Page 1

Belthure Park

b e lt h u r e pa r k i s E e n u n i e k e lo c at i e wa a r u k u n t w o n e n t u s s e n d e h o l e s

de locatie HET PLAN DE FASERING VERKAVELINGSVOORSTEL DE WONINGEN EN DE WOONOMGEVING DE APPARTEMENTEN HET PROCES UITGANGSPUNTEN VAN DE BEELDKWALITEIT BOS UITGANGSPUNTEN VAN HET BESTEMMINGSPLAN DE GOLFBAAN


Bouwfonds Ontwikkeling ontwikkelt in Dordrecht, ten zuiden van Dubbeldam, het Belthure Park. Op deze unieke locatie kunt u wonen tussen de holes! Alle woningen worden ontwikkeld in het luxe segment. Uniek aan dit plan is niet alleen het feit dat u aan een golfbaan kunt wonen, maar tevens een zeer riante kavel kunt bezitten. Het totale plan kent een besloten woonkarakter. Hoewel het Belthure Park aantrekkelijk is voor golfliefhebbers, is het ook een mooie plek voor niet-golfers. De rijke flora en fauna wordt namelijk gedragen door het landschap, waardoor het Belthure Park een landschappelijk en groen karakter kent met heel lage dichtheden woningbouw (circa 3 woningen per hectare).

2

Belthure Park

Belthure Park

3


Het Belthure Park grenst aan Dubbeldam

De locatie Het Belthure Park ligt ten zuidoosten van Dordrecht, gelegen tussen de Oudendijk en de Zeedijk, grenzend aan Dubbeldam. Het maakt deel uit van de Dordwijkzone, de groene gordel tussen de stad en het buitengebied en ligt aan het natuurgebied de Hollandse Biesbosch, wat tal van recreatiemogelijkheden biedt.

4

Belthure Park

Dordrecht is een goed bereikbare stad met een rijke historie en biedt de unieke combinatie van landelijk wonen met alle grootstedelijke voorzieningen. Ook steden als Breda, Rotterdam en Antwerpen zijn met een reistijd van ca. 30 tot 45 minuten goed bereikbaar.

Belthure Park

5


Het plan In het Belthure Park worden in een gebied van bijna 100 hectaren drie verschillende landschappen gerealiseerd: het Park, het Bos en de Polder. In alle plandelen worden vrijstaande villa’s, geschakelde villa’s en kavels gerealiseerd. Appartementen zijn ondergebracht in twee “landgoederen” welke zich bevinden in de delen Park en Polder. Alle woningen en appartementen hebben uitzicht op de golfbaan. Elk gebied kent zijn eigen architectuurstijlen. Beeldkwaliteit van de woongebieden, openbare ruimte en de

6

Belthure Park

uitgangspunten voor de architectuur per deelgebied worden in een beeldkwaliteitplan toegelicht. De aanwezigheid van de golfbaan in uw woonomgeving betekent dat u komt te wonen in een schitterende groene omgeving. De afstand tussen golfbaan en uw woning en tuin is gepast, zodat er wederzijds geen hinder optreedt maar de verschillende functies elkaar alleen versterken. Deze afstand wordt gevormd door een waterpartij rondom uw wooneiland en een in stand te houden groene zone, zogenaamde landscaping-zone, onderdeel uitmakend van uw kavel.

Alle woningen hebben uitzicht op de golfbaan

Belthure Park

7


De fasering De totale ontwikkeling en realisatie van deze bijzondere locatie is niet in één keer mogelijk. Er is voor gekozen om de ontwikkeling van Belthure Park te starten in deelgebied Bos. Na realisatie van dit deel

zullen respectievelijk deelgebied Polder en Park volgen. Afhankelijk van de marktsituatie verwachten wij in één of enkele jaren per deelgebied het totale plan te kunnen realiseren.

Voorafgaand aan de verkoop en realisatie van de woningen wordt het groen in de directe woonomgeving en een (gedeelte van) de golfbaan alvast aangelegd. Dit betekent dat u vanaf de eerste dag na verhuizing midden in het groen komt te wonen.

8

Belthure Park

Belthure Park

9


Verkavelingsvoorstel Het getoonde verkavelingsvoorstel variëert in kavels van ca. 650 m2 tot 1.000 m2 voor geschakelde villa’s, kavels van ca. 900 m2 tot 2.400 m2 voor vrijstaande villa’s en kavels van 4.000 m2 tot desgewenst 16.000 m2 voor het realiseren van uw eigen huis of landgoed! In het hier getoonde wooneiland kunt u zelf uw voorkeurskavel aangeven.

10

Belthure Park

Fase 1 en 2

Belthure Park

11


Woningen en woonomgeving In het plan worden royale villa’s ontwikkeld met woonoppervlakken van 200 m2 tot 300 m2. Deze woningen bezitten bijvoorbeeld twee livings en een ruime woonkeuken, een luxe slaapkamer met walk-in closet en badkamer-en-suite. Desgewenst zijn nog ruimere woningen met een zeer exclusief woonprogramma mogelijk. Hiervoor kunt u in samenspraak met een van de architecten van Belthure Park of uw eigen architect uw persoonlijke wensen realiseren. De ontwerpen van de project-woningen en ook het ontwerp van uw eigen woning dienen te passen binnen

het beeldkwaliteitsplan van het betreende plandeel van Belthure Park. Wij zullen er aan meewerken dat uw wensen zo veel mogelijk kunnen worden ingepast binnen de het afgesproken beeldkwaliteitsplan. De wooneilanden hebben allemaal een exclusieve opzet met een beperkt aantal woningen per eiland waardoor een intiem woonkarakter ontstaat. De ontsluitingsweg slingert over de eilanden en heeft door de gekozen verharding en aangrenzende groene zones een aantrekkelijk karakter vergelijkbaar met bekende oude woonenclaves in bijvoorbeeld Wassenaar of Zeist.

De wooneilanden hebben een exclusieve opzet

Begane grond

12 Belthure Park

Eerste verdieping

Tweede verdieping

Belthure Park 13


De woningen krijgen een heel intiem woonkarakter

14 Belthure Park

U kunt in samenspraak met een van de architecten van Belthure Park of uw eigen architect uw persoonlijke wensen realiseren.

Belthure Park 15


Appartementen De landgoederen hebben een statige setting in een zeer landelijke omgeving met een mooi uitzicht over de golfbaan. De appartementen zijn al even royaal als de woningen en hebben een gelijkvloers woonoppervlak tot 300 m2. Daarnaast hebben alle appartementen een ruime buitenruimte waar u gezamenlijk met uw gasten kunt genieten van de omgeving.

De appartementen zijn al even royaal als de woningen

16 Belthure Park

Belthure Park 17


Denk mee gedurende de gehele planontwikkeling

Het proces Het project Belthure Park biedt u de gelegenheid om gedurende de gehele planontwikkeling met Bouwfonds mee te denken over de gewenste kwaliteiten van de woningen in het plan. Dit gezamenlijk ontwikkeltraject zal zich onder andere kenmerken door een aantal bijeenkomsten waarin de voorlopige ontwerpen van de woningen, alsmede de inrichtingsplannen van de wooneilanden en de golfbaan worden besproken.

20 Belthure Park

Belthure Park 21


Uitgangspunten beeldkwaliteit bos Uitgangspunten architectuur vanuit het landschap:

De architectuur vanuit het landschap gezien

• expressie gevels • materiaalkeuze in lichte kleuren.

Karakter: • front van de woningen losser gericht; • plattegronden alzijdig gericht; • grote overheersende kappen, grotendeels alzijdig; • goothoogte ca. 3 m, doorschietend naar ca. 6 m en goothoogte ca. 6 m; • lichte uitstraling, meer donkere uitstraling aan oostelijke rand; • dakkapellen, torentjes etc in dakvlak laten overlopen; • grote dakoverstekken; • grote gootoverstekken; • matte raamdorpelstenen; • kozijnen met verticaal ritme met openslaande deuren.

Materialen: • genuanceerde gevelsteen; • gemetselde schoorsteen; • zwart geengobeerde keramische pan; • riet; • zwart of roodzwarte keramische leipannen; • kozijnen hout; • onderzijde dak/gootoverstekken, houten delen wit.

22 Belthure Park

Belthure Park 23


Uitgangspunten Bestemmingsplan • 2 parkeerplaatsen op eigen terrein; • voorgevel op maximaal 12 m achter de erfgrens; • maximale bouwhoogte woningen 12 m; • bij vrijstaande woningen is de onbebouwde

ruimte tussen 2 woningen 8 m (4 m per kavel); bij halfvrijstaande woningen is de onbebouwde ruimte tussen 2 woningen 10 m (5 m per woning); • de totaal oppervlak van aan- en bijgebouwen, overkappingen en overige bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van de van bebouwing vrijblijvende grond, met een maximum van 50 m2; • hoogte erfafscheidingen voor de voorgevel: maximaal 1 m; • hoogte erafscheidingen achter de voorgevel: maximaal 2 m.

U heeft de gelegenheid om over de gewenste kwaliteit van de woningen in dit bezondere plan mee te denken

24 Belthure Park

Belthure Park 25


De 18-holes golfbaan De 18-holes golfbaan wordt ontworpen op internationaal niveau. Dit betekent dat er ook bij de realisatie van de golfbaan gekozen wordt voor een hoge kwaliteit. Het clubgebouw zal helemaal passen binnen de beeldkwaliteit van de woningen en appartementen van Belthure Park. In het clubgebouw is een luxe restaurant waar u heerlijk kunt dineren, maar ook de mogelijkheid heeft om te lunchen of een gezond broodje te kopen. Het clubgebouw bevat daarnaast faciliteiten voor bijeenkomsten en vergaderingen in een sfeervolle omgeving. Het wordt een plek dicht bij huis waar u uw netwerk kunt vergroten en professionaliseren. Voor de bewoners van Belthure Park zijn diverse mogelijkheden om lid te worden van de golfbaan. De golfbaan is deels een baan voor leden en deels een Green-Fee baan. U heeft als bewoner altijd het eerste recht om een lidmaatschap aan te gaan. Naast dit lidmaatschap zijn er ook extra mogelijkheden voor uw professionele relaties zoals bedrijfslidmaatschappen. Daarnaast heeft u als lid altijd het recht om om na reservering de aanwezige vergaderzalen en ruimtes binnen het clubhuis te gebruiken.

26 Belthure Park

Belthure Park 27


Belthure Park

Poortweg 2, 2612 PA Delft

015 276 04 00

www.bouwfonds.nl

Belthure Park in Dordrecht  

Belthure Park in Dordrecht

Belthure Park in Dordrecht  

Belthure Park in Dordrecht

Advertisement