Page 1

Buurtvereniging “De Bouwerwei” Opgericht 18 augustus 1945 Jaargang 5, nummer 3 Uitgave april 2011 Oplage 365 stuks http://bouwerwei.blogspot.com bouwerwei@live.nl

Woord van de voorzitter Agenda 2011 • Paaseieren rapen

24 april

• Speurtocht

10 juni

• Vissen

18 juni

• Sjpringbron Festival 9-10 juli • Dagtocht 

10 september

• Kerstkribbe

10 december

In dit nummer: • Woord van de voorzitter • Koken met Gerry • Aanmelden paaseieren rapen • Forellen vissen in Mechelen • Basisschool Bleijerheide • Puzzelplezier • Advertenties

Puzzelwinnaars

Jeugd: Lynn  Pricksteenweg 18 Volwassenen: Jos Graus  Catharinastraat 5 Van harte gefeliciteerd!

Ook dit jaar was de jaarvergadering weer een zinvolle maar tevens een gezellige vergadering. De afwezigheid van Hein Vinken, door ziekte, was voor iedereen een bijzondere teleurstelling. Hein verblijft momenteel in de Hamboskliniek voor revalidatie. Deze avond zou Hein en Dré Webers in de bloemetjes gezet worden voor hun 25-jarig bestuurslidmaatschap van onze vereniging. Dré Webers werd daarnaast benoemd tot erelid van Buurtvereniging De Bouwerwei voor al zijn verdiensten in de afgelopen jaren. Na de laudatio kregen de aanwezigen de gelegenheid Dré te feliciteren. Voor hem was dit een zeer aangename verrassing. Het complete gezin Webers was plotseling ook aanwezig. Wat Hein Vinken betreft zal het bestuur een passend moment zoeken om Hein alsnog in de bloemetjes te zetten. Het jaarverslag van het afgelopen jaar staat, voor de leden die niet aanwezig konden zijn, in Os Tsiedonk. Tevens

staan er nog twee aparte onderwerpen die besproken zijn. Het gaat om de contributie voor het jaar 2011 en het onderhoud van de fontein door het wegvallen van Hein Vinken. Uiteraard zijn ook alle evenementen met data aan de orde geweest. Het financieel verslag is ook doorgenomen met de aanwezigen. De kascontrole commissie sprak dan ook lovende woorden over het werk van onze penningmeester. Op kort termijn zal onze eerste activiteit plaats vinden. Op de schuttersweide aan de Voorterstraat zullen onze kinderen weer de paaseieren mogen gaan zoeken. Elders in deze krant staat het inschrijfformulier voor dit evenement. Tot slot van de jaarvergadering had Torsten weer een dia voorstelling over het afgelopen jaar. Met al deze dia’s kon iedereen nogmaals genieten van hetgeen het jaar 2010 door buurtvereniging De Bouwerwei werd georganiseerd. Vriendelijke groet, Piet Mijnes, voorzitter


Pagina 2

De Bouwerwei Tsiedonk

Koken met Gerry

Bont vleespannetje voor 4 personen

Appelcake met Calvados

Benodigdheden: - 700 gram appels (iets zurig) - 3 eetlepels citroensap - 160 gram boter - 175 gram suiker - 1 vanille suiker - mespuntje zout - 3 eieren

- 175 gram bloem - 1 zakje bakpoeder - 3 eetlepels melk - 75 gram walnoten - 3 eetlepels calvados (als vervanger kan ook cognac)

Bereiding: Benodigdheden: - 400 gram varkens filet - 2 teentjes knoflook - ½ theelepel zout - 100 gram peultjes - 10 lente uitjes

- 3 eetlepels soja saus - 1 theelepel suiker - 3 eetlepels sherry - 2 eetlepels olie

Bereiding: Filet in dunne reepjes snijden. De knoflook in kleine stukjes snijden en met zout bestrooien. Met het vlees mengen. De peultjes en de lente uitjes schoonmaken en in stukjes snijden. De soja saus met de sherry vermengen. Filet reepjes in olie ca 4 minuten scherp aanbraden en dan uit de pan nemen. De groente in het braadvet even smoren, dan de soja saus erbij doen en het vlees en dan nog ca 4 minuten garen. Hierbij smaakt rijst of mie. En bij het vleespannetje kunnen naar wens nog sinaasappel partjes gegeven worden.  Smakelijk eten!

Bakoven op 175oC verwarmen (5 min. voorverwarmen) De appels schillen, doorsnijden en pitjes eruit halen. De bolle kant meerdere keren met een scherp mes insnijden en met citroensap besprenkelen. 125 gr boter met 100 gr suiker, van. suiker en zout schuimig kloppen. De eieren erbij doen en opnieuw cremig slaan. Bloem met bakpoeder vermengen en afwisselend met de melk onder het beslag roeren. De helft van het deeg in een ingevette cake vorm strijken. Daarop de helft van de appels met de bolle kant naar boven leggen. Dan daarop de rest van het deeg en dan de rest van de appels.De cake in ca 45 minuten bakken. De walnoten grof hakken. De rest van de suiker karamelliseren en van het vuur nemen. De rest van de boter en met beetjes de calvados eronder roeren, dan de walnoten eronder mengen. De oven open maken en de cake even naar buiten halen, de noten erover verdelen en nog ca 10 minuten verder bakken. Dan de cake uit de oven halen en laten afkoelen. 

Smakelijk eten!

Te koop aangeboden:

Vol eiken secretaire

afm. lang

110cm, hoog 108 cm, diep 46 cm

Prijs 300 euro Tel. 045-5454533


De Bouwerwei Tsiedonk 

Pagina 3

Paaseieren rapen Net als voorafgaande jaren houdt onze buurtvereniging weer het traditionele paaseieren rapen voor onze jongste buurtleden. Dit jaar zal de Paashaas ervoor zorgen dat de eieren op Paaszondag 24 april worden verstopt. Natuurlijk zou de paashaas het leuk vinden als ouders en grootouders ook kwamen kijken, zodat het een gezellige familieochtend wordt. Ook dit jaar gaan wij de door de paashaas verstopte eieren zoeken op het terrein van Schutterij St. Sebastianus aan de Voorterstraat. Bij slechte weersomstandigheden zullen de kinderen toch de paaseieren bij de schutterij rapen. De Paashaas doet ook bij slecht weer zijn werk. Tenslotte wil hij de kinderen niet teleurstellen, want het is hun feest. Omdat de kinderen van verschillende leeftijden zijn, wordt ervoor gezorgd dat ieder kind evenveel krijgt. De bedoeling is dus, dat alle gevonden paaseieren door de kinderen worden ingeleverd bij een van de aanwezige bestuursleden. Dan worden ze eerlijk verdeeld onder de aanwezige kinderen. Omdat de Paashaas het veel gezelliger vindt wanneer we gezamenlijk aankomen willen we alle deelnemers vragen om uiterlijk 11.00 uur aan de Sjpringbron aanwezig te zijn, zodat we dan samen naar de schuttersweide kunnen gaan.

ochtend, vul dan het aanmeldingstrookje in en lever het voor woensdag 20 april in bij Annie Kousen, Vroenstraat 319. Latere aanmeldingen zullen tevergeefs zijn in verband met diverse aankopen. De kinderen moeten zelf voor een schaaltje of mandje zorgen. De schutterij zal in de kantine koffie, chocomel en frisdrank verkopen.

Indien Uw kind(eren) wil deelnemen aan deze gezellige

Aanmelding paaseieren zoeken Wij doen mee aan het paaseieren zoeken: Naam: …  ………………………………………………............................ ............................................................................................ Adres: …………………………………………………............................. ............................................................................................. Wij komen met ……………………………. kinderen. Inleveren voor woensdag 20 april bij Annie Kousen, Vroenstraat 319.

Forellen vissen in Mechelen Zoals ieder jaar gaan we 18 juni 2011 weer forellen vissen van 13.00 uur tot 18.00 uur. Dit jaar is voor een nieuwe locatie gekozen, namelijk De Geulhof, gelegen aan de Eperweg 9 te Mechelen. Vertrek is om 12.15 uur aan de fontein. Aan deze activiteit zijn kosten verbonden. Voor liefhebbers die willen meedoen zijn de kosten voor leden € 5,00 en voor niet leden € 8,00. Diegenen die niet in het bezit zijn van een hengel, maar toch mee willen doen, kunnen dat bij aanmelding aangeven. Hiervoor zal een oplossing gevonden worden. Het is de bedoeling dat we met eigen vervoer gaan. Voor diegenen die geen vervoer hebben wordt gezorgd. Wie er interesse heeft, kan

zich inschrijven bij Ton Krichel (045-5463845) of André Webers (045-5454533). Gelieve te betalen bij het inschrijven i.v.m. reserveringskosten.   Met vriendelijke groet,  Ton Krichel


Pagina 4

De Bouwerwei Tsiedonk

Terugblik op 2010 tijdens jaarvergadering Gelukkig op tijd hersteld voor de jaarvergadering, kon Annie Kousen ook dit jaar weer haar jaarverslag voorlezen: Net als vorig jaar is ook 2010 met extreem winterweer geëindigd. Dit jaar stond grotendeels in het teken van ons 65-jarig bestaan als buurtvereniging. Het overgrote deel waren we nog met de uitgave van ons jubileumboek en de verdere organisatie bezig. Het comité “65 jaar buurt” bestaande uit drie bestuursleden en drie buurtleden heeft enorm veel werk verzet en ons en alle leden een heel fijne dag bezorgd. Onze welgemeende dank aan allen, maar Torsten Faruhn wil ik toch apart bedanken voor het enorme werk bij het tot stand komen van het Jubileumboek. Verderop in dit verslag ga ik nog nader in op deze feestavond. Natuurlijk zijn ook onze andere activiteiten gewoon doorgegaan met te beginnen: De goed bezochte jaarvergadering op vrijdag 5 maart wat ons allen deugd doet. De plaquette werd uitgereikt aan oudvoorzitter Piet Thomas. Op paaszondag 4 april is er weer op de schuttersweide gezocht naar de door de paashaas verstopte eieren. Bij redelijk goed weer hebben 27 kinderen hieraan deelgenomen en volop genoten van deze gezellige activiteit. Onze welgemeende dank aan schutterij St. Sebastianus voor het gratis ter beschikking stellen van hun locatie. Ook dit jaar zijn weer alle communicantjes gefeliciteerd evenals diegene die een diploma behaalden. In mei hebben wij de nieuwe straten “Bij de Broeders en de Pensionaatstraat een ledenwervingsactie gehouden maar helaas zonder noemenswaardig resultaat. De speurtocht op 11 juni was weer een succes. Bewust was gekozen voor de nieuwe straten om zo toch nog nieuwe leden te lokken met als resultaat twee aanmeldingen. Een week later op zaterdag 19 juni was weer het forellen vissen te Wylre. Zeker een geslaagde activiteit, toch wordt volgend jaar gekeken naar een andere locatie. De wisselbeker werd dit jaar gewonnen door dhr. Hans Bosch. Met trots kijken wij terug op een geslaagd Sjpringbron Festival en Kinderrommelmarkt op zaterdag 24 en zondag 25 juli. De weergoden waren ons zeer goed gezind en de Kinderdisco was ook dit jaar weer een succes. De Kinderrommelmarkt is nog steeds druk bezocht en zoals gebruikelijk heeft weer menigeen van een gezellig weekend genoten aan “ós Sjpringbron”. Zaterdag 11 september werd bij zeer goed weer met een volle bus vertrokken richting Heimbach waar iederen enthousiast was over de zeer goed verzorgde koffie-

Een nieuw gezicht aan de bestuurstafel: Kevin Starmans (links) is toegetreden tot het bestuur en heeft de functie van notulist op zich genomen. tafel. Rond het middaguur werd onze trip vervolgd richting het pittoreske stadje Bad Münstereifel. Daarna togen we richting Monschau, waar een preuvenement en Kermis was. Dit was eigenlijk niet wat was beloofd maar door de goede weersomstandigheden was het toch goed toeven. Op zaterdag 18 september was het hoogtepunt van ons verenigingsjaar, namelijk

ons 65-jarig bestaan. De feestavond in de vorm van een revue met als hoogtepunt de presentatie van ons jubileumboek en het uitreiken van maar liefst twee koninklijke onderscheidingen door burgemeester Jos Som aan de heren Jo Scheilen en Wiel Adomeit. Het eerste exemplaar van het boek “Bei ós in de Buurt” werd uitgereikt aan onze

Huldiging Dré Webers

Tijdens de afgelopen jaarvergadering is bestuurslid Dré Webers dubbel in het zonnetje gezet. Allereerst werd hij gehuldigd vanwege zijn 25-jarig lidmaatschap en daarnaast werd hij benoemd tot erelid, vanwege zijn vele verdiensten voor de vereniging. Hij ontving hiervoor uit handen van voorzitter Piet Mijnes een standaard met bijbehorende oorkonde. Eigenlijk had het bestuur hem samen met Hein Vinken, die ook 25 jaar bestuurslid is, willen feliciteren. Helaas zal Hein op een later tijdstip gehuldigd moeten worden, in verband met ziekte. Van harte beterschap!


De Bouwerwei Tsiedonk 

erevoorzitter dhr. Johan Vannuys. De verkoop verloopt prima en in een mum van tijd waren alle 450 exemplaren uitverkocht, zelfs tot in alle uithoeken van onze aardbol. Onze trouwe leden die al 65 jaar lid zijn, ontvingen een zilveren speld. Het bestuur en feestcomité o.l.v. dhr. John Peerboom kunnen terug kijken op een geslaagde avond, voor ons een goed teken dat de buurt nog steeds leeft bij haar leden. Er wordt op 25 september een plaquette onthuld bij de broeders ter nagedachtenis aan de gesneuvelde soldaten bij de neergestorte bommenwerper tijdens de tweede wereldoorlog. Familie van de omgekomen soldaten waren hierbij aanwezig. Dhr Peter Heckmanns van de Nieuwstraat, een van onze leden, heeft hier heel veel werk verzet. Vrijdag 5 november is door slechte weersomstandigheden de St. Maartensoptocht niet doorgegaan. Samen met zijn twee Pieten bezocht de Sint op woensdag 1 en donderdag 2 december 68 kinderen. Dit is voor alle betrokkenen een van de mooiste activiteiten. Door mijn verblijf in de Hamboskliniek hebben de dames Enny Essers en Dominique Adomeit alles voortreffelijk geregeld, waar voor mijn persoonlijke dank. Op zaterdag 11 december is ook dit jaar weer de kerststal opgebouwd en was weer de blikvanger in onze gemeenschap. Dank aan iedereen die op de een of andere wijze hieraan heeft meegewerkt. Naast het organiseren van dit alles werd er ook een attentie bezorgd bij zieken en jubilea. Ook hebben wij namens onze

Pagina 5

leden deelgenomen aan recepties. Veel gelukwensen, brieven en helaas ook deelnemingskaartjes verlieten ons secretariaat. Tevens wil ik alle leden van de werkgroep hartelijk bedanken voor hun inzet en steun. Indien mogelijk staan zij steeds voor ons klaar. Nogmaals heel hartelijk dank want zonder hun medewerking zouden verschillende activiteiten onmogelijk zijn. Aan het eind van mijn verslag wil ik ons kasteleins echtpaar Marcel en Elvira bedanken voor de prettige en uitstekende manier van samenwerken. Tevens en dankwoord aan de drukker van

ós Tsiedonk en de wijkvertegenwoordigers buiten ons bestuur voor het perfect bezorgen van de Bouwerwei Tsiedonk en het innen van de contributie. Rest mij nog te vertellen dat ons bestuur acht keer heeft vergaderd en os Tsiedonk zeven keer is verschenen. Onze vereniging telt 349 gezinnen als lid. In de hoop dat wijn naar uw oordeel weer goed gefunctioneerd hebben zetten wij ons alle in, om samen met uw hulp, zeker onze vereniging haar 70-jarig bestaan te laten halen. Annie Kousen, secretaris

Contributie 2011

Onderhoud fontein

Tijdens de jaarvergadering van 25 maart 2011 was de jaarlijkse contributie een agenda punt. Bestuur en de aanwezige leden hebben, na het doornemen en bestuderen van de financiële stukken, besloten de contributie te verhogen naar € 8,00 per gezin per jaar. Daar wij als vereniging de reserves niet kunnen aanspreken, dit i.v.m. eventuele mogelijke reparaties aan onze tentdoeken. Ook waren de uitgaven in het verleden jaar van de evenementen duidelijk hoger. Alles is duurder geworden dit gaat ook niet aan ons voorbij.Tevens zijn wij op zoek naar nieuwe figuren voor onze Kerststal. Deze zijn aan vervanging toe na al die jaren.

Voor de komende tijd zal Hein Vinken, het gezicht van ós Sjpringbron, niet meer het werk aan de fontein kunnen uitvoeren. Momenteel revalideert hij in de Hamboskliniek te Kerkrade. Enkele weken geleden is hij helaas getroffen door een Tia. Tijdens de jaarvergadering hebben wij daar reeds melding van gemaakt. Wij zijn nu op zoek naar iemand die ons hierbij kan helpen. Iemand die de buurt en met name onze fontein een warm hart toedraagt. Een of twee keer per week een controleronde te maken of er nog alles netjes bij ligt. Overbodige dingen uit het water vissen en kijken of de twee bloembakken nog netjes in orde zijn. Mocht u iemand weten die zich hiervoor geroepen voelt laat het ons weten. Voor het bestuur van de buurt zou het een enorme hulp zijn. Deze gezellige plek in het hartje van Bleijerheide zal ook de komende maanden er weer netjes moeten uitzien, zodat mensen welke even willen rusten ook kunnen genieten van een mooie blik in deze rustige omgeving. U kunt een van onze bestuursleden bellen. Nummers staan in ós Tsiedonk.

De contributie zal de komende weken opgehaald worden door een van onze bestuursleden. Wie dat in uw buurt is, staat op bladzijde 6 van deze Tsiedonk. Dit jaar zullen twee nieuwe gezichten langs de deuren gaan om de contributie op te halen: Bas Timmermans neemt de wijk van Dré Webers over en Kevin Starmans neemt de honneurs voor Hein Vinken waar.


Pagina 6

De Bouwerwei Tsiedonk

Wie is uw wijkvertegenwoordiger? Binnenkort komt hij (of zij) bij u aan de deur om de contributie op te halen: de wijkvertegenwoordiger van uw buurtvereniging. De wijkvertegenwoordiger is ook de persoon die in uw straat de Bouwerwei Tsiedonk bezorgt en u zo ook veel leesplezier verschaft. Naast de bestuursleden, waarvan de adressen verderop in de krant staan, is dit uw aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen. Het deur-aan-deur ophalen van de contributie is een manier voor ons om in contact te blijven met onze leden. Mochten er echter zaken zijn waarvan u meer wilt weten, die u mede wilt delen (ook voor feesten en jubilea), dan kunt u

ook uw wijkvertegenwoordiger aanspreken. Daarom hier nog eens de wijkvertegenwoordigers en hun adressen per gebied: Jo Paulissen: Franciscanerstraat. Jo Wanders: Barbarastraat, Höverstraat. Christine Kousen/Roger Adomeit: Theresiastraat. Jo Scheilen: Bouwerweistraat, Clarastraat, Henri Jonasplein, Dr. Ackensplein, Hoefstraat, Mundgenstraat, Slakstraat, Pannesheiderstraat. Kevin Starmans (voorheen: Hein Vinken): Kohlbergsgracht, Delversweg, Elisabethstraat, Angelastraat, Aemiliaanhof, Kokelestraat, Lodewijkstraat, Luchesiusstraat, Pancratiusstraat, Pricksteenweg,

Maria Gorettiplein. Bas Timmermans (voorheen: Dré Webers): Canisiusstraat, Jonkerbergstraat, Bleijerheiderstraat, Voorterstraat, Pancratiusstraat, Vroenstraat (Serviceflats Vroenhof), Ursulastraat, Bergstraat, Antoniusstraat. Wiel Adomeit: Schummerstraat, Steenbos, Schiltgen, Kant, Bostrop, Nieuwstraat, Voccartstraat. Piet Mijnes: Josaphinastraat, Büttgenbachstraat, Catharinastraat, Husmannstraat. Annie Kousen: Alle buitenwijken. Hun adressen en telefoonnummers vindt u hieronder.

Bestuur Buurtvereniging De Bouwerwei Functie

Naam

Adres

Telefoonnummer

Erevoorzitter

J. Vannuys

Vroenstraat 739

5456895

Voorzitter

P. Mijnes

Angelastraat 14

5454407

Erelid

A. Webers

Voorterstraat 259

5454533

Secretaris

A. Kousen

Vroenstraat 319

5454393

Penningmeester

J. Scheilen

Bouwerweistraat 19

5451195

1e Materiaalmeester

W. Adomeit

Kohlbergsgracht 60

5455636

2e Materiaalmeester

H. Vinken

Bouwerweistraat 46

5457212

Archief

H. Vinken

Alg. bestuursleden

T. Krichel

Clarastraat 14

5463845

R. Adomeit

Theresiastraat 68

5453620

B. Timmermans

Bosveldstraat 53

06-41554557

T. Faruhn

Kohlbergsgracht 49

06-28469611

J. Paulissen

Clarastraat 17

5458454

J. Wanders

Angelastraat 46

5461145

K. Starmans

Mundgenstraat 3

06-41503411

http://bouwerwei.blogspot.com

bouwerwei@live.nl

Redactie

A. Kousen P. Mijnes

Public relations/webmaster

T. Faruhn


De Bouwerwei Tsiedonk 

Pagina 7

Te huren materialen Prijs leden

Prijs niet-leden

Statafels (max. 11 stuks)

€2,50 per stuk

€5 per stuk

Klaptafels (max. 4 stuks)

€1,50 per stuk

€3 per stuk

Parasol

€2,50 per stuk

€5 per stuk

Stoelen (max. 100 stuks)

€0,30 per stuk

€0,60 per stuk

Podiumelementen (1,22x1,22m)

€2,50 per stuk

€5 per stuk

Te huren materialen kunt u reserveren bij onze 1e materiaalmeester W. Adomeit, Kohlbergsgracht 60, tel. 5455636. Prijs en afspraken m.b.t. vervoer in overleg.

Aanmelden nieuwe leden Kent u iemand die nieuw is in de wijk, of die er al langer woont, die lid wil worden van onze buurtvereniging? Geef hem of haar dan onderstaand formulier! Lidmaatschap van onze vereniging kost 6 euro per gezin per jaar, daar hoeft niemand het voor te laten! Voor dit geld krijgen leden 10 keer per jaar de Bouwerwei Tsiedonk en kunnen zij (grotendeels gratis) meedoen aan activiteiten zoals de speurtocht, familieavond,

Sinterklaa- en Paashaasbezoek en het forelvissen. De contributie wordt één keer per jaar aan huis opgehaald door onze wijkvertegenwoordigers (meestal in april). Aanmelden kan door onderstaand strookje in te leveren bij de secretaris van de buurtvereniging, Annie Kousen (Vroenstraat 319). Daarna zal de wijkvertegenwoordiger nog contact met het nieuwe lid opnemen.

Familie ............................................................................................................................., woonachtig op het adres: ........................................................................................................................................................................................................ wil lid worden van buurtvereniging De Bouwerwei. Naam ouder 1: ................................................................................................................. Geboortedatum: ............................ Naam ouder 2: ................................................................................................................. Geboortedatum: ............................ Naam kind 1: .................................................................................................................

Geboortedatum: ............................

Naam kind 2: .................................................................................................................

Geboortedatum: ............................

Naam kind 3: .................................................................................................................

Geboortedatum: ............................

Naam kind 4: .................................................................................................................

Geboortedatum: ............................

Alle Nederlandse en Duitse belastingaangiften Informatie voor grenspendelaars wonen / werken / kindergeld Einkommenssteuer Erklärungen – Antrag Eigenheim Zulage

045 – 545 22 47

www.kerff.com


Pagina 8

De Bouwerwei Tsiedonk

Café Ejen Bouwerwei

Verenigingslokaal Buurtvereniging De Bouwerwei

Mië wie ing jans jemütliche wieëtsjaf! Gespecialiseerd in koffietafels (vanaf €7,95 p.p.), bruiloften, diners, koud buffet. Ruimte voor vergaderingen met grote en kleine feestzaal. Maandelijkse (thema)feesten.

Zumba fitness

Maandag van 19-20 en 20-21 uur Woensdag van 20-21 uur Onder leiding van een professionele instructeur! Schietbanen - zumba Skat - kicker - steeldart | bij ons in verenigingsverband Info is verkrijgbaar in ons café Elvira en Marcel Simons Franciscanerstraat 44 - 045-5452852 www.cafeejenbouwerwei.nl


De Bouwerwei Tsiedonk 

Pagina 9


Pagina 10

De Bouwerwei Tsiedonk

Franciscanerstraat 37 6462 CL Kerkrade Tel. 045 850 13 13 06 835 384 54 kittymeiss@home.nl

ambachtelijke bakkerij assortiment brood en banket dagelijks ovenvers!

emiel en jossie curfs - horsmans dr. ackensplein 8, bleijerheide 6462 cs kerkrade, 045-5459393


De Bouwerwei Tsiedonk 

Pagina 11

Puzzelplezier Volwassenenpuzzel E D I E W S R E T T U H C S Z

S E N T B P G G Q N L P F W S

P I Q V E O K R P D A L F P J

A N N S Q U P A A S H A A S B

A Z A E J H A Y S S J E Z U S

S C N B Z S H I X S V G B K U

H H B V F J E Z E W Y E M W R

E H F E C S I J T C H Z L U H

I W E A P S P R E M O E E D Z

E S W E K E K K R Y X L J W V

T C L Z O K G Q F E K L I C D

R E C N B R U N C H V I L M M

N K S N E R E D N I K G B B W

P A A S Z O N D A G V J A H X

Maak uit de

C overgebleven letters het winnende woord H BLIJ O BRUNCH C CHOCOLADE O GEZELLIG L GRASVELD JEZUS A KINDEREN D KLEUR E PAASFEEST Q PAASHAAS A PAASZONDAG H PASSIESPELEN PESACH X SCHUTTERSWEIDE H SNOEPJES Q VERRIJZENIS

Naam: ..............................................................................................

Oplossing:

Adres: ..............................................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

De oplossingen van de puzzels kunnen vanaf nu elke

Inleveren oplossingen

Adres: ...........................................................................

Naam: ..........................................................................

....................................................................

Oplossing: ....................................................................

keer ingeleverd worden op het adres Kohlbergsgracht 49.

Lenterebus

Welk bekende gezegde krijg je als je onderstaande lenterebus oplost?


Pagina 12

De Bouwerwei Tsiedonk

bouwerwei tsiedonk april 2011  

bouwerwei tsiedonk april 2011