakt op de menselijke waarde van gezondheid. Nu kan er geen oneerlijke concurrentie meer gevoerd worden over de ruggen van mensen’, zegt vice-voorzitter Charley Ramdas. Ook de stichting Arbouw is content: ‘We hebben het over duurzame inzetbaarheid van mensen. Die is hiermee gediend. Bovendien zal het niet meer tot verwarring leiden op de bouwplaats’, zegt directeur Jan Warnink.

Aannemersfederatie Nederland:

Crisis- en Herstelwet permanent, maar mkb-gerichter Ook nu de Crisis- en Herstelwet (Chw) bijna twee jaar van kracht is, blijft het aantal projecten waarop de wet van toepassing is helaas beperkt. Daarnaast profiteert het grootbedrijf nog steeds meer van de Chw dan het midden- en kleinbedrijf. Dit geldt zowel voor woning- als wegenbouw. Ondanks de unaniem in de Eerste Kamer aangenomen motie om in de Crisis- en herstelwet meer ruimte te scheppen voor het mkb, gaat het bij projecten op het gebied van infrastructuur onder de Chw nog steeds alleen om grootschalige projecten, waarvoor het mkb niet direct in aanmerking komt. Dit concludeert Loyens & Loeff op basis van een evaluatie van de Chw, die zij voor Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra heeft gemaakt met het oog op de besluitvorming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel dat de Chw permanent moet maken. Aannemersfederatie Nederland beoordeelt het thans voorliggende aangepaste wetsvoorstel Chw, dat voorziet in het permanent maken van de wet, in beginsel positief. Dit, gezien de procedurele voordelen die toepassing van de Crisis- en Herstelwet met zich meebrengt. Het uitblijven van voor het midden- en kleinbedrijf gunstige effecten van de Chw staat echter in schril contrast met de ontwikkelingen rond het wetsvoorstel voor de nieuwe Aanbestedingswet. Daar lijkt het kabinet er wel in te slagen een beleid te ontwikkelen dat het midden- en kleinbedrijf gelijke kansen biedt ten opzichte van het grootbedrijf. Projectuitvoeringsbesluit beter benutten Eén van de maatregelen die tot versnelling moet leiden bij woningbouwprojecten is de geconcentreerde besluitvorming in de vorm van één Projectuitvoeringsbesluit. Echter, dit wordt in de praktijk nog nauwelijks gebruikt voor kleinere projecten die geschikt zijn voor het mkb. Gemeenten geven hier helaas de voorkeur aan de bekende bestemmingsplan-procedure. Het projectuitvoeringsbesluit kan ook van toepassing worden verklaard op andere projecten op ‘mkb’-niveau, zoals winkelcentra, wijk- of samenkomstvoorzieningen of wegenbouwprojecten. Ook verlaging van de drempel voor toepassing van de versnelde uitvoering van bouwprojecten van twaalf naar minimaal vijf of zes woningen, is helaas niet in deze wet opgenomen onder verwijzing naar de -inmiddels onzekere komst van de - Omgevingsvergunning. Een ander belangrijk knelpunt van het projectuitvoeringsbesluit

is het ontbreken van (voldoende) faseringsmogelijkheden; hetgeen eveneens naar de Omgevingsvergunning is verwezen. Vraagtekens bij voorstel Stortbesluit Aannemersfederatie Nederland acht het verstandig in de Crisis- en Herstelwet toch in deze faseringsmogelijkheden te voorzien. De werking van de Chw kan ook verbeteren door het opnemen van een stimuleringsfonds of –bijdrage indien bij

de uitvoering van projecten van nationale betekenis gebruik wordt gemaakt van het mkb. Tenslotte plaatst Aannemersfederatie Nederland vraagtekens bij het voorstel (3e tranche Besluit uitvoering Chw, Stortbesluit Bodembescherming hoofdstuk IIIA) op een aantal aangewezen locaties niet langer een bovenafdichting aan te brengen, die tegengaat dat water in de gestorte afvalstoffen infiltreert.

(Advertentie) projectbegeleiding en garantie 132x94_Opmaak 1 22/02/12 13:36 Pagina 1

Voor bouwprofessionals

Anders rijden Deze uitgave van BouwTotaal staat in het teken van mobiliteit. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de BedrijfsautoRAI 2012 die plaatsvindt van 17 tot en met 21 april. Vooral het mannelijk deel van de beroepsbevolking in de bouw is erg gevoelig voor al dat glimmende blik. Natuurlijk, een vervoermiddel in de bouw moet functioneel zijn, maar graag ook heel mooi. Geen duffe doosjes op wielen meer, maar strakke bedrijfswagens waar je ook nog de sier mee kunt maken. Daarnaast is er veel aandacht voor duurzaam rijden. Dus rijden met een lage CO2-uitstoot en weinig brandstof. Elektrische en hybride voertuigen winnen daarbij langzaam terrein. High-tech motoren die ons milieu zoveel mogelijk moeten sparen. Dit uiteraard in combinatie met zo licht mogelijke constructies, die bovendien veilig zijn. Uiteraard is deze trend toe te juichen, maar toch bekruipt mij het gevoel dat al die voertuigen vooral worden gemaakt om er comfortabel heel veel kilometers mee te kunnen maken. En juist daarin zijn we erg goed in Nederland. Aannemers uit het oosten rijden ’s ochtends zeer vroeg naar het westen en zwaaien naar collega’s die van het westen naar het oosten rijden. Prefab betonnen vloeren voor een project in het zuiden bestellen we in het noorden en de gevels voor dat project in het noorden komen uit het zuiden. Als we nu eens proberen om lokale projecten te bouwen met lokale aannemers en lokale producten, dan halen we volgens mij tien keer meer winst dat zuinige voertuigen bouwen. Maar ja, daar hebben ze op de BedrijfsautoRAI natuurlijk geen aandacht voor…

Frank de Groot Hoofdredacteur

Volg ons op:

Projectbegeleiding en garantie n n n n

Adviezen Technische ondersteuning Training voor verwerkers Projectgarantie van 10 jaar op systemen

@bouwtotaal

PCI Tegellijmsystemen en bouwchemische producten

www.basf-cc.nl/PCI

www.bouwtotaal-online.nl


AC20_ «IMR» format : 265 x 385_ BOUWTOTAAL_ VERSION 2012_HOL-NL _ PPQ _ V1 _ 100%

Kleiner, dunner, beter : dát is technologische vooruitgang Waarom zou het voor uw isolatiematerialen anders zijn?

ACTIS, DUNNE MULTIREFLECTERENDE ISOLATIE

RCS CARCASSONNE 380 986 265

ACTIS heeft de weg van de vooruitgang gekozen bij de ontwikkeling van een exclusieve isolatietechnologie voor daken, zolders, muren en vloeren: een dun, reflecterend meerlaagse isolatiemiddel dat zowel ’s zomers als ’s winters een uitstekend thermisch comfort biedt. ACTIS meet de thermische efficiëntie van haar isolatiematerialen aan de hand van een methode die gebaseerd is op testen in werkelijke gebruiksomstandigheden. Met de eenvoudig te plaatsen dunne isolatiematerialen van ACTIS kunt u ruimte besparen maar bent u alsnog verzekerd van een duurzame en efficiënte isolatie.

AB

RIQUE E N

F

Voor meer informatie kunt u contact openen met 06-46612360 of kunt u een e-mail sturen aan verkoop@actis-isolation.com Ook kunt u een bezoek brengen aan onze website www.actis-isolation.com

A

UF

D

M

N

IN

France

ACTUR

E

AC20_2012_IMR_265x385_Bouwtotaal_HOL-NL.indd 1

01/02/12 09:25


ACTUEEL Bedrijfsnieuws FEK Metaal en Sunflex beklinken samenwerking FEK Metaal BV in Waalwijk is een samenwerking aangegaan met het Duitse bedrijf Sunflex. Het betreft een licentieovereenkomst voor de engineering, de productie en montage van Sunflex balkonbeglazingssystemen. Doordat FEK Metaal het gehele proces in eigen huis heeft, kan er goed worden ingespeeld op de eisen en behoeftes van de Nederlandse markt. Het gaat hierbij om schuifsystemen en schuif-draaisystemen die volledig in Waalwijk zullen worden geproduceerd.

‘Waar nodig worden de concepten van het Duitse bedrijf Sunflex door ons aangepast en doorontwikkeld, waardoor het balkonbeglazingssysteem volledig aansluit bij de eisen en wensen van de Nederlandse markt. Reeds jaren voeren wij balkonbeglazingssystemen in ons assortiment, waardoor wij inmiddels over veel expertise beschikken. Tevens hebben wij al veel ervaring met de montage en met de afhandeling bij de klant. We willen echter, naast de productie van aluminium en stalen balkon- en traphekken en aluminium balkons, zelf balkonbeglazingssystemen gaan produceren. Sunflex bood ons een concept wat volledig aansluit op onze behoeftes’, aldus directeur Martin Bont.

Licentie

Bont vervolgt: ‘Wij hebben voor het Duitse bedrijf Sunflex gekozen, omdat wij niet het wiel opnieuw wilden uitvinden. Sunflex levert haar producten al meer dan 25 jaar met succes over de hele wereld. Het bedrijf heeft een uitstekende reputatie en heeft een balkonbeglazingssysteem dat volledig bij ons past. Zij bieden ons zelfs de mogelijkheid om aanpassingen aan te brengen ten behoeve van een probleemloze productie binnen onze organisatie, en ten aanzien van de behoeftes en eisen van de Nederlandse markt. Ook gaan we de concepten verder doorontwikkelen, waar zij ook weer van kunnen profiteren.’ FEK Metaal is al dertig jaar actief op de Nederlandse markt en produceert in Waalwijk balkon- en galerijhekken, traphekken, leuningen en privacyschermen. ‘De vraag naar balkonbeglazingssystemen blijft toenemen. Niet alleen voor nieuwbouw, maar zeker ook voor bestaande gebouwen. De verschuifbare balkonbeglazing zorgt ervoor dat je je balkon zomer en winter kunt gebruiken; weer of geen weer. Je krijgt er een comfortabele buitenruimte bij, maar ook geluidsoverlast wordt verminderd. Tevens beschermt de beglazing tegen wind, stof en vuil, zoals bladeren. Daarbij blijft het balkon een gewoon open balkon, als je de glazen panelen wegschuift. Ze kunnen compact tegen de zijmuren worden weggeklapt, waardoor er sprake is van weinig ruimteverlies. De systemen zullen door FEK Metaal aan professionele bouwbedrijven alsook aan particulieren worden geleverd. Wij zorgen voor de productie, de levering en de gehele montage van de systemen’, aldus Bont.

5

UNETO-VNI geeft jonge ondernemers ruim baan UNETO-VNI heeft besloten om jonge ondernemers en managers een eigen platform te geven binnen de brancheorganisatie. Onder de naam ‘Jong UNETO-VNI’ gaat het platform activiteiten ontplooien die vooral gericht zijn op het ontwikkelen van ondernemers- en managementvaardigheden. Voorzitter van het platform is Bart Trip (38) van installatiebedrijf Trip Totaal Installateur uit Smilde. Voorzitter Bart Trip van het Platform Jong UNETO-VNI is enthousiast over de oprichting: ‘Via het platform kunnen jonge ondernemers en managers veel van elkaar leren. Beginnende ondernemers of managers worden meteen in het diepe gegooid en kunnen daarbij wel wat hulp gebruiken. Jong UNETO-VNI biedt deze groep niet alleen een ontmoetingsplatform, maar organiseert ook praktische bijeenkomsten, gericht op het ontwikkelen van ondernemers- en managementvaardigheden.’ Voorheen waren de activiteiten voor jonge ondernemers binnen UNETO-VNI gebundeld in de vakgroep Jonge ondernemers. Met de omzetting naar een platform krijgen jonge ondernemers en managers binnen de vereniging meer armslag. Jong UNETO-VNI is bedoeld voor ondernemers en managers van bij de brancheorganisatie aangesloten installatiebedrijven en detaillisten. De leeftijdsgrens is vastgesteld op veertig jaar en sluit daarmee aan bij de maximale leeftijd die wordt gehanteerd door andere brancheorganisaties. Trip: ‘Dit vergemakkelijkt de samenwerking met collega-branches waarmee we in het kader van ketenintegratie steeds meer te maken krijgen.’

Organisatie

De organisatie van het platform is in handen van vijf personen (voorzitter en vier leden) die zoveel mogelijk het ledenbestand van UNETO-VNI weerspiegelen

wat betreft bedrijfstype, -grootte en regio. Trip: ‘Jong UNETO-VNI krijgt een regionale structuur om de drempel voor deelname aan activiteiten zo laag mogelijk te houden. Daarom hebben we gekozen voor vier regio's: Noord (Friesland, Groningen, Drenthe), Oost (Overijssel, Gelderland), West (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Flevoland) en Zuid (Zeeland, Noord-Brabant, Limburg).’ Het platform kent geen leden en dus ook geen contributie. Voor de financiering van algemene kosten wordt een jaarlijks

Na flink omzetverlies in de jaren 2009 en 2010 groeide de omzet van de bouw in 2011 met 4,5%. Hierdoor werd een periode van bijna twee jaar waarin de omzet daalde, tijdelijk beëindigd. Betere weersomstandigheden in 2011 ten opzichte van 2010 en de verlaagde BTW op arbeidsloon waren de belangrijkste oorzaken die hierop van invloed waren. Niet alle bouwbedrijven lieten echter een omzetgroei zien.

Kleine bouwers profiteerden van laag BTW-tarief

Kleine bouwbedrijven in de woningen utiliteitsbouw (B&U) lieten in 2011 de hoogste omzetgroei zien van meer dan 8%. Deze kleine aannemers (1 tot 10 werkzame personen) werken over het algemeen vaker in de door de recessie minder geraakte renovatiemarkt en profiteerden hierdoor ook van het tijdelijke lage BTW tarief op arbeid bij verbouwingen. De regeling werd ingevoerd op 1 oktober 2010 en eindigde één jaar later. Dat er een duidelijk effect van deze regeling op de omzetten was blijkt uit de kwartaalcijfers. In het derde kwartaal 2011, het laatste kwartaal dat de regeling van kracht was, groeide de omzet van de kleine B&U bouwers met 14,2% (j.o.j.). Toen de regeling in het vierde kwartaal

budget aangevraagd uit de algemene middelen van de vereniging.

Ronald Boers nieuwe voorzitter Aluminium Centrum Ronald Boers is met ingang van 2 februari 2012 de nieuwe voorzitter van het Aluminium Centrum. Hij volgt daarmee Frans Kurvers van APT Kurvers op die ruim vijf jaar lang, met veel toewijding, voorzitter is geweest van het Aluminium Centrum en zeven jaar lang bestuurslid. Ronald Boers is eigenaar van BOAL Group (aluminium extrusie & kassenbouw systemen). Net als zijn eigen organisatie ziet hij het Aluminium Centrum als een familiebedrijf: ‘De sterkte van de groep als geheel moet de latente onderliggende behoefte naar individuele optimalisatie overtreffen. Of de organisatorische complexiteit nu ligt in het hebben van productielocaties in meerdere landen, zoals bij BOAL, of in het hebben van

Tijdelijk omzetherstel MKB-bouw Omzetgroei voor gehele bouwsector

Voorzitter Bart Trip van het Platform Jong UNETO-VNI.

2011 was beëindigd daalde de omzet van deze bedrijven met -/-4% (j.o.j).

Flink omzetherstel middenbedrijf

Het middenbedrijf liet in 2011 een flink herstel zien van ruim 7%. Deze bouwbedrijven met 10 tot 100 werkzame personen profiteerden enigszins doordat bouwprojecten vaak in afgeslankte kleinere stukjes naar de markt komen en zij hierdoor ook kunnen inschrijven op deze aanbestedingen. Ook zijn veel van deze middelgrote bouwers zich meer gaan richten op de renovatiemarkt en zijn er door reorganisaties van grote bouwbedrijven, waarbij het personeelsbestand werd ingekrompen, ook simpelweg meer middelgrote bouwbedrijven Omzetontwikkeling B&U bouwbedrijven naar aantal werkzame personen, 2009-2011.

leden/begunstigers uit diverse deelmarkten, een duidelijk, gemeenschappelijk te dragen doel moet deze complexiteit beheren, niet pogen te elimineren.’ Ronald Boers: ‘Ik zal me inzetten om met mijn collegae bestuursleden de directeur en werknemers te voorzien van reflectie en hen uit te dagen om een passend organisatiemodel te gebruiken om alle betrokkenen trots deelgenoot te laten zijn van ons unieke Aluminium Centrum.’

Maurice van Sante ING Economisch Bureau Twitter: @MauricevanSante Maurice.van.sante@ing.nl

gekomen. Hierdoor nam hun totale omzet in de statistieken toe. De omzetgroei in 2011 moet daarbij ook in perspectief gezien worden met de enorme krimp die de middelgrote bouwers doormaakten in 2009 en 2010 van in totaal 30%.

Wederom omzetdaling grote bouwbedrijven

Grote bouwbedrijven actief in de woning- en utiliteitsbouw lieten in 2011 wederom een krimp zien. Deze bedrijven zijn vooral actief in de nieuwbouw en afhankelijk van grote projectontwikkelingen welke door de huidige economische malaise relatief vaker geen doorgang vinden.

10%

5%

0%

-5%

-10%

Ook in 2011 daalde de omzet van grote B&U bouwbedrijven

-15%

-20% 1 - 9 werkzame personen

10 - 99 werkzame personen 2009

2010

Bron: CBS, bewerkt door ING Economisch Bureau

2011

> 99 werkzame personen


Waarvoor gebruik jij Aquapanel Cement Board? Optoppen

Uitbouw en gevelrenovatie Carport en buitenplafond

Tuinmuur en serre

Kelder

Aquapanel® Cement Board Outdoor Buiten gewoon slimmer: ■ ■ ■ ■ ■

Uitgebreide toepassingsmogelijkheden Snel en eenvoudig te verwerken Licht van gewicht Geluids- en brandwerend, wind- en waterbestendig Eenvoudig totaalsysteem met garantie

www.knauf-aquapanel.nl

Aquapanel_adv_289x415.indd 1

01-03-12 12:03


ACTUEEL Bedrijfsnieuws Heropening Multimate in Oldenzaal Multimate heropende op 16 maart 2012 haar bouwmarkt op Prossinkhof 34 in Oldenzaal. Door een interne verbouwing, waarbij er een aantal panden bij de bestaande bouwmarkt is getrokken, is de winkelruimte met ruim 700 m² uitgebreid. Hierdoor bedraagt de oppervlakte van de winkel nu bijna 3.000 m². Klanten kunnen nu nog beter worden bediend. De verbouwde bouwmarkt is te vinden op Prossinkhof 34 in Oldenzaal. Eigenaar Danny Marsman is erg blij met de verbouwing. Naast de uitbreiding van zijn verfassortiment is er ook behang aan het assortiment toegevoegd, hierdoor kan hij nog beter zijn klanten bedienen. De kracht van Multimate bouwmarkten is gelegen in het zelfstandig ondernemerschap. Multimate is een complete bouwmarkt, die de klant alles kan bieden voor de juiste uitvoering van de klus in en om het huis. En dat gaat verder dan het leveren van de materialen. Kijk op www.multimate.nl voor de laatste trends, klustips en een selectie uit het assortiment.

Sigma Service Centers nu ook op zaterdag open

7

Vergelijkingssite exploitatiekosten en energielasten Op www.hoegroenismijnkozijn.nl kunnen woningeigenaren met behulp van een referentiewoning zien hoeveel zij kunnen besparen op hun exploitatiekosten en op de energielasten met de keuze voor een kozijn. De besparingen kunnen oplopen tot 322 euro per jaar per woning. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek dat is uitgevoerd door diverse onafhankelijke partijen. De site is van Verweij Houttechniek uit Woerden. Aan de hand van kengetallen wordt de energie- en milieubelasting van LamikonLongLife kozijnen, die zijn vervaardigd uit 100% FSC hout, vergeleken met tropisch hardhouten kozijnen. Door de U-waarde van <0,8 voor de Lamikon LongLife++ Passiefkozijnen (inclusief een dichte muuraansluiting) scoren zij op de milieubarometer het best. ‘Met het Convenant Energiebesparing Corporatiesector onder de arm mag de woningcorporatie een hoger huurtarief berekenen voor een beter geïsoleerde woning. Zo betaalt de investering zich terug. De bewoner heeft daarnaast een voordeel in het energiever-

bruik dat beduidend hoger is dan de hogere huurkosten. De woonlastenwaarborg, een afspraak tussen de Woonbond en Aedes, zorgt er voor dat de huurverhoging niet hoger is dan de besparing die het oplevert op de energierekening’, zegt Ruud Verweij van Verweij Houttechniek.

Ketenpartijen achter Lamikon

Verweij Houttechniek is initiatiefnemer van de website en één van de drijvende krachten achter Lamikon. Dit is een samenwerkingsverband tussen onderhoudsbedrijven, kozijnfabrikanten en toeleveranciers. De samenwerking tussen

Transportleiders slagen voor cursus VOBN Op 19 maart ontvingen acht medewerkers van verschillende betonmortelcentrales hun diploma Transportleider-VOBN uit handen van VOBN voorzitter Ronel DielissenKleinjans en VOBN directeur Ron Peters. In een opleidingstraject van elf maanden zijn deze mensen bijgeschoold op de modules organiseren, leiding geven, communicatie en logistiek.

Vier Sigma Service Centers, strategisch verdeeld over Nederland, gaan vanaf 24 maart ook op zaterdag van 7.00 – 12.00 uur open. Het gaat om de filialen in Den Bosch, Utrecht, Zwolle en Zaandam. Met de verruiming van de openingstijden wil Sigma speciaal de kleinere schilder en ZZP’er van dienst zijn die in het weekend doorwerkt.

Nieuw directieteam BDA Groep Bij BDA wisselt de wacht. Prof. ir. Nico Hendriks en Albert van den Hout, sinds eind jaren zeventig het gezicht van BDA, hebben hun directietaken overgedragen aan een nieuw directieteam uit eigen gelederen. Het nieuwe team bestaat uit Johan Sanders, ing. Chris van der Meijden en ing. Rob Versluis. Hendriks en Van den Hout blijven in beeld als professional partner. De BDA Groep is sinds 1 juli 2010 onderdeel van de Kiwa organisatie. Uit deze overname is in 2011 een nieuwe afdeling ontstaan: Het Kiwa BDA Expert Centre Building Envelope, gevestigd Avelingen West 24 te Gorinchem, waarvan Nico Hendriks is aangesteld als chairman.

de ketenpartijen is in staat om innovatieve, duurzame producten te leveren. Met Lamikon bewijzen zij dat er een duurzaam alternatief is voor tropisch hardhout.

Leden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelbedrijven in Nederland (VOBN) maken de ambitie van het keurmerk Beton Bewust waar. ‘Dit diploma is weer een stap verder in de professionalisering van de betonmortelbranche’, verklaarde directeur VOBN Ron Peters bij de overhandiging. ‘Betrouwbaarheid van levering is één van de speerpunten van het keurmerk. De opleiding Transportleider levert aantoonbaar gekwalificeerde personeelsleden op. Dat komt de logistiek en de veiligheid in de branche ten goede.’ Door het diploma van VOBN kunnen de transportleiders zich verder ontwikkelen en doorgroeien binnen de eigen onderneming. Met 52 jaar was Bart Hubbers van Bruil Beton&Mix uit Ede de oudste deelnemer die plaats nam in de schoolbank: ‘Mijn werkgever heeft mij geadviseerd en gemotiveerd deze opleiding te volgen. Ik heb er zoveel van geleerd dat ik mijn jongere collega’s zal adviseren om deze opleiding ook te doen.’ Een onderdeel van de opleiding is het schrijven van een verbeterplan voor een onderdeel van de eigen onderneming. Bij twee ondernemingen worden de aangedragen verbeteringen al doorgevoerd. Bij de andere deelnemers worden de plannen nog besproken of aangepast voor implementatie om Beton Bewust te ondernemen.

Beton Bewust

John Frijters van Mebin b.v. Breda (rechts) ontvangt zijn diploma uit handen van Ronel Dielissen (links) en Ron Peters (midden).

Bijna alle VOBN leden voeren het Beton Bewust Keurmerk. Op vijf onderdelen hebben deze bedrijven ambities onderschreven; betrouwbaarheid van levering, kwaliteit betonmortel, lage CO2, hergebruik en sluiten van materiaalkringloop en arbeidsveiligheid. Betonmortelleveranciers met het Beton Bewust logo sluiten qua product en ondernemen naadloos aan op ontwikkelingen voor een maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering.

(Advertentie)

Maak kennis met ons Totaalconcept: van inmeten tot eindmontage

T I M M E R FA B R I E K

GEBRS BOS BV

Zuidzijde 152 Postbus 4 2977 ZG Goudriaan T 0183-583583 F 0183-582678 info@tifabos.nl www.tifabos.nl


8

VSB FORUMDISCUSSIE

Veiligheid en ergonomie: overtuigende argumenten voor hefsteiger Efficiënt, ergonomisch verantwoord en veilig werken, speelt in alle fasen van het bouwproces een belangrijke rol. Daarom ook kiezen steeds meer bedrijven voor de hefsteiger. Naast de ergonomische werkomstandigheden die de hefsteiger biedt, profiteert de gebruiker van de grote veiligheid en gebruiksvriendelijkheid. De voordelen en mogelijkheden van dit arbeidsmiddel kwamen tijdens een speciale forumdiscussie over dit onderwerp aan de orde. De hefsteiger is een gewild arbeidsmiddel om veilig op hoogte te kunnen werken aan onder meer gevels, torens, bouwwerken of bruggen en in de industrie. Zo’n hefsteiger bestaat uit een lang werkplatform dat de gebruiker veel bewegingsvrijheid geeft. Naast het werkplatform, dat in variabele afmetingen leverbaar is, bestaat de hefsteiger uit een grondframe of (rijdend) chassis en één of twee masten. Met behulp van een aandrijving kan het werkplatform met mensen én materiaal op iedere gewenste hoogte worden gebracht. Een hefsteiger kan ook modulair worden uitgevoerd. Aanpassingen aan de vorm van de gevel kunnen op deze manier eenvoudig worden gerealiseerd. Zelfs het werken aan schuine gevels of gevels met uitsparingen is met de hefsteiger mogelijk.

Keuze hefsteiger biedt voordelen

De hefsteiger is niet het enige arbeidsmiddel waarmee veilig op hoogte kan worden gewerkt. Rolsteigers, stalen steigers, hangbrug- en gevelonderhoudsinstallaties zijn slechts enkele voorbeelden van andere arbeidsmiddelen. Dat maakt het voor projectleiders en uitvoerders lang niet altijd eenvoudig om steeds dat arbeidsmiddel te kiezen dat het best bij bepaalde werkzaamheden of bouwwerken past. Waar wordt de keuze voor de hefsteiger eigenlijk door bepaald? André Los van Reco: ‘Eén van de belangrijkste argumenten om voor de hefsteiger te kiezen, is de snelle montage. Er wordt gewerkt met geprefabriceerde

elementen, waar het werkplatform aan wordt gehangen. Zeker wanneer je de montagetijd met die van een steiger vergelijkt, is een grote tijdswinst te boeken.’ Koen Geuens van Alimak Hek vult aan: ‘Daarnaast werkt de gebruiker van de

hefsteiger altijd ergonomisch op de beste hoogte. En een ergonomisch verantwoorde werkomgeving zorgt voor meer efficiency. Veel klanten vinden het daarnaast nuttig dat met een hefsteiger het werk altijd in zicht is. Dat kan belangrijk zijn wanneer de werkzaamheden aan de gevel bepalend zijn voor het gevelbeeld. Bovendien is het werkplatform ook vaak van doorslaggevend belang: je hebt altijd stroom ter beschikking, het materiaal kan meteen mee naar boven en dankzij de beveiliging is het onmogelijk om de hefsteiger te zwaar te beladen. Daar staat wel tegenover dat de verankeringen - vergeleken met die van stalen steigers - weliswaar meer plaats in beslag nemen, maar dat er tegelijkertijd ook minder nodig zijn.’

VSB-forumdiscussie De VSB-forumdiscussie is een initiatief van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Door hun jarenlange ervaring beschikken de VSB-leden over een onschatbare hoeveelheid kennis en deskundigheid. Die knowhow wordt nu ook via de forumdiscussie overgedragen. Tijdens de discussie passeren onder meer de stand der techniek, ontwikkelingen en aandachtspunten voor potentiële gebruikers de revue. De VSB-Forumdiscussie wordt vier maal per jaar georganiseerd, waarbij actuele of relevante onderwerpen centraal staan. De bijeenkomsten vinden plaats onder auspiciën van de PR-commissie van de VSB. Deelnemers aan de VSB-Forumdiscussie over hefsteigers waren Pieter Majoor van Böcker Nederland (Velddriel), Jeroen Jansen van Jako Bouwmachines (Malden), André Los van Reco Technisch Materieel (Koudekerk aan den Rijn) en Koen Geuens van Alimak Hek (Middelbeers).

Niet eendimensionaal denken

Hefsteigers laten zich dus snel en eenvoudig opbouwen, terwijl het ruimtegebruik bescheiden is. Daardoor zijn ze breed inzetbaar en lenen ze zich uitstekend voor het uitvoeren van werkzaamheden aan hoge gevels, torens, bouwwerken of bruggen. Ook op scheepswerven en in de (chemische) industrie komen we de hefsteiger tegen. Voorbeelden van toepassingsgebieden zijn nieuwbouw-, renovatie, montage-, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, schilder- en installatiewerk, plaatsen van kozijnen, en metselwerken. Als je de mogelijkheden zo op rij zet, zou je verwachten dat op elke hoek van de straat een hefsteiger te zien is. Dat is geenszins het geval. Blijkbaar moet ook met een


9

VSB FORUMDISCUSSIE projecten blijkt een combinatie van arbeidsmiddelen, zoals de hefsteiger en steiger, de ideale oplossing. We moeten af van het eendimensionale denken en meer in oplossingen denken. Oplossingen waarin verschillende arbeidsmiddelen naast elkaar worden ingezet.’

Continue innovatie zorgt voor groei

De techniek achter de Pieter Majoor: ‘Omdat de hefsteiger prefab wordt geleverd, hoeven alleen de masten maar te worden gemonteerd.’

aantal voorwaarden rekening worden gehouden. Kunnen de deelnemers aan de discussie daar een aantal voorbeelden van geven? André Los: ‘Om te beginnen vergt de inzet van de hefsteiger een zeer goede en strakke planning.’ Jeroen Jansen van Jako Bouwmachines vult aan: ‘Daarnaast mag de gevel niet té grillig zijn. Per slot van rekening moet de verticale beweging van de hefsteiger wel de gevel kunnen volgen. En ook de aannemer zal goed georganiseerd moeten werken.’ Koen Geuens: ‘Het is goed wanneer projectvoorbereiders leren om minder eendimensionaal te denken. Nu is het vaak nog zo dat er voor een hefsteiger wordt gekozen óf voor een traditionele steiger. Voor veel

hefsteiger is zich altijd blijven ontwikkelen. Dat heeft geleid tot hefsteigers die volledig modulair van opzet zijn en geleverd worden in een ongekend groot aantal uitvoeringen. Pieter Majoor van Böcker Nederland: ‘Het product is zo innovatief en toekomstgericht dat wij hebben besloten om ze zelf te gaan produceren. Wij zien het als het arbeidsmiddel van de toekomst dat uit oogpunt van kosten en productiviteit voor klanten veel te bieden heeft.’ Die klanten zijn onder steeds meer beroepsgroepen te vinden, zoals gevelbekleders, metselaars en onderhouds- en reparatiebedrijven. Koen Geuens: ‘Sinds ik 25 jaar geleden in de hefsteigermarkt stapte, is de markt snel gegroeid. De afgelopen decennia heb ik vaak kennisgemaakt met aannemers die dankzij de hefsteiger meer werk met minder mensen konden doen. Dat toont nog maar eens aan dat de hefsteiger meer mogelijkheden biedt dan menigeen vermoedt.’ Een recente ontwikkeling is de introductie van aluminium hefsteigers. Wat mogen gebruikers daarvan verwachten? Koen Geuens: ‘Voordeel van de aluminium varianten is dat je de steiger bij wijze van spreken met de hand kunt opbouwen. Daar staat tegenover dat de uitvoering van de aluKoen Geuens: ‘Veiligheid en ergonomisch werken belangrijkste thema’s bij keuze van hefsteiger.’

minium masten groter is, waardoor het werken ter plaatse lastiger wordt. Wij merken dat de aluminium hefsteigers vooral in mediterrane landen wordt toegepast. De straatjes zijn daar smaller en de opbouwmogelijkheden beperkter. Een aluminium variant is voor dergelijke situaties ideaal.’

Goede planning vereist

De groeiende belangstelling voor de hefsteiger is niet alleen te danken aan innovaties. Vooraleerst is het de snelle montage die de hefsteiger zo interessant maakt. De montage wordt daarbij zoveel mogelijk vereenvoudigd door standaardconfiguraties die vooraf zijn berekend, getekend en vastgelegd in de handboeken van de betreffende leveranciers. En waar afwijkende uitvoeringen nodig zijn, wordt door de leverancier de berekening uitgevoerd. Veel van de hefsteigers worden daarbij door de opdrachtgever gehuurd. Hoe verloopt dat traject van eerste kennismaking tot uiteindelijk gebruik? En waar moet de klant op letten? ‘Aanvragen voor verhuur van hefsteigers komen bijna altijd binnen via het bedrijfsbureau’, aldus Jeroen Jansen. ‘Daarbij proberen we zoveel mogelijk van de opdracht te weten te komen. Welke werkvolgorde wordt gevolgd? Hoe werkt het bedrijf? Op basis daarvan komen we tot

Positief effect Richtlijn Steigers De Richtlijn Steigers waarin alle aspecten voor steigerbouw, -gebruik, en -toezicht gedetailleerd zijn vastgelegd, is de afgelopen jaren bepalend geweest voor steigerbouwend Nederland. Tegelijkertijd heeft de komst van de richtlijn gezorgd voor meer aandacht voor veiligheid, kwaliteit en deskundigheid. Heeft de Richtlijn Steigers ook zijn invloed op de markt voor hefsteigers? Koen Geuens: ‘Jazeker. Met de komst van de richtlijn is het berekenen en controleren een vanzelfsprekendheid geworden en wordt duidelijk dat het werken op de steiger én hefsteiger de nodige voorbereidingen vergen.’ Pieter Majoor vult aan: ‘Aan de steiger wordt ook steeds meer gerekend en getekend. Dat brengt kosten met zich mee, die met de keuze voor de hefsteiger kunnen worden voorkomen. In die zin heeft de richtlijn ook een positief effect op onze markt.’

een advies.’ André Los vult aan: ‘Wij maken per project een afweging welk arbeidsmiddel voor welke activiteit moet worden ingezet. De verschillende mogelijkheden worden op rij gezet en

impuls wordt gegeven aan de veiligheid, zijn er meer mogelijkheden om het veilig werken op hoogte te bevorderen. Zo wordt er voor het werken met hefsteigers een groot aantal trainingen en opleidingen verzorgd. Hierbij kan worden gedacht aan de trainingen Veilig werken op hoogte, Werken met valbeveiliging, Werken met lijnen A, Werken met lijnen B en Reddend werken met lijnen. De veiligheid wordt daarnaast gewaarborgd door stelselmatige keuringen van het materieel. André Los: ‘Iedere hefsteiger wordt bij ons op bedrijf aan een machinekeuring onderworpen. Daarnaast wordt er steeds op locatie een Jeroen Jansen: ‘De voordelen van de combinatie steiger en hefsteiger worden té vaak over het hoofd gezien.’

verwerkt in een advies waar offerte voor wordt gedaan.’

Veiligheid prioriteit

Wie met een hefsteiger of ander arbeidsmiddel gaat werken, doet er goed aan om in de voorbereidings-, opbouw-, gebruiksen demontagefase aandacht te besteden aan de veiligheid van monteur en gebruiker. Die aandacht dient zich niet alleen te richten op de hefsteiger zelf, maar ook op de omgeving waar de hefsteiger wordt toegepast en aan het gebruik. De brochure ‘Veilig werken met de hefsteiger’, die kosteloos bij het VSBsecretariaat kan worden aangevraagd, geeft hierover alle informatie. De flyer bevat zowel voor de monteur als voor de gebruiker een handige checklist. Na het

opstellingskeuring verricht.’ Pieter Majoor vult aan: ‘Vervolgens worden op locatie de gebruikers geïnstrueerd en ‘wegwijs’ gemaakt op de hefsteiger.’ Koen Geuens: ‘De veiligheid wordt verder gewaarborgd doordat er minimaal twee personen tegelijk op de hefsteiger aanwezig moeten zijn. Overstappen mag daarnaast alleen wanneer beide machines voorzien zijn van de nodige veiligheidsvoorzieningen.’

André Los: ‘Inzet van hefsteiger vergt zeer goede en strakke planning.’

afvinken van een aantal vragen is direct duidelijk of de veiligheid is gegarandeerd. Alhoewel met de flyer een belangrijke

(Advertentie)

WWW.RIJPLATEN.NL


ONWEERSTAANBAAR AANBOD VOOR ONDERNEMENDE VOETBALFANS

HET 3-4-3 VOORDEEL VAN RENAULT BEDRIJFSWAGENS ALLEEN TIJDENS DE BEDRIJFSAUTORAI 3 JAAR 0% FINANCIAL LEASE

0%

*

RENAULT KANGOO VANAF € 9.990,-

RENAULT TRAFIC VANAF € 17.590,-

RENAULT MASTER VANAF € 20.090,-

www.renault.nl

*Verkiezing International Van of the Year geldt voor Kangoo Z.E. Aanbiedingen geldig van 02-04-2012 t/m 02-07-2012. Kijk voor informatie over aanbiedingen op andere modellen en de exacte voorwaarden op renault.nl. Renault Kangoo Express vanaf € 9.990,- excl. BTW en BPM. Renault Trafic vanaf € 17.590,- excl. BTW en BPM. Renault Master vanaf € 20.090,- excl. BTW en BPM. Prijzen excl. verwijderingsbijdrage, leges, kosten rijklaar maken. Leaseprijs Renault Kangoo Express vanaf € 345,- per maand. Leaseprijs Renault Trafic vanaf € 449,- per maand. Leaseprijs Renault Master vanaf € 525,- per maand. Prijzen op basis van Full Operational Lease via Renault Business Finance excl. BTW, brandstof, vervangend vervoer o.b.v. 48 mnd/20.000 km/jr. Het 0% financial lease aanbod is geldig van 13-04-2012 t/m 24-04-2012. Buiten deze periode is het financial lease aanbod 1,9%. Informeer naar een aantrekkelijk leasetarief of reparatie onderhoudscontract bij Renault Business Finance. Leaseprijs per 01-04-2012. Op elke nieuwe Renault Kangoo Express, Trafic en Master geldt een fabrieksgarantie van 2 jr. zonder kilometerbeperking. 12 jr. plaatwerkgarantie (m.u.v. Master; deze behoudt 6 jaar plaatwerkgarantie). Getoonde modellen kunnen afwijken van standaarduitvoering. Drukfouten, prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie, de voorwaarden en/of een dealer bij u in de buurt, bel gratis 0800-0303 of kijk op bedrijfswagens.renault.nl. Financieringsaanbod alleen geldig op nieuwe Renault bedrijfswagenorders tussen 02-04-2012 t/m 02-07-2012. Jaarlijks kostenpercentage bedraagt 0%, maximaal te financieren bedrag: € 20.000. Looptijd min. 12 en max. 36 maanden. Renault Business Finance en Renault behouden zich het recht voor de actie op elk moment zonder opgave van reden te wijzigen of te beëindigen. Slottermijn niet mogelijk. Bedragen zijn afgerond op hele euro’s. Rentewijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Min./max. verbruik: 4,4-9,8 l/100 km. Resp. 19,2-12,7 km /l. CO2: 115-260 g/km.


Thema Mobiliteit

11

BedrijfsautoRAI 2012:

alle truckmerken doen mee

Alle truckmerken doen mee aan BedrijfsautoRAI 2012: DAF, Fuso, GINAF, Hytruck by GINAF, Iveco, MAN, Mercedes-Benz, Renault Trucks, Scania, STRATOR Trucks Terberg, Volvo en Wierda Voertuig Techniek laten van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 april allen hun nieuwste modellen in Amsterdam RAI zien. BedrijfsautoRAI is hét nationale platform voor duurzaam wegtransport en wordt op zaterdag 21 april traditioneel afgesloten met de Chauffeursdag. BedrijfsautoRAI 2012 richt zich vijf dagen primair op de nationale markt. Bezoekers vinden in het Europacomplex van Amsterdam RAI specifieke informatie over duurzaam wegtransport, inclusief alle innovatieve en nieuwe producten en

diensten. De beursvloer wordt ingedeeld in vier segmenten: Zware Bedrijfswagens (vrachtauto’s), Lichte Bedrijfswagens (bestelauto’s), Speciale Voertuigen (trailers en opbouwindustrie) en Onderdelen & Accessoires.

Openingstijden Dinsdag

17 april 10.00 - 11.00 uur Officiële opening, alleen voor genodigden Dinsdag 17 april 11.00 - 18.00 uur Woensdag 18 april 11.00 - 18.00 uur Holland-India dag Donderdag 19 april 11.00 - 22.00 uur Congres van 07.00 - 12.00 uur Vrijdag 20 april 11.00 - 22.00 uur Gerard de Rooy op Meet&Greet Zaterdag 21 april 10.00 - 17.00 uur Chauffeursdag en NK Truckpull Meer weten? Kijk op www.bedrijfsautorai.nl

Nieuw: NK truckpull 2012

Nieuw: BedrijfsautoRAI Buitenpark

In navolging van AutoRAI 2011 krijgt ook BedrijfsautoRAI 2012 een uitgebreid Buitenpark. Bij het onderdeel Innovatief Rijden kunnen bezoekers een mix van elektrische, hybride en andere duurzame voertuigen zelf uitproberen. De afdeling Speciale Voertuigen van RAI Vereniging toont er de laatste hightech producten en duurzame innovaties uit de branche. De overkoepelende chauffeursorganisatie O.S.C. organiseert diverse behendigheidsonderdelen waarbij chauffeurs tot het uiterste worden getest. Het Buitenpark - dat voor alle beursbezoekers gratis toegankelijk is - is een belangrijke toevoeging voor zowel deelnemers als bezoekers.

Op het buitenpark van BedrijfsautoRAI zal het eerste Toptruck NK Truckpull plaatsvinden. Tijdens dit kampioenschap gaan de sterkste mannen van Nederland tot het uiterste in een krachtmeting op vier intensieve onderdelen. Tussen de wedstrijden door kunt u een poging wagen op de letterlijk loodzware proeven. Het NK vindt plaats tijdens de Chauffeursdag op zaterdag 21 april.

Chauffeursdag

Op zaterdag 21 april staat de chauffeur centraal tijdens de BedrijfsautoRAI Chauffeursdag, die mede mogelijk wordt gemaakt door TVM verzekeringen. Amsterdam RAI biedt in samenwerking met O.S.C. en de deelnemers een spetterend programma. Optredens en demonstraties zorgen voor vermaak voor jong en oud. Doordat kinderen tot 14 jaar de gehele beursperiode gratis toegang hebben, leent de Chauffeursdag zich bij uitstek voor een dagje uit met het hele gezin.


...HET MEEST COMFORTABELE MES ÓÓIT!

Gzwvzuu bjd Gzouzuu Gggg& bdb Goozuu 100%boogkb

 voozuwkzodgug.100%boogkb.wko mwdoougdm vdvobub dvodgmkoudwkwod god.Gbukvoovwjd vm,bo,mo,ouwk.

Hoe lost u dit probleem op in 30 seconden?

tesa® 4600 Xtreme Conditions!

gvjkvoom&gd.gbukvoo:

De oplossing

kgmdwkofiookubomoogvm!

zbwzdboog voobouwbdjv,m,dovbo,gdvuubdjvogvm.umbo wk,uwmgdwg,doduduodgb.

tesa® 4600 Xtreme Conditions ■ Voor gebruik binnen- en buitenshuis ■ Isolatie van kabels tot 8000 Volt ■ Extreme temperatuurbestendigheid van -60 ° C tot + 260 ° C ■ Uitstekend bestand tegen oliën, zuren, oplosmiddelen, zout, water en UV-straling

dggv,moou!

www.tesa.nl


Thema Mobiliteit

13

Nieuw: BedrijfsautoRAI Congres

Naast het productnieuws brengt BedrijfsautoRAI 2012 een uitgebreid programma van presentaties en awarduitreikingen. Belangrijk onderdeel op de agenda is het BedrijfsautoRAI Congres op donderdag 19 april. Welke duurzame innovaties zijn momenteel beschikbaar voor de ondernemer in het wegtransport en wat kan de ondernemer verwachten op de lange termijn? Iedereen uit de branche is van harte welkom op het congres om de weg van nu tot 2035 uit te stippelen. Kwalitatieve partners in het congres zijn: TLN, EVO, BOVAG Truckdealers, Stichting Natuur & Milieu, IvDM, PEM, Havenbedrijf Rotterdam, TNO, Ministerie van Infrastructuur & Milieu en RAI Vereniging.

Meet&Greet met Dakar Rally rijders

Showplein en Klassiekerplein

Op het showplein en klassiekerplein kunt u genieten van bijzondere voertuigen. Op het in samenwerking met Truckstar gerealiseerde Showplein (Hal 1) presenteren de zeven grootste truckmerken ieder een showtruck. U kunt zich hier vergapen aan de crème de la crème onder de trucks. Het nostalgische Klassiekerplein (Hal 4) biedt een overzicht van verschillende historische vrachtwagens en bestelwagens, hetgeen een goed beeld geeft van de ontwikkelingen die de transportsector de afgelopen decennia heeft doorgemaakt.

Diverse trucks uit de Dakar Rally 2012 zijn op BedrijfsautoRAI 2012 te bewonderen. Bij Iveco (stand 01.240) staat de winnende truck van Gerard de Rooy. Op het Buitenpark komt Iveco bovendien met nog twee andere Dakar voertuigen: een Daily 4x4 en een Trakker. Groeneveld (stand 02.100) toont de Iveco Trakker Evo 2 van Hans Stacey. Op vrijdag 20 april is Gerard de Rooy ook zelf aanwezig voor een meet & greet met bezoekers. Op de stand van TVM verzekeringen komen de coureurs van het XDakar Team vertellen over hun ervaringen tijdens de Dakar Rally 2012.

18 april: Holland-India dag

Als onderdeel van een inkomende Indiase automotive delegatie, organiseren RAI Amsterdam, RAI vereniging en FIER Automotive een Holland-India dag tijdens BedrijfsautoRAI 2012. Een uitgelezen mogelijkheid om een delegatie met vertegenwoordiging van Indiase OEMs, MKB en (semi) overheid te ontmoeten, interessante sprekers te aanschouwen en kennis te nemen van de laatste ontwikkelingen over technologiewensen uit, en het zaken doen met, India.

Nominaties SV Innovation Award De SV Innovation Award wordt dit jaar voor de vijfde maal uitgereikt aan een bedrijf dat een innovatie heeft ontwikkeld ten behoeve van meer efficiency en/of technische verbeteringen op het gebied van wegtransport. De door ING Lease gesponsorde Innovation Award wordt uitgereikt tijdens de opening van de BedrijfsautoRAI 2012, op dinsdag 17 april. De letters SV staan voor Speciale Voertuigen, de afdeling binnen RAI Vereniging die de belangen behartigt van de carrosseriebouwers, oplegger- en aanhangwagenfabrikanten, leveranciers van componenten en laad- en losmiddelen. De afdeling SV is tezamen met de afdelingen Autovak en Auto’s initiatiefnemer van de BedrijfsautoRAI die wordt georganiseerd door Amsterdam RAI. Een vakkundige jury heeft alle inzendingen beoordeeld op innovatie, duurzaamheid, marktpotentieel, veiligheid, ergonomie en milieu. Zij was onder de indruk van het niveau van de inzendingen die laten zien dat de vaak genoemde innovatiekracht van de Nederlandse SVindustrie ook in deze economisch lastige tijden standhoudt. Uit 24 inzendingen zijn vijf genomineerden geselecteerd.

HFM trailer

Door de modulaire bouw zijn meerdere chassis variaties mogelijk. Het kenmerkende basisonderdeel van alle HFM chassis, het wielstel met een verschuifbaar asstel, is ook in dit product prominent aanwezig. Met name de LZV-variant maakt het een echt multifunctioneel stuk gereedschap voor de vervoerder. HFM trailer BV, stand SV08.

2+6 SL Semi Low loader

Deze semi-dieplader is door zijn onafhankelijke wielophanging en 57 graden stuuruitslag stabiel en wendbaar. Tevens maken 12 ton laadvermogen per aslijn, 100 ton laadvermogen en de asconfiguratie een ideale gewichtsverdeling mogelijk. Van Broshuis BV, stand 07.220.

VLT remmentestbank voor pendelastrailers De eerste remmentestbank in ons land waarmee zowel de linkerals de rechterband van een pendelastrailer onafhankelijk kunnen worden getest. Voorheen was men aangewezen op een test op de weg of een extra monteur in de smeerput. Dus met dit product spaart men banden en tijd. Autec VLT Automotive, stand 02.150.

Hiab Moffett E2

Taurus Hoogwerker

De hybride uitvoering van deze hoogwerker (zowel volledig accu aangedreven als een PTO-functie) maakt dit unieke product stil en zeer efficiënt met brandstof. De combinatie met een 3,5tons EEV basisvoertuig zorgt voor een zo laag mogelijke milieubelasting en een stevige besparing in brandstofkosten. Custers Hydraulica BV, stand 07.315.

Dit is de eerste volledig elektrisch aangedreven meeneemheftruck. De meeneemheftruck kent geen meergewicht ten opzichte van conventionele, dieselaangedreven varianten. De Li-ion accu wordt door een interne acculader opgeladen middels een externe stroombron (230V ‘walstroom’ of 24V boordspanning) en kent ook een regeneratie van remenergie. Hij is hiermee in staat met een minimale geluidsbelasting voor de omgeving een inzet van minstens 2,5 uur te volbrengen. Cargotec Netherlands BV, stand 07.120.


Advertorial

14

“Nu kunnen we enorm snel, nauwkeurig en flexibel te werk gaan.” Naam: Toon Krol Bedrijf: Heesakkers Beton

Makita gaat mobiel

Heesakkers Beton biedt optimale oplossingen in prefab betonelementen door continu nieuwe materialen en producten te ontwikkelen. Maar ook door nieuwe werkwijzen en systemen toe te passen die voldoen aan de steeds hogere eisen. Heesakkers is uniek omdat het ideeën weet te vertalen in praktische mogelijkheden die bovendien uitstekend worden toegepast. Niet voor niets is Heesakkers Beton in vier decennia uitgegroeid tot één van de modernste betonfabrikanten in Nederland. “We gebruiken de accu decoupeerzaag (BJV180RFX) voor verbouwingen in onze bekistingen en die veranderen eigenlijk iedere dag. Eerst gebruikten we een decoupeerzaag van een ander professioneel merk met een 220V kabel. Maar omdat we ook een schroefmachine op accu van Makita hadden, was het makkelijk om ook de decoupeerzaag op hetzelfde accusysteem te hebben.” De werkplek is groot en verdeeld over meerdere panden. Niet iedere klus kan op één locatie worden gedaan. “Nu kunnen we enorm snel, nauwkeurig en flexibel te werk gaan. De machine oogt degelijk, hij heeft een vierkante as en doet niet onder voor de kabelmachines. Dat komt de nauwkeurigheid ten goede.” Het belangrijkste voordeel van de machine zijn de flexibele mogelijkheden. “Je hoeft niet op de 220V kabel te letten en dat is een enorm voordeel.” Ook de LED verlichting van de machine is een echte meerwaarde. “De LED verlichting maakt het zicht op de zaaglijn veel duidelijker. Opvallend is dat het gewicht, de kracht en de grootte van de machine eigenlijk niet afwijkt van de conventionele machines die we eerder gebruikten.”

Altijd alle informatie bij de hand

BJV180RFX 18V Pendeldecoupeerzaag 3,0 Ah Li-ion

€ 469

lease € 16,60/mnd.* service € 20,84/mnd.*

Unieke zaagprestaties in bijzondere materialen Voor vrijwel elk materiaal en type afwerking heeft Makita een goede oplossing. Een Wolfram decoupeerzaagblad dat is gemaakt van flexibel staal en met een fijnkorrelig hardmetalen coating. Wat andere zaagblaadjes niet kunnen kan dit blad wel. Het zaagt met gemak door tegels, keramiek en glasfiber. Een Hard Metaal-100 decoupeerzaagblad met hardmetalen tanden. Beter dan andere P-38794

zaagblaadjes en geschikt om te zagen in gasbeton, hardhout, glasvezelkunststoffen,

Wolfram decoupeerzaag fiberglas en keramiek € 17 (per 3 st.)

P-38766

Hard Metaal-100 decoupeerzaagblad € 35 ( per 3 st.)

Hoe productief kun je werken met een schroefautomaat? Het antwoord op deze vraag komt van Ike in zijn nieuwste instructiefilm. Andere interessante onderwerpen die Ike behandelt: de uitwisselbaarheid van Makita accu’s onderling, beveiliging van accu’s tegen diepontlading en overbelasting en wat maakt een Mforce zaagblad nou zo bijzonder? Bekijk alle instructiefilms op makita. nl/video of abonneer je gratis op het Makita Youtube kanaal youtube.com/ makitanederland. Dan word je automatisch op de hoogte gehouden van de nieuwste instructiefilms.

vezelcementplaten en gipskarton. Kijk op www.makita.nl voor alle decoupeerzaagbladen met enkelnokken- (T) en Makitaschacht.

Compact, snel en eenvoudig. Je staat op de bouwplaats en weet even niet welke machine je voor het volgende karwei nodig hebt. En je hebt ook geen toegang tot een pc of laptop. Gelukkig gaat je smartphone wel altijd mee op karwei. Nu staat de website van Makita boordevol interessante informatie, maar mobiel internet is vaak zeer traag. Daarom introduceert Makita haar eigen mobiele site. Compact,snel en ideaal navigeren. Dat is m.makita.nl. Natuurlijk vind je alle noodzakelijke informatie over de machines, accessoires en verbruiksartikelen terug op deze mobiele site. Snel het wattage van je boormachine vinden, of kijken waar het volgende evenement van Makita plaatsvindt: geen enkel probleem. Handig is ook de optie om een dealer in de buurt te vinden op basis van jouw GPS-signaal. Dat geldt ook voor als je een vraag via ‘Vraag het Ike’ wilt stellen. Gewoon mobiel via je smartphone of je tablet naar m.makita.nl.

Mobiele werktafel voor Makita afkortzagen De WST01 is een volwaardige werktafel voor al je Makita afkortzagen. Het is uitermate geschikt voor het werken op oneffen terrein. De werktafel kan met de afkortzaag ingeklapt en verplaatst worden. De massieve rubberen banden maken dit nog gemakkelijker. De werktafel is verstelbaar in vijf verschillende hoogtes voor een optimale werkhoogte. De stelvoeten zijn bedoeld voor horizontaal werken en de tafelverbreders zorgen ervoor dat je lang materiaal tot maximaal 275 cm gemakkelijk en efficiënt kunt verwerken.

194515-8 € 383

*) paginavoetnoot: Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden vanaf 1 april 2012. Ga voor meer informatie over lease naar www.makita.nl/lease en over servicecontract naar www.makita.nl/servicecontract.


Thema Mobiliteit

15

Bedrijfswageninrichting

Optimale efficiency in de bedrijfswagen Waarom een professionele bedrijfswageninrichting in een service-/bestelbus een goede investering is, is voor veel bedrijven nog niet geheel duidelijk. Daarnaast is de perceptie dat een professioneel inrichtingsysteem ten opzichte van een – eventueel zelf gemaakte - houten inrichting per definitie veel kostbaarder en niet flexibel genoeg is. Dit wordt echter met het modulaire Zevim bedrijfswageninrichting systeem naar het land der fabeltjes verwezen. Professionele bedrijfswageninrichtingen vormen de basis voor een opgeruimde auto, met oog voor detail. Voor vrijwel elk stuk gereedschap of klein materiaal is er een schap, kast of onderdeel beschikbaar. Zo is uw auto altijd netjes en overzichtelijk. Orde en overzicht leveren een bijdrage aan sneller en efficiënter werken. Met als gevolg een hoger dagelijks rendement. Bovendien benutten de professionele bedrijfswageninrichtingen de ruimte in uw auto optimaal: u kunt meer verschillende onderdelen meenemen die eenvoudig terug te vinden zijn. U bespaart ook nog eens jaarlijks veel geld door minder tijdverlies en minder gereden kilometers. En dat laatste is eveneens goed voor het milieu. Ook een professioneel bedrijfswageninrichting systeem wordt naar de wensen van elke afnemer op maat gemaakt. Kortom, de wensen van de klanten staan centraal en die worden binnen een standaardpakket

steld dan de eigen gemaakte inrichtingen. Heel belangrijk is, dat het systeem veilig en duurzaam moet zijn. Veilig, omdat u erop moet kunnen vertrouwen dat wat er in de laadruimte gebeurt tijdens een aanrijding, geen nadelige gevolgen mag hebben voor de bestuurder en eventuele bijrijder. Duurzaam, omdat de inrichting tot in lengte van jaren gebruikt moet kunnen worden en desgewenst moet kunnen worden overgezet in de bedrijfsauto die u in de toekomst denkt aan te schaffen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de meeste professionele bedrijfswageninrichtingen geproduceerd worden onder ISO-certificering, Crash-test beproefd zijn en een fabrieksgarantie hebben van drie jaar.

Installatie en montage

gerealiseerd. Na aanleiding van klantspecifieke vragen wordt een standaard assortiment veelal steeds uitgebreider, omdat dit continue wordt vertaald in nieuwe producten voor de gehele afzetmarkt.

Betaalbaar en compleet

De investering in een professioneel bedrijfswageninrichting systeem hangt mede af van de grootte van de bedrijfswagen en het type inrichting die wenselijk is. Dit is dus niet anders dan bij de (eigen

gemaakte) houten inrichtingen. Zo zijn bijvoorbeeld de modulaire Zevim bedrijfswageninrichtingen verkrijgbaar vanaf zo’n € 500,-. Ook zijn de meeste professionele bedrijfswagensystemen naar de toekomst uit te breiden met allerlei componenten, zodat een eventuele inrichting gefaseerd kan worden aangeschaft.

Een professionele bedrijfswageninrichting dient daarnaast uiteraard ook vakkundig te worden gemonteerd en geïnstalleerd in de bedrijfswagen. Zevim bedrijfswageninrichting werkt bijvoorbeeld met geautoriseerde inbouwdealers voor bepaalde regio’s, maar realiseert de inbouw ook op locatie in Nederland via speciaal ingerichte service/ montagewagens. Zevim bedrijfswageninrichting bv, Zevenaar, (0316) 52 78 64, www.zevim.nl

Veilig en duurzaam

Aan de professionele bedrijfswageninrichtingen worden veel hogere eisen ge-

Ongelimiteerd combineren, veilig en stabiel Globelyst M is de naam van de nieuwe modulaire bedrijfswageninrichting van Sortimo. Dit systeem is ontworpen om bij te dragen aan intelligente mobiliteit en economische voordelen voor vakmensen en industriële servicebedrijven. Het systeem is sinds begin 2012 op de markt.

daarop een antwoord in de vorm van goed doordachte nieuwe materiaal samenstellingen, die het gewicht verminderen, maar de stabiliteit en veiligheid garanderen. Deze verdere ontwikkeling sluit aan op de nieuwe lijn voor wat betreft ergonomie, flexibiliteit en ontwerp.

Innovaties

Globelyst is de afkorting voor ‘Global System’. Het vertegenwoordigt de flexibele en universele toepasbaarheid van deze professionele inrichtingslijn voor bedrijfsvoertuigen. Een centrale rol bij deze ontwikkeling spelen, naast veiligheid en stabiliteit, het ongelimiteerde aantal combinatie mogelijkheden, lange levensduur, comfort en prijstechnisch voordeel. De verdere ontwikkeling van de bestaande Globelyst inrichtingslijn voor bedrijfswagens is gebaseerd op de voortdurende uitwisseling van ervaringen met de eigenaren van bedrijfswagens en marktontwikkelingen. Vanuit dit oogpunt is de nieuwste

generatie ontwikkeld om het dagelijkse arbeidsproces te professionaliseren, veiliger en economischer te maken. Bovendien was het voor de ontwerpers van het Sortimo ontwerpbureau in Zusmarshausen zeer belangrijk om met de nieuwe systeemfamilie reeds nu een oplossing te kunnen bieden voor de toekomstige wensen vanuit de automobiel industrie. Deze wensen omvatten onder andere alternatieve aandrijftechnieken en bescherming van het milieu. Dit vraagt op zijn beurt weer om nieuwe oplossingen op gebied van bedrijfswageninrichtingen en het nettogewicht van de lading. Sortimo Globelyst M biedt

Hieronder staan enkele van de belangrijkste innovaties van het modulaire Globelyst M systeem:  Intelligent gebruik van materialen, zoals metaal (aluminium en hoogwaardig staal), kunststof en composiet materialen; tezamen een garantie voor gewichtvermindering en hoge stabiliteit van alle ingebouwde onderdelen.  Lichte en vriendelijke kleuren in grijswit met fris blauwe accenten, voor zowel ingebouwde als losse modules.  Het ProSafe vastzetsysteem is geïntegreerd in de staanders van de Globelyst inrichtingen. Dit bestaat uit ProSafe spanbanden die eenvoudig zijn toe te passen. Het ladingsbeveiligingssysteem bespaart gewicht en kosten en zorgt ervoor dat extra lading veilig kan worden bevestigd aan de inrichtingsblokken.  Geïntegreerd vastzetsysteem in het optionele vloerprofiel. Het voordeel is een toegevoegde ladingbeveiliging, omdat de ProSafe spanbanden in de vloerprofiel gleuven worden gehaakt en zo de lading op zijn plaats houden.  Aluminium legbordklep, die geheel naar beneden kan worden weggeklapt.  Makkelijk te laden, gewichtbesparende lichtgewicht langmaterialenbak, gemaakt van composiet.  Lades met ergonomisch geoptimaliseerde handgrepen.  Nieuw, attractief ontwerp voor de reling.

 S-BOXXen in een nieuwe uitvoering en ontwerp met een praktisch transparant front en plaats voor een label.  MultiSlide uittrekbaar ladeplateau voor alle koffers, als ook de L- en T-BOXXen.  Volledig uitwisselbaar met alle Sortimo koffer en BOXXen systemen.

Globelyst C

Inmiddels wordt al weer hard gewerkt aan de introductie van een nieuwe generatie inrichtingssystemen, laden en koffers. Dit systeem zal de naam Globelyst C dragen en op nog bredere schaal gebruik maken van composiet kunststoffen, waardoor het nog lichter zal worden. De verwachting is, dat dit systeem vanaf midden 2012 beschikbaar zal zijn. Begonnen met een gewicht van 124 kg bij een gemiddelde standaard Globelyst inrichting, zal dezelfde inrichting in Globelyst C nog maar 88 kg wegen. Qua gewicht een enorme vooruitgang, terwijl het prijstechnisch nog steeds aansluit bij de systemen, die reeds op de markt aanwezig zijn. Sortimo Nederland B.V., Bergambacht, (0182) 35 60 60, www.sortimo.nl


Thema Mobiliteit

17

Bedrijfswageninrichting van carbon Bedrijfswageninrichters kijken altijd naar manieren om de inrichting nog iets lichter te maken. Want minder gewicht betekent meer laadvermogen voor de gebruiker van de bestelauto. Bott Vario ontwikkelt nu een inrichting die gebruik maakt van carbon. Marktintroductie laat echter nog wel op zich even wachten.

De toekomst in bedrijfswageninrichting ligt wellicht in het gebruik van carbon.

De ontwikkelingen in de wereld van de bedrijfswageninrichting zijn permanent in beweging. De term ‘materiaalmix’ is daarbij leidend. ‘Het gaat erom dat de bestelautogebruiker een inrichting krijgt die stevig is, maar niet teveel weegt’, geeft Frans van Diepeningen van Bott Vario de kern aan. Lang ging het daarbij om metaalvarianten. ‘Staal met aluminium is heel lang een vari-

ant geweest die gangbaar was. De verhoudingen schoven steeds meer op richting aluminium. Maar nu zie je ook andere materialen als kunststof hun intrede doen’, aldus Van Diepeningen. Andere merken werken bijvoorbeeld met composiet materialen in haar bedrijfswageninrichting. Bott Vario heeft geen plannen om ook met composiet te gaan werken: ‘Dat zullen we

The Next Generation Bott vario Bedrijfswageninrichtingen presenteert een nieuwe lijn bedrijfswageninrichting, die bestaat uit circa 80 procent aluminium, gecombineerd met HighStrengthsteel en kunststof. Uiteraard is deze combinatie succesvol getest. Sinds begin 2011 wordt deze nieuwste versie met succes op de Nederlandse markt gebracht. Naast het MKB is deze vernieuwing ook de grote wagenparkbeheerders niet ontgaan. Het grote gewichtsvoordeel en de sterke kwaliteit blijken erg aan te spreken. Men houdt meer laadvermogen over en heeft toch een kwalitatief hoogwaardige en vooral sterke inrichting. Bott vario heeft met deze inrichting de diverse tests doorstaan. Ook voor de ‘zwaargebruiker’ is deze inrichting geen probleem. Uiteraard worden de inrichtingen gemonteerd op gecertificeerde wijze, waardoor de veiligheid van de chauffeur te allen tijde gewaarborgd blijft.

niet doen. Als het gaat om onderscheiden gaat, kun je beter niet hetzelfde gaan doen als de concurrent.’

Koolstofvezel

Het bedrijf heeft momenteel veel producten die gemaakt zijn van geanodiseerd aluminium, maar de toekomst ligt wellicht in het gebruik van carbon. Koolstofvezel dus; een hoogtechnologisch materiaal dat veel wordt gebruikt in de luchtvaart, maar ook in de autosport. Die sectoren gebruiken carbon om twee redenen: het is heel licht en tegelijk oersterk. ‘Dat laatste is misschien niet het grootste voordeel voor de bestelautobezitters, maar gewichtsbesparing, daar zijn ze wel in geïnteresseerd’, vertelt Van Diepeningen. ‘Natuurlijk wil Bott laten zien dat het lichter kan, maar deze ontwikkeling is er mede omdat klanten er om hebben gevraagd. Tegelijk willen wij anticiperen op een nog grotere vraag uit de markt. Daarom is deze ontwikkeling in gang gezet.’ Mooi allemaal, maar hoeveel lichter is carbon dan precies? ‘Volgens onze berekeningen wordt een inrichting die deels van carbon is zo’n 30 procent lichter dan één van aluminium. Ten opzichte van metalen delen is het gewichtsverschil zelfs 70 procent. Nadeel van carbon is dat het prijzig is. De prijsstijging met Carbon delen kan wel eens procentueel hoger zijn dan de procentuele gewichtsbesparing.’ Zijn bedrijven dan wel bereid zoveel meer te betalen voor minder gewicht? ‘Dat moet nog bekeken worden. De carbon inrichting komt niet morgen op de markt, daar is het nog te vroeg voor. Bott Vario wil ermee laten zien dat het nog lichter kan. Toepassingen die ik zo zie zijn bijvoorbeeld bij elektrische bestelauto’s, waar door de zware accu’s gewichtsbesparing echt een issue is. Er zijn klanten van Bott Vario die daarmee rijden en al interesse hebben getoond. Reacties en enthousiasme van anderen geven wellicht snelheid aan de invoering van carbon. Elektrische bestellers zijn ook nog niet algemeen in gebruik, dus marktintroductie is echt nog wel even weg. Dat gebeurt niet morgen. Maar we laten nu al zien dat het wel kan!’, aldus een enthousiaste Van Diepeningen. Bott Nederland BV, Oirschot, (0499) 55 14 73, www.bottvario.nl

Webshop voor en door vakmensen

Veilige bedrijfswageninrichting Een bedrijfswageninrichting geeft overzicht en orde achterin een bestelauto. Imago en design zijn belangrijk, vooral wellicht voor ZZP’ers, maar orde en overzicht helpen je ook bij het werk. Jarenlang was er een trend dat een inrichting goedkoop moest zijn. Maar dat goedkoop duurkoop is, is wel gebleken. Er wordt tegenwoordig meer voor kwaliteit gekozen, maar op het gebied van veiligheid zijn nog verbeteringen mogelijk.

Ook bij bedrijfswagens worden crashtesten - volgens ECE R44 - met 500 kg lading uitgevoerd. Maar dat is allemaal vóór de aankoop en installatie van een bedrijfswageninrichting. Van Diepeningen: ‘Wat er in de praktijk gebeurt op het gebied van veiligheid wordt momenteel niet gecontroleerd. Ik vind dat een kwalijke zaak. Om de veiligheid te garanderen zou wetgeving inbouw bij een gecertificeerd bedrijf moeten verplichten. Bij Bott Vario servicestations bijvoorbeeld.’ Veiligheidskeur Op dit moment zijn er gesprekken gaande tussen de diverse merken voor een ‘algemene’ veiligheidskeur waar je je als bedrijfswageninrichter bij aan kan sluiten. Een inrichting wordt dan ook gecertificeerd ingebouwd en de certificatie wordt volbracht door een neutrale partij. Maar werkgevers zouden hun medewerkers ook kunnen controleren op het juiste gebruik van de bedrijfswageninrichting. Het gebeurt nog weleens dat snijbranders of gastanks los achterin de bestelauto staan. Van Diepeningen: ‘Levensgevaarlijk natuurlijk, je wilt niet weten wat zo’n gastank aanricht bij een ongeval. Een steekproefsgewijze controle door werkgevers op naleving van voorschriften lijkt me daarvoor een uitstekend idee!’

Speciaal voor vakmensen die hun bedrijfswagen willen inrichten en ombouwen lanceert BusinBedrijf medio april een splinternieuwe webshop. Vakmensen kunnen in deze vluchtige periode hun bestelbus inrichten en ombouwen vanuit huis of direct bij hun favoriete bedrijfswagendealer. Dankzij BusinBedrijf zijn vaklieden verzekerd van een bus met veel gebruiksgemak. Door het grote productenaanbod zien veel mensen door de bomen het bos niet meer. Deze mensen hebben behoefte aan advies bij het maken van een voor hun geschikte keuze. BusinBedrijf is hiervoor de plek bij uitstek. Deze webshop heeft een breed assortiment aan kwaliteitsproducten en dit assortiment neemt na de start nog dagelijks toe. De webshop is gebouwd met als uitgangspunt de klant zo goed mogelijk te bedienen en te informeren. BusinBedrijf is gebruiks-

vriendelijk: bestellen gaat snel, eenvoudig en veilig. Daarnaast kunnen herhaalbestellingen makkelijk opnieuw worden geplaatst. Het enthousiaste team van de webshop bestaat uitsluitend uit ervaren vakspecialisten die vakmensen graag van dienst zijn. Zo kunnen zij altijd rekenen op deskundig en eerlijk advies over de beste opties voor hun bedrijfswagen.

Beter in Beeld

BusinBedrijf gaat bewust nog een stap verder. Binnen afzienbare tijd wil de webshop vakmensen op alle fronten ondersteunen in het vergroten van hun succes. Met het ‘BeterinBeeld’ programma biedt het vaklieden de unieke mogelijkheid een profielpagina aan te maken en te beheren. Een vakman kan hier zijn diensten omschrijven, specialisaties bekend maken en zijn

mooiste foto’s plaatsen zodat hij optimaal kan worden gevonden op het web.

Top dealer

Met als doel vakmensen optimaal te bedienen streeft BusinBedrijf naar een

duurzaam samenwerkingsverband met bedrijfswagendealers. De shop is zo ingericht dat ook de bedrijfswagendealer zijn voordeel behaald. Zo kan de dealer al tijdens de afspraak zijn klant bedienen omtrent het inrichten en ombouwen van de bedrijfswagen. Geen tijdverlies met het opvragen van offertes maar direct een advies op maat. Bovendien is de webshop volop in beweging en op zoek naar dealers door heel Nederland waar klanten hun bestellingen kunnen laten afleveren en monteren. Via de site kunnen dealers zich aanmelden voor dit Top dealerschap. Deze Top dealers worden op de site vermeld als Top inbouwstation. Al nieuwsgierig? Kijk snel op: www.businbedrijf.nl.


18

Thema Mobiliteit

Energieloos transport met Stevelductie Het Stevelduct maakt emissieloos transport van containers mogelijk door gebruikmaking van een combinatie van oude, in onbruik geraakte technieken. Een recente vondst, opnieuw gebaseerd op een techniek ontleend aan oude Romeinse bouwkunst, heeft geleid tot een configuratie waardoor het Stevelduct kan functioneren zonder toevoeging van energie. In het oorspronkelijke concept – dat in 2010 en 2011 breed aandacht kreeg in de vakpers - was namelijk rekening gehouden met verpompen, waarvoor groene energie zou worden gebruikt. Tekst: Aad van den Ende

Het Stevelduct vormt een emissieloos alternatief voor de reeds bestaande vervoerwijzen over land en binnenwater. Het concept van het Stevelduct komt er in het kort op neer dat vrachtcontainers, geplaatst in onbemande en ongemotoriseerde pontons, worden vervoerd in een aquaduct. Dat betreft een nauwsluitend kanaal dat zowel bovengronds als ondergronds kan worden aangelegd. De voortstuwing wordt veroorzaakt door de waterstroom in combinatie met de werking van het hellend (water) vlak in het kanaal. De werking is verge-

ken met wat er gebeurt met een auto als op een helling de handrem niet wordt gebruik. Op rangeerterreinen wordt een afgeleide van het stevelen nog wel in de praktijk toegepast, namelijk bij het ‘heuvelen’ van wagons.

Stevelduct

Terug nu naar het Stevelduct. Van de ondersteboven rijdende vaartuigen wordt het surplus aan drijfvermogen via bovenlangs geplaatste wielstellen afgedragen aan de daarboven ten behoeve van een gecontro-

Emissieloos Stevelduct, half-pipe uitvoering.

het kanaalkunstwerk noch de objecten die worden voortgestuwd brengen één enkel geluid voort en er is geen uitstoot van fijnstof, zodat het zelfs dwars door bewoond gebied kan worden aangelegd. Bovendien, de veiligheid van dit concept wint het overtuigend van alle andere bestaande transportmethoden. Zinken, neerstorten, botsen, uit de bocht vliegen of persoonlijke ongelukken zijn immers uitgesloten. Vanaf het overslagstation wordt elke 30 seconden een ponton in het Stevelduct ‘gelanceerd’. Per etmaal zijn er dan 2.880 containers op transport in een gestage en bestendige stroom. Behoudens handelingen in volgende overslagstations ondervindt het transport onderweg geen enkel oponthoud. Elke dag kan er een hele scheepslading in het achterland worden afgeleverd en vice versa. Dat maakt het ook

nog eens tot een zeer doelmatig transportmiddel.

Werking

Voor de werking van het Stevelduct moet er sprake zijn van een bepaalde waterstroom onder een bepaald verval. Voor een uitvoering waarin zeecontainers kunnen worden vervoerd is een hoeveelheid vereist van circa 60.000 m3 per uur, oftewel 1.000 m3 per minuut. Dat zijn enorme hoeveelheden die in beweging moeten worden gebracht en gehouden. Daarvoor moet het water op een bepaalde hoogte in het aquaduct worden gepompt. In het oorspronkelijke concept was rekening gehouden met verpompen waarvoor groene energie zou worden gebruikt. Op zich al een redelijk acceptabele manier om te komen tot een emissieloze situatie. Maar er is in de natuur

Station Maasvlakte II.

lijkbaar met de eeuwenoude in onbruik geraakte techniek die ‘stevelen’ wordt genoemd.

Stevelen

Stevelen is een oude techniek van schippers om met een schip zonder zeilen of andere eigen aandrijving, door gebruik te maken van de zwaartekracht, een stromende rivier af te varen. Het is de meest milieuvriendelijke manier van vervoer, omdat deze techniek veruit de minste energie vraagt. Het stevelen is al net zo oud als de rivier. Vlotten en zeilschepen met tegenwind hebben altijd al gesteveld op de rivieren de Waal of de Maas. De techniek past door het drukke scheepvaartverkeer niet meer in deze tijd en is daarom verboden. In de wet vindt men dat terug via een verbod op het zich te laten drijven (bron: Wikipedia). Stevelen laat zich het makkelijkst vergelij-

leerde horizontale beweging aangebrachte loopbanen. Hierdoor liggen de vaartuigen altijd onder ‘voorbelasting’, ongeacht de mate van belading, en blijven ze steeds op dezelfde positie in het water. Storende bewegingen, zoals driften, slingeren, stampen en rollen kunnen daardoor niet optreden. Het ondersteboven rijdend vaartuig, zoals in het Stevelduct wordt gebruikt, is het enige soort voertuig ter wereld waarbij de rolweerstand omgekeerd evenredig is met de mate van belasting. Met andere woorden; de energie-efficiëncy is het grootst in maximaal beladen toestand. Het Stevelduct is een betrekkelijk eenvoudig volcontinue containertransportsysteem zonder de beperkingen en de emissies waarvan de huidige transporttypen maar moeilijk los kunnen komen. In tegenstelling tot railtransport kent het Stevelduct geen gevoelige en geavanceerde (en daardoor relatief dure) technieken. Noch

Van de ondersteboven rijdende vaartuigen wordt het surplus aan drijfvermogen via bovenlangs geplaatste wielstellen afgedragen aan de daarboven ten behoeve van een gecontroleerde horizontale beweging aangebrachte loopbanen.


Thema Mobiliteit een communicerend vat om het Stevelduct te voeden en elk pand heeft een verval van 8 meter (= verhang: 20 cm/km). De eindbestemming Duisburg is gelegen op 37 meter boven NAP. Om daar vanuit het tussenstation Venray te kunnen komen is er in een communicerend vat een waterhoogte van 45 meter boven NAP benodigd. Dat niveau is beschikbaar nabij Bonn. Daarom communiceert het vat bij Venray met een verbindende leiding met het water in de Rijn bij Bonn. Op deze manier kan pand 5 van Venray naar Duisburg van water worden voorzien en werkend gemaakt. De potentiële energie wordt daarmee omgezet in kinetische. De bestendigheid van de aanvoer wordt verzekerd door de natuurlijke werking van de sifon. Bij Duisburg heeft het water nog steeds een niveau van 37 meter. Met een leiding wordt dit water geleid naar een vat bij tussenstation Eindhoven. Daar heeft het water door de communicerende werking ook die hoogte en kan dus gebruikt worden om het pand 4 tussen Eindhoven en Venray te voeden. Daardoor wordt dat gedeelte van het traject van water voorzien en werkend gemaakt. Bij Venray heeft het water nog steeds een niveau van 29 meter. Dus kan dat water gebruikt worden voor pand 3 dat weer gelegen is tussen Tilburg en Eindhoven. Dit kan herhaald worden totdat alle panden tussen Maasvlakte II en Duisburg van water zijn voorzien en werkend zijn gemaakt. Ten slotte heeft het water zodoende een

19

Is er leven na de bouw? De bouwwereld is nog niet door zijn diepste dal heen. Her en der blijven er maar bedrijven omvallen. De kaasschaafmethode is inmiddels wel een beetje uitgewerkt. Nu komt het er echt op aan. Blijven de goede bedrijven staan? Of de bedrijven die jaren lang een goede reserve voor hun pensioen hebben opgebouwd? Enigszins wrang als je nu weer al je reserves moet opmaken, alleen al om je bedrijf in de benen te houden. Als het dan straks weer hurrie-up met de handel is dan heb je geen spek meer op de botten om de mogelijke groei te financieren... En wat doe je nu als je de huidige personeelsbezetting niet meer kunt handhaven? Wat doe je met al die goede werknemers waar je nu misschien afscheid van moet nemen. En wat willen ze? En wat kunnen ze? Als kop schreef ik: Is er leven na de bouw? Als je nu projectleider bent in de bouw. Je hebt je opgewerkt van timmerman, voorman, uitvoerder en bent nu al jaren projectleider in de utiliteitsbouw.......... en nu moet je eruit. Wat nu? Is er leven na de bouw? Wil je in de bouw blijven? Maar welk bedrijf heeft nu wel vacatures. Hoe vast wil je blijven houden aan de utiliteitsbouw. Of sta je open voor bijvoorbeeld een andere tak van sport. Waar werkprocessen wellicht nagenoeg hetzelfde zijn, maar waar de cultuur wat anders is. Sta je open voor de wegenbouw als je uit de installatietechniek komt. Of sta je open voor de infratechniek als je uit de woningbouw komt. Wil je bij een onderaannemer aan het werk, ook als je altijd gewend bent geweest om bij een hoofdaannemer te werken. Hoe flexibel wil je zijn als het gaat om het behouden van inkomen door er voor te werken. Daarnaast zullen de bedrijven die nog wel vacatures hebben deze tijd ook open moeten staan voor goede werknemers met kwaliteiten uit een andere tak van sport in de bouwkolom. Let eens op de frisse kijk die wellicht over je bedrijfsprocessen heen gaat. Misschien is die nieuwe man helemaal niet gewend om op 15.15 uur al richting de keet te lopen om naar huis te gaan.

Schematische weergave energieloze configuratie gebaseerd op communicerende vaten.

gratis energie voorhanden die voor deze vervoerstechniek kan worden aangewend. Die is te vinden in de vorm van potentiële energie die ligt opgeslagen in rivierwater.

Wetmatigheid uit natuur

De wet van de communicerende vaten is een regel uit de natuurkunde. Deze zegt dat in twee vaten die met elkaar verbonden zijn, de vloeistof in beide vaten altijd even hoog zal staan. Van deze wet wordt gebruik gemaakt door water uit de Rijn nabij pakweg Bonn in te laten in een ondergrondse leiding, een Romeinse ‘sifon’, en die leiding te verbinden met een vat. In dat vat zal het water op dezelfde hoogte komen te staan als het water in de Rijn. Als nu het water nabij Bonn op 45 meter boven NAP staat, dan zal dat ook het geval zijn in het vat. Het maakt daarbij niet uit welke afstand er ligt tussen inlaat en vat.

Nu de afstand niet uitmaakt, kan het vat bijvoorbeeld op de Maasvlakte worden geplaatst. Als het Stevelduct daar begint om bijvoorbeeld in Duisburg (afstand circa 200 km) te kunnen eindigen, dan vormt de bouwhoogte een onoverkomelijk bezwaar. Het wordt dan te duur en landschappelijk lastig in te passen en daardoor onuitvoerbaar. Daarom wordt de route opgedeeld in vijf etappes (panden genoemd) van elk zo’n 40 kilometer lengte.

Vier overslagstations

Samen met de vier overslagstations in West-Brabant, Tilburg, Eindhoven en Venray zorgen de kopstations op de Maasvlakte en in Duisburg (alle plaatsen als voorbeeld) ervoor dat de voertuigen met de vracht een keer met een lift worden opgehoogd naar een volgende of een terugkerend pand. Aan het begin van elk pand landopwaarts staat

niveau bereikt van 5 meter boven NAP. Er is dus nog speelruimte genoeg voor een gedetailleerde uitwerking. Bij calamiteiten kan een pand worden gesloten zonder extreme gevolgen voor het systeem. Elk vat is voorzien van een overstort waardoor het water binnen het systeem veilig naar zee kan worden afgevoerd. Nergens zijn ingewikkelde installaties nodig en nergens behoeft energie te worden toegevoegd om water op gang te brengen of te houden. Trouwens, in omgekeerde richting vanuit Duisburg richting zee is het systeem sowieso energievrij. Water stroomt immers van hoog naar laag? Buitengewoon doelmatig en buitengewoon duurzaam. Meer weten? Kijk op www.stevelduct.nl.

Is er leven na de bouw? Laten we aub samen proberen de goede vakmensen voor de bouwkolom te behouden en sta open voor andersdenkenden. Verruim je blik, dan blijft het leven in de bouw!!!

C.J. (Cor) Spronk SB&A Twitter: @bouwpersoneel Website: www.SBenA.nl Facebook: www.facebook.nl/SBenA.nl


Saadiyat brug, Abu Dhabi, Verenigde Arabische Staten

Nieuw en gebruikt

Siegfried Eichinger, uitvoerder Leonard Weiss GmbH & Co, KG, Satteldorf: „Van PERI ontvangen wij voor iedere aanvraag een passende oplossing. Met PERI UP Rosett kunnen ondersteuningen ook voor grote hoogte eenvoudig en snel gemonteerd worden. Zelfs 12 m hoge PERI UP vlechtsteiger eenheden laten zich met gemak met de kraan omzetten, dat is goud waard.“

TopMaterieel In- en verkoop van BOUWMATERIEEL en BOUWMATERIALEN

schaftwagens, units, containers... Ambachtsweg 11, 8152 BA Lemelerveld Email : info@harmsenmaterieel.nl Telefoon : 0572-370461 Fax : 0572-371707

www.harmsenmaterieel.nl LOONDIENSTSERVICE VOOR ZORGELOOS WERKEN

PERI UP Rosett Efficiënt omhoog en kosten omlaag

NL PERI/10.196

PERI UP Rosett Modulesysteem Veilig: door geïntegreerde bordeszekering en dwarsbalk montage uit een gezekerde positie Snel: door lichte onderdelen en duidelijke rastermaten met opbouwen gebruiksaanwijzingen Kostenbesparend: door efficiënt gebruik van materialen zijn minder investeringen nodig

Bekisting Steigers Engineering www.peri.nl

Payrollen is ook in de bouw een voordelige oplossing Payroll Intermediair werkt flexibel en is kostprijsverlagend. U betaalt alleen de verloning van gewerkte uren. Het ziekterisico wordt overgenomen en u heeft geen administratieve lasten. Hoeveel ú kunt besparen? Vraag een vrijblijvende offerte op maat! WWW.PAYROLL-INTERMEDIAIR.NL | T 088-0027350

30-3-2012


Thema Mobiliteit

21

Universele tilhulp voor uw bestelauto

Fiat Strada standaard met 1.3 MultiJet Euro-5 motor

Wie pakketten, machines of materialen met een bestelauto vervoert, zit altijd met het probleem van in- en uitladen. De handige en eenvoudig bedienbare EasyLoad van M.A.D. Holding BV is voor vrijwel iedere bestelauto dé nieuwe oplossing. De elektrisch verschuifbare giek kan een last tot 250 kg tillen. Het beladen gaat extra makkelijk omdat de EasyLoad praktisch de hele lengte van de laadvloer bereikt.

De nieuwe Fiat Strada (modeljaar 2012) kent drie versies: de praktische Working, de luxere Trekking en de stoere Adventure. Alle uitvoeringen zijn voorzien van de nieuwe 1.3 MultiJet dieselmotor die met Euro-5 kwalificatie voldoet aan de strengste normen. Dit nieuwe model is per direct te bestellen vanaf € 12.700,- (exclusief btw en bpm).

De EasyLoad is met één hand te bedienen en wordt gemonteerd in een zelfdragend frame, waardoor de krachten opgenomen worden door de vloer, en niet door het dak. Slechts twee kabels moeten worden aangesloten op de stroomvoorziening van het voertuig. Bij overstap op een ander model bestelauto, kan het tilsysteem eenvoudig uit- en weer worden ingebouwd. Voor een groot aantal goederen is een assortiment aan bijpassende hijsmiddelen beschikbaar, zoals pallethaken, vatenklemmen, hijsbanden en rondstroppen. Wim Nell van M.A.D.: ‘Sommige toepassingen vragen om maatwerk tilhulpen of andere aanpassingen. We hebben de technische kennis en ervaring in huis om voor vrijwel ieder beladingsvraagstuk de juiste oplossing te bieden.’ Inmiddels ontving MAD de ArboTip 2010 voor de EasyLoad.

Technische gegevens

 Maximale hefcapaciteit: 250 kg.  Lengte ingeschoven toestand: 227,5 cm.  Maximale lasthoogte: 300 cm (minus de hoogte van de binnenruimte).  Eigengewicht: 110 kg (inclusief lier en exclusief inbouwframe).  Specificatie lier: 12V 100A.

 Bediening lier: elektrisch door drukknop in handheld unit.   Schuifsysteem: elektrisch door drukknop in handheld unit.  Hefsnelheid: 10 cm per seconde.  Draaddikte: ø 5 mm.  Gemiddelde inbouwtijd: 3 uur.   Beschikbare inbouwframes: Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen, et cetera.  Veiligheid: CE, NEN-EN-14492-2.

De nieuwe Fiat Strada en de versie met verlengde cabine combineren allebei een aansprekend uiterlijk met praktische gebruiksmogelijkheden. Zowel de voor- als achterzijde is herzien, waardoor de Fiat Strada weer helemaal up-to-date is. Dat geldt ook voor de motor, want de nieuwe en zuinige 1.3 MultiJet dieselmotor is 10 pk krachtiger en heeft, in combinatie met een roetfilter, een Euro-5 kwalificatie. Hiermee voldoet deze wagen aan de strengste normering waardoor deze bijvoorbeeld voor gemeentes en rijksinstellingen een interessante aankoop kan zijn.

Uitvoeringen

De Fiat Strada Working kent reeds een rijke standaarduitrusting, waarbij de nadruk

schikt zijn voor verharde als onverharde ondergrond. Verder biedt deze uitvoering een multifunctioneel display op het dashboard, verstralers, een elektronisch geregeld differentieel-lock en een handbediende airconditioning. De nieuwe Fiat Strada is voorzien van 1,3-liter MuliJet turbodieselmotor met intercooler en elektronisch geregelde common rail directe inspuiting levert 95 pk (70kW) en 200 Nm koppel. Met zijn lage gemiddelde verbruik van 5,2 liter per 100 kilometer en zijn Euro-5 kwalificatie met roetfilter is de milieubelasting en CO2-uitstoot verder verlaagd. Deze wagen mag een geremde aan-

M.A.D. Holding B.V., Veenendaal, (0318) 58 61 00, www.easyload.nl

Mitsubishi Motors onthult nieuwe Outlander Elf jaar nadat Mitsubishi Motors Corporation (MMC) de term ‘cross-over’ introduceerde, onthulde het bedrijf op 7 maart 2012 op de Autosalon van Genève de derde belichaming van dit concept met de nieuwe generatie Outlander. Deze volledig nieuwe cross-over is milieuvriendelijkheid. Het doel is minder dan 130 g/km CO2-uitstoot, maar dat kan per uitvoering en land verschillen. Verder beschikt de wagen over geavanceerde veiligheid, met onder meer Forward Collision Mitigation System, Lane Departure Warning System en Active Cruise Control. De dualzone climate control zorgt voor comfortabel rijden. De Outlander kent slimme functionaliteit door bijvoorbeeld de elektrisch bedienbare achterklep, volledige derde zitrij en vlakke laadvloer. Gemak bieden ook het in hoogte en diepte verstelbaar stuur en de Super-HiD ‘Wide Vision’ xenon koplampen. De nieuwe Outlander is net zo groot als zijn voorganger en is ontworpen als een typische Mitsubishi. De nieuwe generatie zal in Europa worden geleverd met een keuze uit twee zuinige motoren (met 2WD of 4WD): 2.0 l MIVEC benzine of 2.2 l MIVEC Clean Diesel (MMC’s eigen 4N14 motor). Afhankelijk van land, versie, motor en specificaties zullen Auto Stop & Go evenals een geheel nieuwe zestraps automatische versnellingsbak leverbaar zijn.

Als onderdeel van het nieuwe technische pakket, zal de nieuwe Outlander ook uitgerust worden met een ‘Eco-friendly Driving System’ dat de bestuurder waarschuwt wanneer hij/zij met maximale efficiëntie rijdt. Vervolgens kan de bestuurder ervoor kiezen om met maximale efficiëntie te blijven rijden, om het brandstofverbruik te verbeteren. De beschikbaarheid van dit systeem hangt af van het model en de markt.

Hybride-uitvoering

Na de onthulling in Genève wordt de nieuwe generatie Outlander eerst in Rusland gelanceerd, gevolgd door Europa (later in de zomer), Japan, Oceanië en Noord-Amerika. In 2013 zal MMC in Europa een plugin hybride-uitvoering lanceren. De Outlander, uitgerust met het Mitsubishi Plug-in Hybrid EV System, zal beschikken over een even groot bereik en een even lage CO2-uitstoot als de Mitsubishi Concept PX-MiEV II (meer dan 800 km en minder dan 50 g/km). Mitsubishi Motor Sales Nederland B.V., Amstelveen, (020) 405 68 45, www.mitsubishi-motors.nl

ligt op veiligheid en ergonomie. Zo heeft de Working standaard ABS, bestuurders- en passagiersairbag, gordelspanners, stuurbekrachtiging en een in hoogte verstelbaar stuur. Zoals gezegd is de Fiat Strada Trekking luxer uitgerust. Zo is hij te herkennen aan de in carrosseriekleur gespoten voorbumper met mistlampen, koplampen met separate lichtunits en een luxueuzer dashboard met schakelaars van de elektrisch bedienbare ramen en buitenspiegels. Daarnaast heeft de Trekking centrale portiervergrendeling met afstandsbediening en een beschermrooster voor de achterruit met ladderhouder. De Fiat Strada Adventure is het topmodel dat met zijn off-road looks nog iets meer te bieden heeft dan de Trekking. De Fiat Strada Adventure heeft 15-inch velgen met speciale ‘Mixed Use’ banden die zowel ge-

hangwagen van 1.000 kilogram trekken, ongeremd 450 kilogram. Verder heeft hij een laadvermogen tot 705 kilogram. Fiat Group Automobiles Netherlands B.V., Lijnden, (020) 3421 711, www.fiatprofessional.nl

(Advertentie) aluminium carports serredak dubbele carport metalen carport deurluifel rokersoverkapping overkapping auto terras overkapping veranda afdak

Nobelstraat 26 | 3846 Cg HarderwijkT 0341 460444 | F 0341 412224 | E info@carportharderwijk.nl


De nieuwe UAV is een feit! Studiedag Update UAV 2012

De UAV is een veelgebruikt document voor de rechtspositie tussen opdrachtgevers en aannemers. Het is een echte houvast in de uitvoering van projecten. De vorige versie dateert al van 1989. Om de nieuwe inzichten en jurisprudentie van na die tijd te delen, is de UAV 2012 verschenen. Volg snel onze actuele opleiding!

Voor wie is het?

Wat zijn de verschillen met de UAV 1989? Wat verandert er voor u? En hoe werkt dat in de praktijk? Volg de Studiedag Update UAV 2012 en u bent in één klap op de hoogte. Voorafgaand aan de studiedag heeft u de gelegenheid een casus aan te leveren uit uw beroepspraktijk. Dit voorbeeld wordt dan direct getoetst aan de UAV 2012. Ook kunt u vooraf vragen stellen via de digitale leeromgeving, waardoor we de inhoud van de studiedag nóg beter op uw wensen kunnen afstemmen.

Onderwerpen tijdens de studiedag

De opleiding is op maat gemaakt voor opdrachtgevers, zoals toezichthouders, projectleiders, directievoerders en bestekschrijvers; en voor opdrachtnemers, zoals aannemers, werkvoorbereiders en ingenieurs. U heeft ervaring met UAV-contracten, opgedaan in de praktijk of in onze basisopleiding UAV Contracten. Schrijf u snel in via de website of bel de Klantenservice!

> > > > > > > > >

de integratie van de UAV-TI opleveren verborgen gebrek onderhoudstermijn bouwvergadering/bouwverslag aantreffen gevaarlijke stoffen (paragraaf 6-16a) bouwstoffen loodsen en andere hulpmiddelen bestekswijzigingen

Wilt u meer weten over deze studiedag of één van onze andere opleidingen?

Ga dan naar www.academyruimtelijkeontwikkeling.nl of neem contact op met onze informatiebeheerder Mariska Kloet, via (078) 62 53 888 of mariska.kloet@reedbusiness.nl


Thema Mobiliteit

23

Mebin-chauffeurs volgen training in ‘Het Nieuwe Rijden’ In het eerste kwartaal van 2012 hebben álle truckmixerchauffeurs van de landelijke betonmortelproducent Mebin de praktijktraining ‘Het Nieuwe Rijden’ gevolgd. Deze training zorgt ervoor dat chauffeurs zuiniger rijden en veiliger aan het verkeer deelnemen. De cursus werd verzorgd door EVO (ondernemersorganisatie voor Logistiek & Transport) in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid. Een instructeur van EVO ging een hele dag met iedere Mebin-chauffeur op pad om hem te trainen in het nieuwe rijden en de besparing meteen inzichtelijk te maken. Leo Dekker, Directeur KAM Mebin: ‘Ook op het gebied van transport wil Mebin een eco-verantwoordelijke onderneming zijn. Deze cursus maakt onze chauffeurs meer bewust van hun eigen rijgedrag. Door defensief te rijden en anticiperen en verkeersinzicht centraal te stellen, rijden onze chauffeurs CO2-zuiniger en besparen ze brandstof. Zelfs zeer ervaren chauffeurs reageren verrast over het resultaat dat ze na de training kunnen behalen. Maar het

nieuwe rijden moet ook leiden tot minder onderhoud en een veiligere rijstijl. De chauffeurs kregen tijdens de cursus ook uitleg over de digitale tachograaf, het handboek chauffeur, de rij- en rusttijdenwet en Last Minute Risico Analyse.’ Volgens Mebin zorgt het Nieuwe Rijden voor een win-win situatie. Leo Dekker: ‘Het milieu wint erbij, de verkeersveiligheid wint erbij én Mebin bespaart brandstofkosten. Iedere verbruikte liter brandstof is goed voor de uitstoot van 2,6 kilo CO2. Bij een volledige inzet van alle betrokkenen, kan deze cursus leiden tot een jaarlijkse brandstofbesparing van 5 tot 10%.’ Mebin B.V., ’s-Hertogenbosch, (073) 640 11 60, www.mebin.nl

Peugeot Partner en Expert met lage CO2-uitstoot De nieuwe Peugeot Partner is leverbaar in twee lengtes en past met zijn vernieuwde stijl geheel binnen het nieuwe imago van het merk. Dankzij de e-HDi met Stop&Startsysteem neemt deze bestelwagen volgens Peugeot de eerste plaats in op het gebied van milieueisen met de laagste CO2-uitstoot binnen het segment van compacte bestelauto’s. Ook de Expert is vernieuwd.

plaats is voor twee Europallets (1,20 meter x 0,80 meter). De bagageruimte is toegankelijk via één of twee zijschuifdeuren en via de achterportieren of achterklep. Ook aan de inzittenden is gedacht; zij hebben tot 58 liter bergruimte tot hun beschikking, verspreid over het interieur. Voorin heeft de wagen drie zitplaatsen. De MultiFlex bank kan eveneens gedeeltelijk worden neergeklapt.

zesversnellingsbak, 179 g/km CO2;  2.0 l HDi 94 kW (125 pk) handgeschakelde zesversnellingsbak, 168 g/km CO2, slechts 6,4 l/100 km;  2.0 l HDi 120 kW (160 pk) handgeschakelde zesversnellingsbak, 168 g/km CO2, slechts 6,4 l/100 km;  2.0 l HDi 120 kW (160 pk) automatische zesversnellingsbak, 189 g/km CO2.

Veiligheid

Peugeot Partner.

De Partner bestelwagen is de eerste bedrijfsauto met de nieuwe stylingkenmerken van Peugeot. Tot nu toe werd de nieuwe stijl van het merk alleen uitgedragen door personenauto's. Wat opvalt is het nieuwe front met het nieuwe logo, de nieuw vormgegeven koplampen en de nieuwe buitenspiegels. De mistlampen met statische bochtverlichting en de door en door zwart gekleurde delen aan de voorkant geven deze bestelwagen een modern en stoer uiterlijk. Bij de uitvoeringen met achterklep zorgen de vernieuwde en getinte achterlichten voor een hoogwaardige uitstraling. Ook het interieur heeft een nieuwe kleurstelling en een nieuwe bekleding gekregen.

 1.6 l e-HDi 66 kW (90 pk) elektronisch bediende, handgeschakelde zesversnellingsbak, 123 g/km CO2 (verbruik van slechts 4,7 l/100 km).

Twee lengtes

De Partner is leverbaar in twee lengtes (L1: 4,38 meter of L2: 4,63 meter) en biedt één van de grootste laadvolumes binnen het segment van de kleine bedrijfsauto's. De

Prijzen

De prijslijst begint met € 10.895 voor de Gesloten Bestel 120 L1 XR Profit+ met de 75pk 1.6HDi. De meest zuinige versie (123 gr/km) is de 120 L1 XT 90 e-HDi met Stop&Start en 2Tronic voor € 13.845. In juli gaat de krachtige 115pk sterke 120 L1 XT 115 HDi in productie.

Peugeot Expert

E-HDi-technologie

Er is keuze uit vijf Euro 5-motoren van de nieuwste generatie (waaronder vier dieselmotoren). Dankzij de e-HDi met Stop&Startsysteem neemt deze bestelwagen van Peugeot de eerste plaats in op het gebied van milieu-eisen met de laagste CO2-uitstoot binnen het segment (uitvoering L1, gecombineerde cyclus):  1.6 l VTi 72 kW (98 pk) handgeschakelde vijfversnellingsbak, 164 g/km CO2;  1.6 l HDi 55 kW (75 pk) handgeschakelde vijfversnellingsbak, 136 g/km CO2;  1.6 l HDi 66 kW (90 pk) handgeschakelde vijfversnellingsbak, 138 g/km CO2;  1.6 l e-HDi 66 kW (90 pk) handgeschakelde vijfversnellingsbak, 129 g/km CO2;

De wagen heeft een driedelige kreukelzone aan de voorkant, ESP en maximaal vier airbags. Naast de cruise-control met snelheidsbegrenzer, is optioneel nu ook een vaste snelheidsbegrenzer leverbaar voor de uitvoeringen met HDi-motor. Deze kan door de dealer worden ingesteld met vier, door de klant gekozen, voorgeprogrammeerde snelheden (90, 100, 110 of 130 km/u). Dankzij Grip Control heeft de auto een duidelijk betere grip, om ook op natte en gladde wegen goed te kunnen rijden. Er is keuze uit vier manieren van aandrijving (zand, sneeuw, modder, ESP), te kiezen met een draaiknop op het dashboard. Er zijn verschillende opties voor meer gebruiksgemak: BluetoothTM-handsfree telefoon, Peugeot Connect Nav Plus, Peugeot Connect SOS, Peugeot Connect Assistance en software voor wagenparkbeheer. Andere opties zijn onder meer parkeerhulp achter, automatische ruitenwissers, automatische verlichting, elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels.

Peugeot Partner, interieur.

korte uitvoering biedt een laadvolume van 3,3 m3 met een nuttig laadvermogen van 625 tot 850 kg en een beschikbare lengte van 1,80 meter. Het laadvolume van de lange uitvoering bedraagt 3,7 m3 met een nuttig laadvermogen van 750 kg en een bruikbare lengte van 2,05 meter. De breedte tussen de wielkasten is voor beide uitvoeringen 1,23 meter, waardoor zowel in het korte als het lange model

Ook de Expert is vernieuwd. Deze onderscheidt zich eveneens door het nieuwe aanbod aan Euro 5-motoren met zeer gering verbruik en CO2-uitstoot. Bij het restylen van de Expert werd de nieuwe stijl van Peugeot doorgevoerd. De vernieuwde en grotere grille met chromen strip geeft het voertuig een robuustere en unieke uitstraling. Boven de grille vinden we het nieuwe logo. Het sportieve karakter waar het merk zo veel belang aan hecht, wordt door deze nieuwe lijnen extra benadrukt. Voor de Gesloten Bestelwagen (uitvoering L1H1) zijn de volgende motoren beschikbaar:  1.6 l HDi 66 kW (90 pk) handgeschakelde vijfversnellingsbak, 177 g/km CO2;  2.0 l HDi 72 kW (98 pk) handgeschakelde

Peugeot Expert.

Dit model heeft verder ook Grip Control, ESP (op 160pk 2.0HDi), tot zes airbags, cruisecontrol met snelheidsbegrenzer, bandenspanningcontrole via sensoren in de wielen en een vaste snelheidsbegrenzer op de bestelwagenmodellen. De Expert bedrijfsauto biedt keuze uit twee lengtes, waarbij de lange versie tevens kan worden geleverd met een verhoogd dak. Afhankelijk van de uitvoering heeft de auto zo een laadvolume van 5, 6 of 7 m3 en een nuttig laadvermogen van 1.000 of 1.200 kg. Voor bedrijfsmatige gebruikers die tot zes personen willen vervoeren en toch een groot laadvolume willen behouden, zijn er de lange versies die lokaal worden omgebouwd naar dubbele cabine, uitgerust met een vaste bank als tweede zitrij.

Prijzen

Het leveringsgamma begint bij de 227 L1H1 Profit+ met de 90pk 1.6HDi vanaf € 15.445. De populaire 2.0HDi met 125pk is leverbaar vanaf € 17.645. Ter gelegenheid van de introductie is er een promotioneel model ontwikkeld in een oplage van 25 stuks. Deze ‘Navteq on Board’ is leverbaar als korte en lange versie, en voorzien van de 2.0HDi 125pk met handgeschakelde zesbak. De extra uitrusting omvat airconditioning, cruise control en Peugeot Connect Nav met kleurenscherm en Bluetooth. De prijs is vastgesteld op € 18.425 voor de korte versie Peugeot Nederland N.V., Utrecht, (0800) 738 43 68, www.peugeot.nl


TECHNIEK

24

Duurzaamheid thema voor geb Voor wie denkt dat de Floriade 2012 alleen maar over groen, planten en bomen gaat, is de net geopende wereldtuinbouwtentoonstelling in Venlo een échte aanrader. Want er is méér: de diversiteit aan bijzondere gebouwen en paviljoens is enorm, maar ze hebben allemaal één ding gemeen: duurzaamheid stond bij het ontwerpen en inrichten voorop. Met de nieuwste technieken uiteraard. De belangrijkste ‘must seens’ op een rij.

Kassenbouw Uiteraard kan een tuinbouwtentoonstelling niet zonder kassen, niet zozeer om planten en groenten te laten groeien, maar als gebouwen voor bijzondere tentoonstellingen. Op het Floriadepark staan drie glazen gebouwen bij elkaar die twee tentoonstellingsruimten en een restaurant herbergen. Voor de bouw ervan zijn standaardelementen uit de kassenbouw toegepast. Architect Huib Koman maakte er bijzondere creaties van. Laag in de gevel is bijvoorbeeld gebruik gemaakt van ruiten met grote afmetingen en van gekleurd glas. En voor de opbouw van de bovenzijde is de zogenoemde Venlo-kas het uitgangspunt geweest; een kastype dat veel voorkomt in de tuinbouwsector. In het tropische kasgebouw waarin een (vochtige) jungle is gerealiseerd – met onder andere plaats voor goede doelenpartner Oxfam Novib - is geen zonwering toegepast; in de kas met het Huis van de Smaak wél. Het regenwater wordt via de daken van de kassengebouwen opgevangen in een speciale vijver tussen de kassen.

Tekst en beeld: Carla Debets Bouwtekst

Op donderdag 5 april j.l. opende de tuinbouwtentoonstelling Floriade 2012 in Venlo haar poorten voor het publiek. Een gebied van circa 65 hectare groot (ongeveer 100 voetbalvelden) is ‘omgetoverd’ tot een belevingspark waarin weliswaar het landschapspark centraal staat, maar waarin ook diverse interessante en bijzondere gebouwen staan. De Regio Venlo en Arcadis – als ontwerper en bouwer van de Floriade 2012 – hebben al in een vroegtijdig stadium besloten het plan voor de Floriade én voor het Venlo Green Park tegelijk te ontwikkelen. Het Venlo Green Park is het groene businesspark dat na de tuinbouwtentoon-

Villa Flora

Architect Jon Kristinsson ontwierp Villa Flora – het tweede permanente gebouw – aanvankelijk als stadskantoor voor Lelystad. Maar die gemeente vond het gebouw in de jaren zeventig nog te innovatief. Villa Flora wordt wel gezien als het groenste kantoor van Nederland, omdat het zijn eigen energie opwekt en een eigen kringloop heeft van water en afval. Het gebouw is daarmee het duurzaamheidicoon van de Floriade. Het begon al met de bouw zelf: er is een demontabel en herbruikbaar constructiesysteem toegepast dat zorgde voor een snelle bouwtijd en waarbij alle technische voorzieningen eenvoudig in te bouwen waren. Kristinsson introduceerde onder andere technieken uit de glastuinbouw waardoor het gebouw in zijn eigen energie voorziet. Het glazen kantoorgebouw van zes verdiepingen ligt aan de noordzijde en valt vooral op door zijn dak met schuingeplaatste parabolische dakschalen. Deze combizonnecollectoren zijn betonnen prefab schalen, aan de buitenzijde geïsoleerd en bekleed met spiegelende staalplaat. Ze zijn geschikt voor het op hoge temperatuur brengen van vloeistof en tevens doen ze dienst als elektriciteitsopwekking. Dit systeem is overigens nog wel in een experimenteerfase. Bovendien zijn zo’n 1000 m2 zonnepanelen geplaatst op de lange houten pergola aan de zuidzijde. Naast de 4000 m2 aan kantoren is er een glazen expositieruimte van 7500 m2, gebaseerd op het ‘zonneterpprincipe’. Het kantoor wordt direct verwarmd door het binnenhalen van de warmte in de nok van de schuin oplopende expohal met behulp van Fiwihex warmtewisselaars. Daarna loopt het verwarmde of gekoelde water door de leidingen – zo’n 60 kilometer in totaal - in de betonconstructies van het kantoorgebouw. In de expohal komt circa zeven keer meer energie binnen dan nodig is en de Fiwihex warmtewisselaars hebben een meer dan dubbel zo hoog rendement. Daarbij vindt warmte-/ koudeopslag plaats in de bodem, tot 80 meter onder de grond. Het gebouw maakt verder optimaal gebruik van regenwater en loost geen afvalwater op het riool. In het gebouw zijn bijvoorbeeld vacuümtoiletten geplaatst die weinig water nodig hebben om door te spoelen.

Innovatoren

De zestien verdiepingen en zeventig meter hoge Innovatoren maakt de Floriade al van veraf zichtbaar vanaf de A73. Architect Jo Coenen ontwierp de toren in opdracht van de provincie. Tijdens de expo doet de toren dienst als entree, daarna worden de ruimtes waarschijnlijk verhuurd aan startende ondernemers. De Innovatoren is zoveel mogelijk duurzaam gebouwd, volgens het cradle-to-cradle-principe. Zo zijn de onderste tien verdiepingen in beton gebouwd, waarbij de vloeren veel gerecycled betonpuin bevatten. Er zijn bovendien holle vloeren toegepast, waarin de leidingen en installaties gemakkelijk bereikbaar blijven bij vernieuwing. Het energiegebruik van de ruimten in de toren is met 20 tot 25 procent verlaagd door onder meer warmtekoudeopslag in de bodem en een zonneschoorsteen in de zuidgevel. Door opwarming trekt de lucht in deze ‘schoorsteen’ omhoog waardoor de lucht in de ruimtes wordt ververst zonder installaties. Bovenop de tien betonnen verdiepingen is een geprefabriceerde staalconstructie van zes verdiepingen hoog geplaatst. Voor hoofdaannemer BAM Utiliteitsbouw waren veiligheid en snelheid bij het bouwen belangrijk. Het bedrijf koos er daarom voor de staalconstructie compleet te prefabriceren op de grond naast de toren, dus inclusief vloeren, binnenwanden, plafonds, gevelbeplating én dakbedekking. Het gebouw loopt op de begane grond door in een atrium met een oppervlak van circa 1000 m2: een glazen gebouw als ontvangstruimte en voor de toegangscontrole. Het atrium heeft een groot transparant karakter door de glazen gevels en het golvende glazen dak. Na de expo gaat de ruimte dienst doen als vergader- en congrescentrum. Het totale complex heeft circa 26 miljoen euro gekost.


TECHNIEK

25

bouwen en paviljoens Floriade stelling wordt doorontwikkeld. Initiatiefnemer van de Floriade is de Nederlandse Tuinbouwraad. Jo Coenen, voormalig rijksbouwmeester, ontwierp het stedenbouwkundig concept voor Venlo Green Park, op basis waarvan Arcadis samen met Copijn Tuin- en Landschapsarchitekten het Floriadepark 2012 ontwierpen. Worden veelal de gebouwen voor een wereldtentoonstelling ontworpen voor tijdelijk gebruik; er blijven altijd wel enkele gebouwen ‘over’. Zoals ook de Euromast in Rotterdam bleef staan na de tentoonstelling in 1960. In Venlo zijn zowel de Innovatoren als Villa Flora al vanaf het begin ontworpen om te blijven staan. Later werd ook van het Rijkspaviljoen besloten dat dit – weliswaar in aangepaste vorm – wordt ‘hergebruikt’. Dit hergebruik is al een belangrijke eerste stap in het kader van de duurzaamheid. De Floriade wordt eens in de tien jaar gehouden. Eerdere edities vonden steeds plaats in de Randstad. In oktober wordt bekend gemaakt waar de volgende Floriade zal zijn. De Floriade is geopend van 5 april t/m 7 oktober 2012; zie verder: www.floriade.nl

Kabelbaan

De Floriade 2012 heeft ook de grootste, hoogste en langste kabelbaan van Nederland. De kabelbaan is 1,1 kilometer lang en er kunnen 42 cabines van acht personen aan de kabels hangen. Tussen het begin- en eindstation staan steunpilaren van 35 meter hoog. De pilaren van 2500 kg zijn met behulp van een speciale helikopter op hun plaats gezet, onder zeer strenge veiligheidsrestricties. De helicopter kwam speciaal voor deze klus uit Zwitserland gevlogen: zijn dubbele propeller zorgde voor extra stabiliteit tijdens het hijsen. Een rit in de kabelbaan biedt zowel zicht op de landschapsarchitectuur van het totale Floriadepark als op alle bijzondere gebouwen.

Rijkspaviljoen

Rabo Earthwalk

De Rabobank is founder (hoofdsponsor) van de Floriade en realiseerde op het park een eigen paviljoen: de Rabo Earthwalk. Dit paviljoen bestaat uit een halve wereldbol die is opgehangen tussen een staalconstructie. Via een lange omloop is het mogelijk in de wereldbol te komen. Het hierin gebouwde theater heeft een compleet glazen vloer, waaronder een fascinerende film wordt geprojecteerd. De glazen vloer ligt op stalen spanten die je nog enigszins ‘houvast’ geven. Bovenop het dak – het dak van de wereld – is informatie over innovatieve ondernemers te vinden, zoals Ashok Bhalotra, architect van de duurzame Stad van de Zon in Heerhugowaard. Vanaf het dak voert een speciaal voor dit project ontwikkelde ‘groene’ lift (Reco) met LED verlichting en Bluemotion technologie de bezoekers weer naar beneden.

Van het Rijkspaviljoen is tijdens de bouw besloten dat dit eveneens een permanent gebouw gaat worden. Zowel de bijzondere vorm als het interieur – My Green World - is ontworpen door 2d3d. Van buiten heeft het gebouw de vorm van een kiem ‘die op het punt staat uit te barsten om zijn kennis te delen’. Het 35 meter lange en 15 meter hoge en brede gebouw is ontworpen met verschillende geodetische lijnen waardoor de schil dubbelgebogen is en alle schilelementen verschillend zijn. Deze schil is zelfdragend en opgebouwd uit elementen van vurenhout uit Finse bossen. De houten vloeren zijn opgelegd op een eigen houtconstructie, los van de gevels. Aanvankelijk was het paviljoen bedoeld als een tijdelijk gebouw, maar de Rijksdienst wil het gebouw graag na de Floriade behouden. Zo is bijvoorbeeld het isoleren van de houten schilelementen relatief eenvoudig: met een dik pak isolatie kan wel een Rc-waarde van meer dan 15 m2K/W worden behaald. In het paviljoen is onder meer een Smart Skin-wand geplaatst: een wand van polycarbonaat waarin buisjes zijn aangebracht waardoor water stroomt. Dit water kan zowel warmte opnemen van de zon als afgeven. De toepassing hier dient als ruimteverwarming, maar ook het lichtdoorlatend karakter en de lage kostprijs zijn daarbij belangrijke voordelen. In het paviljoen vormen nieuwe ontwikkelingen en innovaties de belangrijkste ingrediënten, onder meer op het gebied van nieuwe energie- en lichtbronnen.


BOUWKOSTEN

26

Ge誰soleerde Isobouw Slimfix Als dakbeschot kan men verschillende typen dakelementen toepassen. Casadata.nl zet voor het aanbrengen op een zadeldak de kosten van ge誰soleerde dakelementen van Isobouw op een rij. Tekst: www.casadata.nl.

In dit artikel komen de Slimfix 8/8 ge誰soleerde dakelementen van Isobouw aan de orde. De kosten zijn berekend voor een zadeldak van een enkele of dubbele woning. Bij een piramidedak of schilddak gaat het om andere kostenbedragen.

Dakelementen aanbrengen

Dakelementen vormen het dakbeschot

waarmee men de kapconstructie van het hellend dak dicht maakt. De ge誰soleerde dakelementen dienen als ondergrond voor de dakbedekking. De dakelementen kunnen zijn samengesteld uit platen van verschillend (houtachtig) materiaal en uit verschillende soorten isolatiemateriaal in diverse dikten. Op de onderplaten monteert men fabrieksmatig houten sporen. Als isolatie past men tussen de sporen veelal polyurethaan-schuim (PUR),

polystyreenschuim of steenwol (minerale wol) toe. De sporen zijn iets hoger dan het isolatiepakket, zodat ze als tengel kunnen fungeren, waarop men de panlatten kan aanbrengen.

Uitvoering dakelementen

SlimFix dakelementen zijn extra dunne sandwich dakelementen voor hellende pannendaken. De elementen zijn 1.020 mm breed en de lengte varieert op specificatie van 3.620 tot en met 7.520 mm. De bovenplaat en onderplaat zijn van houtspaanplaat van 3 of 8 mm dik. De bovenzijde is voorzien van drie tengellatten 20 x 30 mm; de onderzijde is afgewerkt als witte zichtzijde.

Wolfseind.

Piramidedak.

Zadeldak.

Piramidedak.

Schilddak.

Rietdak en wolfseind.

Het type SlimFix 8/8 is ontwikkeld voor geschakelde woningen in verband met de geluidsisolatie, maar is vanwege de geluidsisolatie ook aan te bevelen bij vrijstaande woningen. Als isolatie is EPS toegepast met een verhoogd isolerend vermogen. De isolatiewaarden lopen op van Rc 2,50 tot en met Rc 6,00 m2.K/W. SlimFix L elementen zijn van houten langsribben voorzien voor het overbruggen van extra grote overspanningen en voor het beschikken over 'achterhout' voor het bevestigen van de overstekken.

Bouwkosten

In de kostenberekeningen zijn altijd de beginplaat en eindplaat bij de kopgevels


BOUWKOSTEN

27

dakelementen op zadeldak meegenomen. Het dakbeschot wordt volledig afgewerkt, gereed om de panbedekking te kunnen aanbrengen. De overstek van de kopgevel is gereed voor het aanbrengen van houten of kunststof boeiboorden. De gootzijde is gereed voor het monteren van zinken goten met beugels of voor kunststof goten met bevestiging. Tevens is rekening gehouden met nokafschuining van de elementen. Op de bouwplaats brengt men de dak­ elementen aan met een kleine kraan, die

al op de bouwplaats beschikbaar is. De kosten zijn exclusief steigerwerk, veiligheidsvoorzieningen, materieelgebruik, transportkosten, afkomende materialen en stortkosten. De kosten zijn inclusief dakruiter en panlatten. In de kostenberekeningen is uitgegaan van de uitvoeringstijden voor de werkzaamheden en van de bruto prijzen voor de materialen en producten zonder inkoopkortingen. Elk kostenbedrag is gedetailleerd berekend met alle directe uitvoeringskosten van

arbeid en materiaal. Het uurloon is zonder opslagen voor de bouwplaatskosten, algemene bedrijfskosten en winst en risico. De bouwkosten van andere typen dakelementen ziet men na het inloggen www. casadata.nl. Al deze calculaties kan men meteen downloaden in Excel of importeren in het eigen calculatieprogramma. Het regionale kostenniveau betreft de regio Oost Gelderland (postcode 7000 - 7100). Op www.casadata.nl ziet men het kostenniveau van de eigen regio door het opgeven

van de postcode. Bij de indirecte kosten is gerekend met een toeslag op de directe kosten van 17%. Dit toeslagpercentage bestaat uit 8% voor algemene bedrijfskosten, 5% voor winst en 3% voor risico.

Kijk op www.casadata.nl voor de prijzen uit uw regio (Tabel 24.27.023, Isobouw Powerkist zadeldak van dubbel woonhuis; tabel 21.16.292 EPS-bekisting type Unidek FB; tabel 21.16.253 houten bekisting op PE folie) Bouwkosten geïsoleerd dakelement op zadeldak aanbrengen met panlatten, kosten per m2, excl. btw, bron casadata.nl Activiteit

Omschrijving

Isolatie

Directe kosten

Indirecte kosten en bedrijfsmarge

Totaal

Geïsoleerd dakelement op zadeldak aanbrengen met panlatten, Isobouw SlimFix 8/8

Op zadeldak van enkel woonhuis

Rc = 2,50 m2.K/W

46,97

7,98

54,95

Rc = 3,00 m2.K/W

52,04

8,85

60,89

Rc = 3,50 m .K/W

55,52

9,44

64,96

Rc = 4,00 m2.K/W

59,34

10,09

69,43

Rc = 4,50 m .K/W

63,83

10,85

74,68

Rc = 5,00 m2.K/W

68,10

11,58

79,68

Rc = 6,00 m .K/W

76,21

12,96

89,17

Rc = 2,50 m2.K/W

45,47

7,73

53,20

Rc = 3,00 m2.K/W

49,20

8,36

57,56

Rc = 3,50 m .K/W

52,54

8,93

61,47

Rc = 4,00 m2.K/W

56,18

9,55

65,73

Rc = 4,50 m .K/W

60,39

10,27

70,66

Rc = 5,00 m2.K/W

64,48

10,96

75,44

Rc = 6,00 m2.K/W

72,05

12,25

84,30

Rc = 2,50 m2.K/W

47,58

8,09

55,67

Rc = 3,00 m .K/W

52,78

8,97

61,75

Rc = 3,50 m2.K/W

56,35

9,58

65,93

Rc = 4,00 m .K/W

60,24

10,24

70,48

Rc = 4,50 m2.K/W

64,65

10,99

75,64

Rc = 5,00 m .K/W

68,94

11,72

80,66

Rc = 6,00 m2.K/W

76,87

13,07

89,94

2

2

2

Inmiddels ruim 15.000 richtprijzen beschikbaar

Op zadeldak van dubbel woonhuis

2

Ruim 15.000 richtprijzen staan op casadata.nl klaar voor gebruik. Na het inloggen ziet men alle complete calculaties en kan men deze aanpassen of er mee begroten. Je kunt ook in je eigen calculatieprogramma met die calculaties werken.

2

Op zadeldak met wolfseind van dubbel woonhuis

2

2

2

Kostenspecificatie van aanbrengen geïsoleerd dakelement op zadeldak enkel woonhuis, SlimFix 8/8, Rc = 4,00 m2.K/W, excl. btw, bron casadata.nl Kostencomponent

Omschrijving

Hoeveelheid

Eenheid

Norm per eenheid

Totaal uren

Kosten per uur / eenheid

Totaal Kosten

Loonkosten

Geïsoleerd dakelement aanbrengen

99

m2

0,26

25,740

38,34

986,87

Panlatten aanbrengen

300

m1

0,03

9,000

38,34

345,06

Panlatten aanbrengen, brede lat ter plaatse van goot

20,6

m

0,05

1,030

38,34

39,49

Ruiterlat, inclusief ruitersteun, aanbrengen

10,3

m1

0,15

1,545

38,34

59,24

1

Subtotaal loonkosten Materiaalkosten

37,315

Geïsoleerd dakelement, SlimFix 8/8, Rc = 4,0 m2.K/W, standaard

80,4

m2

37,05

2.978,82

Geïsoleerd dakelement, SlimFix 8/8, Rc = 4,0 m2.K/W, met langsregel (type L)

19,6

m2

43,00

842,80

Schroefdraadnagel 200 x Ø 5,2 mm (ca. 1,7 st/m )

2

doos

20,70

41,40

Volgplaatjes dakelement (ca. 1,7 stk/m2)

2

zak

8,10

16,20

Haaknagels 220x5 mm (1 doos = 100 stuks, ca. 2,2 st/m )

2

doos

28,35

56,70

Kunststof afdekprofiel, wit, lang 6,25 m

2

bun

50,10

100,20

Vurenhout C, ruw, 22 x 50 mm

300

m

0,46

138,00

Vurenhout C, ruw, 22 x 125 mm

20,6

m1

1,24

25,54

Vurenhout C, geschaafd, 28 x 96 mm

10,3

m

1,95

20,09

GB ruitersteun, verzinkt, 30 x 2,0 mm

11

stk

1,48

16,28

PUR-schuim, afdichting verticale naden dakelement

2

bus

5,00

10,00

Meranti plint, afgelakt 12 x 55 mm

20

m1

1,02

20,40

2

2

Directe kosten

1.430,66

1

1

Subtotaal materiaalkosten

4.266,43

Eindtotaal directe kosten

5.697,09


NIEUW

VERTROUWD

EEN NIEUW LOGO…

met een heldere belofte voor de toekomst: ‘For smart living‘. Immers, over onze producten is goed nagedacht, zien er mooier uit, werken perfect en zijn praktisch te verwerken. Unilin is producent van zelfdragende isolerende dakelementen, prefab daksystemen en hardschuim isolatieplaten (Utherm). www.unilin.com


BOUWKOSTEN

29

Meerkosten hogere isolatiewaarde vloeren Tekst: Ed de Rechteren van Hemert Nederlands Bouwkosten Instituut. Edrecht@nbi-online.nl

De afgelopen periode is er veel te doen geweest over het Bouwbesluit. Moet de Rc-waarde naar 3,5 m2.K/W of naar 5,0 m2.K/W? Of doen we er verstandiger tegelijk naar 8,0 m2.K/W te gaan, het optimum. Een hogere waarde dan 8,0 m2.K/W heeft geen invloed meer op het energieverbruik. Hier wegen de kosten en opbrengst niet meer tegen elkaar op. In dit artikel aandacht voor de isolatiekosten van vloeren. Van vijf typen woningen zijn in BouwTotaal nr. 1/2 van dit jaar de totale meerkosten van een hogere isolatiewaarde uitgerekend, namelijk: een Rc-waarde 3,5 (huidige waarde in Bouwbesluit 2012), 5,0 en 8,0 m2.K/W, ten opzichte van 2,5 m2.K/W, de verplichte waarde uit Bouwbesluit 2003. In dit artikel gaan we in op de meerkosten voor de vloerisolatie. De meerkosten zijn een gemiddelde voor Nederland, per regio zijn er natuurlijk verschillen. Per woningtype worden voor de vloer de meerkosten gegeven. In de tabel kan men de totale kosten per woning terugvinden, maar ook de kosten per m3 woning inhoud. Voor vier typen vloeren geven we de kosten:  PS-isolatievloer, liggers met vulelementen van polystyreen;  kanaalplaatvloer met EPS-isolatie aan de onderzijde;  ribbenvloer (ribbencassette) met EPSisolatie aan de onderzijde;  Isolatie-plaatvloer met EPS-isolatie aan de onderzijde. U ziet in de tabel dat er wel een meerprijs is per woning, maar per m3 inhoud heeft het geen effect. Eigenlijk mag het geen discussie zijn wat men gaat toepassen. De opdrachtgevers kijken te veel naar de investeringskosten. Hierdoor lopen de energielasten de komende jaren op. Deze meerkosten heeft men over de levensduur van de woning meerdere keren terugverdiend. In latere uitgaven van BouwTotaal zullen we in gaan op andere onderdelen, zoals de kozijnen, daken, gevels en de ventilatie.

Kostenvergelijk meerprijs RC waarden vloeren Meerprijs in euro's t.o.v. Rc 2,5 m2.k/w

Woning type 1

inhoud

3,5 m2 k/w

5 m2 k/w

8 m2 k/w

360

m3

PS-isolatievloer

52

m2

104

259

415

Kanaalplaatvloer

52

m

2

107

266

425

Ribbenvloer (Ribcassette)

52

m2

102

256

409

Isolatieplaatvloer

52

m

104

259

415

per woning

€ 104

€ 260

€ 416

per m3

€ 0,29

€ 0,72

€ 1,16

2

Totaal

Woning type 2

inhoud

280

m3

PS-isolatievloer

46

m2

92

230

367

Kanaalplaatvloer

46

m2

94

235

376

Ribbenvloer (Ribcassette)

46

m

2

91

226

362

Isolatieplaatvloer

46

m2

92

230

367

per woning

€ 92

€ 230

€ 368

per m3

€ 0,33

€ 0,82

€ 1,31

Totaal

Woning type 3

inhoud

450

m3

PS-isolatievloer

60

m2

120

299

479

Kanaalplaatvloer

60

m

2

123

307

491

Ribbenvloer (Ribcassette)

60

m2

118

295

472

Isolatieplaatvloer

60

m

120

299

479

per woning

€ 120

€ 300

€ 480

per m3

€ 0,27

€ 0,67

€ 1,07

2

Totaal

Woning type 4

inhoud

320

m3

PS-isolatievloer

56

m2

112

279

447

Kanaalplaatvloer

56

m2

115

286

458

Ribbenvloer (Ribcassette)

56

m

2

110

275

440

Isolatieplaatvloer

56

m2

112

279

447

per woning

€ 112

€ 280

€ 448

per m

€ 0,35

€ 0,88

€ 1,40

Totaal

Woning type 5

inhoud

3

780

m3

PS-isolatievloer

112

m2

224

559

894

Kanaalplaatvloer

112

m

230

573

916

Ribbenvloer (Ribcassette)

112

m2

221

550

880

Isolatieplaatvloer

112

m

224

559

894

per woning

€ 224

€ 560

€ 896

per m3

€ 0,29

€ 0,72

€ 1,15

per m3

€ 0,31

€ 0,76

€ 1,22

Totaal

Totaal gemiddeld meerprijs per m3 inhoud

2

2


LAN A T S P O T E BEGINT M

E I T A U T I S E K L E R VOO G N I S S O L P O EEN EREN

ENOV R N R E D O M

t bestaande e h m o r a a ed de elijk laten w g o m oldoen aan n ? v ie S d te I In m . D o n E re ig e O WAT G energiebesparend renov slechts een upgrade nod ien renoveren niet als N E R E D J I ERW elijk en t. Wij z eft deze de WAAROMvereVn is duurzaam, milieuvraieknodpbouw nog steeds, maarvahne het juiste renovatie-elemodeenrn jasje om te voldoen aan o m de d gen Modern ren g een extra in het toevoe de bestaan n t r o e o o o w d ld e o d ij v w n k Vaa den geve dak intact. pilling. Wij upgrade bie s r e e z v e jd D ti . n n e e al, ge se eis n. Geen afv hedendaag e g e o v e to aar als , nietwaar? jk li e afbreken, m k k a m e se eisen. G hedendaag

WWW.OPSTALAN.NL


BOUWGEBREKEN

31

Vochtprobleem in slaapkamer en achtergevel In het stucplafond en op de muur van de slaapkamer in een woning verschijnen bruine vlekken en strepen, die vochtplekken blijken te zijn. Ook toont de achtergevel in de koude perioden donkere plekken, die in de warmere perioden wegtrekken en wit uitslaan. Na onderzoek blijken een cv-radiator en het ontbreken van een dampremmende folie de oorzaak van de problemen. Tekst: Jos van Leeuwen Bureau voor Bouwpathologie BB www.bouwpathologie.nl

De woning betreft een twee-onder-een-kap woning uit 1984. De woonkamer is in 1994 uitgebouwd, waardoor het plafond van de woonkamer gedeeltelijk de onderzijde van een platdak betreft. Uit praktisch oogpunt zijn de cv-radiatoren in de uitbouw tegen de voormalige buitengevel gemonteerd.

Problematiek

In 1984 koopt de familie de nieuwbouwwoning. Na tien jaar wordt besloten de

ligt het niet aan.’ Het smeltwater van stuifsneeuw krijgt de schuld van de lekkage. Op advies van de aannemer wordt er niet verder gezocht en moet men maar afwachten of het weer eens gaat lekken. De donkere plekken in de achtergevel drogen op en laten wit omrandde plekken zien. De lekkage komt lange tijd niet meer terug. Tijdens de koude periodes gedurende de recente winters treedt de lekkage weer op en toont de achtergevel weer donkere plekken

buiten, ontstaat dit verschijnsel alleen in die periode dat het buiten duidelijk kouder is dan in de woning. Doordat de houten zakgootconstructie vochtig is geworden blijken ook de boeidelen van de goot en het schuine dak erg vochtig en door houtrot aangetast te zijn (foto 03). Opnames met een warmtebeeld camera laat zien dat de zakgoot constructie belast wordt met een ‘warmtelek’ (foto 04). Foto 3. Vochtige boeidelen.

Onderzoek

De eigenaren verliezen nu toch wel het

Foto 4. Warmtelek in zakgootconstructie.

Herstel

In de zakgootconstructie moet een dampremmende folie worden opgenomen. Deze folie moet voor de isolatie worden geplaatst, zodat warme, vochtige lucht vanuit de woning en vanuit de spouw niet in de isolatie terecht kan komen om vervolgens tegen de goot te condenseren. Om de vochtplekken in de achtergevel tegen te gaan moet worden voorkomen dat de opgewarmde lucht in de spouw op koudere plekken in de muur kan gaan condenseren. Dit kan door het inbrengen van een dampdichte spouwisolatie onder het voeglood boven de platte daken. Daarnaast is het raadzaam de gevel te voorzien van openstootvoegen. Dat moet op maaiveldhoogte, onder en boven de gevelopeningen en langs de daklijnen.

Foto 1. Zakgoot constructie vanaf de zolder.

woning te verbouwen en uit te breiden. Ten behoeve van het ontwerp van de uitbreiding van de woning is een architect in de arm genomen. De woning wordt op de begane grond uitgebreid met een uitbouw aan de achterzijde. Hierdoor wordt een grote eetkeuken gerealiseerd. De uitbouw beslaat de halve achtergevel. Tegen de andere helft is een bijkeuken gesitueerd. In het vroege voorjaar van 2005 is er sprake van lekkage ter plaatse van de zakgoot in de slaapkamer op de eerste verdieping. Navraag bij de buren leert dat ook zij lekkage hebben op nagenoeg dezelfde plaats. Omdat de lekkage bij de zakgoot wordt waargenomen, wordt er een loodgieter bijgeroepen. Deze zegt de oorzaak te hebben gevonden: ‘er zat een gaatje in het zink’. Dit probleem herstelt de loodgieter direct door het gaatje dicht te solderen. Over herstel van de vochtplekken in het plafond adviseert hij het plafond lang te laten drogen en daarna opnieuw te sausen. Het volgende voorjaar worden de vochtplekken in het plafond weer groter en ook de achtergevel toont nu donkere plekken. Een aannemer wordt er bij geroepen om een en ander voorgoed op te lossen. Na onderzoek waarbij wordt geprobeerd de lekkage op te wekken met een tuinslang, luidt de conclusie: ‘de goot is niet lek, daar

Foto 5. Open stootvoegen.

Foto 2. Vochtvlekken op de achtergevel.

vertrouwen in de aannemer. Om een onafhankelijk onderzoek en advies omtrent de vochtproblematiek te krijgen, is de Bouwpatholoog in de arm genomen. De Bouwpatholoog is de zaak ter plaatse en aan de hand van de tekeningen en beschrijvingen gaan onderzoeken. De vochtproblematiek is voorafgaande aan het onderzoek met de bewoners besproken. Hierbij is het hiervoor beschreven verhaal op tafel gekomen. Wanneer de Bouwpatholoog de zakgootconstructie vanaf de zolder bekijkt valt het hem op dat er geen dampremmende voorziening in de zakgootconstructie is opgenomen (foto 01). Hierdoor kan warme lucht vanuit de spouw van de achtergevel en de ankerloze spouwmuur tegen de onderzijde van de zinken zakgoot

condenseren. Ook kan door het ontbreken van een dampremmer, ‘woonvocht’ vanuit de woning tegen de zinken zakgoot condenseren. In de uitbouw aan de achtergevel zijn de cv-radiatoren op de buitenzijde van de voormalige achtergevel gemonteerd. Wanneer de radiatoren aanstaan wordt de gevelsteen opgewarmd en dus ook de lucht in de spouw van de achtergevel. Deze opgewarmde lucht stijgt op in de spouw en condenseert weer in de koudere delen van de spouw. Hierdoor wordt de buitengevel vochtig tot nat en gaat donkere plekken vertonen (foto 02). Wanneer deze vochtplekken opdrogen ontstaan de wit omrandde vlekken. De verwarmde lucht in de spouw kan ten gevolge van het ontbreken van de dampremmer ook de zakgootconstructie intrekken en daar tegen de koude zinken zakgoot condenseren. Condensvocht trekt eerst in de houten gootconstructie en de steenwol isolatie. Wanneer deze verzadigd zijn ‘lopen ze leeg’. Dit geeft het idee van een lekkage. Door het temperatuurverschil van binnen met

(Advertentie)

Glas Renovatie International BV

IN GLAS

Dammekant 34 2411 CE Bodegraven Telefoon: 0172 61 61 02 Fax: 0172 61 48 45 info@krasseninglas.nl www.krasseninglas.nl

Cementsluier & Krasverwijdering van glasoppervlakten. Glasexpertise en Glasrenovatie


nu OP BOUWOPLOSSINGEN.nu Met Silka kalkzandsteen is meer mogelijk dan u denkt

Energiezuinige massiefbouw kan nóg sneller met Ytong CascoSysteem

Doe de .NU TEST en win een Makita bouwradio!

GA NU NAAR BOUWOPLOSSINGEN.NU VOOR MEER OVERTUIGENDE ARTIKELEN, INSPIRERENDE PRAKTIJKVOORBEELDEN, BOUWTIPS EN GRATIS DOWNLOADS!

BOUWOPLOSSINGEN DÉ SITE VOOR BOUWEN ANNO NU XEL10012_BT_BO6_289x415.indd 1

02-04-12 11:27


FISCAAL & PERSONEEL

33

Samenwerken kan, maar hoe? (deel 1) Ook in deze economisch moeilijke tijden wordt in de bouwbranche regelmatig door verschillende aannemers samengewerkt. Deze aannemers hopen hun eigen marktpositie, door samen te werken, te versterken. Natuurlijk spelen ook de opdrachtgevers een belangrijke rol. Deze willen bij voorkeur zaken doen met deskundige en financieel sterke aannemers. Maar hoe breng je een samenwerking tot stand? Is het slechts een ferme handdruk tussen twee aannemers of moet er toch meer gebeuren? Tekst: Mr. F.J. Kerkhof FB Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen FKerkhof@alfa-accountants.nl

Zijn er valkuilen bij het aangaan van een samenwerking? Kan worden samengewerkt in een vennootschap onder firma of is daar toch een BV voor nodig? Op deze en andere vragen over samenwerking geven dit, en een volgend, artikel antwoord. In deel 1 ga ik in op enkele algemene aandachtspunten. In deel 2 bespreek ik de mogelijk rechtsvormen.

Veel soorten van samenwerking

Natuurlijk wordt in de bouwbranche op vele manieren samengewerkt. Zo kan de samenwerking ‘slechts’ bestaan uit de gezamenlijke inkoop of uitwisseling van personeel en materieel. Een verdergaande en daardoor veel spannender vorm van samenwerken is het gezamenlijk uitvoeren van een bouwproject. Met name deze laatste vorm vereist deskundige begeleiding door een fiscalist respectievelijk jurist.

Bedrijfscultuur

Een vaak onderschat aandachtspunt is de bedrijfscultuur. Hoe verder de samenwerking gaat, hoe belangrijker bij elkaar passende bedrijfsculturen zijn. Kleine ergernissen over en weer, zowel op de werkvloer als in het management, kunnen uitgroeien tot een moeilijk overbrugbare tweedeling. Helaas heeft de praktijk dit meer dan eens aangetoond. Een ander aandachtspunt is (uiteraard) de financiële draagkracht van uw compagnon. Is de aannemer waarmee u een groot project wilt gaan uitvoeren wel de financieel gezonde partner die u zoekt? Voor een geslaagde samenwerking is het niet voldoende af te gaan op ‘de blauwe ogen van de collega-aannemer’ of de wetenschap dat zijn bedrijf al jaren bestaat en dus kennelijk gezond is. Doet u dit wel, dan kunt u van een koude kermis thuiskomen. Bedenk hierbij dat een groot project vaak ook grote risico’s met zich meebrengt. Het is daarom van belang elkaars financiële draagkracht te (laten) beoordelen. Ook hierbij geldt dat de noodzaak groter wordt, naarmate de samenwerking diepgaander is. Het behoeft geen betoog dat dit onderzoek moet plaatsvinden vóórdat de samenwerking totstandkomt.

Zekerheden

In de praktijk komt het ook voor dat samenwerkende aannemers, naast bedrijfsonderzoek, over en weer zekerheden stellen ter ondersteuning van hun onderlinge verhoudingen. Deze zekerheidstelling moet overigens niet eindigen als het project is afgerond. Ook na afronding van het bouwproject kunnen immers nog vorderingen van derden ontstaan door gebreken in het gerealiseerde project.

Meer dan een ’ferme handdruk’

Het spreekt voor zich dat de mate waarin de samenwerking moet worden ‘geregeld’ afhangt van de diepgang van de samenwerking. Een samenwerking die slechts

is het handig terug te kunnen vallen op duidelijke en vooral vastgelegde afspraken. Zonder deze vastlegging zal het geheugen selectief blijken te zijn. Beide aannemers zullen zeggen nog precies te weten wat is afgesproken. Als de aannemers vervolgens wordt gevraagd wat is afgesproken over het gerezen probleem, krijg je waarschijnlijk twee volstrekt verschillende antwoorden.

Dus

ziet op de gezamenlijke inkoop is betrekSamenwerking is (nog steeds) een intereskelijk eenvoudig tot stand te brengen. sante optie voor de aannemer. Maar een Zoals gezegd, wordt het veel moeilijker als goede voorbereiding en een schriftelijke aannemers gezamenlijk een bouwproject vastlegging van de afspraken zijn van uitvoeren. Maar in alle gevallen is het niet doorslaggevend belang. verstandig de mondelinge afspraken slechts te bekrachtigen met een stevige handdruk tussen Een viertal aannemers besluit gezamenlijk in te schrijven de betrokken aanop een groot bouwproject. Om dit project niet te missen nemers. Een schrifwordt zeer scherp gecalculeerd. Het resultaat is er naar, telijke samenwerhet project wordt het viertal gegund. kingsovereenkomst Gezien de haast, die er in de praktijk altijd lijkt te zijn, is altijd van groot werd voorafgaande aan de samenwerking geen onderbelang. Want zodra zoek verricht naar elkaars financiële draagkracht. Maar de eerste rimpels in de samenwerking laat nu net dit project op een teleurstelling uitlopen. ontstaan (en die De nog openstaande en direct opeisbare schulden zijn ontstaan altijd) opgelopen tot € 400.000. De schuldeisers besluiten uiteindelijk verhaal te halen op de aannemers. Eén van de aannemers blijkt echter niet over voldoende vermogen te beschikken om zijn deel van de schuld te voldoen. De andere drie aannemers kunnen daarom niet anders dan ook dat deel te betalen. Natuurlijk hebben de drie aannemers nu een vordering op de vierde aannemer. Het is echter nog maar de vraag of deze vordering ooit kan worden geïnd.

Voorbeeld

Houdt het dan nooit op? Regels, regels en nog eens regels. Iedere aannemer begrijpt direct wat ik bedoel. Ooit dacht je ‘gewoon’ een aannemingsbedrijf te kunnen beginnen. Maar al snel verdwaalde je in een woud van regels. Een inschrijving hier, een melding daar, een vergunning voor dit, een verbod op dat; het houdt niet op. Alleen al het in dienst nemen van een werknemer levert een stapel papier op waarmee een dikke ordner goed kan worden gevuld. En dan is hij nog niet eens ziek geweest. Veel aannemers vragen zich terecht af waarmee ze bezig zijn als ze weer een formulier moeten invullen. Dit heeft toch niets meer met het echte bedrijf te maken? Evenals alle voorgaande kabinetten, vindt ook het huidige kabinet dat de administratieve lasten moeten worden verminderd. Maar waarom lukt het dan niet? In de praktijk komt er steevast weinig tot niets van terecht. Sterker nog; de lasten lijken alleen maar toe te nemen. Voor een belangrijk deel wordt dit veroorzaakt door de kennelijk beperkte houdbaarheid van regels. Elk nieuw kabinet heeft de natuurlijke neiging om de regels van haar voorgangers te wijzigen of nieuwe regels in te voeren. Deze gewijzigde of nieuwe regels hebben vervolgens invloed op uw onderneming en ziedaar, opeens bent u weer bezig uw administratie aan te passen. Zo beschouwd is het eigenlijk niet eens verwonderlijk dat de administratieve lasten, ondanks de goede voornemens, toch steeds weer toenemen. Pensioenregels Het beste voorbeeld is wellicht de regelgeving van de afgelopen jaren op het gebied van de pensioenen. Nog niet eens zo heel lang geleden was het credo ‘korter werken’ om de instroom van jongere werknemers mogelijk te maken. Een stortvloed van regels, met de VUT als exponent, was het resultaat. Maar een nieuw kabinet kwam en de VUT verdween. Korter werken bleef mogelijk, zij het al iets minder enthousiast, maar dan moest dit wel in de pensioenregeling worden opgenomen. Veel werkgevers werden hierdoor gedwongen de pensioenregeling ingrijpend te wijzigen. Nog maar net bekomen van de inspanningen bleek alles voor niets te zijn geweest. Een volgend kabinet vond juist ‘langer werken’ noodzakelijk. Het prepensioen sneuvelde en wéér moest de pensioenregeling, nu onder zeer hoge tijdsdruk, worden aangepast. En nu staan we aan de vooravond van weer een forse wijziging: we moeten ‘nog langer’ doorwerken. Alles overziend denk je: ‘waar zijn we toch mee bezig?’ Maar de regelzucht lijkt diep in de Nederlandse genen te zitten. Je gaat je bijna afvragen of onze maatschappij nog wel zonder deze enorme hoeveelheid regels en de daaruit voortkomende ‘papierwinkel’ kan. Aan de andere kant biedt het mij natuurlijk wel een nimmer opdrogende inspiratiebron. Het vullen van deze column moet dan ook in de toekomst geen enkel probleem zijn. Mr. F.J. Kerkhof FB Alfa Accountants en Adviseurs te Wageningen FKerkhof@alfa-accountants.nl


PRODUCTNIEUWS Overzichtelijke gereedschapassortimenten

oogopslag te zien als er in een lade een gereedschap ontbreekt. Op aanvraag kunnen ook compleet ingerichte, klantspecifieke gereedschapswagens worden besteld, alsmede losse kunststofbakken in vier verschillende uitvoeringen voor het opbergen van klein materiaal.

Voor de inrichting van gereedschapswagens en verschillende ORSY-systemen van Würth Nederland B.V. levert deze organisatie een omvangrijk assortiment gereedschapsets. Afhankelijk van het model gereedschapwagen of ORSY-systeem zijn complete gereedschapassortimenten te verkrijgen, variërend van 118- tot 299-delig. Daarnaast levert Würth nog 36 losse assortimenten die in de laden passen van bovengenoemde systemen. Als los assortiment zijn beschikbaar diverse ringsteeksleutelsets, knieringratelsteeksleutelsets, dopsleutelassortimenten, bitassortimenten, een stiftdoppenset, een krachtdoppenset, alsmede slaggereedschap-, vijlen- en schraperassortimenten, stiftsleutel T-greepassortimenten en verschillende tangenassortimenten. Met be-

hulp van dit omvangrijke pakket is elke gereedschapswagen of ORSY-systeem volledig klantspecifiek in te richten. Alle gereedschappen liggen per laden overzichtelijk gerangschikt in een schuimstof vakverdeling, zodat deze niet los trillen tijdens het verplaatsen van de gereedschapswagen. Doordat deze schuimstof vakverde-

Würth Nederland BV, ’s-Hertogenbosch, (073) 629 15 50, www.wurth.nl

ling in twee kleuren (zwart oppervlak en rode ondergrond) is uitgevoerd, is in één (Advertentie)

”Geen HOI. Geen deal.” Bert Kamp, mediamanager Rabobank

n deal.”

nager Rabobank

Een adverteerder die wil weten of hij het juiste bedrag betaalt voor z'n Een adverteerder die wil weten of hij het juiste bedrag betaalt voor z’n advertentie advertentie kijkt of heeft. Dan zijn de oplagecijfers gecontroleerd en kijkt of een titel het HOI-keurmerk zijn de advertentietarieven daarop gebaseerd. PS Deze titel heeft het HOI-keurmerk.

een titel het HOI-

HOI. De Harde Cijfers. www.hoi-online.nl

keurmerk heeft. Dan zijn de oplagecijfers gecontroleerd en zijn de advertentietarieven daarop gebaseerd. PS Deze titel heeft het HOI-keurmerk.

weten of hij het juiste bedrag betaalt voor z’n advertentie keurmerk heeft. voor Dan zijn de oplagecijfers gecontroleerd en bedrag betaalt z’n advertentie en gebaseerd. PS Deze titelen heeft het HOI-keurmerk. jn daarop de oplagecijfers gecontroleerd

HOI. Dehet Harde Cijfers. www.hoi-online.nl PS Deze titel heeft HOI-keurmerk.

arde Cijfers. www.hoi-online.nl

34


PRODUCTNIEUWS Recyclaat in dakrollen Gerecyclede grondstoffen, waaronder gerecycled bitumen verkregen uit het eigen recycling proces, worden nu door Icopal in vrijwel alle bitumen dakrollen verwerkt. Vanaf het begin van dit jaar bevatten alle APP gemodificeerde bitumen dakrollen, geproduceerd op de productielocatie Groningen, minimaal 15% gerecyclede grondstoffen. Ondertussen kijkt men verder vooruit en zoekt het bedrijf naar alternatieven voor bitumen als grondstof. De kwaliteit van de dakrollen met gerecycled bitumen is gelijk aan die van dakbedekking van nieuw bitumen. De levensduur verwachting is ongewijzigd. Het bitumen recyclaat wordt verkregen uit het eigen bitumenrecycling proces. Als eerste en enige in de wereld heeft Icopal een recycling installatie, waarbij oude bitumen dakbedekking kan worden gerecycled en hergebruikt als volwaardi-

35

Compact en meer uithoudingsvermogen Sterke punten behouden en combineren met de laatste stand van de techniek. Onder dit motto heeft Metabo haar beide accu-boorschroefmachines BS 14.4 Li en BS 18 Li volledig herzien. De machines zijn bovendien uitgerust met nieuwe accu’s. Hiervan is de capaciteit gestegen van 1.3 naar 1.5 Ah, zodat beide accu-boorschroefmachines per acculading meer schroeven indraaien. Als enige fabrikant voorziet Metabo haar machines in deze klasse ook van een capaciteitsaanduiding. Zo zie je precies hoe lang je met de beschikbare acculading nog kan werken. Om de opgeslagen energie zo efficiënt en veilig mogelijk te gebruiken, wordt ook in deze klasse de verder geoptimaliseerde accu-technologie ingezet. De nieuwe Ultra-M-Technologie kenmerkt zich door een goede combinatie van intelligent accu-management, geïntegreerde be-

waking per cel én een procesgestuurd laad- en ontlaad-management. Op de Lithium-Ion-accupacks geeft Metabo als enige fabrikant drie jaar garantie zonder laadcyclus-beperking. De beveiliging tegen overbelasting biedt de machine en de gebruiker maximale veiligheid. De LED-verlichting op de machines en de bithouder, die met rubber is bekleed, zijn enkele praktische details bij het dagelijkse werk.

Compact en meer uithoudingsvermogen: ccu-boorschroefmachine BS 14.4 Li.

Metabo Nederland bv, Breukelen, (0346) 25 90 60, www.metabo.nl Nieuwe accu-boorschroefmachine BS 18 Li met Ultra-M-Technologie.

Hak-breekhamer met SDS-MAX aansluiting In het Hitachi Semi Professionele assortiment treft u nu model H41MB aan, een hak-breekhamer met SDS-MAX aansluiting. Dit elektro-pneumatische model weegt slechts 5,1 kg, is 930 W en heeft een slagenergie van 10 Joule. De H41MB wordt veelal ingezet bij sloopwerkzaamheden. Uitgevoerd met een shock absorberend mechanisme en een comfortabele zijhandgreep is het ook prettig werken met deze krachtpatser. De beitel is snel en eenvoudig te verwisselen en in te stellen in twaalf verschillende standen van 30 graden, zodat elke gewenste positie van de beitel kan worden bereikt. ge grondstof voor nieuwe dakbedekking. Frits Zandvoort, R & D manager bij Icopal: ‘Hergebruik van bitumen levert een forse CO 2-besparing op in de hele bouwketen. Eén ton ingezameld en goedgekeurd dakafval geeft een afvalbesparing van netto ruim 750 kg en een CO 2-besparing van 615 kg CO 2/ton.’

Inzamelen oud bitumen

Op 1 april 2012 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Nieuw is dat bij bouw- en sloopprojecten bitumen dakbedekking verplicht moeten worden gescheiden van de rest van het bouw- en sloopafval. Om hergebruik te stimuleren, kunnen dakdekkers hun bitumen snijafval gratis inleveren. Tevens kan gesorteerde oude bedekking, met korting, worden ingeleverd bij één van Icopals partners in afvalinzameling. Het bedrijf verwerkt dit dan tot nieuwe grondstof. Bovendien kan iedere organisatie, die oude daken volgens het bitumenrecycling principe ontmantelt, een CO 2-certificaat met daarin de exacte CO2-besparing ontvangen.

Standaard levert Hitachi deze hak-breekhamer inclusief puntbeitel en in kunststof koffer. Uiteraard is er een ruime keuze in beitels en andere toebehoren voor dit model uit het Hitachi Proline Accessoire assortiment. Hitachi Power Tools Netherlands BV, Nieuwegein, (030) 60 84 050, www.hitachi-powertools.nl

Slimste en snelste gatzaagsysteem Snel wisselen van gatzaag en de zaagprop eenvoudig verwijderen zonder gatzaaghouder. Dat is een uitkomst voor iedere professional die in hout, steen, kunststof of metaal boort. ProFit introduceert het Click & DrillTM systeem dat de gatzaaghouder overbodig maakt.

Stap verder

Een stap verder in de vergroening van het productieproces is de bouw van een pilot algenfabriek in samenwerking met Algaecom en de Hanzehogeschool Groningen. Algen zetten reststoffen om in onder meer olie en gebruiken daarbij de CO 2 uit onze schoorsteen. Doel is om uiteindelijk 100% van de CO 2-uitstoot om te laten zetten door algen. De ontstane duurzame algenolie kan daarbij worden gebruikt om bitumen te vervangen en zo producten te verduurzamen. Icopal bv, Groningen, (050) 551 63 33, www.icopal.nl

Innovatief Profit-kliksysteem voor gatzagen spaart tijd en geld.

Wie een centreerboor in de gatzaag plaatst, kan direct boren. De zaagprop komt vrij door na het boren de gatzaag naar achter te klikken. Dit is een radicale verbetering die ergernis en tijd scheelt. De gebruiker bespaart gemiddeld 15% op de totale aan-

schaf, omdat slechts een centreerboor nodig is en geen gatzaaghouder. ‘We hebben onze gepatenteerde Drill & Drop houders doorontwikkeld naar een geïntegreerd systeem waarbij de gatzaaghouder overbodig is geworden. Je kunt zo met

de Click & Drill centreerboor van de ene in de andere gatzaag klikken’, zegt Richard Boske, directeur Boorwerk.

Verbetering

Met het Click & Drill systeem kan een bestaand gat worden vergroot door een tweede gatzaag op de centreerboor te klikken, met de diameter van het bestaande gat. Deze tweede gatzaag wordt gebruikt om te centreren, de eerste vergroot het gat naar de gewenste diameter. Het systeem is ook heel geschikt om onder een extreme hoek te boren. Dit systeem is verkrijgbaar voor bijna iedere gatzaag van ProFit. Op de Multi purpose gatzagen voor hout, hout composieten, PVC, Trespa, gipsplaat, baksteen, tegels en plastics. De gatzaag zaagt vijf maal sneller en gaat tien keer langer mee dan bimetalen gatzagen. De nieuwe methode is ook beschikbaar op de Bimetal Plus gatzagen. Door toevoeging van kobalt en speciale aanslijping in de tandkeel, is metaal vlekkeloos te zagen. Endura gatfrezen zijn geschikt voor het zware werk in metaal. Daarmee boort men met de hand in stalen balken, waar anders een elektromagnetische boorstandaard voor nodig is. Ook de Diamant droog gatzagen voor graniet en hardgebakken tegels zijn vanaf 18 mm voorzien van het Click & Drill systeem met centreerboor. Ze kunnen allen met een gewone boormachine worden ingezet. Boorwerk BV, Weesp, (0294) 43 20 50, www.boorwerk.nl


Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

De Allround frame ondersteuningstoren TG 60

Voor het bouwen van zware ondersteuningen is nu de Layher Allround frame ondersteuningstoren TG60 beschikbaar. Dit is een combinatie van frame-elementen met het Allround steigersysteem. Dus een snelle en veilige montage mogelijk met de voordelen van het Allroundsysteem. Speciaal gemaakt om grote verticale lasten te dragen tot 24ton per toren. De toren kan liggend gebouwd worden en vervolgens met een kraan worden rechtgezet en verplaatst. Voor horizontale verplaatsingen te verrollen met speciale wielsets.

Layher: het veelzijdig steunpunt Layher b.v. Lissenveld 18 4941 VL Raamsdonksveer

Zie www.layher.nl menu Videos - Video: 06 Layher TG60 AR frame ondersteuningstoren

www.layher.nl

Tel.: 0162-58 68 00 Fax: 0162-58 68 88 mail@layher.nl


PRODUCTNIEUWS Inbouwelement voor slophopper

Ruim assortiment signaalkleding

Systeemleverancier Viega Nederland heeft een nieuw inbouwelement ontwikkeld voor de eveneens nieuwe fecaliën spoelbakken uit de 300 Specials-series van Sphinx. Het nieuwe inbouwelement kenmerkt zich door een verhoogde uitvoering en een gecombineerde voorziening voor spoelreservoir én kraanaansluiting. De nieuwe slophopper van Sphinx werd speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen, kinderdagverblijven, verpleeg- en verzorgingstehuizen, maar leent zich ook uitstekend voor de industrie. De spoelbak wordt middels het Viega inbouwelement rechtstreeks op de wand bevestigd. Omdat de slophopper hoger hangt dan een gewoon toilet, is het nieuwe inbouwelement met 160 cm ook aanzienlijk hoger dan andere elementen. Het element is voorzien van een ingebouwd spoelreservoir met een inhoud van 9 liter, waarmee de slophop-

Voor de bediening van het spoelreservoir biedt Viega onder meer de Visign for Public 1 bedieningsplaten. Foto: Viega.

U bent nog beter zichtbaar bij buitenwerkzaamheden met signaalkleding. Würth Nederland BV presenteert een heel pakket signaalkleding. Het pakket omvat een jack, een broek, een Amerikaanse overall, een parka, een fleecejack en een t-shirt.

per kan worden gespoeld. De afvoer van de spoelbak wordt aangesloten op de afvoerleiding die in het Viega element is geïntegreerd. Naast het spoelreservoir biedt het nieuwe element ook een montagemogelijkheid voor een kraan. Hiertoe zijn in het element twee muurplaten verwerkt waar de kouden warmwaterleiding op kan worden aangesloten. De muurplaten zijn geluidsreducerend uitgevoerd, zodat geen hinder wordt ondervonden van storende stromingsgeluiden.

Visign for Public

Voor de bediening van het spoelreservoir biedt Viega onder meer de Visign for Public 1 bedieningsplaten. Deze zijn vervaardigd van hoogwaardig, vandaalbestendig roestvaststaal en worden diefstalveilig gemonteerd. Ondanks hun robuuste uitvoering kennen de bedieningsplaten een opbouwhoogte van slechts 10 mm, waardoor het paneel slank en esthetisch fraai oogt. De Visign for Public 1 wordt geleverd in twee productuitvoeringen. Het geborstelde of wit gelakte gladde roestvaststalen op-

37

Speciaal voor de 300 Specials slophoppers van Sphinx ontwikkelde Viega een nieuw, 160 cm hoog inbouwelement waarin een spoelreservoir en een aansluiting voor warm- en koudwater zijn geïntegreerd. Foto: Sphinx.

pervlak, laat zich eenvoudig reinigen en draagt daarmee bij aan vermindering van de schoonmaakkosten.

De van polyester met een PU-laag vervaardigde, signaalparka met Mesh-voering is ademend, volledig water- en winddicht en prettig draagbaar. De parka (conform EN 471 en EN 343) heeft een binnenzak met klittenbandsluiting, een capuchon met kinbescherming, alsmede een 2-wegritssluiting met dubbele, weerbeschermende strook met drukknopen en lasnaden. Naar keuze is deze signaalparka te leveren in de kleuren geel/marine en oranje/marine. Het separaat bij te bestellen fleecejack (conform EN 471), in geel of oranje, kan in de parka worden geritst. Het fleecejack is gemaakt van hoogwaardig polyesterfleece met winddichte voering aan de voorkant,

Viega Nederland BV, Naarden, (035) 538 04 42, www.viega.nl

Gevelbaksteen met dertig procent minder volume Een slanke baksteen met 30% minder volume. Dat is de SlimBrick van Wienerberger. Met een breedte van slechts 70 mm en drie unieke uitsparingen is deze baksteen een nieuwe stap op weg naar duurzaamheid en reductie van CO2 . Want minder volume betekent fors minder grondstoffen, energie en transport. SlimBrick is verkrijgbaar in diverse sorteringen en in twee uitvoeringen. De steen is leverbaar in een standaard hoogte van 50 mm en in een XL-versie van 110 mm, voor respectievelijk standaard en polymetrisch metselwerk. De extra lengte (230 mm) zorgt voor een goede kop-strekverhouding. De smalle steen heeft veel voordelen. Zo is in productie en transport minder energie nodig, waardoor de CO2-uitstoot vermindert. Verder kan de warmteweerstand van de gevel worden verhoogd. Door de steendikte van 70 mm ontstaat in de spouwmuur meer ruimte voor thermische isolatie. De gebruiksruimte van woning of gebouw wordt één procent groter als niet wordt gekozen voor een grotere thermische isolatiedikte. De spouwmuur is namelijk smaller te dimensioneren. De lichtere gevelconstructie met SlimBrick biedt ook

en heeft evenals de parka een binnenzak met klittenbandsluiting. Zowel de parka als het fleecejack hebben een verstelbaar taillekoord, een koord in de zoom en manchetten met klittenband en zijn te leveren in de maten S tot en met XXXL.

Jack, broek en overall

voordelen voor de totale bouwconstructie. En het geringe gewicht is natuurlijk prettig werken voor de opperman en metselaar.

Veelzijdige drie-in-één frees

De freesmachine RT0700CX3 is geschikt als trimmer, bovenfrees en (velling)kantenfrees.

Uiteraard zijn er verschillende metselverbanden mogelijk en bieden de schijnvoegen van de SlimBrickXL extra esthetische mogelijkheden. Wienerberger B.V., Zaltbommel, (0418) 59 71 11, www.wienerberger.nl De nieuwe kantenfreesmachine van Makita is zowel te gebruiken als trimmer, bovenfrees én (velling)kantenfrees. Dankzij de vier verschillende voeten kan de professional de frees eenvoudig aanpassen aan de diverse freesbewerkingen. Doordat de hals en voeten zijn gemaakt van gegoten aluminium is de machine duurzaam en licht van gewicht. Ook de toegepaste soft-grip en body-grip bieden optimaal gebruiksgemak. Deze veelzijdige freesmachine RT0700CX3 wordt compleet geleverd met standaard trimvoet, kantelvoet, voet voor bovenfrees en afstandsvoet voor diverse doeleinden. Ook twee adapters voor stofafzuiging, een handvat voor extra grip en diverse geleiders worden standaard meegeleverd. Makita verpakt het complete pakket in een handige Cordura draagtas met opbergvakken voor de frezen en de verschillende onderdelen. De freesmachine is als bovenfrees uitgerust met een diepte-instelling in drie standen, een plunjerdiepte tot 35 mm en een

Het signaaljack uit deze collectie is te combineren met een signaalbroek of een Amerikaanse signaaloverall (allemaal klasse 3, conform EN 471). Het signaaljack heeft een verdekte knoopsluiting, twee borstzakken met klepsluiting, twee steekzakken en verstelbare manchetten. Op de knieën hebben de broek en de overall kniebescherming, geschikt voor kniekussens. De broek heeft één achterzak, twee steekzakken en een duimstokzak aan de zijkant. De overall heeft een borstzak met ritssluiting en een duimstokzak. Zowel het jack, als de broek en overall zijn leverbaar in de kleuren geel en oranje, in de maten 046 tot en met 062. Het jack, de broek en de overall zijn gemaakt van 80% polyester en 20% katoen ( 270 g/m2). Bovengenoemde kledingstukken zijn te combineren met een oranje t-shirt (klasse 2) met signaalstrepen. Het binnendoek van dit shirt is viscose met vochttransporterende eigenschappen en het buitendoek is polyester high-vis met vochtdoorlatende eigenschappen. Würth Nederland BV, ’s-Hertogenbosch, (073) 629 15 50, www.wurth.nl

variabel toerental voor een breed toepassingsbereik. De meegeleverde afstandsvoet maakt het mogelijk om 18 mm (hartmaat van de frees) van de aanslag te frezen. De kantenfrees wordt standaard geleverd met een spantang voor 6 mm en 8 mm frezen. Makita Nederland, Eindhoven, (040) 206 40 64, www.makita.nl.


Bouwboeken.nl Powered by

Bouwprijzen Kleine Werken 2012

Slimme oplossingen... Sterke materialen!

Bij aankoop van het boekwerk Kleine Werken 2012 mag u 2 maanden GRATIS gebruik maken van ons online offerteprogramma Kleine Werken.

In Bouwprijzen Kleine Werken zijn betrouwbare kostengegevens opgenomen om klantenwerk (burgerwerk) en kleine aannemingen en nieuwbouw te berekenen of te controleren. INHOUDSOPGAVE

GB Tuinbeslag

GB Spouwankers

GB Klein IJzerwaren

GB Houtverbindingen

GB Specials/Maatwerk

Titelblad Voorwoord Algemeen Toelichting Voorbeeldberekening Kostentabellen Aan de woning of gebouw Funderingen Aanbouw Gevels Deuren en Kozijnen Dak en Dakgoot Dakraam en Dakkapel Schilderwerk In de woning of gebouw Vloeren Wanden Trappen Binnendeuren en Kozijnen Plafonds Badkamers en Keukens Schilderwerk Installaties In de tuin of terrein Bestrating Afrastering Vijvers Nieuwbouw Funderingen Ruwbouw Afbouw Afwerkingen Installaties Vaste voorzieningen

1 5 7 10 14

19 25 33 39 45 61 67

Bouwprijzen

Bouwprijzen Kleine Werken 2012

GB Bouwverankering

Nederlands Bouwkosten Instituut

Kleine Werken

2012

Aanbouw, gevels, badkamer en keuken, daken en goten, dakramen en dakkapellen, deuren en kozijnen, schilderwerk & installaties. 77 85 97 101 107 113 123 131 151 155 167

ISBN 978-94-6046-027-2

Prijs: € 59,-

171 181 209 229 243 251

NBI

Nederlands Bouwkosten Instituut

N.B.I.

Per onderdeel worden de manuren, loonkosten, materieelkosten, materiaalprijzen en de totaalprijs gegeven. 9 789460 460272

NBI

Nederlands Bouwkosten Instituut

(excl. verzendkosten en BTW)

Voor meer info of bestellen kijk op:

WWW.BOUWBOEKEN.NL

Atoomweg 2 - Postbus 1, 2420 AA Nieuwkoop Tel.: (0172) 52 01 10 - Fax: (0172) 57 17 53

NBI

Nederlands Bouwkosten Instituut

Postbus 189 - 7000 AD DOETINCHEM - T 085-4010460

WARMTE REFLECTERENDE DAKCOATING SYSTEMEN Vandaag oplossingen vinden voor de toekomst ...

exclusief importeur Mawipex Nederland De Poort 21 4411 PB Rilland Tel: 0113 - 55 77 77 Fax: 0113 - 55 77 78

70 % 40 % 25 %

warmte reflectie lagere oppervlakte temperatuur energiebesparing

 « made in Germany »* kwaliteit  Snelle en eenvoudige plaatsing  Afwerking hout of kunststof  Uitmuntende energie-efficiëntie  Maximaal gebruikscomfort

Roto Frank SA/NV Rue du Bosquet 1 Zoning Industriel II B-1400 Nivelles/Nijvel www.roto-frank.nl

* Ruim 90% van onze producten

Roto Designo Een andere visie op het dakvenster HITACHI’S ANTWOORD OP COMFORTABEL WERKEN: UVP UVP (User Vibration Protection) is het door Hitachi zelf ontwikkelde anti-vibratiesysteem. Met name machines voor zwaar werk worden uitgerust met dit unieke systeem. Zoals de DH40MRY. Een boorhak-breekhamer met UVP voor het laagste vibratieniveau in zijn klasse (volgens Europese normering). En… de hoogste boorsnelheid en slagkracht in zijn klasse. In koffer.

DH40MRY

BOOR-HAK-BREEKHAMER MET SDS-MAX OPNAME 40 mm / 950 W / 10,5 Joule

WWW.HITACHI-POWERTOOLS.NL


PRODUCTNIEUWS Nieuwe manier branden dakrollen ‘Het nieuwe branden’, wordt het door Icopal bv genoemd. Door gebruik te maken van de gepatenteerde grooves-technologie wordt energie-efficiënt werken mogelijk. Het nieuwe branden levert een tijdsbesparing op van 30 procent en vermindering van het gasverbruik tot 25 procent. Het reduceert tevens de CO2-uitstoot en kan daarmee bijdragen aan de bedrijfsscore op de CO2-prestatieladder. De dakbanen worden aan de onderzijde voorzien van een zeer fijn profiel, ‘grooves’ genaamd. Deze worden afgedekt met een snel smeltende folie. Door deze speciale samenstelling zit tussen het folie en de grooves lucht, waardoor de folie bij verhitting razendsnel wegbrandt. De extra profilering aan de onderkant van de dakrol vergroot de contactoppervlakte met de vlam met wel 40 procent. De vlam krijgt hierdoor direct toegang tot de grooves, wat zorgt voor een snellere en meer gelijkmatige ver-

vloeiing van het bitumen en daardoor voor een uitstekende en blaasvrije hechting met de ondergrond. Het nieuwe branden zorgt voor een gasbesparing van 25 procent en vermindert de kans op hittedoorslag. Voor een optimale verwerking zijn de dakrollen te combineren met onderlagen waarbij het folie aan de bovenkant van de onderlaag is aangepast, zodat het nog sneller en makkelijker brandt. Alle technische informatie is ook te vinden op www.hetnieuwebranden.nl.

Vijftig procent sneller afplakken Close-up dakrol met folie.

De dakbanen worden aan de onderzijde voorzien van een zeer fijn profiel, ‘grooves’ genaamd.

APP-dakrollen

Colofon Onafhankelijke informatiebron voor de uitvoerende bouw waaronder de aannemers, onderaannemers, inkoopmanagers, metselaars, voegers, dakdekkers, installateurs, stukadoors, zzp-ers en al hun toeleveranciers. jaargang 9, nr. 4, april 2012 Uitgever André Lardinois Hoofdredacteur ing. Frank de Groot Redactie Carla Debets Vaste medewerkers Ed de Rechteren van Hemert Mr. F. J. Kerkhof Ing. Peter Borgers Ing. Arjan van Wingerden Cor Spronk Casadata CV Jan Bol Advertentie André Lardinois telefoon: 0570-654660 e-mail: a.lardinois@handelsuitgaven.nl Freddy Burgers telefoon: 0570-623852 e-mail: freddy@handelsuitgaven.nl Hugo Arends telefoon 0570- 861007 e-mail: hugo@handelsuitgaven.nl Ontwerp en opmaak Ronald Wientjes (RoDo grafisch ontwerpburo) e-mail: ronald@rodoweb.nl Abonnementen e-mail: administratie@handelsuitgaven.nl BouwTotaal is een uitgave van Nederlandse HandelsUitgaven BV Postbus 2273 NHU 7420 AG Deventer Nederlandse Maagdenburgstraat 22 HandelsUitgaven 7421 ZC Deventer tel.: 0570-654660 fax: 0570-656580 email: info@handelsuitgaven.nl Copyright

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden overgenomen zonder de nadrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze uitgave is zorgvuldig en naar beste weten samengesteld. Uitgever en auteurs kunnen echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen of beslissingen die op deze informatie zijn gebaseerd.

Icopal past de grooves al een aantal jaren in het buitenland toe op SBS-gemodificeerde dakrollen. Dankzij € 1,6 miljoen aan investeringen in de fabriek in Groningen worden de nieuwe dakrollen met grooves in april ook in Nederland geproduceerd. Uniek is dat de grooves technologie nu bij Icopal in Nederland als eerste ter wereld ook op APP-dakrollen wordt toegepast. Het bedrijf zet de nieuwe technologie in voor de productie van alle EshaGum (APP) en EshaFlex (SBS) dakbanen. Het energie-efficiënte branden verbetert de kwaliteit van het gehele afdichtingproces en zorgt ervoor dat er meer daken in dezelfde tijd kunnen worden bedekt. Door deze snellere verwerking is

Kleine haakse slijpmachines Bosch vervangt zijn kleine haakse slijpmachines van de 800 tot 1400 wattklasse nu door negen nieuwe toestellen. Ze beschikken over 100 watt meer vermogen dan hun voorgangers en zorgen zo voor een nog sneller resultaat.

Daarnaast bieden de nieuwe kleine haakse slijpmachines de langste levensduur in hun klasse. Dit heeft de gerenommeerde SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH in onafhankelijke tests aangetoond aan de hand van twee nieuwe toestelmodellen. Basis waren vier omvangrijke testreeksen. ‘Het zijn de beste haakse slijpmachines van Bosch die er ooit waren’, stelt productmanager Jens Schaumann overtuigend. Daarvoor zorgen producteigenschappen, zoals een uitgebreide veiligheidsuitrusting, een zonder gereedschap verstelbare beschermkap, een langere koolborstellevensduur, een geoptimaliseerde motor, een beter in de hand liggende vorm en een grotere asvergrendelingsknop voor het eenvoudiger werken dankzij een snellere wisseling van accessoires. ‘Wat hierin verwerkt is, is de decennialange ervaring met de ontwikkeling van toestellen voor de metaalbewerking’, aldus Schaumann. Daarbij staat het voordeel voor de vakman op de voorgrond: dankzij de 25 procent langere koolborstellevensduur in vergelijking met modellen van de concurrentie moeten de koolborstels minder vaak worden vervangen.

39

Gelijkmatige vervloeiing van het bitumen.

een tijdsbesparing van wel 30 procent te halen. Het lagere gasverbruik reduceert tegelijkertijd ook de CO2-uitstoot en kan daarmee bijdragen aan de verbetering van de bedrijfsscore op de CO2-prestatieladder. Icopal bv, Groningen, (050) 551 63 33, www.icopal.nl

Modellen

De modellen GWS 9-115 Professional, GWS 9-125 Professional en GWS 11-125 Professional zijn universeel inzetbaar in de 900 en 1100 wattklasse. Ze zijn gericht op een breed toepassingsspectrum voor de meest verschillende ambachten. Zo kunnen met de nodige accessoires bijvoorbeeld stalen buizen en profielen op de juiste lengte worden gesneden, lasnaden worden verwijderd, randen worden ontbraamd, verf en roest van oude trapleuningen worden verwijderd of ook beton, steen en tegels worden losgebroken. De modellen van 1200 en 1500 watt zijn voor de zwaarste toepassingen bestemd, bijvoorbeeld bij de scheepsbouw, op grote bouwplaatsen of in de staalbouw. Ze zijn met een hoog vermogen en de meest uitgebreide veiligheidsuitrusting in hun klasse uitgerust: Vibration Control, Kick-Backstop, heraanloopbeveiliging en tegen verdraaien beveiligde beschermkap. Ze zijn in drie toepassingsgebieden ingedeeld: • Voor een constant vermogen bij zware toepassingen zijn er de nieuwe modellen GWS 12-125 CI Professional, GWS 15-125 CI Professional en GWS 15-150 CI Professional. • Voor de bewerking van materialen die een specifieke toerentalinstelling vereisen, zijn er de nieuwe haakse slijpmachines GWS 12-125 CIE Professional en GWS 15125 CIE Professional. • Voor toepassingen die een laag toerental bij een hoog draaimoment vereisen, is er nu de GWS 15-125 CIT Professional. De prijzen variëren tussen 109,95 euro voor de GWS 9-115 Professional en 229,95 euro voor de GWS 15-150 CI Professional. Alle prijzen zijn excl. BTW. Bosch biedt daarnaast een uitgebreid accessoireprogramma aan voor de kleine haakse slijpmachines. Daartoe behoren bijvoorbeeld doorslijp-, lamellen-, diamant- en afbraamschijven, borstels, diamantboorkronen en afzuigkappen. Robert Bosch, Breda, (076) 579 54 54, www.bosch-professional.nl

Het afplakken van grote oppervlaktes is een tijdrovende klus die goed moet gebeuren. Met de Delta Quick Mask Gold gaat dit tot wel 50 procent sneller en gemakkelijker. Dit is een statische, verfhechtende folie, voorzien van Delta Maskeertape Gold. Door de statische werking hecht de folie zich perfect aan het oppervlak. De folie is speciaal ontwikkeld voor de professionele schilder en stukadoor. De combinatie van Delta Maskeertape Gold en folie zorgt voor een 2-in-1 systeem, waarbij in één stap grote oppervlaktes snel en goed zijn af te plakken. Daarbij kunnen schilders nu in één keer kamerhoog maskeren: Delta Tape biedt een maat van 2700 mm x 20 meter. De tape geeft verder zeer strakke lakranden, geen lijmresten, is tot zes maanden inzetbaar en is zowel voor binnen- en buitengebruik, dankzij de UV-bestendigheid. De bijbehorende dispenser maakt het gebruik nog gemakkelijker. Wiltec B.V., Uden, (0413) 24 44 44, www.wiltec.nl

Univerticale scharnieren closetzittingen De Deense fabrikant van toiletzittingen Pressalit, heeft nieuwe scharnieren ontwikkeld voor haar closetzittingen. Deze univerticale (UN) scharnieren zijn een nieuwe versie van de meest gebruikte scharnieren. Het nieuwe scharnier bevat minder losse onderdelen en is alleen in de lengterichting van het keramiek verstelbaar. Verhoogde stabiliteit en een geheel dichte afdekkap zijn belangrijke voordelen.

De geheel roestvrijstalen scharnieren dragen bij aan een snelle, eenvoudige montage. Het scharnier bestaat uit weinig losse onderdelen, maakt een stabiele montage mogelijk in alle posities en is verstelbaar in de lengterichting van het keramiek. Hierdoor wordt een verhoogde stabiliteit bereikt. De geheel dichte afdekkap biedt zowel esthetisch voordeel als verhoogde hygiëne en schoonmaakgemak. De nieuwe univerticale scharnieren zijn toepasbaar op de zittingen Pressalit 2000, Pressalit 3000, Tivoli 2, Scandinavia, Privilige, Dania non-contact, Objecta en Zaga. Wijnbeek Sanitair B.V., Uitgeest, (0251) 361 010, www.pressalit.nl


#probin_nl

NIEUW

probin o Soest

NIEUW

probin Amersfoort

probin nederland

e

2

12 bussen PUR t.w.v. € 47,40 én een NBS PUR-pistool t.w.v. € 29,68 nu in één set. www.tremco-illbruck.nl 610.576.1694

45,

00

OS DO IS OM AT GR

IS AT OL GR STO PI

PUR AKTIESET

SX PLUGGEN

geschikt voor massieve en holle bouwstoffen. De nieuwe 4-voudige spreiding garandeert de hoogste sterktewaarden. Afname volle verpakkingen. Doosje = 100 stuks. www.fischer.nl 219.372.1225-30 Artikelnummer 219.372.1225

Maat Per doosje VPE omdoos 5x25 € 3,67 40 dozen

219.372.1226

6x30 € 5,78

50 dozen

219.372.1228

8x40 € 8,05

25 dozen

219.372.1230

10x50 € 15,55

12 dozen

AKTIE: 2 e omdoos gratis

ISTOOL 12 BUSSEN + P

+

219.372.1225-30 FISCHER SX PLUG Max. 1 pallet per klant.

2 zagen voor de prijs van 1. Professionele Superior handzaag uit Zweeds kwaliteitsstaal. De unieke XT-vertanding in combinatie met een ‘dik’ zaagblad zorgt voor een perfect afgewerkte, rechte zaagsnede. Door de extra geharde tanden blijft de zaag g, lang scherp. De NP-22 is een voordeelzaag, zeg maar voor het grovere werk. www.bahco.com 540.140.1365

NU MET

GRATIS

MINIMALE WEERSTAND

TANDEN

VAN

41,15

25,00

ACCUSCHROEFBOORMACHINE EY7441LR2S

nieuwe generatie schroefboormachine met zeer hoog koppel van 31,9 Nm (zacht). Liggen pefect in de hand, een momentinstelling van 0,5 Nm tot 4,4 Nm, LEDverlichting, een broek/riemhaak en een 13 mm snelspanboorkop. Ideaal voor in de bouw, bij installatiewerkzaamheden, bij montage, etc. Geleverd met 2 stuks 14,4V/3,3Ah accu’s en een 500 min. snellaadsysteem in een kunststof koffer. • Max. schroefmaten: bouten: M8 houtschroef: ø 6,8 mm zelftapschroeven: ø 6 mm • Max. boordiameter in: hout: ø 35 mm metaal: ø 13 mm www.panasonic.nl 862.230.2135 VANAF 359,00

299,00

NP-22HP ZAAG

NI EU W

NI EU W

ANASONIC 862 PANASONIC IP56 GH TOOLS TOUGH

probin Soest Nijverheidsweg 11, 3762 EP Soest, tel. (035) 602 69 00

JS RI TP ES FE

S TI RA 1G 1+

HANDZAAGSET 2600XT + NP-22HP

probin Amersfoort Kosmonaut 22, 3824 MK Amersfoort, tel. (033) 457 07 77

BouwTotaal editie april 2012  

Vakblad uitvoerende bouwsector

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you