Page 1

De Kwaklaan

Wateringse Veld, Den Haag


Deze fraai ontworpen en royale twee-onder-één-kapwoningen hebben een bijzonder uitnodigende uitstraling met hun schuine pannendak, iets overstekende dakrand, ramen met roedenverdeling en de mediterraan wit geschilderde of stoere donker rode gevel. Ze geven u een zee aan inspirerende woon-mogelijkheden, verdeeld over drie woonlagen. Aan de Kwaklaan, tussen het dorp Wateringen en Wateringse Veld, realiseert Bouwfonds Ontwikkeling een stijlvol project bestaande uit vier twee-onder-één-kapwoningen, met parkeergelegenheid op eigen terrein. Eén woning is aan de achterzijde sfeervol gelegen aan het water. De royale woningen refereren wat architectuur betreft aan de dertiger jaren van de vorige eeuw met oog voor detail. De plattegronden van deze woningen zijn traditioneel. De detaillering en het materiaalgebruik zijn expressief terwijl ook de afwerking bijdraagt aan de romantische uitstraling. Zorgvuldig metselwerk, al dan niet wit geschilderd, sierbanden, ramen met traditionele roedenverdeling, sierlijke dakkapellen, erkers en forse, schuine pannendaken tillen de woning uit boven het doorsnee Hollandse. Het zorgt voor een totaalbeeld dat perfect past bij de prettige ambiance van de locatie. Dit is wonen op stand in optima forma.

Kwaklaan

Opties • ruime twee-onder-éénkapwoningen

Bij alle woningen kunnen diverse opties uitgevoerd worden die de woning fors groter maken. Onderstaand enkele voorbeelden: •

Het verplaatsen van de achtergevel op de begane grond (1,5 m of 3,0 m). Hiermee wordt de woonkamer op de begane grond vergroot met ruim 8 m² of 17 m².

Een deel van de garage toevoegen aan de woonkamer. Hiermee wordt ruim 11 m² woonoppervlak toegevoegd aan de woonkamer.

Het verplaatsen van een deel van de gevel achter de garage (1,5 m of 3,0 m).

Opbouw boven de garage. Hiermee wordt een vierde slaapkamer gecreëerd.

Dakkapellen en dakramen.

• royale woonkamer en keuken van ruim 47 m2 • 3 slaapkamers, badkamer en toilet • ruime zolder van 34 m²


Legenda

Kwaklaan

Kwaklaan Wateringse Veld De Wateringse Vier De Wateringse Vier De Wateringse Vier

Dorp Wateringen Bus 30 Tram 16 Tram 17

Gezellig Wateringen De oude kern van Wateringen grenst direct aan de Kwaklaan. Hier vind je verschillende winkels en natuurlijk op woensdag de markt op het Vliethof. Gezelligheid vind je zeker in de diverse horecagelegenheden van Wateringen maar ook tijdens de jaarlijkse kermis, de wielerronde of op Waterpop.

Alles dichtbij Wonen aan een rustige lint, op de gemeentegrens van Den Haag maar vlakbij het centrum van het dorp Wateringen. Dat is wonen aan de Kwaklaan. Het aan de zoom van het Westland gelegen Wateringen is een uiterst plezierig dorp. Niet alleen vanwege de innemende combinatie van de dorpse gemoedelijkheid met zijn rijke verenigingsleven maar ook vanwege het hoge voorzieningenniveau op het gebied van winkels, onderwijs, medische zorg, sport, recreatie en uitgaan.

Handig in de buurt Naast het oude centrum van Wateringen zijn de voorzieningen van Wateringse Veld om de hoek. Je vindt er een sporthal, drie scholen, een buurtwinkelcentrum met bibliotheek, kinderopvang, een welzijnscentrum en gezondheidscentrum.

Omdat de Kwaklaan tevens aan de rand van de nieuwe Haagse wijk Wateringse Veld ligt, profiteer je ook van de vele voorzieningen die daar aanwezig zijn.

Bereikbaar De Kwaklaan is perfect bereikbaar: zowel per auto, openbaar vervoer als fiets. De Laan van Wateringse Veld fungeert als de centrale ontsluitingsweg. Deze sluit namelijk in het noorden aan op de Erasmusweg en in het zuiden op de N211, zodat je snel op de A4 bent.

OV gemak Bus 30 heeft aan het begin van de Kwaklaan een halte. Tram 16 en 17, die Wateringse Veld verbinden met het centrum van Den Haag, hebben haltes dichtbij.

Twee tramlijnen, 16 en 17, verbinden Wateringse Veld met het Haagse centrum en de NS-stations Rijswijk, Den Haag HS en Den Haag CS. Bus 30 brengt je rechtstreeks naar station Rijswijk en winkelcentrum In de Bogaard. Verder koppelt een reeks buslijnen de wijk aan het regionale vervoersnet.

Een zee aan groen Wateringse Veld is dooraderd met groen en water. Het groene Vlietpark ligt aan het eind van de oprijlaan. Wil je n贸g meer water zien? De Noordzee en de stranden van Kijkduin, Monster en Ter Heijde zijn vlakbij!

Ook met de fiets ben je in Wateringse Veld op het goede adres: het uitgebreide netwerk van fietspaden sluit perfect aan op de recreatieve fietsroutes in de regio.

kwaklaan


Situatie

Kwaklaan


Hudson


Algemene informatie Koop-/aannemingsovereenkomst Deze brochure heeft tot doel potentiële gegadigden een goede indruk te geven van het project en de woningen daarin. Na inschrijving voor een woning volgt een reservering (toewijzing) voor een bepaald bouwnummer. Gegadigde ontvangt daarbij een complete set met contractstukken, waarin veel meer (detail-) informatie is opgenomen. Informatie zoals tekeningen, technische omschrijving, koperskeuzenlijsten, procedure koperskeuzen en concept leveringsakte van de grond. Deze contractstukken, ook wel genoemd de KAO-stukken, zijn bij de totstandkoming van de koop-/aannemingsovereenkomst de formele bijlagen bij die overeenkomst. Deze brochure is daar geen onderdeel van. Koperskeuzen Iedere woning kan tegen meerprijs met extra’s worden afgewerkt. Hiervoor krijgt u koperskeuzenlijsten, waaruit u keuzen kunt maken. De eventueel op de tekeningen in deze brochure aangegeven keuzemogelijkheden behoren niet tot de standaard levering. In de hiervoor genoemde koperskeuzenlijsten zijn de kosten hiervan opgenomen. Behalve keuzes uit de koperskeuzelijsten kunt u tevens individuele wensen kenbaar maken. In de KAO-stukken treft u daar uitvoerige informatie over aan. Het uitvoeren van werkzaamheden door derden is tijdens de bouw niet toegestaan. Betalingen De termijnen en de wijze van betaling worden vermeld in de koop-/aannemingsovereenkomst. Verzekeringen Tijdens de bouw zijn alle woningen verzekerd tot aan de oplevering. Vanaf de dag van de oplevering van de woning heeft u een opstalverzekering nodig. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat deze verzekering tijdig ingaat. Onze verkoopmedewerkers adviseren u graag hieromtrent. Wijzigingen voorbehouden Door de ambachtelijkheid van het bouwen, zijn detailwijzigingen in ontwerp, constructie en afwerking voorbehouden aan Bouwfonds Ontwikkeling B.V. Eveneens moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van wijzigingen, voortvloeiend uit de eisen van de overheid en/of nutsbedrijven. De perspectieftekeningen en eventuele foto’s in deze brochure geven slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Maten De op de tekeningen afgedrukte maten zijn “circa”-maten, uitgedrukt in millimeters. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij nog geen rekening gehouden met enige wandafwerking.

Situatieschets De nummers op de situatieschets zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door alle betrokkenen gehanteerd, ook in officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op uw nieuwe adres. Dat wordt pas bekend gemaakt als de straatnamen en de huisnummers definitief vastgesteld zijn. Deze tekening is enkel bedoeld om u een indruk te geven van de ligging en situatie het gebouw in het bouwplan. De tekening vormt geen onderdeel van uw contractstukken en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De juiste maten van de kavel wordt na opmeting door het Kadaster vastgelegd.

Energie Prestatie coëfficiënt (EPC) Het bouwbesluit schrijft voor dat een woning aan een bepaalde energie prestatie coëfficiënt (EPC) moet voldoen. Deze EPC geeft de energiezuinigheid van een woning weer. Met name de oriëntatie en het (gevel)ontwerp, de isolatiewaarden van de gevel het dak, de begane grondvloer en de buitenbeglazing, en de energiezuinigheid van de installaties zijn van invloed op de EPC. De eisen gesteld in het bouwbesluit ten tijde van de aanvraag bouwvergunning gaan uit van een EPC van 0,8 Architect Van de Ven Franken Onstenk architecten, Eindhoven

Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen en/of parkeerplekken) is slechts een impressie, ontleend aan de gegevens van de Gemeente. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen. Voor specifieke gebiedsinformatie en informatie over omliggende, bestaande en/of nieuw te bouwen bebouwing, verwijzen wij u naar de Gemeente. Daarnaast kunt u ter plaatse van de bouwlocatie de bestaande situatie waarnemen. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kan Bouwfonds Ontwikkeling B.V. geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden. Wij adviseren u bij de Gemeente te informeren naar de actuele stand van zaken betreffende de inrichting van de openbare ruimten en de eventueel naastliggende (toekomstige) bebouwing. Tevens raden wij u aan de berichtgeving in de plaatselijke media te volgen. Bouwbesluit De woningen voldoen aan het Bouwbesluit zoals dat geldend was ten tijde van de indiening van de aanvraag om bouwvergunning. In het Bouwbesluit worden benamingen van ruimten in de woning anders benoemd dan men in de spreektaal gewoon is. De begrippen hal, woonkamer, keuken, slaapkamer en dergelijke worden daarin niet gehanteerd. In het Bouwbesluit wordt gesproken over verkeersruimten, verblijfsgebied, verblijfsruimten en andere ruimten. Hieronder wordt een aantal voorbeelden gegeven waarvan de begripswijzigingen van toepassing kunnen zijn op uw woning. Benaming in Bouwbesluit Benaming in deze brochure Verblijfsruimte Woonkamer, keuken, slaapkamer. Verkeersruimte Hal, overloop. Badruimte Badkamer. Toiletruimte Toilet. Onbenoemde ruimte Trapkast. Overige gebruiksfunctie Zolder, berging.

kwaklaan


Algemene technische informatie Fundering De woningen worden gefundeerd op betonnen palen met daarop een raster van betonnen balken. Vloeren De begane grondvloeren worden uitgevoerd met ge誰soleerde systeemvloeren van prefab beton. De verdiepingsvloeren en de dakvloer zullen worden uitgevoerd als prefab plaatvloeren welke in het werk worden afgestort met beton. Aan de onderzijde van deze systeemvloeren (de plafonds van de onderliggende ruimten) blijven de naden, afgewerkt met een vellingkant, in het zicht. De vloeren van de badkamer en de toiletruimten zullen betegeld worden. De overige vloeren in de woningen worden afgewerkt met een afwerkvloer. Wanden De woningscheidende- en de eindgevel wanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen. De voor- en achtergevels van de woningen bestaan uit: - een binnenspouwblad van kalkzandsteen - een luchtspouw waarin de isolatie is opgenomen - een buitenspouwblad van gevelsteen (bouwnummers 8 en 9 worden voorzien van wit schilderwerk) Boven de kozijnen komen aan de buitenzijde, waar nodig, stalen lateien. Ter plaatse van gemetselde borstweringen onder kozijnen komen, aan de buitenzijde keramische raamdorpels. Aan de binnenzijde worden natuursteen vensterbanken aangebracht. Binnenwanden De niet dragende binnenwanden worden uit lichte scheidingswanden opgebouwd. Daken De schuine daken zullen uit geprefabriceerde, onafgewerkte dakelementen worden opgebouwd. Deze elementen worden vanuit de fabriek voorzien van een isolatiemateriaal. De schuine daken worden gedekt met keramische dakpannen. Het platte dak van de aangebouwde berging en de erkers aan de voorgevel worden voorzien van isolatieplaten, waarop bitumineuze dakbedekking met een ballast laag wordt aangebracht. Plafonds Zie afwerkstaat. Kozijnen, -ramen -en deuren De buitenkozijnen, ramen en terrasdeuren van de woningen zijn van hardhout. De woning entreedeur en de tuindeuren worden uitgevoerd als houten deur voorzien van een glasopening. De aangebouwde berging wordt voorzien van dubbele deuren met een glasopening en aan de tuinzijde voorzien van een dichte vlakke deur. Kozijnen, deuren en ramen worden aan de binnen- en buitenzijde in dezelfde kleur dekkend geschilderd.

Kwaklaan

De plaatstalen binnenkozijnen worden op de begane grond uitgevoerd zonder bovenlicht (zonder stofdorpel) en op de verdiepingen met bovenlicht (zonder stofdorpel). De binnenkozijnen zijn afgewerkt in een lichte kleur. De binnendeuren in de woningen zijn fabrieksmatig afgelakte vlakke deuren op opdeksponning in een lichte kleur. Beglazing en ventilatieroosters Alle buitenlichtopeningen van de woningen worden voorzien van blank isolerend HR++ dubbel glas. De horizontale en verticale roede in de kozijnen worden gevormd door houten opplakroeden. De bovenlichten van de binnenkozijnen op de 1e verdieping worden voorzien van (enkel) blank glas. Daar waar nodig worden in en/of boven de gevelkozijnen ventilatieroosters opgenomen. Goten, hemelwaterafvoer. De dakgoten worden uitgevoerd in metalen mastgoten. De hemelwaterafvoeren worden uitgevoerd in kunststof. Trappen en hekken De trappen en de traphekken binnen de woning worden uitgevoerd in vurenhout. De trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt uitgevoerd als een gesloten trap en van de eerste naar de tweede verdieping als een open trap. Elektra / diversen De meterkasten worden uitgevoerd conform voorschriften van de nutsbedrijven. De wandcontactdozen, van het type inbouw, worden geplaatst op ca. 300 mm boven het vloerpeil in alle ruimten met uitzondering van de verkeersruimten, badkamer, berging en ter plaatse van de keuken. Daar worden ze geplaatst op ca. 1050 mm boven het vloerpeil. De wandcontactdozen worden horizontaal geplaatst. De schakelaars, van het type inbouw, worden geplaatst op ca. 1050 mm boven het vloerpeil. De standaard wasmachine aansluiting wordt op de 2e verdieping aangebracht. In de woonkamer en slaapkamer 1 wordt een bedrade telefoonaansluiting en CAIaansluiting aangebracht. Alle slaapkamers worden tevens voorzien van een loze elektraleiding. Daar waar dit volgens de eisen van het bouwbesluit noodzakelijk is, zullen rookmelders worden aangebracht. Sanitair Zie afwerkstaat. Keuken In de woning wordt geen keuken aangebracht.

Verwarmingsinstallatie De woningen worden verwarmd door een individuele gasgestookte (HR) centrale verwarmingsketel met warmwatervoorziening. Deze ketel heeft een hoog rendement (een zogeheten H.R. ketel). De verwarming van de woning geschied door middel van radiatoren. De woningen worden voorzien van een kamerthermostaat. Gasinstallatie De woningen krijgen een aansluiting op het gasdistributienet. Aansluitpunten in de woningen worden opgenomen in de keuken (afgedopt), ten behoeve van het kooktoestel, en nabij de CV-ketel. Mechanische ventilatie De woningen worden voorzien van een mechanisch ventilatiesysteem. Door middel van een centrale ventilator wordt lucht via kanalen afgezogen in keuken, toilet en badkamer. De kanalen van het systeem zijn ingestort in de vloeren dan wel weggewerkt in leidingschachten. Door middel van een hoofdbediening in de woonkamer en de bediening in de keuken kan de ventilatie naar behoefte worden geregeld. Via de ventilatieroosters in de gevels wordt verse lucht aangevoerd, een en ander volgens de eisen in het bouwbesluit. Terreininventaris De tegelbestratingen, zoals die zijn aangegeven op de tekeningen, bestaan uit grijze betontegels. Als erfafscheiding tussen de voortuinen en het openbaar gebied gelegen aan de Kwaklaan wordt een laag gemetseld muurtje aangebracht, waarin gemetselde penanten worden opgenomen. Vlak achter het muurtje wordt een ligusterhaag aangebracht met een aanplanthoogte van ca. 0,4 m hoog. Een en ander zoals is aangegeven op de situatietekening.


Afwerkstaat Ruimte

Vloer

Wand

Plafond

Uitrusting

Entree/gang Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Schakelaars en wandcontactdozen, volgens tekening Inspectieluik 1 rookmelder Meterkast Niet afgewerkt Niet afgewerkt Niet afgewerkt Elektrameter, watermeter, gasmeter, groepenkast 1 dubbele wandcontactdoos Toilet (begane grond) Villeroy en Boch Villeroy en Boch afmeting Spuitwerk afmeting 20 x 20 cm (kleur zwart) 20 x 25 cm, staand verwerkt. Tegelwerk tot ca. 1500 mm + vloer (kleur wit). Spuitwerk boven tegelwerk.

1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt 1 plafondlichtpunt 1 fontein + fonteinkraan 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie 1 staand closet Villeroy en Boch

Woonkamer Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening Plafondlichtpunten volgens tekening 1 aansluitpunt (bedraad) tbv telefoon 1 aansluitpunt (bedraad) tbv kabeltelevisie 1 thermostaat Bedieningsunit MV-installatie Radiatoren Keuken Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening Aansluitpunten keuken en apparatuur zie nultekening keukenleverancier 2 Afzuigpunten tbv mechanische ventilatie 1 Plafondlichtpunt Bedieningsunit MV-installatie Radiator

Trapkast Dekvloer Behangklaar Niet nader afgewerkt Schakelaar tbv wandlichtpunt Wandlichtpunt Verdeler verwarmingsleidingen Overloop 1e verdieping Dekvloer Behangklaar Spuitwerk Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening 1 rookmelder

kwaklaan


Afwerkstaat Ruimte

Vloer

Wand

Plafond

Uitrusting

Toilet (1e verdieping) Villeroy en Boch Villeroy en Boch afmeting 20 x 25 cm, Spuitwerk 1 schakelaar t.b.v. plafondlichtpunt afmeting 20 x 20 cm (kleur zwart) staand verwerkt. Tegelwerk tot ca. 1 plafondlichtpunt 1500 mm+ vloer (kleur wit). 1 staand closet Villeroy en Boch Spuitwerk boven tegelwerk. 1 afzuigpunt t.b.v. mechanische ventilatie Slaapkamers Dekvloer Behangklaar (schuine Spuitwerk Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening wanden worden gesausd). 1 Plafondlichtpunt Radiatoren volgens tekening De hoofdslaapkamer (1) is voorzien van: - 1 aansluitpunt (bedraad) tbv televisie - 1 aansluitpunt (bedraad) tbv telefoon Overige slaapkamers zijn voorzien van: - 1 Loos (onbedraad) aansluitpunt, te benutten voor KTV of KPN - Radiator Badkamer Villeroy en Boch Villeroy en Boch Spuitwerk 1 Schakelaar tbv plafond- en wandlichtpunt afmeting 20 x 20 cm afmeting 20 x 25 cm, 1 Plafondlichtpunt staand verwerkt. 1 Wandlichtpunt tpv wastafel Tegelwerk tot plafond. 1 Enkele wandcontactdoos tpv wastafel Wastafelcombinatie: - Wastafel + mengkraan - Planchet + spiegel rond 600 mm Douchecombinatie: - Getegelde douchehoek voorzien van doucheput - Douchemengkraan Grohe - Douchegarnituur Grohe Badcombinatie: - Bad + badmengkraan - Badgarnituur 1 Afzuigpunt tbv mechanische ventilatie Radiator Zolder Dekvloer Behangklaar. Schuine kap Niet afgewerkt Schakelaars en wandcontactdozen volgens tekening niet nader afgewerkt. 1 Plafond/wandlichtpunt Radiator volgens tekening 1 rookmelder Voorgevel / tuin Straatwerk volgens tekening Achtergevel / tuin Buitenkraan

Kwaklaan

Aansluitpunt tbv wandarmatuur volgens tekening

Aansluitpunt tbv wandarmatuur volgens tekening


Over Bouwfonds Bouwfonds Ontwikkeling: vormgeven aan vooruitgang Waarschijnlijk kent u de naam Bouwfonds al. Geen wonder: in Nederland staan inmiddels meer dan 250.000 woningen waar onze naam aan verbonden is. Woningen voor starters, woningen voor gezinnen. Betaalbare woningen maar ook luxe villa’s. Zo maken we aangenaam wonen voor zoveel mogelijk mensen bereikbaar. Bouwfonds Ontwikkeling is als onderdeel van de Rabobank Groep sinds jaar en dag verankerd in de Nederlandse samenleving. Bouwfonds Ontwikkeling kijkt verder dan de woning De kwaliteit van wonen wordt niet alleen bepaald door de woning, maar ook door de woonomgeving. Bij het ontwikkelen van woningen houden we daarom direct rekening met zaken als infrastructuur, voorzieningen en natuur. Zo bent u niet alleen verzekerd van een comfortabele woning, maar ook een prettige woonomgeving. Bouwfonds Ontwikkeling kent de nieuwste ontwikkelingen We weten niet alleen wat er in het heden, maar ook wat er in de toekomst van ons gevraagd wordt. Om een optimale balans tussen gebruiksgemak, comfort en duurzaamheid te realiseren, passen we daarom de nieuwste innovaties toe. Maar uitsluitend innovaties die zich in de praktijk bewezen hebben. Want kwaliteit blijft bij ons voorop staan. Zo woont u in een huis dat berekend is op de toekomst en zijn waarde weet te behouden. Bouwfonds Ontwikkeling stelt de bewoner centraal Het belang van de koper staat bij Bouwfonds Ontwikkeling altijd voorop, en daar handelen we naar. Zo stonden we aan de wieg van de Vereniging Eigen Huis. En waren we de eerste ontwikkelaar die koopwoningen leverde met een schriftelijke kwaliteitsgarantie. Via de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK) doen we dat nog steeds. Bouwfonds Ontwikkeling kent z’n verantwoordelijkheden We zorgen voor uitgebreide informatie vóór, tijdens en na de bouw, maar ook voor een goede begeleiding van de koop. Het kopen van een huis is immers een van de belangrijkste besluiten in een mensenleven. Volgens ons brengt dat ook voor een ontwikkelaar verantwoordelijkheden met zich mee. Daar handelen we al jaren naar, en dat zullen we nog vele jaren blijven doen.

Bouwfonds Ontwikkeling. Vormgeven aan vooruitgang.

Aan de tekst en beelden in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

kwaklaan


Bouwfonds Ontwikkeling Poortweg 2 2612 PA Delft T 015 276 04 00 www.kwaklaan.nl

Project De Kwaklaan Den Haag tweekap  

Fraai en royaal ontworpen tweekappers met een bijzonder uitnodigende uitstraling. Prettig gelegen in het dorpse Wateringen, wonen in optima...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you