Page 1

Wageningen te buiten Kijkje in de toekomst Woningen als visitekaartje Energie zuinig wonen De architect aan het woord Vogelvlucht Hoe groen wil je wonen?


Nieuw Kortenoord Wageningen te buiten Tijd voor een nieuwe stap. Tijd voor het betere buiten leven!

Nieuw Kortenoord wordt een prachtige groene woonwijk

op het voormalige terrein van Wageningen UR (University & Research centre) (WUR). De WUR geeft onderwijs en doet

onderzoek op het domein van gezonde voeding en leefomgeving aan de kwaliteit van leven.

Nieuw Kortenoord wordt een fijne woonplek in een prachtig buitengebied voor een brede doelgroep, van starters tot

jonge gezinnen met opgroeiende kinderen. Er komt een grote diversiteit aan ruime zowel ééngezins- en twee-onder-één-

kapwoningen als vrijstaande woningen. Gemeente Wageningen vindt het belangrijk dat haar inwoners kunnen wonen in een prettige woonomgeving. Met de groene opzet van de

wijk wordt daar zeker aan voldaan. Bovendien wordt Nieuw

Kortenoord omgeven door uitgestrekte weilanden die grenzen aan het Binnenveld.

Wageningen wil in 2030 klimaat neutraal worden. Dat betekent dat ook de wijk Nieuw Kortenoord duurzaam wordt gebouwd

met het oog op de toekomst. Nieuw Kortenoord wordt zodanig

ingericht dat de ontwikkeling van deze locatie bijdraagt tot het

versterken van de identiteit van Wageningen als compacte,

duurzame kennis stad. Met de bouw van Mozaïekpark, de eerste fase van Nieuw Kortenoord, wordt in het

voorjaar van 2011 gestart. In dit magazine kunt u alvast een beetje de sfeer proeven van hoe de wijk eruit komt te zien. S.L. Efdé

Project wethouder Nieuw Kortenoord

nieuw kortenoord 3


4 nieuw kortenoord


Het grote genieten Buitengewoon wonen Wonen midden in het groen tussen uitgestrekte weilanden, met uitzicht op de Grebbeberg én alle voorzieningen van het stadscentrum binnen handbereik. Dat is genieten van rust en ruimte, maar ook van comfort. Dat is wonen in Nieuw Kortenoord, een unieke locatie aan de westelijke rand van Wageningen.

Ongeveer 1.000 nieuwe woningen worden op het voor-

malige universiteitsterrein gerealiseerd. Er komt voor elk wat wils: ééngezins- en twee-onder-één-kapwoningen, vrijstaande huizen en vrije bouwkavels. Zowel de

architectuur als de inrichting van de wijk heeft een landelijk karakter, waardoor Nieuw Kortenoord naadloos in de

omgeving past. Met zijn vele groen, parken, een gemeen-

schappelijk plein en diverse watergangen en -partijen biedt de nieuwe wijk een veilige en vriendelijke woonomgeving voor iedereen.

Nieuw Kortenoord wordt in fasen gebouwd en bestaat uit drie verschillende deelplannen. In Mozaïekpark, het eerste deelplan, komen circa 350 woningen. Dit deelplan grenst

aan de oostzijde aan de prachtige lommerrijke Kortenoord Allee, waar de nieuwe wijk aansluit op de bestaande bebouwing van Wageningen.

nieuw kortenoord 5


»

De 5,5 meter hoge vaas van de Belgische kunstenaar Leo Copers

Marmermozaïek met insecten en vegatieve vormen van kunsternaar Leo Schatz op de gevel van het voormalige bibliotheekgebouw

Glasmozaïek van een bloedcicade van kunsternaar Wim Mulder De mozaïken zijn zoveel mogelijk zorgvuldig gespaard

6 nieuw kortenoord

› »


Een roemrijk buitengebied

Het verleden van Kortenoord Het gebied waar Nieuw Kortenoord zal verrijzen,

Oude onderwijsvoorzieningen, laboratoria en proefvelden

is halverwege de 20e eeuw door Wageningen

aantal voormalige universiteitsgebouwen met cultuur-

Universiteit en Researchcentrum (toen nog Land­

maken plaats voor nieuwe comfortabele woningen. Een historische waarde blijft behouden en zal binnen de nieuwe woonwijk een functie krijgen.

bouwhogeschool en later Landbouwuniversiteit) in

Zo krijgt de proefboerderij aan de Haarweg een woonbe-

gebruik genomen. Nu de universiteit haar activiteiten

de Kortenoord Allee blijft de bibliotheek met een schitte-

steeds meer concentreert op campus De Born is

In deze bibliotheek komt het informatiecentrum van

het prachtig gelegen oude universiteitsterrein voor woningbouw vrij gekomen.

stemming. Van het langgerekte laboratoriumgebouw langs

rend natuursteenreliëf van kunstenaar Leo Schatz staan.

Nieuw Kortenoord met een fraaie maquette van het plan. De 5,5 meter hoge vaas van de Belgische kunstenaar

Leo Copers die op het gazon voor het laboratoriumgebouw stond, wordt de landmark van Nieuw Kortenoord. Ook de verderop gelegen later aangebouwde moderne vleugel

blijft behouden. De in de voormalige gebouwen verwerkte bijzondere glasmozaïeken van kunstenaar Wim Mulder worden tijdelijk opgeslagen en later teruggeplaatst

in het deelplan. Aan deze mozaïeken heeft de Mozaïekwijk zijn naam te danken.

nieuw kortenoord 7


Bloeiende toekomst Buiten wonen, groeien en leven De ligging is uniek. Op de overgang van stedelijk naar landelijk gebied. Met het prachtige Veluwemassief in de rug en met uitzicht op de Grebbeberg. In Nieuw Kortenoord vind je je eigen plek om lekker buiten te wonen, te groeien en te leven! 8 nieuw kortenoord


Impressie twee-onder-ĂŠĂŠn-kapwoning langs de singel

Het circa 56 ha grote plangebied wordt zo ingericht, dat

de ligging optimaal benut kan worden. Zo biedt de brede

singel die vanaf de Kortenoord Allee de nieuwe woonwijk in loopt, prachtig zicht op de Grebbeberg. Langs diezelfde Kortenoord Allee, waar Nieuw Kortenoord aansluit op

de bestaande bebouwing van Wageningen, komen herenhuizen. Deze hebben een duidelijke knipoog naar de

bebouwing aan het Bowlespark, de Nudestraat en de Lawickse Allee in Wageningen. Daarachter worden

woningen gerealiseerd met een jaren 30 uitstraling

die qua sfeer prima passen in de landelijke omgeving.

Deze woningen liggen in rustige woonstraatjes of aan intieme hoven.

Oprijlanen met grasbermen en bomenlanen geven toe-

gang tot de woonstraten en -hoven en geven de wijk een

groen karakter. Bestaande bomen en hagen blijven zoveel mogelijk behouden en worden ingepast of herplant binnen

de structuur van de nieuwe woonwijk.

Deze schitterende oude wilg zal worden behouden

Nieuw Kortenoord

nieuw kortenoord 9


Genieten op lokatie 10 nieuw kortenoord


Winterdijk ter hoogte van het Bowlespark

Opbloeien in Wageningen Buiten KanoĂŤn op de Grift

Boerderijencomplex op het terrein blijft bestaan 12 nieuw kortenoord


Buiten spelen, buiten zijn… op steenworp afstand van de binnenstad

Slootje springen, kikkervisjes vangen, tijdens lange wandelingen de veranderingen van de seizoenen ervaren en bijzondere weidevogels en klein wild spotten. Wonen in Nieuw Kortenoord is buiten wonen, buiten spelen en buiten zijn.

Aan de oostkant liggen de Veluwse bossen, heidevelden en de Wageningse Berg. Aan de zuidkant bevinden zich

de uiterwaarden van de Rijn. In het westen grenst Nieuw Kortenoord direct aan het Binnenveld van de Gelderse Vallei waaruit even verderop de Grebbeberg oprijst. Vanuit je woning in Nieuw Kortenoord stap je zo het prachtige stiltegebied in met zijn schat aan flora en

fauna. Het riviertje De Grift, dat er als een lint doorheen slingert, biedt de mogelijkheid om heerlijk te kanoën.

Het Binnenveld is de ecologische verbindingszone tussen de twee grootste bosgebieden die Nederland kent, de

Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug. Het is misschien wel een van de best bewaarde geheimen van Wageningen en straks jouw achtertuin! Hoe buiten wil je wonen?

Met de bouw van Nieuw Kortenoord realiseert gemeente Wageningen een kindvriendelijke woonwijk dicht bij het centrum. In de woonwijk komt een school met buitenschoolse opvang en een kinderdagverblijf en gezond-

heidscentrum. Naast betaalbare ééngezinswoningen en

twee-onder-één-kapwoningen met een voor Wageningen ongekende prijs-kwaliteitverhouding is er ook ruimte voor een villawijk met bouwkavels en zicht op de

Grebbeberg. Zo ontstaat een gemêleerde wijk, een thuis voor iedereen.

nieuw kortenoord 13


Bereikbaarheid Buiten binnen handbereik Zowel Wageningen als Nieuw Kortenoord is prima

De Kortenoord Allee geeft straks via een rotonde toegang

bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer.

woonwijk. Via de Haarweg en de Marijkeweg kom je

De nieuwe woonwijk krijgt aansluitingen op het omliggende wegennetwerk en wordt voorzien van

tot de Kortenoordsingel, de hoofdontsluiting van de

Nieuw Kortenoord bij de Voorburglaan binnen. Per fiets

is de wijk via de Marijkeweg, de Kortenoordsingel en de

Binnenhaven bereikbaar. Verder wordt de wijk voorzien

van een fijnmazig netwerk fietsvriendelijke wandelpaden.

een eigen kleinschalig netwerk van woonstraten

Wageningen heeft rechtstreekse busverbindingen

waar maximaal 30 km per uur mag worden gereden.

Wageningen te bereiken via station Ede-Wageningen,

met Arnhem, Ede, Veenendaal en Utrecht. Per trein is waar elk kwartier een intercity vertrekt.

Fietsen op de Kortenoord Allee

500 meter

14 nieuw kortenoord


nieuw kortenoord 15


16 nieuw kortenoord


Stedenbouwkundig ontwerper Leonie Rupert

Het nieuwe wonen Genieten van het betere buitenleven

Wat is een goed stedenbouwkundig ontwerp? Volgens Leonie Rupert van Palmbout Urban Landscapes moet de nieuwe structuur van de woonwijk zo natuurlijk mogelijk in de bestaande omgeving worden ingepast. Zo kan het nieuwe zich hechten aan het bestaande en kan er vervlechting tussen oud en nieuw ontstaan. Bij Nieuw Kortenoord is zij wonder-

woonstraatjes die haaks op de bomen-

patroon van sloten en greppels en de

niet kaarsrecht, maar verspringen

wel in deze opzet geslaagd. “Het

structuur van de waterhuishouding is

Inzoomend van de hoofdstructuur

wordt het gebied begrensd door het

woonstraatjes weten we zo steeds

Nieuwe Kanaal en de Haarweg. Langs de

greppels die daartussen liggen, komen

de oprijlanen die toegang verlenen tot

Stedenbouwkundig ontwerper Leonie Rupert

rondom een centraal gelegen plantsoen.

een duidelijk sturend uitgangspunt

geweest. Aan de noord- en zuidzijde

Mooi uitzicht op de Grebbeberg

lanen staan. Rupert: “De straatjes lopen

tot op het niveau van de intieme

verschuiving van perspectieven, maten

en ruimtelijke opbouw aan te brengen.”

de verschillende woonstraten en

Groen parkeren

singel, de brede Kortenoordsingel,

landschappelijke omgeving worden

-hoven. Met het graven van een nieuwe

In de groene wijk met zicht op de

brengen we een scheiding aan tussen

de auto’s natuurlijk zoveel mogelijk

de woonwijk en het noordelijk daar-

van gelegen kleinschalige bedrijventerrein. Met deze singel creëren we

meteen zicht op de Grebbeberg vanaf de Kortenoord Allee.”

Verschuivende perspectieven De oprijlanen worden breed met grote bomen aan weerszijden van de weg.

Ze vormen de hoofdstructuur en een

duidelijk contrast met de kleine intieme

buiten beeld geparkeerd. “De vrij-

staande woningen en de twee-onderéén-kapwoningen hebben parkeer-

gelegenheid op eigen grond. Voor alle

rijwoningen is parkeerruimte vlak bij de woning op straat in zogenaamde haakse parkeerkoffers. Deze zijn zo

gesitueerd en in hagen ingepakt, dat je vanuit de woningen geen storend

zicht op de auto’s hebt”, besluit Rupert.

nieuw kortenoord 17


Nieuw Kortenoord

Groeien in het groen In Mozaïekpark komen circa 350 woningen. Twee architectenbureaus tekenden voor de ontwerpen: Hans Been Architecten en Mulleners + Mulleners architecten.

De ontwerpen van de woningen in het binnengebied

Het resultaat is een grote diversiteit

landschap­pelijke omgeving is voor dit gebied gekozen

aan woningen, die in hun verscheidenheid een mooie eenheid vormen.

zijn van Hans Been Architecten. In aansluiting op de voor een architectuur geïnspireerd op de jaren ’30. Eén basisontwerp is uitgewerkt in vele varianten.

Er zijn ééngezins- en twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande huizen. Door verschillen in erkers, daken,

raampartijen en kleurstellingen ontstaat er een gevarieerd dorpsachtig straatbeeld.

18 nieuw kortenoord


Duurzaam wonen Alle woningen in Nieuw Kortenoord krijgen een energiezuinig verwarmingssysteem door middel van warmte en koudeopslag in de bodem. Dat betekent standaard overal vloer­verwarming en lage stookkosten. Het moderne systeem voorziet in zowel warmte als koeling. Je geniet het hele jaar door van maximaal wooncomfort en draagt een steentje bij aan een beter milieu zonder dat je daar verder iets aan hoeft te doen. De duurzame voordelen: • overal vloerverwarming • maximale indelingsvrijheid door ontbreken van radiatoren • koeling in de zomer • energiezuinig systeem • géén stofverplaatsing door radiatoren en dus een gezonder binnenklimaat

Referentiebeelden groene binnenruimte voor Nieuw Kortenoord

Mulleners + Mulleners architecten ontwierp de statige

herenhuizen die aan weerszijden van de bibliotheek aan de

Binnenhaven langs de Kortenoord Allee komen. De stedelijke

wanden van voorname en hoge herenhuizen leggen de verbinding tussen de bestaande bebouwing van Wageningen en de nieuwe woonwijk. Ook de twee-onder-één-kap­

woningen langs de Kortenoordsingel zijn van de hand van Mulleners + Mulleners architecten. Deze qua kleurstelling en architectuur enigszins verwante ontwerpen geven

Nieuw Kortenoord een duidelijk gezicht naar buiten toe.

nieuw kortenoord 19


Park

Eéngezinswoningen van architect Hans Been

Brede school + wijkgebouw

Eéngezinswoningen van architect Hans Been

Bestaande bomen blijven gespaard

Parkzone

Herenhuizen van architect Mulleners + Mulleners

Kortenoord Allee

“Hoorn des overvloeds” ook wel De Vaas

20 nieuw kortenoord

Voormalige bibliotheek, nu informatiecentrum met gebiedsmaquette


Vogelvlucht Twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande villa’s van architect Hans Been Voorburglaan

Speelplein

Centrale parkzone De bestaande bomen en poel blijven gespaard

Twee-onder-één-kapwoningen van architect Mulleners + Mulleners

De Singel

Vrijstaande en twee-onderéén-kapwoningen van architect Hans Been

nieuw kortenoord 21


Architect Hans Been:

“Het groen vanuit de woningen beleven” Vriendelijke en begrijpelijke architectuur

“Eigenlijk hebben we een vrij eigentijdse vertaling van het na de Tweede Wereldoorlog herbouwde centrum

met een duidelijk eigen signatuur, dat

van Wageningen voor ogen gehad”, vertelt Been. “Die

is waar architect Hans Been voor staat.

waardoor een heel evenwichtig en harmonisch beeld

wederopbouw is destijds snel maar zorgvuldig gebeurd, is ontstaan. Je zou het een familie van huizen kunnen

Zijn ontwerpen voor Nieuw Kortenoord

noemen, met oudere en jongere kinderen, met neven en

kenmerken zich door in het oog

en tegelijker­tijd duidelijk herkenbare familietrekken.”

springende dakoverstekken, grote ramen,

Betrokkenheid en saamhorigheid

nichten. Ze hebben allemaal een eigen individualiteit

Wageningen is een groene stad bij uitstek. De link naar

op straat georiënteerde plattegronden

de groene omgeving en naar de universiteit moet volgens

en natuurlijke materialen.

dat we zoveel mogelijk gebruik kunnen maken van het

Been leesbaar zijn in de wijk. “De wijk is zo ontworpen,

groen. Dat het groen vanuit de woningen beleefd kan

worden. Anderzijds willen we de woningen zo veel mogelijk betrekken bij de wijk door aan de voorkant bijvoorbeeld

een grote keuken met eetplek te situeren. Vanuit die betrokkenheid ontstaat saamhorigheid.”

Voorbeelden van architect Hans Been in Harderwijk en Apeldoorn

22 nieuw kortenoord


“Vriendelijke en begrijpelijke architectuur”

nieuw kortenoord 23


“Visitekaartje voor heel Nieuw Kortenoord”

24 nieuw kortenoord


Architect Kok Mulleners:

“Hier toont de wijk zich naar buiten” De mooie Wageningse villawijken van

In de gevels van de herenhuizen aan de Binnenhaven

voor de oorlog hebben Kok Mulleners

verticale lijnen zichtbaar. “Het zijn rijk gedetailleerde

geïnspireerd bij het ontwerpen van de herenhuizen en de twee-onder-éénkapwoningen voor Nieuw Kortenoord. Daarnaast heeft hij aansluiting gezocht bij de stijl van Hans Been. Ook zijn

langs de Kortenoord Allee is een spel van horizontale en

statige stadshuizen”, stelt Mulleners. “Ze staan op de

plek waar de wijk zich toont aan de buitenwereld en zijn

daarmee het visitekaartje voor heel Nieuw Kortenoord.

De in blokken opgestelde woningen zijn duidelijk indivi-

dueel herkenbaar door bijvoorbeeld de luifels bij de

entreepartijen en de verticale schoorsteenelementen.

De asymmetrische kap is bij de woningen die aan de Kortenoord Allee liggen, aan de voorzijde hoger dan

aan de achterzijde. Hierdoor krijgen de woningen iets voornaams.”

ontwerpen worden gekenmerkt door

Verschil in eenheid

ruime overstekken.

singel is vrijwel geen woning hetzelfde. Mulleners:

Van de twee-onder-één-kapwoningen aan de Kortenoord­ “Verschillend uitgevoerde erkers, andere raamverdelingen, dakkapellen en verspringende gootlijnen geven steeds

een ander beeld. Ook hebben we met verschillende kleurstellingen gewerkt. Ondanks de verschillen horen

de woningen wel bij elkaar en vormen ze een geheel.”

Voorbeelden van architect Kok Mulleners

nieuw kortenoord 25


Herenhuizen met verschillende variërende gevelhoogte ontworpen door Mulleners + Mulleners Richtprijs: vanaf e 269.000

Twee-onder-één-kapwoningen Gelegen aan de singel ontworpen door Mulleners + Mulleners Richtprijs: vanaf e 369.000

Eéngezinswoningen en hoekwoningen ontworpen door Hans Been Richtprijs: vanaf e 239.000

Eéngezinswoningen en hoekwoningen ontworpen door Hans Been Richtprijs: minder dan e 200.000

Twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen ontworpen door Hans Been Richtprijs: vanaf e 359.000 Richtprijs vrijstaand: vanaf e 429.000

Twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande villa’s ontworpen door Hans Been Richtprijs: vanaf e 409.000 Richtprijs vrijstaand: vanaf e 509.000

26 nieuw kortenoord


Fase 1: Mozaïekpark

Herenhuizen Mulleners + Mulleners Twee-onder-één-kapwoningen Mulleners + Mulleners Eéngezinswoningen Hans Been  wee-onder-één-kapwoningen T en vrijstaande woningen Hans Been  wee-onder-één-kapwoningen T en vrijstaande villa’s Hans Been nieuw kortenoord 27


28 nieuw kortenoord


nieuw kortenoord 29


Compleet winkelaanbod

Van drogisterijen, groentewinkels, opticiens en kledingzaken tot dierspeciaalzaken, bloemenwinkels, slagerijen, schoenenzaken en boekwinkels. Wageningen kent een zeer compleet winkelaanbod. Naast diverse supermarkten zijn uiteraard ook alle grote winkelketens van de partij. Elke woensdag en zaterdag is het markt rondom de Grote Kerk.

30 nieuw kortenoord


Alles wat je nodig hebt Ook buiten de deur is er veel te beleven Op vijf minuten fietsen van Nieuw Kortenoord vind je het centrum van Wageningen. Hier kun je terecht voor al je dagelijkse boodschappen en voor alles wat je verder nodig hebt. De winkels liggen geconcentreerd aan en rond de gezellige Markt en Hoogstraat. En de stad heeft daarnaast nog veel meer te bieden.

Buiten de deur eten Zin in een kop koffie of een lekker maal tijdens of na het

shoppen? Ook dat kan. In de gezellige binnenstad aan de Markt maar ook aan de Vijzelstraat, Kapelstraat en de

Heerenstraat zitten diverse lunchrooms, kroegjes, restaurants en eetcafés zoals het tikkeltje romantische De Kater en het

sfeervolle H41 met zijn fijne ‘award-winning’ huiswijn. Bij het

met een Michelinster bedeelde Restaurant O Mundo in Hotel De Wereld aan het 5 Mei Plein geniet je van eerlijke pure

gerechten in een warme zuidelijke sfeer. Alleen een kop koffie, een snack of toch een lunch of een uitgebreid diner op een

prachtlocatie midden in de bossen? Dan ben je bij Nol in ’t Bosch

aan de rand van de Zuid-Veluwezoom aan het juiste adres.

Fiets- en wandelwalhalla Wageningen is het walhalla voor wandelaars en fietsers. De

stad ligt precies daar waar de Veluwerand, de Gelderse Vallei en de Rijn aan elkaar grenzen. Daarom vind je in de directe

omgeving zowel heidevelden en bossen als zandverstuivin-

gen en uiterwaarden. Ze staan garant voor uren wandel- en fietsplezier. Ook de vrij toegankelijke botanische tuinen

Belmonte en De Dreijen van Universiteit Wageningen zijn

het bezoeken meer dan waard. Hier kun je niet alleen genieten

van een bijzondere collectie planten en bomen maar ook van

veel diersoorten die de tuinen als leefgebied hebben ontdekt.

nieuw kortenoord 31


In Wageningen hoef je je nooit te vervelen

Cultuur in overvloed Moderne kunst in Het Depot, historie in de Casteelse

Poort, muziek en toneel in theater Junushoff, populaire films in het Heerenstraattheater en filmhuisfilms in

Filmhuis Movie W. Op cultureel gebied is er genoeg te doen in Wageningen. En dan hebben we het nog

niet eens gehad over jaarlijkse evenementen als het Wagenings Bevrijdingsfestival, het Rhine Town Jazz

Festival, Food4you, Popronde en het Leeffestival, om er

maar een paar te noemen! O ja, en natuurlijk beschikt de

aan Nieuw Kortenoord grenzende Binnenveld met zijn bijzondere weidevogels. Over de Grift kano je via de

Bennekommer Meent en de Blauwe Hel naar het centrum van Veenendaal. Heb je zelf geen kano om deze tocht

van 12 km te maken? Dan huur je er gewoon een bij de

proefboerderij! Kano-, roei- en zeilliefhebbers kunnen ook terecht bij watersportvereniging VADA, die beschikt over een eigen jachthaven met 159 ligplaatsen en aansluiting op de Rijn.

stad over een grote bibliotheek die diverse culturele en

Van buiten kennen

befaamde Beelden op de Berg.

al deze onderwijsvormen zijn vertegenwoordigd in

literaire activiteiten ontplooit. En last but not least: het

Buiten adem Een sport naar keuze op je eigen niveau. Ook daarvoor zit je in Wageningen goed. Noem maar een sport en je kunt

deze binnen de gemeentegrenzen beoefenen. De gemeente beschikt over diverse sporthallen, (gymnastiek)zalen,

sport- en trainingsvelden. Ook is er een sportfondsenbad, de Bongerd, met een instructiebad en een 25 meter bad. En dan kun je natuurlijk fantastisch kanoën langs het

32 nieuw kortenoord

Lager en middelbaar onderwijs, hogeschool en universiteit, Wageningen. In het primair onderwijs is er keuze uit

diverse christelijke en openbare scholen. Daarnaast zijn er een Montessori-, een Jenaplan- en een Daltonschool. In het voortgezet onderwijs is van vmbo tot en met

gymnasium voorzien. De grootste ‘groene’ hogeschool

van Nederland, Van Hall Larenstein, maakt deel uit van

Wageningen University Research. Verder heeft regionaal

opleidingscentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneducatie Rijn IJssel een vestiging in Wageningen.


nieuw kortenoord 33


34 nieuw kortenoord


nieuw kortenoord 35


Infocentrum op locatie De voormalige bibliotheek ter hoogte van de Vaas, achter de Kortenoord Allee, zal worden gerenoveerd en dus een mooie authentieke eyecatcher worden aan de entree van de Moza誰ekwijk. Voorlopig zal het worden ingericht als informatiecentrum en in de toekomst wellicht gecombineerd worden met een brasserie/restaurant. Ook zal de maquette van de wijk hier worden opgesteld.

36 nieuw kortenoord


Bouwfonds Ontwikkeling kijkt verder dan de woning

Waarschijnlijk kent u de naam Bouwfonds al. Geen wonder, in Nederland staan inmiddels meer dan 250.000 woningen waar onze naam aan verbonden is en daar komen er per jaar gemiddeld 7.000 bij. Woningen voor starters, woningen voor gezinnen. Betaalbare woningen en ook luxe villa’s. Zo maken we aangenaam wonen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar. Bouwfonds Ontwikkeling is als onderdeel van de Rabobank Groep sinds jaar en dag verankerd in de Nederlandse samenleving.

De kwaliteit van wonen wordt niet alleen bepaald door de woning, maar ook door de woon­ omgeving. Bij het ontwikkelen van woningen houden we daar­ om direct rekening met zaken als infrastructuur, voorzieningen en natuur. Zo bent u niet alleen ver­ zekerd van een comfortabele woning, maar ook van een prettige woonomgeving.

kent de nieuwste ontwikkelingen We weten niet alleen wat er in het heden, maar ook wat er in de toekomst van ons gevraagd wordt. Om een optimale balans tussen

gebruiksgemak, comfort en duur­ zaamheid te realiseren, passen we daarom de nieuwste innovaties toe. Maar uitsluitend innovaties die zich in de praktijk bewezen hebben. Want kwaliteit blijft bij ons voorop staan. Zo woont u in een huis dat berekend is op de toekomst en zijn waarde weet te behouden.

stelt de bewoner centraal Het belang van de koper staat bij Bouwfonds Ontwikkeling altijd voorop, en daar handelen we naar. Zo stonden we aan de wieg van de Vereniging Eigen Huis. En waren we de eerste ontwikke­ laar die koopwoningen leverde

met een schriftelijke kwaliteits­ garantie. Via de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) doen we dat nog steeds.

kent z’n verantwoordelijkheden We zorgen voor uitgebreide informatie vóór, tijdens en na de bouw, maar ook voor een goede begeleiding van de koop. Het kopen van een huis is immers een van de belangrijkste besluiten in een mensenleven. Volgens ons brengt dat ook voor een ontwik­ kelaar verantwoordelijkheden met zich mee. Daar handelen we al jaren naar, en dat zullen we nog vele jaren blijven doen.

geeft vorm aan vooruitgang

Meer informatie op www.nieuwkortenoord.nl Wil je vrijblijvend op de hoogte blijven van de voortgang van project ”Nieuw Kortenoord”? Vul dan hieronder je gegevens zo volledig mogelijk in en wij sturen je alle documentatie wanneer deze beschikbaar komt.

Geslacht:

Voorletters:

De heer /

Mevrouw Tussenvoegsel:

Achternaam:

Telefoon:

Emailadres:

Straat:

Postcode:

Woonplaats:

Bouwfonds biedt u een geheel vrijblijvend hypotheek adviesgesprek aan bij de Rabobank. JA, ik maak hier graag gebruik van. Dit formulier kunt u invullen op www.nieuwkortenoord.nl, maar ook uitknippen en in ongefrankeerde enveloppe opsturen naar Bouwfonds Ontwikkeling, antwoordnummer 889, 3800 VB Amersfoort of afgeven bij Barten Thiemessen ERA Makelaars.

nieuw kortenoord 37


Ook in Wageningen thuis met de Rabo Hypotheek. Tijd voor een nieuwe stap. U bent op zoek naar een nieuwe woning in Wageningen. In uw zoektocht komt u bij Nieuw Kortenoord terecht. Daar wordt een wijk gebouwd die helemaal bij uw woonwensen aansluit. Mooi op de grens tussen stad en land, in een karakteristieke groene omgeving. U ziet uzelf al genieten in ĂŠn buiten uw nieuwe woning. Maar eerst nog de financiering, want ook financieel moet uw nieuwe thuis goed gefundeerd zijn. Dan is Rabobank Vallei en Rijn graag uw deskundige adviseur. Met een aantrekkelijk projectaanbod zorgen wij voor een hypotheek die bij u past.

Me t pro sche aa ject rp nb od !

Genieten van uw nieuwe (t)huis. Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeĂŤn.

Meer weten? Bel (0318) 660 661 of kijk op www.rabobank.nl/vr


Inlichtingen en verkoop Bouwfonds Ontwikkeling T (033) 453 41 53 www.bouwfonds.nl onderdeel van Rabo Vastgoedgroep

Barten Tiemessen ERA Makelaars Generaal Foulkesweg 9 6703 BH Wageningen Telefoon: (0317) 42 26 00 www.barten-tiemissen.nl

www.nieuwkortenoord.nl

Brochure Gebiedspromotie Nieuw Kortenoord  

Brochure gebiedspromotie Nieuw Kortenoord voor plan Nieuw Kortenoord in Wageningen. Ongeveer 1.000 woningen zullen op het voormalig universi...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you