Page 1

Afgiftekantoor HASSELT X

nr

12

21/03/2014 "URGEMEESTERÂŹ%TIENNEÂŹ$EMUNTERLAANÂŹÂŹBUSÂŹÂŹsÂŹÂŹ*ETTEÂŹsÂŹ4ELÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹ&AXÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹâ‚ŹÂŹ ÂŹsÂŹ0

Rowe grootformaat scanner Maak van uw huidige printer een kopieermachine

Rowe dubbele belichting: scannen zonder schaduw

Optische resolutie: 2400 x 1200 dpi

Exclusieve Rowe automatische hoogteregeling tot 30 mm

TEKEN & PLAN

MEETGERIEF

KANTOOR

COPYSHOP

REPRO bvba • Bredabaan 771 - 779 • B2170 Merksem Tel. +32 3 641 97 90 • Fax +32 3 646 48 04 info@repro.be • www.repro.be

HYE NV: Calculator Vaca(zietubinnreensin:) ssÂŹ0/24ÂŹ/&ÂŹ!.47%20ÂŹ'%-%%.4%,)*+ÂŹ(!6%."%$2)*&ÂŹ ÂŹ TECHNISCHÂŹMANAGERSÂŹBOUWKUNDEÂŹVOORÂŹLEIDINGEN ÂŹPROJECTENÂŹENÂŹTERREINEN


Donderdag 5 juni 2014 - Brussels44Center - Brussel

te De eers ve exclusie ĞĚĹ?Ć&#x;Äž

CONGRES

Bouw & Publieke Sector

‡ 'HEHVWHH[SHUWV EHKDQGHOHQGHEHODQJULMNVWHWRSLFVYRRU GHUHDOLVDWLHYDQSXEOLHNHERXZSURMHFWHQ

Sprekers VLAAMSE LANDMAATSCHAPIJ Hendrik Vermeulen

‡ 3URJUDPPDLQWKHPD]DOHQ: Keuze Realisatiemodel / Ontwikkeling van het project / De bouwplaats.

‡ %RXZKHHUDDQQHPHUHQ¿QDQFLHUDDQKHWZRRUG: verschillende bouwprojecten onder de loep.

VMSW Koen Spitaels FOD ECONOMIE

‡ 3URJUDPPDRSPDDW

BELFIUS Nicolas Fruy

Kies uit 15 sessies en stel uw programma samen. ‡ 8QLHNHQHWZHUNPRJHOLMNKHGHQ met alle betrokken partijen bij bouwopdrachten in de publieke sector.

6SHFLDOHNRUWLQJYRRUGHEH]RHNHUVYDQ%DWLERXZ

GEMEENTE ROTTERDAM Debbie Ginter STAD HASSELT Marc van de Vijver GSJ ADVOCATEN Christophe Lenders

ÂźLSYÂź Onze partners

FIDES

CAPITAL GROUP

FIDES CAPITAL GROUP Bart Vanhalle


EDITORIA AL

Beslissen en uitvoeren De organisatievorm van een moderne democratie is driehonderd jaar geleden uitgedacht en is sindsdien algemeen ingeburgerd: we kiezen om de vier of vijf jaar een ‘raad’ (gemeenteraad, provincieraad, parlement...). Die raad benoemt een dagelijks bestuur (schepencollege, regering...) en controleert dat bestuur. Na die vier of vijf jaar vervallen alle mandaten en we kiezen opnieuw.

Je zou natuurlijk denken dat een industriestaat zoals Duitsland over ingenieurs en geologen beschikt om te kunnen oordelen of een tunnel technisch mogelijk is of niet, maar dat is zonder de waard gerekend. De burgercomités produceerden rapporten waarin sprake was over allerlei mineralen in de ondergrond en over eventuele reacties tussen die mineralen. (En uiteraard ook over een laag geneeskrachtig ‘mineraalwater’, het is tenslotte Duitsland.) En in de bomen in het park boven de tunnel leeft een zeldzame keversoort die op een lijst van bedreigde en dus beschermde dieren staat, enzovoort. En uiteraard is het bestaande stationsgebouw een beschermd monument waaraan niets mag veranderd worden.

Het systeem is simpel en doorzichtig en werkt naar behoren. Toch zijn er altijd opnieuw mensen (en zelfs partijen) die de ‘directe’ democratie, op basis van referenda, heruitvinden en propageren. Het nadeel van referenda (of ‘volksraadplegingen’) is dat kiezers met een simpel ‘ja’ of ‘neen’ beslissen in complexe vragen die een genuanceerd antwoord vergen. De zeer slechte ervaringen die we met die ‘directe democratie’ meegemaakt hebben, beletten niet dat het regelmatig opnieuw geprobeerd wordt. Liefst in complexe dossiers die schijnbaar eenvoudig zijn, zoals de Oosterweelverbinding in Antwerpen.

De politici beslisten dat het project een ‘bovenregionaal’ belang heeft en dus mocht de volkraadpleging die door de actiecomités geëist werd, niet beperkt worden tot de stad Stuttgart (550.000 inwoners) alleen. Alle inwoners van de deelstaat Baden-Württemberg mochten meestemmen. En dus werd het project tot ergernis van de lokale comités vlot goedgekeurd. Die goedkeuring belette niet dat er nog wekenlang discussie gevoerd werd en dat bij het begin van de werken meer dan honderd politiemannen nodig waren om de arbeiders tegen manifestanten te beschermen. Intussen zijn de werken al een hele tijd aan de gang en begint men te voorzien wanneer ze klaar zullen zijn. Maar de messen worden al gewet voor een volgend hoofdstuk. Omdat Stuttgart na voltooiing van de werken geen kopstation meer zal zijn, wordt de vormingsstatie overbodig. De Duitse Spoorwegen hebben verteld dat ze de vrijkomende terreinen als bouwgronden willen verkopen. En daarmee hebben de burgercomités al een nieuwe kluif: ‘grondspeculatie’, ook al is de Duitse spoorwegmaatschappij, net zoals onze NMBS, een gesubsidieerd nutsbedrijf onder controle van de overheid.

Beslissingen die op straat genomen worden, zijn altijd nefast. Het Duitse pendant van dit beroemde Antwerpse treurspel is ‘Stuttgart 21’, een project van de Duitse spoorwegen. De stad Stuttgart (hoofdstad van de deelstaat Baden-Württemberg) ligt in het dal van de Neckar, op het tracé van de internationale spoorlijn Parijs-Wenen, en de doorgang van die stad wordt gehinderd door het feit dat het station van Stuttgart een kopstation is. Treinen die er binnenrijden, moeten er achteruit weer naar buiten, wat tot veel tijdverlies leidt. Het station staat voor een heuvel en indien men het voor doorgaand verkeer wil geschikt maken, moet doorheen die heuvel een tunnel geboord worden die via een lichte stijging van 1 tot 2% 9 km verder boven de grond kan uitkomen.

Het is een verontrustend verschijnsel dat het bijna nergens in Europa nog mogelijk is een groot bouwproject uit te voeren zonder onmiddellijk contestatie op te wekken. Bij zuiver commerciële projecten zoals verkoopcentra is dat nog begrijpelijk; maar bij infrastructuurwerken die tot doel hebben de doorstroming van het verkeer te verbeteren of de capaciteit van een haven te verhogen, is het waarom moeilijker te achterhalen en zijn de aangevoerde argumenten soms nauwelijks te begrijpen.

Toen het station meer dan honderd jaar geleden gebouwd werd, bestond die problematiek ook al, maar men waagde het toen niet die tunnel te bouwen. Vandaag meent men het wel te kunnen en die tunnel maakt deel uit van een groot en alles omvattend plan dat ‘Stuttgart 21’ gedoopt werd en vlot treinverkeer door de hoofdstad van Baden-Württemberg moet mogelijk maken.

Die problematiek is niet nieuw en daarom werd driehonderd jaar geleden de ‘getrapte democratie’ uitgevonden, waarin de beslissingen genomen worden door democratisch verkozen volksvertegenwoordigers die de tijd kunnen nemen om voor- en nadelen te onderzoeken en dan te beslissen. Beslissingen die op straat genomen worden, zijn altijd nefast, maar we kunnen het blijkbaar niet laten.

Maar zoals dat met grote bouwprojecten altijd gaat, vormden zich meteen ‘burgerinitiatieven’ die het met alle middelen wilden verhinderen: het was (uiteraard) te duur, op de heuvel waaronder de tunnel moet komen staan eeuwenoude bomen die onder de bouwwerkzaamheden gaan lijden en omdat de tunnel door verschillende geologische lagen moet, is het ‘te gevaarlijk’ en zelfs ‘onmogelijk’.

21 maar t 2014

ZANDER

3


INHOUD Burg. E. Demunterlaan 3 bus 6 1090 Jette 4ELÂŹÂŹÂŹÂŹÂŹsÂŹ&AXÂŹÂŹÂŹÂŹ www.bouwkroniek.be info@bouwkroniek.be Een uitgave van de nv Drukkerij De Bouwkroniek V.U.: Bruno De Mulder Burg. E. Demunterlaan 3, bus 6, 1090 Jette Hoofdredacteur: Johan Lambrechts Kernredactie: Paul Darmont (hoofdredacteur Houthandel & Nijverheid), Filip Van der Linden, Lieven Van den Bogaerd, Eric Claes, Leo Van Hoorick redactie@bouwkroniek.be Aanbestedingen: Johan Hautekiet, Pascal Janssens Uitslagen: Patrick de Vogelaere Aanbestedingsaankondigingen: Els De Knijf aankondigingen@bouwkroniek.be Boekhouding: Kristel Sonck Publiciteit: Jan Van Hoorick, Olivia Castelein, Tamara Chalmers, Kris Verleye. verkoop@bouwkroniek.be Het publiciteitstarief wordt u op aanvraag toegestuurd. Abonnementen: Monse Garcia, Laurence De Vogelaere abonnement@bouwkroniek.be Bladmanagement: Dirk Van Eetvelde Abonnementsprijs: 12 maanden BelgiĂŤ: 349,00 EUR Nederland: 458,00 EUR Andere landen: 490,00 EUR Prijs los nummer: 8,80 EUR U kan zich abonneren door overschrijving van dit bedrag op ons rekeningnummer BE46 3101 6570 0136 - BIC: BBRUBEBB met vermelding “abonnement + uw btw-nummerâ€?. Na ontvangst van uw betaling ontvangt u een factuur voor voldaan voor uw abonnement. RPR/OND.NR/BTW BE 0403.498.323 KBC BE05 4300 6180 7175 BIC: KREDBEBB P.R.: BE84 0000 0442 9159 BIC: BPOTBEB1 De redactie staat in voor de betrouwbaarheid van de in haar uitgaven opgenomen informatie waarvoor ze echter niet aansprakelijk kan worden gesteld. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van Bouwkroniek mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd, gefotokopieerd, of anderszins worden opgeslagen, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Lid van de Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers. Gedrukt op gerecycleerd chloorarm papier.

TUFKBBSt/StNBBSUtCM[ ACTUEEL Voetgangers worden baas in het Brusselse centrum ....................................................................... 5-6 Slimme elektriciteitsmeters zijn te duur...............................................................................................6 Vlaamse premie voor zonneboilers voorlopig niet afgeschaft .............................................................6 Bouw verliest in ĂŠĂŠn jaar 6.000 banen ..................................................................................................8

HUISVESTING EN VASTGOED Lokale besturen en shm’s willen rijkswachtwoningen kopen..............................................................9 Kortrijk verkoopt Casinogebouw .........................................................................................................10 Meer tweede verblijven aan de kust....................................................................................................10

PROJECTEN Mol geeft ongunstig advies voor acht windturbines ..........................................................................10 Voorontwerp voor Sinte Mettetuin in Mechelen ................................................................................11 Moderniseringswerken Afrikamuseum in Tervuren vorderen goed ........................................... 12-13 Winkelcomplex Euralille wordt alleen ’s nachts verbouwd ...............................................................14 Voormalige breigoedfabriek Henri Verhulst wordt wooncomplex ....................................................15 Pilootprojecten Zorg werken inspirerend ..................................................................................... 16-17

INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT Kruishoutem wil centrum heraanleggen ............................................................................................18 Havenbedrijf Gent investeert 19 miljoen â‚Ź .........................................................................................19 N328 in Kortrijk wordt niet gerealiseerd ............................................................................................20

ARCHITECTUUR Strabag-project ‘Tanzende TĂźrme’ in Hamburg wint Mipim Award .................................................20

RECHTSKUNDIG Kwalitatieve selectie overheidsopdrachten: niet sollen met selectiecriteria 22-23

BOUWKUNDIG ERFGOED Herbestemming van boothuis kolenhaven in Beringen ....................................................................24 Openbaar onderzoek voor voorlopige bescherming brouwerij Vuylsteke........................................24

VAKBEURZEN Decoratiesector blaast verzamelen in Roeselare................................................................................26

ONDERNEMINGEN CFE bezit goed gevuld orderboek ................................................................................................. 27-28 Paintfactory Gent verhuist naar Nazareth ..........................................................................................28 Gids voor duurzaam bouwen in Brussel .............................................................................................28

NIEUW Nieuwe software UltimAX Construction stroomlijnt grote bouwprojecten .....................................29 Nieuwe schrob/zuigmachines ..............................................................................................................30 Esthetische grasbetontegels – Cementtegels zijn weer hip ..............................................................30

NAVB Mogen we nog op een ladder werken? .......................................................................................... 31-32

MATERIEEL DAF verstevigt zijn marktpositie .........................................................................................................33 2 x JCB...................................................................................................................................................34 6 x Terex voor De Cock & Partners ....................................................................................................34 Groeneveld vaart onder ĂŠĂŠn vlag .........................................................................................................34

WTCB-KRONIEK ............................................................................................................................. 37-38

AANBESTEDINGEN Index van nieuwe aanbestedingen ......................................................................................................39 Agenda van aanbestedingen, uitslagen - openingen, toewijzingen - gunningen .............................46 Vakbeurzenkalender ...........................................................................................................................125 Beslissingen gemeenteraden .............................................................................................................127 Erkenning als aannemer ....................................................................................................................130 Lijst van bestekken .............................................................................................................................131 Bedrijfsinfo ..........................................................................................................................................132 Nuttige adressen .................................................................................................................................134 Vraag en aanbod .................................................................................................................................136 Referteprijzen - prijsherzieningsindexen..........................................................................................144 Het laatste blad ...................................................................................................................................146

21 maar t 2014

4


ACTUEEL Grootschalige vernieuwingsoperatie voor lanen en pleinen

Voetgangers baas in centrum Brussel De stad Brussel heeft een plan klaar voor de heraanleg van een groot aantal pleinen en lanen in het centrum en voor de uitbreiding van de verkeersvrije zone in de vijfhoek. Deze ingrepen moeten voor een betere leefomgeving zorgen. Beliris zal instaan voor de ďŹ nanciering en uitvoering van de plannen. De werken moeten eind 2015 starten. Als alles volgens plan verloopt, moet alles klaar zijn in 2017.

Het nieuwe centrum, dat tot stand zal komen door de heraanleg van de lanen en een reeks pleinen, zal de publieke ruimte aan de burger teruggeven. Vandaag wordt deze centrale as, een heuse snelweg die door de stad loopt, intensief gebruikt door automobilisten die nergens halt houden in de vijfhoek. Volgens tellingen is liefst 40% van alle auto’s doorgaand verkeer. Het stadsbestuur wil de Noord-Zuid-as van een ordinaire lap asfalt opwaarderen tot een economische, culturele en toeristische aantrekkingspool. De heraanleg van de pleinen en lanen in het centrum is een ambitie die ver-

De stad Brussel wil de Noord-Zuidas autovrij maken en heel wat lanen en pleinen heraanleggen.

21 maar t 2014

5

der reikt dan stedenbouw, esthetiek of mobiliteit. Het aantal inwoners van deze zone is op 15 jaar tijd gestegen met 35,25%. Rekening houdend met deze groei en parallel met de stijging van de prijs van de private woonoppervlakte moeten zo snel mogelijk kwalitatieve publieke plaatsen ontwikkeld worden. Bovendien bedraagt de werkloosheid in Brussel 30% en in sommige wijken zelfs meer dan 70%. Om daar iets aan te doen, wil de stad de Brusselse economie nieuw leven inblazen. Heel wat handelaars hebben er door het drukke autoverkeer op de Noord-Zuid-as al voor gekozen om weg te trekken uit het


ACTUEEL centrum, waardoor de Brusselaars niet meer de kans hebben om in hun eigen buurt te werken. De aanleg van verkeersvrije zones, de voetpaden uitbreiden, het doorgaande verkeer afschaffen en de ruimte beter indelen zijn allemaal maatregelen die zijn bedacht om het centrum weer te doen opleven. Dankzij die maatregelen zal op de centrale lanen weer plaats ontstaan voor terrassen van horecazaken en goede winkels. De lanen worden volledig heraangelegd. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen weg en voetpad, maar wordt één geheel gecreëerd. De stad Brussel wil de vergane glorie van de lanen ook herstellen door het erfgoed langs de straten op te waarderen. Eigenaars zullen worden aangespoord om hun gebouwen goed te onderhouden en te verfraaien. De stad kan hen begeleiden bij het indienen van een aanvraag voor een gewestelijke premie. Eigenaars die dit niet doen, zullen systematisch worden beboet. Schotelantennes die niet conform de wet werden geplaatst, zullen worden verwijderd. Er moet een harmonisatie en verbetering van de kwaliteit van lichtreclames en uithangborden komen. De voetgangerszone wordt aanzienlijk uitgebreid. Het stadsbestuur kiest voor het invoeren van een ‘flexibele’ voetgangerszone naar het voorbeeld van de Franse stad Lyon zodat buurtbewoners met voertuigen, leveranciers (op bepaalde tijdstippen), taxi’s en fietsers de voetgangerszone gemakkelijk kunnen bereiken. Wandelpaden zullen het stadscentrum doorkruisen en er worden ook culturele, toeristische en commerciële wandelroutes uitgewerkt. De Brusselse vijfhoek telt vandaag heel wat gewestelijke fietsroutes, die worden aangevuld door de fietsstraten van de stad. Er gaat bijzondere aandacht uit naar fietspaden, zodat de fiets een geschikt alternatief wordt voor de auto. Het hele fietsnetwerk moet worden uitgebreid in het stadscentrum en er moeten ook fietsroutes worden aangelegd. De heraanleg van de lanen in het centrum en de invoering van een voetgangerszone gaan uiteraard gepaard met een nieuw verkeersplan. Dat verkeersplan wordt uitgewerkt door Technum. Om de toegankelijkheid van het stadscentrum te verhogen, wordt een lussensysteem ingevoerd. Dit systeem moet het doorgaande verkeer uit het centrum weren en langs de kleine ring leiden. Zo zal het plaatselijke verkeer vlotter verlo-

pen en komt er plaats vrij voor voetgangers en fietsers.

kruispunten en dus voor vlotter verkeer zorgen.

Ook de voetgangerszone zal vlot toegankelijk zijn dankzij een lus voor plaatselijk verkeer. Op deze lus, waarop ook een fietspad wordt aangelegd, loopt het verkeer op twee baanvakken in één richting. Deze weg moet bovendien de verschillende wijken in de vijfhoek met elkaar verbinden. De lus voor plaatselijk verkeer wordt verbonden met een aantal lussen voor in- en uitgaand verkeer. Tot slot worden auto’s via de lussen ook naar bestaande en nieuwe parkings geleid.

Uit esthetische overwegingen worden de vijf eindhaltes van de bussen in het centrum op twee plaatsen samengebracht. Er zijn ook plannen voor een nieuwe stadsbus. Op die lijn zullen kleinere bussen rond het verkeersvrije centrum rijden om reizigers naar de parkings en naar strategische plaatsen in de vijfhoek te brengen.

Er wordt ook ingezet op vlot en voldoende openbaar vervoer in de nieuwe voetgangerszone. Omdat het verkeer op de lus in één richting loopt, zullen de bussen in dezelfde richting rijden als de andere voertuigen. Dat moet voor minder tijdverlies door opstoppingen op

Om zo veel mogelijk bovengrondse ruimte vrij te maken, doet de stad Brussel een oproep naar projectontwikkelaars om nieuwe openbare ondergrondse parkings aan te leggen op strategische plaatsen in de vijfhoek, langs de kleine ring en in de buurt van de Zuid-West-lus. Vanaf het binnenrijden van Brussel-centrum zullen automobilisten via een dynamische bewegwijzering naar de openbare parkings geleid worden. – LVDB

Slimme meters zijn te duur De slimme elektriciteitsmeters kosten meer dan ze per jaar opbrengen, blijkt uit een onderzoek van de Vlaamse energieregulator Vreg. “Zolang slimme meters meer kosten dan ze opbrengen, zal de Vlaamse regering geen groen licht geven voor een algemene invoering van de meters”, zegt Vlaams minister voor Energie Freya Van den Bossche in De Standaard. Slimme meters registreren, net als meters met een klassieke draaischijf, het elektriciteits- of gasverbruik en kunnen daarenboven zelf meterstanden doorsturen. Voorstanders van slimme meters stellen dat deze meters kunnen helpen om verbruikers verstandiger te laten omspringen met energie. Daarom wil de Europese Commissie de slimme meter algemeen invoeren, tenzij een kostenbatenanalyse toont dat het de moeite niet loont. De Vlaamse energieregulator Vreg berekende dat de gemiddelde kostprijs per aansluitingspunt 24 € per jaar bedraagt voor elektriciteit en gas, terwijl de gemiddelde besparing slechts 21 € per jaar bedraagt. Slimme meters kunnen helpen besparen op elektriciteit. In een testproject werd een energiebesparing van 3,4% gemeten. Op het gasverbruik is de besparing onbestaande. Het grootste voordeel ligt nog altijd bij de netbeheerders Eandis en Infrax die dankzij de slimme meters geen controleurs meer de baan op moeten sturen om de standen op te nemen. De volgende Vlaamse regering zal een definitieve beslissing moeten nemen.

Zonneboilerpremie wordt niet afgeschaft De Vlaamse premie voor het plaatsen van een zonneboiler wordt voorlopig niet afgeschaft. Volgens het Vlaams Energieagentschap (VEA) meldt een bedrijf via een emailcampagne dat de premie voor zonneboilers op korte termijn stopgezet zou kunnen worden. Dat is volgens het VEA fout en strookt ook niet met de plannen van de Vlaamse overheid om een stabiel premiebeleid aan te houden. De afgelopen jaren werd massaal in zonneboilers geïnvesteerd. Van 2009 tot 2013 werden in Vlaanderen 31.756 premies voor een zonneboiler toegekend door de Vlaamse overheid via de netbeheerders Eandis en Infrax. Ook dit jaar zal deze premie gewoon toegekend worden. De premie bedraagt 550 € per m² collectoroppervlak (apertuur) tot hoogstens 2.750 € of 50% van de factuur. Heel wat gemeenten geven een aanvullende premie.

21 maar t 2014

6


E567-2-1/4-Q


ACTUEEL

6.000 banen verloren in de bouw De werkgelegenheid in de bouw ging in het vierde kwartaal van 2013 opnieuw achteruit, ditmaal met 0,6%. Op één jaar tijd gingen zo 6.000 banen verloren in de bouwsector. Het lichte herstel van de activiteit is dus niet voldoende om de tewerkstelling te vrijwaren. Het aantal faillissementen in de bouw blijft ook angstwekkend hoog. Het is duidelijk dat de economische crisis en de buitenlandse concurrentie in de bouw nog altijd hun sporen nalaten. Het orderboek en het aantal vergunningen doen beterschap vermoeden, maar de marges zijn zo laag (minder dan 4%) dat Belgische bedrijven veel moeite hebben om hun rentabiliteit te behouden. Dat blijkt uit de jongste bouwbarometer van de Confederatie Bouw.

Stemming In de maand februari is de conjunctuurbeoordeling van de aannemers verbeterd. Toch blijft de meerderheid van de aannemers nog altijd pessimistisch (19,3%).

Activiteit De bouwactiviteit is tijdens het vierde kwartaal van 2013 (op kwartaalbasis) gestegen met 0,7%. Op jaarbasis is de activiteit in 2013 verminderd met 1,6% ten opzichte van 2012. De werkgelegenheid in de bouw nam in het vierde kwartaal van 2013 af met 0,6%. Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2012 daalde de werkgelegenheid met 2,8% en gingen 6.000 banen verloren.

Orderboekjes Tijdens de maanden december 2013 tot februari 2014 bevatte het orderboek van de aannemers werk voor 5,41 maanden. Alle subsectoren samen genomen is dit een stabilisatie in vergelijking met de maanden september tot november 2013 (- 0,1%).

Woningbouw Tijdens de periode september tot november 2013 werden 12.951 nieuwe woningen vergund. Dit is een toename met 7,4% in vergelijking met de drie maanden voordien. Zowel het aantal vergunningen voor eengezinswoningen (+ 13,4%) als het aantal vergunningen voor

21 maar t 2014

8

appartementen (+ 3,7%) kende een positieve evolutie. Voor de renovatie van woningen werden tijdens de maanden september tot november 8.361 vergunningen afgeleverd. Dit is een stijging met 4,1% in vergelijking met de vorige drie maanden (juni tot augustus) toen 8.028 vergunningen werden toegestaan.

Niet-woningbouw Het vergunde volume van nieuwe gebouwen daalde tijdens de periode september tot november met 19,2%. Er werd 7,7 miljoen m³ vergund. De drie vorige maanden (juni tot augustus) werd nog 9,5 miljoen m³ toegestaan. Ook het aantal vergunningen voor nieuwe gebouwen daalde, maar in mindere mate, met 1% (van 1.116 naar 1.105). Tijdens de periode september tot november steeg het aantal vergunningen voor de renovatie van niet-woongebouwen met 7,1% in vergelijking met de vorige drie maanden en werden 1.248 vergunningen afgeleverd.

Faillissementen Het aantal faillissementen daalde tijdens het laatste kwartaal van 2013 (oktober tot december) met 10,1%. 532 bedrijven moesten de boeken neerleggen. In het vorige kwartaal werd wel een stijging van liefst 23% vastgesteld. In 2013 werden 2.065 bouwbedrijven failliet verklaard. Een jaar geleden waren dat er 1.802. Dat is een stijging met 14,6% in één jaar tijd.


HUISVESTING EN VASTGOED

Gemeenten en shm’s willen rijkswachtwoningen kopen Vroeger bouwde de federale overheid vaak enkele woningen naast rijkswachtposten. Personeelsleden die van elders werden overgeplaatst, konden daar terecht. Sinds de hervorming van politie en rijkswacht in 2001 dooft dat systeem uit, maar een aantal woningen worden nog steeds bewoond door actieve of gepensioneerde politiemensen. Heel wat leegstaande rijkswachtwoningen werden al verkocht aan huisvestingsmaatschappijen en projectontwikkelaars of gebruikt voor de opvang van asielzoekers. Begin 2013 stonden in Vlaanderen 347 rijkswachterswoningen leeg. “Daarnaast zijn er ongetwijfeld nog andere woningen van andere administraties (bv. sluiswachterswoningen van Waterwegen en Zeekanaal) die leegstaan. Dit terwijl er in heel Vlaanderen nood is aan betaalbare woningen“, zegt Taeldeman. Uit onderzoek blijkt dat het niet altijd eenvoudig is om deze woningen een nieuwe bestemming te geven, o.m. door bestaande gebruiksovereenkomsten en de bouwfysische staat van de woningen. Ondertussen is er op federaal niveau een wetgevend initiatief genomen om de overdracht van leegstaande rijks-

R755-1/4

Lokale besturen en sociale huisvestingsmaatschappijen (shm’s) zijn geïnteresseerd om 24 groepen met in totaal 119 voormalige rijkswachtwoningen te kopen van de Regie der Gebouwen. Voor 16 van deze woninggroepen (80 woningen) is de kans op effectieve verkoop heel reëel, omdat er een akkoord is met de bewoners van de site over de verkoop met overname van het woonrecht. Dit akkoord is een noodzakelijke voorwaarde om tot een verkoop over te gaan. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche op een parlementaire vraag van volksvertegenwoordiger Valerie Taeldeman.

21 maar t 2014

9

wachtwoningen te vereenvoudigen. Zo is ervoor gezorgd dat de gebouwen onderhands verkocht kunnen worden tegen schattingsprijs en is er een regeling voor voormalige rijkswachters die nog een rijkswachtwoning bewonen. “Vaak knappen kandidaat-kopers af op een te hoge kostprijs voor de verwerving of voor de renovatie van de panden tot woningen die aan de eisen van bv. een sociale woning voldoen. Andere problemen zijn de niet-kostendekkende huurprijs die de rechthebbende bewoners betalen en de slechte kwaliteit van sommige van deze woningen na soms jarenlange leegstand, verkommering en slechte isolatie”, duidt minister Van den Bossche. “Parallel met het sluiten van de akkoorden met de rechthebbende bewoners werd aan het Comité tot aankoop gevraagd om een uniforme methode uit te werken om tot een waardebepaling te komen, rekening houdend met het heersende woonrecht (dat een minwaarde impliceert). Volgens de verwachtingen van de Regie der Gebouwen zou deze methode, alsook de concrete ramingen, er tegen eind deze maand zijn. Daarna worden de verkoopvoorstellen aan de Inspectie van Financiën en staatssecretaris Servais Verherstraeten voorgelegd. Indien zij hun fiat geven, wordt een verkoopmandaat gegeven aan het Comité tot aankoop. Zodra een akkoord bestaat over de verkoopvoorwaarden met de kandidaat-koper (sociale huisvestingsmaatschappij en/of lokaal bestuur) zal onmiddellijk kunnen overgegaan worden tot een effectieve verkoop. Vermoedelijk zullen de eerste verkopen deze zomer afgerond worden”, belooft de minister. Rijkswachtwoningen die niet verkocht worden via de versnelde, onderhandse procedure, zullen openbaar worden verkocht. De voorwaarde hierbij is opnieuw dat de rechthebbenden (begunstigden van het woonrecht) akkoord gaan met een verkoop met overname van het woonrecht. “Afhankelijk van het succes van de operatie met de rijkswachterswoningen zal worden bepaald of het zinvol is om dit ook in andere sectoren door te voeren”, weet de Vlaamse minister van Wonen. Dat wordt hoe dan ook een klus voor de volgende legislatuur. - FVDL


HUISVESTING EN VASTGOED

Kortrijk verkoopt Casinogebouw Het schepencollege van Kortrijk besliste zopas om de verkoopprocedure te starten voor het Casinogebouw op het Casinoplein. Het is echter de bevoegdheid van de gemeenteraad om finaal de beslissing tot verkoop van deze eigendom te nemen en de voorwaarden te bepalen waaronder de verkoop kan gebeuren. De instelprijs is vastgesteld op 1,6 miljoen €. Het gaat om een uniek gebouw met een bijzonder karakter in de binnenstad, met als bijzondere troef de grote binnenruimtes en de interessante achtergelegen parking (of tuin). Kortrijk kocht het pand in 2009 van Voka-Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Een aantal lokalen in het kantoorgebouw worden gebruikt door Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai op basis van een gebruiksovereenkomst. De derde verlenging van deze overeenkomst loopt eind augustus ten einde. Ook Fluvia gebruikte een aantal lokalen in het gebouw. Deze gebruiksovereenkomst werd reeds stopgezet.

Meer tweede verblijven aan de kust Het provinciebedrijf Westtoer en de Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) hebben met de steun van de Vlaamse overheid een nieuwe campagne uitgewerkt om de verhuur van vakantiewoningen aan de Vlaamse kust te stimuleren. Wie een vakantiewoning aan de kust willen boeken, kan voortaan terecht op www.logerenaanzee.be. De website biedt meer dan 8.000 vakantiewoningen die beheerd worden door toeristische verhuurkantoren en die een kwaliteitsgarantie van de overheid kregen. “De kust blijft populair bij binnen- en buitenlandse toeristen. Het kusttoerisme kent een daling in overnachtingen, vooral omdat kustvakanties korter worden. Maar wie het aantal toeristische overnachtingen onder de loep neemt, zal vaststellen dat bv. huurvakantiewoningen van bijzonder belang blijven voor de kusteconomie, net als het tweede verblijfstoerisme. Er komen steeds meer tweede verblijven bij aan de kust en men gaat frequenter naar het tweede verblijf ”, aldus voorzitter Franky De Block van Westtoer. Vakantiewoningen geboekt via toeristische verhuurkantoren vertegenwoordigen liefst 30% van alle commerciële overnachtingen. Al is er sprake van een dalende trend: 326.917 in 2012 (-5,2% in vergelijking met 2011). Er zijn iets minder vakantiegangers die een vakantiewoning huren via een verhuurkantoor en meestal blijven ze minder lang. De gemiddelde verblijfsduur bedraagt momenteel 13 nachten (15,6 in 2002). “De nieuwe website biedt het meest volledige aanbod van vergunde vakantiewoningen aan de kust in beheer van toeristische verhuurkantoren”, zegt afgevaardigd bestuurder Jan Jassogne van CIB Vlaanderen. De website is viertalig zodat ook buitenlandse kusttoeristen makkelijk een vakantiewoning vinden. - FVDL

PROJECTEN

Opzeg Voor de uitbating van de parking op de Voka-site werd een overeenkomst gesloten met AGB Parko. Deze overeenkomst is van onbepaalde duur, maar beide partijen kunnen de overeenkomst beëindigen mits een opzeg van twaalf maanden. De stad zal enkel tot opzegging overgaan bij gehele of gedeeltelijke bestemmingswijziging of bij verkoop. Er zal met de toekomstige eigenaar onderhandeld worden om de uitgang naar de parking aan de achterzijde van de Koning Albertstraat te kunnen bewaren en om de parking voort te laten beheren door AGB Parko. Het kantoorgebouw aan het Casinoplein kent slechts een beperkte bezetting en het komt niet meer in aanmerking voor plannen van de stad. Recent heeft de stad ook Den Bouw in Bellegem verkocht volgens dezelfde procedure via het aankoopcomité. De instelprijs bedroeg toen 400.000 € en de verkoop werd gesloten voor 485.000 €. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij Natalie Deprez op het nummer 1777 of natalie.deprez@kortrijk.be.

Mol geeft ongunstig advies voor windpark Het gemeentebestuur van Mol geeft een ongunstig advies voor de milieuvergunning die Ecopower vraagt om acht windturbines te bouwen. Na lezing van het dossier en alle ingediende bezwaarschriften is het gemeentebestuur van oordeel dat een onafhankelijk milieueffectenrapport absoluut noodzakelijk is. “Ecopower toont onvoldoende aan wat de gevolgen zijn van de windturbines op het vlak van slagschaduw, geluid, fauna en flora en de mogelijke verstoring van waardevolle landschappelijke vergezichten. Dit is een grootschalig project. Daarom is een milieueffectenrapport aan de orde is”, luidt het. Het project van Ecopower omvat de bouw van acht windturbines in de bossen van SCK-CEN en Vito ten zuiden van het kanaal Kanaal Bocholt-Herentals. Tijdens het openbaar onderzoek naar de milieuvergunningsaanvraag liepen 1.058 individuele bezwaarschriften binnen. Daarnaast ontving het gemeentebestuur drie petities met respectievelijk 106, 26 en 1.286 handtekeningen. Voorts diende één raadsman een gemotiveerd bezwaarschrift in, ondertekend door tien personen. Behalve de negatieve bezwaarschriften ontving de gemeente ook een positief bezwaarschrift met 337 handtekeningen. De aanvrager verwijst in zijn dossier herhaaldelijk naar het Gemeentelijk Kaderplan Windturbines om zijn dossier positief te onderbouwen. “Er worden wel echter enkel argumenten aangehaald die het project ondersteunen. De andere elementen uit het kaderplan worden genegeerd. Zo gaat het kaderplan uit van windturbines met een vermogen van 2 MW en een gangbare hoogte van 150 m. In dit project spreken we van een vermogen van 3,2 MW en een rotorhoogte tot 200 m. Ook deze elementen maken verder onderzoek, in de vorm van een milieueffectenrapport, noodzakelijk vooraleer een beslissing kan worden genomen.” – LVDB

21 maar t 2014

10


PROJECTEN

Voorontwerp voor Sinte Mettetuin in Mechelen is klaar Het binnenplein van het Sociaal Huis tussen de Bruul en de Lange Schipstraat in Mechelen wordt eind dit jaar omgevormd tot de Sinte Mettetuin, een volwaardige groene long en een oase van rust in het hartje van de stad. Aan het project hangt een prijskaartje van 820.000 €. De werken starten eind dit jaar en moeten midden 2015 klaar zijn. Tussen de Bruul, de belangrijkste winkelstraat van Mechelen, en de Lange Schipstraat, waar het Sociaal Huis van het OCMW zijn stek heeft, ligt een grote binnentuin. Vandaag is deze plek nog goed verstopt, maar binnenkort wordt de tuin omgevormd tot een volwaardig stadspark: de Sinte Mettetuin. Ontwerpbureau Stramien uit Antwerpen stelde onlangs het voorontwerp voor (foto’s).

Groen hart De kern van het ontwerp bestaat uit een centraal ‘groen hart’, met daarop een majestueuze rode beuk. De drie toegangswegen (langs de Bruul, Schaalstraat en Lange Schipstraat) zijn verweven rond en monden uit in dit middelpunt. De paden worden afgebakend met onderhoudsvriendelijke borders, gevuld met vaste bloeiende planten en siergrassen. Eeuwen geleden vloeide op deze plek ook een vliet. Deze historische vliet wordt niet teruggebracht, maar wel op zijn oude locatie gesuggereerd door de aanplanting van blauwkleurige planten en blauwe stortsteen. Achter de bogen ligt de patiozone. Dit tuingedeelte kan via poorten afgesloten worden om de rust van de bejaarden die erachter wonen te garanderen, terwijl de rest van de tuin kan open blijven. Losse houten banken en betonnen zitranden bieden voldoende zitruimte. De Sinte Mettetuin wordt ongeveer 6.700 m² groot. Dat is groter dan de huidige binnentuin, omdat de parking in het noordoosten en de binnenkoer aan het gebouw van de personeelsdienst ook worden getransformeerd tot groene zones. Het geheel wordt uitge-

rust met verlichtingselementen om ook ’s avonds een sfeervolle en veilige omgeving te verzekeren. “Het park wordt een centrale rustplek, waar je tussen het winkelen kan verpozen in het groen. Maar het park wordt niet alleen een rustplek. We willen het park ook echt doen leven. Kinderen krijgen hier de ruimte om te spelen en zich uit te leven. Zo is in het centrale, groene hart een speelprikkel geïntegreerd in de vorm van de staf van Sinte Mette. Het park kan ook dienen als locatie voor bv. buurtactiviteiten”, zegt burgemeester Bart Somers.

Door de nabijheid van het winkelgebied is het park ook een ideale locatie voor fietsenstallingen, uit het zicht van de winkelstraten. Daarom zullen aan de ingang in de Schaalstraat fietsbeugels worden voorzien en zal een bestaande parkeergarage worden omgevormd tot overdekte fietsenstalling. De ontwikkeling van de Sinte Mettetuin is één van de pijlers in het ambitieuze parkenplan van de stad, waarvoor de volgende jaren 14 miljoen € wordt uitgetrokken. – LVDB

Erkende aannemers en installateurs bereikt u voortaan ook met veel impact in de nieuwe rubrieken: SHVAC & ElektrotOpenbare ruimtetDak & Gevel Reserveer tijdig uw advertentieruimte. Mail naar sales@bouwkroniek of bel 02/894.29.03


PROJECTEN Onthaalpaviljoen wordt ondergronds verbonden met museumgebouw

Moderniseringswerken Afrikamuseum in Tervuren gaan goed vooruit

De moderniseringswerken aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren startten in oktober 2013 en zullen drie jaar duren.

De moderniseringswerken aan het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren (zie ook Bouwkroniek van 13 augustus 2010 blz. 8-11), die in oktober 2013 van start gingen en drie jaar zullen duren, schieten goed op. Hierbij worden de infrastructuur en de scenografie aangepast aan de huidige tijd, waardoor het Afrikamuseum een nieuw elan moet krijgen. De globale investeringskost (bouw, honoraria en financiering) bedraagt zowat 66,5 miljoen €, waarvan 51.079.504,36 € inclusief btw bouwkost.

Het Afrikamuseum is eigendom van de Belgische staat. De Regie der Gebouwen fungeert als opdrachtgever van deze werkzaamheden, die werden toegewezen aan aannemer nv Denys uit Wondelgem. Het multidisciplinaire studieteam is een t.v. met Stéphane Beel Architecten + Origin Architecture and Engineering + Niek Kortekaas + Michel Desvigne + Arup in Nederland + Bureau Bouwtechniek + RCR + Daidalos Peutz. “Tussen het directiepaviljoen en het museumgebouw zijn de contouren al goed zichtbaar van de ondergrondse tunnel die het nieuwe inkompaviljoen zal verbinden met het museumgebouw. Daarnaast zie je ook de omtrek van de ondergrondse polyvalente zalen en de technische ruimte. Het zachte winterweer is natuurlijk een meevaller voor de planning en uitvoering van de buitenwerkzaamheden”, verklaarde staatssecretaris voor de Regie der Gebouwen Servais Verherstraeten vorige maand bij zijn bezoek aan deze bouwplaats. In het museumgebouw werd op 17 februari het laatste grootste collectiestuk, de prauw, verhuisd naar het Legermuseum. Daarna werden de sleutels van het gebouw symbolisch overhandigd aan de aannemer. Met de hulp van de personeelsleden van het Afrikamuseum werden de kelder, de tentoonstellingsruimten en de zolder snel en efficiënt ontruimd. Daardoor

21 maar t 2014

12

konden de werkzaamheden in de kelder ook goed opschieten en kon je vorige maand al de impact zien van de nieuwe verbinding in het museumgebouw. Intussen is de grandeur en de architectuur van het museumgebouw alweer goed zichtbaar. De doorzichten, afgesloten met valse muren, worden doorbroken en het licht- en ruimtegevoel is indrukwekkend. Naast de restauratie en de renovatie van het museumgebouw wordt ook een nieuw onthaalpaviljoen gebouwd dat ondergronds wordt verbonden met het museumgebouw. Uiteindelijk is het de bedoeling om een totaal vernieuwd, erg dynamisch, aangepast en aantrekkelijk museum van wereldformaat met optimale publieksvoorzieningen te creëren.

Beschermd Het museumgebouw, ontworpen door de Franse architect Charles Girault, en zijn omgeving zijn beschermd als monument en als landschap. Het interieur van de benedenverdieping is eveneens beschermd, inclusief het originele meubilair. De historische tentoonstellingskasten worden opnieuw opgenomen in de scenografie van het vernieuwde museum. Tijdens het archeologische vooronderzoek van de bouwput werden geen archeologische sporen noch vondsten


R761-1/4

De west-vlaamse intercommunale wvi organiseert, met het oog op een PPS, een marktconsultatie rond de herontwikkeling van de site Suikerfabriek te Veurne. Dit voor de Westkust grootschalig project omvat de herontwikkeling van 47.5 ha voormalig industriegebied - palend aan het stadscentrum - naar een nieuw stadsdeel met een ambitieus programma voor wonen (13.5 ha/600 –tal woningen), bedrijvigheid (15 ha), natuur (15 ha) en park (4ha). Gelet op de schaal van het project, de gewenste woningtypologieĂŤn en bebouwingsdichtheid worden de opties tot samenwerking met een of meerdere private promotoren/projectontwikkelaars door wvi (publieke eigenaar/ontwikkelaar) verkend. Via de markconsultatie wenst wvi de markt te bevragen omtrent het principe, de kansen, de inhoud en de modaliteiten van een mogelijke samenwerking. U kan het projectdossier met vragenlijst terugvinden op www.suikerfabriek.be>het project>overzicht>downloads of via CD-ROM. De CD-ROM kan worden toegestuurd na VFKULIWHOLMNYHU]RHN PDLOSRVW HQKHWDĂ€HYHUHQYDQHHQ betalingsbewijs. Betaling van 30 euro op reknr. BE 82091000653868 van wvi met vermelding: “CD-ROM projectdossier voor marktconsultatie Suikerfabriekâ€?. verzoek richten aan: BjĂśrn Denecker west-vlaamse intercommunale wvi Baron Ruzettelaan 35 - 8310 Brugge b.denecker@wvi.be

bron: Omgeving cvba

PROJECTEN aangetroffen. Enkel op de binnenkoer moest nog een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd.

is een satellietcentrale geplaatst die gekoppeld is aan de hoofdcentrale in het CAPA-gebouw.

Inmiddels zijn alle administratieve diensten verhuisd naar het CAPA-gebouw. De schrijnwerkerij verhuisde naar het KoloniĂŤnpaleis. Het Stanley- en directiepaviljoen, dat tijdens de bouw operationeel blijft, is op het niveau van de technieken (elektriciteit, data, verwarming) volledig onafhankelijk van het museumgebouw. De ict-infrastructuur (server, datanetwerk, dispatching) is verkast naar het CAPA-gebouw en een nieuw datanetwerk (glasvezelkabels) werd aangelegd. In het KoloniĂŤnpaleis

De funderingswerken voor de ondergrondse verbinding en het onthaalpaviljoen waren vorige maand volop aan de gang. De secanspalen werden uitgevoerd en de werkzaamheden aan de randbalk en de funderingswanden stonden in de steigers. De afbraakwerken in de vrijgegeven gedeeltes (kelders en verdieping) van het museumgebouw waren ver gevorderd. Tot slot liepen alle voorbereidingswerken zoals inventarisaties, nummeringen en de opmaak van uitvoeringsplannen evenals de testreinigingen op de gevels, de test-

restauraties op de marmers en de historische vitrinekasten.

Regie der Gebouwen De Regie der Gebouwen, die zich proďŹ leert als vastgoedexpert van de federale staat, zorgt ervoor dat de federale ambtenaren in kwalitatieve kantoren kunnen werken en houdt tevens het federale architecturaal patrimonium in stand. Haar vastgoedportefeuille omvat zowat 7,7 miljoen m² verspreid over een 1.360-tal gebouwen. Hiervan zijn pakweg 925 gebouwen (ongeveer 4,8 miljoen m²) eigendom van de federale staat, terwijl ongeveer 450 gebouwen (bij benadering 2,8 miljoen m²) worden gehuurd. - JL

R467-1/4

…Š‡›•‡–‘Â?ÇŚ—„„‡‡Â? ”‡‡†˜Ž‘‡”’Žƒ–‡Â?Í•ÇĄÍ–Í”Â?‡Â?Í–ÇĄÍ˜Í”Â?„”‡‡† Í™ÇĄÍšÍ˜Â?„”‡‡†‡˜‡Â?‡‡Â?•˜‡”Â?”‹Œ‰„ƒƒ”‹Â? ”—™‡—‹–˜‘‡”‹Â?‰

(SÇ“Ó ĚŞTÍ? Î&#x;ѸNBͺǓ ÓŞÇ“ Ă&#x; MFHŃ˝MÇ“Íş

‡”Ž‹Â?‡”’Žƒƒ–Œ‡•͔͘Â…Â?‡Â?͕͖͔…Â?„”‡‡† –ƒÂ?†ƒƒ”†Ž‡Â?‰–‡͙ǥÍ?Í™Â?—‹–˜‘‘””ƒƒ†Ž‡˜‡”„ƒƒ”Ǥ Â?†‡”‡Ž‡Â?‰–‡•‘’„‡•–‡ŽŽ‹Â?‰˜‡”Â?”‹Œ‰„ƒƒ”Ǥ

ŽŽƒÂ?Ž‘…Â?‡‡”™ƒÂ?†•›•–‡‡Â? ‘”–‡Ž˜”‹Œ•Â?‡Ž‡Â?‡‡Â?˜‘—†‹‰‰”‘Â?†Â?‡”‹Â?‰‡Â? „‘—™‡Â?ÇĄœ‘™‡Ž”‡…Š–ƒŽ•‰‡„‘‰‡Â?ǤÂ?„‡’‡”Â?– ‹Â?Š‘‘‰–‡‡Â?‹Â?Ž‡Â?‰–‡Ǥ‹‰‡Â?•–—†‹‡†‹‡Â?•–Ǥ

™™™Ǥ•…Š‡›•„‡–‘Â?Ǥ„‡Čˆ‹Â?ÂˆÂ‘ĚˇÂ•Â…ÂŠÂ‡Â›Â•Â„Â‡Â–Â‘Â?Ǥ„‡Čˆ͔͕͚͚͖͕͔͖͚ 21 maar t 2014

13


PROJECTEN

Verbouwing Euralille gebeurt uitsluitend ’s nachts In de Noord-Franse Stad Rijsel wordt het winkelcomplex Euralille verbouwd. De werken, waarvan de kosten geraamd worden op een kleine 50 miljoen €, worden uitsluitend ’s nachts uitgevoerd zodat de winkels overdag ongestoord hun klanten kunnen blijven ontvangen. De metamorfose van Euralille duurt 14 maanden. Sinds deze maand werken ge-

middeld 150 arbeiders elke nacht van 22 u. ’s avonds tot 6 u. ’s morgens om de werkzaamheden te kunnen afronden tegen het voorjaar van 2015. De groep Unibail-Rodamco doet voor de verbouwingsplannen een beroep op het Franse ontwerpbureau Saguez & Partners. Het pand werd opgetrokken in 1994 naar de plannen van Jean Nouvel en beslaat 66.700 m².

Het ontwerpbureau hertekende de ramen zodat meer daglicht in het winkelcentrum binnenkomt en geeft de winkels hogere vitrines. Aan de place des Buisses komt een monumentale inkompartij. Voorts wordt heel wat van de infrastructuur vernieuwd: de roltrappen, de liften, de bewegwijzering, de rustruimtes en het sanitair.

Jatobaparket De wandelgangen krijgen parket in jatoba. Met een totale oppervlakte van afgerond 10.000 m² wordt dit volgens de bouwheer het grootste jatobaparket in een winkelruimte in Europa. Eerder al investeerde de bouwheer in het energiezuinig maken van het winkelcentrum. Het energieverbruik moet tegen 2020 25% lager liggen dan dat van 2006. Eind 2013 was reeds een vermindering van 12,8% gerealiseerd. Vorig jaar werd 3 miljoen € geïnvesteerd in de verwarming en koeling.

Binnenterras Na de verbouwing kan een nieuw concept gerealiseerd worden in het winkelcentrum: een ruimte van 2.200 m² met acht restaurants en 400 m² binnenterras. Op de tweede verdieping zal de fitnessclub zijn oppervlakte kunnen verdubbelen. De hele opfrissing moet het aantal bezoekers doen stijgen met 15%, van 12 naar 14 miljoen per jaar. - FVDL

21 maar t 2014

14


PROJECTEN

Breigoedfabriek wordt wooncomplex De sociale huisvestingsmaatschappij Dewaco-Werkerswelzijn uit Aalst begint aan het project Hogeweg in Erembodegem (zie Bouwkroniek van 2 november 2012). De voormalige breigoedfabriek Henri Verhulst wordt ontwikkeld tot een wooncomplex met 19 appartementen. De aanbesteding vindt plaats op 9 april. De werkzaamheden beginnen nog vóór de bouwvakantie en zullen ruim een jaar duren. De ontwerper is 2DVW Architecten bvba, opgericht door Johan De Wachter en Rik De Vooght.

De nieuwbouw voegt zich in de interbellum-architectuur waardoor een hedendaags en karaktervol woonproject ontstaat. (beelden: 2DVW Architecten)

co Werkerswelzijn 19 woningen gerealiseerd. Op het terrein wordt tevens een nieuwe parktuin aangelegd. Het resultaat krijgt de naam Woonfabriek & Fabriekstuin Hogeweg. In vrijwel elke Vlaamse gemeente zijn er sporen te vinden van ons industriële verleden. Nutteloos geworden fabrieksgebouwen werden vroeger meestal gewoon gesloopt. Verstandig hergebruik is echter de beste garantie voor het behoud van ons industriële erfgoed. Ook de voormalige textielfabriek van Erembodegem is een stukje cultuurhistorisch erfgoed dat bijna verloren was gegaan. Hier worden nu in opdracht van Dewa-

De gemeenschappelijke buitenruimte van het woonproject wordt gevormd door een plein en tuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.

De sfeer en het straatbeeld op de hoek van de Hogeweg en de Van de Vijverstraat in het centrum van Erembodegem werd vele decennia bepaald door de voormalige breigoedfabriek. Het nieuwe project op deze plek bouwt voort op het verleden van de site. De identiteit van deze plek en bij uitbreiding van de hele regio rond Aalst kan niet los worden gezien van de textielindustrie in het begin van de twintigste eeuw. Door het behoud van de gevels en het hergebruik van waardevolle delen van de fabrieksgebouwen kan het karakteristieke beeld van de interbellum-architectuur intact blijven. De nieuwbouw voegt zich in dit beeld waardoor een hedendaags en karaktervol woonproject

ontstaat waar oude en nieuwe elementen elkaar aanvullen en versterken. Alle woningen worden ontsloten via een gemeenschappelijk plein. Plein en tuin vormen samen een buitenruimte waar alle bewoners terecht kunnen en zijn zowel ruimtelijk als functioneel complementair. De toekomstige bewoners kunnen er elkaar ontmoeten en zich ontspannen; kinderen kunnen er spelen. In tegenstelling tot de meer ontspannen tuinomgeving heeft het plein een eerder besloten karakter. De vormgeving en materialisering van het plein dragen bij aan het industriële karakter en de unieke sfeer van het project. 2DVW Architecten bvba is het ontwerpbureau dat ontstaan is uit de samenwerking tussen Johan De Wachter Architecten uit Rotterdam en Rik De Vooght Architecten uit Antwerpen. Het bureau is gespecialiseerd in complexe projecten in steden. Zij zijn vooral geïnteresseerd in niche-projecten die door de locatie of de technische randvoorwaarden een conceptuele uitdaging vormen voor het ontwerpteam. In verschillende van hun projecten is een combinatie van renovatie, intensief hergebruik en slimme uitbreidingen terug te vinden. Het team bestaat uit 18 architecten en ontwerpers die vanuit Antwerpen en Rotterdam werken aan projecten in België, Nederland, Frankrijk, Portugal en China. Opdrachten komen voornamelijk van sociale huisvestingsmaatschappijen, woningcorporaties, projectontwikkelaars en lokale overheden maar ook van particulieren. - EC

21 maar t 2014

15


PROJECTEN Innoverende architectuur moet vergrijzingsgolf opvangen

Pilootprojecten Zorg werken inspirerend Dit moet leiden tot 300.000 bijkomende woongelegenheden voor ouderen. De uitdaging is echter niet louter kwantitatief, maar ook en vooral kwalitatief. In één van de meest dichtbevolkte en verstedelijkte regio’s ter wereld, waar ruimte schaars is, is het immers van het allergrootste belang om de zorg ruimtelijk in te bedden in onze woon- en leefomgeving. De vijf geselecteerde testprojecten vormen daarvan een mooie illustratie.

Sint-Trudo De vijf geselecteerde projecten verankeren zorgverlening in onze samenleving, beklemtonen Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (l.) en Vlaams bouwmeester Peter Swinnen (r.).

Het traject van de Pilootprojecten Zorg is vruchtbaar en inspirerend gebleken, zo stellen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen en de Vlaamse bouwmeester Peter Swinnen met genoegen vast. Peter Swinnen droomt al zelfs van een tweede generatie testprojecten.

Minister Vandeurzen en Peter Swinnen lanceerden in juni 2012 onder de titel ‘Pilootprojecten Zorg’ een oproep om innoverende antwoorden te zoeken op de ruimte- en zorgvragen waarmee de enorme vergrijzingsgolf ons de komende decennia zal overspoelen. Met deze oproep zochten ze testprojecten die ‘nieuwe ruimtelijke projecten voor zorg’ vorm geven. Begin maart 2013 werden vijf van de 38 ingediende testprojecten geselecteerd, die voort werden uitgewerkt door een team van deskundigen en ontwerpteams voor ontwerpend onderzoek. Eind vorig jaar diende ieder projectteam een offerte in die werd beoordeeld door de tien leden van de kwaliteitskamer waarvan ook Ruimte Vlaanderen deel uitmaakt, de opdrachtgevers en de deskundigen van het projectteam. De jury selecteerde uit de definitieve offertes de gegunde kandidaten. In het kader van het recente colloquium ‘Zorg in het huis in de straat’, dat zowat 300 belangstellenden lokte naar het ING-gebouw op de Brusselse Marnixlaan, presenteerden Vlaams minister Jo Vandeurzen en Vlaams bouwmeester Peter Swinnen de resultaten en schetsten ze de stand van zaken van de projecten.

Vergrijzing Tegen 2050 krijgt onze samenleving er 800.000 65-plussers en 300.000 85-plussers bij. 28% van de bevolking zal ouder zijn dan 65 jaar tegenover 18% vandaag.

21 maar t 2014

16

In het hart van Sint-Truiden wil het regionaal ziekenhuis Sint-Trudo een gemengde wijk met zorgvoorzieningen voor ouderen met somatische beperkingen en dementie realiseren. In dit project wordt een deel van de stad gemaakt door zorg. Daarbij vormt zorg de aanleiding tot collectiviteit, worden zorg en wonen uitdrukkelijk vermengd en wordt de woningtypologie losgeweekt van het zorgprofiel. Het ontwerpteam NU architectuuratelier - Ar-Te - Stabo - Denis Dujardin & Stefaan Thiers werkt aan een masterplan dat de toekomstige ontwikkeling voort zal sturen. De bouwaanvraag wordt dit jaar ingediend.

Peka In de kern van de Dilbeekse deelgemeente Groot-Bijgaarden, die elke vorm van (ouderen)zorg ontbeert, wil bouwheer Peka cv op zijn voormalige terreinen de maatschappelijke cohesie versterken en ouderen de kans bieden om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen. Samen met het architectenbureau De Vylder Vinck Tailleu wordt op privé-initiatief een intergenerationeel project opgezet dat de private markt ertoe kan inspireren om kwalitatieve zorg te voorzien en tegelijk een maatschappelijke meerwaarde te realiseren. “We willen een woonomgeving creëren waar verschillende generaties en verschillende huishoudens kunnen samenleven. Dit project draait om verantwoordelijkheid en om respect”, verklaart Peka-zaakvoerder Peter De Meuter.

De Korenbloem In Kortrijk creëert vzw de Korenbloem een woonomgeving voor personen met jongdementie en mensen met een be-


Coda Een oude kloosterhoeve in het Kempense Wuustwezel biedt onderdak aan het palliatief centrum Coda met zijn thuiszorgdiensten, een dagopvang, een hospice en het Netwerk Palliatieve Zorg Noorderkempen (NPZN). Omdat de bestaande infrastructuur te klein is geworden, ontwerpt NoaArchitecten een nieuwe infrastructuur die het palliatieve zorgcontinuüm kan huisvesten. Het contact naar buiten is maximaal, zelfs als de bewoners in bed liggen. De aangename thuisomgeving in relatie met het groen die plaats biedt voor zowel ontmoeting als privacy staat mee borg voor een comfortabele laatste levensfase. Dit project kan heel snel gerealiseerd worden.

nv

CALCULATOR (M/V) Qua opleiding verwachten we: t CVSHFSMJKLJOHFOJFVSPG  JOEVTUSJFFMJOHFOJFVSCPVXLVOEF t NJOTUFOTKBBSFSWBSJOH t CFOKFHFFOJOHFOJFVSNBBSWPFMKFKFUPDI  HFSPFQFOWPPSEFKPC EBOWFSXBDIUFOXF  FFO[ÏÏSHSPOEJHFFSWBSJOH t VJUTUFLFOE/FEFSMBOET

HYE is sinds 1929 actief in de waterbouw. Meer dan 160 medewerkers bouwen bruggen, kaaimuren, dijken, sluizen en andere waterbouwkundige constructies. Samen realiseren ze een omzet van ongeveer € 40 miljoen. Hye wil haar calculatiedienst versterken.

Als mens hopen we dat je: t FFOUFBNQMBZFSCFOUEJFEVTXFFUEBUIFMEFSFO

 FFSMJKLDPNNVOJDFSFOPOPOUCFFSMJKLJT t TUSFTTCFTUFOEJHCFOU t DSFBUJFG QSBLUJTDI PQMPTTJOHTHFSJDIUEFOLUFOIBOEFMU

Enkele taken die we je toevertrouwen: t KFBOBMZTFFSUEFBBOCFTUFEJOHTEPTTJFST t KFCFSFLFOUEFLPTUQSJKTWBOEFQSPKFDUFO t KFNBBLUEPTTJFSTBENJOJTUSBUJFGJOPSEFFO

Geïnteresseerd? Stuur dan je motivatiebrief en cv naar Linda Van Damme, personeelsverantwoordelijke van HYE nv, Kruibeeksesteenweg 162, 2070 Zwijndrecht. Mailen kan ook naar linda.vandamme@hye.be

www.commotie.be

roerte en somatische zorg. Daarnaast moeten de architecten Studio Jan Vermeulen - Tom Thys Architecten - Sergison Bates Architects rekening houden met twee beschermde gebouwen op de site. De uitwerking van het project toont hoe erfgoed ingeschakeld kan worden als een publiek toegankelijk dagverzorgings- en kenniscentrum. Zorgverlening en het scheppen van een thuisomgeving in een niet-alledaagse infrastructuur vormen een waardevolle bijdrage in het concept ‘onzichtbare zorg’.

R748-1/4

PROJECTEN

 JOGPSNFFSUEFQSPKFDUMFJEFST t KFSBQQPSUFFSUBBOEFBGEFMJOHTWFSBOUXPPSEFMJKLF

Je komt terecht in een dynamisch aannemersbedrijf in volle expansie. Directe communicatielijnen en inspirerende collega’s zorgen ervoor dat je creatief en zelfstandig kunt werken. Een competitief loon en aantrekkelijke extralegale voordelen horen er uiteraard ook bij.

Astor

Het project, waarvan de eerste fase heel snel kan starten, omvat 190 levensloopbestendige zorgflats voor ouderen verdeeld over negen gebouwen in een ruim park, waarvan negentig erkend zijn als ‘zwevende’ rvt-bedden. Desondanks maakt het geen onderscheid tussen het zorgprofiel en de zorgvraag van de ouderen en het ontkokeren van mantelzorg, thuiszorg en intramurale zorg kan een antwoord bieden op de alsmaar toenemende vraag. Een breed team met o.a. Osar Architecten onderzoekt hoe dit zorgmodel architecturaal vertaald kan worden. Deze vijf projecten zetten de ambities over ‘vermaatschappelijking van de

technisch manager bouwkunde - leidingen technisch manager bouwkunde - projecten technisch manager bouwkunde - terreinen solliciteer voor 10/4

www.havenvanantwerpen.be/jobs T + 32 3 229 70 07 E talent@haven.antwerpen.be

zorg’ en ‘onzichtbare zorg’ om in concrete voorbeeldprojecten en verankeren zorgverlening in onze samenleving. Het team van de Vlaamse bouwmeester, dat het ganse proces op een geïntegreerde

21 maar t 2014

17

R759-1/4

In Geel onderzoekt vzw Astor hoe ouderen maximaal de regie over hun eigen leven kunnen bewaren en zelfstandig kunnen blijven wonen. Daarenboven onderzoekt Astor hoe dit levensbestendig wonen gerealiseerd kan worden zonder VIPA-overheidssubsidies voor de infrastructuur. Een combinatie van mantelzorg, thuiszorg en intramurale zorg kan een antwoord bieden op de steeds toenemende vragen en zorgprofielen.

manier tracht te bestieren, viste uit de pool nog andere projecten die worden begeleid. Voor meer info kan je terecht bij Stijn De Vleeschouwer, projectleider Pilootprojecten Zorg. - JL


INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Kruishoutem wil centrum aanpakken

De Oost-Vlaamse gemeente Kruishoutem heeft plannen voor de heraanleg van het centrum. Dat is volgens het gemeentebestuur dringend aan renovatie toe. Het Nieuw Plein ligt er bv. al meer dan 50 jaar en wordt als onaantrekkelijk beschouwd. De bushaltes op de Markt zijn te klein voor gelede bussen. Heel wat voetpaden liggen er niet goed bij. Ook onder de grond moet heel wat geïnvesteerd worden. Op een aantal plaatsen dreigt de oude riolering te verzakken. Bovendien moet de gemeente investeren in een gescheiden rioleringsstelsel. De plannen werden opgesteld door Grontmij. De kosten worden geraamd op iets meer dan 7,5 miljoen €.

De werken zullen in twee fases uitgevoerd worden. De eerste fase omvat het gebied vanaf de Pastoor Senesalstraat, langs de Woestijnestraat tot en met het Nieuw Plein en de Blekerijstraat. Bedoeling is deze fase nog dit jaar aan te besteden en de werken te starten na Pasen 2015. De tweede fase, met o.m. de Hoogstraat, Kerkstraat, Pastorijstraat, een stuk van de Waregemsesteenweg en de Markt, wordt dan aangepakt in 2017 en 2018.

Bushaltes Het Nieuw Plein wordt in een nieuw kleedje gestopt. Zo verhuizen de bushaltes naar daar en wordt tegelijk een nieuwe groene zone gecreëerd in de buurt van de Mastbloem. Toch blijft het Nieuw Plein ook de locatie voor (lang)parkeren en voor de wekelijkse markt en is er voldoende plaats voor evenementen als de Gulden Eifeesten. Er wordt vooral ruimte gecreëerd doordat auto’s in de toekomst niet langer rond het plein zullen kunnen rijden. Met de vrijgekomen ruimte wordt het Nieuw Plein ook een gezellige en actieve ontmoetingsplaats.

penseerd aan het speelplein naast het omnisportterrein.

Het omnisportterrein voor de sporthal wordt uitgebreid met een spelzone. Het projectgebied omvat een groot deel van het centrum van de gemeente. Zo wordt een rond punt aangelegd aan het kruispunt van de Anzegemsesteenweg met de Hoogstraat, Oudenaardsesteenweg en Stefaan De Jonghestraat. Dit moet ervoor zorgen dat het verkeer niet langer in volle vaart vanuit Oudenaarde het centrum komt ingereden. De Hoogstraat krijgt nieuwe, ruimere voetpaden en afgebakende parkeervoorzieningen.

Zoenzone

De Markt van Kruishoutem zal er in de toekomst anders uitzien. Zo wordt ruimte gecreëerd voor grotere en gezellige terrassen bij de horecazaken. Ook de vaste bloembakken verdwijnen. In de plaats daarvan komen bomen en groen. Tegelijk blijven voldoende parkeervoorzieningen gegarandeerd, wat belangrijk is voor de handelszaken,.

Het omnisportterrein voor de sporthal wordt uitgebreid met een speelzone. Er komt een grote zoenzone aan de ingang van de sporthal. Tegelijk worden de parkeerplaatsen die zo wegvallen gecom-

De financiering is goedgekeurd door het gemeentebestuur, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), Aquafin en De Lijn. - FVDL

21 maar t 2014

18


INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

Havenbedrijf Gent investeert 19 miljoen Het Kluizendok wordt steeds verder ingevuld. De nieuwe spoorlijn tussen de containerterminal en de R4-West wordt afgewerkt en dit jaar nog in gebruik genomen. De sporenbundel parallel met de R4-West wordt uitgebreid. Bovenop het voormalige stort La Floridienne, aan de zuidkant van het Kluizendok, komt een betonnen vloer.

Op de linkeroever komt een nieuwe verbindingsweg van op de Langerbruggekaai naast de voormalige elektriciteitscentrale. Zo kunnen de bedrijven beter worden ontsloten en moet het verkeer niet door de woonkern van Kerkbrugge/ Langerbrugge rijden.

Aan de Moervaart wordt vóór de huidige kaai over de ganse lengte een nieuwe kaaimuur gebouwd. Dit vormt meteen de grootste investering.

In 2015-2016 volgt de bouw van een 'Hollands complex'.

In het Rodenhuizedok worden de steigers verlengd, zodat grotere binnenvaartschepen kunnen aanleggen. Extra verlichting en signalisatie moeten de veiligheid verbeteren. Op verschillende plaatsen op de kaaien van het Sifferdok worden nieuwe betonnen vloeren gelegd. De veiligheid van de schepen wordt verhoogd door het aanbrengen van stootkussens, wrijfhouten en het vernieuwen van de veiligheidsladders aan de kaaimuren. Het deel van het nieuwe bedrijventerrein Rieme-Noord dat door het Havenbedrijf wordt beheerd - 70 van de 100 ha - werd al ingericht met wegenis en rioleringen. Op dit ogenblik worden de nutsvoorzieningen aangelegd en afgewerkt. In 2015-2016 volgt dan de bouw van een ‘Hollands complex’, een brug over de R4-West die de verbinding maakt tussen de R4 en het bedrijventerrein. Nadien wordt via een nieuwe weg tussen het bedrijventerrein en de kaaiweg een tweede ontsluiting gerealiseerd. De Geeraard Van den Daelelaan, die langs het Sifferdok loopt, wordt druk bereden en verkeert in zeer slechte staat. De laan wordt volledig heraangelegd met een nieuwe weg, een afzonderlijk fietspad, nieuwe spoorovergangen en nutsleidingen. De werken starten in april en zullen ongeveer een jaar duren. Om er voor te zorgen dat de bedrijven en het Sifferdok steeds bereikbaar blijven, zal in fases worden gewerkt. Als het fietspad klaar is, zal vervolgens in de aanpalende Göteborgstraat een nieuw fietspad worden aangelegd. Nabij het Mercatordok komt tussen de Langerbruggestraat en de Imsakkerlaan een nieuwe ontsluitingsweg. Die is broodnodig bij de herinrichting van het kruispunt op de R4-Oost nabij Volvo Car Gent.

21 maar t 2014

19

De Vlaamse Landmaatschappij werkt dit jaar voort aan twee koppelingsgebieden die een buffer vormen tussen de woonkernen en de havenactiviteiten. Het Havenbedrijf participeert hierin samen met nog enkele partners. Het gebied Doornzele-Noord wordt uitgerust met onder meer een fietspad, een bosbuffer en een wandelpad. In het gebied Rieme-Zuid wordt eind dit jaar ten noorden van de Avrijevaart een bosbuffer aangeplant. Het Havenbedrijf staat ook in voor het onderhoud van de haveninfrastructuur. In de dokken vinden op verschillende locaties bodembeschermingswerken plaats, net als bagger- en ploegwerken (het gelijk trekken van de bodem). Zo blijven de dokken hun waterdiepte behouden. De 28 km lange kaaimuren in de haven worden volledig geïnspecteerd op corrosie. Op een aantal havenwegen worden de toplaag in asfalt en de wegmarkeringen vernieuwd. Waar nodig wordt opnieuw groen aangeplant en de rioleringen gereinigd. De investeringen bedragen voor dit jaar in totaal 15 miljoen €. Het grootste deel daarvan financiert het Havenbedrijf zelf. De Vlaamse overheid komt in de meeste projecten voor 20% tussenbeide. In bepaalde gevallen kan het Havenbedrijf ook rekenen op 10% steun van de Europese Unie. Voor de onderhoudswerken trekt het Havenbedrijf zelf nog eens 4 miljoen uit. – LVDB

FOAMGLAS® PERINSUL S & HL

E452-1/4

Het Havenbedrijf Gent investeert dit jaar 19 miljoen € in de uitbouw en de herwaardering van de dokken, de inrichting van het bedrijventerrein Rieme-Noord en enkele wegenwerken. Daarnaast zorgt het Havenbedrijf voor heel wat onderhouds- en renovatiewerken. Voorts participeert het ook nog in de aanleg van de koppelingsgebieden Doornzele-Noord en Rieme-Zuid.

DE oplossing voor koudebruggen ETA goedgekeurd Eurocode 6 S: ETA 13/0004 HL: ETA 13/0163 www.foamglas.be - info@foamglas.be 02 352 31 82


INFRASTRUCTUUR EN MOBILITEIT

N328 wordt niet gerealiseerd Er komt definitief geen N328 in Kortrijk. Door de hoge kostprijs van de N328 en de onzekerheid of deze N328 de verkeersleefbaarheid in de Kortrijkse deelgemeenten Bissegem en Heule op lange termijn kan garanderen, heeft het Kortrijkse schepencollege op 10 februari beslist om de N328 niet te realiseren. De kosten werden geraamd op iets meer dan 27 miljoen €. De discussies over de functie van de N328, over wie zou moeten instaan voor de kosten van de aanleg en over het traject van de N328 slepen al jaren aan. De onduidelijkheid over de N328 bezwaart ondertussen de bouwplannen en de mogelijkheden van de eigenaars van de gronden en gebouwen op de reservatiestrook van de N328. Het traject van de N328 heeft wel potenties om als fietsverbinding te worden uitgewerkt tussen de kernen van Gullegem, Bissegem en Heule en Kortrijk. De stad zal dit dan ook verder onderzoeken. Maar de eventuele impact ervan op de gebouwen is minimaal. Enkel de onbebouwde percelen blijven ‘gereserveerd’ tot duidelijk is welke delen nodig zijn voor de realisatie van de fietsverbinding. Bijna alle bebouwde percelen worden niet langer gereserveerd. Enkel het perceel van de woning Guido Gezellelaan nr. 119, die eigendom is van het OCMW, is nog niet vrijgegeven omdat dit perceel nodig kan zijn voor een fietsdoorsteek.

ARCHITECTUUR

Dansende torens winnen Mipim Award Het Strabag-project ‘Tanzende Türme’ (foto) in Hamburg heeft de Mipim Award in de categorie ‘Best Office and Business Development’ gewonnen. De Mipim Awards worden uitgereikt in Cannes en behoren tot de meest vooraanstaande prijzen in de vastgoedsector. Dit ‘design & build’-project werd ontwikkeld aan het begin van de Reeperbahn, de beroemdste straat van Hamburg. Het opvallend hoge gebouw met de dubbele ongewone gevel is op korte tijd uitgegroeid tot een blikvanger in de stad. Het moderne architectuurproject van BRT Architekten LLP Bothe Richter Teherani uit Hamburg werd gerealiseerd door Strabag Real Estate GmbH, Business Unit Hamburg. De torens vormen de verbinding met de Hamburgse amusementsbuurt en bieden tegelijkertijd een toonaangevend herkenningspunt voor de lokale bevolking en het bedrijfsleven. Het torencomplex biedt plaats aan zowel kantoren als horeca. Ook de legendarische Mojo Club kreeg er onderdak. Het kantoorgebouw met 24 verdiepingen bestaat overwegend uit glas, staal en indrukwekkende gevels. De unieke vorm van het gebouw symboliseert een dansend koppel dat gepassioneerd de tango danst. Dit ludieke gevelontwerp vormt ongetwijfeld het meest indrukwekkende element van het torencomplex dat bestaat uit twee geschakelde torens en het viersterrenhotel Arcotel-Onyx met acht verdiepingen, samen goed voor een oppervlakte van ongeveer 5.500 m². In het project werd ook een nieuwe parkeergarage met vier verdiepingen geïntegreerd. Er werd gewerkt met milieuvriendelijke bouwtechnieken waarvoor het LEED-

duurzaamheidscertificaat werd ontvangen. LEED is de tegenhanger van BREEAM in de Verenigde Staten. De torens gebruiken uitsluitend groene energie: alle opgewekte energie is her-

21 maar t 2014

20

nieuwbaar. In de nieuwbouw werden tevens een ultraresistente staalsoort, SAS 670/800, en voorgefabriceerde gebogen pilaren verwerkt. - EC


C264-2-1/4

e c i v r e I s I N I X MA een M r o o v premie

De beste voorwaarden en bescherming voor uw bedrijfswagens, dat verzekeren wij. Kies voor de autoverzekeringen van Federale Verzekering voor uw bedrijfswagens. We bieden een uitgebreide garantie en geven ĂŠcht interessante voorwaarden voor de bouw. Onze tarieven zijn zeer aantrekkelijk en bovendien deelt u elk jaar in de winst. Nieuwsgierig? Vraag maar naar onze prijzen!

Meer info of online offerte:

www.federale.be

Om de adviseur of kantoorhouder uit uw streek te ontmoeten:

De verzekeraar die zijn winst met u deelt


RECHTSKUNDIG Kwalitatieve selectie overheidsopdrachten

Niet sollen met selectiecriteria Het bezit van een erkenning alleen biedt sinds geruime tijd al geen zekerheid meer dat een kandidaat of inschrijver in aanmerking zal genomen worden om mee te dingen naar een opdracht voor werken. De kandidaat of inschrijver moet ook nog een kwalitatieve selectie doorstaan, zowel op financieeleconomisch vlak als wat betreft zijn technische bekwaamheden. Hiertoe moet hij bepaalde documenten en attesten voegen bij zijn aanvraag tot deelneming (in een tweestapsprocedure) of bij zijn offerte (in een eenstapsprocedure).

De eisen waaraan de kandidaten of inschrijvers moeten voldoen, moeten per opdracht vastgesteld worden door de aanbestedende overheid en kenbaar gemaakt in de aankondiging van de opdracht of in de opdrachtdocumenten.

Draagkracht De financiële en economische draagkracht van de kandidaat of de inschrijver kan over het algemeen aangetoond worden door één of meer van de volgende referenties: ƒ door een bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het koninklijk besluit of, in voorkomend geval, door het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico’s; ƒ door de jaarrekeningen of de neergelegde jaarrekeningen, indien de wetgeving van het land van de kandidaat of inschrijver deze neerlegging voorschrijft; ƒ door een verklaring betreffende de totale omzet en, in voorkomend geval, de omzet van de bedrijfsactiviteit die het voorwerp van de opdracht is over ten hoogste de laatste drie beschikbare boekjaren, afhankelijk van de oprichtingsdatum of van de datum waarop de kandidaat of de inschrij-

ver met zijn activiteit is begonnen, voor zover de betrokken omzetcijfers beschikbaar zijn (art. 67 § 1 kb 15 juli 2011). Deze selectiecriteria worden evenwel niet limitatief opgesomd en kunnen worden aangevuld met andere criteria die de aanbestedende overheid dienstig acht. De aanbestedende overheid preciseert in de opdrachtdocumenten of in de aankondiging van de opdracht welke selectiecriteria zij zal in acht nemen en bepaalt het vereiste niveau ervan. De gekozen criteria moeten wel verband houden met en in verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Zo oordeelde de Raad van State (nr. 222.082, 15 januari 2013) dat - indien in het bestek voor 2012 de bestelling is voorzien van een geraamde hoeveelheid van 118 detectiepoorten (voor een gevangenis) - de vereiste van een omzet van 200.000 € (wat overeenstemt met de kostprijs van 50 poorten) niet in wanverhouding lijkt te staan tot het voorwerp van de opdracht, zelfs wanneer de opdracht zou beperkt worden tot één jaar. De inschrijver die aan deze eis niet voldoet, wordt terecht geweerd. Wanneer de opdrachtdocumenten de selectievoorwaarde bevatten dat de gemiddelde jaarlijkse omzet aan groenonderhoud in domeinduinen of groenzones in mariene omgeving over de laatste drie boekjaren minimum 500.000 € moet bedragen, dan voldoet een inschrijver die slechts een verklaring opgeeft van zijn algemene omzet (btw niet inbegrepen) voor de jaren 2004 tot en met 2011 en enkel voor het jaar 2011 een accountantsverklaring voorlegt over de “omzet in tuinbouw” niet aan deze voorwaarde (Raad van State, nr. 222.108, 17 januari 2013).

Bekwaamheid Om de technische bekwaamheid en de beroepsbekwaamheid van de kandidaten of inschrijvers te beoordelen, kunnen verschillende criteria worden gehanteerd. We beperken ons in dit kort bestek tot een van de meest voorkomende criteria, namelijk de referenties van uitgevoerde werken. Artikel 69, 7° kb 15 juli 2011 stelt dat de technische bekwaamheid van de in-

21 maar t 2014

22


Totaaloplossingen op maat van uw bedrijf. Grootste Benelux service-organisatie met een persoonlijke aanpak.

R478-1/4

All-In bovengrondse tankinstallatie

† 3WCPVKWOFKGUGNRQOROGVFGDKGVQHNOKP † &KC.1)VCPMCWVQOCCVXQQTIGEQPVTQNGGTF tanken † 6CPMUXCPVQVNKVGT † %QPHQTO8NCTGO++YGVIGXKPI

Web: tokheim.com/proeet | Email: sales@turnhout.tokheim.com | Tel: +32 (0)14 44 85 00

Better quality all round

RECHTSKUNDIG schrijvers kan beoordeeld worden aan de hand van een lijst van de werken die de afgelopen vijf jaar werden verricht. Deze lijst moet vergezeld worden van attesten die bewijzen dat de belangrijkste werken naar behoren zijn uitgevoerd. Deze attesten worden afgeleverd en ondertekend door de bevoegde overheid.

Wanneer de opdrachtgever een privÊpersoon is, worden ze door hem afgeleverd en ondertekend, zo niet wordt een eenvoudige verklaring van de aannemer aanvaard. Deze attesten vermelden het bedrag van de werken, de plaats en het tijdstip waarop ze werden uitgevoerd. Voorts wordt aangegeven of de werken volgens de regels van de kunst zijn uitgevoerd en regelmatig tot een goed einde zijn gebracht. In voorkomend geval worden de attesten door de bevoegde instantie rechtstreeks aan de aanbestedende overheid toegezonden (art. 69, 7° kb). De Raad van State (nr. 195.766, 7 september 2009) wijst er op dat enkel referenties van werken mogen aanvaard worden die betrekking hebben op gelijkaardige opdrachten als deze die het voorwerp uitmaken van de opdracht. Indien voor een opdracht voor groenonderhoud in een park het bestek referenties eist die verricht zijn gedurende een aaneensluitende periode in een bepaald referentietijdperk, mag geen rekening worden gehouden met referenties die aan deze eisen niet beantwoorden. Wanneer blijkt dat de vier attesten van goede uitvoering die de inschrijver bij zijn offerte heeft gevoegd geen betrekking hebben op het in het bestek vereiste groenonderhoud in domeinduinen of groenzones in mariene omgeving, maar enkel algemeen op tuinbouw, dan wordt de betrokken kandidaat terecht niet geselecteerd (R.v.St., nr. 222.108, 17 januari 2013).

21 maar t 2014

23

De onjuistheid van een aangevoerde referentie van werken of een onvolledige lijst van referenties levert een basis op om de ingediende kandidatuur te verwerpen. De aanbestedende overheid heeft in dat geval niet alleen het recht maar zelfs de plicht - uit hoofde van een gelijke behandeling van de kandidaten om deze referentie te negeren. Uit dit beperkte overzicht kan men afleiden dat de Raad van State een streng toezicht houdt op de relevantie en de juistheid van de aangevoerde referenties. De ondernemingen doen er dan ook goed aan hier niet licht over te gaan en er over te waken dat zij in het bezit zijn van de juiste referenties. Indien dit niet het geval is, kunnen zij zich desgevallend beroepen op de draagkracht van een andere onderneming, met wie zij dan een samenwerkingsakkoord moeten sluiten, of kunnen zij een onderneming aanspreken om gezamenlijk, bv. in de vorm van een tijdelijke handelsvennootschap, aan te bieden. De aanbestedende overheid van haar kant moet de voorgelegde referenties goed, dit wil zeggen ook inhoudelijk, onderzoeken en geen kandidaten of inschrijvers toelaten die niet in staat zijn te voldoen aan de gestelde selectiecriteria. De schorsing of vernietiging van de selectie- of gunningsbeslissing die er kan uit voortvloeien, is wellicht het begin van de wijsheid? WILLY ABBELOOS


BOUWKUNDIG ERFGOED

Herbestemming boothuis kolenhaven Beringen De stad Beringen kreeg de vraag voor de inrichting van een ambachtelijke smederij in het voormalige boothuis aan de kolenhaven. Dit gebouw (foto) werd in 1938 door de kolenmijn van Beringen opgetrokken als loods voor roeiboten. Tot de jaren ‘60 van vorige eeuw was het gebouw in gebruik door de roeiclub van de kolenmijn. Nadien deed het een tijdje dienst als scoutslokaal. Daarna raakte het gebouw in verval. Het boothuis maakt deel uit van het mijnpatrimonium en is gelegen in een zone die, samen met de volledige kolenhaven, beschermd is als stads- en dorpsgezicht. Op het gewestplan heeft dit gebied de bestemming van industriezone. De smederij is momenteel gehuisvest op het mijnterrein van Beringen. Omdat op die plaats een duikcentrum wordt gerealiseerd, is een verplaatsing nodig. Het schepencollege wil de haalbaarheid voor een verhuis naar de kolenhaven laten onderzoeken. De herbestemming van het boothuis als ambachtelijke smederij kan op termijn de aanzet zijn

om aan nog meer van dit type van bedrijven op deze locatie onderdak te bieden en zo tot een cluster te komen van kunst- en ambachtbedrijven aan de rand van de kolenhaven. Op deze wijze kunnen mogelijk ook de andere

gebouwen die deel uitmaken van het beschermde dorpsgezicht, zoals het voormalige economaat en twee arbeiderswoningen, een nieuwe toekomst krijgen en van verder verval worden gered. - EC

Bescherming voor brouwerij Vuylsteke De stad Kortrijk organiseert een openbaar onderzoek voor de voorlopige bescherming als monument van brouwerij Vuylsteke (foto) in de Beheerstraat. Het onroerend erfgoed waarop de bescherming van toepassing is, omvat het brouwerijgebouw met authentieke gevel en glasramen en de brouwzaal met brouwinstallatie op de eerste verdieping. De brouwerij werd gebouwd in 1887 in opdracht van Albert Vuylsteke-Veys. Rond 1930 eindigde de brouwactiviteit. Sinds 1978 worden de fabrieksgebouwen gebruikt door het Sint-Niklaasinstituut, dat ondertussen in de scholengroep Leiescholen is opgegaan. De poort van de brouwerij werd gebruikt als doorgang naar de speelplaats en de gelijkvloerse verdieping werd ingezet als fietsenstalling. De eerste verdieping met de brouwinstallatie was inmiddels afgesloten, zodat deze onaangeroerd bleef.

Het is uitzonderlijk dat een brouwinstallatie van een hoge gistingsbrouwerij vrijwel volledig en onverstoord bewaard bleef. Deze omvat o.m. twee koudwatertanken, een gemechaniseerde gietijzeren roerkuip, twee gemetsel-

21 maar t 2014

24

de brouwketels, een koelschip, een waterpomp en twee aandrijfassen. Vanaf 2015 wordt een nieuw schoolgebouw opgetrokken op deze locatie. De brouwerij wordt geïntegreerd in de nieuwbouw.


NIEUW

abonnees

proďŹ teren van kortingvoordelen !! Als Bouwkroniekabonnee geniet u voortaan van zeer interessante kortingen bij onze partners:

VAB-Pechbijstand Zoals elke vakman in de bouwsector werkt u nagenoeg 7 dagen op 7. Verwen uw gezin en boek een weekend of vakantie bij Belvilla, de grootste aanbieder van vakantiewoningen in binnen- en buitenland. Ook chalets op skibestemmingen.

5 % korting op Belvilla vakantiewoningen. Zelfs op last minute tarieven !

Hoe uw korting krijgen? Boek op www.belvilla.be met kortingcode BWKRNK-20145 (aanbod geldig op boekingen dit jaar, verblijf mogelijk tot einde 2015)

Je wil dat je arbeiders snel op de werf zijn, want tijd is geld. Bij een onverwachte panne moet je kunnen rekenen op een snelle interventie. VAB-Wegenwachters zijn autotechniekers die je auto of bestelwagen veelal meteen herstellen. Heel wat beter dan depannagediensten die je wagen afslepen met veel tijdverlies als gevolg.

10 % korting op VAB-Pechbijstand voor je volledige bedrijfsvloot. t%BHFOOBDIUCJKTUBOECJKQFDIFOPOHFWBMJOEF#FOFMVY t)FSTUFMMJOHUFSQMBBUTFPGTMFQFOOBBSEFQMBBUTEJFIFUNFFTU geschikt is voor het uitvoeren van de reparatie zonder enige kilometerbeperking en met gratis vervoer van de inzittenden. t ,PSUJOHHFMEJHWPPSQFSTPOFOXBHFOT CFTUFMXBHFOTPGMJDIUF WSBDIUXBHFOT NBY UPO FOPQBMMFPQUJPOFMFVJUCSFJEJOHFO (vervangwagen, vervangwagen bestelwagen, personenbijstand, VJUCSFJEJOHUPUIFFM&VSPQB

Hoe uw korting krijgen? Een vakbeurs bezoeken aan de beste voorwaarden.

Ga naar www.bouwkroniek.be/abonneevoordelen

5% korting op elke reis naar een handelsbeurs georganiseerd door Trade Fairs Expotravel. Een lijst van alle reizen naar handelsbeurzen georganiseerd door Trade Fairs vindt u op de website van Bouwkroniek bij de vakbeurzenkalender – onder de knop “redactioneel�.

Hoe uw korting krijgen? Mail uw gegevens, uw keuze en de code BKTRFR14 naar beurzen@ bouwkroniek.be en geniet van 5% korting op de TradeFairs prijs.

Congres Bouw & Publieke sector Donderdag 5 juni 2014 – Brussels44Center – Brussel 0QEPOEFSEBHKVOJPSHBOJTFFSU#PVXLSPOJFLJTN&#1IFU DPOHSFT#PVX1VCMJFLFTFDUPS&FOHSPPUTDPOHSFTFOOFUXFSL evenement met heel wat sprekers die de belangrijkste topics voor de realisatie van publieke bouwprojecten behandelen.

â‚Ź 40 korting voor de abonnees van Bouwkroniek donderdag 24 april | Hotel Van der Valk | Beveren Jaarseminarie met toonaangevende sprekers over actuele POUXJLLFMJOHFOJOJOGSBTUSVDUVVSFONPCJMJUFJU.FUFYDVSTJFOBBS %FVSHBODLEPLTMVJT

#FESJKWFO OPSNBBMUBSJFGČ˝ BCPOOFFWPPSEFFMČ˝ 0WFSIFEFO OPSNBBMUBSJFGČ˝ BCPOOFFWPPSEFFMČ˝ 1SPHSBNNBJOTDISJKWJOHwww.inschrijving.bouwkroniek.be

50 euro korting voor abonnees van Bouwkroniek. www.infracongres.be

Hoe uw korting krijgen? Ga naar www.infracongres.be, vul de promotiecode BK50 in op het online inschrijvingsformulier.

Hoe uw korting krijgen? Ga naar www.inschrijving.bouwkroniek.be, vul de promotiecode BK444 in op het online inschrijvingsformulier.


VAKBEURZEN

Decoratiesector verzamelt in Roeselare Bouwunie, de West-Vlaamse gedeputeerde voor Economie Jean de Bethune en Europees parlementslid Marianne Thyssen. In de rand van de Triënnale organiseert Bouwunie een symposium over de toekomst van het schildersonderwijs in Vlaanderen en het schildersvak van morgen. Aan dit symposium kan je deelnemen op zaterdag 29 maart van 10 tot 11.30 u in de seminarieruimte van het Fabriekspand.

Offertes en contracten

De Triënnale Verf en Decoratie is eind deze maand opnieuw het verzamelpunt van de Vlaamse schilderswereld. Op deze vakbeurs van Bouwunie stellen meer dan 65 exposanten hun aanbod voor met een ruime keuze van verven, decoratie, afwerkingsproducten, wand- en vloerbekleding en verwante materialen. De vorige editie lokte meer dan 2.500 bezoekers.

De Triënnale is een driejaarlijkse vakbeurs op maat van schilders en decorateurs die dit jaar aan zijn vijftiende editie toe is. Op 2.000 m² standruimte in het Fabriekspand in Roeselare kan je meer dan 250 decoratiemerken ontdekken. Op heel wat stands kan je demonstraties volgen. Het aanbod omvat alle soorten verf (muurverf, zandverf, sponsverf, glaceerverf, metaalverf, vloerverf, primers, lakken, anti-grafittiproducten, vernissen, beitsen, decapeermiddelen, waterdichtingen, brandvertragende coatings, kleurpasta’s, ontvetters en houtveredelingsproducten), decoratieve afwerkingsproducten en muurbekleding (gordijnbenodigdheden, stores, decoratie- en meubelstoffen, passementen en kamerhoog wandtextiel), een ruim assortiment van sierpleisters, vloeibaar goud, mortels, industriële vloeren, voegkitten en afbouwmaterialen, een brede waaier van tapijt, linoleum, kurk, laminaat, pvc en bijhorende lijmen, gereedschappen en onderhoudsproducten voor de decoratiesector en voorts nog schuurmiddelen, verfkwasten, tapes, maskers, hangbruggen, ladders, trappen, steigers, spuitapparatuur, veiligheidskledij, software, schaarliften en hoogwerkers. De vakbeurs wordt op vrijdag 28 maart om 18 u. geopend met een academische zitting. Gastsprekers zijn gedelegeerd bestuurder Hilde Masschelein van

21 maar t 2014

26

Nadia Schepens, juridisch adviseur Bouwunie, geeft op 29 maart een infosessie over het maken van offertes en contracten voor het schildersbedrijf. Ze behandelt de aansprakelijkheden die een schilder-decorateur boven het hoofd hangen, wat soort van afspraken met de klant maar beter in een schriftelijk, door beide partijen ondertekend document worden vastgelegd, wat het belang is van een goede offerte, en stelt tal van modelbrieven, overeenkomsten en contracten voor op maat van het afwerkingsbedrijf. Aansluitend is er ook een bijdrage van de Federale Verzekering. Deze infosessie start om 14 u. op de stand van Bouwunie op de Triënnale. Op hetzelfde uur, maar dan in de seminarieruimte, start het Ondernemersforum Bouw. Voor dit forum ligt de focus op strategieën voor het kleine en middelgrote bedrijf. In dit peterschapsproject van Unizo en Bouwunie West-Vlaanderen gaan groeibedrijven op zoek naar praktische oplossingen om knelpunten in winstpunten om te zetten.

Filip Deslee Filip Deslee, een binnenhuisarchitect die bekend werd dankzij het tv-programma Huizenjacht, leert in de voordracht ‘Wonen is beleven’ de interieurontwerper en -bouwer hoe hij zijn zintuigen moet volgen bij het inrichten van een huis. Deslee koppelt alle aspecten van het wonen aan die zintuigen. Zij bepalen het persoonlijke moodboard. Het blijft niet bij een technische uitleg, hij geeft ook praktijkvoorbeelden. Deze voordracht kan je bijwonen op zondag 30 maart van 14 tot 15 u. op de stand van Bouwunie. Voor meer inlichtingen, om je online te registreren en om je in te schrijven voor één van de randevenementen surf je naar www.triennale.be.


ONDERNEMINGEN

CFE heeft een goed gevuld orderboek Het orderboek van de Belgische bouwgroep CFE is met 4,38 miljard € goed gevuld. Dat maakt de groep bekend bij de publicatie van de resultaten van het voorbije boekjaar. Die resultaten staan in het teken van de integratie van DEME in CFE. De resultaten van DEME vind je in de Bouwkroniek van 14 maart 2014, blz. 33 en 34. Deze week gaan we in op de andere afdelingen van de groep CFE. BPC mag in Brussel het Chambongebouw renoveren en uitbreiden voor projectontwikkelaar Allfin, naar de plannen van A2RC Architects en Jaspers-Eyers&Partners.

De geconsolideerde omzet van CFE steeg met bijna 20% tot 2,267 miljard €. De omzet van de afdeling Baggerwerken en milieu steeg met 32,2% tot 1,266 miljard €. De omzet van de afdeling Contracting is 8% gestegen tot 977 miljoen €. Het gecumuleerde orderboekje vertegenwoordigde eind 2013 bij een ongewijzigde consolidatiekring (DEME aan 50%) 2,263 miljard €, waarvan 1,132 miljard € voor Baggerwerken en milieu en 1,091 miljard € voor Contracting. Het totale orderboek bedraagt 4,388 miljard €. Het bedrijfsresultaat (vóór de specifieke boekingen eigen aan de kapitaalsverhoging en aan de verwerking van de goodwill als gevolg van de integratie van 50% van de aandelen van DEME, die het voorwerp uitmaken van de inbreng en de kapitaalsverhoging) is 67,2 miljoen €. Dit betekent een daling met 17,4% ten opzichte van het boekjaar 2012. Deze daling vloeit voort uit de activiteit Contracting.

daling bij CFE Brabant. De internationale activiteit groeide fors dankzij Polen, maar toch minder dan verwacht in het internationale segment. Late betalingen en vertragingen bij de goedkeuring van afrekeningen hadden een negatieve impact op de voortgang van de projecten. Inzake Burgerlijke bouwkunde is het aantal orders licht gestegen. MBG heeft de renovatie van het zuiveringsstation in Brussel-Zuid en de bouw van een aanlegsteiger in Zeebrugge binnengehaald.

Bouw

Het orderboek van de activiteit Gebouwen Benelux is fors toegenomen. MBG heeft de bestelling binnengehaald voor de bouw van een nieuw gebouw in het AZ Sint-Maartenziekenhuis in Leuven en drie torens aan het Kattendijkdok in Antwerpen. BPC mag in Brussel een pand aan de Guldenvlieslaan en het Chambongebouw realiseren. Op internationaal vlak daalt het orderboek licht. CFE International heeft het order binnengehaald voor drie torens in Nigeria, maar de financiering hiervoor is nog niet afgerond.

De omzet van de pool Bouw in 2013 is met meer dan 10% gestegen tot 711 miljoen €. In de pool zijn er verschillende evoluties. Er is een stabiele activiteit inzake burgerlijke bouwkunde in de Benelux. De al meer dan één jaar waargenomen tendens werd hier omgebogen. Voorts is er een lichte groei van de activiteit Gebouwen in de Benelux, met enkele significante verschillen: een uitgesproken groei bij MBG en BPC, maar een

Het nettoresultaat van de pool Bouw is fors gedaald en negatief (-23,7 miljoen €). Dit verlies is te wijten aan de moeilijkheden bij de bouw van scholen voor de Duitstalige Gemeenschap, het opvragen van een bankgarantie voor een bouwplaats die al vele jaren geleden werd opgeleverd, onvoldoende activiteit in de afdeling Burgerlijke bouwkunde gecombineerd met de moeilijke uitvoering van enkele werven in Wallonië en

21 maar t 2014

27


ONDERNEMINGEN met herstructureringsmaatregelen, de uitgestelde start van projecten in Tsjaad en vertragingen bij de goedkeuring van afrekeningen en het herstructureren van de activiteiten in Qatar.

Paintfactory Gent verhuist naar Eke

Spoor & Wegeninfra De omzet van de pool Spoor & Wegeninfra van CFE is vorig boekjaar licht gedaald (-3,8%) tot zowat 96 miljoen €. Deze daling wordt waargenomen in de wegenactiviteit die te kampen heeft met een markt onder druk. Het orderboek van de pool is toegenomen (+22%) en bedraagt 80,3 miljoen €. De vooruitzichten blijven gunstig, o.m. omdat inzake spooractiviteit nog grote aanbestedingen hangende zijn.

Multitechnieken De omzet van de pool Multitechnieken bedroeg in 2013 170 miljoen €. Dit betekent een stijging met 8,8% in vergelijking met het vorige boekjaar. Deze groei wordt vastgesteld in bijna alle filialen van de pool. Bij VMA West en ETEC was er echter een omzetdaling. Het orderboek van deze pool is gedaald tot 152,6 miljoen € tegenover 165,6 miljoen € eind 2012. Deze daling is toe te schrijven aan VMA West (vroeger Elektro Van De Maele) en ETEC.

Paintfactory verhuist zijn Gentse vestiging naar Eke (Nazareth). Aan de Kleindokkaai in Gent had Paintfactory door een groeiend klantenbestand (meer dan 6.000 klanten) te kampen met ruimtegebrek en een tekort aan parkeergelegenheid. De nieuwe Paintfactory in de Oude Eedstraat in Eke (foto) vlakbij de Makro is heel vlot bereikbaar via de N60 en de E17. De winkel beslaat nu 600 m² (tegenover 400 m² in Gent) en heeft een eigen parking voor een dertigtal wagens. De extra

ruimte biedt niet alleen meer opslagmogelijkheden, er is voortaan ook een demonstratieruimte voor opleidingen en een grotere toonzaal. Nieuw is de geautomatiseerde nachtsluis voor de vakman. Zo kunnen vaklui buiten de openingsuren verf en andere benodigdheden ophalen. Ze bellen hun bestelling door en de volgende morgen vinden ze hun bestelling in de sluis vooraleer ze naar de bouwplaats rijden.

Vastgoed 2013 was voor de pool Vastgoedontwikkeling en –beheer van CFE een overgangsjaar met enerzijds projecten in aanbouw waarvan de commercialisering gunstig was, zoals de projecten Van Maerlant in Brussel, Oosteroever in Oostende, Gdansk en Obozowa in Polen en Beggen en Bettembourg in het Groothertogdom Luxemburg en anderzijds projecten in ontwikkeling en in vergunningsfase zoals Solvay en Erasmus in Brussel en Kons in Luxemburg die dit jaar zouden moeten starten.

Concessies De omzet van de pool PPS-Concessies is gedaald tot 4,3 miljoen € (11,7 miljoen € in 2012). Op internationaal gebied concentreert de activiteit zich via Rent-APort op projecten in Vietnam en Oman: Rent-A-Port deed afstand van zijn aandeel in het project OKFTZ in Nigeria. In de Benelux blijft deze pool gefocust op studies, terwijl de grote projecten (Liefkenshoekspoortunnel en Coentunnel) sinds het begin van boekjaar 2014 hun operationele fase bereiken.

Gids duurzaam bouwen in Brussel Leefmilieu Brussel heeft een gids uitgebracht die professionals uit de bouwsector moet helpen om projecten te ontwerpen en uit te voeren om in het Brusselse Gewest duurzaam te bouwen of te renoveren. Met enkele muisklikken kunnen ze gratis technisch advies krijgen dat wordt opgesteld en geregeld wordt geactualiseerd door een multidisciplinair team van experts. De gids, die zich richt zich tot architecten, aannemers, ingenieurs, studenten en docenten architectuur en bouwheren, is opgebouwd rond negen thema’s: ƒ Beheer van het project, de werf, het gebouw; ƒ Mobiliteit; ƒ Natuurontwikkeling; ƒ Fysieke omgeving;

21 maar t 2014

28

ƒ Menselijke omgeving; ƒ Materiaal; ƒ Energie; ƒ Water; ƒ Welzijn, comfort en gezondheid. Deze gratis tool kan worden gedownload op www.leefmilieubrussel.be/gidsduurzamegebouwen en is geoptimaliseerd voor gebruik op tablet of smartphone. De Gids Duurzame gebouwen biedt de professionals de mogelijkheid meer inzicht te verwerven in duurzaam bouwen en renoveren; een project volgens een transversale totaalbenadering te ontwerpen, waarbij rekening wordt gehouden met alle aspecten van duurzame ontwikkeling; klanten te overtuigen; hun medewerkers doeltreffende tools te verschaffen; de uitvoering van elke projectfase te optimaliseren en de kosten ervan te beperken; te anticiperen op reglementaire ontwikkelingen.


NIEUW

Nieuwe software stroomlijnt grote bouwprojecten Softwareproducent Ad Ultima uit Kortrijk heeft zopas UltimAX Construction gelanceerd, een erpsoftware die zich vooral richt op klasse 8-bouwbedrijven. UltimAX Construction houdt de projectrisico’s onder controle en ondersteunt alle processen van aanbesteding tot oplevering. De software pakt ook de pijnpunten aan waarmee elk bouwbedrijf te kampen heeft en die nog niet door bestaande software worden opgelost.

Meerwerken UltimAX Construction biedt een sluitende procedure voor de optimale registratie van meerwerken. Zeker bij projecten waar de winstmarge krap is, kan een aannemer een groot deel van zijn winst in rook zien opgaan door meerwerken niet of laattijdig aan te rekenen. Zo kan men ook scherpere offertes maken omdat er volledige controle is over de meerwerken en ze systematisch aangerekend zullen worden.

Vorderingsstaten Ook het secuur bijhouden van vorderingsstaten is een vaak voorkomend struikelblok. Zeker bij overheidsopdrachten zorgt de minste fout ervoor dat de bouwheer bepaalde onderdelen van het bouwproject niet zal willen betalen, met een vaak grote impact op de winst tot gevolg. UltimAX Construction houdt deze bij in een workflow.

Boetes vermijden Frequente controles en boetes tot 25.000 € per inbreuk dwingen bouwbedrijven om de registratie van medewerkers op de bouwplaats consequent te volgen. Een eenvoudige applicatie voor tijdsregistratie die verbonden is met UltimAX Construction maakt dat het bouwbedrijf altijd de juiste documenten kan voorleggen.

Winsttoename In moderne bedrijfssoftware voor projectopvolging zoals UltimAX Construction worden werkelijk alle gegevens gecentraliseerd bijgehouden. Bovendien worden zo goed als alle rollen in het bouwbedrijf ondersteund. Zo krijgt de directie een scherm met andere gegevens te zien dan inkopers, calculators of projectleiders. Ook werfleiders, cost controllers en de boekhoudafdeling kunnen in één oogopslag zien wat hen aanbelangt. Om de dagelijkse werking niet in het gedrang te brengen, kan de software per proces geïmplementeerd worden. “Door onze software te kiezen die al grotendeels voorgeconfigureerd is, heeft een klant 20% minder tijd nodig om ze te laten installeren. Dat zorgt voor een be-

21 maar t 2014

29

“Onze software is flexibel genoeg om ze snel te laten aanpassen aan marktwijzigingen, nieuwe reglementering en tendensen”, zegt ceo Filip Bossuyt van Ad Ultima.

sparing van ongeveer 50.000 €. Klanten kunnen het hele pakket op minder dan een jaar beginnen gebruiken. Deze software is flexibel genoeg om ze snel te laten aanpassen aan marktwijzigingen, nieuwe reglementering en tendensen”, zegt ceo Filip Bossuyt van Ad Ultima.

Reserveer snel uw advertentie in onze VERHUURGIDS 2014 Deadline reservatie en materiaal: vrijdag 4 april 2014 Bel 02 894 29 03 of mail naar: sales@bouwkroniek.be voor een offerte op uw maat.


NIEUW

Nieuwe schrob/ zuigmachines

Esthetische grasbetontegels

Kärcher brengt twee nieuwe schrob/ zuigmachines voor professioneel gebruik op de markt. De B 150 R is geschikt voor middelgrote oppervlakken. Het is een gebruiksvriendelijke machine die moeiteloos rijdt, extreem wendbaar is en een maximaal comfort biedt. Bovendien is het toestel volledig configureerbaar en kan het perfect worden afgestemd op de reinigingsvereisten van de gebruiker en op elke individuele reinigingstaak. De gebruiker kan kiezen voor een wals- of discborstelkop, het automatische vulsysteem Auto-Fill-In, een automatische tankreiniging, een reinigingsmiddelendoseersysteem en extra zijbezems. De B 150 R zorgt o.a. dankzij de eco!efficiency-stand voor een gereduceerd stroomverbruik en lagere onderhoudskosten. Met de wendbare, gebruiks- en onderhoudsvriendelijke schrob/zuigmachine BR 35/12 C worden kleine en vaak belopen vloeren professioneel en efficiënt gereinigd. De machine heeft een draaibare walsborstelkop met KART-technologie (Kärcher Advanced Response Technology) waardoor ze een echt bochtenwonder is. Ook achterwaarts reinigen is mogelijk. De nieuwe lithium-ionbatterij heeft een extra lange levensduur, is volledig onderhoudsvrij en snel oplaadbaar. De oplader is ingebouwd in de machine. Ook hier zorgt de eco!efficiency-modus voor een verminderd energieverbruik, een langere looptijd en een verlaagd geluidsniveau.

Stone&Style by Ebema is samen met de Franse architect Maxime Saïsse op zoek gegaan naar een esthetische grasbetontegel die perfect aansluit bij de doelstelling om het gevoel van waardigheid in de Parijse buitenwijken terug te winnen. Bestrating vormt één van de aandachtspunten in de renovatie van deze wijken. Samen met de architect ontwikkelde Stone&Style by

Ebema een naadloze integratie tussen een functionele waterdoorlatende verharding en de natuurlijke omgeving. Het resultaat van deze co-creatie is de Aviena Circle (foto) die zorgt voor een esthetisch groen uitzicht, een unieke combinatie tussen hoogwaardige beton, natuurlijke elegantie en milieuvriendelijkheid.

Cementtegels zijn opnieuw hip

De BR 35/12 C heeft een draaibare walsborstelkop.

Rond 1900 waren de Belgische tegelproducenten toonaangevend in de wereld dankzij hun innovatieve cementen keramische tegels met een enorm rijk assortiment aan motieven. David & Goliath heeft als Belgisch bedrijf de ambitie om dit patrimonium in stand te houden.

21 maar t 2014

30

In een klein atelier in Vietnam laten ze met de hand een collectie cementtegels maken die exclusief door David & Goliath worden verdeeld. De vintagemodellen komen uit historische catalogi en kregen elk een passende vintagenaam: Jacky, Arthur, Oscar, Adhemar (foto) en Prosper.


NAVB

Mogen we nog op een ladder werken? Het is een open deur intrappen: vallen van hoogte is in de bouwsector (en trouwens ook in andere sectoren) de belangrijkste oorzaak van ongevallen. Bijna 45% van alle zware ongevallen zijn te wijten aan valpartijen. Van alle tekortkomingen die de adviseurs van het navb vaststellen tijdens hun bouwplaatsbezoeken, hebben er meer dan 40% betrekking op de slechte staat of het onoordeelkundige gebruik van ladders of steigers.

Met het koninklijk besluit van 31 augustus 2005 over het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte heeft de wetgever het geweer resoluut van schouder veranderd. Dit kb past in de filosofie van een doelstellingenreglementering, die sedert een tiental jaar een steile opgang maakt. Dat betekent dat men afstapt van de zeer strikte technische bepalingen die we o.a. terugvonden in het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB). In de plaats hiervan stelt de wetgever dat de gebruiker zelf de risico’s moet analyseren en moet kunnen verantwoorden waarom hij voor een bepaald arbeids-

middel kiest om een bepaalde activiteit uit te voeren. Deze aanpak is uiteraard een tweesnijdend zwaard. Aan de ene kant krijgt men meer vrijheid, aan de andere kant heeft men minder houvast. Er zijn drie grote oorzaken voor ongevallen met ladders: ƒ Het gebruik van een slechte ladder (bv. gebroken of beschadigde ladderbomen of sporten, beschadigde scharnierpunten bij opsteekladders…). De afstand tussen de sporten bedraagt 25 tot 30 cm en is dezelfde over de gehele lengte van de ladder. Het aankoopbeleid inzake ladders is onderworpen aan het kb over het gebruik van arbeidsmiddelen van 12 augustus 1993. Bij aankoop kan men het best uitkijken naar ladders die voldoen aan de constructie-eisen voor ladders uit de norm EN 131-1. ƒ Het gebruik van een ladder die niet aangepast is aan het werk (te korte ladder, overbelasting door gebruik…). ƒ Het foutief gebruik van een ladder (oprichten van een te zware ladder…). Een degelijke ladder heeft stevige ladderbomen en sporten. Het type ladder (materiaal, vorm) hangt af van de toepassing waarbij je de ladder gebruikt.

Werken op een ladder Ladders zijn eigenlijk alleen bedoeld om een hoogteverschil te overbruggen. Artikel 8 van het kb van 31 augustus 2005 stelt het volgende: “De werkgever beperkt het gebruik van ladders, trapladders en platformladders als werkpost op hoogte tot omstandigheden waarin, gelet op de bepalingen van artikel 5, het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, gelet op het geringe risico en gelet op, hetzij de korte gebruiksduur, hetzij de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats.” Hieruit kan worden afgeleid dat werken op een ladder niet verboden is. Ladders kunnen en mogen worden gebruikt om werken van korte duur uit te voeren of wanneer het onmogelijk is om veiligere arbeidsmiddelen te gebruiken. In de regelgeving wordt echter niet uitdrukkelijk vermeld wat ‘een werk van korte duur’ is. Wel wordt gesteld dat hiervoor een risicoanalyse moet worden uitgevoerd. In dat verband vermeldt artikel 9 van hetzelfde

21 maar t 2014

31


R702-1/4

NAVB kb: “Onverminderd de bepalingen van artikel 7, 1°, zorgt de werkgever er voor dat de ladders, trapladders en platformladders worden gebruikt binnen de grenzen die worden opgelegd door het ontwerp ervan en zodanig worden geïnstalleerd en uitgerust dat het vallen van hoogte wordt voorkomen. De ladders, trapladders en platformladders worden zodanig geplaatst dat hun stabiliteit bij de toegang en tijdens het gebruik ervan gewaarborgd is en dat hun sporten of trappen horizontaal blijven. Draagbare ladders worden ondersteund en rusten op stabiele en stevige steunpunten met passende afmetingen zodanig dat zij, inzonderheid, onbeweeglijk blijven. Het wegglijden van de voet van draagbare ladders tijdens het gebruik wordt tegengegaan hetzij door de boven- of onderkant van de ladderbomen vast te zetten, hetzij door middel van een antislipinrichting of een andere gelijkwaardige doeltreffende oplossing.” Om hieraan een praktische invulling te geven, kunnen de volgende parameters gehanteerd worden: ƒ De stahoogte: dit is de afstand van de voeten tot het werkplatform. De

stahoogte moet worden beperkt. Zoals eerder vermeld moet de ladder altijd onderaan of bovenaan worden vastgemaakt. ƒ De effectieve statijd: dit is de volledige tijdsduur tijdens welke men op een ladder staat voor één project. Deze parameter kan worden gebruikt als criterium voor de bepaling ‘werk van korte duur’. De Belgische reglementering geeft echter niet aan wat moet worden verstaan onder een ‘werk van korte duur’. Als voorbeeld kan hiervoor worden verwezen naar een Nederlands convenant dat stelt dat als de effectieve statijd meer dan 4 uur bedraagt, geen ladder gebruikt mag worden. ƒ De krachtuitoefening: deze parameter houdt rekening met de duw- en trekkrachten die worden uitgeoefend bij het uitvoeren van het werk. In dit verband kan worden gesteld dat enkel het gebruik van handgereedschappen en lichte machines op batterijen toegelaten is op een ladder. Indien voor het uitvoeren van de werken gebruik moet worden

21 maar t 2014

32

gemaakt van machines die uitgerust zijn met voedingskabels, kan men geen ladder gebruiken. ƒ De reikwijdte: bij het werken op een ladder geldt als criterium één armlengte. Indien men verder moet reiken, moet de ladder worden verplaatst. ƒ De windkracht: als de windsnelheid meer dan 6 beaufort bedraagt, moet het werken op hoogte worden stilgelegd. ƒ De gebruikte arbeidsmiddelen: indien men arbeidsmiddelen moet gebruiken met elektrische kabels of andere leidingen, dan kan dit werk niet vanop een ladder gebeuren.

Besluit De Belgische wetgeving verbiedt het werken op een ladder niet, maar stelt tegelijkertijd zeer strikte eisen hiervoor. Voor alle werken die vanop een ladder worden uitgevoerd, moet de werkgever een schriftelijke risicoanalyse maken waarin alle hierboven vermelde elementen in acht moeten worden genomen.


MATERIEEL Nieuw PACCAR Parts Distribution Center

DAF verstevigt zijn marktpositie in het Braziliaanse Ponta Grossa, waar in oktober de eerste XF105 de compleet nieuwe assemblagefabriek verliet.

Marktleider in België

Het huidige DAF-gamma bestaat uit drie families: LF, CF en XF

DAF Trucks heeft het afgelopen jaar zijn positie op de Europese truckmarkt voort versterkt. Niet enkel in het segment boven de 16 ton werd een recordmarktaandeel gerealiseerd, dat gebeurde ook in het lichte segment (6 tot 16 ton). Eind vorig jaar werd in Eindhoven ook een nieuw PACCAR Parts Distribution Center (PDC) in gebruik genomen. Dit zal een belangrijke rol spelen in de verdere groei van DAF Trucks op de Europese markt.

Met een marktaandeel van 16,2% heeft DAF zijn positie in het zware segment (+ 16 ton) van de Europese truckmarkt in 2013 verder versterkt. Dit is het grootste marktaandeel in de 85-jarige geschiedenis van het in oorsprong Nederlandse merk. DAF is marktleider in Nederland, Groot-Brittannië, Polen, Tsjechië, Hongarije en Litouwen en het grootste importmerk in Duitsland. De totale markt voor zware bedrijfswagens had in de Europese Unie vorig jaar een omvang van bijna 241.000 eenheden, een stijging van ongeveer 8% ten opzichte van 2012. Toen werden in dit segment bijna 222.000 trucks geregistreerd. DAF verwacht dat de markt voor zware trucks in Europa dit jaar licht zal terugvallen naar 200.000 tot 230.000 voertuigen. Dit als gevolg van de introductie van Euro 6, die maakte dat in de laatste maanden van 2013 extra bestellingen voor Euro 5-trucks werden genoteerd. In het lichte segment – waarin DAF actief is met de LF – is de Europese truckmarkt in 2013 bijna 3% gestegen naar 57.000 units. DAF zag zijn marktaandeel in deze klasse van 6 tot 16 ton stijgen van 11,4% in 2012 naar 11,8% het afgelopen jaar. Ook dat is een recordcijfer in de geschiedenis van het merk. Een belangrijke bijdrage aan deze groei werd geleverd door het succes in Groot-Brittannië, waar DAF in het LF-segment een marktaandeel behaalde van 42%. Ook buiten de Europese Unie registreerde het merk een groei van zowat 13% ten opzichte van 2012. In Rusland is DAF het snelst groeiende Europese merk met 3.900 geregistreerde voertuigen in 2013. Belangrijk hoogtepunt afgelopen jaar was de start van de productie

21 maar t 2014

33

DAF Trucks België sloot 2013 met 1.371 geregistreerde voertuigen af als absolute marktleider voor vrachtwagens boven de 6 ton en dit voor het vierde opeenvolgende jaar. Nagenoeg één op de vijf in België ingeschreven trucks (19,3%) is een DAF. De sterke positie van DAF op de Belgische markt blijft het meest uitgesproken in de trekkermarkt, waar het marktleider is met 971 inschrijvingen, goed voor een marktaandeel van 22,8 %. In het lichte bakwagensegment (6 tot 16 ton) werden vorig jaar 147 DAF LF-trucks ingeschreven, goed voor een marktaandeel van 15,7%, wat 3,3% meer is dan in 2012. De succesvolle DAF LF DistriForce heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de forse groei in dit segment. DAF behoort tot de PACCAR-groep. Die rapporteerde over 2013 een record jaaromzet van 17,12 miljard $ en een nettowinst van 1,17 miljard $. De winst was de op twee na hoogste in de geschiedenis van de onderneming die voor de 75ste keer op rij het boekjaar afsloot met winst.

PDC PACCAR Parts breidde zijn wereldwijde netwerk van onderdelendistributiecentra verder uit. In Eindhoven werd een nieuw onderdelendistributiecentrum in gebruik genomen. Dit heeft een oppervlakte van zo’n 26.000 m² en biedt ruimte aan ruim 65.000 verschillende truckonderdelen. Dit nieuwe PDC is het belangrijkste van Europa. Dit nieuwe PDC kostte zo’n 30 miljoen € en is gebouwd met het oog op de introductie de nieuwe generatie Euro 6-voertuigen waardoor het aantal onderdeelnummers is toegenomen van 50.000 tot ruim 65.000. Het levert rechtstreeks aan DAF-dealers in Nederland, Duitsland, België en Frankrijk en bevoorraadt dagelijks ook de PDC’s in Groot-Brittannië, Hongarije, Spanje en Rusland. Nagenoeg alle onderdelen voor DAF-trucks zijn uit voorraad leverbaar. Dat geldt ook voor het uitgebreide TRP-programma met universele onderdelen voor trucks en trailers en voor werkplaatsbenodigdheden. - LVH


MATERIEEL

2 x JCB De firma Roger Gehlen (onderdeel van de Groep Gehlen) heeft onlangs twee nieuwe graaf- en laadcombinaties van JCB in gebruik genomen. Het gaat tweemaal om het topmodel van het JCB-gamma, de 4CX-4TE Contractor Easy Control.

Eigenaar Roger Gehlen (vanaf l.) van de Groep Gehlen, met voorts Wim Verhoeve (JCB sales manager BeLux) en Michel Legrand (technisch directeur).

Voor Gehlen zijn dit de eerste JCB graaflaadcombinaties in het machinepark. Doorslaggevende argumenten waren de uitstekende reputatie en de vijf jaar JCB Xtra Care-garantie. Ook de soepele bediening en de JCB EcomaxTIER IVi-motor, die aan de huidige emissienormen voldoet zonder enige nabehandeling, vielen in de smaak tijdens de voorafgaande demonstratie ter plaatse. De nieuwe machines zijn o.a. voorzien van geïntegreerde joysticks in de bestuurderszetel, een 6 in 1-bak vooraan, vorkenbord, een hydraulische snelwissel voor- en achteraan, een hijsfunctie met SLI op de retro, Powerslide (hydraulische side shift van de graafarm) en SRS-vering van de laadarm. Dankzij Live Link begeleidt JCB Belgium bo-

vendien de technische opvolging van de machine vanop afstand. De machines zijn intussen reeds aan het werk en de feedback is bijzonder positief. Ze voldoen volledig aan de hoge verwachtingen en ook het verbruik ligt heel laag. Landbouwerszoon Roger Gehlen startte in 1984 op 19-jarige leeftijd

6 X Terex voor De Cock & Partners

met zijn bedrijf met een tweedehandse machine. Dertig jaar later staat hij aan het hoofd van tien bedrijven die actief zijn in o.a. wegenbouw, nutsvoorzieningen, recyclage, woning- en industriebouw, studiebureau, machine- en autoverhuur en vastgoed onder de koepel van de Gehlen Group.

Groeneveld vaart onder één vlag De Groeneveld Groep zal alle activiteiten consequent onder de naam Groeneveld brengen, gekoppeld aan de activiteit van de betreffende divisie. GreenCat, gespecialiseerd in iten telematica-oplossingen voor het wegtransport, gaat verder als Groeneveld ICT Solutions.

Firma De Cock & Partners bvba uit Temse heeft onlangs zes nieuwe Terex-graafmachines in ontvangst genomen: drie TC35-minigraafmachines en drie TW85-compacte mobiele graafmachines. Kemp uit Hamme leverde deze machines uit voorraad. De Terex TC35 heeft een eigen gewicht van 3.500 kg en een motorvermogen van 30 pk. Met een maximale graafdiepte van 3,4 m en een maximaal bereik van zowat 5,5 m is deze TC35 prima uitgerust. De ruime cabine heeft aan weerskanten een toe-

gangsdeur en een comfortabele stoel. Bij Kemp werden deze machines voorzien van o.a. mechanische snelwissels en extra functies. De Terex TW85 heeft een eigen gewicht van 8.400 kg en een krachtige motor (101 pk). De mobiele Terex-graafmachines zijn compact, sterk en betrouwbaar. Naar eigen zeggen kan de klant zich voor zijn werkzaamheden geen betere machine voorstellen. De Cock & Partners werd opgericht in 2000. De firma is gespecialiseerd in nutsleidingen voor Eandis.

21 maar t 2014

34

Groeneveld Transport Efficiency, gespecialiseerd in automatische smering en oliemanagementsystemen, zal zich wereldwijd gaan presenteren onder de naam Groeneveld Lubrication Solutions. Hiermee zijn alle activiteiten van de Groeneveld Groep onder dezelfde vlag gebracht en is het duidelijk wat de hoofdactiviteiten van de verschillende afdelingen zijn. Het van oorsprong Nederlandse Groeneveld is actief in meer dan 30 landen, van Europa tot Australië, Nieuw-Zeeland en China, van Canada tot Zuid-Amerika.


C256-1/4

Call the experts© voor brandstofzuinige graafmachines.

Nieuwe Komatsu ‘Dash 10’ graafmachines De nieuwe generatie ‘Dash 10’ rupsgraafmachines van Komatsu zijn gebouwd rond de Stage IIIB / Tier 4i emissie-eisen. Deze nieuwe Komatsu-machines bieden u onder andere een lager brandstofverbruik, een groter hefvermogen en een verbeterd comfort voor de machinist. Een verbeterde efficiëntie en gemakkelijk bereikbare onderhoudspunten dragen verder bij aan een maximale productie en reduceren de operationele kosten.

BIA België Rameistraat 123 3090 Overijse

Tel.: +32 (0)2 689 28 11 Fax: +32 (0)2 689 28 29 www.bia.be

35 88 303 2200 +31 (0) BIA Nederland 21 maar Tel.: t 2014 Skagerrakstraat 6 Fax: +31 (0) 88 303 2299 7202 BZ Zutphen www.bia-bv.nl


WTCB-KRONIEK

Aannemersfacturen van grote waarde bij aanvraag van energiecertificaat Indien u in een bestaand woongebouw werken uitvoert die de energieprestaties ervan kunnen beïnvloeden, moet u erop toezien dat de gebouweigenaar op uw factuur de juiste gegevens kan terugvinden voor het invullen van het energieprestatiecertificaat (epc) van zijn woning en voor het aanvragen van gewestelijke premies. Twee goede redenen om uw facturen goed op te stellen.

Het energieprestatiecertificaat is een nuttig middel om woningen onderling te kunnen vergelijken, op voorwaarde dat de kandidaat-kopers of -huurders het geloofwaardig en betrouwbaar vinden. Door de slechte algemene energiescore van het Belgische woningenpark is het grote publiek echter nog niet overtuigd van de talrijke voordelen van dit certificaat. De slechte prestaties zijn voornamelijk te wijten aan het feit dat het merendeel van onze woningen slecht geïsoleerd is of niet over bewijsstukken beschikt. Om de geloofwaardigheid van het energieprestatiecertificaat bij het grote publiek te versterken, willen de Gewesten de bewijsstukken die in het certificaat effectief gebruikt worden beter bekend maken. Daardoor worden de particulieren zich alsmaar meer bewust van de noodzaak om over goede bewijsstukken te kunnen beschikken. Zo volstaan een aantal eenvoudige vermeldingen op de factuur van de aannemer voor de energiedeskundige om ze in aanmerking te nemen. Naast de uitvoering van de werken heeft de aannemer dus een belangrijke rol te spelen bij het verkrijgen van een goed certificaat, en dit zonder al te grote moeite. Waarom zou u die kans dan laten liggen? Het spreekt voor zich dat een geloofwaardig energiecertificaat niet alleen gebaseerd kan zijn op de beweringen van de eigenaar: het moet opgesteld worden op basis van gegevens die onafhankelijk gecontroleerd werden door een energiedeskundige type A. Die zou deze gegevens idealiter zelf op de bouwplaats moeten verzamelen, maar vaak is dat gewoon onmogelijk. Zo is het doorgaans al niet evident om de aanwezigheid en de

Voorbeelden van lokaliseerbare foto’s.

21 maar t 2014

36

aard van een isolatiemateriaal te achterhalen, nog moeilijker is het om de dikte ervan te meten, laat staan om het merk en het exacte type te bepalen. Dit laatste aspect is echter wel doorslaggevend voor de thermische karakteristieken.

Bewijsstukken De Gewesten hebben daarom strikte regels opgelegd voor de wijze waarop de energiedeskundigen de gegevens moeten verzamelen en invoeren. Ze staan beschreven in zogenoemde inspectieprotocollen, meer dan 200 pagina’s voor alle mogelijke situaties. Ze geven een overzicht van de informatiebronnen waarin de energiedeskundige de gegevens voor de berekeningen kan terugvinden bij gebrek aan een visuele vaststelling ter plaatse. Deze bronnen worden ook de ‘bewijsstukken’ genoemd.

Een geloofwaardig energiecertificaat kan niet alleen gebaseerd zijn op de beweringen van de eigenaar.

Omdat visuele vaststellingen vaak moeilijk uit te voeren zijn, is het voor gebouweigenaars die een goed certificaat willen krijgen zeer belangrijk om over dergelijke bewijsstukken te kunnen beschikken. Het is immers mogelijk dat een goed geïsoleerd gebouw waarvoor geen bewijsstukken voorhanden zijn een slechtere energiescore krijgt dan een minder goed geïsoleerd gebouw dat beter gedocumenteerd is. De vorm en de


WTCB-KRONIEK Facturen Niet voor alle werken wordt een bestek of een contract opgesteld. Soms is er enkel een door de klant aanvaarde offerte beschikbaar. Toch moet de aannemer altijd een factuur opstellen. Bij de gebouwschil kan de factuur van de aannemer doorgaans gebruikt worden om de aanwezigheid, de aard en de dikte van een isolatiemateriaal aan te tonen of om de karakteristieken van een venster of een deur te bepalen. Ze zal echter nog beter gevaloriseerd kunnen worden door de energiedeskundige indien ze ook een duidelijke beschrijving bevat van onder andere de geïsoleerde wand(en), door een tekstuele omschrijving, of beter nog door vermelding van het type en/of de samenstelling van de wand en de ligging ervan, de aard, het merk, het exacte type en de dikte van het aangebrachte isolatiemateriaal (of van de beglazing, het raamkader, de deur en de deurlijst voor de deuren en vensters) en de CE-markering of eventueel de Technische Goedkeuring ATG. Tabel 1: Voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat een aannemingscontract, aangevuld door een bestek, in aanmerking zou kunnen genomen worden.

exacte inhoud van deze bewijsstukken, de gebruiksvoorwaarden ervan en de informatie die de energiedeskundige eruit kan onttrekken zijn voor elk Gewest verschillend. In tabel A is de volledige lijst van bewijsstukken opgenomen die de energiedeskundige kan gebruiken bij de identificatie van de rekengegevens voor de gebouwschil. Tabel B geeft de volledige lijst van bewijsstukken bij de identificatie van de rekengegevens voor de technische installaties van het gebouw (ventilatie, verwarming, sanitair warm water, zonnepanelen). Andere belangrijke documenten die de aannemer ter beschikking van de koper of huurder kan stellen, zijn het aannemingscontract en het bestek. Deze documenten zijn doorgaans beschikbaar indien het gaat om werkzaamheden met een zekere omvang, bv. de uitbreiding van een woning. De voorwaarden die vervuld moeten zijn opdat deze documenten in aanmerking zouden kunnen genomen worden, staan beschreven in de inspectieprotocollen van de Gewesten en zijn opgenomen in tabel C.

Tabel 2: Gegevens met betrekking tot de technische installaties die op de factuur vermeld kunnen zijn.

21 maar t 2014

37

Wat de technische installaties betreft,


WTCB-KRONIEK

VAKOPLEIDING

“Universiteiten moeten master in Vastgoed organiseren”

Tabel 3: Voorwaarden waaraan voldaan moet zijn om een offerte te kunnen gebruiken als bewijsstuk.

kan de factuur eveneens gebruikt worden voor het bepalen van een aantal karakteristieken van de ventilatie-, verwarmings- of warmwaterproductie-installatie of van de thermische of fotovoltaïsche zonnecollectoren. Soms is het gebruikelijk om een gedetailleerde offerte op te stellen en hier in de factuur simpelweg naar te verwijzen. De manier waarop die gebruikt kan worden bij het opstellen van een certificatie verschilt per Gewest. Zoals uit tabel E blijkt, moeten de gegevens uit een offerte – ondanks het feit dat men ze wel degelijk in aanmerking mag nemen – steeds gestaafd worden door andere elementen. Het is voor de energiedeskundige dan ook gemakkelijker om gebruik te maken van een correct opgestelde factuur. Omdat er steeds wijzigingen kunnen plaatsvinden tussen de offerte en de factuur is de vermelding ‘factuur volgens offerte’ ontoereikend, zelfs als de vereiste gegevens in één van deze documenten vermeld zijn. Dit geldt evenzeer voor de vermelding ‘factuur volgens vordering van de werken’, tenzij er bij de factuur een vorderingsstaat met deze gegevens gevoegd wordt.

Lokaliseerbare foto’s Bepaalde aannemers bezorgen hun klanten foto’s van hun bouwplaats. Die kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikt worden als bewijsstukken. Voor de gebouwschil is een loutere foto niet

voldoende: de energiedeskundige moet beschikken over een dossier met lokaliseerbare foto’s, zoals voorgesteld in de afbeelding. Op foto 1 kan het gebouw herkend worden. Aan de hand van de foto’s 2 en 3 is het mogelijk om het in foto 4 getoonde detail te situeren. Foto 4 kan ook gebruikt worden om de aanwezigheid, de aard en de dikte van het isolatiemateriaal aan te tonen. Uit een dossier met lokaliseerbare foto’s kunnen evenwel minder gegevens gehaald worden dan uit een factuur. De foto’s kunnen een goed opgestelde factuur dus niet vervangen. Men kan van isolatiewerken wel profiteren om een dossier met lokaliseerbare foto’s van de al geïsoleerde wanden samen te stellen. Een extra dienst die een oordeelkundige aannemer zijn klanten gemakkelijk kan aanbieden. Ook uit het audit- of diagnoseverslag van de verwarmingsinstallaties, het attest van de oplevering en het attest van de periodieke controle kunnen gegevens gehaald worden. Bron: het WTCB-dossier ‘Aannemers, jullie facturen zijn goud waard… voor jullie klanten!’ van ir. Nicolas Heijmans, adjunct-laboratoriumhoofd Energiekarakteristieken van het WTCB. Er mag alleen verwezen worden naar het dossier zelf (nr. 2013/3.15), te vinden op www.wtcb. be, doorklikken naar Publicaties en WTCB-dossiers.

Tabel 4: Gegevens die onttrokken kunnen worden uit de auditverslagen en de attesten met betrekking tot de verwarmingsinstallatie.

21 maar t 2014

38

Het beroep van vastgoedmakelaar wint aan populariteit. Het aantal jongeren dat aan een hogeschool de opleiding Vastgoedmakelaar studeert, is in drie jaar tijd met 34% gestegen. Zowel aan de hogescholen in Gent en Mechelen als in Aalst tekent zich een sterke stijging van het aantal studenten af. De Confederatie van Immoberoepen (CIB Vlaanderen) roept de Vlaamse universiteiten op om te starten met een ‘master in Vastgoed’. De studierichting ‘bachelor in vastgoed’ kan vandaag gevolgd worden in drie hogescholen: HoGent (Gent), AP Hogeschool (Mechelen) en KaHo Sint-Lieven (Aalst). Waar in 2010 in totaal 685 studenten deze studierichting volgden verdeeld over de drie hogescholen - waren er dat vorig jaar niet minder dan 920. De opleiding in Gent kende een stijging van 361 studenten in 2010 tot 457 in 2013. In Aalst was er een gelijkaardige groei: van 117 studenten in 2010 tot 180 in 2013. In Mechelen ten slotte steeg het aantal studenten van 207 tot 283 vorig jaar. Behalve de bacheloropleiding blijkt ook de opleiding voor vastgoedmakelaar in avondonderwijs aan interesse te winnen. Zo schreven in het schooljaar 2009-2010 1.172 cursisten zich in voor de Syntraondernemersopleiding tot vastgoedmakelaar. Vorig schooljaar waren er dat 1.373, een stijging van 17%. Gaat men als pas afgestuurde niet als vastgoedmakelaar aan de slag, dan zorgt de variatie in het opleidingspakket dat ook elders mogelijkheden liggen. Afgestudeerde vastgoedmakelaars komen niet zelden terecht bij projectontwikkelaars, bouwbedrijven met eigen projectontwikkeling, beheerders van vastgoed zoals banken, pensioen- en verzekeringsmaatschappijen, de overheid, woningbouwbedrijven of vastgoedafdelingen van grote ondernemingen. Daarnaast is de sector, samen met de hogescholen, ook vragende partij om een masteropleiding Vastgoed in het reguliere onderwijs te voorzien. Daarom roept de Confederatie van Immoberoepen de Vlaamse universiteiten op om minstens in één associatie en op één plaats een master in Vastgoed te organiseren.


INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN Puttenklem

Verdichtingswiel

inlichtingen: T: +32 50 27 69 41 T: +32 498 92 19 90 F: +32 50 27 50 63

Algemene bouwwerken

22 april. — BERGEN. Beveiligen van het pavillon d'accueil, RAEC. (cat. D, kl. 1) Ps#'PG

 MAART IPV  MAART — CHARLEROI. 2%#(4:%44).'Afwerking van een bureelgebouw: datumwijziging. (cat. D, kl. 7) Ps#RH+

22 april. — BASTOGNE. Renovatie van het zwembad in het Centre sportif de Bastogne. (cat. D, kl. 6 of o/cat. D4 en o/cat. D10; o/cat. D17 en o/cat. D18) Ps#'*P

 MAART — OLEN. 2%#(4:%44).' Teunenberg: bouwen van een energie-neutrale loods: nieuw pdf-document: nieuw pdf-bestand. (o/cat. D1) Ps#TV.

22 april. — MECHELEN. “Heraanleg tuinpadenâ€? Gerechtshof. (cat. D, G, kl. 1) PÂŹsÂŹ#(DW

APRILIPVMAART — CRISNEE. 2%#(4:%44).' Renovatie en conform aanpassen van het gemeentelijk zwembad: datumwijziging. (cat. D, kl. 2) Ps#"9 3 april. — GENT. 2%#(4:%44).' Kleine infrastructuurwerken (onderhoud en herstelling) aan gebouwen: aanvullende informatie. Ps#&N4 7 april. — GANSHOREN. Plaatsing van containerklassen. (cat. D, kl. 3) Ps#'Y 7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).' Defensieve beveiliging, Nouvel Hôpital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. (o/cat. D5 of D7 of cat. D, kl. 4) Ps#YJ1 7 april. — BRUSSEL. Asbest verwijderen en afbreken van verdieping 2U op de site de Reyers van de RTBF. (cat. D of o/cat. D1, kl. 3) Ps#'0R 7 april. — BERGEN. 2%#(4:%44).' Renovatie van een gebouw met 104 studentenkamers: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 8) Ps#TWJ 7 april. — NIJVEL. Voorstudie voor het herstellen van de buitentrap, Palais de Justice II. Ps#'8 8 april. — SINT-GILLIS. RAAD VAN STATE: vervangen van vals plafond op 3de en 4de verdieping. P s #'C 9 april. — OTTIGNIES LLN. Technische koker en beddingen van de nieuwe onderhoudspost/train wash. (cat. E) Ps#'B

22 april. — WAREGEM. Bouwen van specialisatieklassen. Ps#&.&

www.verhaegheproducts.be info@j-v-b.be

P897-1-1/4

Buizenklem voor gres, pvc, beton ook gestapelde buizen

24 april. — KOMEN. Herverdelen van het oude rusthuis tot een residentie voor gehandicapten. (cat. D, kl. 4) Ps#(F& 24 april. — DOORNIK. Restauratie van een geklasseerd gebouw. (o/cat. D24, kl. 2) Ps#'.B 24 april. — DENDERMONDE. Ombouw Polikliniek - Perceel 1: afbraak en afwerking. (cat. D, kl. 5) P s #'R 24 april. — HERENTALS. Vernieuwen vals plafond�, R.A.C. (o/cat. D4, kl. 1) Ps#(*

22 april. — DEURNE (ANTWERPEN). Kasteel Rivierenhof - dringende instandhoudingswerken aan het schrijnwerk. (o/cat. D23 of D24, kl. 1) Ps#'M-

24 april. — VOTTEM. Asbestverwijdering uit de lokalen van de benedenverdieping, Police FÊdÊrale. (cat. D, kl. 1) Ps#(Y

23 april. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Bouwen van een internaat (lage energie), ITCF Centre Ardenne. (cat. D, kl. 4) Ps#&99

24 april. — GENK. Bijbouwen dienstlokalen. (cat. D, kl. 2) Ps#'

23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) Ps#'9

24 april. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Keukenrenovatie in het rusthuis. Ps#(W

23 april. — ANTWERPEN. Nieuw Jonghelinckshof, vervangbouw van een MPI met bijhorende school. (o/cat. D4, kl. 3) PÂŹsÂŹ#'* 23 april. — NEUFCHĂ‚TEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) PÂŹsÂŹ#'T8 23 april. — ANTWERPEN. Bouwen van een tunnel voor voetgangers en ďŹ etsers. (cat. E, kl. 4) PÂŹsÂŹ#'+W 23 april. — MELSELE. Renovatie en verbouwing bestaande kantoren en personeelslokalen. (cat. D, kl. 2) PÂŹsÂŹ#'+3 23 april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. PÂŹsÂŹ#'+"

11 april. — KALMTHOUT. 2%#(4:%44).'Uitbreiding van een school - Instituut Heilig Hart: wijziging in erkenning. (cat. D, kl. 5) Ps#$S#

23 april. — GOSSELIES. Renovatie van 2 klassen en een refter. (o/cat. D1 ) Ps#'VZ

14 april. — SINT-MARTENS-VOEREN. Schooluitbreiding in modulair bouwsysteem. (cat. D, kl. 2) Ps#'G

23 april. — BRAINE-LE-CHÂTEAU. Dakrenovatie van het gebouw met de secties A en B, Chemin Saint-Joseph. (cat. D8, kl. 2) Ps#'N"

24 april. — EDINGEN. Renoveren van schoolgebouwen. (cat. D, kl. 3) Ps#'WK

 APRIL — ZELE. Renovatie van 14 dakterrassen. (o/ cat. D1 en D8, kl. 1) Ps#'. APRIL — STRÉE. Bouwen van 10 appartementen en een maison de quartier. (cat. D, kl. 5) Ps#'-  APRIL — KESSEL-LO. Renovatie van daken en achtergevel hoofdgebouw. (o/cat. D1 en o/cat. D8, D12 en D21) Ps#'+ 28 april. — BRUSSEL. Installatie van een buiten noodtrap + diverse aanpassingswerken in schoollokalen en de installatie van een lift, Collège La FratrenitÊ. (cat. D, kl. 2) Ps#&-G 28 april. — MUNO. Gevelherstellingen van de kerk van Muno. (cat. D, kl. 2 of o/cat. D21, kl. 2) Ps#(B 28 april. — SCHAARBEEK. Schaerbeek AR: bouwen van klassen. (cat. D, kl. 1) Ps#(* 29 april. — HERSTAL. Herinrichting werkplaatsen en magazijn, Uvelia. (o/cat. D1, kl. 1) Ps#(. 29 april. — JURBISE. Herbouwen van het politiekantoor. (cat. D, kl. 4) Ps#(C

APRIL — AALST. 2%#(4:%44).'Inrichting en technieken van twee stadspaviljoenen: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 5) Ps#$QB

24 april. — KOEKELARE. Bouwen van 4 koopwoningen. (cat. D, kl. 3) Ps#&.8

29 april. — POPERINGE. Het ontwerp en de realisatie van een gevechtssportenhal inclusief omgevingswerken. (cat. D, kl. 6) Ps#'*3

18 april. — SINT-GILLIS. School Peter Pan. Vervangen van het buitenste schrijnwerk. (cat. D, kl. 5; o/cat. D20, kl. 5) Ps#&1D

24 april. — BRUSSEL. Herinrichting van de regeringszaal en keuken op het kabinet van de minister-president. (cat. D, kl. 2) Ps#'**

30 april. — ZONNEBEKE. Aanleg recyclagepark Geluveld. Loodsen en dienstgebouw. (cat. D of D1, kl. 2) Ps#(CG

22 april. — SINT-NIKLAAS. Uitbreiding schoolgebouw met 3 klascontainers. (cat. D, kl. 2) Ps#'RF

24 april. — DIKSMUIDE. Opbouw van 25 woningen (lot ruwbouw). (cat. D, kl. 6) Ps#&.M

30 april. — BORNEM. Herbestemming abdij Bornem. Ps#'B

21 maar t 2014

39


INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN 30 april. — WAREGEM. Restauratiewerken aan de beschermde koetshuizen kasteelpark Casier. (o/cat. D24, kl. 4) Ps#(GM MEI — OTTIGNIES LLN. Bouw van de verdeelpost en het tractie-onderstation. (cat. D, kl. 5) Ps#'H MEI — GOSSELIES. Renovatie van het sanitair voor de lagere en secundaire afdelingen, Gosselies AR. (cat. D, kl. 1) Ps#&94  MEI — BRUSSEL. Renovatie- en uitbreidingswerken van de ateliers en de administratie van de Koninklijke Muntschouwburg. (cat. D, kl. 8) Ps#'WX MEI — BEAURAING. Renovatie en uitbreiding van een school. (cat. D, kl. 6) Ps#'P:  MEI — ITTRE. Sportzaal, sportinfrastructuur. (cat. D, kl. 5; cat. D, kl. 3; cat. D, kl. 1) Ps#&:3 MEI — GILLY (CHARLEROI). Renovatie van het schoolgebouw: verwarming, sanitair en buitenschrijnwerk. (cat. D, kl. 1) Ps#'(4  MEI — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) Ps#&2G

 JUNI — WATERMAAL-BOSVOORDE. Ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een appartementsgebouw met minstens 12 woningen. (cat. D, kl. 5) Ps#'  JULI — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Verbouwing van een bureelgebouw tot, indien mogelijk, minstens 13 woningen. (cat. D, kl. 5) Ps#'N9 SEPT — DOORNIK. Promotieopdracht voor de bouw van een Centre de formation IFAPME. (cat. D, kl. 8) Ps#'0W )NFORMATIE — GENK. Voorstudie: Bouwkundige renovatie (buitenschrijnwerk / akoestiek / meubilair) centrale hal. Ps#(B1

Vloer- en muurbekleding 22 april. — ZONNEBEKE. Uitbreiden van bestaand zorgcentrum: vloer- en wandbetegeling. (o/cat. D10, kl. 3) Ps#'QH 22 april. — BASTOGNE. Renovatie van het zwembad in het Centre sportif de Bastogne. (cat. D, kl. 6 of o/cat. D4 en o/cat. D10; o/cat. D17 en o/cat. D18) Ps#'*P

 MEI — BRUGGE. Geschiktmakingswerken Sint Lodewijkscollege. Lot 1 : Vervangen van beglazing. (o/cat. D20, kl. 1) Ps#(F+

23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) Ps#'9

MEI — FLEURUS. Conform aanpassen PCI. (cat. D, kl. 1) Ps#'N

MEI — EVERGEM. Aanpassingswerken aan sanitair in 4 Leefgroepen. (o/cat. D16, D25, kl. 1) Ps#'1K

MEI — ROESELARE. Vernieuwbouw Campus Brugsesteenweg: binnenschrijnwerk. (o/cat. D4 - D5, kl. 5) Ps#(B

Dak- en torenwerken

 MEI — MACHELEN (BT.). Nieuwbouw Woonzorgcentrum Parkhof Machelen. (cat. D, kl. 8) Ps#'KZ

22 april. — DADIZELE. Vervangen schrijnwerk seniorenwoningen. (o/cat. D5, kl. 3) Ps#'G

 MEI — TONGEREN. Brandwerend afdichten van doorvoeren in wanden en plaatsen van brandkleppen, Preventie - Technische Dienst. Ps#&:G

23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) Ps#'9

ÂŹ MEIÂŹ IPVÂŹ ÂŹ MAART — CINEY. 2%#(4:%44).'ÂŹ Concept, bouw, ďŹ nanciering van woongelegenheden in het centrum: datumwijziging. (cat. D, kl. 7) PÂŹ sÂŹ #"J

23 april. — BRAINE-LE-CHÂTEAU. Dakrenovatie van het gebouw met de secties A en B, Chemin Saint-Joseph. (cat. D8, kl. 2) Ps#'N"

MEI — GENT. Nieuwbouw wijkgezondheidscentrum Nieuw Gent. Ps#(CN MEI — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. Ps#(P MEI — ACHET. Uitbreiden van de school. (cat. D, kl. 4) Ps#',8 JUNI — ANDERLECHT. 2%#(4:%44).'Ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een appartementsgebouw met indien mogelijk 9 woningen: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 5) P s #Z#+

24 april. — BERGEN. Herstellen waterdichtheid en opfrissen lokalen, Bibliothèque communale. (o/cat. D8, kl. 1, o/cat. D13, kl. 1) Ps#(6  APRIL — ZELE. Renovatie van 14 dakterrassen. (o/ cat. D1 en D8, kl. 1) Ps#'.

www.beltrami.be

R328-4-1/4

22 april. — DEURNE (ANTWERPEN). Kasteel Rivierenhof - dringende instandhoudingswerken aan het schrijnwerk. (o/cat. D23 of D24, kl. 1) Ps#'M24 april. — OVERPELT. Vast meubilair, Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg. (o/cat. D5, kl. 3) Ps#&,X 24 april. — DIKSMUIDE. Opbouw van 25 woningen (lot schrijnwerk). (o/cat. D5, kl. 4) Ps#&10 24 april. — BRUSSEL. Kabinet minister-president: leveren en plaatsen van los meublilair. Ps#',W 24 april. — IZEGEM. Renovatie- en uitbreidingswerken 't Venster: vast meubilair. (o/cat. D5, kl. 1) p.90 s#'07 24 april. — LUIK. Vervangen van het raamwerk. (o/cat. D5, D14, kl. 1) Ps#(D, 24 april. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Keukenrenovatie in het rusthuis. Ps#(W  APRIL — ZELE. Verwijderen en vervangen van het buitenschrijnwerk van 94 woningen. (o/cat. D5, kl. 4) Ps#'9  APRIL — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Vervangen van de toegangsdeuren van appartementen van sociale woningen. (o/cat. D5, kl. 2) Ps#'.0  APRIL — ZELE. Verwijderen en vervangen van het buitenschrijnwerk van 66 woningen. (o/cat. D5, kl. 3) Ps#'M  MEI — BEVEREN. 2%#(4:%44).' Nieuwbouw Campus Beveren: binnenschrijnwerk + wanden + plafonds: wijzigingsbericht. (o/cat. D5, kl. 6) P s #&MEI — BERGEN. Museuminrichting en podiuminrichting - decors. Ps#(DM MEI — LUIK. Vervangen van de ramen alu - hout in de school, Complexe Rivageois. (cat. D5, kl. 2) P s#'*. MEI — BILZEN. Vervangen van keukens, Bilzen I & II. (o/cat. D5, kl. 4) Ps#(FZ  MEI — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) Ps#&2G

 APRIL — KESSEL-LO. Renovatie van daken en achtergevel hoofdgebouw. (o/cat. D1 en o/cat. D8, D12 en D21) Ps#'+

MEI — ROESELARE. Vernieuwbouw Campus Brugsesteenweg: binnenschrijnwerk. (o/cat. D4 - D5, kl. 5) Ps#(B

28 april. — GEEL. Stedelijke Freinetschool "De Steltloper" Lot dakrenovatie bestaand gebouw. P s #'+D

MEI — ROESELARE. Vernieuwbouw Campus Brugsesteenweg: vast meubilair. (o/cat. D5, kl. 2) P s #(D"

Schrijn- en meubelwerken

Schilder- en glaswerken

 MAART — GEEL. 2%#(4:%44).' Meubilair voor administratieve diensten van IOK en IOK Afvalbeheer: aanvullende informatie. Ps#V42

TEGELSrKASSEIEN TRAPAFWERKINGrGEVELBEKLEDING BESTRATINGSELEMENTEN VenetiĂŤlaan 22, 8530 Harelbeke, BelgiĂŤ T ++ 32 56 23 70 00 | F ++ 32 56 23 70 02 info@beltrami.be

22 april. — DADIZELE. Vervangen schrijnwerk seniorenwoningen. (o/cat. D5, kl. 3) Ps#'G

APRILIPVMAART — SENEFFE. 2%#(4:%44).' Vervangen van het buitenschrijnwerk in PVC, Rue des Muguets, Jonquilles et Tulipes: aanvullende informatie. (o/cat. D5, kl. 4) Ps#V(N 7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).' Defensieve beveiliging, Nouvel Hôpital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. (o/cat. D5 of D7 of cat. D, kl. 4) Ps#YJ1 8 april. — MANDERFELD. Vernieuwen van de ramen in de daken van het Centre d’accueil Sainte-Elisabeth. Ps#'R

21 maar t 2014

40

1 april. — ANTWERPEN. 2%#(4:%44).' Verven en schildersmaterialen: wijzigingsbericht. Ps#TR 10 april. — NAMEN. Lijn 130: grondschilderen tussen sporen 5 tot 9. Ps#&1R 24 april. — BRUGGE. Algemene buitenschilderwerken van het schrijnwerk. (o/cat. D13, kl. 3) Ps#(T 24 april. — BERGEN. Herstellen waterdichtheid en opfrissen lokalen, Bibliothèque communale. (o/cat. D8, kl. 1, o/cat. D13, kl. 1) Ps#(6 24 april. — LUIK. Vervangen van het raamwerk. (o/cat. D5, D14, kl. 1) Ps#(D,  APRIL — BRUSSEL. Schilderen van lokalen. P s#'V2


R705-1/4

INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN

> 50%

Energie.

> 500

Voor de industrie.

voordeel

referenties

+32 9 340 55  rheinbraun-benelux.com

MEI — ROESELARE. Vernieuwbouw Campus Brugsesteenweg: binnenschilderwerken. (o/cat. D13, kl. 2) Ps#(DG

22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) Ps#&:

29 april. — GILLY (CHARLEROI). Vervangen van elektrische aansluitpunten langs voetpaden. (o/cat. P1) p.108 s#'PX

Elektriciteitswerken

22 april. — GENK. In orde stellen Hoogspanningscabine. (o/cat. P1, kl. 1) Ps#&0S

MAART — OOSTENDE. 2%#(4:%44).'Onderhoud en acquisitie meetpalen op zee van het Meetnet Vlaamse Banken: 2 bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan. (cat. P of S, kl. 3) Ps#XGF

22 april. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Beveiliging werken van toegangen van de diverse wooncomplexen. (o/ cat. P1 + D20, kl. 1) Ps#'QZ

30 april. — EVERE. Onderhoud van de noodstroomvoorzieningen van het CIS netwerk van Defensie: aanvullende informatie. Ps#'VB

7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).' Dynamische signalisatie, Nouvel hôpital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. Ps#YK  APRIL IPV  MAART — LOUVAIN-LA-NEUVE. 2%#(4:%44).' Elektriciteitscontrole in academische, administratieve en wetenschappelijke gebouwen: rechtzetting + datumwijziging. Ps#$SQ

22 april. — KAIN (TOURNAI). Afstandsbediening van l'alternat de Tournai en de brug Notre-Dame vanaf de sluis Kain. (o/cat. P2, kl. 6) Ps#'-J 23 april. — NEUFCHÂTEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) Ps#'T8 23 april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. Ps#'+"

7 april. — KORTRIJK. Vernieuwen hoogspanningscabine in het Provinciaal Technisch Instituut/Howest. (o/cat. P1, kl. 2) Ps#&:

24 april. — ANTWERPEN. Uitbating en het technisch (U&TO) der technische installaties: wijzigingsbericht. Ps#&0J

8 april. — LOKEREN. Vervangen van bestaande oproepsignalisatie. (o/cat. P1, kl. 3) Ps#'*

24 april. — DENDERMONDE. Renovatie ELEKTRO deel polikliniek in 9 fases. (o/cat. P1, kl. 6) Ps#(B9

 APRIL IPV  MAART — RANSART. 2%#(4:%44).'Vervangen van de branddetectie, inbraak, Maison communale annexe: wijzigingsbericht. (o/cat. P1, kl. 2) Ps#X0$ 10 april. — ANTWERPEN. Provinciaal instituut PIVA vervangen van het algemeen laagspanningsbord. (o/cat. P1, kl. 1) Ps#&-# 14 april. — ALLE. Integratie van een door een gasmotor aangedreven warmtekrachtkoppelingscentrale, warmtenet en aanpassing van de hydraulische circuits van de twee bestaande verwarmingslokalen. (o/cat. D17, P1, kl. 3) Ps#'K1  APRIL — BERINGEN. 2%#(4:%44).' Periodieke keuringen en controles en risicoanalyse elektr. installaties: aanvullende informatie. Ps##'7  APRIL — SINT-GILLIS. Levering van transformatoren met een vermogen lager dan 50 kVA in drie loten. Ps#'T

24 april. — DENDERMONDE. Gedeeltelijk vernieuwen medische gassen afdeling polikliniek. (o/cat. D16, kl. 6; o/cat. P1, kl. 5) Ps#(C 24 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Uitbating en het technisch onderhoud (U&TO) der technische installaties: aanvullende informatie. Ps#&,8 24 april. — DIKSMUIDE. Opbouw van 25 woningen (lot elektriciteit). (kl. 1) Ps#&0. 24 april. — ATH. N56/N527: vernieuwen van 2 verkeersknooppunten en een tunnel. (cat. P of o/cat. P1 of P2, kl. 4) Ps#(F 24 april. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Keukenrenovatie in het rusthuis. Ps#(W APRIL — CHARLEROI. Renoveren van elektrische installaties in stations Samaritaine et Piges. (o/cat. P1, kl. 5) Ps#&0' APRIL — VERVIERS. Onderhoud van de detectie installaties, toegangscontrole, video toezicht en elektronische toegangen. Ps#',+

18 april. — STAVELOT. 2%#(4:%44).' Leveren van accessoires en elektriciteitsmateriaal: wijzigingsbericht. Ps#$0R

28 april. — ANTWERPEN. Vaste en mobiele telefonie en digitale televisie voor het UZA. Ps#(D

21 april. — BRUSSEL. Aanschaf van outdoor schermen met autonome voeding voor informatie aan de reizigers. Ps#'N

29 april. — UKKEL. Vervangen van de armaturen in klassen en werkplaatsen van het gebouw Forêt. p.60 s#(F2

21 maar t 2014

41

30 april. — WAREGEM. Elektriciteit, beschermde koetshuizen kasteelpark Casier. (o/cat. P1, kl. 1) P s #(GB  MEI — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) Ps#&2G MEI — ANDERLECHT. Onderhoud en beheer van de technische installatie van het gebouw  Industrielaan 200  + aanvulling. Ps#'(& MEI — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. Ps#(P

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting 22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) Ps#&: 23 april. — EVERE. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. Ps#'K, 23 april. — SIGNEULX. Bouwen en in dienst stellen van pompstations en terugstuwleidingen. (o/cat. C1 en L2, kl. 3; o/cat. C2, kl. 1) Ps#'*W 23 april. — LEOPOLDSBURG. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. p.100 s#'MQ 24 april. — BRUSSEL. Vervangen van een lift (nr. 71) in het Algemeen Rijksarchief: inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken. (o/cat. N1, kl. 1) P s #'VQ 24 april. — THIEU. Onderhoud van ventilatiegroepen van l'ascenseur de StrÊpy-Thieu. Ps#'SF APRIL — VERVIERS. Onderhoud van de detectie installaties, toegangscontrole, video toezicht en elektronische toegangen. Ps#',+ 30 april. — MOL. Primaire Pomp BR2 ('Primary Pump BR2'). Ps#(FK


INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN Centrale verwarming  MAART — ANTWERPEN. 2%#(4:%44).' Onderhoud en herstelling van de verwarmings-, warm water-, ventilatie- en airconditioninginstallatie: document "vraag en antwoord" opgeladen. Ps#SZ9 7 april. — BOOM. Aanpassingen automatische sturing luchtgroep departement WT. Ps#'H 7 april. — DOORNIK. Vernieuwing stookplaats Justitiepaleis. (o/cat. D17, kl. 1) Ps#'#

24 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Uitbating en het technisch onderhoud (U&TO) der technische installaties: aanvullende informatie. Ps#&,8 24 april. — DIKSMUIDE. Opbouw van 25 woningen (lot cv en sanitair). (o/cat. D17, kl. 3) Ps#&.D 24 april. — SINT-PIETERS-LEEUW. OCMW Sint-PietersLeeuw: Woonzorgcentrum Zilverlinde - Perceel 5: Koeling en Gebouwbeheersysteem. (o/cat. D18, kl. 2) P s #'

IJzer- en metaalwerken 1 april. — MECHELEN. 2%#(4:%44).' Uitvoering ABBO's metaalverwerking in Vlaanderen I: aanvullende informatie. Ps#YK2 april. — DESSEL. SMELTEN VAN METALEN. p.71 s#&1W 7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).' Defensieve beveiliging, Nouvel Hôpital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. (o/cat. D5 of D7 of cat. D, kl. 4) Ps#YJ1

14 april. — ALLE. Integratie van een door een gasmotor aangedreven warmtekrachtkoppelingscentrale, warmtenet en aanpassing van de hydraulische circuits van de twee bestaande verwarmingslokalen. (o/cat. D17, P1, kl. 3) Ps#'K1

APRIL — BERENDRECHT. Renovatie gasleidingen en verwarmingstoestellen in 92 eengezinswoningen. (o/cat. D17, kl. 4) Ps#',3

14 april. — EVERE. Verkoop van 2 percelen aluminium tentgebintes. Ps#'Q.

30 april. — WAREGEM. H.V.A.C., aanpassen technieken beschermde koetshuizen van het kasteelpark Casier. (o/ cat. D17 of D18, kl. 1) Ps#(

18 april. — SINT-GILLIS. School Peter Pan. Vervangen van het buitenste schrijnwerk. (cat. D, kl. 5; o/cat. D20, kl. 5) Ps#&1D

22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) Ps#&:

 MEI — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) Ps#&2G

22 april. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Beveiliging werken van toegangen van de diverse wooncomplexen. (o/ cat. P1 + D20, kl. 1) Ps#'QZ

22 april. — MERKSEM. ZNA Jan PalďŹ jn - herinrichten van stookplaats incl. het aanleveren van een asbuilt dossier. (o/cat. D17, kl. 4) PÂŹsÂŹ#&.R

MEI — ANDERLECHT. Onderhoud en beheer van de technische installatie van het gebouw  Industrielaan 200  + aanvulling. Ps#'(&

22 april. — BASTOGNE. Renovatie van het zwembad in het Centre sportif de Bastogne. (cat. D, kl. 6 of o/cat. D4 en o/cat. D10; o/cat. D17 en o/cat. D18) Ps#'*P

MEI — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. Ps#(P

23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) Ps#'9

 APRIL IPV  MAART — ANTWERPEN. 2%#(4:%44).'Renovatie van de slagerijlokalen - perceel 2 : HVAC, provinciaal instituut PIVA: wijziging in erkenning + datumwijziging. (o/cat. D18 of T3, kl. 4) Ps#XM

MEI — BRUGGE. Onderhoud van luchtgroepen op diverse locaties. (o/cat. D18, kl. 2) Ps#(GG

23 april. — NEUFCHÂTEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) Ps#'T8

9 april. — SCHAARBEEK. Plaatsen van signalisatie en uitvoeren van eenvoudige herstellingen aan brandkranen. Ps#'R$

7 april. — KONTICH. Omgevingsaanleg sportcentrum en polyvalente zaal. Ps#(B'

23 april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. Ps#'+"

23 april. — NEUFCHÂTEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) Ps#'T8

23 april. — BEYNE-HEUSAY. Asbest verwijderen, afbreken en saneren van de site LycÊe d'Etat. (o/cat. G5, kl. 4) Ps#&0D

23 april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. Ps#'+"

MEI — CHARLEROI. Afbraak van de gebouwen van het CHU de Charleroi: aanvullende informatie. (o/cat. G5, kl. 5) Ps#'Q+

23 april. — VILLERS-LE-BOUILLET. Klimatisatie in de administratieve gebouwen van het Centre de compÊtence EPICURIS. Ps#'W

Sanitaire werken

24 april. — ANTWERPEN. Uitbating en het technisch (U&TO) der technische installaties: wijzigingsbericht. Ps#&0J

24 april. — DENDERMONDE. Renovatie HVAC en sanitair polikliniek. (o/cat. D16-D17-D18, kl. 6) P s #(D'

24 april. — FLORENNES. De UITBATING en het TECHNISCH ONDERHOUD (U&TO) der technische installaties: aanvullende informatie. Ps#&06

24 april. — DENDERMONDE. Gedeeltelijk vernieuwen medische gassen afdeling polikliniek. (o/cat. D16, kl. 6; o/cat. P1, kl. 5) Ps#(C

24 april. — DENDERMONDE. Renovatie HVAC en sanitair polikliniek. (o/cat. D16-D17-D18, kl. 6) P s #(D'

24 april. — ANTWERPEN. Uitbating en het technisch (U&TO) der technische installaties: wijzigingsbericht. Ps#&0J 24 april. — SCHAARBEEK. Levering van sanitaire materiaal. Ps#'V

266

23e jaargang maart 2014

g Vraa tis a r uw g mmer u n f proe

katern q Sloop & Recyclin g q primeur q Cat 349E STC UHD, Ahlmann AZ150e XL, Cat 5110B 88HRD q bezoek q Wynmalen & Hausma nn, ITR Benelux, Torfs Machinery q funderen q Junttan J-reX q bouwtransport q Mercede s-Benz SLT q

Tel. 02 894 29 00 q bmb@bouwkroniek.be

24 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Uitbating en het technisch onderhoud (U&TO) der technische installaties: aanvullende informatie. Ps#&,8 24 april. — DIKSMUIDE. Opbouw van 25 woningen (lot cv en sanitair). (o/cat. D17, kl. 3) Ps#&.D MEI — EVERGEM. Aanpassingswerken aan sanitair in 4 Leefgroepen. (o/cat. D16, D25, kl. 1) Ps#'1K  MEI — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) Ps#&2G MEI — ANDERLECHT. Onderhoud en beheer van de technische installatie van het gebouw  Industrielaan 200  + aanvulling. Ps#'(& MEI — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. Ps#(P

21 maar t 2014

42

APRIL — BRUSSEL. Inplanting van een metalen structuur op de Zone Punt Zuid. (cat. F, kl. 4) Ps#',  MEI — BRUGGE. Geschiktmakingswerken Sint Lodewijkscollege. Lot 1 : Vervangen van beglazing. (o/cat. D20, kl. 1) Ps#(F+

Afbraakwerken

Bouwmaterialen 29 april. — SINT-TRUIDEN. Leveren van bouwmaterialen. Ps#(C-

Speciale installaties 9 april. — HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU. Onderhoud van de turbo uitrusting van het zuiveringsstation van Liège-Oupeye met aanvulling. Ps#'0G  APRIL IPV  MAART — ANTWERPEN. 2%#(4:%44).'Renovatie van de slagerijlokalen - perceel 2 : HVAC, provinciaal instituut PIVA: wijziging in erkenning + datumwijziging. (o/cat. D18 of T3, kl. 4) Ps#XM  MEI — QUAREGNON. Bouwen van een installation de rÊception en behandelen van straatvuil. (cat. V, kl. 5) Ps#(G MEI — TONGEREN. A.Z. Vesalius - Keuken - Regeneratiewagens. Ps#'C

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken 23 april. — MELSELE. Leveren en onderhouden van werkkledij. Ps#'-$ 30 april. — SINT-NIKLAAS. Politiekledij. P s #'0'


MEI — STAVELOT. 2%#(4:%44).'Leveren van een zeildoek voor een bestaande metalen structuur, Le Circuit de Spa-Francorchamps: wijzigingsbericht. P s #$.M MEI — ELSENE. 2%#(4:%44).'Aankoop van kepies: aanvullende informatie. Ps#XZ: MEI — KORTRIJK. Raamovereenkomst voor het leveren van werkkledij, uniformen, schoenen en accessoires. Ps#',

Materieel - machines

23 april. — FLORENNES. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. P s #'T$

VERKOOP

R639-1/4

INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN

23 april. — KALLO (BEVEREN-WAAS). Leveren van een trommelzeef. Ps#'+: 23 april. — LEOPOLDSBURG. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. p.100 s#'MQ 23 april. — EVERE. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. Ps#'K,

VERHUUR

MAART — HASSELT. 2%#(4:%44).'Ondergrondse containers: wijzigingsbericht. Ps#TN

23 april. — BERLAAR. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. P s #'M$

APRILIPVMAART — BRUGGE. 2%#(4:%44).' Overname van de uitbating van de infrastructuur van de verwerkingsinstallatie: datumwijziging. Ps#XZS

23 april. — ROCOURT. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. P s #'MY

4 april. — LESSINES. Leveren van koolwaterstofhoudende materialen. Ps#'RW

23 april. — PEUTIE. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. Ps#'T.

7 april. — SINT-GILLIS. Realiseren van kwaliteitsaudits bij toeleveranciers van de NMBS. Ps#'NM

23 april. — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Onderhouden, depanneren en herstellen van weekmakers: wijzigingsbericht. Ps#&17

MEI — ELSENE. Leveren van kuiswagens en onderhoudsmachines (met toebehoren) ten voordele van de geïntegreerde politie. Ps#(7

23 april. — ATH. Leveren van een ambulance aan de brandweerdienst. Ps#'1D

MEI — TONGEREN. A.Z. Vesalius - Keuken - Regeneratiewagens. Ps#'C

23 april. — DILSEN-STOKKEM. Graaf-laadcombinatie. Ps#'.

MEI — TIELT. Aankoop van tweedehands vrachtwagen met containerhaaksysteem, laadkraan en sneeuwruimer. Ps#'.

8 april. — GENT. Leveren van (elektrisch) gereedschap en toebehoren, Facilitair Beheer. Ps#'MH 9 april. — MANAGE. Leveren van een tweedehandse bus. Ps#'0 10 april. — BRUSSEL. Aankoop van een "Coordinate Measuring Machine". Ps#'R0 10 april. — STRÉPY-BRACQUEGNIES. Leveren van open schilderscabine, een poederinstallatie, zandstraalwerkplaats, werkplaats metalisatie met aanvullende nota. Ps#'R7 11 april. — CHARLEROI. Leveren van diverse werkplaatsuitrusting: wijzigingsbericht nr. 1. Ps#'S APRIL — KONTICH. Werktuigdrager voor de afdeling groendienst. Ps#(G 16 april. — ANTWERPEN. Aankoop van een commandowagen voor lokale politie Antwerpen. Ps#'0B 17 april. — BRUSSEL. 2%#(4:%44).'OEM onderdelen voor stadsbussen: wijzigingsbericht. Ps#&N 17 april. — MECHELEN. 2%#(4:%44).'Levering van ca. 146 lagevloertrams op meterspoor: wijziging voorzien. Ps#YV9 18 april. — UKKEL. Uitrustingen voor sanitair en vestiaires. Ps#&. 18 april. — WERVIK. Aankoop van een multifunctionele werktuigdrager met toebehoren. Ps#&2Q

23 april. — HAM-SUR-HEURE. Renting van 2 uitgeruste camions. PÂŹsÂŹ#'P6 28 april. — FORGES. Leveren van een camion voor de winterdienst. PÂŹsÂŹ#'28 april. — HUY. Leveren van een camion met dubbele cabine. PÂŹsÂŹ#'6 29 april. — COUILLET. Onderhouden, herstellen en eventueel leveren van compressoren. PÂŹsÂŹ#'WF 29 april. — BRUSSEL. 2%#(4:%44).'ÂŹ Levering van hogedruk snijden en microbeneveling brandblussystemen: aanvullende informatie. PÂŹsÂŹ#"2X 29 april. — DESSEL. Leveren van mobiele afblaasďŹ lters. PÂŹsÂŹ#&2 30 april. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Leveren van een schoolbus. PÂŹsÂŹ#'X ÂŹ MEI — BERLAAR. Vervanging van niet herlaadbare primaire en geheugenbatterijen van tactische radio's. PÂŹsÂŹ#'W. ÂŹMEI — BRUSSEL. Punctuele aankoop van 4 radiologische identiďŹ catie detectoren. PÂŹsÂŹ#(DB

18 april. — HAM. Levering van een vrachtwagen met 3-zijdige kipper en laadkraan, uitvoering 4x4. P s #&,3

MEI — STAVELOT. 2%#(4:%44).'Leveren van een zeildoek voor een bestaande metalen structuur, Le Circuit de Spa-Francorchamps: wijzigingsbericht. P s #$.M

22 april. — BERINGEN. Leveren bestelwagens (5) met overname bestaande bestelwagens. Ps#&:R

MEI — CHEVETOGNE. Leveren van 19 nieuwe, milieuvriendelijke voertuigen. Ps#'Y

22 april. — BREE. Levering bandenkraan. P s #'QP

MEI — KONTICH. Aankoop unit voor heetwater onkruidbestrijding op werktuigdrager afdeling Groendienst. Ps#(C(

23 april. — BEVEKOM. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. P s #'N

MEULEBEKE

051/48 90 98 www.almlift.be

)NFORMATIE — BRUSSEL. Levering van raildempers. Ps#'-*

Verschillende 7 april. — HEVERLEE. Schoonmaak na werken van diverse gebouwen KU Leuven. Ps#'XS

Verkopingen 2 april. — SINT-GILLIS. Verkoop van schroot en voorwerpen van alle aard. Ps#'F 18 april. — PEUTIE. Verkoop van 18 percelen voertuigen. Ps#'R* 18 april. — BERLAAR. Verkoop van brandbestrijdingsmiddelen, Defensie. Ps#'RM  MEI — BEVEKOM. Verkoop van 5 percelen containers, toebehorend aan Defensie - Offert aanvraag. Ps#'K&

Beplantingswerken  MAART — HASSELT. Groenonderhoud - Bisschoppelijke Residentie - Bibliotheek. (cat. G, kl. 1) P s #'VK 4 april. — SINT-NIKLAAS. Afkoppelingen Luitentuitstraat. (o/cat. C1 of G2, kl. 2; o/cat. G3) Ps#'NB 9 april. — ANTWERPEN. Scheren van taxussen. p.74 s#',"

23 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. Ps#'T3

 MEI — WONDELGEM. Leveren en plaatsen van gehuurde klascontainers voor basisschool De Regenboog. Ps#'W3

17 april. — HOBOKEN. Heraanleg speelterrein Romestraat. (o/cat. G3, kl. 2) Ps#'MC

MEI — DENDERMONDE. AI Mobiele hakselaar voor snoeihout. Ps#'PB

23 april. — CHATELINEAU. Onderhoud van groene ruimten en omgeving. Ps#'3

23 april. — IEPER. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. Ps#'T*

 MEI — DENDERMONDE. Perscontainers. P s #'N4

24 april. — KONTICH. Buitengewoon groenonderhoud pleinen en parken. (o/cat. G3, kl. 1) Ps#(G

23 april. — BRUGGE. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. Ps#'TJ

 MEI — ZOMERGEM. Leveren van nieuwe bandenkraan. Ps#(CX

APRIL — GENT. Maaiwerken met afvoer van maaisel in het Weijmeerbroek. Ps#(B-

21 maar t 2014

43


INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN Grondwerken ÂŹ MAART — HASSELT. Groenonderhoud - Bisschoppelijke Residentie - Bibliotheek. (cat. G, kl. 1) PÂŹ sÂŹ #'VK 4 april. — SINT-NIKLAAS. Afkoppelingen Luitentuitstraat. (o/cat. C1 of G2, kl. 2; o/cat. G3) PÂŹsÂŹ#'NB 7 april. — KONTICH. Omgevingsaanleg sportcentrum en polyvalente zaal. PÂŹsÂŹ#(B' 18 april. — TURNHOUT. Landinrichtingsproject GroteNetegebied: IP Geel-Bel fase 2: inrichting Duivelskuil. (cat. B, kl. 1 of cat. G, kl. 1) PÂŹsÂŹ#&,# 22 april. — MECHELEN. “Heraanleg tuinpadenâ€? Gerechtshof. (cat. D, G, kl. 1) PÂŹsÂŹ#(DW

23 april. — OOSTENDE. 2%#(4:%44).' Bovenleidingswerken omvorming station: wijzigingsbericht. (o/ cat. H2, kl. 6) Ps#&P(

7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).'ÂŹ GraďŹ sche signalisatie, Nouvel hĂ´pital Civil Marie Curie. PÂŹ sÂŹ #YN'

)NFORMATIE — BRUSSEL. Levering van raildempers. Ps#'-*

7 april. — KONTICH. Omgevingsaanleg sportcentrum en polyvalente zaal. Ps#(B'

Gas- en waterleidingen

7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).' Dynamische signalisatie, Nouvel hôpital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. Ps#YK

MAART — FELUY. 2%#(4:%44).'Vernieuwen van een waterleiding van IDEA: wijzigingsbericht. (o/cat. C2, kl. 3) Ps#YV, 17 april. — GENT. 2%#(4:%44).'Herstelling van de Pipeline: aanvullende informatie. (o/cat. C2, kl. 7) p.84 s#Y+F

23 april. — RAMSEL. Uitvoeren van bodemsaneringswerken. (cat. G) Ps#'S(

18 april. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Leveren van vooraf ingerichte gas kasten en getest voor het gasnet. P s#'-7

24 april. — ANTWERPEN. Gemeenschappelijke boringen kruising Albertkanaal. (o/cat. C2, kl. 4 of o/cat. C7, kl. 4) Ps#&-4

23 april. — SIGNEULX. Bouwen en in dienst stellen van pompstations en terugstuwleidingen. (o/cat. C1 en L2, kl. 3; o/cat. C2, kl. 1) Ps#'*W

24 april. — KALMTHOUT. Herinrichting winkelcentrum De Beek: fase 1 Groenplein. (cat. C, kl. 4; o/cat. C1, kl. 4; o/cat. C5, kl. 4; cat. G, kl. 4) Ps#(BN

24 april. — ANTWERPEN. Gemeenschappelijke boringen kruising Albertkanaal. (o/cat. C2, kl. 4 of o/cat. C7, kl. 4) Ps#&-4

24 april. — KAPELLEN (BT.). Wegen- en rioleringswerken in de Hoogboomsteenweg. (cat. C en G, kl. 3) Ps#'PM

Waterbouwwerken

24 april. — KONTICH. Buitengewoon groenonderhoud plantvakken. (cat. G, kl. 1) Ps#(:

7 april. — ANTWERPEN. Aanstelling bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2014, 2015, 2016. Ps#'1

24 april. — WELKENRAEDT. Onderhoud van de steenslagzones in het onder tractiestation van de lijn 125 en lijn 37. (o/cat. G2, kl. 1) Ps#&-,

10 april. — WENDUINE. 2%#(4:%44).' Verbreding en herinrichting van de zeedijk met waterkeringen: wijzigingsbericht. (cat. B, kl. 8) Ps##F0

28 april. — LICHTERVELDE. Ambtshalve bodemsaneringwerken, Koolskampstraat. Ps#&:Y

18 april. — TURNHOUT. Landinrichtingsproject GroteNetegebied: IP Geel-Bel fase 2: inrichting Duivelskuil. (cat. B, kl. 1 of cat. G, kl. 1) Ps#&,#

MEI — CHARLEROI. Saneren van de site "AciÊrie Allard". (cat. G, kl. 7) Ps#'*#

Spoorwegwerken 7 april. — LUIK. Vernieuwen van sporen, lijn 37. (cat. H, kl. 3) Ps#&0 16 april. — HASSELT. 2%#(4:%44).' Tractiewerkplaats. Nieuwe sporenbundel. Opbraak en aanleg van sporen en spoortoestellen: wijziging uitvoeringstermijn. (cat. H, kl. 5) Ps#$R, 17 april. — MECHELEN. 2%#(4:%44).'Levering van ca. 146 lagevloertrams op meterspoor: wijziging voorzien. Ps#YV9

22 april. — BRUSSEL. Realisatie van een Europese Sport Academie: haalbaarheidsstudie. Ps#'Q 23 april. — BRESSOUX. Baggeren en afvalbeheer van de waterlopen, triÍren, afvoeren van de afvalproducten. (cat. A, kl. 3) Ps#'QT 29 april. — LOKEREN. Ruimen van baangrachten. Ps#'QC 30 april. — LOBBES. Rioleringswerken in het PAE. (cat. C, kl. 1) Ps#(B  MEI — ZUIENKERKE. Herinrichtingswerken Bredewegzwin. (cat. B, kl. 3) Ps#&:M

Weg- en rioolwerken

Vanaf nu kunt u Bouwkroniek lezen op uw tablet, smartphone of pc.

 MAART — LANDEN. 2%#(4:%44).' Afkoppeling onverharde oppervlakten Rumsdorp: wijzigingen in meetstaat. (o/cat. C1 of E1, kl. 5) Ps#YK2 MAART — PUTTE. Allerhande infrastructuurwerken. (cat. C, kl. 3) Ps#'.V  MAART — PUTTE. Infrastructuurwerken. P s #'-0  MAART — SCHERPENHEUVEL. 2%#(4:%44).' Verbindingsriolering Messelbroek: aanvullende informatie. (cat. C, kl. 8) Ps#XVS

Wilt u graag e-bouwkroniek ontvangen ? Ga naar : www.bouwkroniek.be/ebouwkroniek Ook als u uw “papieren� abonnement wilt omschakelen naar e-bouwkroniek.

2 april. — EKEREN (ANTWERPEN). 2%#(4:%44).' Riolerings- en bestratingswerken Kristus Koningplein, Alfons Jeurissenstraat en Villapark: aanvullende informatie. (cat. C, kl. 5) Ps#Z* 4 april. — SINT-NIKLAAS. Afkoppelingen Luitentuitstraat. (o/cat. C1 of G2, kl. 2; o/cat. G3) Ps#'NB

21 maar t 2014

44

7 april. — CHARLEROI. 2%#(4:%44).'ÂŹ Signalisatie in het nouvel hĂ´pital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. PÂŹsÂŹ#YN$ 7 april. — CHARLEROI. Herstellen schade verticale signalisatie van de D142. (o/cat. C3, kl. 2 (lot 2); kl. 1 (loten 1 en 3)) PÂŹsÂŹ#'0" 7 april. — MARCINELLE. Plaatsen van werfsignalisatie op het autowegendistrict. PÂŹsÂŹ#&1+ 7 april. — SINT-PIETERS-WOLUWE. Diverse gemeentewegen - Herstellingen. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#&- 7 april. — BRUSSEL. Ledigen KWS, septische put, regenput, vetput en cameraonderzoek. PÂŹsÂŹ#'+* 8 april. — GAVERE. Aanleg publieke ruimte in de wijk "Vluchtenboerstraat - Raes van Gaverstraat". (cat. C, kl. 3) PÂŹsÂŹ#&1 9 april. — SCHAARBEEK. Plaatsen van signalisatie en uitvoeren van eenvoudige herstellingen aan brandkranen. PÂŹsÂŹ#'R$ 9 april. — OTTIGNIES LLN. Technische koker en beddingen van de nieuwe onderhoudspost/train wash. (cat. E) PÂŹsÂŹ#'B 17 april. — ANTWERPEN. Heraanleg Distelvinklaan: aanvullende informatie. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#&. 18 april. — WILLEBROEK. Wegenis- en rioleringswerken in de Bormstraat. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#': 22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) PÂŹsÂŹ#&: 22 april. — GEEL. E313: vervangen asfaltverharding zone Geel-West en Geel-Oost. (o/cat. C5, kl. 5) p.76 sÂŹ#'PR 22 april. — BERINGEN. Onderhoud wegen. (cat. C, kl. 4) PÂŹsÂŹ#'Q 22 april. — RUISELEDE. Verbeteringswerken diverse wegen 2014. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#'P' 22 april. — BOUILLON. Stedelijke renovatie in de Grand'rue - fase 2. (cat. C, kl. 5) PÂŹsÂŹ#'N* 22 april. — BOUSSU. Maken van een wegverbinding. (cat. C, kl. 6) PÂŹsÂŹ#'V& 22 april. — KORTESSEM. Ruilverkaveling Jesseren: wegenwerken deel 2. (cat. C, kl. 6) PÂŹsÂŹ#'NG 22 april. — WORTEGEM-PETEGEM. Aanleg publieke ruimte in de wijk "Rozenhof". (cat. C, kl. 3) PÂŹ sÂŹ #&-B 23 april. — KORTRIJK. Aanleggen van wegenis en riolering in de verkaveling, Torkonjestraat. (cat. C, kl. 3) PÂŹsÂŹ#'M 23 april. — SIGNEULX. Bouwen en in dienst stellen van pompstations en terugstuwleidingen. (o/cat. C1 en L2, kl. 3; o/cat. C2, kl. 1) PÂŹsÂŹ#'*W 23 april. — HEIST-OP-DEN-BERG. Infrastructuurwerken verkaveling Schoolstraat. PÂŹsÂŹ#'T 23 april. — ZELZATE. Aanleg ďŹ etspad post 2 Broeder Leopoldstraat. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#'.8


23 april. — HAM. Onderhoud wegen 2014. (cat. C, kl. 1; o/cat. C5, kl. 1) Ps#'-Y 23 april. — BEVEREN. Onderhoud en herstellingen wegen - heraanleg uitkom Elzestraat op Zillebeek. (cat. C, kl. 1) Ps#'. 23 april. — BORNEM. Heraanleg Temsesteenweg. (cat. C, kl. 1) Ps#'Q9 24 april. — PEER. Buitengewoon onderhoud asfaltwegen 2014. (cat. C, kl. 3) Ps#'# 24 april. — DILBEEK. Riolerings- en wegeniswerken in de Kraaienbroekstraat. (o/cat. C1, kl. 3) Ps#',G

WWW.TRAENGEBROEDERS.BE BERLINER- EN DAMWANDEN SECANSPALEN EN -WANDEN GRONDANKERS - MICROPALEN FUNDERINGTECHNIEKEN REGEN- EN DIEPFUNDERINGSPUTTEN

Molendamstraat 11 te 8210 Zedelgem 5tF: 050 55 19 63 E: traen.gebroeders@skynet.be

P751-1/4

INDEX VAN NIEUWE A ANBESTEDINGEN

TRAEN G E B R O E D E R S

30 april. — PASSENDALE. Rioleringswerken, wegeniswerken, groenaanleg, Mispelarestraat. (o/cat. C1, kl. 3) Ps#'S

APRIL — BRUSSEL. Aanstelling van een projectontwerper met het oog op de inrichting van de openbare ruimte. Ps#'-P

 MEI — GHLIN. Onderhoud verkeersborden. p.113 s#'0,

28 april. — MECHELEN. Onderzoek stortplaatsen. Ps#(C

MEI — OVERIJSE. Uitbreiding containerpark Overijse. (cat. C, kl. 3) Ps#($

28 april. — ANTWERPEN. Raamovereenkomst onderzoek stortplaatsen. Ps#(BH

MEI — LUTTRE. Uitbreiden parking station. (cat. C, kl. 5) Ps#(FS

29 april. — BEVEREN. Archeologische opgraving in de wijk "Bunderhof". Ps#(D:

24 april. — SPA. Verbeteren van de veiligheid in de omgeving van de nieuwe school. (cat. C, kl. 2) P s #'*

)NFORMATIE — GENT. Duurzame markeringen. p.86 s#(C9

 MEI — DENDERMONDE. Studieopdrachten voor stadsgebouwen op afroep. Ps#'

24 april. — DE PANNE. Noordhoekstraat. Heraanleg landelijk deel. (o/cat. C1, kl. 3) Ps#&:.

)NFORMATIE — LESSINES. Aanleggen van een strook op de autoweg A8 te Papignies en de chaussÊe de Renaix (N57). Ps#'NR

 MEI — BRUSSEL. Renovatie- en uitbreidingswerken van de ateliers en de administratie van de Koninklijke Muntschouwburg. (cat. D, kl. 8) Ps#'WX

Studieopdrachten

 MEI — GENT. Intelligent Pigging (UT) 4GAS/OT 4DEP. Ps#'X

1 april. — GENT. 2%#(4:%44).'Externe Procesbegeleiding Project Gentse Kanaalzone: aanvullende informatie. Ps#ZK0

MEI — GENT. Passiefbouw kleuter- en basisschool De Klavertjes. Ps#'WS

24 april. — HEIST-OP-DEN-BERG. Buitengewoon onderhoud aan asfaltwegen. (cat. C, kl. 4) Ps#&90 24 april. — AALST. Wegenonderhoud in D415. (cat. C, kl. 4) Ps#' 24 april. — KALMTHOUT. Herinrichting winkelcentrum De Beek: fase 1 Groenplein. (cat. C, kl. 4; o/cat. C1, kl. 4; o/cat. C5, kl. 4; cat. G, kl. 4) Ps#(BN

24 april. — HEUSDEN-ZOLDER. Buitengewoon onderhoud wegenis en riolering. (cat. C, kl. 1) PÂŹsÂŹ#(BS 24 april. — LOMMEL. Onderhoudswerken 2014 - Bestrijkingen. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#(" 24 april. — KAPELLEN (BT.). Wegen- en rioleringswerken in de Hoogboomsteenweg. (cat. C en G, kl. 3) PÂŹsÂŹ#'PM 24 april. — BAARLE-HERTOG. Ruilverkaveling Zondereigen : Aanleg dubbelrichtingsďŹ etspad in Zondereigen. (cat. C, kl. 1) PÂŹsÂŹ#(F7 24 april. — RIEMST. Aanleg van stoepen en aanpassingen aan de riolering. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#'K: 24 april. — HERENT. Aanleg wegenis en rioleringswerken in de Tweebruggenstraat. (cat. C, kl. 2) PÂŹ sÂŹ #&1J ÂŹAPRIL — GIJZELBRECHTEGEM. Bouwen van een passieve kleuter- en lagere school. (cat. C, kl. 1) PÂŹ sÂŹ #'P1 ÂŹAPRIL — KOEKELARE. Asfalteringswerken Landelijke wegen. (o/cat. C1, kl. 4) PÂŹsÂŹ#'X ÂŹAPRIL — BATTICE. Vervangen (leveren en plaatsen) van retroreecterende signalisatie op parkings. (kl. 3) PÂŹsÂŹ#'' 28 april. — KORTENBERG. Optimaliseren HST-ďŹ etsroute. PÂŹsÂŹ#'1 28 april. — ZONHOVEN. Omgevingswerken Kerk Ter Donk - Aanleg parking. (cat. C, kl. 2) PÂŹsÂŹ#&,( 29 april. — RONSE. Wegen- en rioleringswerken FrĂŠdĂŠric Bruneellaan. (cat. C, kl. 4) PÂŹsÂŹ#'1S 29 april. — PALISEUL. Leveren van wegsignalisatie materiaal. PÂŹsÂŹ#'(9 29 april. — POPERINGE. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project "Boomgaardstraat". (cat. C, kl. 4) PÂŹsÂŹ#'VV 30 april. — ZONNEBEKE. Ontwerp recyclagepark te Geluveld. Omgevingswerken. (o/cat. C1, kl. 3) p.96 sÂŹ#(FF 30 april. — LOBBES. Rioleringswerken in het PAE. (cat. C, kl. 1) PÂŹsÂŹ#(B

APRILIPVMAART — ANTWERPEN. 2%#(4:%44).'Betere opvolging van de verkeerslichten: 2de wijziging. Ps#XYS APRILIPVMAART — ANTWERPEN. 2%#(4:%44).'Bescherming zachte weggebruiker op conictpunten: 2de wijziging. Ps#XW: 7 april. — ANTWERPEN. Aanstelling bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2014, 2015, 2016. Ps#'1 7 april. — SINT-GILLIS. Realiseren van kwaliteitsaudits bij toeleveranciers van de NMBS. Ps#'NM 18 april. — ANTWERPEN. Aanstellen van een stadsbouwmeester. Ps#&1& 18 april. — PHILIPPEVILLE. Veiligheid-gezondheid coÜrdinator voor de bouw van een rÊsidence-services. p.121 s#&-8

MEI — BRUSSEL. Uitvoeren van milieueffectrapportages en milieutechnische expertise. Ps#',R  MEI — ANDENNE. Aanstellen van een ontwerper voor de restauratie van het CollÊgiale Sainte-Begge. Ps#'R MEI — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. Ps#(P  JUNI — ZELLIK. CommerciÍle ontwikkeling van een hoogwaardig en duurzaam bedrijventerrein Westrode. Ps#'+P JUNI — ANDERLECHT. 2%#(4:%44).'Ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een appartementsgebouw met indien mogelijk 9 woningen: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 5) P s #Z#+

22 april. — MECHELEN. 2%#(4:%44).'Opmaak BSP en begeleiding BSW metaalverwerking in Vlaanderen I: wijzigingsbericht. Ps#&G

 JUNI — WATERMAAL-BOSVOORDE. Ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een appartementsgebouw met minstens 12 woningen. (cat. D, kl. 5) Ps#'

22 april. — BREE. Ontwerpopdracht voor de realisatie van een nieuwe theaterzaal. Ps#'P

Afval

22 april. — BRUSSEL. Realisatie van een Europese Sport Academie: haalbaarheidsstudie. Ps#'Q 23 april. — UKKEL. Aanstellen van een bedrijfsrevisor. Ps#(CS  APRIL — DEURNE (ANTWERPEN). A. Sneiderlaan: Uitvoering van de bodemsaneringswerken. P s #'W  APRIL — DEURNE (ANTWERPEN). Begeleiding van de bodemsaneringswerken van de A. Sneiderlaan. Ps#'V APRIL — OUDENAARDE. Ontwikkelen van een perceel gelegen op het Bedrijventerrein De Coupure. p.87 s#(T

21 maar t 201422 april. — DOUR. Leveren van biologische afbreekbare vuilzakken. Ps#&:$ 23 april. — BRESSOUX. Baggeren en afvalbeheer van de waterlopen, triÍren, afvoeren van de afvalproducten. (cat. A, kl. 3) Ps#'QT 23 april. — LIER. Ontruimen en desinfecteren van een woning en tuin. Ps#&-S 29 april. — COUILLET. Afvalbeheer. Ps#'Q&  MEI — DENDERMONDE. Perscontainers. P s #'N4  MEI — WOMMELGEM. Transport van afvalstoffen. Ps#&.3


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

Voortaan vind je de uitslagen en toewijzingen terug in de agenda van aanbestedingen VL A AM S-B RA BA NT

AG EN DA VA N A AN BE ST ED IN GE N

Vlaams-Brabant De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongev eer één week vóór aanbestedingsdatum.

De uitslagen zijn gemakkelijk terug te vinden per provincie en rubriek achter de aanbestedingen en worden weergegeven in volgende kleurenblok

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van openi ng der offertes. Houd tevens rekening met event uele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgen omen informatie werd met de grootste zorg verza meld. Zij heeft echter geen officiële waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk word en gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwe rken Aanbestedingen

25 nov. — KAPELLE-OP-DEN -BOS. Vernieuwen buitenschrijnwerk in aluminium fase 1. (o/cat. D20, kl. 1) BRMk 25 nov. — KAPELLEN (BT.). Vernieuwen binnendeuren blok B van het Open Asielc entrum. (cat. D, kl. 1) BZ8D 26 nov. — SINT-JORIS-WING E. Volledige studieopdracht voor architectuurontwerp voor nieuwbouw Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Winge. (cat. D, kl. 5) BSS2 27 nov. — VILVOORDE. Schilderwerken onderhoud en herstellingen. (cat. D, kl. 2 of o/cat. D13, kl. 2) BTmh 27 nov. — SINT-PIETERS-LEE UW. Nieuwbouw 5 kleuterklassen: ruwbouw - afbou w - technieken - afwerking. (cat. D, kl. 5) BPTC 27 nov. — KESSEL-LO. Vernie uwen van verduisteringen in de raadszaal, het auditorium en spoor 95 in het Provinciehuis Vlaams-Brabant. (cat. D, kl. 1) BVBX 28 nov. — MOLLEM. Resta uratie Sint-Stefanuskerk Mollem. (o/cat. D24, kl. 2) BVbN 28 nov. — HULDENBERG. Herconditionering sanitaire cellen, perceel 1: algemene aanneming, V.Z.W. Provincialaat der Broeders van Liefde . (cat. D, kl. 2) BTz2 29 nov. — KESSEL-LO. Bouw en van een kleuterschool. (o/cat. D4) BYtR 29 nov. — VILVOORDE. Plaats en nieuwe omheiningen en toegangspoorten op divers e sites. (cat. D) BSLN 29 nov. — DILBEEK. Ruwb ouw - afbouw - technieken - afwerking, gevelrenovatie, Don Bosco Savio. (cat. D, kl. 1) BSJY 2 dec. — DROGENBOS. Oplossen van vochtproblematiek en waterhuishouding in het FeliXart Museum. (o/cat . D1) BWFn 2 dec. — SCHERPENHEUV EL. Nieuwbouw van 2 meergezinswoningen: 11 appar tementen met ondergrond se parking en 10 appartemen ten - "Stenen Molen". (cat. D, kl. 6) BSKd 3 dec. — OVERIJSE. Divers e dakwerken, Gemeentelijke basisschool centrum. (o/cat . D1, kl. 2) BVZM 3 dec. — GRIMBERGEN. Verva ngen van de brug over de monding van de Maalbeek. (cat. E, kl. 3) BXqr 3 dec. — HEVERLEE. Bouw en, leveren en in bedrijf stellen van een proefbrouwerij. BSRk

4 dec. — HEVERLEE. Renov atie pomppaviljoen + sloop behandelingsstation site Abdijp ark. (cat. D, kl. 3) BVwz 4 dec. — ZEMST. Bouw en terbeschikkingstelling nieuwe bedieningstoren t.h.v. sluis. (cat. D, kl. 6) BX7Z 4 dec. — TERNAT. Opbouw van 46 woongelegenheden, Meidoornlaan - Brusselstra at. (cat. D, kl. 7) BTqS 5 dec. — AARSCHOT. Renov atie en uitbreiding bestaand kantoorgebouw. (cat. D, kl. 4) BX6h 6 dec. — DIEGEM. Hekwerk beveiliging site in de nieuwe gevangenis van Haren. (cat. C, D, kl. 1) BXST 6 dec. — PEPINGEN. Renov eren en heropdelen van woningen 'Oud Gemeentehuis Heikruis'. (cat. D, kl. 4) BVYk 6 dec. — LEUVEN. Renov atie plat dak blok B. (cat. D, kl. 2) BWDX 9 dec. — TERVUREN. Realis atie van 35 appartementen en 63 ondergrondse garag es. (cat. D, kl. 8; cat. C, kl. 2) BRXt 9 dec. — VILVOORDE. Zwier ezwaai - omvorming van een internaat tot basisschool . (cat. D, kl. 5) BYv4 10 dec. — LEUVEN. Regas chool: lichte gevelbekleding. (o/cat. D11 of D20 of F2, kl. 4) BSwt 10 dec. — WILSELE. Verbo uwing van één van de gebou wen van de Vrije School Putka pel. (cat. D, kl. 3) BYqg 13 dec. — MEISE. Afbraak + herbouwen parochiezaal met woning. BYrb 13 dec. — KESSEL-LO. Bouwen van twee klasse n. C38M 18 dec. — VILVOORDE. Ruwb ouw, graaf- en rioleringswerken. (cat. D, kl. 1) BZzD 18 dec. — LIEDEKERKE. ONB Affligemsestraat: bouwen van een tunnel: aanvu llende informatie. (cat. E, kl. 8) BVqq 19 dec. — OUD-HEVERLEE. Restauratie St Annakerk: interieurschilderwerk. (o/cat . D13 of D24, kl. 1) C3bB 19 dec. — LEUVEN. Gevel restauratie, Departement Pedagogische Wetenschappen - Seminarie Leo XIII. (o/cat . D24, kl. 3) C2WC

20 dec. — LEUVEN. Ombo uw en herbestemming tot studentenresidentie - Regas chool: gipskartonconstructies. (o/cat. D11 of D4, kl. 3) BXQM 7 jan. — DILBEEK. Verbo uwingswerken in Regina-Cae lilyceum. BSQT

15 jan. — Te 11 u., in het dagverzorgingsce ntrum - niv -1, Stationsstraat 36, 3440 Zoutleeuw, bouwen van een nieuw rusthuis Betzerust met 70 kame rs + 15 serviceflats, centr ale dagzaal, Dorpsstra at 1A te GEETBETS. Perceel 4: dekvloeren, vloer- en tegelwerken. Bestek prijs 114,00 EUR te bekomen tot 14/01/2014. Op rekeningnu mmer AXIS cvba BE92 0015 8505 0223, Walenstraat 65/1, 3500 Hasselt, met vermelding van lot 4 en btw-nr. (tel. 011 88 02 40, e-mail: sven. schroijen@axis-ar.be). — Erk. cat. D, kl. 4. C45w Informatie — LEUVEN. Realisatie van de nieuwbouw Logistiek Platform in het UZ. BYWK Uitslagen-openingen 13 nov. — DIEST. Aanvraag tot deelneming aan een onderhandelingsproc edure voor de herinrichting van het personeels gebouw in het Provinciedomein Halve Maan Diest, Omer Vanaudenhovelaan 48 te DIES T.

24 janua ri 2014

21 maar t 2014

56

46

Dillen Bouwteam NV, 2490 Balen; Inrebo BVBA, 3012 Wilsele; Verboven - Reynders NV, 3583 Paal; Total Projects BVBA, 2430 Vorst (Kemp en); MEG NV, 3850 Nieuwerkerken (Limburg); Poste lmans-Frederix NV, 3580 Beringen; DSV NV, 3200 Aarsc hot. C4jH

Toewijzingen-gunningen 24 okt. 2013. — ZEMS T. Nieuwbouw kinderkribb e 'De Kaboutertuin', projectfase 3, lot 4: pleister- en schilderwerken. — Zie Schil der- en glaswerken C46Z

Vloer- en muurbekl eding Aanbestedingen 15 jan. — GEETBETS. Bouwen van een nieuw

rustmene bouwwerken C45w

huis. (cat. D, kl. 4) Zie Alge

Toewijzingen-gunningen

24 okt. 2013. — ZEMS T. Nieuwbouw kinderkribb e 'De Kaboutertuin', projectfase 3, lot 3: chape en betegelingen. — KEULEN A. NV, Tournebride 2, 3620 Lanaken: 57.326,03 euro. C46X

Dak- en torenwerken Aanbestedingen 3 dec. — SINT-GENESIUS-R ODE. Vernieuwing dakbedekking bibliotheek. (o/cat . D8, kl. 1) BWFv 19 dec. — LEUVEN. Dakw erken, Departement Pedag ogische Wetenschappen - Semin arie Leo XIII. (o/cat. D12 of D22, kl. 5) C2WL

20 dec. — Te 17 u., op de KU Leuven, Direct ie Technische diensten, W. de Croyla an 56 bus 5570 te 3001 HEVERLEE, versnelde onde rhandelingsprocedure: dakrenovatie en renov atie sporthal in gebouw 433-01, Gymnasium Zwembad, Tervuursevest 101 te Heverlee / Lot dakwerken: perceel 1C: asbestverwijdering en perceel 4A: dakwerken . (122 wd.). Referentienummer TD/043.900 te bekomen tot 19/12/2013. Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag: 016 37 94 80. Het bestek, de meetstaat en de plannen kunnen gratis online geraa dpleegd worden op www.kuleu ven.be/overheidsopdrachten. De papieren versie van het volledige bestek, inclus ief plannen kan aangekocht worde n tegen de kostprijs van 50,00 EUR. De papieren versie van de plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 20,00 EUR. — Erk. o/cat. D12, kl. 3. C4nW Schrijn- en meubelw erken Aanbestedingen 6 dec. — ASSE. Ontwikkelin g van de Asphaltco-site: los meubilair. BSRR 6 dec. — ASSE. Ontwikkelin g van de Asphaltco-site: maatmeubilair. BSRq 6 dec. — ASSE. Ontwikkelin g van de Asphaltco-site: schrijnwerk. BSRz

6 dec. — MELSBROEK. Uitbre iding WZC Floordam met 29 kamers: vast meubilair. (o/cat. D5, kl. 1) BQgW

De toewijzingen zijn terug te vinden achteraan de rubrieken en worden weergegeven in de kleurenblok


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

VLA AMS-BRABANT P396-5-1/4

Vlaams-Brabant De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ÊÊn week vóór aanbestedingsdatum.

Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 25 maart. — STEENOKKERZEEL. RepatriÍringscentrum - Herstellen buitenschrijnwerk in woonentiteiten. (cat. D, o/cat. D20, kl. 1) NR Ps#XFM 27 maart i.p.v. 25 maart. — MACHELEN (BT.). Renovatie van 2 doorgangswoningen en 1 noodwoning: datumwijziging. NR Ps#X36 1 april. — OVERIJSE. Inrichting keuken vrijetijdscentrum Kamp Kwadraat. (cat. D, kl. 1) NR Ps#Y7( 1 april. — HEVERLEE. Kandidaatstelling algemene aanneming bouw Topsporthal. (cat. D, kl. 8)  NR P s #Z*$ 3 april. — HERENT. NIEUWBOUW BASISSCHOOL. (cat. D, kl. 6) NR Ps#XFC 4 april. — HEVERLEE. Uitbreiding gebouw f met 4 leslokalen, liz- en keukenklas. (cat. D, kl. 4) NR Ps #"WV 7 april. — LEUVEN. Ruwbouw - Imec cleanroom project. (o/cat. D1, kl. 8) NR Ps##K$ 7 april. — SINT-GENESIUS-RODE. Aanpassingswerken polyvalente zaal GC De Boesdaalhoeve. (cat. D, kl. 3) NR Ps##J,

10 april. — TIENEN. Verbouwen van een gebouw in 2 sociale woongelegenheden. (cat. D, kl. 2) nr.10-p.81 s#$+ 10 april. — HAACHT. Nieuwbouw lagere school Bouwwerken + technische installaties. (cat. D, kl. 6) nr.9-p.66 s#"M 14 april. — ITTERBEEK. Vernieuwen gevel woonzorgcentrum - enig lot ruwbouw, buitenschrijnwerk, gevelpleisterwerk. (cat. D, kl. 2) NR Ps##+Y 14 april. — LEUVEN. Technieken gebouw voor nieuwbouw Rega-Instituut: Elektriciteit - Hoogspanning en hoofdborden - V.V.K. - Fluïda & Sanitair - 9C: Speciale gassen. (o/cat. D of D18, kl. 8) NR Ps#$"D 17 april. — TERVUREN. Uitbreiding seniorencentrum ZoniÍn. (cat. D, kl. 7) NR Ps#ZK

Â?25 april. — Te 14.30 u., Katholiek Onderwijs Kessel-lo, Kerkstraat 49 te 3010 Kessel-lo, Isoleren en verNIEUWENÂŹ DAKBEDEKKINGÂŹ PLATÂŹ DAKÂŹ HOOFDGEBOUW ÂŹ VERNIEUWENÂŹ PANNENDAKÂŹ SCHOOLHUISÂŹ ENÂŹ REINIGENÂŹ ENÂŹ OPVOEGENÂŹ ACHTERGEVEL ÂŹ (EIDEBERGSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ+ESSEL ,O Bestek nr. BL131102 te bekomen bij Katholiek Onderwijs Kessel-Lo, a3-construct, tel. 0474 43 47 87, e-mail: a3construct@gmail.com. — Erk. o/cat. D1 en o/cat. D8, D12 en D21.ÂŹÂŹ#'+ Â?15 mei. — Te 15.30 u., OCMW Machelen, C. Peetersstraat 45 te 1830 Machelen, BOUWÂŹ VANÂŹ EENÂŹ 7OONZORGCENTRUMÂŹ INÂŹ -ACHELENÂŹ METÂŹ ÂŹ RUSTHUISKAMERS ÂŹ EENÂŹ DAGVERZORGINGSCENTRUM ÂŹ KANTOORRUIMTESÂŹENÂŹFACILITEITENÂŹÂŹ$EÂŹBOUWÂŹGEBEURTÂŹINÂŹ ÂŹFASENÂŹNIEUWBOUWÂŹEERSTEÂŹHELFTÂŹVANÂŹHETÂŹGEBOUWÂŹÂŹ ÂŹ AFBRAAKÂŹ OUDÂŹ GEBOUWÂŹ ENÂŹ NIEUWBOUWÂŹ TWEEDEÂŹ HELFT Inlichtingen bij OCMW Machelen, OCMW Machelen t.a.v. Gert De Ceukelaire, tel. 02 756 55 23, e-mail: gert.de.ceukelaire@ocmw-machelen.be. Bestek, lastenboeken en andere documentatie gratis te downloaden op: www.ocmw-machelen.be/omach1180.h tm. (indien gewenst is het dossier ook op papier verkrijgbaar tegen betaling van 1.655,33 EUR ex BTW.) — Erk. cat. D, kl. 8.ÂŹÂŹ#'KZ )NFORMATIE — WILSELE. Voorstudie: Project zwembadsite Wilsele - Putkapel. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##'J

21 maar t 2014

47

Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — HEVERLEE. Q0277 - RaamovereenKOMSTÂŹ VOORÂŹ SCHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ VOORÂŹ DIVERSEÂŹ GEBOUWENÂŹ VANÂŹ LEDENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ ASSOCIATIEÂŹ +5ÂŹ ,EUVEN ÂŹ #ENTRUMÂŹ VOORÂŹ ,EVENDEÂŹ 4ALENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ 6LAAMS "RABANTÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ!NTWERPENÂŹ ENÂŹ ,IMBURGÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ "RUSSELSÂŹ 'EWESTÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹENÂŹKLEINEÂŹGIPSKARTONWERKENÂŹ/OST ÂŹENÂŹ7EST 6LAANDERENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 'IPSKARTONWERKEN ÂŹ VERLAAGDEÂŹPLAFONDSÂŹENÂŹPLEISTERWERKENÂŹ6LAAMS "RABANT ÂŹ 6LAAMS "RABANT ÂŹ !NTWERPENÂŹ ENÂŹ ,IMBURG ÂŹ"RUSSELSÂŹ'EWEST ÂŹ/OST ÂŹENÂŹ7EST 6LAANDEren. ÂŹ:IEÂŹ3CHRIJN ÂŹENÂŹMEUBELWERKENÂŹ#&$ 14 maart. — HOEILAART. 2EALISATIEÂŹVANÂŹÂŹSOCIALEÂŹ HUURAPPARTEMENTENÂŹMETÂŹEENÂŹHALFONDERGRONDSEÂŹ PARKINGÂŹENÂŹDEÂŹBIJBEHORENDEÂŹINFRASTRUCTUURWERKEN ÂŹ0ALOKERÂŹTEÂŹ(/%),!!24 POSTELMANS-FREDERIX NV, Commelo 8, 3580 Beringen, 1.319.104,68 euro; De Peuter NV, 2200 Herentals, 1.366.908,25 euro; Meekers Bouwbedrijf NV, 3700 Tongeren, 1.369.715,14 euro; Keppens NV, 1785 Merchtem, 1.403.503,81 euro; DSV NV, 3200 Aarschot, 1.736.223,13 euro.ÂŹ#'"( 14 maart. — KAPELLE-OP-DEN-BOS. Renovatie ENÂŹ UITBREIDINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ 'EMEENTELIJKEÂŹ +LEUTERSCHOOLÂŹgTÂŹ+IEZELTJEÂŹINÂŹ+APELLE OP DEN "OSÂŹRUWBOUW ÂŹSTABILITEIT ÂŹTECHNIEKEN ÂŹAFWERKINGÂŹÂŹOMGEVINGSWERKEN ÂŹ /UDSTRIJDERSSTRAATÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ +APELLE OP DEN "OS BUILDING & PARTNERS NV, Everselstraat 141, 3580 Beringen, 1.555.876,16 euro; Brebuild NV, 2030 Antwerpen 3, 1.666.700,00 euro; Vandezande Bouwbedrijf NV, 3050 Oud-Heverlee, 1.698.491,03 euro; August Van Cauter NV, 2870 Breendonk, 1.711.296,79 euro; Sogiaf NV, 2550 Kontich, 1.751.908,84 euro; FlorĂŠ Bouwbedrijf NV, 9120 Melsele, 1.845.000,00 euro; Alpas NV, 9200 Dendermonde, 1.920.260,00 euro.ÂŹ#'71

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN 11 sept. 2013. — OVERIJSE. WPC Venusberg: renovatie waterproductiecentrum en plaatsen van een aktiefkoolďŹ lter te OVERIJSE. — LARECO NV, Puursesteenweg(BOR) 384, 2880 Bornem: 271.423,29 euro.ÂŹ#'F6


VLA AMS-BRABANT 20 sept. 2013. — MELKWEZER. Project Dorpskern, Dorpsstraat 73 te MELKWEZER: nieuwbouw van 18 sociale huurwoningen + ondergrondse parkeergarage. — HEMAR CONSTRUCT NV, Heuvelstraat 30C, 3840 Borgloon: 2.549.911,73 euro.#(D 25 sept. 2013. — MERCHTEM. Vervangen van ramen langsheen de Marktstraat. — :IE)*ZER ENMETAALWERKEN#'F7  DEC  — HEVERLEE. Renovatie pomppaviljoen + sloop behandelingsstation site Abdijpark, Abdijstraat 9 te HEVERLEE. — DSV NV, Ter Heidelaan 69, 3200 Aarschot: 254.669,47 euro.#'G

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen 10 april. — LEUVEN. Regaschool - Zachte vloeren. (o/ cat. D25, kl. 1) NR Ps#XX$ 10 april. — LEUVEN. Regaschool - Harde vloeren & muurtegels. (o/cat. D10, kl. 1) NR Ps#X&0

Dak- en torenwerken Aanbestedingen �25 april. — KESSEL-LO. Renovatie van daken en achtergevel hoofdgebouw. (o/cat. D1 en o/cat. D8, D12

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — HEVERLEE. Q0277 - RaamovereenKOMSTÂŹ VOORÂŹ SCHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ VOORÂŹ DIVERSEÂŹ GEBOUWENÂŹ VANÂŹ LEDENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ ASSOCIATIEÂŹ +5ÂŹ ,EUVEN ÂŹ #ENTRUMÂŹ VOORÂŹ ,EVENDEÂŹ 4ALENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ 6LAAMS "RABANTÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ!NTWERPENÂŹ ENÂŹ ,IMBURGÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ "RUSSELSÂŹ 'EWESTÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 3CHRIJNWERKERIJÂŹ ENÂŹ KLEINEÂŹ GIPSKARTONWERKENÂŹ /OST ÂŹ ENÂŹ 7EST 6LAANDERENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ :ÂŹ 'IPSKARTONWERKEN ÂŹ VERLAAGDEÂŹ PLAFONDSÂŹ ENÂŹ PLEISTERWERKENÂŹ 6LAAMS "RABANT ÂŹ 6LAAMS "RABANT ÂŹ !NTWERPENÂŹ ENÂŹ ,IMBURG ÂŹ "RUSSELSÂŹ 'EWEST ÂŹ /OST ÂŹ ENÂŹ 7EST 6LAANDEREN Tureluren BVBA, 3560 Lummen; Biesmans BVBA, 3560 Lummen; Houben NV, 3500 Hasselt; Poels Romain NV, 3545 Halen; Renotec NV, 2440 Geel; Wycor NV, 9230 Wetteren; Veldeman BVBA, 9200 Dendermonde; BMP, 3580 Beringen; Group Willems BVBA, 3384 Attenrode; Cattebeke Pol BVBA, 8501 Heule; Buyse BVBA, 9160 Lokeren; Celdekor Bvba, 3294 Molenstede.ÂŹ#&$

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 17 april. — TERVUREN. Elektrische installatie voor uitbreiding van seniorencentrum ZoniÍn: wijziging erkenningsklasse. (o/cat. P1, kl. 4) NR Ps#ZM4 28 april. — LEUVEN. Plaatsen van ETCS uitrusting langsheen de L2. (o/cat. P2, kl. 5) NR Ps#$..

en D21) :IEÂŹ!LGEMENEÂŹBOUWWERKENÂŹ#'+

)NFORMATIE — LEUVEN. Leveren en plaatsen van feestverlichting. NR Ps#$&*

Uitslagen - openingen

Uitslagen - openingen

JAN— VILVOORDE. $AKWERKEN $"3/ 'ROENSTRAATTE6),6//2$% VAN HOVE NV, 9810 Eke, 118.027,03 euro; Zolderse Dakasfaltwerken Ponet NV, 3550 Heusden-Zolder, 119.807,88 euro; Asphaltco, 120.951,25 euro; EGD NV, 3560 Lummen, 125.410,51 euro; CrabbÊ Dakwerken NV, 3440 Zoutleeuw, 128.514,10 euro; Ramast Bouw NV, 3190 Boortmeerbeek, 136.600,53 euro; Dekkers NV, 2660 Hoboken, 137.686,35 euro; Goetinck Algemene Bouwonderneming NV, 8000 Brugge, 144.720,84 euro; Limburgse IndustriÍle Dakwerken NV, 3800 Sint-Truiden, 145.939,92 euro; De Vos Petrus & Zoon Bvba, 9400 Ninove, 156.912,80 euro.#'YY

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JAN  — VILVOORDE. Dakwerken, DBSO, Groenstraat 260 te 1800 VILVOORDE. — VAN HOVE NV, 9810 Eke: 118.027,03 euro.#'&

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 1 april. — SINT-GENESIUS-RODE. Vast meubilair (inclusief kitchenettes), rusthuis De Groene Linde. (o/cat. D5, kl. 4) NR Ps#VFZ

7 maart. — NEERIJSE. Uitbreiding en verbouWING VAN DE 6RIJE "ASISSCHOOL $E "OLSTER  $ORPSSTRAAT .EERIJSE PERCEELELEKTROTECHNISCHEUITRUSTING EK GROUP BVBA, 3550 Heusden, 118.147,07 euro; Mamoco BVBA, 3740 Beverst, 119.961,80 euro; Nuyts Electriciteitswerken NV, 2490 Balen, 120.670,67 euro; K & F BVBA, 2250 Olen, 120.957,97 euro; Electro Geukens NV, 3945 Ham, 123.992,80 euro; Calorec BVBA, 3360 Korbeek-Lo, 132.124,20 euro; Electro Corbeels NV, 3220 Holsbeek, 134.283,64 euro; Tevean NV, 9060 Zelzate, 143.988,21 euro.#'6&

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 17 april. — TERVUREN. Liften voor de uitbreiding van seniorencentrum ZoniÍn. (o/cat. N1, kl. 1) NR Ps #ZM"

Uitslagen - openingen 7 maart. — NEERIJSE. Uitbreiding en verbouWING VAN DE 6RIJE "ASISSCHOOL $E "OLSTER  $ORPSSTRAAT .EERIJSE PERCEELLIFT Thyssenkrupp Liften NV, 1130 Haren; Schindler NV, 1060 Sint-Gillis.#'6R

21 maar t 2014

48

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN FEBR— BERTEM. Pompstation Het Bies te BERTEM. De opdracht heeft tot doel het installeren van de elektromechanische uitrusting van ÊÊn pompstation. Dit omvat hoofdzakelijk de volgende werken: leveren, monteren, in dienst stellen en bijstand verlenen tijdens de proefperiode van de elektromechanische uitrusting van een pompstation; op eigen kosten herstellen van alle gebreken die zich voordoen tot het einde van de waarborgperiode. — : geannuleerd.#'GH

Centrale verwarming Aanbestedingen 26 maart. — VILVOORDE. Gereedschap en wisselstukken, reparatie en aanverwante diensten voor (gewone en EMC) shelters en airco. NR Ps#W+ 2 april. — HEVERLEE. Diversen V.V.K. (proces koelwatersystemen), Nieuwbouw hotellabo nanotechnologie gebouw 492-41 - Corelab 1B. (o/cat. D16 of D17, kl. 2) NR Ps#Z,N 7 april. — HEVERLEE. Vervangen ketel in gebouw 49321; Instituut Natuurkunde Navorsing. (o/cat. D17, kl. 1) NR Ps#"3T 14 april. — LEUVEN. Technieken gebouw voor nieuwbouw Rega-Instituut: Elektriciteit - Hoogspanning en hoofdborden - V.V.K. - Fluïda & Sanitair - 9C: Speciale gassen. (o/cat. D of D18, kl. 8) NR Ps#$"D 16 april. — LEUVEN. #&M. AFDELING I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

KU Leuven, Directie Technische diensten Ter attentie van: Aankoop van Werken Technische diensten W. de Croylaan 56 bus 5570 3001, Heverlee, BE Tel. +32 16322081 Fax +32 16322982 Type opdracht: WERKEN. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Andere KU Leuven, Directie Technische diensten, W. de Croylaan 56 bus 5570, 3001, Heverlee, BE. Contactpersoon: K. Grandjean. Tel: +32 16379878. Fax: +32 16322982. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst Universiteit I.3) Hoofdactiviteit Onderwijs. AFDELING II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: TD/045.644 - Perceel 8B: centrale verwarming II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken (werken) Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: LEUVEN NUTS code: BE242 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: De aankondiging betreft een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: W7998 - Renovatie stookplaats in gebouw 108-01, Van Den Heuvelinstituut, Dekenstraat 2, 3000 Leuven / Perceel 8B: centrale verwarming. II.1.6) CPV - classiďŹ catie: Hoofdopdracht:


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Hoofdcategorie: 45331100 II.1.8) Percelen: Neen. II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: Neen. AFDELING III. Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische informatie III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Erkenning: cat. D17, klasse 2 AFDELING IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: TD/045.644. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten: Zijn bestekken gratis ? Neen Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: Prijs: 40 EUR. Betalingstermijnen en methode: Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag. Het bestek, de meetstaat en de plannen kunnen gratis online geraadpleegd worden op www.kuleuven.be/ overheidsopdrachten. De papieren versie van het volledige bestek, inclusief plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 30,00 euro. De papieren versie van de plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 10,00 euro. IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: Datum: 16/04/2014, Tijdstip: 17:00 IV.3.5) Datum van verzending van uitnodiging tot het indienen van een offerte of deelneming aan geselecteerde kandidaten: . IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00691926/2014003575 Uitvoeringstermijn: 26 werkdagen VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 11/03/2014 8722-1ÂŹ#'SB

VLA AMS-BRABANT

Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Andere OCMW Sint-Pieters-Leeuw, Fabriekstraat 1b, 1601, Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek), BE.Contactpersoon: de heer P. Bosmans, secretaris. Tel: +32 23710347. E-mail: patrick.bosmans@ocmwspl.be I.2) Soort aanbestedende dienst FinanciĂŤle instelling I.3) Hoofdactiviteit Economische en ďŹ nanciĂŤle zaken, I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen. AFDELING II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: OCMW Sint-Pieters-Leeuw: Woonzorgcentrum Zilverlinde - Perceel 5: Koeling en Gebouwbeheersysteem II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken (werken) Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Welzijnsweg 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw NUTS code: BE24 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: De aankondiging betreft een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: OCMW Sint-Pieters-Leeuw: Woonzorgcentrum Zilverlinde Perceel 5: Koeling en gebouwbeheersysteem. II.1.6) CPV - classiďŹ catie: Hoofdopdracht: Hoofdcategorie: 45331230 II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten: Ja

II.1.8) Percelen: Neen. II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: Neen. AFDELING III. Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische informatie III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5% van het toewijzingsbedrag met een minimum van 1.240,00 euro - zie artikel 25 - 30 (AUR): Borgtocht. III.1.2) Belangrijkste ďŹ nancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: zie bestek L676/5. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund: zie bestek L676/5. III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie bestek L676/5 III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: zie bestek L676/5 III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Klasse 2 - ondercategorie D18 AFDELING IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: L676/5. IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten:

P373-2-1/4

17 april. — TERVUREN. Uitbreiding seniorencentrum ZoniÍn: HVAC: Ipv klasse 4 moet dit klasse 5 zijn.. (o/cat. D17 en D18, kl. 5) NR Ps#ZR9

�24 april. — SINT-PIETERS-LEEUW. #' AFDELING I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

BelďŹ us Bank nv Contactpunt(en): de heer Frans Windey Pachecolaan 44 1000, Brussel, BE Tel. +32 22223946 Fax +32 22223368 Type opdracht: Werken. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Andere Studiebureau WJ & MC Van Campenhout nv, Nieuwelaan 123, 1853, Strombeek-Bever, BE. Contactpunt(en): M. Van Campenhout, Ir. Arch., Tel: +32 22630060. Email: info@v-c.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Andere Studiebureau WJ & MC Van Campenhout nv, Nieuwelaan 123, 1853, Strombeek-Bever, BE. Contactpunt(en): M. Van Campenhout, Ir. Arch., Tel: +32 22630060. Email: info@v-c.be

VANLOMMEL NV verhuurt: 120M grader met blad 3.60m & duwblad Uitgerust met: GPS / Total Station / Tracer / GPRS Tel.: Jo: 0475 23 59 00 - Nadia: 0475 58 94 40 21 maar t 2014

49


VLA AMS-BRABANT Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 23/04/2014, Tijdstip: 17:00. Zijn bestekken gratis ? Neen Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: Prijs: 85 EUR. Betalingstermijnen en methode: Dossiers zijn te bekomen bij Studiebureau WJ & MC Van Campenhout nv, Nieuwelaan 123 te 1853 Strombeek-Bever door storting van 85,00 euro (incl. BTW) op rekeningnummer BE53 2100 4808 3053 met vermelding WZC Zilverlinde - perceel 5. IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: Datum: 24/04/2014, Tijdstip: 11:30 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Aantal dagen: 90. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/04/2014, Tijdstip: 11:30, Plaats: OCMW Sint-Pieters-Leeuw, Raadzaal Administratief Centrum Hemelrijck, Fabriekstraat 1b, 1601 Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek). VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00671589/2014003988 De uitvoeringstermijn bedraagt 65 werkdagen. VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 13/03/2014 8733-1ÂŹ#'X(

Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — MEISE. 6ERBOUWINGÂŹ ACADEMIEÂŹ VOORÂŹ MUZISCHEÂŹ KUNSTEN ÂŹ "RUSSELSESTEENWEGÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ-EISE ÂŹLOTENÂŹÂŹÂŹÂŹSANITAIRÂŹÂŹ(6!# CELCIO BVBA, Watlingtonstraat 1, 9000 Gent, 275.682,83 euro btw excl.; De Kock BVBA, 2470 Retie, 380.877,60 euro btw excl.; Jaspers BVBA, 3530 Houthalen, 418.049,48 euro btw excl.; Gezel II NV, 9255 Buggenhout, 581.472,13 euro btw incl..ÂŹ#'W 7 maart. — NEERIJSE. Uitbreiding en verbouWINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ 6RIJEÂŹ "ASISSCHOOLÂŹ $EÂŹ "OLSTER ÂŹ $ORPSSTRAATÂŹ ÂŹ ÂŹ .EERIJSE ÂŹ PERCEELÂŹ #6ÂŹ ENÂŹ ventilatie. CALOREC BVBA, Kasteelstraat 21A, 3360 KorbeekLo, 193.468,00 euro; Jaspers BVBA, 3530 Houthalen, 231.419,00 euro.ÂŹ#'6Y 11 maart. — AARSCHOT. 3TUDIEÂŹ Ă?NÂŹ UITVOERINGÂŹ VANÂŹHETÂŹPERCEELÂŹKOELINGÂŹINÂŹHETÂŹKANTOORGEDEELTEÂŹ VANÂŹ HETÂŹ POLYVALENTÂŹ GEBOUWÂŹ ! ÂŹ .IEUWLANDLAANÂŹÂŹTEÂŹÂŹ!!23#(/4 Van Laeken, 3800 Aalst (Limburg); IVV Technieken BVBA, 3600 Genk; Cogama NV, 2250 Olen; Bumaco Koeltechniek bvba, 3110 Rotselaar.ÂŹ#&46

Sanitaire werken

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 7 maart. — NEERIJSE. Uitbreiding en verbouWING VAN DE 6RIJE "ASISSCHOOL $E "OLSTER  $ORPSSTRAAT .EERIJSE PERCEELSANITAIRE UITRUSTINGENBRANDBESTRIJDING VERSCHUEREN & ZONEN BVBA, Slachthuisstraat 40, 2300 Turnhout, 76.544,10 euro; Varosan BVBA, 2590 Berlaar, 81.501,25 euro.#&4

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 25 maart. — STEENOKKERZEEL. RepatriÍringscentrum - Herstellen buitenschrijnwerk in woonentiteiten. (cat. D, o/cat. D20, kl. 1) NR Ps#XFM 27 maart. — HOLSBEEK. Terugkeercentrum De Vunt: plaatsen van omheining en poorten. NR Ps#Z(31 maart. — HEVERLEE. W7915 - Plaatsen zonwering - Monitoraten. (o/cat. D20, kl. 1) NR Ps#ZKD 8 april. — ERPS-KWERPS. Vervangingsnieuwbouw van woon- en zorgcentrum: buitenschrijnwerk fase b: wijziging openingsuur. (o/cat. D20, kl. 4)  NR P s #XW0 8 april. — ERPS-KWERPS. Vervangingsnieuwbouw van woon- en zorgcentrum: buitenschrijnwerk. (o/cat. D20, kl. 4) NR Ps#X&Z

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 25 sept. 2013. — MERCHTEM. Vervangen van ramen langsheen de Marktstraat. — DE RIDDER M. NV, Kriekenstraat 35, 2520 Ranst: 84.907,00 euro.#'F7

Materieel - machines Aanbestedingen 25 maart. — HEVERLEE. Offshore windturbine transformator voor testing en onderzoek. NR Ps#SZ 26 maart. — VILVOORDE. Gereedschap en wisselstukken, reparatie en aanverwante diensten voor (gewone en EMC) shelters en airco. NR Ps#W+ 27 maart. — WEZEMBEEK-OPPEM. Aankopen van een bandenkraan met onderhoudscontract.  NR P s #VS+ 1 april. — TIENEN. Leasing op lange termijn van personenwagens. NR Ps#XT+ 4 april. — AARSCHOT. DIA/14-PG-01.  NR P s #Z*W 4 april. — HOEILAART. Aankoop gemeentebus. nr.10Ps#"#.

Aanbestedingen

11 april. — SINT-PIETERS-LEEUW. Aankoop van een veegmachine. NR Ps#$4

2 april. — HEVERLEE. Diversen V.V.K. (proces koelwa-

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER 0%54)% (48 maanden). Raming zonder btw tussen 235000.00 en 240000.00 EUR. Bestek nr. MRMPI/S-14IS804-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent.Dethier@mil. be.#'T.

tersystemen), Nieuwbouw hotellabo nanotechnologie gebouw 492-41 - Corelab 1B. (o/cat. D16 of D17, kl. 2) NR Ps#Z,N 17 april. — TERVUREN. Sanitair voor de uitbreiding van seniorencentrum ZoniÍn: wijziging erkenningsklasse. (o/ cat. D16, kl. 3) NR Ps#ZQM

Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — MEISE. 6ERBOUWINGÂŹ ACADEMIEÂŹ VOORÂŹ MUZISCHEÂŹ KUNSTEN ÂŹ "RUSSELSESTEENWEGÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ-EISE ÂŹLOTENÂŹÂŹÂŹÂŹSANITAIRÂŹÂŹ(6!#ÂŹÂŹ:IEÂŹ #ENTRALEÂŹVERWARMINGÂŹ#'W

21 maar t 2014

50

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — MEISE. Aankoop van een vrachtwagen met laadkraan en containersysteem. — : geannuleerd.#&7 DECIPVDEC— HALLE. Herinrichting en aankoop speeltoestellen, Speelplein De Bres, Monseigneur Senciestraat. — YALP.#(Y

Verschillende Aanbestedingen �7 april. — HEVERLEE. #'XS AFDELING I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

KU Leuven, Directie Technische diensten Ter attentie van: Aankoop van Werken Technische diensten W. de Croylaan 56 bus 5570 3001, Heverlee, BE Tel. +32 16322081 Fax +32 16322982 Type opdracht: DIENSTEN. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Andere KU Leuven, Directie Technische diensten, W. de Croylaan 56 bus 5570, 3001, Heverlee, BE. Contactpersoon: G. Liekens. Tel: +32 16322031. Fax: +32 16322982. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst Universiteit I.3) Hoofdactiviteit Onderwijs. AFDELING II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: TD/045.826 - Schoonmaak na werken II.1.2) Type opdracht (diensten): 14. Belangrijkste plaats van de diensten: Leuven + Heverlee NUTS code: BE242 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: De aankondiging betreft de opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Looptijd van de raamovereenkomst in jaar/jaren: 4. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Q0286 - Raamovereenkomst voor schoonmaak na werken van diverse gebouwen KU Leuven. II.1.6) CPV - classiďŹ catie: Hoofdopdracht: Hoofdcategorie: 90910000 II.1.8) Percelen: Neen. II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: Neen. AFDELING III. Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische informatie III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek AFDELING IV. Procedure


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten: Zijn bestekken gratis ? Neen Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: Betalingstermijnen en methode: Afhaling: dossier te verkrijgen 24 uren na telefonische aanvraag. Het bestek, de meetstaat en de plannen kunnen gratis online geraadpleegd worden op www.kuleuven.be/ overheidsopdrachten. De papieren versie van het volledige bestek, inclusief plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 50,00 euro. De papieren versie van de plannen kan aangekocht worden tegen de kostprijs van 30,00 euro. IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: Datum: 07/04/2014, Tijdstip: 17:00 IV.3.5) Datum van verzending van uitnodiging tot het indienen van een offerte of deelneming aan geselecteerde kandidaten: . IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00691926/2014004212 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 14/03/2014 8732-1ÂŹ#'XZ

Verkopingen Aanbestedingen �18 april. — Te 12 u., MRMP-SDV Verkoopdienst,

Eversestraat 1 te 1140 Evere, VERKOOPÂŹ VANÂŹ ÂŹ PERCELENÂŹVOERTUIGENÂŹINÂŹ0EUTIE ÂŹTOEBEHORENDÂŹAANÂŹ$EFENSIE Bestek nr. SDV-20145701-F56_0 te bekomen bij MRMP-SDV Verkoopdienst, Vandevenne Didier Vincent, tel. 02 701 40 63, fax 02 701 67 11, e-mail: didier.vandevenne@mil.be. Voor aanvullende info en/of toelichting betreffende de verkoopprocedure en/of de toestand & karakteristieken van de voertuigen: cfr: website www. mil.be/sales.ÂŹÂŹ#'R*

Beplantingswerken Aanbestedingen 31 maart. — VLEZENBEEK. Kasteeldomein Horst - inrichtingswerken Luttelkolen: wijzigingsbericht. (o/cat. C3, G3, kl. 1) NR Ps#YNN 10 april. — OPWIJK. Uitvoering van natuur- en landschapsbeheer. (o/cat. G3, kl. 1) NR Ps##M$ 15 april. — VILVOORDE. Omgevingswerken bij nieuwbouw, KTA "De Brug". (o/cat. C, G, G3, kl. 3) nr.10Ps##9, 23 april. — VLEZENBEEK. Parkonderhoud domein Groenenberg. NR Ps#&RP

VLA AMS-BRABANT EEN DIENST TOT UW DIENST! SINDS 1979 ! Z.I. DE SAUVENIĂˆRE Rue des Praules 3 5030 Gembloux tel.: 081 62 75 50 fax: 081 62 75 15 info@belmaco.be www.belmaco.be since 1979

Commercieel Afgevaardigde: Manu DE MEESTER 0499/ 05 94 74

Â?24 april. — KAPELLEN (BT.). Wegen- en rioleringswerken in de Hoogboomsteenweg. (cat. C en G, kl. 3) :IEÂŹ7EG ÂŹENÂŹRIOOLWERKENÂŹ#'PM Uitslagen - openingen 14 maart. — DIEST. !FKOPPELINGSWERKENÂŹ ÂŹ ENÂŹ ÂŹ DEELOPDRACHTÂŹ ÂŹ ,EIGRACHTSTRAAT 7EIDESTRAATÂŹ ENÂŹ PRIVAATWEGÂŹ DEELOPDRACHTÂŹ ÂŹ ,ANGESTRAATÂŹ ENÂŹ -EILRIJKÂŹ TEÂŹ ÂŹ$)%34ÂŹÂŹ:IEÂŹ7EG ÂŹENÂŹRIOOLWERKENÂŹ#'#"

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen 24 april. — LEUVEN. Revisie en/of herstelling van afsluiters en appendages van het pijpleidingennet. nr.10Ps##DS

Waterbouwwerken Aanbestedingen 25 maart. — SINT-GENESIUS-RODE. Erosiebestrijdende maatregelen wijk IJsvogellaan. (cat. B, kl. 2) nr.8-p.116 s#XR 14 april. — LUBBEEK. Uitvoering erosiebestrijdingswerken Gellenberg. (cat. B, kl. 1) NR Ps#$R#

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 25 maart. — GRIMBERGEN. Afkoppelingswerken op privÊdomein - Benedestraat. (cat. C, kl. 2) nr.11-p.68 s#&SP

23 april. — GAASBEEK. Parkonderhoud kasteeldomein Gaasbeek. NR Ps#&RD

27 maart. — DIEST. Afschaffen van overweg 82A. (cat. C, kl. 1) NR Ps#Y*8

Grondwerken

27 maart. — HERENT. Plaatselijke herstellingen aan asfalt- en betonwegen, ďŹ etspaden. (cat. C, kl. 2) nr.9-p.71 sÂŹ#Z'

Aanbestedingen 25 maart. — SINT-GENESIUS-RODE. Erosiebestrijdende maatregelen wijk IJsvogellaan. (cat. B, kl. 2) nr.8-p.116 s#XR 2 april. — LEUVEN. Bouwrijp maken & andere voorbereidende werken, UZ Leuven, Campus Gasthuisberg. (cat. G, kl. 4) NR Ps#ZPC 15 april. — VILVOORDE. Omgevingswerken bij nieuwbouw, KTA "De Brug". (o/cat. C, G, G3, kl. 3) nr.10Ps##9,

Â?28 maart. — Te 9 u., AquaďŹ n nv, Dijkstraat 8, 2960 Aartselaar, AFKOPPELINGÂŹ ONVERHARDEÂŹ OPPERVLAKTENÂŹ 2UMSDORPÂŹ ÂŹ ,ANDEN (180 wd.). Bestek nr. AQFINFRA-22459lot1-F02_1 prijs 320.00 EUR. Prijs inclusief BTW en verzendingskosten. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaandelijke overschrijving op bankrekeningnr. BE74 3751 0084 3707 van Tractebel Engineering N.V., Ilgatlaan 23, 3500 Hasselt, contactpersoon: receptioniste, tel. 011/28.87.00, fax. 011/28.87.34, mail: info@technumtractebel.be met vermelding van 'Landen-Rumsdorp21 maar t 2014

51

P188-2-1/4

naam aannemer' en BTW-nr. Ter inzage via de website van AquaďŹ n, www.aquaďŹ n.be. — Erk. o/cat. C1 of E1, kl. 5. RECHTZETTING 1. — TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: Wijzigingen in veiligheids-en gezondheidsplan. Nieuw veiligheids-en gezondheidsplan werd toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. RECHTZETTING 2. — TERECHTWIJZEND BERICHT NR.2 : Wijzigingen in meetstaat. Zie overzicht wijzigingen document TB2. Gelieve in uw offerte te vermelden dat u rekening heeft gehouden met de wijzigingen van dit TB. L.W. — De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#YK2 28 maart. — LEUVEN. Reinigen van rioolkolken. nr.9PÂŹsÂŹ#Y9G 28 maart. — DILBEEK. Herinrichting van de Alfons Gossetlaan. (cat. C, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YX'

Â?28 maart. — Te 10.30 u., AquaďŹ n NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, 0ROJECTÂŹÂŹ ÂŹ6ERBINDINGSRIOLERINGÂŹ -ESSELBROEKÂŹ ÂŹ 3CHERPENHEUVELÂŹ :ICHEMÂŹ WEGENISÂŹ ÂŹ ENÂŹ RIOLERINGSWERKENÂŹ INÂŹ DEÂŹ "RIELSTRAAT ÂŹ !MERSTRAAT ÂŹ (AMMEKENSSTRAAT ÂŹ /UDESTRAAT ÂŹ -OLIJKESTRAAT ÂŹ %IKEVELDSTRAAT ÂŹ 4ESTELTSEBAAN ÂŹ +ERKENDIJK ÂŹ %NGELENBERGÂŹ ENÂŹ 0ELGRIMSTRAATÂŹ TEÂŹ 3CHERPENHEUVELÂŹ :ICHEM (215 wd.). Bestek nr. AQFINFRA-20249lot1-F02_1 prijs 200,00 EUR. Incl. verzendingskosten en 21% BTW). De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen na voorafgaandelijke overschrijving van 200,00 EUR op BE16 0013 6943 4074 van Grontmij nv, Arenbergstraat 13/1 te 1000 Brussel, mevr. Marie Jeanne Claeys, Mail : Marie-Jeanne.Claeys@grontmij.be (met vermelding van BTW-nr. en dossiernummer Grontmij), ofwel kunnen ze worden afgehaald in de burelen van Grontmij NV, vestiging Brussel (tel. 02 383 06 40, fax 02 513 44 52, e-mail: info@grontmij.be) en ter inzage via de website van AquaďŹ n nv, www.aquaďŹ n.be — Erk. cat. C, kl. 8. RECHTZETTING 1. — TERECHTWIJZEND BERICHT NR.1: Veiligheids- en gezondheidsplan is toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. RECHTZETTING 2. — TERECHTWIJZEND BERICHT NR. 2 : Wijzigigingen in meetstaat en bestek. Zie bijgevoegde documenten TWB 2. Gelieve te vemelden op uw offerte dat u rekening heeft gehouden met de wijzigingen van TB nr. 2. L.W. — De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#XVS


VLA AMS-BRABANT 31 maart. — LEUVEN. Leveren en/of plaatsen van nietinwendig verlichte verticale signalisatie. (o/cat. C3, kl. 3) NR PÂŹsÂŹ#YMZ 31 maart. — VLEZENBEEK. Kasteeldomein Horst - inrichtingswerken Luttelkolen: wijzigingsbericht. (o/cat. C3, G3, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YNN 3 april. — HOEILAART. Uitvoeren van jaarlijkse wegmarkeringswerken. (o/cat. C3, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"3 11 april. — OUD-HEVERLEE. Herstellen betonplaten en herstellen voegen in beton- en asfaltverharding. (cat. C, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##&3 14 april. — LUBBEEK. Buitengewoon onderhoud ďŹ etspad Meenselstraat (Binkom). (cat. C, kl. 1) nr.11-p.68 sÂŹ#$NK 14 april. — LUBBEEK. Buitengewoon onderhoud wegen - dienstjaar 2014. (cat. C, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$Q0 15 april. — VILVOORDE. Omgevingswerken bij nieuwbouw, KTA "De Brug". (o/cat. C, G, G3, kl. 3) nr.10PÂŹsÂŹ##9, 16 april. — LENNIK. Lennik BSBO "Lentekind" - Omgevingsaanleg bij nieuwbouw. (cat. C en/of o/cat. G3, kl. 2) NR PÂŹsÂŹ#Y6*

�24 april. — Te 9.30 u., TMVW, Stropstraat 1 te 9000

Gent, UITVOERENÂŹ VANÂŹ RIOLERINGS ÂŹ ENÂŹ WEGENISWERKENÂŹ INÂŹ DEÂŹ +RAAIENBROEKSTRAATÂŹ OPÂŹ HETÂŹ GRONDGEBIEDÂŹVANÂŹDEÂŹGEMEENTEÂŹ$),"%%+ Bestek nr. TMVWDOM-040-10-036-Z-F05 prijs 50.00 EUR te bekomen tot 17/04/2014, 12 uur. De aanbestedingsdocumenten zijn te verkrijgen bij contante betaling of na voorafgaande overschrijving op rek. BE76 3200 6679 6795; BIC: BBRUBEBB van studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, tel. 03 889 12 12, fax. 03 889 64 68 met vermelding van “AB DOM-040-10-036-Z Het uitvoeren van wegenis- en riolerings-werken in de Kraaienbroekstraatâ€? en btw-nr. voor de prijs van â‚Ź 50,00 (incl. 6% btw), enkel digitaal te verkrijgen. (e-mail: jeroen.defrancq@talboom.be). Voor inlichtingen administratie bij: Patrick Rombaut, assistent Divisie Aankoop (patrick.rombaut@water-link.be; telefoon 09/242.57.33). Voor technische inlichtingen bij mevr. Mieke Puttemans, (e-mail: mieke.puttemans@water-link.be; tel. 09 242 57 03; gsm. 0478 78 31 56) of bij de ontwerper, studiebureau Talboom. Eventuele vragen i.v.m. deze opdracht, kunnen schriftelijk gesteld worden aan de Divisie Aankoop per fax op tel. 09 240 03 53 of via e-mail: aankoop.tmvw@ water-link.be. — Erk. o/cat. C1, kl. 3.ÂŹÂŹ#',G

Â?24 april. — Te 11 u., collegezaal van het administratief centrum Antwerpsesteenweg 130, 2950 Kapellen, WEGENÂŹ ENÂŹ RIOOLWERKENÂŹ INÂŹ DEÂŹ (OOGBOOMSTEENWEGÂŹ VANAFÂŹ DEÂŹ "OSDREEFÂŹ TOTÂŹ AANÂŹ DEÂŹ GEMEENTEGRENSÂŹ METÂŹ "RASSCHAATÂŹ ÂŹ 2ENOVATIEÂŹ VANÂŹ RIOOLSTELSELÂŹOPBRAAKÂŹENÂŹNIEUWEÂŹAANLEG ÂŹÂŹ6ERNIEUWENÂŹVANÂŹDEÂŹTOPLAAGÂŹASFALTÂŹRIJWEG ÂŹÂŹ)NBUIZENÂŹVANÂŹ BESTAANDEÂŹ GRACHTÂŹ ÂŹ!ANLEGÂŹ VANÂŹ lETSPADÂŹ INÂŹ ASFALTÂŹÂŹ +LEINSCHALIGÂŹ HERSTELÂŹ VANÂŹ ELEMENTENVERHARDINGENÂŹ UITGEBREIDEÂŹ FASERINGÂŹ VANÂŹ TOEPASSINGÂŹ OPÂŹ DEÂŹ WERKEN (aanvang: 01/08/2014; voltooiing: 19/12/2014). Bestek nr. B12009.1 prijs 127.15 EUR te bekomen tot 21/04/2014, 12 uur. De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, kunnen uitsluitend worden bekomen bij het Studiebureau RA infra BVBA, mits voorafgaandelijke storting op de rekeningnummer IBAN BE93 0688 9048 3467 - BIC GKCCBEBB ten name van RA infra BVBA. Na storting van de kosten voor het aanbestedingsdossier gelieve bewijs van betaling en adres voor aevering door te geven via email (k.rosius@rainfra.be ) of telefoon (Kobe Rosius 0478/944.772). (tel. 0478 94 47 72). — Erk. cat. C en G, kl. 3.ÂŹÂŹ#'PM

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Â?24 april. — Te 14 u., Gemeentehuis De Kouter te Herent, Spoorwegstraat 6, zaal Bovenberg, aanleg van WEGENISÂŹENÂŹAFGEKOPPELDEÂŹRIOLERINGENÂŹINÂŹEENÂŹVERKAVELINGÂŹINÂŹDEÂŹ4WEEBRUGGENSTRAATÂŹTEÂŹ(ERENT (60 dagen). Raming zonder btw 135000 EUR. Bestek nr. 4210 prijs 90 EUR te bekomen tot 18/04/2014. Overschrijving naar rekening BE24 4310 6159 2138 met BIC KREDBEBB referentie bestek nr. 4210, vermelding BTW nr. en email adres aannemer. (tel. +16 853020, fax +16 853160, e-mail: jos.nys@herent.be). — Erk. cat. C, kl. 2.ÂŹÂŹ#&1J Â?28 april. — KORTENBERG. ÂŹ#'1 Gemeente Kortenberg 28 april 2014 - te 11.00 uur in zaal Hensmans van het Administratief Centrum, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, optimaliseren HST-ďŹ etsroute Kortenberg. Bestek nr. OW 2013 D10 te bekomen in het administratief centrum (tel. 02/755 22 73, fax 02/755 22 71, e-mail: leen.ceuppens@kortenberg.be). 8735-2ÂŹ#'1,

Â?5 mei. — Te 11 u., Intercommunale Interrand, J.B. Charlierlaan 78 te 1560 Hoeilaart, uitbreiding CONTAINERPARKÂŹ /VERIJSEÂŹ !ANLEGÂŹ BETONVERHARDING ÂŹ RIOLERING ÂŹ PLAATSENÂŹ AFSLUITING ÂŹ ENZÂŹ ÂŹ #ONTAINERPARKÂŹ /VERIJSE ÂŹ 4ERHULPSESTEENWEGÂŹ (65 dagen). Raming zonder btw 373641 EUR. Bestek nr. IB TEN2010.012.2 prijs 50.00 EUR te bekomen tot 25/04/2014 bij Interleuven, Brouwerstraat 6, 3000 Leuven (voorafgaandelijke betaling op rek. nr. 0910006374-01 van Interleuven met vermelding: Dossier uitbreiding containerpark Overijse + uw BTW nummer. Inlichtingen bij Interleuven, Eddy Vissenaekens, Brouwerstraat 6, 3000 Leuven, tel. 016 28 42 30, fax 016 20 42 36, e-mail: eddy.vissenaekens@interleuven.be). — Erk. cat. C, kl. 3.ÂŹÂŹ#($ Uitslagen - openingen 11 maart. — STEENOKKERZEEL. 2AAMCONTRACTÂŹ ONDERHOUDÂŹ VANÂŹ WEGVERHARDINGEN ÂŹ VOET ÂŹ ENÂŹ lETSPADENÂŹ BTW niet inbegrepen. STRABO WEGENBOUW BVBA, Beigemsesteenweg 77, 1850 Grimbergen, 153.568,00 euro; Van Hoeyveld BVBA, 3190 Boortmeerbeek, 174.278,35 euro; Keereman BVBA, 9120 Beveren, 196.823,90 euro; Wawebo NV, 9170 Sint-Gillis-Waas, 221.836,61 euro; D'Hollander BVBA, 9190 Stekene, 223.665,00 euro; Viabuild NV, 2800 Mechelen, 226.210,02 euro; Janssens NV, 2610 Wilrijk, 229.396,25 euro; Hegrola NV, 2260 Westerlo, 244.637,45 euro; Van Hoorebeeck J. NV, 1861 Wolvertem, 245.584,00 euro; Has Dal BVBA, 9240 Zele, 270.921,00 euro; DSV NV, 3200 Aarschot, 274.247,47 euro; Dekempeneer NV, 1831 Diegem, 306.086,95 euro; Cocquyt A. BVBA, 9080 Beervelde, 323.922,00 euro.ÂŹ#' 14 maart. — DIEST. !FKOPPELINGSWERKENÂŹ ÂŹ ENÂŹ ÂŹ DEELOPDRACHTÂŹ ÂŹ ,EIGRACHTSTRAAT 7EIDESTRAATÂŹ ENÂŹ PRIVAATWEGÂŹ DEELOPDRACHTÂŹ ÂŹ ,ANGESTRAATÂŹ ENÂŹ -EILRIJKÂŹ TEÂŹ ÂŹ$)%34 Aquaenergia NV; Cofrax BVBA; DSV NV; Elta; Geeraerts B. Projects; Gemoco NV; Hegrola NV; Lareco NV; Sewer-Tec BVBA; Socalim NV; Vandebos Algemene Bouwonderneming NV; VanoprĂŠ BVBA; Van De Kreeke Wegenbouw NV.ÂŹ#'#" 14 maart. — HOEILAART. 2EALISATIEÂŹVANÂŹÂŹSOCIALEÂŹ HUURAPPARTEMENTENÂŹ METÂŹ EENÂŹ HALFONDERGRONDSEÂŹ PARKINGÂŹ ENÂŹ DEÂŹ BIJBEHORENDEÂŹ INFRASTRUCTUURWERKEN ÂŹ 0ALOKERÂŹ TEÂŹ (/%),!!24ÂŹ ÂŹ :IEÂŹ!LGEMENEÂŹ BOUWWERKENÂŹ#'"(

21 maar t 2014

52

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 20 aug. 2013. — WEZEMBEEK-OPPEM. Borstelen en opzuigen van vuil op de gemeentewegen tijdens de dienstjaren 2014 tot en met 2019. — JACOBS NV, Industrielaan 27, 2250 Olen: 65.440,80 euro. (excl. BTW).#'F3 19 nov. 2013. — OPWIJK. Project "Serviceats Kloosterstraat" te OPWIJK: wegen-, riolerings- en omgevingswerken. — GRONDWERKEN DE MOL BVBA, Bedrijvenlaan 28, 9080 Lochristi: 455.793,32 euro. #'$.  DEC  — TIELT-WINGE. VBR Keulestraat te TIELT-WINGE. — CARMANS NV, Sacramentstraat 40, 3560 Lummen: 749.378,47 euro.#&*S

Studieopdrachten Aanbestedingen 10 april. — ASSE. Landinrichtingsproject Vlaamse Rand: inrichtingsplan Molenbeek-Maalbeek: wandel- en ďŹ etsnetwerk. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##(& 18 april. — ZELLIK. Ontwerpen, uitbouwen en implementeren van een bedrijventerreinmanagement. nr.11PÂŹsÂŹ#$RN 23 april. — ASSE. Aanstelling opdrachthouder architectuuropdracht. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z'M 28 april. — HOEILAART. Aanstellen van een ontwerper voor de verbouwing van het station van Groenendaal. NR PÂŹsÂŹ#"8& 5 mei. — LEUVEN. Prins Regentplein architectuuropdracht. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$1.

�JUNI — Te 11 u., Haviland intercommunale igsv, Brusselsesteenweg 617 te 1731 Zellik, ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR DE OPROEP VOOR HET OPZETTEN VAN EEN SAMENWERKING VOOR DE COMMERCIELE ONTWIKKELING DOOR EEN PRIVATE PARTNER VAN EEN HOOGWAARDIG EN DUURZAAM BEDRIJVENTERREIN 7ESTRODE TE -EISE  "RUSSELSESTEENWEG    :ELLIK Referentienummer DIR-2014-SP te bekomen tot 28/05/2014 bij Haviland intercommunale igsv, Stephan Verwee (directeur), tel. 02 467 11 29, fax 02 466 49 81, e-mail: stephan.verwee@haviland.be.#'+P )NFORMATIE — WILSELE. Voorstudie: Project zwembadsite Wilsele - Putkapel. NR Ps##'J

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 26 nov. 2013. — DIEST. Versnelde onderhandelingsprocedure voor de opmaak van een masterplan en procesbegeleiding voor de herbestemming van de historische site 'citadel'. — MOP URBAN DESIGN, 8400 Oostende.#(X

Afval Aanbestedingen 31 maart. — LEUVEN. Leveren en ophalen van afvalcontainers. NR Ps#Y8B 9 april. — LONDERZEEL. Ophalen en verwerken van klein gevaarlijk afval, motorolie en frituuroliÍn en-vetten. ###"


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 7AALS "RABANT De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ĂŠĂŠn week vóór aanbestedingsdatum. Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 25 maart. — BOMAL (BT.). Vernieuwen van het raamwerk. (o/cat. D5, kl. 1) NR Ps#XW 26 maart. — AUTRE-EGLISE. Herstellen van de muur van de vroegere pastorie van Autre-Eglise. (o/cat. D1, kl. 2) NR Ps#XY' 2 april. — GREZ-DOICEAU. Restauratie van de steunmuur in de rue Jean-Baptiste Leblic. NR Ps#ZR

�7 april. — Te 14 u., RÊgie des Bâtiments - Wallonie

RÊgion Ouest, Rue Verte 11 te 7000 Mons, vooraanKONDIGINGVOORHETHERSTELLENVANDEBUITENTRAP  0ALAIS DE *USTICE )) TE .)*6%, Referentienummer WRO-2014/202224/16. Inlichtingen te bekomen bij RÊgie des Bâtiments - Wallonie RÊgion Ouest, Locmant Christiane Marcelle, e-mail: christiane.locmant@regiedesbatiments.be. L.W. — Verplicht plaatsbezoek.#'8

�9 april. — OTTIGNIES LLN. Technische koker en beddingen van de nieuwe onderhoudspost/train wash. (cat. E) :IE7EG ENRIOOLWERKEN#'B 11 april. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Aanpassen van het busstation. NR Ps#$V 15 april. — ITTRE. Vergroten en moderniseren van de lagere school. (cat. D, kl. 4) NR Ps#$&T 22 april. — LIMELETTE. Renovatie / uitbreiding van de gebouwen  A–P1–P3 . (cat. D, kl. 7) nr.9-p.73 s#Z(C

Â?23 april. — Te 11.30 u., CPAS de Chaumont-Gistoux, Rue Zaine 9 te 1325 Chaumont-Gistoux, uitbreiDINGÂŹ -#!% ÂŹ RUEÂŹ DUÂŹ -OULINÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ #HAUMONT 'ISTOUX ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ RUWBOUWÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ SANITAIR ÂŹ VERWARMINGÂŹ ENÂŹ VENTILATIEÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ ELEKTRICITEIT (aanvang: 04/08/2014; voltooiing: 05/12/2014). Bestek te bekomen tot 09/04/2014 bij Architecte Mathen t.a.v. Jean Christophe Mathen, tel. 010 65 59 52. L.W. — Plaatsbezoek verplicht.ÂŹÂŹ#'+" Â?23 april. — BRAINE-LE-CHĂ‚TEAU. Dakrenovatie van het gebouw met de secties A en B, Chemin Saint-Joseph. (cat. D8, kl. 2) :IEÂŹ$AK ÂŹENÂŹTORENWERKENÂŹ#'N" 28 april. — LA HULPE. Renovatie en uitbreiding van de club house. (cat. D, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$ZS 29 april. — VIRGINAL-SAMME. Synthetisch hockey terrein en ruwbouw van een gebouw voor de cafetaria,

WA ALS-BRABANT

concierge en kleedkamers. (cat. G, kl. 4; cat. D, kl. 4; cat. C, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&8

Â?5 mei. — Te 10.30 u., Directie Infrastructuur, District Zuid-Oost : Espace Solvay, 1, rue Ernest Solvay, 4000 Luik. Zaal 403 op 4de verdieping, DEÂŹWERKENÂŹOMVATTENÂŹVOORNAMELIJKÂŹDEÂŹBOUWÂŹVANÂŹDEÂŹGEBOUWENÂŹVANÂŹ HETÂŹ ONDERSTATIONÂŹ VANÂŹ /TTIGNIES ÂŹ DWZÂŹ ÂŹ DEÂŹ BOUWÂŹ VANÂŹEENÂŹMIDDENSPANNINGSGEBOUWÂŹ ÂŹDEÂŹBOUWÂŹVANÂŹ EENÂŹÂŹK6 GEBOUW (13 maanden). Bestek nr. I-AR. (TR)57/54/4/13/216 - TR 101345-F05_0 te bekomen bij TUC RAIL N.V., Design-Support Unit t.a.v. Isabelle Colmont, Fonsnylaan 39, 1060 Brussel, e-mail: ppcell@tucrail.be. — Erk. cat. D, kl. 5. L.W. — Een begeleid bezoek is verplicht. Praktische modaliteiten cf. "Clauses contractuelles gĂŠnĂŠrales" van het bestek. De eventuele vragen moeten gesteld worden via het forum "Vraag - Antwoord" op het adres van het kopersproďŹ el.ÂŹÂŹ#'H 6 mei. — SART-DAMES-AVELINES. Renovatie van het ontijzeringsstation. (cat. D, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##'C

Â?6 mei. — Te 11 u., Commune de Ittre, Rue Planchette 2 te 1460 Ittre, PROJECTÂŹ ÂŹ ÂŹ SPORTZAAL ÂŹ SPORTINFRASTRUCTUURÂŹ TEÂŹ 6)2').!, ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ BOUWENÂŹ SPORTZAALÂŹPERCEELÂŹÂŹSPECIALEÂŹTECHNIEKENÂŹPERCEELÂŹ ÂŹ VLOERBEKLEDINGÂŹ ENÂŹ SPORTINFRASTRUCTUURÂŹ BINNEN Bestek nr. CMP-CS/MPT-ISSVP2/2013 prijs Lot 1: 86 EUR - lot 2 : 56 EUR - lot 3 : 60 EUR (telkens btw excl.) te bekomen bij FP Architectes sc sprl, Monsieur StĂŠphane Faidherbe, Rue Vanderschrick 85, 1060 Bruxelles, tel. 02 648 96 01, fax 02 544 14 58, e-mail: faidherbe@fp-architecture.com, rek. BE84 068 8891 440 59 met opgave van project en lot nr.). — Erk. cat. D, kl. 5; cat. D, kl. 3; cat. D, kl. 1.ÂŹÂŹ#&:3 Uitslagen - openingen 11 maart. — NIJVEL. 2ENOVATIEÂŹVANÂŹDEÂŹ(3ÂŹCABINEÂŹINÂŹHETÂŹPARCÂŹDEÂŹLAÂŹ$ODAINE ÂŹ!VENUEÂŹJULESÂŹMATHIEUÂŹÂŹ:IEÂŹ%LEKTRICITEITSWERKENÂŹ#&6+

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JAN  — NIJVEL. Renovatie van de speciale technieken van het zwembad, Parc de la Dodaine avenue Jules Mathieu te NIJVEL. — COBARDI SA, Rue de la SidÊrurgie 2, 6031 Monceau-sur-Sambre.#(4 11 maart 2014. — NIJVEL. Renovatie van de HS-cabine in het parc de la Dodaine, avenue Jules Mathieu, perceel 1: ruwbouw: renovatie plat dak en plaatsen van sleuven in de toezichtkamers voor de zwembad bevoorrading; perceel 2: renovatie technische installaties. — : geannuleerd.#&*Z

Dak- en torenwerken Aanbestedingen �23 april. — Te 14 u., CF_MCF_AGI_Direction des

infrastructures administratives, du sport, de la santÊ et de l'aide à la jeunesse, Boulevard LÊopold II 44 te 1080 Brussel, DAKRENOVATIEVANHETGEBOUWMETDESECTIES!EN" #HEMIN3AINT *OSEPHTE"2!).% ,% #(Ž4%!5 Bestek nr. DIASSAJ-1223-2014-00427 te bekomen bij CF_MCF_AGI_Direction des infrastructures administratives, du sport, de la santÊ et de l'aide à la jeunesse, BLOCKHUYS CÊdric, graduÊ / Fonctionnaire dirigeant, tel. 02 413 21 44, fax 02 413 31 92, e-mail: cedric. blockhuys@cfwb.be. — Erk. cat. D8, kl. 2.#'N"

21 maar t 2014

53

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 24 maart. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Gedeeltelijk vervangen van het binnen- en buitenschrijnwerk in hout in het gebouw Pierre et Marie Currie. (o/cat. D5, kl. 2) nr.10Ps#"X( 25 maart. — BOMAL (BT.). Vernieuwen van het raamwerk. (o/cat. D5, kl. 1) NR Ps#XW

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 16 april. — NIJVEL. Buitenschilderwerken, Maison du Travail. (o/cat. D13, kl. 1) NR Ps#$.$

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 24 maart. — BRAINE-L'ALLEUD. Onderhoud van de branddetectie installaties en onderhoud van de rookafvoer. NR Ps#XZ 24 maart. — OTTIGNIES LLN. Vervangen en aanpassen van de brandalarm installatie. (o/cat. P1, kl. 1) nr.6Ps#TS0 2 april. — RAMILLIES. Verbeteringswerken aan het voetbalterrein Mont-St-AndrÊ: verlichting en balnetten. (o/cat. P1, kl. 1) NR Ps#Z'R 3 april. — OTTIGNIES LLN. Elektriciteitswerken lijn 161. (o/cat. P2, kl. 3) NR Ps#"XP

Â?7 april i.p.v. 28 maart. — Te 16 u., UniversitĂŠ catholique de Louvain, Place de l'UniversitĂŠ 1 te 1348 Louvain-la-Neuve, ONDERHANDELINGÂŹ ELEKTRICITEITSCONTROLEÂŹINÂŹACADEMISCHE ÂŹADMINISTRATIEVEÂŹENÂŹWETENSCHAPPELIJKEÂŹ GEBOUWENÂŹ VANÂŹ L5NIVERSITĂ?ÂŹ #ATHOLIQUEÂŹDEÂŹ,OUVAIN Bestek nr. UniversitĂŠ catholique de Louvain -X13.170.-F02 te bekomen tot 21/03/2014, 16 uur bij Gestion Technique du Patrimoine (GTPL), GTPL t.a.v. Nora CERESIAT, Avenue Georges LemaĂŽtre 2, 1348 Louvain-la-Neuve, tel. 010 47 89 00, fax 010 47 31 03, e-mail: nora.ceresiat@uclouvain.be. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd III.1.4) In plaats van Participation obligatoire Ă une visite de chantier. La date et l'heure de la visite sera conďŹ rmĂŠe après inscription par courriel Ă  secrĂŠtaire-gtpl@uclouvain.be, ou par tĂŠlĂŠphone au 010/47.89.00. A l'issue de la visite, une attestation de visite sera dĂŠlivrĂŠe aux participants. Cette attestation sera Ă  joindre, sous peine que celle-ci ne soit pas prise en considĂŠration par le pouvoir adjudicateur. Toe te voegen tekst Participation obligatoire Ă  une visite de chantier. Une visite est organisĂŠe au dĂŠpart de nos bureaux le 25/03/2014 de 10h Ă  12h30. A l'issue de la visite, une attestation de visite sera dĂŠlivrĂŠe aux participants. Cette attestation sera Ă  joindre Ă  l'offre, sous peine que celle-ci ne soit pas prise en considĂŠration par le pouvoir adjudicateur. VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.4) In plaats van 28/03/2014 16:00 Te lezen 07/04/2014 16:00.ÂŹÂŹ#$SQ


WA ALS-BRABANT 10 april. — WATERLOO. Periodieke controle van de elektrische installaties, gasinstallaties, heftoestellen en veiligheid: afgebroken. NR Ps##"2 11 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Restauratie van de geklasseerde hoeve van Hougoumont: elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 1) NR Ps#&B

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN �23 april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'+"

dienst, Vandevenne Didier Vincent, tel. 02 701 40 63, fax 02 701 67 11, e-mail: didier.vandevenne@mil.be.ÂŹÂŹ#'K&

Bouwmaterialen

Beplantingswerken

Aanbestedingen

Aanbestedingen

Â?23

8 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Leveren van bouwmaterialen. NR Ps#"3Y

9 april. — OTTIGNIES LLN. Maaien van het gras van de gemeenteperken en bermen. NR Ps##&

Grondwerken

Uitslagen - openingen

24 april. — WATERLOO. Leveren van materialen voor het herstellen van de rue ThÊophile Delbar: afgebroken. NR Ps##"'

april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'+"

11 maart. — NIJVEL. 2ENOVATIE VAN DE (3 CABINE IN HET PARC DE LA $ODAINE  !VENUE JULES MATHIEU BTW inbegrepen. MIGNONE SA, Rue Neuve 112, 7170 Manage, (lot 1) 70.399,00 euro; Sotrelco SA, 7110 Boussoit, (lot 1) 77.230,09 euro; Setip Belgium NV, 1082 Sint-AgathaBerchem, (lot 1) 107.395,84 euro; Collignon SA, 6997 ErezÊe, (lot 2) 223.245,00 euro; Nizet SA, 1348 Louvain-la-Neuve, (lot 2) 226.082,90 euro; Mignone SA, 7170 Manage, (lot 2) 283.471,26 euro; Putman NV, 1070 Anderlecht, (lot 2) 288.702,64 euro; Sotrelco SA, 7110 Boussoit, (lot 2) 298.022,03 euro.#&6+

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 11 maart 2014. — NIJVEL. Renovatie van de HS-cabine in het parc de la Dodaine, avenue Jules Mathieu, perceel 1: ruwbouw: renovatie plat dak en plaatsen van sleuven in de toezichtkamers voor de zwembad bevoorrading; perceel 2: renovatie technische installaties. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*Z

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 10 april. — WATERLOO. Periodieke controle van de elektrische installaties, gasinstallaties, heftoestellen en veiligheid: afgebroken. NR Ps##"2

Centrale verwarming Aanbestedingen 11 april. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Onderhoud, herstellen van de centrale verwarmingsinstallaties. (o/cat. D16 en/of D17 en/of D18) NR Ps#XK 11 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Restauratie van de geklasseerde hoeve van Hougoumont: HVAC en sanitair. (o/ cat. D16-D17, kl. 1) NR Ps#&H 16 april. — ITTRE. Vervangen van de leidingen van de stortbaden in de cellen. NR Ps#&Z

�23 april. — CHAUMONT-GISTOUX. Uitbreiding M.C.A.E. :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'+" Sanitaire werken Aanbestedingen

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JULIIPVJUNI— WAVER. Huren en onderhoud van werkkledij, huren van opbergkasten. — INITIAL NV, 1831 Diegem.#'$"

Materieel - machines Aanbestedingen 26 maart. — GENAPPE. Raamcontract voor het leveren van apparatuur voor elektrisch gelaste polyethyleen buizen. NR Ps###N 17 april. — PERWEZ. Leveren van uitrustingsmateriaal voor de atletiekpiste in het sportcentrum. nr.8-p.119 s#X0* 17 april. — WAVER. Leveren van een compacte veegmachine. NR Ps#""

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER"%6%+/- (48 maanden). Raming zonder btw tussen 270000.00 en 275000.00 EUR. Bestek nr. MRMPI/S-14IS806-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent.Dethier@mil. be.#'N 28 april. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Leveren van cilinders en sleutels voor gebouwen. NR Ps#$P( 28 april. — WAVER. Leveren en plaatsen van glasbollen. NR Ps#"X-

Verschillende

3 april i.p.v. 20 maart. — INCOURT. Aanpassen van een synthetisch voetbalterrein: datumwijziging. (o/cat. G4) NR Ps#TC6 29 april. — VIRGINAL-SAMME. Synthetisch hockey terrein en ruwbouw van een gebouw voor de cafetaria, concierge en kleedkamers. (cat. G, kl. 4; cat. D, kl. 4; cat. C, kl. 3) NR Ps#&8

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen 10 april. — WATERLOO. Periodieke controle van de elektrische installaties, gasinstallaties, heftoestellen en veiligheid: afgebroken. NR Ps##"2

�18 april. — Te 10 u., Intercommunale ORES Assets scrl, Avenue Jean Monnet 2 te 1348 Louvain-laneuve, OPROEP TOT DEELNEMING AAN DE ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR HET LEVEREN VAN VOORAF INGERICHTE GAS TELLERKASTEN EN GETEST VOOR HET GASNET IN7!,,/.)% (60 maanden). Raming zonder btw 2708585.00 EUR. Referentienummer WFCFG20 te bekomen bij Service Achats, Madame DÊborah Oriolo, Route du Grand Peuplier 12, 7110 StrÊpy-Bracquegnies, tel. 064 67 28 58, fax 064 67 27 75, e-mail: deborah. oriolo@ores.net.#'-7 Waterbouwwerken Aanbestedingen 11 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Restauratie van de geklasseerde hoeve van Hougoumont: elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 1) NR Ps#&B 28 april. — LA HULPE. Renovatie en uitbreiding van de club house. (cat. D, kl. 4) NR Ps#$ZS

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 26 maart. — JODOIGNE. Collector van de Gette. (o/cat. C of E1, kl. 7 of o/cat. E4) NR Ps#V67

Aanbestedingen

3 april. — NIJVEL. Inrichten van 2 autobushaltes naast de rijweg (N252). (cat. C, kl. 1) NR Ps#Y8

27 maart. — OTTIGNIES LLN. Onderhouden van sanitair en lokalen + reinigen van vensters van het gebouw. #Y9Z

9 april. — GENAPPE. Herstellen van wegen in koolwaterstof. (cat. C, kl. 1) NR Ps##"Y

31 maart. — TUBIZE. Leveren van ongeblust kalkpoeder. #Y+T

11 april. — LOUVAIN-LA-NEUVE. Onderhoud, herstellen van de centrale verwarmingsinstallaties. (o/cat. D16 en/of D17 en/of D18) NR Ps#XK

7 april. — WAVER. Groenafval. #VTC

11 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Restauratie van de geklasseerde hoeve van Hougoumont: HVAC en sanitair. (o/ cat. D16-D17, kl. 1) NR Ps#&H

Aanbestedingen �23 mei. — Te 12 u., bij Defensie, MRMP-SDV Ver-

16 april. — ITTRE. Vervangen van de leidingen van de stortbaden in de cellen. NR Ps#&Z

Aanbestedingen 26 maart. — JODOIGNE. Collector van de Gette. (o/cat. C of E1, kl. 7 of o/cat. E4) NR Ps#V67

Verkopingen

koopdienst, Eversestraat 1 te 1140 Evere, VERKOOPÂŹVANÂŹ ÂŹPERCELENÂŹCONTAINERSÂŹTEÂŹ"%6%+/- Bestek nr. SDV20145003-F56_0 te bekomen bij MRMP-SDV Verkoop-

21 maar t 2014

54

9 april. — GENAPPE. Onderhoudspacht en herstellen wegen. (cat. C, kl. 1) NR Ps##$

Â?9 april. — Te 12 u., Infrabel - Toegang tot het Net, Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel, ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹVOORÂŹDEÂŹREALISATIEÂŹVANÂŹDEÂŹTECHNISCHEÂŹKOKERÂŹAANÂŹDEÂŹNOORDELIJKEÂŹINGANGÂŹVANÂŹHETÂŹ STATIONÂŹ /TTIGNIESÂŹ ÂŹ DEÂŹ REALISATIEÂŹ VANÂŹ DEÂŹ BEDDINGENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ NIEUWEÂŹ ONDERHOUDSPOSTTRAINÂŹ WASHÂŹ VANÂŹ DEÂŹ .-"3ÂŹ METÂŹ INBEGRIPÂŹ VANÂŹ DEÂŹ STEUNMUURÂŹ TUSSENÂŹDEÂŹSPORENÂŹVANÂŹDEÂŹTRAINÂŹWASHÂŹENÂŹDEÂŹHOOFDSPORENÂŹVANÂŹDEÂŹ,ÂŹDEÂŹPARKINGÂŹVANÂŹDEÂŹ.-"3ÂŹDEÂŹ ONDERHOUDSWEGENÂŹ DEÂŹ TOEGANGSWEGENÂŹ SPOOR-


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN KRAANDEDOORGANGENONDERDENIEUWEBEDDINGENDEHYDRAULICA (10 maanden). Referentienummer I-AR. (TR)-TR 101386-F05_0 te bekomen bij TUC RAIL N.V., Unit D-SU t.a.v. StÊphanie Mourin, Fonsnylaan 39, 1060 Brussel, tel. 02 432 78 91, e-mail: ppcell@tucrail. be. Het bestek en de eventuele verbeterberichten zijn enkel te downloaden op het adres van de elektronische toegang tot informatie hernomen in punt I.1) hiervoor. Door een offerte in te dienen voor de huidige opdracht erkennen de inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Leveranciers en aannemers". — Erk. cat. E. L.W. — Het bezoek zal op 25 maart 2014 aan 9:30 in de installaties van bouwterrein van Ottignies, straat van Buston plaatsvinden.#'B 11 april. — CHASTRE. Ruimen van het rioleringsnet. (o/ cat. C1, kl. 1) NR Ps##F

WA ALS-BRABANT

Studieopdrachten

BTW niet inbegrepen.

Aanbestedingen 28 maart. — REBECQ. Studieopdracht en opvolging van de werken, Chapelle des anciens hospices. nr.9Ps#YX

Uitslagen - openingen ÂŹ JANÂŹ — WALHAIN. !RCHITECTUURDIENSTÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ BOUWÂŹ VANÂŹ ÂŹ WOONGELEGENHEDEN ÂŹ EENÂŹ GEMENGDÂŹ GEBOUW ÂŹ WEGENÂŹ ENÂŹ BEPLANTINGEN ÂŹ RUEÂŹ DESÂŹ #OMBATTANTS ÂŹ GENAAMDÂŹ #HAMPÂŹ &AVIAÂŹ TEÂŹ ÂŹ7!,(!). Piron SA; Axihome; Atelier du Champ Sainte-Anne; Atelier d'architecture dĂŠmArche; Citau; Coupey SA; Lacomble Dani; GRD Construct; Jorge Brutsaert; ORAES; Defrenne; P&P Architect.ÂŹ#'YD 11 maart. — ROSIĂˆRES. 7ATERANALYSESÂŹ AFKOMSTIGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ WATERZUIVERINGSSTATIONSÂŹ VANÂŹ )"7 ÂŹ 3ERVICEÂŹ %XPLOITATIONÂŹ DESÂŹ OUVRAGESÂŹ DgASSAINISSEMENT ÂŹ #HEMINÂŹ DEÂŹ 4OMBEEKÂŹ ÂŹ TEÂŹ 1331 Rosières.

15 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Buitengewone wegenonderhoudswerken en infrastructuurwerken. (cat. C, kl. 1) NR Ps##G8

ALCONTROL BV, steenhouwerstraat 15, 198.306,70 euro; EuroďŹ ns, 5032 Bossiere, 200.038,00 euro; CPAR, 1310 La Hulpe, 209.546,15 euro; Cebedeau, 4000 Luik, 323.201,12 euro; Servaco NV, 8560 Wevelgem, 400.855,48 euro; Labo S.E.C., 7000 Bergen, 456.395,70 euro.ÂŹ#'7& 13 maart. — WATERLOO. 3TUDIEOPDRACHTÂŹ VOORÂŹ DEÂŹAANPASSINGÂŹVANÂŹDEÂŹ#AMPUSÂŹDg!RGENTEUILÂŹOPÂŹ HETÂŹGRONDGEBIEDÂŹ7!4%2,// JNC International, 1400 Monstreux; TV Grontmij Cerau, 1000 Brussel; Skope, 1000 Brussel; Agora NV, 1000 Brussel; Antex Atelier SPRL, 1180 Ukkel; AmĂŠnagement, 1000 Brussel; UCL Creat - Bureau d'Etude MobiliĂŠ, 1000 Brussel.ÂŹ#'"V

Afval Aanbestedingen 4 april. — MONT-SAINT-GUIBERT. Leveren van Kraft biologisch afbreekbare zakken voor groenafvalinzameling. NR Ps#"ZH

16 april. — BRAINE-L'ALLEUD. Buitengewone wegenonderhoudswerken en infrastructuurwerken. (cat. C, kl. 1) NR Ps##HZ 29 april. — VIRGINAL-SAMME. Synthetisch hockey terrein en ruwbouw van een gebouw voor de cafetaria, concierge en kleedkamers. (cat. G, kl. 4; cat. D, kl. 4; cat. C, kl. 3) NR Ps#&8

Uitslagen - openingen 11 maart. — NIJVEL. /NDERHOUD VAN DE OMGEVING VAN DE KUNSTWERKEN VAN DE )"7 ZUIVERINGSSTATIONSENSTORMBEKKENS LOTEN B-Jardin, 1030 Schaarbeek, (lot 1); Vancompernolle Thomas, 6210 Rèves, (lot 1); Krinkels SA, 5100 Naninne, (lot 1); IRIS, (lot 1); Manupal, 5590 Achene, (lot 2); B-Jardin, 1030 Schaarbeek, (lot 2); Laurenty SA, 4460 Grace-Hollogne, (lot 2); Krinkels SA, 5100 Naninne, (lot 2); IRIS, (lot 2); Manupal, 5590 Achene, (lot 3); BJardin, 1030 Schaarbeek, (lot 3); Laurenty SA, 4460 Grace-Hollogne, (lot 3); Krinkels SA, 5100 Naninne, (lot 3); IRIS, (lot 3); Lemaire Paul, 4950 Faymonville, (lot 3).#'7

GO HIGH WITH

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

7 nov. 2013. — NIJVEL. Recht op afroep 2010 2012: Chemins de Wavre, Orival et Rues des MÊtiers, des Arts, Clarisse et FossÊ aux Loups. — VIABUILD SUD SA, Avenue des Moissons 30A, 1360 Perwez: 1.194.265,55 euro. (incl. BTW).#(P 15 nov. i.p.v. 8 nov. 2013. — NIJVEL. Aanleggen van een parking aan de hoek avenue Jeuniaux en rue Coquerne. — TV SOCOGETRA - BESIX, 6870 Awenne: 669.101,94 euro. (incl. BTW).#(N

Zie onze lijst met 2e handsmaterieel op www.hyundai-hmb.be N.V. H.M.B. S.A. Tervantstraat 19 - B-3583 Paal-Beringen - Industriezone 8.3 Ravenshout - poortnummer 8330 Tel.: +32(0)11 30 50 20 - Fax.: +32(0)11 37 88 92 - E-mail: info@hyundai-hmb.be

21 maar t 2014

55

P248-1-1/4

OKT— BORNIVAL. Herbestraten van een rijstrook in de rue FÊlicien Canart te BORNIVAL - 2de deel. — DE COCK R. ENT. REUNIS SA, Avenue Rousseaux Emile 40, 6001 Marcinelle: 553.113,71 euro. (incl. BTW).#(F


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST "RUSSELSÂŹ(OOFDSTEDELIJKÂŹ'EWEST De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ĂŠĂŠn week vóór aanbestedingsdatum. Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 24 maart. — ELSENE. Campus Etterbeek-Elsene: bouwen van een Nieuwe Medische Technische Blok: gesloten ruwbouw. (cat. D, kl. 8) NR Ps#R+Q 25 maart. — BRUSSEL. Schilderwerk (Onderhoud) Modelwijk en Periferiewoningen. (cat. A, kl. 3; o/cat. D13, kl. 3; cat. D, kl. 3) NR Ps#X-

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

GREPEN  3CHOOL ,ES "RUYÒRES 7AGNERGAARDE TE  'ANSHOREN (40 dagen). Referentienummer MPE/2014/TP/064 te bekomen tot 04/04/2014 bij Gemeente Ganshoren, Rosanna Potenza, tel. 02 464 05 40, fax 02 465 16 59, e-mail: rpotenza@ganshoren.irisnet. be. — Erk. cat. D, kl. 3. L.W. — Plaatsbezoek vereist.#'Y 7 april. — BRUSSEL. Renovatie kantoorruimte. (cat. D, kl. 3) NR Ps##F

Â?7 april. — Te 10.30 u., RADIO-TELEVISION BELGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE, Boulevard A. Reyers 52 te 1044 Bruxelles, VERSNELDEÂŹ ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ ASBESTÂŹ VERWIJDERENÂŹ ENÂŹ AFBREKENÂŹ VANÂŹ VERDIEPINGÂŹ 5ÂŹ OPÂŹ DEÂŹ SITEÂŹ DEÂŹ 2EYERSÂŹ VANÂŹ DEÂŹ 24"& (50 dagen). Bestek nr. RTBF-PNDAPB2014.020F02 te bekomen tot 04/04/2014, 16 uur bij RTBF, Direction des FacilitĂŠs - bte BRR025 - local 06M46. t.a.v. Madame Fabienne VAN MEERBEECK et Monsieur Nectarios MAGARAKIS, tel. 02 737 46 50, e-mail: fvk@rtbf.be, nema@rtbf.be et fac.immo@rtbf.be. — Erk. cat. D of o/ cat. D1, kl. 3. L.W. — Verplicht plaatsbezoek: donderdag 27/03/2014 om 9u.30 (rdv au Hall BC du site de Reyers), of dinsdag 01/04/2014 om 14 uur (rdv au Hall BC du site de Reyers). Bevestigen via fac.immo@rtbf.be.ÂŹÂŹ#'0R 7 april. — BRUSSEL. Restauratie en instandhoudingswerken fronton, Koninklijk Kasteel. (o/cat. D21, D24, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##"P 7 april. — BRUSSEL. Asbest verwijderen op niveau -1 van gebouw D. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XY8

25 maart. — SCHAARBEEK. CWI: aanleg betonplaat voor opslag schroot: aanvullende informatie. (cat. E, kl. 2) NR Ps#ZR*

Â?8 april. — Te 10.15 u., Regie der Gebouwen - Regio Brussel, Jourdanstraat 95 b1 te 1060 Brussel, 1060 "RUSSELÂŹÂŹ2!!$ÂŹ6!.ÂŹ34!4% ÂŹ7ETENSCHAPSSTRAATÂŹÂŹ ÂŹ6ERVANGENÂŹVANÂŹVALSÂŹPLAFONDÂŹOPÂŹDEÂŹENÂŹDEÂŹVERdieping. Referentienummer BRU-2014/220096/59AF50_0 te bekomen bij Regie der Gebouwen - Regio Brussel, CAMBRE DAVID, e-mail: david.cambre@regiedergebouwen.be.ÂŹÂŹ#'C

25 maart. — SCHAARBEEK. Station Schaarbeek: bouwen van een ďŹ etspunt en een beveiligde ďŹ etsenstalling. (o/cat. D1 of F2, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$Q

8 april. — ANDERLECHT. Uitbreiding - Bouw van een nieuwe klassenvleugel. (cat. D, kl. 7)  NR P s ##$D

28 maart. — ANDERLECHT. Renovatie en uitbreiding van een schoolgebouw. (cat. D, kl. 6) NR Ps#T"

11 april. — ETTERBEEK. Europaziekenhuizen - Herconditionering van spoeddienst en mortuarium. (cat. D, kl. 6) NR Ps#$$4

25 maart. — BRUSSEL. L 25 Km 2.375 en 2.430 Brussel-Noord - Antwerpen Centraal: vernieuwen van de waterdichte rokken. (cat. E, kl. 4) NR Ps#W.R

31 maart. — OUDERGEM. Uitbreiding en renovatie van het schoolcentrum “Les Marronniersâ€?. (cat. D, kl. 6) NR PÂŹsÂŹ#XTX 31 maart. — ELSENE. Bouw van refters en keukens voor scholen 7 en 8. (cat. D, kl. 6) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#ZN9 31 maart. — SINT-PIETERS-WOLUWE. Cultureel centrum W:Halll - Diverse vernieuwingen. (cat. D, kl. 3) NR PÂŹsÂŹ##GP 3 april. — UKKEL. Verwijderen van asbest in het Logistiek Centrum van de Federale Politie. (o/cat. D4, kl. 2) NR PÂŹsÂŹ#Y*3 3 april. — UKKEL. Renovatie van het gelijkvloers en de 1e verdieping van het gebouw A op de Schlumberger site. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D13, kl. 1; o/cat. D27, kl. 1; o/ cat. P1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z:" 4 april. — SCHAARBEEK. Afbreken en heropbouwen van een deel van het gebouw. (o/cat. D1, kl. 4) nr.10PÂŹsÂŹ#"7 4 april. — ANDERLECHT. Renovatie van een industrieel gebouw. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V6$

�7 april. — Gemeente Ganshoren, Keizer Karellaan 140 te 1083 Ganshoren, vereenvoudigde onderHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE AANKOOP EN PLAATSING VAN CONTAINERKLASSEN  GRONDWERKEN  FUNDERING EN OMGEVING INBE-

14 april. — ANDERLECHT. Renovatiewerken aangaande 5 woningen en handelsruimten. (cat. D, kl. 4) nr.10Ps##:G 14 april. — JETTE. #ZRH Aanbestedende dienst

vzw Parkresidentie Martine Lemmens St. Vincentius a Paulostraat 2a 1090 Jette Tel. +32 24269232 Fax +32 24280000 Voorwerp van de opdracht Nieuwbouw van een woon- en zorgcentrum "Warlandis" omvattende: 90 kamers rvt, 3 kamers kortverblijf, 19 assistentiewoningen en lokaal dienstencentrum. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken: Odon Warlandlaan 209 - 231, 1090 Jette Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische inlichtingen Persoonlijke situatie van ondernemers: Volgens voorschriften administratief lastenboek. Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht: Volgens voorschriften administratief lastenboek. Klasse 8: meer dan 5.330.000 EUR, Categorie: D Type procedure: OPENBAAR. Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 07/04/2014.

21 maar t 2014

56

Tegen betaling verkrijgbare documenten: Ja. Prijs: 1028.50 EUR. Betalingstermijnen en -methode: cash of bancair IBAN BE71 0015-4436- 3369, BIC GEBABEBB op naam van cvba DE Architecten, met vermelding "aankoop dossier Warlandis perceel 1" Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 14/04/2014 - 11:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: 14/04/2014 - 11:00 - Vincentius a paulostraat 2A,1090 Jette Publieke zitting Datum van verzending van deze aankondiging: 21/02/2014 8661-5ÂŹ#Z(#

RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT In plaats van 385 Toe te voegen tekst 450. 15 april. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Herstelling van het dak van het uitbetalingsbureau van HVW. (cat. D; o/cat. D8, kl. 1) NR Ps##'3 16 april. — BRUSSEL. Vernieuwing en de versteviging van kabelladders, bijhorende uitrustingen en verschillende leidingen in de tunnels en onderperrons in de ondergrondse werken van METRO en PREMETRO. (o/cat. P1, kl. 8; cat. E) NR Ps#ZN(

�18 april. — SINT-GILLIS. School Peter Pan. Vervangen van het buitenste schrijnwerk. (cat. D, kl. 5; o/cat. D20, kl. 5) :IE)*ZER ENMETAALWERKEN#&1D 22 april. — BRUSSEL. De totaalinrichting van een Lokaaldienstencentrum. (cat. D, kl. 2) NR Ps#&R6

Â?24 april. — Te 9.45 u., Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 E 01, HERINRICHTINGÂŹVANÂŹDEÂŹREGERINGSZAALÂŹENÂŹKEUKENÂŹOPÂŹHETÂŹ KABINETÂŹ VANÂŹ DEÂŹ MINISTER PRESIDENT ÂŹ -ARTELAARSplein 19 te 1000 Brussel. Bestek nr. Agentschap voor Facilitair Management-2014/AFM/OA/29141-F02_0 te bekomen bij Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 Brussel (e-mail: aanbestedingen.afm@bz.vlaanderen.be). — Erk. cat. D, kl. 2. L.W. — Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-ďŹ le ‘Elektronisch_Indienen’ toegevoegd. Een plaatsbezoek is verplicht na telefonische afspraak bij Kristof Callens T 02 552 60 15 - GSM 0499 24 17 16 of SoďŹ e Bradt T 02 552 60 07 – GSM 0497 38 64 67, ten laatste 5 kalenderdagen voor opening van de offertes. Het plaatsbezoek is verplicht. Het attest van plaatsbezoek is toegevoegd als bijlage aan dit bestek.ÂŹÂŹ#'** 25 april. — WATERMAAL-BOSVOORDE. Vernieuwing van de gevels van het gebouw Van deuren en van zijn bijgebouwen. (cat. D, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$#T

Â?28 april. — Te 10 u., La FraternitĂŠ asbl, rue de Molenbeek 173 te 1020 Brussel, installatie van een buiTENÂŹ NOODTRAPÂŹ ÂŹ DIVERSEÂŹ AANPASSINGSWERKENÂŹ INÂŹ SCHOOLLOKALENÂŹENÂŹDEÂŹINSTALLATIEÂŹVANÂŹEENÂŹLIFT ÂŹ#OLLĂ’GEÂŹ ,AÂŹ &RATRENITĂ?ÂŹ SITEÂŹ 3TÂŹ6INCENTÂŹ DEÂŹ 0AUL ÂŹ CHĂ?EÂŹ Dg!NVERSÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ "RUSSEL (168 dagen). Bestek nr. 11.09-fra prijs 75 EUR te bekomen tot 25/04/2014, 10 uur bij La FraternitĂŠ asbl, Administrateur PO t.a.v. M. Daniel Banse, tel. 02 782 04 43, e-mail: daniel.banse@ telenet.be. — Erk. cat. D, kl. 2.ÂŹÂŹ#&-G Â?28 april. — Te 14.30 u., CF_MCF_AGI_Direction rĂŠgionale de Bruxelles, Rue du TrĂ´ne 111 te 1050 Bruxelles, 3CHAERBEEKÂŹ!2ÂŹ ÂŹ ÂŹ 2UEÂŹ 2OYALEÂŹ 3AINTEÂŹ -ARIEÂŹ ÂŹ 3CHAERBEEKÂŹ BOUWENÂŹ VANÂŹ ÂŹ KLASSEN (70


Hoe bereikt u SNEL en RENDABEL erkende aannemers en installateurs ?

… door te adverteren in natuurlijk, het enige bouwvakblad dat wekelijks alle openbare aanbestedingen publiceert.

nieuw

Naast de 20.000 lezers die Bouwkroniek wekelijks bereikt, zet Bouwkroniek in 2014 in op nieuwe rubrieken naar erkende aannemers en installateurs ! THEMANUMMERS VAKANTIE 11/07/14

Veiligheid & Beveiliging

18/07/14

Modern bouwbedrijf & Duurzaam bouwen

25/07/14

Fleet & Immobiliën

VERSCHIJNINGSDATA

HOUT

ARCHITECTEN RUIMTE

04/04/2014 02/05/2014 06/06/2014 04/07/2014 08/08/2014

25/04/2014 30/05/2014 27/06/2014

03/10/2014 07/11/2014 05/12/2014

OPENBARE

& DAK GEVEL&

SHVAC ELEKTRO

11/04/2014 16/05/2014 13/06/2014 04/07/2014

29/08/2014 26/09/2014 31/10/2014 28/11/2014 19/12/2014

14/08/2014 12/09/2014 10/10/2014 14/11/2014 12/12/2014

Reserveer tijdig uw advertentieruimte. Mail naar sales@bouwkroniek of bel 02 894 29 03 Uitgeverij Bouwkroniek - Burg. E. Demunterlaan 3 bus 6 - 1090 Jette - tel. 02 894 29 00 - fax. 02 894 29 10 e-mail: sales@bouwkroniek.be - www.bouwkroniek.be


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST dagen). Bestek nr. BR-00247 prijs 10 EUR te bekomen tot 25/04/2014, 16 uur bij CF_MCF_AGI_Direction rÊgionale de Bruxelles, PIRLOT Pierre, tel. 02 278 42 90, e-mail: pierre.pirlot@cfwb.be, rek. nr. 091 0104004 49 met vermelding: "DR BXL - Schaerbeek AR - BR-00247". — Erk. cat. D, kl. 1.#(*

�6 mei. — BRUSSEL. Renovatie- en uitbreidingswerken van de ateliers en de administratie van de Koninklijke Muntschouwburg. (cat. D, kl. 8) :IE3TUDIEOPDRACHTEN#'WX

21 mei. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. 2014006PPP0034: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 7)  NR P s #XX

� JUNI — Te 11 u., Vergaderzaal op het gelijkvloers van de zetel van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zomerstraat 73, te 1050 Elsene, ONTWERPENENHETUITVOERENVANWERKENIN HET KADER VAN DE BOUW VAN EEN APPARTEMENTSGEBOUWMETINDIENMOGELIJKWONINGENDIEDE PASSIEF STANDAARD EN DE CRITERIA VAN PASSIEFWONING BEREIKEN  OP EEN TERREIN GELEGEN %DMOND $ELCOURTSTRAAT ENDg!UMALESTRAATTE"%  "RUSSEL !NDERLECHT   /MDAT DE UITVOERING VAN HET BOUWWERK AFHANKELIJK IS VAN HET BEKOMEN VAN ADMINISTRATIEVE MILIEUGOEDKEURINGEN  VOORZIET ONDERHAVIGE OPDRACHT IN EEN VAST GEDEELTE EN IN EEN VOORWAARDELIJK GEDEELTE  (ET EERSTE GEDEELTE VAN DE OPDRACHT HEEFT BETREKKING OP HET VERKRIJGEN VAN DE ADMINISTRATIEVE TOELATINGEN DIE NODIG ZIJN VOOR DE UITVOERING VAN HET BOUWWERK STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING  MILIEU VERGUNNING VERKAVELINGSVERGUNNING  $IT GEDEELTE IS VAST  (ET TWEEDE GEDEELTE VAN DE OPDRACHT HEEFT BETREKKING OP DE UITVOERING VANHETBOUWWERK$ITTWEEDEGEDEELTEISVOORWAARDELIJK VOLGENSDEBEPALINGENVANARTIKEL VAN HET BIJZONDER BESTEK Bestek nr. 2014005PPP0024 prijs 50 EUR. Het inschrijvingsdossier kan worden geraadpleegd op het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Brussel, alle werkdagen, van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. Het dossier kan aangekocht worden, mits reservering per fax 025043101 en betaling op bankrekening: IBAN : BE19 0010 6151 1012, BIC : GEBABEBB, Referentie: bijzonder bestek 2014005PPP0024. Na ontvangst van de betaling wordt het dossier u opgestuurd via de post (tel. 02 504 31 72, fax 02 504 31 01, e-mail: p0024.delcourt@woningfonds.be). — Erk. cat. D, kl. 5. RECHTZETTING 1. — @Ref:00677734/2014004070 Gelieve kennis te nemen van volgende documenten ter vervanging van de vorige onvolledige attesten (Bijzonder bestek, Bijlage B, punt 6. Attestation du sol - bodemattest) : - IBGE attestation sol-BIM bodemattest Delcourt 2 - IBGE attestation sol-BIM bodemattest Delcourt 4 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicatiesonline.be/cscDownload. aspx?ViewID=00060D060A0273 - IBGE attestation solBIM bodemattest Delcourt 2.pdf - IBGE attestation solBIM bodemattest Delcourt 4.pdf.#Z#+  JUNI — NEDER-OVER-HEEMBEEK. Bouw van een wooncomplex: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 8) nr.10Ps#XY

�JUNI — Te 11 u., Vergaderzaal op het gelijkvloers van de zetel van het Fonds, Zomerstraat 73, te 1050 Elsene, ONTWERPENENHETUITVOERENVANWERKENIN HETKADERVANDEBOUWVANEENAPPARTEMENTSGEBOUWMETMINSTENSWONINGENDIEDEPASSIEF STANDAARD EN DE CRITERIA VAN PASSIEFWONING BEREIKEN OPEENTERREINGELEGEN/TTERVANGERSTRAAT  TE  "RUSSEL 7ATERMAAL "OSVOORDE Be-

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

stek nr. 2014008PP-P0032 prijs 50 EUR. Het inschrijvingsdossier kan worden geraadpleegd op het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Brussel, alle werkdagen, van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. Het dossier kan aangekocht worden, mits reservering per fax 025043101 en betaling op bankrekening: IBAN : BE19 0010 6151 1012, BIC : GEBABEBB, Referentie: bijzonder bestek 2014008PP-P0032. Na ontvangst van de betaling wordt het dossier u opgestuurd via de post. (tel. 02 504 32 77, fax 02 504 31 01, e-mail: p0032.loutrier@ woningfonds.be). — Erk. cat. D, kl. 5.#'

�JULI — Te 11 u., Vergaderzaal op het gelijkvloers van de zetel van het Fonds, Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zomerstraat 73, te 1050 Elsene, ONTWERPENENHETUITVOERENVANWERKENIN HETKADERVANDEVERBOUWINGVANEENBUREELGEBOUW TOT  INDIEN MOGELIJK  MINSTENS  WONINGENDIEDEZEERLAGEENERGIESTANDAARDBEREIKEN  GELEGEN 2OODEBEEKSTEENWEG  TE "%  "RUSSEL 3INT ,AMBRECHTS 7OLUWE   /MDAT DE UITVOERINGVANHETBOUWWERKAFHANKELIJKISVAN HET BEKOMEN VAN ADMINISTRATIEVE MILIEUGOEDKEURINGEN  VOORZIET ONDERHAVIGE OPDRACHT IN EEN VAST GEDEELTE EN IN EEN VOORWAARDELIJK GEDEELTE ZOALSOMSCHREVENISINARTIKELVANDE WET VAN  JUNI   (ET EERSTE GEDEELTE VAN DE OPDRACHT HEEFT BETREKKING OP HET VERKRIJGEN VANDEADMINISTRATIEVETOELATINGENDIENODIGZIJN VOOR DE UITVOERING VAN HET BOUWWERK STEDENBOUWKUNDIGEVERGUNNING MILIEUVERGUNNINGVERKAVELINGSVERGUNNING $ITGEDEELTEISVAST(ET TWEEDE GEDEELTE VAN DE OPDRACHT HEEFT BETREKKINGOPDEUITVOERINGVANHETBOUWWERK Bestek nr. 2014007PP-P0020 prijs 50 EUR. Het inschrijvingsdossier kan worden geraadpleegd op het Woningfonds, Zomerstraat 73 te 1050 Brussel, alle werkdagen, van 9u00 tot 12u00 en van 14u00 tot 16u00. Het dossier kan aangekocht worden, mits reservering per fax 025043101 en betaling op bankrekening: IBAN : BE19 0010 6151 1012, BIC : GEBABEBB, Referentie: bijzonder bestek 2014007PP-P0020. Na ontvangst van de betaling wordt het dossier u opgestuurd via de post (tel. 02 504 31 19, fax 02 504 31 01, e-mail: p0020.roodebeek@woningfonds.be). — Erk. cat. D, kl. 5.#'N9 Uitslagen - openingen 26 nov. — ANDERLECHT. 0LEISTERWERKEN EN PLAATSENAKOESTISCHSYSTEEMPLAFONDINDEGANGEN VAN .ELLIE -ELBA  .ELLIE -ELBALAAN  TE!.$%2,%#(4 RAMAST BOUW NV, Industrieweg 17, 3190 Boortmeerbeek, 52.798,18 euro; Cops Plakwerken NV, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 57.285,78 euro; Abotec NV, 9320 Erembodegem, 72.197,58 euro; DSV NV, 3200 Aarschot, 78.764,77 euro; Buyse BVBA, 9160 Lokeren, 84.389,20 euro; Valens NV, 1000 Brussel, 108.678,90 euro; Goetinck Algemene Bouwonderneming NV, 8000 Brugge, 109.423,19 euro.#'Y 26 nov. — ANDERLECHT. 2ENOVATIE DAK .ELLIE -ELBA .ELLIE-ELBALAAN TE!.$%2,%#(4 :IE$AK ENTORENWERKEN#'X3

21 maar t 2014

58

11 maart. — WATERMAAL-BOSVOORDE. RenoVATIE ÂŹ ENÂŹ ISOLATIEWERKENÂŹ AANÂŹ ACHTERGEVELSÂŹ INCLUSIEFÂŹ BALKONS ÂŹ VLOEREN ÂŹ KELDERPLAFONDSÂŹ ENÂŹ HERSTELLINGÂŹ VANÂŹ HETÂŹ DAKÂŹ INÂŹ DEÂŹ 4ERHULPENSESTEENWEGÂŹ NRSÂŹ ÂŹ HEBBENÂŹ DEÂŹ WERKENÂŹ BETREKKINGÂŹ OPÂŹ DEÂŹ ACHTERGEVELS ÂŹ BALKONSÂŹ ENÂŹ BINNENPLAATSJESÂŹ INÂŹ DEÂŹ /OIENSTRAATÂŹ NRSÂŹ ÂŹ ENÂŹ ÂŹ HEBBENÂŹ ZEÂŹ BETREKKINGÂŹ OPÂŹ DEÂŹ ZOLDERVLOEREN ÂŹ ACHTERGEVELS ÂŹ KELDERPLAFONDSÂŹ ENÂŹ BINNENPLAATSJESÂŹENÂŹINÂŹDEÂŹ+ONIJNENWARANDESTRAATÂŹNRÂŹÂŹGAATÂŹ HETÂŹ OMÂŹ DEÂŹ ZOLDERVLOEREN ÂŹ ACHTERGEVELSÂŹ INCLUSIEFÂŹ DEÂŹ AFSLUITINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ BALKONS ÂŹ KELDERPLAFONDSÂŹENÂŹBINNENPLAATSJES BTW niet inbegrepen. BATI'S SPRL, ChaussĂŠe Verte 92, 4470 Saint-Georgessur-Meuse, 482.301,50 euro; Phenicks SPRL, 6030 Marchienne-au-Pont, 505.540,89 euro; Buyse BVBA, 9160 Lokeren, 578.094,45 euro.ÂŹ#&3R 12 maart. — BRUSSEL. 6ERNIEUWINGÂŹVANÂŹDEÂŹDAKDICHTING ÂŹ*EANÂŹDEÂŹ"OLOGNELAANÂŹÂŹTOTÂŹ ÂŹ7ANNECOUTERLAANÂŹ ÂŹ TOTÂŹ ÂŹ $E7ANDSTRAATÂŹ ÂŹ tot 149 in 1020 Brussel. ÂŹ:IEÂŹ$AK ÂŹENÂŹTORENWERKENÂŹ#'C 17 maart. — BRUSSEL. +ABINETÂŹ MINISTER PRESIDENT ÂŹ-ARTELAARSPLEINÂŹÂŹHERINRICHTINGSWERKENÂŹ ontvangstruimte en persruimte op -1. GOETINCK NV, Monnikenwerve 187, 8000 Brugge, 138.465,35 euro; ASE BVBA, 2600 Berchem (Antwerpen), 169.983,33 euro; Ardicor NV, 8850 Ardooie, 207.492,26 euro; DSV NV, 3200 Aarschot, 208.684,31 euro.ÂŹ#':P

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — ANDERLECHT. Renovatie sanitaire kern Nellie Melba, Nellie Melbalaan 71-73 te ANDERLECHT. — VEHATEC BVBA, Neteweg 11, 2850 Boom: 65.085,61 euro. (incl. BTW).#'$( 26 nov. 2013. — ANDERLECHT. Pleisterwerken en plaatsen akoestisch systeemplafond in de gangen van Nellie Melba, Nellie Melbalaan 71-73 te ANDERLECHT. — RAMAST BOUW NV, Industrieweg 17, 3190 Boortmeerbeek: 52.798,18 euro.#'$3 26 nov. 2013. — ANDERLECHT. Renovatie dak Nellie Melba, Nellie Melbalaan 71-73 te ANDERLECHT. — :IE$AK ENTORENWERKEN#'$2  DEC  — BRUSSEL. Renovatie lokaal koeltoren Koninklijke Bibliotheek van BelgiÍ, Keizerlaan 4 te BRUSSEL. — MALICE NV, W. Van Perckstraat 111, 1140 Evere: 227.523,48 euro. (incl. BTW).#($ JAN— JETTE. Versnelde onderhandelingsprocedure voor de isolatie van leidingen, kraanwerk en appendages voor de nieuwe koelinstallatie voor het UZ Brussel. — D&D ISOLTECHNICS, Vorstsesteenweg 120, 1601 Ruisbroek (Bt.).#(

Dak- en torenwerken Aanbestedingen 15 april. — SINT-JOOST-TEN-NODE. Herstelling van het dak van het uitbetalingsbureau van HVW. (cat. D; o/cat. D8, kl. 1) NR Ps##'3

Uitslagen - openingen 26 nov. — ANDERLECHT. 2ENOVATIE DAK .ELLIE -ELBA .ELLIE-ELBALAAN TE!.$%2,%#(4


DSV NV, Ter Heidelaan 69, 3200 Aarschot, 160.077,88 euro; Ramast Bouw NV, 3190 Boortmeerbeek, 160.503,33 euro; Renotec NV, 2440 Geel, 204.674,36 euro; Limburgse IndustriÍle Dakwerken NV, 3800 SintTruiden, 239.691,34 euro.#'X3 12 maart. — BRUSSEL. 6ERNIEUWINGVANDEDAKDICHTING *EANDE"OLOGNELAANTOT 7ANNECOUTERLAAN  TOT  $E7ANDSTRAAT  tot 149 in 1020 Brussel. DEKKERS NV, 86.880,96 euro btw excl.; Crabbe NV, 55.900,85 euro; Hullbridge Associated SA, 66.824,82 euro; Ecologische Groendaken NV, 70.110,47 euro; Zolderse Dakprojecten NV, 70.170,19 euro; Six bvba, 77.143,87 euro; LID NV, 77.683,19 euro; Solabel, 78.899,28 euro; Toitures Christian Kuta, 82.191,50 euro; Melin SA, 170.501,47 euro.#'C

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN OKT— SINT-PIETERS-WOLUWE. Renovatie en asbest vrijmaken van het dak van paviljoen B5, avenue Orban 73 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe. — SOLABEL SPRL, Avenue des MÊtallurgistes 22D, 1490 CourtSaint-Etienne: 48.439,75 euro. (incl. BTW).#'$' 26 nov. 2013. — ANDERLECHT. Renovatie dak Nellie Melba, Nellie Melbalaan 71-73 te ANDERLECHT. — DSV NV, Ter Heidelaan 69, 3200 Aarschot: 160.077,88 euro.#'$2  DEC  — ELSENE. Vervangen waterdichtheid van de daken, Erasmus gebouw B. — ISOTOITISOPLAST SA, Rue de l'Industrie 26, 4420 Tilleur: 164.731,82 euro. (incl. BTW).#&*R

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 3 april. — ELSENE. Vervangen van auditorium meubilair (stoelen en tabletten), gebouw Forum. NR Ps #"K 8 april. — SINT-PIETERS-WOLUWE. Aankoop van 35 gemedicaliseerde bedden. NR Ps#"8S 14 april. — UKKEL. Verbouwing van een bestaand gebouw tot uitbreiding van een school: binnenafwerking: wijziging wijze van betaling. (o/cat. D5, kl. 2) nr.11Ps##'. 22 april. — BRUSSEL. Leveren houten meubilair voor rusthuizen. NR Ps##8P 22 april. — BRUSSEL. Leveren en plaatsen van zetels voor het auditorium. NR Ps#"Z,

�24 april. — Te 10.45 u., Boudewijngebouw - Bou-

dewijnlaan 30 bus 60 te 1000 Brussel, lokaal 5 E 01, +ABINETÂŹ MINISTER PRESIDENT ÂŹ -ARTELAARSPLEINÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ "RUSSELÂŹ LEVERENÂŹ ENÂŹ PLAATSENÂŹ VANÂŹ LOSÂŹ meublilair. Bestek nr. Agentschap voor Facilitair Management-2014/AFM/OO/29142-F02_0 te bekomen bij Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 Brussel (e-mail: aanbestedingen.afm@ bz.vlaanderen.be). L.W. — Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. Om het indienen door middel van elektronische middelen toe te lichten werd een zip-ďŹ le ‘Elektronisch_Indienen’ toegevoegd.ÂŹÂŹ#',W

�25 april. — Te 10 u., de zetel van de maatschappij Les Locataires RÊunis, de Broquevillelaan 258 / 4 1200 Brussel, DE OPDRACHT BETREFT DE WERKEN VOOR HET vervangen van de toegangsdeuren van appar-

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VANAF NU WORDT ALLES LICHTER.

P790-3-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

Met onder andere het Het nieuwe Layher Allround

veilige

Autolock!

Lightweight Informeer naar de zwaarwegende voordelen: Tel.: 02 245 20 94 Fax: 02 241 38 73

mail@layher.be www.layher.be

DE NIEUWE ONTWIKKELING IN DE STEIGERBOUW

TEMENTEN VAN SOCIALE WONINGEN DOOR BRANDWErende deuren volgens de normen en om ermee INREGELTEZIJN$EAANBESTEDENDEMACHTWILEEN AANNEMERAANSTELLENMETDENODIGEKWALIlCATIES OMDEZEOPDRACHTVOLGENSDEREGELSVANDEKUNST UIT TE VOEREN   3INT ,AMBRECHTS 7OLUWE  !BELOOSLAAN     EN  $E "ROQUEVILLELAAN    EN 0REKELINDENLAAN EN $E"ROQUEVILLELAAN EN (70 dagen). Raming zonder btw 246300 EUR. Bestek nr. 2705/2014/01/01 te bekomen bij scrl LES LOCATAIRES REUNIS, M. Marc Calonne, de Broquevillelaan 258 / 4, 1200 Brussel, tel. 02 762 58 95, fax 02 779 05 42, e-mail: locre.tech@sisp. irisnet.be. — Erk. o/cat. D5, kl. 2. L.W. — Op straffe van nietigheid van zijn offerte moet de inschrijver deelnemen aan het verplichte bezoek ter plaatse dat plaatsvindt op 2 april 2014 om 10h00 aan de zetel van Les Locataires RÊunis.#'.0

Uitslagen - openingen 7 maart. — UKKEL. 6ERVANGEN VAN HET BUITENSCHRIJNWERK RUEDU"AMBOUTE5++%, BTW niet inbegrepen. RADECA NV, Meerbos(SCH) 4, 9260 Wichelen, 18.570,75 euro; Biava SPRL, 4218 Couthuin, 21.872,00 euro; Window Project SPRL, 26.210,19 euro; Nikal Decors, 1082 Sint-Agatha-Berchem, 28.709,55 euro; Balcaen, 1081 Koekelberg, 36.086,65 euro.#'"B 13 maart. — SCHAARBEEK. 3TOCKOPDRACHT VOOR DE VERVANGING VAN HOUTEN BUITENRAMEN  4UINWIJK 4ER $ELT &OUCARTLAAN  $E #RAENESTRAAT  $ESTR�ESTRAAT  'UFFENSTRAAT  (OSTESTRAAT  EN #HOM�STRAAT  2AAFSTRAAT  #OURTENSLAAN  'IRAUDLAAN  (AECHTSE 3TEENWEG  (ELMETSESTEENWEG  6(UGOSTRAAT  -EERTSTRAAT  2AY�STRAAT  2OLANDSTRAAT  ,EDUCSTRAAT  3�VERINSTRAAT  ,INDESTRAAT  6AN $ROOGENBROECKSTRAAT  6ANDERSTAPPENSTRAAT  7AUTERSSTRAAT  7OLLÒSSTRAAT TE 3CHAARBEEK

21 maar t 2014

59

Meer Mogelijk. Het systeem voor steigers.

BTW niet inbegrepen. FRESON SA, 4342 Hognoul, 365.270,20 euro; Fabribois SA, 4950 Sourbrodt, 500.666,45 euro; Wycor NV, 9230 Wetteren, 548.039,89 euro; Coene SPRL, 5660 Mariembourg, 776.333,60 euro.ÂŹ#'Z2

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JULI  — UKKEL. Onderhandelingsprocedure voor het vervangen van het buitenschrijnwerk van 2 aparte gebouwen en vervangen van twee dubbele deuren van het Institut Decroly te UKKEL. — : geannuleerd.#'F.

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 25 maart. — BRUSSEL. Schilderwerk (Onderhoud) Modelwijk en Periferiewoningen. (cat. A, kl. 3; o/cat. D13, kl. 3; cat. D, kl. 3) NR Ps#X3 april. — UKKEL. Renovatie van het gelijkvloers en de 1e verdieping van het gebouw A op de Schlumberger site. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D13, kl. 1; o/cat. D27, kl. 1; o/ cat. P1, kl. 1) NR Ps#Z:"

�25 april. — Te 10 u., Parlement de la CommunautÊ française, 6 rue de la Loi te 1000 Bruxelles, SCHILDEREN VAN LOKALEN IN Lg(ÙTEL DE ,IGNE SITU� AU  RUE 2OYALE "RUXELLESENINLg(ÙTELDU'REFFESITU�AU RUEDELA,OI "RUXELLES Bestek nr. PCF/CSC/BAT/2014-05 te bekomen tot 20/04/2014 bij Parlement de la CommunautÊ française, Premier conseiller de direction t.a.v. Virginie Watrin, tel. 02 506 38 17, e-mail: virginie.watrin@pcf.be.#'V2 Elektriciteitswerken Aanbestedingen 25 maart. — ANDERLECHT. Uitbreiding en verbouwing van een wijkgezondheidscentrum. (o/cat. D16, D17, D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2) NR Ps#R*S 25 maart. — SINT-GILLIS. Levering van tractietransformatoren. NR Ps#"


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 28 maart. — BRUSSEL. Conform aanpassen van de elektrische installatie. NR Ps#&H 31 maart. — BRUSSEL. De controle, de bediening van de elektrische wissels en de signalisatie. (o/cat. P2, kl. 4) NR Ps#Y9B 3 april. — UKKEL. Renovatie van het gelijkvloers en de 1e verdieping van het gebouw A op de Schlumberger site. (o/cat. D1, kl. 2; o/cat. D13, kl. 1; o/cat. D27, kl. 1; o/ cat. P1, kl. 1) NR Ps#Z:" 14 april i.p.v. 4 april. — EVERE. Onderhoudsdiensten ("facility management") voor de politiezone: datumwijziging. NR Ps#T1& 15 april i.p.v. 18 april. — UKKEL. RVT: branddetectie en oproepsysteem: datumwijziging. (o/cat. P1, kl. 3) NR Ps#$"9

Â?15 april. — Te 14 u., Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11, Marcelbroodthaersplein 2 te 1060 Brussel, ONDERHANDELINGÂŹ LEVERINGÂŹ VANÂŹ TRANSFORMATORENÂŹMETÂŹEENÂŹVERMOGENÂŹLAGERÂŹDANÂŹÂŹK6!ÂŹ,OTÂŹÂŹ $RIEFASIGEÂŹ TRANSFORMATORENÂŹ K6"4 ÂŹ "4K6 ÂŹ KOPPELINGÂŹ $ ÂŹ YNÂŹ OUÂŹ9. ÂŹ $ÂŹ ,OTÂŹ ÂŹ $RIEFASIGEÂŹ ENÂŹ EENFASIGEÂŹ TRANSFORMATORENÂŹ "4"4ÂŹ ,OTÂŹ ÂŹ %ENFASIGEÂŹTRANSFORMATORENÂŹÂŹK6"4 (48 maanden). Referentienummer I-P11-15C/0000291375-F05 te bekomen bij Infrabel nv - Procurement, afdeling I-P11, Miguel LEITAO, I-P 116 S 40/1, tel. 02 432 26 98, e-mail: miguel.leitao@ infrabel.be. L.W. — Indien de aanvragen tot deelneming gedaan worden per telegram, per telex, per telefax, per telefoon of via een elektronisch middel, dienen ze schriftelijk bevestigd te worden voor de vervaldatum van de termijn voor ontvangst van de aanvragen tot deelneming. De kandidaturen moeten verstuurd worden op elektronische wijze (USB-stick of cd-rom of e-mail). De dossiers zullen worden genoemd met datum, de naam van de onderneming en de naam van het document (voorbeeld: YYMMDD - ďŹ rmaX - naam van het document).ÂŹÂŹ#'T 16 april. — BRUSSEL. Vernieuwing en de versteviging van kabelladders, bijhorende uitrustingen en verschillende leidingen in de tunnels en onderperrons in de ondergrondse werken van METRO en PREMETRO. (o/cat. P1, kl. 8; cat. E) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#ZN(

�21 april. — Maatschappij voor het Intercommunaal

Vervoer te Brussel - Aankoop en Logistiek, Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, AANSCHAFÂŹ VANÂŹ OUTDOORÂŹ SCHERMENÂŹ METÂŹ AUTONOMEÂŹ VOEDINGÂŹ VOORÂŹ INFORMATIEÂŹ AANÂŹ DEÂŹ REIZIGERS (aanvang: 30/01/2015; voltooiing: 31/01/2019). Raming zonder btw tussen 2000000.00 en 12000000.00 EUR. Bestek nr. STIB Achat et LogistiqueAL_2562/MK/EC-F05_0 te bekomen bij Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Aankoop en Logistiek, Purchasing & Logisitcs department t.a.v. Crispeels Etienne, tel. 02 515 54 15, fax 02 515 32 81, e-mail: crispeelse@stib.irisnet.be.ÂŹÂŹ#'N

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

28 april. — ETTERBEEK. Bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale in de bestaande centrale stookplaats: afgebroken. (o/cat. D17, kl. 3 en o/cat. P1, kl. 3) NR Ps##"-

�29 april. — Te 11 u., Ecole Decroly - L'Ermitage asbl, Drève des Gendarmes 45 te 1180 Uccle, vervanGEN VAN DE ARMATUREN IN KLASSEN EN WERKPLAATSENVANHETGEBOUW&OR�T Bestek nr. 07096 te bekomen bij SEASQUARE SPRL, Christian Cougnet, AllÊe des Moutons 136, 1120 Bruxelles, tel. 0475 65 44 97, e-mail: christian.cougnet@seasquare.be. Elektronische versie kosteloos. L.W. — Uiterste datum voor vragen: 04/04. Facultatief bezoek: woensdag 2 april om 14 uur: Drève des Gendarmes 45, 1180 Uccle.#(F2

Aanbestedingen

�30 april. — Te 10.30 u., aanbestedingslokaalKKE-Blok 27-Ingang C-Eversestraat 1-1140 BRUSSEL, EEN OPEN MEERJARIG CONTRACT  JAAR  VOOR HET ONDERHOUD VAN DE NOODSTROOMVOORZIENINGENVANHET#)3NETWERKVAN$EFENSIE Bestek nr. MRMP-C/P-MRMP-C/P 14CP306-F02_0 te bekomen tot 29/04/2014, 10:30, beschikbaar op https://enot.publicprocurement.be. Inlichtingen bij MRMP-C/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Programma's, Bertin Marc Roger, tel. 02 701 11 44, fax 02 701 73 49, e-mail: marc.bertin@mil.be. RECHTZETTING 1. — VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie).#'VB

Â?24 april. — Te 10 u., Regie der Gebouwen - Directie Brussel, Jourdanstraat 95 (gelijkvloers) te 1060 Brussel, VERVANGENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ LIFTÂŹ NRÂŹ ÂŹ INÂŹ HETÂŹ!LGEMEENÂŹ 2IJKSARCHIEF ÂŹ 2UYSBROECKSTRAATÂŹ ÂŹ ÂŹ "2533%,ÂŹ HETÂŹ AANDRIJFSYSTEEM ÂŹ DEÂŹ NOODZAKELIJKEÂŹ APPARATUURKASTEN ÂŹ VOLLEDIGEÂŹ KOOICONSTRUCTIE ÂŹ HETÂŹ VOLLEDIGÂŹ TEGENGEWICHT ÂŹ LEIDERSÂŹ ENÂŹ BUFFERS ÂŹ ALLEÂŹ MECHANISCHEÂŹUITRUSTINGEN ÂŹDEÂŹMETALENÂŹAUTOMATISCHEÂŹ DEUREN ÂŹ STAALDRAADKABELS ÂŹ ALLEÂŹ BORDESKNOPPENDOZENÂŹENÂŹSIGNALISATIEDOZEN ÂŹALGEMENEÂŹVIERPOLIGEÂŹ SCHAKELAARÂŹ ENÂŹ ELEKTRISCHEÂŹ BEVEILIGING ÂŹ HETÂŹ SCHILDERENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ GANSEÂŹ INSTALLATIE ÂŹ ALLEÂŹ TECHNISCHEÂŹ DOSSIERSÂŹ ENÂŹ STUDIES ÂŹ SPECIALEÂŹ LEVERINGENÂŹ ENÂŹ WERKEN ÂŹ AFBRAAKÂŹ ENÂŹ OVERNAME (150 dagen). Bestek nr. BRU-2014/220040/247E-F02_0 prijs 73.50 EUR. Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekkenâ€?) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen – Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT – Gulden Vlieslaan 87 – bus 2 – 1060 Brussel – Tel : 02 541 66 11 – Fax : 02 541 59 51 – E-mail : bestekken@regiedergebouwen.be - Bankrekening : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB. — Erk. o/cat. N1, kl. 1. RECHTZETTING 1. — Toe te voegen tekst De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken zullen uitgevoerd worden. De geleide bezoeken vinden plaats op dinsdag 01.04.2014 en donderdag 10.04.2014 om 10u30 stipt L.W. — De inschrijvers moeten verplichtend de plaatsen bezoeken waar de werken zullen uitgevoerd worden.

�12 mei. — ANDERLECHT. Onderhoud en beheer van de technische installatie van het gebouw  Industrielaan 200  + aanvulling. :IE#ENTRALEVERWARMING#'(& Uitslagen - openingen 17 maart. — JETTE. (OOGSPANNINGSLUS  5NIVERSITAIR :IEKENHUIS "RUSSEL  ,AARBEEKLAAN  TE 1090 Brussel. Fodetra SA, 6180 Courcelles; THV Artes-Roegiers - Debeuckelaere Elektro, 9150 Bazel; Cofely Fabricom GDF Suez NV, 1180 Ukkel; Iveca Technics NV, 9700 Bevere. #'9

Â?22

april. — Te 10.30 u., Le Logement Molenbeekois, Sint-Jan-Baptistavoorplein, 27, 1080 Brussel, BEVEILIGINGÂŹWERKENÂŹVANÂŹTOEGANGENÂŹVANÂŹDEÂŹDIVERSEÂŹ WOONCOMPLEXENÂŹ ÂŹ %D-ACHTENSLAANÂŹ ÂŹ TOEGANGÂŹ TOTÂŹ KELDERVERDIEPING ÂŹ %DÂŹ -ACHTENSLAANÂŹ  ÂŹ-ETTEWIELAANÂŹ ÂŹ&"RUNFAUTSTRAATÂŹ ÂŹ 6IERWINDENSTRAATÂŹ ÂŹ ENÂŹ INSTALLATIEÂŹ VANÂŹ BEWAKINGSCAMERAgSÂŹ * "ÂŹ $ECOCKSTRAAT ÂŹ6IERWINDENstraat 137-145 en Rooverelaan 10-24 in 1080 3INT *ANS -OLENBEEK (180 dagen). Raming zonder btw 117630.00 EUR. Inlichtingen bij le Logement Molenbeekois, MichaĂŤl Dugernier (Service Technique), SintJan-Baptistavoorplein, 1080 Brussel, tel. 02 412 35 31, fax 02 414 02 63, e-mail: gestech@llm.irisnet.be. — Erk. o/cat. P1 + D20, kl. 1.ÂŹÂŹ#'QZ

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — SINT-JANS-MOLENBEEK. Beveiliging werken van toegangen van diverse wooncomplexen: Ed.Machtenslaan 1-3 (toegang tot kelderverdieping), Ed. Machtenslaan 8-10-12, Mettewielaan 419-421, F.Brunfautstraat 35, Vierwindenstraat 69 en installatie van bewakingscamera's J.-B. Decockstraat, Vierwindenstraat 137-145 en Rooverelaan 10-24. — : geannuleerd.#'F: FEBR— UKKEL. Vervangen van de verlichting en het verlichtingssysteem in de gebouwen Forêt et Plaine. — : geannuleerd.#(

21 maar t 2014

60

24 maart. — VORST. Levering en indienststelling van een hydraulische schaarlift. NR Ps#"X 25 maart. — ELSENE. Levering van mechanische en digitale odometers: wijzigingsbericht. NR Ps#V98 27 maart. — WATERMAAL-BOSVOORDE. Conforme aanpassing van 14 liften. (o/cat. N1, kl. 2) nr.8-p.125 s#X4

�23 april. — EVERE. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. :IE-ATERIEEL MACHINES#'K,

De geleide bezoeken vinden plaats op dinsdag 01.04.2014 en donderdag 10.04.2014 om 10u00 stipt.ÂŹÂŹ#'VQ

Uitslagen - openingen 11 maart. — EVERE. -EERJARIGEOPENOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN HUUR  CURSUSSEN   IN HET KADER VAN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN NOODBRUGCAPACITEIT  :IE -ATERIEEL  MACHINES #&":

Centrale verwarming Aanbestedingen 25 maart. — ANDERLECHT. Uitbreiding en verbouwing van een wijkgezondheidscentrum. (o/cat. D16, D17, D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2) NR Ps#R*S 14 april i.p.v. 4 april. — EVERE. Onderhoudsdiensten ("facility management") voor de politiezone: datumwijziging. NR Ps#T1&


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

E196-1-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

23 april. — ETTERBEEK. Renovatie van de stookplaats van Le Foyer Etterbeekois. (o/cat. D17, kl. 1) nr.10-p.94 s##&P 28 april. — ETTERBEEK. Bouw van een nieuwe warmtekrachtkoppelingscentrale in de bestaande centrale stookplaats: afgebroken. (o/cat. D17, kl. 3 en o/cat. P1, kl. 3) NR Ps##"29 april. — UKKEL. Renovatie van de verwarmingsproductie en de sanitaire warmwaterbereiding. (o/cat. D16D17, kl. 1) NR Ps#"Z

�12 mei. — Te 11 u., bij het ministerie van het Brus-

sels Hoofdstedelijk Gewest, Grondregie , ÂŤ Technisch Beheer Âť, Gebouw C.C.N. Communicatiecentrum Noord, Vooruitgangstraat 80 - bus 1, 1035 Brussel, 10e verdieping Noord, vergaderzaal, ONDERHOUDÂŹ ENÂŹ BEHEERÂŹ VANÂŹ DEÂŹ TECHNISCHEÂŹ INSTALLATIEÂŹ VANÂŹ HETÂŹ GEBOUWÂŹ iÂŹ )NDUSTRIELAANÂŹÂŹwÂŹTEÂŹÂŹ"RUSSELÂŹ!NDERLECHT ÂŹ DEÂŹ (6!#ÂŹ INSTALLATIESÂŹ VERWARMING ÂŹ LUCHTAANVOERÂŹ ENÂŹ nAFVOER ÂŹ VENTILATIEÂŹ ENÂŹ DIVERSEÂŹ UITRUSTINGEN ÂŹ ÂŹ DEÂŹELEKTRISCHEÂŹINSTALLATIESÂŹHOOGSPANNINGSCABINE ÂŹ ELEKTRISCHEÂŹSCHAKELBORDEN ÂŹVERLICHTING ÂŹÂŹ DEÂŹ AUTOMATISCHEÂŹ DEURENÂŹ ÂŹ DEÂŹ SANITAIREÂŹ INSTALLATIESÂŹ BEHANDELINGÂŹ VANÂŹ WATER ÂŹ SANITAIREÂŹ INRICHTINGEN ÂŹSTORTBADEN ÂŹDIVERSEÂŹUITRUSTINGEN (48 maanden). Bestek nr. ECN-GRF-285/14-F02_0 te bekomen tot 30/04/2014, 11 uur bij Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Directie Facilities (ex-Grondregie) t.a.v. Ruben Slock, Vooruitgangsstraat 80/1, 1030 Brussel, e-mail: rslock@gob.irisnet.be. RECHTZETTING 1. — Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatieÂŹÂŹ#'(&

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN DEC— BRUSSEL. Vernieuwing van de onderstations verwarming, op punt stellen van de ventilatiegroepen, vervanging van de regeling en plaatsing van thermostatische kranen, Schoolcomplex LÊon Lepage, Rijkeklarenstraat 30 te 1000 BRUSSEL. — IMTECH BELGIUM NV, Industrielaan 28, 1070 Anderlecht: 650.830,83 euro.#&7C

Sanitaire werken Aanbestedingen 25 maart. — ANDERLECHT. Uitbreiding en verbouwing van een wijkgezondheidscentrum. (o/cat. D16, D17, D18, kl. 2; o/cat. P1, kl. 2) NR Ps#R*S 27 maart. — OUDERGEM. Voorstudie voor het opsporen lek en vervangen leidingen. NR Ps#Y4(

�9 april. — SCHAARBEEK. Plaatsen van signalisatie

en uitvoeren van eenvoudige herstellingen aan brandkranen. :IEÂŹ7EG ÂŹENÂŹRIOOLWERKENÂŹ#'R$

21 april. — ETTERBEEK. Levering en plaatsing van sanitair materiaal bestemd voor de toiletten van de politiezone Montgomery. NR Ps#$1&

�24 april. — Te 10 u., vergaderzaal op eerste verdie-

ping - Schaarbeekse Haard - Trooststraat 70 te Schaar-

beek, STOCKOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SANITAIREMATERIAAL 4ROOSTSTRAAT 3CHAARBEEK (12 maanden). Geraamde waarde zonder btw 110.000 euro /j Bestek nr. 2580/2014/fsh02 prijs 20 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 10 uur. Contant of op rekening van Schaarbeekse Haard n°091-0103910-52. Inlichtingen bij De Schaarbeekse Haard, Hugues de Patoul, Trooststraat 70, 1030 Schaarbeek, tel. 02 240 80 24, fax 02 240 80 60, e-mail: hugues.depatoul@fsh.be.#'V 29 april. — UKKEL. Renovatie van de verwarmingsproductie en de sanitaire warmwaterbereiding. (o/cat. D16D17, kl. 1) NR Ps#"Z

Â?12 mei. — ANDERLECHT. Onderhoud en beheer van de technische installatie van het gebouw ÂŤ Industrielaan 200 Âť + aanvulling. :IEÂŹ#ENTRALEÂŹVERWARMINGÂŹ#'(& IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 25 maart. — SCHAARBEEK. Station Schaarbeek: bouwen van een ďŹ etspunt en een beveiligde ďŹ etsenstalling. (o/cat. D1 of F2, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$Q

zonder bestek kan gratis online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be. Gelieve de hierna beschreven betalingsmodaliteiten te willen respecteren indien u desalniettemin het bijzonder bestek wenst te kopen : Betalingsmodaliteiten: - Ter plaatse met Bancontact/Mister Cash - Door voorafgaande storting of bankoverschrijving op postrekening IBAN BE62 6792 0060 21 61, SWIFT BIC PCHQBEBB, Bank van De Post, Muntcentrum, 1100 Brussel met vermelding van het besteknummer als mededeling. In dit geval wordt de inschrijver verzocht om een mail te sturen naar aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be om zeker te zijn dat zijn betaling ontvangen is alvorens hij de documenten op de kantoren van de Directie Vervoersinfrastructuur komt afhalen en/of het betalingsbewijs meebrengt. Opgelet: alleen debetberichten en rekeninguittreksels worden als betalingsbewijs aanvaard. Overschrijvingsopdrachten, betalingsbewijzen via internet en overschrijvingstickets worden niet aanvaard. De inschrijver wordt er eveneens aan herinnerd dat contante betaling niet wordt aanvaard. (tel. 02 739 06 88, fax 02 734 20 20, e-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be - aanbestedingen. beliris@mobilit.fgov.be). — Erk. cat. F, kl. 4.#',

31 maart. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Vervanging van de ramen van de rotonde van het gemeentestadion. (o/cat. D20) NR Ps#X'

30 april. — BRUSSEL. Herstelling, depannage van rolluiken en vervanging van rolluiken. NR Ps#$$(

4 april. — BRUSSEL. Vernieuwing van ramen en deur – Complex Delta. (o/cat. D20, kl. 2) NR Ps#"WZ

Uitslagen - openingen

10 april. — BRUSSEL. Renovatie van ramen. (o/cat. D20, kl. 1) NR Ps#Y*X

Â?14 april. — Te 12 u., MRMP-SDV Verkoopdienst, Eversestraat 1 te 1140 Evere, VOORAANKONDIGINGÂŹALGÂŹ OFFERTE AANVRAAGÂŹVOORÂŹDEÂŹVERKOOPÂŹVANÂŹÂŹPERCELENÂŹ aluminium tentgebintes. Referentienummer SDV20145001-F56_0 te bekomen bij MRMP-SDV Verkoopdienst, Vandevenne Didier Vincent, tel. 02 701 40 63, fax 02 701 67 11, e-mail: didier.vandevenne@mil.be.ÂŹÂŹ#'Q. Â?18 april. — Te 10 u., Stadhuis, Van Meenenplein

11 maart. — BRUSSEL. Installatie van een gemoTORISEERDEMETALENLAMELLENSNELROLPOORTINHET JUSTITIEPALEISTE"RUSSEL 0OELAERTPLEINn "2533%, BTW inbegrepen. Nassau Door NV, 9700 Oudenaarde, 18.818,53 euro. #&(V

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

39, 1060 Sint-Gillis, dienst Gemeentelijke Eigendommen en Patrimonium, 3CHOOL 0ETER 0AN  2ETORICASTRAAT  6ERVANGEN VAN HET BUITENSTE SCHRIJNWERK (170 dagen). Bestek nr. 4209 te bekomen tot 10/04/2014, gratis, onder elektronische vorm, op aanvraag per e mail. (tel. 02 536 03 87, fax 02 536 02 85, e-mail: apiitis@stgilles.irisnet.be). — Erk. cat. D, kl. 5; o/ cat. D20, kl. 5.#&1D

 OKT  — SINT-JANS-MOLENBEEK. Beveiliging werken van toegangen van diverse wooncomplexen: Ed.Machtenslaan 1-3 (toegang tot kelderverdieping), Ed. Machtenslaan 8-10-12, Mettewielaan 419-421, F.Brunfautstraat 35, Vierwindenstraat 69 en installatie van bewakingscamera's J.-B. Decockstraat, Vierwindenstraat 137-145 en Rooverelaan 10-24. — :IE%LEKTRICITEITSWERKEN#'F:

�22 april. — SINT-JANS-MOLENBEEK. Beveiliging werken van toegangen van de diverse wooncomplexen. (o/cat. P1 + D20, kl. 1) :IE %LEKTRICITEITSWERKEN #'QZ

Marmerwerken

�25 april. — Te 11 u., Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15 te 1000 Brussel, DEWERKENSITUERENZICHOPDE:UID0UNTVANHET%UROPEES0ARLEMENTKANTVANDE7AVERSESTEENWEG  :EBESTAANUITHETPLAATSENVANEENNIEUWELUIFEL INWEERVASTSTAALVANONGEVEERMHOOGALSOOK DEBIJHORENDEWEGENISWERKEN (200 dagen). Bestek nr. DIT-2.2.3.2.-F02_0 prijs 25.00 EUR. Het volledig bij21 maar t 2014

61

Aanbestedingen 10 april. — EVERE. Levering van banden en toebehoren. NR Ps##K*

Bouwmaterialen Aanbestedingen 26 maart. — SCHAARBEEK. Leveren van afdichtingsmaterialen. NR Ps##&+


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Textiel - schoeisel uitrustingsstukken Aanbestedingen 2 april. — BRUSSEL. Levering van uniformkledij: wijzigingsbericht. NR Ps#T-6 10 april. — BRUSSEL. Levering van donkerblauwe regenpakken voor penitentiaire beambten en de veiligheidsbeambten: wijzigingsbericht. NR Ps#W,M 11 april. — BRUSSEL. Blauwe polo's.  NR P s #XS 25 april. — BRUSSEL. Ondergoed.  NR P s #"2" 29 april. — ELSENE. Geluiddempende gehoorbeschermers. NR Ps#"2, 6 mei. — BRUSSEL. Levering van truien in eece. NR Ps#$&J

�13 mei. — Te 11 u., zie punt 10.9.3 van het bestek, MEERJARIGE RAAMOVEREENKOMST VAN LEVERINGEN BETREFFENDEDEAANKOOPVANKEPIESTENVOORDELE VAN DE GEÕNTEGREERDE POLITIE GESTRUCTUREERD OPTWEENIVEAUS (72 maanden). Bestek nr. POL-DGS/ DSA 2014 R3 263-F02_0 te bekomen bij de Federale Politie Directie van de Aankopen, VANDENDAELE Caroline, Kroonlaan 145b, 1050 Brussel, tel. 02 554 41 94, fax 02 642 66 04, e-mail: purchase.gpi@gmail.com. RECHTZETTING 1. — Een rechtzettingsbericht en een verslag van de informatievergadering dd 05/03/2014 is beschikbaar op www.polsupport.be en op https://enot. publicprocurement.be. L.W. — Voorafgaande informatievergadering op 0503-2014 om 14u (Zie punt 10.12 van het bestek).#XZ: Uitslagen - openingen  DEC — OUDERGEM. Versnelde onderHANDELINGSPROCEDURE VOOR DE AANKOOP VAN VEILIGHEIDSSCHOENEN Daelman Frans NV, 9300 Aalst; VWR International BVBA, 3001 Heverlee; Valduc Shoe Bvba, 1160 Oudergem; International Tools Service SA, 1050 Elsene; Planet Europe NV, 2430 Laakdal; Lecot NV, 8501 Heule; Delcaert NV, 1800 Peutie; Wßrth Belux, 2300 Turnhout; Wolf-Safco, 3090 Overijse; Desinfecta Croes Bvba, 2000 Antwerpen.#&2'

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN DEC— OUDERGEM. Versnelde onderhandelingsprocedure voor de aankoop van veiligheidsschoenen. — DELCAERT NV, 1800 Peutie.#&7D

Materieel - machines Aanbestedingen 1 april. — SINT-PIETERS-WOLUWE. Gespreide levering van ďŹ lters voor voertuigen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"2 1 april. — BRUSSEL (VRT). Kleine reportagewagen voor VRT. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"3G 1 april. — BRUSSEL. Leveren van een massaspectrometer. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V(Z 2 april. — BRUSSEL. Levering van schouwputten voor optische vezels. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z$+ 2 april. — ELSENE. Aankoop van wisselstukken van het merk BMW. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#P61

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

7 april. — SINT-PIETERS-WOLUWE. Gespreide levering en montage van middelgrote veegmachines. nr.7-p.78 s#V'9

�7 april. — Te 16 u., NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel, .-"3WENSTVOORHET REALISEREN VAN KWALITEITSAUDITS BIJ HAAR TOELEVERANCIERS  DIE INSTAAN VOOR HET TOELEVEREN VAN ALLERHANDE WISSELSTUKKEN NODIG VOOR HET ONDERHOUD VAN HAAR ROLLEND MATERIEEL  EEN BEROEP TE DOEN OP EXTERNE  ERKENDE  AUDITBUREAUS $E OPDRACHT ZAL AFGESLOTEN WORDEN ONDER DE VORM VAN EEN RAAMOVEREENKOMST GELDEND VOOR EEN MAXIMALE DUUR VAN  JAAR 6AN DE OPDRACHTNEMERWORDTVERWACHTDATHIJOPKORTETERMIJNNA HET PLAATSEN VAN EEN OPDRACHT  OP BASIS VAN DE RAAMOVEREENKOMST  DE KWALITEITSAUDIT KAN REaliseren. Raming zonder btw 300000.00 EUR. Bestek nr. SNCB-CS-C51/0000212826-F05_0 te bekomen tot 06/04/2014, 16 uur bij NMBS-Central Support, B-CS.235 s.13/2 t.a.v. Jo Meert, tel. 02 528 36 57, fax 02 528 83 99, e-mail: jo.meert@b-rail.be. L.W. — Elektronische kandidaturen zijn niet toegestaan. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen en mogen een offerte indienen.#'NM 8 april. — EVERE. Preventief en correctief onderhoud van de houtbewerkingsmachines van Defensie. nr.8Ps#W0T 8 april. — JETTE. Aankoop van desinfectietoestellen en droogkasten. NR Ps#YWG

Â?10 april. — Koninklijke Militaire School, Hobbemastraat 8 te 1000 Brussel, ONDERHANDELINGÂŹ AANKOOPÂŹ VANÂŹ EENÂŹ #OORDINATEÂŹ -EASURINGÂŹ -ACHINEÂŹ TENÂŹGUNSTEÂŹVANÂŹHETÂŹ6ERMOGENÂŹVANÂŹDEÂŹ+ONINKLIJKEÂŹ -ILITAIREÂŹ 3CHOOLÂŹ ENÂŹ AFSLUITINGÂŹ VANÂŹ EENÂŹ MEERJARIGÂŹ MAINTENANCEÂŹ CONTRACT (50 dagen). Raming zonder btw tussen 100000.00 en 150000.00 EUR. Bestek nr. E.R.M.-4PAT01-F02_0 te bekomen bij Koninklijke Militaire School, Jadin Jean-BenoĂŽt Albert, tel. 02 742 60 10, fax 02 742 62 01, e-mail: jean-benoit.jadin@mil. be.ÂŹÂŹ#'R0 14 april. — BRUSSEL. Het afsluiten van een raamovereenkomst voor onderdelen contactoren voor metro en tramvoertuigen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&Z 14 april. — BRUSSEL. Huren op lange termijn van protocollaire wagens. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$Q 14 april. — BRUSSEL. Technische controles en periodieke veiligheidscontroles van technische installaties. NR PÂŹsÂŹ#$&$

�17 april. — Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Aankoop en Logistiek, Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR HET AFSLUITEN VAN EEN RAAMCONTRACT VOOR /%- WISSELSTUKKEN VOOR VERSNELLINGSBAKKEN  STUURHUIZEN EN ACHTER BRUGGEN :& VOOR AUTOBUSSEN VAN DE -)6"  "RUSSELS (OOFDSTEDELIJK 'EWEST (48 maanden). Referentienummer STIB Achat et Logistique-AL_ 2627/VVL/PS-F05_0 te bekomen tot 16/04/2014 bij Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel - Aankoop en Logistiek, Sichien Patrick Germaine, tel. 02 515 58 80, fax 02 515 32 81, e-mail: sichienp@mivb.irisnet.be. RECHTZETTING 1. — Volgende documenten moeten verplicht de kandidatuurstelling vergezellen: 1° De ervaring van de ondernemingmoet op overtuigende wijze aangetoond worden; door het aanbrengen van haar referenties: Een lijst van de voornaamste soortgelijke leveringen of prestaties die de onderneming gedurende de afgelopen 3 jaar heeft verricht, vervolledigd met een beschrijving van de opdracht en met vermelding van het bedrag, de data of periode, de gegevens van de ondernemingen 21 maar t 2014

62

waarvoor zij bestemd waren, de naam en contactgegevens van een contactpersoon binnen deze ondernemingen. 2° Een beknopte beschrijving van de werking van het logistieke proces; 3° Een verklaring op erewoord dat alle geleverde stukken OEM (original equipment materials) zullen zijn en er in geen enkel geval, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de MIVB, onderdelen zullen geleverd worden afkomstig van alternatieve bronnen; 4° Het verstrekken van monsters, beschrijvingen en/of foto's van de te leveren producten, waarvan op verzoek de OEM echtheid moet kunnen worden bevestigd. 5° Een beschrijving van de politiek van de kandidaat op het vlak van het milieu, van het sociale beleid en van zijn kwaliteitszorgsysteem. a) Voor het milieubeleid mag het ISO 14000 certiďŹ caat, het Europese reglement EMAS (CE) n°761/2001 of eender welk ander certiďŹ caat of beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze toegevoegd worden aan het kandidaatsdossier. b) Voor de sociale criteria mag het sociaal label SA 8000 of eender welke andere beschrijving van een gelijkaardige benaderingswijze, of zelfs een verklaring op erewoord van het respecteren van alle conventies die aan de basis lagen van het label SA 8000, toegevoegd te worden. c) Voor de kwaliteitszorg mag het ISO 9000 certiďŹ caat of eender welk ander certiďŹ caat of een beschrijving van het kwaliteitszorgsysteem van de kandidaat toegevoegd worden. 5° Een formele verklaring dat de kandidaat, zonder speciale formaliteiten, het bezoek aanvaardt van een delegatie van de MIVB in zijn vestiging en die van eventuele onderaannemers en klanten, teneinde zijn technische mogelijkheden te kunnen beoordelen. Het dossier van de kandidatuur moet gestructureerd worden volgens de volgorde zoals hierboven hernomen. Omwille van operationele redenen, behoudt MIBV zich het recht voor om kandidaturen, die deze vraag niet eerbiedigen. niet in overweging te nemen.ÂŹÂŹ#&N

�18 april. — Te 10 u., Bruxelles Formation, Rue de Stalle 67 te 1180 Bruxelles, uitrustingen voor saniTAIR EN VESTIAIRES HUUR  ONDERHOUD EN LEVERINGEN VOORDESITESDE"RUXELLES&ORMATION Bestek te bekomen tot 10/04/2014, 10 uur bij Bruxelles Formation, Christine Van Espen, fax 02 371 75 43, e-mail: c.vanespen@bruxellesformation.be.#&. �23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER%6%2% (48 maanden). Raming zonder btw tussen 205000.00 en 210000.00 EUR. Bestek nr. MRMP-I/S14IS805-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Albaut Jean-François Didier, tel. 02 701 39 44, fax 02 701 38 97, e-mail: Jean-Francois.Albaut@mil.be.#'K, 23 april. — BRUSSEL. Operationele leasing van dienstwagens. NR Ps#"Z 25 april. — EVERE. Aankoop en levering van carbureactor F-35 i te brengen in de CEPS (Central European Pipeline System). NR Ps##H&

�29 april. — Te 14 u., FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, Leuvenseweg 1 te 1000 Brussel, LEVERING VAN HOGEDRUK SNIJDEN EN MICROBENEVELING BRANDBLUSSYSTEMEN Bestek


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

BelgiĂŤ wordt stil van

DykaSono

P469-14-1/4

Gekmakende prestaties in binnenriolering

www.dyka.com

nr. IBZ-CV-II/MAT/A26-314-13-F02 te bekomen tot 28/04/2014 bij FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie van de Civiele Veiligheid, Directie Materieel en Nieuwe TechnologïeÍn t.a.v. de heer Marc Looze, adviseur-generaal, tel. 02 500 22 34, fax 02 500 23 61, email: marc.looze@ibz.fgov.be. RECHTZETTING 1. — Additioneel bericht nr. 1 kan geraadpleegd worden op https://enot.publicprocurement. be.#"2X 30 april. — BRUSSEL. Periodiek onderhoud en nazicht alsook depannage en herstelling van toegangsuitrustingen. NR Ps#$$V 30 april. — BRUSSEL. Installatie van tribunes en ander materieel. NR Ps##*3

Â?5 mei. — Te 13.35 u., MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division MarchĂŠs Publics - Section "Support Systems" Ondersectie Verwerving Textiel - Kwartier Koningin Elisabeth, blok 27, toegang C, Eversestraat 1, 1140 Brussel, PUNCTUELEÂŹ AANKOOPÂŹ VANÂŹ ÂŹ RADIOLOGISCHEÂŹ IDENTIlCATIEÂŹ DETECTORENÂŹ GEKOPPELDÂŹ AANÂŹ EENÂŹ MEERJARIGEÂŹ OVEREENKOMSTÂŹ  ÂŹ TEGENÂŹ PRIJSLIJSTÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ VERWERVINGÂŹ VANÂŹ WISSELSTUKKEN ÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ ONDERHOUDÂŹ ENÂŹ VOORÂŹ dienstprestaties. (48 maanden). Raming zonder btw tussen 50000.00 en 115000.00 EUR. Bestek nr. MRMPS/AT-13ST640-F02_0 te bekomen tot 04/05/2014, 13:35 bij MRMP-S/AT - Algemene Directie Material Resources - Division MarchĂŠs Publics - Section "Support Systems" Ondersectie Verwerving Textiel, Dozot DaphnĂŠe Marie, tel. 02 701 32 21, fax 02 701 45 22, e-mail: daphne.dozot@mil.be.ÂŹÂŹ#(DB Â?14 mei. — Te 11 u., zie punt 10.7.3 van het bestek door de Federale Politie Directie van de Aankopen, Kroonlaan, 145b te 1050 Brussel, MEERJARIGEÂŹRAAMOVEREENKOMSTÂŹVANÂŹVIERÂŹ ÂŹJAARÂŹVANÂŹLEVERINGENÂŹBETREFFENDEÂŹDEÂŹAANKOOPÂŹVANÂŹKUISWAGENSÂŹENÂŹONDERHOUDSMACHINESÂŹ METÂŹ TOEBEHOREN ÂŹ TENÂŹ VOORDELEÂŹ van de geĂŻntegreerde politie. (48 maanden). Bestek nr. POL-DGS/DSA 2014 R3 068-F02_0 te bekomen bij Federale Politie Directie van de Aankopen, Giuseppe Moffa, Kroonlaan 145b, 1050 Brussel, tel. 02 554 41 07, fax 02 642 66 04, e-mail: purchase.gpi@gmail. com.ÂŹÂŹ#(7 )NFORMATIE — BRUSSEL. KwaliďŹ catie voor de selectie van mogelijke leveranciers voor de revisie van hulpmotoren UNELEC. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##'*

�)NFORMATIE — BRUSSEL. Levering van raildempers. :IE3POORWEGWERKEN#'-*

Uitslagen - openingen 11 maart. — ELSENE. -EERJARIGERAAMOVEREENKOMST VIER  JAAR  VAN LEVERINGEN VOOR DE AANKOOPVANWISSELSTUKKENVANHETMERK.ISSANTENVOORDELEVANDE&EDERALEPOLITIE N & B Partners SPRL, 1210 Sint-Joost-ten-Node, (12%).#&$V 11 maart. — EVERE. -EERJARIGEOPENOVEREENKOMST VOOR DIENSTEN HUUR  CURSUSSEN   IN HET KADER VAN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN NOODBRUGCAPACITEIT Jansonbridging, 11.628,00 euro.#&": 12 maart. — EVERE. ,EVERENVANEENPOLYVALENTENUMERIEKEDRAAIBANKMETTOEBEHOREN AANGEVULD MET EEN MEERJARIGE   OVEREENKOMST VAN DIENSTEN VOOR HET ONDERHOUD VANBETROKKENDRAAIBANK3$ De Ridder TDR BVBA; DMG - Mori Seiki Benelux BVBA; Van Waasdijk NV; Somab SA; Germond NV.#&3

en enkel op fax 02 808 31 77 of naar technics.sales@brail.be.ÂŹÂŹ#'F

Beplantingswerken Aanbestedingen 7 april. — ETTERBEEK. Onderhoud van de tuinen in de Raad van State en het Egmontpaleis. NR Ps #"1X

Grondwerken Uitslagen - openingen 11 maart. — BRUSSEL. 0RESTATIESÂŹ VANÂŹ WERKTUIGENÂŹ EENÂŹ OFÂŹ MEERÂŹ HYDRAULISCHEÂŹ WEG SPOORKRANENÂŹMETÂŹKRAANDRIJVER ÂŹVOORÂŹHETÂŹLADENÂŹENÂŹLOSSENÂŹ VANÂŹ SPOORMATERIAAL ÂŹ BALLAST ÂŹ BETONNENÂŹ VOORWERPENÂŹENÂŹALLERLEIÂŹWERKENÂŹINÂŹDEÂŹHOOFD ÂŹENÂŹBIJSPORENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ ARRONDISSEMENTÂŹ VANÂŹ "RUSSEL :UIDÂŹÂŹ:IEÂŹ3POORWEGWERKENÂŹ#&(,

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JAN— BRUSSEL. Levering, plaatsing en opneming van de verdelers van verwarmingskosten en van meters voor sanitair (koud en warm) water, alsook hun onderhoud. — ISTA, 1070 Anderlecht: 28.800,67 euro. (excl. BTW).#("

Verschillende Uitslagen - openingen ÂŹOKT— BRUSSEL. ,EVERINGÂŹVANÂŹELEKTRICITEITÂŹENÂŹ GASÂŹINÂŹ6,!!.$%2%.ÂŹENÂŹ"2533%, EDF Luminus NV; Electrabel Customer Solutions NV; ENI Gas & Power NV; Lampiris SA.ÂŹ#&ZÂŹ FEBRÂŹ — UKKEL. &INANCIERINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ WERKENÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ THERMISCHEÂŹ ISOLATIEWERKENÂŹ INÂŹ EENÂŹ SCHOOLGEBOUW ÂŹ AVENUEÂŹ -ONTJOIEÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ 5++%, CBC Banque, 1000 Brussel; BelďŹ us NV, 1000 Brussel; Triodos Bank, 1000 Brussel; BNP Parisbas Fortis NV, 1000 Brussel.ÂŹ#&"2

Verkopingen Aanbestedingen �2 april. — Te 10 u., bij

Infrabel, Marcel Broodthaersplein 2 - zaal Luxemburg, 1060 Brussel, VERKOOPÂŹ VANÂŹSCHROOTÂŹENÂŹVOORWERPENÂŹVANÂŹALLEÂŹAARDÂŹÂŹLOTEN Beroep op de Mededing B-TC.202.2014.4. De verzending per fax of mail moeten verplicht voor 9.30 uur

21 maar t 2014

63

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  FEBR  — BRUSSEL. Grondwerken i.f.v. tijdelijke huisvesting en nieuwbouw van GO!-scholen (1). — DE MOL GRONDWERKEN BVBA, Bedrijvenlaan 28, 9080 Lochristi.#'GJ

Spoorwegwerken Aanbestedingen Â?)NFORMATIE — Bij Infrabel - Procurement, Marcel Broodthaersplein 2 te 1060 Brussel, ERKENNINGSREGELINGÂŹ ÂŹNUTSSECTORENÂŹVOORÂŹDEÂŹLEVERINGÂŹVANÂŹRAILDEMPERSÂŹVOORÂŹSPOORSTAVENÂŹ%ÂŹENÂŹ% Referentie IP.-Q3 nr I-45-F07. Inlichtingen bij Infrabel - Procurement, I-P.120 sectie 40/0 t.a.v. Sandra Wisniewsky Telefoon: 025252849 Fax: 025252824 Email: kwaliďŹ caties@infrabel.beÂŹÂŹ#'-*

Uitslagen - openingen 11 maart. — BRUSSEL. 0RESTATIESÂŹ VANÂŹ WERKTUIGENÂŹ EENÂŹ OFÂŹ MEERÂŹ HYDRAULISCHEÂŹ WEG SPOORKRANENÂŹ METÂŹ KRAANDRIJVER ÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ LADENÂŹ ENÂŹ LOSSENÂŹ VANÂŹ SPOORMATERIAAL ÂŹ BALLAST ÂŹ BETONNENÂŹ VOORWERPENÂŹ ENÂŹ ALLERLEIÂŹ WERKENÂŹ INÂŹ DEÂŹ HOOFD ÂŹ ENÂŹ BIJSPORENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ ARRONDISSEMENTÂŹ VANÂŹ "RUSSEL :UID


BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST RENTABEL NV, Grote Steenweg 243, 9340 Lede, 177.120,00 euro; Krinkels NV, 1020 Brussel, 194.080,00 euro; Remacom NV, 9080 Lochristi, 215.441,00 euro; A2 - ABOG, 4690 Bassenge, 226.120,00 euro; Sergoyne Wilfried Bvba, 1785 Merchtem, 243.500,00 euro; Ardenne Rails SA, 4950 Faymonville, 264.250,00 euro; De Witte - Vandecaveye BVBA, 8750 Wingene, 272.120,00 euro.ÂŹ#&(,

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen 22 april. — BRUSSEL. Onderhoudscontract voor gasdetectoren voor diverse overheidsdiensten. NR Ps #""B

Waterbouwwerken Aanbestedingen 25 maart. — BRUSSEL. Schilderwerk (Onderhoud) Modelwijk en Periferiewoningen. (cat. A, kl. 3; o/cat. D13, kl. 3; cat. D, kl. 3) NR Ps#X4 april. — SCHAARBEEK. Afbreken en heropbouwen van een deel van het gebouw. (o/cat. D1, kl. 4) nr.10Ps#"7

�22 april. — BRUSSEL. Realisatie van een Europese Sport Academie: haalbaarheidsstudie. :IE 3TUDIEOPDRACHTEN#'Q Uitslagen - openingen 12 maart. — BRUSSEL. )NTENSIEVE BESTRIJDING VAN DE INVASIEVE EXOTEN REUZENBEREKLAUW EN REUZENBALSEMIEN LANGS DE WATERLOPEN E CATEGORIE KRINKELS NV, (perceel 1) 32.682,16 euro; Degro BVBA, (perceel 1) 52.026,68 euro; Abog NV, (perceel 1) 132.910,64 euro; Krinkels NV, (perceel 2) 49.555,09 euro; Abog NV, (perceel 2) 98.217,64 euro; Dijarca BVBA, (perceel 2) 112.333,50 euro; Degro BVBA, (perceel 2) 148.881,82 euro; AD BVBA, (perceel 2) 196.200,23 euro; Krinkels NV, (perceel 3) 48.266,90 euro; Dijarca BVBA, (perceel 3) 84.494,30 euro; Abog NV, (perceel 3) 97.985,80 euro; AD BVBA, (perceel 3) 142.162,90 euro.#'FS

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 24 maart. — BRUSSEL. Informatieborden in de gebouwen van Actiris. NR Ps#"3 24 maart. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Rioleringswerken van het zwembad, WoluwÊ-Saint-Lambert AR. NR Ps#V7W 25 maart. — GANSHOREN. Aanleggen van wegbekledingen in asfalt, bestratingen, rioleringen en van voetpaden. (cat. C, kl. 3) NR Ps#WG 25 maart. — ANDERLECHT. Veiligheidsafsluiting, Leopold De Swaefstraat. NR Ps#VQC 28 maart. — SCHAARBEEK. Kandidatuurstelling voor opname in de lijst van gegadigden voor reinigen van rioolkolken. NR Ps#YPR 3 april. — ANDERLECHT. Aanleg van een voorlopige weg voor de spoeddiensten, ULB Hôpital Erasme. (cat. C, kl. 3) NR Ps#&QB

�7 april. — Te 12 u., in het gemeentehuis, Charles Thielemanslaan 93 te 1150 Sint Pieters Woluwe, verSNELDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR DIVERSE GEMEENTEWEGEN HERSTELLINGEN Referentienummer

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

2014.063/A//2014.E015.01/TP.CL-XV prijs 25.00 EUR. Voorafgaande betaling van 25,00 EUR + 5,00 EUR verzendingskosten op postrekening IBAN BE53 0000 0050 9753/BIC BPOTBEB1 met als vermelding de titel van het dossier (tel. 02 773 06 02, fax 02 773 18 19, e-mail: cloiseau@woluwe1150.irisnet.be). — Erk. cat. C, kl. 2.#&-

Â?7 april. — Te 12 u., bpost, Muntcenter te 1000 Brussel, ONDERHANDELINGÂŹ LEDIGENÂŹ +73 ÂŹ SEPTISCHEÂŹ PUT ÂŹ REGENPUT ÂŹ VETPUTÂŹ ENÂŹ CAMERAONDERZOEK Bestek nr. bpost-2014-1-011-F02_0 te bekomen bij bpost, Lesenne Bart August, tel. 02762127, e-mail: bart.lesenne@bpost.be.ÂŹÂŹ#'+* Â?9 april. — Te 9 u., Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep), Vooruitgangstraat 189 te 1030 Brussel, ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ PLAATSENÂŹ VANÂŹ SIGNALISATIEÂŹ ENÂŹ UITVOERENÂŹ VANÂŹ EENVOUDIGEÂŹ HERSTELLINGENÂŹ AANÂŹ BRANDKRANEN Referentienummer VMW-140004 - Plaatsen van signalisatie en uitvoeren van eenvoudige herstellingen aan brandkranen-F05_0 te bekomen bij Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening cvba (De Watergroep), Marnix Vanbrabant, Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt, tel. 011 28 07 12, e-mail: marnix.vanbrabant@dewatergroep.be.ÂŹÂŹ#'R$ Studieopdrachten Aanbestedingen 31 maart. — EVERE. Aanduiding van een operator voor elektronische communicatiediensten. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#TT 31 maart. — EVERE. Ontwerpopdracht voor de bouw van een nieuw crematorium + formulier kandidatuur. NR PÂŹsÂŹ#"1, 31 maart. — BRUSSEL. Aanstellen van een panel bedrijfsrevisoren. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##(C

�7 april. — SINT-GILLIS. Realiseren van kwaliteitsaudits bij toeleveranciers van de NMBS. :IE -ATERIEEL  MACHINES#'NM 8 april. — BRUSSEL. Aanpassen van de bestaande technische installaties van het Hoofdbestuur van de RVA. NR Ps#"3M 8 april. — BRUSSEL. Aanstellen ontwerpbureau 'architectuur en studiebureau technieken'. NR Ps#ZM+ 9 april. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. Adviesverlenende opdracht met betrekking tot het ontwerp en het beheer van het Ecocentrum. NR Ps#"0: 14 april. — EVERE. Ontwerpbureau voor het project Haachtsesteenweg 1264-1266. NR Ps#"1Q 22 april. — SINT-AGATHA-BERCHEM. Architectuuropdracht: stabiliteit en speciale technieken. NR Ps #"W0

�22 april. — Te 11 u., Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15 te 1000 Brussel, onderHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING  /PROEP TOT KANDIDATEN VOOR DE REALISATIE VAN EEN %UROPESE3PORT!CADEMIEINHET"RUSSELS(OOFDSTEDELIJK'EWEST (AALBAARHEIDSSTUDIE Bestek nr. DIT-6.24.1.-F02_0 te bekomen bij Directie Vervoerinfrastructuur, Directie Vervoerinfrastructuur t.a.v. Mevrouw AC Bauduin, tel. 02 739 06 88, fax 02 734 20 20, email: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be - aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be.#'Q �23 april. — Te 10 u., Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Profession, Rue de Stalle 67 te 1180 Uccle, AANSTELLENVANEENBEDRIJFSREVISOR (36 maanden). Bestek nr. IBFFP/BCFA/14/001 te bekomen bij Institut Bruxellois Francophone pour la Formation Profession, Carine Bouquiaux (SecrÊtariat-Service juridique), 21 maar t 2014

64

tel. 02 371 74 24, e-mail: c.bouquiaux@bruxellesformation.be.ÂŹÂŹ#(CS

Â?25 april. — Te 12 u., bij het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest, Mobiel Brussel-BUV, Vooruitgangstraat 80/1 te 1035 Brussel, aanvraag tot DEELNEMINGÂŹ AANÂŹ DEÂŹ ONDERHANDELINGÂŹ AANSTELLINGÂŹ VANÂŹEENÂŹPROJECTONTWERPERÂŹMETÂŹHETÂŹOOGÂŹOPÂŹDEÂŹINRICHTINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ OPENBAREÂŹ RUIMTEÂŹ VANÂŹ DEÂŹ (OGESCHOOLLAAN ÂŹDEÂŹ+ROONLAANÂŹTUSSENÂŹDEÂŹ"OONDAELSEÂŹ STEENWEGÂŹENÂŹDEÂŹ#Ă?SARÂŹ&RANCKSTRAAT ÂŹDEÂŹ&RAITEURLAANÂŹ METÂŹ INBEGRIPÂŹ VANÂŹ DEÂŹ BRUG ÂŹ DEÂŹ 4RIOMmAANÂŹ TUSSENÂŹDEÂŹ&RAITEURLAANÂŹENÂŹDEÂŹ*ULESÂŹ#OCKXSTRAAT ÂŹ ENÂŹ DEÂŹ *ULESÂŹ #OCKXSTRAATÂŹ TOTÂŹ DEÂŹ OVERSTAPPARKINGÂŹ $%,4!ÂŹTEÂŹÂŹENÂŹÂŹ"RUSSEL Referentienummer DAA-BMB/DPT-DPW/2014.0590-F02_0 prijs 5.00 EUR te bekomen tot 20/04/2014, 12 uur. De elektronische versie van de documenten is gratis te verkrijgen via de link ttps://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=170359 of via aanvraag op het contactpunt (tel/ 02 204 29 80 / 20 47 (N), 21 97 / 10 36 (F), fax 02 204 15 12, e-mail: bmb.da@mbhg.irisnet.be). De papieren versie is betalend en verkrijgbaar middels aanvraag op het voormelde contactpunt en overschrijving op rekening IBAN: BE 17 0912 3109 20 21 en BIC: GKCCBEBB met mededeling: “CSC-BB/DA/2014.0590â€?. De documenten worden verstuurd binnen de 3 werkdagen vanaf ontvangst van het betalingsbewijs (tel. 02 204 21 97, e-mail: bmb.da@sprb.irisnet.be).ÂŹÂŹ#'-P Â?6 mei. — Te 11 u., Directie Vervoerinfrastructuur, Voorlopig Bewindstraat 9-15 te 1000 Brussel, renovaTIE ÂŹENÂŹUITBREIDINGSWERKENÂŹVANÂŹDEÂŹATELIERSÂŹENÂŹDEÂŹ ADMINISTRATIEÂŹ VANÂŹ DEÂŹ +ONINKLIJKEÂŹ -UNTSCHOUWBURGÂŹINÂŹDEÂŹ7OLVENGRACHTSTRAATÂŹ ÂŹENÂŹ,EOPOLDSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ "RUSSELÂŹ ÂŹ /PRDACHTÂŹ VANÂŹ WERKENÂŹ ÂŹ /PENÂŹ AANBESTEDING (391 dagen). Bestek nr. DIT6.8.3.1.1.-F02_0 prijs 300.00 EUR. Het volledig bijzonder bestek kan gratis online worden gedownload op de website https://enot.publicprocurement.be. Indien u het bestek niettemin wenst aan te kopen, gelieve de hierna beschreven betalingsmodaliteiten in acht te nemen. Betalingsmodaliteiten: - Ter plaatse met Bancontact/Mister Cash - Door voorafgaande storting of bankoverschrijving op postrekening IBAN BE62 6792 0060 21 61, SWIFT BIC PCHQBEBB, Bank van De Post, Muntcentrum, 1100 Brussel met vermelding van het besteknummer als mededeling. In dit geval wordt de inschrijver verzocht om een mail te sturen naar aanbestedingen.beliris@mobilit. fgov.be om zeker te zijn dat zijn betaling ontvangen is alvorens hij de documenten op de kantoren van de Directie Vervoersinfrastructuur komt afhalen en/of het betalingsbewijs meebrengt. Opgelet: alleen debetberichten en rekeninguittreksels worden als betalingsbewijs aanvaard. Overschrijvingsopdrachten, betalingsbewijzen via internet en overschrijvingstickets worden niet aanvaard. De inschrijver wordt er eveneens aan herinnerd dat contante betaling niet wordt aanvaard. (tel. 02 739 06 88, fax 02 734 20 20, e-mail: adjudications.beliris@mobilit.fgov.be - aanbestedingen.beliris@mobilit.fgov.be). — Erk. cat. D, kl. 8. L.W. — Het deelnemen van de inschrijver aan een bezoek is verplicht op straffe van nietigheid van de offerte. Bezoeken gebeuren alleen op afspraak. De inschrijvers kunnen tot twee weken voor de indiening van de offertes een bezoek aanvragen via aanbestedingen.beliris@ mobilit.fgov. be of 02 739 06 27. Na deze datum kan de aanbestedende overheid geen bezoek meer garanderen binnen een termijn die compatibel is met de datum voor indiening van de offertes. De offertes kunnen via de elektronische applicatie e-tendering ingediend worden. De aandacht van de inschrijver wordt gevestigd op de bijzondere voorwaarden die in dit geval dienen te worden nageleefd (voor meer informatie zie bijzonder bestek - artikel 90).ÂŹÂŹ#'WX


�9 mei. — Te 10 u., Agentschap Ondernemen, Koning Albert II laan 35 te 1030 Brussel, besteLOPDRACHT VOOR VEILIGHEIDSRAPPORTAGESHET UITVOEREN VAN MILIEUEFFECTRAPPORTAGES EN MILIEUTECHNISCHE EXPERTISE  lNANCIEEL ECONOMISCHEHAALBAARHEIDSANALYSESENMARKTVERKENNING VAN VASTGOEDONTWIKKELINGENHET OPMAKEN VAN INRICHTINGSSCHETSEN EN RUIMTELIJKE EXPERTISE  PROCESBEGELEIDING BIJ COMPLEXE RUIMTELIJK ECONOMISCHE DOSSIERS MET INBEGRIP VAN COMMUNICATIE INITIATIEVEN ECONOMISCHEIMPACTANALYSES IN HET KADER VAN GLOBALE EFFECTENRAPPORTAGE BIJ INVESTERINGSPROJECTEN Bestek nr. AO-AO-DVRE2014-2-F02_0 te bekomen tot 08/05/2014, 10 uur bij Agentschap Ondernemen, Liesbeth Remue, tel. 02 553 08 32, e-mail: liesbeth.remue@agentschapondernemen. be.#',R 21 mei. — SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE. 2014006PPP0034: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 7)  NR P s #XX

� JUNI — ANDERLECHT. Ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een appartementsgebouw met indien mogelijk 9 woningen: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 5) :IE !LGEMENE BOUWWERKEN#Z#+

ANTWERPEN

!NTWERPEN De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ĂŠĂŠn week vóór aanbestedingsdatum. Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 25 maart. — ANTWERPEN. Verbouwing van het centraal magazijn te Antwerpen. NR Ps#X

�JUNI — WATERMAAL-BOSVOORDE. Ontwerpen en het uitvoeren van werken in het kader van de bouw van een appartementsgebouw met minstens 12 woningen. (cat. D, kl. 5) :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'

25 maart. — DESSEL. Verwerking van het Na- en NaKafval van HRA/Solarium. (cat. D, kl. 2; o/cat. L1, kl. 1; o/ cat. P1, kl. 3) NR Ps##:M

DEC — BRUSSEL. Vooraankondiging: oproep Permanente Vorming voor Architecten. NR Ps#S

26 maart. — ANTWERPEN. Bouwen van een nieuwe campus te Antwerpen-Zuid. (cat. D, kl. 8) NR Ps #S37

Uitslagen - openingen

27 maart. — TURNHOUT. Verbouwen van een kantoor tot gemeenschapshuis voor 17 bewoners en bijhorende accomodatie. (cat. D, kl. 4) NR Ps#X1#

6 aug. — BRUSSEL. /NDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ BIJWERKINGÂŹ VANÂŹ TOPOGEOGRAlSCHEÂŹ GEGEVENSÂŹ OVERÂŹ GEBOUWENÂŹ ENÂŹ WEGENNETÂŹ INÂŹ HETÂŹ "ELGISCHÂŹ GRONDGEBIEDÂŹ DOORÂŹ STEREOSCOPISCHEÂŹ restitutie. Avineon NV, 2200 Herentals; Fugro Nederland BV; Eurosense Walphot, 1780 Wemmel.ÂŹ#&2X 13 maart. — SINT-GILLIS. 6ERSNELDEÂŹONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ DEÂŹ VERKENNINGSOPDRACHTÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ,!"/ÂŹ25)-4%ÂŹPROJECTÂŹ@-ETROPOLITANÂŹ,ANDSCAPESgÂŹOMVATÂŹDEÂŹVOLGENDEÂŹONDERDELENÂŹ ÂŹ)NÂŹFASEÂŹ ÂŹKRITISCHEÂŹANALYSE ÂŹOPMAAKÂŹVANÂŹEENÂŹONTWERP AGENDAÂŹENÂŹKEUZEÂŹVANÂŹTESTSITESÂŹ ÂŹ)NÂŹFASEÂŹÂŹCOĂšRDINATIEÂŹENÂŹOPVOLGINGÂŹVANÂŹDEÂŹAPARTEÂŹOPDRACHTENÂŹ VOORÂŹ ONTWERPENDÂŹ ONDERZOEKÂŹ ENÂŹ HETÂŹ BEWAKENÂŹ VANÂŹDEÂŹLINKÂŹMETÂŹHETÂŹRUIMEREÂŹGEBIEDÂŹENÂŹDEÂŹBREDEREÂŹOPGAVENÂŹZOALSÂŹBEPAALDÂŹINÂŹFASEÂŹÂŹ ÂŹ)NÂŹFASEÂŹ ÂŹHETÂŹFORMULERENÂŹVANÂŹEENÂŹSYNTHESEÂŹENÂŹCONCLUSIESÂŹVANÂŹHETÂŹONTWERPENDÂŹONDERZOEKÂŹUITÂŹFASEÂŹ ÂŹ HETÂŹ FORMULERENÂŹ VANÂŹ BELEIDSAANBEVELINGENÂŹ ENÂŹ DEÂŹ OPMAAKÂŹ VANÂŹ EENÂŹ PUBLICATIEÂŹ AANLEVERENÂŹ INHOUDÂŹ ENÂŹ REDACTIEWERK ÂŹ $EÂŹ GEDETAILLEERDEÂŹ BESCHRIJVINGÂŹVANÂŹDEÂŹOPDRACHTÂŹISÂŹTERUGÂŹTEÂŹVINDENÂŹINÂŹ DEÂŹTECHNISCHEÂŹSPECIlCATIES Bureau Bas Smets bvba; Buur CVBA; LOLA Landscape Architects; Studio Associato Secchi Viganò; Sum Research NV; Taktyk; Bunkerhotel.ÂŹ#'FF

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN 6 aug. 2013. — BRUSSEL. Onderhandelingsprocedure voor de bijwerking van topogeograďŹ sche gegevens over gebouwen en wegennet in het Belgisch grondgebied door stereoscopische restitutie. — AVINEON NV, Diamantstraat (HRT) 8, 2200 Herentals.ÂŹ#&7

27 maart. — ANTWERPEN. Restauratie en renovatie gebouwen. (cat. D) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XWH 27 maart. — TURNHOUT. Rechtbank van Koophandel – “Nieuwbouwprojectâ€?: aanvullende informatie. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y*# 28 maart. — MORKHOVEN. Bouwen van 8 woongelegenheden. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XF$

Â?31 maart. — Te 9.45 u., in lokaal 5 E 01 van het Boudewijngebouw - Boudewijnlaan 30 - bus 60 te 1000 Brussel, 4EUNENBERG ÂŹ (OOGBUULÂŹ ÂŹ TEÂŹ /,%.ÂŹ BOUWENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ ERNERGIE NEUTRALEÂŹ LOODS Bestek nr. Agentschap voor Facilitair Management-2014/AFM/ OA/25726-F02_0 te bekomen op het Agentschap voor Facilitair Management (e-mail: aanbestedingen.afm@ bz.vlaanderen.be). — Erk. o/cat. D1. RECHTZETTING 1. — Er werd een nieuw pdf-document "Bijlage 9 - Algemene info_Chain of Custody_Bis" opgeladen. Dit bestand vervangt het voorgaande. RECHTZETTING 2. — Er werd een nieuw pdf-bestand "Gedetailleerde_meetstaat_25726" opgeladen. Deze meetstaat vervangt de voorgaande. RECHTZETTING 3. — Er werd een nieuw pdf-bestand "Vraag_Antwoord1_2014AFMOA25726" opgeladen met bijkomende info. RECHTZETTING 4. — In bijlage zijn bijgevoegd: - ERRATUM; - VERKLARING DUURZAAM HOUT 20140303 versie2. RECHTZETTING 5. — Er werd een nieuw pdf-bestand "RectiďŹ catie4_25726" opgeladen met bijkomende informatie. RECHTZETTING 6. — Er werd een nieuwe versie van rectiďŹ catie 4 opgeladen: "RectiďŹ catie4_25726_nieuw_ document", dit document vervangt het voorgaande. RECHTZETTING 7. — Er werd een nieuw pdf-bestand 21 maar t 2014

65

opgeladen (RectiďŹ catie6_2014AFMOA25726", met bijkomende info. L.W. — Voor het indienen van de offertes is het gebruik van elektronische middelen verplicht. De offertes worden elektronisch overgelegd via de e-tendering applicatie. De mandataris organiseert op 26.02.2014 om 10u een informatievergadering op de onderstaande locatie: VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management AnnaBijnsgebouw – niv. 2 – zaal Plantijn Lange Kievitstraat 111–113 2000 Antwerpen De kandidaat inschrijver dient hiertoe zijn vragen schriftelijk te richten ten laatste 2 dagen voor de infovergadering aan de mandataris op het adres aanbestedingen. afm@bz.vlaanderen.be. Tijdens de informatievergadering zal de mandataris de tijdig ingediende schriftelijke vragen mondeling beantwoorden. Op mondeling gestelde vragen tijdens de informatievergadering en laattijdig ingediende schriftelijke vragen zal niet geantwoord worden. Indien de schriftelijke vragen aanleiding zouden geven tot rechtzettingen en/of aanvullingen van het bestek, zullen deze niet beantwoord worden doch zullen deze aanleiding geven tot een rectiďŹ catiebericht. De kandidaat-inschrijver die niet op de informatievergadering aanwezig was, kan zich niet beroepen op het feit dat hij niet in kennis is gesteld van de daar verstrekte toelichtingen.ÂŹÂŹ#TV. 31 maart. — NIJLEN. Verbouwing en herinrichting gemeentehuis en bibliotheek: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 7) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#T7 1 april. — WILLEBROEK. OCMW Willebroek: herconditionering WZC 'Ten Weldebrouc' - fase 3: vervangingsnieuwbouw. (cat. D, kl. 7) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#ZNM 3 april. — TURNHOUT. ÂŹ#Z(V

DE ARK Campus Blairon 599 te 2300 Turnhout Op donderdag 3 april 2014 om 9.30 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap OPENBARE AANBESTEDINGvoor het dossier Turnhout - verkaveling "Melkhoek" - Talingstraat en uitbreiding Meirgorenstraat , bouwen van 17 gekoppelde woningen met bijhorende carports en tuinbergingen (nr. VMSW 1290/2009/0293/05). Erkenning: D (Bouwwerken) , Klasse 6 Verkrijgen van de documenten: - De PAPIEREN aanbestedingsbundel is ENKEL af te halen bij DE ARK na overschrijving van 116,04 euro op rekeningnummer 230-0525725-05 en mail naar aankoop@arkwonen.be met vermelding referentienummer, gegevens en BTW-nummer. - De DIGITALE aanbestedingsbundel is GRATIS te verkrijgen bij DE ARK na mail naar aankoop@arkwonen.be met vermelding referentienummer, gegevens en BTWnummer en wordt met een WE-transfer doorgestuurd. OPGELET: De digitale bundel is identiek aan de papieren aanbestedingsbundel, bij eventuele twijfel primeert de papieren bundel die in onze kantoren ligt ter inzage. Indiening met digitale offerte via www.publicprocurement.be (tab E-tendering) mogelijk.

Geen aansluiting op riool Totale service Lage prijzen

P676-A-AB

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

Ook voor chemische toiletten ruimingswerken 03/440.12.86 en rioolreiniging


ANTWERPEN Raadpleging van de documenten: - Op de zetel van DE ARK., tel. 014/40 11 07. - Op het kantoor van de ontwerper: Geels Architectenbureau bvba, Beekhoek 41, 2440 Geel, tel. 014/24 70 60. 8683-3ÂŹ#"6H

3 april. — ANTWERPEN. Amca – “FAVV – eerste inrichtingswerkenâ€?. (o/cat. D1, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y6 4 april. — DUFFEL. Herinrichten van 4 labolokalen. (cat. D, kl. 1 (perceel 1); o/cat. D5, kl. 1 (perceel 2)) nr.10PÂŹsÂŹ#""K 4 april. — ANTWERPEN. Bouw uitbreiding cafetaria Gebouw Y Campus Groenenborger. (cat. D, kl. 2) nr.9PÂŹsÂŹ#" 7 april. — MECHELEN. A.B.K. - Herinrichten keramieklokalen. (cat. D, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#""9 8 april. — WILRIJK. Verbouwen en uitbreiden van de basisschool Prins Boudewijn. (cat. D, kl. 4) nr.10-p.99 sÂŹ#"W9 10 april. — DEURNE (ANTWERPEN). Renovatiewerken zwembad Arena. (cat. D, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$#Y 10 april. — DEURNE (ANTWERPEN). Vast meubilair Schipperstehuis De Spits: uitbreiding erkenning. (cat. D, kl. 4, o/cat. D5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$#

�11 april. — Te 10 u., D.S.K.O., Noorderlaan 108 te 2030 Antwerpen, UITBREIDING VAN EEN SCHOOL  )NSTITUUT(EILIG(ART +APELLENSTEENWEG  +!,-4(/54 "OUWEN VAN EEN NIEUW SCHOOLGEBOUWINALGEMENEAANNEMINGTOTQUASIVOLLEDIGEAFWERKING (240 dagen). Bestek nr. 4270 prijs 300 EUR te bekomen tot 10/04/2014, 18 uur. Dossier enkel te verkrijgen door ophaling bij architect, na het maken van een afspraak en mits contante betaling of voorlegging van bewijs van betaling op rekening nr. BE 76 3630 8443 4395 van Groep Archo - architecten cvba, Peter Van Bragt, Jan DenucÊstraat 13, 2020 Antwerpen, tel. 03 248 41 40, e-mail: peter@archo.be. — Erk. cat. D, kl. 5. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd III.2.3. vakbekwaamheid In plaats van erkenning in categorie D, klasse 4 Toe te voegen tekst erkenning in categorie D, klasse 5 VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging VI.4) Overige nadere inlichtingen @Ref:01009593/2014004497.#$S# 11 april. — HINGENE. Restauratiefase 1 gevels en daken Paviljoen De Notelaer Hingene. (o/cat. D24, kl. 3) NR Ps##J 14 april. — HERENTALS. Sloop en vervangingsbouw van 14 woningen in de wijk Oud-Diependaal & Kapellenblok: wijziging erkenningsklasse. (cat. D, kl. 6) nr.11Ps##*K 18 april. — BORNEM. #$P4

C.V.B.A. "Gezellige woningen" Erkend door de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij onder het nr. 112 2880 Bornem OPENBARE AANBESTEDING Op vrijdag 18 april 2014 - 10.00 uur - in de vergaderzaal van de maatschappij, Bleekstraat 9 te 2880 Bornem. Openen van de inschrijving voor :

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Bouwen van 50 woongelegenheden te 2880 Bornem - hoek St.-Amandsesteenweg - doodlopende straat Bremlaan. De opdracht is opgedeeld in twee percelen: perceel 1: bouwen van 14 woningen op de hoek St-Amandsesteenweg en doodlopende straat Bremlaan te 2880 Bornem perceel 2: bouwen van 36 appartementen op de hoek St-Amandsesteenweg en doodlopende straat Bremlaan te 2880 Bornem perceel 1: - raming: 1.684.553,56 euro (excl. BTW) - erkenning : categorie D klasse 5 of hoger - uitvoeringstermijn : 380 kalenderdagen Prijs van het dossier : 307,00 euro (inclusief BTW) perceel 2: - raming: 4.712.592,69 euro (excl. BTW) - erkenning : categorie D klasse 7 of hoger - uitvoeringstermijn : 555 kalenderdagen Prijs van het dossier : 552,30 euro (inclusief BTW) Verzending per post geschiedt na voorafgaande storting van het bedrag (de bedragen) hierboven vermeld op rekening BE85 788560860406 van de C.V.B.A. "Gezellige Woningen", Bleekstraat 9 te 2880 Bornem onder vermelding van referte "project Bremwijk: perceel 1" of "project Bremwijk: perceel 2" of "project Bremwijk: percelen 1 en 2". Dossiers te koop of ter inzage op het secretariaat van de C.V.B.A. "Gezellige Woningen", Bleekstraat 9 te 2880 Bornem - alle werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur. (tel. 03/889.15.54 - fax. 03/889.95.43 - e-mail : info@gezwon.be ) Dossiers ter inzage : - Bij de ontwerpers: architectenburo Leon Scholiers bvba, V. Kegelsstraat 4 te 2880 Bornem (tel.0475/543219); Jeroen Scholiers, Barelstraat 44 te 2880 Bornem (tel. 0477/93.53.55); Sophie Segers, Louis Segersstraat 123 te 2880 Bornem. De directrice, Anja Schoeters De voorzitter, Jef De Clercq 8707-3ÂŹ#&B

22 april. — BRASSCHAAT. AZ Klina - Nieuw parkeergebouw en uitbreiding polikliniek - Perceel 1: algemene aanneming. (cat. D, kl. 8) NR Ps#XW#

Â?22 april. — MECHELEN. “Heraanleg tuinpadenâ€? Gerechtshof. (cat. D, G, kl. 1) :IEÂŹ'RONDWERKENÂŹ#(DW 22 april. — NIJLEN. Restauratie diamantslijperij Lieckens. (o/cat. D23, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"0V 22 april. — NIJLEN. Bouwkundige restauratie diamantslijperij Lieckens. (o/cat. D24, kl. 3) nr.10-p.100 sÂŹ#"7G 22 april. — MECHELEN. Marktbevraging PPS stadsvernieuwingsproject hoef Scheerstraat - F. de Merodestraat 2800 Mechelen. (cat. D, kl. 6) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#T&

Â?22 april. — DEURNE (ANTWERPEN). Kasteel Rivierenhof - dringende instandhoudingswerken aan het schrijnwerk. (o/cat. D23 of D24, kl. 1) :IEÂŹ3CHRIJN ÂŹENÂŹ MEUBELWERKENÂŹ#'MÂ?23 april. — Te 11 u., vzw Koninklijk Orthopedagogisch Centrum Antwerpen, Van Schoonbekestraat 131, gebouw Louise Marie (BLOK G), vergaderzaal 3de verdieping, 2018 Antwerpen, NIEUWÂŹ *ONGHELINCKSHOF ÂŹ VERVANGBOUWÂŹ VANÂŹ EENÂŹ -0)ÂŹ METÂŹ BIJHORENDEÂŹ SCHOOLÂŹ ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ ÂŹ ASBESTSANERINGÂŹ UITVOERINGSTERMIJNÂŹÂŹWERKDAGENÂŹGROTENDEELSÂŹUITÂŹTEÂŹVOERENÂŹ INÂŹ DEÂŹ SCHOOLVAKANTIE Bestek nr. KOCAJ - perceel 0 prijs 112.72 EUR te bekomen tot 21/04/2014. De dossiers zijn als volgt te verkrijgen: hetzij persoonlijk af te halen tegen contante betaling op bureau voor architectuur & planning bv bvba, Groenstraat 106/0201, 3001 Heverlee (Leuven), tijdens de kantooruren en mits voorafgaandelijke telefonische verwittiging; hetzij door overschrijving op rekeningnummer BE43.3630.4293.8001, met vermelding van het project ĂŠn het perceel; de aannemer wordt tevens verzocht zijn eigen BTW-nummer mee te delen. — Erk. o/cat. D4, kl. 3. L.W. — VERPLICHT PLAATSBEZOEK!! dinsdag 1/04/2014 om 12uur (en donderdag 10/04/2014 om 21 maar t 2014

66

12uur, indien noodzakelijk). Voor nadere inlichtingen betreffende inhoud van het dossier: bureau@ba-p.be contactpersoon: Elke Martens. Voor nadere inlichtingen betreffende aankoop van het dossier: secretariaat@ba-p. be - contactpersoon: Els Van ImpeÂŹÂŹ#'*

Â?23 april. — Te 11 u., Infrabel - Area Noordoost, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen, 3TADÂŹ!NTWERPENÂŹ (OBOKEN ÂŹ ,IJNÂŹ ÂŹ ÂŹ 0UURSÂŹ ÂŹ 9ÂŹ !NTWERPEN :UID ÂŹ KMÂŹ ÂŹ $/3ÂŹ '2/%.ÂŹ :5)$ÂŹ "OUWENÂŹVANÂŹEENÂŹTUNNELÂŹVOORÂŹVOETGANGERSÂŹENÂŹlETSERSÂŹ $EÂŹ AANNEMINGÂŹ BESTAATÂŹ HOOFDZAKELIJKÂŹ UITÂŹ ÂŹ ÂŹ PREFABRICERENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ BETONNENÂŹ KOKERÂŹ NAASTÂŹ HETÂŹ SPOORÂŹÂŹ ÂŹOPBREKENÂŹSPORENÂŹENÂŹTERUGPLAATSENÂŹSPORENÂŹ ÂŹ ÂŹ GRONDWERKENÂŹ ÂŹ ÂŹ PLAATSENÂŹ PREFABKOKERÂŹ INÂŹ Ă?Ă?NÂŹ WEEKENDÂŹ ÂŹ ÂŹ AANVULLENÂŹ ENÂŹ PROlLERENÂŹ TALUDÂŹ ÂŹ ÂŹPLAATSENÂŹAFWATERINGSSTELSELÂŹÂŹ ÂŹMAKENÂŹVANÂŹVLEUGELMURENÂŹ ENÂŹ GRONDKERENDEÂŹ MUURÂŹ INÂŹ GEWAPENDÂŹ BETONÂŹÂŹ ÂŹHETÂŹONDERHOUDÂŹVANÂŹDEÂŹVERNIEUWDEÂŹSPORENÂŹ GEDURENDEÂŹ EENÂŹ PERIODEÂŹ VANAFÂŹ DEÂŹ VASTSTELling van goede uitvoering. (100 wd.). Bestek nr. I-I. NO-5753213035-F05 prijs 137.00 EUR. Het bestek is te koop bij Infrabel, Directie Infrastructuur, Bureau I-I. NO.05-aannemingen, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen (station Antwerpen-Centraal). Overschrijving op rekeningnummer 000-0020151-72 van Infrabel, District Noordoost, ontvangsten te Antwerpen met vermelding "bestek 57/53/2/13/035 en BTW-nummer" (geen contante betaling). (tel. 03 204 23 31, fax 03 204 29 02, e-mail: reinout.caluwe@infrabel.be). — Erk. cat. E, kl. 4. L.W. — Door zich kandidaat te stellen en/of door in te schrijven op de huidige opdracht, erkennen de kandidaten en inschrijvers dat zij kennis hebben genomen van de gedragscode voor de leveranciers en aannemers van Infrabel en verbinden zij zich ertoe om de bepalingen ervan na te leven. Deze gedragscode kan geraadpleegd en gedownload worden op de site www.infrabel.be onder de rubriek "Leveranciers en aannemers".ÂŹÂŹ#'+W Â?24 april. — Te 11 u., Regie der Gebouwen – Italielei 4 bus 15, 2000 Antwerpen (Aanbestedingslokaal), 6de verdieping), h6ERNIEUWENÂŹVALSÂŹPLAFONDv ÂŹ2!#ÂŹ nÂŹ "ELGIĂ‘LAANÂŹ ÂŹ TEÂŹ (%2%.4!,3 (30 dagen). Bestek nr. VRN-2014/11.1235/46A-F02_0 prijs 25.00 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 16 uur. Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen.be (rubriek “Overheidsopdrachten /Verkoop bestekkenâ€?) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen Dienst e-NotiďŹ cation ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: + 32 2 541 66 11 telefax: 02 541 59 51 enotiďŹ cation@buildingsagency.be Gulden Vlieslaan 87, bus 2 1060 Brussel bankrekening: IBAN BE47 6790 0007 5980 BIC PCHQBEBB Het bestek is ook GRATIS te downloaden op het internet. Inlichtingen bij de Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Noord, Bierinckx Ilse en mevr. I. Van Beneden en mevr. L. Melis Telefoon: 032230044 Fax: 0232230101 Email: ilse. bierinckx@regiedergebouwen.be, — Erk. o/cat. D4, kl. 1.ÂŹÂŹ#(* 25 april. — MECHELEN. MAG-P1-bouwen 55 appartementen en slopen 1 appartementsgebouw. (cat. D, kl. 8) NR PÂŹsÂŹ##$X

Â?30 april. — Te 14 u., Gemeente Bornem, Hingenesteenweg 13 te 2880 Bornem, OPROEPÂŹ TOTÂŹ KANDIDAATSTELLINGÂŹ ÂŹ0UBLIEKÂŹPRIVATEÂŹSAMENWERKINGÂŹHERBESTEMMINGÂŹABDIJÂŹ"ORNEMÂŹÂŹHERBESTEMMINGÂŹNAARÂŹ EENÂŹWOONFUNCTIEÂŹVANÂŹEENÂŹBESCHERMDEÂŹABDIJÂŹÂŹ$EÂŹ HERBESTEMMINGÂŹ HOUDTÂŹ ZOWELÂŹ EENÂŹ RESTAURATIEGEDEELTE ÂŹ ALSÂŹ DEÂŹ ONTWIKKELINGÂŹ TOTÂŹ WOONEENHEDENÂŹ ENÂŹHETÂŹTOEKOMSTIGEÂŹBEHEERÂŹVANÂŹHETÂŹTEÂŹONTWIKKELENÂŹGEBIED ÂŹABDIJÂŹ3INT "ERARDUS ÂŹ+LOOSTERSTRAATÂŹÂŹ te 2880 Bornem. Bestek nr. selectieleidraad abdij 2 te


ANTWERPEN 'XEEHO]LMGLJ VXSHUJODGGHEHWRQ 'HVLJQEHWRQ *UDSKLFFRQFUHWH =LFKWEHWRQ 7HUUDVVHQ0HXELODLU*HYHOV

3 5 ( )$ % U L O U S %28:(10(7%(721

R468-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

ENJOY CONCRETE‡LQIR#HQMR\FRQFUHWHEH‡9DDUWVWUDDW$9HXUQH‡7‡ZZZHQMR\FRQFUHWHEH bekomen tot 29/04/2014, 14 uur bij Gemeente Bornem, De heer Gino Heymans, tel. 03 890 69 11, fax 03 890 69 29, e-mail: ppsabdij@bornem.be. De selectieleidraad en bijlagen zijn opvraagbaar via e-mailadres ppsabdij@ bornem.be. Informatiesessie: 02/04/2014 abdij Sint-Berardus, Kloosterstraat 71 te 2880 BornemÂŹÂŹ#'B 9 mei. — LIER. ZA Irislaan 2-8 vervangingsbouw 8 appartementen. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&M

Uitslagen - openingen  FEBR — BORNEM. "OUWEN VAN  WOONEENHEDEN -EIRENSTRAAT 2IDDERMOERSTRAATTE "ORNEM"RANST D'Hondt BVBA; Weckx - Van Pellicom BVBA, 2880 Bornem; Tricabo NV, 2880 Bornem.#&#$ 13 maart. — ANTWERPEN. .IVELLERING PARKING  'ERECHTSHOF5ITBREIDINGn3ANDERUSSTRAATTE !.47%20%. BTW inbegrepen. DECLERCQ GRONDWERKEN BVBA, Steenovenstraat 96, 8760 Meulebeke, 27.671,15 euro; ATF NV, 2040 Antwerpen 4, 28.979,86 euro; Hertsens Wegenwerken NV, 2070 Zwijndrecht, 33.020,78 euro; Lareco NV, 2880 Bornem, 33.830,97 euro; LnXinside BVBA, 3140 Keerbergen, 34.000,00 euro; AAG Nys BVBA, 2480 Dessel, 39.116,15 euro; Grondwerken De Mol BVBA, 9080 Lochristi, 41.605,21 euro; Van Hecke Gebroeders NV, 9932 Ronsele, 47.505,81 euro.#'CJ

 JAN  — LILLE. Renovatie van 44 sociale woningen, Rozenlaan te LILLE (Gierle). — NOORDBOUW NV, Geelseweg(HRT) 21, 2200 Herentals: 2.220.508,19 euro.#(-

2 april. — WUUSTWEZEL. Renoveren leien dak gemeentehuis. (o/cat. D12, kl. 1) NR Ps#YX 15 april. — HERSELT. #$-7

ÂŹJANÂŹIPVÂŹÂŹJANÂŹ— STABROEK. Versnelde onderhandelingsprocedure voor de bouw van een overdekte mestopslagplaats bestaande uit een betonnen plaat en een staalconstructie met dak in geproďŹ leerde staalplaten, in het provinciaal instituut voor technisch onderwijs te STABROEK. — MOLS LOUIS NV, 2370 Arendonk.ÂŹ#(*

Zonnige Kempen Contact: Dhr. Tom Pulinx Grote Markt 39 BE-2260 Westerlo Tel. +32 14541941 Fax +32 14541951 E-mail: tom.pulinx@zonnigekempen.be www.zonnigekempen.be

JAN— BAARLE-HERTOG. Renovatie van 22 huurwoningen, Lode Peetersstraat te Baarle-Hertog. — BREBUILD NV, Schouwkensstraat 10, 2030 Antwerpen 3: 978.104,72 euro.#(1  JAN  — TURNHOUT. Renovatie 40 sociale woningen, Vuurkruisenstraat te TURNHOUT. — NOORDBOUW NV, Geelseweg(HRT) 21, 2200 Herentals: 2.084.392,75 euro.#(. JAN— VOSSELAAR. Bouwen van 4 koopwoningen (nr. VMSW 1290/2007/0838/02), Zwartgoorweg huisnrs. 9, 9A en Beemdenstraat 17, 19 te VOSSELAAR. — FEYEN EN ZN NV, Kelderbeemd 16, 2470 Retie: 667.658,53 euro.#(, 17 maart 2014. — PUURS. Bouwen van een boulderzaal, Sportcentrum De Vrijhals, C. Verschaevestraat 15 te 2870 Puurs (ontwerpen, de nieuwbouw, verbouwen en de kwaliteitscontrole). — : geen inschrijver. #'&

Vloer- en muurbekleding 4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

Aanbestedingen

19 sept. 2013. — KALMTHOUT. Nieuwbouw 4 app. + carport + ďŹ etsenberging Withoeei te KALMTHOUT. — MOONEN JAN NV, Hoge Mauw 570, 2370 Arendonk: 578.689,22 euro.ÂŹ#'$&

8 april. — KASTERLEE. Leveren en plaatsen sportvloer sporthal Duineneind. (o/cat. D25, kl. 1) NR Ps ##N'

OKT— GROBBENDONK. Kwartier Den Troon te GROBBENDONK: gebouw Shipping - Uitbreiding sanitaire lokalen en vestiaire ruimten. — ARTEZ BVBA, Donckstraat 28, 2321 Meer: 238.410,18 euro. (incl. BTW).#&*

Uitslagen - openingen

OKT— BEERSE. Renovatie RWZI BEERSE: nutriÍntverwijdering. Bouwkundige en elektromechanische werken (excl. beluchtingssysteem). Constructies: inuentvijzelgemaal - roosterinstallatie – zandvanginstallatie, selektortank - beluchtingsbekkens - slibrecirculatiepompput – renovatie van de bestaande nabezinktank - efuentmeetconstructie – aanpassingswerken bestaand dienstgebouw – afbraakwerken bestaande constructies. —  :IE 3PECIALE INSTALLATIES#&*  JAN  — GEEL. Bouwen van een kantoor en 4 studio's, Diestseweg 148 te 2440 GEEL. — SWINNEN NV, Leeuwerikheide 36, 2400 Mol: 539.033,46 euro.#'GD

11 maart. — AARTSELAAR. Renovatie sportvloer SPORTHAL $E!RK  +LEISTRAAT  TE !!243%,!!2VERNIEUWENVANDESPORTVLOER BELIJNINGINDESPORTHAL Multistep BVBA, 8520 Kuurne; Perdaen Technics BVBA, 3390 Houwaart; Flexidal, 9880 Aalter; Idema Sport SA, 1170 Watermaal-Bosvoorde; Adec Sport NV, 9160 Lokeren; GAW NV, 2970 Schilde.#&4

Dak- en torenwerken Aanbestedingen 27 maart. — NIJLEN. Vernieuwen waterdichting platte daken werkhuizen Githo. (o/cat. D8, kl. 2) NR Ps #WF, 27 maart. — LIER. MS - Vernieuwen daken: wijzigingsbericht. (o/cat. D8, kl. 5; o/cat. D12, kl. 5) nr.11-p.82 s#XYN

21 maar t 2014

67

I. Aanbestedende dienst

WERKEN II. Voorwerp van de opdracht Renovatie van daken van 51 sociale woningen te Herselt - Ramsel, Roteinde. Referentie: AA_HR01_2. Uitvoeringstermijn: 240 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D(12-22), Klasse 5. IV. Procedure: OPENBARE AANBESTEDING. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 14/04/2014 - 16.00. Prijs: EUR 75,00. Bestek en plannen Via overschrijving op rekeningnummer 787-521898557 met vermelding van BTW-nummer. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 15/04/2014 - 10.00. Opening van de offertes: 15/04/2014 - 10.00. Plaats: Zonnige Kempen, Grote Markt 39, 2260 Westerlo. Datum verzending van deze aankondiging: 07/03/2014. 8714-3ÂŹ#&9

�28 april. — Te 11 u., Stadhuis Geel, Werft 20, 2440 Geel, vergaderlokaal 1.00, 1e verdiep, 3TEDELIJKE&REINETSCHOOL$E3TELTLOPER,OTDAKRENOVATIE BESTAAND GEBOUW  3"3 :UID /OSTERLO  :AMMELSEWEG  TE  'EEL (20 dagen). Bestek nr. 2014-135 te bekomen bij Stadsbestuur Geel, De heer Rob Geerinckx, tel. 014 56 63 11, fax 014 56 62 39, email: rob.geerinckx@geel.be.#'+D Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 24 maart. — BALEN. WZC Ter Vest - Losse uitrustingen. NR Ps#SW-

�24 maart. — Te 11 u., bij de Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie voor de Kempen, IOK, Antwerpseweg 1 te 2440 Geel, leveren en plaatsen van meuBILAIR VOOR DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN VAN )/+ EN )/+ !FVALBEHEER Bestek nr. IOK-011601_meubilair-F02_0 te bekomen tot 23/03/2014, 11 uur bij Intercommunale Ontwikkelingsorganisatie voor de Kempen, De Witte Jonathan, tel. 014 58 09 91, e-mail: jonathan. dewitte@iok.be. RECHTZETTING 1. — VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwij-


ANTWERPEN kende publicatie op TED-website Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie). RECHTZETTING 2. — Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. RECHTZETTING 3. — VI.1) Deze aankondiging betreft Aanvullende informatie VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie).#V42 28 maart. — ANTWERPEN. Buitenschrijnwerk - Patrimonium "De Ideale Woning". NR Ps#WF6 4 april. — DUFFEL. Herinrichten van 4 labolokalen. (cat. D, kl. 1 (perceel 1); o/cat. D5, kl. 1 (perceel 2)) nr.10Ps#""K 15 april. — ANTWERPEN. Tafels met plooibaar onderstel: aanvullende informatie. NR Ps#Y8N 22 april. — GEEL. Leveren van bedden, matrassen en nachtkastjes voor het woonzorgcentrum Onze - Lieve vrouw. NR Ps#YM6 �22 april. — DEURNE (ANTWERPEN). #'MAFDELING I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen - BelgiĂŤ Tel. +32 2406715 E-mail: din@admin.provant.be www.provant.be https://enot.publicprocurement. be/enot-war/preViewNotice. do?noticeId=169754 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Andere: bvba Erfgoed & Visie, Lierselei 84, 2390 Malle - BelgiĂŤ, Telefoon: +32 33128231, Ter attentie van: Karen Bernaerts, E-mail: karen@erfgoed-en-visie.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op Andere: bvba Erfgoed & Visie, Lierselei 84, 2390 Malle - BelgiĂŤ, Telefoon: +32 33128231, Ter attentie van: Karen Bernaerts, E-mail: karen@erfgoed-en-visie.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst Regionale of plaatselijke instantie I.3) Hoofdactiviteit Algemene overheidsdiensten I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen AFDELING II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Antwerpen/Deurne - kasteel Rivierenhof - dringende instandhoudingswerken aan het schrijnwerk

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Werken - Uitvoering Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: kasteel Rivierenhof te Deurne NUTS-code: BE21 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft een overheidsopdracht II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Dringende instandhoudingswerken aan het buitenschrijnwerk. Het nazicht van en herstellingswerken aan ramen en deuren. II.1.6) CPV-classiďŹ catie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) HoofdcategorieĂŤn Hoofdopdracht 45420000 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen II.1.8) Verdeling in percelen: neen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: neen II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht II.2.3) Inlichtingen over verlengingen Deze opdracht kan worden verlengd: neen II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht dagen: 60 (vanaf de gunning van de opdracht) AFDELING III: Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5 % van het gunningsbedrag (excl. btw) afgerond naar het hoger tiental in euro III.1.2) Belangrijkste ďŹ nancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht: neen III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: RSZ-attest Fiscaal attest III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in ondercategorie D23 of D24 klasse 1 of hoger. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in ondercategorie D23 of D24 klasse 1 of hoger. AFDELING IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandeling De gegadigden zijn reeds geselecteerd: neen IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst Prov Ant DIN-BenV-OPDR-2012-0167-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten Tegen betaling verkrijgbare documenten: neen IV.3.4) Termijn voor dd/mm/jjjj) Tijdstip 18:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming OfďŹ ciĂŤle EU-taal (talen): NL AFDELING VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht: neen

21 maar t 2014

68

VI.2) De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de gemeenschap wordt geďŹ nancierd: neen VI.3) Nadere inlichtingen De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen. De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notiďŹ cation. Rubriek IV 1.1 Type procedure is te lezen als "Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking". VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: 14/03/2014 8734-1ÂŹ#'X0

29 april. — LIER. Afbreken van de bestaande en leveren en plaatsen van een nieuwe telescopische tribune. NR Ps##:#

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 25 maart. — TURNHOUT. Onderhoudsschilderwerk van het schrijnwerk, Academia. (o/cat. D13, kl. 1) nr.8Ps#X0Y

Â?1 april. — Te 10.45 u., GAC Secretariaat, Den Bell, Toren 0912/0913 Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen, RAAMCONTRACTÂŹVOORÂŹVERVENÂŹENÂŹSCHILDERSMATErialen (48 maanden). De opdracht wordt geraamd op 700.000 euro btw inbegrepen Bestek nr. GAC/2013/2120 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 27/03/2014, 12 uur. Bestek, inschrijvingsformulier, inventaris en eventuele bijlagen U beschikt over de mogelijkheid om een lastenboek te verkrijgen door deze gratis te downloaden op het forum van e-notiďŹ cation. Inlichtingen bij Gemeenschappelijke aankoopcentrale - Leveringen, De heer Jean Lambert, tel. 03 338 25 00, fax 03 338 20 30, e-mail: OCMW_GAC_Leveringen@ocmw. antwerpen.be. RECHTZETTING 1. — Verslag infovergadering en presentatie werden toegevoegd. RECHTZETTING 2. — Er wordt een nieuwe inventaris toegevoegd daar eenheid van item 17 "Water gedragen licht gesatineerd transparant houtbewerkingsproduct voor buiten en binnen" verkeerd was opgenomen. De eenheid is liter. L.W. — Informatiesessie: 05/03/2014 om 10.00, Francis Wellisplein 1, 2000 Antwerpen. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#TR 3 april. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Wegmarkeringen DJ 2014. (o/cat. D13, kl. 1; o/cat. C3, kl. 1; o/cat. F3, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"+ 9 mei. — ANTWERPEN. UZA E-blok LOT 6: SCHILDERWERKEN Universitair Ziekenhuis Antwerpen. (o/cat. D13, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&:

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 25 maart. — DESSEL. Verwerking van het Na- en NaKafval van HRA/Solarium. (cat. D, kl. 2; o/cat. L1, kl. 1; o/ cat. P1, kl. 3) NR Ps##:M 31 maart. — BORGERHOUT. Waterbouwkundig laboratorium: vernieuwing hoogspanningsinstallatie. (o/cat. P1) NR Ps#Y8+ 3 april. — ANTWERPEN. Verlichting Marktomgeving Stad Antwerpen. NR Ps#&NX 4 april. — ANTWERPEN. Automatiseren van drie afsluiters in het distributienet. (o/cat. P2, kl. 2 of o/cat. L2, kl. 2) NR Ps#VT*


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN AFDELING I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed Contactpunt(en): Dienst Infrastructuur en Vastgoed Koningin Elisabethlei 22 2018 Antwerpen - BelgiĂŤ Tel. +32 32406715 Fax +32 32406779 E-mail: din@admin.provant.be www.provant.be https://enot.publicprocurement. be/enot-war/preViewNotice. do?noticeId=170318 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend bij Hetzelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst (in geval van een door de aanbestedende dienst bekendgemaakte aankondiging) Regionale of plaatselijke instantie I.3) Hoofdactiviteit Algemene overheidsdiensten I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: neen AFDELING II: Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming Antwerpen - provinciaal instituut PIVA - vervangen van het algemeen laagspanningsbord. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Werken Uitvoering Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten: Antwerpen NUTS-code: BE21 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem (DAS) De aankondiging betreft een overheidsopdracht II.1.4) Inlichtingen over de raamovereenkomst II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen Vervangen van het algemeen laagspanningsbord. II.1.6) CPV-classiďŹ catie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) HoofdcategorieĂŤn Hoofdopdracht 45310000 II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA): neen II.1.8) Verdeling in percelen: neen II.1.9) Varianten worden geaccepteerd: neen II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht II.2.2) Inlichtingen over opties (indien van toepassing) Opties neen II.2.3) Inlichtingen over verlengingen Deze opdracht kan worden verlengd: neen II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht Periode in dagen: 35 (vanaf de gunning van de opdracht) AFDELING III: Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht

AL UW MAATWERK IN BETON!

www.architon.be Ons gamma: Q trappen en bordessen Q plinten en tegels Q terrassen en luifels Q ... alle maatwerk

III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen 5% van het gunningsbedrag (excl. btw), afgerond naar het hoger tiental in euro. III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht: neen III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: RSZ-attest en ďŹ scaal attest III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie P1, in klasse 1 of hogere. III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie P1, in klasse 1 of hogere. AFDELING IV: Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Onderhandeling De gegadigden zijn reeds geselecteerd: neen IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs IV.2.2) Er wordt gebruikgemaakt van een elektronische veiling: neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: Prov Ant DIN-BenV-OPDR-2013-0115-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten (behalve voor een DAS) of een beschrijvend document IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 10/04/2014 Tijdstip 18:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming OfďŹ ciĂŤle EU-taal (talen): NL AFDELING VI: Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht: neen VI.2) De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de gemeenschap wordt geďŹ nancierd: neen VI.3) Nadere inlichtingen De uitvoeringstermijn is uitgedrukt in werkdagen. IV.1.1) Type procedure dient gelezen als 'vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking'. De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notiďŹ cation. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging: 12/03/2014 8729-1ÂŹ#'TS

�24 april. — ANTWERPEN. Uitbating en het technisch (U&TO) der technische installaties: wijzigingsbericht. :IE#ENTRALEVERWARMING#&0J 24 april. — ANTWERPEN. Renovatie Technische Installatie. NR Ps##QJ

�28 april. — Te 10 u., Universitair Ziekenhuis, Alfazaal route 4, Wilrijkstraat 10 te 2650 Edegem, vaste 21 maar t 2014

69

Architon bvba Zandbergen 103 2480 - Dessel tel: 014 33 66 66 fax: 014 33 66 60 info@architon.be

R385-2-1/4

�10 april. — ANTWERPEN. #&-#

ANTWERPEN

ENÂŹ MOBIELEÂŹ TELEFONIEÂŹ ENÂŹ DIGITALEÂŹ TELEVISIEÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ 5:! ÂŹ 5NIVERSITAIRÂŹ :IEKENHUISÂŹ !NTWERPEN ÂŹ 7ILRIJKSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ %DEGEM Bestek nr. UZA/ AD/13.132 prijs 25.00 EUR te bekomen tot 14/04/2014, 10 uur enkel verkrijgen na overschrijving op rek. 0011398267-88 met vermelding van de referentie van het bestek + naam van de ďŹ rma. Gelieve een bewijs van storting en uw contactgegevens per e-mail te bezorgen aan An Desmet (an.desmet@uza.be). Vervolgens ontvangt U de verschillende documenten per e-mail. L.W. — Plaatsbezoek vereist: 27/03/2014 om 09.00ÂŹÂŹ#(D 7 mei. — ANTWERPEN. Kabelwerken voor plaatsen van het beveiligingssysteem TRAM-AT op L59. (o/cat. P2, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ###F

Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — OUD-TURNHOUT. "OUWENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ TURNZAALÂŹ ENÂŹ VERBOUWENÂŹ ENÂŹ UITBREIDENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ EETZAALÂŹ AANÂŹ DEÂŹ BASISSCHOOLÂŹ :WANEVEN ÂŹ LOTÂŹ ELEKTRICITEIT BTW niet inbegrepen. WAUTERS ELECTRO BVBA, Heikant 34A, 2370 Arendonk, 85.057,13 euro; B-Tech, 2460 Tielen, 94.972,89 euro; Elektroplan NV, 2480 Dessel, 97.128,27 euro; EG-Elec NV, 2300 Turnhout, 99.492,00 euro; K & F BVBA, 2250 Olen, 109.340,00 euro; Nuyts Electriciteitswerken NV, 2490 Balen, 109.919,68 euro; Gielen NV, 3920 Lommel, 112.240,12 euro.ÂŹ#'GN 7 maart. — BALEN. 70#ÂŹ "!,%.ÂŹ VERVANGENÂŹ laagspanningsborden. ELECTRO INDUSTRIELLE BVBA, Sint-Jansplein 17, 2060 Antwerpen 6, 337.340,00 euro; EPA NV, 3660 Opglabbeek, 373.910,33 euro; Imtech Infra NV, 9031 Drongen, 398.616,98 euro; Limec NV, 3600 Genk, 426.118,03 euro; Smet Groundwater Technics NV Smet - GWT, 2480 Dessel, 473.565,45 euro; Ronoh NV, 1980 Eppegem, 483.095,15 euro.ÂŹ#&$1 10 maart. — MERKSPLAS. 3TRAlNRICHTINGÂŹ ÂŹ3TEENWEGÂŹOPÂŹ7ORTELÂŹÂŹTEÂŹ-%2+30,!3ÂŹSTROOMVOERENDEÂŹDETECTIEÂŹOPÂŹÂŹMÂŹHOGEÂŹPERIMETEROMHEINING Cofely Fabricom NV, 1180 Ukkel, 418.943,61 euro btw incl.; Nuyts Electriciteitswerken NV, 2490 Balen, 488.348,86 euro btw incl.; Collin J. Landmeterskantoor vof; Ecotax BVBA; Van den Broeck nv.ÂŹ#&("

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JULI  — ANTWERPEN. Oproep tot kandidaatstelling (onderhandelingsprocedure) voor het aanpassen van hoogspanningsinstallaties volgens risicoananlyses, alsook het periodiek en curatief onderhoud van deze installaties, Haven van Antwerpen. — E2000.#&7


ANTWERPEN Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 25 maart. — DESSEL. Verwerking van het Na- en NaKafval van HRA/Solarium. (cat. D, kl. 2; o/cat. L1, kl. 1; o/ cat. P1, kl. 3) NR Ps##:M 31 maart. — ANTWERPEN. Aanpassen van 2 onderrolwagens van de deuren van de Boudewijnsluis: wijzigingsbericht. (o/cat. K1, kl. 3) NR Ps#Y76 2 april. — ANTWERPEN. Levering van elektronische sloten en cilinders: in te vullen inventaris.. NR Ps #X4V 3 april. — WILLEBROEK. L1048 - OCMW Willebroek Perceel 5 'Lift'. (o/cat. N1, kl. 1) NR Ps#Z'F 4 april. — ANTWERPEN. Automatiseren van drie afsluiters in het distributienet. (o/cat. P2, kl. 2 of o/cat. L2, kl. 2) NR Ps#VT* 28 april i.p.v. 28 april. — DESSEL. Centraal alarmsysteem: datumwijziging. NR Ps#VB 28 april. — ANTWERPEN. Levering installatie en onderhoud personen alarm toestellen. NR Ps#$Z

Â?30 april. — Te 12 u., SCKCEN, Herrmann Debrouxlaan 40 te 1160 Brussel, HETÂŹ3#+ #%.ÂŹWENSTÂŹONDERSTAANDEÂŹ OPDRACHTÂŹ AANÂŹ TEÂŹ BESTEDENÂŹ VOLGENSÂŹ DEÂŹ PROCEDUREÂŹVANÂŹDEÂŹ"%0%2+4%ÂŹ/&&%24%!!.62!!'ÂŹ g,IMITEDÂŹ 2EQUESTÂŹ FORÂŹ /FFERg ÂŹ ÂŹ $ITÂŹ ISÂŹ EENÂŹ OPROEPÂŹ TOTÂŹ +!.$)$!455234%,,).'ÂŹ g#ALLÂŹ FORÂŹ #ANDIDATESg ÂŹ ÂŹ :IEÂŹ OOKÂŹ DEÂŹ BIJVOEGSELSÂŹ VOORÂŹ BIJKOMENDEÂŹ INFORMATIEÂŹ ÂŹ g#&# ,IMITEDÂŹ 3PECIlCATIONSÂŹ 0RIMARYÂŹ0UMPDOCXgÂŹÂŹ"ETREFTÂŹPROJECTÂŹREFURBISHMENTÂŹ "2ÂŹ ÂŹ REACTORÂŹ ÂŹ ,OTÂŹ ÂŹ AANKOOPÂŹ VANÂŹ EENÂŹ PRIMAIREÂŹ POMPÂŹ TERÂŹ VERVANGINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ HUIDIGEÂŹ POMPÂŹ $EÂŹ POMPÂŹWORDTÂŹGEBRUIKTÂŹVOORÂŹHETÂŹRONDPOMPENÂŹVANÂŹ HETÂŹKOELMIDDELÂŹINÂŹDEÂŹPRIMAIREÂŹKRINGLOOPÂŹVANÂŹEENÂŹ KERNREACTORÂŹ ÂŹ ,OTÂŹ ÂŹ )NSTALLERENÂŹ VANÂŹ DEZEÂŹ POMPÂŹ OPTIONEEL ÂŹ$EZEÂŹWERKENÂŹZULLENÂŹINÂŹEENÂŹRADIO ACTIEVEÂŹ ZONEÂŹ WORDENÂŹ UITGEVOERDÂŹ ÂŹ (ETÂŹ STUDIECENTRUMÂŹ VOORÂŹ KERNENERGIEÂŹ BAATÂŹ ÂŹ ONDERZOEKSREACTORENÂŹUITÂŹ$EÂŹBELANGRIJKSTEÂŹERVAN ÂŹDEÂŹ"2ÂŹREACTORÂŹ ZALÂŹ INÂŹ ÂŹ GRONDIGÂŹ WORDENÂŹ GEMODERNISEERDÂŹÂŹ(ETÂŹVERVANGENÂŹVANÂŹDEZEÂŹPOMPÂŹMAAKTÂŹDEELÂŹ UITÂŹVANÂŹDITÂŹPROJECT Inlichtingen bij SCKCEN, Jef Smeyers (Aankoper-Purchase), tel. 014 33 29 28, fax 014 31 37 65, e-mail: aanbestedingen@sckcen.be.ÂŹÂŹ#(FK Uitslagen - openingen 6 maart. — MECHELEN. 6ERBOUWENÂŹVANÂŹSCHOOLGEBOUWÂŹTOTÂŹ#ENTRUMÂŹVOORÂŹ'EESTELIJKEÂŹ'EZONDHEIDSZORG ÂŹ ,ANGEÂŹ 2IDDERSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ -ECHELENÂŹVOORÂŹ#''ÂŹ$EÂŹ0ONTÂŹVZW ÂŹPERCEELÂŹÂŹLIFT Kone Belgium NV, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe; Thyssenkrupp Liften NV, 1130 Haren.ÂŹ#&4V 7 maart. — BALEN. 70#ÂŹ "!,%.ÂŹ VERVANGENÂŹ laagspanningsborden. ÂŹ:IEÂŹ%LEKTRICITEITSWERKENÂŹ #&$1 11 maart. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Aanleg NIEUWÂŹ WATERLEIDINGSTRACĂ? ÂŹ /PENÂŹ /PVANGCENTRUMÂŹnÂŹ+AZERNEWEGÂŹÂŹTEÂŹ+!0%,,%.ÂŹÂŹ:IEÂŹ3ANITAIREÂŹWERKENÂŹ#&&F

Centrale verwarming Aanbestedingen �24 maart. — Te 14 u., bij de Vlaamse Dienst voor

Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Ver-

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN zelfstandigd Agentschap, Keizerslaan 11, 1000 Brussel, ONDERHOUD EN HERSTELLING VAN DE VERWARMINGS  WARM WATER  VENTILATIE  EN AIRCONDITIONINGINSTALLATIES (6!#  BIJ 6$!" n VESTIGINGEN IN DE 02/6).#)% !.47%20%. (48 maanden). Bestek nr. VDAB-Openbare aanbesteding 2014/10351-F02_0 te bekomen bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, Facility Antwerpen t.a.v. Walter De Kezel, Copernicuslana 1, 2018 Antwerpen, tel. 03 221 82 30, e-mail: walter.dekezel@vdab.be. RECHTZETTING 1. — Verwijzend naar paragraaf 2.2.8"mogelijkheid tot vraagstelling" van het bestek wordt een document "vraag en antwoord" opgeladen. L.W. — De inschrijving kan enkel elektronisch worden ingediend via de e-Tendereing internetsite https://eten. publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van artikel 52 § 1 van het KB Plaatsing. Inschrijvingen op paper worden NIET aanvaard.#SZ9 25 maart. — WIJNEGEM. Technisch beheer gebouwen gemeente en OCMW. NR Ps#V'4 27 maart. — ANTWERPEN. Klimaatkasten. Ps##9

nr.10-

3 april. — ANTWERPEN 2. ZNA Middelheim - renovatie stookplaats. (o/cat. D17, kl. 4) NR Ps#"' 3 april. — TURNHOUT. #Z$V

DE ARK Campus Blairon 599 te 2300 Turnhout Op donderdag 3 april 2014 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van de vennootschap OPENBARE AANBESTEDINGvoor het dossier Turnhout - Parkwijk Haagbeemden en Elandersplantsoen, renovatie CV installatie / leidingen. Renovatie kruipruimte. (nr. VMSW 1290/2012/0100/02). Erkenning: PER PERCEEL D17 klasse 4. Verkrijgen van de documenten: - De PAPIEREN aanbestedingsbundel is af te halen bij DE ARK of versturing na overschrijving van 50,00 euro op rekeningnummer 230-0525725-05 en mail naar aankoop@arkwonen.be met vermelding referentienummer, gegevens en BTW-nummer. - De DIGITALE aanbestedingsbundel is GRATIS te verkrijgen bij DE ARK na mail naar aankoop@arkwonen.be met vermelding referentienummer, gegevens en BTWnummer en wordt met een WE-transfer doorgestuurd. OPGELET: De digitale bundel is identiek aan de papieren aanbestedingsbundel, bij eventuele twijfel primeert de papieren bundel die in onze kantoren ligt ter inzage. Indiening met digitale offerte via www.publicprocurement.be (tab E-tendering) mogelijk. Raadpleging van de documenten: - Op de zetel van DE ARK., tel. 014/40 11 07. - Op het kantoor van de ontwerper: Tecon groep, Grote Steenweg 529, 2600 Berchem, tel. 03/230 63 37. 8684-3ÂŹ#"6P

4 april. — HOBOKEN. Renovatie stookplaats campus Hoboken blok A. (o/cat. D17, kl. 2) NR Ps##JB

�7 april. — Te 12 u., Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101 te 2000 Antwerpen, VERSNELDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR HET realiseren van aanpassingen aan de automatiSCHESTURINGVANDELUCHTGROEPVANDEPARTEMENT 74 TE "//- (48 maanden). Raming zonder btw 40000.00 EUR. Bestek nr. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/VOPMB/2014-006-F02_0 te bekomen tot 04/04/2014 bij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Coppens Hildegarde Maria, tel. 03 220 57 11, fax 03 220 57 19, e-mail: hilde.coppens@ap.be. Bestek wordt aangevraagd aan hilde.coppens@ap.be en aan marleen.vandeweyer@ap.be; bestek wordt via e-mail opgestuurd.#'H 8 april. — HERENTHOUT. Bouwen van 40 sociale woongelegenheden. (o/cat. D17, kl. 3)  NR P s #YNX

21 maar t 2014

70

�22 april. — Te 10 u., Aankoopdienst Infrastructuur, Lange Beeldekensstraat 267 (Q-blok, eerste deur rechts) te 2060 Antwerpen, :.! *AN 0ALlJN  HERINRICHTEN VANSTOOKPLAATSINCLHETAANLEVERENVANEENASbuilt dossier. (115 dagen). Bestek nr. 2014/115 prijs 50.00 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 15 uur. Het dossier wordt geleverd digitaal in leesformaat (.pdf) of afgehaald op papier op het kantoor van het ingenieursbureau BOTEC nv, Sportstraat 42-44, 2160 Wommelgem, of in dat laatste geval op uitdrukkelijke vraag verzonden per gewone post, na bestelling en mits voorafbetaling van 50.00 EUR (incl btw) op rekening BIC GEBABEBB IBAN - BE49 2200 3863 8671 met vermelding van bb 2011-09HVAC op naam van het bovenvermelde ingenieursbureau BOTEC nv. (tel. 03 354 36 18, e-mail: i.cromheeke@botec.be). — Erk. o/cat. D17, kl. 4. L.W. — Plaatsbezoek vereist: 31/03/2014 om 08.00 plaatsbezoek kan in week 14 na telefonische afspraak met Luc Van Noten, projectingenieur, tel. 03/280 41 63.#&.R �22 april i.p.v. 24 maart. — Te 15 u., Provincie Ant-

werpen, Desguinlei 100, 2018 Antwerpen (provinciehuis aan de Singel), zaal 'Salens', gelijkvloerse verdieping, renoVATIEÂŹVANÂŹDEÂŹSLAGERIJLOKALENÂŹ ÂŹPERCEELÂŹÂŹÂŹ(6!# ÂŹPROVINCIAALÂŹINSTITUUTÂŹ0)6!ÂŹTEÂŹ!.47%20%. (150 wd.). Bestek nr. Prov Ant DIN-OPDR 2014-0003-F02_0 te bekomen bij Provincie Antwerpen - Departement Logistiek - Dienst Infrastructuur en Vastgoed, dienst Infrastructuur en Vastgoed, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen, tel. 03 240 67 15, fax 03 240 67 79, e-mail: din@admin.provant.be. De opdrachtdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notiďŹ cation. — Erk. o/cat. D18 of T3, kl. 4. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In plaats van De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie D18, in klasse 4 of hogere Toe te voegen tekst De aannemer moet Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd III.2.3) Vakbekwaamheid Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: In plaats van De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie D18, in klasse 4 of hogere Toe te voegen tekst De aannemer moet voldoen aan de voorwaarden tot erkenning in de ondercategorie D18 of T3, in klasse 4 of hogere VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum: In plaats van 24/03/2014 15:00 Te lezen 22/04/2014 15:00 Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend Datum: In plaats van 24/03/2014 15:00 Te lezen 22/04/2014 15:00 VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging


ANTWERPEN

verhuurt bijna alles

P236-1-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

078 / 050 060

www.ribarent.be

VI.4) Overige nadere inlichtingen Met deze opdracht wordt de HVAC- en de koelinstallatie vernieuwd.ÂŹÂŹ#XM

�24 april. — Te 10 u., Zie bestek - Par 5, door Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" Ondersectie "Diensten",; Eversestraat 1 te 1140 Evere, MEERJARIGE OVEREENKOMST VAN DIENSTEN BETREFFENDE DE UITBATING EN HET TECHNISCH 54/  DER TECHNISCHE INSTALLATIES TE 3AFFRAANBERG (aanvang: 01/06/2014; voltooiing: 31/05/2020). Raming zonder btw 2000000.00 EUR. Bestek nr. MRMP-I/S-14IS006F02_0 te bekomen tot 23/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent Guy, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 79, e-mail: laurent.dethier@mil.be. RECHTZETTING 1. — II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Toe te voegen tekst SAFFRAANBERG. Voor de modaliteiten ivm het plaatsbezoek - zie praktische modaliteiten nr. 1 in bijlage. L.W. — Zie bestek - Par 5 voor de modaliteiten ivm plaatsbezoek en informatievergadering.#&0J

Uitslagen - openingen  FEBR — OUD-TURNHOUT. "OUWEN VAN EEN TURNZAAL EN VERBOUWEN EN UITBREIDEN VAN DE EETZAALAANDEBASISSCHOOL:WANEVEN LOT(6!# - sanitair. BTW niet inbegrepen. HOOYBERGHS CENTRALE VERWARMING NV, Industriezone Veedijk - Bleukenlaan 9, 2300 Turnhout, 222.300,00 euro; De Kock BVBA, 2470 Retie, 237.223,63 euro; Jaspers BVBA, 3530 HouthalenHelchteren, 292.873,00 euro.#'GZ 14 maart. — MECHELEN. /NDERHOUD VAN  INSTALLATIESVOORVERWARMINGENPRODUCTIEVAN SANITAIRWARMWATER OPDIVERSELOCATIESIN-ECHELEN:IE3ANITAIREWERKEN#'"

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN FEBR— WILRIJK. Renovatie van de stookplaats in Gebouw T op Campus Drie Eiken, Universiteitsplein 1 te WILRIJK. — DE KOCK BVBA, Provinciebaan 41, 2470 Retie: 144.809,20 euro. (excl. BTW). #(

Sanitaire werken Aanbestedingen �24 april. — ANTWERPEN. Uitbating en het tech-

24 april. — ANTWERPEN. Renovatie Technische Installatie. NR Ps##QJ

nisch (U&TO) der technische installaties: wijzigingsbericht. :IEÂŹ#ENTRALEÂŹVERWARMINGÂŹ#&0J

�25 april. — Te 11 u., Woonhaven Antwerpen, ver-

Uitslagen - openingen

gaderzaal Barcelona, Steenhouwersvest 61 2000 Antwerpen, 2de verdieping, renovatie gasleidingen en VERWARMINGSTOESTELLEN IN  EENGEZINSWONINGEN   "ERENDRECHT !NTWERPEN (300 dagen). Bestek nr. 2013/0535/18 kosteloos te bekomen tot 18/04/2014, 16 uur, bij verzending 10,00 EUR bij afhaling of digitaal per mail op rek. BE 47 0680 8401 7080 van Woonhaven Antwerpen, tel. 03 213 67 67 - Guy Smeulders, fax 03 213 67 90, e-mail: guy.smeulders@ woonhaven.be. — Erk. o/cat. D17, kl. 4.#',3

11 maart. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Aanleg NIEUW WATERLEIDINGSTRAC�  /PEN /PVANGCENTRUMn+AZERNEWEGTE+!0%,,%. BTW inbegrepen. DE BRUYNE VERWARMINGSBEDRIJF NV, Belcrownlaan 18, 2100 Deurne (Antwerpen), 88.717,68 euro; Lareco NV, 2880 Bornem, 94.513,04 euro; Canalco NV, 2280 Grobbendonk, 97.157,31 euro; Jansen Ondernemingen NV, 2330 Merksplas, 116.650,66 euro. #&&F

21 maar t 2014

71

14 maart. — MECHELEN. /NDERHOUD VAN  INSTALLATIESVOORVERWARMINGENPRODUCTIEVAN SANITAIR WARM WATER  OP DIVERSE LOCATIES IN -ECHELEN Dalkia NV, 1070 Anderlecht; TIV BVBA, 2650 Edegem; Plees Roger NV, 3530 Houthalen-Helchteren; Quality Environment BVBA, 2900 Schoten; Cofely Services NV, 2800 Mechelen.#'"

Lood- en zinkwerken Aanbestedingen 3 april. — ANTWERPEN. Loodgieterij - Patrimonium "De Ideale Woning". NR Ps#WG+

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 31 maart. — LIER. Vernieuwen ramen, MS + rechtzetting; gunningsprocedure is afgebroken. (o/cat. D20, kl. 4) NR Ps#YW

Â?1 april. — Te 10.15 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, 5ITVOERINGÂŹ !""/gSÂŹ METAALVERWERKINGÂŹ INÂŹ Vlaanderen I Bestek nr. OVAM-DOS 4172 - RC140103F02_0 te bekomen tot 31/03/2014, 10:15 bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Rottiers Joke Vanja, e-mail: joke.rottiers@ovam.be. RECHTZETTING 1. — Er werd een nieuwe versie van het bestek opgeladen. De vorige versie vervalt. De wijzigingen zijn terug te vinden onder punt 1.2.1 Aard van de opdracht en punt 1.6.1 Prijsbepaling.ÂŹÂŹ#YKÂ?2 april. — Te 14 u., BELGOPROCESS NV, Gravenstraat 73 te 2480 Dessel, VERSNELDÂŹ NIET OPENBAARÂŹ HETÂŹSMELTENÂŹVANÂŹLICHTÂŹRADIOACTIEFÂŹBESMETÂŹMETAALSCHROOT ÂŹMETÂŹINBEGRIPÂŹVANÂŹHETÂŹONTVANGENÂŹVANÂŹHETÂŹ MATERIAAL ÂŹ DEÂŹ TIJDELIJKEÂŹ OPSLAG ÂŹ HETÂŹ CORRECTÂŹ VERPAKKENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ BESMETTEÂŹ FRACTIE ÂŹ CO ORGANISATIEÂŹ VANÂŹ HETÂŹ TERUGTRANSPORTÂŹ VANÂŹ DEÂŹ BESMETTEÂŹ FRACTIEÂŹ ENÂŹ DEÂŹ EVENTUELEÂŹ VRIJGEGEVENÂŹ VERPAKKINGEN ÂŹ DEÂŹ BENODIGDEÂŹADMINISTRATIEÂŹENÂŹBIJSTANDÂŹBIJÂŹHETÂŹREGELENÂŹVANÂŹDEÂŹWETTELIJKEÂŹVERPLICHTINGENÂŹTOVÂŹDEÂŹDIVERSEÂŹOVERHEDENÂŹENÂŹHETÂŹOVERNEMENÂŹVANÂŹDEÂŹNIET BESMETTEÂŹFRACTIE (48 maanden). Bestek nr. TICA/KVS/ SMELT/2014 te bekomen bij BELGOPROCESS NV, Tina


ANTWERPEN Caeyers, tel. 014 33 44 63, fax 014 33 44 69, e-mail: tina.caeyers@belgoprocess.be.ÂŹÂŹ#&1W 3 april. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Wegmarkeringen DJ 2014. (o/cat. D13, kl. 1; o/cat. C3, kl. 1; o/cat. F3, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"+ 4 april. — ANTWERPEN. Vernieuwen ramen - 5e verdieping gebouw B, Stadscampus, Universiteit Antwerpen. (o/cat. D20, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"V" 14 april. — MOL. Mechanische herstellingswerken van beperkte omvang op het SCK-CEN. (o/cat. F1, F2, kl. 1) NR PÂŹsÂŹ#"4 24 april. — TURNHOUT. Bouwen van een ďŹ etsenstalling. (cat. C of cat. F, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&MG

Uitslagen - openingen FEBR— TISSELT. 6ERNIEUWENVANBUITENSCHRIJNWERKINHUURWONINGENINDEELGEMEENTE4)33%,4TE7ILLEBROEK WINSOL NV, 9051 Sint-Denijs-Westrem, 613.319,97 euro; De Ridder M. NV, 2520 Ranst, 658.021,90 euro; Vlado NV, 9880 Aalter, 660.498,57 euro; Francovera NV, 2610 Wilrijk, 704.032,30 euro; Dilien Metaalwerken NV, 3530 Houthalen-Helchteren, 735.632,17 euro; Nuyts-Meynendonckx Nv, 2550 Kontich, 788.785,00 euro.#'Z

Afbraakwerken Aanbestedingen 3 april. — GROBBENDONK. Slopen van een zoutloods. (o/cat. G5) NR Ps#ZMK

�7 april. — Te 10 u., Gemeentehuis Kontich, 2de ver-

dieping, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich, ten overstaan van de dhr.Pieter Defoort , afgevaardigd bestuurder AGB (Autonoom Gemeentebedrijf Kontich) of zijn afgevaardigde in de raadzaal, OMGEVINGSAANLEGÂŹ SPORTCENTRUMÂŹENÂŹPOLYVALENTEÂŹZAALÂŹAFBRAAKWERKENÂŹGRONDWERKENÂŹ RIOLERINGS ÂŹ ENÂŹ OMGEVINGSWERKEN Bestek nr. 2014/AGB/MRT01. Papieren versie: prijs 155,- euro incl. btw Te koop en ter inzage op het kantoor van de architect na telefonische afspraak 2 werkdagen op voorhand en cash te betalen tegen ontvangstbewijs of na ontvangst van overschrijving op rek nr BE52 7350 0788 8209 van BULK architecten cvba . Digitale versie:. prijs 60,- euro incl. btw Te verkrijgen via e-mail bij de architect, verzending na ontvangst van overschrijving op rek nr BE52 7350 0788 8209 van BULK architecten cvba. (tel. 02336895, fax 02336996, e-mail: lise@bulkarchitecten.be).ÂŹÂŹ#(B'

Speciale installaties Aanbestedingen 31 maart. — ANTWERPEN. Kandidaatstelling voor de bouw en inrichting van een ontijzeringsinstallatie. nr.9Ps#Z&P

�22 april i.p.v. 24 maart. — ANTWERPEN. Renovatie van de slagerijlokalen - perceel 2 : HVAC, provinciaal instituut PIVA: wijziging in erkenning + datumwijziging. (o/cat. D18 of T3, kl. 4) :IE #ENTRALE VERWARMING #XM 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — GEEL. Versnelde onderhandelingsprocedure voor het leveren en installeren van een kleinschalige mestvergistingsinstallatie. — : geannuleerd.#'F8

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN ÂŹOKTÂŹ— BEERSE. Renovatie RWZI BEERSE: nutriĂŤntverwijdering. Bouwkundige en elektromechanische werken (excl. beluchtingssysteem). Constructies: inuentvijzelgemaal - roosterinstallatie – zandvanginstallatie, selektortank - beluchtingsbekkens - slibrecirculatiepompput – renovatie van de bestaande nabezinktank - efuentmeetconstructie – aanpassingswerken bestaand dienstgebouw – afbraakwerken bestaande constructies. — THV DCA - SMET GWT, 2340 Beerse: 2.824.246,72 euro. (excl. BTW).ÂŹ#&* ÂŹOKTÂŹ— BEERSE. Renovatie RWZI BEERSE Uitbreiding: beluchting. Deze werken omvatten de renovatie van het beluchtingssysteem op een rioolwaterzuiverings-installatie (RWZI Beerse) met een nominale capaciteit van 13 000 IE54 (Projectnummer 21.664). De totaliteit der werken is opgenomen in ĂŠĂŠn lot: lot 2: elektromechanische werken (ďŹ jnbellenbeluchtingssyteem). — DECKX ALGEMENE ONDERNEMINGEN NV, Goormansdijk 15, 2480 Dessel.ÂŹ#&*

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken Aanbestedingen 24 maart. — BRASSCHAAT. Levering (aankoop of huur) en onderhoud van diverse werkkledij.  NR P s #"B 2 april. — BORGERHOUT. Leveren motorhelmen met ingebouwde radiocommunicatie. NR Ps#V 2 april. — ANTWERPEN. Beschermkledij voor boomwerkers en -verzorgers. NR Ps#Z& 10 april. — ANTWERPEN 3. Leveren van kledij voor onthaalpersoneel, Lokale Politie Antwerpen. nr.10Ps##9G 22 april. — GEEL. Gordijnen voor het woonzorgcentrum Onze - Lieve - Vrouw. NR Ps#YM: 22 april. — GEEL. Leveren van bedden, matrassen en nachtkastjes voor het woonzorgcentrum Onze - Lieve vrouw. NR Ps#YM6

Materieel - machines Aanbestedingen 27 maart. — HEIST-OP-DEN-BERG. Leveren multiwerktuighouder met heetwater onkruidbestrijdingsunit. nr.8PÂŹsÂŹ#XCK 31 maart. — GEEL. Leveren en plaatsen van by-pass voor naverkleiner. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$$B 31 maart. — ANTWERPEN. Leveren van een logistiek (ondersteunend) vaartuig. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"B 1 april. — MOL. Levering en installatie van 2 proportioneel tellers met laag achtergrondniveau voor totaal alpha- en betatelling. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z## 2 april. — BORGERHOUT. Leveren van motorďŹ etsen in politie-uitvoering. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#VW 9 april. — ANTWERPEN. Raamcontract voor het leveren van wegbouwmaterialen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V7" 14 april. — ANTWERPEN. Raamcontract kappersbenodigdheden: wijzigingsbericht. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$0

�15 april. — Te 11 u., Gemeente Kontich, Gemeenteplein 1 te 2550 Kontich, OPROEPTOTKANDIDAATSTELLING VOOR DE AANKOOP VAN WERKTUIGDRAGER VOOR DEAFDELINGGROENDIENSTMETHETOOGOPDEHEETWATER ONKRUIDBESTRIJDING  'EMEENTELIJKE4ECHNISCHE $IENST!FDELING 'ROENDIENST  "LAUWESTEENSTRAAT  ! TE  +ONTICH Referentienummer 2014/239 prijs 25.00 EUR te bekomen tot 14/04/2014, 21 maar t 2014

72

12 uur. Bestek Verzendkosten : EUR 5,00 door overschrijving op rekeningnummer GKB 091 0000984 43 met de vermelding 'aankoop werktuigdrager groendienst'. Inlichtingen bij Gemeente Kontich, De heer Luc Straus, tel. 03 451 92 81, fax 03 451 92 96, e-mail: luc. straus@kontich.be. L.W. — Plaatsbezoek vereist: Een demonstratie van de aangeboden werktuigdrager zal op uitnodiging moeten voorgesteld.#(G

Â?16 april. — Te 13 u., Digipolis, Generaal Armstrongweg 1 te 2020 Antwerpen, ONDERHANDELINGÂŹ DEÂŹ OPDRACHTÂŹ BETREFTÂŹ HETÂŹ SLUITENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ AANKOOPCONTRACTÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ LEVERING ÂŹ ENÂŹ ONDERHOUDÂŹ VANÂŹ EENÂŹ MULTI INZETBAARÂŹVOERTUIGÂŹDIEÂŹTEGELIJKERTIJDÂŹDIENSTÂŹ DOETÂŹ ALSÂŹ sÂŹ VERBINDINGS ÂŹ sÂŹ OVERLEG ÂŹ sÂŹ COMMANDOWAGENÂŹ(ETÂŹVOERTUIGÂŹZALÂŹINGEZETÂŹWORDENÂŹBIJÂŹsÂŹ %VENEMENTENÂŹsÂŹINTERVENTIESÂŹsÂŹACTIESÂŹVANÂŹDEÂŹPOlitie. Referentienummer DP-CD000583-F02_0. Meer informatie kan worden bekomen op de website http:// www.publicprocurement.be of via de e-Procurement helpdesk op het nummer 0(0)2 790 52 00.ÂŹÂŹ#'0B Â?17 april. — Te 11 u., Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, Motstraat 20 te 2800 Mechelen, ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ LEVERINGÂŹ VANÂŹ CAÂŹ ÂŹ lagevloertrams op meterspoor voor de entiteiTENÂŹ!NTWERPEN ÂŹ/OST 6LAANDERENÂŹENÂŹ7EST 6LAANDEREN ÂŹ VERDEELDÂŹ OVERÂŹ ÂŹ SCHIJVENÂŹ VANÂŹ ONGEVEERÂŹ 25 trams. (99 maanden). Bestek nr. De Lijn-PG044700117A-263-F05_0 te bekomen tot 16/04/2014, 11 uur bij Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, Samuel Schalckens, tel. 015 40 88 30, fax 015 40 89 80, e-mail: samuel.schalckens@delijn.be. De inschrijvers dienen voor de selectie een deelnemingsaanvraag in te dienen met documenten die aantonen dat zij voldoen aan de selectievoorwaarden. De deelnemingsaanvraag wordt in 3 exemplaren ingediend. Tevens dient een elektronische versie van het selectiedossier te worden toegevoegd (op CD-rom of USB-stick), met de documenten in een bewerkbaar formaat (delen als tekst te kunnen kopiĂŤren). Deze deelnemingsaanvraag wordt via een postdienst verzonden of per drager afgegeven in de burelen van: De Lijn – Centrale Diensten Afdeling Rollend Materieel en Werkmiddelen t.a.v. Samuel Schalckens, Motstraat 20, 2800 Mechelen. RECHTZETTING 1. — Gelieve rekening te houden met deze mededeling.ÂŹÂŹ#YV9 17 april. — PUURS. Leveren graaf-laadcombinatie. NR PÂŹsÂŹ#$K 22 april. — ANTWERPEN. Raamcontract voor het inspecteren, onderhouden, herstellen en leveren van onderdelen van brandweervoertuigen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&V 22 april. — BRASSCHAAT. Keuringen "Externe Dienst voor Technische Controle" voor de Civiele Bescherming. NR PÂŹsÂŹ#"-

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER"%2,!!2 (48 maanden). Raming zonder btw tussen 230000.00 en 240000.00 EUR. Bestek nr. MRMPI/S-14IS803-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent.Dethier@mil. be.#'M$


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

28 april. — LIER. Leveren van graafmachines met sorteergrijper en wielladers met hoogkipbak. nr.10-p.106 s#"W$

DEC— GEEL. Leveren en plaatsen van rolarchief in de kantoren nieuwbouw IOK te Geel. — BRUYNZEEL NV, Heizel Esplanade 50, 1020 Brussel. #'G

Verschillende

Â?29

april. — Te 14 u., Wachtlokaal Belgoprocess, Gravenstraat 73, 2480 Dessel, leveren van mobiele AFBLAASlLTERS  #ENTRAAL -AGAZIJN  'RAVENSTRAAT  TE  $%33%, (aanvang: 30/04/2014; voltooiing: 30/04/2018). Bestek nr. TICA/DMAA/AFBL/2013 te bekomen bij BELGOPROCESS NV, Tina Caeyers, tel. 014 33 44 63, fax 014 33 44 69, e-mail: tina.caeyers@belgoprocess.be.#&2

�5 mei. — Te 10.30 u., Vergaderzall MRMP-C Kwartier Koningin Elisabeth - Eversestraat, 1 - Blok 4D 2de verdieping Lokaal 69- 1140 Bruxelles, open meerJARIGEOVEREENKOMSTVOORDEVERVANGINGVANNIET HERLAADBAREPRIMAIREENGEHEUGENBATTERIJENVAN TACTISCHE RADIOgS Bestek nr. MRMP-C/A-14CA103F02_0 te bekomen tot 04/05/2014, 10:30 op https:// enot.publicprocurement.be. Inlichtingen bij MRMP-C/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie CIS - Ondersectie Verwerving, Delabre Marie Ghislaine, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel. 02 701 41 40, fax 02 701 73 49, e-mail: marie.delabre@ mil.be.#'W.

28 maart. — MOL. Uitvoeren van allerhande werkzaamheden: afgebroken. #V&" 7 april. — ANTWERPEN. Afslepen van autobussen van de entiteit Antwerpen. #"X

Verkopingen Aanbestedingen �18 april. — Te 12 u., MRMP-SDV Verkoopdienst,

Aanbestedingen 24 maart. — OLEN. Schoonmaken van de lokalen van de gemeentelijke basisschool de Kriebel. #VF9 26 maart. — AARTSELAAR. Leveren van azijnzuur 9%-oplossing: aangepast bestek. #X3

Eversestraat 1 te 1140 Evere, VOORAANKONDIGINGÂŹ VERKOOPÂŹ VANÂŹ ÂŹ PERCELENÂŹ BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN ÂŹ TOEBEHORENDÂŹ AANÂŹ $EFENSIE Bestek nr. SDV20145004-F56_0 te bekomen bij MRMP-SDV Verkoopdienst, Rousseau Luc, tel. 0496 84 29 38, fax 02 701 67 11, e-mail: luc.rousseau@mil.be.ÂŹÂŹ#'RM

$DQHONHNUDDQKDQJW HHQYHUKDDO HHQYHUKDDO 8ZYHUKDDO 8ZYHUKDDOP669-1/4

23 april. — ANTWERPEN. Huren van hoogwerkers en graafmachines: wijzigingsbericht. NR Ps#&

ANTWERPEN

�6 mei. — Te 10.30 u., Technische Dienst, Blauwesteenstraat 81 A, 2550 Kontich (achter containerpark), Vergaderzaal, 1ste verdieping, DE LEVERING BETREFT EENHEETWATERUNITDIEGESCHIKTISVOORONKRUIDBESTRIJDING(ETBETREFTEENOPBOUWUNITVOOREEN WERKTUIGDRAGER$EUNITZALWORDENINGEZETVOOR DEONKRUIDBESTRIJDINGOPlETS ENWANDELWEGEN  PARKINGS  WEGEN EN VERHARDINGEN  LANGSHEEN EN IN GROENZONES EN OP KERKHOVEN Bestek nr. 2014/240 prijs 25.00 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 12 uur. Verzendkosten : EUR 5,00 door overschrijving op rekeningnummer BE66 0910 0009 8443 op naam van het gemeentebestuur Kontich met de vermelding 'bestek aankoop heetwaterunit voor onkruidbestrijding'. Inlichtingen bij Gemeente Kontich, De heer Luc Straus, Gemeenteplein 1, 2550 Kontich, tel. 03 451 92 81, fax 03 451 92 96, e-mail: luc.straus@kontich.be. L.W. — Plaatsbezoek vereist. Een verplichte demonstratie is vereist na afspraak met L. Straus, 0474/530080 met de voorgestelde unit. Deze demo kan plaatsvinden op de technische dienst of op een plaats af te spreken met de aanbestedende overheid.#(C( Uitslagen - openingen  DEC — GEEL. ,EVEREN EN PLAATSEN VAN ROLARCHIEFINDEKANTORENNIEUWBOUW)/+TE'EEL Bruynzeel NV, 1020 Brussel; Bomefa; Magista BV. #'K4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN5 aug. 2013. — EDEGEM. Contract schuilhuisjes en gemeenteplanborden. — : geannuleerd.ÂŹ#'F1 7 nov. 2013. — ANTWERPEN. Aanvraag tot deelneming aan een onderhandelingsprocedure voor een oproep tot kandidaatstelling: raamovereenkomst voor levering van huurinstallaties voor waterzuivering met actief kool en levering en/of regeneratie van ďŹ ltermateriaal - periode 2014-2018 (periode februari 2014 – januari 2018). — DESOTEC, Regenbeekstraat 44, 8800 Roeselare.ÂŹ#&*%HOJLDQ/LIWLQJ (TXLSPHQW&RPSDQ\ %/( QY %HOJLDQ/LIWLQJ (TXLSPHQW&RPSDQ\ %/( QY 5LMNVZHJ²,QGXVWULH]RQH3XXUV %3XXUV

 ²  LQIR#EOHEH²ZZZEOHEH

21 maar t 2014

73
ANTWERPEN Beplantingswerken Aanbestedingen 24 maart. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Recreatieve inrichtingswerken in het Mastenbos te Kapellen. nr.8Ps#XXC 25 maart. — TURNHOUT. Werken in natuur- en bosbeheer en landschapszorg via sociale tewerkstelling 2014. NR Ps#XTN 26 maart. — ANTWERPEN. Opmeten van openbaar groen in straten, op pleinen en in parken. nr.10-p.106 s##GG 27 maart. — MECHELEN. Raamovereenkomst (groen) onderhoud projectgebieden IGEMO. (o/cat. G3, kl. 2) NR Ps##&8 28 maart. — ARENDONK. Onderhoud plantsoenen. (o/ cat. G3, kl. 2) NR Ps#&KN 3 april. — ANTWERPEN. Kwaliteitsgestuurde onkruidbestrijding op parkwegen. NR Ps#"Z

Â?9 april. — Te 10.45 u., Stad Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen, vereenvoudigde onderHANDELINGSPROCEDUREÂŹ METÂŹ BEKENDMAKINGÂŹ VOORÂŹ HETÂŹRAAMCONTRACTÂŹVOORÂŹHETÂŹSCHERENÂŹVANÂŹTAXUSSEN Bestek nr. GAC/2014/2329 kosteloos te bekomen via het elektronisch platform e-notiďŹ cation. Inlichtingen bij U de Stad Antwerpen, Geert De Groof Telefoon: 033382770 Fax: 033382030 Email: GAC_Diensten@stad.antwerpen.be. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#'," 14 april. — HOOGSTRATEN. Onderhouden en snoeien van het openbaar groen. (o/cat. G3, kl. 1) nr.11-p.86 sÂŹ#$Z" 15 april. — ANTWERPEN. Groenonderhoud, netheidsonderhoud, veegwerken en reinigen van afwateringsstelsels op de gewest- en autosnelwegen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ ##*"

Â?17 april. — Te 11.15 u., District Hoboken, Marneflaan 3 te 2660 Hoboken, vereenvoudigde onderHANDELINGSPROCEDUREÂŹ METÂŹ BEKENDMAKINGÂŹ VOORÂŹ DEÂŹHERAANLEGÂŹSPEELTERREINÂŹ2OMESTRAAT (40 dagen). Referentienummer GAC/2013/1942 (SWOU006623) prijs 0.00 EUR. De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectiďŹ catieberichten, aanvullende info, enz... Inlichtingen bij District Hoboken, Telefoon: 033383011 Fax: 033382030 Email: district.hoboken@ stad.antwerpen.be. — Erk. o/cat. G3, kl. 2. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#'MC Â?24 april. — Te 10 u., Technische Dienst, Blauwe-

steenstraat 81 A, 2550 Kontich (achter containerpark), Vergaderzaal, 1ste verdieping, BUITENGEWOONGROENONDERHOUDPLEINENENPARKEN Bestek nr. 2014/244. Inlichtingen bij de Gemeentelijke Technische Dienst Afdeling Groendienst Blauwesteenstraat 81 A 2550 Kontich, Stefan Vercammen Telefoon: 034519287 Fax: 034519296 Email: stefan.vercammen@kontich.be. — Erk. o/cat. G3, kl. 1.#(G

Uitslagen - openingen 14 maart. — STABROEK. /NDERHOUDSWERKENAAN PARKENENPLANTSOENENPERCELEN 

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN NOORDHEUVEL VZW, Miksebaan 266, 2930 Brasschaat, (perceel 1) 85.293,40 euro; Brosens, 2910 Essen, (perceel 2) 37.818,55 euro; Brosens, 2910 Essen, (perceel 3) 5.949,00 euro; Aralea VZW, 2930 Brasschaat, (perceel 4) 8.978,20 euro; Werminval VZW, 3290 Deurne (Bt.), (perceel 5) 57.983,20 euro.#':4 6 maart. — MECHELEN. !RRONDISSEMENT -%#(%,%. 6EGETATIEBEHEER IN DE RANDZONE EN DIVERSE SITES  :OMERBEANDELING ,IJNEN   . !  " " # ! EN BAECK & ZONEN BVBA, Zammelseweg 120, 2440 Geel, 114.164,93 euro; Abog NV, 9230 Wetteren, 228.750,88 euro; Krinkels NV, 1020 Brussel, 306.206,21 euro; Rentabel NV, 9340 Oordegem, 433.885,05 euro.#'C+ 12 maart. — HERSELT. /NDERHOUD PLANTSOENEN EN VERHARDINGEN (ERSELT CENTRUM  2AMSEL EN "LAUBERG Groep Verbruggen NV, 2400 Mol; Lidwina Stichting vzw, 2400 Mol; Groenservice NV, 2560 Nijlen; Krinkels NV, 1840 Londerzeel; Gijsbrechts NV, 2440 Geel; Michael Noel, 2230 Herselt; Manus Mechelen vzw, 2800 Mechelen.#'CX 13 maart. — ZWIJNDRECHT. :OMERBEBLOEMING SIGNCO BVBA, Jozef De Blockstraat 100, 2830 Willebroek, 17.510,40 euro; Three Lion NV, 2390 Oostmalle, 18.741,60 euro; Monteores NV, 3140 Keerbergen, 19.360,80 euro; Krinkels NV, 1020 Brussel, 36.009,60 euro.#'R

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JAN  — SCHOTEN. Onderhoud aanplantingen gemeentelijke begraafplaats, Hendrik Consciencestraat. — ARALEA VZW, Gemeentepark 6, 2930 Brasschaat.#(8 JAN— SCHOTEN. Onderhoud aanplantingen gemeentelijke parken. — ARALEA VZW, Gemeentepark 6, 2930 Brasschaat.#(9 JAN— SCHOTEN. Onderhoud gemeentelijke aanplantingen langs wegen. — ARALEA VZW, Gemeentepark 6, 2930 Brasschaat.#(:

Grondwerken Aanbestedingen 31 maart. — BOECHOUT. Aanleg van sportterreinen en aanliggende verhardingen. NR Ps##F4 2 april. — NIJLEN. Sanering van een VOCl verontreiniging. NR Ps#ZQ3 3 april. — GROBBENDONK. Slopen van een zoutloods. (o/cat. G5) NR Ps#ZMK

�7 april. — KONTICH. Omgevingsaanleg sportcentrum en polyvalente zaal. :IE!FBRAAKWERKEN#(B' �18 april. — TURNHOUT. Landinrichtingsproject Gro-

te-Netegebied: IP Geel-Bel fase 2: inrichting Duivelskuil. (cat. B, kl. 1 of cat. G, kl. 1) :IEÂŹ7ATERBOUWWERKENÂŹ #&,#

Â?22 april. — Te 11 u., Regie der Gebouwen – ItaliĂŤlei 4 bus 15, 2000 Antwerpen (Aanbestedingslokaal) 6de verdieping, h(ERAANLEGÂŹ TUINPADENvÂŹ 'ERECHTSHOF ÂŹ+EIZERSTRAATÂŹ ÂŹTEÂŹ-%#(%,%. (60 dagen). Bestek nr. VRN-2014/110212/857A-F02_0 prijs 65.00 EUR te bekomen tot 21/04/2014, 16 uur. Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen. be (rubriek “Overheidsopdrachten /Verkoop bestekkenâ€?) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hier21 maar t 2014

74

na vermelde adres aangevraagd worden : Regie der Gebouwen Dienst e-NotiďŹ cation ter attentie van de heer Thierry VAN GUCHT telefoon: + 32 2 541 66 11 telefax: 02 541 59 51 enotiďŹ cation@buildingsagency.be Gulden Vlieslaan 87, bus 2 1060 Brussel bankrekening: IBAN BE47 6790 0007 5980 BIC PCHQBEBB (tel. 02 541 66 11, e-mail: bestekken@regiedergebouwen.be). — Erk. cat. D, G, kl. 1.ÂŹÂŹ#(DW

�23 april. — Te 14 u., Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging (VLABOTEX vzw), President Kennedypark 31A te 8500 Kortrijk, sanering van een 6/#) VERONTREINIGING DOOR MIDDEL VAN HOOGVACUà MEXTRACTIE MEERFASENEXTRACTIE  TER HOOGTE VAN DE PERCELEN 3  !  3  #  !  $ EN ! (600 dagen). Bestek nr. VLAB_0032BESTEK AANNEMER BSW 01. Alle documenten (bestek, samenvattende opmeting, bijlagen) worden op aanvraag van de aannemer via info@vlabotex.be digitaal aangeleverd door VLABOTEX. Inlichtingen te bekomen bij Vlaams Bodemsaneringsfonds voor de Textielverzorging (VLABOTEX vzw), VLABOTEX vzw t.a.v. Dhr. Bert Opgenhaffen en dhr. Adu Habtie, tel. 056 74 52 70, fax 056 74 52 79, email: info@vlabotex.be. — Erk. cat. G.#'S( �24 april. — Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwer-

pen, GEMEENSCHAPPELIJKE BORINGEN KRUISING !LBERTKANAAL TE '%%,  +ONING !LBERTSTRAAT (60 dagen). Bestek nr. D-12-361 prijs 75.00 EUR te bekomen tot 22/04/2014, 12 uur. Bestek, plannen, inschrijvingsbiljet, CD-rom Op schriftelijk verzoek per fax of e-mail zullen de documenten worden toegezonden. Een factuur wordt nagestuurd (tel. 03 216 86 93 - Lisette van der Velde, fax 03 260 60 03, e-mail: overheidsopdrachten@pidpa.be). — Erk. o/cat. C2, kl. 4 of o/cat. C7, kl. 4.#&-4

�24 april. — KALMTHOUT. Herinrichting winkelcentrum De Beek: fase 1 Groenplein. (cat. C, kl. 4; o/cat. C1, kl. 4; o/cat. C5, kl. 4; cat. G, kl. 4) :IE7EG ENRIOOLWERKEN#(BN 24 april. — LIER. Renovatie atletiekpiste "Netestadion" in Lier. (o/cat. G4, kl. 3) NR Ps##:1

�24 april. — Te 11.30 u., Technische Dienst, Blauwesteenstraat 81 A, 2550 Kontich (achter containerpark), Vergaderzaal, 1ste verdieping, BUITENGEWOONGROENONDERHOUD PLANTVAKKEN Bestek nr. 2014/243 prijs 25.00 EUR. Verzendkosten : EUR 5,00 door overschrijving op rekeningnummer GKB 091 0000984 43 met vermelding buitengewoon groenonderhoud plantvakken. Inlichtingen bij Gemeentelijke Technische Dienst Afdeling Groendienst, De heer Stefan Vercammen, tel. 03 451 92 87, fax 03 451 92 96, e-mail: stefan.vercammen@ kontich.be. — Erk. cat. G, kl. 1.#(: 25 april. — KONINGSHOOIKT. Grondonderzoeken voor wegenis-en rioleringsprojecten - bodemonderzoeken bij calamiteiten. (o/cat. G1, kl. 1) NR Ps#$

Uitslagen - openingen 11 maart. — AARTSELAAR. Renovatie sportvloer SPORTHAL $E!RK  +LEISTRAAT  TE !!243%,!!2VERNIEUWENVANDESPORTVLOER BELIJNINGINDESPORTHAL :IE6LOER ENMUURBEKLEDING#&4

Spoorwegwerken Aanbestedingen �17 april. — MECHELEN. Levering van ca. 146 lage-

vloertrams op meterspoor: wijziging voorzien. :IEÂŹ -ATERIEELÂŹ ÂŹMACHINESÂŹ#YV9


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

ANTWERPEN

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

R443-1-1/4

Houtdok 27B – 2030 Antwerpen Tel. +32 (O)3 231 71 38 www.bdcgroep.com info@bdcgroep.com

 DEC  — HERENTALS. Lijn 29: HERENTALS (Y.Kruisberg) - TURNHOUT, km. 27.455 - km. 43.793, spoor B. Aanvullende werken bij de spoorvernieuwingstrein (vernieuwen van dwarsliggers). Vernieuwen van overwegen. De aanneming bestaat hoofdzakelijk uit: aanvullende werken bij de spoorvernieuwingstrein; vernieuwen van overwegen en aanpassen van de aansluitende wegenis; vernieuwen van dwarsliggers in korte stroken; leveren van prestaties kraan, spoor-wegkraan, vrachtwagen. — CHABOT NV, Tweemontstraat 162-164, 2100 Deurne (Antwerpen): (1 407 947,40 Euro voor uitvoering van de werken + 1 482,0 Euro voor de overnamen van de materialen) 1.407.947,40 euro. (excl. BTW).#(Q

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen �24 april. — ANTWERPEN. Gemeenschappelijke bo-

ringen kruising Albertkanaal. (o/cat. C2, kl. 4 of o/cat. C7, kl. 4) :IEÂŹ'RONDWERKENÂŹ#&-4

Waterbouwwerken Aanbestedingen 31 maart. — ANTWERPEN. Behandeling van verontreinigde en niet-verontreinigde ruimingsspecie uit waterlopen van 2de categorie. NR Ps#TW

�7 april. — ANTWERPEN. Aanstelling bedrijfsrevisor voor de boekjaren 2014, 2015, 2016. :IE 3TUDIEOPDRACHTEN#'1 �18 april. — Te 11 u., VLM Regio Oost (Antwerpen),

Cardijnlaan 1 te 2200 Herentals, ontslibben van de $UIVELSKUIL ÂŹ ,ANDINRICHTINGSPROJECTÂŹ 'ROTE .ETEGEBIEDÂŹ)0ÂŹ'EEL "ELÂŹFASEÂŹÂŹINRICHTINGÂŹ$UIVELSKUIL (50 dagen). Bestek nr. ANT/2014/L4100802/1 prijs 0.00 EUR. Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notiďŹ cation (https://enot.publicprocurement.be/). Inlichtingen bij VLM Regio Oost (Antwerpen), De heer Wim Andries, tel. 014 25 83 23, fax 014 25 83 99, e-mail: Wim.Andries@vlm. be. — Erk. cat. B, kl. 1 of cat. G, kl. 1. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#&,#

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 26 maart. — HEIST-OP-DEN-BERG. Onderhoudswerken aan bestratingen. (cat. C, kl. 2) NR Ps#X# 27 maart. — HEIST-OP-DEN-BERG. Onderhoudswerken aan asfaltwegen. (o/cat. C5, kl. 2) NR Ps#XFV 27 maart. — HERENTALS. Herentals: Herinrichting stadscentrum: Nonnenstraat - Koppelandstraat. (cat. C, kl. 3) NR Ps#XX

Â?28 maart. — Te 9.15 u., in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1 te 2580 Putte, PERIODIEKÂŹ SAMENGESTELDEÂŹ LIJSTÂŹ VANÂŹ GESELECTEERDENÂŹ VOORÂŹ BEPERKTEÂŹ AANBESTEDINGENÂŹ BETREFFENDEÂŹ ALLERHANDEÂŹ INFRASTRUCTUURWERKEN ÂŹ #ATEGORIEÂŹ # ÂŹ KLASSEÂŹ ÂŹ ENÂŹ HOGERÂŹ OPÂŹ $ITÂŹ ISÂŹ DEÂŹ OPROEPÂŹ TOTÂŹ VERSNELDEÂŹ PROCEDUREÂŹ VOORÂŹ OPROEPÂŹ TOTÂŹ KANDIDATENÂŹ $EÂŹ INSCHRIJVERÂŹ DIENTÂŹ BIJÂŹ ZIJNÂŹ KANDIDATUURSTELLINGÂŹ DEÂŹ GEVRAAGDEÂŹ DOCUMENTENÂŹENÂŹATTESTENÂŹTEÂŹVOEGEN ÂŹTENÂŹEINDEÂŹDEÂŹ UITSLUITINGSCRITERIAÂŹENÂŹHETÂŹTOEGANGSRECHTÂŹTEÂŹKUNNENÂŹ BEOORDELENÂŹ ALSOOKÂŹ DEÂŹ KWALITATIEVEÂŹ SELECTIEÂŹ TEÂŹ KUNNENÂŹ UITVOERENÂŹ $EÂŹ AANBESTEDENDEÂŹ OVERHEIDÂŹHEEFTÂŹHETÂŹRECHTÂŹOMÂŹHETÂŹAANTALÂŹGESELECTEERDEÂŹ KANDIDATENÂŹTEÂŹBEPERKENÂŹTOTÂŹACHT Bestek nr. Putte-

Duik- en inspectiewerken – Waterbouw en baggerwerken Verhuur en transport van kraanschepen en pontons Engineering – Berging en wrakopruiming OW/2014-014-F55_0 te bekomen ten gemeentehuize te Putte, Soetewey Eve, tel. 015 76 78 92, e-mail: openbare.werken@putte.be. — Erk. cat. C, kl. 3.#'.V

�28 maart. — Te 9.45 u., Putte, Gemeenteplein 1

te 2580 Putte, OPSTELLENÂŹVANÂŹEENÂŹLIJSTÂŹVANÂŹGESELECTEERDENÂŹ VOORÂŹ BEPERKTEÂŹ PROCEDURESÂŹ BETREFFENDEÂŹ INFRASTRUCTUURWERKENÂŹCATEGORIEÂŹ# ÂŹKLASSEÂŹÂŹENÂŹÂŹ /PROEPÂŹ TOTÂŹ KANDIDAATSTELLING Referentienummer Putte-2014-017-F55_0 te bekomen bij Putte, Soetewey Eve, tel. 015 76 78 92, e-mail: openbare.werken@putte. be.ÂŹÂŹ#'-0

�7 april. — KONTICH. Omgevingsaanleg sportcentrum en polyvalente zaal. :IE!FBRAAKWERKEN#(B' 7 april. — HOOGSTRATEN. Buitengewoon onderhoud "Hinnenboomstraat". (cat. C, kl. 3) NR Ps#"Z 8 april. — HULSHOUT. Betonherstellingen in verschillende straten: aanvullende informatie. (cat. C, kl. 4) NR Ps#YH7 10 april. — SCHOTEN. Onderhoudswerken openbare wegenis: asfalt - en betonherstellingen. (cat. C, kl. 1) NR Ps#$B

28 maart. — HEIST-OP-DEN-BERG. Onderhoudswerken aan betonwegen. (cat. C, kl. 2) NR Ps#XF

10 april. — SCHOTEN. Onderhoudswerken openbare wegenis. (cat. C, kl. 1) NR Ps#$

31 maart. — BOECHOUT. Aanleg van sportterreinen en aanliggende verhardingen. NR Ps##F4

10 april. — HERENTALS. Wegen- en rioleringswerken Schoutenlaan. (o/cat. C1, kl. 3) NR Ps##F9

1 april. — HERENTHOUT. Wegen- riolerings- en omgevingswerken op de wijk "LINDELAAN". (cat. C, kl. 4) NR Ps#ZNV

11 april. — PUTTE. Leveren van verkeersborden en toebehoren. NR Ps#$M6

Â?2

april. — Te 10.30 u., GAC - opening offertes, Den Bell Toren, lokaal 912-913, Francis Wellesplein 1 te 2018 Antwerpen, RIOLERINGS  EN BESTRATINGSWERKEN +RISTUS +ONINGPLEIN  !LFONS *EURISSENSTRAAT EN 6ILLAPARK TE %KEREN (130 dagen). Bestek nr. GAC/2012/1476 (SWOU05351), inschrijvingsformulier, meetstaat, V&G-plan, technisch verslag, plannen kosteloos te bekomen via www.publicprocurement.be. Inlichtingen bij Osman Kolcakovic (telefoon: 033384209, fax 033382030, e-mail: osman.kolcakovic@stad.antwerpen. be). — Erk. cat. C, kl. 5. RECHTZETTING 1. — In de oorspronkelijke meetstaat (gepubliceerd op 24 feb. 2014), werd post 157 omschreven als VH post. Dit wordt met onderstaande tekst rechtgezet. Voor post 157 - Aankoop en plaatsing digitaal infobord excl. fundering, is een voorbehouden som (VS) van 25.000 euro excl. btw voorzien. De inschrijver moet dus geen prijs opgeven voor post 157 van de meetstaat. In bijlage wordt de aangepaste meetstaat gepubliceerd (1476_Meetstaat_20140311). RECHTZETTING 2. — Op 13 maart 2014 werd een antwoord gepubliceerd op een vraag in verband met de grondkabel voor het putstopcontract. Zie ook document 1476_vraag_en_antwoord_20140313. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.#Z* 3 april. — KAPELLEN (ANTWERPEN). Wegmarkeringen DJ 2014. (o/cat. D13, kl. 1; o/cat. C3, kl. 1; o/cat. F3, kl. 1) NR Ps#"+ 3 april. — PUURS. Leveren en aanbrengen van wegmarkeringen op de autosnelwegen en gewestwegen in het district. (kl. 4) NR Ps#ZJ+ 3 april. — SINT-KATELIJNE-WAVER. Aanleg omgeving multifunctionele zaal Dijkstein: fase 1 voorbereidende werken. (cat. C, kl. 1) NR Ps#"C

21 maar t 2014

75

17 april. — ZWIJNDRECHT. Rioleringswerken in de Nikolaas Van Ketslaan, Blauwe Hoevestraat en Neerstraat. (cat. C, kl. 1) NR Ps#$Y7

Â?17 april. — Te 10.45 u., bij de stad Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen, vereenvoudigde ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ METÂŹ BEKENDMAKINGÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ HERAANLEGÂŹ $ISTELVINKLAANÂŹ TEÂŹ !.47%20%. (60 dagen). Referentienummer GAC/2014/2319 (SWOU007142) prijs 0.00 EUR te bekomen tot 16/04/2014. Bestek, meetstaat, VGP, bijlagen De aanbestedingsdocumenten zijn gratis te downloaden op: https://enot.publicprocurement.be/ Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectiďŹ catieberichten, aanvullende info, etc... Bijkomende inlichtingen i.v.m. indienen offertes/kandidaturen: Offertes/aanvragen tot deelname moeten via e-Tendering ingediend worden: https://eten.publicprocurement.be/ — Erk. cat. C, kl. 2. RECHTZETTING 1. — Aanvullende informatie over ondertekening elektronische offerte. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#&. 18 april. — BRECHT. Gemeentelijk containerpark 'Ringlaan 12'. (cat. C, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&Q

�18 april. — Te 11 u., Hoofdkantoor Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen, WEGENIS  EN RIOLERINGSWERKEN IN DE "ORMSTRAAT TE 7ILLEBROEK Raming zonder btw tussen 150000 en 250000 EUR. Bestek nr. K 11 024 prijs 250.00 EUR te bekomen tot 11/04/2014, 10 uur. Voorafgaandelijke storting op bankrekeningnummer van Studiebureau Talboom bvba; IBAN: BE76 3200 6679 6795; BIC: BBRUBEBB met mededeling AB 100.324 Wegenis- en rioleringswerken in de Bormstraat te Willebroek + BTW-nr, digitaal/papier (schrappen wat niet van toepassing is). prijs papier (inclusief digitaal): 250 euro/ prijs digitaal 50 euro. Inlichtingen bij Stu-


ANTWERPEN diebureau Talboom, Miquel Pots, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, tel. 03 889 12 12, fax 03 889 64 68, e-mail: miquel.pots@talboom.be. — Erk. cat. C, kl. 2.#':

�22 april. — Te 9.45 u., Agentschap Wegenen Ver-

keer Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 41, 2018 Antwerpen, lokaal 8.02, %ÂŹ VERVANGENÂŹ ASFALTVERHARDINGÂŹ ZONEÂŹ 'EEL 7ESTÂŹ ENÂŹ 'EEL /OST (aanvang: 01/08/2014; voltooiing: 30/09/2014). Bestek nr. AWV A'pen-X10/A13/97_1M3D8E/14/01-F02_0 prijs 15.00 EUR. Het hieronder vermeld (totaal) bedrag voor de aanbestedingsdocumenten (bestek, opmeting en plannen) wordt vooraf gestort op rekeningnummer BE 81 3751 1109 8324 van de afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, zelfde adres. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Prijs: 15 EUR. Inlichtingen bij Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen, Niels Groenen, e-mail: niels.groenen@mow. vlaanderen.be. — Erk. o/cat. C5, kl. 5.ÂŹÂŹ#'PR 22 april. — AARTSELAAR. AREI-gelijkvormigheidsonderzoek voor indienststelling, het uitvoeren van relaistesten, het uitmeten van bedrading TI's en TP's en as-built keuringen op AquaďŹ n installaties. (cat. C) ÂŹNR PÂŹsÂŹ #$MV 22 april. — SCHOTEN. Weg- en rioleringswerken Wilgendaalstraat ea. (cat. C, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##'

Â?23 april. — Te 10 u., Gemeentehuis Heist-opden-Berg, schepenlokaal 2, Kerkplein 17, HETÂŹ UITVOERENÂŹVANÂŹVOORBEREIDENDEÂŹWERKENÂŹÂŹDEÂŹAANLEGÂŹVANÂŹ NIEUWEÂŹ $7!ÂŹ ENÂŹ 27! LEIDINGENÂŹ INBEGREPENÂŹ DEÂŹ AANSLUITINGENÂŹÂŹHETÂŹGRAVENÂŹVANÂŹEENÂŹOPENÂŹWACHTBEKKENÂŹMETÂŹBESCHOEIINGÂŹÂŹHETÂŹGRAVENÂŹENÂŹAANVULLENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ GEMEENSCHAPPELIJKEÂŹ NUTSLEIDINGENSLEUFÂŹÂŹDEÂŹAANLEGÂŹVANÂŹEENÂŹNIEUWEÂŹWEGVERHARDINGÂŹ INÂŹ ASFALTÂŹ ENÂŹ BETONSTRAATSTENENÂŹ INBEGREPENÂŹ DEÂŹ LIJNVORMIGEÂŹ ELEMENTENÂŹ ENÂŹ DEÂŹ FUNDERINGENÂŹ ÂŹ HETÂŹ UITVOERENÂŹ ENÂŹ ONDERHOUDENÂŹ VANÂŹ BEPLANTINGSWERKEN (60 dagen). Bestek nr. 312324 prijs 240 EUR te bekomen tot 18/04/2014. De bescheiden kunnen vanaf maandag 17 maart 2014 aangekocht worden bij GRONTMIJ te MECHELEN, Stationsstraat 51, tegen contante betaling, of door voorafgaandelijke storting van 240 EUR (inclusief 21 % BTW) op rekening nr. BE16 0013 6943 4074 geopend op naam van Grontmij Belgium nv, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel, met vermelding van BTW-nr. Inlichtingen bij Tom Daeleman Telefoon: 015228638.ÂŹÂŹ#'T Â?23 april. — Te 14 u., Dienst Openbare Werken van de gemeente Bornem, HERAANLEGÂŹ 4EMSESTEENWEGÂŹ $EÂŹOPDRACHTÂŹOMVATÂŹINÂŹHOOFDZAAKÂŹÂŹÂŹ HETÂŹOPBREKENÂŹ VANÂŹBESTAANDEÂŹVERHARDINGENÂŹÂŹ HETÂŹPLAATSELIJKÂŹOPBREKENÂŹVANÂŹLIJNVORMIGEÂŹENÂŹPLAATSELIJKEÂŹELEMENTENÂŹÂŹ UITVOERENÂŹVANÂŹEENÂŹALGEMEENÂŹDROOGÂŹGRONDVERZETÂŹÂŹ HETÂŹ MAKENÂŹ VANÂŹ AANSLUITINGENÂŹ VANÂŹ STRAATKOLKENÂŹ OPÂŹDEÂŹRIOLERINGÂŹÂŹ HETÂŹMAKENÂŹVANÂŹSTEENSLAGFUNDERINGENÂŹÂŹ HETÂŹPLAATSENÂŹVANÂŹLIJNVORMIGEÂŹENÂŹPLAATSELIJKEÂŹELEMENTENÂŹÂŹ HETÂŹMAKENÂŹVANÂŹNIEUWEÂŹWEGVERHARDINGENÂŹINÂŹBETONSTRAATSTENENÂŹENÂŹKASSEI Bestek prijs 100.00 EUR te bekomen tot 22/04/2014, 12 uur. De bescheiden kunnen enkel aangeschaft worden mits voorafgaandelijke storting op bankrekeningnummer van Studiebureau Talboom nv; IBAN: BE76 3200 6679 6795; BIC: BBRUBEBB met mededeling AB Heraanleg Temsesteenweg - Digitaal/papier (schrappen wat niet van toepassing is), BTW nummer en de gewenste versie (papier Euro 100,00 of digitaal Euro 50,00). Inlichtingen bij Studiebureau Talboom, A. Meersmansdreef 1, 2870 Puurs, fax 03 889 64 68, e-mail: omni-aanbestedingen@talboom.be. — Erk. cat. C, kl. 1.ÂŹÂŹ#'Q9

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Â?24 april. — Te 10 u., Gemeentehuis Kalmthout, Raadszaal, Kerkeneind 13 te 2920 Kalmthout, HERINRICHTINGÂŹ WINKELCENTRUMÂŹ $EÂŹ "EEKÂŹ FASEÂŹ ÂŹ 'ROENPLEINÂŹ HERAANLEGÂŹ VANÂŹ HETÂŹ GROENPLEINÂŹ TUSSENÂŹ 0ASTOORÂŹ 7EYTSLAANÂŹ ENÂŹ 6OETBOOGLAAN (40 dagen). Bestek nr. bestek 11060A prijs 150.00 EUR te bekomen tot 22/04/2014. De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, kunnen uitsluitend worden bekomen bij Etrusk B.V. Bloemenoordplein 1, 5143 TB Waalwijk, mits voorafgaandelijke storting van EUR 150,-. (B.T.W. inbegrepen) op rekeningnummer NL 19 RABO 010 34570 03, BIC-code RABONL2U ten name van Etrusk B.V., met vermelding van: Bestek 11060A. Inlichtingen bij Gemeente Kalmthout, De heer Werner Torfs, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout, tel. 03 620 22 14, fax 03 620 22 04, e-mail: werner.torfs@kalmthout.be. — Erk. cat. C, kl. 4; o/cat. C1, kl. 4; o/cat. C5, kl. 4; cat. G, kl. 4.ÂŹÂŹ#(BN Â?24 april. — Te 10 u., In schepenlokaal 2 van het

gemeentebestuur Heist-op-den-Berg Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg, BUITENGEWOON ONDERHOUD AAN ASFALTWEGEN  $IENSTJAAR (90 dagen). Bestek nr. I254-14 prijs 105 EUR te bekomen tot 16/04/2014, 15 uur. Het aanbestedingsdossier kan bekomen worden bij de ontwerpen, D+A Consult nv, Borchtstraat 28, 2800 Mechelen, tegen een contante betaling of na voorafgaandelijke storting op rekening 293-0459899-77 van D+A consult nv voor een bedrag van 105 euro (Incl. BTW) met vermelding van het besteknummer I25414 (tel. 015 56 09 56). — Erk. cat. C, kl. 4.#&90

Â?24

april. — Te 11 u., VLM Regio Oost (Antwerpen), Cardijnlaan 1 te 2200 Herentals, RUILVERKAVELINGÂŹ :ONDEREIGENÂŹ ÂŹ !ANLEGÂŹ DUBBELRICHTINGSlETSPADÂŹ INÂŹ :ONDEREIGEN (50 dagen). Bestek nr. ANT/2014/ R4003402/5 prijs 0.00 EUR. Bestek en plannen Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notiďŹ cation (https://enot.publicprocurement.be/). Inlichtingen bij VLM Regio Oost (Antwerpen), De heer Filip Debrabandere, tel. 014 25 84 03, fax 014 25 83 99, e-mail: ďŹ lip.debrabandere@vlm. be. — Erk. cat. C, kl. 1.ÂŹÂŹ#(F7

BTW inbegrepen. VAN DEN BOGERD GEBROEDERS BVBA, 2328 Meerle, 94.667,06 euro; Janssens NV, 2840 Rumst, 116.160,00 euro; Rega NV, 2390 Malle, 118.996,66 euro; Vermetten NV, 2330 Merksplas, 120.252,04 euro; VMB NV, 9130 Verrebroek, 130.424,18 euro; AGBB BVBA, 2370 Arendonk, 133.579,10 euro; Wegeplant NV, 2880 Bornem, 136.915,89 euro; Mihali Wegenbouw BVBA, 2660 Hoboken, 138.797,84 euro; Simons Gebroeders NV, 2040 Antwerpen 4, 140.567,00 euro; Adams NV, 2330 Merksplas, 140.916,10 euro; Hertsens NV, 2070 Burcht, 145.315,46 euro; LNX Inside BVBA, 3140 Keerbergen, BTW 163.339,69 euro. #'9S

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN 22 nov. 2013. — SINT-KATELIJNE-WAVER. Project 22.502/1 - Sint-Katelijne-Waver, aansluiting pompstation Groenstraat. — LOUIS MOLS ALGEMENE AANNEMINGEN NV, Hoge Mauw 580, 2370 Arendonk: 413.500,00 euro.ÂŹ#&*G ÂŹ DECÂŹ ÂŹ — EDEGEM. Rio-Link EDEGEM: wegenis- en rioleringswerken Boerenlegerstraat. — DFM MILIEUVERZORGING NV, Gilseinde 103, 2380 Ravels: 469.858,34 euro.ÂŹ#(& ÂŹ DECÂŹ ÂŹ — KAPELLEN (ANTWERPEN). Renovatie Philippe Spethstraat te KAPELLEN - fase 1: voorbereidende werken en opbraakwerken van bestaande verhardingen - opbreken van bestaande buizen - aanleggen van rioleringen - maken van inspectieputten: prefab en ter plaatse gestort beton - maken van huisen kolkaansluitingen - plaatsen van lijnvormige elementen - maken van nieuwe verhardingen in asfalt, en betonstraatstenen. — ADAMS NV, Hoekeinde 52, 2330 Merksplas: 976.299,78 euro.ÂŹ#(' ÂŹ JANÂŹ ÂŹ — ZWIJNDRECHT. Herinrichting 't Zwen en aanleg ďŹ etspad. — HERTSENS NV, Oeverkant 38, 2070 Burcht: 109.913,50 euro. (excl. BTW).ÂŹ#&7H

24 april. — TURNHOUT. Bouwen van een ďŹ etsenstalling. (cat. C of cat. F, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&MG

JAN— ANTWERPEN. Wegen- en rioleringswerken Grasheideweg. — ADAMS NV, Hoekeinde 52, 2330 Merksplas: 289.446,05 euro. (excl. BTW).#&7K

6 mei. — ANTWERPEN. Leveren van mobiele ďŹ etsenstallingen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&PP

Studieopdrachten

Uitslagen - openingen 13 maart. — BORNEM. -AKENÂŹ VANÂŹ HUISAANSLUITINGENÂŹ OPÂŹ DEÂŹ RIOLERINGÂŹ VERNIEUWENÂŹ VANÂŹ BESTAANDEÂŹ RIOOLAANSLUITINGENÂŹ HERSTELÂŹ INÂŹ BESTAANDEÂŹ TOESTANDÂŹ VANÂŹ DEÂŹ WEGENISÂŹ BOVENÂŹ DEZEÂŹ AANSLUITINGEN ÂŹ (INGENESTEENWEGÂŹ ÂŹ TEÂŹ "/2.%- Aquaenergia NV, 3581 Beverlo; Beernaert's Werken Bvba, 9100 Nieuwkerken-Waas; Has Dal BVBA, 9240 Zele; De Smet Dirk Wegenbouw NV, 9111 Belsele; DolďŹ jnbouw BVBA, 9240 Zele; Elta BVBA, 9340 Lede; Simons Gebroeders NV, 2040 Antwerpen 4; Grabeva NV, 9100 Sint-Niklaas; Interconnection BVBA, 9250 Waasmunster; Lareco NV, 2880 Bornem; Rio-Construct bvba, 1860 Meise; Sewer-Tec BVBA; Socalim NV, 3110 Rotselaar; Soga NV, 9130 Verrebroek; Stoop Projects BVBA, 9120 Beveren-Waas; Verbraeken Construction NV, 9140 Temse; Verhelst Aannemingen NV, 8400 Oostende; VHP Wegenbouw BVBA; Wawebo NV, 9170 Sint-Gillis-Waas; Wegeplant NV, 2880 Bornem; Wegrio BVBA, 9220 Hamme.ÂŹ#'D# 17 maart. — NIEL. !ANLEGGENÂŹ VERHARDINGENÂŹ INÂŹ BETONSTRAATSTENENÂŹ ÂŹGRONDWERKEN ÂŹFUNDERINGENÂŹ ENÂŹRIOLERING ÂŹ3INTÂŹ(UBERTUSPLEINÂŹTEÂŹ.)%,

21 maar t 2014

76

Aanbestedingen 24 maart. — ANTWERPEN. Opmaak van een thermograďŹ sche kaart. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"( 26 maart. — ANTWERPEN. Opmeten van openbaar groen in straten, op pleinen en in parken. nr.10-p.106 sÂŹ##GG 28 maart. — TURNHOUT. Ontwerpopdracht voor de renovatie van de eerste podiumzaal, Cultuurhuis. nr.6PÂŹsÂŹ#TW8 31 maart. — MECHELEN. Invloed van demograďŹ sche ontwikkelingen op het afvalbeheer. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y7X

�4 april i.p.v. 28 maart. — Te 11 u., Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Verkeerscentrum, Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 te 2018 Antwerpen, SAMENWERKINGSVERBAND TUSSEN PRIVATE EN PUBLIEKE SECTOR TE ZOEKEN WELKE TOEPASSINGENMOGELIJKZIJNOMEENBETEREOPVOLGINGVANDE VERKEERSLICHTEN TE KUNNEN BLIJVEN  REALISEREN $IT HOUDT IN DAT ER ENERZIJDS EEN METHODOLOGIE BEPAALDWORDTVOORHETDElNIÑRENENTOEWIJZENVAN +0)gS VOOR DE KRUISPUNTEN OP6LAAMSE GEWESTWEGEN EN DAT ER ANDERZIJDS OOK EEN METHODIEK UITGEWERKT WORDT OM DE +0)gS TE METEN  TE LOGGEN  TE ANALYSEREN EN TE BEWAKEN OP EEN REGELMATIGE


basis. Bestek nr. VC-14046 - ONDERZOEK VOOR INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN - Een betere opvolging van de verkeerslichten-F58_0 te bekomen bij Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit - Expertise Verkeer en Telematica, Veerle Delcourt, Koning Albert II-Laan 20 bus 4 Graaf de Ferrarisgebouw, 1000 Brussel, tel. 02 553 78 09, e-mail: veerle.delcourt@mow.vlaanderen.be. Het elektronisch indienen van de voorstellen moeten gebeuren op volgend emailadres: verkeerscentrum@vlaanderen.be (met automatische vraag om ontvangstbevestiging) RECHTZETTING 1. — Wijzigingsbericht 1 nav toelichting ‘Onderzoeksopdrachten voor intelligente transportsystemen’ van 26 februari 2014: 1. presentatie document: 04.1_20140226_wijzigingsbericht_1_In fodag O en O projecten (e-not).pdf 2. het verslag (vragen en antwoorden) document: 04.1_20140226_wijzigingsbericht_1_In formatie vergadering (e-not).pdf Beide documenten kunnen gedownload worden op volgende locatie: https://enot.publicprocurement.b e/enot-war/preViewNotice.do?noticeId =168230 3. BELANGRIJKE POSTMEETING - OPMERKING: DE UITERSTE DATUM VOOR INDIENING VAN DE PROJECTVOORSTELLEN WORDT VERPLAATST NAAR 4 APRIL 2014 OM 11 UUR RECHTZETTING 2. — Wijzigingsbericht 2 nav bijkomende schriftelijk gestelde vragen: 1. het verslag (bijkomende vragen en antwoorden) document: 05.1_20140314_wijzigingsbericht_2_ Een betere opvolging van verkeerslichten_V_A (e-not).pdf Dit document kan gedownload worden op volgende locatie: https://enot.publicprocurement.b e/enot-war/preViewNotice.do?noticeId =168230 L.W. — Er wordt een informatievergadering gehouden op 26 februari 2014 tussen 9:00 uur en 11:00 uur in het auditorium van het Boudewijngebouw (lokaal H21002-02) - verdiep 2, Boudewijnlaan 30 bus 20 te 1000 Brussel. Tijdens deze informatievergadering wordt het project voorgesteld en kunnen er bijkomende vragen worden gesteld. PROCEDURE- Een betere opvolging van de verkeerslichte.ÂŹÂŹ#XYS 4 april. — MECHELEN. Ontwerpen van een jeugdcentrum. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Z&

Â?4 april i.p.v. 28 maart. — Te 11 u., Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Verkeerscentrum, Anna Bijnsgebouw - Lange Kievitstraat 111-113 bus 40 te 2018 Antwerpen, ONDERZOEKENÂŹ OPÂŹ WELKEÂŹ MANIERÂŹ EENÂŹVEILIGEREÂŹOVERSTEEKÂŹVOORÂŹVOETGANGERSÂŹOFÂŹlETSERSÂŹKANÂŹVOORZIENÂŹWORDENÂŹ$EÂŹ6LAAMSEÂŹOVERHEIDÂŹ VRAAGTÂŹEENÂŹINNOVATIEVEÂŹENÂŹDUURZAMEÂŹTOEPASSINGÂŹ TEÂŹ ONTWIKKELENÂŹ DIEÂŹ DEÂŹ VEILIGHEIDÂŹ VERHOOGTÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ ZACHTEÂŹ WEGGEBRUIKERÂŹ TERÂŹ HOOGTEÂŹ VANÂŹ VOETGANGERS ÂŹ ENÂŹ lETSOVERSTEKEN Referentienummer VC-14046 - ONDERZOEK VOOR INTELLIGENTE TRANSPORTSYSTEMEN - Bescherming zachte weggebruiker op conictpunten-F58_0 te bekomen bij Vlaamse Overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Expertise Verkeer en Telematica, Veerle Schoutteet, Koning Albert II-Laan 20 bus 4 Graaf de Ferrarisgebouw, 1000 Brussel, tel. 02 553 78 19, e-mail: veerle.schoutteet@ mow.vlaanderen.be. Het elektronisch indienen van de voorstellen moeten gebeuren op volgend emailadres: verkeerscentrum@vlaanderen.be (met automatische vraag om ontvangstbevestiging). RECHTZETTING 1. — Wijzigingsbericht 1 nav toelichting ‘Onderzoeksopdrachten voor intelligente transportsystemen’ van 26 februari 2014: 1. presentatie document: 04.1_20140226_wijzigingsbericht_1_In fodag O en O projecten (e-not).pdf

ANTWERPEN

AZ Height Solutions www.azheightsolutions.be info@azheightsolutions.be

R592-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

Uw partner voor werken op hoogte of in besloten ruimtes 2. het verslag (vragen en antwoorden) document: 04.1_20140226_wijzigingsbericht_1_In formatie vergadering (e-not).pdf Beide documenten kunnen gedownload worden op volgende locatie: https://enot.publicprocurement.b e/enot-war/preViewNotice.do?noticeId =168223 3. BELANGRIJKE POSTMEETING - OPMERKING: DE UITERSTE DATUM VOOR INDIENING VAN DE PROJECTVOORSTELLEN WORDT VERPLAATST NAAR 4 APRIL 2014 OM 11 UUR RECHTZETTING 2. — Wijzigingsbericht 2 nav bijkomende schriftelijk gestelde vragen: 1. het verslag (bijkomende vragen en antwoorden) document: 05.1_20140314_wijzigingsbericht_2_ Bescherming zachte weggebruiker op conictpunten_V_A (e-not).pdf Dit document kan gedownload worden op volgende locatie: https://enot.publicprocurement.be /enot-war/preViewNotice.do?noticeId =168223 L.W. — Er wordt een informatievergadering gehouden op 26 februari 2014 tussen 9:00 uur en 11:00 uur in het auditorium van het Boudewijngebouw (lokaal H21002-02) - verdiep 2, Boudewijnlaan 30 bus 20 te 1000 Brussel. Tijdens deze informatievergadering wordt het project voorgesteld en kunnen er bijkomende vragen worden gesteld.#XW:

�7 april. — Te 11 u., Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Lange Nieuwstraat 101 te 2000 Antwerpen, VERSNELDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR HET AANSTELLENVANEENBEDRIJFSREVISORVOORDEDECRETALECONTROLEOPDRACHTVANDEBOEKHOUDINGENDE JAARREKENING VAN DE HOGESCHOOL VAN DE BOEKJAREN   (36 maanden). Raming zonder btw 30000.00 EUR. Bestek nr. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen-AP/VOPMB/2014-005-F02_0 te bekomen tot 04/04/2014 bij Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen. Het wordt aangevraagd aan hilde.coppens@ ap.be en marleen.vandeweyer@ap.be; bestek wordt via e-mail bezorgd.#'1 8 april. — ANTWERPEN. Raamovereenkomst aanstellen van pool ontwerpers voor restauratieopdrachten: aanvullende informatie. NR Ps##&& 14 april. — MECHELEN. Toetsing vrijstelling saneringsplicht + uitvoeren OBO's + kostenraming BBO- BSPBSW. NR Ps#"76

Â?18 april. — Antwerpen, Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen, ONDERHANDELINGÂŹ AANSTELLENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ STADSBOUWMEESTER Bestek nr. AntwerpenGAC/2014/2327-F58_0 te bekomen bij Antwerpen, Vermeir Didier, tel. 03 338 20 30, e-mail: didier.vermeir@ stad.antwerpen.be.ÂŹÂŹ#&1& 22 april. — KONINGSHOOIKT. Opstellen van ontwerpen van wegenis-en rioleringsprojecten. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##:8

�22 april. — Te 10.15 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, OPMAAK "30 EN BEGELEIDING "37 METAALVERWERKING IN 6LAANDEREN ) Bestek nr. 21 maar t 2014

77

OVAM-DOS4173-RC140105-F02_0 te bekomen tot 21/04/2014, 10:15 bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Rottiers Joke, e-mail: joke.rottiers@ovam. be. RECHTZETTING 1. — Er werd een nieuwe versie van het bestek opgeladen. De vorige versie vervalt. De wijzigingen zijn terug te vinden onder punt 1.2.1 Aard van de opdracht en punt 1.6.1 Prijsbepaling.ÂŹÂŹ#&G 23 april. — HEIST-OP-DEN-BERG. Ontwerp, ďŹ nanciering, bouw, onderhoud en exploitatie van een nieuw gemeentelijk zwembad. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V(4

�25 april. — Te 10.15 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, HETBETREFTEENOPDRACHTVOORAANNEMING VANWERKEN$EOPDRACHTWORDTGEGUNDBIJOPEN AANBESTEDING (ET VOORWERP VAN DEZE OPDRACHT IS HET UITVOEREN VAN DE BODEMSANERINGSWERKEN VAN DE !LFONS 3CHNEIDERLAAN  TE  !NTWERPEN $E SANERINGSWERKEN BESTAAN UIT EEN  FASE EXTRACTIE GEVOLGD OPTIONEEL  DOOR EEN GESTIMULEERDE ANAÑROBE BIOREMEDIATIE Bestek nr. OVAM-DOS4226-BN140107-F02_0 te bekomen bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Ceunynck Ingrid, e-mail: idceunyn@ovam.be. L.W. — De inschrijver dient zich vóór zijn inschrijving wel van de toestand ter plaatse te vergewissen. De opdrachtnemer kan zich niet beroepen op de aard en toestand van de terreinen noch op enige weersomstandigheden om een verlenging van de uitvoeringstermijn of een herziening van deze opdracht te vragen. Een plaatsbezoek voorafgaand aan de inschrijving is verplicht. Dit plaatsbezoek gaat door op donderdag 27 maart van 14h15 tot 14h45. Geïnteresseerden bevestigen hun deelname minstens 3 dagen op voorhand bij de dossierhoudster Catherine Lemmens via mail (clemmens@ovam.be). De aanwezigen krijgen een attest van plaatsbezoek, ondertekend door de OVAM-afgevaardigde. Dit attest moet bij de inschrijving worden gevoegd.#'W �25 april. — Te 11.15 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, HETBETREFTEENOPDRACHTVOORAANNEMINGVAN DIENSTEN $E OPDRACHT WORDT GEGUND BIJ OPEN AANBESTEDING (ET VOORWERP VAN DEZE OPDRACHT ISHETBEGELEIDENVANDEBODEMSANERINGSWERKEN VANDE!LFONS3NEIDERLAANTE!NTWERPEN $E SANERINGSWERKEN BESTAAN UIT EEN  JAAR DURENDEFASE EXTRACTIEGEVOLGDDOOREEN JARIGE MONITORING!FHANKELIJK VAN DE RESULTATEN VOLGT OPTIONEEL  EEN GESTIMULEERDE ANAÑROBE BIOremediatie. Bestek nr. OVAM-DOS4227-BN140205F02_0 te bekomen tot 24/04/2014, 11:15 bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Ceunynck Ingrid, e-mail: idceunyn@ovam.be.#'V �28 april. — Te 10.15 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te 2800 Mechelen, UITVOEREN VAN AMBTSHALVE BESCHRIJVENDE BODEMONDERZOEKENENHETOPSTELLENVANBODEMSANERINGSPROJECTENOPVOORMALIGESTORTPLAATSEN (ET POTENTIEEL VOOR LANDlLLMINING DIENT VOOR


OOST-VLA ANDEREN DEÂŹ VERSCHILLENDEÂŹ STORTPLAATSENÂŹ TEÂŹ WORDENÂŹ NAGEGAANÂŹ$EÂŹDOSSIERSÂŹZULLENÂŹGEFASEERDÂŹWORDENÂŹOPGESTARTÂŹ/OKÂŹEENÂŹASBESTONDERZOEKÂŹKANÂŹNOODZAKELIJKÂŹ ZIJNÂŹ $EÂŹ PLAATSÂŹ VANÂŹ DIENSTVERLENINGÂŹ BEVINDTÂŹ ZICHÂŹ INÂŹ DEÂŹ PROVINCIESÂŹ 7EST 6LAANDEREN ÂŹ /OST 6LAANderen en Vlaams-Brabant. Bestek nr. OVAM-OCOVOP-4205-RC140201-F02_0 te bekomen bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Ceunynck Ingrid Eduard, e-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be.ÂŹÂŹ#(C

�28 april. — Te 11 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 2800 Mechelen, RAAMOVEREENKOMST ONDERZOEK STORTPLAATSEN IN !NTWERPEN EN ,IMBURG Bestek nr. OVAM-OCOVOP-4206-RC140202-F02_0 te bekomen bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Ceunynck Ingrid Eduard, e-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam.be.#(BH 16 mei. — MOL. Aanstelling studiebureau voor studie voor de brandcompartimentering van gebouwen binnen het SCKCEN te Mol. NR Ps#PHT

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN /OST 6LAANDEREN De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ĂŠĂŠn week vóór aanbestedingsdatum. Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN ÂŹ JANÂŹ IPVÂŹ ÂŹ NOVÂŹ ÂŹ — BRECHT. Oproep tot kandidaatstelling (onderhandelingsprocedure) Lastvoorwaarden voor gebiedsontwikkeling De Merel (betreft de ontwikkeling van het gebied De Merel. Het betreft een project met louter privaat vastgoed op de gemeentelijke gronden De Merel: het conceptueel ontwikkelen, het ontwerpen, het ďŹ nancieren, het bouwen, het commercialiseren en het te gelde maken van het vastgoedproject dat wordt gerealiseerd in het gebied De Merel. De gemeente wil in het gebied indoor/outdoor activiteiten in combinatie met andere sportactiviteiten ontwikkelen. Speeltuin, tennisfaciliteiten en ďŹ tness/wellnesscentrum.. — : geannuleerd.ÂŹ#(W

Afval Aanbestedingen 25 maart. — DESSEL. Verwerking van het Na en NaK afval van HRA/Solarium. NR Ps##8" 1 april. — MECHELEN. Innovatieve inzamelsystemen binnen een veranderende ruimtelijke context. nr.9-p.95 s#Y7J 15 april. — ANTWERPEN. Ophaling van restafval. NR Ps#&F

Â?23 april. — Te 10 u., Stadsbestuur Lier, Paradeplein 2 bus 1 te 2500 Lier, VEREENVOUDIGDEÂŹONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹMETÂŹBEKENDMAKINGÂŹVOORÂŹHETÂŹONTRUIMENÂŹ ENÂŹDESINFECTERENÂŹVANÂŹEENÂŹWONINGÂŹENÂŹTUIN ÂŹ"OSSTRAATÂŹ ÂŹTEÂŹÂŹ,IER (60 dagen). Bestek nr. 2014/214 te bekomen bij Stadsbestuur Lier, Mevrouw An Lammens, tel. 03 800 03 15, e-mail: an.lammens@lier.be. L.W. — Plaatsbezoek vereist: 26/03/2014. Hiervoor kan de ďŹ rma een afspraak maken met Dhr. Gino Verbiest op het telefoonnummer 03 8000 384. Er wordt slechts ĂŠĂŠn kijkdag georganiseerd, dewelke zal plaatsvinden op 26 maart 2014.ÂŹÂŹ#&-S Â?26 mei. — Te 11 u., IGEAN milieu & veiligheid, Doornaardstraat 60 te 2160 Wommelgem, transport '&4 AFVAL ÂŹ GROENAFVAL ÂŹ BRANDBAARÂŹ ENÂŹ ONBRANDBAARÂŹ AFVAL ÂŹ WATERZUIVERINGSSLIBÂŹ ENÂŹ mOWÂŹ VANÂŹ DEÂŹ VERGISTINGINSTALLATIES ÂŹ SAMENWERKINGSGEBIEDÂŹ )'%!.ÂŹ MILIEUÂŹ ÂŹ VEILIGHEID (aanvang: 01/09/2014; voltooiing: 31/08/2018). Bestek prijs 60 EUR. 60 euro te betalen door overschrijving op rek. 091-0006000-15 met vermelding bestek transport van afvalstoffen. 50 euro te betalen contant bij afhaling bestek. Inlichtingen bij IGEAN milieu & veiligheid, IGEAN milieu & veiligheid t.a.v. Peter Magielse, tel. 03 350 08 11, fax 03 353 34 10, e-mail: igean@igean.be.ÂŹÂŹ#&.3

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 26 maart. — DENDERLEEUW. Verbouwen van een casco gebouw tot Huis Van het Kind. (cat. D, kl. 2) nr.8Ps#XT6 27 maart. — NINOVE. Bouwen van 23 koopwoningen. (cat. D, kl. 6) NR Ps#X3H 27 maart i.p.v. 24 maart. — ZOTTEGEM. Nieuwbouw dagziekenhuis: afwerking dagziekenhuis: wijzigingsbericht + datumwijziging. (cat. D, kl. 6)  NR P s #R+V 28 maart. — TEMSE. Verbouwings- & nieuwbouwwerken ter realisatie van aangepaste sanitaire ruimten voor kleuter- & lagere school. (cat. D, kl. 3)  NR P s #XV" 28 maart. — TEMSE. Nieuwbouwen van een Polyvalente ruimte, Vrije Basisschool. (cat. D, kl. 4) nr.8-p.140 s#XX2 28 maart. — GENT. Vernieuwen van de overkapping van de patio van het GUSB. (cat. D, kl. 1) nr.10-p.112 s##+B 31 maart. — GENT. Leveren, plaatsen en in dienst stellen van de inrichting van laboratoriumruimtes. nr.8Ps#XG 31 maart. — WETTEREN. Renovatie van 45 woningen gelegen in de Roosbroeklaan, Massemsesteenweg. (cat. D, kl. 7) NR Ps#Y9& 31 maart. — LOKEREN. Bouwen van 7 woningen. (cat. D, kl. 4) NR Ps#X3S 31 maart. — SINT-NIKLAAS. Bouwen van 7 woningen, Waterlaatstraat. (cat. D, kl. 4) NR Ps#Y'9 1 april. — AALST. Uitbreiden van het bestaande rusthuis - lot bouwwerken. (o/cat. D1, kl. 4)  NR P s #ZRN

Â?3 april. — Te 13 u., TMVW servicelijnen, Stropstraat 1 te 9000 Gent, ONDERHANDELINGSPROCEDURE ÂŹ RAAMOVEREENKOMSTÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ UITVOERENÂŹ VANÂŹ DIVERSEÂŹ KLEINEÂŹ INFRASTRUCTUURWERKENÂŹ ONDERHOUDÂŹ ENÂŹ HERSTELLING ÂŹ AANÂŹ GEBOUWENÂŹ GELEGENÂŹ INÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹÂŹ2EGIOÂŹ7ESTÂŹ0ERCEELÂŹÂŹ2EGIOÂŹ#ENTRUMÂŹ0ERCEELÂŹ ÂŹ 2EGIOÂŹ /OST Referentienummer TMVW A-ADALL-13-027. Inlichtingen te bekomen tot 02/04/2014, 12 uur bij TMVW servicelijnen, Bas Koen Walter, e-mail: koen.bas@water-link.be, 09 240 03 68) of bij dhr. M. Seeuws (michiel.seeuws@water-link.be, 09 240 03 52). 21 maar t 2014

78

RECHTZETTING 1. — De bij het bestek horende documenten werden toegevoegd bij 'Begeleidende documenten'.ÂŹÂŹ#&N4 4 april. — EEKLO. Plaatsen van vast binnenmeubilair in de verbouwing en nieuwbouw van een internaat voor minderjarigen. (cat. D, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$&Y 4 april. — GENT. Omvormen van een deel van een groter gebouw tot kleuterklas met duplex niveau. nr.9PÂŹsÂŹ#YXH 4 april. — BEVEREN. Ontwerp en realisatie van een systeembouw voor de kleuterschool. (cat. D, kl. 2) nr.10PÂŹsÂŹ#"Z 4 april. — BEVEREN. Nieuwbouw en uitbreiding, Heilig Hartschool. (cat. D, kl. 6) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y47 april. — LEBBEKE. Restauratie gevels en daken, processiehuis. (o/cat. D24, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z, 8 april. — ZOTTEGEM. Harde bevloeringen - ondervloeren en wandbetegeling. (o/cat. D10, kl. 1) nr.10-p.114 sÂŹ#"0N 8 april. — LEBBEKE. Bouwen van 34 aanleunats voor bejaarden + 2 ďŹ etsenbergingen en rioleringswerken. (cat. D, kl. 7) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##FD 9 april. — EREMBODEGEM. Bouw 19 appartementen project Hogeweg. (cat. D, kl. 6) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"30 10 april. — ZELE. Bouwen van 11 sociale woongelegenheden. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z+1

Â?15 april. — Te 9.30 u., in het stadhuis - Witte Zaal, Zwarte Zustersstraat 8, 9300 AALST, INRICHTINGÂŹ ENÂŹ TECHNIEKENÂŹ VANÂŹ TWEEÂŹ STADSPAVILJOENENÂŹ GELEGENÂŹ OPÂŹDEÂŹ(OPMARKTÂŹTEÂŹ!ALSTÂŹ$EÂŹPAVILJOENENÂŹDIENENÂŹ VOLLEDIGÂŹAFGEWERKTÂŹTEÂŹZIJN ÂŹKLAARÂŹVOORÂŹINGEBRUIKNAMEÂŹ0AVILJOENÂŹÂŹBETREFTÂŹEENÂŹTOERISTISCHÂŹINFOKANTOORÂŹ METÂŹ EENÂŹ BRUTOÂŹ VLOEROPPERVLAKTEÂŹ VANÂŹ ONGEVEERÂŹ ÂŹ M§ OPÂŹ GELIJKVLOERSÂŹ 0AVILJOENÂŹ ÂŹ BETREFTÂŹ EENÂŹEENÂŹSTADSHALÂŹMETÂŹEENÂŹBRUTOÂŹVLOEROPPERVLAKTEÂŹ VANÂŹ ONGEVEERÂŹ ÂŹ M§ OPÂŹ GELIJKVLOERSÂŹ ÂŹ STEÂŹ verdieping. (120 dagen). Bestek nr. 13/I-12-1bis, bijlagen, plannen kosteloos te bekomen. Het bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-NotiďŹ cation platform op https://enot.publicprocurement.be/. Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt de stad Aalst geen enkele verantwoordelijkheid op m.b.t. de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit de stad Aalst of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op https:// enot.publicprocurement.be/. Wij raden u ten stelligste aan om u te registreren, op die manier wordt u automatisch op de hoogte gebracht bij eventuele addenda, rectiďŹ catieberichten, aanvullende info, enz. Inlichtingen op het college van burgemeester en schepenen (tel. 053 73 25 41/42, fax 053 73 25 49, e-mail: aanbestedingen@ aalst.be. — Erk. cat. D, kl. 5. RECHTZETTING 1. — Meetstaat afwerking werd toegevoegd aan de bestekdocumenten. L.W. — Opgelet: alle vragen, zowel van administratieve als technische aard, dienen gesteld te worden via het online forum, dat ter beschikking is op het e-notiďŹ cation platform. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.ÂŹÂŹ#$QB 16 april. — DENDERMONDE. Omgevingswerken rond kantoorgebouw en woonunits van CAW Oost-Vlaanderen: wijziging in erkenning. (cat. C of D, kl. 2) nr.11PÂŹsÂŹ#"ZN 22 april. — OUDENAARDE. Afbraak 2 panden (nrs 12&14) met behoud gevel nr 14 + bouwen 8 woongelegenheden + parking en bergingen, Kasteelstraat. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##F#


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

OOST-VLA ANDEREN

R50-2-1/4

Uw stabiele partner in stapelblokken! 60 cm breed

80 cm breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

�22 april. — Te 10 u., Architectenstudio bvba, Regentiestraat 74, 9100 Sint-Niklaas, uitbreiding van EEN SCHOOLGEBOUW MET  AAN ELKAAR GEKOPPELDE KLASCONTAINERS  -ERCATORSTRAAT (aanvang: 12/05/2014; voltooiing: 22/08/2014). Bestek te bekomen tot 21/04/2014. Een volledig aanbestedingsdossier kan men bekomen bij de ontwerper door: - contante betaling tijdens de kantooruren Architectenstudio bvba, Regentiestraat 74 te 9100 Sint-Niklaas of - door overschrijving op rek.nr. 293-0354257-68 met vermelding aankoop dossier 1201.CBE en met vermelding van het BTW-nummer. Kostprijs: papieren exemplaar = 85,00euro, BTW incl. (dossier wordt STEEDS opgestuurd) Kostprijs: digitaal exemplaar = 60,00euro, BTW incl. (dossier wordt STEEDS opgestuurd). (tel. 03 778 88 40, fax 03 778 29 79, e-mail: karolien.van.haute@architectenstudio.be). — Erk. cat. D, kl. 2.#'RF 22 april. — GERAARDSBERGEN. Oprichten van een polyvalente hal. (cat. D, F, kl. 5) NR Ps#V$1

�23 april. — Te 11 u., vergaderzaal IBOGEM, Schaarbeekstraat 27 te 9120 Melsele, renovatie en VERBOUWING BESTAANDE KANTOREN EN PERSONEELSLOKALEN 3CHAARBEEKSTRAAT -ELSELE (150 dagen). Bestek nr. 159/1110 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 22/04/2014. Bestek en plannen op aanvraag via secretariaat@ibogem.be (tel. 03 250 13 73, fax 03 253 01 15, e-mail: wim.beeldens@ibogem.be). — Erk. cat. D, kl. 2.#'+3 24 april. — LIERDE. #&T AFDELING I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

SHM Denderstreek Ter attentie van: Eddy De Vlieger, algemeen directeur Verastenstraat 1 9300, Aalst, BE Tel. +32 53771518 Fax +32 53778822 E-mail: info@denderstreek.woonnet.be Type opdracht: WERKEN. I.2) Soort aanbestedende dienst Sociale Huisvestingsmaatschappij I.3) Hoofdactiviteit Andere: Sociale Huisvesting. I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen. AFDELING II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leveren en plaatsen van dakisolatie in diverse wijken. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken (werken) Uitvoering. NUTS code: BE23 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: De aankondiging betreft een overheidsopdracht.

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht omvat het leveren en plaatsen van dakisolatie in de wijken te Lierde, Lede, Herzele, Zottegem, Erondegem en Erpe-Mere. II.1.6) CPV - classiďŹ catie: Hoofdopdracht: Hoofdcategorie: 45321000 II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten: Neen II.1.8) Percelen: Neen. II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: Neen. II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht Geraamde waarde zonder BTW: 240000.00 EUR. II.2.2) Inlichtingen over opties. Opties: Neen. II.2.3) Inlichtingen over verlengingen Deze opdracht kan worden verlengd: Neen II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht Periode in dagen: 160. AFDELING III. Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische informatie III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: Zie administratieve bepalingen bestek. III.1.2) Belangrijkste ďŹ nancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: Zie administratieve bepalingen bestek. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund: Zie administratieve bepalingen bestek. III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie administratieve bepalingen bestek. III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie administratieve bepalingen bestek. III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: categorie D4 of D5, klasse 2 AFDELING IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.2) Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht: Neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 18/04/2014, Tijdstip: 10:00. Zijn bestekken gratis ? Neen Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: Prijs: 30.00 EUR. Betalingstermijnen en methode:

21 maar t 2014

79

IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: Datum: 24/04/2014, Tijdstip: 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Aantal dagen: 120. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/04/2014, Tijdstip: 10:00, Plaats: SHM Denderstreek, Verastenstraat 1 te 9300 Aalst, raadzaal. VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00736620/2014003865 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 10/03/2014 8716-2ÂŹ#&C

�24 april. — DENDERMONDE. #'R AFDELING I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

AZ Sint-Blasius vzw Ter attentie van: de heer ir. Peter Bisschop & ing. Corinne Decaluwe Kroonveldlaan 50 9200, Dendermonde, BE Tel. +32 52252088 E-mail: peter.bisschop@azsintblasius.be Type opdracht: WERKEN. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres: Andere BOECKX architecture & engineering, Torhoutsesteenweg 52, 8400, Oostende, BE. Contactpunt(en): projectverantwoordelijke, Contactpersoon: ir. arch. Albaan Tas. Tel: +32 59808804. Fax: +32 59709818. E-mail: albaan. tas@boeckx.be. Internet adres (URL): www.boeckx.be Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Andere BOECKX architecture & engineering, Torhoutsesteenweg 52, 8400, Oostende, BE. Contactpunt(en): secretariaat, Contactpersoon: Sylvie Titeca. Tel: +32 59808804. Fax: +32 59709818. E-mail: sylvie.titeca@boeckx.be. Internetadres (URL): www.boeckx.be Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst Ziekenhuis I.3) Hoofdactiviteit Gezondheid, I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen. AFDELING II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Ombouw Polikliniek - Perceel 1: afbraak en afwerking II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken (werken) Uitvoering. Belangrijkste plaats van uitvoering van de werken: Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde NUTS code: BE232 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: De aankondiging betreft een overheidsopdracht.


OOST-VLA ANDEREN II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Ombouw polikliniek - Perceel 1: afbraak en afwerking. II.1.6) CPV - classiďŹ catie: Hoofdopdracht: Hoofdcategorie: 45400000 II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten: Ja II.1.8) Percelen: Neen. II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: Neen. II.2) Hoeveelheid of omvang van de opdracht II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang: Klasse 5 II.2.2) Inlichtingen over opties. Opties: Neen. II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht Aanvang 01/09/2014 Voltooing 22/08/2017. AFDELING III. Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische informatie III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen: 5% (BTW niet inbegrepen). Het aldus bekomen bedrag wordt naar het hoger tiental in Euro afgerond. III.1.2) Belangrijkste ďŹ nancierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande: AAV. III.1.3) De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waarvan de opdracht wordt gegund: AAV. III.1.4) Ander bijzondere voorwaarden: De uitvoering van de opdracht is aan bepaalde voorwaarden onderworpen: Neen III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek III.2.2) Economische en ďŹ nanciĂŤle draagkracht: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Zie bestek III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Erkenning Eventueel minimumeisen: D, klasse 5 AFDELING IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: 0665_POL_A001. IV.3.2) Eerdere aankondigen betreffende dezelfde opdracht: Neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten: Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 17/04/2014, Tijdstip: 10:00. Zijn bestekken gratis ? Neen Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: Prijs: 180.00 EUR. Betalingstermijnen en methode: Contante betaling bij afhaling (geen Bancontact) of overschrijving op het rekeningnummer KBC BE25 4736 2430 4182 met vermelding 0665_POL_A001 + ondernemingsnummer BIC KREDBEBB IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: Datum: 24/04/2014, Tijdstip: 10:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen: Aantal dagen: 180. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 24/04/2014, Tijdstip: 10:00, Plaats: AZ Sint-Blasius, Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde, grote vergaderzaal refter niveau 00. Personen die de opening van de offertes mogen bijwonen: Allen.

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN AFDELING VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over periodiciteit Periodieke opdracht: Neen VI.2) Inlichtingen over middelen van de europese unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt geďŹ nancierd: Neen. VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00016019/2014004259 Voorafgaandelijke afbraak van binnenwanden, plafonds, binnendeuren,.. voor het starten van de eigenlijke afwerking. Bezoek bouwplaats planning startdatum VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 14/03/2014 8730-1ÂŹ#'T"

�25 april. — Te 9 u., Acacialaan 49W13 - 9240 Zele, RENOVATIE VAN  DAKTERRASSEN  !CACIA  0LATANEN  %IKEN  EN /LMENLAAN TE  :ELE (45 dagen). Raming zonder btw 126460 EUR. Bestek prijs 50 EUR te bekomen tot 24/04/2014, 09 uur. Digitaal op CD: Euro50 (incl. BTW) + Euro5 portkosten (incl. BTW) Papieren versie: Euro180 (incl. BTW) + Euro15 portkosten (incl. BTW) Geschiedt contant bij afhaling of door storting op rekeningnummer BE80-1241-4090-8477 Gelieve bij overschrijving de nodige facturatiegegevens (naam, adres, telefoon en faxnummer, BTW-nummer,.) door te sturen bij bestelling incl. vermelding van het project. (tel. 052 44 52 11, fax 052 45 25 92, email: geert@symoens.be). — Erk. o/cat. D1 en D8, kl. 1.#'. 29 april. — GENTBRUGGE. Project Vogelhoekwijk II Nieuwbouw van 25 huurwoningen en sloop van 1 hangar. (cat. D, kl. 7) NR Ps#$&.

Â?20 mei. — Te 9 u., Universitair Gezondheidscentrum Nieuw Gent VZW, Rerum Novarumplein 180 B te 9000 Gent, NIEUWBOUWÂŹ VANÂŹ EENÂŹ VRIJSTAANDÂŹ WIJKGEZONDHEIDSCENTRUMÂŹ .IEUWÂŹ 'ENTÂŹ CAÂŹ ÂŹ MÂŹ BRUTO ÂŹ OPÂŹ ÂŹ BOUWLAGEN Inlichtingen bij Universitair Gezondheidscentrum Nieuw Gent VZW, evr-Architecten bvba t.a.v. Linde Gobeyn, tel. +329 2285752, digitaal dossier te verkrijgen na verzoek aan secretariaat@evrarchitecten.beÂŹÂŹ#(CN Uitslagen - openingen 22 nov. — ZELE. "OUWENÂŹVANÂŹÂŹSOCIALEÂŹWOONGELEGENHEDENÂŹINÂŹDEÂŹ2OSKOTSTRAAT Damman Bouwonderneming NV; M. Everaert-Cooreman NV; BBC NV; Hero Construct NV; Bouwcentrale Modern NV; Recon Bouw NV.ÂŹ#&Z8 12 maart. — SINT-NIKLAAS. #LEMENTWIJKÂŹTEÂŹ3INT .IKLAASÂŹ lXERENÂŹ OFÂŹ VERVANGENÂŹ BETONPANELEN ÂŹ BETONHERSTELLINGÂŹ VANÂŹ GEVELPANELEN ÂŹ BETONNENÂŹ DAKGOTENÂŹENÂŹTERRASSEN RENOTEC NV, Acaciastraat 14C, 2440 Geel, 671.889,25 euro; PIC NV, 9270 Laarne, 722.467,23 euro; PIC NV, 9270 Laarne, 722.467,23 euro; Saey John NV, 9090 Melle, 870.022,02 euro; PIT Antwerpen NV, 2950 Kapellen (Antwerpen), 943.292,25 euro; FC Projects BVBA, 9060 Zelzate, 1.079.813,27 euro; Goetinck NV, 8000 Brugge, 1.085.913,50 euro; Janssens NV, 9160 Lokeren, 1.120.500,31 euro; Freyssinet Belgium, 9800 Astene, 1.409.763,53 euro; De Neef Engineering NV, 2220 Heist-op-den-Berg, (1 perceel) 384.536,67 euro; Modern Renovations Technics, 9800 Astene, (1 perceel) 410.289,25 euro; Quintelier Trudo BVBA, 9220 Hamme, (1 perceel) 437.185,74 euro; EBT, 9230 Massemen, (1 perceel) 455.288,67 euro. #'3P 12 maart. — WETTEREN. 3LOPINGÂŹVANÂŹBESTAANDEÂŹ GEBOUWEN ÂŹ NIEUWBOUWÂŹ ENÂŹ VERBOUWINGÂŹ INTERNAATÂŹÂŹAANLEGÂŹTERREIN

21 maar t 2014

80

Wyckaert NV, 9000 Gent; Vandenbussche NV, 9880 Aalter; Antwerpse Bouwwerken NV, 2140 Borgerhout; Vuylsteke, 8760 Meulebeke; Van Roey NV, 2310 Rijkevorsel; De Coene Construct NV, 8500 Kortrijk; Cordeel NV, 9140 Temse; CEI - De Meyer NV, 9810 Nazareth; Gabecon NV, 8980 Zonnebeke.ÂŹ#'T 14 maart. — EEKLO. )6-ÂŹ ÂŹ UITBREIDINGSWERKENÂŹ "OUWENÂŹVANÂŹEENÂŹLOODSÂŹENÂŹMAGAZIJNÂŹTEÂŹ%%+,/ Myldes NV, 8510 Bellegem; Maes Algemene Bouw NV, 9000 Gent; Spanbo NV, 8890 Moorslede; Stadsbader NV, 8530 Harelbeke.ÂŹ#'6H

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 18 maart 2013. — EREMBODEGEM. Herstellingswerken aan de daken van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart kerk te EREMBODEGEM. —  :IE $AK  EN TORENWERKEN#'F, 12 aug. 2013. — EREMBODEGEM. Facility; dienst Gebouwen en Technieken: herstellingswerken aan de daken van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart kerk. — : geannuleerd.#&7 22 nov. 2013. — ZELE. Bouwen van 22 sociale woongelegenheden in de Roskotstraat. — BOUWCENTRALE MODERN NV, Moerstraat 37, 9970 Kaprijke.#&*D  DEC  — DENDERMONDE. Gevelrenovatie, Sporthal Oudegem, Ouburg 63B te 9200 DENDERMONDE. — PIC NV, Leeweg 24, 9270 Laarne: 388.203,27 euro. (incl. BTW).#&*M  DEC  — ZWIJNAARDE. E17 - herstelling voegen in de brug over de J. Vervaenestraat. — :IE "RUG ENTUNNELWERKEN#'G

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen 4 april. — DEINZE. Vernieuwen van sportvloer Sportcomplex Palaestra. (o/cat. D25, kl. 2; o/cat. G4, kl. 2) NR Ps#"#& 8 april. — ZOTTEGEM. Harde bevloeringen - ondervloeren en wandbetegeling. (o/cat. D10, kl. 1) nr.10-p.114 s#"0N 8 april. — AALST. SportAG. Sporthal Faluintjes. Renoveren sportvloer: uitbreiding erkenning. (o/cat. D25, kl. 1 of o/cat. D29, kl. 1 of G4, kl. 1) NR Ps#"6R 10 april. — DENDERLEEUW. Vernieuwing sportvloer zaal A. Ottoy. (o/cat. D25, kl. 1) NR Ps##83

�5 mei. — EVERGEM. Aanpassingswerken aan sanitair in 4 Leefgroepen. (o/cat. D16, D25, kl. 1) :IE3ANITAIREWERKEN#'1K Dak- en torenwerken Aanbestedingen �25 april. — ZELE. Renovatie van 14 dakterrassen.

(o/cat. D1 en D8, kl. 1) :IEÂŹ!LGEMENEÂŹBOUWWERKENÂŹ #'.

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 18 maart 2013. — EREMBODEGEM. Herstellingswerken aan de daken van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart kerk te EREMBODEGEM. — QUINTELIER TRUDO BVBA, Wielstraat 57a, 9220 Hamme: 345.701,13 euro.#'F,


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

 DEC  — DENDERMONDE. Gevelrenovatie, Sporthal Oudegem, Ouburg 63B te 9200 DENDERMONDE. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*M

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 25 maart. — AALTER. Nieuwbouw rustoord voor 153 woongelegenheden, lot vaste inrichting. (o/cat. D5, kl. 3) NR Ps#TDW 27 maart i.p.v. 24 maart. — ZOTTEGEM. Nieuwbouw dagziekenhuis: vast meubilair en wandafwerking: wijzigingsbericht. (o/cat. D5, kl. 5) NR Ps#R(0 3 april. — DEINZE. Uitbreiding WZC Sint-Jozef, lot los meubilair. NR Ps#YNH 10 april. — GENT. Leveren van sleutels, sloten en cilinders. NR Ps##JY 11 april. — ZELZATE. Leveren van een lot los meubilair. NR Ps#$PQ 11 april. — ZELZATE. Los meubilair bedden. nr.11Ps#$Z14 april. — BERLARE. Serviceats: renovatie keukens en vestiairekasten. NR Ps#$C 23 april. — DESTELBERGEN. Nieuwbouw sportcomplex Bergenmeers: uitrusting sporthal. NR Ps##NX 23 april. — GENT. AZ Maria Middelares Gent: labomeubilair. NR Ps##H 24 april. — LIERDE. Leveren en plaatsen van dakisolatie. (o/cat. D4 of D5, kl. 2) NR Ps#&T

�25 april. — Te 10 u., Acacialaan 49W13 - 9240

Zele, VERWIJDEREN EN VERVANGEN VAN HET BUITENSCHRIJNWERKVANWONINGEN "URGEMEESTER6AN !CKERWIJK TE  :ELE (140 dagen). Raming zonder btw 564169 EUR. Bestek prijs 75 EUR te bekomen tot 24/04/2014, 10 uur. Euro75 (incl. BTW, portkosten en CD-rom) Geschiedt contant bij afhaling of door storting op rekeningnummer BE80-8538-8498-4077 BIC SPAABE22 Gelieve bij overschrijving de nodige facturatiegegevens (naam, adres, telefoon en faxnummer, BTWnummer) door te sturen bij bestelling incl. vermelding van het project. (tel. 052 45 16 70, e-mail: steven.vanhecke.arch@telenet.be). — Erk. o/cat. D5, kl. 4.#'9

Â?25 april. — Te 11 u., Acacialaan 49W13 - 9240 Zele, VERWIJDERENÂŹ ENÂŹ VERVANGENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ BUITENSCHRIJNWERKÂŹVANÂŹÂŹWONINGEN ÂŹ.ARCIS ÂŹ/RCHIDEE ÂŹ ENÂŹ -IMOSALAANÂŹ TEÂŹ :%,% (90 dagen). Raming zonder btw 460000 EUR. Bestek prijs 40 EUR te bekomen tot 24/04/2014, 11 uur. Euro 40 (incl. BTW, portkosten en CD-rom) Geschiedt contant bij afhaling of door storting op rekeningnummer BE001-6271869-22 Gelieve bij overschrijving de nodige facturatiegegevens (naam, adres, telefoon en faxnummer, BTW-nummer,.) door te sturen bij bestelling incl. vermelding van het project. (tel. 0494 70 37 91, e-mail: info@exin.be). — Erk. o/cat. D5, kl. 3.ÂŹÂŹ#'M Â?5 mei. — Te 13.30 u., AZ Nikolaas, in de vergaderzaal van Kasteel Moeland, Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas, NIEUWBOUWÂŹ #AMPUSÂŹ "EVERENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹÂŹBINNENSCHRIJNWERKÂŹ ÂŹWANDENÂŹ ÂŹPLAFONDS (260 dagen). Bestek nr. 28.02.06.01-P11 wanden prijs 580 EUR. Het dossier is verkrijgbaar bij: Delta X Architecten, Laarnebaan 106a, 9070 Heusden-Destelbergen, alle werkdagen tussen 09.00 u en 16.00 u. Betaling van het dossier gebeurt vooraf door overschrijving op volgende

rekeningen van Delta X architecten bij verzending van het dossier, nl. KBC IBAN BE85 7330 4750 8206 - BIC KREDBEBB. Bij afhaling van het dossier gebeurt betaling contant of per cheque na telefonische bestelling. Bij storting, gelieve bewijs van storting door te mailen naar Sabine Lebbe (tel. 09 252 11 22, fax 09 252 11 25, e-mail: sabine.lebbe@devloed.be). — Erk. o/cat. D5, kl. 6. RECHTZETTING 1. — III.2.2 en III.2.3 Toe te voegen tekst III.2.2 toe te voegen : ďŹ scaal attest III.2.3 toe te voegen : Kwalitatieve selectie Artikel 69 De inschrijver moet aantonen dat hij gebouwen van een gelijkaardige omvang en complexiteit kan realiseren. Hiervoor legt hij minimaal voor : o 3 referenties op tevredenheidsattest van gelijkaardige voltooiingswerken (met een minimale waarde van 3 miljoen euro exclusief BTW) en voorlopig opgeleverd in de afgelopen 3 jaar. De werken dienen gerealiseerd te zijn in nieuwbouwprojecten uit de gezondheidssector (erkend door Vipa voor subsidies). o 1 referentie van de bovenstaande dient op tevredenheidsattest aan te tonen dat de inschrijver ervaring heeft met een coĂśrdinatie-opdracht, inclusief technieken, vloeren, schilderwerken en vast meubilair, met een minimale waarde van 17 miljoen (excl. BTW). Artikel 12 De inschrijver toont aan dat hij minimaal 50 % van de opdracht in eigen beheer zal uitvoeren en geeft op voor welke onderdelen van de opdracht hij via onderaanneming zal werken. De inschrijver voegt een lijst toe aan zijn offerte waarbij hij per onderdeel dat hij in onderaanneming zal laten uitvoeren maximaal 3 onderaannemers opgeeft. Deze lijst is bindend en dient gestaafd te worden met bewijs van erkenning en klasse voor elke opgegeven onderaannemer voor hun onderdeel van de opdracht.ÂŹÂŹ#&-

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  DEC  — DENDERMONDE. Gevelrenovatie, Sporthal Oudegem, Ouburg 63B te 9200 DENDERMONDE. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*M

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 3 april. — EEKLO. AZ ALMA nieuwbouw algemeen ziekenhuis - perceel 5 schilderwerken. (o/cat. D13, kl. 5) NR Ps#V#Z

Elektriciteitswerken

9 april. — BERLARE. Onderhoud, pechverhelping en kleine herstellingen van centrale en elektrische verwarming en badverwarmers. (o/cat. D17, kl. 2 en P1, kl. 2) NR Ps##"9 10 april. — GENT. Inrichten hoogspanningslokaal, algemeen laagspanningsbord en beperkte laagspanningsbekabeling, provinciaal Streekcentrum Huysmanhoeve: documenten werden aangepast. (o/cat. P1, kl. 1) nr.11Ps##"J 11 april. — GENT. Vernieuwen en aanpassen van de laagspanningsborden in gebouw G van campus Mercator. (o/cat. P1, kl. 2) NR Ps#$P0 11 april i.p.v. 10 april. — GENT. Aanpassen MS-cabines: datumwijziging. (o/cat. P1, kl. 2)  NR P s ##:B 15 april. — NAZARETH. Rvt Nazareth: telefonie. (o/cat. P1, S4, kl. 3) NR Ps#$2W 23 april. — SINT-NIKLAAS. Nieuwbouw en verbouwingswerken van bestaande schoolgebouw: elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 2) NR Ps#&P-

Â?24 april. — Te 10 u., vergaderzaal in restaurant AZ St Blasius, Kroonveldlaan 50 9200 Dendermonde, renoVATIEÂŹ %,%+42/ÂŹ DEELÂŹ POLIKLINIEKÂŹ AFBRAAKÂŹ ENÂŹ VERNIEUWENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ ELEKTRISCHEÂŹ INSTALLATIEÂŹ ENÂŹ AANSLUITINGENÂŹVANÂŹDEÂŹAFDELINGÂŹPOLIKLINIEKÂŹINÂŹÂŹFASES Raming zonder btw 499785.00 EUR. Bestek nr. ELEKPOLI prijs 240 EUR. Voorafbetaling. Inlichtingen bij V&V Consultants cvba, Nicolas Van Isterdael, Veldstraat 1, 9450 Denderhoutem, tel. 0478 76 76 00, e-mail: info@ vvconsultants.be. — Erk. o/cat. P1, kl. 6.ÂŹÂŹ#(B9 Â?24 april. — DENDERMONDE. Gedeeltelijk vernieuwen medische gassen afdeling polikliniek. (o/cat. D16, kl. 6; o/cat. P1, kl. 5) :IEÂŹ3ANITAIREÂŹWERKENÂŹ#(C Uitslagen - openingen 11 maart. — MERELBEKE. Vervangen van beSTAANDEÂŹ -3 CABINEÂŹ ENÂŹ !,3" ÂŹ ),6/ 46 ÂŹ "RUSSELSESTEENWEGÂŹ ÂŹÂŹ-ERELBEKE BTW inbegrepen. RDR INFRA BVBA, Beverenstraat 80A, 9150 Bazel, 124.769,15 euro; Electro Entreprise NV, 8560 Gullegem, 126.234,05 euro; De Maerteleire NV, 9820 Merelbeke, 147.763,99 euro; Vansteenbrugghe Electriciteit NV, 9700 Oudenaarde, 157.735,90 euro; Decat Energy Technics BVBA, 8600 Diksmuide, 160.811,78 euro; Verbraeken Construction NV, 9140 Temse, 177.770,34 euro; Tevean NV, 9060 Zelzate, 239.613,88 euro.ÂŹ#&(G

Aanbestedingen 28 maart. — MELLE. Laagspanningsbeveiligingen en toebehoren. NR Ps#XN

�8 april. — Te 9 u., Algemeen Ziekenhuis Lokeren, Lepelstraat 2 te 9160 Lokeren, vereenvoudigde onDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOORHETVERVANGENVANBESTAANDEOPROEPSIGNALISATIE E TEM E V !LGEMEEN :IEKENHUIS ,OKEREN ,EPELSTRAATTE,OKEREN Referentienummer K2014-21 te bekomen in het Algemeen Ziekenhuis Lokeren, Lepelstraat 2, 9160 Lokeren, Alex Van Eetvelde Telefoon: 093408690 Fax: 093408694 Email: alex.vaneetvelde@ocmw.lokeren.be. — Erk. o/cat. P1, kl. 3. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden.#'* 8 april. — WICHELEN. Uitbreiding Woonzorgcentrum Molenkouter met 36 kamers: Elektriciteit. (o/cat. P1, kl. 3) NR Ps##QP

21 maar t 2014

81

Productie van: ‡ ‡ ‡

gewapende prefab balken & kolommen gelaste wapeningskorven prefab wanden & maatwerk Durmelaan 12 - 9880 Aalter T 09 253 48 75 - info@betonel.be www.betonel.be

R404-1/4

12 aug. 2013. — EREMBODEGEM. Facility; dienst Gebouwen en Technieken: herstellingswerken aan de daken van de Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart kerk. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&7

OOST-VLA ANDEREN


OOST-VLA ANDEREN Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 8 april. — DEINZE. Bouwen van een Aministratief Centrum "AC Leiespiegel - Huis van de Deinzenaar": liften. (o/cat. N1, kl. 2) NR Ps##QT 10 april. — GENT. Vernieuwen van de liften in de gebouwen C en D van campus Mercator. (o/cat. N1, kl. 2) NR Ps#$X 23 april. — SINT-NIKLAAS. Nieuwbouw en verbouwingswerken van bestaande schoolgebouw: lift. nr.11Ps#&R$

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN MAARTIPVFEBR— WETTEREN. Uitbreiding en verbouwing internaat, vzw St. Lodewijk Wetteren, perceel lift, Kwatrechtsteenweg 168, 9230 WETTEREN. — : geannuleerd.#&7G

Centrale verwarming Aanbestedingen 28 maart. — KRUIBEKE. Leveren en plaatsen verwarming kasteel Wissekerke. NR Ps#$NR 2 april. — SINT-LIEVENS-HOUTEM. Technisch beheer en totaal beheer gebouwen sport- en cultuurcentrum de Fabriek en voetbalterrein Hemelrijk: aanvullende informatie. NR Ps#ZHW 8 april. — WICHELEN. Uitbreiding Woonzorgcentrum Molenkouter met 36 kamers: sanitair en HVAC. (o/cat. D16, D17-D18, kl. 4) NR Ps##K0 9 april. — BERLARE. ##"9 Aanbestedende dienst

CVBA Hulp In Woningnood Gaver 70 BE-9290 Berlare Tel. +32 52425760 Uittreksel uit de ofďŹ ciĂŤle tekst. Gelieve de volledige ofďŹ ciĂŤle tekst te raadplegen publicatie 2014-504612 (Bulletin der Aanbestedingen) . Opdracht Onderhoud, pechverhelping en kleine herstellingen van centrale en elektrische verwarming en badverwarmers en uitvoeren van verwarmingsaudit Type opdracht: Diensten. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: De opdracht betreft: - het onderhoud om de twee jaar van individuele gastoestellen voor centrale verwarming en/of productie van sanitair warmwater: cv-ketels, wandketels, vloerketels, gecombineerde ketels - het jaarlijks onderhoud van centrale stookinstallaties met stookolie, - het instaan voor het onderhoud en de reiniging van de rookgasafvoeren van bovenvermelde toestellen, - het jaarlijks onderhoud van accumulatiekachels en elektrische boilers, - het uitvoeren van herstellingen aan bovenvermelde toestellen, - het uitvoeren van verwarmingsaudits op centrale stooktoestellen met een vermogen groter dan 20kW, - opmaken van een inventaris van bovenvermelde toestellen Deze opdracht is een opdracht van diensten in de zin van art. 3, 4° van de wet op overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006. Verdeling in percelen: Ja.

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Offerte in te dienen voor een of meer percelen. Inlichtingen over percelen: Alles vermeld in de originele publicatie 2014-504612 Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische inlichtingen Alles vermeld in de originele publicatie 2014-504612 Procedure: OPENBAAR. Gunningscriteria: Laagste prijs. Administratieve inlichtingen Termijn opvraag documenten: 07/04/2014 EUR 25,00 administratie- en verzendingskosten te betalen op rekening BE85 0010 8991 2006 in geval de documenten per post dienen te worden verstuurd. Gratis indien digitale aanlevering. Aanvraag te richten aan: karolien.sercu@hiw.woonnet.be Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen: 9/4/2014 - 14:00 Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 9/4/2014 - 14:00 - Plaats: CVBA HULP IN WONINGNOOD, GAVER 70 te 9290 BERLARE Voor alle info: zie originele publicatie 2014-504612 Bulletin der Aanbestedingen 8740-1ÂŹ#'1&

23 april. — SINT-NIKLAAS. Nieuwbouw en verbouwingswerken van bestaande schoolgebouw: HVAC. (o/ cat. D17 of D18, kl. 3) NR Ps#&R*

Â?24

april. — Te 10 u., vergaderzaal in restaurant AZ St Blasius, Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde, RENOVATIE VAN EEN DEEL VAN DE (6!# EN SANITAIRE INSTALLATIES EN AANSLUITINGEN IN  FASES  POLIKLINIEK TE $%.$%2-/.$% Raming zonder btw 951100.00 EUR. Bestek nr. HVACSANIPOLI prijs 340 EUR. Voorafbetaling. Inlichtingen bij V&V Consultants cvba, Nicolas Van Isterdael, Veldstraat 1, 9450 Denderhoutem, tel. 0478 76 76 00, e-mail: info@vvconsultants. be. — Erk. o/cat. D16-D17-D18, kl. 6.#(D'

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — EEKLO. Jeugdwerk Don Bosco Eeklo vzw: uitbreiden en verbouwen van een internaat voor minderjarigen - perceel: sanitair en HVAC. — :IE 3ANITAIREWERKEN#&*  JAN  — ENAME. Renovatie verwarmingsinstallaties en plaatsen van een ventilatiesysteem in 140 woningen te ENAME en te NUKERKE. — STEURBAUT GEBROEDERS BVBA, Steenbeekdries 1, 9680 Maarkedal: 533.809,00 euro.#(+

Sanitaire werken Aanbestedingen

AANSANITAIRIN,EEFGROEPEN "OLWERKSTRAAT  %VERGEM (50 dagen). Bestek prijs 100 EUR. Via overschrijving naar rekeningnummer: IBAN: BE37 6451 4104 7028, BIC :JVBA BE22, op naam van: Volt architecten cvba, Burggravenlaan 264/101 9000 Gent. Gratis te bekomen via mail : thierry@voltarchitecten.be. (tel. 09 219 00 74). — Erk. o/cat. D16, D25, kl. 1.#'1K

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN OKT— EEKLO. Jeugdwerk Don Bosco Eeklo vzw: uitbreiden en verbouwen van een internaat voor minderjarigen - perceel: sanitair en HVAC. — VANDEWALLE NV, Vlamingveld 51, 8490 Jabbeke.#&*

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 26 maart. — SINT-NIKLAAS. Vernieuwen alu buitenschrijnwerk. (o/cat. D20, kl. 2) NR Ps#WK1 26 maart. — STEKENE. #XC. opdrachtgevend bestuur :

vzw Parochiaal SchoolcomitĂŠ H.Kruis Eric Audenaert , voorzitter Bormte 126 9190 Stekene werken gesubsidieerd door : AGION, Koning Albert II laan 35 bus 75, 1030 Brussel OPENBARE AANBESTEDING bestek nr KST.r renovatie basisscholen Toermalijn Kerkstraat 12 , 9190 Stekene enig lot omvattende : vernieuwen buitenschrijnwerk alu opening der inschrijvingen : op wo 26.03.2014 (week 13) om 14 u in de school , leraarslokaal, Kerkstraat 12 , 9190 Stekene Categorie D 20 klasse 2 uitvoeringstermijn : 200 werkdagen het dossier ligt ter inzage tijdens de schooluren : in de school (tel 03.779.76.59), Kerkstraat 12 , 9190 Stekene het dossier kan aangekocht en afgehaald worden na tel afspraak bij architect Koen Bogaert, Driegaaienstraat 7, 9100 Sint-Niklaas, tel 03.777.75.83 en fax 03.777.60.14, e-mail koen.bogaert@skynet.be mits voorafgaandelijke betaling van 72,60 EUR , btw inbegrepen op rek.nr BE21 0011 1952 5803 datum verzending aankondiging : di 11.02.2014 (week 07) 8625-5ÂŹ#XC4

8 april. — WICHELEN. Uitbreiding Woonzorgcentrum Molenkouter met 36 kamers: sanitair en HVAC. (o/cat. D16, D17-D18, kl. 4) NR Ps##K0

14 april. — LEDEBERG. Renovatie van een smeedijzeren omheining. (o/cat. D7 en/of D20, kl. 1) nr.10-p.118 s##8.

23 april. — SINT-NIKLAAS. Nieuwbouw en verbouwingswerken van bestaande schoolgebouw: sanitair. (o/ cat. D16, kl. 1) NR Ps#&KV

22 april. — GERAARDSBERGEN. Oprichten van een polyvalente hal. (cat. D, F, kl. 5) NR Ps#V$1

�24 april. — DENDERMONDE. Renovatie HVAC en sanitair polikliniek. (o/cat. D16-D17-D18, kl. 6) :IE#ENTRALEVERWARMING#(D'

Uitslagen - openingen

Â?24

april. — Te 10 u., vergaderzaal in restaurant AZ St Blasius, Kroonveldlaan 50 te 9200 Dendermonde, AFBRAAK LEVERENENPLAATSENVANLEIDINGENVOOR MEDISCHEGASSENENTOEBEHORENVANDEAFDELING POLIKLINIEK   FASES TE $%.$%2-/.$% Raming zonder btw 32964.00 EUR. Bestek nr. MEDGPOLI prijs 120 EUR te bekomen bij V&V Consultants cvba, Nicolas Van Isterdael, Veldstraat 1, 9450 Denderhoutem, tel. 0478 76 76 00, e-mail: info@vvconsultants.be. — Erk. o/cat. D16, kl. 6; o/cat. P1, kl. 5.#(C

�5 mei. — Te 10 u., Vergaderzaal 1ste Verdieping Kramershoek 39 9940 Evergem, AANPASSINGSWERKEN 21 maar t 2014

82

13 maart i.p.v. 6 maart. — HOFSTADE (OOSTVLAANDEREN). 6ERVANGEN VAN BUITENDEUREN  )NTERNAAT gT +ASTEELTJE  :IJPSTRAAT  TE  (OFSTADE BTW niet inbegrepen. DE RIDDER M. NV, Kriekenstraat 35, 2520 Ranst, 41.386,65 euro; Vlado NV, 9880 Aalter, 45.456,91 euro; Dilien Metaalwerken NV, 3530 Houthalen-Helchteren, 51.717,12 euro; Cartoex Windows BVBA, 9040 Sint-Amandsberg, 58.783,08 euro; Het Schaafje Bvba, 9450 Haaltert, 64.596,03 euro; Winsol NV, 8870 Izegem, 64.633,32 euro; Engineering Construct BVBA, 9000 Gent, 72.442,91 euro.#'3*
OOST-VLA ANDEREN

Wegenwerkers, grondwerkers, hangarbouwers: Leer werken met G.P.S.; Totaal-station; enz. Workshops iedere eerste vrijdag en laatste zaterdag van de maand na telefonische afspraak. 

 

R587-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

Alle toestellen HUREN; KOPEN & HERSTELLEN.

 

 

www.landmeterlucbosman.be 04 76 / 22 50 26

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  DEC  — DENDERMONDE. Gevelrenovatie, Sporthal Oudegem, Ouburg 63B te 9200 DENDERMONDE. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*M

Afbraakwerken 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JAN— SINT-DENIJS-WESTREM. Slopen van het gebouw 'Herenbouw', Beukenlaan 20. — P & L AFBRAAK BVBA, 9820 Bottelare: 142.294,00 euro. (incl. BTW).#'GF

Speciale installaties Aanbestedingen

28 maart. — GENT. X-stralen Diffractometer. nr.6Ps#TDP 3 april. — GENT. Theatertechnieken Capitole Gent. NR Ps#VR 4 april. — GENT. Aankoop van 2 uorescentie microscopen. NR Ps#Z(6

�8 april. — Te 10 u., Universitair Ziekenhuis Gent, De Pintelaan 185 te 9000 Gent, vereenvoudigde onderHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR HET RAAMCONTRACT VOOR HET LEVEREN VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAPENTOEBEHOREN &ACILITAIR"EHEER  $E 0INTELAAN  TE  'ENT Referentienummer VOPMB/JVDB/SS/D34140013. Inlichtingen te bekomen tot 01/04/2014, 16 uur bij Universitair Ziekenhuis Gent, De heer Jo Van den Berghe, tel. 09 332 51 57, fax 09 332 38 53, e-mail: jo.vandenberghe@uzgent. be.#'MH

22 april. — GENT. Nieuwbouw ziekenhuis AZ Maria Middelares Gent - Perceel 060 - KEUKEN: wijziging in erkenning. NR Ps#ZP

8 april. — AALST. Levering van compostvaten. nr.10Ps#"7B

23 april. — SINT-NIKLAAS. Nieuwbouw en verbouwingswerken van bestaande schoolgebouw: keuken. NR Ps#&Q'

14 april. — AALTER. Leasing van een politievoertuig (anoniem) met opgebouwd systeem voor nummerplaatherkenning. NR Ps#$&

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken

14 april. — DESTELDONK. Levering 2 1500 l seed fermenters en 2 600 l antifoam vaten BBEPP. nr.10-p.119 s##*.

Aanbestedingen 28 maart. — SINT-GILLIS-WAAS. Huur en behandeling van plat linnen: wijzigingsbericht. NR Ps##M 23 april. — GENT. AZ Maria Middelares Gent: Kledinguitgifteautomaat. NR Ps##DK

�23 april. — Te 10.30 u., vergaderzaal IBOGEM -

Opdrachthoudende Vereniging, Schaarbeekstraat 27, 9120 Melsele, LEVERENÂŹENÂŹONDERHOUDENÂŹVANÂŹWERKKLEDIJ (30 dagen). Bestek nr. 2013/0012 kosteloos te bekomen tot 22/04/2014, op aanvraag via secretariaat@ ibogem.be. (tel. 03 250 13 73, fax 03 253 01 15, email: wim.beeldens@ibogem.be).ÂŹÂŹ#'-$

�30 april. — Te 11.30 u., Sint-Niklaas - Dienst Lo-

gistiek, Grote Markt 1 te Sint-Niklaas, POLITIEKLEDIJÂŹ  Bestek nr. Sint-Niklaas - Dienst Logistiek-2014-17/LOG/politiekledij/VW-DL-HB-F02_0 te bekomen tot 29/04/2014, 11:30 bij Sint-Niklaas - Dienst Logistiek, Weyers Veerle Joseph, e-mail: veerle.weyers@ sint-niklaas.be.ÂŹÂŹ#'0'

17 april. — GENTBRUGGE. Levering van 1 hoogwerker en 2 bovenleidingwagens: wijzigingsbericht. nr.11-p.94 s#Y:4

�23 april. — Te 10 u., vergaderzaal IBOGEM, Schaarbeekstraat 27 te 9120 Melsele, ,EVEREN VAN EEN TROMMELZEEF  -OLENWEG   +ALLO Bestek nr. 2014/001 kosteloos te bekomen tot 22/04/2014. Bestek op aanvraag via secretariaat@ibogem.be (tel. 03 250 13 73, fax 03 253 01 15, e-mail: wim.beeldens@ ibogem.be).#'+: 23 april. — GENT. Technische uitrusting en gereedschap, AZ Maria Middelares Gent. NR Ps##J6 23 april. — GENT. AZ Maria Middelares Gent: Kledinguitgifteautomaat. NR Ps##DK 23 april. — DESTELBERGEN. Nieuwbouw sportcomplex Bergenmeers: uitrusting sporthal. NR Ps##NX

26 maart. — GENT. Het leveren en in bedrijf stellen van een doorgeefautoclaaf en een wasmachine voor A2 Animalarium: aanvullende publicatie. NR Ps#S4Z

�8 mei. — Te 10 u., in de kantoren Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde, Koningszaal, leVEREN VAN EEN NIEUWE MOBIELE HAKSELAAR VOOR SNOEIHOUT EN ZEEFRESTEN VOOR DE '&4 COMPOSTEERFABRIEK VAN6ERKO EN DE OVERNAME VAN EEN TWEEDEHANDS MOBIELE HAKSELAAR Raming zonder btw 288000.00 EUR. Bestek nr. Verko-AI Mobiele hakselaar voor snoeihout-F02_0 prijs 15.00 EUR te bekomen tot 20/04/2014. Contante betaling bij afhaling of door overschrijving op rekeningnr. 737-2240150-75 van Verko met vermelding AI Mobiele hakselaar voor snoeihout. Inlichtingen bij Verko, Descamps Bart Pieter, tel. 052 25 18 35, fax 052 20 01 42, e-mail: bart.descamps@ddsverko.be.#'PB

26 maart. — SINT-GILLIS-WAAS. Ziekenwagen brandweer aankopen. NR Ps#X4

�8 mei. — Te 10 u., Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, LEVERENENPLAATSENVANGEHUURDEKLASCON-

Materieel - machines Aanbestedingen 24 maart. — GENTBRUGGE. Levering en plaatsing van een automatisch bandenmeetsysteem.  NR P s #W.-

21 maar t 2014

83

TAINERSÂŹ VOORÂŹ BASISSCHOOLÂŹ $EÂŹ 2EGENBOOG ÂŹ OPÂŹ HETÂŹ TERREINÂŹ VANÂŹ WOONZORGCENTRUMÂŹ $EÂŹ ,IBERTYT ÂŹ GELEGENÂŹ6ROONSTALLEDRIESÂŹ ÂŹ ÂŹ7ONDELGEM ÂŹ VOORÂŹ EENÂŹ GERAAMDEÂŹ PERIODEÂŹ VANÂŹ ÂŹ JAAR (36 maanden). Bestek nr. BOU/2014/016-ID 2177 te bekomen tot 07/05/2014. Alle opdrachtdocumenten zijn terug te vinden via volgende link: https://enot.publicprocurement. be/.ÂŹÂŹ#'W3

Â?8 mei. — DENDERMONDE. Perscontainers. :IEÂŹ!FVALÂŹ#'N4 Â?8 mei. — Te 14 u., Gemeentehuis, Vergaderzaal 1ste verdieping, Markt 1 te 9930 Zomergem, leveren van NIEUWEÂŹBANDENKRAANÂŹENÂŹOVERNAMEÂŹOUDEÂŹBANDENKRAAN ÂŹ "EVRIJDINGSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ :OMERGEM (60 dagen). Bestek nr. 2013/TD/SDR/20131114 prijs 25.00 EUR te bekomen tot 29/04/2014, 11 uur. Bestek via overschrijving op rekeningnummer 091-0003526-63 of na contante betaling op de ďŹ nanciĂŤle dienst. Inlichtingen bij Gemeente Zomergem, Mevrouw Veerle De Ridder, Markt 1, 9930 Zomergem, tel. 09 370 75 75, fax 09 370 75 71, e-mail: veerle.de.ridder@zomergem.be..ÂŹÂŹ#(CX )NFORMATIE — MELLE. Voorstudie: Elektrische en CNG voertuigen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##QB

Uitslagen - openingen 7 maart. — GENT. 2AAMOVEREENKOMSTÂŹVOORÂŹHETÂŹ LEASENÂŹVANÂŹDIENSTVOERTUIGENÂŹVOORÂŹ7ONIN'ENT Caruur NV, 9000 Gent; Vancia Car Lease NV, 8500 Kortrijk; BelďŹ us Auto Lease NV, 1210 Sint-Joost-ten-Node; Leaseplan Fleet Management NV, 1930 Zaventem. #&#T

Verschillende Uitslagen - openingen 11 maart. — SINT-DENIJS-WESTREM. ,EVERINGÂŹENÂŹ INSTALLATIEÂŹVANÂŹEENÂŹ,#-3-3 OPSTELLINGÂŹVOORÂŹDEÂŹ BEPALINGÂŹ VANÂŹ ORGANISCHEÂŹ MICROPOLLUENTENÂŹ INÂŹ OPPERVLAKTEWATERMONSTERS ÂŹ 2ÂŹ DEÂŹ ,AROCHELAANÂŹ ÂŹÂŹ3INT $ENIJS 7ESTREM AB Sciex; Agilent Technologies Belgium NV; Thermo Fisher ScientiďŹ c BVBA; Waters NV.ÂŹ#&"T

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN DEC— AALST. Meerjarig contract voor de levering van huisvuilzakken uit polyethyleen voor 14 gemeenten van het werkingsgebied van ILvA. — POWERPACK, Toekomstlaan 18, 2340 Beerse.#'$6

Beplantingswerken Aanbestedingen 24 maart. — GENT. Maaien van domeinen en afvoer van maaisel in Oost-Vlaanderen: bestek en inventaris werden toegevoegd. NR Ps#WGV 27 maart. — GENT. Scheren van hagen. nr.8-p.144 s#XV


OOST-VLA ANDEREN �4 april. — SINT-NIKLAAS. Afkoppelingen Luitentuitstraat. (o/cat. C1 of G2, kl. 2; o/cat. G3) :IE7EG  EN RIOOLWERKEN#'NB 8 april. — DEINZE. Groenonderhoud door beschutte werkplaatsen. NR Ps##J1 15 april. — HAMME. Maaien van wegbermen met verwerking van het maaisel. NR Ps##F( 18 april. — EVERGEM. Maaien wegbermen 2014. NR Ps#&PT

�25 april. — Te 10 u., Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw Maria-Hendrikaplein 70, postbus 73 te 9000 Gent, -AAIWERKEN MET AFVOER VAN MAAISEL IN HET7EIJMEERBROEK DISTELBESTRIJDING Bestek nr. PD OVL-ANB/OV/SP/2014.2-F02_0 te bekomen bij Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Oost-Vlaanderen, Myny Renaat Urbain, tel. 09 276 20 54, e-mail: renaat.myny@lne.vlaanderen.be.#(BGrondwerken Aanbestedingen �4 april. — SINT-NIKLAAS. Afkoppelingen Luitentuit-

straat. (o/cat. C1 of G2, kl. 2; o/cat. G3) :IE7EG  EN RIOOLWERKEN#'NB 4 april. — DEINZE. Vernieuwen van sportvloer Sportcomplex Palaestra. (o/cat. D25, kl. 2; o/cat. G4, kl. 2) NR Ps#"#& 4 april. — GENT. Kunstgrasvelden - cluster 3 - Vlaamse Gemeenschap. (cat. G, kl. 8) NR Ps#Z*H 4 april. — DEINZE. Renovatie atletiekpiste. (o/cat. G4, kl. 3; cat. C, kl. 3) NR Ps#"X: 8 april. — AALTER. Nieuwbouw rustoord, lot aanleg van een BEO veld. (o/cat. G1, kl. 1) nr.10-p.120 s##K7 15 april. — OOSTERZELE. Archeologische opgraving in de wijk "Groot Bewijk". NR Ps#$H

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JANIPVJAN— GENT. Realisatie van een eindafdekking op een stortplaats cat. 2 (huisvuil en vergelijkbaar bedrijfsafval). — CREELLE-CLGTRANS NV, 9080 Beervelde.#(7

Spoorwegwerken Aanbestedingen 16 april. — NINOVE. L90 Denderleeuw-Geraardsbergen: vernieuwen van dwarsliggers, overwegen en spoortoestellen: Plan 2 vervalt en wordt vervangen door plan 3 . (cat. H, kl. 8) NR Ps#W-.

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen �17 april. — Te 11 u., aanbestedingslokaal, Kwartier

Koningin ELISABETH, Blok 27, Toegang C, Eversestraat, 1, 1140 BRUSSEL, HERSTELLINGÂŹVANÂŹDEÂŹ0IPELINEÂŹ'%.4ÂŹ nÂŹ25-%3ÂŹnÂŹ15%6!5#!-03ÂŹnÂŹ#!-"2!)ÂŹ&2 (360 dagen). Bestek nr. MRMP-I/P-14IP804-F02_0 te bekomen tot 16/04/2014, 11 uur bij MRMP-I/P - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Programma's", Ryckaert Ruben Andreas, Eversestraat 1, 1140 Evere, tel. 02 701 72 65, fax 02 701 38 97, e-mail: Ruben.Ryckaert@mil.be. Het bestek is te downloaden op: http://www.publicprocurement.be via e-notiďŹ cation. — Erk. o/cat. C2, kl. 7.

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN RECHTZETTING 1. — Verslag van de infovergaderingen van 06/03/14 en 13/03/2014.#Y+F

Waterbouwwerken Aanbestedingen 10 april. — WONDELGEM. Ruimen, afvoeren en verwerken van ruimingsslib. (o/cat. B1, kl. 1) nr.10-p.120 s##JR

�29 april. — Te 11 u., in het stadhuis - lokaal 2.04 (2de verdieping), Groentemarkt 1, 9160 LOKEREN, ,OKEREN HEEFT ONGEVEER  LM BAANGRACHTEN DIE DOOR DE STAD MOETEN ONDERHOUDEN WORDEN (ET GAAT OM GRACHTEN GELEGEN LANGS DE OPENBARE WEG EN LANGS DE RUILVERKAVELINGSWEGEN $E FREQUENTIE VAN HET RUIMEN VAN DE GRACHTEN ISMOMENTEELVASTGELEGDOPJAAR$ITBETEKENT DATPERJAARONGEVEERKMGRACHTENMOETGERUIMDWORDEN$EVOLGORDEVANRUIMINGZALDOOR DE TECHNISCHE DIENST BEPAALD WORDEN (ET IS DE BEDOELINGOMNAVERLOOPVANTIJDTOTEENPERIODIEKONDERHOUDTEKOMENVANDEBAANGRACHTEN (12 maanden). De opdracht wordt afgesloten voor de periode van 1 jaar. In het bestek is de mogelijkheid voorzien om in toepassing van artikel 26 § 1, 2° b) van de wet van 15/06/2006 deze opdracht te herhalen met 1 jaar. Bestek nr. 14/eu33 te bekomen tot 25/04/2014, 12 uur bij Stad Lokeren, Centrale Aankoopdienst, Groentemarkt 1, 9160 Lokeren, tel. 09 342 30 17, fax 09 342 30 19, e-mail: cad@lokeren.be.#'QC Uitslagen - openingen 11 maart. — MERELBEKE. /NDERHOUD EN DRINGENDE INTERVENTIES IN HET AMBTSGEBIED VAN $ENDER-OERVAART BTW niet inbegrepen. HEYRMAN-DE ROECK NV, 3.319.110,00 euro; De Brandt NV, 3.396.075,00 euro; Ghent Dredging NV, 3.561.082,65 euro; Herbosch - Kiere NV, 3.651.245,00 euro.#&'3

Brug- en tunnelwerken 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  DEC  — ZWIJNAARDE. E17 - herstelling voegen in de brug over de J. Vervaenestraat. — RENOTEC NV, Acaciastraat 14C, 2440 Geel: 156.347,27 euro.#'G

Weg- en rioolwerken

TENÂŹVANÂŹAFVALWATERÂŹENÂŹREGENWATERÂŹVANÂŹEENÂŹ TALÂŹ WONINGENÂŹ GELEGENÂŹ INÂŹ DEÂŹ (ANEWEESTRAAT ÂŹ (ULSTBAAN ÂŹ +ERNEMELKSTRAAT ÂŹ ,UITENTUITSTRAAT ÂŹ /UDEÂŹ (EIRWEGÂŹ ENÂŹ 2IEMEERSTRAAT (90 dagen). Bestek nr. AQFINFRA-SNI07M9-F02_0 te bekomen bij AquaďŹ n NV, Technisch Ontwerp t.a.v. Dhr. Stijn Chaves Daguilar, tel. 03 450 46 72, fax 03 450 41 85, e-mail: Stijn.chavesdaguilar@aquaďŹ n.be. Het bestek is gratis te downloaden via de website van AquaďŹ n onder het luik 'Opdrachten voor technische partners' met een link naar het e-tendering platform en kan mits expliciete aanvraag via 'afkoppelingen@aquaďŹ n.be' op elektronische drager verkregen worden. Steeds vermelden van de contactgegevens (naam en adres). De offertes mogen enkel elektronisch ingediend worden. — Erk. o/cat. C1 of G2, kl. 2; o/cat. G3.ÂŹÂŹ#'NB 4 april. — EEKLO. Asfalteringswerken 2014. (cat. C, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#""Q 4 april. — DEINZE. Renovatie atletiekpiste. (o/cat. G4, kl. 3; cat. C, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"X: 8 april. — LOKEREN. Herstel wegen met kleinschalige elementen. (cat. C, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##GB

Â?8 april. — Te 14 u., VMSW, afdeling Projectrealisatie - lokaal 2.125, KoloniĂŤnstraat 40 te 1000 Brussel, '!6%2%ÂŹ AANLEGÂŹ PUBLIEKEÂŹ RUIMTEÂŹ INÂŹ DEÂŹ WIJKÂŹ 6LUCHTENBOERSTRAATÂŹ ÂŹ 2AESÂŹ VANÂŹ 'AVERSTRAATÂŹ ÂŹ).& (70 wd.). Bestek nr. aGI-WI 2006/1139/01-F02_0 prijs 146.00 EUR. De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u, elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst economaat – inzage en verkoop bestekken KoloniĂŤnstraat 40 1000 Brussel 02/505.45.45 Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 146,00 EUR op ons IBANrekeningnummer : BE85 3630 8801 4406 BIC code: BBRU BE BB met vermelding van de mededeling “Bestek GI nr. INF2013-0292â€?. De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding “voldaanâ€?. U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u via overschrijving. (tel. +322 5054373, e-mail: lutgarde.droessaert@vmsw.be). — Erk. cat. C, kl. 3. L.W. — De publicatietermijn is ingekort wegens hoogdringendheid.ÂŹÂŹ#&1 10 april. — GENT. Sleuoze rioolrenovatie volgens de techniek TPUB in de 'Reep'. ( ) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y6

Aanbestedingen

11 april. — NAZARETH. Uitbreiding parkbegraafplaats met de aanleg van een urnentuin met urnenkelders. (cat. C, kl. 2) NR Ps#"4

24 maart. — OUDENAARDE. IP Neerwelden: paden en rustpunten. (cat. C, kl. 1) NR Ps#W,X

15 april. — ERPE-MERE. Onderhoud van trage wegen. NR Ps#$.

25 maart. — SINT-GILLIS-WAAS. Wegen, ďŹ ets- en voetpaden buitengewoon herstellen 2014. (cat. C, kl. 1 en kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XYB

16 april. — DENDERMONDE. Omgevingswerken rond kantoorgebouw en woonunits van CAW Oost-Vlaanderen: wijziging in erkenning. (cat. C of D, kl. 2) nr.11Ps#"ZN

27 maart. — GENT. Ruimen en reinigen van septische putten, riolen, straatkolken en vetputten van de Hogeschool Gent. NR Ps#XD# 2 april. — GENT. Uitvoeren van sleuoze rioolrenovaties. NR Ps#Y8& 2 april. — EVERGEM. Heraanleg tram-eindhalte 'Evergem-Brielken' gedeelte signalisatie: wijzigingsbericht. NR Ps#Y49

Â?4 april. — Te 10 u., AquaďŹ n NV, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar, 0ROJECTÂŹ 3.)-ÂŹ ÂŹ !FKOPPELINGENÂŹ ,UITENTUITSTRAATÂŹ ÂŹ3INT .IKLAASÂŹSCHEIDENÂŹENÂŹAANSLUI21 maar t 2014

84

16 april. — DENDERMONDE. Herstel landbouwwegen. (cat. C, kl. 1) NR Ps#&9

�22 april. — Te 14 u., VMSW, afdeling Projectrealisatie, KoloniÍnstraat 40 - lokaal 2.125te 1000 Brussel, AANLEGVANPUBLIEKDOMEINMETRIOLERINGSWERKEN EN KLEINE OMGEVINGSWERKEN IN DE WIJK 2OZENHOF TE7/24%'%- 0%4%'%- (80 wd.). Bestek nr. aGI-WI 2008/1376/01 prijs 97.00 EUR. De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de opdracht toepasselijk zijn, liggen ter inzage op het hierna vermelde adres van 10.00u tot 12.00u en van 14.00u tot 16.00u,


Zakenkantoor - Oudenaarde 9700 - Ronseweg 53-55 T: 055 31 56 15 - F: 055 30 29 65 E: info@kantoordebock.be

De NUMMER

1 in verzekeringen VOOR HET BOUWBEDRIJF

Meer dan 1000 aangesloten bouwbedrijven Specialist ABR-verzekeringen (alle bouwplaatsrisico’s)

Kortingen tot 40% voor de verzekering van

Vraag vrijblijvend offerte bij het grootste makelaarsbedrijf voor de bouw

P712-4-1/4

vrachtwagens, lichte vrachtwagens, arbeidsongevallen en BA-uitbating.


OOST-VLA ANDEREN elke werkdag uitgezonderd 's zaterdags. Adres : Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Dienst economaat – inzage en verkoop bestekken KoloniĂŤnstraat 40 1000 Brussel 02/505.45.45 Het is mogelijk de aanbestedingsdocumenten per post te ontvangen na voorafgaandelijke storting van 97,00 EUR op ons rek. BE85 3630 8801 4406 BIC code: BBRU BE BB met vermelding van de mededeling “Bestek GI nr. INF 2011-0030â€?. De verzending gebeurt zodra uw betaling werd ontvangen. Een factuur wordt nagestuurd met de vermelding “voldaanâ€?. U kan ook een bestek aankopen na inzage ter plaatse. De factuur wordt u nadien opgestuurd. Betalen kan u via overschrijving (tel. 02 5054373, e-mail: lutgarde.droessaert@vmsw.be). — Erk. cat. C, kl. 3.ÂŹÂŹ#&-B

�23 april. — Te 10 u., Gemeentehuis van Zelzate, raadzaal (1ste verdieping), Grote Markt 1, aanleg lETSPAD POST  "ROEDER ,EOPOLDSTRAAT (75 dagen). Bestek nr. 2013/306 prijs 200.00 EUR te bekomen tot 22/04/2014. De aanbestedingsdocumenten die in het bijzonder op de aanneming toepasselijk zijn kunnen worden ingezien: - in de kantoren van de Technische Dienst Zelzate Suikerkaai te 9060 Zelzate, alle werkdagen van 10u00 tot 12u00 - bij de ontwerper NV. Studiebureau Lesaffre, Martelaarslaan 204 A te 9000 Gent, alle werkdagen van 8u00 tot 15u45 Ze kunnen enkel mits voorafgaandelijke storting op de rekening nr. 2900461100-80 aangekocht worden bij het Studiebureau Lesaffre NV., voormeld, tegen de som van 200,00 euro. Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat worden op aanvraag (tel. 09/222.66.29 of info@ studiebureel-lesaffre.be) digitaal ter beschikking gesteld (e-mail). (tel. 09 345 95 69, fax 09 342 87 43, e-mail: kim.acke@zelzate.be). — Erk. cat. C, kl. 2.#'.8 �23 april. — Te 11 u., gemeentehuis, Stationsstraat 2 te 9120 Beveren, ONDERHOUDENHERSTELLINGENWEGEN   HERAANLEG UITKOM %LZESTRAAT OP :ILLEBEEK (30 dagen). Bestek nr. 2014/2803 prijs 85.00 EUR te bekomen tot 18/04/2014, 16 uur. Bestek en plannen kunnen verkregen worden door de voorafgaandelijke storting van EUR 85,00 op de bankrekening KBC nr. 418-8051751-24 IBAN BE 4188 0517 5124 BIC KREBEBB van de ontwerper, de Studiegroep Irtas, Gasmeterstraat 81A, 9100 Sint-Niklaas. Inlichtingen bij Studiegroep Irtas, De heer Alain Koppen, Gasmeterstraat 81 A, 9100 Sint-niklaas, tel. 03 780 54 00, fax 03 777 01 88, e-mail: irtas@irtas.be. — Erk. cat. C, kl. 1.#'. �24 april. — Te 10 u., Mobiliteit en Openbare Wer-

ken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling OostVlaanderen, Virginie Lovelinggebouw Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, te 9000 Gent, #LUSTERBESTEKÂŹ 7EGENONDERHOUDÂŹ INÂŹ $ÂŹ !ALSTÂŹ ONDERHOUDSPACHT ÂŹ SCHADEHERSTELLINGEN ÂŹ HERSTELLENÂŹ VANÂŹ VANGRAILSÂŹ ENÂŹ LEVERENÂŹ ENÂŹ PLAATSENÂŹ VERTICALEÂŹ SIGnalisatie. (1 kalenderjaar, mogelijks 1 tot 3 maal verlengbaar). Bestek nr. AWV O-Vl-O40/D415/59-besteknr. 1M3D8H/14/14-F02_0 prijs 58.38 EUR. Het bestek kan gratis gedownload worden van het internet : https:// enot.publicprocurement.be/enot-war/ of door het bedrag te storten op rekeningnummer : IBAN : BE06-37511109-8122 BIC : BBRUBEBB van de afdeling Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, Virginie Lovelinggebouw, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81, 9000 Gent. Als mededeling dient het besteknummer vermeld. Bij afhaling van de aanbestedingsdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving voorgelegd worden. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Inlichtingen bij Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, onthaal t.a.v. Tamara Van Os, tel. 09 241 75 30, fax 09 241 74 75, e-mail: tamara.vanos@mow.vlaanderen. be. — Erk. cat. C, kl. 4. L.W. — Elektronisch indienen is verplicht.ÂŹÂŹ#'

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN �29 april. — RONSE. #'1S AFDELING I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en)

Stad Ronse Ter attentie van: D. De Brakeleer (Technische dienst) Grote Markt 12 9600, Ronse, BE Tel. +32 55232750 Fax +32 55232757 E-mail: td@ronse.be Type opdracht: WERKEN. Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiedialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op: Zelfde adres als voor het/de hierboven vermelde contactpunt(en) I.2) Soort aanbestedende dienst Type aanbestedende overheid: Regionale of plaatselijke instantie I.3) Hoofdactiviteit Algemene overheidsdiensten, I.4) Gunning van de opdracht namens andere aanbestedende diensten De aanbestedende dienst koopt aan namens andere aanbestedende diensten: Neen. AFDELING II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Wegen- en rioleringswerken FrĂŠdĂŠric Bruneellaan II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken (werken) Uitvoering. NUTS code: BE235 II.1.3) Inlichtingen over de overheidsopdracht, de raamovereenkomst of het dynamisch aankoopsysteem: De aankondiging betreft een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen: Wegen- en rioleringswerken FrĂŠdĂŠric Bruneellaan. II.1.6) CPV - classiďŹ catie: Hoofdopdracht: Hoofdcategorie: 45000000 II.1.7) Inlichtingen over de overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) Opdracht valt onder de overeenkomst inzake overheidsopdrachten: Neen II.1.8) Percelen: Neen. II.1.9) Inlichtingen over varianten Varianten worden geaccepteerd: Neen. AFDELING III. Juridische, economische, ďŹ nanciĂŤle en technische informatie III.2) Voorwaarden voor deelneming III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Attest RSZ III.2.3) Technische bekwaamheid: Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan: Lijst van uitgevoerde werken gedurende de afgelopen 5 jaar, gestaafd door attesten van goede uitvoering Eventueel minimumeisen: werken van categorie C klasse 4 III.2.4) Informatie over voorbehouden opdrachten (indien van toepassing): De opdracht is bestemd voor de sociale werkplaatsen: Neen. De uitvoering van de opdracht is beperkt in het kader van programma's voor beschermde arbeid: Neen. AFDELING IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure: OPENBAAR IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria: Laagste prijs IV.2.2) Inlichtingen over de elektronische veiling Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling: Neen IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst: W267. IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht: Neen IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijgen van het bestek en aanvullende stukken of het beschrijvende documenten:

21 maar t 2014

86

Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten: 28/04/2014, Tijdstip: 11:00. Zijn bestekken gratis ? Neen Informatie voor betalende lastenboeken / documenten: Prijs: 75 EUR. Betalingstermijnen en methode: Mits contante betaling of mits voorafgaande storting op rekeningnummer BE55 0000 0091 6244 van de stad Ronse IV.3.4) Uiterste termijn voor ontvangst van offertes of aanvragen tot deelneming: Datum: 29/04/2014, Tijdstip: 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming: Nederlands, IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend: Datum: 29/04/2014, Tijdstip: 11:00, Plaats: Stadhuis - 2e verdiep zaal gemeenteraad - Grote Markt 12 te 9600 Ronse. AFDELING VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Inlichtingen over periodiciteit Periodieke opdracht: Neen VI.2) Inlichtingen over middelen van de europese unie De opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Unie wordt geďŹ nancierd: Neen. VI.3) Nadere inlichtingen: @Ref:00671603/2014004530 VI.5) Datum van verzending van de aankondiging: 18/03/2014 8739-1ÂŹ#'1Y

30 april. — ZOTTEGEM. Bedrijventerrein Keistraat: aanleg van wegen en rioleringswerken. (o/cat. C1, kl. 4) NR Ps#"7* 30 april. — BUGGENHOUT. Aanbrengen nieuwe asfaltverharding in de Diepmeerstraat en Kamerstraat. (o/cat. C5, kl. 1) NR Ps#$ZN

Â?)NFORMATIE — Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen, Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 81 9000 Gent, VOORAANKONDIGINGÂŹ DUURZAMEÂŹ MARKERINGENÂŹ INÂŹ DEÂŹ PROVINCIEÂŹ /OST 6LAANDEREN Er is nog geen bestek beschikbaar. Inlichtingen via e-mail: sandrine.demolie@ mow.vlaanderen.be.ÂŹÂŹ#(C9 Uitslagen - openingen 10 maart. — HAALTERT. 7ERKENÂŹVOORÂŹONDERHOUDÂŹ VANÂŹ HETÂŹ WEGEN ÂŹ ENÂŹ RIOLENPATRIMONIUMÂŹ VANÂŹ (AALTERTÂŹ VOORÂŹ OPDRACHTENÂŹ INÂŹ ÂŹ METÂŹ MOGELIJKHEIDÂŹTOTÂŹHERHALINGÂŹINÂŹÂŹENÂŹ DE MEULEMEESTER BVBA, Reukenstraat(Oph) 20, 9500 Geraardsbergen, 89.269,13 euro btw incl.; Strabo Wegenbouw BVBA, 1850 Grimbergen, 116.195,65 euro btw excl.; Scheirlinck Johan BVBA, 9230 Wetteren, 123.355,87 euro btw incl.; Wawebo NV, 9170 Sint-Gillis-Waas, 146.623,32 euro btw incl.; Keerman BVBA, 8791 Beveren (Leie), 151.921,00 euro btw incl.; D'Hollander Emeric BVBA, 9190 Stekene, 162.125,48 euro btw incl..ÂŹ#&& 11 maart. — GENT. 2AAMCONTRACTÂŹ ONDERHOUDÂŹ BUITENINFRASTRUCTUUR ÂŹ 0ROVINCIAALÂŹ PATRIMONIUM ÂŹ 0ROVINCIALEÂŹSCHOLENÂŹENÂŹDOMEINEN BTW niet inbegrepen. VMB NV, Aven Ackers(VER) 13, 9130 Verrebroek, 155.437,05 euro; Hertsens Wegenwerken NV, 2070 Zwijndrecht, 159.719,43 euro; Has Dal BVBA, 9240 Zele, 177.980,00 euro; De Meulemeester BVBA, 9500 Geraardsbergen, 179.453,75 euro; D'Hollander Emeric BVBA, 9190 Stekene, 198.021,50 euro; Alwabo BVBA, 9130 Verrebroek, 198.344,07 euro; Van Meenen NV, 8780 Oostrozebeke, 217.955,44 euro; Casteleyn & Zonen NV, 8760 Meulebeke, 228.752,00 euro; Krinkels NV, 1020 Brussel, 315.256,80 euro.ÂŹ#&&: 12 maart. — BRAKEL. !SFALTERENÂŹ VANÂŹ DIVERSEÂŹ STRATEN ÂŹDIVERSEÂŹGEMEENTEÂŹENÂŹVOETWEGEN ÂŹÂŹ "2!+%,


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN DE VRIESE R. NV, Oude Heirweg 17, 8851 Koolskamp, 139.914,95 euro; Van Robays NV, 9870 Zulte, 140.272,43 euro; NorrĂŠ-Behaegel BVBA, 8434 Westende, 140.627,01 euro; Aswebo NV, 9031 Drongen, 144.057,29 euro; Vandewalle BVBA, 154.045,55 euro; Belasco NV, 2627 Schelle, 160.195,81 euro; Van Meenen NV, 8780 Oostrozebeke, 161.065,31 euro; Enrovia Colas Belgium SA, 7530 Gaurain-Ramecroix, 167.063,48 euro; Colpin - De Meester NV, 9200 Dendermonde, 171.294,78 euro; Adiel Maes NV, 8810 Lichtervelde, 174.568,10 euro; D'Hollander BVBA, 9190 Stekene, 176.422,20 euro; Stadsbader NV, 8530 Harelbeke, 181.041,97 euro; Hoogmartens NV, 3660 Opglabbeek, 222.646,21 euro.ÂŹ#'C3 13 maart. — WETTEREN. -AKENÂŹVANÂŹHUISAANSLUITINGENÂŹOPÂŹDEÂŹRIOLERINGÂŹTEÂŹ7%44%2%. Algon bvba; Aquaenergia NV, 3581 Beverlo; Beernaert's Werken Bvba, 9100 Nieuwkerken-Waas; Has Dal BVBA, 9240 Zele; De Meulemeester BVBA; De Smet Dirk Wegenbouw NV, 9111 Belsele; DolďŹ jnbouw BVBA, 9240 Zele; Elta BVBA, 9340 Lede; Interconnection BVBA, 9250 Waasmunster; Lareco NV, 2880 Bornem; Rio-Construct bvba, 1860 Meise; Sabbe Bedrijf BVBA; Soga NV, 9130 Verrebroek; Verbraeken Construction NV, 9140 Temse; Verhelst Aannemingen NV, 8400 Oostende; Vormezeele bvba; Wegrio BVBA, 9220 Hamme.ÂŹ#'DC

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 22 nov. 2013. — ERPE-MERE. Project 22.228/1 - afkoppeling Krevelhoek - ERPE-MERE / LEDE (wegen-, riolerings-, en beplantingswerken in de Krevelhoek, Hoogstraat, Leedsesteenweg, Hoeksken, Putstraat en Bossestraat) te Lede en Erpe-Mere. — D'HEER BVBA, Veldekensstraat 215, 9240 Zele: 1.668.675,48 euro. #(T 28 nov. 2013. — BAARDEGEM. Project 20.421/1 - aansluiting Molenstraat te Aalst (BAARDEGEM). — ACLAGRO NV, Industrieweg 74, 9000 Gent: 2.238.801,61 euro.#&*J

Studieopdrachten Aanbestedingen �1 april. — Te 10 u.,

PAC ZuidProvincie OostVlaanderen, Gouvernementstraat 1 te 9000 Gent, EXTERNEÂŹ 0ROCESBEGELEIDINGÂŹ 0ROJECTÂŹ 'ENTSEÂŹ +ANAALZONE Bestek nr. M01/PGK/PRJB/15 te bekomen tot 25/03/2014. De opdrachtdocumenten zijn gratis te downloaden via e-notiďŹ cation. Inlichtingen bij Provincie Oost-Vlaanderen, Veerle De Bock, tel. 09 267 78 10, fax 09 267 80 99, e-mail: veerle.de.bock@gentsekanaalzone.be. RECHTZETTING 1. — VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie). RECHTZETTING 2. — Aanvulling bestek externe procesbegeleiding Project Gentse kanaalzone Aanvulling van I.10 Gunningsciteria (p. 8-9), criterium prijs: De ereloonprijzen per uur zullen volgens volgende verdeelsleutel vergeleken worden. Functie % aantal uren inzet personeel Kwaliteitsbewaker 5% Senior-adviseur 30% Junior-adviseur 20%

OOST-VLA ANDEREN

Projectmedewerker 30% Administratief medewerker 15% Deze verdeelsleutel kwam tot stand op basis van de externe procesbegeleiding Gentse kanaalzone in de voorbijgaande jaren.#ZK0 7 april. — HAMME. Trajectbegeleiding project Markt. NR Ps#V6P 7 april. — AALST. Architectuurwedstrijd ontwikkeling sociale woonwijk 'Den Tir'. NR Ps##KT 14 april i.p.v. 24 maart. — MACHELEN (OOSTVLAANDEREN). CoÜrdinatorontwerp en/of coÜrdinatorverwezenlijking: wijzigingsbericht. NR Ps#SCK 24 april. — GENT. Studieopdracht voor passiefbouw Brede School. NR Ps#$0 24 april. — GENT. Ontwerp en opvolging van aanpassingswerken in het kader van de brandveiligheid. nr.9Ps#ZP4

�25 april. — Te 12 u., in het stadhuis, Tussenmuren 17 te 9700 Oudenaarde, OPROEP TOT HET INDIENEN VANEENKANDIDAATSTELLINGVOORHETONTWIKKELEN VANEENPERCEELGELEGENOPHET"EDRIJVENTERREIN $E #OUPURE TE /UDENAARDE OPRICHTEN VAN CONSTRUCTIESVANOPENBAARNUTVOORZOVERZIJNIETVAN DIEAARDZIJNHETKARAKTERENDEGEZONDHEIDVAN DE OMGEVING TE SCHADEN6OOR DE INVULLING VAN DITNOGRESTERENDTERREINISDESTADOPZOEKNAAR EEN KANDIDAAT DIE EEN INVESTERING PLANT TE REALISERENVOORDEAANTREKKINGVANEENPROJECTDAT PASTBINNENDEVOORNOEMDESTEDENBOUWKUNDIGE BEPALINGEN Bestek nr. Oudenaarde-3P-5212-F56_0 te bekomen bij de stad Oudenaarde, tel. 055 31 46 01, fax 055 30 13 45, e-mail: stad@oudenaarde.be. De kandidatuur wordt in het Nederlands ingediend bijhorende documenten Aan te vragen via mail aan stad@ oudenaarde.be. Omvat volgende documenten: - Beschrijving van de opdracht - Kadastraal plan - Bodemattest - Beproevingsverslagen grondonderzoek - Stedenbouwkundige voorschriften#(T �29 april. — Te 14.30 u., afdeling Projectrealisatie,

KoloniĂŤnstraat 40 te 1000 Brussel, ARCHEOLOGISCHEÂŹ OPGRAVINGÂŹ INÂŹ DEÂŹ WIJKÂŹ "UNDERHOFÂŹ TEÂŹ "%6%2%. Bestek nr. aGI-WAR 2010/0748/03: BEVEREN: Archeologische opgraving in de wijk "Bunderhof" - INF20140029-F02_0 te bekomen bij VMSW t.a.v. Lutgarde Droessaert, tel. +322 5054373, e-mail: lutgarde.droessaert@vmsw.be.ÂŹÂŹ#(D:

�6 mei. — Te 10 u., Administratief centrum - ver-

gaderzaal 1 - stadsbestuur Dendermonde, studieopDRACHTENÂŹVOORÂŹSTADSGEBOUWENÂŹOPÂŹAFROEPÂŹCLUSTERÂŹ ÂŹ RENOVEREN ÂŹ VERBOUWENÂŹ ENÂŹ NIEUWBOUW Bestek nr. 9023 prijs 25.00 EUR te bekomen tot 24/04/2014. Bestek en offerteformulier Cash bij de ontvangerij van het stadsbestuur Dendermonde of via overschrijving op rekening nummer 091-0170356-53 met vermelding "Studieopdrachten voor stadsgebouwen op afroep (cluster nr. 4)" Na de betaling dient onmiddellijk een mail verstuurd te worden naar tania.jacobs@dendermonde. be met vermelding 'betaling bestek 9020-studieopdrachten voor stadsgebouwen op afroep (cluster nr. 4)'. (tel. 052 25 11 17, fax 052 25 11 24).ÂŹÂŹ#'

�6 mei. — Te 11.10 u., Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat, 36 - B-3000 LEUVEN, OVEREENKOMST VAN DIENSTEN VOOR DE INSPECTIE DMV EEN h)NTELLIGENT 0IGGINGv MET DE 5,42!3/.% METHODE 54  OP EEN v PIJPLEIDING VAN "0/ TUSSEN HET DEPOT/IL4ANKINGTE'%.4'!3/4 ENHETSTATION $%34%,$/.+ $%0 (200 dagen). Bestek nr. BPO-4BB311-F02_0 te bekomen tot 05/05/2014, 15 uur bij Belgian Pipeline Organisation, Lange Philippe Marcel, 21 maar t 2014

87

Parkstraat 36, 3000 Leuven, tel. 016 24 86 51, fax 016 24 86 59, e-mail: philippe.lange@bpo-nato.be.ÂŹÂŹ#'X

�8 mei. — Te 10 u., Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, STUDIEOPDRACHT VOOR PASSIEFBOUW KLEUTER  EN BASISSCHOOL $E +LAVERTJES  -OUTSTRAAT  TE 'ENTARCH STAB TECHUITRENEBPVERSLAGGEVING Bestek nr. BOU/2014/012-ID 2163 te bekomen tot 07/05/2014 via volgende link: https://enot.publicprocurement.be/. Inlichtingen bij Contactpunt Overheidsopdrachten, Botermarkt 1, 9000 Gent. Contactpunt(en): Telefoon: 092667780 Fax: 092667379 Email: overheidsopdrachten@gent.be.#'WS Uitslagen - openingen  FEBR IPV  MAART — GENT. /PMAAK UITVOERINGSBESTEK NATUURTECHNISCHE INRICHTING VANDE/UDE3CHELDEINDE+ALKENSE-EERSEN Arcadis Belgium NV; Haskoning.#'4

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN DECIPVDEC— AALST. Aanstellen van een (interieur)ontwerper voor het nieuw administratief centrum. — AOS BELGIUM NV, Charles Schallerlaan 54, 1160 Oudergem.#'G JAN— BRAKEL. Politiezone: ondersteuning en coÜrdinatie van het proces rond het bouwen van een politiegebouw te Brakel. — A-RES NV, 1301 Bierges.#(6

Afval Aanbestedingen 31 maart. — EREMBODEGEM. Verwerven en verwerken van bouw- en sloopafval. NR Ps#ZK 8 april. — AALST. Levering van houten compostbakken. NR Ps#"14 8 april. — AALST. Levering van kunststoffen compostbakken. NR Ps#"3B 18 april. — DENDERMONDE. Restafvalzakken. nr.10Ps#"4J 18 april. — DENDERMONDE. AI PMD zakken 2014. NR Ps#"8F 18 april. — NIEUWERKERKEN (AALST). Levering van kunststof afvalcontainers: wijzigingsbericht. nr.10Ps#Y:X 22 april. — DENDERMONDE. Verwerking asbesthoudend bouwafval 2014. NR Ps#ZHB 22 april. — DENDERMONDE. Verwerking speciaal inert bouwafval 2014. NR Ps#ZQR 29 april. — GENT. Ophaling, transport en verwerking van afvalstromen. NR Ps##&B

�8 mei. — Te 11 u., Kantoren Verko, Bevrijdingslaan 201, 9200 Dendermonde, levering en indienststelLING VAN DRIE MONOBLOC PERSCONTAINERS VOOR DE CONTAINERPARKEN -ELLE  ,AARNE EN ,EBBEKE VAN 6ERKOENDEOVERNAMEVANDRIETWEEDEHANDSMONOBLOCPERSCONTAINERS Raming zonder btw 36900.00 EUR. Bestek nr. Verko-CP Perscontainers 2014-F02_0 prijs 15.00 EUR te bekomen tot 05/05/2014, 11 uur. Contante betaling bij afhaling of betaling door overschrijving op rekeningnr. 737-2240150-75 van Verko met de vermelding CP Perscontainers 2014. Inlichtingen bij Verko, Descamps Bart Pieter, tel. 052 25 18 35, fax 052 20 01 42, e-mail: bart.descamps@dds-verko. be.#'N4


WEST-VLA ANDEREN 7EST 6LAANDEREN De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ĂŠĂŠn week vóór aanbestedingsdatum. Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 24 maart. — KNOKKE-HEIST. Bouw van een meergezinswoning. (cat. D, kl. 6) NR Ps#V*Z 27 maart. — INGELMUNSTER. Uitbreiding van het bestaande Woon- en Zorgcentrum RVT Maria Rustoord: verlaagde plafonds: aanvulling. (o/cat. D4, kl. 1) nr.7Ps#T-# 27 maart. — INGELMUNSTER. Uitbreiding van het bestaande Woon- en Zorgcentrum RVT Maria Rustoord: pleisterwerken: wijzigingsbericht. (o/cat. D11, kl. 1) NR Ps#T2S 27 maart. — DIKKEBUS. Bouwen van 6 huurwoongelegenheden. (cat. D, kl. 5) NR Ps#V*+ 27 maart i.p.v. 28 maart. — WAREGEM. Bouwen van 10 sociale huurappartementen en 10 halfondergrondse garages: datumwijziging. (cat. D, kl. 5)  NR P s #V(V 27 maart. — DESSELGEM. bouwen van 10 sociale appartementen en 10 halfondergrondse garages. (cat. D, kl. 5) NR Ps#V(S 27 maart. — BRUGGE. Renoveren en uitbreiden van ÊÊn eengezinswoning. NR Ps#YKQ 28 maart. — REKKEM. Uitbreiden sanitaire lokalen. (o/ cat. D1) NR Ps#SZJ 1 april i.p.v. 18 maart. — OOSTENDE. Ontwerpen en bouwen van ÊÊn Multifunctioneel Vaartuig MFV voor de Noordzee: wijzigingsbericht + datumwijziging. nr.11Ps#N:: 2 april. — KUURNE. Interne renovatie van het gemeentehuis. (cat. D of o/cat. D1, kl. 3) NR Ps#Y( 3 april. — MENEN. Voorlopige prefabconstructie met 1 operatiezaal. (cat. D, kl. 3) NR Ps#$ZF 4 april. — IEPER. Verbouwen van voormalig rusthuis naar 14 sociale appartementen. (cat. D, kl. 6) nr.9Ps#Z& 4 april. — KOOLSKAMP. Slopen en herbouw 't Zonneke. (cat. D, kl. 4) NR Ps#Z:1 4 april. — KORTRIJK. Blok 3 : uitrusting seinzaal. (o/cat. D4, kl. 2) NR Ps##C$ 4 april. — IEPER. Verbouwen van 4 woningen naar 7 sociale appartementen. (cat. D, kl. 5)  NR P s #Y6D

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 10 april. — BRUGGE. Restaureren van het interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. (o/cat. D24, kl. 2) nr.8Ps#W0& 14 april. — BREDENE. Vernieuwen van de gevelbekleding, Watertoren. (cat. D, kl. 4) NR Ps#&F 14 april. — TORHOUT. Afbraak woonhuis + uitbreiden van een bestaande studentenhome. (cat. D of o/cat. D1, kl. 4) NR Ps#$P 15 april. — PITTEM. Bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte: systeemwanden, plafonds en binnendeuren: aanvullende informatie. (o/cat. D4, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1) NR Ps##MY 15 april. — PITTEM. Bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte in de Egemstraat - perceel 8 : vast meubilair. (o/cat. D4, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1) NR Ps ##GT

�22 april. — Te 11 u., Heilig-Hartcollege Waregem, BOUWENVANKLASLOKALENBOVENOPBESTAANDEONDERBOUWNAAFBRAAKDAK"OUWWERKEN TECHNIEKEN  AFWERKING  3TATIONSSTRAAT  7AREgem. Bestek nr. KSO WAA vzw-V17575-F02_0 prijs 125.00 EUR te bekomen tot 31/03/2014. Overschrijving: 068246796117, contant. Inlichtingen bij Katholiek Secundair Onderwijs Waregem Anzegem Avelgem vzw, Architectenbureau Jan Maes t.a.v. Jan Maes, Stationsstraat 85, 8790 Waregem, tel. 056 66 88 89.#&.& 22 april. — VEURNE. Restauratie St Karelsmolen: wijzigingsbericht. (cat. D24, kl. 2) NR Ps##M. 23 april. — ZEDELGEM. Bouwen van een oefencentrum en oefenplaat voor brandbestrijding: verbouwen en inrichten van BLOK M. (cat. D, kl. 3) NR Ps#&Q+ 23 april. — ZEDELGEM. Bouwen van een oefencentrum en oefenplaat voor brandbestrijding, Vuurhal. (o/ cat. D1, kl. 4) NR Ps#&P:

�24 april. — KOEKELARE. #&.8 I. Aanbestedende dienst

Woonmaatschappij IJzer & Zee Zuidstraat 17 BE-8630 Veurne Tel. +32 58312240 Fax +32 58314255 E-mail: directie@wijz.woonnet.be www.ijzerenzee.be WERKEN Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen: Architectenbureau Jan Pyck BVBA, Sint-Maartensplein 5, BE-8680 Koekelare. Tel.: +32 51582872. E-mail: architect.jan.pyck@scarlet.be. II. Voorwerp van de opdracht Bouwen van 4 koopwoningen. Referentie: 3390/2010/1112. Tramstraat te 8680 KOEKELARE. Uitvoeringstermijn: 380 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D (Bouwwerken) , Klasse 3. IV. Procedure open aanbesteding. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 17/04/2014 - 09.30. Prijs: EUR 250,00. Bestek en plannen Voorafgaande betaling op rekeningnummer BE 97 0000 0143 0849 van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 24/04/2014 09.30. Opening van de offertes: 24/04/2014 09.30, vergaderzaal van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne.

21 maar t 2014

88

Datum verzending 12/03/2014. 8724-1ÂŹ#'SX

van

deze

aankondiging:

�24 april. — DIKSMUIDE. #&.M I. Aanbestedende dienst

Woonmaatschappij IJzer & Zee Zuidstraat 17 BE-8630 Veurne Tel. +32 58312240 Fax +32 58314255 E-mail: directie@wijz.woonnet.be www.ijzerenzee.be WERKEN Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen: Architectenbureau Seys Bvba, Rozenlaan 4, BE-8600 Diksmuide. Tel.: +32 51500338. E-mail: peter.seys@scarlet.be. Fax: +32 51510610. II. Voorwerp van de opdracht Opbouw van 25 woningen (lot ruwbouw). Referentie: 3390/2006/0785. Roggestraat en Lijnzaadstraat te Diksmuide. Uitvoeringstermijn: 600 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D (Bouwwerken) , Klasse 6. IV. Procedure open aanbesteding. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 17/04/2014 - 10.00. Prijs: EUR 175,00. Bestek en plannen Voorafgaande betaling op rekeningnummer BE 97 0000 0143 0849 van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 24/04/2014 10.00. Opening van de offertes: 24/04/2014 10.00, vergaderzaal van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Datum verzending van deze aankondiging: 12/03/2014. 8725-1ÂŹ#'S&

24 april. — STADEN. Aanleg wegenis en infrastructuur - bouw loods technische dienst en DIFTAR-recyclagepark. (cat. D, kl. 6) NR Ps#$:W 24 april. — BRUGGE. Restauratie muren, gewelven en vloeren + Pleister- en schilderwerken), Onze-Lieve-Vrouwekerkhof-Zuid. (o/cat. D24, kl. 4) NR Ps#Z,$ 24 april. — IZEGEM. Renovatie en de herbestemming van het fabriekspand, Eperon d'Or - fase 2. (cat. D, kl. 5) NR Ps#$ 25 april. — BRUGGE. Restauratie interieur fase 5.3 lot 3 : vaste stenen inrichting en onroerend kunstbezit in de Sint-Salvatorskathedraal: wijzigingsbericht. (o/cat. D23, kl. 1) NR Ps#YYD 28 april. — BRUGGE. Vaste houten inrichting en onroerend kunstbezit in de Sint-Salvatorskathedraal. (o/cat. D23, kl. 2) NR Ps#Y*Q 29 april. — BRUGGE. Muurschilderingen en gemaroueerde doeken in de Sint-Salvatorskathedraal. (o/cat. D23, kl. 1) NR Ps#Y*K

Â?29 april. — Te 12 u., Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter, Grote Markt 1 te 8970 Poperinge, onderHANDELINGÂŹHETÂŹONTWERPÂŹENÂŹDEÂŹREALISATIEÂŹVANÂŹEENÂŹ GEVECHTSSPORTENHALÂŹ INCLUSIEFÂŹ OMGEVINGSWERKEN ÂŹ /UDERDOMSEWEGÂŹ ÂŹÂŹ0OPERINGEÂŹSPORTZONE Inlichtingen bij Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter, Autonoom Gemeentebedrijf De Kouter t.a.v. Jurgen Vanlerberghe, tel. 057 34 66 63, e-mail: jurgen.vanlergberghe@poperinge.be. De Selectieleidraad zal op eenvoudig verzoek door de Aanbestedende Overheid worden overgemaakt. Het Bestek zal met het oog op de tweede fase


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

�30 april. — Te 10.30 u., raadzaal van het gemeen-

tehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke, :/..%"%+%ÂŹ ÂŹ !ANLEGÂŹ RECYCLAGEPARKÂŹ ÂŹ "OUWENÂŹ VANÂŹ LOODSENÂŹ ENÂŹ DIENSTGEBOUWÂŹ RUWBOUWÂŹ ENÂŹ AFWERKING Bestek nr. 8922A prijs 80.00 EUR te bekomen tot 29/04/2014, 12 uur. Het bestek nr. 8922A met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheidsen gezondheidsplan, uitgevoerde proeven/onderzoeken/ Technisch Verslag en plannen is zowel analoog (papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen. Papieren versie : 80,00 EUR (incl. btw) Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw) Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding besteknr., BTW nr van de ďŹ rma + keuze (digitaal/ analoog/beide). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Bij storting op rekening SB vr 28/03/14 wordt een korting van 20%, zijnde 16,00 EUR incl BTW, toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier. Inlichtingen bij BVBA Studiebureau JONCKHEERE, Koen Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge, tel. 050 40 50 90, e-mail: infrastructuur@jonckheere-sb.be. De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de website van het studiebureau, www.jonckheere-sb.be , doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te consulteren. — Erk. cat. D of D1, kl. 2.ÂŹÂŹ#(CG

Â?30 april. — Te 15 u., Stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, op de derde verdieping in de Briek Schottezaal, LOTÂŹ ÂŹ RESTAURATIEWERKENÂŹ AANÂŹ DEÂŹ BESCHERMDEÂŹ KOETSHUIZENÂŹ KASTEELPARKÂŹ #ASIERÂŹ 3TATIONSSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ7AREGEM ÂŹ OMVATÂŹ VOLLEDIGEÂŹ ELEKTRISCHEÂŹ INSTALLATIEÂŹ METÂŹ INÂŹ BEGRIPÂŹ VANÂŹ RAILSYSteem voor armaturen... (200 dagen). Bestek prijs 150.00 EUR te bekomen tot 28/04/2014. De bescheiden kunnen aangevraagd en aangekocht worden bij het architectenbureau Demeyere J &A bvba, Dam 13, 8500 Kortrijk of tegen voorafgaande storting van de kosten (bedrag inclusief btw en verzendingskosten) op rekeningnummer BE67-0013-2707-5487 met vermelding (LOT1, RESTAURATIEWERKEN AAN DE KOETSHUIZEN VAN HET KASTEELPARK CASIER TE WAREGEM. (tel. 056 21 81 36, fax 056 20 40 04, e-mail: demeyere.j-a@skynet.be). — Erk. o/cat. D24, kl. 4.ÂŹÂŹ#(GM 8 mei. — BRUGGE. Restaureren van het interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. (o/cat. D23, kl. 2) nr.11PÂŹsÂŹ#$"R 8 mei. — BRUGGE. Restaureren van het interieur van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. (o/cat. D23, kl. 2) nr.11PÂŹsÂŹ#$"M

Â?8

mei. — BRUGGE. Geschiktmakingswerken Sint Lodewijkscollege. Lot 1 : Vervangen van beglazing. (o/ cat. D20, kl. 1) :IE)*ZER ENMETAALWERKEN#(F+

Â?14

mei. — ROESELARE. Vernieuwbouw Campus Brugsesteenweg: binnenschrijnwerk. (o/cat. D4 - D5, kl. 5) :IE3CHRIJN ENMEUBELWERKEN#(B

Uitslagen - openingen 10 maart. — POELKAPELLE. "OUWENVANHUURWONINGEN +APELMEERSTE0/%,+!0%,,%

4=;H;;:I9>7FF;D"8;L;IJ?=?D=IJ;9>D?;A;D"?@P;HM7H;D"  L;H8HK?AI=E;:;H;D;DL;?B?=>;?:I7HJ?A;B;D  leehZ[WWdd[c[h"_dijWbbWj[kh[diY^h_`dm[ha[h

R484-3-1/4

(gunningsfase) aan de geselecteerde Kandidaten worden bezorgd. — Erk. cat. D, kl. 6.#'*3

WEST-VLA ANDEREN

L7D97DD;OJB[dZ[b[Z[J$&+'%)'$')$/,_d\e$lWdYWdd[oj$X[ :;D?;KM;=EK:;DIF7:;?[f[hJ$&+-%(&$*,$'._d\e$Z[d_[km[]ekZ[difWZ[$X[ :;IJ7B;D=H;;FJ_[bjJ$&+'%*($,/$,'_d\e$Z[ijWb[d]h[[f$X[

+mmm$fheWjmeha$X[ DAMMAN NV, Breestraat 19, 8540 Deerlijk, 1.137.955,23 euro; Despierre Filip BVBA, 8650 Houthulst, 1.168.408,05 euro; Recon Bouw NV, 9991 Adegem, 1.171.462,05 euro; Siemoens Bvba, 8700 Aarsele, 1.173.150,00 euro; Bouwcentrale Modern NV, 9970 Kaprijke, 1.174.295,96 euro; Catteeu BVBA, 8647 Lo-Reninge, 1.193.796,18 euro; Sabbe BVBA, 8840 Staden, 1.201.470,37 euro; Coghe Maurice & Zonen Bvba, 8830 Hooglede, 1.233.623,99 euro; Verhelst Frans Bvba, 8680 Koekelare, (Korting 5%) 1.263.992,56 euro.ÂŹ#&$Z 11 maart. — DIKSMUIDE. &ASEÂŹÂŹRESTAURATIEÂŹVANÂŹ DEÂŹ )*ZERTOREN ÂŹ LOTÂŹ ÂŹ BOUWKUNDIGEÂŹ RESTAURATIEWERKEN ÂŹ)*ZERDIJKÂŹÂŹTEÂŹ$)+3-5)$% BTW niet inbegrepen. A2Z RENOVATIE BVBA, Schatting 54, 8210 Zedelgem, 151.148,05 euro; Batsleer Renovatie NV, 9880 Aalter, 154.484,61 euro; Aquastra BVBA, 8930 Lauwe, 177.385,90 euro; Goetinck NV, 8000 Brugge, 191.823,08 euro; PIC NV, 9270 Laarne, 194.319,62 euro; Desodt NV, 8900 Ieper, 232.274,24 euro; Denys NV, 9032 Wondelgem, 277.631,96 euro.ÂŹ#&6 14 maart. — LO-RENINGE. 0ROJECTÂŹ !ÂŹ ÂŹ 27:)ÂŹ ,O 2ENINGEÂŹ ÂŹ .OORDSCHOTEÂŹ BOUWENÂŹ ENÂŹ OPSTARTENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ KLEINSCHALIGEÂŹ WATER ZUIVERINGSINSTALLATIEÂŹ +7:)ÂŹ ,O 2ENINGEÂŹ ÂŹ .OORDSCHOTE ÂŹÂŹ)% ÂŹ ÂŹÂŹLOT VANLERBERGHE BVBA, 1.013.931,50 euro; Stadsbader NV, 1.013.951,74 euro; Verhelst Aannemingen NV, 1.017.389,24 euro; Persyn NV, 1.023.429,15 euro; Fabricom NV, 1.045.454,83 euro.ÂŹ#'"3 14 maart. — OOSTENDE. /,6 #OLLEGEÂŹ ,IJSTERBESLAANÂŹ/OSTENDEÂŹ ÂŹGESCHIKTMAKINGSWERKENÂŹBLOKÂŹ ! " # BTW inbegrepen. RESTAURAZ BVBA, 8560 Gullegem, 143.125,71 euro; Boey Noel Algemene Bouwonderneming NV, 8450 Bredene, 149.215,05 euro; Goetinck NV, 8000 Brugge, 182.370,18 euro; Vandendorpe Arthur NV, 8200 Sint-Michiels, 195.489,89 euro; Bouw & Renovatie NV, 8930 Rekkem, 203.570,80 euro; NDS NV, 9800 Deinze, 223.631,57 euro; Aquastra BVBA, 8930 Lauwe, 231.136,93 euro.ÂŹ#'7S

8 nov. 2013. — ZEEBRUGGE. Betonherstelling van de pijlers van de scheepslift op Marinebasis ZEEBRUGGE. — PIC NV, Leeweg 24, 9270 Laarne: 68.880,00 euro. (excl. BTW).#&* DEC— KOEKELARE. Fase 3: afwerking, museale inrichting en technieken van de museumschuur en het bakhuis, deel 1: afwerking museumschuur deel 2: technieken - CV + sanitair + ventilatie + elektriciteit, Erfgoed project site Lange, Clevenstraat 2 te KOEKELARE. — BEUSELINCK BOUWONDERNEMING BVBA, Eernegemstraat 90, 8680 Bovekerke: (deel 1 en 2) 183.376,95 euro.#&7B  DEC  — BRUGGE. Restaureren van het Gruuthusemuseum, Dijver 17 te BRUGGE (fase 2.2 perceel 1: schrijn- en schilderwerken) — ARTES WOUDENBERG NV, 8200 Sint-Andries: 741.895,93 euro. (incl. BTW).#'$0  DEC  — BRUGGE. Restaureren van het Gruuthusemuseum, Dijver 17 te BRUGGE (fase 2) (fase 2.1 - perceel gevel- en dakrestauratie). — ARTES WOUDENBERG NV, 8200 Sint-Andries: 1.047.203,15 euro. (incl. BTW).#'$4 DEC— HOUTHULST. Realisatie van een inkomgebouw en een grafkelder op de militaire begraafplaats te HOUTHULST. — AAG NYS BVBA, Zandbergen 6, 2480 Dessel: 74.944,35 euro. (excl. BTW).#'GB  JAN  — IZEGEM. Bouwen van kantoorgebouw CGG Izegem - Perceel 1: ruwbouw en afwerking. — COUSSÉE - BOSTOEN NV, Industrieweg 74, 8800 Roeselare: 279.956,89 euro. (excl. BTW).#&*T

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen 26 maart. — WEVELGEM. Renovatie sportvloer evenementenhal De Schelp. (o/cat. D15, kl. 2) NR Ps #X1J

�22 april. — Te 10.30 u., in de vergaderruimte van het Zorgcentrum Sint-Jozef, Ieperstraat 54 te 8980 Zonnebeke, UITBREIDENVANBESTAANDZORGCENTRUM LOT

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 29 aug. 2013. — SPIERE-HELKIJN. Renovatie van gevels aan 15 woningen, Vromanlaan. — PIC NV, Leeweg 24, 9270 Laarne: 260.450,83 euro.#&7 23 sept. 2013. — ZWEVEZELE. Bouwen van 15 eengezinswoningen waarvan 7 koopwoningen en 8 huurwoningen, Hommel- en Waterjufferstraat te ZWEVELE. — : geannuleerd.#(C

21 maar t 2014

89

VLOER ENWANDBETEGELINGTE:/..%"%+% Bestek nr. ZO101201 prijs 71.51 EUR. Tegen contante betaling of via overschrijving op het rekeningnummer KBC BE71 4634 1232 7169 van: Architectenburo Schepens BVBA Azalealaan 11 8890 Dadizele - Moorslede De kostprijs is inclusief BTW en verzendingskosten (tel. 056 50 14 60, fax 056 50 42 63, e-mail: luc.schepens@c3a.be). — Erk. o/cat. D10, kl. 3.#'QH


WEST-VLA ANDEREN Dak- en torenwerken Aanbestedingen 27 maart. — INGELMUNSTER. Uitbreiding van het bestaande Woon- en Zorgcentrum RVT Maria Rustoord: dakdichtingswerken: wijzigingsbericht. (o/cat. D8, kl. 1) NR Ps#TX 17 april. — OOSTKAMP. Vernieuwen dakbedekking OostCampus boven garages, technische ruimtes en archief. (o/cat. D12, kl. 2) NR Ps#$1*

�22 april. — Te 10 u., De Mandel cvba, Groenestraat

224 te 8800 Roeselare, VERVANGEN SCHRIJNWERK SENIORENWONINGEN $ADIZELE Bestek nr. RD_2014_01 prijs 25.00 EUR. Bestek Cash of via overschrijving op rekeningnummer BE 35 0000 0315 6237. Inlichtingen bij De Mandel cvba, De heer Carl Vlieghe, tel. 051 23 35 43, fax 051 23 35 08, e-mail: carl.vlieghe@demandel.be. — Erk. o/cat. D5, kl. 3.#'G 23 april. — BEVEREN (LEIE). Stedelijke Basisschool Beveren-Leie, renovatie dak, Fase I. (o/cat. D8, kl. 1; o/cat. D12, kl. 1) NR Ps#$2

Uitslagen - openingen 13 maart. — BRUGGE. 7OON  EN :ORG#ENTRUM  $IENSTENCENTRUM4EN "OOMGAARDE  UITBREIDING EN VERBOUWING  PERCEEL   $AKWERKEN  PLATTEDAKEN HELLINGSBETON 4ER"EKE ! Brugge. CRABBÉ DAKWERKEN NV, Ossenwegstraat 34A, 3440 Zoutleeuw, 229.476,00 euro; Van Severen NV, 9910 Knesselare, 261.442,95 euro; Zolderse Dakasfaltwerken Ponet, 3560 Linkhout, 269.469,77 euro; Six Bvba, 8870 Izegem, 296.358,22 euro; Dekkers, 2660 Hoboken, 300.332,52 euro.#'7

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 26 maart. — SIJSELE. Vast meubilair, vervangingsnieuwbouw rusthuis. (o/cat. D5, kl. 3) NR Ps#S1R 27 maart. — INGELMUNSTER. Uitbreiding van het bestaande Woon- en Zorgcentrum RVT Maria Rustoord: buitenschrijnwerken: wijziging erkenning. (o/cat. D5, kl. 1) NR Ps#TXH

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN �24 april. — DIKSMUIDE. #&10 I. Aanbestedende dienst

Woonmaatschappij IJzer & Zee Zuidstraat 17 BE-8630 Veurne Tel. +32 58312240 Fax +32 58314255 E-mail: directie@wijz.woonnet.be www.ijzerenzee.be WERKEN Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen: Architectenbureau Seys Bvba, Rozenlaan 4, BE-8600 Diksmuide. Tel.: +32 51500338. E-mail: peter.seys@scarlet.be. Fax: +32 51510610. II. Voorwerp van de opdracht Opbouw van 25 woningen (lot schrijnwerk). Referentie: 3390/2006/0785. Roggestraat en Lijnzaadstraat te Diksmuide. Uitvoeringstermijn: 600 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D5 (Timmerwerk, houten spanten en trappen) , Klasse 4. IV. Procedure: OPEN AANBESTEDING. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 17/04/2014 - 10.15. Prijs: EUR 105,00. Bestek en plannen Voorafgaande betaling op rekeningnummer BE 97 0000 0143 0849 van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 24/04/2014 10.15. Opening van de offertes: 24/04/2014 10.15, vergaderzaal van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Datum verzending van deze aankondiging: 12/03/2014. 8726-1ÂŹ#'S3

Â?24 april. — Te 11 u., in de vergaderzaal A2 van het administratief gebouw UNIE-K vzw, Cartreuseweg 53, 8200 Brugge, ten overstaan van dhr. L. De Smet voorzitter van de zitting (of zijn afgevaardigde), renovatie- en UITBREIDINGSWERKENÂŹ gTÂŹ 6ENSTER ÂŹ 7ILLEMÂŹ %LSSCHOT STRAATÂŹ ÂŹ ÂŹ )ZEGEMÂŹ ÂŹ LOTÂŹ ÂŹ VASTÂŹ MEUBILAIR Bestek nr. 098.10-vast meub. prijs 100 EUR te bekomen tot 22/04/2014. Door voorafbetaling en vermelding BTW-nummer van de koper op rekening 738-024324588. Inlichtingen bij GC-ARCHITECTEN bvba, Mevr. Ludmilla Gheysels, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke, tel. 051 48 85 48, fax 051 48 86 16, e-mail: info@gc-a.eu. — Erk. o/cat. D5, kl. 1.ÂŹÂŹ#'07

28 maart. — IEPER. Levering van modulaire tentoonstellingselememten. NR Ps#YPW

30 april. — VEURNE. Uitbreiding ziekenhuis - nieuwbouw PAAZ: patiÍntenmeubilair PAAZ en blok B+3. NR Ps#$1C

1 april. — BRUGGE. Woon- en ZorgCentrum TER POTTERIE: Binnenschrijnwerken: wijzigingsbericht. (o/cat. D5, kl. 5) NR Ps#X2M

30 april. — VEURNE. Uitbreiding ziekenhuis - nieuwbouw PAAZ: los medisch meubilair en bergingen. nr.11Ps#$1

3 april. — BRUGGE. Vernieuwen van het schrijnwerk en het schilderen van de gevel van 2 appartementsgebouwen. NR Ps#Z'B 15 april. — PITTEM. Bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte: systeemwanden, plafonds en binnendeuren: aanvullende informatie. (o/cat. D4, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1) NR Ps##MY 15 april. — PITTEM. Bouwen van jeugdlokalen en polyvalente ruimte in de Egemstraat - perceel 8 : vast meubilair. (o/cat. D4, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1) NR Ps ##GT

�22 april. — DADIZELE. Vervangen schrijnwerk se-

niorenwoningen. (o/cat. D5, kl. 3) :IEÂŹ$AK ÂŹENÂŹTORENWERKENÂŹ#'G

�14 mei. — Te 13 u., OCMW Roeselare, Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare, OPRICHTEN VAN EEN GEBOUW EN AANPASSEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN VOORDIVERSEDIENSTEN 0ERCEEL"INNENAFWERKING LOTBINNENSCHRIJNWERK Bestek nr. AO 001 prijs 259 EUR te bekomen tot 13/05/2014, 12 uur. Via overschrijving op rekening nummer KBC BE72 738 0064208 16. Inlichtingen bij DB - Architecten bvba, Cindy Delrue, Vanackerestraat 53, 8560 Wevelgem, rek. BE72 738 0064208 16, tel. 056 43 80 70, fax 056 42 30 41, email: info@db-architecten.be. — Erk. o/cat. D4 - D5, kl. 5.#(B �14 mei. — Te 15 u., OCMW Roeselare, Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare, OPRICHTEN VAN EEN GEBOUW EN AANPASSEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN VOORDIVERSEDIENSTEN 0ERCEELBINNENAFWERKING 21 maar t 2014

90

- lot vast meubilair Bestek nr. AO 001 prijs 133 EUR te bekomen tot 13/05/2014, 12 uur. Via overschrijving op rekening nummer KBC BE72 738 0064208 16. Inlichtingen bij DB - Architecten bvba, Cindy Delrue, Vanackerestraat 53, 8560 Wevelgem, tel. 056 43 80 70, fax 056 42 30 41, e-mail: info@db-architecten.be. — Erk. o/cat. D5, kl. 2.#(D" 16 mei. — KORTEMARK. Bouwen van een woon- en zorgcentrum 'Godtsvelde' - 94 bedden : Gevelsluitingen. (o/cat. D5 of D20, kl. 5) NR Ps##G

Uitslagen - openingen 11 maart. — NIEUWPOORT. 6ERBOUWINGSWERKENÂŹ PLAATSENÂŹVANÂŹVERBETERDÂŹDUBBELÂŹGLAS ÂŹ7ILLEMÂŹDEÂŹ 2OOLAANÂŹ ÂŹ 6ERVANGENÂŹ HOUTENÂŹ RAAMGEHELENÂŹ DOORÂŹ PVC SCHRIJNWERKENÂŹ ÂŹ VERVANGENÂŹ HOUTENÂŹ INKOMGEHEELÂŹDOORÂŹALU SCHRIJNWERK BTW niet inbegrepen. WINDOOR INTERNATIONAL BVBA, Millesteenstraat 59, 8890 Dadizele, 20.737,83 euro; Schacht Andy, 8972 Roesbrugge-Haringe, 21.478,01 euro; Vandenbroucke NV, 8560 Gullegem, 25.291,23 euro; Winsol NV, 8870 Izegem, 28.057,31 euro; Radeca NV, 9260 Wichelen, BTW 25.187,57 euro.ÂŹ#&28 17 maart. — HEESTERT. ÂŹ7OON ÂŹENÂŹZORGCENTRUMÂŹ-ARIALOVEÂŹ(EESTERTÂŹ ÂŹLOTÂŹÂŹ"EDDEN ÂŹ'AUWELSTRAATÂŹÂŹTEÂŹÂŹ:WEVEGEM (EESTERT Haelvoet NV, 8770 Ingelmunster; Axamed NV, 9100 Sint-Niklaas; Moments Furniture NV, 8770 Ingelmunster; Wissner-Bosserhoff Belgium BVBA, 2800 Mechelen; Distrac NV, 3320 Hoegaarden.ÂŹ#'64

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 29 aug. 2013. — SPIERE-HELKIJN. Renovatie van gevels aan 15 woningen, Vromanlaan. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&7  DEC  — BRUGGE. Restaureren van het Gruuthusemuseum, Dijver 17 te BRUGGE (fase 2.2 perceel 1: schrijn- en schilderwerken) —  :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'$0

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen �24 april. — Te 9 u., Bureau Bouw & Interieur, Tech-

nische Departement, 1ste verdieping, Ruddershove 10, 8000 Brugge, ALGEMENEBUITENSCHILDERWERKENVAN HET SCHRIJNWERK (100 dagen). Bestek nr. AZ Sint-Jan Brugge-Oostende - Aankoopdienst-2013012-548-F02_0 te bekomen tot 23/04/2014, 09 uur bij AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV, Vermeir Wim, tel. 050 45 99 49, e-mail: wim.vermeir@azsintjan.be. Bestek is electronisch verkrijgbaar door het verzenden van een email naar wim. vermeir@azsintjan.be met als onderwerp BB548. — Erk. o/cat. D13, kl. 3.#(T

�14 mei. — Te 14 u., OCMW Roeselare, Gasthuisstraat 10 te 8800 Roeselare, OPRICHTEN VAN EEN GEBOUW EN AANPASSEN VAN BESTAANDE GEBOUWEN VOORDIVERSEDIENSTEN 0ERCEEL"INNENAFWERKING LOTBINNENSCHILDERWERKEN Bestek nr. AO 001 prijs 207 EUR te bekomen tot 13/05/2014, 12 uur. Via overschrijving op rekening nummer KBC BE72 738 0064208 16. Inlichtingen bij DB - Architecten bvba, Cindy Delrue, Vanackerestraat 53, 8560 Wevelgem, rek. BE72 738 0064208 16, tel. 056 43 80 70, fax 056 42 30 41, email: info@db-architecten.be. — Erk. o/cat. D13, kl. 2.#(DG


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

WEST-VLA ANDEREN

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

P735-9-1/4

 DEC  — BRUGGE. Restaureren van het Gruuthusemuseum, Dijver 17 te BRUGGE (fase 2.2 perceel 1: schrijn- en schilderwerken) —  :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'$0

Elektriciteitswerken :LQGVFKHUPHQ‡3DUHYHQW‡:LQGEUHDNV‡:LQGVFKLUPH

Aanbestedingen �24 maart. — Te 10 u., Afdeling Kust, Vrijhaven-

straat 3 te 8400 Oostende, ONDERHOUDÂŹENÂŹACQUISITIEÂŹ MEETPALENÂŹOPÂŹZEEÂŹVANÂŹHETÂŹ-EETNETÂŹ6LAAMSEÂŹ"ANKEN Bestek nr. AFD KUST-213.230-F02_0. De aanbestedingsdocumenten kunnen gratis gedownload worden via e-notiďŹ cation: https://enot.publicprocurement.b e/enotwar/preViewNotice.do?noticeId =168046. Inlichtingen te bekomen bij Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust - Afdeling Kust t.a.v. ing. Johan Vercruysse, tel. 059 55 42 45, fax 059 50 70 37, e-mail: johan.vercruysse@mow.vlaanderen.be. — Erk. cat. P of S, kl. 3. RECHTZETTING 1. — In bijlage vindt u het verslag van de informatievergadering dd. 05/03/2014 alsook de bijlagen waarnaar verwezen wordt in het verslag. RECHTZETTING 2. — Dit betreft de publicatie van 2 bijlagen bij het veiligheids- en gezondheidsplan. L.W. — Voor eventuele bijkomende inlichtingen of antwoorden op inhoudelijke vragen over het bestek, zal een algemene, mondelinge brieďŹ ng voorzien worden op woensdag 5 maart 2014 om 11u op volgend adres: Afdeling Kust - Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende. Om de overdracht van informatie zo goed mogelijk te laten verlopen, moeten de vragen op voorhand schriftelijk worden ingediend en ten laatste 1 werkweek voor de aanvang van de hoger voornoemde mondelinge brieďŹ ng. Het verslag van deze brieďŹ ng zal naderhand ter inzage liggen op het adres van de aanbestedende overheid. Een afschrift van het verslag is op vraag gratis verkrijgbaar.ÂŹÂŹ#XGF 24 maart. — OOSTENDE. Onderhoud en acquisitie golfmeetboeien van Meetnet Vlaamse Banken: aanvullende informatie. (cat. C; cat. P of S, kl. 3) nr.11-p.101 sÂŹ#XX 26 maart. — OOSTENDE. Actualisatie van de technische installaties van de gemeenteraadszaal. (o/cat. S4, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#WM" 27 maart. — SINT-MICHIELS. Nieuwbouw Multifunctionele accommodatie: ELEK. (o/cat. P1, kl. 2) nr.7-p.106 sÂŹ#WK: 2 april. — WINGENE. Nieuwbouw WZC. (o/cat. P1, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V'K 2 april. — WINGENE. Nieuwbouw WZC: elektriciteit sterkstroom. (o/cat. P1, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V$ 7 april. — IZEGEM. Elektrische installaties, Domein Wallemote. (o/cat. P1, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"#W

�7 april. — Te 20 u., Provincie West-Vlaanderen, Provinciehuis Abdijbeke, Abdijbekestraat 9 te 8200 Brugge, VERNIEUWENHOOGSPANNINGSCABINEINHET0ROVINCIAAL4ECHNISCH)NSTITUUT(OWESTTE+/242)*+ (aanvang: 01/07/2014; voltooiing: 31/08/2014). Raming zonder btw 184750.00 EUR. Bestek nr. West-Vlaanderen-0312/2012/027-F02 prijs 30.00 EUR te bekomen tot 31/03/2014, 20 uur. De aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden door schriftelijke vraag, via email naar veerle.detavernier@west-vlaanderen.be of faxbericht op het nr. 050/407102 van het provinciebestuur West-Vlaanderen met opgave van het adres voor verzending en facturatie. De kostprijs van deze documenten be-

WEST-VLAANDEREN &EEJF7BO0WFSNFJSF OOST VLAANDEREN, ANTWERPEN, LIMBURG EN VLAAMS BRABANT #BSU+BOTTFOT-PVJT"FSOPVUT t8JOECSFFLHBBTWPPSFFOUPDIUWSJKFWFOUJMBUJF t8FUFOTDIBQQFMJKLHFUFTU KBBSHBSBOUJF t/JFVXPGWFSCPVXWBOTUBMMFO BMMFTPQNBBU HSBUJT BEWJFT t7BTUF EFNPOUFFSCBSFFOPQSPMCBSFJOTUBMMBUJFT t8FHTDIVJGHPSEJKOFOFOBGTMVJUHPSEJKOFO

Hand- en computergestuurde systemen.

*OEVTUSJFTUSBBUDt#3VJTFMFEFtFNBJMJOGP!WFSWBFLFCF 5FMt'BYt(4. W W W. V E R VA E K E . B E draagt â‚Ź 30 en wordt samen met de factuur per kerende toegestuurd. Er worden geen betalingen ter plaatse aanvaard (tel. 050 40 71 55 - Veerle Detavernier, fax 050 40 71 02). — Erk. o/cat. P1, kl. 2.ÂŹÂŹ#&: 8 april. — ZWEVEGEM. Aanleggen interne nutsvoorzieningen site transfo. (o/cat. C2 of C6 of D16 of D17 of P1, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"7V 10 april. — IEPER. Fietserstunnel onder N38 - Pompstation en verlichting. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##D22 april. — BRUGGE. Sturingsrenovatie trekkeninstallatie, Concertgebouw Brugge. (o/cat. M1; o/cat. P2, kl. 2) NR PÂŹsÂŹ#$PX

�24 april. — DIKSMUIDE. #&0. I. Aanbestedende dienst

Woonmaatschappij IJzer & Zee Zuidstraat 17 BE-8630 Veurne Tel. +32 58312240 Fax +32 58314255 E-mail: directie@wijz.woonnet.be www.ijzerenzee.be WERKEN Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen: Architectenbureau Seys Bvba, Rozenlaan 4, BE-8600 Diksmuide. Tel.: +32 51500338. E-mail: peter.seys@scarlet.be. Fax: +32 51510610. II. Voorwerp van de opdracht Opbouw van 25 woningen (lot elektriciteit). Referentie: 3390/2006/0785. Roggestraat en Lijnzaadstraat te Diksmuide. Uitvoeringstermijn: 600 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): Geen erkenning vereist. Klasse 1. IV. Procedure open aanbesteding. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 17/04/2014 - 10.45. Prijs: EUR 100,00. Bestek en plannen Voorafgaande betaling op rekeningnummer BE 97 0000 0143 0849 van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Offertes en opening:

21 maar t 2014

91

Uiterste datum voor ontvangst offertes: 24/04/2014 10.45. Opening van de offertes: 24/04/2014 10.45, vergaderzaal van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Datum verzending van deze aankondiging: 12/03/2014. 8728-1ÂŹ#'TG

Â?30 april. — Te 16 u., Stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, op de derde verdieping in de Briek Schottezaal, LOTÂŹ ÂŹ ELEKTRICITEIT ÂŹ BESCHERMDEÂŹ KOETSHUIZENÂŹKASTEELPARKÂŹ#ASIERÂŹ3TATIONSSTRAATÂŹÂŹ TEÂŹ7AREGEM ÂŹOMVATÂŹVOLLEDIGEÂŹELEKTRISCHEÂŹINSTALLATIEÂŹMETÂŹINÂŹBEGRIPÂŹVANÂŹRAILSYSTEEMÂŹVOORÂŹARMATUren... (200 dagen). Bestek prijs 100.00 EUR te bekomen tot 28/04/2014. De bescheiden kunnen aangevraagd en aangekocht worden bij het architectenbureau Demeyere J &A bvba, Dam 13, 8500 Kortrijk of tegen voorafgaande storting van de kosten (bedrag inclusief btw en verzendingskosten) op rekeningnummer BE67-0013-27075487 met vermelding (LOT 3 ELE, KOETSHUIZEN VAN HET KASTEELPARK CASIER TE WAREGEM. (tel. 056 21 81 36, fax 056 20 40 04, e-mail: demeyere.j-a@skynet. be). — Erk. o/cat. P1, kl. 1.ÂŹÂŹ#(GB Uitslagen - openingen 13 maart. — BRUGGE. 7OON ÂŹ ENÂŹ :ORG#ENTRUM ÂŹ $IENSTENCENTRUMÂŹ4ENÂŹ "OOMGAARDE ÂŹ UITBREIDINGÂŹ ENÂŹ VERBOUWING ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ ÂŹ ELEKTRICITEIT ÂŹ 4ERÂŹ "EKEÂŹ ÂŹ!ÂŹÂŹ"RUGGE EDF NV, Flanders-Fieldweg 36, 8790 Waregem, 2.297.708,09 euro; Decat Energy Technics BVBA, 8600 Diksmuide, 2.395.131,38 euro; VMA NV, 9830 Sint-Martens-Latem, 2.446.449,21 euro; Cofely Fabricom NV, 9042 Desteldonk, 2.516.313,35 euro; Electro Entreprise NV, 8560 Gullegem, 2.550.840,92 euro. #', 13 maart. — BRUGGE. 7OON ÂŹ ENÂŹ :ORG#ENTRUM ÂŹ $IENSTENCENTRUMÂŹ4ENÂŹ "OOMGAARDE ÂŹ UITBREIDINGÂŹ ENÂŹVERBOUWING ÂŹPERCEELÂŹÂŹVERLICHTINGSTOESTELLENÂŹ ÂŹLEVERING ÂŹ4ERÂŹ"EKEÂŹ ÂŹ!ÂŹÂŹ"RUGGE Cofely Fabricom NV, 9042 Desteldonk; Decat Energy Technics BVBA, 8600 Diksmuide; EDF nv, 8790 Waregem; Electro Entreprise NV, 8560 Gullegem.ÂŹ#'"


WEST-VLA ANDEREN 14 maart. — KORTRIJK. ,EVEREN EN PLAATSEN VANEENELEKTRISCHEINSTALLATIEINHETNIEUWTE BOUWWOON ENZORGCENTRUM3INT 6INCENTIUSTE +ORTRIJK ELECTRO ENTREPRISE NV, 8560 Gullegem, 1.510.723,82 euro; Cofely Fabricom NV, 9042 Desteldonk, 1.623.052,11 euro; EDF nv, 8790 Waregem, 1.669.908,77 euro; Vansteenbrugghe NV, 9700 Oudenaarde, 1.755.267,62 euro; Decat Energy Technics BVBA, 8600 Diksmuide, 1.794.070,04 euro; THV Famiver, 8770 Ingelmunster, 1.856.443,31 euro; VMA NV, 9830 Sint-Martens-Latem, 1.911.453,60 euro; Tevean NV, 9060 Zelzate, 1.944.493,33 euro.#'2+ 14 maart. — KORTRIJK. ,EVEREN  PLAATSENEN IN dienst stellen van een verpleegoproepinstalLATIE  EEN TELEFOONCENTRALE EN DE ACTIEVE DATACOMPONENTEN DIE DEEL UITMAKEN VAN DE OPROEP  EN TELEFOONINSTALLATIE $EZE INSTALLATIE WORDTGEPLAATSTINHETNIEUWTEBOUWENWOON  EN ZORGCENTRUM 3INT 6INCENTIUS  (OUTMARKT  TE+/242)*+ Electro Entreprise NV, 8560 Gullegem; THV Famiver, 8770 Ingelmunster; Vansteenbrugghe NV, 9700 Oudenaarde; EDF nv, 8790 Waregem; Cofely Fabricom NV, 9042 Desteldonk; VMA NV, 9830 Sint-MartensLatem; Aastra Belgium, 1130 Haren; Newtel NV, 1932 Sint-Stevens-Woluwe; Alphatronics NV, 9160 Lokeren; Decat Energy Technics BVBA, 8600 Diksmuide.#'2T

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 24 maart. — OOSTENDE. Onderhoudscontract hydrometeologisch meetnet voor de Vlaamse kust, de havens en de waterlopen: aanvullende informatie. nr.11-p.101 s#X7 2 april. — WINGENE. Nieuwbouw WZC - liftinstallatie. (o/cat. N1, kl. 2) NR Ps#V( 4 april. — OEKENE. Technische installatie van een lift, Basisschool De Ark. (cat. N, kl. 1) NR Ps#ST 22 april. — BRUGGE. Sturingsrenovatie trekkeninstallatie, Concertgebouw Brugge. (o/cat. M1; o/cat. P2, kl. 2) NR Ps#$PX 8 mei. — OOSTENDE. Het onderhoud, de herstelling en de vernieuwing van mechanische en oleohydraulische uitrustingen van kunstwerken. NR Ps#&R.

Uitslagen - openingen 13 maart. — BRUGGE. 7OON  EN :ORG#ENTRUM  $IENSTENCENTRUM4EN "OOMGAARDE  UITBREIDING ENVERBOUWING PERCEEL LIFTEN 4ER"EKE  7A 8200 Brugge. Coopman Liften NV, 8790 Waregem; De Loof BVBA, 8340 Damme; Kone NV, 1000 Brussel; Thyssen Krupp Liften NV, 1130 Brussel 13.#'BH 14 maart. — KORTRIJK. ,EVERENENPLAATSENVAN NIEUWEPERSONENLIFTENTYPEZONDERMACHINEKAMER GESCHIKT VOOR ANDERSVALIDEN IN HET NIEUW TE BOUWEN WOON  EN ZORGCENTRUM 3INT 6INCENTIUS (OUTMARKTTE+/242)*+ COOPMAN LIFTEN NV, Mannebeekstraat 3, 8790 Waregem, 296.180,00 euro; Kone Belgium NV, 2550 Kontich, 335.590,00 euro.#'3G

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

27 maart. — SINT-MICHIELS. Nieuwbouw Multifunctionele accommodatie: HVACS,. (o/cat. D17, D18, kl. 3) NR Ps#WJV

DIVERSE LOCATIES (48 maanden). Bestek nr. OCMW Brugge-tdwdb002-F02_0 te bekomen tot 22/05/2014, 15 uur bij OCMW Brugge, OCMW Brugge t.a.v. Dhr. William De Beuckelaere, tel. 050 32 72 48, fax 050 32 73 99, e-mail: william.debeuckelaere@ocmw-brugge.be. — Erk. o/cat. D18, kl. 2.#(GG

2 april. — WINGENE. Nieuwbouw WZC: HVAC. (o/cat. D17 of D18, kl. 6) NR Ps#V#-

Uitslagen - openingen

Centrale verwarming Aanbestedingen

7 april. — IZEGEM. Sanitaire installatie, centrale verwarming en ventilatie, Domein Wallemote. (o/cat. D16, kl. 2; o/cat. D17, kl. 2; o/cat. D18, kl. 2) nr.10-p.126 s#"# 8 april. — ZWEVEGEM. Aanleggen interne nutsvoorzieningen site transfo. (o/cat. C2 of C6 of D16 of D17 of P1, kl. 2) NR Ps#"7V �24 april. — DIKSMUIDE. #&.D I. Aanbestedende dienst

Woonmaatschappij IJzer & Zee Zuidstraat 17 BE-8630 Veurne Tel. +32 58312240 Fax +32 58314255 E-mail: directie@wijz.woonnet.be www.ijzerenzee.be WERKEN Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen: Architectenbureau Seys Bvba, Rozenlaan 4, BE8600 Diksmuide. Tel.: +32 51500338. E-mail: peter. seys@scarlet.be. Fax: +32 51510610. II. Voorwerp van de opdracht Opbouw van 25 woningen (lot cv en sanitair). Referentie: 3390/2006/0785. Roggestraat en Lijnzaadstraat te Diksmuide. Uitvoeringstermijn: 600 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D17 (Centrale verwarming, thermische installaties) , Klasse 3. IV. Procedure: OPEN AANBESTEDING. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 17/04/2014 - 10.30. Prijs: EUR 110,00. Bestek en plannen Voorafgaande betaling op rekeningnummer BE 97 0000 0143 0849 van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 24/04/2014 10.30. Opening van de offertes: 24/04/2014 10.30, vergaderzaal van Woonmaatschappij IJzer & Zee, Zuidstraat 17 te 8630 Veurne. Datum verzending van deze aankondiging: 12/03/2014. 8727-1ÂŹ#'T

Â?30 april. — Te 15.30 u., Stadhuis Waregem, Gemeenteplein 2, 8790 Waregem, op de derde verdieping in de Briek Schottezaal, LOTÂŹÂŹ(6!# ÂŹAANPASSENÂŹTECHNIEKENÂŹBESCHERMDEÂŹKOETSHUIZENÂŹVANÂŹHETÂŹKASTEELPARKÂŹ#ASIERÂŹTEÂŹ7!2%'%-ÂŹOMVATÂŹSANITAIREÂŹINSTALLATIE ÂŹ BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN ÂŹ VERWARMINGÂŹ METÂŹ WARMTEPOMP ÂŹ DEÂŹ NODIGEÂŹ BEDIENINGEN (200 dagen). Bestek prijs 100.00 EUR te bekomen tot 28/04/2014 bij het architectenbureau Demeyere J &A bvba, Dam 13, 8500 Kortrijk of tegen voorafgaande storting van de kosten (bedrag inclusief btw en verzendingskosten) op rek. BE67-0013-2707-5487 met vermelding (lot 2 HVAC, koetshuizen van het kasteelpark Casier, tel. 056 21 81 36, fax 056 20 40 04, e-mail: demeyere.j-a@ skynet.be). — Erk. o/cat. D17 of D18, kl. 1.ÂŹÂŹ#( Â?27 mei. — Te 10 u., OCMW Brugge, Ruddershove 4, 8000 Brugge, Raadzaal op 4de verdiep (Elektronische opening - papieren offertes worden niet aanvaard), /#-7ÂŹ"RUGGEÂŹONDERHOUDÂŹVANÂŹLUCHTGROEPENÂŹOPÂŹ 21 maar t 2014

92

11 maart. — IEPER. -EERJARIGE OPEN OVEREENKOMST  VOOR LEVERINGEN  AANPASSINGEN EN DIENSTEN VOOR LUCHTDARMEN GEBRUIKT VOOR (6!# SYSTEMEN  +WARTIER ,EMAHIEU TE 8900 Ieper. INATHERM BV, Vijzelweg 10, (lot 1) 6.448,60 euro; Inatherm BV, Vijzelweg 10, (lot 2) 6.334,20 euro.#&#. 13 maart. — BRUGGE. 7OON  EN :ORG#ENTRUM  $IENSTENCENTRUM4EN "OOMGAARDE  UITBREIDING ENVERBOUWING PERCEEL (6!# 4ER"EKE  7A 8200 Brugge. SIX BVBA, Schardouwstraat 31, 8870 Izegem, 2.062.339,09 euro; Naessens HVAC, 8540 Deerlijk, 2.094.553,12 euro; Van Maele NV, 8490 Varsenare, 2.099.590,97 euro; Vandewalle NV, 8490 Jabbeke, 2.102.853,88 euro; Cegelec NV, 1000 Brussel, 2.298.849,00 euro.#'B

Sanitaire werken Aanbestedingen 2 april. — WINGENE. Nieuwbouw WZC Wingene - sanitair-brandbestrijding. (o/cat. D16, kl. 5) NR Ps #V'# 7 april. — IZEGEM. Sanitaire installatie, centrale verwarming en ventilatie, Domein Wallemote. (o/cat. D16, kl. 2; o/cat. D17, kl. 2; o/cat. D18, kl. 2) nr.10-p.126 s#"# 8 april. — ZWEVEGEM. Aanleggen interne nutsvoorzieningen site transfo. (o/cat. C2 of C6 of D16 of D17 of P1, kl. 2) NR Ps#"7V

�24 april. — DIKSMUIDE. Opbouw van 25 woningen (lot cv en sanitair). (o/cat. D17, kl. 3) :IE#ENTRALEVERWARMING#&.D Uitslagen - openingen 13 maart. — BRUGGE. 7OON  EN :ORG#ENTRUM  $IENSTENCENTRUM4EN "OOMGAARDE  UITBREIDING EN VERBOUWING  PERCEEL   SANITAIR 4ER "EKE !"RUGGE DEWEER & ZN BVBA, Schragenstraat 41, 8540 Deerlijk, 662.932,20 euro; Van Severen NV, 9910 Knesselare, 671.606,84 euro; Dynatherm BVBA, 8370 Blankenberge, 683.850,17 euro; Van Maele NV, 8490 Jabbeke, 715.675,20 euro; Vandewalle NV, 8490 Jabbeke, 720.275,34 euro; Marechal Leon & Henri NV, 8000 Brugge, 786.848,44 euro; Deweer Sanitair BVBA, 8570 Anzegem, 796.541,61 euro; CEI - De Meyer NV, 1120 Neder-Over-Heembeek, 1.278.045,00 euro.#'B' 13 maart. — BRUGGE. 7OON  EN :ORG#ENTRUM  $IENSTENCENTRUM4EN "OOMGAARDE  UITBREIDING EN VERBOUWING  PERCEEL   SANITAIRE TOESTELLEN 4ER"EKE !"RUGGE Deweer Sanitair BVBA, 8570 Anzegem; Dynatherm BVBA, 8370 Blankenberge; Deweer & Zn BVBA, 8540 Deerlijk; Marechal Leon & Henri NV, 8000 Brugge; Van Maele NV, 8490 Varsenare; Van Severen NV, 9910 Knesselare; Vandewalle NV, 8490 Jabbeke.#'BS


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

WEST-VLA ANDEREN

www.deschacht.eu R241-13-1/4

Wij staan klaar om samen te werken.

Kunststof toezichtputten Praktisch, duurzaam en voordelig.

130695

Ondanks alle zorgen en specifieke maatregelen zal zich op termijn in elke riolering bezinksel opstapelen. Een riool moet dus makkelijk kunnen gereinigd worden. Verstopping van het riool moet ten allen tijde vermeden worden. Daarom vormen toezichtputten een onmisbaar onderdeel van elk rioleringsnet. De PVC – PE en PP toezichtputten van Deschacht bieden hier een aantrekkelijke oplossing. Bovendien dienen ze niet enkel ter reiniging, maar ze kunnen ook fungeren als reukafsnijders voor storende rioolgeuren en als bezinkput om vaste bestanddelen tegen te houden. Meer info? Contacteer de afdeling Riolering & Afvoer op 09/355 74 54 of via oostakker@deschacht.eu

14 maart. — KORTRIJK. ,EVERENENPLAATSENVAN EENSANITAIREINSTALLATIEENAANVERWANTENVOOR HET NIEUW TE BOUWEN WOON  EN ZORGCENTRUM 3INT 6INCENTIUS (OUTMARKTTE+/242)*+ DEWEER & ZN BVBA, Schragenstraat 41, 8540 Deerlijk, 906.544,03 euro; Deweer Sanitair BVBA, 8570 Anzegem, 914.489,23 euro; Vandewalle NV, 8490 Jabbeke, 920.633,04 euro; Marechal NV, 8000 Brugge, 968.064,40 euro; CEI - De Meyer NV, 1120 Neder-Over-Heembeek, 979.163,08 euro; Blondeel Sanitair Bvba, 8510 Marke, 982.291,18 euro; Van Severen NV, 9910 Knesselare, 1.022.545,00 euro; Dynatherm BVBA, 8370 Blankenberge, 1.092.038,48 euro; Celcio BVBA, 9000 Gent, 1.096.004,95 euro; Naessens HVAC, 8540 Deerlijk, 1.115.014,96 euro; Van Braeckel NV, 9830 Sint-Martens-Latem, 1.123.173,75 euro; Six Bvba, 8870 Izegem, 1.178.600,00 euro.#'28

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 10 april. — BRUGGE. Vaste metalen inrichting en onroerend kunstbezit, Onze-Lieve-Vrouwekerk. nr.8Ps#XCQ 23 april. — WAREGEM. Winkelcentrum Het Pand - Vernieuwen zonwering luifels. NR Ps#$N#

�8 mei. — Te 11.30 u., Sint Lodewijkscollege

Magdalenastraat 30 8200 Brugge, GESCHIKTMAKINGSWERKENÂŹ3INTÂŹ,ODEWIJKSCOLLEGEÂŹ,OTÂŹÂŹÂŹ6ERVANGENÂŹVANÂŹ BEGLAZING Bestek nr. 11/15/01 prijs 68.90 EUR te bekomen tot 30/04/2014. Uitsluitend bij de ontwerper, mits betaling op rekeningnr.001-5898000-88 van Salens Architecten met vermelding v/h juiste besteknummer + perceel of mits betaling op kantoor na telefonisch afspraak. Opgave van Uw BTW-nummer dient verplicht gelijktijdig of voorafgaand te gebeuren. De samenvattende meting van het bestek kan per email verkregen worden. Het dossier wordt digitaal bezorgd op CD rom. (tel. 050 44 40 00, fax 050 44 40 01, e-mail: info@salensarchitecten.be). — Erk. o/cat. D20, kl. 1.ÂŹÂŹ#(F+ 16 mei. — KORTEMARK. Bouwen van een woon- en zorgcentrum 'Godtsvelde' - 94 bedden : Gevelsluitingen. (o/cat. D5 of D20, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##G

Marmerwerken

Bouwmaterialen Uitslagen - openingen 12 maart. — KORTRIJK. ,EVERENÂŹ VANÂŹ PRODUCTENÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ AANBRENGENÂŹ VANÂŹ WEGMARKERINGEN ÂŹ $EPOTÂŹ TEAMÂŹ "EHEERÂŹ /PENBAARÂŹ $OMEINÂŹ VANÂŹ DEÂŹ 3TADÂŹ +ORTRIJK ÂŹ 6LASBLOEMSTRAATÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ +ORTRIJK VANDIPAINT NV, Anzegemseweg 55, 8790 Waregem, 30.651,72 euro; TraďŹ road NV, 9810 Nazareth, 31.175,65 euro; De Groote Gaston NV, 9820 Merelbeke, 42.864,25 euro.ÂŹ#&4M

Speciale installaties Aanbestedingen 2 april. — WINGENE. Nieuwbouw WZC: keukeninrichting. (o/cat. T4, kl. 2) NR Ps#V#2

Uitslagen - openingen 13 maart. — BRUGGE. 7OON  EN :ORG#ENTRUM  $IENSTENCENTRUM4EN "OOMGAARDE  UITBREIDING EN VERBOUWING  PERCEEL   KEUKEN 4ER "EKE !"RUGGE Bossuyt Grootkeukens NV, 8520 Kuurne; Metos NV, 9300 Aalst.#'B4 14 maart. — LO-RENINGE. 0ROJECT !  27:) ,O 2ENINGE  .OORDSCHOTE BOUWEN EN OPSTARTEN VAN EEN KLEINSCHALIGE WATER ZUIVERINGSINSTALLATIE +7:) ,O 2ENINGE  .OORDSCHOTE )%  LOT:IE!LGEMENEBOUWWERKEN #'"3

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken Aanbestedingen 26 maart. — BRUGGE. Leveren van arbeidskledij aan het AZ. NR Ps#SQ 26 maart. — BRUGGE. Huren, onderhouden en verdelen van linnen, onderhouden en verdelen van arbeidskledij en eigen linnen. NR Ps#SW 10 april. — IEPER. Gelaatsbeschermingsmiddelen te voordele van het personeel van Defensie. NR Ps #YXN 24 april. — KORTRIJK. Ontwerp, huur en onderhoud van beroepskledij. NR Ps#ZM9

Aanbestedingen

30 april. — BRUGGE. Aankoop arbeidskledij voor het OCMW Brugge en de diverse verenigingen. nr.11Ps#&B

1 april. — WAREGEM. Leveren en plaatsen van graftekens en betegeling. (o/cat. D6, kl. 1)  NR P s #YM+

30 april. — VEURNE. Uitbreiding ziekenhuis - nieuwbouw PAAZ: gordijnen PAAZ en blok B+3. nr.11-p.102 s#$0*

21 maar t 2014

93

30 april. — BRUGGE. Aankoop plat linnen voor de diverse instellingen van het OCMW. NR Ps#& 30 april. — BRUGGE. Huur arbeidskledij en plat linnen in combinatie met onderhoud arbeidskledij, platen linnen en bewonerswas. NR Ps#&S'

Â?23 mei. — Te 14 u., Parko agb, K. Albertstraat 17 te 8500 Kortrijk, RAAMOVEREENKOMSTÂŹVOORÂŹHETÂŹLEVERENÂŹ VANÂŹ WERKKLEDIJ ÂŹ UNIFORMEN ÂŹ SCHOENENÂŹ ENÂŹ ACCESSOIRESÂŹ TBVÂŹ TECHNISCHÂŹ PERSONEEL ÂŹ ONDERHOUDSPERSONEELÂŹ ENÂŹ TOEZICHTSPERSONEELÂŹ VOORÂŹ STRAAT ÂŹ ENÂŹ GARAGEPARKERENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ ÂŹ ÂŹ 6EILIGHEIDS ÂŹ ENÂŹ WANDELSCHOENENÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ ÂŹ ÂŹ 3IGNALISATIE ÂŹ ENÂŹ NONSIGNALISATIEKLEDIJÂŹ ÂŹ 0ERCEELÂŹ ÂŹ ÂŹ 5NIFORMKLEDIJÂŹÂŹ 0ERCEELÂŹ ÂŹ ÂŹ !CCESSOIRESÂŹ SJAALS ÂŹ MUTSEN ÂŹ PETTEN ÂŹ HANDSCHOENEN  (48 maanden). Bestek 01/2014 te bekomen bij Parko agb, Personeel & Organisatie t.a.v. Dimitri Maebe, tel. 056 28 12 12, fax 056 28 12 13, email: info@parko.be.ÂŹÂŹ#', Uitslagen - openingen 17 maart. — IEPER. -EERJARIGEÂŹ OVEREENKOMSTÂŹ  ÂŹ TEGENÂŹ PRIJSLIJSTÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ AANKOOPÂŹ VANÂŹ HIGHÂŹ VISIBILITYÂŹ KLEDIJÂŹ TENÂŹ VOORDELEÂŹ VANÂŹ HETÂŹ PERSONEELÂŹVANÂŹ$EFENSIE ÂŹÂŹ)%0%2 SIOEN NV, 392.909,71 euro; Seyn International NV, 402.295,96 euro; Van Heurck NV, 622.502,24 euro. #'4D 17 maart. — HEESTERT. ÂŹ 7OON ÂŹ ENÂŹ ZORGCENTRUMÂŹ -ARIALOVEÂŹ (EESTERT ÂŹ 'AUWELSTRAATÂŹ ÂŹ ÂŹÂŹ:WEVEGEM (EESTERTÂŹ ÂŹLOTÂŹÂŹGORDIJNEN Hortex NV, 8792 Desselgem; Winsol NV, 8870 Izegem; Servio NV, 8800 Roeselare; Cotese Projects BVBA, 9200 Dendermonde; Arido NV, 8870 Izegem; Louvers Belgium Company NV, 1930 Zaventem; HimpeDesmet BVBA, 8870 Izegem; Topoor NV, 2880 Bornem.ÂŹ#'4.

Materieel - machines Aanbestedingen 28 maart. — MIDDELKERKE. Leasing anonieme voertuigen politie. NR Ps#XY"

Â?1 april i.p.v. 20 maart. — Te 14 u., AquaďŹ n NV, Dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar, ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ VOORÂŹ EENÂŹ OPROEPÂŹ TOTÂŹ KANDIDAATSTELLINGÂŹ ÂŹ /VERNAMEÂŹVANÂŹDEÂŹUITBATINGÂŹVANÂŹDEÂŹINFRASTRUCTUURÂŹ VANÂŹ DEÂŹ VERWERKINGSINSTALLATIEÂŹ TEÂŹ "RUGGEÂŹ ONDERÂŹ VOLLEDIGEÂŹ VERANTWOORDELIJKHEIDÂŹ VANÂŹ DEÂŹ DIENSTVERLENERÂŹGEDURENDEÂŹVERMOEDELIJKÂŹÂŹJAARÂŹMETÂŹMOGELIJKHEIDÂŹ TOTÂŹ VERLENGINGÂŹ TOTÂŹ MAXIMUMÂŹ ÂŹ JAAR Referentienummer CA/NR/2014/00047 te bekomen tot 31/03/2014 bij E-NOTIFICATION : https://enot.publicprocurement.be/. Inlichtingen bij Nadine Rigo, telefoon: 034504587, fax 034583020, e-mail: nadine.rigo@ aquaďŹ n.be. RECHTZETTING 1. — VI.3.4) Te corrigeren datums in de


WEST-VLA ANDEREN oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document In plaats van 19/03/2014 Te lezen 31/03/2014 Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd IV.3.4) Uiterste datum voor ontvangst van de inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van 20/03/2014 14:00 Te lezen 01/04/2014 14:00. L.W. — Deze publicatie betreft een oproep tot kandidaten met het oog op een onderhandelingsprocedure. De geselecteerde kandidaten dienen een businessplan op te maken dat verdedigd moet worden.#XZS 15 april. — POPERINGE. Stedelijke brandweerdienst Zuid-Ijzer: tankwagen 12.000 liter. NR Ps#"T 15 april. — WAREGEM. Leveren van een graafmachine. NR Ps#$M: 16 april. — MOERKERKE. Leveren grote veegmachine. NR Ps##8*

�18 april. — Te 10 u., Stadhuis, Raadzaal, Sint Maar-

tensplein 16 8940 Wervik, HETÂŹ BETREFTÂŹ DEÂŹ AANKOOPÂŹ VANÂŹ EENÂŹ MULTIFUNCTIONELEÂŹ WERKTUIGDRAGER ÂŹ WAAROPÂŹVERSCHILLENDEÂŹTOEBEHORENÂŹKUNNENÂŹWORDENÂŹGEINSTALLEERDÂŹ $EÂŹ OPDRACHTÂŹ OMVATÂŹ DEÂŹ AANKOOPÂŹ ENÂŹ LEVERINGÂŹ VANÂŹ ÂŹ EENÂŹ WERKTUIGDRAGERÂŹ ÂŹ OPBOUWÂŹ HEETWATERÂŹ ONKRUIDBESTRIJDINGÂŹ ÂŹ OPBOUWÂŹ PEKELinstallatie Bestek nr. GD/CD/14/08 te bekomen tot 17/04/2014, 16 uur bij Stad Wervik, De heer Tom Vantomme, Sint Maartensplein 16, 8940 Wervik, tel. 056 95 21 68, fax 056 95 21 89, e-mail: tom.vantomme@wervik.be.ÂŹÂŹ#&2Q

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMST VAN DIENSTEN VOOR ONDERHOUDS  EN INVESTERINGSWERKENAANDEMILITAIREINDUSTRIÑLEPOORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER "25''% (48 maanden). Raming zonder btw tussen 130000.00 en 140000.00 EUR. Bestek nr. MRMP-I/S14IS801-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent.Dethier@mil.be.#'TJ �23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER )%0%2 (48 maanden). Raming zonder btw tussen 270000.00 en 280000.00 EUR. Bestek nr. MRMP-I/S14IS802-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent.Dethier@mil.be.#'T* 30 april. — VEURNE. Uitbreiding ziekenhuis - nieuwbouw PAAZ: kantoormateriaal. NR Ps#$13

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Â?19 mei. — Te 11 u., Stadhuis Tielt - Markt 13 te 8700 Tielt, AANKOOPÂŹ VANÂŹ TWEEDEHANDSÂŹ VRACHTWAGENÂŹ METÂŹ CONTAINERHAAKSYSTEEM ÂŹ LAADKRAANÂŹ ENÂŹ SNEEUWRUIMERÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ TECHNISCHEÂŹ DIENST Bestek nr. ASV 2014-01 prijs 0.00 EUR. Overschrijving op rekening IBAN : BE17 0910 1859 4121 ; BIC : GKCCBEBB en met versturen van aanvraag naar e-mail technischedienst@tielt.be. (tel. 051 42 81 53, fax 051 40 51 89, e-mail: an-soďŹ e.vermeulen@tielt.be).ÂŹÂŹ#'. Uitslagen - openingen 11 maart. — KNOKKE-HEIST. Renten van diverse WAGENSÂŹVOORÂŹDEÂŹGEMEENTELIJKEÂŹDIENSTEN Excelease NV, 1930 Zaventem; BelďŹ us Auto Lease NV, 1210 Sint-Joost-ten-Node.ÂŹ#&3J

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JAN— ROESELARE. Versnelde onderhandelingsprocedure voor de aankoop van een aanhangwagen met bijbehorende nadar - DIPOD, Hoogleedsestenweg 143 te 8800 ROESELARE. — : geannuleerd. #'GG  JAN  — IEPER. Aankoop ziekenwagen. — AUTOGRAPHE SA, Avenue Lavoisier 2, 1300 Waver. #&7J FEBR— SINT-ANDRIES. Conservatie/restauratie en opstellen van een Wßrzbrug Riese Radar uit de Tweede Oorlog domein Raversyde. — W. EVERAERT, Brugsesteenweg 51 C, 8450 Bredene: 181.500,00 euro. (incl. BTW).#(

Verkopingen Aanbestedingen 2 april. — OOSTNIEUWKERKE. Verkoop van een perceel industriegrond. NR Ps#W- 2 april. — OOSTNIEUWKERKE. Verkoop van een perceel industriegrond. NR Ps#W+G

Beplantingswerken Aanbestedingen 24 maart. — HARELBEKE. Maaien van wegbermen en grachten. NR Ps#W*3 3 april. — KORTRIJK. Groenonderhoud op het bedrijventerrein Evolis. NR Ps#"Y 8 april. — ZEDELGEM. Maaien bermen. (o/cat. G3, kl. 2) NR Ps##C: 22 april. — BRUGGE. Woon- en Zorgcentrum Van Zuylen - fase II: omgevingswerken, groenaanleg. (o/cat. C, G3, kl. 2) NR Ps#& 22 april. — OOSTKAMP. Landinrichting GroenhoveVrijgeweid: uitvoering Zorgvliet en rustpunten Vrijgeweid. (cat. G, kl. 2 of o/cat. G3, kl. 2)  NR P s #&PY

Uitslagen - openingen 11 maart. — DEERLIJK. 'ROENONDERHOUDDIVERSE WIJKEN  SPORTVELDEN EN 'AVERDOMEIN  DIENSTJAAR BTW niet inbegrepen. Waak vzw, 8520 Kuurne, 93.620,00 euro.#&6T 11 maart. — MENEN. /MGEVINGSWERKEN +ASTEELDREEFTE-%.%.

21 maar t 2014

94

KRINKELS NV, 161.460,13 euro; Descamps Tuinen BVBA, 163.784,89 euro; Petillion BVBA, 169.536,88 euro; Al Verde BVBA, 178.923,00 euro; Steenhaut BVBA, 192.521,65 euro; Mahieu NV, 194.268,07 euro; Seru NV, 204.795,19 euro; Dewulf Gebr. BVBA, 205.515,49 euro; Tuinen Vandeputte S., 207.217,64 euro; Maes Frans NV, 212.458,03 euro; Vermandele BVBA, 244.958,14 euro; Vermeulen William BVBA, 302.245,25 euro.ÂŹ#'ZY

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  FEBR  — LANGEMARK-POELKAPELLE. Aanleg van 5 Wereldoorlog I sites te HOUTHULST en LANGEMARK-POELKAPELLE. — JAN BELAEN, 8760 Meulebeke: 140.494,47 euro. (incl. BTW).#(3

Grondwerken Aanbestedingen 26 maart. — BLANKENBERGE. Begraafpark: heraanleg perk Q en diverse ontknekelingen. (cat. C, kl. 1 of G, kl. 2 of C, kl. 1) NR Ps#X3' 1 april. — OOSTENDE. Moerasherstel 't Pompje. (cat. G, kl. 1) NR Ps#Y6 2 april. — BRUGGE. Het ter beschikkingstelling van ÊÊn of meerdere gewone hydraulische kranen op banden. (cat. G of H, kl. 1) NR Ps#Y9. 8 april. — ZWEVEGEM. Aanleggen interne nutsvoorzieningen site transfo. (o/cat. C2 of C6 of D16 of D17 of P1, kl. 2) NR Ps#"7V 9 april. — KORTRIJK. Lijnen 66, 69, 73, 75 en 89. Gebruik van werktuigen. (cat. G of H, kl. 2) NR Ps #Y(7 22 april. — OOSTKAMP. Landinrichting GroenhoveVrijgeweid: uitvoering Zorgvliet en rustpunten Vrijgeweid. (cat. G, kl. 2 of o/cat. G3, kl. 2)  NR P s #&PY

�28 april. — Te 14.15 u., Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, Stationsstraat 110 te Mechelen, UITVOERING AMBTSHALVE BODEMSANERINGWERKEN  +OOLSKAMPSTRAAT TE ,ICHTERVELDE Bestek nr. OVAM-OC-OVOP-4217-BN140116-F02_0 te bekomen bij Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, De Ceunynck Ingrid Eduard, e-mail: ingrid.de.ceunynck@ovam. be. L.W. — Het verplichte plaatsbezoek gaat door op vrijdag 4 april om 11u30#&:Y Spoorwegwerken Aanbestedingen 2 april. — BRUGGE. Het ter beschikkingstelling van ÊÊn of meerdere gewone hydraulische kranen op banden. (cat. G of H, kl. 1) NR Ps#Y9. 9 april. — KORTRIJK. Lijnen 66, 69, 73, 75 en 89. Gebruik van werktuigen. (cat. G of H, kl. 2) NR Ps #Y(7

Â?23 april. — Te 11 u., Infrabel Maria-Hendrikaplein 2 te 9000 Gent, BOVENLEIDINGSWERKENÂŹ OMVORMINGÂŹ STATIONÂŹ /OSTENDEÂŹ HETÂŹ AFBREKENÂŹ VANÂŹ OUDEÂŹ BOVENLEIDINGENÂŹ ENÂŹ HETÂŹ OPNIEUWÂŹ AANLEGGENÂŹ ERVANÂŹ 6ERNIEUWINGÂŹVANÂŹDEÂŹVASTEÂŹINSTALLATIESÂŹVOORÂŹ+6 ENERGIEVOORZIENING (350 dagen). Bestek nr. I-I.NW57/42/3/13/067-F05_0 te bekomen bij Infrabel - area Noordwest, Deconinck Patrick Maurice, Koningin MariaHendrikaplein 2, 9000 Gent, tel. 09 241 23 43, fax 09 241 25 37, e-mail: patrick.deconinck@infrabel.be. De CD-rom met de samenvattende opmetingsstaat, die in-


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

WEST-VLA ANDEREN

ONZE SPECIALITEITEN Al meer dan 15 jaar ondersteunt Van Huele openbare besturen en aannemers bij de aanleg van hun wegen.

PRINTBETON

Wij zijn een gewaardeerde partner voor heel wat wegenbouwtoepassingen.

SLIPVORM

UITGEWASSEN BETON

Zandvoordestraat 453 - 8400 Oostende - T. +32 (0) 59 50 08 57 - wegenbouw@van-huele.be

gevuld bij te voegen is met uw inschrijving, is verkrijgbaar op AANVRAAG bij hierbovenvermeld contactpunt. — Erk. o/cat. H2, kl. 6. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd zie II.1.2 en II.1.6 In plaats van II.1.2 nihil II.1.6 nihil Toe te voegen tekst II.1.2 Uitvoering + BE255 II.1.6 45315100 en 45232210 VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging VI.4) Overige nadere inlichtingen Zie wijzigingen II.1.2 en II .1.6.#&P(

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen 8 april. — ZWEVEGEM. Aanleggen interne nutsvoorzieningen site transfo. (o/cat. C2 of C6 of D16 of D17 of P1, kl. 2) NR Ps#"7V 7 mei. — BRUGGE. Verleggen afstandsverwarming (heetwaterleiding onder druk). (o/cat. C2, kl. 3) nr.10Ps##:(

Waterbouwwerken Aanbestedingen 7 april. — BRUGGE. Maaiwerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel. (cat. B, kl. 2) nr.10-p.129 s#"3$ 8 april. — BRUGGE. Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel. (cat. B, kl. 4) NR Ps#"11

Â?10 april. — Te 10.15 u., Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, Afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, 7ENDUINEÂŹ VERBREDINGÂŹ ENÂŹ HERINRICHTINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ ZEEDIJKÂŹ METÂŹ WATERKERINGENÂŹ TEÂŹ 7ENDUINEÂŹ INÂŹ HETÂŹ KADERÂŹ VANÂŹ HETÂŹ -ASTERPLANÂŹ +USTVEILIGHEIDÂŹ (ETÂŹ VOORWERPÂŹ VANÂŹ DEÂŹ OPDRACHTÂŹ ISÂŹ $EÂŹ VERBREDINGÂŹ ENÂŹ HERINRICHTINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ ZEEDIJKÂŹ METÂŹ WATERKERINGENÂŹ TEÂŹ7ENDUINEÂŹ INÂŹ HETÂŹ KADERÂŹVANÂŹHETÂŹMASTERPLANÂŹ+USTVEILIGHEIDÂŹ$EÂŹSTUDIE ÂŹ BOUWÂŹENÂŹONDERHOUDÂŹVANÂŹDEÂŹMOBIELEÂŹKERINGENÂŹINÂŹ

DEÂŹ LANDWAARTSEÂŹ STORMMUURÂŹ BEHORENÂŹ OOKÂŹ TOTÂŹ DEÂŹ OPDRACHT (275 dagen). Bestek nr. AFD KUST-212.280F02_0 te bekomen bij Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust , ir. Sammy Ferret, projectingenieur, tel. 059 55 42 85, fax 059 50 70 37, e-mail: sammy. ferret@mow.vlaanderen.be. De aanbestedingsdocumenten kunnen enkel gratis digitaal gedownload worden via e-NotiďŹ cation: https://enot.publicprocurement.b e/enot-war/preViewNotice.do?noticeId =168603. — Erk. cat. B, kl. 8. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd p. 31 bestek - plan nr. 20 In plaats van Toe te voegen tekst Rechtzetting nr. 1: De rekennota mobiele keringen (vermeld op p 31 van het bestek) werd niet toegevoegd aan de publicatie. De initiele rekennota vertrekt immers van schotbalken met een bepaalde stijfheid en hieruit volgende DAF. Deze DAF is niet van toepassing bij de uitvoering van de mobiele kering als schuifpoort waardoor de genoemde rekennota niet van toepassing is in het ďŹ nale ontwerp. Om dezelfde reden is ook plan nr. 20 niet van toepassing. VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging VI.4) Overige nadere inlichtingen De rekennota mobiele keringen (vermeld op p 31 van het bestek) werd niet toegevoegd aan de publicatie. De initiele rekennota vertrekt immers van schotbalken met een bepaalde stijfheid en hieruit volgende DAF. Deze DAF is niet van toepassing bij de uitvoering van de mobiele kering als schuifpoort waardoor de genoemde rekennota niet van toepassing is in het ďŹ nale ontwerp. Om dezelfde reden is ook plan nr. 20 niet van toepassing.ÂŹÂŹ##F0

�20 mei. — Te 11 u., Polderhuis, Kapellestraat 36,

8377 Zuienkerke, $EÂŹ (AANÂŹ ÂŹ (ERINRICHTINGSWERKENÂŹ "REDEWEGZWINÂŹ7/ÂŹ ÂŹ&!3%ÂŹ))ÂŹÂŹ7ERKENÂŹAANÂŹBESTAANDEÂŹ WATERLOOPÂŹ GRONDVERZETÂŹ VOORÂŹ HER PROlLERENÂŹVANÂŹWATERLOOPÂŹÂŹ,EVERENÂŹENÂŹPLAATSENÂŹVANÂŹBETUININGENÂŹBESTAANDEÂŹUITÂŹEIKENÂŹPALENÂŹENÂŹPLANKENÂŹÂŹ ,EVERENÂŹENÂŹPLAATSENÂŹVANÂŹBETUININGENÂŹBESTAANDEÂŹ UITÂŹ EIKENÂŹ PALENÂŹ ENÂŹ TROPISCHÂŹ HARDHOUTENÂŹ MATTENÂŹÂŹ 0LAATSENÂŹVANÂŹGEOTEXTIELÂŹÂŹ!ANVULLENÂŹVANÂŹDEELÂŹVANÂŹ

21 maar t 2014

95

WWW.VAN-HUELE.BE

R506-2-1/4

TALUDÂŹMETÂŹGEBIEDSEIGENÂŹGRONDÂŹENÂŹRIETWORTELSTOKKENÂŹÂŹ(YDRAULISCHEÂŹBEZAAIINGÂŹVANÂŹOEVERS Bestek nr. 8945 prijs 85.00 EUR te bekomen tot 19/05/2014, 11 uur. Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding besteknr., btw nr van de ďŹ rma + keuze (digitaal/analoog/beide). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Bij storting op rekening SB voor 26/03/2014 wordt een korting van 20%, zijnde 17,00 EUR incl BTW, toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier. Inlichtingen bij BVBA Studiebureau JONCKHEERE, Koen Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge, tel. 050 40 50 90, email: infrastructuur@jonckheere-sb.be. De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de website van het studiebureau, www.jonckheere-sb.be , doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te consulteren. — Erk. cat. B, kl. 3.ÂŹÂŹ#&:M

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 5 nov. 2013. — OOSTENDE. Deze opdracht heeft tot doel het uitvoeren van onderhoudssuppleties op ÊÊn of meer stranden langs de Vlaamse kust Ên/of de aanvoer van zand naar andere stranden of duinen vanuit de kusthavens. — DC INDUSTRIAL NV, Gachardstraat 88, 1050 Elsene: (korting: -06,68%) 3.000.000,00 euro.#'G

Brug- en tunnelwerken Aanbestedingen )NFORMATIE — OOSTENDE. Voorstudie: Elisabethlaan/ N33 Torhoutsesteenweg, ondertunneling kruispunt. NR Ps##Q

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 24 maart. — HEESTERT. Gauwelstraat: wijzigingsbericht. (cat. C, kl. 3) NR Ps#X" 24 maart. — OOSTENDE. Onderhoud en acquisitie golfmeetboeien van Meetnet Vlaamse Banken: aanvullende informatie. (cat. C; cat. P of S, kl. 3) nr.11-p.101 s#XX 25 maart. — BRUGGE. Maken van een mobiele culturele wijkinfrastrcuctuur. NR Ps#$:7


WEST-VLA ANDEREN 25 maart. — WEVELGEM. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken op de wijk "Detaeyelaan". (cat. C, kl. 3) NR PÂŹsÂŹ#V:S 26 maart. — BLANKENBERGE. Begraafpark: heraanleg perk Q en diverse ontknekelingen. (cat. C, kl. 1 of G, kl. 2 of C, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#X3' 1 april. — DEERLIJK. Wegen-, riolerings- en omgevingswerken voor het project "Waregemstraat 366". (cat. C, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YN 1 april. — WAREGEM. Herstellen en vernieuwen voetpaden 2014. (cat. C, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#ZRS 2 april. — SIJSELE. Verkaveling Spermalie. (cat. C, kl. 5) NR PÂŹsÂŹ#WKW 3 april. — POPERINGE. Heraanleg van het voetpad en de aanleg van een verbindingsweg. (cat. C, kl. 1) nr.9PÂŹsÂŹ#" 3 april. — SINT-ANDRIES. Heraanleg parkeerstroken en rioleringen. (cat. C, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"1F 7 april. — IZEGEM. Rioleringswerken, Domein Wallemote. (o/cat. C1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y 7 april. — ZUIENKERKE. Onderhoudswerken landbouwwegen - KWS. (cat. C, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##H 7 april. — ZUIENKERKE. Onderhoudswerken landbouwwegen - Beton. (cat. C, kl. 1) ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ ##G1 8 april. — BRUGGE. Ruimings- en beschermingswerken aan onbevaarbare waterlopen - zone Mandel. (cat. B, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"11 9 april. — MENEN. Bedrijventerrein Menen Oost Uitbreiding - aanleggen van een brandweg en ďŹ etspad. (cat. C, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##' 15 april. — HARELBEKE. Kuurnsestraat: herstel wegdek en ďŹ etspaden. (cat. C, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$#3 15 april. — DIKSMUIDE. Wegenwerken Warestraat. (cat. C, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&Y 16 april. — OOSTKAMP. Renovatie wegdek door middel van slemlagen - diverse wegen. (o/cat. C5, kl. 1) NR PÂŹsÂŹ##H9 22 april. — BRUGGE. Woon- en Zorgcentrum Van Zuylen - fase II: omgevingswerken, groenaanleg. (o/cat. C, G3, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&

�22 april. — Te 11 u., Gemeentehuis, Schepenzaal, Markt 1 te 8755 Ruiselede, VERBETERINGSWERKEN DIVERSE WEGEN  +LAPHULLESTRAAT EN 'ALLATASstraat. (30 dagen). Bestek nr. 2014/072 prijs 50.00 EUR te bekomen tot 16/04/2014. Bestek via overschrijving op rekeningnummer 091-0002471-75. Inlichtingen bij Gemeente Ruiselede, De heer Kurt Sabbe, tel. 051 70 84 16, fax 051 68 79 33, e-mail: kurt.sabbe@ruiselede.be. — Erk. cat. C, kl. 2.#'P' �23 april. — Te 10 u., Trouwzaal stad Kortrijk - Grote Markt 54 - 8500 Kortrijk, AANLEGGENVANWEGENIS ENRIOLERINGINDEVERKAVELINGLANGSHEENDE4ORKONJESTRAAT (45 dagen). Bestek prijs 106 EUR. Bestek, beschrijvende meetstaat, samenvattende meetstaat, plannen, inschrijvingsbiljet, technisch verslag en conformverklaring. voorafgaande overschrijving op bankrekeningnr. 733-0494873-09 (Studiebureau Verhaeghe & Partners bvba) van het bedrag van de kosten, met vermelding van BTW-nummer. Inlichtingen bij Studiebureau Verhaeghe & Partners bvba, Dhr Timo Lootens (zaakvoerder) / Dhr Thomas Deklerck (ontwerper) t.a.v. Dhr Timo Lootens / Dhr Thomas Deklerck, Stationsstraat 2b, 8210 Loppem, tel. 050 84 20 30, fax 050 84 20 32, e-mail: thomas@sbverhaeghe.be. — Erk. cat. C, kl. 3.#'M �24 april. — Te 10 u., in het gemeentehuis, Raadzaal, Zeelaan 21, De Panne, HERAANLEGLANDELIJKDEEL

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN .OORDHOEKSTRAATÂŹTEÂŹ$%ÂŹ0!..% Bestek prijs 80 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 12 uur. Het bestek nr. 9098 met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheids- en gezondheidsplan, uitgevoerde proeven/ onderzoeken/Technisch Verslag en plannen is zowel analoog (papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen. Papieren versie : 80,00 EUR (incl. btw) Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw) Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding besteknr., BTW nr van de ďŹ rma + keuze (digitaal/analoog/beide). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Bij storting op rekening SB vr 26/03/14 wordt een korting van 20%, zijnde 16,00 EUR incl BTW, toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier. Inlichtingen bij BVBA Studiebureau JONCKHEERE, Koen Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge, tel. 050 40 50 90, e-mail: infrastructuur@jonckheere-sb.be. Het digitaal inschrijvingsformulier met samenvattende meetstaat is kostenloos te downloaden van de website van het studiebureau : www.jonckheere-sb.be , doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. — Erk. o/cat. C1, kl. 3.ÂŹÂŹ#&:.

Â?25 april. — Te 10 u., v.z.w. Katholiek Onderwijs St.Jan - Kerkstraat 91 - 8570 Anzegem - polyvalente ruimte op de 1e verdieping, OMGEVINGSWERKENÂŹ ÂŹPERCEELÂŹ ÂŹBOUWENÂŹVANÂŹEENÂŹPASSIEVEÂŹKLEUTER ÂŹENÂŹLAGEREÂŹ SCHOOL ÂŹ "LAARHOEKSTRAATÂŹ TEGENOVERÂŹ NR ÂŹ ÂŹ ÂŹ !NZEGEMÂŹ'IJZELBRECHTEGEM (60 dagen). Bestek nr. 08/08 prijs 200 EUR te bekomen tot 24/04/2014. Het bijzonder bestek en de plannen kunnen aangekocht worden : - mits voorafgaandelijke bevestiging van de bestelling per fax (055/311498) of per mail (buro.mas@ pandora.be) met vermelding van het besteknummer ; - en mits een voorafgaandelijke storting van 200,00 Euro (incl. BTW) op het rekeningnr. 780-5799288-59 op naam van arch. buro Mas b.v.b.a. - Aalststraat 22 - 9700 Oudenaarde. — Erk. cat. C, kl. 1.ÂŹÂŹ#'P1 25 april. — DAMME. Wegen- en rioleringswerken in de Sint-Ritastraat. (cat. C, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$3 25 april. — DAMME. Wegen- en rioleringswerken in de Nieuwdorpstraat en Algonquinstraat. (cat. C, kl. 5) NR PÂŹsÂŹ#$1

Â?25 april. — Te 11 u., Gemeentehuis Koekelare, SintMaartensplein 19, Koekelare, +/%+%,!2%ÂŹ ÂŹ !SFALTERINGSWERKENÂŹLANDELIJKEÂŹWEGENÂŹÂŹ2IOLERINGSWERKENÂŹÂŹ 6ERNIEUWENÂŹDOORSTEKENÂŹGEWAPENDEÂŹBETONBUIZENÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ 7EGENISWERKENÂŹ ÂŹ !SFALTERINGSWERKENÂŹ AFFREZEN ÂŹ PROlLEREN ÂŹ TOPLAAG Bestek nr. 9080 prijs 120.00 EUR te bekomen tot 24/04/2014, 12 uur. Het bestek nr. 9080 met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheids- en gezondheidsplan, uitgevoerde proeven/onderzoeken/Technisch Verslag en plannen is zowel analoog (papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen. Papieren versie : 120,00 EUR (incl. btw) Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw) Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding besteknr., BTW nr van de ďŹ rma + keuze (digitaal/analoog/beide). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Bij storting op rekening SB vr 26/03/14 wordt een korting van 20%, zijnde 24,00 EUR incl BTW, toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier. Bij aankoop van de digitale versie ontvangt u na betaling een downloadlink om het dossier af te laden van onze server. Het digitale aanbestedingsdossier omvat naast alle aanbestedingsstukken in PDF formaat ook de aanbestedingsplannen in dwg-formaat. Deze dwg's worden enkel ter informatie overgemaakt, de PDF plannen gelden als enige digitale aanbestedingsplannen. Inlichtingen bij BVBA Studiebureau JONCKHEERE, Koen Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 21 maar t 2014

96

Brugge, tel. 050 40 50 90, e-mail: infrastructuur@jonckheere-sb.be. De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de website van het studiebureau, www.jonckheere-sb.be , doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te consulteren. — Erk. o/ cat. C1, kl. 4.#'X 25 april. — WOUMEN. Bouwen van een woon- en zorgcentrum: omgevingswerken. (cat. C, kl. 4) nr.11Ps#&Q

Â?29 april. — Te 14 u., VMSW, Afdeling Projectrealisatie, KoloniĂŤnstraat 40 1000 Brussel, WEGEN ÂŹ RIOLERINGS ÂŹ ENÂŹ OMGEVINGSWERKENÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ PROJECTÂŹ "OOMGAARDSTRAATÂŹTEÂŹ0OPERINGE Bestek nr. aGI-WI 2009.2163.01-F02_0 prijs 177.00 EUR. Totale kostprijs aanbestedingsdocumenten: 177 EUR (te storten op rekening nummer BE85 3630 88014406 BIC code: BBRU BE BB met vermelding van GI en het besteknummer INF2014-0004 ). Inlichtingen bij VMSW, Afdeling Economaat, VMSW, Afdeling Economaat t.a.v. Mevr. Lutgarde Droessaert, tel. 0025 05 43 73. Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat zijn ter beschikking op http://www.vmsw.be - vervolgens doorklikken naar infrastructuur en naar inschrijvingsdocumenten. De opdracht wordt niet bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. — Erk. cat. C, kl. 4.ÂŹÂŹ#'VV 29 april. — WAREGEM. Machinaal reinigen van ďŹ etspaden en wegen. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$#F

Â?30 april. — Te 10.45 u., Raadzaal van het gemeentehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke, :/..%"%+%ÂŹ ÂŹ /NTWERPÂŹ RECYCLAGEPARKÂŹ TEÂŹ 'ELUVELDÂŹ /MGEVINGSWERKENÂŹ ÂŹ 2IOLERINGSWERKENÂŹ ÂŹ ÂŹ 'RESBUIZENÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ /NGEWAPENDEÂŹ BETONBUIZENÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ DIAMÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ 'EWAPENDEÂŹ BETONBUIZENÂŹ DIAMÂŹ ÂŹÂŹ ÂŹ (UIS ÂŹ ENÂŹ STRAATKOLKAANSLUITINGENÂŹ ÂŹ ÂŹ +UNSTWERKENÂŹ INÂŹ GEWAPENDÂŹ BETONÂŹ ÂŹ KOPMUREN ÂŹ SLIB ÂŹ ENÂŹ OLIEVANGÂŹ ÂŹ ÂŹ !ANLEGÂŹ TREKBUIZENNETÂŹ ÂŹ ÂŹ 4REKBUIZENÂŹ INÂŹ06#ÂŹÂŹ ÂŹ4REKPUTTENÂŹINÂŹ06#ÂŹÂŹ ÂŹ0LAATSENÂŹVOETPADKASTENÂŹÂŹ7EGENISWERKENÂŹÂŹ ÂŹ#EMENTGEBONDENÂŹBEDRIJFSVLOERENÂŹ OPÂŹ STEENSLAGFUNDERINGÂŹ ÂŹ ÂŹ 0ARKINGSÂŹ INÂŹ BETONSTRAATSTENENÂŹ OPÂŹ SCHRAALBETONFUNDERINGÂŹÂŹ ÂŹ ,IJNVORMIGEÂŹ ELEMENTENÂŹ INÂŹ TERÂŹ PLAATSEÂŹ GESTORTÂŹ BETONÂŹÂŹ'ROENAANLEGÂŹÂŹ ÂŹ4EELAARDEÂŹÂŹ ÂŹ"EZAAIINGÂŹÂŹ ÂŹ !ANPLANTINGENÂŹÂŹ ÂŹ$RAADAFSLUITINGENÂŹÂŹ'ROENONDERHOUD Bestek nr. 8922 prijs 80.00 EUR te bekomen tot 29/04/2014, 12 uur. Het bestek nr. 8922 met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheidsen gezondheidsplan, uitgevoerde proeven/onderzoeken/ Technisch Verslag en plannen is zowel analoog (papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen. Papieren versie : 80,00 EUR (incl. btw) Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw) Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding besteknr., BTW nr van de ďŹ rma + keuze (digitaal/ analoog/beide). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Bij storting op rekening SB vr 28/03/14 wordt een korting van 20%, zijnde 16,00 EUR incl BTW, toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier. Inlichtingen bij BVBA Studiebureau JONCKHEERE, Koen Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge, tel. 050 40 50 90, e-mail: infrastructuur@jonckheere-sb.be. De synopsis, het publicatiebericht en de meetstaat kunnen geraadpleegd worden op de website van het studiebureau, www.jonckheere-sb.be , doorklikken naar 'Studiebureau Jonckheere', daarna tabblad 'aanbestedingen'. Na aanbesteding is de openingsinformatie eveneens op de website te consulteren. — Erk. o/cat. C1, kl. 3.ÂŹÂŹ#(FF


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Â?30 april. — Te 11 u., Raadzaal van het gemeentehuis, Langemarkstraat 8, 8980 Zonnebeke, rioleRINGSWERKEN ÂŹ WEGENISWERKEN ÂŹ GROENAANLEG ÂŹ -ISPELARESTRAATÂŹ TEÂŹ :/..%"%+% 0ASSENDALE Bestek prijs 80 EUR te bekomen tot 29/04/2014, 12 uur. Het bestek nr. 9086 met inschrijvingsbiljet, samenvattende opmeting, project veiligheids- en gezondheidsplan, uitgevoerde proeven/onderzoeken/Technisch Verslag en plannen is zowel analoog (papieren afdruk) als digitaal (PDF) te verkrijgen. Papieren versie : 80,00 EUR (incl. btw) Digitale versie (PDF) : 40,00 EUR (incl.btw) Te verkrijgen bij BVBA Studiebureau Jonckheere enkel na voorafgaandelijke storting op rek. nr. BE61 7380 3144 6917 (BIC : KREDBEBB) met vermelding besteknr., BTW nr van de ďŹ rma + keuze (digitaal/analoog/beide). Cheques en cash geld worden niet aanvaard. Bij storting op rekening SB voor 21/03/14 wordt een korting van 20%, zijnde 16,00 EUR incl BTW, toegestaan op de aankoopprijs van het analoge dossier. Inlichtingen bij BVBA Studiebureau JONCKHEERE, Koen Jonckheere, Koningin Astridlaan 134/5, 8200 Brugge, tel. 050 40 50 90, e-mail: infrastructuur@jonckheere-sb.be. — Erk. o/cat. C1, kl. 3.ÂŹÂŹ#'S )NFORMATIE — TORHOUT. Voorstudie voor de aanleg ďŹ etspaden en structureel onderhoud, Oostendestraat en Torhoutbaan. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&2 )NFORMATIE — OOSTDUINKERKE. Voorstudie: A18: structurele herstelling vak Oostduinkerke - Veurne en vak Middelkerke - Nieuwpoort. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"(

Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — HOUTHULST. 0ROJECTNRÂŹ ÂŹ UITVOERENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ NATUURTECHNISCHEÂŹ HERINRICHTINGÂŹ OEVERSÂŹ 3TEENBEEKÂŹ TEÂŹ (/54(5,34ÂŹ OPBREKENÂŹ VANÂŹEENÂŹKOKER ÂŹWEIDEAFSLUITING ÂŹVOETBRUG ÂŹSTUWCONSTRUCTIE ÂŹ ENKELVOUDIGEÂŹ GEPREFABRICEERDEÂŹ BETONELEMENTENÂŹ(ETÂŹROOIENÂŹVANÂŹBOMENÂŹ!LÂŹDEÂŹ GRONDWERKENÂŹNODIGÂŹVOORÂŹDEÂŹUITVOERINGÂŹVANÂŹDEÂŹ WERKENÂŹVOLGENSÂŹDEÂŹAANDUIDINGENÂŹVANÂŹDEÂŹPLANNEN ÂŹ LENGTE ÂŹ ENÂŹ DWARSPROlELENÂŹ ÂŹ $EÂŹ UITVOERINGÂŹ VANÂŹ GEWONEÂŹ RIOLERINGSWERKENÂŹ ENÂŹ AFWATERINGSWERKENÂŹBUIZEN ÂŹKOKERSÂŹÂŹ/EVERHERSTELÂŹÂŹ!ANLEGGENÂŹVANÂŹEENÂŹOEVERZONEÂŹÂŹ!ANLEGGENÂŹVANÂŹBODEMVALLENÂŹ INÂŹ STEENBESTORTINGÂŹ ÂŹ 'ROENAANLEGÂŹ ÂŹ (ETÂŹ ONDERHOUDÂŹ VANÂŹ ALLEÂŹ WERKENÂŹ TOTÂŹ AANÂŹ DEÂŹ DElNItieve oplevering. HEYRMAN & DE ROECK NV, Doornpark(BEV) 120, 9120 Beveren-Waas, 310.407,05 euro; Degro Bvba, 8900 Ieper, 322.956,26 euro; Verhelst Aannemingen NV, 8400 Oostende, 348.832,88 euro; Haezebrouck Bvba, 8210 Zedelgem, 364.251,38 euro; Desot BVBA, 8904 Boezinge, 389.620,00 euro; Cocquyt A. BVBA, 9080 Beervelde, 468.398,87 euro.ÂŹ#&#7 11 maart. — WESTROZEBEKE. 0ROJECTÂŹ ÂŹ ÂŹ +7:)ÂŹ 7ESTROZEBEKEÂŹ ÂŹ 6OOR ONTWERP ÂŹ BEGELEIDINGÂŹ TEMÂŹ GUNNING ÂŹ LEIDINGÂŹ WERKENÂŹ INCLÂŹ HETÂŹ OPSTARTENÂŹ VANÂŹ +7:)ÂŹ TEMÂŹ VOORLOPIGEÂŹ OPLEVERING ÂŹ WERFTOEZICHTÂŹ TIJDENSÂŹ BOUWÂŹ ENÂŹ OPSTART ÂŹ SUPPORTÂŹOPLEVERINGSDOSSIERÂŹAANÂŹ!QUAlNSÂŹKLANT ÂŹ BEGELEIDENÂŹ NAZORGÂŹ ENÂŹ WAARBORGÂŹ TEMÂŹ DElNItieve oplevering. Antea Belgium NV; Arcadis Belgium NV; Biotech Engineering BVBA; Grontmij Belgium NV; Tractebel Engineering NV.ÂŹ#&'Q 12 maart. — KORTRIJK. ,EVERENÂŹ VANÂŹ PRODUCTENÂŹ VOORÂŹ HETÂŹ AANBRENGENÂŹ VANÂŹ WEGMARKERINGEN ÂŹ $EPOTÂŹ TEAMÂŹ "EHEERÂŹ /PENBAARÂŹ $OMEINÂŹ VANÂŹ DEÂŹ 3TADÂŹ+ORTRIJK ÂŹ6LASBLOEMSTRAATÂŹÂŹTEÂŹÂŹ+ORTRIJKÂŹÂŹ:IEÂŹ"OUWMATERIALENÂŹ#&4M

WEST-VLA ANDEREN

13 maart. — SINT-ANDRIES. 6OLLEDIGEHERAANLEG VAN DE ,ANGE6ESTING 7ITTE "EERSTRAAT  ,EGEWEG  3INT *ANSDREEF  ,EEMPUTTEN  0ETER "ENOITLAANEN(ANS-EMLINGLAANTE3).4 !.$2)%3 DE MOL GRONDWERKEN BVBA, Bedrijvenlaan 28, 9080 Lochristi, 3.075.271,88 euro; THV Cochuyt-De Smet - Huys, 8380 Dudzele, 3.081.949,55 euro; Verhelst Aannemingen NV, 8400 Oostende, 3.172.032,68 euro; De Witte Aannemingen BVBA, 9990 Maldegem, 3.215.858,07 euro; Aswebo NV, 9031 Drongen, 3.293.022,77 euro; Aclagro NV, 9032 Wondelgem, 3.297.208,73 euro; Penninck NV, 8800 Roeselare, 3.395.723,40 euro; De Waele Gebroeders NV, 8480 Eernegem, 3.396.354,15 euro; THV Verhegge Marc - Maes Adiel, 8810 Lichtervelde, 3.461.524,25 euro; NorrÊ - Behaegel BVBA, 8434 Westende, 3.482.143,38 euro; Verkinderen Wegeniswerken NV, 8920 Langemark, (-3,5% op de eenheidsprijzen) 3.354.175,10 euro.#'ZG 14 maart. — NIEUWPOORT. ,EVERENENPLAATSEN VAN ONDERGRONDSE AFVALCONTAINERS VOOR RESTAFVAL  PAPIER EN KARTON  0-$  WIT GLAS EN GEKLEURDGLAS EUROBINS BELGIUM BVBA, Kielsbroek 4, 2020 Antwerpen 2, 640.748,24 euro; Seru D. & Zonen NV, 8630 Veurne, 667.903,30 euro; Verkinderen Wegeniswerken NV, 8920 Langemark, 675.522,13 euro; Verhelst Aannemingen NV, 8400 Oostende, 676.963,72 euro; De Brabandere NV, 8630 Veurne, 688.719,90 euro; Mahieu NV, 8490 Jabbeke, 717.258,23 euro; Penninck Aannemingen NV, 8800 Roeselare, 769.045,15 euro; Vanden Broecke B. Aannemingen NV, 8670 Koksijde, 770.238,45 euro; AB Wegenbouw NV, 9810 Eke, 842.099,50 euro.#'#6

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  DEC  — WINGENE. Heraanleg doortocht Hille: Zone 50 (fase II) te WINGENE. — THV RTS VAN WELLEN, 8210 Loppem: 8.446.409,54 euro. (incl. BTW).#'$1 JAN— WAREGEM. Vernieuwen betonvakken + aanbrengen grachtelementen Desselgemseweg. — VANDEN BUVERIE NV, 8792 Desselgem: 94.309,82 euro. (incl. BTW).#(( JAN— ARDOOIE. Onderhoudswerken aan diverse wegen te Ardooie: opbreken asfaltverharding, opbreken betonverharding, affrezen asfalt, aanbrengen nieuwe asfalt, plaatsen greppels en slikkers, herstellen riolering. — DE VRIESE R. NV, Oude Heirweg 17, 8851 Koolskamp: 169.138,92 euro. (incl. BTW). #&*Y  FEBR  — KORTRIJK. Onderhouds- en aanpassingswerken aan bestaande wegenis. — MAES ADIEL WEGENISWERKEN NV, Brugsebaan 2, 8810 Lichtervelde: 154.933,54 euro.#&7M

Studieopdrachten

22 april. — AARTRIJKE. Diensten van architecten voor een geïntegreerd woon-zorg project.  NR P s ##$0 28 april. — KOKSIJDE. Trajectbegeleider voor opmaak van een masterplan. NR Ps#Z#7 19 mei. — ZWEVEGEM. PPS voor de realisatie van woonproject en openbaar park op de site Transfo. nr.6Ps#TC )NFORMATIE — ZEDELGEM. Voorstudie: N368 Zedelgem - doortocht Ruddervoorde - ontwerpstudie. nr.10Ps#"06 )NFORMATIE — BRUGGE. Voorstudie: N337 Brugge doortocht Astridlaan - ontwerpstudie.  NR P s #"2F

Uitslagen - openingen 13 maart. — DE HAAN. Aanstellen van een arCHITECT RESTAURATEUR VOOR DE BOUWKUNDIG RESTAURATIE VAN DE GEBREKEN AAN DE BUITENSCHIL  DE RENOVATIE EN HERINRICHTING VAN DE LOKALEN  HETAFWERKENVANDEBUITENOMGEVINGVANHET GEMEENTEHUIS $E (AAN EN HET /# Dg!NNEXE  OPSTELLENVANEENBEHEERSPLAN ENCONTROLEOP DEUITVOERINGDERWERKENINFASENVOLGENSHET restauratiepremiebesluit van 14.12.2001. Studio Plus Architecten BVBA, 8800 Roeselare; Jonckheere BVBA, 8000 Brugge; Okkerse Sabine Architect BVBA, 9700 Bevere; Architectenbureau Vanhecke & Suls, 2610 Wilrijk; Dobbelaere Maarten Architectenbureau BVBA, 9050 Gentbrugge; Architectenbureau Bart François Bvba, 9000 Gent.#'9F

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN ÂŹ JANÂŹ ÂŹ — ZWEVEGEM. Aanstellen van een ontwerper voor het uitvoeren van buitengewoon onderhoud aan wegen en aanhorigheden te Zwevegem 2014-2017. — ANTEA BELGIUM NV, 2600 Berchem (Antwerpen).ÂŹ#'& 6 maart 2014. — HERTSBERGE. Project 20365A KWZI Hertsberge - (Voor)ontwerp, begeleiding t.e.m. gunning, leiding werken incl. het opstarten van KWZI t.e.m. voorlopige oplevering, werftoezicht tijdens bouw en opstart, support opleveringsdossier aan AquaďŹ ns klant, begeleiden nazorg en waarborg t.e.m. deďŹ nitieve oplevering. — GRONTMIJ BELGIUM NV, Arenbergstraat 13, 1000 Brussel.ÂŹ#'&

Afval Aanbestedingen 2 april. — ROESELARE. Plaatsen van bladkorven op diverse locaties en het regelmatig ledigen ervan. nr.11Ps#$2+ 3 april. — ROESELARE. Opruimen van zwerfvuil. NR Ps#&Q8

Aanbestedingen 1 april i.p.v. 18 maart. — OOSTENDE. Ontwerpen en bouwen van ÊÊn Multifunctioneel Vaartuig MFV voor de Noordzee: wijzigingsbericht + datumwijziging. nr.11Ps#N::

R255-4-1/4

3 april. — WATOU. Ontwerpvisie voor de nieuwe begraafplaats. NR Ps#"( 15 april. — RUISELEDE. Archeologische opgraving Ruiselede bedrijventerrein zone II. NR Ps#W, 22 april. — ADINKERKE. Aanstelling ontwerper gemeenteschool. NR Ps#&QP

21 maar t 2014

97

www.huurland.be


LIMBURG ,IMBURG De aanbestedingsberichten worden in deze rubriek gepubliceerd tot ongeveer ĂŠĂŠn week vóór aanbestedingsdatum. Raadpleeg steeds grondig het hele bestek voor een aanneming. Vergewis U ook altijd van plaats, datum en uur van opening der offertes. Houd tevens rekening met eventuele rechtzettingen. Bij de geringste twijfel: consulteer ons tijdig. De in deze rubriek opgenomen informatie werd met de grootste zorg verzameld. Zij heeft echter geen ofďŹ ciĂŤle waarde. De uitgever kan bijgevolg niet aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Algemene bouwwerken Aanbestedingen 24 maart. — PEER. IndustriÍle keuken: bouwwerken, omgevingswerken, veiligheidscoÜrdinatie. (cat. D, kl. 4) NR Ps#V: 25 maart. — HOUTHALEN. Verbouwen 2 woningen voor mindervaliden. (cat. D, kl. 2) NR Ps#XV2 31 maart. — REKEM. Restauratie Museumkerk Sint Pieter: herstelling van het aangetaste plafond. (o/cat. D23, kl. 2) NR Ps#YW8 1 april. — BILZEN. Kerk Schoonbeek: herstellingswerken structuur. (o/cat. D24, kl. 3) NR Ps#ZRZ 3 april. — TONGEREN. Bouw en renovatie van 12 appartementen. (cat. D, kl. 5) NR Ps#"" 4 april. — SINT-TRUIDEN. De uitbreiding van een sporthal in aanbouw. (o/cat. D1, kl. 5) NR Ps#"V' 7 april. — NIEUWERKERKEN (LIMBURG). Herstelling kerk Sint-Laurentius. (cat. D of o/cat. D12 of D24, kl. 1) NR Ps#"8N 8 april. — BERINGEN. #Z:' I. Aanbestedende dienst

Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting Violetstraat 15 BE-3580 Beringen Tel. +32 11422461 Fax +32 11433419 WERKEN Adres waar nadere inlichtingen kunnen worden verkregen: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting, Violetstraat 15, BE-3580 Beringen, Contact: De heer Daan Poncelet. Tel.: +32 11246066. E-mail: daanponcelet@kbmbe.be. Fax: +32 11433419. Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting, Violetstraat 15, BE-3580 Beringen, Contact: De heer Daan Poncelet. Tel.: +32 11246066. E-mail: daanponcelet@kbmbe.be. Fax: +32 11433419. Adres voor indiening van offertes/aanvragen tot deelneming: Kantonnale Bouwmaatschappij van Beringen voor Huisvesting, Violetstraat 15, BE-3580 Beringen, Contact: De heer Daan Poncelet. Tel.: +32 11246066. Email: daanponcelet@kbmbe.be. Fax: +32 11433419. II. Voorwerp van de opdracht Renovatie van 5 woningen. Referentie: 2014-077.

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Grootdonkstr. 31, Terbeemden 56, Spoorwegstr. 25, A.Cuppenslaan 54 en 58. Uitvoeringstermijn: 115 kalenderdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): D (Bouwwerken) , Klasse 1. IV. Procedure OPEN AANBESTEDING. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 07/04/2014. Prijs: EUR 80,00. Bestek en plannen Verzendkosten : EUR 3,50 Cash of via overschrijving op rekeningnummer 452-6100501-88. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 08/04/2014 10.00. Opening van de offertes: 08/04/2014 10.00, Kantoor Directeur. Datum verzending van deze aankondiging: 25/02/2014. 8679-3ÂŹ#"4*

8 april. — MAASMECHELEN. Renovatie Zwembad Prinsenpark. (cat. D, kl. 5) NR Ps##C6 8 april. — DILSEN-STOKKEM. Restauratie oud stadhuis. (o/cat. D24, kl. 3) NR Ps#"0 14 april. — DILSEN. Restauratie Luikerhuis. (o/cat. D24, kl. 3) NR Ps##:R

�14 april. — Te 22 u., vzw schoolbestuur sint-jozef, de plank 81 te 3790 Sint-Martens-Voeren, versnelde ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR DE LEVERING EN PLAATSINGVANDESTEFASEVANDESCHOOLUITBREIDING IN EEN MODULAIR BOUWSYSTEEM TE 3INT -ARtens-Voeren. Bestek prijs 10 EUR. Contact nemen met school de plank via emmanuel@e2architecture.be (tel. 0495 40 78 88). — Erk. cat. D, kl. 2.#'G 16 april. — HASSELT. Algemene constructie van de inrichting van het jenevermuseum. NR Ps#"22

�23 april. — Te 10.30 u., vergaderzaal Sint Elisabeth, Sint - Elisabethlaan 20, 3990 Peer - Wijchmaal, BOUWENVANWOONVORMMETDRIELEEFGROEPENEN DRIE APPARTEMENTEN VOOR JONGEREN  DE BOUW VAN EEN NASCHOOLSE KINDEROPVANG  (AAGDOORNSTRAAT.EERPELT (240 dagen). Bestek nr. archipal-archipal-11.46L1-F02-F02_0 prijs 169.40 EUR te bekomen tot 22/04/2014, 10:30. Te storten op rekening nummer BE47 1430 6706 3780 op naam van architectenbureau ARCHIpal bvba met vermelding: dossier 11.46 L1. Inlichtingen bij architectenbureau ARCHIpal bvba, Palmers Roeland, Hoekstraat 19, 3910 Neerpelt, tel. 0477 58 33 80, e-mail: roeland.palmers@telenet.be. — Erk. o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5.#'9 24 april. — SINT-TRUIDEN. Ontwerp en inrichting (totaal concept) 1e verdieping stadhuis.  NR P s #"V:

�24 april. — Te 14 u., VZW Sint-Martinus, Emiel Van

Dorenlaan 145, 3600 Genk, BIJBOUWENDIENSTLOKAAL   TECHNISCHE KNUTSELWERKEN  DIENSTLOKAAL  BERGING SPORTMATERIAAL  OMVORMING GRASVELDJE TOT VERHARD DIDACTISCH PLEINTJE  "ASISSCHOOL $E $OLlJN  WIJKAFDELING  "ETHANIÑSTRAAT   'ENK (65 wd.). Bestek nr. V.L. 413.B.1.2 prijs 182.30 EUR te bekomen tot 23/04/2014. Het dossier wordt toegezonden na voorafgaandelijke storting van 182,30 euro (inclusief btw) op naam van Architektenburo Olaerts bvba, Grotestraat 111, 3600 Genk - rekeningnummer IBAN BE81 4530 1794 8124 - BIC code KREDBEBB. Inlichtingen bij vzw St. Martinus, Architectenburo Olaerts t.a.v. J. Olaerts, fax 089 35 79 69, e-mail: olaerts@ olaertsarchitecten.be. — Erk. cat. D, kl. 2.#'

Â?16 mei. — Te 10 u., A.Z Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, 0REVENTIEÂŹ ÂŹ 4ECHNISCHEÂŹ $IENSTÂŹ ÂŹ "RANDWERENDÂŹ AFDICHTENÂŹ VANÂŹ DOORVOERENÂŹ INÂŹ WAN21 maar t 2014

98

DENÂŹENÂŹPLAATSENÂŹVANÂŹBRANDKLEPPEN ÂŹ!:ÂŹ6ESALIUS ÂŹ (AZELEREIKÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ4ONGEREN Bestek nr. 2013081 te bekomen tot 30/04/2014 bij A.Z Vesalius, aankoop@azvesalius.be, tel. 012 39 69 41, fax 012 39 69 42. Het bestek kan gratis opgevraagd worden op volgend mail adres : aankoop@azvesalius.be met vermelding van dossiernummer 2013-081ÂŹÂŹ#&:G

Â?)NFORMATIE — Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6 te 3600 Genk, VOORAANKONDIGINGÂŹ VOORÂŹ6)0!ÂŹ ÂŹ #AMPUSÂŹ 3TÂŹ *ANÂŹ ENDOSCOPIEÂŹ ÂŹ PATIĂ‘NTENBEGELEIDINGÂŹ ÂŹ 2AADPLEGINGENÂŹ "LOKÂŹ 'ÂŹ PEDIATRIE ÂŹ NEUROPLATFORM ÂŹ ORTHOPEDIE ÂŹ ATRIUMÂŹ ÂŹ "OUWKUNDIGEÂŹ RENOVATIEÂŹBUITENSCHRIJNWERKÂŹÂŹAKOESTIEKÂŹÂŹMEUBILAIR ÂŹCENTRALEÂŹHAL Inlichtingen bij Ziekenhuis Oost-Limburg, Schiepse Bos 6, 3600 Genk (Verheye Philip Marie Telefoon: 089324201 Fax: 089327901 Email: nadia.iacovella@zol.be).ÂŹÂŹ#(B1 Uitslagen - openingen 17 maart. — OVERPELT. Renovatie van de beSTAANDEÂŹ KLEEDKAMERSÂŹ VANÂŹ 3PORTHALÂŹ $EÂŹ "EMVOORT ÂŹ*EUGDLAANÂŹÂŹTEÂŹ/6%20%,4 POSTELMANS-FREDERIX NV, Commelo 8, 3580 Beringen, 368.210,30 euro; Total Projects BVBA, 2430 Vorst (Kempen), 385.926,77 euro.ÂŹ#':-

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JAN— BILZEN. Realiseren van een nieuwbouw lagere school: deel 0: algemeenheden: lot 1: structuren, ruwbouwwerken, afwerking, buitenaanleg, pilootaannemersopdracht; lot 2: elektriciteit en verlichting; lot 3: HVAC en sanitair; lot 4: lift; lot 5: luifel. — DRIESSEN ALG. OND. NV, 3900 Overpelt: 2.700.000,00 euro.#( 27 nov. 2013. — PEER. Bouwen van 9 appartementen/bergingen/carports Muntstraat 10 C te PEER Wauberg. — THV WL CONSTRUCT - VANWYNSBERGHE, 3930 Achel: 1.131.876,87 euro.#(V  DEC  — BERINGEN. Bouwen van 17 koopwoningen en 6 huurwoningen, Molenveld reeks A te BERINGEN. — HEMAR CONSTRUCT NV, Heuvelstraat 30C, 3840 Borgloon: 2.961.892,72 euro. (excl. BTW). #(R DEC— LEOPOLDSBURG. Bouwen van 11 koopwoningen en 6 huurwoningen, E. Adanglaan te LEOPOLDSBURG. — TV VANDEKERKHOF - CLAUWERS, 3950 Bocholt: 2.383.861,96 euro. (excl. BTW). #(#  JAN  — HEUSDEN-ZOLDER. Renovatie blok F, internaat Sint-Franciscuscollege vzw: plaatsen brandscheidende wanden en deuren gelijkvloers; verwijderen/plaatsen nieuwe deuren 1ste verdieping; inrichten sanitaire voorzieningen 2de verdieping; aanpassingen technieken. — BMP, Lochtemanweg 58, 3580 Beringen: 120.446,31 euro. (excl. BTW).#&*X

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen 11 april. — AS. Vernieuwen sportvloer oude sporthal. NR Ps#$9

�23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#'9


Dak- en torenwerken Aanbestedingen 7 april. — NIEUWERKERKEN (LIMBURG). Herstelling kerk Sint-Laurentius. (cat. D of o/cat. D12 of D24, kl. 1) NR Ps#"8N 22 april. — ZOLDER. Vernieuwen van de daken van BS Zolder. (o/cat. D8, kl. 2) NR Ps#&Q

�23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#'9 Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 31 maart. — LANAKEN. Leveren van kantoormeubilair: wijzigingsbericht. NR Ps#W+W

�24 april. — Te 10 u., Rusthuizen Z.A. Noord-Limburg vzw, Dorpsstraat 58 - 3900 Overpelt, leveren en plaatsen van vast meubilair. (90 dagen). Bestek nr. D626 vast meubilair prijs 107.34 EUR. Verzendingskosten (9 Euro) inbegrepen. Bedrag over te schrijven op naam van dbv-architecten, Prins Bisschopssingel 34b3 - 3500 Hasselt met vermelding D626 Vast Meubilair Rekeningnr: IBAN BE26 2350 0150 5229. Inlichtingen bij dbv-architecten, Elke Jacobs, Prins Bisschopssingel 34/ b3, 3500 Hasselt, tel. 011 22 90 74, e-mail: elke.jacobs@dbv-architecten.be. — Erk. o/cat. D5, kl. 3.#&,X �7 mei. — Te 10 u., Cordium - Gouverneur Roppesin-

gel 133, 3500 Hasselt, VERVANGENVANKEUKENS "ILZEN))) 'ANSBEEKSTRAAT Bestek nr. 2010/1214/03 prijs 30.00 EUR te bekomen tot 30/04/2014, 10 uur. Bestek en plannen Op de burelen van Cordium, tijdens de kantooruren of op rekeningnummer 784-5425531-56. Inlichtingen bij Cordium, De heer Alain Bielen, tel. 011 26 45 60, fax 011 26 45 61, e-mail: Alain.bielen@cordium.be. — Erk. o/cat. D5, kl. 4.#(FZ

Houtleveringen Uitslagen - openingen 14 maart. — HASSELT. 6ERSNELDE ONDERHANDELINGSPROCEDUREVOORHETLEVERENVANAZOB�HOUT Haels BVBA, 3960 Opitter.#'$

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 24 maart. — PEER. IndustriÍle keuken: elektriciteit. (o/ cat. P1, kl. 2) NR Ps#V8 25 maart. — HASSELT. Voorstudie voor het vervangen van de armaturen in enkele lokalen van het bewonerscomplex. NR Ps##Q+ 3 april. — HASSELT. Renovatie elektrische installaties van 96 huurappartementen. (o/cat. P1, kl. 4) nr.8Ps#X1X 10 april. — DIEPENBEEK. Technisch onderhoud van de gebouwen van Universiteit Hasselt. NR Ps#X"N

�15 april. — Te 9.15 u., Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, PERIODIEKEKEURINGENENCONTROLESENRISICOANALYSEELEKTRINSTALL  Bestek nr. D14G07LOM te bekomen tot 14/04/2014, 17 uur en kan gratis gedownload worden via e-procurement. Inlichtingen bij Infrastructuurafdeling, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, Vic Lommelen Telefoon: 011430247 Fax: 011434658 Email: vic.lommelen@beringen.be.

LIMBURG

RECHTZETTING 1. — De lijst met het aantal elektriciteitskasten per gebouw wordt toegevoegd. RECHTZETTING 2. — Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie##'7 17 april. — OPGLABBEEK. Klim- en veiligheidsvoorzieningen plaatsen op de hoogspanningsmasten. (o/cat. F1 of F2 of P2 of P3, kl. 2) NR Ps#&(

Â?22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/ cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) :IEÂŹ7EG ÂŹENÂŹRIOOLWERKENÂŹ#&: Â?22 april. — Te 10 u., Hasselt: Regie der Gebouwen - Maastrichterstraat 100 (aanbieden aan het onthaal), INÂŹ ORDEÂŹ STELLENÂŹ (OOGSPANNINGSCABINE ÂŹ '%.+ÂŹ!#ÂŹ $IEPLAANÂŹ (06 dagen). Bestek nr. VRO2014/710379/189E-F02_0 prijs 20.00 EUR. Gelieve het bestelformulier beschikbaar op www.regiedergebouwen. be (rubriek “Overheidsopdrachten / Verkoop bestekkenâ€?) te gebruiken. Het bestelformulier kan ook op het hierna vermelde adres aangevraagd worden: Regie der Gebouwen – Dienst voor publicatie en Verkoop van de Bestekken – t.a.v. dhr. Thierry VAN GUCHT – Gulden Vlieslaan 87 – bus 2 – 1060 Brussel – Tel : 02 541 66 11 – Fax : 02 541 59 51 – E-mail : bestekken@regiedergebouwen. be - Bankrekening : IBAN BE47 6790 0007 5980 – BIC : PCHQBEBB. — Erk. o/cat. P1, kl. 1.ÂŹÂŹ#&0S Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 10 april. — MAASEIK. Nieuwbouwziekenhuis - buizenpost. (o/cat. N2, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XZ& 16 april. — GENK. Uitbreiding pneumatisch buizenpostsysteem, Ziekenhuis Oost-Limburg. (o/cat. N2, kl. 3) NR PÂŹsÂŹ#&K

�22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/ cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) :IE7EG ENRIOOLWERKEN#&: �23 april. — LEOPOLDSBURG. Onderhouds- en investeringswerken aan de militaire industriÍle poorten. :IE-ATERIEEL MACHINES#'MQ Centrale verwarming Aanbestedingen 24 maart. — PEER. IndustriÍle keuken: HVAC / Sanitair. (o/cat. D16/D17, kl. 3) NR Ps#V9Q 31 maart. — BILZEN. HVAC installatie Bibliotheek Ontmoetingscentrum Bilzen. (o/cat. D17 of D18, kl. 3) NR Ps#$& 10 april. — MAASEIK. HVAC - deel 2: KWO, Nieuwbouw ziekenhuis. (o/cat. D17 of D18, kl. 8) nr.8-p.155 s#XV7 10 april. — DIEPENBEEK. Technisch onderhoud van de gebouwen van Universiteit Hasselt. NR Ps#X"N 10 april. — HOUTHALEN. Bouwen van een administratief en dagcentrum: HVAC en sanitaire installaties. (o/cat. D17, kl. 3) NR Ps#"ZS

�22 april. — BERINGEN. Werkplaatsen - Vernieuwing tankstation. (cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/ cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1) :IE7EG ENRIOOLWERKEN#&: 21 maar t 2014

99

E918-1-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

0 1 1 /3 1 . 6 0 . 7 5

FUNDERINGSTECHNIEKEN Paalfundering (Schroef-BoorVibropalen) Grindkernen Micropalen - Putfundering Schoonwinkelstraat 6 - 3500 Hasselt F: 011 59 18 86 - Email: info@dupont-nv.be

Uitslagen - openingen  FEBR — HALEN. /MVORMEN VAN  VERWARMINGSINSTALLATIESVANSTOOKOLIENAARGASTE(ALEN 0AAL 3CULEN VAN HEMELEN, 2460 Lichtaart, 568.016,00 euro; Jaspers BVBA, 3530 Houthalen, 584.729,75 euro; ErroHeating NV, 3660 Opglabbeek, 586.242,00 euro; Danio & Partners Nv, 3580 Beringen, 631.723,65 euro; Camps Bvba, 3945 Ham, 634.228,70 euro; KVS Installatiebedrijf NV, 3650 Dilsen-Stokkem, 638.647,17 euro; Croes Bellen NV, 3570 Alken, 643.997,30 euro; De Kock BVBA, 2470 Retie, 652.621,46 euro; IVV Technieken BVBA, 3600 Genk, 709.418,27 euro; Cofely Services NV, 1000 Brussel, 873.232,37 euro.#'37

Sanitaire werken Aanbestedingen 24 maart. — PEER. IndustriÍle keuken: HVAC / Sanitair. (o/cat. D16/D17, kl. 3) NR Ps#V9Q 24 maart. — BERINGEN. Centraal dossier brandblustoestellen en haspels. NR Ps#WG6 10 april. — DIEPENBEEK. Technisch onderhoud van de gebouwen van Universiteit Hasselt. NR Ps#X"N 10 april. — MAASEIK. Nieuwbouwziekenhuis - sanitair. (o/cat. D16, kl. 6) NR Ps#XZ+ 10 april. — MAASEIK. Nieuwbouw ziekenhuis medische gassen en medische balken. (o/cat. D16, kl. 5) NR Ps#XZ

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 17 april. — OPGLABBEEK. Klim- en veiligheidsvoorzieningen plaatsen op de hoogspanningsmasten. (o/cat. F1 of F2 of P2 of P3, kl. 2) NR Ps#&(

�23 april. — NEERPELT. Bouwen van woonvorm met 3 leefgroepen en 3 appartementen voor jongeren & de bouw van een naschoolse kinderopvang. (o/cat. D1, D4, D7, D10, D11, D12, kl. 5) :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#'9 Bouwmaterialen Aanbestedingen �29 april. — Te 11 u., Administratief centrum, Sche-

penzaal, 1ste verdieping, Kazernestraat 13 te 3800 Sint-Truiden, LEVERENÂŹ VANÂŹ BOUWMATERIALEN ÂŹ 3TADSWERKHUIS ÂŹ3CHURHOVENVELDÂŹÂŹ3INT *ORISSTRAAT ÂŹ TEÂŹ3INT 4RUIDEN Bestek nr. 2014-1544 prijs 5.00 EUR mits contante betaling of via overschrijving op rek. 0013819417-21 van de stad Sint-Truiden. Het bestek is ook digitaal gratis te verkrijgen via info.overheidsopdrachten@sint-truiden.be (tel. 011 70 16 73, e-mail: jeanpierre.decoster@sint-truiden.be).ÂŹÂŹ#(C-


LIMBURG Speciale installaties Aanbestedingen 24 maart. — PEER. IndustriÍle keuken: keukenuitrusting. (o/cat. T3, T4, kl. 3) NR Ps#V7:

�16 mei. — Te 10 u., A.Z. Vesalius, Hazelereik 51 te 3700 Tongeren, !: 6ESALIUS  +EUKEN  2EGENERATIEWAGENS Bestek nr. 2014-029 te bekomen tot 02/05/2014 bij A.Z. Vesalius, aankoop@azvesalius.be, tel. 012 39 69 41, fax 012 39 69 42, e-mail: aankoop@ azvesalius.be. Het bestek kan gratis opgevraagd worden op volgend mail adres : aankoop@azvesalius.be met vermelding van dossiernummer 2014-029#'C Materieel - machines Aanbestedingen �25 maart. — Te 14 u., de burelen van Limburg.

net, Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt, LEVERING  PLAATSING  INGEBRUIKSTELLING EN HET ONDERHOUDVANVOLLEDIGONDERGRONDSEAFVALOPSLAGSYSTEMEN ALDANNIETUITGERUSTMETEENELEKTRONISCH TOEGANGS  EN REGISTRATIESYSTEEM Bestek nr. AK17e_140117_ondergrondse containers kan gratis aangevraagd worden bij michel.duijsters@limburg.net. Inlichtingen te bekomen tot 21/03/2014 bij Limburg. net, Michel Duijsters, tel. 011 28 89 89, fax 011 28 89 30, e-mail: michel.duijsters@limburg.net. RECHTZETTING 1. — bijkomende toelichting wordt weergegeven in verduidelijking01 Lastenboek(en)/document(en) beschikbaar op dit internet adress: http://www.publicatiesonline.be/ cscDownload. aspx?ViewID=00060D060C05 78 - AK17e_140117_ondergrondse containers_verduidelijking01.pdf.#TN

3 april. — HOUTHALEN. Aankopen van 3 vrachtwagens: wijzigingsbericht. NR Ps#ZPV 7 april. — WELLEN. Leveren maaicombinatie. nr.9Ps#"Q 8 april. — NEEROETEREN. Levering vrachtwagen met containerhaaksysteem. NR Ps##J: 11 april. — HASSELT. Leveren van voertuigen minder dan 3.5 ton. NR Ps#$"( 11 april i.p.v. 20 maart. — TONGEREN. Leveren van drie politievoertuigen: wijzigingsbericht. NR Ps #VQK 16 april. — LEOPOLDSBURG. Leveren en plaatsen van een trekkenwand in het Cultureel Centrum. nr.11Ps#&V

Â?18 april. — Te 11 u., bij nv De Scheepvaart, zaal Jean De Ries, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, leveRENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ VRACHTWAGENÂŹ METÂŹ ZIJDIGEÂŹ KIPPERÂŹ ENÂŹ LAADKRAAN ÂŹ UITVOERINGÂŹ X ÂŹ "LOEMENWIJKÂŹ ZNÂŹ TEÂŹ ÂŹ (AM +WAADMECHELENÂŹ BEVOORRADENÂŹ REGIEPLOEGEN ÂŹ AFVOERÂŹ GROND ÂŹ GRIND ÂŹ STEENPUIN ÂŹ x Bestek nr. NV De Scheepvaart-FAC-L-RM-14-34 papieren versie prijs 7.00 EUR, digitale versie 3 EUR te bekomen tegen betaling aan kas (contant of via bancontact) of op zicht van een duplicaat van het betalingsbewijs bij mevr. Liesbeth Lesuisse, nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, tel. 011 29 84 54 of na overschrijving op rek.. BE70 3751 1171 9225 met vermelding “bestek nr. FAC-L-RM-14-34 en uw BTW-nummerâ€?; digitaal: via de website http://bestek.descheepvaart.be.ÂŹÂŹ#&,3 Â?22 april. — Te 9.15 u., Stedelijk administratief cen-

trum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, LEVERENÂŹ BESTELWAGENSÂŹ ÂŹ METÂŹ OVERNAMEÂŹ BESTAANDEÂŹ BESTELWAGENS ÂŹ WERKPLAATSEN ÂŹ .IJ-

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN VERHEIDSPARKÂŹÂŹTEÂŹÂŹ"ERINGEN Bestek nr. WPL014096s prijs 0.00 EUR te bekomen tot 18/04/2014, 09:15. Bestek De documenten kunnen gratis gedownload worden via e-procurement. Inlichtingen bij Wegen en Publieke Ruimte, Mevrouw Nicole Geuens, tel. 011 43 02 54, fax 011 43 46 58, e-mail: nicole.geuens@beringen.be.ÂŹÂŹ#&:R

�22 april. — Te 16 u., Stadhuis, Vrijthof 10 te 3960

Bree, LEVERINGÂŹ VANÂŹ EENÂŹ NIEUWEÂŹ HYDRAULISCHEÂŹ ÂŹ ÂŹ ARMSÂŹGRAAFMACHINEÂŹOPÂŹBANDENÂŹÂŹĂŒÂŹÂŹTON ÂŹAANÂŹ WEGENDIENSTÂŹ 3TADÂŹ "REE Bestek nr. 2014/020/TD/TH prijs 0.00 EUR te bekomen tot 28/03/2014. Bestek, gedetailleerde meetstaat en inschrijvingsbiljet Documenten worden enkel verstrekt aan merkvertegenwoordigers van fabrikanten van bedoelde machines. Opvraging van documenten via mailing aan tom.houben@bree.be. (tel. 089 84 86 42, fax 089 47 33 22).ÂŹÂŹ#'QP

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER ,%/0/,$3"52' (48 maanden). Raming zonder btw tussen 525000.00 en 530000.00 EUR. Bestek nr. MRMP-I/S-14IS808-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent. Dethier@mil.be.#'MQ �23 april. — Te 11 u., FinanciÍle Dienst Stad DilsenStokkem, Europalaan 25, 3650 Dilsen-Stokkem, GRAAF LAADCOMBINATIE  3TEDELIJKE 7ERKPLAATSEN  0ANNENHUISSTRAAT  TE  $ILSEN 3TOKKEM (90 dagen). Bestek nr. 2014019 te bekomen bij Stad DilsenStokkem, Anita Vermeulen, Europalaan 25, 3650 DilsenStokkem, tel. 089 79 08 17, fax 089 79 08 31, e-mail: anita.vermeulen@dilsen-stokkem.be.#'. �16 mei. — TONGEREN. A.Z. Vesalius - Keuken - Regeneratiewagens. :IE3PECIALEINSTALLATIES#'C Verschillende Uitslagen - openingen  JAN — GENK. $IT BESTEK OMVAT DE LEVERING VAN MILIEUVRIENDELIJKE ONDERHOUDSPRODUCTEN EN ONDERHOUDSMATERIALEN DIE DAGELIJKS EN PERIODIEK KUNNEN INGEZET WORDEN EN KUNNEN INSTAAN VOOR ALLE BASISBEHOEFTEN INZAKE SCHOONMAAK Cogam NV, 8460 Ettelgem; Dumortier NV, 2170 Merksem; All Top Clean NV, 3990 Peer; Rogo bvba, 2242 Pulderbos; Verpa Benelux NV, 2430 Laakdal; King Belgium NV, 1332 Genval; Besto nv, 2300 Turnhout; Alpheios Belgium NV, 2610 Wilrijk; Boma NV, 2030 Antwerpen 3.#&"B

Verkopingen Aanbestedingen 30 april. — TONGEREN. Verkoop met herbestemming van de voormalige Ambiorixkazerne.  NR P s #C*M 30 april. — TONGEREN. Verkoop met herbestemming van de voormalige Ambiorixkazerne. NR Ps#C*G 27 mei. — DIEPENBEEK. Verkoop van 2 projectzones KMO-zone Dorpveld II. NR Ps#W,#

21 maar t 2014

100

Beplantingswerken Aanbestedingen 28 maart. — HASSELT. Heide- en bosrandenbeheer 2014 Limburg. NR Ps#Y7

Â?31 maart. — Te 10.30 u., Directie Ruimte Afdeling Infrastructuur Dienst Water en Domeinen, Lokaal B0.22, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt, versnelde ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ GROENONDERHOUDÂŹ ÂŹ "ISSCHOPPELIJKEÂŹ 2ESIDENTIEÂŹ ÂŹ "IBLIOTHEEKÂŹ ÂŹ "EGIJNHOF:ÂŹ ÂŹ "ESTEKNRÂŹ ' Referentienummer 2014N003581 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 24/03/2014, 16 uur. Bestek en plannen. Inlichtingen bij Directie Ruimte Afdeling Infrastructuur Dienst Water en Domeinen, Monique Drees, tel. 011 23 73 40, e-mail: monique.drees@limburg.be. — Erk. cat. G, kl. 1.ÂŹÂŹ#'VK Uitslagen - openingen 11 maart. — BERINGEN. /NDERHOUDÂŹ VANÂŹ OPENBAREÂŹ PLANTSOENENÂŹ OPÂŹ HETÂŹ GRONDGEBIEDÂŹ VANÂŹ DEÂŹ STADÂŹ"%2).'%. AGB BVBA, 2490 Balen; Bewel VZW, 3590 Diepenbeek; Brosens BVBA, 2910 Essen; Declerck-Wouters BVBA, 3560 Lummen; Dolmans Landcaping BVBA, 3530 Houthalen-Helchteren; Erwin Wouters, 3560 Linkhout; Gijsbrechts NV, 2440 Geel; Groenservice Marissen BVBA, 2560 Nijlen; Henssen BVBA, 3630 Maasmechelen; Krinkels NV, 1020 Brussel; Lidwina Stichting vzw, 2400 Mol; Predoora Bvba, 3500 Hasselt; Slegers Tuinbouw NV, 3740 Bilzen; J & K Tuinaanleg BVBA, 3540 Herk-de-Stad; Verbruggen Urbain Tuinarchitectuur NV, 2400 Mol.ÂŹ#' 13 maart. — HEUSDEN-ZOLDER. 'ROENONDERHOUDÂŹBEGRAAFPLAATSEN ÂŹOPENBAREÂŹDELENÂŹVANÂŹDEÂŹ WIJKENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ +ANTONNALEÂŹ "OUWMAATSCHAPPIJÂŹ ENÂŹASSISTENTIEÂŹINÂŹREGIEÂŹ ÂŹDIENSTJAARÂŹ Bewel VZW, 3590 Diepenbeek; De Winning VZW, 3560 Lummen; Alternatief VZW, 3500 Hasselt.ÂŹ#'#T

Grondwerken Aanbestedingen 28 maart. — GENK. Afkoppelen op privaat domein Nieuwe Kempen fase III en Dynamo Winterslag. (cat. C, kl. 1; o/cat. G2, kl. 1) NR Ps#YJK

�31 maart. — HASSELT. Groenonderhoud - Bisschoppelijke Residentie - Bibliotheek. (cat. G, kl. 1) :IE "EPLANTINGSWERKEN#'VK Spoorwegwerken Aanbestedingen �16 april. — Te 11 u., Station Antwerpen Centraal,

Koningin Astridplein 27, 2018 Antwerpen, TRACTIEWERKPLAATSÂŹ (ASSELTÂŹ .IEUWEÂŹ SPORENBUNDELÂŹ /PBRAAKÂŹ ENÂŹAANLEGÂŹVANÂŹSPORENÂŹENÂŹSPOORTOESTELLENÂŹ$EÂŹAANNEMINGÂŹBESTAATÂŹHOOFDZAKELIJKÂŹUITÂŹ ÂŹOPBRAAKÂŹVANÂŹ SPORENÂŹENÂŹSPOORTOESTELLENÂŹ ÂŹKLAARMAKENÂŹVANÂŹDEÂŹ BEDDINGÂŹAFGRAVENÂŹENÂŹNIVELLERENÂŹVANÂŹDEÂŹBEDDINGÂŹ ALSOOKÂŹ HETÂŹ AFVOERENÂŹ VANÂŹ BODEM ÂŹ BALLASTPUINÂŹ EN OFÂŹASBALLASTPUINÂŹTOTÂŹBUITENÂŹHETÂŹSPOORWEGDOMEINÂŹ ÂŹAANVOERÂŹVANÂŹBALLASTÂŹENÂŹAANLEGÂŹBALLASTBANKETÂŹ ÂŹ AANLEGÂŹVANÂŹSPORENÂŹENÂŹSPOORTOESTELLENÂŹ ÂŹOPMETENÂŹ ENÂŹINSTANDHOUDENÂŹVANÂŹDEÂŹAANGELEGDEÂŹSPORENÂŹENÂŹ spoortoestellen tot op de data van de voorlopige oplevering. (275 wd.). Bestek prijs 55.00 EUR. Het is te koop bij Infrabel, Directie Infrastructuur, Bureau I-I. NO.05-aannemingen, Koningin Astridplein 27 te 2018 Antwerpen (station Antwerpen-Centraal). Overschrijving op rekeningnummer 000-0020151-72 van Infrabel, Dis-


trict Noordoost, ontvangsten te Antwerpen met vermelding "bestek 57/52/2/12/045 en BTW-nummer" (geen contante betaling) (tel. 03 204 23 65, fax 03 204 25 07, e-mail: geert.winnen@infrabel.be). — Erk. cat. H, kl. 5. RECHTZETTING 1. — Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd II.3) Duur van of uiterste termijn voor de voltooiing van de opdracht In plaats van 170 Toe te voegen tekst 275 Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd VI.3) Nadere inlichtingen In plaats van De totale uitvoeringstermijn bedraagt 170 werkdagen. Toe te voegen tekst De totale uitvoeringstermijn bedraagt 275 werkdagen.#$R,

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — HASSELT. Prestaties van gewone hydraulische kraan op banden; een of meerdere hydraulische weg-spoorkranen; hydraulische kraan op platte wagens; hydraulische minigraafmachine; vrachtwagen met hydraulische kraanarm met kraandrijver, voor lossen en laden spoormateriaal, ballast, betonnen voorwerpen en allerlei werken in de hoofd- en bijsporen van het arrondissement infrastructuur I-I.A24, te Hasselt. — PEETERS & VANORMELINGEN-STAS, 2221 Booischot: 471.386,00 euro.#'F2

Waterbouwwerken Aanbestedingen 3 april. — BEEK. Aanleg vispassages op de Laarse beek nr. 3.07. (cat. B, kl. 3) NR Ps###R

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 24 maart. — HEUSDEN-ZOLDER. Bestrijkingen 2014. (o/cat. C5, kl. 3) NR Ps#V$R 25 maart. — BERINGEN. Onderhoud wegen 2014: Bestrijkingen. (o/cat. C5, kl. 4) NR Ps#WK, 25 maart. — HEUSDEN-ZOLDER. Halvijvers - aanleg riolering en opmaak weg. (cat. C, kl. 3)  NR P s #WMW 25 maart. — GENK. Leveren van warm en koud asfalt 2014. NR Ps#XX 25 maart. — HAM. Parking Genebos. (cat. C, kl. 2; o/ cat. C5, kl. 2; cat. C, kl. 1; cat. C, kl. 2)  NR P s #XF6 28 maart. — BORGLOON. Collector Marmelbeek. (o/ cat. C1 en/of E1, kl. 7) NR Ps#YKJ 28 maart. — GENK. Afkoppelen op privaat domein Nieuwe Kempen fase III en Dynamo Winterslag. (cat. C, kl. 1; o/cat. G2, kl. 1) NR Ps#YJK 1 april. — LUMMEN. Buitengewoon onderhoud gemeentewegen. (cat. C, kl. 2) NR Ps#Y9: 3 april. — TESSENDERLO. Onderhoudswerken gemeentewegen. (cat. C, kl. 2) NR Ps#Z+ 7 april. — LANAKEN. KWS herstellingen aan wegen 2014. (cat. C, kl. 3) NR Ps#"W 8 april. — BERINGEN. Ontwikkeling van het industrieterrein Ravenshout Noord Beringen: plan 4.1 wordt toegevoegd. (cat. C, kl. 6) NR Ps#"W+ 9 april. — ALKEN. Buitengewoon onderhoud buurtwegen dienstjaar 2014. (o/cat. C5, kl. 2)  NR P s #"Y' 9 april. — MARTENSLINDE. Dienst milieu - erosiebestrijdingsmaatregelen Linnerveldstraat. (cat. C, kl. 1) NR Ps##*F

LIMBURG

9 april. — HASSELT. Bestrijking en structureel onderhoud KWS. (cat. C, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#ZR 10 april. — HASSELT. Structureel onderhoud en aanleg voetpaden. (cat. C, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Z3 11 april. — HOUTHALEN-HELCHTEREN. Aanleg parking Kelchterhoef in gras-kunststofplaten. (cat. C, kl. 1) NR PÂŹsÂŹ#$NF 14 april. — NIEUWERKERKEN (LIMBURG). Verbetering toeristisch ďŹ etspad (Eendepoelstraat) en onderhoud wegen. (cat. C, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$$17 april. — SINT-TRUIDEN. Bewegwijzering verlichte monumentenwandeling. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"9

Â?22 april. — Te 9.45 u., Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, VERNIEUWINGÂŹTANKSTATION ÂŹWERKPLAATSEN ÂŹ .IJVERHEIDSPARKÂŹÂŹTEÂŹÂŹ"ERINGEN (70 dagen). Bestek nr. WP-W014094s prijs 0.00 EUR te bekomen tot 18/04/2014, 09:45. Bestek en plannen De documenten kunnen gratis gedownload worden via e-procurement. Inlichtingen bij Wegen en Publieke Ruimte, Mevrouw Nicole Geuens, tel. 011 43 02 54, fax 011 43 46 58, e-mail: nicole.geuens@beringen.be. — Erk. cat. C, kl. 1 of o/cat. D17, kl. 1 of o/cat. K3, kl. 1 of o/cat. P2, kl. 1.ÂŹÂŹ#&: Â?22 april. — Te 10.15 u., Stedelijk administratief centrum, aanbestedingslokaal, Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, BUITENGEWOONÂŹONDERHOUDÂŹAANÂŹVERSCHILLENDEÂŹ GEMEENTEWEGEN (60 dagen). Bestek nr. WPR1453K prijs 0.00 EUR te bekomen tot 18/04/2014, 10:15. Bestek De documenten kunnen gratis gedownload worden via e-procurement. Inlichtingen bij Wegen en Publieke Ruimte, Mevrouw Nicole Geuens, tel. 011 43 02 54, fax 011 43 46 58, e-mail: nicole.geuens@beringen.be. — Erk. cat. C, kl. 4.ÂŹÂŹ#'Q Â?22 april. — Te 11 u., VLM Regio Oost (Limburg), Koningin Astridlaan 10 te 3500 Hasselt, aanpassen ENÂŹ AANLEGGENÂŹ VANÂŹ LANDBOUWWEGENÂŹ $EÂŹ RUILVERKAVELINGÂŹ *ESSERENÂŹ SITUEERTÂŹ ZICHÂŹ DEELSÂŹ INÂŹ DRIEÂŹ GEMEENTENÂŹ "ORGLOON ÂŹ +ORTESSEMÂŹ ENÂŹ 4ONGERENÂŹ $EÂŹ RUILVERKAVELINGÂŹ ZALÂŹ DEÂŹ PERCELENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ LANDBOUWERSÂŹGROEPERENÂŹVOORÂŹEENÂŹBETEREÂŹUITBATINGÂŹENÂŹDEÂŹ ONTSLUITINGÂŹ OPTIMALISERENÂŹ $AARNAASTÂŹ ZALÂŹ DEÂŹ RUILVERKAVELINGÂŹ INÂŹ RUIMEÂŹ MATEÂŹ AANDACHTÂŹ BESTEDENÂŹ AANÂŹ DEÂŹ UITBOUWÂŹ VANÂŹ EENÂŹ lETS ÂŹ ENÂŹ WANDELROUTENETWERKÂŹINÂŹSAMENSPRAAKÂŹMETÂŹHETÂŹREGIONAALÂŹLANDSCHAPÂŹ (ASPENGOUWÂŹ ENÂŹ6OERENÂŹ $EÂŹ UITÂŹ TEÂŹ VOERENÂŹ WERKENÂŹ BETREFFENÂŹ INÂŹ HOOFDZAAKÂŹ ÂŹ OPBREKENÂŹ BESTAANDEÂŹ VERHARDINGENÂŹ ÂŹ GRONDWERKENÂŹ ÂŹ AANLEGGENÂŹ VANÂŹ STEENSLAGFUNDERINGENÂŹ ÂŹ AANLEGGENÂŹ VANÂŹ RIJWEGENÂŹ INÂŹ BETON ÂŹ PRINTBETONÂŹ ENÂŹ WALSBETONÂŹ ÂŹ AANLEGGENÂŹVANÂŹWEGENÂŹINÂŹSTEENSLAGÂŹ ÂŹAANLEGÂŹWANDELWEGENÂŹ ÂŹAANLEGGENÂŹRIOLERINGSBUIZENÂŹENÂŹTOEBEHORENÂŹ ÂŹ BOUWENÂŹ KUNSTWERKENÂŹ BRUG ÂŹ KOPMUREN ÂŹ PUTTEN ÂŹ ÂŹ ÂŹGROENAANLEGÂŹAANPLANTÂŹBOMENÂŹENÂŹHAGEN ÂŹPROlLERENÂŹENÂŹINZAAIENÂŹBERMEN (120 dagen). Bestek nr. RO/2013/R1006108/2 prijs 0.00 EUR. Bestek en plannen Het digitale bestek en zijn bijlagen kunnen gratis verkregen worden via het platform e-notiďŹ cation (https://enot.publicprocurement.be/). Inlichtingen bij RuilverkavelingscomitĂŠ Jesseren, Koningin Astridlaan 10 3500 Hasselt, Ive Schepers Telefoon: 011298765 Fax: 011298799 Email: ive.schepers@vlm.be. — Erk. cat. C, kl. 6. L.W. — De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden. ÂŹÂŹ#'NG Â?23 april. — Te 11 u., in het gemeentehuis, Dorpsstraat 19 te 3945 Ham, ONDERHOUDÂŹWEGENÂŹ (40 dagen). Bestek nr. 2014010 prijs 60.50 EUR Cash of via overschrijving op rekeningnummer BE29 2350 1192 6564, BIC GEBABEBB van S.t.W. studiebureau bvba, 21 maar t 2014

101

Braamstraat 9 te 3581 Beringen met de vermelding van : 'dossier 14/03 onderhoud wegen 2014 te Ham). Inlichtingen bij Gemeente Ham, De heer Frederik Govaerts, tel. 013 61 10 43, fax 013 61 10 00, e-mail: frederik. govaerts@ham.be. — Erk. cat. C, kl. 1; o/cat. C5, kl. 1.#'-Y

�24 april. — Te 9 u., 't Poorthuis, BICC - Lokaal 2, Zuidervest 2a, 3990 Peer, BUITENGEWOON ONDERHOUD ASFALTWEGEN (30 dagen). Bestek nr. 865.1/642/2770/MS/140218 prijs 165.77 EUR te bekomen tot 23/04/2014 mits voorafgaandelijke storting van165,77 EUR op rekeningnummer BE81406209046124 van ontwerper Antea Group nv. Inlichtingen bij Antea Group nv, De heer Rob Meeuwissen, Jaarbeurslaan 25, 3600 Genk, tel. 089 74 11 22, fax 089 74 11 01, e-mail: rob.meeuwissen@anteagroup.com. — Erk. cat. C, kl. 3.#'# �24 april. — Te 10.30 u., Zaal Vogelsanck van het gemeentehuis, Heldenplein 1 te 3550 Heusden-Zolder, BUITENGEWOON ONDERHOUD WEGENIS EN RIOLERING  UITVOERING  'ALGENEINDE  +OERSELSEBAAN  (EIDJESSTRAAT (40 dagen). Bestek nr. AG/865.1/13.03 prijs 10.00 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 12 uur. Bestek, offerteformulier, veiligheids& gezondheidsplan, invulformulieren V&G, plan en technisch verslag bodemonderzoek Verzendkosten : EUR 5,00 Het bestek en de aanvullende documenten worden toegezonden na overschrijving van het bedrag van EUR 15,00 op rekeningnummer 091-0184999-49 van de gemeente Heusden-Zolder OF zijn gratis te downloaden via de website voor e-procurement https://enot.publicprocurement.be/. Inlichtingen bij Gemeente Heusden-Zolder, De heer Gunther Awouters, Heldenplein 1, 3550 Heusden-zolder, tel. 011 80 82 17, fax 011 80 80 79, e-mail: gunther.awouters@heusden-zolder.be. — Erk. cat. C, kl. 1.#(BS �24 april. — Te 11 u., in het stadhuis Lommel, Her-

tog Janplein 1 te 3920 Lommel, ONDERHOUDSWERKENÂŹ ÂŹ BESTRIJKINGSWERKENÂŹ ÂŹ ÂŹ KLEINEÂŹ HERSTELLINGENÂŹÂŹ ÂŹBELIJNINGÂŹÂŹ ÂŹVEILIGHEIDSCOĂšRDINATIEÂŹUITVOERINGÂŹTEÂŹ,/--%, (25 dagen). Bestek nr. 5920700009 Stad Lommel: Onderhoudswerken 2014 - Bestrijkingen

CONFORM BENOR/ATG

Metalen 2-delige telescopische deuren raamomlijstingen zonder opgieten Metalen 1-delige deuren raamomlijstingen voor opgieten Metalen binnen- en buitenschrijnwerk in Jansen en andere proďŹ elen Afwerking: grondlaag / inox / metallisatie / poedercoating in alle RAL kleuren

RUE DES TECHNOLOGIES 9/04 BE-4432 ANS T +32 4 361 01 65 M+32 476 62 98 65 F +32 4 361 06 65 INFO@WYCOTEC.EU WWW.WYCOTEC.EU

R746-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN


LIMBURG prijs 121.00 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 11 uur. De aanbestedingsdocumenten kunnen aangekocht worden door voorafgaandelijke storting op BE16 0013 6943 4074 van Grontmij Belgium NV, Arenbergstraat 13 bus 1 te 1000 Brussel, te verkrijgen bij Grontmij, vestiging Hasselt, Herkenrodesingel 8B, bus 3.01, met vermelding van BTW-nr. en 'Aanbdos/2070/0009 Bestrijkingswerken 2014 Lommel'. Inlichtingen bij Grontmij Belgium NV, Michel Nullens, Herkenrodesingel 8B bus 3.01, 3500 Hasselt, tel. 011 26 08 70, fax 011 26 08 80, e-mail: michel. nullens@grontmij.be. — Erk. cat. C, kl. 2.#(" �24 april. — RIEMST. #'K: I. Aanbestedende dienst

Gemeente Riemst Contact: De heer Ludo Reynaerts Maastrichtersteenweg 2b BE-3770 Riemst Tel. +32 496559036 Fax +32 12440399 E-mail: ludo.reynaerts@riemst.be www.riemst.be WERKEN II. Voorwerp van de opdracht Aanleg van stoepen en aanpassingen aan de riolering, dienstjaar 2014. Referentie: TD/LR/784/2014. De opdracht bestaat uit ĂŠĂŠn perceel onderverdeeld in vier delen: * deel 1: Aanleg stoepen in de Tramstraat (ten laste van de gemeente Riemst); * deel 2: Aanpassingen aan de riolering in de Tramstraat (ten laste van Infrax); * deel 3 - Verplichte optie: Aanleg stoepen in de Krijtstraat en/of andere (ten laste van de gemeente Riemst); * deel 4 - Verplichte optie: Aanpassingen aan de riolering in de Krijtstraat en/of andere (ten laste van Infrax). De gemeente Riemst wordt als aanbestedende overheid aangeduid om in gezamenlijke naam bij de gunning en uitvoering van de opdracht als bouwheer op te treden. Deel 3 en 4 zijn verplichte opties: de inschrijvers zijn verplicht voor deze opties een bod te doen; de aanbestedende overheid is nooit verplicht om een optie te bestellen; noch bij de sluiting, noch tijdens de uitvoering van de opdracht. Tramstraat te Riemst en optioneel de Krijtstraat te Vroenhoven e.a. Uitvoeringstermijn: 120 werkdagen. III. Informatie Erkenning van aannemers (categorie en klasse): categorie C, klasse 2. IV. Procedure: OPEN AANBESTEDING. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 23/04/2014 - 16.30. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 24/04/2014 12.00. Opening van de offertes: 24/04/2014 12.00, schepenzaal van het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst. Datum verzending van deze aankondiging: 14/03/2014. 8731-1ÂŹ#'XQ

�28 april. — ZONHOVEN. #&,(

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Adres waar documentatie betreffende deze aankondiging kan worden verkregen: Gemeente Zonhoven, Kerkplein 1, BE-3520 Zonhoven, Contact: Mevrouw Marleen Peeters. Tel.: +32 11810538. E-mail: marleen.peeters@ zonhoven.be. Fax: +32 11818124. Url: www.zonhoven. be. II. Voorwerp van de opdracht Omgevingswerken Kerk Ter Donk - Aanleg parking. Referentie: 865.15 - IV 2. Aanpassing omgevingswerken en heraanleg parking. Kerk Ter Donk, Kievitveldstraat. Uitvoeringstermijn: 60 werkdagen. III. Informatie Naast de bescheiden en nota's, vereist door de wettelijke en reglementaire bepalingen en door de documenten waarnaar het bijzonder bestek verwijst, dient de inschrijver nog de volgende documenten bij zijn offerte te voegen: - Intentieverklaring - Document "prijsberekening" Een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 3 van het KB van 15 juli 2011. Een VCA-certiďŹ caat (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers) ten bewijze dat de ďŹ rma voldoet aan de minimumeisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu of een gelijkwaardig document voor buitenlandse inschrijvers. Erkenning van aannemers (categorie en klasse): C (Wegenbouwkundige werken) , Klasse 2. IV. Procedure: OPEN AANBESTEDING. Bestek en bijhorende documenten: Verkrijgbaar tot: 23/04/2014. Prijs: EUR 80,00. Bestek en plan Verzendkosten : EUR 10,00 cash of via overschrijving op rekeningnummer BE84 0910 0049 7759. Offertes en opening: Uiterste datum voor ontvangst offertes: 28/04/2014 14.00. Opening van de offertes: 28/04/2014 14.00, Gemeentebestuur Zonhoven, Kerkplein 1. Datum verzending van deze aankondiging: 12/03/2014. 8723-1ÂŹ#'SP

29 april. — DIEPENBEEK. Onderhouds- en herstellingswerken aan verhardingen 2014. (o/cat. C5, kl. 2) nr.9Ps#YJ

Uitslagen - openingen 11 maart. — KINROOI. 2!!-#/.42!#4  MEERJARENOPDRACHT EIKENAAR NV, 3960 Bree, -15,75%; Knoops - Kässinger NV, 3660 Opglabbeek, - 7%; Hensen, - 5%; Sterckx Wegenbouw NV, 2440 Geel, - 3,76%; Goyens Wegenbouw, 3960 Bree, - 2%; Dilissen BVBA, 3920 Lommel, - 18%; NorrÊ - Behaegel BVBA, 8434 Westende, - 11,6%; Interklinker BVBA, 3650 DilsenStokkem, - 1.5%; Heylen, - 1%; Van De Kreeke Wegenbouw NV, 3545 Halen, + 2%; Hoogmartens NV, 3660 Opglabbeek, + 12%.#&4#

I. Aanbestedende dienst

Gemeente Zonhoven Contact: De heer Dirk Tytgat Kerkplein 1 BE-3520 Zonhoven Tel. +32 11810515 Fax +32 11818124 E-mail: dirk.tytgat@zonhoven.be www.zonhoven.be WERKEN

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JULI  — MAASEIK. Omgevingsinrichting sportcomplex Maaseik - fase 2. — VANOPRÉ BVBA, Broekstraat 1A, 3545 Zelem: 433.010,59 euro. (incl. BTW).#'$# 8 aug. 2013. — OVERPELT. Onderhoudswerken wegen 2012. — EIKENAAR NV, Maalbosstraat 7, 3960 Bree: 223.463,68 euro. (incl. BTW).#(

21 maar t 2014

102

14 nov. 2013. — HASSELT. Structurele ingrepen van geringe omvang 2013 (ďŹ etspad Heilig Hart, heraanleg Botermarkt, herstellingen Zuivelmarkt, ďŹ etspad school Spalbeek, buitenaanleg universiteit Hasselt, aanpassing Kattegatstraat, ...) op grondgebied HASSELT. — GEMOCO NV, Oude Heidestraat 83, 3740 Bilzen: 264.541,97 euro.ÂŹ#'$29 nov. 2013. — TESSENDERLO. Project 22.213/1 - optimalisatie overstort RWZI TESSENDERLO. — AMBARO NV, Hoebenschot 1, 2460 Lichtaart: 884.755,84 euro. (excl. BTW).ÂŹ#&*K ÂŹ DECÂŹ ÂŹ — HAMONT-ACHEL. Afkoppelen grachten in Mulk, Dijk en Teutenstraat te HAMONTACHEL. — VBG NV, Dellestraat 25, 3550 Heusden-Zolder: 1.132.898,94 euro.ÂŹ#(Z

Studieopdrachten Aanbestedingen 3 april. — TONGEREN. Archeologische studie, Regulierenplein. NR Ps#"W 3 april. — HASSELT. Uitvoering van het Masterplan 2020 van de Vlaamse waterwegbeheerders. nr.11Ps#&P 8 april. — HASSELT. ProjectcoÜrdinatie in uitvoering van het Grensoverschrijdend Gebiedsgericht Strategisch project Albertknoop+. NR Ps#Z*C 8 april. — KORTESSEM. Archeologische opgraving op de wijk "Het Dorp te Guigoven". NR Ps#"1# 10 april. — HASSELT. Verhogen van de bruggen over het Albertkanaal. NR Ps#Z#M 15 april. — DIEPENBEEK. Studieopdracht voor de herinrichting van gebouw D campus Diepenbeek. nr.11Ps#$1V

�22 april. — Te 11 u., stad Bree, Vrijthof 10 te 3960 Bree, ONTWERPEN VAN EEN NIEUWE HEDENDAAGSE THEATERZAAL /OK DE BEGELEIDING VAN DE UITVOERINGVANDEWERKEN DESTUDIESINZAKESTABILITEIT ENTECHNIEKEN DEVEILIGHEIDSCOÚRDINATIE %0"EN HETMILIEUHYGIÑNISCHONDERZOEKZIJNINDEZE/PDRACHT INBEGREPEN De selectieleidraad kan worden opgevraagd per mail bij mevrouw Nelly Gabriels via het volgende emailadres: Nelly.Gabriels@bree.be. Informaties over lastenboek(en)/document(en) de selectieleidraad kan gratis worden opgevraagd bij de contactpersoon zoals hierboven vermeld Inlichtingen bij stad Bree, Mevrouw Nelly Gabriels, e-mail: nelly.gabriels@bree. be.#'P 24 april. — SINT-TRUIDEN. Ontwerp en inrichting (totaal concept) 1e verdieping stadhuis.  NR P s #"V: 30 april. — NEERPELT. Ontwerpen van voorzieningen en/of woongelegenheden voor bejaarden. nr.11-p.112 s#$&8 5 mei. — LUMMEN. Architectuurontwerper buitenschoolse kinderopvang met 6 sociale wooneenheden. NR Ps#X1

Uitslagen - openingen 11 maart. — BERINGEN. !ANSTELLENVEILIGHEIDSCOÚRDINATOR 


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN SALES +32(0)56 45 50 39

RENTING +32(0)56 77 27 77 P718-4-1/4

Abesco CVBA, 3380 Glabbeek; Alsaco BVBA, 9070 Destelbergen; BE Consult, 2440 Geel; Macobo BVBA, 2431 Veerle; Proban; Technisch Bureau Verbrugghen vzw; Technip Benelux NV, 2600 Berchem (Antwerpen); VETO & Partners NV, 9860 Oosterzele; Van Echelpoel Studiebureau, 2275 Lille; Vekmo NV, 8000 Brugge. #'.

HENEGOUWEN

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 5 nov. 2013. — LOMMEL. Aanvraag tot deelneming aan een onderhandelingsprocedure voor een oproep tot kandidaatstelling: opdracht voor projectbegeleiding en veiligheidscoÜrdinatie voor de bouw van een nieuw crematorium te LOMMEL. — BOPRO NV, Oude Houtlei 140, 9000 Gent.#'$,  DEC  — LOMMEL. Versnelde onderhandelingsprocedure: opdracht voor projectbegeleiding en veiligheidscoÜrdinatie voor de bouw van een nieuw crematorium te LOMMEL. — BOPRO NV, Oude Houtlei 140, 9000 Gent.#'$8 JANIPVJAN— HAMONT-ACHEL. Aanvraag tot deelneming aan een onderhandelingsprocedure voor een oproep tot kandidaatstelling: de onderhandelingsprocedure betreft een raamcontract waarbij de stad Hamont-Achel de bedoeling heeft om gedurende een periode van 1 jaar beginnend op 1 maart 2014 en eindigend op 28 februari 2015, een aantal Ruimtelijke Uitvoeringsplannen op te straten, het contract is maximaal 2 maal stilzwijgend verlengbaar. — GRONTMIJ BELGIUM NV, 3500 Hasselt.#(2

(ENEGOUWEN Algemene bouwwerken Aanbestedingen 24 maart. — TRAZEGNIES. Restauratie van de vleugel Louis XIII, Château de Trazegnies. (o/cat. D24, kl. 4) NR Ps#SDM 25 maart. — JUMET. Uitbreiding van het dagcentrum. (cat. D of o/cat. D1) NR Ps#W-X

�25 maart i.p.v. 18 maart. — Te 11 u., Igretec -

Ethias, boulevard Mayence,1 te 6000 Charleroi, AFWERKINGVANEENBUREELGEBOUWMETEENOPPERVLAKTE van 11.500 m² over 7 verdiepingen (780 dagen). Bestek nr. 46310 lot 6 marchÊ 2014/007 prijs 150 EUR plus port 10 EUR te bekomen tot 25/02/2014, 15 uur bij Igretec - Ethias, Marc Reinier (comptabilitÊ), rek. 091/0007341-95, tel. 071 20 28 03, e-mail: marc.reinier@ igretec.com. — Erk. cat. D, kl. 7. RECHTZETTING 1. — avis de marchÊ section IV.3.4 et 3.8 et au CSC clause admin point 17.5 et 21 In plaats van 11/03/2014 11:00 Te lezen 18/03/2014 11:00 Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd au CSC clauses techniques Toe te voegen tekst s#AHIERSP�CIALDESCHARGESn#LAUSESTECHNIQUES!RCHItecture) - Partie C : - Poste A.1.1 DÊmolition des sas provisoires - Poste M.1.1 Portes/vantail en bois/point 6 - Poste M.1.2 Trapillons pour gaines techniques - Poste M.1.2.1 Trapillon largeur 80 cm - Poste M.1.2.2 Trapillon largeur 30 cm - Poste M.1.3 Porte coulissante sur rÊtenteur - Poste R.3 Ilots acoustiques suspendus - Poste S.1.1 Revêtement de sol souple en vinyle tissÊ - Poste S.1.2 SupplÊment pour dossier acoustique pour

INFO@VOLCKE.COM WWW.VOLCKE.COM

BETTER PERFORMANCE THROUGH EXPERIENCE

revĂŞtement de sol souple en vinyle tissĂŠ. - Poste S.2 RevĂŞtement de sol en carrelage G.C.F.V - Poste S.4 FaĂŻences murales s#AHIERÂŹ SPĂ?CIALÂŹ DESÂŹ CHARGESÂŹ nÂŹ #LAUSESÂŹ TECHNIQUESÂŹ nÂŹ Prescriptions acoustiques – Partie F : - Poste 2.6.2 Faux plafond suspendu en laine de roche s,EÂŹBORDEREAUÂŹDESÂŹPRIXÂŹUNITAIRESÂŹ!RCHITECTURE ÂŹ)NDICEÂŹ!ÂŹ (5 pages) : - Poste I.1.2 Isolation acoustique sous chape - Poste M.1.2 Trapillons pour gaines techniques - Poste M.1.2.1 Trapillon largeur 80 cm - Poste M.1.2.2 Trapillon largeur 30 cm - Poste M.1.3 Porte coulissante sur rĂŠtenteur - Poste R.3 Ilots acoustiques suspendus - Poste S.1.1 RevĂŞtement de sol souple en vinyle tissĂŠ - Poste S.1.2 SupplĂŠment pour dossier acoustique pour revĂŞtement de sol souple en vinyle tissĂŠ. s,EÂŹBORDEREAUÂŹDESÂŹPORTESÂŹÂŹPAGES ÂŹÂŹ s,EXTRAITÂŹDEÂŹPLANÂŹnÂŹ$Ă?TAILÂŹNOYAUÂŹSANITAIREÂŹ0OIRIERÂŹnÂŹ'AINEÂŹ technique 7 (1 page). accès: Adresse auprès de laquelle le cahier spĂŠcial des charges et les documents complĂŠmentaires (addendum relatif aux avis rectiďŹ catifs) doivent ĂŞtre expressĂŠment commandĂŠ : Igretec-Ethias boulevard Mayence,1, 6000, Charleroi, BE. Personne de contact: marc Reinier (comptabilitĂŠ: 071/202803). l'avis rectiďŹ catif n°1 est envoyĂŠ par recommandĂŠ. RECHTZETTING 2. — Type de rectiďŹ cation: ModiďŹ cation, Objet de modiďŹ cation: Date Dates Ă rectiďŹ er dans l'avis original Endroit oĂš se trouve la date et/ou l'heure Ă  modiďŹ er: Avis de marchĂŠ section IV.3.4 et 3.8 et au CSC clauses administratives point 17.5 et 21 Date: &Au lieu de: 18/03/2014 &Lire: 25/03/2014 Heure: &Au lieu de: 11:00 &Lire: 11:00.ÂŹÂŹ#RH+ 25 maart. — SOIGNIES. Restauratie en herinrichten van de gebouwen van de grande carrière Wincqz en Centre de la Pierre. (o/cat. D24, kl. 5; o/cat. D24, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#W-* 25 maart. — SOIGNIES. Abreken en heropbouwen van de turnzaal en vervangen van de speelplaatsbekleding in de school. (cat. D, kl. 2 (lot 1); C, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16, D17, D18, P1, kl. 1 (lot 3)) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V77 26 maart. — BERGEN. Restauratie van la Maison Losseau: mozaĂŻeken. (o/cat. D23) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"7. 26 maart. — ECAUSSINNES. Bouwen van 10 woongelegenheden. (cat. D, kl. 5) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V6F 27 maart. — CHARLEROI. Bouwen van 5 nieuwe klassen voor de basisschool: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 4) NR PÂŹsÂŹ#V*

21 maar t 2014

103

31 maart. — LUINGNE. Bouwen van 10 klassen en een sporthal: wijzigingsbericht. NR Ps#+4 1 april. — BOUSSU-LEZ-WALCOURT. Inrichten van de Espace Fun. (cat. D, kl. 2) NR Ps#X+ 2 april. — CHATELET. Vervangen van daken, gemeentegebouw: afgebroken. (cat. D, kl. 3)  NR P s #WH9 2 april. — CHARLEROI. Renovatie van de keukens. (cat. D, kl. 2) NR Ps#ZMR 3 april. — OEUDEGHIEN. Infrastructuurwerken in de gemeenteschool. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D16, D17, D18, kl. 1 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); cat. D, kl. 1 (lot 4); o/cat. D20 en/of cat. F, kl. 1 (lot 5); cat. C, kl. 1 (lot 6)) NR Ps#"0 3 april. — SAINT-GHISLAIN. Oprichten van een lift bijgebouw en omgevingsaanpassing, AR. (cat. D, kl. 2 (o/ cat. N1, kl. 1 (vereist))) NR Ps#V&: 3 april. — DOORNIK. Riolerings- en elektriciteitswerken; zoldertoegang; gevel- en metselwerken; ... (cat. D, kl. 1) NR Ps#WMD 4 april. — BOUSSU-LEZ-WALCOURT. Verbouwen van de zolders van de oude pastorie. (cat. D of D1, kl. 1; cat. D of D4-5-10-11, kl. 1; o/cat. D16-D17-D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1) NR Ps#Z#R 4 april. — DOORNIK. Herstructurering algemeen onthaal, fase 3, Site Notre-Dame. (cat. D, kl. 5) nr.10Ps#"W4 4 april. — BERGEN. Vochtigheidsbestrijding van de muren, AcadÊmie de musique de Mons. (o/cat. D1, kl. 1) NR Ps#"

Â?7 april. — CHARLEROI. Defensieve beveiliging, Nouvel HĂ´pital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. (o/ cat. D5 of D7 of cat. D, kl. 4) :IEÂŹ3CHRIJN ÂŹENÂŹMEUBELWERKENÂŹ#YJ1 7 april. — LA LOUVIĂˆRE. Herstellingen aan het sanitair, loodgieterij en verwarming in gans het patrimonium. (o/ cat. D1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y: 7 april. — PONT-DE-LOUP. Ontwerpen en bouwen van een sociaal gebouw en een werkplaats. ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #"8

Â?7 april. — Te 11 u., UniversitĂŠ de Mons, Place du Parc 20 te 7000 BERGEN, RENOVATIEÂŹVANÂŹEENÂŹGEBOUWÂŹ METÂŹÂŹSTUDENTENKAMERSÂŹ ÂŹ#ITĂ?ÂŹDEÂŹLAÂŹ'RANDEÂŹ4RIPERIE ÂŹ 2UEÂŹ DEÂŹ LAÂŹ 'RANDEÂŹ4RIPERIEÂŹ  (335 dagen). Bestek nr. T.2014.Travaux de rĂŠnovation CitĂŠ Triperie.397. prijs 48,40 EUR te bekomen tot 27/03/2014 bij A.M. - Atelier 229 - Stabili D - C.E.S., ChaussĂŠe d'Ixelles 279, 1050 Brussel (rek. nr. BE06 0682 4518 6422 – BIC: GKCCBEBB met vermelding: CSC - T.2014.10.Travaux de rĂŠnovation CitĂŠ Triperie.397, tel. 02 633 64 60, fax 02 633 64 60, e-mail: info@a229.be). — Erk. cat. D, kl. 8. RECHTZETTING 1. — Remarque importante: ce ďŹ chier


HENEGOUWEN est un document de travail complĂŠmentaire servant Ă aider les soumissionnaires dans la prĂŠparation de leur offre et ne peut en aucun cas servir de support pour remettre offre. Les soumissionnaires se rĂŠfèrent au point "II.12 Forme et contenu des offres" page 21 du Cahier des Charges aďŹ n de constituer leur offre. La non remise du cd avec le METRE VERSION INFORMATIQUE version protĂŠgĂŠe complĂŠtĂŠ par le soumissionnaire entraĂŽnera la nullitĂŠ de l’offre. RECHTZETTING 2. — Un ďŹ chier 'rar' contenant deux pdf a ĂŠtĂŠ ajoutĂŠ aux documents accompagnants le marchĂŠ Ă  la demande d'un soumissionnaire sur le forum de e-NotiďŹ cation. Le premier ďŹ chier de travail est le mĂŠtrĂŠ dĂŠtaillĂŠ partie architecture et le deuxième est une annexe graphique au mĂŠtrĂŠ dĂŠtaillĂŠ. RECHTZETTING 3. — A la demande des soumissionnaires, deux visites supplĂŠmentaires sont prĂŠvues: Pour pouvoir participer Ă  une des visites, le soumissionnaire devra: 1. fournir la preuve de paiement des documents relatifs Ă  ce marchĂŠ (voir point II.5 ci-dessous); 2. s’être inscrit au prĂŠalable Ă  la visite auprès du secrĂŠtariat de la direction des Infrastructures par tĂŠlĂŠphone au 065 37 45 60 – 64 ou par mail Ă  l’adresse secretariat. di@umons.ac.be; Lors de cette visite, une attestation sera remise, celle-ci est Ă  joindre, impĂŠrativement, au formulaire d’offre. Etant donnĂŠ que cinq soumissionnaires ont dĂŠjĂ  prix rendez-vous Ă  la dernière visite prĂŠvue et que les deux nouvelles visites sont prĂŠvues avant celle-ci, ceux-ci peuvent rappeler le secrĂŠtariat si ils le souhaitent aďŹ n de reprogrammer la date de leur visite. RECHTZETTING 4. — Suite Ă  la remarque d’un soumissionnaire, quatre nouveaux postes ont ĂŠtĂŠ ouverts dans le mĂŠtrĂŠ et dans le cahier des charges Partie Techniques SpĂŠciales du dossier: - Poste IV.3.1.9.2 Batterie chaude pour groupe de pulsion; - Poste IV.3.2.3.2 Echangeur Ă  plaques; - Poste IV.3.2.3.3 Ballon de stockage; - Poste IV.3.2.3.4 Adoucisseur d'eau De plus, une erreur a ĂŠtĂŠ modiďŹ ĂŠe: - poste IV.3.4.1.1 Ascenseur: Profondeur = largeur de la cabine = 1100 mm! (dimensions de la trĂŠmie d’ascenseur existante de 1730 mm x 1400 mm non modiďŹ ĂŠes) Le mĂŠtrĂŠ (format pdf et format Excel protĂŠgĂŠ Ă  remplir obligatoirement par les soumissionnaires pour remettre leur offre) et le cahier des charges (format pdf) adaptĂŠs en consĂŠquence sont envoyĂŠs par recommandĂŠ postal Ă  tous les soumissionnaires ayant payĂŠs pour avoir les plans et documents du marchĂŠ et Ă  qui les documents avaient ĂŠtĂŠ envoyĂŠs avant la publication du prĂŠsent avis de marchĂŠ rectiďŹ catif. Le pouvoir adjudicateur jugeant ces modiďŹ cations comme non dĂŠterminantes vis-Ă -vis de l’objet du marchĂŠ, la date d’ouverture des offres n’est pas modiďŹ ĂŠe par le prĂŠsent avis de marchĂŠ rectiďŹ catif. RECHTZETTING 5. — Suite Ă  la demande d'un soumissionnaire, un pdf contenant tous les schĂŠmas uniďŹ laires est tĂŠlĂŠchargeable sur le site de e-NotiďŹ cation Ă  la page du prĂŠsent marchĂŠ. RECHTZETTING 6. — SchĂŠmas uniďŹ laires complĂŠments chargĂŠs sur le site Ă  nouveau (problème technique). RECHTZETTING 7. — Suite Ă  la demande de plusieurs soumissionnaires, un nouveau pdf contenant tous les complĂŠments demandĂŠs aux schĂŠmas uniďŹ laires mis Ă  disposition des soumissionnaires le 10/03/2014 sur le site de e-NotiďŹ cation Ă  la page du prĂŠsent marchĂŠ. L.W. — Verplicht plaatsbezoek.ÂŹÂŹ#TWJ 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR PÂŹsÂŹ#"V6

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 9 april. — JAMIOULX. Renovatie ramen, vernieuwen sanitair en douchen, algemene restauratie van de cellen en lokale douches. (cat. D, kl. 4) NR Ps##D& 15 april. — DOUR. Dakrenovatie van 37 woningen en de gevels van 3 appartementsblokken. (cat. D of D12, kl. 3) NR Ps#$Q4 15 april. — DAMPREMY. Burgerlijke bouwkunde van de tractieonderstation en de voedingspost 150kV/30kV: aanvulling. (cat. D, kl. 6) NR Ps#ZN4

�22 april. — Te 11 u., Service des MarchÊs Publics, Rue Neuve, 17, 7000 Mons, BEVEILIGEN VAN HET PAVILLON DgACCUEIL  2!%# -ONS (30 dagen). Bestek nr. 2013/RCA.167.00/LF prijs 6.00 EUR (kosteloos via "E-NOTIFICATION") + port 5,70 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 11 uur bij SMP - Travaux, Loïc FOURMANOIS, Rue Neuve 17, 7000 Mons, tel. 065 40 56 30, fax 065 40 56 49, e-mail: loic.fourmanois@ville.mons.be, of aan de gemeentekas, rue Buisseret, 2, 7000 Mons, of op rek. nr. 091-0175897-65 - code IBAN BE 18-09101758-9765, code SWIFT of BIC GKCCBEBB: Ville de Mons, Grand-Place, 22, 7000 Mons. — Erk. cat. D, kl. 1. L.W. — Verplicht plaatsbezoek: 25 en 27 maart 2014 om 10 uur.#'PG 23 april. — CHARLEROI. Conform aanpassen van het Stade du Pays de Charleroi. (cat. D, kl. 6) nr.11-p.113 s#&Q3

�23 april. — Te 14 u., Collège Saint-Michel, Faubourg de Charleroi 15 te 6041 Gosselies, renovatie VANKLASSENENEENREFTER &AUBOURGDE#HARLEROI 'OSSELIES (aanvang: 15/05/2014; voltooiing: 15/08/2014). Raming zonder btw 66000 EUR. Bestek nr. CSMG-2014 Classes & rÊfectoire prijs 80 EUR te bekomen tot 07/04/2014, 16 uur bij SPRL DDM Architectes AssociÊs, Rue de Namur, 138/A, 6041 Gosselies - TVA BE 0807.125.914 - Compte BE55 0015 6476 9644. — Erk. o/cat. D1 .#'VZ �24 april. — Te 10 u., ACIS asbl, Avenue de la Pairelle 33-34 te 5000 Namur, HERVERDELENVANHETOUDE RUSTHUIS TOT EEN RESIDENTIE VOOR GEHANDICAPTEN BEDDEN ENBOUWENVANEENDAGCENTRUM (9 maanden). Bestek prijs 300 EUR te bekomen bij Atelier d'Architecture Thierry CHRISTIAENS sprl, Thierry CHRISTIAENS, rue du Pont Tunnel 36, 7730 Estaimpuis, tel. 056 48 51 01, fax 056 48 51 02, e-mail: aatc.sprl@gmail. com, rek. nr. BE93 7995 5524 4267 met vermelding ''achat dossier Bord de la Lys - ACIS''. — Erk. cat. D, kl. 4.#(F& �24 april. — Te 10 u., bij de SPW 1, Rue des Brigades d'Irlande te 5 100 Jambes (Salle jambes, Irlande 1- 004), RESTAURATIEVANEENGEKLASSEERDGEBOUW  RUE DE LgHÙPITAL .OTRE $AME  TE $//2.)+ (80 dagen). Raming zonder btw 205482.00 EUR. Bestek nr. Atelier Archipel-BOYAVAL Hopital ND, 7-F02_0 prijs 70.00 EUR te bekomen tot 23/04/2014, 10 uur bij Atelier Archipel, Matagne FrÊdÊrique Jeanne, rek. BE42 3700 9351 4454, tel. 069 21 30 05, fax 069 84 10 61, e-mail: frederique.matagne@atelierarchipel.be. — Erk. o/cat. D24, kl. 2.#'.B �24 april. — Te 15 u., salle de rÊunion de l' Ecole

Saint-Vincent de Paul, Rue de Sambre, 22, 7850 ENGHIEN, RENOVERENVANSCHOOLGEBOUWEN 0ROGRAMME004 2UEDE3AMBRE  %.'()%. (176 dagen). Bestek prijs 150 EUR (papieren versie, incl. btw) of 60,50 EUR (CD-Rom, incl. btw) te bekomen tot 17/04/2014 bij ORAES SPRL, Elise DECALUWE, 7 RÊsidence des Groseilliers, 7321 Blaton, tel. 069 66 51 10, fax 069 54 74 31, e-mail: bureau.oraes@oraes.be, IBAN: BE56 2750 4720 4588 - BIC: GEBABEBB, betalingsbewijs faxen op 069/547431 of mailen naar bureau. oraes@oraes.be. — Erk. cat. D, kl. 3.#'WK

21 maar t 2014

104

Â?24 april. — Te 16 u., Centre Public d'Action Sociale, Place de la Station 12 te 7911 Frasnes-lez-Anvaing, KEUKENRENOVATIEÂŹ INÂŹ HETÂŹ RUSTHUIS ÂŹ PLACEÂŹ DEÂŹ LAÂŹ ,IBERTĂ?ÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ &RASNES LEZ !NVAING ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ RUWBOUW ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ SCHRIJNWERKEN ÂŹ ÂŹ PERCEELÂŹ ÂŹ ELEKTRICITEIT Inlichtingen bij Centre Public d'Action Sociale, Oxana PUNDA, e-mail: economat@cpas-frasnes. be.ÂŹÂŹ#(W Â?25 april. — Te 9.30 u., Notre Maison, s.c.r.l., Boulevard Tirou 167 te 6000 Charleroi, BOUWENÂŹ VANÂŹ ÂŹ APPARTEMENTENÂŹ ENÂŹ EENÂŹ MAISONÂŹ DEÂŹ QUARTIER ÂŹ RUEÂŹ -ESTRIAUXÂŹTEÂŹÂŹ"%!5-/.4 342%% (380 dagen). Raming zonder btw 1157231.14 EUR. Bestek nr. 122517 prijs 180 EUR (port incl.) te bekomen tot 24/04/2014, 12 uur bij voorm. Mij (rek. BE92 7955 5626 9323DS met vermelding rue mestriaux STREE, betaalbewijs via fax 071/539119 of mail kathy.quinna@notremaison.be). Inlichtingen bij ARCHITECTURE ASPJ (Atelier d'Architecture Dehaspe Scrève), RĂŠgis Scrève, Place Communale 1 B, 1360 Malèves Sainte-marie, tel. 010 88 03 30, fax 010 88 94 84, e-mail: ds-architecture@skynet.be. — Erk. cat. D, kl. 5.ÂŹÂŹ#'- 25 april. — FROYENNES. herstellen van de rolbanen van de zuiveringsstations. (cat. D, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ #"YW 28 april. — LA LOUVIĂˆRE. Restaureren en omvormen van de schuur tot banketzaal. (o/cat. D24, kl. 3) nr.9PÂŹsÂŹ#Y(-

Â?29 april. — Te 10 u., zone de police Sylle et Dendre, rue de Cambron 11 te 7870 Lens, LOTÂŹ ÂŹ HERBOUWENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ POLITIEKANTOORÂŹ VANÂŹ *52")3% ÂŹ 2OUTEÂŹ Dg!THÂŹ ÂŹ ÂŹ ÂŹ *URBISE Bestek nr. BelďŹ us SA-I1059-F02_0 prijs 180.00 EUR te bekomen bij Sprlu Atelier d'Architecture MOURY Francis, Jean-Philippe Demeyer, Rue du Sabot 34, 7870 Lens, rek. BE76 2700 3024 8895, betaalbewijs sturen naar fr@moury.be + jpdemeyer@d2a.be of fax 065 23 59 29, inlichtingen tel. 064 45 17 35, e-mail: jpdemeyer@d2a.be. — Erk. cat. D, kl. 4.ÂŹÂŹ#(C Â?5 mei. — Te 11 u., bij het ministère de la CommunautĂŠ française, AGI Direction regionale Hainaut, Rue du chemin de Fer 433 te 7000 Mons, RENOVATIEÂŹVANÂŹHETÂŹ SANITAIRÂŹVOORÂŹDEÂŹLAGEREÂŹENÂŹSECUNDAIREÂŹAFDELINGEN ÂŹ 'OSSELIESÂŹ!2ÂŹ ÂŹRUEÂŹDEÂŹLAÂŹ0ROVIDENCEÂŹÂŹTEÂŹ'/33%,)%3 Bestek nr. gosselies SH14/60070 prijs 16,25 EUR bij voorm. dienst (rek. nr. BE97 0910 1040 0449 - ref. Gosselies HT-00234) van het ministerie van de Waalse Gemeenschap, Service gĂŠnĂŠral des Infrastructures scolaires de la CommunautĂŠ française, c/o G. Pluvinage, Espace 27, Septembre, Leopold II laan 44, 1080 Brussel, Dehon - Verteneuil Jean-Philippe, tel. 065 55 55 00, fax 065 36 10 71, e-mail: joelle.demaret@cfwb.be). — Erk. cat. D, kl. 1. L.W. — Bijkomende inlichtingen bij S Dedonder 071/318356 - 0474/894553, T. Rousselet 071/318356 0473/950511 en JP Quoirin 065/555540 - 0486/090385 Voorafgaand bezoek op 24 april 2014 om 10 uur.ÂŹÂŹ#&94 Â?6 mei. — Te 14 u., Ecole de la Visitation, vergader-

zaal, rue Saint-Joseph, 58 te 6060 GILLY, renovatie van HETÂŹ SCHOOLGEBOUWÂŹ VERWARMING ÂŹ SANITAIRÂŹ ENÂŹ BUITENSCHRIJNWERK ÂŹPROGRAMMAÂŹ004 ÂŹRUEÂŹ3AINTÂŹ*OSEPHÂŹ ÂŹTEÂŹÂŹ'),,9 (120 dagen). Bestek prijs papieren versie prijs 121 EUR (btw incl.), digitale versie 60,50 EUR (btw incl.) te bekomen tot 29/04/2014 bij ORAES SPRL, Elise DECALUWE, 7 RĂŠsidence des Groseilliers, 7321 Blaton (rek. BE56 2750 4720 4588, tel. 069 66 51 10, betaalbewijs versturen via fax 069 54 74 31, e-mail: bureau.oraes@oraes.be. — Erk. cat. D, kl. 1.ÂŹÂŹ#'(4

Â?12 mei. — Te 11 u., CF_MCF_AGI Direction regionale du Hainaut, Rue du Chemin de Fer 433 te 7000 Mons, CONFORMÂŹ AANPASSENÂŹ 0#)ÂŹ COMPARTIMEN-


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN TERING EN EVACUATIE  FASE  &LEURUS !2  SENTIER DU ,YC�E   &LEURUS Bestek nr. Fleurus SH14/60069 prijs 13.9 EUR te bekomen tot 05/05/2014, 10 uur bij CF_MCF_AGI Direction regionale du Hainaut, Jean-Philippe DEHON-VERTENEUIL, tel. 065 55 55 00, e-mail: joelle.demaret@cfwb.be, rek. nr. BE97 0910104004-49 - BIC: GKCCBEBB met vermelding: Fleurus HT-00235 + btw-nr. — Erk. cat. D, kl. 1. L.W. — Plaatsbezoek voorzien op 23 april 2014 om 10 uur.#'N 16 mei. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Publiek-prive partnerschap voor de promotie van 9 sociale woningen. (cat. D, kl. 5) NR Ps#"1K

Â?21 mei. — Te 10 u., Toit et moi, Immobilière sociale de la rĂŠgion montoise, Place du Chapitre 2 te 7000 Mons, RAAMAKKOORDÂŹVOORÂŹDEÂŹBOUW ÂŹRENOVATIE ÂŹHERSTELLEN ÂŹALGEMEENÂŹBEHEERÂŹVANÂŹDEÂŹGEBOUWENÂŹVANÂŹ HETÂŹPATRIMONIUMÂŹ4OITÂŹETÂŹMOIÂŹTEÂŹ-ONS ÂŹ&RAMERIES ÂŹ #OLFONTAINE ÂŹ 1UEVYÂŹ )MMOBILIEREÂŹ #ENTRg(ABITATÂŹ %NTITESÂŹ DEÂŹ ,AÂŹ ,OUVIERE ÂŹ -ANAGE ÂŹ ,EÂŹ 2OEULX (48 maanden). Raming zonder btw 200000 EUR. Bestek nr. S/14/178 te bekomen tot 13/05/2014, 16 uur bij Immobilière Sociale de la RĂŠgion Montoise Toit et moi - Siège technique, service Achats, Rue Fernand MarĂŠchal 26, 7000 Mons, tel. 065 47 01 01, fax 065 47 02 32, e-mail: dwinant@toitetmoi.be.ÂŹÂŹ#(P 27 mei. — CHARLEROI. Afbraak en herbouw van het oud gebouw, MRS Couillet: concept en realisatie: wijzigingsbericht. (cat. D, kl. 8) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$0C

�17 sept. — Te 14 u., IFAPME, Place Albert Ier 31 te 6000 Charleroi, PROMOTIEOPDRACHTVOORDEBOUW VANEEN#ENTREDEFORMATION)&!0-%TE4/52.!) Bestek nr. 13 - T - AOE - Centre de formation IFAPME de Tournai - 2014 te bekomen bij IFAPME, Service juridique t.a.v. Isabelle CUVELIER, tel. 071 23 22 06, e-mail: marchespublics@ifapme.be. — Erk. cat. D, kl. 8.#'0W

HENEGOUWEN C39-1/4

# !  

     

 

                   

"""

BTW niet inbegrepen. COLLIN P, 43.631,28 euro; Apruzzese SA, 4030 Grivegnee, 55.879,73 euro; Wautier Construct SPRL, 1470 Bousval, 60.737,66 euro; CL Construct SA, 68.111,63 euro; CJ Constructance SPRL, 7040 Quevy-le-Grand, 78.725,09 euro; New IDC SA, 7011 Ghlin, 81.105,61 euro; Mignone SA, 7170 Manage, 81.840,64 euro; Sotrafeu Sprl, 5100 Jambes, 85.448,90 euro; Entreprises RÊunies R. De Cock SA, 6001 Marcinelle, 123.478,08 euro.#':X 17 maart. — BEAUMONT. /PFRISSEN VAN DE BURELENVANDEGRIFlERENRECHTER 'ERECHTSHOFTE "%!5-/.4 BTW niet inbegrepen. WAUTIER CONSTRUCT SPRL, Rue du Château 19, 1470 Bousval, 6.256,95 euro; Collin P, 6.894,81 euro; CJ Constructance SPRL, 7040 Quevy-le-Grand, 8.548,90 euro; Denis SPRL, 4121 Neuville-en-Condroz, 8.945,37 euro; New IDC SA, 7011 Ghlin, 10.134,29 euro; CL Construct SA, 11.337,84 euro; Apruzzese SA, 4030 Grivegnee, 13.954,58 euro; VLCI, 5070 Aisemont, 22.778,30 euro.#':

Uitslagen - openingen 6 maart. — KAIN (TOURNAI). Brandvertragende COMPARTIMENTERING VAN HET KELDERVERDIEP EN HET GELIJKVLOERS  RUE -ONTGOMERY  TE  +!). BTW inbegrepen.

17 maart. — JUMET. Renoveren van de valse PLAFONDSENVERVANGENVANHETLINOLEUMVANDE REFTERVAN&EDASIL :ONING)NDUSTRIEL E2UE TE*5-%4 BTW niet inbegrepen.

SOTRAFEU SPRL, Avenue du Petit Sart(JB) 68, 5100 Jambes, 69.332,71 euro; Favier SA, 7740 Pecq, 76.795,59 euro; Deroubaix SA, 7740 Pecq, 82.084,83 euro.ÂŹ#&#

NEW IDC SA, Route de Wallonie (G.) 4, 7011 Ghlin, 10.078,06 euro; François Menuiserie, 4101 Jemeppesur-Meuse, 13.265,53 euro; Apruzzese SA, 4030 Grivegnee, 26.060,38 euro; Collin P, 27.792,15 euro; CL Construct SA, 32.037,34 euro; Denis SPRL, 4121 Neuville-en-Condroz, 32.214,69 euro; CJ Constructance SPRL, 7040 Quevy-le-Grand, 34.718,83 euro; Wautier Construct SPRL, 1470 Bousval, 38.551,68 euro; Wood Home SPRL, 6990 Hotton, 39.209,24 euro; Mignone SA, 7170 Manage, 42.727,61 euro; Sotrafeu Sprl, 5100 Jambes, 49.336,55 euro; Entreprises RÊunies R. De Cock SA, 6001 Marcinelle, 74.313,34 euro.#'9,

6 maart. — KAIN (TOURNAI). 6ERNIEUWEN VAN HET BUITENSCHRIJNWERK  LEVEREN EN PLAATSEN VAN NIEUW 06# SCHRIJNWERK  AFWERKINGEN  RUE -ONTGOMERYTE+!).:IE3CHRIJN EN MEUBELWERKEN#&#G 7 maart. — LEERS-NORD. (ERINRICHTING VAN HET MAISONPONTIÒREgg-AUROYggINBRASSERIEKLEINE RESTAURATIE TOMILO, Rue LÊon Desmottes(FB) 14, 7910 Anvaing, 329.870,20 euro; Favier SA, 7740 Pecq, 330.320,31 euro.#' 17 maart. — CHARLEROI. 2ENOVATIE VAN HET RECHTERSKANTOORVANHET4RIBUNALDELA*EUNESSE INHET'ERECHTSGEBOUW !VENUE'�N�RAL-ICHEL TE#(!2,%2/)

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN OKT— MOESKROEN. Aanpassingswerken aan de sanitaire lokalen en plaatsen van een regenciterne, rue de la Coquinie 176 te Moeskroen. — : geannuleerd.#(

21 maar t 2014

105

 JUNI  — AISEAU-PRESLES. Bouwen van 8 middelgrote woningen, rue de Le Roux te 6250 AISEAU-PRESLES. — SEQUARIS CONSTRUCTION SPRL, Rue Jean Sonet,Isnes 17, 5032 Isnes: 993.422,01 euro. (excl. BTW).#&68 5 sept. 2013. — CHARLEROI. Afbraak van diverse gebouwen in het district Zuid - West, stations Godarville, Braine-le-Comte, Haine-Saint-Pierre, Carnières, Monceau-Formation, Saint-Ghislain, Quenast, Auvelais, Châtelet, Marchienne-au-Pont, Thuin, Fleurus, Baulers, Ghlin en Mons. —  :IE !FBRAAKWERKEN #&6:  OKT  — ROUX. Opdracht CRL900766: geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi BrusselZuid te ROUX. — DUMAY CANARD SA, Rue de Froidchapelle(Cer) 12, 5630 Cerfontaine: 7.594,00 euro. (excl. BTW).#(J OKT— JUMET. Geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Bruxelles-Sud te JUMET. — DUMAY CANARD SA, Rue de Froidchapelle(Cer) 12, 5630 Cerfontaine: 5.384,00 euro. (excl. BTW).#(H  OKT  — JUMET. CRL901283 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te ROUX. — DIEDERICKX J.F. SA, Voie du BelvÊdère 1, 4100 Seraing: (inclusief opties) 4.841,30 euro.#(K  OKT  — JUMET. CRL901118 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te JUMET. — DUMAY CANARD SA, Rue de Froidchapelle(Cer) 12, 5630 Cerfontaine: options comprises 13.678,04 euro. #(M 13 nov. 2013. — THUIN. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor de herinrichtingswerken van SAR Roxy, rue Verte 1 te 6530 THUIN. — : geannuleerd.#&*H 14 nov. 2013. — FARCIENNES. Aanpassen brandveiligheid en RGPT, Institut Provincial d'Enseignement Technique et ParamÊdical, rue du Puits Communal 114 te FARCIENNES. — VANDEZANDE SA, ChaussÊe de Montigny 100, 6060 Gilly (Charleroi): 446.223,84 euro. (incl. BTW).#&*C


HENEGOUWEN 18 nov. 2013. — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Afbraak van de toegang naar het station Centenaire aan de kruising van de avenue du Centenaire en rue du Calvaire te Montignies-sur-Sambre. — :IE7EG EN RIOOLWERKEN#'G 21 nov. 2013. — ROUX. CRL901067 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te ROUX. — DIEDERICKX J.F. SA, Voie du BelvÊdère 1, 4100 Seraing: (inclusief opties) 10.864,20 euro.#(S 17 maart 2014. — CHIMAY. Stadsrenovatie rue d'Austravant en rue Petite Chienneterie te 6460 Chimay. — : geannuleerd.#(

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen 14 april. — BERGEN. Conform aanpassen van de citÊ Franeau. (o/cat. D15, kl. 1; D5, kl. 1; P1, kl. 1) nr.10Ps#"4T

Dak- en torenwerken Aanbestedingen 3 april. — DOORNIK. Renovatie van dakgoten, zink en afvoerbuizen: aanvulling met erkenning. (o/cat. D22, kl. 3) NR Ps#WMM 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR Ps#"V6 15 april. — DOUR. Dakrenovatie van 37 woningen en de gevels van 3 appartementsblokken. (cat. D of D12, kl. 3) NR Ps#$Q4

Â?24 april. — Te 14 u., Service des MarchĂŠs Publics, Rue Neuve 17 te 7000 Mons, HERSTELLENÂŹWATERDICHTHEIDÂŹ ENÂŹ OPFRISSENÂŹ LOKALEN ÂŹ "IBLIOTHĂ’QUEÂŹ COMMUNALEÂŹDEÂŹ-ONS ÂŹRUEÂŹDEÂŹLAÂŹ3EUWEÂŹÂŹTEÂŹÂŹ-/.3 (45 dagen). Bestek nr. BE/2014/RF/767.300/BD prijs 15.00 EUR plus port 7 EUR te bekomen tot 17/04/2014 bij Ville de Mons, Grand Place 22, 7000 Bergen (rek. BE18-09101758-9765 - code SWIFT of BIC GKCCBEBB met vermelding erstellen waterdichtheid en herstellen lokalen, Bibliothèque communale) of contante betaling aan de caisse communale, rue Buisseret 2, 7000 Bergen (betaling met gepast geld) of door betaling aan de Service des MarchĂŠs Publics, rue Neuve 17, Cellule Travaux Bâtiment, 7000 Bergen tegen ontvangstbewijs, bestekken worden enkel verstuurd of afgehaald mits schriftelijke aanvraag bij de Service des MarchĂŠs Publics met betaalbewijs. Bestek is kosteloos beschikbaar via de website E-NotiďŹ cation, vergewis U van eventuele rechtzettingen nadien. Bestekken worden niet verstuurd via mail. Inlichtingen bij SMP - Travaux, Monsieur Benoit DENIMAL, Rue Neuve 17, 7000 Mons, tel. 065 40 56 28, fax 065 40 56 49, e-mail: benoit.denimal@ville.mons.be. — Erk. o/cat. D8, kl. 1, o/cat. D13, kl. 1.ÂŹÂŹ#(6 Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 25 maart. — AISEAU-PRESLES. Vervangen van het buitenschrijnwerk. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XD( 26 maart. — FRAMERIES. Leveren van 3 eenheden van 15 bedden. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Q7"

�4 april i.p.v. 21 maart. — Te 10 u., Les Jardins de Wallonie, Rue du Cheval Blanc 55 te 6238 Luttre, verVANGEN VAN HET BUITENSCHRIJNWERK IN 06#  2UE DES -UGUETS  *ONQUILLES ET 4ULIPES TE 3%.%&&% (200 dagen). Raming zonder btw 590.000,00 EUR. Be-

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN stek nr. 2014-004 te bekomen tot 20/03/2014 via http:// cloud.3p.eu/Downloads/1/39/S1/2014. Inlichtingen bij AmĂŠlie GĂŠrard (tel. 071 84 37 73, fax 071 84 34 68, email: info@jardinsdewallonie.be). — Erk. o/cat. D5, kl. 4. RECHTZETTING 1. — Il s'agit d'un complĂŠment d'informations. En effet, vous trouverez, ci-joint, le rapport d'amiante et l'inventaire s'y rapportant. Les documents sont disponibles sur le site http:// cloud.3p.eu/Downloads/1/39/S1 /2014. RECHTZETTING 2. — Il s'agit d'un rectiďŹ catif du cahier des charges et plus prĂŠcisĂŠment des articles 40.41 "proďŹ lĂŠs/PVC - blanc (RAL 9016) " , 40.60 "Ventilation - ouvertures d'amenĂŠe d'air rĂŠglables (OAR - OER)" et 40.61 "Ouvertures d'amenĂŠe d'air rĂŠglables (OAR - OER)". Le document est disponible sur le site http://cloud.3p.eu/ Downloads/1/39/S1 /2014. IV.3.8 ModalitĂŠs d'ouverture des offres: L'ouverture des offres est postposĂŠe au vendredi 04 avril 2014 Ă 10h00. Rue du Cheval Blanc, 55 Ă  6238 LUTTRE. L.W. — Verplicht plaatsbezoek.ÂŹÂŹ#V(N 4 april. — BOUSSU-LEZ-WALCOURT. Verbouwen van de zolders van de oude pastorie. (cat. D of D1, kl. 1; cat. D of D4-5-10-11, kl. 1; o/cat. D16-D17-D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z#R

Â?7 april. — Te 9 u., in het Nouvel HĂ´pital Civil Marie Curie, 140, chaussĂŠe de Bruxelles, 6042 Lodelinsart (toegang route du Centre (rechtover Makro), DOSSIERÂŹ ÂŹ VEILIGHEIDÂŹ ÂŹDEFENSIEVEÂŹBEVEILIGING ÂŹ.OUVELÂŹ(Ă™PITALÂŹ#IVILÂŹ-ARIEÂŹ#URIEÂŹTEÂŹ#(!2,%2/)ÂŹ ÂŹ,ODELINSART Bestek prijs 25.00 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 16 uur bij ISPPC - Nouvel HĂ´pital Civil Marie Curie te Lodelinsart, Bureau de la Direction de Chantier, Jean-Louis Magonet, 140 ChaussĂŠe de Bruxelles, 6042 Lodelinsart (rek. 091-0123029-62 met ref. CDC 42 - SĂŠcuritĂŠ et protection dĂŠfensive, bestekken worden pas geleverd na afspraak met de heer Magonet tel. 071 92 48 73, e-mail: jean-louis.magonet@chu-charleroi.be, geen verzending of elektronische verzending). — Erk. o/cat. D5 of D7 of cat. D, kl. 4. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd VI-4 : Autres informations complĂŠmentaires In plaats van NĂŠant Toe te voegen tekst Avis rectiďŹ catif AďŹ n de corriger certaines erreurs prĂŠsentes au sein du cahier spĂŠcial des charges qui rĂŠgit le prĂŠsent marchĂŠ, il est portĂŠ Ă la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires que la lĂŠgislation applicable Ă  ce marchĂŠ est la lĂŠgislation en cours. Sont donc, notamment, Ă  prendre en compte dans le cadre de ce marchĂŠ public : -La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 14 janvier 2013 ĂŠtablissant les règles gĂŠnĂŠrales d’exĂŠcution des marchĂŠs publics et des concessions de travaux publics. Toute rĂŠfĂŠrence dans le cahier spĂŠcial des charges Ă  un texte n’ayant plus cours doit ĂŞtre considĂŠrĂŠe comme ĂŠtant relative au texte ĂŠquivalent de la nouvelle lĂŠgislation. VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging 21 maar t 2014

106

VI.4) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN @Ref:00712738/2014004068 Tous les soumissionnaires ayant dĂŠjĂ acquis le cahier des charges ont ĂŠtĂŠ informĂŠs par voie informatique du prĂŠsent avis rectiďŹ catif.ÂŹÂŹ#YJ1 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR PÂŹsÂŹ#"V6 14 april. — BERGEN. Conform aanpassen van de citĂŠ Franeau. (o/cat. D15, kl. 1; D5, kl. 1; P1, kl. 1) nr.10PÂŹsÂŹ#"4T 16 april. — BERGEN. Maken van sokkels en vasthechting van onderdelen met ramen en zonder ramen voor de tentoonstelling. (o/cat. D5, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$:, 17 april. — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Data center kast, informaticazaal. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$"

�24 april. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Keukenrenovatie in het rusthuis. :IE!LGEMENE BOUWWERKEN #(W 25 april. — HAM-SUR-HEURE/NALINNES. Meubilair en meubilair uitrusting, nieuw rust en verzorgingstehuis van 126 bedden. NR Ps#&&

Â?6 mei. — Te 14.30 u., Service des MarchĂŠs Publics, Rue Neuve, 17 te 7000 Mons, MUSEUMINRICHTINGÂŹ ENÂŹ PODIUMINRICHTINGÂŹ ÂŹ DECORS ÂŹ #)(- ÂŹ #ENTREÂŹ Dg)NTERPRĂ?TATIONÂŹDg(ISTOIREÂŹ-ILITAIRE ÂŹ"LDÂŹ$OLEZÂŹTEÂŹ ÂŹ "%2'%.ÂŹ (56 dagen). Raming 394.798,80 EUR (btw incl.) Bestek nr. BE.2014/Mons 2015/762.611.03a/ AD prijs 50.00 EUR te bekomen tot 29/04/2014, 16:30 Inlichtingen bij Spriet - Prevert, Martial Prevert, Rue de la Sablonnière 17, 1000 Brussel, rek. BE46 3630 6920 9136, betaalbewijs leveren, tel. 0497 48 09 61, e-mail: winstonspriet@gmail.com. Bestek kosteloos te bekomen via e-notiďŹ cation. L.W. — Plaatsbezoek op 31/03/2014 om 13.30 uur.ÂŹÂŹ#(DM Uitslagen - openingen 6 maart. — KAIN (TOURNAI). Brandvertragende COMPARTIMENTERINGÂŹ VANÂŹ HETÂŹ KELDERVERDIEPÂŹ ENÂŹ HETÂŹ GELIJKVLOERS ÂŹ RUEÂŹ -ONTGOMERYÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ +!).ÂŹÂŹ:IEÂŹ!LGEMENEÂŹBOUWWERKENÂŹ#&# 6 maart. — KAIN (TOURNAI). 6ERNIEUWENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ BUITENSCHRIJNWERK ÂŹ LEVERENÂŹ ENÂŹ PLAATSENÂŹ VANÂŹ NIEUWÂŹ 06#ÂŹ SCHRIJNWERK ÂŹ AFWERKINGEN ÂŹ RUEÂŹ -ONTGOMERYÂŹÂŹTEÂŹÂŹ+!). BTW inbegrepen. BBC NV, Eugène Bekaertlaan 51, 8790 Waregem, 222.588,88 euro; Rasseneur Ets. SPRL, 7604 Braffe, 246.744,88 euro; Deroubaix SA, 7740 Pecq, 260.579,34 euro; Pierret Project SA, 6890 Transinne, 263.147,17 euro; Gaume SA, 6061 Montignies-surSambre, 263.458,24 euro; Iso Star PVC Alu SPRL, 7180 Seneffe, 334.734,00 euro.ÂŹ#&#G

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN OKT— ROUX. Opdracht CRL900766: geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te ROUX. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(J OKT— JUMET. Geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Bruxelles-Sud te JUMET. — :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#(H


HENEGOUWEN

R173-1/4

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

 OKT  — JUMET. CRL901283 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te ROUX. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(K  OKT  — JUMET. CRL901118 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te JUMET. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(M

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR Ps#"V6 9 april. — BINCHE. Onderhouden en schilderen van de gevels. (o/cat. D13, kl. 1) NR Ps#Z'8

Â?24

april. — BERGEN. Herstellen waterdichtheid en opfrissen lokalen, Bibliothèque communale. (o/cat. D8, kl. 1, o/cat. D13, kl. 1) :IE$AK ENTORENWERKEN #(6

Uitslagen - openingen  OKT — NOUVELLES. 3CHILDERWERKEN  SCHOOLGEBOUWEN %COLECOMMUNALEDU#ENTRE#UESMES RUE&ERRER #UESMES %COLECOMMUNALE DE .OUVELLES  RUE DU #OMTE   .OUVELLES Bati's Construct SPRL, 4460 Grace-Hollogne, 32.648,07 euro btw excl.; Colinet & Fils SA, 7600 Peruwelz; Patrice Colin, 4020 Bressoux; IC Maintenance, 4101 Jemeppe-sur-Meuse; Entra asbl, 6220 Heppignies; Humblet Jean-Louis Sprl, 5100 Naninne; Aracolor SPRL, 4340 Awans; C & J Constructance SPRL, 7040 Quevy-le-Grand; Servotte Guy, 5070 Vitrival; Laurenty Bâtiments SA, 4460 Grace-Hollogne; R.D.H.I. SPRL, 7021 HavrÊ.#'10

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — NOUVELLES. Schilderwerken, schoolgebouwen, Ecole communale du Centre (Cuesmes), rue Ferrer 1, 7033 Cuesmes - Ecole communale de Nouvelles, rue du Comte 13, 7022 Nouvelles. — BATI'S CONSTRUCT SPRL, Rue de l'Informatique 12, 4460 Grace-Hollogne: 32.648,07 euro. (excl. BTW). #(G

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 25 maart. — SOIGNIES. Abreken en heropbouwen van de turnzaal en vervangen van de speelplaatsbekleding in de school. (cat. D, kl. 2 (lot 1); C, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16, D17, D18, P1, kl. 1 (lot 3)) NR Ps#V77

26 maart. — SOIGNIES. Leveren, plaatsen, ingebruikname van fotovoltaĂŻsche panelen: wijzigingsbericht. NR PÂŹsÂŹ#STY 28 maart. — LA LOUVIĂˆRE. Onderhoud van hoogspanningscabines. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YP: 31 maart. — BERGEN. Zoeken naar een operator voor vaste en mobiele telefonie. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#VD 31 maart. — JURBISE. Leveren en installatie van een systeem voor videotoezicht op de doorgangswegen. (o/ cat. S1, kl. 3 en o/cat. P1, kl. 3; o/cat. C6, kl. 1) nr.2PÂŹsÂŹ#JJF 3 april. — OEUDEGHIEN. Infrastructuurwerken in de gemeenteschool. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D16, D17, D18, kl. 1 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); cat. D, kl. 1 (lot 4); o/cat. D20 en/of cat. F, kl. 1 (lot 5); cat. C, kl. 1 (lot 6)) NR PÂŹsÂŹ#"0 4 april. — BOUSSU-LEZ-WALCOURT. Verbouwen van de zolders van de oude pastorie. (cat. D of D1, kl. 1; cat. D of D4-5-10-11, kl. 1; o/cat. D16-D17-D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z#R

Â?7 april. — Te 10 u., in het HĂ´pital Civil Marie Curie, 140, chaussĂŠe de Bruxelles, 6042, Lodelinsart, dosSIERÂŹÂŹ ÂŹDYNAMISCHEÂŹSIGNALISATIE ÂŹ.OUVELÂŹHĂ™PITALÂŹ #IVILÂŹ -ARIEÂŹ #URIEÂŹ ĂŒÂŹ ,ODELINSART Bestek nr. Dossier 52 - Signalisation dynamique prijs 25.00 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 16 uur bij ISPPC - Nouvel HĂ´pital Civil Marie Curie Ă Lodelinsart, Bureau de la Direction de Chantier t.a.v. Mr Jean-Louis Magonet, 140 ChaussĂŠe de Bruxelles, 6042 Lodelinsart (rek. 091-012302962 met ref. CDC 52 - Signalisation dynamique, bestekken worden pas geleverd na afspraak met de heer Magonet met betaalbewijs, tel. 071 92 48 73, e-mail: jean-louis. magonet@chu-charleroi.be). RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd VI-4 : Autres informations complĂŠmentaires In plaats van NĂŠant Toe te voegen tekst Avis rectiďŹ catif AďŹ n de corriger certaines erreurs prĂŠsentes au sein du cahier spĂŠcial des charges qui rĂŠgit le prĂŠsent marchĂŠ, il est portĂŠ Ă  la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires que la lĂŠgislation applicable Ă  ce marchĂŠ est la lĂŠgislation en cours. Sont donc, notamment, Ă  prendre en compte dans le cadre de ce marchĂŠ public : -La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 14 janvier 2013 ĂŠtablissant les règles gĂŠnĂŠrales d’exĂŠcution des marchĂŠs publics et des concessions de travaux publics. Toute rĂŠfĂŠrence dans le cahier spĂŠcial des charges Ă  un texte n’ayant plus cours doit ĂŞtre considĂŠrĂŠe comme ĂŠtant relative au texte ĂŠquivalent de la nouvelle lĂŠgislation. 21 maar t 2014

107

VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging VI.4) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN @Ref:00712738/2014004073 Tous les soumissionnaires ayant dĂŠjĂ acquis le cahier des charges ont ĂŠtĂŠ informĂŠs par voie informatique du prĂŠsent avis rectiďŹ catif.ÂŹÂŹ#YK 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR PÂŹsÂŹ#"V6 8 april. — BERGEN. Opmaken van een asbest inventaris en een certiďŹ kaat voor de energetische kwaliteit van de sluiswachterswoningen: wijzigingsbericht. nr.10-p.147 sÂŹ#"Y,

�10 april i.p.v. 27 maart. — Te 10 u., Ville de Char-

leroi, ChaussĂŠe de Lodelinsart 327 te 6060 GILLY, verVANGENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ BRANDDETECTIE ÂŹ INBRAAK ÂŹ -AISONÂŹ COMMUNALEÂŹANNEXEÂŹDEÂŹ#HARLEROIÂŹTEÂŹ2!.3!24 (60 dagen). Bestek nr. 10-50430 prijs 217 EUR (btw en port incl.) te bekomen tot 14/03/2014 bij IGRETEC scrl, Mr Reinier, Boulevard Mayence 1, 6000 Charleroi, rek. BE76 0910 0073 4195 met vermelding 10-50430 MAISON COMMUNALE ANNEXE DE CHARLEROI, e-mail: marc.reinier@igretec.com. — Erk. o/cat. P1, kl. 2. RECHTZETTING 1. — 1) L’installation doit ĂŞtre conforme au nouvel article 104 du RGIE (arrĂŞtĂŠ royal du 25 avril 2013). Le soumissionnaire en tiendra compte dans sa remise de prix en considĂŠrant que le bâtiment est de classĂŠ BD3 au niveau des facteurs d’inuences externes dĂŠďŹ nis au RGIE. Toute rĂŠfĂŠrence du cahier des charges Ă des câbles, goulottes ou tubes contenant des halogènes doit ĂŞtre considĂŠrĂŠe comme nulle et remplacĂŠe par les impositions du nouvel article 104. Les circuits considĂŠrĂŠs comme vitaux sont : installations liĂŠes Ă  la dĂŠtection incendie, installations d'annonce et d’alarme (bouton-poussoir), installations d'alerte (sirènes incendie). L’utilisation de chemin de câbles existant est possible pour les câbles des circuits non vitaux (intrusion, cctv). 2) Ajout au bordereau d’un poste QP pour retraitement des dĂŠtecteurs ionique : A.7.8 3) Ajout au bordereau d’un poste QP pour tranchĂŠe en sol meuble : A.7.9 4) Ajout au bordereau d’un poste QP pour tranchĂŠe en sol dur : A.7.10 5) PrĂŠcision concernant l’asservissement des ascenseurs et groupes de ventilation : l’installateur prĂŠvoira des relais d’asservissement Ă  proximitĂŠ des ascenseurs ou groupe de ventilation. Le câblage jusqu’au relais doit ĂŞtre prĂŠvu. Le montant de ces travaux est Ă  ajouter au poste A.6.4 concernant le câblage incendie. 6) PrĂŠcision concernant le mode de ďŹ xation des câbles basse-tension (intrusion, incendie, utp) en faux-plafond : Il ne sera pas permis de poser les câbles basse-tension en support sur le faux-plafond ; il faudra prĂŠvoir des tubes TTH ou se ďŹ xer correctement aux porteurs de fauxplafond pour les circuits non-vitaux.


HENEGOUWEN 7) Correction au paragraphe A.5.1 GĂŠnĂŠralitĂŠ : l’installation de dĂŠtection incendie ne doit pas ĂŞtre conforme Ă la S21-100. En revanche, le câblage doit bien ĂŞtre conforme Ă  la S21-100. En outre chaque appareil doit ĂŞtre ĂŠquipĂŠ de son propre module d’isolation. 8) comme indiquĂŠ au paragraphe A.1.2.3, l’installateur rĂŠalisant le travail doit ĂŞtre agrĂŠĂŠ par le ministère de l’IntĂŠrieur. 9) Comme indiquĂŠ au paragraphe A.1.2.3, ĂŠtant donnĂŠ l’interconnexion des techniques d’intrusion, d’incendie et de CCTV, tout le matĂŠriel intrusion (poste A.2), incendie (poste A.5) et CCTV (poste A.3) proposĂŠ doit provenir d’un unique et mĂŞme fabricant ou distributeur capable d’assurer l’intĂŠgration entre les 3 techniques. AďŹ n de vĂŠriďŹ er cela lors de l’analyse des offres et d’Êcarter les offres non conformes, il est demandĂŠ au soumissionnaire de fournir 5 informations supplĂŠmentaires: a. Fiche technique de la centrale incendie (poste A.5.2) b. Fiche technique de la centrale intrusion (poste A.2.1) c. Fiche technique de l’enregistreur CCTV (poste A.3.2) d. Fiche technique de la camĂŠra CCTV (poste A.3.1) e. CoordonnĂŠes complètes du fabricant / distributeur du matĂŠriel proposĂŠ. VI.3.4) Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd Date d'ouverture des offres In plaats van 27/03/2014 Te lezen 10/04/2014. L.W. — Verplicht plaatsbezoek op 13/03/2014 om 09 uur bij Henri Hubeau, afspraak bij d'Antoni Munoz, tel. 071/797.313 (antoni.munoz@igretec.com).ÂŹÂŹ#X0$ 14 april. — BERGEN. Conform aanpassen van de citĂŠ Franeau. (o/cat. D15, kl. 1; D5, kl. 1; P1, kl. 1) nr.10PÂŹsÂŹ#"4T 15 april. — MARCHIENNE-AU-PONT. Vervangen van het verpleegoproepsysteem: wijzigingsbericht. (o/cat. P1, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y" 18 april. — CHARLEROI. Hoogspanningscabine voor het mobiele gegevenscentrum. (o/cat. P1, kl. 1) nr.11PÂŹsÂŹ#&X

�22 april. — Te 11 u., RW-SpW-DGO2-DGEVHE-Di-

rection de la Gestion des Equipements des Voies hydrauliques de l'Escaut, rue Joncquois 118 te 7000 Mons, AFSTANDSBEDIENING VAN LgALTERNAT DE4OURNAI EN DE BRUG.OTRE $AMEVANAFDESLUIS+AIN (300 dagen). Bestek nr. CSC O2.04.03-13E80 kosteloos te bekomen via http://marchespublics.wallonie.be. Inlichtingen bij RW-SpW-SG-DSJ-Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers de charges, DEROCK t.a.v. Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@spw.wallonie.be. — Erk. o/cat. P2, kl. 6. L.W. — Verplicht plaatsbezoek.#'-J 23 april. — PERUWELZ. Verbeteringswerken fase 1, industriezone Polaris. (cat. C, kl. 8) NR Ps#YWZ

Â?24 april. — Te 11 u., RW-SpW-DGO1-DEEM-Direction des Equipements ElectromĂŠcaniques du Hainaut et du Brabant wallon, rue du Joncquois 118 te 7000 Mons, !4(ÂŹ ÂŹ ..ÂŹ VERNIEUWENÂŹ VANÂŹ ÂŹ VERKEERSKNOOPPUNTENÂŹ ENÂŹ EENÂŹ TUNNEL (120 wd.). Bestek nr. O1.04.04 - 13G16 te bekomen bij RW-SpW-SG-DSJ-Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers de charges, DEROCK t.a.v. Monsieur Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@ spw.wallonie.be. Kosteloos via http://marchespublics. wallonie.be. — Erk. cat. P of o/cat. P1 of P2, kl. 4. L.W. — Verplicht plaatsbezoek.ÂŹÂŹ#(F Â?24 april. — FRASNES-LEZ-ANVAING. Keukenrenovatie in het rusthuis. :IEÂŹ!LGEMENEÂŹ BOUWWERKENÂŹ #(W Â?25 april. — Te 11 u., SociĂŠtĂŠ RĂŠgionale Wallonne

du Transport (SRWT), Avenue Gouverneur Bovesse 96 te

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 5100 Namur, -Ă?TROÂŹ,Ă?GERÂŹDEÂŹ#HARLEROIÂŹRENOVERENÂŹ VANÂŹELEKTRISCHEÂŹINSTALLATIESÂŹINÂŹSTATIONSÂŹ3AMARITAINEÂŹETÂŹ0IGESÂŹTEÂŹ#HARLEROI (220 dagen). Raming zonder btw 1092000 EUR. Bestek nr. TECH1636 prijs 200 EUR te bekomen tot 17/04/2014, 16 uur bij SociĂŠtĂŠ RĂŠgionale Wallonne du Transport (SRWT), GrĂŠgoire KAYIBANDA, IngĂŠnieur Dirigeant, tel. 081 32 28 68, fax 081 32 28 19, e-mail: gregoire.kayibanda@tec-wl.be, rek. nr. 0910109154-58 - BIC GKCCBEBB - IBAN BE95 0910 1091 5458 met vermelding: CSC TECH1636. — Erk. o/cat. P1, kl. 5. L.W. — Verplicht plaatsbezoek: 01/04/2014 en 03/04/2014 om 9 uur - RDV : rue de l'Ancre, 7 - 6000 Charleroi.ÂŹÂŹ#&0'

LgASCENSEURÂŹ DEÂŹ 3TRĂ?PY 4HIEUÂŹ DOMAINEÂŹ 3/&)#/ ÂŹ RUEÂŹ 2AYMONDÂŹ #ORDIER ÂŹ ÂŹ ÂŹ 4HIEUÂŹ VERVANGENÂŹVANÂŹlLTERS ÂŹCONTROLEÂŹENÂŹINDIENÂŹNODIGÂŹVERVANgen van banden. (36 maanden). Bestek nr. O2.04.0214A36 - MS/242/2014/005 kosteloos te bekomen via http://marchespublics.wallonie.be. Inlichtingen bij RWSpW-SG-DSJ-Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers de charges, dhr. DEROCK t.a.v. Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@spw.wallonie.be.ÂŹÂŹ#'SF

�29 april. — Te 14 u., Batiment COB 327, ChaussÊe de Lodelinsart 6060 Gilly , VERVANGENVANELEKTRISCHE aansluitpunten langs voetpaden en aansluiten op HETENERGIENET PLAATSENVERDEELKASTEN (lot 1: 95 wd., lot 2: 30 wd.). Raming zonder btw 291400 EUR. Bestek nr. 13.010.9 te bekomen tot 28/04/2014, 14 uur bij ville de Charleroi, veronique lerat (Chef de service-Bureau d'Etudes), chaussÊe de Lodelinsart 327, 6060 Gilly, tel. 0071 86 56 52, fax 0071 86 56 55, bestek aanvragen via e-mail: veronique.lerat@charleroi.be. — Erk. o/ cat. P1. L.W. — Plaatsbezoek op 15/04/2014 en 17/04/2014 na afspraak met Monsieur Flament TÊl. :n° 071/86.60.29 ou 071/86.05.13#'PX

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

15 mei. — CHARLEROI. Elektrische uitrusting van het nieuw onderstation. NR Ps#$Q9

Â?21

mei. — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. :IE !LGEMENE BOUWWERKEN #(P

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 8 aug. 2013. — CHATELET. Vernieuwen van de stekkers voor voorverwarming 3kV van de onderhoudspost CHATELET. — COFELY FABRICOM NV, Gatti de Gamondstraat 254, 1180 Ukkel: 634.981,64 euro. (excl. BTW).#&7 4 nov. 2013. — CHARLEROI. Lot 3: elektriciteit sterkstroom en zwakstroom (data voorkablering), rookafvoer, informatica voorkablering te CHARLEROI. — TV MIGNONE & BIUSO, Rue Neuve 112, 7170 Bellecourt. #&* 13 nov. 2013. — THUIN. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor de herinrichtingswerken van SAR Roxy, rue Verte 1 te 6530 THUIN. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*H

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 24 maart. — BERGEN. Moderniseren van de liften, Umons gebouwen. (cat. N; o/cat. N1, kl. 1) nr.6-p.106 s#TR: 31 maart. — JURBISE. Leveren en installatie van een systeem voor videotoezicht op de doorgangswegen. (o/ cat. S1, kl. 3 en o/cat. P1, kl. 3; o/cat. C6, kl. 1) nr.2Ps#JJF 1 april. — CHARLEROI. Leveren van audiovisueel materiaal. NR Ps#V.

�24 april. — Te 11 u., Direction des Voies Hydrauliques de Mons, rue Verte 11 (rez-de-chaussÊe) 7000 MONS, ONDERHOUD VAN VENTILATIEGROEPEN VAN 21 maar t 2014

108

25 april. — BERGEN. Leveren van audiovisueel materiaal. NR Ps##H+

JULI— CHARLEROI. Onderhoud en beheren van de inbraak beveiligingssystemen in verschillende gebouwen van de stad, de Politie en de RÊgie Foncière, omschrijving CHARLEROI. — A.M.S. ALESSANDRINI SPRL, Rue Ferrer 62, 6061 Montignies-sur-Sambre: (per jaar) 74.717,50 euro. (incl. BTW).#'FDEC— BERGEN. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor het plaatsen van een camera uitrusting met een scherpe precissie voor de opname van bewegingen en optische reectoren, Site Dolez, Boulevard Dolez 31, 7000 Bergen. — QUALISYS.#&*V  JAN  — CHARLEROI. Leveren van 2 stellen met 6 ophefpalen in de autobus herstelplaats, TEC Charleroi, DÊpôt de Jumet, rue Delvaux 1, 6040 Jumet — DE SCHUYTER, 1380 Couture-Saint-Germain: 58.400,00 euro. (excl. BTW).#'&

Centrale verwarming Aanbestedingen 25 maart. — SOIGNIES. Abreken en heropbouwen van de turnzaal en vervangen van de speelplaatsbekleding in de school. (cat. D, kl. 2 (lot 1); C, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16, D17, D18, P1, kl. 1 (lot 3)) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V77 31 maart. — BERGEN. Renovatie van de stookplaats Justitiepaleis. (o/cat. D17, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$QQ 3 april. — OEUDEGHIEN. Infrastructuurwerken in de gemeenteschool. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D16, D17, D18, kl. 1 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); cat. D, kl. 1 (lot 4); o/cat. D20 en/of cat. F, kl. 1 (lot 5); cat. C, kl. 1 (lot 6)) NR PÂŹsÂŹ#"0 4 april. — LA LOUVIĂˆRE. Plaatsen van airconditioning in de woonkamers van rĂŠsidence Le Laetare. (o/cat. D16/ D17/D18, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YP 4 april. — BOUSSU-LEZ-WALCOURT. Verbouwen van de zolders van de oude pastorie. (cat. D of D1, kl. 1; cat. D of D4-5-10-11, kl. 1; o/cat. D16-D17-D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z#R 7 april. — LA LOUVIĂˆRE. Herstellingen aan het sanitair, loodgieterij en verwarming in gans het patrimonium. (o/ cat. D1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y: 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR PÂŹsÂŹ#"V6

�7 april. — Te 14 u., FEDESCO, Koningsstraat 47 te 1000 Brussel, VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING VOOR DE VERNIEUWING STOOKPLAATS *USTITIEPALEIS $OORNIK (60 dagen). Referentienummer 201403_HVAC_510509A_001 prijs 0.00 EUR. Het bestek en de bijlagen zijn gratis te downloaden op de site https://enot.publicprocurement.


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN be. Inlichtingen bij FEDESCO, Mevrouw Karlien D'haese, tel. 02 762 02 80, fax 02 772 00 18, e-mail: karlien. dhaese@fedesco.be. — Erk. o/cat. D17, kl. 1. L.W. — Plaatsbezoek vereist: De inschrijver moet verplicht een plaatsbezoek uitvoeren. Ze moeten het pand hebben bezocht alvorens hun prijs op te maken. Een bezoekattest, ondertekend door de opdrachtgever of zijn gemachtigde moet aan de offerte worden toegevoegd. Aanvragen worden per email (celestin.claeys@fedesco. be) aan De heer CĂŠlestin Claeys Voor meer inlichtingen kan men contact opnemen met: CĂŠlestin Claeys Direct : 0(0)2 211 10 80 OfďŹ ce : 0(0)2 762 02 80 Fax : 0(0)2 772 00 18 e-mail:celestin.claeys@fedesco. be.ÂŹÂŹ#'# 14 april. — ATH. Leveren van verwarmingsmateriaal. NR PÂŹsÂŹ#"8Z

Â?21

mei. — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. :IE !LGEMENE BOUWWERKEN #(P

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 13 nov. 2013. — THUIN. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor de herinrichtingswerken van SAR Roxy, rue Verte 1 te 6530 THUIN. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*H DECIPVNOV— CHARLEROI. Lot 2: verwarming, ventilatie, sanitair met onderhoud bij de renovatie, verbouwing en uitbreiding van het bureelgebouw (11.500 m² met 7 verdiepingen) te CHARLEROI. — ENERGYS SA, Rue de la Chaudronnerie 14, 4340 Awans.#&*

Sanitaire werken Aanbestedingen 25 maart. — SOIGNIES. Abreken en heropbouwen van de turnzaal en vervangen van de speelplaatsbekleding in de school. (cat. D, kl. 2 (lot 1); C, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16, D17, D18, P1, kl. 1 (lot 3)) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#V77 1 april. — FLEURUS. Leveren van sanitair. nr.9-p.128 sÂŹ#Y:C 3 april. — OEUDEGHIEN. Infrastructuurwerken in de gemeenteschool. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D16, D17, D18, kl. 1 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); cat. D, kl. 1 (lot 4); o/cat. D20 en/of cat. F, kl. 1 (lot 5); cat. C, kl. 1 (lot 6)) NR PÂŹsÂŹ#"0 4 april. — LA LOUVIĂˆRE. Plaatsen van airconditioning in de woonkamers van rĂŠsidence Le Laetare. (o/cat. D16/ D17/D18, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YP 4 april. — BOUSSU-LEZ-WALCOURT. Verbouwen van de zolders van de oude pastorie. (cat. D of D1, kl. 1; cat. D of D4-5-10-11, kl. 1; o/cat. D16-D17-D18, kl. 1; o/cat. P1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Z#R 7 april. — LA LOUVIĂˆRE. Herstellingen aan het sanitair, loodgieterij en verwarming in gans het patrimonium. (o/ cat. D1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y: 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR PÂŹsÂŹ#"V6

Â?21

mei. — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, herstellen, algemeen beheer van de gebouwen van het patrimonium Toit et moi. :IE !LGEMENE BOUWWERKEN #(P

HENEGOUWEN

U ZOEKT EEN ALTERNATIEF VOOR GESTABILISEERD ZAND ?

PROBEER ONZE MET KALK VERRIJKTE GROND:

stockeerbaar want hardt zeer geleidelijk uit milieuvriendelijk budgetvriendelijk Openbare en private werken, containers voor steenafval, eigen betoncentrale. Gezeefd zand, aanvulgrond, grond met compost.

Uitslagen - openingen 14 maart. — LA LOUVIĂˆRE. (ERCONDITIONNERINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ WATERVOORZIENINGÂŹ VANÂŹ DEÂŹ VLEUGELSÂŹ ÂŹ ÂŹ ENÂŹ ÂŹ!THĂ?NĂ?EÂŹ PROVINCIAL ÂŹ "OULEVARDÂŹ DUÂŹ4IVOLI ÂŹ "ÂŹTEÂŹÂŹ,!ÂŹ,/56)%2% BTW inbegrepen. SNS SOLUTIONS, 5190 Balâtre, 107.489,04 euro; Jordan Ets. SA, 6040 Jumet, 118.847,41 euro; Envisys SA, 7012 Jemappes, 129.388,69 euro; Tamasan CalinGelu, 1731 Relegem, 141.652,28 euro; CFA SA, 7503 Froyennes, 141.769,07 euro.ÂŹ#'8

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 13 nov. 2013. — THUIN. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor de herinrichtingswerken van SAR Roxy, rue Verte 1 te 6530 THUIN. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&*H DECIPVNOV— CHARLEROI. Lot 2: verwarming, ventilatie, sanitair met onderhoud bij de renovatie, verbouwing en uitbreiding van het bureelgebouw (11.500 m² met 7 verdiepingen) te CHARLEROI. — :IE#ENTRALEVERWARMING#&*

Lood- en zinkwerken Aanbestedingen 7 april. — LA LOUVIĂˆRE. Herstellingen aan het sanitair, loodgieterij en verwarming in gans het patrimonium. (o/ cat. D1, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"Y:

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 25 maart. — SOIGNIES. Restauratie en herinrichten van de gebouwen van de grande carrière Wincqz en Centre de la Pierre. (o/cat. D24, kl. 5; o/cat. D24, kl. 2; o/cat. D20, kl. 2) NR Ps#W-* 3 april. — OEUDEGHIEN. Infrastructuurwerken in de gemeenteschool. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D16, D17, D18, kl. 1 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); cat. D, kl. 1 (lot 4); o/cat. D20 en/of cat. F, kl. 1 (lot 5); cat. C, kl. 1 (lot 6)) NR Ps#"0

�7 april. — CHARLEROI. Defensieve beveiliging, Nouvel Hôpital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. (o/ cat. D5 of D7 of cat. D, kl. 4) :IE3CHRIJN ENMEUBELWERKEN#YJ1 7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR Ps#"V6 16 april. — SAINT-GHISLAIN. Vernieuwen van de junctie galerij "direction-ancien bâtiment": wijzigingsbericht. (o/cat. D20, kl. 1) NR Ps#"XV

21 maar t 2014

109

M110-2-1/4

Zaventemsesteenweg 63 1831 Diegem T: 02 720 08 14 F: 02 720 00 95

Uitslagen - openingen 6 maart. — KAIN (TOURNAI). 6ERNIEUWEN VAN HET BUITENSCHRIJNWERK  LEVEREN EN PLAATSEN VAN NIEUW 06# SCHRIJNWERK  AFWERKINGEN  RUE -ONTGOMERYTE+!).:IE3CHRIJN EN MEUBELWERKEN#&#G

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN OKT— ROUX. Opdracht CRL900766: geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te ROUX. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(J OKT— JUMET. Geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Bruxelles-Sud te JUMET. — :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#(H  OKT  — JUMET. CRL901283 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te ROUX. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(K  OKT  — JUMET. CRL901118 - geluidsisolatie van 1 eengezinswoning in de omgeving van de Luchthaven van Charleroi Brussel-Zuid te JUMET. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(M

Afbraakwerken Aanbestedingen 22 april. — BOUSSU. Modernisering van de rue de Boussu en la Place des Martyrs. (o/cat. G1 en G5, kl. 5) NR PÂŹsÂŹ#&N 13 mei. — LA LOUVIĂˆRE. Afbraak gebouwen GĂŠnĂŠrale de Banque en TMC. (o/cat. G5, kl. 3) ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #&R

Â?29 mei. — Te 10 u., CPAS de Charleroi, Boulevard Joseph II 13 te 6000 Charleroi, AFBRAAKÂŹ VANÂŹ DEÂŹ GEBOUWENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ #(5ÂŹ DEÂŹ #HARLEROI ÂŹ (OPITALÂŹ #IVILÂŹ DEÂŹ#HARLEROIÂŹ#(5 ÂŹ"OULEVARDÂŹ0AULÂŹ*ANSONÂŹÂŹTEÂŹ ÂŹ#HARLEROI (365 dagen). Bestek nr. CPAS : 2013STE0414 - IGRETEC : 51 130 prijs 0.00 EUR te bekomen tot 15/04/2014, 16 uur bij e-notiďŹ cation. Inlichtingen bij CPAS de Charleroi, Alain Brohez Telefoon: 071233112 Fax: 071233111 Email: alain.brohez@cpascharleroi.be. — Erk. o/cat. G5, kl. 5. RECHTZETTING 1. — VI.3) GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de


HENEGOUWEN bijbehorende aanbestedingsstukken informatie).ÂŹÂŹ#'Q+

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN voor

meer

Uitslagen - openingen 12 maart. — QUAREGNON. 3ANERENÂŹ ENÂŹ HERBESTEMMENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ SITEÂŹ 5.)#ÂŹ VOLLEDIGEÂŹ AFBRAAKÂŹ VANÂŹHETÂŹVROEGERÂŹMAGAZIJNÂŹ5NIC ÂŹ'RANDÂŹ0LACEÂŹTEÂŹ ÂŹ15!2%'./. BTW inbegrepen. LETE, 7061 Casteau (Soignies), 177.771,14 euro; Wanty SA, 7134 PĂŠronnes-lez-Binche, 252.680,63 euro; Stallaert Jan NV, 1000 Brussel, 298.973,26 euro; Entreprises RĂŠunies R. De Cock SA, 6001 Marcinelle, 528.248,61 euro; De Meyer SA, 6180 Courcelles, 604.975,20 euro.ÂŹ#'*

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 5 sept. 2013. — CHARLEROI. Afbraak van diverse gebouwen in het district Zuid - West, stations Godarville, Braine-le-Comte, Haine-Saint-Pierre, Carnières, Monceau-Formation, Saint-Ghislain, Quenast, Auvelais, Châtelet, Marchienne-au-Pont, Thuin, Fleurus, Baulers, Ghlin en Mons. — STALLAERT JAN NV, Antwerpselaan 20, 1000 Brussel: 318.267,40 euro. (excl. BTW).#&6:

Speciale installaties Aanbestedingen 7 april. — LA LOUVIĂˆRE. Leveren van beroeps keukenmateriaal voor de rĂŠsidence Les AubĂŠpines et les Magasins citoyens. ÂŹNR PÂŹsÂŹ##M*

BTW inbegrepen. ENTRA ASBL, 6220 Heppignies, (lot 1) 61.549,07 euro; Sint-Joris NV, 3890 Gingelom, (lot 1) 68.757,82 euro; Clean Lease Fortex Belgium NV, 8730 Oedelem, (lot 1) 96.732,84 euro; Clean Lease Fortex Belgium NV, 8730 Oedelem, (lot 2) 116.255,83 euro; Sint-Joris NV, 3890 Gingelom, (lot 2) 128.804,02 euro; Entra asbl, 6220 Heppignies, (lot 2) 154.049,45 euro.ÂŹ#&30

Materieel - machines Aanbestedingen 24 maart. — ATH. Vervangen van een bestelwagen met dubbele cabine. NR Ps#W+8 25 maart. — BERNISSART. Leveren van een graaader. NR Ps#WJF 26 maart. — STRÉPY-BRACQUEGNIES. Leveren van open spuit- en poedercabines, werkplaatsen en een handmatig poedertoestel. NR Ps#V'( 27 maart. — COUILLET. Huur van 3 lichte prefab modules voor klassen: wijzigingsbericht. NR Ps#WN# 28 maart. — HAVRÉ. Leveren van 2 kipper aanhangwagens met kraan. NR Ps#XTS 31 maart. — CHARLEROI. Leveren van uitrustingen voor verschillende werkplaatsen. NR Ps#X2 1 april. — PONT-DE-LOUP. Onderhouden van ovenroosters en leveren van onderdelen: wijzigingsbericht. NR Ps#Y:H 3 april. — CHARLEROI. Renting van voertuigen van de lokale politie. NR Ps#T3" 4 april. — BERGEN. Leveren van carrosserie-artikelen. NR Ps#""&

�6 mei. — Te 10 u., Intercommunale IDEA, Rue de Nimy 53 te 7000 Mons, BOUWENVANEENINSTALLATION DE R�CEPTION EN BEHANDELEN VAN STRAATVUIL AAN HET ZUIVERINGSSTATION VAN 7ASMUÑL (200 dagen). Bestek nr. ABT130 prijs 66.00 EUR + port 16,10 EUR te bekomen bij Intercommunale IDEA, Madame Sabine Delplanque, tel. 065 37 58 15, fax 065 37 57 23, e-mail: sabine.delplanque@idea.be, rek. nr. IBAN : BE56 0910 1023 9488 / BIC : GKCCBEBB. — Erk. cat. V, kl. 5.#(G

Â?4 april. — Te 16.30 u., Ville de Lessines, Grand'Place 12 te 7860 Lessines, VERSNELDEÂŹ ONDERHANDELINGSPROCEDUREÂŹ LEVERENÂŹ VANÂŹ KOOLWATERSTOFHOUDENDEÂŹ MATERIALENÂŹ ÂŹ 3ERVICEÂŹ 4RAVAUX ÂŹ 2UEÂŹ 2ENĂ?ÂŹ -AGRITTE ÂŹBIS ÂŹÂŹ,ESSINES Bestek nr. 3p-715 te bekomen tot 03/04/2014 bij Service Travaux, Guy Leerens, Rue RenĂŠ Magritte 70bis, 7860 Lessines, tel. 068 25 15 47, fax 068 33 92 93, e-mail: Leerens-guy@lessines.be.ÂŹÂŹ#'RW

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken

�9 april. — Te 10 u., in het gemeentehuis, Place Albert 1er 1 te 7170 Manage, ONDERHANDSE PROCEDUREVOORHETLEVERENVANEENTWEEDEHANDSEBUS (30 dagen). Bestek nr. 20140031 kosteloos te bekomen tot 08/04/2014, 10 uur bij Commune de Manage, Dominique Heymans, tel. 064 51 82 72, fax 064 51 82 99, e-mail: dominique.heymans@manage-commune. be.#'0

Aanbestedingen 28 maart. — DOORNIK. Huren en onderhoud van plat linnen. NR Ps#Z$H 31 maart. — KOMEN-WAASTEN. Huren, onderhoud plat linnen, werkkledij en onderhoud van de kledij. nr.6Ps#T6 1 april. — BERGEN. Leveren van werkkledij. nr.8Ps#XXR 3 april. — BERGEN. Reinigen van linnen en werkkledij. NR Ps#" 17 april. — DOORNIK. Reinigen van het linnen van gedetineerden. NR Ps#YK 22 april. — CHARLEROI. Leasing van werkkledij voor het personeel van het CPAS. NR Ps#"

Uitslagen - openingen 11 maart. — BINCHE. /NDERHOUDEN VAN LINNEN INLA2�SIDENCE*-ERTENS RUEDU-OULIN"LANC 15.

9 april. — BERGEN. Leveren van landbouw materieel: annulatie. NR Ps#$.

Â?10 april. — Te 14 u., Le Forem, 104 boulevard Tirou te 6000 Charleroi, LEVERENÂŹVANÂŹOPENÂŹSCHILDERSCABINE ÂŹ EENÂŹ POEDERINSTALLATIE ÂŹ ZANDSTRAALWERKPLAATS ÂŹ WERKPLAATSÂŹ METALISATIEÂŹ ENÂŹ EENÂŹ APPARAATÂŹ VOORÂŹ MANUELEÂŹ POEDERBEHANDELING ÂŹ #%.42%ÂŹ $%ÂŹ #/-0%4%.#%ÂŹ342%09ÂŹ"2!15%'.)%3ÂŹ ÂŹ1UAIÂŹ$UÂŹ 0ONTÂŹ#ANALÂŹÂŹ ÂŹÂŹ3TRĂ?PY "RAQUEGNIES (12 maanden). Bestek nr. DMP1400182 te bekomen bij Le Forem, Service Achat t.a.v. marchespublics.numerodossier@forem.be, 104 Boulevard Tirou, 6000 Charleroi. RECHTZETTING 1. — Le prĂŠsent avis rectiďŹ catif porte sur les modiďŹ cations suivantes: - prĂŠcision de l'option obligatoire 1 du lot 1 (Enlèvement des ĂŠquipements existants) - report de la date d'ouverture des offres : nouvelle date 10/04/2014 Ă 14h. IL est aussi Ă  prendre en considĂŠration dans le prĂŠsent avis rectiďŹ catif qu'un addendum et un erratum au Cahier SpĂŠcial des Char21 maar t 2014

110

ges DMP1400182 sont Ă disposition de toutes les sociĂŠtĂŠs demandresses du Cahier SpĂŠcial des Charges. L'addendum et l'erratum portent sur des modiďŹ cations de la partie spĂŠciďŹ cations/ techniques fonctionnelles du Cahier SpĂŠcial des Charges.ÂŹÂŹ#'R7

Â?11 april. — Te 14 u., Le Forem, 104 boulevard Tirou te 6000 Charleroi, LEVERENÂŹVANÂŹDIVERSEÂŹWERKPLAATSuitrusting (12 maanden). Bestek nr. DMP1400253 te bekomen bij Le Forem, Tarik Bouzebda, tel. 071 20 62 94, fax 071 20 62 99, e-mail: tarik.bouzebda@forem.be. RECHTZETTING 1. — Le prĂŠsent avis rectiďŹ catif porte sur: - ModiďŹ cation des libellĂŠs des lots 39 et 49 + correction du descriptif technique du lot 39 au sein du CSCh - Ajout des lots 51 Ă 55. - ModiďŹ cation de la date d'ouverture des offres: ReportĂŠe au 11 Avril Ă  14h - ComplĂŠment d'information sur les le nom du projet concernĂŠ par le ďŹ nancement europĂŠen (Feder) - ModiďŹ cations des documents de marchĂŠ portant sur ce qui prĂŠcède ainsi que les dĂŠlais de livraison de chaque lot. Attention: - Une nouvelle version des documents de marchĂŠ amendĂŠs en consĂŠquence sont mis en ligne sur le portail IAM (e-sender). Ils sont Ă  utiliser en lieu et place des documents initialement mis en ligne sur le mĂŞme portail (Cahier spĂŠcial des charges, formulaire d'offres et inventaire...).ÂŹÂŹ#'S 18 april. — COLFONTAINE. Leveren van een veegmachine, Service Travaux. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$N3

�23 april. — Te 10 u., CPAS de Charleroi, Boulevard Joseph II 13 te 6000 Charleroi, ONDERHOUDEN DEPANNERENENHERSTELLENVANWEEKMAKERSOPDIVERSE adressen. (12 maanden). Bestek nr. 2013-STE0347 prijs 0.00 EUR te bekomen op de site CPAS de Charleroi (tel. 071233112 Fax: 071233111 Email: alain.brohez@cpascharleroi.be). RECHTZETTING 1. — VI.1) DEZE AANKONDIGING BETREFT Aanvullende informatie VI.3) GECORRIGEERDE OF TOEGEVOEGDE INFORMATIE VI.3.1) Wijziging van oorspronkelijke informatie of afwijkende publicatie op TED-website Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie VI.3.2) Aankondiging of bijbehorende aanbestedingsstukken In de bijbehorende aanbestedingsstukken (zie de bijbehorende aanbestedingsstukken voor meer informatie).#&17 �23 april. — Te 11 u., Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes, Chemin d'Oultre-Heure 20 te 6120 Hamsur-Heure, renting - gedurende 72 maanden - van  UITGERUSTE CAMIONS  3ERVICE TECHNIQUE COMMUNAL DES TRAVAUX (72 maanden). Bestek nr. CSCH 2014/1146 prijs 3.00 EUR + port 2.00 EUR te bekomen tot 22/04/2014 bij Commune de Ham-sur-Heure - Nalinnes, Monsieur Christophe Pendeville, tel. 071 22 93 65, fax 071 21 91 06, e-mail: christophe.pendeville@publilink.be, IBAN : BE 07091000382066 - BIC : GKCCBEBB met vermelding: csch renting camions.#'P6 �23 april. — Te 11 u., Salle Mephisto, rez-de-chaussÊe du Centre administratif Communal sise rue de Pintamont, 54 te 7800 Ath, LEVERENVANEENAMBULANCE AANDEBRANDWEERDIENST Bestek nr. 2014-289 te bekomen tot 16/04/2014, 17 uur bij Ville d'Ath, Madame Cellule MarchÊs Publics (Mmes Baert, Chais et Schomelhoud), tel. 068 26 91 34, fax 068 26 91 39, e-mail: cmp@ath.be.#'1D 23 april. — BERGEN. Controle van installaties. nr.11Ps#$$G


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 25 april. — COURCELLES. Conventionele voorraden, ambachtelijke materialen en andere benodigdheden. NR Ps#&NG

�28 april. — Te 11 u., Maison du Gouverneur, salle

de rĂŠunion, 14 Rue Vankeerberghen, 4500 Huy, leveren VANÂŹ EENÂŹ CAMIONÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ WINTERDIENST ÂŹ CHAUSSĂ?EÂŹ DESÂŹ &ORGESÂŹ NÂŞÂŹ (170 dagen). Bestek nr. 2014/02 prijs 15.00 EUR + port 5.00 EUR te bekomen tot 18/04/2014 bij Ville de Huy, Philippe HĂŠnuset, tel. 085 21 78 21, fax 085 23 68 40, e-mail: philippe.henuset@ huy.be, rek. nr. BE71 0910 1807 5169.ÂŹÂŹ#'-

�29 april. — Te 11 u., ICDI, Rue du DÊversoir 1 te 6010 Couillet, ONDERHOUDEN  HERSTELLEN EN EVENTUEEL LEVEREN VAN COMPRESSOREN EN HUN UITRUSTINGEN LEVERENVANNODIGESTUKKENALSOOKEEN NOODOPROEPOPDESITEVAN56% RUEDUD�VERSOIR  #/5),,%4 Bestek nr. 2014-011 OB/LF-FG/LD te bekomen bij ICDI, Madame Laurence Dewez, tel. 071 60 04 94, fax 071 36 04 84, e-mail: Laurence.dewez@ icdi.be. L.W. — Verplicht plaatsbezoek: 27/03/2014 om 13.00, Fabien Gravar (chef du service maintenance, 071 387 908).#'WF 6 mei. — RANSART. Leveren van reserveonderdelen voor onderhoudsmachines plantsoenen: aanvullende informatie. NR Ps#$2C

Uitslagen - openingen 11 maart. — LEUZE-EN-HAINAUT. ,EVEREN EN PLAATSENVANSPORTTOESTELLENINDENIEUWEGEVANGENISVAN,EUZE BTW inbegrepen. SPORTA DE WAELE BVBA, 99.474,10 euro; Allard Sport, 105.101,81 euro; Matrix Fitness Benelux, 113.311,18 euro; Life Fitness Benelux, 119.306,00 euro; Cammaert SA, 127.113,57 euro; CirQels International BVBA, 133.228,99 euro.#&&.

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  JULI  — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Leveren en installatie van desinfecteer wasinstallatie voor endoscopen en toebehoren. — ONIS SA, Generaal Lotzstraat 103, 1180 Ukkel: lot 1: 1.331.309,00 (Btw excl.); lot 2: 139.785,46 euro (BTW excl.) .#&69 4 nov. 2013. — CHARLEROI. Leveren van een lader op banden. — BIA NV, Rameistraat 123, 3090 Overijse.#'G JAN— HAVRÉ. Leveren van 2 tractoren voor semi-aanhangwagens met kipper voor glasinzameling. — TURBO TRUCKS HAINAUT SA, Parc(H-A)(supprimÊe) SN, 7110 StrÊpy-Bracquegnies.#'$9 JAN— HAVRÉ. Leveren van 105 glasbollen, intercommunale HYGEA op de sites HavrÊ, Cuesmes of Manage. — WCS NV, 2300 Turnhout: 101.740,00 euro.#'&

Verschillende Aanbestedingen 3 april. — MOESKROEN. Leveren van strooizout. #WM2 7 april. — THUMAIDE. Leveren amoniakwater. #V84 11 april. — GOSSELIES. Leveren van ontdooiproducten. ##8W

HENEGOUWEN

Beplantingswerken Aanbestedingen

22 april. — BOUSSU. Modernisering van de rue de Boussu en la Place des Martyrs. (o/cat. G1 en G5, kl. 5) NR Ps#&N

4 april. — CHARLEROI. Verbeteren van de groene ruimten en landschapsarchitectuur in het havengebied. nr.9Ps#Z*P

Â?7 mei. — Te 10 u., SPAQUE, Boulevard d'Avroy 38/6 te 4000 Liege, SANERENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ SITEÂŹ !CIĂ?RIEÂŹ !LLARDÂŹTEÂŹ#HARLEROIÂŹHERPROlLERINGÂŹVANÂŹHETÂŹLANDSCHAPÂŹDEELÂŹ (180 wd.). Bestek nr. EG-2014-01 prijs 90 EUR te bekomen tot 30/04/2014, 16 uur bij SPAQUE (rek. BE14-0910-1189-7683, tel. 04 220 94 11, bestek aanvraag bevestigen met betaalbewijs via fax 04 221 40 43, e-mail: c.paillot@spaque.be. — Erk. cat. G, kl. 7. L.W. — Plaatsbezoek op 2/4/2014 om 10 uur aan de ingang van de rue Joseph Allard.ÂŹÂŹ#'*#

7 april. — LA LOUVIĂˆRE. Onderhoud van de groene ruimten, Ville/Maison du Sport. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#X,

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

24 maart. — LA LOUVIĂˆRE. Leveren van decoratie planten. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XT: 3 april. — SAINT-GHISLAIN. Maaien van voetbalterreinen, gemeentelijke grasvelden en het terrein Pic et Plat. NR PÂŹsÂŹ#ZQ, 3 april. — DOUR. Maaiwerken. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y*.

7 april. — RANCE. Verbouwen van een gebouw in 12 woongelegenheden en omgeving. (cat. D/D1/D4/D5/ D7/D8/D10/D11/D12/D13/D14/D16/D17/D18/G3/P1 ) NR Ps#"V6 9 april. — FLEURUS. Leveren van een GC-MS/MS-systeem voor analyse van pesticides. NR Ps#&23 april. — PERUWELZ. Verbeteringswerken fase 1, industriezone Polaris. (cat. C, kl. 8) NR Ps#YWZ

�23 april. — Te 10 u., Le Logis Châtelettain, s.c.r.l.,

Service technique, 201 rue Chavepeyer te 6200 CHATELET, ONDERHOUDÂŹVANÂŹGROENEÂŹRUIMTENÂŹENÂŹOMGEVINGÂŹ TEÂŹ#(!4%,%4ÂŹ ÂŹ#(!4%,).%!5ÂŹ ÂŹ"/5&&)/5,8 (200 dagen). Raming zonder btw 102.835.74 EUR. Bestek nr. 03-2014 prijs 50 EUR te bekomen tot 14/04/2014, 16 uur bij Le Logis chatelettain - Service technique, Le Logis chatelettain - Service technique t.a.v. Mr Jean-Luc LISARDE - Directeur technique, rue Chavepeyer 201, 6200 Chatelet, tel. 071 24 37 00, fax 071 24 31 52, e-mail: jl.lisarde@lelogischatelettain.be.ÂŹÂŹ#'3

Uitslagen - openingen 6 maart. — SAINT-GHISLAIN. -ANUEEL KAPPEN VAN BOMEN EN STRUIKEN VAN DE STRUIKZONES OP DE BERMEN VAN HET !RRONDISSEMENT  LANGS DELIJNEN            SPOORBUNDELS 3AINT 'HISLAIN  1UIÒVRAIN  -ONS 4ERTRE  /BOURG  #LABECQ  1UENAST  3OIGNIES  "RAINE LE #OMTE  (ENNUYÒRES  *URBISE  x  VERSCHILLENDE BUITENDIENSTGESTELDE LIJNEN IN HET ARRONDISSEMENT INBEGREPENHETVERWIJDERENVANHETGROENAFVALEN diversen. BTW niet inbegrepen. KRINKELS SA, Plantagebaan 58, 5100 Naninne, (voor 2 seizoenen) 419.872,33 euro; Sotraliège SA, 4041 Milmort, (voor 2 seizoenen) 645.911,52 euro; Deno SPRL, 7030 Saint-Symphorien, (voor 2 seizoenen) 656.215,86 euro; Corepro SPRL, 6000 Charleroi, (voor 2 seizoenen) 698.603,57 euro; Appermont, 3590 Diepenbeek, (voor 2 seizoenen) 711.948,26 euro; Jardins & Paysages Marinx SPRL, 7334 Hautrage, (voor 2 seizoenen) 777.102,13 euro; Bois & Travaux SA, 6900 Marche-en-Famenne, (voor 2 seizoenen) 779.775,74 euro; Marinx & Fils sprl, 7332 Sirault, (voor 2 seizoenen) 858.179,63 euro; A2 SA, 4690 Bassenge, (voor 2 seizoenen) 1.492.585,90 euro.#'6

Grondwerken

18 nov. 2013. — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Afbraak van de toegang naar het station Centenaire aan de kruising van de avenue du Centenaire en rue du Calvaire te Montignies-sur-Sambre. — :IE7EG EN RIOOLWERKEN#'G

Spoorwegwerken Aanbestedingen 4 april. — JUMET. Leveren van spoorapparatuur, DÊpôt de Jumet. NR Ps#"VS 14 april. — CHARLEROI. Vervangen van de bevestiging van de dwarsliggers van de driehoek Beaux-Arts. nr.11Ps#$.B )NFORMATIE — CHARLEROI. Vernieuwen van de gelaste langsporen, lijn 124. (cat. H, kl. 4)  NR P s #&M"

Uitslagen - openingen 13 maart. — GOUY-LEZ-PIETON. ,IJN-ANAGE ,UTTRE VERNIEUWENSPOOROVERGANGNR AFSCHAFFENVERBINDINGENTE'OUY ,EZ 0I�TON  !RRONDISSEMENT)NFRASTRUCTUREDE#HARLEROI

‹:[HSLUKL\YVTSPQZ[PUNLU 

=VVYNL^VULKL\YLU =VVYIYHUK^LYKLUKLKL\YLUYMÂťLUYMÂť

‹;LSLZJVWPZJOLVTSPQZ[PUNLU ]VVYKYVNLWSHH[ZPUNaPL)LUVY 

6VR]VVYPUIYHHR^LYLUKLKL\YLURSHZZL

PUMV

Aanbestedingen

)Y\ZZLSZLZ[LLU^LN ) ,WWLNLT

31 maart. — JURBISE. Leveren en installatie van een systeem voor videotoezicht op de doorgangswegen. (o/ cat. S1, kl. 3 en o/cat. P1, kl. 3; o/cat. C6, kl. 1) nr.2Ps#JJF

 

21 maar t 2014

111

^^^Z`TVUZIL PUMV'Z`TVUZIL

C967-1/4


HENEGOUWEN BTW niet inbegrepen. DE VUYST NV, Leeuwergemstraat 44, 9620 Zottegem, 103.772,50 euro; Ferro-Tech SPRL, 116.538,74 euro; Rail Construct, 6150 Anderlues, 147.314,29 euro; Remacom NV, 9080 Lochristi, 166.627,32 euro; JĂŠrouville SA, 6800 Libramont-Chevigny, 274.207,69 euro. #'#H

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen �27 maart. — Te 10 u., Intercommunale IDEA, Rue

de Nimy 53 te 7000 Mons, VERNIEUWENÂŹVANÂŹEENÂŹWATERLEIDINGÂŹVANÂŹ)$%!ÂŹRECHTOVERÂŹ4OTALÂŹTEÂŹ&%,59 (145 dagen). Bestek nr. EAU-013 prijs 65.00 EUR (btw incl.) plus port 16,16 EUR te bekomen tot 26/03/2014, 16 uur bij Intercommunale IDEA (rek. 091-0102394-88 met de vermelding CSC : EAU-013 , Madame Sabine Delplanque, tel. 065 37 58 15, fax 065 37 57 23, e-mail: sabine. delplanque@idea.be. — Erk. o/cat. C2, kl. 3. RECHTZETTING 1. — Avis rectiďŹ catif n°1 EAU-013 Il y a lieu de lire et de remplacer dans la partie ÂŤ PrĂŠcisions et commentaires relatifs au chapitre P – distribution d’eau du CCT qualiroutesÂť du cahier spĂŠcial des charges page 73 par : P1. ADDUCTION ET DISTRIBUTION D’EAU P.1.1. CONDUITE D’EAU Pose suivant type 4 enrobages au sable naturel. Les tranchĂŠes sont particulières ou communes suivant l’implantation ďŹ xĂŠe aux plans terriers. Les tuyaux sont en fonte suivant C.58.2. Pression de service : PN10 Les raccords sont du type exible par joints en caoutchouc, dans les tronçons : -Alignement droit, ils sont du type mĂŠcanique -Courbe, ils sont du type verrouillĂŠ P.1.1.5.2.1.6. REHABILITATION DE CANALISATIONS SOUS PRESSION, TUBAGE PAR TUYAU FLEXIBLE Tubage Ă l’aide d’une conduite exible en PE renforcĂŠe au moyen de Kevlar Paroi tissu monocouche, ĂŠpaisseur 6,5 mm.ÂŹÂŹ#YV, 9 april. — JAMIOULX. Vernieuwen van de brandbestrijdingsinstallatie, gevangenis. (o/cat. C2, kl. 1) nr.10PÂŹsÂŹ##H0 23 april. — PERUWELZ. Verbeteringswerken fase 1, industriezone Polaris. (cat. C, kl. 8) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YWZ

Uitslagen - openingen 17 maart. — JAMIOULX. Renovatie riolering VLEUGEL GEVANGENIS RUE&RAN OIS6ANDAMME  TE *!-)/5,8  :IE 7EG  EN RIOOLWERKEN #':

Waterbouwwerken Aanbestedingen 27 maart. — DOORNIK. Herstellen van de schade aan kunstwerken en duikers. NR Ps#X4' 23 april. — CHARLEROI. Conform aanpassen van het Stade du Pays de Charleroi. (cat. D, kl. 6) nr.11-p.113 s#&Q3

�30 april. — LOBBES. Rioleringswerken in het PAE. (cat. C, kl. 1) :IE7EG ENRIOOLWERKEN#(B Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 24 maart. — MOESKROEN. Collectorwerken en pompstation aan de Barrière d'Aalbeke en rioleringswerken. (o/cat. C1, kl. 4) NR Ps#V:+

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 25 maart. — SOIGNIES. Abreken en heropbouwen van de turnzaal en vervangen van de speelplaatsbekleding in de school. (cat. D, kl. 2 (lot 1); C, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16, D17, D18, P1, kl. 1 (lot 3)) NR Ps#V77 28 maart. — CHARLEROI. Aanleggen van een rotonde op het kruispunt N576-N576a. (cat. C, kl. 7) nr.9-p.130 s#YY# 3 april. — OEUDEGHIEN. Infrastructuurwerken in de gemeenteschool. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D16, D17, D18, kl. 1 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); cat. D, kl. 1 (lot 4); o/cat. D20 en/of cat. F, kl. 1 (lot 5); cat. C, kl. 1 (lot 6)) NR Ps#"0

Â?7 april. — Te 9.30 u., HĂ´pital Civil Marie Curie, 140, chaussĂŠe de Bruxelles, 6042 Lodelinsart (ingang route du Centre, rechtover Makro), DOSSIERÂŹ ÂŹ GRAlSCHEÂŹ SIGNALISATIE ÂŹ .OUVELÂŹ HĂ™PITALÂŹ #IVILÂŹ -ARIEÂŹ #URIEÂŹĂŒÂŹ,ODELINSART Bestek nr. Dossier 51 - Signalisation graphique prijs 25.00 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 16 uur bij ISPPC - Nouvel HĂ´pital Civil Marie Curie Ă Lodelinsart, Bureau de la Direction de Chantier t.a.v. Mr Jean-Louis Magonet, 140 ChaussĂŠe de Bruxelles, 6042 Lodelinsart (rek. 091-0123029-62 met vermelding CDC 51 - Signalisation graphique, bestekaanvraag bevestigen bij de heer Magonet met betaalbewijs, tel. 071 92 48 73, e-mail: jean-louis.magonet@chu-charleroi.be). RECHTZETTING 1. — Avis rectiďŹ catif AďŹ n de corriger certaines erreurs prĂŠsentes au sein du cahier spĂŠcial des charges qui rĂŠgit le prĂŠsent marchĂŠ, il est portĂŠ Ă  la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires que la lĂŠgislation applicable Ă  ce marchĂŠ est la lĂŠgislation en cours. Sont donc, notamment, Ă  prendre en compte dans le cadre de ce marchĂŠ public : -La Loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 14 janvier 2013 ĂŠtablissant les règles gĂŠnĂŠrales d’exĂŠcution des marchĂŠs publics et des concessions de travaux publics. Toute rĂŠfĂŠrence dans le cahier spĂŠcial des charges Ă  un texte n’ayant plus cours doit ĂŞtre considĂŠrĂŠe comme ĂŠtant relative au texte ĂŠquivalent de la nouvelle lĂŠgislation. Tous les soumissionnaires ayant dĂŠjĂ  acquis le cahier des charges ont ĂŠtĂŠ informĂŠs par voie informatique du prĂŠsent avis rectiďŹ catif. ÂŹÂŹ#YN' Â?7 april. — CHARLEROI. Dynamische signalisatie, Nouvel hĂ´pital Civil Marie Curie: wijzigingsbericht. :IEÂŹ %LEKTRICITEITSWERKENÂŹ#YK Â?7 april. — Te 10.30 u., HĂ´pital Civil Marie Curie, 140, chaussĂŠe de Bruxelles, 6042, Lodelinsart, Bureaux de la direction chantier, salle de rĂŠunion du rezde-chaussĂŠe, DOSSIERÂŹÂŹSIGNALISATIEÂŹINÂŹHETÂŹNOUVELÂŹ HĂ™PITALÂŹ #IVILÂŹ -ARIEÂŹ #URIEÂŹ VLUCHTWEGEN ÂŹ IDENTIlCATIEÂŹ LOKALEN ÂŹ NUMMERENÂŹ VANÂŹ VERDIEPINGEN ÂŹ Bestek "Dossier 41 - Signalisation" prijs 25.00 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 16 uur bij ISPPC - Nouvel HĂ´pital Civil Marie Curie te Lodelinsart, Bureau de la Direction de Chantier t.a.v. Jean-Louis Magonet, 140 ChaussĂŠe de Bruxelles, 6042 Lodelinsart, tel. 071 92 48 73, e-mail: jean-louis.magonet@chu-charleroi.be, rek. nr. 091-0123029-62 met vermelding "CDC 41 - Signalisation LĂŠgale" en betalingsbewijs. RECHTZETTING 1. — Avis rectiďŹ catif AďŹ n de corriger certaines erreurs prĂŠsentes au sein du cahier spĂŠcial des charges qui rĂŠgit le prĂŠsent marchĂŠ, il est portĂŠ Ă  la connaissance de l’ensemble des soumissionnaires que la lĂŠgislation applicable Ă  ce marchĂŠ est la lĂŠgislation en cours. 21 maar t 2014

112

Sont donc, notamment, Ă prendre en compte dans le cadre de ce marchĂŠ public : - la Loi du 15 juin 2006 relative aux marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 15 juillet 2011 relatif Ă  la passation des marchĂŠs publics et Ă  certains marchĂŠs de travaux, de fournitures et de services. -L’ArrĂŞtĂŠ Royal du 14 janvier 2013 ĂŠtablissant les règles gĂŠnĂŠrales d’exĂŠcution des marchĂŠs publics et des concessions de travaux publics. Toute rĂŠfĂŠrence dans le cahier spĂŠcial des charges Ă  un texte n’ayant plus cours doit ĂŞtre considĂŠrĂŠe comme ĂŠtant relative au texte ĂŠquivalent de la nouvelle lĂŠgislation. Tous les soumissionnaires ayant dĂŠjĂ  acquis le cahier des charges ont ĂŠtĂŠ informĂŠs par voie informatique du prĂŠsent avis rectiďŹ catif.ÂŹÂŹ#YN$

Â?7 april. — Te 11 u., RW-SpW-DGO1-DRC-Direction des Routes de Charleroi, rue de l'Ecluse,22 te 6000 Charleroi, PLAATSENÂŹVANÂŹWERFSIGNALISATIEÂŹOPÂŹHETÂŹAUTOWEGENDISTRICTÂŹTEÂŹ-ARCINELLE (365 dagen). Bestek nr. DGO142/21/13F94 01.04.02-13F94 kosteloos te bekomen via http://marchespublics.wallonie.be. Inlichtingen bij RW-SpW-SG-DSJ-Direction du support juridiquemise en ligne des cahiers de charges, Monsieur DEROCK t.a.v. Monsieur Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@spw.wallonie. be.ÂŹÂŹ#&1+ Â?7 april. — Te 11 u., RW-SpW-DGO1-DRC-Direction des Routes de Charleroi, rue de l'Ecluse,22 te 6000 Charleroi, HERSTELLENÂŹ SCHADEÂŹ VERTICALEÂŹ SIGNALISATIEÂŹ VANÂŹ DEÂŹ $ÂŹ ,OTÂŹ )ÂŹ ÂŹ DISTRICTÂŹ Dg!NDERLUESÂŹ ,OTÂŹ ))ÂŹ ÂŹ DISTRICTÂŹ DEÂŹ #HARLEROIÂŹ ,OTÂŹ )))ÂŹ ÂŹ DISTRICTÂŹ DEÂŹ #HIMAY (365 dagen). Bestek nr. (DO142/14A92)01.04.02-14A92 kosteloos te bekomen via http://marchespublics.wallonie.be. Inlichtingen bij RW-SpW-SG-DSJ-Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers de charges, DEROCK t.a.v. Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@spw.wallonie.be. — Erk. o/cat. C3, kl. 2 (lot 2); kl. 1 (loten 1 en 3).ÂŹÂŹ#'0" 8 april. — CHIEVRES. Aanpassen van voetpaden. (cat. C, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"# 14 april. — SOIGNIES. Onderhoudspacht van de netheid op de wegen. (cat. C of o/cat. C3) ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #W-R 22 april. — BOUSSU. Modernisering van de rue de Boussu en la Place des Martyrs. (o/cat. G1 en G5, kl. 5) NR PÂŹsÂŹ#&N

Â?22 april. — Te 11 u., RW-SpW-DGO1-DRM-Direction des Routes de Mons, Rue du Joncquois 118 te 7000 Mons, MAKENÂŹVANÂŹEENÂŹWEGVERBINDINGÂŹTUSSENÂŹ DEÂŹRUEÂŹDEÂŹ"OUSSUÂŹ. ÂŹ ÂŹAUÂŹDĂ?PARTÂŹDUÂŹ#HEMINÂŹ DEÂŹ#AYAÂŹ ÂŹETÂŹDEÂŹLAÂŹRUEÂŹ-ACHINEÂŹĂŒÂŹFEU (240 dagen). Raming zonder btw tussen 2250000 en 2650000 EUR. Bestek nr. O1.04.01-14A51 kosteloos te bekomen via http://marchĂŠspublics.wallonie.be. Inlichtingen bij RWSpW-SG-DSJ-Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers de charges, DEROCK t.a.v. Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@spw.wallonie.be. — Erk. cat. C, kl. 6.ÂŹÂŹ#'V& 23 april. — PERUWELZ. Verbeteringswerken fase 1, industriezone Polaris. (cat. C, kl. 8) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YWZ 24 april. — BINCHE. Aanleggen van 2 autobushaltes, avenue Charles Deliège. (cat. C, kl. 1) ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #$N


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

LUIK

�30 april. — Te 11 u., IGRETEC, Boulevard Mayence 1 te 6000 Charleroi, RIOLERINGSWERKENINHET0!% 0ARC Dg!CTIVIT�S %CONOMIQUE  VAN 4(5). ,/""%3 AANSLUITINGENVANHETZUIVERINGSSTATION!VIgroup. Bestek prijs 72 EUR (port incl.) te bekomen tot 17/04/2014, 16 uur bij Igretec, MARC REINIER (service comptabilitÊ), rek. BE76 0910 0073 4195, tel. 071 20 28 03, fax 071 33 42 36, e-mail: route.gestioneau@igretec.com. — Erk. cat. C, kl. 1. L.W. — Verplicht plaatsbezoek op 10/04/2014 om 10 u. en 17/04/2014 om 10 u. op de site DELI-XL zoning de Thuin, na afspraak met Henri Zeman : tel. 071/20.29.20#(B

ENTRETAL SA, Rue de Leuze 1, 7950 Chievres, 51.852,12 euro; De Cock, 6000 Charleroi, 67.587,85 euro; Sotraplant SA, 1360 Perwez, 71.263,50 euro; Hubaut Travaux Publics SA, 7531 Havinnes, 72.578,06 euro; Sotragi SA, 7041 Givry, 80.837,17 euro; Delbart SA, 7950 Ladeuze, 83.010,51 euro; Eurovia NV, 1070 Anderlecht, 86.083,47 euro; Sogeplant SA, 4041 Milmort, 92.296,35 euro.ÂŹ#&(

Â?2 mei. — Te 14.30 u., Service des MarchĂŠs Publics, Rue Neuve, 17, 7000 Mons, ONDERHOUDÂŹVERKEERSBORDENÂŹ ÂŹ3ERVICEÂŹ0ROXIMITĂ? ÂŹ#ASERNEÂŹ#ABUY ÂŹ2OUTEÂŹDEÂŹ 7ALLONIEÂŹÂŹ:ÂŹĂŒÂŹÂŹ'(,). (48 maanden). Bestek nr. BO/2014/Entretien bornes/CD prijs 3.00 EUR + port 5,81 EUR te bekomen tot 25/04/2014 bij DĂŠpartement Fournitures et Services, Cathy DELEAU, Rue Neuve 17, 7000 Mons, tel. 065 40 56 39, fax 065 40 56 49, e-mail: cathy.deleau@ville.mons.be; rek. nr. 091-0175897-65 code IBAN BE 18-0910-1758-9765, code SWIFT of BIC GKCCBEBB: Ville de Mons, Grand-Place, 22 Ă 7000 Mons - DEXIA, Bruxelles, met vermelding van "BO/2014/Entretien bornes/CD".ÂŹÂŹ#'0,

OTEA ENTREPRISE SA, Rue des Sorbiers 15, 6030 Goutroux, 269.949,00 euro; Carrières & Terrassements SA, 7022 Mesvin, 275.580,00 euro.#':

5 mei. — CHARLEROI. Ruimen van rioolkolken en rioleringen. NR Ps#$26 7 mei. — COURCELLES. A15 - Courcelles Viesvilles: vervangen van de wegbekleding. (cat. C of o/cat. C5, kl. 8) NR Ps#$1:

Â?15

mei. — Te 15 u., SNCB, Direction Stations District Sud Ouest, Square des Martyrs du 18 aoĂťt te 6000 Charleroi, ONDERHANDELINGÂŹ UITBREIDENÂŹ PARKINGÂŹ STATIONÂŹ ,5442% (150 dagen). Bestek nr. B-ST.U60/05/14/00041-F05_0 te bekomen bij SNCB Stations, Madame MARIAGE, tel. 071 60 34 38, fax 071 60 34 36, e-mail: maud.mariage@b-holding.be. — Erk. cat. C, kl. 5.ÂŹÂŹ#(FS

�)NFORMATIE — RW-SpW-DGO1-DRM-Direction des Routes de Mons, rue du Joncquois, 118 te 7000 Mons, VOORAANKONDIGING VOOR HET AANLEGGEN VAN EEN STROOK OP DE AUTOWEG ! TE 0APIGNIES EN DE CHAUSS�E DE 2ENAIX .  TE ,ESSINES ALSOOK DE AANSLUITINGVANDE:!%DE,ESSINES/UEST Inlichtingen bij RW-SpW-DGO1-DRM-Direction des Routes de Mons, rue du Joncquois, 118 7000 Mons, Sophie Ferard, tel. 065359530 Fax: 065352284 Email: sophie.ferard@ spw.wallonie.be.#'NR Uitslagen - openingen 11 maart. — BIENNE-LEZ-HAPPART. Aanpassen VANDERUE6ERTETE")%..% ,%: (!00!24 BTW inbegrepen.

17 maart. — JAMIOULX. Renovatie riolering VLEUGEL GEVANGENIS RUE&RAN OIS6ANDAMME TE*!-)/5,8 BTW niet inbegrepen.

Uitslagen - openingen 17 maart. — CHARLEROI. 3TRATEGISCHEÂŹSTUDIEÂŹENÂŹ INFRASTRUCTUURÂŹAANPASSINGENÂŹVOORÂŹHETÂŹGEMEENSCHAPPALIJKÂŹ VERVOER ÂŹ .ÂŹ ÂŹ #HARLEROIÂŹ ÂŹ 'ERPINNESÂŹ"ULTIA ÂŹÂŹCHAUSSĂ?EÂŹDEÂŹ0HILIPPEVILLEÂŹETÂŹ.ÂŹÂŹ #HARLEROIÂŹ ÂŹ"OMERĂ?EÂŹÂŹAVENUEÂŹ0AULÂŹ0ASTURÂŹ ÂŹ2UEÂŹ DEÂŹ"OMERĂ?EÂŹ3274 ÂŹ4%#ÂŹ#HARLEROI ÂŹ4%#ÂŹ.AMUR ,UXEMBOURG ÂŹ !DMINISTRATIONSÂŹ #OMMUNALES ÂŹ 307ÂŹÂŹTOUTESÂŹDIRECTIONSÂŹCONCERNĂ?ES ÂŹ TV Greisch Transitec, 4031 Angleur; TV Grontmij - Aries, 1000 Brussel; TV Agora - Cerix TrafďŹ c System - Bureau Louis, 1081 Koekelberg; TV Technum Tractebel Espaces MobilitĂŠsEM et Partners; Egis France SA; TV Igretec - Planeco - Macq, 6000 Charleroi.ÂŹ#'4N

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 24 mei 2013. — KOMEN. Alg. offerte-aanvraag voor de uitbreiding van het containerpark te KOMEN. — CNOCKAERT NV, Langemarkweg(KOM) S/N, 7780 Komen.#( 4 nov. 2013. — DOUR. Heraanleggen van voetpaden in de rue du Coron te 7370 DOUR. — HUBAUT TRAVAUX PUBLICS SA, Grand Chemin(HAV) 288, 7531 Havinnes: 377.045,86 euro. (incl. BTW).#&*B 18 nov. 2013. — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Afbraak van de toegang naar het station Centenaire aan de kruising van de avenue du Centenaire en rue du Calvaire te Montignies-sur-Sambre. — PHENICKS SPRL, Rue du Chenois 66, 6030 Marchienne-au-Pont: 31.108,65 euro. (excl. BTW).#'G

Studieopdrachten Aanbestedingen 31 maart. — GHLIN. Werftoezicht, coĂśrdinatie veiligheid - gezondheid en vervullen van de PEB verplichtingen: afgebroken. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Q3R 1 april. — BERGEN. Studie, uitwerken plannen, uitvoering en technische opvolging van een scenograďŹ eproject. NR PÂŹsÂŹ#$RX 7 april. — PONT-DE-LOUP. Ontwerpen en bouwen van een sociaal gebouw en een werkplaats. ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #"8 8 april. — BERGEN. Opmaken van een asbest inventaris

29 nov. 2013. — FARCIENNES. Globale architectuuropdracht voor de bouw van 10 woongelegenheden, rue Saint Jacques te FARCIENNES. — BELLEMANS & ASSOCIÉS SPRL, Rue des Barbieux 175, 6031 Monceau-sur-Sambre.#&7 29 nov. 2013. — FARCIENNES. Globale architectuuropdracht voor de bouw van 34 woningen, Quartier du Pachy Hue te FARCIENNES — ATELIER AKTEPE-NAEM, Rue des Ecoles (O.) 54, 7034 Obourg.#&7

Afval Aanbestedingen 2 april. — QUIEVRAIN. Verzamelen en vervoer van huishoudelijk afval. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#W-M 22 april. — LA LOUVIĂˆRE. Afvalbehandeling. nr.9PÂŹsÂŹ#YP

�22 april. — Te 11 u., Commune de Dour, Grand'Place 1 te 7370 Dour, LEVERENVANBIOLOGISCHEAFBREEKBARE VUILZAKKEN VOOR DE INZAMELING VAN GISTBAARHUISVUILAFVAL (aanvang: 01/05/2014; voltooiing: 29/12/2017). Bestek nr. 854.1/2014.05 prijs 15 EUR te bekomen bij Commune de Dour - Service des travaux, Monsieur Eric DESCAMPS - Conducteur des travaux, rue Pairois 54, 7370 Dour, rek. 091-0003759-05 met vermelding Sacs bios, tel. 065 76 18 60, fax 065 65 21 09, e-mail: eric.descamps@communedour.be.#&:$ 24 april. — MONTIGNY-LE-TILLEUL. Leveren van vuilniszakken en plastieken zakken. NR Ps#$$

�29 april. — Te 11 u., ICDI, Rue du DÊversoir 1 te 6010 Couillet, AFVALBEHEER Bestek nr. 2014-013 OB/ LF-PT/LD te bekomen bij ICDI, Monsieur Olivier BOUCHAT, tel. 071 60 04 94, fax 071 36 04 84, e-mail: laurence.dewez@icdi.be. L.W. — Plaatsbezoek vereist.#'Q&

en een certiďŹ kaat voor de energetische kwaliteit van de

WANTY SA, Rue des Mineurs(PER) 25, 7134 PĂŠronnes-lez-Binche, 184.957,45 euro; Colas Belgium agentschap Jouret, 198.772,08 euro; De Cock, 6000 Charleroi, 200.321,33 euro; TED SA, 6031 Monceausur-Sambre, 203.000,16 euro; Travexploit SA, 6532 Ragnies, 213.401,34 euro; Nonet Jean & Fils Entr. SA, 5170 Bois-de-Villers, 217.465,31 euro; Pirlot Jacques Entreprises SA, 6060 Gilly (Charleroi), 221.119,93 euro; Sotragi SA, 7041 Givry, 222.054,93 euro; Eurovia NV, 1070 Anderlecht, 223.538,27 euro; Sogeplant SA, 4041 Milmort, 247.983,81 euro; Mimo Terrassement SPRL, 6540 Lobbes, 269.140,90 euro.ÂŹ#&'Z

sluiswachterswoningen: wijzigingsbericht. nr.10-p.147

11 maart. — BERGEN. .IEUWE MARKERINGEN EN INRICHTEN VAN EEN BUSHALTE  AVENUE DE *EMAPPESTE"%2'%.

stellen, algemeen beheer van de gebouwen van het pa-

sÂŹ#"Y,

,UIK

24 april. — GOSSELIES. Architectuuropdracht, stabiliteit en speciale technieken. NR Ps#YY

Algemene bouwwerken

6 mei. — MONTIGNIES-SUR-SAMBRE. Aanstellen van

Aanbestedingen

een projectmanager voor de opvolging van verschillende

24 maart. — MANDERFELD. Bouwen van nooduitgang in het Centre d'accueil Sainte Elizabeth. (cat. D, kl. 1) NR Ps#XTB

projecten woningbouw. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$2N

Â?21

mei. — COLFONTAINE. Bouw, renovatie, her-

trimonium Toit et moi. :IEÂŹ !LGEMENEÂŹ BOUWWERKENÂŹ #(P

21 maar t 2014

113

25 maart. — BĂœTGENBACH. Transformeren en uitbreiden van de school. (cat. D, kl. 7) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#XF26 maart. — HUY. Renovatie van daken en schouwen, HUY IACF. (o/cat. D12, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#X29


LUIK 28 maart. — LUIK. Aanpassingswerken aan de lift en verbouwingen in het gebouw quai des Ardennes: aanvulling met erkenning. (cat. D, kl. 2) NR Ps#$P9 28 maart. — HUY. Bouwen van vestiaires en een cafetaria: mobiele muur bij FC Solières. (o/cat. D4, kl. 1) NR Ps#T02 31 maart. — HENRI-CHAPELLE. Bouwen van 2 overdekte tennisterreinen. (cat. D, kl. 4) NR Ps#Y93 31 maart. — HUY. Verbouwen en aanpassen gebouw in 9 appartementen. (o/cat. D24, kl. 2)  NR P s #WM31 maart i.p.v. 13 maart. — HUY. Uitrustingswerken Salle Blanche, Centre Hospitalier RÊgional de Huy: wijzigingsbericht + datumwijziging. NR Ps#T-( 31 maart. — LUIK. Transformeren en restaureren van de geklasseerde gevels van de woningen. (o/cat. D24, kl. 3) NR Ps#PP: 1 april. — BATTICE. Vervangen van ramen en deuren in de keuken en het restaurant van HERVE EPCF. (o/cat. D1 of D5, kl. 1) NR Ps#YKZ 1 april. — HUY. Renovatie van plafonds en verlichting, fase 1, 1ste verd. van het AthÊnÊe Royal. (cat. D4 of D5, kl. 2) NR Ps#YX2 2 april. — VISÉ. Stockopdracht kleine rioleringsherstellingen en metselwerken in woningen.  NR P s #$Q' 2 april. — VERVIERS. Verbouwen van een gebouw in 2 woongelegenheden: ruwbouw, afwerking, speciale technieken. (o/cat. D, D16, P1, kl. 2, kl. 2) nr.9-p.132 s#Z$Z

�3 april i.p.v. 20 maart. — Te 9 u., in het gemeen-

tehuis, Rue de Favray 1 te 4367 CrisnÊe, ONDERHANDSE PROCEDUREVERSNELDEONDERHANDELINGSPROCEDURE  VOORDERENOVATIEENCONFORMAANPASSENVANHET GEMEENTELIJKZWEMBAD RUE*EAN3TASSART"TE  #RISN�E Referentienummer 177-2014-SE-RÊnovation piscine communale prijs 25.00 EUR te bekomen tot 17/03/2014 ten gemeentehuize te CrisnÊe, Madame Viviane Vaes, tel. 019 33 83 90, fax 019 33 83 97, email: viviane.vaes@publilink.be. — Erk. cat. D, kl. 2. RECHTZETTING 1. — IV..4) Date limite de rÊception des offres le 03/04/2014. L.W. — Plaatsbezoek op 13/03/2014 om 9 uur.#"9 3 april. — ANS. Geluidsisolatie van 7 eengezinswoningen in de omgeving van de Luchthaven. (cat. D of o/cat. D4, D5 en/of D20) NR Ps#"Z7 3 april. — SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE. Voltooien en vernieuwen van het zwembad. (cat. D, kl. 3) nr.9-p.132 s#""

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 14 april. — FLERON. Renovatie van de daken van gebouw 3. (o/cat. D8, kl. 1 of 2) NR Ps#$& 14 april. — SERAING. Renovatie van de waterdichtheid van het sanitair blok Seraing AR "Air Pur". (o/cat. D8, kl. 1) NR Ps#$Z4 18 april. — MALMÉDY. Binnenrestauratie van de kerk schilderen - veiligheid - binnen en buiten verlichting. (o/ cat. D24, kl. 2 ) NR Ps#"X2 22 april. — ANS. Dakrenovatiewerken. (o/cat. D12 en/ of D24, kl. 3 ) NR Ps##KC 23 april. — LUIK. Renoveren en onderhouden daken. (o/cat. D22, kl. 1 (lot 1); D4, kl. 1 (lot 2); D5 en/of D13, kl. 1 (lot 3)) NR Ps#$1Z 24 april. — WELKENRAEDT. Bouwen van een service residentie. (cat. D, kl. 6; o/cat. P1, kl. 4; o/cat. D17 en/of D18, kl. 3; o/cat. D16, kl. 3) NR Ps#Y6T

�24 april. — Te 11 u., RÊgie des Bâtiments - Wallonie RÊgion Est, Avenue Emile Digneffe 24 te 4000 Liege, ASBESTVERWIJDERING UIT DE LOKALEN VAN DE BENEDENVERDIEPING  0OLICE &�D�RALE 5NIT� DE CONSTRUCTIONh#v"LOC(/2%#!  2UE6ERTE6OIETE 6OTTEM (%234!, 6/44%- (30 dagen). Bestek nr. WRE-2014/610344/249A-F02_0 prijs 24.00 EUR te bekomen door gebruik te maken van het bestelformulier beschikbaar op www.regiedesbatiments.be (rubriek MarchÊs publics / Vente des cahiers des charges). et bestelformulier kan ook aangevraagd worden bij de RÊgie des Bâtiments – Service de publication et de vente des cahiers des charges, Thierry Van Gucht, Gulden Vlieslaan 87 bte 2 – 1060 Brussel, tel. 02 541 66 11 – Fax : 02 541 59 51 – E-mail : cahierdescharges@regiedesbatiments.be, rek. BE47 6790 0007 5980. Het bestek kan opgeladen worden op internet. Inlichtingen bij Regie des Batiments - Wallonie RÊgion Est, A. Creteur, Telefoon: 02205052 Email: andre.creteur@buildingsagency.be. — Erk. cat. D, kl. 1. L.W. — Verplicht plaatsbezoek na afspraak met AndrÊ Creteur, tel. 04 220.50.52 of 0475 89.05.13, email: andre.creteur@buildingsagency.be.#(Y 24 april. — LUIK. Renovatie van schoolgebouwen. (o/ cat. D20, kl. 1; cat. D, kl. 1, o/cat. D17, kl. 1, o/cat. P1, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1, cat. D, kl. 1) NR Ps##G$

�29 april. — Te 10 u., Uvelia, Rue PrÊ Wigi 30 te 4040 Herstal, HERINRICHTINGWERKPLAATSENENMAGAZIJN 5VELIA 2UE0R�7IGITE(ERSTAL Bestek nr. UV/2014/12 te bekomen bij Uvelia, Monsieur Xavier Deleu, tel. 04 240 76 21, fax 04 240 76 29, e-mail: xavier.deleu@uvelia.be. — Erk. o/cat. D1, kl. 1.#(.

Uitslagen - openingen  FEBR — TROIS-PONTS. "OUWEN VAN EEN #,) ANTENNETE42/)3 0/.43 BTW niet inbegrepen. KEPPENNE SA, ChaussÊe Romaine 79, 4360 Oreye, 771.239,39 euro; Trageco Bat SA, 4950 Waimes, 778.954,35 euro; Serbi SA, 4800 Verviers, 804.969,62 euro; SociÊtÊ Entreprises Jean Pignon SA, 6690 Vielsalm, 815.494,47 euro; Batitec SA, 4681 Hermalle-sous-Argenteau, 835.379,46 euro; Chêne AndrÊ SA, 4870 Trooz, 849.515,76 euro; Jans C. Constructions SA, 925.956,65 euro.#'Y1

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN 20 aug. 2013. — NEUFCHĂ‚TEAU (LIĂˆGE). Bouwen van een nieuwe refter in de school, rue du Colonel d'Ardenne 2. — : geannuleerd.ÂŹ#(B 16 sept. 2013. — LUIK. Afbraak, verbouwen en herbouwen van een groep woongelegenheden, rue Dony 24-32 te 4000 LUIK. — STRABAG BELGIUM NV, Rijnkaai 37, 2000 Antwerpen: 1.790.712,68 euro.ÂŹ#( ÂŹDECÂŹ— MALMÉDY. Verbouwen en uitbreiden van de scholen van Ligneuville en de Pont. — STOFFELS D. SPRL, Rue du Camp,Sourbrodt 42, 4950 Sourbrodt: 819.865,83 euro. (incl. BTW).ÂŹ#&*Q

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen 3 april i.p.v. 7 april. — CHENEE. Onderhoud en herstellen van tegels: datumwijziging. (o/cat. C1 of C5, kl. 1) NR Ps#Z:Q

Dak- en torenwerken Aanbestedingen 26 maart. — HUY. Renovatie van daken en schouwen, HUY IACF. (o/cat. D12, kl. 1) NR Ps#X29 14 april. — FLERON. Renovatie van de daken van gebouw 3. (o/cat. D8, kl. 1 of 2) NR Ps#$& 14 april. — SERAING. Renovatie van de waterdichtheid van het sanitair blok Seraing AR "Air Pur". (o/cat. D8, kl. 1) NR Ps#$Z4 22 april. — ANS. Dakrenovatiewerken. (o/cat. D12 en/ of D24, kl. 3 ) NR Ps##KC

8 april. — CHENEE. Vervangen van de beschadigde ramen door aluminium ramen. (cat. D20, kl. 1) nr.10Ps##N

Â?8 mei. — Te 11 u., Centre Hospitalier PELTZER-LA TOURELLE S.C.R.L. (Intercommunale), Rue du Parc 29 te 4800 Verviers, UITBREIDENÂŹ ENÂŹ HERCONDITIONERENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ 3ERVICEÂŹ DESÂŹ 5RGENCESÂŹ ETÂŹ DEÂŹ Lg!ILEÂŹ DROITEÂŹ ÂŹ0HASEÂŹÂŹRUWBOUW ÂŹVOLTOOIINGEN ÂŹSPECIALEÂŹTECHNIEKENÂŹ (6!# ÂŹ ELEKTRICITEIT ÂŹ SANITAIR ÂŹ MEDISCHEÂŹ GASSEN ÂŹENÂŹMEUBILAIR (320 wd.). Raming zonder btw 5200000 EUR. Bestek nr. 9307-30/50 prijs 390 EUR (incl. btw) + port 90 EUR te bekomen tot 25/04/2014, 16 uur bij Bureau Architecture Engineering Verhaegen SA, Chantal MEREAUX (Administration), Boulevard du Souverain 360 - Bte 7, 1160 Bruxelles, tel. 02 673 61 72, fax 02 673 51 77, e-mail: admin@baev.be, rek. nr. IBAN: BE07 6353 9516 0166 - BIC: BNAG BE BB. — Erk. cat. D.ÂŹÂŹ#&2G

9 april. — SERAING. Bouwen schoolpaviljoenen, Êcole maternelle de l'Air pur. (cat. D, kl. 3) nr.10-p.148 s##GY

JUNI — MARCHIN. Onderhoudswerken, verbeteringswerken en restauratiewerken aan geklasseerde eigendommen. NR Ps#&NK

1 april. — BATTICE. Vervangen van ramen en deuren in de keuken en het restaurant van HERVE EPCF. (o/cat. D1 of D5, kl. 1) NR Ps#YKZ

11 april. — CHENEE. Brandpreventiewerken 3de fase, Chenee AR. (o/cat. D4 of D5, kl. 1)  NR P s #$:

ÂŹJUNI — JEMEPPE-SUR-MEUSE. Concept, bouw en ďŹ nanciering van een residentie met 150 bedden. (cat. D, kl. 8) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YW*

1 april. — HUY. Renovatie van plafonds en verlichting, fase 1, 1ste verd. van het AthÊnÊe Royal. (cat. D4 of D5, kl. 2) NR Ps#YX2

8 april. — VERVIERS. Herstellen van de speelkoer, schoolgebouwen, Ecole de Petit-Rechain. (o/cat. C5 of cat. D, kl. 1) NR Ps#"01 8 april. — VERVIERS. Herstellen speelkoer van de lagere afdeling. (o/cat. C5 of cat. D, kl. 1) nr.10-p.152 s#"2N 8 april. — VERVIERS. Zandstralen van de gevel van l'Ecole de l'Est. NR Ps#"6"

21 maar t 2014

114

23 april. — LUIK. Renoveren en onderhouden daken. (o/cat. D22, kl. 1 (lot 1); D4, kl. 1 (lot 2); D5 en/of D13, kl. 1 (lot 3)) NR Ps#$1Z

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 25 maart. — LUIK. Brandcompartimentering in het Institut de chimie: wijzigingsbericht. (o/cat. D5, kl. 1) nr.9Ps#Y:S 25 maart. — CHENEE. Schrijnwerken voor de aanpassing van het onthaal. (o/cat. D5, kl. 1)  NR P s #X


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 2 april. — SOUMAGNE. Vervangen van vensterramen van het AR Soumagne. (cat. D5 of D20, kl. 1) nr.9Ps#YXZ 3 april. — ANS. Geluidsisolatie van 7 eengezinswoningen in de omgeving van de Luchthaven. (cat. D of o/cat. D4, D5 en/of D20) NR Ps#"Z7 3 april. — LUIK. Brandcompartimentering in het Institut de Physique. NR Ps#Y:, 4 april. — LUIK. Leveren van kappersmateriaal. nr.10Ps#"6 8 april. — VERVIERS. Vervangen van het raamwerk van l'Ecole de l'Est. (o/cat. D5, kl. 1) NR Ps#"8

Â?8 april. — Te 11 u., RĂŠgie des Bâtiments - Wallonie RĂŠgion Est, Avenue Emile Digneffe 24 te 4000 Liège, VOORAANKONDIGINGÂŹ VERNIEUWENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ RAMENÂŹ INÂŹ DEÂŹ DAKENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ #ENTREÂŹ DACCUEILÂŹ 3AINTE %LISABETHÂŹ nÂŹ6ILLAGE ÂŹ ÂŹ TEÂŹ -!.$%2&%,$ Referentienummer WRE-2014/61.1606/24A-F50_0 te bekomen bij RĂŠgie des Bâtiments - Wallonie RĂŠgion Est, Brouwers Bernadette Mina, tel. 085 21 19 95, fax 085 21 12 60, e-mail: bernadette.brouwers@buildingsagency.be.ÂŹÂŹ#'R 9 april. — HEUSY. Leveren van 6 bedden aan de dienst Intensieve Zorgen van de Clinique Ste-Elisabeth. (kl. 3) NR PÂŹsÂŹ#"#M 11 april. — CHENEE. Brandpreventiewerken 3de fase, Chenee AR. (o/cat. D4 of D5, kl. 1) ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #$: 23 april. — LUIK. Leveren van divers meubilair aan scholen en diverse diensten. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"9 23 april. — LUIK. Renoveren en onderhouden daken. (o/cat. D22, kl. 1 (lot 1); D4, kl. 1 (lot 2); D5 en/of D13, kl. 1 (lot 3)) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$1Z 24 april. — LUIK. Renovatie van schoolgebouwen. (o/ cat. D20, kl. 1; cat. D, kl. 1, o/cat. D17, kl. 1, o/cat. P1, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1, cat. D, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##G$

�24 april. — Te 15.30 u., A.S.B.L. Centre Scolaire

Saint-BenoĂŽt Saint-Servais, rue Lambert-le-Bègue 44 te 4000 Liège, VERVANGENÂŹ VANÂŹ HETÂŹ RAAMWERK ÂŹ RUEÂŹ LAMBERT LE BĂ’GUE ÂŹ ÂŹ ĂŒÂŹ ÂŹ ,IĂ’GE Raming zonder btw tussen 85000 en 95000 EUR. Bestek prijs 45 EUR te bekomen tot 22/04/2014 bij A.S.B.L. Centre Scolaire Saint-BenoĂŽt Saint-Servais, GrĂŠgoire Langohr (architecte), tel. 0486 99 39 23, e-mail: gr.langohr@hotmail. com, rek. nr. IBAN: BE41240039508710. Bewijs mailen naar gr.langohr@hotmail.com. — Erk. o/cat. D5, D14, kl. 1.ÂŹÂŹ#(D,

�7 mei. — Te 10 u., Ville de Liège, Service des Bâtiments communaux, Rue de Namur 2 (3de verd.) te 4000 Luik, VERVANGEN VAN DE RAMEN ALU  HOUT IN DE SCHOOL  #OMPLEXE 2IVAGEOIS  RUE DES 2IVAGEOIS TE,5)+ Bestek nr. 2014-0037 prijs 15 EUR te bekomen tot 05/05/2014, 11 uur bij Ville de Liège, Service des Bâtiments communaux, Mme Marie PETITJEAN, e-mail: marie.petitjean@liege.be, rek. BE14 0910 0043 2283 van de Receveur communal de Liège met vermelding: 040/36148/14/04 dossier : 2014-0037/MP bestek verplicht aanvragen via marie.petitjean@liege.be of fax 04/238.33.87 - Marie PETITJEAN, samen met betaalbewijs. — Erk. cat. D5, kl. 2.#'*. �8 mei. — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren

van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) :IEÂŹ!LGEMENEÂŹBOUWWERKENÂŹ#&2G

Uitslagen - openingen 4 maart. — MORESNET. ,EVERENVANBEDDENEN NACHTTAFELSVOORHET#ENTREDESOINS3T*OSEPH

LUIK

Distrac NV, 3320 Hoegaarden; Moments Furniture NV, 8770 Ingelmunster; Haelvoet NV, 8770 Ingelmunster. #'$G

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 4 maart 2014. — MORESNET. Leveren van bedden en nachttafels voor het Centre de soins St Joseph. — HAELVOET NV, Leon Bekaertstraat 8, 8770 Ingelmunster.#'&

Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 26 maart. — MONS-LEZ-LIĂˆGE. Binnenafwerking namelijk het afkappen, plafonneren, bestrijken van muren en plafonds, schilderen en vloerbekleding in de woongelegenheden. (o/cat. D13, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#X3Y 23 april. — LUIK. Renoveren en onderhouden daken. (o/cat. D22, kl. 1 (lot 1); D4, kl. 1 (lot 2); D5 en/of D13, kl. 1 (lot 3)) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#$1Z 23 april. — LUIK. Schilderwerken in La Maison LiĂŠgeoise SCRL. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"G

�24 april. — LUIK. Vervangen van het raamwerk. (o/ cat. D5, D14, kl. 1) :IE 3CHRIJN  EN MEUBELWERKEN #(D, 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN JAN— VISÉ. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor binnenschilderwerken (muren, plafonds, schrijnwerken, radiatoren van het woonpatrimonium) te VISE - DALHEM - BASSENGE, 2014-2017. — RINALDI YVO SA, Rue de FlÊmalle-Grande(FLG) 33, 4400 Ivoz-Ramet.#(0

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 26 maart. — LUIK. Nieuwe elektrische verbindingen, modiďŹ caties, onderbrekingen, budget- en standaardtellers: wijzigingsbericht. (o/cat. P1, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ #$R7 31 maart i.p.v. 26 maart. — WELKENRAEDT. Conform aanpassen van schoolgebouwen: brandwerende deuren en elektriciteitswerken: datumwijziging. (o/cat. P1, kl. 1 (lot 2)) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y8 31 maart. — VISÉ. Installatie van 2 olietanks voor hoogspanningstransformatoren. (o/cat. P2, kl. 1) nr.9PÂŹsÂŹ#Y+M 2 april. — VERVIERS. Verbouwen van een gebouw in 2 woongelegenheden: ruwbouw, afwerking, speciale technieken. (o/cat. D, D16, P1, kl. 2, kl. 2) nr.9-p.132 sÂŹ#Z$Z 15 april. — LUIK. Levering, de montage en de indienststelling van elektrisch bediende mobiele rekken voor passieve en actieve archieven en klassement. nr.10PÂŹsÂŹ##P8

Â?18

april. — Te 10 u., Le Circuit de Spa-Francorchamps - local 115 (Pit building, 1e Êtage), Route du Circuit 55 te 4970 Stavelot, LEVEREN VAN ACCESSOIRES EN ELEKTRICITEITSMATERIAAL Bestek nr. Le Circuit 2014/007. Inlichtingen bij Marc Genicot, telefoon: 087293706, fax: 087270581, e-mail: marc.genicot@ spa-francorchamps.be. RECHTZETTING 1. — L'adresse exacte de la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps est 4970 Stavelot (et non 4790), route du Circuit 55, Belgique.

21 maar t 2014

115

Il y a lieu d'en tenir compte tant au niveau de l'adresse du point de contact (I.1), du lieu de livraison (II.1.2) ainsi que de l'adresse d'envoi et d'ouverture des offres (IV.3.8)#$0R 24 april. — WELKENRAEDT. Bouwen van een service residentie. (cat. D, kl. 6; o/cat. P1, kl. 4; o/cat. D17 en/of D18, kl. 3; o/cat. D16, kl. 3) NR Ps#Y6T 24 april. — LUIK. Renovatie van schoolgebouwen. (o/ cat. D20, kl. 1; cat. D, kl. 1, o/cat. D17, kl. 1, o/cat. P1, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1, cat. D, kl. 1) NR Ps##G$

�25 april. — Te 16 u., SociÊtÊ wallonne des eaux (S.W.D.E.), Rue de la Concorde 41 te 4800 Verviers, 0ÙLE 0RODUCTION  ONDERHOUD VAN DE DETECTIE INSTALLATIES TOEGANGSCONTROLE VIDEOTOEZICHTENELEKTRONISCHE TOEGANGEN (48 maanden). Bestek nr. ML/ PROD/2014-2018/Accès, alarmes et vidÊosurveillance te bekomen bij SociÊtÊ wallonne des eaux (S.W.D.E.), Service marchÊs t.a.v. Martine Landenne, tel. 087 34 29 99, fax 087 34 28 05, e-mail: martine.landenne@swde. be.#',+ 28 april. — LUIK. Leveren van oplaadpunten voor elektrische wagens. NR Ps##NC

�8 mei. — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&2G Uitslagen - openingen 13 maart. — EMBOURG. /MVORMEN VAN HET VOETBALTERREIN TOT EEN HOCKEYTERREIN OP SYNTHETISCHGRAS 3URLES'REUXTE%-"/52':IE 'RONDWERKEN#'4Z

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 24 maart. — SERAING. Liftinstallaties, Association Intercommunale de Soins et d'Hospitalisation: wijzigingsbericht. (o/cat. N1, kl. 4) NR Ps#S1W 28 maart. — HUY. Bouwen van kleedkamers en een cafetaria: liften. (o/cat. N1, kl. 1) NR Ps#T-1

�25 april. — VERVIERS. Onderhoud van de detectie installaties, toegangscontrole, video toezicht en elektronische toegangen. :IE%LEKTRICITEITSWERKEN#',+ )NFORMATIE — LUIK. Voorstudie voor het onderhoud van het camera netwerk van de politiezone. nr.10Ps#"0#

Centrale verwarming Aanbestedingen 31 maart. — LA CALAMINE. Leveren van materialen voor de verwarming en het sanitair + rechtzetting. nr.9Ps#YV4 22 april. — LUIK. Gevelrenovatie en vervangen van ramen door alu, installatie van een ventilatiesysteem. (o/ cat. D20, kl. 2 of 3; o/cat. D20, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1) NR Ps##9W

�23 april. — Te 14 u., IFAPME, Place Albert Ier 31 te 6000 Charleroi, KLIMATISATIE IN DE ADMINISTRATIEVE GEBOUWEN VAN HET #ENTRE DE COMP�TENCE %0)#52)3  2UE DE7AREMME  6),,%23 ,% "/5),,%4 Bestek nr. 3 - T - AO - Climatisation EPICURIS - 2014 te bekomen bij IFAPME, Service juridique t.a.v. Isabelle CUVELIER, tel. 0232206, e-mail: marchespublics@ifapme.be. L.W. — Plaatsbezoek: Luc DUFRENNE, Gestionnai-


LUIK

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

re Patrimoine Immobilier. TĂŠl. : 071/53.22.24 - GSM : 0479/67.06.85 - E-mail : luc.dufrenne@ifapme. be.ÂŹÂŹ#'W

7 april. — GRIVEGNEE. Aluminium ramen, Ecole fondamentale du Complexe Haminde. (o/cat. D20, kl. 1) nr.9Ps#"*

24 april. — WELKENRAEDT. Bouwen van een service residentie. (cat. D, kl. 6; o/cat. P1, kl. 4; o/cat. D17 en/of D18, kl. 3; o/cat. D16, kl. 3) NR Ps#Y6T

8 april. — CHENEE. Vervangen van de beschadigde ramen door aluminium ramen. (cat. D20, kl. 1) nr.10Ps##N

24 april. — LUIK. Renovatie van schoolgebouwen. (o/ cat. D20, kl. 1; cat. D, kl. 1, o/cat. D17, kl. 1, o/cat. P1, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1, cat. D, kl. 1) NR Ps##G$

9 april. — GRIVEGNEE. Vervangen van houten ramen van de achtergevels door aluminium ramen, Ecole du complexe PÊville. (o/cat. D20, kl. 2) NR Ps #"ZX

�8 mei. — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&2G Uitslagen - openingen FEBR— LUIK. Aanvraag tot deelneming aan EENONDERHANDELINGSPROCEDUREVOORHETONDERHOUDEN VAN VERWARMINGSKETELS  OPEN HAARDEN ENSCHOORSTENENINGEBOUWENVAN)NFRABEL ARrondissement 43. SOUDOTIC, 1703 Schepdaal, 4.774,00 euro; JPAL SPRL, 4400 Awirs, 4.785,00 euro; Mathieu-Theodor sprl, 4780 Saint-Vith, 6.200,00 euro; Vinci Facilities, 6041 Gosselies, 6.791,77 euro; Huby SPRL, 4960 Belleveaux-Ligneuville, 7.462,05 euro; D-FI SA, 4140 Sprimont, 8.790,00 euro; BE Maintenance NV, 1070 Anderlecht, 14.818,38 euro.#&3Z

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  FEBR  — LUIK. Aanvraag tot deelneming aan een onderhandelingsprocedure voor het onderhouden van verwarmingsketels, open haarden en schoorstenen in gebouwen van Infrabel - arrondissement 43. — SOUDOTIC, 1703 Schepdaal: 4.774,00 euro.#&7N

Sanitaire werken Aanbestedingen 31 maart. — LA CALAMINE. Leveren van materialen voor de verwarming en het sanitair + rechtzetting. nr.9PÂŹsÂŹ#YV4 2 april. — VERVIERS. Verbouwen van een gebouw in 2 woongelegenheden: ruwbouw, afwerking, speciale technieken. (o/cat. D, D16, P1, kl. 2, kl. 2) nr.9-p.132 sÂŹ#Z$Z 9 april. — SAINT-NICOLAS (LIĂˆGE). Stockopdracht "gastoestellen en radiatoren 2014-2015". (o/cat. D16, kl. 1) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##* 23 april. — LUIK. Leveren van sanitair voor de loodgieterij. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#"6 24 april. — WELKENRAEDT. Bouwen van een service residentie. (cat. D, kl. 6; o/cat. P1, kl. 4; o/cat. D17 en/of D18, kl. 3; o/cat. D16, kl. 3) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#Y6T

�8 mei. — VERVIERS. Uitbreiden en herconditioneren van de Service des Urgences et de l'Aile droite. (cat. D) :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#&2G IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 2 april. — SOUMAGNE. Vervangen van vensterramen van het AR Soumagne. (cat. D5 of D20, kl. 1) nr.9Ps#YXZ 3 april. — ANS. Geluidsisolatie van 7 eengezinswoningen in de omgeving van de Luchthaven. (cat. D of o/cat. D4, D5 en/of D20) NR Ps#"Z7

10 april. — LUIK. Vervangen van het bestaande raamwerk door aluminium raamwerk. (o/cat. D20, kl. 2) NR Ps#"#R 22 april. — LUIK. Gevelrenovatie en vervangen van ramen door alu, installatie van een ventilatiesysteem. (o/ cat. D20, kl. 2 of 3; o/cat. D20, kl. 1; o/cat. D18, kl. 1) NR Ps##9W 24 april. — LUIK. Renovatie van schoolgebouwen. (o/ cat. D20, kl. 1; cat. D, kl. 1, o/cat. D17, kl. 1, o/cat. P1, kl. 1; o/cat. D5, kl. 1, cat. D, kl. 1) NR Ps##G$

Afbraakwerken Aanbestedingen 10 april. — FLEMALLE. Afbraak van gebouwen in de omgeving van de luchthaven van Bierset. (o/cat. G5, kl. 2) NR Ps##KY 11 april. — SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE. Afbraak van een gebouw in de omgeving van de luchthaven. (o/cat. G5, kl. 2) NR Ps##DY

�23 april. — Te 11 u., Collège communal de et à Beyne-Heusay, Place Joseph Dejardin 2 te 4610 BeyneHeusay, ASBEST VERWIJDEREN  AFBREKEN EN SANEREN VANDESITE,YC�EDg%TAT RUE.EUFCOUR (120 dagen). Bestek nr. 2013-405 te bekomen tot 16/04/2014, 11 uur bij Administration Communale de Beyne-Heusay (Service travaux), Corinne LAMBINON (Conseillère en Environnement-Service Technique Communal), avenue de la Gare n° 68, 4610 Beyne-Heusay, tel. 04 355 81 65, fax 04 355 81 69, e-mail: corinne.lambinon@beyneheusay.be. — Erk. o/cat. G5, kl. 4. L.W. — Verplicht plaatsbezoek.#&0D Speciale installaties Aanbestedingen 1 april. — HERSTAL. Onderhoud van ovenelementen (zonder straling), Uvelia. NR Ps#YYY 9 april. — HERMALLE-SOUS-ARGENTEAU. Onderhouden van 6 turbofan van het zuiveringsstation. nr.11Ps#$$#

Â?9 april. — Te 10.30 u., Association Intercommunale pour le DĂŠmergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège, Rue de la Digue 25 te 4420 Saintnicolas, ONDERHOUDÂŹ VANÂŹ DEÂŹ TURBOÂŹ UITRUSTINGÂŹ (6 TURBOÂŹ TYPEÂŹ +!ÂŹ 36', ÂŹ VANÂŹ HETÂŹ ZUIVERINGSSTATIONÂŹ VANÂŹ ,IĂ’GE /UPEYE ÂŹ RUEÂŹ6OIEÂŹ DEÂŹ ,IĂ’GEÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ (ERMALLE SOUS !RGENTEAU (36 maanden). Raming zonder btw tussen 15000 en 20000 EUR. Bestek nr. AIDE step de Liège-Oupeye : contrat de maintenance des turbosoufantes prijs 3.8 EUR te bekomen tot 02/04/2014, 10 uur bij Association Intercommunale pour le DĂŠmergement et l'Epuration des communes de la Province de Liège, rek. 000-0283162-19, HĂŠlène Martino, tel. 04 234 96 96, fax 04 235 63 49, e-mail: aide@ aide.be. RECHTZETTING 1. — AVIS RECTIFICATIF : Il y a lieu d'ajouter les modiďŹ cations suivantes au cahier spĂŠcial des charges rĂŠgissant le prĂŠsent marchĂŠ de services : 1/ Article 8.1. intitulĂŠ ÂŤ Documents, modèles et ĂŠchantil21 maar t 2014

116

lons Ă joindre Ă  l'offre Âť de la partie I ÂŤ GĂŠnĂŠralitĂŠs Âť du CSC, ajout du point suivant : j) l'attestation de visite de site remise en main propre au soumissionnaire par le pouvoir adjudicateur lors de sa visite de site, dĂťment signĂŠe. 2/ L'article 3.1.1. intitulĂŠ ÂŤ Maintenance spĂŠciale Service 1 Âť de la partie III ÂŤ MĂŠmoire technique Âť du CSC est remplacĂŠ par l'article suivant : ÂŤ Cette maintenance comprend Ă  tout le moins les prestations suivantes : - une inspection visuelle gĂŠnĂŠrale de la machine ; - un contrĂ´le des rĂŠglages mĂŠcaniques (contrĂ´le ĂŠtanchĂŠitĂŠ joints/couvercles divers, contrĂ´le position ďŹ n de course, contrĂ´le serrage des diverses ďŹ xations) et ĂŠlectriques (contrĂ´le du serrage des tĂŞtes de câbles) ; - un contrĂ´le visuel du bon fonctionnement des ĂŠquipements auxiliaires (silencieux d'aspiration, vanne de dĂŠcharge, pompe Ă  huile) ; - un contrĂ´le visuel de l'ĂŠchangeur air-huile, y compris le contrĂ´le visuel de son ĂŠtanchĂŠitĂŠ et le nettoyage de ses aubes et de sa grille de protection ; - le dĂŠmontage, nettoyage, vĂŠriďŹ cation et remontage de toutes les pièces en contact avec l'air process, Ă  savoir : o le dĂŠmontage/remontage de la conduite d'aspiration ; o le dĂŠmontage/remontage du ďŹ ltre d'aspiration, sa vĂŠriďŹ cation et son nettoyage/remplacement ; o le dĂŠmontage/ remontage du silencieux d'aspiration, sa vĂŠriďŹ cation et son nettoyage/rĂŠparation ; o le dĂŠmontage/remontage, la vĂŠriďŹ cation visuelle et le nettoyage de toutes les pièces du système de commande extĂŠrieur des aubes de rĂŠgulation, y compris la vĂŠriďŹ cation des butĂŠes limites ; o le dĂŠmontage/remontage, la vĂŠriďŹ cation visuelle et le nettoyage de toutes les pièces du système de commande extĂŠrieur des aubes amonts, y compris la vĂŠriďŹ cation des butĂŠes limites ; o le dĂŠmontage/remontage, la vĂŠriďŹ cation visuelle et le nettoyage du carter d'aspiration de la volute et de toutes les pièces exposĂŠes Ă  l'air, en particulier la roue/rotor et le plateau arrière ; o le dĂŠmontage/remontage, la vĂŠriďŹ cation visuelle et le nettoyage de toutes les pièces du système de commande intĂŠrieur des aubes de rĂŠgulation ; o la vĂŠriďŹ cation de la vanne de mise Ă  l'air et clapet (essai de fonctionnement) ; o la vĂŠriďŹ cation de la vanne d'isolement situĂŠe au refoulement des machines rĂŠf. 533_CS130, 533_CS110, 523_CS130 et 523_CS110 (essai de fonctionnement). L'accès Ă  ladite vanne se fait par l'intermĂŠdiaire d'un ĂŠchafaudage pris en charge par l'adjudicataire. Chaque ĂŠchafaudage est fourni et installĂŠ par une entreprise spĂŠcialisĂŠe, aux frais de l'adjudicataire. L'acheminement des ĂŠlĂŠments d'ĂŠchafaudage dans le local des turbosoufantes est rĂŠalisĂŠ par l'adjudicataire et Ă  sa charge. PrĂŠalablement Ă  l'utilisation de chaque ĂŠchafaudage concernĂŠ par la prĂŠsente entreprise, l'adjudicataire : * fait rĂŠaliser un examen avant mise en service de l'ĂŠchafaudage par un organisme agrĂŠĂŠ dĂŠsignĂŠ par la direction des travaux. Ledit examen est rĂŠalisĂŠ aux frais de l'adjudicataire. Pour chaque ĂŠchafaudage, l'adjudicataire transmet le rapport d'examen vierge de remarques Ă  la direction des travaux. L'adjudicataire satisfait Ă  toutes remarques ou impositions quelconques provenant dudit organisme et des services de l'Inspection du Travail. Les travaux supplĂŠmentaires ou modiďŹ catifs sont effectuĂŠs aux frais exclusifs de l'adjudicataire sauf en cas de contradiction ĂŠvidente de ces impositions avec les documents d'adjudication. Toute visite supplĂŠmentaire de l'organisme agrĂŠĂŠ nĂŠcessaire pour lever les remarques du rapport initial sont Ă  charge de l'adjudicataire. * fournit Ă  la direction des travaux une copie de l'attestation de formation de son personnel habilitĂŠ Ă  utiliser les ĂŠchafaudages, conformĂŠment Ă  l'arrĂŞtĂŠ royal du 31/08/2005 (articles 18 et 19). o etc. - le remplacement des divers joints dĂŠmontĂŠs ; - le remplacement du ďŹ ltre Ă  huile, y compris le changement d'huile ; - la vĂŠriďŹ cation de l'alignement moteur/turbo ; - la vĂŠriďŹ cation du moteur principal (nettoyage du ventilateur et lubriďŹ cation) ; - la vĂŠriďŹ cation et l'inspection du multiplicateur ; - la vĂŠriďŹ cation de la pompe Ă  huile, y compris le remplacement de ses roulements. En principe, la


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN prestation de maintenance spĂŠciale service 1 fait l'objet de 6 demandes de rĂŠalisation sur la durĂŠe du contrat de 3 ans. Le nombre effectif de demandes peut ĂŞtre infĂŠrieur ou supĂŠrieur Ă ce nombre. L'adjudicataire s'engage Ă  ne demander aucun dĂŠdommagement ni intĂŠrĂŞt quelconques au pouvoir adjudicateur Ă  cet effet. Âť 3/ L'article 2.1. intitulĂŠ ÂŤ DĂŠďŹ nition des prestations Âť de la partie III ÂŤ MĂŠmoire technique Âť du CSC est remplacĂŠ par l'article suivant : ÂŤ L'adjudicataire assure l'entretien, le dĂŠpannage et le maintien en bon ĂŠtat de fonctionnement des 6 turbosoufantes concernĂŠes par le prĂŠsent cahier spĂŠcial des charges. Les prestations de maintenance sont rĂŠalisĂŠes conformĂŠment aux prescriptions de l'article 3 de la prĂŠsente partie du cahier spĂŠcial des charges. Ces prestations sont exĂŠcutĂŠes pendant les heures de service du personnel de l'A.I.D.E. Pour information, les heures de service du personnel de l'A.I.D.E. sont les suivantes : - du lundi au jeudi : de 7h30 Ă  16h00 ; - le vendredi : de 7h30 Ă  11h30. Les prestations de maintenance prĂŠventive (maintenance spĂŠciale service 1) font l'objet d'un montant forfaitaire suivant l'article 4.1. de la prĂŠsente partie du cahier spĂŠcial des charges. Les maintenances sur demande et les interventions curatives feront l'objet d'un devis dĂŠtaillĂŠ, conformĂŠment aux prescriptions des articles 3.1.2. et 3.2. de la prĂŠsente partie du cahier spĂŠcial des charges. L'adjudicataire ne peut en aucun cas faire ĂŠtat d'imprĂŠcisions ou d'oublis concernant les prestations demandĂŠes. Âť 4/ L'article 2.6. intitulĂŠ ÂŤ Fournitures diverses Âť de la partie III ÂŤ MĂŠmoire technique Âť du CSC est remplacĂŠ par l'article suivant : ÂŤ Outre le matĂŠriel nĂŠcessaire aux interventions de maintenance prĂŠventive et curative, l'adjudicataire fournit les matières et produits annexes aux interventions qui lui sont conďŹ ĂŠes, notamment : - les ďŹ ltres Ă  air et Ă  huile, l'huile, etc. - tout produit de nettoyage (savon, poudre...) ; - brosse mĂŠtallique et autre ; - joint d'assemblage de tuyauterie et robinetterie ; - graisses, chiffons, visserie, etc. ; - petit matĂŠriel ĂŠlectrique d'entretien tels que fusibles, lampes de signalisation ; - tout produit d'ĂŠtanchĂŠitĂŠ : chanvre, mastic, tÊon. L'adjudicataire inclut dans son prix forfaitaire par prestation et par machine (article 4.1.) les moyens de manutention nĂŠcessaires pour acheminer dans le local des turbosoufantes le volume d'huile neuve nĂŠcessaire Ă  la rĂŠalisation de l'intervention de maintenance. L'adjudicataire ĂŠvacue ĂŠgalement Ă  sa charge les huiles usagĂŠes rĂŠsultant de l'intervention prĂŠcitĂŠe. Le prix de ces fournitures est inclus sans supplĂŠment dans le prix du contrat. #'0G 10 april. — LUIK. Vervangen van het bestaande raamwerk door aluminium raamwerk. (o/cat. D20, kl. 2) NR PÂŹsÂŹ#"#R 16 april. — LUIK. Renoveren van de wasserij van de centrale keuken in l'hĂ´pital Petit Bourgogne. nr.10PÂŹsÂŹ#"8+ 29 april. — VERVIERS. Aanpassen van openbare ruimten in de rue de Heusy. (cat. C, kl. 5) ÂŹ NR PÂŹ sÂŹ #$&3

Textiel - schoeisel uitrustingsstukken Aanbestedingen 4 april. — LUIK. Leveren van diverse beschermingsuitrusting. NR Ps#"0+

�5 mei. — Te 14 u., Le Circuit de Spa-Francorchamps,

Route du Circuit 55 te 4970 Stavelot, ,EVERENÂŹ VANÂŹ EENÂŹZEILDOEKÂŹVOORÂŹEENÂŹBESTAANDEÂŹMETALENÂŹSTRUCTUUR ÂŹ ,EÂŹ #IRCUITÂŹ DEÂŹ 3PA &RANCORCHAMPSÂŹ  ÂŹ MÂŹ XÂŹ ÂŹ M ÂŹ 2OUTEÂŹ DUÂŹ #IRCUITÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ 3TAVELOT (60 dagen). Bestek nr. Le Circuit 2014/022 te bekomen bij Le Circuit de Spa-Francorchamps, Marc Genicot, tel. 087293706 Fax: 087270581 Email: marc.genicot@spa-

LUIK

francorchamps.be. RECHTZETTING 1. — L'adresse exacte de la SA Le Circuit de Spa-Francorchamps est 4970 Stavelot (et non 4790), route du Circuit 55, Belgique. Il y a lieu d'en tenir compte tant au niveau de l'adresse du point de contact (I.1), du lieu de livraison (II.1.2) ainsi que de l'adresse d'envoi et d'ouverture des offres (IV.3.8)#$.M

Materieel - machines Aanbestedingen 25 maart. — STAVELOT. Leveren van een parkingbeheersysteem. NR Ps#XF

Garage de l'Avenir, 4610 Bellaire, (lot 1, 2 en 3); Renault Neri, 4000 Luik, (lot 1, 2 en 3); Lens Motor, 4460 Bierset, (lot 1, 2 en 3); Ets Paisse, 4671 Barchon, (lot 1, 2, 3 en 4); Kalscheuer SA, 4432 Alleur, (lot 1, 2, 3 en 4).ÂŹ#&6H

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  DEC  — FLERON. Onderhandse procedure (versnelde onderhandelingsprocedure) voor het leveren van een tractor-laadschop. — : geannuleerd. #&7F

Beplantingswerken

27 maart. — SERAING. Flexibele simulator: aanvullende informatie. NR Ps#WKG

Aanbestedingen

11 april. — BRAIVES. Leveren van een schoolbus. NR Ps#$RD

7 april. — LUIK. Onderhouden groene ruimtes. nr.9Ps#"2

15 april. — BLEGNY. Leveren van een veegwagen. NR Ps#$#P 15 april. — LUIK. Levering, de montage en de indienststelling van elektrisch bediende mobiele rekken voor passieve en actieve archieven en klassement. nr.10Ps##P8 16 april. — SERAING. Leveren van diensten en onderdelen voor voertuigen. NR Ps#"4"

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Al-

gemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER2/#/524 (48 maanden). Raming zonder btw tussen 200000.00 en 205000.00 EUR. Bestek nr. MRMPI/S-14IS809-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 97, e-mail: Laurent.Dethier@mil. be.#'MY 24 april. — LUIK. Leveren en inrichten van een nieuwe bibliotheekbus. NR Ps##'Y

Â?28 april. — Te 11.15 u., Bureau de Monsieur l'Echevin des travaux, 14 Rue Vankeerberghen Ă 4500 Huy, LEVERENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ CAMIONÂŹ METÂŹ DUBBELEÂŹ CABINEÂŹ ÂŹ!TELIERSÂŹ COMMUNAUXÂŹ -ENUISERIE ÂŹ 2UEÂŹ DEÂŹ LAÂŹ 2Ă?SISTANCEÂŹĂŒÂŹÂŹ(UY Bestek nr. 2014/1 prijs 10.00 EUR + port 5.00 EUR te bekomen tot 18/04/2014 bij Ville de Huy, Philippe HENUSET, tel. 085 21 78 21, fax 085 23 68 40, e-mail: philippe.henuset@huy.be, rek. nr. BE71 091 1807 5169.ÂŹÂŹ#'6 Â?5 mei. — STAVELOT. Leveren van een zeildoek voor een bestaande metalen structuur, Le Circuit de Spa-Francorchamps: wijzigingsbericht. :IEÂŹ 4EXTIELÂŹ ÂŹ SCHOEISELÂŹ UITRUSTINGSSTUKKENÂŹ#$.M ÂŹJAN — LUIK. Leveren van een schuimwagen voor de brandweerdiensten. ÂŹNR PÂŹsÂŹ#JG

Uitslagen - openingen 11 maart. — FLEMALLE. ,EVERENVANVOERTUIGEN AAN DIVERSE DIENSTEN  3ERVICE4RAVAUX  2UE DU Village 183.

21 maar t 2014

117

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN OKT— VERVIERS. Groenbeheer in de bermen en op meerdere sites in het arrondissement infrastructuur 42 te VERVIERS - zomerbehandeling. — : geannuleerd.#&(7

Grondwerken Aanbestedingen 24 maart. — FLEMALLE. Saneren van de grond en bodemwater op de site "Espace Phenix".  NR P s #VRV 24 april. — BRESSOUX. Saneren van de site  Cour aux marchandises SNCB de Bressoux . NR Ps ##J'

�24 april. — Te 14 u., Infrabel - Zone de Liège, Direction Infrastructure - rue Solvay 1, lokaal 403 te 4000 Luik, ONDERHOUDVANDESTEENSLAGZONESINHETONDER TRACTIESTATION VAN DE LIJN  3TATTE EN LIJN  7ELKENRAEDT (60 wd. + 180 kd.). Bestek nr. I-I. SE-57/42/4/14/029 prijs 13.78 EUR te bekomen tot 17/04/2014, 11 uur door afhaling bij Infrabel, Direction Infrastructure, "Espace Solvay", secretariaat (3de verd., lokaal 333), rue Ernest Solvay 1, 4000 Luik (ts. 9-12 u., 14-16 u.), na storting op rek. BE09 0000 0206 2157 vermelding van btw nr. en bestek nr., betaalbewijs doorfaxen naar 04 241 22 80) en ter inzage bij Infrabel, Direction Infrastructure, "Espace Solvay", secretariaat (3de verd., lokaal 333) (tel. 04 241 23 04, fax 04 241 22 80) en ter inzage bij Infrabel, Procurement, bureau 123, sectie 40/0, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel (tel. 02 525 28 92, ts. 9-12 u.). Inlichtingen bij Infrabel – Direction, ir Vincent GOREUX Telefoon: 042412303 Fax: 042412295 Email: vincent.goreux@infrabel.be. — Erk. o/cat. G2, kl. 1.#&-, Uitslagen - openingen 13 maart. — EMBOURG. /MVORMEN VAN HET VOETBALTERREIN TOT EEN HOCKEYTERREIN OP SYNTHETISCHGRAS 3URLES'REUXTE%-"/52' Lesuco SA, 5030 Gembloux; Galère SA, 4053 Embourg; Slegers NV, 3740 Bilzen; Sportinfrabouw NV, 2910 Essen; Derriks SA, 4020 Luik; Eloy SA, 4140 Sprimont; Chêne SA, 4870 Forêt.#'4Z


NAMEN Spoorwegwerken Aanbestedingen

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 3 april i.p.v. 7 april. — CHENEE. Onderhoud en herstellen van tegels: datumwijziging. (o/cat. C1 of C5, kl. 1) NR Ps#Z:Q

24 maart. — BERNEAU. Vernieuwen en saneren van de wissels van bif. Berneau. (cat. H, kl. 4)  NR P s #YX7

4 april. — BIERSET. Renovatie van de taxiway Alpha en de toegangsstroken naar de baan 23L - 05R. (cat. C, kl. 7) NR Ps#ZPZ

Â?7 april. — Te 14 u., Infrabel - Zone de Liège, rue Ernest Solvay n°1 te 4000 Luik, VERNIEUWENÂŹVANÂŹSPOREN ÂŹ LIJNÂŹ ÂŹ ,IĂ’GE 'UILLEMINS!ACHENÂŹ ÂŹ STROOKÂŹ /LNE0EPINSTERÂŹ SPORENÂŹ !ÂŹ ENÂŹ " (60 wd.). Bestek nr. 57/52/4/13/238 Ligne 37 : Liège-Guillemins/AachenTronçon Olne/Pepinster (Voies A et B)-F05_0 prijs 19.67 EUR te bekomen tot 04/04/2014, 15 uur door afhaling bij Infrabel, Direction Infrastructure, "Espace Solvay", secretariaat (3de verd., lokaal 333), rue Ernest Solvay 1, 4000 Luik (ts. 9-12 u., 14-16 u.), na storting op rek. BE09 0000 0206 2157 - vermelding van btw nr. en bestek nr., betaalbewijs doorfaxen naar 04 241 22 80) en ter inzage bij Infrabel, Direction Infrastructure, "Espace Solvay", secretariaat (3de verd., lokaal 333) (tel. 04 241 23 04, fax 04 241 22 80) en ter inzage bij Infrabel, ÂŤProcurementÂť, bureau 123, sectie 40/0, Marcel Broodthaersplein 2, 1060 Brussel (tel. 02 525 28 92, ts. 9-12 u.). Inlichtingen bij Infrabel - Direction Infrastructure - Arrondissement 42, V. Lardinois, ingĂŠnieur industiel Telefoon: 042415343 Fax: 042415871 Email: vincent.lardinois@infrabel.be. — Erk. cat. H, kl. 3.ÂŹÂŹ#&0

8 april. — VERVIERS. Herstellen van de speelkoer, schoolgebouwen, Ecole de Petit-Rechain. (o/cat. C5 of cat. D, kl. 1) NR Ps#"01

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen 22 april. — LUIK. Afvoerpijpen gebouwen. nr.9-p.136 s#Z&H

Waterbouwwerken Aanbestedingen �23 april. — BRESSOUX. Baggeren en afvalbeheer

van de waterlopen, triĂŤren, afvoeren van de afvalproducten. (cat. A, kl. 3) :IEÂŹ!FVALÂŹ#'QT

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 16 sept. 2013. — LUIK. Afbraak, verbouwen en herbouwen van een groep woongelegenheden, rue Dony 24-32 te 4000 LUIK. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#(

Brug- en tunnelwerken Aanbestedingen 18 april. — LUIK. Bouwen van kunstwerken en toegangswegen. (cat. E, kl. 7) NR Ps#$M

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen

8 april. — VERVIERS. Herstellen speelkoer van de lagere afdeling. (o/cat. C5 of cat. D, kl. 1) nr.10-p.152 s#"2N 15 april. — OLNE. Rioleringswerken in de rues de la Falise et au Chaudfour. (cat. C, kl. 3) NR Ps#$0 15 april. — BURG-REULAND. Onderhoud van de gemeentewegen. (o/cat. C5, kl. 3) NR Ps#$Z

Studieopdrachten Aanbestedingen 28 april. — LUIK. Strategische studie over de mobiliteit, weginfrastructuur aanpassingen en de uitrusting van kruispunten met verkeerslichten. NR Ps#$M&

18 april. — LUIK. Bouwen van kunstwerken en toegangswegen. (cat. E, kl. 7) NR Ps#$M

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

22 april. — HERSTAL. Rioleringswerken + verplaatsen en vernieuwen van waterdistributie-installaties. (cat. C, kl. 5) NR Ps#$#*

�24 april. — Te 10 u., Ville de Spa, Rue de l'Hôtel de Ville 44 te 4900 Spa, VERBETERENVANDEVEILIGHEID IN DE OMGEVING VAN DE NIEUWE SCHOOL VAN .IVERZ�  PROGRAMMA 6ILLAGE DE .IVEZ�  AVENUE *" 2OMAIN   30! (aanvang: 16/06/2014; voltooiing: 30/08/2014). Bestek nr. 2014-010(1) prijs 20.00 EUR te bekomen tot 21/04/2014 bij Ville de Spa, door aan te vragen via tel. 087/79.53.95 of via e-mail travaux@villedespa.be, bestek kan ook afgehaald worden op de Service des Travaux, rue de l'Hôtel de Ville, 44, 4900 SPA of door storting op rek. BE02 0910 0044 7340 vermelding "Voiries tranche 2014", contact opnemen met de Service op 087/79.53.95 - Anne-Marie Fassin bij de storting. — Erk. cat. C, kl. 2.#'* 24 april. — LUIK. Wegmarkeringen op het grondgebied van de stad. (o/cat. C3, kl. 1) NR Ps##MG

�25 april. — Te 11 u., Rue XhavÊe, 62 - 2ème Êtage à 4800 VERVIERS, VERVANGENLEVERENENPLAATSEN  VAN RETROREmECTERENDE SIGNALISATIE OP PARKINGS TE "ATTICE (80 wd.). Bestek nr. DO152/0/19 - CSC : O1.05.02-13C19 te bekomen bij RW-SpW-SG-DSJ-Direction du support juridique-mise en ligne des cahiers de charges, DEROCK t.a.v. Etienne CLAEYS, Place de wallonie 1 Bat II, local 108, 5100 Jambes, tel. 081 33 31 59, fax 081 33 31 33, e-mail: louisphilippe.derock@spw. wallonie.be. — Erk. kl. 3.#''

28 maart. — HUY. Buiten en binnen infrastructuur uitrusting, FC Solières. NR Ps#T2$

Uitslagen - openingen

2 april. — VISÉ. Stockopdracht kleine rioleringsherstellingen en metselwerken in woningen.  NR P s #$Q'

 DEC  — ANS. Leggen van aparte voetpaden te ANS, 2013 — JMV COLAS BELGIUM SA, 4367 Crisnee.#'&

ÂŹJUNI — JEMEPPE-SUR-MEUSE. Concept, bouw en ďŹ nanciering van een residentie met 150 bedden. (cat. D, kl. 8) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#YW*

27 maart. — JUPRELLE. Rehabilitatie van de chemin de remembrement. (cat. C, kl. 1) NR Ps#X6:

1 april. — HÉRON. Voetpad in de rue Saint-Martin. (cat. C, kl. 2) NR Ps#PZ:

 DEC  — TROOZ. Wegenonderhoudswerken, recht op afroep 2012 (rue Bocquenade, Sur les Roches, Sur Steppes en Sur les Bruyères): rioleringswerken, boordstenen, voetpaden en watergreppels. — GRAVAUBEL SA, Rue de l'Ile-Monsin 80, 4020 Luik: 78.941,31 euro. (incl. BTW).#&*W

17 april. — BLEGNY. Herstellen wegen 2014. (cat. C, kl. 2) NR Ps#$&D

29 april. — VERVIERS. Aanpassen van openbare ruimten in de rue de Heusy. (cat. C, kl. 5)  NR P s #$&3

28 maart. — HUY. Bouwen van kleedkamers en cafetaria: aansluitingen voor water - elektriciteit - telefonie. (o/ cat. C1, kl. 1) NR Ps#T1J

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN

12 maart. — MALMÉDY. Uitrusten van een parKINGVOORKAMPEERAUTOgS Nelles Frères SA, 4960 MalmÊdy; Gehlen & Hermann SA, 4950 Waimes.#'F 13 maart. — EMBOURG. /MVORMEN VAN HET VOETBALTERREIN TOT EEN HOCKEYTERREIN OP SYNTHETISCHGRAS 3URLES'REUXTE%-"/52':IE 'RONDWERKEN#'4Z

21 maar t 2014

118

7 aug. 2013. — AMAY. Algemene stabiliteitsstudie van het Château de Jehay, rue du Parc 1. — LOUIS ENGINEERING SA, Boulevard d'Avroy 68, 4000 Luik. #( 27 sept. 2013. — ANDRIMONT. Oproep tot kandidatuurstelling (onderhandelingsprocedure) voor de aanstelling van een architect voor de renovatie van het Domaine des Croisiers de la CitÊ de l'Espoir, Domaine des Croisiers 2 te 4821 ANDRIMONT. — : geannuleerd.#&(:

Afval Aanbestedingen 4 april. — DISON. Inzamelen en verwijderen van huishoudelijk en soortgelijk afval. NR Ps#"F

�23 april. — Te 10 u., CF_MCF_AGI_Direction des infrastructures administratives, du sport, de la santÊ et de l'aide à la jeunesse, Boulevard LÊopold II 44 te 1080 Brussel, BAGGERENENAFVALBEHEERVANDEWATERLOPEN TRIÑREN AFVOERENVANDEAFVALPRODUCTEN RUE DELg)LE-ONSINTE,5)+ Bestek nr. DIASSAJ1223-2014-00076 te bekomen bij CF_MCF_AGI_Direction des infrastructures administratives, du sport, de la santÊ et de l'aide à la jeunesse, Bastin Fabrice, tel. 0486 09 03 97, fax 02 413 31 92, e-mail: fabrice.bastin@ cfwb.be. — Erk. cat. A, kl. 3.#'QT

.AMEN Algemene bouwwerken Aanbestedingen 24 maart. — DINANT. Bouwen van een voetgangersbrug over la Lesse. (cat. D, kl. 3, of E, kl. 3, of F, kl. 3 of o/ cat. F2, kl. 3) NR Ps#V*V 25 maart. — GRAND-MANIL. Aanpassingswerken aan bijkomende klassen, fase 1, Ecole primaire de Grand-Manil. (o/cat. D1 of D12, kl. 1) NR Ps#V"& 27 maart. — NAMEN. Onderhoudspacht voor kunstwerken van het gestructureerd netwerk. (cat. E, kl. 4) NR Ps#X2


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN 31 maart. — GODINNE. Leveren en installeren van vestiaires. NR Ps#$F 31 maart. — GEMBLOUX. Renovatie van de conciergerie du Moulin. (cat. D, kl. 1) NR Ps#ZMW 2 april. — EGHEZÉE. Renoveren en isoleren van de gevels van gebouw B. (cat. D, kl. 2) NR Ps#X"V 8 april. — JAMBES. Vernieuwen van het plat dak van de refter - met isolatie, Ecole de Velaine. (o/cat. D1, kl. 1) NR Ps#"7M 9 april. — CERFONTAINE. Aanleggen van een speelruimte, een superette en een onthaal: algemene aanneming. (cat. D, kl. 3) NR Ps##FS 10 april. — DINANT. Bouwen van een prieel, EPESCF Le Caillou. (cat. D, kl. 1) NR Ps##&J 15 april. — COUTISSE. Bouwen van een dienstenresidentie. (cat. D, kl. 5) NR Ps#YM1 18 april. — ANDENNE. Inrichten van 3 appartementen en een sociale winkel. (cat. D, kl. 3) NR Ps#YJ( 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1 22 april. — BOUVIGNES-SUR-MEUSE. Renovatie en verbouwen van een geklasseerde woning. (o/cat. D1, D5, D23, kl. 1) NR Ps##D7 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q 25 april i.p.v. 25 maart. — ISNES. Bouwen en uitbreiden van de school ISNES: datumwijziging. (cat. D, kl. 4) NR Ps#V+

Â?6 mei. — Te 11 u., Institut Notre-Dame du SacrĂŠCoeur asbl, Rue de Rochefort 92 te 5570 Beauraing, reNOVATIEÂŹENÂŹUITBREIDINGÂŹVANÂŹEENÂŹSCHOOL ÂŹVLEUGELÂŹÂŹÂŹ ENÂŹ2 ÂŹRUEÂŹDEÂŹ2OCHEFORTÂŹÂŹTEÂŹÂŹ"EAURAING (260 dagen). Bestek nr. 11-05-TRAIT prijs 181.50 EUR te bekomen tot 29/04/2014 bij INDSC asbl, 92 Rue de Rochefort, 5570 Beauraing (M. Marechal, tel. 0477 43 44 16); bij de ontwerper: avenue Bel Air 34, 1180 Brussel, na afspraak bij M. Somers (tel. 02 537 21 31). Kan aangekocht worden bij het atelier d'architecture TRAIT sa (rek. BE17 523-0802912-21 voor het bedrag van 520,30 Euro (papieren versie) - 181,50 Euro (digitale) met vermelding van alle adresgegevens, betaalbewijs leveren. — Erk. cat. D, kl. 6.ÂŹÂŹ#'P: Â?19 mei i.p.v. 25 maart. — Te 11 u., in de raadzaal van het stadhuis, rue du Centre 35 te 5590 CINEY, promoTIEOPDRACHTÂŹCONCEPT ÂŹBOUW ÂŹlNANCIERINGÂŹVANÂŹWOONGELEGENHEDENÂŹINÂŹHETÂŹCENTRUMÂŹVANÂŹ#INEYÂŹTUSSENÂŹDEÂŹ RUESÂŹ %DOUARDÂŹ $INOTÂŹ ENÂŹ #HARLESÂŹ #APELLE Bestek nr. MarchĂŠ Public de Travaux (sous la forme d'une promotion) Sur le site dit de l'EPC prijs 40 EUR (btw en port incl.) te bekomen bij Bureau Economique de la Province de Namur (BEP) - dĂŠveloppement territorial, Nancy Mahaux, avenue Sergent Vrithoff 2, 5000 Namen (rek. 091-0016908-59 met vermelding 840149/2011/EPC, tel. 081 71 71 61, email: nma@bep.be). — Erk. cat. D, kl. 7. RECHTZETTING 1. — VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd ouverture des offres In plaats van 25/03/2014 11:00 Te lezen 19/05/2014 11:00 VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging

NAMEN

VI.4) OVERIGE NADERE INLICHTINGEN @Ref:00952667/2014004190 Suite Ă des modiďŹ cations devant ĂŞtre apportĂŠes aux documents du marchĂŠ, la date d'ouverture des offres initialement prĂŠvue au 25 mars est reportĂŠe au 19 mai 2014 Ă  11h Ă  l'Administration communale de Ciney.ÂŹÂŹ#"J

�23 mei. — Te 9 u., Maison Communale de Hamois, salle du Conseil, rue du Relais, 1 - 5363 Emptinne, uitBREIDENVANDESCHOOL 2UEDELA'REUGETTE   !#(%4 Bestek nr. csch/2014/T/02 prijs 54.45 EUR + port 10,00 EUR te bekomen tot 13/05/2014, 09 uur bij Sprl Atelier d'Architectes MELANGE - GILBERT, Alex MELANGE - Architecte, Rue de Philippeville 19, 5500 Dinant, tel. 082 22 23 97, fax 082 22 37 50, e-mail: archi@alexmelange.be, rek. nr. BE97 0013 9542 7549 met vermelding van het bestek nr. — Erk. cat. D, kl. 4.#',8 Uitslagen - openingen 11 maart. — SUGNY. 2ENOVATIEVANHETSANITAIR VAN BLOK  '/0  &EDASIL  6OIES DE "OHAN TE35'.9 BTW niet inbegrepen. COISMAN CONSTRUCT SPRL, Rue Covis(LU) 22, 5170 Lustin, 68.231,00 euro; Theret et Fils, 5550 Nafraiture, 70.144,04 euro; Buro-G SPRL, 4950 Robertville, 83.873,03 euro.#&'F 13 maart. — NISMES. "OUWENVANEENZAALVOOR TAFELTENNISTE.)3-%3 BTW inbegrepen. CRÉER - RÉNOVER - CONSTRUIRE SA, 5660 Couvin, 648.113,79 euro; Cobardi SA, 6031 Monceau-surSambre, 664.891,83 euro; Pochet SPRL, 5170 Lesve, 703.853,61 euro; De Cock R. Ent. Reunis SA, 6001 Marcinelle, 721.667,44 euro; ICM SA, 5640 Biesme, 742.204,47 euro; Damilot SPRL, 6927 Resteigne, 744.577,42 euro; Vandezande SA, 6060 Gilly (Charleroi), 786.595,64 euro; François SA, 5600 Philippeville, 787.744,29 euro; Naessens Willy, 9790 Wortegem-Petegem, 804.410,30 euro.#'#

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN  OKT  — VIROINVAL. Conform aanpassen brandveiligheid, gemeentescholen van Vierves (lot 1) en Le Mesnil (lot 2). — : geannuleerd.#'F9  OKT  — NAMEN. Conform aanpassen van het stooklokaal in het CLI de Ronet, lijn 130 Namen - Charleroi, stad NAMEN (Ronet). — : geannuleerd. #'$+

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN #(

Dak- en torenwerken Aanbestedingen 25 maart. — GRAND-MANIL. Aanpassingswerken aan bijkomende klassen, fase 1, Ecole primaire de Grand-Manil. (o/cat. D1 of D12, kl. 1) NR Ps#V"& 27 maart. — DINANT. Herstellen en onderhouden van daken, Gevangenisinstelling. (o/cat. D12, kl. 1) nr.8Ps#X0T 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN DEC— COUVIN. Diverse dakwerken: goten en boordplanken, Finances (Douanes), rue des Calvaires 56 te COUVIN. — SOLABEL SPRL, Avenue des MÊtallurgistes 22D, 1490 Court-Saint-Etienne: 22.028,00 euro. (excl. BTW).#'G MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN #(

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1

DEC— PHILIPPEVILLE. Oprichten van een gebouw met 12 sociale woongelegenheden en omgevingsaanleg, rue de la Reine te 5600 PHILIPPEVILLE. — CBD - SEQUARIS, 7800 Ath: 1.131.295,22 euro. (excl. BTW).#&*P

22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q

MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — : geannuleerd.#(

22 april. — BOUVIGNES-SUR-MEUSE. Renovatie en verbouwen van een geklasseerde woning. (o/cat. D1, D5, D23, kl. 1) NR Ps##D7

Vloer- en muurbekleding

MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN #(

Aanbestedingen 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1

21 maar t 2014

119

4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN


NAMEN Schilder- en glaswerken Aanbestedingen 8 april. — NAMEN. Afwerkingsmateriaal zoals verven, behang en vloerbekleding, Service Technique du Foyer Namurois. NR Ps##KN

�10 april. — Te 14 u., Infrabel - Direction Infrastruc-

ture - Arrondissement Infrastructure 44, rue du Tir de Ronet 39 te 5020 Flawinne, LIJNÂŹ ÂŹ .AMURÂŹ ÂŹ #HARLEROI 3UDÂŹ nÂŹ6ILLEÂŹ DEÂŹ .AMURÂŹ nÂŹ #,)ÂŹ DEÂŹ 2ONETÂŹ nÂŹ (ALLÂŹ MACHINEÂŹ ÂŹGRONDSCHILDERENÂŹTUSSENÂŹSPORENÂŹÂŹTOTÂŹÂŹ BEHALVEÂŹSPORENÂŹÂŹENÂŹ (20 wd.). Bestek nr. I-I.SE57/53/4/13/197-F05_0 prijs 29.47 EUR te bekomen tot 09/04/2014, 15 uur bij Infrabel - Direction Infrastructure - Area Sud-Est, SecrĂŠtariat, rue Ernest Solvay 1, 4000 Liège, tel. 04 241 23 04, fax 04 241 22 80, rek. nr. 0000020621-57 (IBAN : BE09 0000 0206 2157 - Code BIC : BPOTBEB1) met btw-nr. en bestek nr. + betalingsbewijs faxen op + 32 (0) 4/241 22 80. Ter inzage bij Infrabel, ÂŤProcurementÂť, bureau 123, section 40/0, place Marcel Broodthaers, 2, 1060 Bruxelles, + 32 (0) 2 / 525 28 92.ÂŹÂŹ#&1R 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) ÂŹNR PÂŹsÂŹ#&1

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN #(

Elektriciteitswerken Aanbestedingen 24 maart. — HAVELANGE. Oplaadpunten elektrische of hybride voertuigen. NR Ps#""0 24 maart. — NANINNE. Professioneel verlichtingsmateriaal voor op een podium. NR Ps#"N

�14 april. — ALLE. Integratie van een door een gas-

motor aangedreven warmtekrachtkoppelingscentrale, warmtenet en aanpassing van de hydraulische circuits van de twee bestaande verwarmingslokalen. (o/cat. D17, P1, kl. 3) :IE#ENTRALEVERWARMING#'K1 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q

Uitslagen - openingen 6 maart. — FLAWINNE. ,EVERENVANENERGIEKABELSOP-3 LOT:!%0ETIT7ARET DEEL !)%'  RUE&ERNAND-ARCHAND &LAWINNE Infratech SA, 4890 Thimister-Clermont; Nexans Benelux NV, 6001 Marcinelle; Câblerie d'Eupen SA, 4700 Eupen.#'&

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Uitslagen - openingen 14 maart. — NAMEN. 6ERSNELDE ONDERHANDELINGSPROCEDUREVOORHETLEVERENVANSATELLIET TRANSMISSIESYSTEMEN AV Group BVBA, (lot 1 en 2); Diginet NV, (lot 1 en 2); Axis-One SPRL, (lot 1 en 2); Amptec BVBA, (lot 1); Crosspoint, (lot 2); Heynen NV, (lot 2); Studiotech SA, (lot 2).#'$Q

Centrale verwarming Aanbestedingen 3 april. — NAMEN. Klimatisatie van de CCU en de labo's van de Police Judiciaire. (o/cat. D18, kl. 1) nr.9Ps#Z'V 8 april. — NAMEN. Leveren van loodgietersmateriaal, sanitair en verwarming, Service Technique du Foyer Namurois. NR Ps##JK

Â?14

april. — Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), Koningsstraat 76 te 1000 Brussel, ONDERHANDELINGSPROCEDURE VOOR DE INTEgratie van een door een gasmotor aangedreven WARMTEKRACHTKOPPELINGSCENTRALE  WARMTENET EN AANPASSING VAN DE HYDRAULISCHE CIRCUITS VAN DE TWEE BESTAANDE VERWARMINGSLOKALEN  -)6" n *ACQUES "REL  .ICOLAS $OYENSTRAAT NR  TE  Brussel. (6 maanden). Raming zonder btw 345000.00 EUR. Bestek nr. Infras-BA (Buildings & Access)-INFBA-20140314_LT-F05_0 te bekomen bij Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB), Lionel ThiÊbault, tel. 02 563 71 35, e-mail: thiebaultl@stib. irisnet.be. — Erk. o/cat. D17, P1, kl. 3.#'K1 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q

�24 april. — Te 10 u., MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Eversestraat 1 te 1140 Evere, MEERJARIGE OVEREENKOMST VAN DIENSTENBETREFFENDEDE5)4"!4).'ENHET4%#(.)3#( /.$%2(/5$ 54/  DER TECHNISCHE INSTALLATIESTE&,/2%..%3 (aanvang: 01/06/2014; voltooiing: 31/05/2020). Raming zonder btw 4800000.00 EUR. Bestek nr. MRMP-I/S-14IS007-F02_0 te bekomen tot 23/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent Guy, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 79, email: laurent.dethier@mil.be. RECHTZETTING 1. — VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Toe te voegen tekst FLORENNES VI.4) Overige nadere inlichtingen Voor de maliteiten ivm het plaatsbezoek - zie de praktische modaliteiten nr. 1 in bijlage.#&06 21 maar t 2014

120

Sanitaire werken Aanbestedingen 8 april. — NAMEN. Leveren van loodgietersmateriaal, sanitair en verwarming, Service Technique du Foyer Namurois. NR Ps##JK 22 april. — DION. Bouwen van een gemeenteschool. (o/cat. D1, D5, D10, D11, D12, D13, D16, D17, D18, P1, kl. 4) NR Ps#&1 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q

Lood- en zinkwerken Aanbestedingen 8 april. — NAMEN. Leveren van loodgietersmateriaal, sanitair en verwarming, Service Technique du Foyer Namurois. NR Ps##JK

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 24 maart. — DINANT. Bouwen van een voetgangersbrug over la Lesse. (cat. D, kl. 3, of E, kl. 3, of F, kl. 3 of o/ cat. F2, kl. 3) NR Ps#V*V 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 26 nov. 2013. — NAMEN. Vervangen van beschadigde ramen, gevangenis, Place AbbÊ AndrÊ 7 te NAMEN (afbraak metalen - houten ramen, plaatsen PVC ramen, plaatsen zonnewering). — DUMAY CANARD SA, Rue de Froidchapelle(Cer) 12, 5630 Cerfontaine.#&*F MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN #(

Afbraakwerken 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN MAARTIPVFEBR— AUVELAIS. Herinrichten van de oude site "Bon Grain", rue des Glaces Nationales 142-144 te 5060 Sambreville - AUVELAIS, deel 1: ruwbouw; deel 2A: dakwerken; deel 3A: gevelbekleding; deel 3B: gevelpleisterwerken; deel 4B: buitenschrijnwerken. — :IE!LGEMENEBOUWWERKEN #(

Speciale installaties Aanbestedingen 22 april. — NEUVILLE (PHILIPPEVILLE). Uitbreiden en aanpassen van de school. (cat. D of o/cat. D1 + D4 + D10 + D11, kl. 4 of 5 (lot 1); o/cat. D5 + D20, kl. 2 (lot 2); o/cat. P1, kl. 1 (lot 3); o/cat. D16 + D17 + T3, kl. 2 of 3 (lot 4)) NR Ps#$$Q


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Materieel - machines

LUXEMBURG

Weg- en rioolwerken

Aanbestedingen

Aanbestedingen

11 april. — COUVIN. Leveren van speciale voertuigen. NR Ps##FX

25 maart. — HAILLOT. Wegenonderhoudswerken. (cat. C, kl. 1) NR Ps#WND

22 april. — GEMBLOUX. Leveren van een maaidorser. NR Ps#"8

27 maart. — SOMBREFFE. Herstellen van voetpaden. (cat. C, kl. 2) NR Ps#X09

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER &,/2%..%3 (48 maanden). Raming zonder btw tussen 170000.00 en 175000.00. Bestek nr. MRMP-I/S14IS807-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Albaut Jean-François, tel. 02 701 39 44, fax 02 701 38 97, e-mail: Jean-Francois.Albaut@ mil.be.#'T$

7 april. — LANDENNE. Aanpassen van de multisportruimte Place FÊlix Moinil. (cat. C, kl. 4) NR Ps #"61

30 april. — JAMBES. Leveren van banden, Parc Automobile. NR Ps#$.W

�6 mei. — Te 10.30 u., Province de Namur, Rue du

Collège 33 te 5000 Namur, LEVEREN VAN  NIEUWE  MILIEUVRIENDELIJKE VOERTUIGEN ONDER VORM VAN RENTING  $OMAINE PROVINCIAL DE #HEVETOGNE (72 maanden). Raming zonder btw 395000 EUR. Bestek nr. CSC 2014/3 - VÊhicules DVC te bekomen tot 29/04/2014, 16 uur bij Province de Namur, Services juridiques t.a.v. Madame Gaie, tel. 081 77 52 04, e-mail: genevieve.gaie@province.namur.be.#'Y

Verschillende 4OEWIJZINGEN GUNNINGEN SEPTIPVOKT— NAMEN. Location d'un bâtiment provisoire à Namur dans le cadre du dÊmÊnagement des services GRI-R des modules existants vers des modules situÊs sur le parking du bâtiment du groupe à NAMUR. — : geannuleerd.#'$$ DEC— FLOREFFE. Leveren van banden. — Q-TEAM - VP LAMBRECHTS HOLDING NV.#&*N

Grondwerken Aanbestedingen 23 april. — SAMBREVILLE. Saneren van de vroegere site van Glaceries d'Auvelais. (cat. G, kl. 1) nr.9-p.139 s#"7

Waterbouwwerken Aanbestedingen 29 april. — COUVIN. Aanleggen van een strook, E420. (cat. C, kl. 8) NR Ps##HH

Brug- en tunnelwerken Aanbestedingen 27 maart. — NAMEN. Onderhoudspacht voor kunstwerken van het gestructureerd netwerk. (cat. E, kl. 4) NR Ps#X2 8 april. — NAMEN. Inspectierapport A voor de kunstwerken. NR Ps#ZHH

9 april. — ANDENNE. Realiseren van diverse onderhoudswerken aan wegen. (cat. C, kl. 1) NR Ps ##*T 10 april. — NAMEN. Vervangen (leveren en plaatsen) van reecterende borden bestemd voor signalisatie van wegparkings. (o/cat. C3, kl. 2) NR Ps#ZNG 15 april. — HOUX. N921 - aanleggen van een berm te Emptinal. (cat. C, kl. 1) NR Ps#"Y1 16 april. — THY-LE-CHÂTEAU. Herstellen van de brug Moulin. (cat. C, kl. 2) NR Ps#$PG 29 april. — COUVIN. Aanleggen van een strook, E420. (cat. C, kl. 8) NR Ps##HH 12 mei. — BEUZET. Inrichten van een ontspanningsruimte in het sportcomplex. (cat. C, kl. 1) nr.11-p.125 s#&QS

Uitslagen - openingen ÂŹ FEBRÂŹ — FLORENNES. "UITENGEWOONÂŹ ONDERHOUDÂŹÂŹ ÂŹ3ERVICEÂŹ4RAVAUX ÂŹ!VENUEÂŹ.OTRE $AMEÂŹDEÂŹ&OYÂŹ PIRLOT RENÉ SPRL, 126.770,76 euro; Pirlot Françoise Entr., 130.905,06 euro; Colas SA, 135.971,10 euro; Pirlot J. SA, 146.730,95 euro; Travexploit SA, 147.783,35 euro; Collette SA, 148.592,96 euro; Melin SA, 148.854,20 euro; Belleamme SA, 153.502,50 euro; Les EnrobĂŠs du Gerny SA, 154.423,27 euro; Eurovia SA, 155.855,50 euro; Travaux & EdiďŹ cations SA, 156.138,40 euro; Socogetra SA, 164.914,53 euro; Magerat SA, 179.668,42 euro.ÂŹ#'2

4OEWIJZINGEN GUNNINGEN 26 aug. 2013. — HAILLOT. AmÊnagements de la rue de Nalamont et rue du Centre à HAILLOT. — LEGROS SA, Rue des Pierrys 8, 4160 Anthisnes: 166.906,02 euro. (incl. BTW).#&(9

Studieopdrachten Aanbestedingen 2 april. — WALCOURT. Projectontwerpers voor de studie en opvolging van de uitvoering van de werken voor de renovatie en uitbreiding van de gebouwen van Cultureel Centrum. NR Ps#YX, 10 april. — ANDENNE. Aanstellen van een vaste en mobiele operator telefonie. NR Ps#$0

�18 april. — Te 14 u., C.P.A.S. DE PHILIPPEVILLE,

Rue du Château d'Eau 30 te 5600 Philippeville, veiligHEID GEZONDHEIDÂŹ COĂšRDINATORÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ BOUWÂŹ VANÂŹ EENÂŹ RĂ?SIDENCE SERVICESÂŹ ÂŹ WONINGEN ÂŹ ÂŹ DERRIĂ’REÂŹ LAÂŹMAISONÂŹDEÂŹREPOSÂŹDUÂŹ#0!3 ÂŹLAÂŹ2Ă?SIDENCEÂŹ6AUBANÂŹ ĂŒÂŹ 0HILIPPEVILLE Raming zonder btw 100000.00 EUR. Bestek nr. RS-17L/2014 te bekomen bij C.P.A.S. DE PHILIPPEVILLE, Aline MENESTRES - chef de bureau, tel. 071 66 06 42, fax 071 66 06 53, e-mail: aline.menestres@ publilink.be.ÂŹÂŹ#&-8

21 maar t 2014

121

23 april. — NAMEN. Opmaken van asbestinventaris. NR Ps#&K-

Â?12 mei. — Te 10 u., Ville d'Andenne, Place des Tilleuls 1 te 5300 Andenne, ONDERHANDELINGÂŹ AANSTELLENÂŹ VANÂŹ EENÂŹ ONTWERPERÂŹ VOORÂŹ DEÂŹ RESTAURATIEÂŹ VANÂŹ HETÂŹ#OLLĂ?GIALEÂŹ3AINTE "EGGEÂŹDg!NDENNE Bestek nr. 016/2014/S prijs 17.75 EUR te bekomen tot 09/05/2014 bij Direction des services ďŹ nanciers, AndrĂŠ Beaujean, Place du Chapitre 7, 5300 Andenne, tel. 085 84 95 85, fax 085 84 92 81, e-mail: andre.beaujean@ac.andenne.be, rek. nr. BE81 0000 0194 2424. L.W. — Verplicht plaatsbezoek op 25 april 2014 om 14 uur.ÂŹÂŹ#'R 4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN 25 sept. 2013. — ERPENT. Architectuuropdracht voor de bouw van 2 rusthuizen te ERPENT en SALZINNES. — : geannuleerd.ÂŹ#'F4 25 sept. 2013. — NAMEN. Stockaanbesteding voor de ingenieursstudie inzake stabiliteit voor de projecten, werken en audits van de infrastructuur van de CommunautĂŠ française in de provincies Luxemburg, Luik en Namen. — BE LEMAIRE SA, 4031 Angleur: 95,72 points sur 120.ÂŹ#'F0

Afval Aanbestedingen 4 april. — NAMEN. Verwijderen van groot afval. nr.11Ps#&*

,UXEMBURG Algemene bouwwerken Aanbestedingen 24 maart. — HABAY-LA-NEUVE. Transformeren van het gebouw Caecilia - Ecole Saint-Nicolas. (cat. D, kl. 2) NR Ps#X 24 maart. — VIRTON. Restaureren van monumenten. (cat. D) NR Ps#SXT 24 maart. — BASTOGNE. Bouwen van een klepkamer. (cat. D of E of L2 of P2) NR Ps#WK" 25 maart. — LIBRAMONT-CHEVIGNY. Renovatie van het gebouw, SPF SantÊ Publique. (cat. D, kl. 4) nr.8Ps#X9 28 maart. — LIBIN. Bouwen en inrichten van een PlateForme Bois-Energie Transcommunale. (o/cat. D1, kl. 3 of o/cat. F2, kl. 3) NR Ps#X1D 31 maart. — ATTERT. Collectorwerken Thiaumont, Tattert, Lottert en Heinsch. (cat. E, kl. 5)  NR P s #$N8 31 maart. — MESSANCY. Terug in orde zetten van niet bezette publieke woongelegenheden.  NR P s #$Q 31 maart. — VIELSALM. Bouwen van een technisch lokaal voor een waterbehandelingsinstallatie en pompunits. (cat. D of E en o/cat. L2 of P2) NR Ps#Y: 1 april. — BEFFE. Omvormen van een gebouw tot 7 woningen. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D5, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16 en D17, kl. 1 (lot 3); o/cat. P1, kl. 1 (lot 4)) NR Ps#Y'-


LUXEMBURG 3 april. — ROUVROY. Afvalwater collector DampicourtRouvroy. (cat. C of E, kl. 2; o/cat. C1 of E1, kl. 2) nr.11Ps#&( 8 april. — MANHAY. Herstellen van opvangbekkens; herstellen van bruggen. (cat. D, kl. 1)  NR P s #"T 11 april. — LONGLIER. Vernieuwen van het dak van de kerk. (cat. D, kl. 1) NR Ps#"7$ 14 april. — FAUVILLERS. Inrichten van het politiekantoor. NR Ps##'$

�22 april. — Te 11 u., Association Intercommunale IDELUX Projets publics, Drève de l'Arc-en-Ciel 98 te 6700 Arlon, RENOVATIE VAN HET ZWEMBAD IN HET #ENTRESPORTIFDE"ASTOGNE RUE'USTAVE$ELPERdange te Bastogne. (220 wd.). Bestek op CD en plans papier prijs 230 EUR, alleen CD prijs 30 EUR te bekomen tot 07/04/2014, 16 uur bij BÊatrice Bouillon via mail : beatrice.bouillon@idelux-aive.be of fax 063/23.18.95 en storting op rek. BE04 0910 1889 5831 met vermelding: Bastogne-piscine. Inlichtingen bij Bureau d'Êtudes RAUSCH & associÊs, Bureau d'Êtudes RAUSCH & associÊs t.a.v. Xavier MAHY, Rue de la Chapelle 159, 6600 Bastogne, tel. 061 41 59 83, fax 061 41 59 84, e-mail: bureau@bureau-rausch.com. — Erk. cat. D, kl. 6 of o/ cat. D4 en o/cat. D10; o/cat. D17 en o/cat. D18. L.W. — Verplicht plaatsbezoek op Jeudi 3 april 2014 om 9h30 en op 10 april 2014 om 9h30 na afspraak met Xavier MAHY van het bureau RAUSCH 061/41.59.83.#'*P �23 april. — Te 10.30 u., SociÊtÊ Publique d'Administration des Bâtiments Scolaires, Rue de Sesselich 59 te 6700 Arlon, BOUWENVANEENINTERNAAT LAGEENERGIE )4#&#ENTRE!RDENNE !VENUE(ERBOlN TE,)"2!-/.4 (150 dagen). Bestek nr. LX/053-000/14/007 prijs 61.60 EUR te bekomen bij SociÊtÊ Publique d'Administration des Bâtiments Scolaires, Michèle KUNSCH, tel. 063 38 16 57, fax 063 21 94 34, e-mail: michele.kunsch@cfwb.be, rek. BE-97 0910 1040 0449 van FWB Fonds Bâtiments Scolaires, compte recette, DOMINIQUE BONNE, Espace 27 Septembre Bd LÊopold II, 44, 1080 BRUXELLES met vermelding LU-00217). — Erk. cat. D, kl. 4.#&99 �23 april. — Te 11 u., CF_MCF_AGI_Direction des

infrastructures administratives, du sport, de la santÊ et de l'aide à la jeunesse, Boulevard LÊopold II 44 te 1080 Bruxelles, RENOVEREN EN CONFORM AANPASSEN VAN GEBOUW 30*  .EUFCHÊTEAU   2UE DE ,A "ATAILLE  Bestek nr. DIASSAJ-1223-2013-01550 te bekomen bij CF_MCF_AGI_Direction des infrastructures administratives, du sport, de la santÊ et de l'aide à la jeunesse, ZRIGOU Hassan, ingÊnieur / fonctionnaire - dirigeant, tel. 02 413 30 18, fax 02 413 31 92, e-mail: hassan. zrigou@cfwb.be. — Erk. cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2).#'T8

�28 april. — Te 11.30 u., Ville de Florenville, Rue du Château 5 te 6820 Florenville, GEVELHERSTELLINGEN VANDEKERKVAN-UNO (60 dagen). Bestek nr. 2008349 (ID 2423 VERSION 1 ) te bekomen ten gemeentehuize (Fabienne Wallemme Telefoon: 061325157 Fax: 061233852 Email: fabienne.wallemme@orenville.be). Inlichtingen bij Direction des services techniques, VÊronique PISSART, Square Albert 1er 1, 6700 Arlon, tel. 063 21 27 16, fax 063 21 27 99, e-mail: v.pissart@province.luxembourg. — Erk. cat. D, kl. 2 of o/cat. D21, kl. 2.#(B

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN Uitslagen - openingen

Elektriciteitswerken

ÂŹFEBR— ATTERT. 4RANSFORMATIEÂŹENÂŹUITBREIDINGÂŹ VANÂŹDEÂŹBASISSCHOOLÂŹ(EINSTERTÂŹ ÂŹDEÂŹFASEÂŹREFTERÂŹ en sanitair. BTW inbegrepen.

Aanbestedingen

HOMEL FRĂˆRES SPRL, Rue de la Tannerie,Jamoigne 19, 6810 Jamoigne, 343.970,45 euro; Picard Construct SA, 6970 Tenneville, 347.016,32 euro; Hons SA, 6870 Saint-Hubert, 372.941,95 euro; Sacotralux SA, 6660 Houffalize, 376.270,26 euro; Jonkeau Benoit SA, 6661 Mont (Lux.), 378.744,45 euro; BRG SA, 6760 Ruette, 389.602,19 euro; Theret & Fils Entr. SA, 5550 Nafraiture, 399.248,44 euro.RECHTZETTING. — Bij de opening van onderstaande aanbesteding stond een verkeerd inschrijvingsbedrag voor de ďŹ rma Homel Frères. Het juiste inschrijvingsbedrag moet zijn 343.970,45 euro i.p.v. 349.970,45 euro.

31 maart. — VIELSALM. Bouwen van een technisch lokaal voor een waterbehandelingsinstallatie en pompunits. (cat. D of E en o/cat. L2 of P2) NR Ps#Y:

ÂŹ##1+ 12 maart. — MANHAY. /NDERHOUDSWERKENÂŹ INÂŹ HETÂŹ #ENTREÂŹ POURÂŹ 2Ă?FUGIĂ?S ÂŹ 2OUTEÂŹ DEÂŹ 3AINT !NTOINEÂŹÂŹTEÂŹ-!.(!9 DF MONTAGE & CONSTRUCTION SPRL, Rue de Herve 753, 4610 Beyne-Heusay, 37.286,30 euro; Juffern AG, 4700 Eupen, 41.697,75 euro; Wood Home SPRL, 6990 Hotton, 44.019,10 euro; Poncin SPRL, 6971 Champlon, 44.324,80 euro.ÂŹ#&6Z 13 maart. — MEIX-DEVANT-VIRTON. 7IJZIGENÂŹVANÂŹ DEÂŹBRANDBEVEILIGINGÂŹINÂŹDEÂŹSCHOOL ÂŹSECTIEÂŹ'Ă?ROUVILLEÂŹTEÂŹÂŹ-%)8 $%6!.4 6)24/. BTW inbegrepen. HOMEL FRĂˆRES SPRL, Rue de la Tannerie,Jamoigne 19, 6810 Jamoigne, 145.618,17 euro; BRG SA, 6760 Ruette, 146.141,33 euro; Tragesom SA, 6760 Ruette, 167.939,07 euro; AGS Construct SPRL, 6666 Wibrin, 170.596,15 euro.ÂŹ#'"M

Vloer- en muurbekleding Aanbestedingen �22 april. — BASTOGNE. Renovatie van het zwembad in het Centre sportif de Bastogne. (cat. D, kl. 6 of o/ cat. D4 en o/cat. D10; o/cat. D17 en o/cat. D18) :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'*P

Schrijn- en meubelwerken Aanbestedingen 1 april. — BEFFE. Omvormen van een gebouw tot 7 woningen. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D5, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16 en D17, kl. 1 (lot 3); o/cat. P1, kl. 1 (lot 4)) NR Ps#Y'-

Schilder- en glaswerken Uitslagen - openingen ÂŹFEBR— VIRTON. "ESCHERMING ÂŹRESTAURATIEÂŹENÂŹ BEVEILIGENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ GLASRAMENÂŹ VANÂŹ DEÂŹ KERKÂŹ TEÂŹ %THE CHANT DE LUMIĂˆRE, UP+L SPRL, 4140 Dolembreux, 10.622,10 euro; De Ceukelaire Marc, 1740 Ternat, 14.338,50 euro; Atelier d'Art JM Pirotte SPRL, 4052 Beaufays, 18.053,20 euro; Henry Dominique, 6760 Virton, 22.094,60 euro; Vitraux d'Art Debognie SPRL, 1450 Chastre, 26.641,78 euro; Renotec NV, 2440 Geel, 27.141,16 euro.ÂŹ#&"$

21 maar t 2014

122

24 maart. — BASTOGNE. Bouwen van een klepkamer. (cat. D of E of L2 of P2) NR Ps#WK"

1 april. — BEFFE. Omvormen van een gebouw tot 7 woningen. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D5, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16 en D17, kl. 1 (lot 3); o/cat. P1, kl. 1 (lot 4)) NR Ps#Y'-

�23 april. — NEUFCHÂTEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#'T8 �24 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Uitbating en het technisch onderhoud (U&TO) der technische installaties: aanvullende informatie. :IE #ENTRALE VERWARMING#&,8 24 april. — DURBUY. Onderhoud aan de technische installaties van het zwembad Bohon. NR Ps#XVH

Uitslagen - openingen 10 maart. — BANDE. )NRICHTENÂŹVANÂŹ,AÂŹ0ETITEÂŹ%UROPEÂŹĂŒÂŹ"ANDE ÂŹ'RAND 2UEÂŹ ÂŹTEÂŹÂŹ"ANDE ÂŹ LOTÂŹÂŹELEKTRICITEITSWERKEN Seetech SPRL, 6980 La Roche-en-Ardenne; Nicolas SPRL, 6600 Bastogne; Gofot Jany Ets., 6840 Neufchâteau; Lamelec SA, 6941 Bomal-sur-Ourthe; Henneaux Frères SA, 6870 Vesqueville.ÂŹ#&&Q

Mechanische, hydromechanische en elektronische uitrusting Aanbestedingen 24 maart. — BASTOGNE. Bouwen van een klepkamer. (cat. D of E of L2 of P2) NR Ps#WK" 31 maart. — VIELSALM. Bouwen van een technisch lokaal voor een waterbehandelingsinstallatie en pompunits. (cat. D of E en o/cat. L2 of P2) NR Ps#Y:

�23 april. — SIGNEULX. Bouwen en in dienst stellen van pompstations en terugstuwleidingen. (o/cat. C1 en L2, kl. 3; o/cat. C2, kl. 1) :IE'AS ENWATERLEIDINGEN#'*W Centrale verwarming Aanbestedingen 1 april. — BEFFE. Omvormen van een gebouw tot 7 woningen. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D5, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16 en D17, kl. 1 (lot 3); o/cat. P1, kl. 1 (lot 4)) NR Ps#Y'-

�22 april. — BASTOGNE. Renovatie van het zwembad in het Centre sportif de Bastogne. (cat. D, kl. 6 of o/ cat. D4 en o/cat. D10; o/cat. D17 en o/cat. D18) :IE!LGEMENEBOUWWERKEN#'*P �23 april. — NEUFCHÂTEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#'T8 �24 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Eversestraat 1 te 1140 Evere, MEERJARIGE OVEREENKOMST VAN DIENSTEN BETREFFENDE DE UIT-


AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN BATING EN HET TECHNISCH ONDERHOUD 54/  DER TECHNISCHE INSTALLATIES TE -!2#(% %. &!-%..% (aanvang: 01/06/2014; voltooiing: 31/05/2020). Bestek nr. MRMP-I/S-14IS010-F02_0 te bekomen tot 23/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Dethier Laurent Guy, tel. 02 701 34 76, fax 02 701 38 79, email: laurent.dethier@mil.be. RECHTZETTING 1. — VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd Bestek In plaats van Marche-en-Famenne Toe te voegen tekst Marche-enFamenne, Bastogne, Bertrix, Saint-Hubert VI.3.4) Te corrigeren datums in de oorspronkelijke aankondiging VI.3.5) Te corrigeren adressen en contactpunten VI.3.6) Toe te voegen tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de tekst moet worden toegevoegd II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Toe te voegen tekst Marche-en-Famenne, Bastogne, Bertrix, Saint-Hubert VI.4) Overige nadere inlichtingen Plaatsbezoek - zie bijgevoegde praktische modaliteiten (nr.1). L.W. — Zie bestek - Par 5 voor de modaliteiten ivm plaatsbezoek en informatievergadering.#&,8 24 april. — DURBUY. Onderhoud aan de technische installaties van het zwembad Bohon. NR Ps#XVH

Uitslagen - openingen 10 maart. — BANDE. )NRICHTENÂŹVANÂŹ,AÂŹ0ETITEÂŹ%UROPEÂŹ TEÂŹ "ANDE ÂŹ 'RAND 2UEÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ "ANDE ÂŹLOTÂŹÂŹ(6!# Gillet; Cofely Axima NV; Dethier SA; Yess - Clebeux; Hollange; Lombet.ÂŹ#&&"

Sanitaire werken Aanbestedingen 1 april. — BEFFE. Omvormen van een gebouw tot 7 woningen. (cat. D, kl. 3 (lot 1); o/cat. D5, kl. 1 (lot 2); o/cat. D16 en D17, kl. 1 (lot 3); o/cat. P1, kl. 1 (lot 4)) NR Ps#Y'-

�23 april. — NEUFCHÂTEAU. Renoveren en conform aanpassen van gebouw SPJ. (cat. D, kl. 1 (lot 1); o/cat. D16, kl. 1; D17, kl. 1; P1, kl. 1 (lot 2)) :IE!LGEMENE BOUWWERKEN#'T8 �24 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Uitbating en

LUXEMBURG

IJzer- en metaalwerken Aanbestedingen 28 maart. — LIBIN. Bouwen en inrichten van een PlateForme Bois-Energie Transcommunale. (o/cat. D1, kl. 3 of o/cat. F2, kl. 3) NR Ps#X1D

Materieel - machines Aanbestedingen 28 maart. — ATTERT. Leveren en installeren van 40 preventieve radars. NR Ps#Y* 4 april. — EREZÉE. Leveren van sportmateriaal. nr.10Ps#"XJ 7 april. — SAINT-HUBERT. Leveren van een veegmachine uitgerust met een zuigarm. NR Ps#YNS 7 april. — AARLEN. Leveren van een wiellader. nr.10Ps#""V 10 april. — BERTOGNE. Leveren van een nieuwe bus. NR Ps##D2

14 april. — FORRIĂˆRES. Aanleggen van een multisport ruimte. (o/cat. G4, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##K

�30 april. — Te 11 u., Commune de Libramont-Chevigny, Place Communale 9 te 6800 Libramont-Chevigny, LEVERENVANEENSCHOOLBUS Bestek nr. 2014 kosteloos te bekomen tot 29/04/2014, 11 uur bij communale de Libramont-Chevigny - Violaine Borcy (Tel: 061/51.01.60 - Email: violaine.borcy@publilink.be).#'X

14 april. — MARENNE. Vernieuwen van dwarsliggers: wijziging in erkenning. (cat. H, kl. 3 (lot 1); cat. H, kl. 5 (lot 2); cat. H, kl. 4 (lot 3)) NR Ps#$R

Beplantingswerken Aanbestedingen 14 april. — HARSIN. Aanleggen van een multisportruimte te Ambly. (o/cat. G4, kl. 2) NR Ps##D

24 april. — DURBUY. Onderhoud aan de technische installaties van het zwembad Bohon. NR Ps#XVH

14 april. — FORRIĂˆRES. Aanleggen van een multisport ruimte. (o/cat. G4, kl. 2) ÂŹNR PÂŹsÂŹ##K

10 maart. — BANDE. )NRICHTENÂŹVANÂŹ,AÂŹ0ETITEÂŹ%UROPEÂŹ TEÂŹ "ANDE ÂŹ 'RAND 2UEÂŹ ÂŹ TEÂŹ ÂŹ "ANDE ÂŹLOTÂŹÂŹ(6!#ÂŹÂŹ:IEÂŹ#ENTRALEÂŹVERWARMINGÂŹ#&&"

Grondwerken

�23 april. — Te 10 u., bij Defensie, MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Kwartier Koningin Elisabeth - Toegang C - Blok 27 - Eversestraat 1 - 1140 EVERE, MEERJARIGE OVEREENKOMSTVANDIENSTENVOORONDERHOUDS ENINVESTERINGSWERKEN AAN DE MILITAIRE INDUSTRIÑLE POORTEN VAN HET COMMERCIÑLE TYPE n )NTERKWARTIER -!2#(% %. &!-%..% (48 maanden). Raming zonder btw tussen 255000.00 en 260000.00. Bestek nr. MRMP-I/S-14IS810-F02_0 te bekomen tot 22/04/2014, 10 uur bij MRMP-I/S - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - "Sectie Infrastucture" - Ondersectie "Diensten", Albaut JeanFrançois, tel. 02 701 39 44, fax 02 701 38 97, e-mail: Jean-Francois.Albaut@mil.be.#'T3

het technisch onderhoud (U&TO) der technische installaties: aanvullende informatie. :IEÂŹ #ENTRALEÂŹ VERWARMINGÂŹ#&,8

Uitslagen - openingen

LA LORRAINE, (lot 1) 3.450,16 euro btw excl.; Pignon SA, (lot 1) 4.357,37 euro btw excl.; Mathieu A., (lot 1) 7.640,00 euro btw excl.; Vanhove Vincent, (lot 1) 8.294,66 euro btw excl.; Bois & Travaux SA, (lot 1) 8.692,80 euro btw excl.; Lux Maintenance, (lot 1) 9.314,00 euro btw excl.; Krinkels NV, (lot 1) 9.418,90 euro btw excl.; Dauby Jardins, (lot 1) 10.460,00 euro btw excl.; Luxgreen, (lot 1) 12.176,00 euro btw excl.; Serviplast, (lot 1) 13.702,58 euro btw excl.; Garden Koncept, (lot 1) 18.725,00 euro btw excl.; La Lorraine, (lot 2) 1.520,00 euro btw excl.; Serviplast, (lot 2) 2.100,00 euro btw excl.; Laurenty, (lot 2) 2.270,00 euro btw excl.; Vanhove Vincent, (lot 2) 2.860,00 euro btw excl.; Artbel, (lot 2) 3.200,00 euro btw excl.; Lux Maintenance, (lot 2) 3.300,00 euro btw excl.; Pignon SA, (lot 2) 3.500,00 euro btw excl.; Bois & Travaux SA, (lot 2) 3.830,00 euro btw excl.; Luxgreen, (lot 2) 6.000,00 euro btw excl.; Mathieu A., (lot 2) 6.100,00 euro btw excl.; Haute Ardennes ASBL, (lot 2) 6.780,00 euro btw excl.; Krinkels NV, (lot 2) 6.864,00 euro btw excl.; Garden Koncept, (lot 2) 10.000,00 euro btw excl.; Dauby Jardins, (lot 2) 45.000,00 euro btw excl.; Artbel, (lot 3) 990,00; Krinkels NV, (lot 3) 985,00; Dauby Jardins, (lot 3) 900,00; Haute Ardennes ASBL, (lot 3) 876,00; Laurenty, (lot 3) 720,00; Mathieu A., (lot 3) 635,00; Lux Maintenance, (lot 3) 630,00; Bois & Travaux SA, (lot 3) 542,00; Pignon SA, (lot 3) 422,50; Luxgreen, (lot 3) 115,00; Serviplast, (lot 3) 1.000,00 euro btw excl.; Garden Koncept, (lot 3) 2.500,00 euro btw excl..ÂŹ#'8F

Uitslagen - openingen 13 maart. — BASTOGNE. -AAIENVANGRASENONDERHOUDVANGROENERUIMTEN 

21 maar t 2014

123

Aanbestedingen 14 april. — HARSIN. Aanleggen van een multisportruimte te Ambly. (o/cat. G4, kl. 2) NR Ps##D

Spoorwegwerken Aanbestedingen 3 april. — HABAY. Vernieuwen sporen, herstellingswerken, wegnemen en plaatsen van spoorapparatuur, lijn 162. (cat. H, kl. 7) NR Ps#&PB

Gas- en waterleidingen Aanbestedingen �23 april. — Te 10 u., Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement, Drève de l'Arc-en-Ciel 98 te 6700 Arlon, BOUWENENIN DIENSTSTELLENVANPOMPSTATIONSENTERUGSTUWLEIDINGEN RUEDUª2�GIMENTDg)NFANTERIEFRAN AISE COLLECTOR 1UARTIER DE 6ENISE HERNIEUWEN VAN DE WATERDISTRIBUTIE  RUE DU ª 2�GIMENT Dg)NFANTERIE FRAN AISE  3IGNEULX  #OMMUNE DE -533/. (160 dagen). Bestek nr. 85026/04/C001 prijs 115 EUR te bekomen bij AIVE, Viviane THOMAS, tel. 063 23 18 77, e-mail: viviane.thomas@idelux-aive.be, rek. nr. IBAN: BE81 0910 1042 7024 - BIC: GKCCBEBB met vermelding: Cahier des charges - Adjudication - Collecteur transfrontalier Signeulx. — Erk. o/cat. C1 en L2, kl. 3; o/ cat. C2, kl. 1.#'*W


LUXEMBURG

AGENDA VAN A ANBESTEDINGEN

Waterbouwwerken Aanbestedingen 25 maart. — RESTEIGNE. E411: ruimen van stormbekkens. (cat. B of C, kl. 2) NR Ps#VC( 26 maart. — DURBUY. Bestrijkingswerken gemeentewegen. (cat. C, kl. 3) NR Ps##NS 22 april. — AARLEN. Onderhoudspacht 2014 van waterlopen 2de categorie. (o/cat. B1, kl. 1) nr.11-p.127 s#&N0 22 april. — AARLEN. Onderhoudspacht 2014 van waterlopen 2de categorie. (o/cat. B1, kl. 1) nr.11-p.127 s#&NB 22 april. — AARLEN. Onderhoudspacht 2014 van waterlopen 2de categorie: Bassin Semois-Chiers. (o/cat. B1, kl. 1) NR Ps#&SD

Weg- en rioolwerken Aanbestedingen 25 maart. — DURBUY. Onderhoud van parkings en wegen, Centre pour RÊfugiÊs. (o/cat. C1 of C5, kl. 1) nr.8Ps#X04 25 maart. — RESTEIGNE. E411: ruimen van stormbekkens. (cat. B of C, kl. 2) NR Ps#VC( 25 maart i.p.v. 13 maart. — BASTOGNE. Gewoon onderhoud van de bruggen van het structuurnetwerk op de E25, E411 en N4: datumwijziging. (cat. C, kl. 4) NR Ps#S4H 25 maart. — LIBIN. Aanleggen van een rondpunt op de N40. (cat. C, kl. 4) NR Ps#XS 25 maart. — BOMAL-SUR-OURTHE. Aanpassen van de voetpaden in de rue Fleurie. (cat. C, kl. 2) nr.8-p.174 s#XX" 26 maart. — DURBUY. Bestrijkingswerken gemeentewegen. (cat. C, kl. 3) NR Ps##NS 28 maart. — LIBIN. Rioleringswerken verkaveling Buchay - rue des Vieux Fours. (cat. C, kl. 1) nr.8-p.174 s#X3: 31 maart. — ATTERT. Collectorwerken Thiaumont, Tattert, Lottert en Heinsch. (cat. E, kl. 5)  NR P s #$N8

3 april. — TINTIGNY. Vervangen van de mur de Rossignol. (cat. C, kl. 3) NR Ps#ZM

23 april. — SAINT-HUBERT. Plaatsen riolering in de rue Jean Devaux. (o/cat. C1, kl. 2) NR Ps#&SY

3 april. — ROUVROY. Afvalwater collector DampicourtRouvroy. (cat. C of E, kl. 2; o/cat. C1 of E1, kl. 2) nr.11Ps#&(

23 april. — SAINT-HUBERT. Vervangen van de rioleringen in de rue des Rogations. NR Ps#&Q"

3 april. — BASTOGNE. Veiligheidswerken in de schoolomgevingen en kruispunten: wijziging betaalwijze. (o/ cat. C5, kl. 1) NR Ps#". 7 april. — HARNONCOURT. Gewone wegenonderhoudswerken. (cat. C, kl. 3) NR Ps#Z&7 10 april. — NEUFCHÂTEAU. Buitengewone wegenonderhoudswerken. (cat. C, kl. 2) NR Ps#"37 10 april. — MARCHE-EN-FAMENNE. Verbeteringswerken aan de terreinen van de industriezone te Aye. (cat. C, kl. 7) NR Ps##:X 22 april. — AMBERLOUP. Aanleggen van een parking aan het gemeentehuis. (cat. C, kl. 1)  NR P s ##C1 22 april. — AARLEN. Buitengewoon onderhoud provinciewegen: Sud. (cat. C, kl. 2) NR Ps#&ST 22 april. — AARLEN. Buitengewone onderhoudswerken aan provinciewegen. (cat. C, kl. 3) NR Ps #&QJ 22 april. — AARLEN. Buitengewoon onderhoud provinciewegen: Nord. (cat. C, kl. 2) NR Ps#&P 22 april. — AARLEN. Buitengewoon onderhoud provinciewegen: Est. (cat. C, kl. 1) NR Ps#&SJ

�22 april. — Te 11 u., Ville de Bouillon, Place Du-

cale 1 te 6830 Bouillon, STEDELIJKE RENOVATIE IN DE 'RANDgRUE FASE (150 dagen). Bestek nr. 2013/048 prijs 125.00 EUR te bekomen tot 16/04/2014 bij Agua SPRL, Rue du poirier 2, 1348 Louvain-la-Neuve, rek. nr. BE 86 271 0370849-50 met vermelding "CSC AM/ Bou.856/13 - Bouillon phase 2". — Erk. cat. C, kl. 5.#'N* 22 april. — AARLEN. Veiligheidsaanpassingen op provinciewegen: Sud de la P1 à la P15. NR Ps#&RJ 22 april. — AARLEN. Veiligheidsaanpassingen aan de provinciewegen. NR Ps#&R

�23 april. — SIGNEULX. Bouwen en in dienst stellen van pompstations en terugstuwleidingen. (o/cat. C1 en L2, kl. 3; o/cat. C2, kl. 1) :IE'AS ENWATERLEIDINGEN#'*W

28 april. — HOUFFALIZE. Onderhoudspacht netheid langs autowegen: borstelen en schoonmaken. (cat. C of o/cat. C3) NR Ps#$QK

Â?29 april. — Te 11 u., bij de Direction des routes du Luxembourg, Place Didier, 45, 3de verd., lokaal L30-05, 6700 - Aarlen, LEVERENÂŹ VANÂŹ WEGSIGNALISATIEÂŹ MATERIAALÂŹVOORÂŹOPÂŹAUTOWEGENÂŹAANÂŹHETÂŹATELIERÂŹTERRITORIALÂŹDEÂŹ0ALISEUL ÂŹRUEÂŹDEÂŹLAÂŹ2Ă?GIEÂŹ ÂŹÂŹ0!,)3%5, (365 kd.). Bestek nr. DO132/0/0684 - CSC n°O1.03.0213F85 te bekomen via http://marchespublics.wallonie.be. Inlichtingen bij de Direction des Routes du Luxembourg, ir Trillet Telefoon: 063589211 Fax: 063589222 Email: pierreyves.trillet@spw.wallonie.be.ÂŹÂŹ#'(9 4OEWIJZINGENÂŹ ÂŹGUNNINGEN ÂŹ OKTÂŹ ÂŹ — BASTOGNE. Wegenonderhoudswerken - 2013: fase 1. — LAMBERT FRĂˆRES SA, Bertogne 181, 6687 Bertogne: 58.530,91 euro. (incl. BTW).ÂŹ#'$* ÂŹDECÂŹ— BASTOGNE. Recht op afroep 20102012: 2012 - prioriteit 1: Bras. — JMV COLAS BELGIUM SA, 4367 Crisnee: 95.748,51 euro. (incl. BTW). #'$7 ÂŹJANÂŹ— VESQUEVILLE. Uitrustingswerken PrĂŠ des BĂŠguines te Vesqueville: wegennet, waterleidingsnet, rioleringen, aquaducten, beplanting en afsluiting. — ROISEUX A. SA, 6870 Saint-Hubert: 340.508,84 euro. (incl. BTW).ÂŹ#'$: ÂŹJANÂŹ— HATRIVAL. Rioleringswerken in de rue de l'Eglise (deel) te HATRIVAL — ROISEUX A. SA, 6870 Saint-Hubert: 30.577,26 euro. (incl. BTW).ÂŹ#'GC

Studieopdrachten Aanbestedingen 26 maart. — CHINY. Haalbaarheidsstudie voor trage rijstroken. NR Ps#X4 3 april. — BASTOGNE. Opmaken van een staat van het wegennet. NR Ps#Z#G

Op zoek naar ervaren medewerkers? De geknipte kandidaten rechtstreeks bereiken? Maak uw vacatures nu bekend via Bouwkroniek, wekelijks gelezen door 12.000 professionals uit de bouw- en industriesector! Informatie en voorwaarden? Contacteer ons op het telefoonnummer +32 2 894 29 00 of mail naar bouwvacature@bouwkroniekgroep.be

21 maar t 2014

124


VAKBEURZENKALENDER Deze kalender is niet enkel bestemd voor bezoekers maar ook voor ondernemingen die willen deelnemen aan vakbeurzen. Het is altijd nuttig om contact op te nemen met Flanders Investment and Trade, het Vlao, uw plaatselijke Kamer van Koophandel of uw beroepsorganisatie. Deelname aan buitenlandse beurzen wordt aangemoedigd met subsidies, bijstand en advies. Voor deze kalender baseren wij ons op gegevens van de organisatoren. Wij staan open voor verbeteringen mochten er fouten in geslopen zijn. Gelieve vóór uw vertrek te controleren of de gegevens al dan niet gewijzigd zijn. Je kan deze vakbeurzenkalender ook online bekijken op www.bouwkroniek.be onder de rubriek Vakbeurzen in de linkerkolom.

Mostra Convegno Expocomfort Tot 21 maart 2014 Vakbeurs voor sanitair, verwarming, koeling en airconditioning in Milaan www.mcexpocomfort.it

Restauratie Biënnale 21 tot 23 maart 2014 Vakbeurs voor de restauratiesector in Brugge www.restauratiebiennale.be Bois & Habitat 21 tot 24 maart 2014 Vak- en publieksbeurs voor houtbouw in Namen www.bois-habitat.be Intertraffic 25 tot 28 maart 2014 Verkeersvakbeurs in Amsterdam www.intertraffic.com Holz-Handwerk en Fensterbau-Frontale 26 tot 29 maart 2014 Vakbeurzen voor houtbewerking, gevelbouw en ramen en deuren in Nürnberg www.frontale.de

Triënnale Verf & Decoratie 29 tot 30 maart 2014 Vakbeurs voor verf en decoratie in Roeselare www.triennale.be

Een vakbeurs bezoeken

aan de beste voorwaarden? Bouwkroniek werkt samen met Trade Fairs.be_by Expotravel.

5% korting

Als lezer van Bouwkroniek krijgt u

op elke reis naar een handelsbeurs aangeduid met een vliegtuigje.

Interesse? Mail uw gegevens, uw keuze en de code “BKTRFR14” naar beurzen@bouwkroniek.be en geniet van 5% korting op de TradeFairs prijs.

Smopyc 1 tot 5 april 2014 Materieelvakbeurs in Zaragoza (Spanje) www.feriazaragoza.es

Realty 13 tot 15 mei 2014 Vastgoedvakbeurs in Brussel www.realty-brussels.com

Nordbygg Van 1 tot 4 april 2014 Bouwbeurs in Stockholm www.nordbygg.se

International Rental Exhibition 24 tot 26 juni 2014 Vakbeurs voor materieelverhuur in Amsterdam www.ireshow.com

Buildexhibition 1 tot 4 april 2014 Bouwvakbeurs in Moskou www.batimat-russia.org Wire & Tube 7 tot 11 april 2014 Vakbeurs voor kabels en buizen in Düsseldorf www.messe-duesseldorf.de Renovatie 8 tot 14 april 2014 Renovatievakbeurs in ’s Hertogenbosch www.renovatiebeurs.nl Salone del Mobile en Eurocucina 10 tot 14 april 2014 Meubel- en keukenvakbeurzen in Milaan www.cosmit.it/en/eurocucina

Intertraffic 17 tot 19 april 2014 Verkeersvakbeurs in Beijing www.intertraffic.com Beveiliging & Veiligheid 23 tot 24 april 2014 Vakbeurs over beveiliging en veiligheid in Houten (Nl) www.easyfairs.com

Light+Building 30 maart tot 4 april 2014 Verlichtings- en gebouwenautomatiseringsvakbeurs in Frankfurt www.light-building.com

Veteco 7 tot 10 mei 2014 Bouw- en renovatiebeurs in Madrid www.intraservice.nl

Expobuild 31 maart tot 4 april 2014 Bouwvakbeurs in Shanghai www.expobuild.com

BTPexpo 8 tot 10 mei 2014 Vakbeurs voor materieel in Luik www.btpexpo.be

21 maar t 2014

Xylexpo 13 tot 17 mei 2014 Vakbeurs voor houtbewerking in Milaan www.xylexpo.com

125

Apex 24 tot 26 juni 2014 Vakbeurs voor mobiele werkplatforms in Amsterdam www.apexshow.com Mood Brussels 9 tot 11 september 2014 Vakbeurs voor de contractsector in Brussel www.moodbrussels.com The Big 5-Construct India 11 tot 13 september 2014 Bouwvakbeurs in Mumbai www.exposervice.be GaLaBau 17 tot 20 september 2014 Vakbeurs voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van stedelijk groen en open ruimtes in Nürnberg www.debelux.org Green Expo 21 tot 23 september 2014 Vakbeurs voor de groensector in Gent www.green-expo.be Cersaie 22 tot 26 september 2014 Vakbeurs voor badkamers en tegels in Bologna www.cersaie.it

The Big 5 22 tot 24 september 2014 Bouwvakbeurs in Koeweit www.exposervice.be BIS 4 tot 12 oktober 2014 Publieksbouwbeurs in Gent www.bisbeurs.be


VAKBEURZENKALENDER ISH 10 tot 14 maart 2015 Vakbeurs voor sanitair, ventilatie en verwarming in Frankfurt http://ish.messefrankfurt.com

Een vakbeurs bezoeken

aan de beste voorwaarden? Bouwkroniek werkt samen met Trade Fairs.be_by Expotravel.

5% korting

Als lezer van Bouwkroniek krijgt u

op elke reis naar een handelsbeurs aangeduid met een vliegtuigje.

Interesse? Mail uw gegevens, uw keuze en de code “BKTRFR14” naar beurzen@bouwkroniek.be en geniet van 5% korting op de TradeFairs prijs.

Expo Real 6 tot 8 oktober 2014 Vastgoedvakbeurs in München www.exporeal.net Timber Expo 7 tot 8 oktober 2014 Houtvakbeurs in Birmingham www.timber-expo.co.uk Enrgie 7 tot 9 oktober 2014 Energievakbeurs in ‘s Hertogenbosch www.energievakbeurs.nl Chillventa 14 tot 16 oktober 2014 Vakbeurs voor koeling, luchtbehandeling en warmtepompen in Nürnberg www.chillventa.de

Mipim 15 tot 17 oktober 2014 Vastgoedvakbeurs in Londen www.mipim.com Concrete Day 16 oktober 2014 Netwerkmoment voor de betonsector in Anderlecht www.gbb-bbg.be Glasstec 21 tot 24 oktober 2014 Vakbeurs voor de glassector in Düsseldorf www.messe-dusseldorf.de Euroblech 21 tot 25 oktober 2014 Vakbeurs voor de metaal- en lasindustrie in Hannover www.euroblech.de

Saie 22 tot 25 oktober 2014 Bouwvakbeurs in Bologna www.saie.bolognafiere.it

Offshore Energy 28 tot 29 oktober 2014 Vakbeurs en netwerkevenement voor energiewinning op zee in Amsterdam www.offshore-energy.biz Hout Pro+ 4 tot 7 november 2014 Houtvakbeurs in ’s Hertogenbosch www.houtproplus.nl

Denkmal 6 tot 8 november 2014 Vakbeurs voor onderhoud en restauratie van monumenten en erfgoed in Leipzig www.denkmal-leipzig.de Bouwxpo 8 tot 11 november 2014 Publieksbouwbeurs in Kortrijk www.bouwxpo.be The Big 5 17 tot 20 november 2014 Bouwvakbeurs in Dubai www.exposervice.be Hout & Habitat 20 tot 23 november 2014 Publieksbeurs voor houtbouw in Antwerpen www.houtenhabitat.be Bouw & Reno 10 tot 18 januari 2015 Publieksbouwbeurs in Antwerpen www.bouwreno.be Bau 19 tot 24 januari 2015 Bouwvakbeurs in München www.bau-muenchen.de InfraTech 20 tot 23 januari 2015 Vakbeurs voor infrastructuur in Rotterdam www.infratech.nl Wonen 24 januari tot 1 februari 2015 Publieksbouwbeurs in Mechelen www.wonen.eu InterSolution 28 tot 30 januari 2015 Vakbeurs voor hernieuwbare energie in Gent www.intersolution.be Bouwbeurs 9 tot 13 februari 2015 Bouwvakbeurs in Utrecht www.bouwbeurs.nl Batibouw 26 februari tot 8 maart 2015 Bouwbeurs in Brussel www.batibouw.be

21 maar t 2014

126

Rail Tech Europe 17 tot 19 maart 2015 Vakbeurs voor de spoorwegsector in Amersfoort www.railtech-europe.com Secura 25 tot 27 maart 2015 Vakbeurs over veiligheid op de werkplek in Brussel www.easyfairs.com Parkeervak 7 tot 9 april 2015 Vakbeurs voor parkeren in ’s Hertogenbosch www.parkeervak.nl Techtextil 5 tot 7 mei 2015 Vakbeurs voor technisch textiel in Frankfurt http://techtextil.messefrankfurt.com Stone+Tec 13 tot 16 mei 2015 Natuursteenvakbeurs in Nürnberg www.stone-tec.com Intertraffic 27 tot 29 mei 2015 Verkeersvakbeurs in Istanbul www.intertraffic.com Middle East Stone 1 tot 3 juni 2015 Natuursteenvakbeurs in Dubai www.exposervice.be Matexpo 2 tot 6 september 2015 Materieelvakbeurs in Kortrijk www.matexpo.be Bauma Conexpo Africa 15 tot 18 september 2015 Bouwmaterieelvakbeurs in Johannesburg www.bcafrica.com Prowood 18 tot 22 oktober 2015 Houtvakbeurs in Gent www.prowood-fair.be Tiefbaumesse Infratech 13 tot 16 februari 2016 Materieelvakbeurs in Essen (D) www.infratech.de Frabe 2 tot 5 maart 2016 Vakbeurs voor de verfsector in München www.farbe-ausbau-fassede.de Bauma 11 tot 17 april 2016 Bouwmaterieelvakbeurs in München www.bauma.de


BESLISSINGEN GEMEENTERADEN - FEBRUARI-MA ART De redactie van Bouwkroniek scant permanent de websites van de steden en de gemeenten waarop de informatie en beslissingen van de gemeenteraden wordt gepubliceerd. Deze informatie brengen we u per provincie en in drie categorieën, namelijk studieopdrachten, bouwwerken en infrastructuur.

PROVINCIE ANTWERPEN PUURS - 2870 Raoul Paridaens raoul.paridaens@puurs.be Studieopdrachten %Studieopdracht wegenwerken Vaborsite Ruisbroek-Dorp. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Raming 32.000,00 euro (excl. btw) of 38.720,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. BONHEIDEN - 2820 Wim Peeters wim.peeters@bonheiden.be Studieopdrachten %Wegen- en rioleringswerken Dorsthoeveweg en Brouwersdreef: goedkeuring ontwerpplannen. %Nieuwe gemeentelijke kleuterschool - ontwerp voor de renovatie van het oud gemeentehuis: vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdracht en van de wijze van gunning. Raming 64.295,00 + 13.501,95 euro (21% btw) = 77.796,95 euro. Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder naleving van bekendmakingsregels. Infrastructuur %Onderhoud hagen 2014-2016: vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning. Raming: 69.421,49 euro (excl. btw) of 84.000,00 euro (incl. 21% btw voor een periode van 3 jaar). Raming 2014 23.140,50 euro (excl. btw) of 28.000,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. %Maaien wegbermen 2014: vaststellen van de voorwaarden van de overheidsopdracht en de wijze van gunning. Raming 54.646,54 euro (excl. btw) of 66.122,31 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. MALLE - 2390 Herman Van de Heyning herman.van.de.heyning@malle.be Infrastructuur %Onderhoudswerken aan gemeentewegen dienstjaar 2014: bestrijkingen - Lastvoorwaarden, meetstaat en wijze van gunning – Goedkeuring. Raming 82.098,45 euro (excl. btw) + 17.240,67 euro (btw) = 99.339,12 euro (incl. btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. %Weg- en rioleringswerken - Onze Lieve Vrouwstraat (gedeelte), Zwaluwkens, Oude Hofstede, Oude Meirstraat (gedeelte), Vogelsanck, Molendreef (gedeelte) - Freeswerken voor uitvoering nutswerken - Bestek, lastvoorwaarden, raming en wijze van gunnen – Goedkeuring. De ontwerper, Studieburo Schillebeekcx, Lang Ossegoor 36 te 2390 Malle. Raming 55.277,50 euro (excl. btw) + 11.608,28 euro (btw) = 66.885,78 euro (incl. btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. ARENDONK - 2370 Kris Wouters kris.wouters@arendonk.be

Studieopdrachten %Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 13001/01_S, type 2a studieopdracht ontdubbeling fietsinfrastructuur, inclusief verlichting, langs de gewestweg N118 Arendonk-Retie. %Goedkeuring samenwerkingsovereenkomsten VIII en studie type 2a, verlichting langs de N118, Kloosterbaan, tussen kmpten 20,200 en 21,250. ZANDHOVEN - 2240 Jan Bos secretaris@zandhoven.be Studieopdrachten %Herinrichtings- & uitbreidingswerken “ ’t Croonhof”: goedkeuring ontwerpbundel. Raming 586.120,55 euro (6% excl. btw), gemeentelijk aandeel 475.545,44 euro (6% excl. btw). Gunningswijze openbare aanbesteding. PROVINCIE LIMBURG HASSELT - 3500 Jean-Paul Houben jean-paul.houben@hasselt.be Studieopdrachten %RUP nr. 207 “Godsheide Centrum” voorlopige vaststelling. Bouwwerken %Multimedia voor herinrichting jenevermuseum: keuze gunningswijze en vaststelling voorwaarden. Raming 68.595,04 euro (excl. btw) of 83.000,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. %Algemene constructie van de inrichting van het jenevermuseum: keuze gunningswijze en vaststelling voorwaaden. Raming 272.727,27 euro (excl. btw) of 330.000,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze algemene offerte aanvraag. Infrastructuur %Structureel onderhoud en aanleg voetpaden (met 3 mogelijke verlengingen van 1 jaar): vaststelling voorwaarden en gunningswijze. Raming 2.088.657,00 euro (excl. btw) of 2.527.274,96 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze openbare aanbesteding. BREE - 3960 Stefan Goclon stefan.goclon@bree.be Studieopdrachten %Herinrichting N76 Meeuwerkiezel zone Gerkenberg met aanleg van vrijliggende fietspaden. Goedkeuring overeenkomst met Infrax ivm de vereffening van de kosten van de werken aan de Boneputstraat. Infrastructuur %Herinrichting N76 Meeuwerkiezel zone Gerkenberg met aanleg van vrijliggende fietspaden. Goedkeuring lastvoorwaarden en raming. Raming 1.981.792,23 euro (excl. btw) of 2.204.861,69 euro (incl. btw). Gunningswijze openbare aanbesteding. LUMMEN - 3560 Bernard Zwijzen secretariaat@lummen.be Bouwwerken %Renovatie sportvloer: goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze. Raming: 40.000,00 euro (excl. btw) of 48.400,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

21 maar t 2014

127

Infrastructuur %Goedkeuring bestek en vaststelling gunningswijze voor het uitvoeren van onderhoudswerken aan diverse betonwegen – 2014. Raming 161 610,00 euro (excl. btw). Gunningswijze openbare aanbesteding. MEEUWEN-GRUITRODE - 3670 Jos Berben jos.berben@meeuwen-gruitrode.be Studieopdrachten %Aanleg fietspaden en riolering langs de gewestweg N 771 Weg naar Opoeteren: gewijzigd onteigeningsplan. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN %LEBBEKE - 9280 Luc Vermeir gemeentesecretaris@lebbeke.be Studieopdrachten %Herziening gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Lebbeke. Voorlopige vaststelling. Infrastructuur %Groenonderhoud van gemeentelijke kerkhoven en openbare groenaanplantingen. Goedkeuring lastvoorwaarden en wijze van gunnen. Raming 80.000,00 euro (incl. 21% btw) Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. KRUIBEKE - 9150 Sigrid Moens secretaris@kruibeke.be Studieopdrachten %Aanstellen van een ontwerper voor de heraanleg van het Mercatoreiland in Rupelmonde goedkeuring lastvoorwaarden, raming en gunningwijze. Raming 23.150,00 euro (excl. btw) of 28.011,50 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. %Hefboomproject ‘Kapelstraat’ Kruibeke Centrum: aanstelling ontwerper”, opgesteld door de technische dienst. Raming totale opdracht 83.650,00 euro (excl. btw) of 101.216,50 euro (incl. btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. Infrastructuur %Herstellen voetpaden en parkeerplaatsen Zegelaan Vredelaan - Schoolstraat”. opgesteld door de Technische dienst. Raming 13.700,00 euro (excl. btw) of 16.577,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. BRAKEL - 9660 Jürgen De Mets jurgen.demets@brakel.be Bouwwerken %Sint-Apolloniakerk te Elst. Herstellingswerken aan toren en westgevel. Bijkomende werken en verhoging gemeentelijk aandeel. Meerwerken bij de restauratiewerken fase 1 – toren en westgevel bedraagt 3.843,39 euro (incl. btw). Infrastructuur %Asfalteringswerken - dienstjaar 2014. Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Raming 188.790,27 euro (excl. btw) of 228.436,23 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze openbare aanbesteding. ASSENEDE - 9960 Frederik Willems secretaris@assenede.be Studieopdrachten %Goedkeuren van het RioAct - takenpakket 2014 in het kader van de uitbouw, het beheer en het onderhoud van het gemeentelijk rioleringsstelsel te Assenede. ZELZATE - 9060 Willy De Meyer willy.demeyer@zelzate.be


BESLISSINGEN GEMEENTERADEN - FEBRUARI-MA ART Infrastructuur %Onderhoud groenzones gemeente 2014 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Raming 36.691,55 euro (excl. btw) of 44.396,78 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. %Onderhoudswerken wegen en voetpaden 2014 goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Raming 33.057,85 euro (excl. btw) of 40.000,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. LAARNE - 9270 Ellen Leroy secretaris@laarne.be Infrastructuur %Maaien van wegbermen dienstjaar 2014 - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze. Raming 70.000,00 euro (excl. btw) of 84.000,00 euro (incl. btw). %Wegen- en rioleringswerken Nerenweg, Krimineelstraat, deel Bieststraat, deel Dendermondsesteenweg, deel Meirestraat, Kleine Molenstraat, Kwernstraat: principebeslissing met betrekking tot aanleg van subsidieerbare fietspaden. PROVINCIE WEST-VLAANDEREN DIKSMUIDE - 8600 Marie Herman secretaris@stad.diksmuide.be Infrastructuur %Aanleg gescheiden stelsel Warestraat - Ontwerpdossier en wijze van gunnen - Goedkeuring. Raming 235.046,91 euro (excl. btw) ten laste van de stad Diksmuide, 82.693,76 euro (excl. btw) ten laste van Infrax. Gunningswijze openbare aanbesteding. BEERNEM - 8730 Robert Focquaert robert.focquaert@beernem.be Bouwwerken %Renovatie dak zwembad – goedkeuring investering. Raming 168.251,85 euro (excl.btw, studiekosten en projectopvolging) en vermoedelijke bijkomende kosten voor een bedrag van 49.200,00 euro. ZULTE - 9870 Sylvie Bohez secretariaat@zulte.beInfrastructuur %Uitvoeren wegen- en rioleringswerken in de Koekoekstraat (openbaar domein). Goedkeuring principe. WINGENE - 8750 Chris De Meulemeester secretariaat@wingene.be Infrastructuur %Doortocht Hille: nieuwe openbare verlichting, ondergronds brengen laagspanning, uitbreiden GLD-net, Raveschootveldstraat. – Goedkeuren. Raming 84.439,93 euro (incl. btw), waarvan 17.075,08 euro ten laste van Gaselwest en 67.364,85 euro ten laste van het gemeentebestuur. %Sportpark Zwevezele: aanleg omgeving sporthal en parkgedeelte. Raming totaal: 817.594,83 euro, waarvan 367.298,20 euro voor AGB, en 450.296,63 euro voor gemeente, procedure openbare aanbesteding, plannen bestek en meetstaat - Principieel goedkeuren. %Sportpark Zwevezele lot 1 aanleg voetbalveld: eindafrekening AGB: 279.957,73 euro en aandeel gemeente: 72.961,15 euro – Goedkeuren. DE HAAN - 8420 Franky Museeuw gemeentebestuur@dehaan.be

Studieopdrachten %Overheidsopdrachten – uitvoeren van structurele onderhouds- en herstellingswerken aan rijwegbekleding Stationsstraat – verrekening nr. 1 – goedkeuring. Meerwerken verrekeningsvoorstel nr. 1 ten bedrage van 8.297,67 euro – 21 % btw exclusief. WEVELGEM - 8560 Kurt Parmentier kurt.parmentier@wevelgem.beBouwwerken %Renovatie sportvloer evenementenhal De Schelp. Raming 163 814,70 euro (excl. btw) of 198 215,79 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze openbare aanbesteding. Infrastructuur %Begraafplaats Moorselestraat: urnenveld: renovatie graspaden. Raming 16 190,00 euro (excl. btw) of 19 589,90 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. %Aarden van verlichtingspalen n.a.v. renovatie OV in Moer-, Reutel-, 11 Julistraat e.a. Raming 14 794,44 euro (excl. btw, btw medecontractant). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. KORTEMARK - 8610 Christine Francois bestuurssecretaris@kortemark.beStudieopdrachten %RUP Koordhoek wordt definitief vastgesteld. Dit RUP laat toe om de basisschool op de Koordhoek te Zarren uit te breiden en een nieuwe projectzone voor kleine woonentiteiten te realiseren. Dit plan wordt nu overgemaakt voor goedkeuring aan de Bestendige Deputatie van de provincie West-Vlaanderen. PROVINCIE VLAAMS-BRABANT SINT-GENESIUS-RODE - 1640 Bart Devisch bart.devisch@sint-genesius-rode.be Infrastructuur %Saneren laagspanning, gas en openbare verlichting in de Zwaluwenlaan, Mezenlaan en Merellaan – goedkeuring bestek. Goedkeuring. Raming 53.136,99 euro. LONDERZEEL - 1840 Emiel Van der Perre secretaris@londerzeel.be Studieopdrachten %RUP Acacialaan. Definitieve aanvaarding. Infrastructuur %Asfalteringswerken 2014. Goedkeuring van het bestek, de raming en de wijze van gunnen. Raming 41.300,00 euro (excl. btw) of 49.973,00 euro (incl. 21% btw). Gunningswijze onderhandelings- procedure zonder bekendmaking. HAACHT - 3150 Luc Van Rillaer secretaris@haacht.be Infrastructuur %Collector Haacht - Fase 3 - Aanleg van rioleringen in Scharent en Poverstraat - Voorwaarden en wijze van gunnen. %Begraafplaatsen Haacht-centrum en Wakkerzeel: Inrichten van urnenveld, urnezuilen en grafkeldersVoorwaarden en wijze van gunnen. Raming 49.017,10 euro (incl. btw). Gunningswijze onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST SCHAARBEEK – 1030 David Neuprez rbuydts@schaarbeek.irisnet.be Studieopdrachten: %Aanleg van een “woonerf” in de Terdeltwijk Kernboringen in de wegen - Laborotoriumproeven Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie.

21 maar t 2014

128

Bouwwerken: %Emile Max Lyceum, afdeling Dailly - Levering en plaatsing van een inbouwkeuken - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie. %Sint-Mariakerk - Vervanging op identieke wijze van de binnenlatei van de hoofdingang - Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden - Ter informatie. %Buurthuis Haachtsesteenweg 535 - Vervanging van het mechanisch luik - Wijze van gunnen en voorwaarden van de overeenkomst - Ter informatie. Infrastructuur: %Reconstructie van de “Laiterie”, Josafatpark – Integratie van een kunstwerk – Gunningswijze en opdrachtvoorwaarden – Ter Informatie. SINT-PIETERS-WOLUWE – 1150 Georges Mathot info@woluwe1150.irisnet.be Infrastructuur: %De Drevekens – Waterdichtheidsen herstellingswerken van de binnenwegenis – Opdracht voor aanneming van werken – Keuze van de gunningswijze en vaststelling van de voorwaarwaarden van de opdracht – Financiering – Dienstjaren 2014, 2015 en/of volgende(n). PROVINCE DU BRABANT WALLON BEAUVECHAIN – 1320 José Frix secretairecommunal@beauvechain.be Infrastructures : %Réaménagement et sécurisation des trottoirs de la rue de Beauvechain et du carrefour de la rue de Beauvechain/rue de la Liberté à Tourinnes-la-Grosse. - Approbation des conditions et du mode de passation. PROVINCE DE LIEGE HANNUT – 4280 Amélie Debroux ville@hannut.be Projet d’Etudes : %Elaboration d’un plan communal d’aménagement (PCA) au lieudit « La grosse Borne » - Désignation de l’auteur de projet. Infrastructures : %Travaux d’entretien extraordinaire des voiries en 2014 – Conditions du marché. Blegny 4670 Jean-Claude Clerfays jean-claude.clerfays@blegny.be Projet d’Etudes : %Désignation d’un auteur de projet pour l’obtention d’un permis d’urbanisation rue Baziles Infrastructures : %Remise en état du monument des anciens combattants à St-Remy BASSENGE – 4690 J. Tobias joel.tobias@bassenge.be Projet d’Etudes : %Etude de stabilité – rue de la Montagne – Approbation des conditions et du mode de passation. Travaux de construction : %Remplacement de 2 chaudières – Hall Omnisports – Approbation des conditions et du mode de passation. %Plafonnage Val d’Oborne – phase II – Approbation des conditions et du mode de passation. DALHEM – 4607 Travaux de construction : %Réparation des poutres en bois dans la Tour du clocher de l’église de Saint-André.


BESLISSINGEN GEMEENTERADEN - FEBRUARI-MA ART Infrastructures : %Travaux de revêtement hydrocarboné de la voirie – Queue du Bois à Warsage. PROVINCE DE NAMUR FLORENNES – 5620 Jacques Huart jacques.huart@florennes.be Travaux de construction : %Rénovation de la salle Saint-Pierre. Le montant estimé de ce marché s’élève à 694 855.02 euro hors TVA ou 840 774.57 euro, 21% TVA comprise. YVOIR – 5530 Jean-Pol Boussifet jean-pol.boussifet@yvoir.be Travaux de construction : %Remise en état du chauffage de l’église de Spontin – projet, cahier spécial des charges et mode de passation du marché. %Remise en état du chauffage de l’église d’Evrehailles – projet, cahier spécial des charges et mode de passation du marché. Infrastructures : %Réparation d’un mur au cimetière d’Yvoir – projet, cahier spécial des charges et mode de passation du marché. %Réparation d’un joint au pont SNCB de la rue Puits du Champt – projet, cahier spécial des charges et mode de passation du marché. PROVINCE DU LUXEMBOURG LIBRAMONT-CHEVIGNY – 6800 Eddy Jacquemin eddy.jacquemin@publilink.be

Travaux de construction : %Travaux de rénovation de diverses salles communales - Approbation des conditions et du mode de passation. %Travaux de restauration des peintures intérieures et extérieures de l’église de Saint-Pierre - Approbation des conditions et du mode de passation. Infrastructures : %Travaux d’aménagement d’un parc paysager à Libramont - Approbation des conditions et du mode de passation. BERTRIX – 6880 M.F. Robinet marie-france.robinet@publilink.be Projet d’Etudes : %Étude pour la réalisation de deux plaines de jeux à Biourge et Mortehan - Approbation des conditions et du mode de passation. SAINT-HUBERT – 6870 Charlotte Leduc rose-marie.bourgeois@publilink.be Infrastructures: %Condition et mode de passation du marché « Travaux d’aménagement d’un parking (Musée Redouté). BOUILLON – 6830 Bernadette Perignon bernadette.perignon@bouillon.be Projet d’Etudes : %Travaux voirie, DE et égouttage Rue du Moulin et Rue du Petit – CSC pour désignation auteur de projet, coordinateur et surveillant. %PCDR - travaux d’aménagement des aires de convivialité à proximité des promenades – CSC pour désignation auteur de projet, coordinateur et surveillant.

FLORENVILLE – 6820 Struelens Réjane rejane.struelens@florenville.be Travaux de construction: %Réfection des façades de l’Eglise de Muno – décisions. %Réfection du bardage du Centre Sportif et de Loisirs de Florenville – décisions. %Restauration et reconstruction de l’Eglise de Muno – mise sous plomb. NASSOGNE – 6950 Charles Quirynen charles.quirynen@nassogne.be Projet d’Etudes : %Cahier spécial des charges pour un marché de service pour un auteur de projet pour le Fonds d’investissement 2013-2016 (entretien de voiries). PALISEUL – 6850 Hegyi Eline secretariat@paliseul.be Travaux de construction : %Rénovation de la salle du Conseil de l’ HDV: Approbation des conditions, du mode de passation et du CSCH. GOUVY – 6670 Delphine Nève delphine.neve@gouvy.be Projet d’Etudes: %Désignation d’un auteur de projet pour les droits de tirage 2013-2016. Conditions et mode de passation. Approbation.

De publicatie van uw volledige aanbesteding in Bouwkroniek zorgt voor .$!% 0 $ % ƫ6 ! . ! 0 + đƫ . 2%*#!* %& . $ / %* (ƫ 0 .ƫ* đƫ !*ƫ#.+0! $.%&2!./ / * ƫ% ! 3 1 %! 'ƫ2*ƫ* đƫ !ƫ*0.! *1..!*0%! + ƫ ! . ! 0 + . ƫ# đƫ !* !/0! %*# ƫ ! . ! 0 ! ƫ * ! đƫ 2!*ƫē 2*ƫ13ƫ1%0# Stuur uw aankondiging naar aankondigingen@bouwkroniek.be - Of bel naar het nummer 02/894 29 50 - Of ga naar www.publicationsonline.be, maak uw aankondiging aan voor BDA en klik door naar Bouwkroniek. Na het ingeven ziet u het aantal karakters per aankondiging en de prijs per publicatie in Bouwkroniek. Handig en snel.

21 maar t 2014

129


ERKENNING ALS A ANNEMER A. A1 B. B1 C. C1 C2 C3

C5 C6 C7 D. D1 D4

D5 D6 D7 D8 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D20 D21 D22 D23 D24 D25 D29 E. E1 E2 E4 F. F1 F2 F3

Algemene aannemingen van baggerwerken Lichten van schepen en opruimen van wrakken. Algemene aannemingen van waterbouwkundige werken Ruimen van waterlopen. Algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken Gewone rioleringswerken. Watervoorziening en leggen van leidingen. Niet-elektrische verkeerstekens langs verbindingswegen, niet-elektrische veiligheidsinrichtingen, afsluitingen en schermen. Bitumineuze verhardingen en bestrijkingen. Leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven, zonder aaneenkoppeling. Horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen. Algemene aannemingen van bouwwerken Ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen. Geluids- en warmte-isolatie, lichte scheidingswanden, valse plafonds en blinde vloeren, al dan niet geprefabriceerd. Timmerwerk, houten spanten en trappen. Marmer- en steenhouwerswerk. Smeedwerk. Dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten en dichtingswerken. Tegelwerk. Pleister- en raapwerk. Niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen. Verfwerk. Glazenmakerswerk. Parketwerk. Sanitaire installaties en gasverwarmingsinstallaties door middel van individuele toestellen. Centrale verwarming, thermische installaties. Ventilatie, luchtverwarming en airconditioning. Metalen schrijnwerk. Reinigen en opknappen van gevels. Metalen dakbedekkingen en zinkwerk. Restauratie door ambachtslieden. Restauratie van monumenten. Muur- en vloerbekledingen met uitzondering van marmer-, parket- en tegelwerk. Vloerdeklagen en bekleding van industriële vloeren. Algemene aannemingen van burgerlijke bouwkunde Moerriolen. Paalfunderingen, dam- en diepwanden. Horizontale doorpersingen van samenstellende elementen van kunstwerken. Algemene aannemingen van metaalconstructies Montage- en demontagewerken (zonder leveringen). Bouw van metalen draagstructuren. Industrieel schilderwerk.

G. G1 G2 G3 G4 G5 H. H1 H2 K.

Algemene aannemingen van grondwerken Borings- en sonderingswerken en injecties. Draineerwerken. Beplantingen. Speciale bekledingen voor sportvelden. Afbraakwerken. Algemene aannemingen van spoorwerken Lassen van spoorstaven. Plaatsen van stroomdraden. Algemene aannemingen van mechanische uitrustingen K1 Uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. K2 Installaties van overladings- en hijstoestellen (kranen, rolbruggen,…). K3 Oleomechanische uitrustingen. L. Algemene aannemingen van hydromechanische uitrustingen L1 Installaties van leidingen. L2 Uitrustingen van pomp- en turbinestations. M. Algemene aannemingen van elektronische uitrustingen M1 Elektronische uitrustingen met industriële of hoge frequentie met inbegrip van de uitrusting van voedingsstations. N. Algemene aannemingen van transportinstallaties in gebouwen N1 Liften, goederenliften, roltrappen en roltapijten. N2 Vervoer langs kokers of buizen van voorwerpen, documenten of goederen (pneumatisch, mechanisch...). P. Elektrische installaties (*) P1 Elektrische installaties in gebouwen, inbegrepen de installaties van stroomaggregaten, de uitrustingen voor brand- en diefstalmelding, telecommunicatie in gebouwen en hun omgeving en installaties of uitrustingen van gemengde telefonie. P2 Elektrische en elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties. P3 Installaties van bovengrondse elektriciteitsleidingen. P4 Elektrische installaties van haveninrichtingen. S. Algemene aannemingen van telecommunicatieuitrustingen en van databeheer S1 Openbare telefoon- en telegraafuitrustingen, databeheer. S2 Uitrustingen voor afstandsbediening, afstandscontrole en afstandsmeting. S3 Uitrustingen voor radio- en televisieuitzendingen, radaren antenne-installaties. S4 Uitrustingen voor informatieverwerking en procesregeling. T. Speciale installaties (*) T2 Bliksemafleiders, ontvangstantennes. T3 Koelinrichtingen T4 Uitrustingen voor wasserijen en grote keukens. T6 Slachthuisinrichtingen. U. Installaties voor huisvuilverwerking V. Installaties voor waterzuivering. (*) erkenning in deze categorie bestaat niet, dus kunt u alleen in een ondercategorie worden erkend

Fod Economie, Kmo, Middenstand & Energie, Dienst Erkenning der Aannemers, North Gate II - 5de verdieping, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel, tel.: 02 277 80 76 fax: 02 277 54 45 - email: erkenning.aannemers@economie.fgov.be

21 maar t 2014

130


LIJST VAN BESTEKKEN Departement Mobiliteit Openbare Werken

Hiervoor wordt volgende werkwijze toegepast:

Afdeling Algemene Technische Ondersteuning - ATO,

Bestekken en plannen voor aanbestedingen gepubliceerd vanaf 15 maart 2009 worden ook in papieren versie ter inzage en te koop aangeboden bij de afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer waar de aanbesteding plaatsvindt. Alle documenten worden, zoals voorheen, verkocht tegen een vaste kostprijs. De documenten kunnen enkel worden afgehaald met een bewijs van storting of overschrijving van het volledige bedrag voor de aankoop van de gewenste documenten (het besteknummer op het stortingsbewijs vermelden).

Koning Albert II-laan 20 bus 6, 1000 Brussel Tel. 02 553 73 99 (algemeen nummer) - Fax : 02 553 73 85 E-mail: ato@mow.vlaanderen.be, verstrekt volgende publicaties: Standaardbestek 230 voor de waterbouw - versie 2000:

Meer info op www.wegenenverkeer.be of bij de aanbestedende afdeling van het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het volledige standaardbestek 230, incl. de nieuwe administratieve bepalingen, is eveneens in boekvorm (+cd-rom) verkrijgbaar tegen de prijs van 50 EUR (versie 2010) + verzendingskosten van 8,40 EUR of 8,68 EUR voor verzending naar Nederland per exemplaar.

nv De Scheepvaart De papieren aanbestedingsdocumenten kunnen bekomen worden tegen betaling aan kas (contant of via Bancontact) of op zicht van een duplicaat van het betalingsbewijs in het kantoor van mevr. Liesbeth Lesuisse, nv De Scheepvaart, Havenstraat 44 te 3500 Hasselt, tel. 011 29 84 54, of per post, na overschrijving op rekeningnummer BE70 3751 1171 9225 van nv De Scheepvaart, met vermelding van het besteknummer en uw btw-nummer. Alle documenten worden verkocht tegen een vaste kostprijs.

Standaardbestek 240: Het standaardbestek 240 betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor telecommunicatie is te koop in gedrukte vorm en volgende prijs: Deel I: Algemene administratieve en contractuele bepalingen betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor telecommunicatie.

De aanbestedingsdocumenten kunnen ook digitaal worden bekomen via de website: http:// bestek.descheepvaart.be. Het offerteformulier en de samenvattende opmetingsstaat of inventaris kunnen hier gratis gedownload worden.  De overige documenten worden ook digitaal verkocht tegen een vaste kostprijs.

Editie 2004 - prijs 5,00 EUR. Deel II: Algemene technische bepalingen betreffende de mechanische en elektrische installaties en de uitrustingen voor telecommunicatie.

Regie der Gebouwen

Hoofdstuk 1: algemene bepalingen, editie 11 02 2002 - prijs 1,00 EUR,

De nieuw opgerichte Dienst voor publicatie en verkoop van de bestekken laat geïnteresseerde ondernemingen, studiebureaus en leveranciers toe gratis de bestekken te downloaden via https://enot.publicprocurement.be of de papieren versie van de gewenste documenten te bestellen tegen kostprijs.

hoofdstuk 2: mechanica in het algemeen, editie 16.6.2006 - prijs 40,00 EUR, hoofdstuk 4: bescherming tegen corrosie, editie 15 4 2002 - prijs 3,00 EUR, hoofdstuk 6: processturingen, editie 12 2 2002 - prijs 5,00 EUR,

hoofdstuk 11: werkingsprincipes van beweegbare kunstwerken, editie 24 2 2003 - prijs 7,00 EUR,

Op www.regiedergebouwen.be vindt u onder de rubriek overheidsopdrachten een bestelformulier dat per mail, fax of post dient gericht te worden aan Regie der Gebouwen, Dienst voor publicatie en verkoop van bestekken, t.a.v. de heer Thierry Van Gucht, Gulden Vlieslaan 87 bus 2, 1060 Brussel. Telefoon: 02 541 66 11 of 02 541 70 60, fax: 02 541 59 51, e-mail: bestekken@regiedergebouwen.be. Na ontvangst van de storting ontvangt u de gevraagde documenten.

hoofdstuk 12: oleohydraulica, editie 12 6 2006 - prijs 10,00 EUR,

STS

hoofdstuk 14: hefwerktuigen, editie 26 3 2002 - prijs 5,00 EUR,

De brochures Technische Specificaties (STS) in verband met de bouwsector zijn gratis beschikbaar bij:

hoofdstuk 8: elektrische lichtbronnen, editie 7 3 2006 - prijs 10,00 EUR, hoofdstuk 9: wegverlichting, editie 31.3.2006 – prijs 40,00 EUR, hoofdstuk 10: signaliseringssystemen langs de wegen , editie 1.9.2006 – prijs 75,00 EUR,

hoofdstuk 15: elektrische slagbomen, poorten en deuren, editie 15 4 2002 - prijs 1,00 EUR.

Fod Economie, Kmo, Middenstand en Energie Infoshop (open alle werkdagen van 9 tot 17 uur) Vooruitgangstraat 48 - 1210 Brussel Tel. 02 277 55 76 E-mail: infoshop@economie.fgov.be

Exemplaren kunnen schriftelijk besteld worden bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Expertise Verkeer en Telematica, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, e-amail: expertise.verkeer.telematica@vlaanderen.be Standaardbestek 250:

Infrabel

Het standaardbestek 250 voor de Wegenbouw versie 2.2 wordt gepubliceerd in gedrukte vorm en op cd-rom. Het volledig pakket kost 100 EUR.

De bestekken voor Infrabel (Directie Infrastructuur - zone Brussel) zijn te koop bij: Infrabel - Procurement, Bureau I-P.123 Sales Office Broodthaersplein 2 – sectie 40/0 1060 Brussel Tel. 02 525 28 92 of 02 525 28 93 – fax 02 525 48 65 E-mail: verkoop@infrabel.be of ventes@infrabel.be. Ook de maandelijkse schrootverkoop en de verkoop van dwarsliggers zullen op voormeld adres plaatsvinden in zaal Luxembourg op het gelijkvloers. U dient zich aan te melden aan het onthaal van Infrabel.

De teksten kan je downloaden van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken: www.wegenenverkeer.be Exemplaren kunnen ook schriftelijk besteld worden bij de Afdeling Wegenbouwkunde, Olympiadenlaan 10, 1140 Evere, e-mail: wegenbouwkunde@vlaanderen.be Standaardbestek 260: Het standaardbestek voor Kunstwerken en Waterbouw (SB260) kost 100 EUR en is te koop bij de afdeling Expertise Beton en Staal, e-mail: expertise.betonenstaal@vlaanderen.be. Teksten en catalogus zijn digitaal beschikbaar op de website http://mow.vlaanderen.be:qc/

Defensie Defensie publiceert de volledige bestekken via de e-Notificationtoepassing JEPP2. De geïnteresseerde inschrijvers kunnen alle documenten elektronisch downloaden.

Standaardbestek 270: Het standaardbestek 270 betreffende de Mechanische en Elektrische installaties en de Uitrustingen voor Telecommunicatie wordt gepubliceerd in gedrukte vorm en op cd-rom. Het volledige pakket kost 100 EUR (incl. btw, kosten en verzending). De teksten kan je downloaden van de website van het Agentschap Wegen en Verkeer van het ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken: www.wegenenverkeer.be. Exemplaren kunnen ook schriftelijk besteld worden bij het Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling Expertise Verkeer en Telematica, Koning Albert II-laan 20 bus 4, 1000 Brussel, e-mail: expertise.verkeer.telematica@vlaanderen. be of via het bestelformulier op de website www.wegenenverkeer.be

Belgacom Te koop en ter inzage op de respectieve gewesten. Waals Gewest Alle documenten (lastenboeken, plannen,...) worden gratis online ter beschikking gesteld via http://marchespublics.wallonie.be/fr/index.html JEPP (Joint Electronic Public Procurement-systeem)

Aanbestedingsdocumenten en bestekken van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn elektronisch beschikbaar via www.publicprocurement.be. Het Agentschap Wegen en Verkeer zal de papieren versie van de aanbestedingsdocumenten zelf te koop aanbieden.

21 maar t 2014

Geïnteresseerde firma’s kunnen bestekken, plannen of meetstaten eenvoudig downloaden van https://enot.publicprocurement.be - www.jepp.be

131


BEDRIJFSINFO CONCORDA AT (WCO)

U wil ze allemaal ?

Festen Interieurbouw nv, Ambachtslaan 11, 3990 Peer - BE0433.836.161. RvK van Hasselt. Scheldeman - Huybens bvba, Sint-Bartholomeusstraat 134, 2170 Merksem (Antwerpen) - BE0430.187.080. RvK van Antwerpen. Germeau-Carriere Location sa, Avenue De L’independance 57, 4020 Liege BE0449.867.489. RvK van Luik. A-Bouw bvba, Weymoutlaan 10 A, 2960 Brecht - BE0456.400.935. RvK van Antwerpen. B & B Projects bvba, Bungalowpark 18, 3940 Hechtel - BE0831.398.183. RvK van Hasselt. Aantal gepubliceerd: 5/9

Bekijk ons aanbod op de volgende pagina NEERLEGGINGEN JA ARREKENING Staalbeton sa, St.-Lenaartsesteenweg 7, 2310 Rijkevorsel - BE0436.251.065. Van 01/10/2012 tot 30/09/2013. B & R - Bouw En Renovatie nv, Lauwestraat 71, 8930 Menen (Lauwe) BE0443.916.540. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Jeanfils Et Fils sa, Grand Route 250, 4537 Verlaine - BE0452.327.133. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Industrieel Toeleveringsbedrijf Goddeeris nv, Moorseelsesteenweg 206a, 8800 Roeselare (Rumbeke) - BE0414.334.708. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Grundfos Bellux nv, Boomsesteenweg 81 83, 2630 Aartselaar - BE0416.491.076. Van 01/01/2013 tot 31/12/2013. Blyweert Aluminium nv, Zwaarveld 44, 9220 Hamme (O.-Vl.) - BE0888.805.159. Van 01/01/2012 tot 31/08/2013. Entreprises Pierre Petit sprl, Rue De La Croix Rouge 41, 7740 Pecq BE0407.082.769. Van 01/01/2012 tot 31/12/2012. Vcm Metal sa, Rue De La Resistance 6, 7600 Peruwelz - BE0871.790.270. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Algemene Bouwonderneming Noel Boey nv, Duinenstraat 108, 8450 Bredene BE0417.435.639. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Urba-Style bvba, Rue Des Sablières, 16, 7522 Blandain - BE0475.981.968. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Chimsco sa, Rue De La Station 16, 5575 Gedinne - BE0477.199.121. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Construction Basse Energie Consult sprl, Route De Gosselies 23, 6220 Fleurus BE0883.276.555. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Vens & Thiers Machines nv, Waterven 12, 8501 Kortrijk-Heule - BE0440.669.020. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Fibrecount nv, Kontichsesteenweg 42, 2630 Aartselaar - BE0427.210.071. Van 01/01/2012 tot 31/12/2012. Les Entreprises Verbruggen sprl, Avenue Blucher 55, 1180 Bruxelles BE0420.233.791. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Constructies Vercaigne nv, Breulstraat 89, 8890 Moorslede - BE0417.339.134. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Wegrovan nv, Avelgemstraat 4 E, 9690 Kluisbergen - BE0416.704.971. Van 01/01/2012 tot 30/06/2013. Wattiaux Group sa, Rue De L’artisanat 5, 1400 Nivelles - BE0885.542.890. Van 01/06/2012 tot 31/05/2013. Societe Technique Des Echangeurs De Chaleur sa, R De Fontenoille 17, 6820 Sainte-Cecile - BE0404.340.144. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Dtz Winssinger Tie Leung sa, Chaussée De La Hulpe, 166, 1170 Bruxelles BE0417.371.105. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. M.E.I. Engineering sa, Route De Wallonie 4, 7011 Ghlin - BE0462.737.708. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Gebroeders Van Hessche bvba, Industrielaan 5, 8740 Pittem (Egem) BE0419.814.911. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Algemene Ondernemingen Couwberghs Frans nv, Stokberg6 Bus 1, 2430 Laakdal (Eindhout) - BE0431.959.707. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Zm sprl, Rue Parmentier 51/4, 7100 La Louviere - BE0872.739.880. Van 01/07/2012 tot 30/06/2013. Aantal gepubliceerd: 24/1316

DAGVA ARDIGINGEN RSZ EN SOCIALE SECRETARIATEN (SOCIALE BIJDRAGEN) Cezam sprl, R De La Girafe 40 Sensen, 6832 Bouillon - BE0464.520.627. Aaldoet bvba, Gretrystraat 34, 2018 Antwerpen - BE0465.656.121. D-Max Belgie bvba, Bremheidelaan 16, 2300 Turnhout - BE0885.675.821. Interwindows-Promecatec sa, Rue Bourrie 3 Z.I., 5300 Andenne (Seilles) BE0449.824.731. Techno Eco sprl, Rue Des Carmes 39, 5000 Namur - BE0839.797.888. Ent Gen Const Marville Francis sprl, Rue Du Tilleul, 20, 6666 Wibrin (Houffalize) BE0471.682.393. E G T Wagner sa, Rue De Virton 154b, 6740 Etalle - BE0436.366.970. Majema Construct sprl, Rue Basse 9, Bte A, 4520 Vinalmont - BE0819.527.462. G.A.R. Construct bvba, Stadstraat 13, 2380 Ravels - BE0466.664.723. Jsm Services sprl, Rue Du Chateau D’eau 14, 4530 Villers-Le-Bouillet BE0463.925.066. Building Technology Group bvba, Bremheidelaan 16, 2300 Turnhout BE0471.725.945. Gebroeders Hellemans bvba, Geelseweg 3, 2200 Herentals - BE0423.512.589. Coverbys sa, Rue De La Posterie 23 A, 5030 Gembloux - BE0825.447.333. Molignee sa, R Fontaine St-Pierre 1 C, 5330 Assesse - BE0447.095.764. Iserentant Construction sprl, Avenue De La Station 115, Bte 3, 5030 Gembloux BE0816.590.045. La Nouvelle Taille sa, Route De Wavre 28, 4280 Hannut - BE0416.008.551. Entreprises Folichon sprl, Rue De La Malaise, 5310 Eghezee (Waret-La-Chausse BE0415.648.364. Maurice Pierret sprl, Rue A Bastin 51, 5000 Namur - BE0423.802.304. Algemene Dakwerken Bertels bvba, Poederleeseweg 121, 2275 Lille BE0830.811.334. Le Docteur Du Marbre sprl, Rue Camille Godefroid 68, 5001 Belgrade BE0826.627.763. Aantal gepubliceerd: 20/163

FAILLISSEMENTEN Me-Construct nv, Ind. Ter Peerderbaan 1113, 3960 Bree - BE0426.823.853. Curator Elisabeth Vanbergen, Klokkestraat 12, Bus 1, 3740 Bilzen. RvK van Tongeren. Bema Algemene Ondernemingen nv, Edward Anseelestraat 10, 3920 Lommel BE0414.043.906. Curator Luc Naudts, Springstraat 12, 3530 Houthalen Helchteren. RvK van Hasselt. Metalteam, Rue Du Gros Saule, 60, 7110 Houdeng-Goegnies - BE0896.896.741. Curator Tony Bellavia, Avenue Des Expositions 8a, 7000 Mons. RvK van Bergen. Ans Batiments Services sprl, Quai Bonaparte 34, 4020 Liege - BE0477.791.712. Curator Didier Grignard, Rue Des Champs 58, 4020 Liège. RvK van Luik. Melbo-Tech bvba, Gieterijstraat 149/8, 3600 Genk - BE0898.135.074. Curator Elisabeth Vanbergen, Klokkestraat 12, Bus 1, 3740 Bilzen. RvK van Tongeren. Technimetal sa, Place Delvaux Raymond 3, 6040 Jumet (Charleroi) BE0437.956.087. Curator Philippe Mathieu, Quai De Brabant 12, 6000 Charleroi. RvK van Charleroi. Appeltants Bouw bvba, Industriezone Schurhovenveld 3207, 3800 Sint-Truiden BE0824.717.259. Curator Luc Naudts, Springstraat 12, 3530 Houthalen Helchteren. RvK van Hasselt. Bovi Systems nv, Schaarbeeklei 565, 1800 Vilvoorde - BE0871.069.007. Curator Frans De roy, Wolstraat 19/21 Res. Memling, 1000 Brussel-1. RvK van Brussel. Coverbys sa, Rue De La Posterie 23 A, 5030 Gembloux - BE0825.447.333. Curator Jean Sine, Rue De Fleurus 120a, 5030 Gembloux. RvK van Namen. Algemene Dakwerken Volckaert Johan bvba, Dendermondesteenweg, 647, 9070 Destelbergen - BE0892.012.196. Curator Fernand De vliegher, Begijnhoflaan 460, 9000 Gent. RvK van Gent.

De lijsten werden samengesteld i.s.m.

Deze informatie werd met de grootste zorg verzameld doch heeft geen officiële waarde. Credit Consult noch de uitgever kunnen aansprakelijk worden gesteld voor foute vermeldingen.

Aantal gepubliceerd: 10/70

21 maar t 2014

132


Financieel gezond? Geprotesteerde wissels, jaarrekeningen, concordaat, dagvaarding, ... faillissement!!! Wilt u tijdig weten wat er met uw klanten, leveranciers en concurrenten gebeurt?

Voor € 99 per jaar kunt u 30 Belgische ondernemingen scherp in het oog houden

Informatie over de financiële gezondheid van uw klanten en partners is cruciaal. Zeker in zo’n conjunctuurgevoelige sector als de bouwsector. Uit de neergelegde balanscijfers van uw concurrenten kunt u heel wat leren. En wanneer het minder goed begint te gaan bij een bedrijf, zijn er tekenen aan de wand zoals geprotesteerde wissels. En zeg nu zelf, wilt u het niet weten wanneer één van uw leveranciers gedagvaard wordt ? Credit consult verzamelt permanent informatie over alle ondernemingen in België en heeft in samen-werking met Bouwkroniek een unieke formule uitgewerkt.

Hoe gaat u te werk ? Vul onderstaande bon in en wij bezorgen u een formulier waar u max. 30 ondernemings-nummers van bedrijven invult. Stuur die vervolgens naar ons door en wij bezorgen u alle informatie over deze bedrijven zodra er iets over hen verschijnt.

Faxen naar 02 894 29 10 of zend uw gegevens naar bouwkroniek@bouwkroniek.be met vermelding Credit Consult of bel 02 894 29 00

P Ja, bezorg me het formulier om Belgische bedrijven scherp in het oog te houden Bedrijf: .............................................................................................................. ........................................... Contact: .......................................................................................................... ............................................. E-mail: ............................................................................................................. ............................................. Tel.: ............................................................. BTW BE: .............................................................................. Ref. CC 201210

Uniek aanbod voor Bouwkroniek abonnees i.s.m. Credit Consult, Sint-Annadreef 68B, 1020 Brussel, www.credit-consult.be

21 maar t 2014

133


NUTTIGE ADRESSEN AANNEMINGEN TEGELWERK, BEZETTINGSWERKEN, GEVELS IN NATUURSTEEN, GEVELS IN CREPI, GYPROCWERKEN, METSELWERK IN REGIE

ASBEST AFBRAAK

Deboplan bvba Toekomstlaan 16 L, 2900 Schoten deboplan@skynet.be www.antwerpengevelbekleding.be Tel. 0474 31 99 77 - 0494 46 33 78

ASBEST AFBRAAK

ABR-VERZEKERINGEN JO DE BOCK EN ZONEN Alle bouwplaatsrisico’s. Ronseweg 53-55, 9700 Oudenaarde Tel. 055 31 56 15 - Fax 055 30 29 65 E-mail: nick.debock@portima.be

AFFREZEN ASFALT 1 m breed - met transportband. D’HOLLANDER, 9190 Stekene. Tel. 03/779.78.61.

AFKAPPEN FUNDERINGSPALEN ABAT bvba, Molenstraat 80, 9070 Destelbergen. Tel. 09 366 23 63. Fax 09 366 23 62. Registratienr 440-950-060210. Vandaag gebeld, morgen gesneld. JAVEMAT nv, Narvikstraat 1, 2030 Antwerpen. Tel. 03/542.63.26. Fax 03/542.01.98. ROBUCO DEMOLITION BVBA Genthof 4, 9255 Buggenhout Tel. 052/39.91.99 - demolition@robuco.be TUFFREAU bvba, Ontgraven en hydraulisch kraken + opruimen - tuffreau@skynet.be

AFSCHEIDERS (VET / KOOLWATERSTOF) ACO PASSAVANT nv Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. info@aco.be - www.aco.be

AFVOERGOTEN

ACLAGRO nv Industrieweg 74, 9032 Wondelgem Tel: 09/370.75.42. Fax: 09/370.75.37. Email: afbraak@aclagro.be www.aclagro.be

BRANKAER bvba, 1560 Hoeilaart. Erk G3 kl 3 Tel. 02 657 94 02. info@brankaer.bew

BETONBORINGEN

ASBEST Erkend labo voor IDENTIFICATIE en TELLING. Asbestinventarisatie. IBEVE vzw te Heverlee. Tel. 016/39.04.90

KATHODISCHE BESCHERMING

ATTENT BVBA, Molstenstraat 42, 8780 Oostrozebeke. Tel. 056/67.46.00 of info@attent.be.

Fortius-B.K. International Tel. 013/32.68.73 - info@fortius.be www.fortius.be

EPDM / BUTYL RUBBER

KEUKENGOTEN UIT INOX

ISOALL nv, Sint-Niklaas. Tel. 03/777.62.62. Fax 03/777.63.51.

ACO PASSAVANT nv Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. info@aco.be - www.aco.be

I.R.S. nv, Europalaan 73, 9800 Deinze. Tel. 09 321 99 21 - Fax 09 371 97 61

EPOXYVLOEREN SOBELTER ENGINEERING nv, Bosquetstraat 47-49, 1060 Brussel. Tel. 02 542 10 40. Fax 02 538 98 91.

BETONHERSTELLINGEN SOBELTER ENGINEERING nv, Bosquetstraat 47-49, 1060 Brussel. Tel. 02 542 10 40. Fax 02 538 98 91.

GEVELBEKLEDING PANIEVA bvba, Klein Ravels 87, 2380 Ravels. Tel. 014/65.44.44. Fax: 014/65.78.48. Plaatsen en levering in alle natuursteen van gevels en aanverwanten. Graniet - Marmer - Arduin

BETONONDERZOEK Betonadvies Gijko, Temse www.betonadvies.be

BETONWERKEN nv LUC SCHERPEREEL, Molenstraat 203, 8710 Wielsbeke. Algemene Betonbouw. Tel. 056/66.69.11. Fax 056/66.91.51. E.T.I.B. nv, Industrielaan 14A, 2250 Olen. Betonkelders ter plaatse gestort - ISO 9002 Tel. 014/23.26.26. Fax 014/23.29.29. E-mail: etib.nv@cobonet.be Website: www.etib.be

BODEMSANERINGSWERKEN

CONFECTIE GORDIJNEN

EPDM RUBBER “waterdicht.be�

ROBUCO nv, Genthof 4, 9255 Buggenhout. Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190. nv COOLS, L. De Raetstraat 32, 3920 Lommel. Tel. 011/54.24.27 - 54.67.75. Fax: 54.16.11.

ALLE SCHILDERWERKEN, VLOER- EN WANDBEKLEDINGEN, RAAMDECORATIE, MEERKLEURIGE SPUITWERKEN

BWK SIERBETON nv, Hollestraat 104, 9150 Kruibeke. Tel. 03/774.16.67. Fax 03/774.01.98. E-mail: info@bwksierbeton.be Website: www.bwksierbeton.be Deuromlijstingen Hendrikx Roger, Grote Heide 110, 3910 Neerpelt. Tel. 011/64.40.68. Fax 011/66.37.77. GSM 075/49.42.65. STIJLBETON nv, Tel. 03 480 01 52. Fax 03 489 36 73. info@stijlbeton.be - www.stijlbeton.be Terrassen, gevelelementen, kroonlijsten, sierlijsten, luifels, ...

7HO ‡)D[ 

BEPLANTINGEN

BETONZAGEN

ARCHITECTONISCH BETON

Vraag een gratis proefnummer

BIS INDUSTRIAL SERVICES nv, Oude Brug 10, 2900 Schoten. Tel. 03/360.12.11. Fax: 03/324.38.85. STADSBADER NICOLAS nv, Broelstraat 92, 8530 Harelbeke. Tel. 056/71.11.78. Fax 056/71.74.02. C.v. LIBRECO, Bohemen 158, 9260 Wichelen. Tel. 052/42.64.65. Fax 052/42.54.53.

ACO PASSAVANT nv Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. info@aco.be - www.aco.be

L.I.S. nv, Centrum-Zuid 1055, B-3530 Houthalen. Tel 011 52 50 70. Fax 011 52 51 75. E-mail: houthalen@lisnv.com Filiaal: L.I.S. Brugge, Legeweg 184, B-8200 Brugge. Tel. 050 37 36 60. Fax 050 35 63 72. E-mail: brugge@lisnv.com Internet: http.//www.lisnv.com

“Het grootste en meest verspreide bouwmaterieelblad in de Benelux�

GEWAPENDE GROND TERRE ARMÉE nv Ontwerp & levering. Verticale keermuren, landhoofden, groene taluds. Harensesteenweg 299, 1800 Vilvoorde. Tel. 02/257.43.24. Fax 02/252.24.43.

GLASBOUWSTENEN VERHAERT & CO nv Tel. 03/475.93.48. www.verhaert.be Glastegels VETRO ARREDO, SOLARIS, VITRABLOK. Specialist in het verwerken van glastegels in “PREFAB� panelen.

nv COOLS, L. De Raetstraat 32, 3920 Lommel. Tel. 011/54.24.27 - 54.67.75. Fax: 54.16.11. ACLAGRO nv Industrieweg 74, B-9032 Wondelgem Tel: 09/370.75.10. Fax: 09/372.99.79 In-situ bodem- en grondwatersanering Grondreinigingscentrum - TOP Brownfieldontwikkeling Leveren van bodem en gestabiliseerde bodem. Recyclage van bouw- en slooppuin B.S.V. nv, Blokkestraat 1 - 8530 Harelbeke. Tel. 056 52 09 11. Fax 056 52 09 12. Grondrecyclagecentrum. Biologische grondreiniging. Grondbank-Thermische grondreiniging. Grondbank-Fysico-chemische grondreiniging. Leveren van zand en aanvullingsgrond.

SMEYERS, Zandhoven. Tel. 03/484.40.57. BACKX nv, Sint-Lenaarts. Tel. 03/313.99.34. Fax 03/313.61.14. E-mail: info@backx.be

GRONDZUIGWAGEN FRANS BODEN BVBA Tel.: 03/677.10.99 - 2910 Essen e-mail: info@fransboden.be www.fransboden.be

INJECTEREN BETONVLOEREN

BRONBEMALING (Filters)

ROBUCO nv Op peil persen en stabiliseren betonplaten. Genthof 4, 9255 Buggenhout. Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

JANSON BRIDGING BELGIUM nv Tel. 03/315.98.20. Fax 03/315.98.21.

21 maar t 2014

134

LAWAAI Erkend labo voor meting omgevingslawaai. IBEVE vzw te Heverlee. Tel. 016/39.04.90.

MESTSTOFFEN - ORGANISCH Stalmest - compost - potgrond - turf schors - teelaarde - dolomiet - e.d. J. MEEUSSEN EN ZN, Molenheide 42, 2960 Brecht. 03/313.84.31.

METAALCONSTRUCTIESLASWERKEN - BUIGTECHNIEKEN ATEC nv, Stoepsestraat 7E, 9960 Assenede. Tel. 09/344.89.21. Fax 09/344.65.15. info@atec-group.be - www.atec-group.be

MOBIELE WERKPLAATSEN

NATUURSTEEN

GRONDBORINGEN

www.belstone.be

BRUGGEN (verhuur en verkoop)

ROBUCO nv, Genthof 4, 9255 Buggenhout. Tel. 052/399.199. Fax 052/399.190.

Atelier JOELLE d’ALSACE, 3620 Lanaken. Tel. 089/71.51.11. Fax 089/71.29.33.

B&G BELGIE nv Wayenborgstraat 11, 2800 Mechelen Tel. 015/20.24.00 - www.bghekwerk.be

BACKX nv, Sint-Lenaarts. Tel. 03/313.99.34. Fax 03/313.61.14. E-mail: info@backx.be SMEYERS, Zandhoven. Tel. 03/484.40.57.

KOGELSTRALEN

GLAS-IN-LOOD

HEKWERK - WERFAFSLUITINGEN

BREUKSTEEN-RUW & PREFAB ALLE SOORTEN

ACO PASSAVANT nv Tel. 052 38 17 70. Fax 052 38 17 71. info@aco.be - www.aco.be

HEROMA bvba, Industriepark 1, 9820 Merelbeke. Tel.: 09/252.19.21. Fax 09/252.34.70. Ombouwen van bedrijfsvoertuigen tot mobiele werkplaatsen.

BREUKSTEEN-KASSEIEN-SIERKEIEN LEVEREN & PLAATSEN www.belstone.be - FB BELSTONE sprl

KLINKERDEKSELS/ TEGELDEKSELS

Alle marmersoorten. nv TUYTELAERS, Klein Ravels 87, 2380 Ravels. Tel. 014/65.44.44. Fax 014/65.44.22. Probuild bvba Toekomstlaan 16L, 2900 Schoten Tel. 0474 31 99 77 - 0494 46 33 78 info@probuild.nu - www.probuild.nu Gevels en maatwerk marmer en graniet OngeĂŤvenaarde prijs voor projecten Eigen productie en plaatsing www.blauwsteentegels.be blauwsteentegels, basalt, graniet en kandla platines scherpe prijzen voor aannemers tel. 0476 21 11 77

SCHILDERWERKEN, WAND- EN VLOERBEKLEDINGEN, BET