Page 1

Akcijska ponudba velja od 9. 4. do 21. 4. 2013 oz. do odprodaje akcijskih zalog.

»as je za

K I N PIK ...konËno!

7,

79

Velja od 10. 4. do 23. 4. 2013.

Grill trojËek

• pleskavice 480 g + ËevapËiËi 480 g + pleskavica s sirom 480 g GRATIS Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Pivo

• alk. 4,5 % vol. • Tuπ • 6 x 0,5 l

3,

59

Spremljajte nas tudi na

facebook.com/tusslovenija

080 13 10

www.tus.si


J O K A T

0 5 do

TAKOJ

TAKOJ

-50 %

-50 %

do

%

0

25

Naravni jogurt MU • 3,2 % mleËne maπËobe • Ljubljanske mlekarne • 180 g

Redna cena:

0

49

do

0

28

Sadni jogurt

• jagoda • borovnica • viπnja • gozdni sadeæi • 2,5 % mleËne maπËobe • Mlekarna Celeia • 180 g

Redna cena:

057

Zamrznjeno

TAKOJ

TAKOJ

-50 %

-50 %

do

239

Sladoled Leone Elite • gozdni sadeæi • leπnik • amarena • malaga • 1000 ml

Redna cena:

479

do

112

Ribana kaπa Vita

• korenËek • Mlinotest • 500 g

Redna cena:

224

Sveæa peka

TAKOJ

TAKOJ

-50 %

-50 %

do

PiπËanËje prsi Slim & Fit

• Perutnina Ptuj • 500 g

©unka v ovitku AVE

540

• postreæno • cena za 1 kg

444

Redna cena:

889

TAKOJ

-50 %

do

269

Redna cena:

TAKOJ

-50 %

do

043

NavihanËek

• Ëokolada-leπnik • Pekarna PeËjak • 80 g

Redna cena:

087

do

110

DomaËi Ërni kruh

• rezan • pakiran • Klasje • 0,8 kg

Redna cena:

220

Zamrznjeno

TAKOJ

TAKOJ

-50 %

-50 %

do

Posebna klobasa 25 • Perutnina Ptuj • 500 g

2

116

Redna cena:

2

33

TAKOJ

-50 %

do

Paniran osliË - zlate palËke • Delmar • 330 g

125

Redna cena:

2

50

TAKOJ

-50 %

do

»ips Kelly’s Party • Classic • Intersnack • 275 g

147

Redna cena:

294

do

Sadni æele bonboni Fru Fru • Æito • 400 g

134

Redna cena:

269

3


J O K A T

0 5 do

%

TAKOJ

-50 % • mandelj-rozine-leπnik • med-mandelj • Kraπ • 80 g

0

Redna cena:

TAKOJ

159

-50 % Sirup Pika

• pomaranËa • Dana • 1 l

Nektar Dan • jagoda • 1 l

4

Redna cena:

229

Redna cena:

279

• breskevjabolkopomaranËa •1l

Faks

• C.Aquamarine F8 • 3 kg

Redna cena:

134

399

Redna cena:

799

TAKOJ

-50 %

067

do

Kopel Fa

• veË vrst • 500 ml

-50 % do

Krpa Vileda • za okna

184

Redna cena:

369

159

Redna cena:

319

TAKOJ

-50 %

do

PijaËa Fructal TGA

319

379

-50 %

-50 %

do

TAKOJ

do

114

139

Redna cena:

Redna cena:

TAKOJ

TAKOJ

do

TAKOJ

-50 %

• Koestlin • 1 kg

do

-50 % 095

Sadne napolitanke

-50 %

do

Redna cena:

0

99

1

89

TAKOJ

TAKOJ

• breskev • Uskok • 1,5 l

do

49

»okolada Dorina

• Cotton fresh • Aloe • Flexiform • 58/1

Ledeni Ëaj Costella

-50 %

do

©Ëitniki perila Carefree

047

TAKOJ

do

MehËalec Silan • veË vrst • 1,8 l/2 l

239

Redna cena:

479

Pri nakupu Tu π izdelkov na st klub ra od 2 do 5 lahk neh o zniæate vaπ ra Ëun za:

35

54

5


Svezˇe iz

PEKARNE

-25% 94¤ redna cena: 2,

2,

19

Kruh Hribovc

• Ërni • beli • Æito • cena za 1 kg

-30% za rust

• bela •

ika

Ërna • Plno πtruco eka • 500 g rna Blatnik

Verjamemo v slovensko kakovost, zato vam v Tušu ponujamo samo

100 % SLOVENSKO

pišcancje ˇ ˇ in mlado pitano goveje meso.

VENSKO SLO

VENSKO SLO

M ESO

M ESO

-45% 20¤ redna cena: 0,

Sveæa peka

Sveæa peka

0,

11

Kajzerica • Æito • 73 g

PiπËanËja bedra

• postreæno ali pakirano • Perutnina Ptuj • cena za 1 kg

ˇ as je za C

Velja od 11. 4. do 13. 4. in od 18. 4. do 20. 4. 2013

2,

79

PiπËanËja stegna s kostjo • postreæno • Panvita MIR • cena za 1 kg

3,

13

Pripravljeno v mesnicah Tuπ.

VENSKO SLO

RIBE

M ESO

Zamrznjeno

Sardela

• postreæno • cena za 1 kg

2,

29

Brancin

• 300/400 g • poreklo Hrvaπka • Brumec • cena za 1 kg

8,

49

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

»okoladne napolitanke • 500 g

6

3,59

-25%

9¤ redna cena: 1,3

¤ redna cena: 4,79

Napolitanke Frondi Maxi • sadni • nougat • 250 g

• zaËinjeno • postreæno • cena za 1 kg • Velja v TU© SUPERMARKET

79 , 4

Mlado goveje stegno brez kosti • postreæno •cena za 1 kg

99 , 7

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-28%

-25%

Svinjski kare s kostjo

0,

99

Biskvit Jaffa • 125 g

9¤ redna cena: 0,7

0,59

-35%

-33% JajËne testenine

• πpageti 44 • polæi 31 • 500 g

¤ redna cena: 1,34

0,89

-35%

4¤ redna cena: 3,2

Kruh Hrust

• beli • Ërni • polnozrnati • cena za 1 kg

2,

09

Tortelini

• z dimljenim prπutom • z bolonjskim nadevom • s sirom • 250 g

¤ redna cena: 1,88

1,22 7


Svezˇe iz

E MLEKARN

-30%

-20%

POPUST PRI BLA GAJNI

POPUST PRI BLA GAJNI

5¤ redna cena: 5,4

3,

9¤ redna cena: 7,9

82

Hmeljarska klobasa

• postreæno • cena za 1 kg

Kuhan prπut special

• postreæno • Tuπ • cena za 1 kg

6,

39

Zamrznjeno

-25%

-21%

5,

99

Sir gorgonzola

• postreæno • Biraghi • cena za 1 kg

MareliËni cmoki • Tuπ • 500 g

• Ljubljanske mlekarne • 500 g

1,78

Sir Feta Kolios

• Benyt • 200 grade

23 , 2

Planinsko mleko

• 3,5 % mleËne maπËobe • Tuπ • 1 l

0,

-30% Kefir Vindija • 200 g

34 , 0

66

-31%

9¤ redna cena: 0,4

9¤ redna cena: 2,7

8¤ redna cena: 2,3

• 200 g

0,

87

Naravni jogurt Ego

-20%

-25% Kajmak Meggle

1,

49

79¤ redna cena: 0,

6¤ redna cena: 1,1

9¤ redna cena: 1,9

9¤ redna cena: 7,5

-16%

-25%

9¤ redna cena: 2,8

Sir Mozzarella • Hmezad • 250 g

99 , 1

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV

-45%

Aljaæeva klobasa

• 1/2 • vakuumsko pakirana • cena za 1 kg

8

9¤ redna cena: 10,9

6,

04

-40%

-35%

POPUST PRI BLAG AJNI

POPUST PRI BLAG AJNI

Bloπka klobasa SQ KD • vakuumsko pakirano • cena za 1 kg

¤ redna cena: 7,69

5,

00

Tirolska klobasa • 400 g

¤ redna cena: 3,24

1,

94

-15%

-15% Mesni narezek Prima • 95 g

0,

3¤ redna cena: 1,7

1¤ redna cena: 1,1

9¤ redna cena: 0,9

84

-15%

Smetana za stepanje

• 33 % mleËne maπËobe • Tuπ • 250 ml

94 , 0

Surovo maslo • Tuπ • 250 g

47 , 1 9


Okusi

e 2 k s 0 j a % t i K Velja v T

U© SUP

ERMAR

KET

za sojin

• svetla

oo

• temna mako • 150 m • Asiana l

-00% Knjiga Vok

• Dovolite, da vas prepriËajo πtevilne razliËice jedi z zelenjavo, ribami, mesom in aromatiËnimi azijskimi omakami. • Jedi iz voka so pripravljene hitro in so nadvse zdrave. • 240 strani • trda vezava z obloæeno naslovnico • Velja v TU© SUPERMARKET

-25%

-21%

Rezanci Shan ’Shi Vok

• Port •250 g • Velja v TU© SUPERMARKET

1,

19

Bambusovi vrπiËki

• Asiana • 227 g • Velja v TU© SUPERMARKET

9¤ redna cena: 2,0

• Port • 400 g • Velja v TU© SUPERMARKET

1,

35

9¤ redna cena: 2,2

Riæ Zlato polje Jasmin Thai • Æito • 500 g • Velja v TU© SUPERMARKET

• Prodis • 335 g • Velja v TU© SUPERMARKET

10

1,

0,

Kalčki Alfa-alfa • pakirani • 100 g

99

Velja v TU© SUPERMARKET

Univerzalna pokrovka

• primerna za pokrivanje loncev in ponev velikosti premera med 20 in 32 cm • v sredini ima praktiËno odprtino, ki omogoËa laæje dolivanje tekoËine pri kuhanju • Velja v TU© SUPERMARKET

9¤ redna cena: 1,4

7¤ redna cena: 1,2

07

1,

70

• veË velikosti: 20, 24 cm • 26 cm - palaËinkarica • 28 cm - vok • primerna za vse vrste kuhalnih povrπin, tudi indukcijo • Velja v TU© SUPERMARKET

-20%

-15% Kitajska juha Knorr Heisse Tasse

1,

09

-25%

-35% Kitajska juha Shan ’Shi

Ponev z dvojnim keramiËnim premazom

9¤ redna cena: 1,3

9¤ redna cena: 1,5

Riæeva moka

• Itu-imex • 400 g • Velja v TU© SUPERMARKET

1,

19

Juha Maggi

• veË vrst • 54/55/56/59/63/71/76/80/93/110 g

8,

99

5,

59 ¤/kos

od

49 , 5

0,

79 11


Vitki v

Garancija

e j t e l Po -00%

1+1 GRATIS

Kapsule z jabolËnim kisom in medom • Medex • 14 g

4,

49

-20%

o r t u j Naj po kavi zadisi

24 mesecev

9¤ redna cena: 1,9

Polnozrnati Zlati prepeËenec Krex

• Æito • 330 g + 110 g GRATIS

1,

59

ih blazinic Uporaba kavn po æelji. ali mlete kave

-15%

-15%

4¤ redna cena: 0,9

Eko riæevi vaflji

• neslani • slani • Biovat • 100 g

0,

79

9¤ redna cena: 9,3

Javorjev sirup • Prema • 375 ml

4¤ redna cena: 3,7

9¤ redna cena: 6,1

Enemon Nevtral • Jata Emona • 300 g

4,

7,

98

Aparat za kuhanje turπke kave

• kapaciteta 0,35 l • brezæiËni • ohiπje iz nerjaveËega jekla • moË: 800 W

Bio kosmiËi Benevit

• 375 g • Velja v TU© SUPERMARKET

2,

99

13,

90

-42% ,99¤ redna cena: 69

39,

99

-00%

-20%

-25% 59

Kavni avtomat CoffeeMaxx

• za pripravo odliËne aromatiËne kave po vaπem okusu • moË 800 W • zelo enostaven za uporabo • funkcije: espresso, kapuËino, kava in penjenje mleka • regulator pritiska, max 15 barov • preklop para/kava • pralni trajni filter • rezervoar za vodo • pribor: dozirnik mlete kave • Velja v TU© SUPERMARKET

Set skodelic za kavo

• 12 delni(6 skodelic, 6 podstavkov • material:porcelan • 2 razliËna dekorja • Velja v TU© SUPERMARKET

13,

49

Posoda za kavo

• prostornina: 300 ml • material: nerjaveËe jeklo • primerna za vse vrste kuhalnih povrπin razen indukcije • Velja v TU© SUPERMARKET

59 , 6

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

Garancija

Osebna tehnica Sencor SBS 2507

• steklena povrπina za enostavno vzdræevanje • ojaËano varnostno steklo (6 mm) • izredno tanke oblike (18 mm) • stehta do najveË 150 kg (natanËnost 100 g) • funkcija samodejnega vklopa • prikaz πibke baterije in prevelike teæe • samodejni izklopi • napajanje: 1x CR2032 litijeva baterija (priloæena) • mere (© x D x V): 300 x 300 x 18 mm • Velja v TU© SUPERMARKET

12

-0024 %

-00%

mesecev

0¤ redna cena: 0,0

99 , 10

0¤ redna cena: 0,0

PriroËnik/vodnik

• veË vrst • razliËne tehnike vadbe za zaËetnike in najzahtevnejπih πportnikov • Velja v TU© SUPERMARKET

99 , 6

-12% Sladkornica

• prostornina: 190 ml • material: porcelan • æliËka priloæena

VrË za mleko

• prostornina: 180 ml • material: porcelan • Velja v TU© SUPERMARKET

99 , 1 ¤/kos

7¤ redna cena: 2,2

Kava Barcaffe

• Classic • Atlantic Trade • 200 g

99 , 1 13


a z e j s »a

k i n k i P -30% 3¤ redna cena: 3,3

Sir za æar Mu Cuisine

• Ljubljanske mlekarne • 250 g

-20%

-15%

9¤ redna cena: 0,7

4¤ redna cena: 1,9

2,

33

RdeËa peËena paprika

• Tuπ • 670 g

1,

64

PiπËanËje hrenovke • vakuumsko pakirane • Tuπ •200 g

0,

63

Zamrznjeno

-40%

-20%

9¤ redna cena: 7,9

4,

79

Sir Edamec

• postreæno • 40 % mleËne maπËobe

-15%

9¤ redna cena: 2,9

Sladoled luËka Lizzy • Eisbär • 16 x 60 ml

9¤ redna cena: 2,1

2,

39

Ajvar

• nepekoË • blagi • Tuπ • 690 g

1,

85

Minister za zdravje opozarja: prekomerno pitje alkohola πkoduje zdravju!

Zamrznjeno

-35%

-11% 9¤ redna cena: 1,7

• Tuπ • 0,75 l

1,

59

0,

77

Maslena zelenjava • Ardo • 300 g

109

Fanta breskev in marelica, Fanta pomaranËa in Sprite 1.5L PET

69¤ redna cena: 2,

4¤ redna cena: 0,6

9¤ redna cena: 1,1

Redna cena: 122

14

-15% GorËica

• Tuπ • 280 g Akcija in akcijske cene veljajo od 09.04. do 21.04.2013 za trgovine in franšize Tuš.

Vino Laπki rizling

-20%

0,

54

Lesno oglje • Tuπ • 3 kg

2,

14

Mojito, 1,5 l, c u r F x 6 u p u Ob nak samo 1 cent a z 1 / 3 i c r a z ko

Fruc Mojito

• Fructal • 1,5 l

0,

99 15


e c u m Za e k æ u k in 54¤ redna cena: 0,

0,

46

MaËja hrana TaËka

• piπËanec • jagnjetina • riba • zajec • govedina • Conserverie • 410 g

-20%

1,

83

Pesek za muce TaËka

• Vitakraft • 5 kg

Pasja hrana briketi TaËko

1,

84

Krema Nivea Soft • 200 ml

TAKOJ

-50 % Alu folija Alufix Grill • 10 m • Velja v TU© SUPERMARKET

-50 % do

172

Redna cena:

VreËke za smeti Alufix

344

• z vrvico • 60 l • 15/1

SUPER PONUDBA ODLI»NIH IZDELKOV Redna cena 3,59 € Akcijska cena

ZOBNA PASTA Aquafresh White+Shine, 75ml

3,

54

TAKOJ

do

9¤ redna cena: 2,1

• piπËanec z zelenjavo • ATM • 2 kg

9¤ redna cena: 4,5

4,

Repelent proti klopom Forth

2,

39

-22%

99

-15%

0,

• Velja v TU© SUPERMARKET

4¤ redna cena: 5,9

• 150 ml

54

Æar za enkratno uporabo Alufix

-15%

0,

4¤ redna cena: 0,6

• piπËanec • riba + piπËanec • ATM • 400 g

• za suho in mokro ËiπËenje v gospodinjstvu • Tuπ

99

Pasja hrana TaËko

-15% MaËja hrana - briketi TaËka

1,

39

»udeæna mikro krpa

9¤ redna cena: 1,1

• piπËanec • puran • divjaËina • jagnjetina • govedina • Conserverie • 1230 g

9¤ redna cena: 3,6

9¤ redna cena: 1,6

-16%

29¤ redna cena: 2,

-35%

-17%

2,79 €

134

Redna cena:

259

VSAK DAN JE VREDEN NASMEHA. Naj bo po vašem okusu.

-22%

Super cena

4,99 €

-40% Bio ovratnica za pse Ectoband • 65 cm • puppy, 60 cm

16

¤ redna cena: 5,99

3,

59

-20%

-36% Bio ovratnica za muce Ectoband • 35 cm

¤ redna cena: 5,49

3,

49

Hrana za pse • za mlade pse • za odrasle pse • 150 g

9¤ redna cena: 0,9

0,

79

-25% Hrana za maËke

• za mlade maËke • za odrasle maËke • 100 g

9¤ redna cena: 0,5

0,

44

ZOBNA ŠČETKA Aquafresh IN-BETWEEN Medium Trio, 3/1

Redna cena 4,99 € Akcijska cena

3,49 € ZOBNA PASTA Aquafresh 3, Fresh&Minty ali Mild&Minty, 2x100ml, duopack

-30%

17

Aquafresh in trobarvni logotip sta zaščiteni blagovni znamki skupine podjetij GlaxoSmithKline.

-14%


o m i d e r U

m o d i s TAKOJ

-00% Prilagodljiva koπara 27 l

• velikost: 60 cm x 18 cm x 45 cm • material: plastika • veË barv • Velja v TU© SUPERMARKET

2,

99

-50 % do

0¤ redna cena: 0,0

Torba za prtljaæni prostor avtomobila

• velikost: 98 cm x 30 cm x 10 cm • Velja v TU© SUPERMARKET

5,

99

7

45

Sesalec za avto

• 12V • dodatni nastavek: krtaËa • Velja v TU© SUPERMARKET

Redna cena:

1490

Parni Ëistilnik H2O Mop X5

• Ëisti tla, preproge, steklo • oËisti in razkuæi brez kemikalij • je izredno lahek, zmogljiv in preprost za uporabo • Ëisti pri temperaturi 110 °C in s pomoËjo mikrovlaken • zlahka se spremeni v roËni parni Ëistilnik Priloæeno: • nastavek za ËiπËenje preprog • nastavek za ËiπËenje oken in ogledal • nastavek za brisanje prahu in poliranje • nastavek za ËiπËenje oblazinjenega pohiπtva in tkanin. Dodano: komplet 3 krp iz mikrovlaken • Velja v TU© SUPERMARKET

-00%

-35% ,60¤ redna cena: 99

63,

90

Koπara za perilo 26 l

velikost: 60cm x 40 cm x 22 cm • material: plastika • veË barv • Velja v TU© SUPERMARKET

3,

29

0¤ redna cena: 0,0

Avtoπampon koncentrat Sonax • za hitro in temeljito ËiπËenje vaπega avtomobila • ne vsebuje fosfatov • 2 l • Velja v TU© SUPERMARKET

4,

69

Krpa Sonax

0¤ redna cena: 0,0

4,

19

• »udeæna sintetiËna krpa odporna na topila, se teæko raztrga • zelo dobro vpojna • mere 43 x 32 cm • Velja v TU© SUPERMARKET

BrezplaËne dnevne spremembe zemljevidov skupnosti TomTom Map Share: vnaπajte popravke v lasten zemljevid in koristite brezplaËno storitev, s katero vsak dan prejemate tisoËe popravkov, ki so jih vnesli drugi TomTom uporabniki.

4,3’’

20

11cm 11 cm (4,3”-palčni) zaslon na dotik

Radar detektor ESD7100

-29%

-25%

4¤ redna cena: 1,8

4¤ redna cena: 1,7

»istilo Domestos

• Citrus • Pine • Pink Fresh • 750 ml

1,

29

Papirnate brisaËe Nicky Maxi • Lemon • 2-slojne • 2/1

1,

29

-20%

• izjemen domet - XRS nudi dodatno razdaljo detekcije in najboljπe moæno predËasno opozarjanje za celo najhitrejπe radarske piπtole • zaznava in loËi med Radar signali (X, K, KA frekvenËnimi pasovi), Laser in VG-2 • Lasersko oko - 360˚ zaπËita pred laserskimi signali • "Instant-On" detekcija - opozarja na radarske piπtole z "InstantOn" (zelo hitro) sposobnostjo merjenja • zvoËni alarmi z nastavitvijo glasnosti • enostavna montaæa • Velja v TU© CENTER

IQ Routes

-00% 0¤ redna cena: 0,0

43,

90

Napredno usmerjanje po pasovih

Navigacija TomTom Start 20 CEE • 27 evropskih dræav • podrobni zemljevidi • natanËni Ëasi prihodov • podpira Micro SD kartico • vgrajen nosilec • Velja v TU© CENTER

0¤ redna cena: 0,0

89,

99

9¤ redna cena: 3,4

-25 % Osvežilec GLADE DISCREET, električni komplet ali décor komplet, več vonjev, 12 g Izdelki oznaËeni z oznako TU© CENTER so na voljo v Tuπ supermarketih Maribor Radvanje, Maribor Pobreæje, Murska Sobota, Ljubljana BTC,

Poiščite nepremične kamere pred vami

-14 %

za prip om ËiπËenj oËke za e Tuπ

18

CEE

9¤ redna cena: 4,2

3,

19

2,99

Osvežilec GLADE DISCREET BAGNO, komplet, marine, 12 g

-30% ¤ redna cena: 2,59

Osvežilec GLADE REFRESH AIR, več vonjev, 275 ml

Seæana, Grosuplje, Planet Tuπ Celje, Planet Tuπ Maribor, Planet Tuπ Novo mesto, Planet Tuπ Kranj in v Tuπ hipermarketu Planet Koper.

1,79 19


Ne velja v franπiznih prodajalnah.

3,99

RazliËne vrste balkonskega cvetja

• pelargonije pokonËne, polviseËe, brπljanke, surfinije • æe pripravljene meπane zasaditve za barvite balkone • 6 sadik v pakiranju • Velja v TU© SUPERMARKET

-00% Skiro

• fantovski • dekliπki • iz aluminija • z luËkami • mere: 67 x 76 x 31 cm • premer kolesa: 12,5 cm • Velja v TU© SUPERMARKET

-00% Otroπka igralna hiπka

• v rumeno-rjavi in zeleno-rdeËi barvi • mere: (d x π x v): 110 x 110 x 146 cm • Velja v TU© CENTER

0¤ redna cena: 0,0

26,

90

Zeleni kotiËek

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

00¤ redna cena: 0,

84,

99

Ne velja v franπiznih prodajalnah.

-00% Skiro z velikimi kolesi

• kolesa 21 cm • max. obremenitev do 80 kg • zvonec, sprednja zavora, zadnja zavora • barve: rdeËa, Ërna • zloæljiv zaradi laæjega transporta • Velja v TU© SUPERMARKET

0¤ redna cena: 0,0

90 , 29

Sadika πmarna hruπica

• okrasna rastlina z uæitnimi plodovi, ki dozorijo poleti (vijoliËno Ërne barve) • vsebujejo veliko vitaminov • rastlina je zelo odporna na mraz in nezahtevna za rastne razmere • Velja v TU© SUPERMARKET

5,49

Akcija velja od Ëetrtka, 11. 4. 2013.

Sadika jagodiËevja boysenberry

• kriæanec maline in robide • ima zelo velike temno rdeËe do vijoliËne plodove • zori junija • plodovi so zelo bogati z vitamini • brez trnov • za vzgojo ob opori • Velja v TU© SUPERMARKET

-00%

Tricikel

• z roËko, gugalnikom in varovalom • praktiËen in varen tricikel, ki ima nastavljivo roËko in varovalni obroË • lahko sluæi kot gugalnik • Velja v TU© SUPERMARKET

0¤ redna cena: 0,0

35,

90

Traktor s prikolico in dviænim pokrovom

• mere: 136 x 45 x 56 cm • v rdeËi in zeleni barvi • Velja v TU© CENTER

0¤ redna cena: 0,0

90 , 59

5,99

Dezela cvetja Dez Rastlina sobna palma areca crysalidocarpus

-00%

5,49

Sadika ribeza

• sadike rdeËega in Ërnega ribeza ter kosmulj • enostavna vzgoja zdravega jagodiËja na domaËem vrtu • plodovi bogati z vitamini • Velja v TU© SUPERMARKET

• izvira z Madagaskarja • zagotoviti ji moramo svetel in topel prostor • zalivamo z mlaËno vodo tako, da je povsod enakomerno vlaæna prst • viπina: 70 cm • velikost lonËka: 17 cm

8,99 Rastlina dracena golden coast

• Ëvrsta rastlina, ki dobro uspeva na svetlem mestu • s Ëudovitimi dvobarvnimi listi, bo polepπala vaπ dom • viπina: 70 cm • velikost lonËka: 17 cm

9,99

-00% Avto na akumulator

• baterija: 6V-7Ah, motor: 30 W • teæa vozila: 16 kg • priporoËena starost 3+ • zvoËni efekti • mere: 118 x 66 x 49,5 cm • v beli, rdeËi in modri barvi • Velja v TU© CENTER

20

0¤ redna cena: 0,0

109,90

Izdelki oznaËeni z oznako TU© CENTER so na voljo v Tuπ supermarketih Maribor Radvanje, Maribor Pobreæje, Murska Sobota, Ljubljana BTC,

LonËnica Kaia

• privlaËne cvetoËe rastline • ne izpostavite direktnemu soncu • prst naj bo vedno rahlo vlaæna • v poletnih mesecih jo lahko postavite na prosto • v veË barvah • viπina: 30-35 cm • velikost lonËka: 10 cm

4,99

Seæana, Grosuplje, Planet Tuπ Celje, Planet Tuπ Maribor, Planet Tuπ Novo mesto, Planet Tuπ Kranj in v Tuπ hipermarketu Planet Koper.

21


TUŠMOBILOVI PAKETI NA KARTICE S TELEFONOM BREZ NAROČNINE, BREZ VEZAVE

MARKETING

Hotel West Point ****, hotel Holiday Inn Verona Congress Center **** ali hotel Turismo ****

VkljuËena vstopnica za operno predstavo

14. 6. 2013 - 9. 9. 2013

1 noËitev z zajtrkom

od 59 E/osebo/noË

2 noËitvi z zajtrkom

od 49 E/osebo/noË

Od 49¤ osebo/noË

BrezplaËno za 2 otroka do 11 let!

BrezplaËno za 2 otroka do 14 let!

redna cena: 39,90 €

PAKET VSENIB©KUEGJE A

PREDPLA» DOBROIMETJA

Hotel Turnersee ***

polpenzion plus

6. 5. 2013 - 7. 7. 2013

od 33 E/osebo/noË

Hotel Lidó Siófok ***

polpenzion

28. 4. 2013 - 22. 9. 2013

od 15 E/osebo/noË

Od 33¤

Prednastavljena tarifa predplačniškega paketa Tušmobil je FREE2GO. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Tušmobil. Tušmobil ne odgovarja za napake v besedilu. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih v Ceniku in Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Tušmobil, na www.tusmobil.si, na brezplačni številki 080 700 700 ter v vseh poslovalnicah Tušmobila.

Od 15¤

osebo/noË

osebo/noË

Brezplačno za otroka do 12 let

Brezplačno za otroka do 12 let

Rabac

Portorož

Turistično naselje Girandella ** 26. 4. - 5. 5.

1 x polpenzion samo 47 ¤ za dva

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni.

samo

¤ 47 za 2 cena za dve osebi

Vile Park *** 26. 4. - 5. 5.

1 x polpenzion samo 78 ¤ za dva

Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

samo

¤ 78 za 2 cena za dve osebi

Brezplačno za otroka do 6 let

Brezplačno za 2 otroka do 12 let

Terme Snovik Apartmaji Terme Snovik **** 26. 4. - 5. 5. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa se plača na recepciji.

22

Otok Krk, Njivice

1 x polpenzion v standard sobi *** samo 76 ¤ za dva samo

¤ 76 za 2 cena za dve osebi

Hotel Beli Kamik II *** 26. 4. - 5. 5. Znižane cene veljajo za rezervacije do 30.4. Prihodi vsak dan, bivanje min. 2 dni. Turistična taksa v ceni.

1 x polpenzion samo 56 ¤ 49,28 ¤ za dva samo

,28 ¤ 49cena za 2 za dve osebi

23


a zelenjave velj Akcija sadja in 2013 . 4. od 10. 4. do 16

Svezˇe in

SOCˇNO

Pomaranče • poreklo: Španija • razred 1 • cena za 1 kg

0,99 0,84

ob nakupu nad 3 kg = cena za 1 kg

0,79 Mladi krompir • cena za 1 kg

1,18

Bio špinača • sveža • pakirana • 125 g

2,09

Pisan fižol • pakiran • 1 kg

1,45

Solata Poker pakirana • 250 g

Sadne sadike

• izjemno bogata ponudba razliËnih vrst in sort • zelo kakovostne • slovenski proizvajalec • Velja v TU© SUPERMARKET

9,49

od

Tuπ supermarket Tuπ supermarket MariborMaribor Radvanje, Radvanje, Maribor Maribor Pobreæje, Pobreæje, MurskaMurska Sobota,Sobota, Ljubljana Ljubljana BTC, Seæana, BTC, Seæana, Grosuplje, Grosuplje, PlanetPlanet Celje, Celje, PlanetPlanet Maribor, Maribor, PlanetPlanet Novo Novo

Planet Kranj PlanetinKranj v Tuπinhipermarketu v Tuπ hipermarketu Planet Koper. Planet Koper. CENTER CENTERmesto, mesto,

Ponudba Ponudba izdelkov izdelkov velja od velja 11. 7. od2012 9. 4.do do24. 21.7.4.2012 2013oziroma oziromadodo odprodaje odprodaje akcijskih akcijskih zalog zalog v tem v tem terminu, terminu, v Tuπ v Tuπ trgovinah trgovinah in franπizah in franπizah na obmoËjih: na obmoËjih: Bohinjska Bohinjska Bistrica, Bistrica, Breæice, Breæice, »rnomelj, »rnomelj, DivaËa, DivaËa, Dob, Domæale, Dob, Domæale, Grosuplje, Grosuplje, Idrija,Idrija, IlirskaIlirska Bistrica, Bistrica, IvanËna IvanËna Gorica, Gorica, Jesenice, Jesenice, Kamnik, Kamnik, KoËevje, KoËevje, KoliËevo, KoliËevo, Komen, Komen, Komenda, Komenda, Koper,Koper, Kozina, Kozina, Kranj,Kranj, Krπko,Krπko, Lesce,Lesce, Ljubljana, Ljubljana, Logatec, Logatec, Lucija,Lucija, Mengeπ, Mengeπ, Metlika, Metlika, MoravËe, MoravËe, Naklo,Naklo, Notranje Notranje Gorice, Gorice, Novo Novo mesto,mesto, Postojna, Postojna, Preserje, Preserje, Radomlje, Radomlje, Seæana, Seæana, Straæa, Straæa, Stranje, Stranje, ©entjernej, ©entjernej, ©kofja©kofja Loka Loka in Videm-Dobrepolje. in Videm-Dobrepolje. Ponudba Ponudba sadjasadja in zelenjave in zelenjave velja velja od 11.od 7. 10. do 17. 4. do 7. 2012 16. 4. oziroma 2013 oziroma do odprodaje do odprodaje akcijskih akcijskih zalog zalog v temvterminu. tem terminu. Posamezna Posamezna prodajalna prodajalna ima vima ponudbi v ponudbi izdelke izdelke v obsegu v obsegu svojega svojega prodajnega prodajnega asortimenta. asortimenta. Ponudba Ponudba izdelkov izdelkov ne velja ne vvelja Ekstra v Ekstra Tuπ naTuπ Ptuju. na Ptuju. Osnova Osnova za izraËun za izraËun viπineviπine popusta popusta so cene so po cene centralnem po centralnem cenikuceniku podjetja podjetja Engrotuπ Engrotuπ d.d. Redne d.d. Redne cene so cene cene so iz cene centralnega iz centralnega cenikacenika na dan nazaËetka dan zaËetka veljavnosti veljavnosti akcijskega akcijskega letaka. letaka. Za morebitne Za morebitne napake napake se opraviËujemo se opraviËujemo in vasinprosimo, vas prosimo, da nasdapokliËete nas pokliËete na brezplaËno na brezplaËno telefonsko telefonsko πtevilko: πtevilko: 080 13 080 10.13Pridræujemo 10. Pridræujemo si pravico si pravico do sprememb. do sprememb. BlagoBlago je na je razpolago na razpolago do dnevne do dnevne razprodaje razprodaje zalog,zalog, zato sizato podjetje si podjetje pridræuje pridræuje pravico, pravico, da da ob nepredvideno ob nepredvideno visokem visokem povpraπevanju povpraπevanju po doloËenem po doloËenem izdelku izdelku ta izdelek ta izdelek krajπikrajπi Ëas v Ëas posamezni v posamezni poslovalnici poslovalnici ne bone nabo razpolago. na razpolago. Vse slike Vse so slike simboliËne. so simboliËne. Cene Cene so v evrih. so v evrih. Engrotuπ Engrotuπ d.d., Cesta d.d., Cesta v Trnovlje v Trnovlje 10 a, 3000 10 a, 3000 Celje.Celje. Poπtnina Poπtnina plaËana plaËana pri poπti pri poπti Celje Celje 3102. 3102. 28/12 14/13

Tuš katalog  

17.9.2013-27.9.2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you