Page 1

SAmen Bouwen op LANDGOED SANCTA MARIA in Noordwijk / Noordwijkerhout

Waardevol Wonen


wonen op landgoed sancta maria

Sancta Maria ligt op de grens van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Een groene enclave, gelegen in de binnenduinrand en omringd door bollenvelden. De locatie wordt herbestemd. Van een woon- en zorgcentrum voor psychiatrie naar een hoogwaardig woonmilieu. Het voormalige zorgterrein wordt ontwikkeld tot een hoogwaardig woongebied, waarbij het unieke, rustige karakter van het Sancta Maria terrein met de daaromheen liggende waardevolle natuurgebieden wordt behouden en versterkt. De dorpscentra van Noordwijk en Noordwijkerhout bevinden zich op enkele (auto)minuten afstand. Hier kunt u terecht voor uw dagelijkse boodschappen en net dat beetje meer. Het levendige centrum van Noordwijk leent zich uitstekend voor een middag winkelen of een avond uit. Genoeg goede restaurants en gezellige horecagelegenheden om uit te kiezen. In de directe omgeving van Landgoed Sancta Maria kunnen kinderen naar school. Ook zijn er diverse (sport)verenigingen waar u zich bij aan kunt sluiten. Het landgoed ligt op loop- en fietsafstand van het strand. Even uitwaaien, wandelen terwijl de zon ondergaat, de kinderen laten ravotten of lekker luieren met het geruis van de zee op de achtergrond. Verspreid over Landgoed Sancta Maria komen op verschillende locaties kavels waar u een vrijstaande villa naar keuze op kunt bouwen. Hierbij kunt u kiezen uit een flink aantal woningtypes in verschillende aantrekkelijke architectuurstijlen, variĂŤrend van een klassieke architectuur tot een woning met een moderne uitstraling. De woningen worden geheel op maat gemaakt en kunnen uitgebreid worden met een veranda, buitenkeuken of dubbele garage(s). Zo wordt de woning naar uw individuele wens afgebouwd. In deze brochure vindt u woningaanbod ter inspiratie.

Landgoed Sancta Maria is een ontwikkeling van de ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV, een fiftyfifty samenwerking van Vorm Ontwikkeling BV en Bouwfonds Ontwikkeling BV


GEEF UW DROMEN DE RUIMTE

ca. 2100m2

ca. 2200m2

Noordwijkerhout Noordwijk Noordwijker hou

t

ca. 1650m2

Noordwijk Noordwijkerhout

ca. 1300m2

ca. 2050m2

ca. 1850m2

Veenendaal

tel. 0318 - 52 76 00

Elst (Gld)

tel. 0481 - 37 71 65

organiserend ingenieursburo ruimtelijke informatie

 



  

http://www.buroboot.nl

ruimtelijke inrichting

ruimtelijk beheer



 

 

Opdrachtgever

:

Project

:

Onderwerp

:

Wijzigingen:

Herontwikkeling terrein 'Sancta Maria' Kaveltekening

Datum :

15-10-2012

Schaal

Tek.

emi

Formaat :

:

:

1:500

Bestand

:

L11-0471-005

A3

Blad

:

2


stappenplan Brummelhuis

In het onderstaand schema laten wij u onze werkwijze zien en welke stappen u doorloopt vanaf het eerste contact tot aan de oplevering van uw droomhuis.

1

oriëntatiE

2

ontwerp gemiddelde doorloop tijd 3 maanden

3

vergunning in aansluiting op fase 2, gemiddelde doorlooptijd 3 maanden

Samen met u inventariseren wij tijdens het 1e gesprek uw

Na het 1e gesprek gaan onze ontwerpers/architecten aan

Uw plan wordt door de gemeente eerst getoetst aan het

wensen en ideeën. Hoe u wilt wonen en welk bouwbudget

de slag. Er wordt een schetsontwerp gemaakt waarmee u

bestemmingsplan en daarna voorgelegd aan welstand. Wij

hoort hierbij. Ook nemen we de bebouwingsvoorschriften

een goed beeld krijgt van gevels en plattegronden. U ont-

doen dit voor u. Zijn beide akkoord dan wordt de formele

en het beeldkwaliteitplan door. Alle vragen die u heeft

vangt een opgave van de bouwkosten eventueel aangevuld

aanvraag omgevingsvergunning ingediend incl. de beno-

worden beantwoord. Als voorbereiding op dit gesprek kunt

met meer- en minderwerken. Alle gemaakte afspraken

digde onderzoeksrapporten. U zoekt de bouwmaterialen

u gebruik maken van de plannen, foto’s, artist impressions

worden schriftelijk vastgelegd. U hebt hiermee zekerheid

uit zoals stenen, dakpannen, tegels en sanitair. De bouw-

en de wooncheck in de brummelhuis brochure.

dat uw woning daadwerkelijk gebouwd wordt voor de af-

voorbereiding begint, vloeren en kozijnen worden in

gesproken prijs.

productie genomen, bouwwater en -stroom worden aangevraagd. Alles is erop gericht te starten met de bouw zodra de vergunning verleend is.


4

uitvoering in aansluiting op fase 3, gemiddelde doorlooptijd 14 maanden

5

oplevering oplevering geschiedt gemiddeld 20 maanden na start proces (fase 2)

Peil en plaats van uw woning (het uitzetten) worden

U staat hier niet alleen voor. Wij bieden u de opleverings-

door de gemeente bepaald. Tijdens de bouw zijn (kleine)

keuring inclusief het lidmaatschap aan van de Vereniging

wijzigingen nog steeds mogelijk. De plaats van schakelaars

Eigen Huis. Wij willen er zeker van zijn dat uw woning goed

en wandcontactdozen kan tijdens de bouw nog worden

en degelijk gebouwd is. Met Woningborg-garantie wordt

bepaald. We blijven flexibel ook tijdens de uitvoering. De

u woning bij een mogelijk faillissement (af)gebouwd

aanneemsom betaalt u in termijnen. De oplevering vindt

conform alle gemaakte afspraken. Na sleuteloverdracht

plaats binnen het aantal afgesproken werkbare dagen en

breekt het mooiste moment aan: u kunt onbezorgd gaan

conform de wettelijke regeling. Tijdens de bouw is het

genieten van uw droomhuis met de zekerheid dat ook de

werk verzekerd.

nazorg en garanties goed geregeld zijn.


TYPE 1


7700

1000

3790

950

6000

woonkamer 1.6

4000

berging 1.10

hal 1.1

wc 1.2

mk 1.3

keuken 1.4

4210

3550

luifel

12000

6500

bijkeuken 1.9

voorgevel

1000

eethoek 1.5

4000

2000

3200

4500 2340

7700

950

BEGANE GROND

inloopkast

slaapkamer 2.2

6000

slaapkamer 2.3

11000

badkamer 2.5

wc 2.6

vide

zolder 3.1

overloop 2.1

4050

slaapkamer 2.7

balkon

VERDIEPING

1000

slaapkamer 2.4

ZOLDER


TYPE 2


165 woonkamer 1.6

eethoek 1.5

770

1100

berging 1.10

keuken 1.4

wc 1.2

werkkamer 1.7

hal 1.1

voorgevel

165

mk 1.3

luifel

luifel

355

740

355

1450

BEGANE GROND

slaapkamer 2.2

slaapkamer 2.3

zolder 3.1

slaapkamer 2.4

overloop 2.1 wc 2.6

badkamer 2.5

VERDIEPING

ZOLDER


TYPE 3


6800

4200

950

7800

2500

voorgevel bijkeuken 1.9

3750

berging 1.10 keuken 1.4

badkamer 2.5

slaapkamer 2.4

2680

eethoek 1.5

overloop 2.1

12500

12500

mk 1.3

wc 1.2

zolder 3.1

hal 1.1

carport

slaapkamer 2.3

7020

8150

dressing

woonkamer 1.6

badkamer 2.6

950

950

slaapkamer 2.2

3570 4000

BEGANE GROND

430

4000

3000 7000

950

4000

950

3000 7000

VERDIEPING

ZOLDER


TYPE 4


1150

3000

6800

3000

8200

overdekt terras

berging 1.10

3000

6500

keuken 1.4

8000

eethoek 1.5

5000

mk 1.3 wc 1.2

voorgevel 430

werkkamer 1.7

woonkamer 1.6

hal 1.1

luifel 3000

5320

2680

3000

4000 1150

12000

BEGANE GROND

badkamer 2.5

slaapkamer 2.2

8000

slaapkamer 2.3

zolder 3.1 overloop 2.1

slaapkamer 2.7

slaapkamer 2.4

wc 2.6

430

430

carport

430

4500

k.

5320

2680

4000

12000

VERDIEPING

ZOLDER


TYPE 5


3100

3000

10900

berging 1.10

6000

optie bijkeuken

woonkamer 1.6

wc 1.2

4000

7000

eethoek 1.5

mk 1.3

keuken 1.4

voorgevel

1000

1000

hal 1.1

4100

3700

3200

3000

11000

3000

BEGANE GROND

badkamer 2.5

slaapkamer 2.4

7000

slaapkamer 2.3

zolder 3.1

overloop 2.1

slaapkamer 2.6

1000

slaapkamer 2.2

4100

3700

3200

11000

VERDIEPING

ZOLDER


www.waardevolwonen.nl

Landgoed Sancta Maria is een ontwikkeling van de ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV, een fiftyfifty samenwerking van Vorm Ontwikkeling BV en Bouwfonds Ontwikkeling BV

Ontwikkelaar van locatie:

Energieweg 17 4231 DJ Meerkerk T: 0183 35 1334 info@bot-vdham.nl www.bot-vdham.nl

www.samenbouweninsanctamaria.nl

Samen Bouwen op Landgoed Sancta Maria  

Sancta Maria ligt op de grens van de gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout. Een groene enclave, gelegen in de binnenduinrand en omringd doo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you