Page 1

PvdA-fractie Zoetermeer Markt(zijde) 10 of Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

pvda@zoetermeer.nl 079 346 8610 www.pvdazoetermeer.nl

Knipselkrant jan/feb 2014 sterk en sociaal Kandidaten PvdA GR 5.115,56 cm gesprek met Zoetermeer Afgelopen zaterdag 7 december 2013 konden de Zoetermeerders kennismaken met de kersverse PvdA kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Bij de Rode Kraam van de PvdA hielden zij o.a. een enquête over veiligheid in het verkeer en het openbaar vervoer. De enquête had een goede respons. Gedurende de kennismaking en de enquête raakten de kandidaten ook diepgaand in gesprek met de Zoetermeerders. Daaruit blijkt dat deze over het algemeen tevreden zijn over hun buurt en wijk. Tijdens de kennismaking werden er door de burgers veel aanbevelingen gedaan. 

Zo dienen o.a. de voorzieningen en de speelruimte van kinderen te worden verbeterd. Hondenpoep en kattenpis in zandbakken blijken een grote ergernis. Zoetermeerse jongeren verwachten meer inzet van de landelijke en de lokale PvdA op het gebied van werkgelegenheid en een betaalbaar woningaanbod.

Voor de PvdA staat centraal dat kinderen en jongeren zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school en thuis. De PvdA wil dat de gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor goed onderwijs, buitenklimaat voor alle kinderen en huisvesting en werk voor jongeren. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd en jongeren net als het bieden van perspectief en huisvesting voor de toekomst. De inwoners van de wijk Noordhove vonden dat het winkelcentrum als voorziening te minimaal is. Renoveren en uitbreiding van het winkelaanbod is volgens de bewoners hoogst noodzakelijk. De PvdA vindt het voortbestaan van het winkelcentrum cruciaal voor behoud van de vitaliteit en de leefkwaliteit van de wijk Noordhove. In haar verkiezingsprogramma geeft de PvdA alle wijken specifiek aandacht. Een geslaagde kennismakingsdag voor de PvdA Zoetermeer. Op 21 december zal de PvdA een speciale kerstkraam inrichten op het Stadhuisplein, waarbij de Kerstman iets lekkers zal uitdelen.

PvdA kerstsfeer Zaterdag 21 december 2013 konden de Zoetermeerse inwoners zich voegen bij de Rode PvdA Kraam in het Stadshart die helemaal in kerstsfeer was. Bij de PvdA Rode Kraam en in het hele Stadshart was het ondanks de regen druk en gezellig. Een vrolijke Kerstman die samen met de PvdA gemeenteraadskandidaten en vrijwilligers 1000 mandarijntjes uitdeelde en veel chocolade. De inwoners konden met de Kerstman en de kandidaten in gesprek over het gevoerde beleid in 2013 en de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2014. Dat de Kerstman opvallend veel wist van Zoetermeer vonden sommigen echt verbazend. Nadat de Kerstman zijn kerstgeluid ho, ho, ho, ha, ha, ha, leve de PvdA had laten horen, kwamen de mensen er al snel achter dat ze te doen hadden met de wethouder Edo Haan. Dat leverde veel vriendelijkheid en positieve reacties op. Vooral toen het duidelijk werd dat de Kerstman en de PvdA kandidaten het goed voor hebben met Zoetermeer. Deze plannen kunt u lezen in het verkiezingsprogramma 2014 en in het gewilde PvdA verkiezingsmagazine dat binnenkort verschijnt. De PvdA wenst u fijne feestdagen en een sterk en sociaal 2014! PvdA Zoetermeer samen met Dekkerloop in Rokkeveen PvdA in gesprek met bewoners Rokkeveen De Zoetermeerse PvdA-fractievoorzitter Taco Kuiper gaat samen met de Zoetermeerse Kandidaten en lokale vrijwilligers en fractiegenoten op zaterdag 19 januari in gesprek met de bewoners van Rokkeveen. Tijdens deze editie van ‘PvdA in de buurt’ wordt onder andere gevraagd wat de inwoners van de wijk vinden. “We staan voor een goede buurt waar iedereen zich thuis voelt”, zegt Taco. “Een buurt waar de inwoners, jong en oud, de zekerheid van een baan hebben. Waar ouderen en zieken de zorg krijgen die ze nodig hebben. Daarom gaan we zaterdag de buurt Rokkeveen in samen met de Dekkerloop bij Dekker Sport en vragen we de bewoners wat er speelt. We hopen veel mensen te spreken.”

2014 rozen voor Zoetermeer: de canvasmarathon van de PvdA gaat zaterdag van start! De campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen van de PvdA is begonnen! Na de primary-campagne in het najaar, waarin alle Zoetermeerders de lijsttrekker konden kiezen, maakt de PvdA zich op voor een knallende campagne richting 19 maart. Vanaf 25 januari tot aan de verkiezingen zal de PvdA met haar Rode Kraam iedere zaterdag in het Stadshart te vinden zijn, tegenover de HEMA of op het Stadhuisplein. De vele PvdA-vrijwilligers gaan onder aanvoering van lijsttrekker Taco Kuiper graag met de Zoetermeerse burgers in gesprek over de actuele gemeentepolitiek. De rode roos is het symbool van de Partij van de Arbeid. De PvdA gaat in de campagne 2014 rozen uitdelen aan de inwoners van Zoetermeer. 2014 rozen en hopelijk evenzoveel goede gesprekken met Zoetermeerders over wat hen bezighoudt en wat ze vinden van hun wijk en hun stad. Daarom gaat de PvdA ouderwets “canvassen”: in teams de wijken in en met mensen praten. Maar vooral: luisteren naar wat zij willen vertellen. De aftrap is zaterdag 25 januari a.s. in Rokkeveen. Vanaf 11.00 uur gaan diverse enthousiaste canvasteams de wijk in. Als het even meezit, komt een PvdAKamerlid of bewindspersoon de lokale vrijwilligers versterken. De vaste Rode Kraam staat bij de Hema van 11.00-15.00 uur. Jongeren discussiëren over Zoetermeer. Sterk en Sociaal Op de bijeenkomst van de jongerenambassadeurs op 18 februari 2014 kunnen jongeren die nog geen 18 zijn en interesse hebben wat er met Zoetermeer gebeurt, discussiëren over hun stad. Op dinsdagavond 18 februari 2014 vanaf 19.00 uur zijn de jongeren welkom in het Vrijwilligers Informatie Punt in het Stadshart(langszijde Bibliotheek). Zij kunnen dan aan de discussie mee doen. Bijzonder is dat de Partij van de Arbeid aanwezig zal zijn om naar alle jongeren te luisteren, om te hun ideeën te horen en te vernemen wat zij willen. Doordat een politiek partij als de PvdA aanwezig is maken de jongeren haar deelgenoot en


PvdA-fractie Zoetermeer Markt(zijde) 10 of Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

pvda@zoetermeer.nl 079 346 8610 www.pvdazoetermeer.nl

Knipselkrant jan/feb 2014 sterk en sociaal PvdA wil goede zorg en maatschappelijke ondersteuning voor Zoetermeerders! De PvdA-fractie Zoetermeer diende maandag 20 januari een amendement in om de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning op aanvaardbaar niveau te houden. Op die dag staat de nota Koers in het Sociaal domein op de agenda van de raad, waarin de visie op jeugdzorg, participatie en zorg is beschreven. Raadslid Nawzad Sulaiman, woordvoerder zorg, benadrukte dat voor zijn fractie de kwaliteit van zorg op de eerste plaats komt. “Voor ons is het belangrijk dat mensen goed geholpen en verzorgd worden. Wanneer het budget niet toereikend is, zoeken wij naar mogelijkheden om het uit te breiden. Centraal staat de kwaliteit van de zorg en niet het budget”, aldus Sulaiman. Hiervoor diende hij namens zijn fractie een amendement in. Voorts pleite de PvdA-fractie voor meer ruimte voor kleine zorgaanbieders en zzp-ers om maatschappelijke ondersteuning in Zoetermeer aan te kunnen bieden. Op die manier voorkom je een monopolie op zorggebied en geef je Zoetermeerders die in de zorg werken nieuwe kansen. PvdA-LEIDER DIEDERIK SAMSOM OP BEZOEK IN SEGHWAERT Op maandag 10 februari bracht Diederik Samsom, politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, een bezoek aan de wijk Seghwaert in Zoetermeer. Samsom voert regelmatig informele gesprekken met burgers en organisaties; deze keer was de wijk Seghwaert in Zoetermeer aan de beurt. Samsom was vorig jaar ook al eens in Seghwaert en heeft toen met een aantal bewoners indringende gesprekken gevoerd, vooral over de ontwikkelingen in de zorg en op de arbeidsmarkt. Hij kwam nu graag terug voor dit ‘vervolggesprek’. Maar eerst werden er door de PvdAvoorman rode rozen uitgedeeld in het winkelcentrum, waarbij diverse bewoners hem direct herkenden en meteen van de gelegenheid gebruik maakten om Samsom te vertellen over de wijk en waar ze zich zorgen over maken. Daarna gingen Samsom, vergezeld door lijsttrekker Taco Kuiper en wethouder Edo Haan, in buurtcafé Tapperij Seghwaert in gesprek met diverse bewoners en vertegenwoordigers van diverse organisaties uit de wijk op het

PvdA campagne zaterdag 25 januari van start! Zaterdag 25 januari ging de campagne van de PvdA van start. De PvdA teams en het Tweede Kamerlid Ed de Groot gingen Rokkeveen in. Met als doel om huis aan huis een rode roos aan te bieden en bewoners te vragen naar hun ervaringen met hun wijk. Ervaringen die graag met de PvdA werden gedeeld is dat er soms een gevoel van onveiligheid ontstaat over de Mandelabrug. Jongeren blijken daar graag rond te hangen. Over de vuurwerkopslag van het tuincentrum daarover bestaan bedenkingen en zorgen. Jammer wordt gevonden dat het voormalige ZoRo-tracé ook wel Katwijkerlaantje genoemd bebouwd gaat worden. Jongeren vinden dat er in de wijk Rokkeveen en in Zoetermeer onvoldoende uitgaansgelegenheden zijn. Op het gebied van zorg en welzijn vragen veel bewoners zich af wat er gaat gebeuren als deze taken van het Rijk naar de gemeente gaan. Gelijktijdig met het vernemen van de ervaringen werd het de PvdA teams duidelijk dat de bewoners positief zijn over hun wijk. Goede voorzieningen binnen handbereik, leuk winkelcentrum en een rustige wijk met goede groenvoorziening. Het wonen in Rokkeveen wordt als prettig ervaren. De hoop wordt uitgesproken dat het groen behouden blijft er dat het wenselijk is dat er mee speelgelegenheden voor kinderen komen. De PvdA Zoetermeer was op deze dag goed zichtbaar in de wijk. Herkenbaar is ook de plezierige leefomgeving waarvoor de PvdA zich de afgelopen jaren voor Zoetermeer en deze wijk heeft ingezet. Niet alleen op deze dagen heeft deze partij een luisterend oor. Zo kunt u altijd terecht bij het PvdA Ombudsteam en is de fractie laagdrempelig. De PvdA heeft het goed voor met Zoetermeer! Zij heeft dat de afgelopen jaren bewezen en zal de komende jaren zich sterk en sociaal voor de stad blijven inzetten. Vandaag is de PvdA in Oosterheem met haar grote rozenactie en met haar bekende Rode Kraam in het Stadshart. Tijdens de actie en bij de Rode Kraam kunt u uw ideeën, zorgen en kansen voor Zoetermeer met de PvdA kandidaten voor de gemeenteraad bespreken.

PvdA zet ouderen in het zonnetje op Valentijnsdag

kan de PvdA zich inspannen om zich nog meer voor de jongeren in te zetten. De PvdA heeft het goed voor met Zoetermeer! Zij heeft dat de afgelopen jaren bewezen en zal de komende jaren zich sterk en sociaal voor de stad PvdA-LEIDER DIEDERIK SAMSOM KOMT NAAR ZOETERMEER! Sterk en sociaal Op maandag 10 februari a.s. zal Diederik Samsom, politiek leider van de PvdA en fractievoorzitter in de Tweede Kamer, tussen 16.00-18.00 uur een bezoek brengen aan de wijk Seghwaert in Zoetermeer. Samsom voert regelmatig zogenoemde ‘huiskamergesprekken’ met burgers en organisaties. Denk aan een daadwerkelijke huiskamer of een buurthuis of buurtcafé. Het gaat hier om informele gesprekken met een kleine groep mensen in een ‘huiselijke’ setting. Samsom was vorig jaar ook al eens in de wijk Seghwaert en heeft toen met een aantal bewoners indringende gesprekken gevoerd vooral over de ontwikkelingen in de zorg. Hij komt nu graag terug voor dit ‘vervolg-gesprek’. Het doel is een open gesprek over ‘de’ politiek, ‘Den Haag’, ‘de’ PvdA. Waar maken de aanwezigen zich zorgen om? Wat speelt er in de stad en in de wijk en wat verwacht men van ‘Den Haag’? Van de PvdA? Van Diederik? Alle onderwerpen die de bewoners uit de wijk na aan het hart liggen, kunnen aan de orde komen. PvdA-wethouder Edo Haan en diverse raadsleden die zelf in de wijk wonen, zullen ook aanwezig zijn. De uitgenodigde organisaties zijn in het bijzonder actief op het gebied van zorg en welzijn, onderwijs, woningbouw, buurtactiviteiten, opbouw- en jongerenwerk en veiligheid. Tijdschema:  16.00-16.30 uur: Diederik Samsom deelt rozen uit in winkelcentrum Seghwaert, samen met raadsleden en wethouder  16.30-18.00 uur: Diederik Samsom gaat in gesprek Locatie gesprek: Buurtcafé Tapperij Seghwaert, Petuniatuin 1, Zoetermeer


PvdA-fractie Zoetermeer Markt(zijde) 10 of Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

pvda@zoetermeer.nl 079 346 8610 www.pvdazoetermeer.nl

Knipselkrant jan/feb 2014 sterk en sociaal gebied van o.a. zorg en welzijn, wonen en jeugd. Maar eerst werd er gezamenlijk nog even naar de 500 meter schaatsen voor heren in Sochi gekeken, want ook Samsom is een schaatsliefhebber en hoewel de politiek natuurlijk voor gaat, werd in Zoetermeer even een uitzondering gemaakt. Het werd een open gesprek over ‘de’ politiek, ‘Den Haag’, ‘de’ PvdA. Waar maken de aanwezigen zich zorgen om? Wat speelt er in hun stad en in hun wijk en wat verwacht men van ‘Den Haag’? Van de PvdA? Van Diederik? Alle onderwerpen die de bewoners uit de wijk na aan het hart liggen, kwamen aan de orde, zoals veiligheid, wonen, leefbaarheid, armoedebeleid en zorg. "PvdA tegen plannen rioolheffing VVD" De PvdA is faliekant tegen het voorstel van de VVD om de rioolheffing voor alle huishoudens in Zoetermeer gelijk te trekken. "Dit plan betekent dat ruim de helft van alle huishoudens er in Zoetermeer op achteruit gaan. Het VVD-plan treft vooral de bewoners van huizen tot een WOZ-waarde van € 200.000 in de portemonnee. Die gaan er tot € 20,- per jaar op achteruit, en dat terwijl mensen met een huis van meer dan € 450.000 er ruim € 40,- op vooruit gaan", aldus fractielid Rob Janssen die de financiële gevolgen van de maatregel voor Zoetermeer heeft doorgerekend. "Voor mensen met een laag inkomen is 2 tientjes belastingverhoging heel veel geld, we zullen ons hier met hand en tand tegen verzetten." Aldus lijsttrekker Taco Kuiper. PvdA: mantelzorgers beter ondersteunen De PvdA vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen. Dit staat in het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ dat verschillende PvdA-lijsttrekkers en Tweede Kamerlid Grace Tanamal maandag hebben gepresenteerd. Lijsttrekker Taco Kuiper: ‘Juist nu we in Zoetermeer zorg in de buurt organiseren en mensen langer thuis kunnen blijven wonen, is de inzet van mantelzorgers van onschatbare waarde. We moeten hen alle hulp bieden die ze kunnen gebruiken.’

Het was vrijdag 14 februari Valentijnsdag, de dag van de liefde. De PvdA in Zoetermeer zette, net als vorig jaar op deze dag, de ouderen en het verplegend personeel in zorgcentrum Buytenhage in het zonnetje. Tijdens een gezellige middagbijeenkomst die uiteraard in het teken stond van de liefde, brachten de PvdA-ers voor alle bewoners en personeelsleden rode rozen en iets lekkers mee. "Liefde is niet alleen houden van elkaar in de persoonlijke sfeer, maar ook samen zorgen voor elkaar in het openbare leven", zegt Taco Kuiper, fractievoorzitter van de PvdA in Zoetermeer. "De PvdA staat voor solidariteit tussen jong en oud, fatsoenlijke zorg voor iedereen en hulp en ondersteuning dichtbij huis. Iedere dag doen mantelzorgers en personeelsleden in zorginstellingen hun uiterste best om mensen goede zorg en hulp te bieden. Dat verdient onze waardering en daar hoorde op zo'n dag als vandaag natuurlijk een bloemetje bij!". Er komt op het gebied van langdurige zorg veel op de gemeente af de komende tijd. "Het is zaak dat de gemeente dit allemaal goed gaat organiseren, met oog voor wat mensen echt aan zorg nodig hebben. Zorg, hulp en ondersteuning moeten toegankelijk blijven voor iedereen en thuis nabij beschikbaar zijn, in de eigen wijk, met vertrouwde hulpverleners", aldus Kuiper. "Daar gaat de PvdA zich de komende raadsperiode voor inzetten!". PvdA “ Meer aandacht voor eenzaamheid bij Zoetermeerder” Eenzaamheid is een onzichtbaar maar groot probleem in Zoetermeer. Iedereen kan vereenzamen. Sommige groepen hebben echter een grotere kans op eenzaamheid. De PvdA constateert dat vooral oudere mensen zonder kinderen met eenzaamheid te maken hebben. Ook wordt vereenzaming geconstateerd bij homoseksuele ouderen. Eveneens ondervinden gehandicapten de gevolgen van het alleen komen te staan. Met regelmaat blijkt het voor hen niet eenvoudig om sociale contacten te onderhouden en aan activiteiten deel te nemen. De PvdA-fractie heeft in de afgelopen jaren veelvuldig aandacht gevraagd voor het thema eenzaamheid. Zo werd in 2011 het PvdA actieplan Eenzaamheid aan de gemeenteraad voorgesteld en

PvdA: ‘Alle scholen gezond in 2015’ De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen. Daarnaast nemen alle gezonde scholen in Nederland het tegen elkaar op tijdens de ‘Gezonde Spelen’ in een strijd wie zich de ‘Gezondste school van Nederland’ mag noemen. Dit staat in een actieplan dat tal van lokale PvdA lijsttrekkers en de PvdA Tweede Kamerfractie vandaag presenteren. De partij wil daarmee op een leuke en spannende wijze de strijd aanbinden tegen een ongezonde levensstijl bij kinderen. Taco Kuiper, lijstrekker PvdA Zoetermeer “Steeds meer Nederlandse kinderen hebben overgewicht, inmiddels is zelfs 13 procent van de kinderen te zwaar. Scholen, sportverenigingen en gemeenten moeten hun handen ineen slaan om kinderen uit te dagen meer te gaan sporten en gezond te eten. Zo voorkomen we gezondheidsklachten nu en op latere leeftijd, want jong geleerd is oud gedaan.” Een goed voorbeeld, doet goed volgen. Daarom roken leraren en leerlingen die ouder zijn dan 18 jaar niet op school en op het schoolplein. Ook worden speciale themadagen georganiseerd met topsporters, die kinderen kunnen inspireren door te laten zien hoe leuk het is om gezond en sportief te leven. Tot slot is ook een gezonde leeromgeving van groot belang. Scholen met onvoldoende ventilatie en frisse lucht moeten daarom worden gemoderniseerd. PvdA wil eerder hulp bij uit de hand lopende schulden De PvdA wil mensen waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien eerder helpen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. De partij wil voorkomen dat deze laatste groep in de problemen komt, door uit de hand lopende schulden eerder te signaleren zodat er gericht kan worden ingegrepen. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Mariëtte Hamer vandaag hebben gepresenteerd.


PvdA-fractie Zoetermeer Markt(zijde) 10 of Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

pvda@zoetermeer.nl 079 346 8610 www.pvdazoetermeer.nl

Knipselkrant jan/feb 2014 sterk en sociaal Daarom wil de PvdA de komende vier jaar in elke gemeente een steunpunt mantelzorg te realiseren. Hier kunnen mantelzorgers terecht met al hun vragen. Bijvoorbeeld over financiële tegemoetkoming, over hoe je afspraken maakt met je werkgever en over het ontlasten van zorgtaken door respijtzorg. Ook wil de PvdA meer aandacht voor het lot van jonge mantelzorgers. Sommige kinderen leveren al vanaf zeer jonge leeftijd mantelzorg aan hun zieke of gehandicapte ouder, broer of zus. Daarom moet er extra professionele ondersteuning voor deze groep komen. ‘Deze jonge mantelzorgers moeten ook de kans krijgen om nog gewoon ‘kind’ te kunnen zijn. Daar is nu nog te weinig aandacht voor’, zegt Taco Kuiper. De PvdA maakt zich ook sterk voor betere voorlichting op scholen en bij werkgevers. Vaak weet men op het werk, in de wijk of op school niet eens dat een collega, buurt- of klasgenoot thuis voor een ouder of ander familielid zorgt. Terwijl begrip van de omgeving cruciaal is voor mantelzorgers. Taco Kuiper: ‘Met een ouderwetse folder bereiken we veel mensen niet, met goede voorlichting bij werkgevers, in de klas en via sociale media wel. Mantelzorgers verdienen gewoonweg meer aandacht en ondersteuning.’ De PvdA presenteert het actieplan ‘Steun de Mantelzorger’ binnenkort op haar site. PvdA wil eerder hulp bij uit de hand lopende schulden De PvdA wil mensen waarbij de schulden hen boven het hoofd dreigen te groeien eerder helpen. In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. De partij wil voorkomen dat deze laatste groep in de problemen komt, door uit de hand lopende schulden eerder te signaleren zodat er gericht kan worden ingegrepen. Dat staat in een actieplan dat verschillende lokale lijsttrekkers en PvdA Tweede Kamerleden Tunahan Kuzu en Mariëtte Hamer vandaag hebben gepresenteerd. Lijsttrekker Taco Kuiper “Sommige mensen komen vast te zitten in hun schulden. Het maakt ze ongelukkig, veroorzaakt spanningen in gezinnen en vormt een belemmering op het werk. Door excessieve schulden kunnen

aangenomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft het plan vervolgens opgepakt. Dit heeft toen geleid tot o.a. een grote conferentie over eenzaamheid waaraan 200 deelnemers van allerlei maatschappelijk instellingen deelnamen en gezamenlijk oplossingen werden bedacht om eenzaamheid te signaleren en aan te pakken. “Het bestrijden van eenzaamheid is hiermee verankerd in het gemeentelijke beleid. Daar zijn wij blij mee, maar het werk is nog niet klaar en om verder stappen te zetten wil de PvdA met de doelgroepen in gesprek komen.” Aldus Nawzad Sulaiman. De PvdA voor duurzame stadsrenovatie De PvdA is zich bewust van het belang van duurzaamheid. Energiebesparing en het gebruik van duurzame energie (zon, wind, gebruik van aardwarmte) is hierbij van groot belang. De PvdA wil dat Nederland in 2050 een 100% duurzame energieproductie heeft. De PvdA ondersteunt de ambitie van de gemeente Zoetermeer om in 2030 100% CO2 reductie van directe energie zoals verwarming, koeling, warm water en verlichting voor gebouwen te reduceren. De gemeente Zoetermeer heeft in de regio Haaglanden samen met andere gemeenten studie laten verrichten naar wat er nodig is om de CO2 reductiedoelen te behalen. De conclusie van het onderzoek is dat deze doelstellingen ambitieus maar haalbaar zijn. Het is bovendien noodzakelijk dat de voorgestelde maatregelen voortvarend worden opgepakt. De gemeente moet zich vooral te richten op grootschalige aanpak van duurzame renovatie van bestaande woningen/ gebouwen. Het is mogelijk en noodzakelijk om energienota loze woningen te creëren. Landelijk is daar al ervaring mee opgedaan. Bij duurzame stadsrenovatie gaat het de PvdA niet alleen om het terugdringen van CO2 uitstoot/ klimaatverandering. Het gaat ook om het terugdringen van het gebruik van schaars wordende brandstoffen, het bevorderen van een prettige comfortabele woning en woonomgeving, het stimuleren van de lokale economie, het scheppen van werkgelegenheid en het terugbrengen van de woonlasten. Het mes snijdt aan meerdere kanten. De PvdA Zoetermeer heeft in de afgelopen raadsperiode herhaaldelijk aandacht gevraagd voor het terugdringen

Lijsttrekker Taco Kuiper “Sommige mensen komen vast te zitten in hun schulden. Het maakt ze ongelukkig, veroorzaakt spanningen in gezinnen en vormt een belemmering op het werk. Door excessieve schulden kunnen kinderen niet mee doen op de sportclub of aan het schooluitje. Schuld creëert armoede, en juist daarom moet we mensen die kopje onder dreigen te gaan eerder de helpende hand bieden.” De PvdA Zoetermeer wil dat dienstverleners meer gaan kijken naar de persoon achter de schulden. Zo moeten zij binnen twee weken na een aanmaning telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Een schuldachterstand van enkele maanden moet verplicht bij de gemeente worden gemeld zodat problemen eerder gesignaleerd worden. Via een landelijk beslagregister kan dan worden gekeken hoeveel schuld iemand heeft, zodat mensen niet onder het bestaansminimum terecht komen. Tot slot moeten mensen bij een aanvraag van een WW of bijstandsuitkering een budgetadviesgesprek krijgen over hoe zij omgaan met de verminderde inkomsten.


PvdA-fractie Zoetermeer Markt(zijde) 10 of Postbus 15 2700 AA Zoetermeer

pvda@zoetermeer.nl 079 346 8610 www.pvdazoetermeer.nl

Knipselkrant jan/feb 2014 sterk en sociaal kinderen niet mee doen op de sportclub of aan het schooluitje. Schuld creÍert armoede, en juist daarom moet we mensen die kopje onder dreigen te gaan eerder de helpende hand bieden.� De PvdA Zoetermeer wil dat dienstverleners meer gaan kijken naar de persoon achter de schulden. Zo moeten zij binnen twee weken na een aanmaning telefonisch contact opnemen met de schuldenaar. Een schuldachterstand van enkele maanden moet verplicht bij de gemeente worden gemeld zodat problemen eerder gesignaleerd worden. Via een landelijk beslagregister kan dan worden gekeken hoeveel schuld iemand heeft, zodat mensen niet onder het bestaansminimum terecht komen. Tot slot moeten mensen bij een aanvraag van een WW of bijstandsuitkering een budgetadviesgesprek krijgen over hoe zij omgaan met de verminderde

van CO2 uitstoot, duurzaamheidsbeleid en energienota loze woningen. Zij zal zich de komende periode daarvoor blijven inzetten. Duurzame stadsrenovatie en andere noodzakelijke maatregelen zijn voor de PvdA daarom belangrijk bij de komende collegeonderhandelingen

Knipselkrant PvdA Zoetermeer jan/feb 2014  
Knipselkrant PvdA Zoetermeer jan/feb 2014  

De vele mensen die samen de afdeling PvdA Zoetermeer vormen zitten beduidend niet stil. Hier een overzicht van onze activiteiten van de afge...

Advertisement