HR Pro: Ένθετο Powerlist

Page 1

HR

POWERLIST presents

Αρχισυντάκτρια Νάνσυ Βλαχάκη, avlachaki@boussias.com

Συντάκτες Ροδιάνα Αδαμίδη, Δημήτρης Κορδεράς, Μαρία Μυλωνά, Χριστόφορος Παυλάκης

Sponsorship & Advertising Manager

Μαρίνα Καφέζα, mkafeza@boussias.com

Sponsorship & Advertising Executive

Μαίρη Καλλιφείδα mkalifida@boussias.com

Υπεύθυνος Συνδρομών Δημήτρης Φαραός dfarao@boussias.com

Υποδοχή Διαφήμισης Ρούλη Σαμίου, rsamiou@boussias.com

Γραφιστική Επιμέλεια Μαρία Πετροπούλου Φωτογράφος Κορνήλιος Σαραντίογλου Υπεύθυνη Συμμετοχών Συνεδρίων Mαίρη Καλλιφείδα, mkalifida@boussias.com Υπεύθυνη Κυκλοφορίας Ρίτα Κανδάκη

Γραμματεία Δήμητρα Σπανού Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία Pressious Αrvanitidis Συσκευασία-Ένθεση-Επικόλληση

PRESSTIME

Λογιστήριο Κωσταντίνος Χασιώτης, Αλέξης Σουλιώτης,

Λίνα Γκολομάζου Συνδρομή: €99 Εκδότης Μιχάλης Κ. Μπούσιας Διευθύντρια Περιοδικών Εκδόσεων Κατερίνα Πολυμερίδου Διευθύντρια Πωλήσεων Νένα Γιαννακίδου Creative Director Γιώργος Τριχιάς Επικοινωνία Κλεισθένους 338, 153 44 Γέρακας Τ: 210 6617777, F: 210 6617778 http://www.hrpro.gr/ Κωδικός Ταχυδρομείου 017352 ISSN 2585-2361

την ευχή να

κλάδο του

για έναν ακόμα ετήσιο θεσμό

Ο

θρυλικός ηγέτης της General Electric, Jack Welch, είχε πει: «HR should be every company’s killer app». Με γνώμονα αυτό αλλά και μένοντας πιστό στην αποστολή του να προάγει τον κλάδο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) και να αποτελεί πλατφόρμα ανάπτυξης μίας δυναμικής κοινότητας για τα στελέχη, το περιοδικό HR Professional σας παρουσιάζει την πρώτη στην Ελλάδα «HR Powerlist». Η εν λόγω λίστα περιλαμ βάνει τα 100 στελέχη που, μετά από τη σχετική υπόδειξη του voting panel -δηλαδή όλων εσάς- αφήνουν έντονο αποτύπωμα και με τη συνολική τους δράση ωθούν τον ρόλο του in-house HR Professional ένα βήμα μπροστά. Η αρχή έγινε στις 9 Μαΐου, όταν η σχετική πλατφόρμα «άνοιξε» για τους ανθρώπους του κλάδου, προκειμένου να προ τείνουν από 1 έως 10 in-house στελέχη της επιλογής τους. Το γεγονός πως δεν υπήρχαν προεπιλεγμένες προτάσεις συνέβαλε στο να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός προτάσεων σε μία δυναμική, όπως αποδείχθηκε, διαδικασία. Συγκεκριμένα, μέ χρι τις 30 Ιουνίου, όταν και έκλεισε η δυνατότητα εγγραφής και υποβολής προτάσεων,

οποίοι και καταγράφουν έναν σημαντικό αριθμό στελεχών τους στη λίστα. Επιπρόσθετα, παρότι η πλειοψηφία των στελεχών είναι CHROs, HR Directors ή HR Managers, από τη λίστα δεν λείπουν και άλλοι ρόλοι του HR, όπως HR Generalists και Talent Acquisition Specialists. Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι οι τομείς στους οποίους τα εν λόγω στελέχη διακρίθηκαν, καθώς υπενθυμίζεται ότι κάθε μέλος του voting panel μπορούσε να δηλώσει έναν ή περισσότε ρους τομείς, στους οποίους θεωρεί ότι ξεχωρίζει το κάθε άτομο που προτείνει. Έτσι, σύμφωνα με το Voting Panel, ο κορυφαί ος τομέας στον οποίο διακρίθηκε η πλειοψηφία των στελεχών της λίστας ήταν το Talent Management (25,5%), ενώ την τριάδα συμπληρώνουν το Recruitment/Talent Acquisition (19%) και το Learning & Development (12,5%). Σημαντικά ποσοστά συγκέ ντρωσαν επίσης το Employer Branding (9,9%), το DEI (9%) και τα People Analytics / HRMS (8,2%), ενώ χαμηλότερες αναφο ρές υπήρξαν για το Payroll (6,9%), το Compensation & Benefits (5,9%) και το CSR (3,1%). Τα παραπάνω αποτελούν ορισμένα μόνο από τα ενδιαφέρο ντα στοιχεία

HR Powerlist 2022 Τα πιο επιδραστικά στελέχη HR σε μία λίστα!
πάνω από 400 στελέχη του κλάδου κα τέθεσαν περισσότερες από 1.500 προτάσεις, εκ των οποίων αυ τές που συγκέντρωσαν τις περισσότερες ψήφους διαμόρφωσαν και την τελική λίστα που ακολουθεί. Προτού, όμως, δείτε τα 100 αυτά στελέχη, θα είχε ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία που προέκυψαν από την ψηφοφορία. Αρχικά, το 71% των στελεχών που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή είναι γυναίκες, ενώ η HR Powerlist 2022 περιλαμβάνει στε λέχη από πολλούς διαφορετικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν το Retail, το FMCG και ο Φαρμακευτικός κλάδος, οι
που μπορούν να αντληθούν από τη φετινή λίστα. Το σίγουρο είναι πως, όπως το HR θέτει στο επίκεντρο τον άνθρω πο, έτσι και η HR Powerlist 2022 αναδεικνύει τα πρόσωπα χάρη και στα οποία οφείλεται η επιτυχία κάθε επιχείρησης. Συγχαρη τήρια σε όλους όσοι αποτελούν μέρος της πρώτης HR Powerlist στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει καλύτερη ανταμοιβή από το να σε αναγνωρίζει ο κλάδος σου και οι συνάδελφοί σου. Ιδού λοιπόν η HR Powerlist 2022, με την ευχή να αποτελέσει την αφετηρία για έναν ακόμα ετήσιο θεσμό στον κλάδο του ανθρώ πινου δυναμικού. Με
αποτελέσει την αφετηρία
στον
ανθρώπινου δυναμικού, το HR Professional παρουσιάζει την πρώτη HR Powerlist για τη χώρα μας. Γράφει ο Χριστόφορος Παυλάκης, chpavlakis@boussias.com 3ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022

Μαίρη Ασλανίδη

HR Manager, Greece, Hemmersbach Η Μαίρη Ασλανίδη ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του marketing και της επικοινωνίας, αλλά γρήγορα την κέρδισε αυτός του Ανθρώπι νου Δυναμικού. Έχει σπουδές στη διοίκηση επι χειρήσεων και στην ψυχολογία και τα τελευταία χρόνια εργάζεται στη γερμανική

Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος

Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Teleperformance Greece

Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος είναι Διευθυντής

Δυναμικού της Teleperformance Greece, με περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρί ας. Σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο New York College of Greece και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το Institute University Kurt Bosch. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Teleperformance, έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ντόρα Αντωνάτου

HR Manager, Jysk Ελλάδος Σπούδασε ναυτιλιακά και στη συνέχεια ολοκλή ρωσε το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στο Οικονομικό Πανεπι στήμιο Αθηνών. Εργάζεται για περισσότερα από 15 χρόνια στο αντικείμενο του HR σε εταιρείες λιανικής. Έγινε

και να την επιλέγουν για να χτίσουν την καριέρα τους.

στο HR, σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών απασχόλησης, με εξειδίκευση σε: talent acquisition, ανάπτυξη εργαζομένων, employee experience, rewards & benefits. Απολαμβάνει να είναι μέ λος μίας ισχυρής κοινότητας με δυνατή εταιρική κουλτούρα, όπου υπάρχει mindset ανάπτυξης, οι βέλτιστες πρακτικές είναι κτήμα όλων και προάγεται η δέσμευση και η συμπερίληψη των εργαζομένων χω ρίς αποκλεισμούς.

Κώστας Βαβαρούτας

HR Director, Cenergy Holdings

Ο Κώστας Βαβαρούτας διαθέτει περισσότερα από 25 χρόνια εμπειρίας σε μεγάλες εταιρείες και οργανισμούς, όπως η Creta Farms, η Royal Bank of Scotland, η Χρυσός Οδηγός, η Proton Τράπεζα και η Τράπεζα Κύπρου. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων ΜΒΑ και M.Sc. με ειδίκευση στο Ανθρώπινο Δυναμικό, καθώς και πιστοποίησης FCMI του Chartered Management Institute. Επίσης, υποστηρίζει ενεργά την κοινότητα του HR ως μέλος του ΣΔΑΔΕ, της Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΜΠΣ στη ΔΑΔ του ΟΠΑ και άλλων φορέων.

Δημήτρης Βαλέργας

Director of Human Recourses,

Hotels

> 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Βασίλης Αδαμίδης HR & Business Services Director, Nestle Greece/Cyprus/Albania Ο Βασίλης Αδαμίδης έχει μακρόχρονη εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρησιακών λειτουργιών που απέκτησε τόσο σε functional ρόλους όσο και σε business/commercial ρόλους, ενώ είχε την ευθύνη υλοποίησης σημαντικών προγραμμάτων αναδιάρθρωσης του group στην Ελλάδα. Σήμερα, μαζί με την ομάδα του HR, υλοποιεί το όραμα της Nestle για το εργασιακό περιβάλλον του αύριο (Nestle Workplace of Tomorrow). Βασιλική Αντωνοπούλου HR Manager South East Europe, GSS Στέλεχος του Νορβηγικού Ομίλου DNV τα τε λευταία πεντέμισι χρόνια, η Βασιλική Αντωνο πούλου, ως GSS HR Manager Νοτιοανατολικής Ευρώπης, συμβουλεύει και υποστηρίζει τους ερ γαζόμενους και τις δομές του DNV σε 10 χώρες. Πτυχιούχος του τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ, θέτει στο επίκεντρο της προσέγγισής της την επικοινωνία, με στόχο την κατανόηση των διαφορετικών χωρών και επιχειρηματικών αναγκών.
πολυεθνική εταιρεία πληροφορικής Hemmersbach, ως HR Manager για την Ελλάδα. Η προσέγγισή της εί ναι ανθρωποκεντρική και διαμορφώνεται από τους πυλώνες της ενσυ ναίσθησης, της ανθεκτικότητας και της συναισθηματικής νοημοσύνης. Κική Αυγουστάτου Chief HR Officer, Randstad Ελλάδας Η Κική Αυγουστάτου ανήκει στην ομάδα της Randstad από το 2001. Διαθέτει μακρά επαγ γελματική εμπειρία
Knossians
O Δημήτρης Βαλέργας γεννήθηκε το 1968 στο Ρέθυμνο Κρήτης, σπούδασε Διοίκηση επιχειρή σεων στη Θεσσαλονίκη και έχει μεταπτυχιακό στο Marketing από το τμήμα μεταπτυχιακών της Βιομηχανικής Θεσσαλονίκης. Η Επαγγελματική του σταδιοδρομία ξε κίνησε το 1993 στη Διεύθυνση Προσωπικού της εταιρείας Grecotel SA έως και το 2012. Από το 2013 έως και σήμερα είναι ο Director of HR του Ομίλου Y & T Daskalantonaki S.A (Knossians Hotels). Πα ράλληλα, είναι και Μέτοχος σε εταιρεία Facilities (Elegant Facilities Services S.A), εταιρεία που εστιάζεται κυρίως σε διάθεση προσωπικού σε Ξενοδοχεία και άλλες εταιρείες.
μέλος της ομάδας της Jysk το 2015 και το 2019 ανέλαβε τη θέση της HR Manager. Στόχος της είναι να αγαπήσουν οι υποψήφιοι τη λιανική
Ο
Ανθρώπινου

κατάλληλης

με την εποχή και της ανάγκες της αγοράς, ώστε να διαχειριζόμαστε επι κείμενες αλλαγές. Η προσέλκυση, η δια τήρηση και η ανάπτυξη των εργαζομένων είναι μία διαδικασία, που η ELPEN υπηρετεί διαχρονικά, εξελίσσοντας όλες τις παραμέ τρους ώστε να μπορούμε να: Βελτιώνουμε τις δεξιότητες και τεχνικές ικανότητες του Ανθρώπινου Δυναμικού Εισάγουμε και ενσωματώνουμε τεχνο γνωσία για κάθε απαιτητικό ρόλο Διατηρούμε υψηλή ποιότητα εργασίας Ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των εργαζομένων μας διατηρώντας υψηλά επίπεδα δέσμευσης τους. Για αυτό, επενδύουμε σε μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, συ στηματικό coaching και σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν το ταλέντο και επιβραβεύ ουν την απόδοση ηθικά και οικονομικά. Συμπληρωματικά, ειδικά σχεδιασμένα Assessment και Development Centers, προσκαλούν τους ανθρώπους μας να συμ μετέχουν και να επιλεχθούν ως τα νέα τα λέντα στελεχών της επόμενης γενιάς, που θα μπορέσουν να συμβάλλουν στη μελλο ντική ανάπτυξή μας. Επιπρόσθετα, μετά από σχεδόν έξι δεκαετίες από την ίδρυση της ELPEN, οι θεμελιώδεις αξίες μας πα ραμένουν σταθερές και αναλλοίωτες τόσο στον χρόνο όσο και στην κουλτούρα μας, διατηρώντας ένα ελκυστικό περιβάλλον εργασίας

Ελκυστικότερους

Έρευνα Randstad, «Employer Brand»

δύο τελευταία έτη συμμετοχής μας (2021 & 2022). Κάθε ενέργεια,

τευγμά μας είναι αποτέλεσμα

ανταγωνιστικό

Τους εταιρικούς στόχους

κρίσιμες διαδικασίες Τους σημαντικότερους περιορισμούς, κενά που πρέπει να διορθώσουμε και να καλύψουμε Τις κρισιμότερες δεξιότητες/ τεχνικές ικα νότητες του παρόντος Τους νέους ρόλους/ θέσεις εργασίας που φαίνεται να κυριαρχούν στο μέλλον Το δυναμικό των ανθρώπων σήμερα και την ανάπτυξη τους στο μέλλον. Τέλος η εταιρία μας, από το 2013 επενδύ ει συστηματικά στη πρόληψη της ψυχικής υγείας μέσα από εξατομικευμένα προ γράμματα Συμβουλευτικής Life Balance Coaching για το σύνολο του προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, παραπάνω από το μισό του συνόλου του εργαζομένων μας απευθύνθηκε έστω και μία φορά στα ενισχυμένα προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης (2 γραμμές ψυχολογικής & διατροφικής υποστήριξης) και συμμετείχε παραπάνω από μία φορά σε επιμορφωτικά webinar και εμψυχωτικές ομιλίες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι μας στα γραφεία υποστηρί ζονται ώστε να διατηρούν την εργασιακή ευελιξία μέσω της τηλεργασίας, ενώ διευ κολύνουμε όσους εργαζόμενους το έχουν περισσότερο ανάγκη, χωρίς όμως αυτό να τους «διαφοροποιεί» ή αποκλείει από ίσες ευκαιρίες, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Eπενδύουμε σε μακροχρόνια προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων, συστηματικό coaching και σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν το ταλέντο και επιβραβεύουν την ξεχωριστή απόδοση ηθικά και οικονομικά Δημήτρης Οικονομίδης Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, ELPEN Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ερ γασιακό περιβάλλον, είναι η επιλογή της
στρατηγικής, με στόχο την εναρμόνιση
και τοποθετώντας μας στην λί στα των Top 10 πιο Αναγνωρίσιμους και
Εργοδότες, με βάση την
τα
επίδοση και επί
αυθεντικής συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και φροντίδας για την εταιρεία, στοιχεία που αποτελούν προϋποθέσεις για την ποιότητα και τη συνεχή έμπνευση και πάθος για όσα σχεδιάζουμε και υλοποιούμε. Ως Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού έχουμε το όραμα να διατηρήσουμε όσα καταφέραμε, να σχεδιάζουμε και να δου λεύουμε σκληρά για όσα δίνουν Αξία στο Ανθρώπινο Δυναμικό μας, με την ευθύνη αλλά και την ποιότητα μίας εταιρείας πρώ της επιλογής. Αυτό είναι εφικτό, έχοντας ως γνώμονα πίσω από τις επιλογές μας:
Tις
Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον, το
πλεονέκτημα είναι η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, με στόχο την εναρμόνιση με την εποχή και τις ανάγκες της αγοράς, ώστε να διαχειριζόμαστε επικείμενες αλλαγές τόσο στον Οργανισμό μας όσο και στον κλάδο της Φαρμακοβιομηχανίας. «Κλειδί» της επιτυχίας η επένδυση στους ανθρώπους της ΕΛΠΕΝ Α.E ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09, Πικέρμι Αττικής Τ: 211 1865 000 Ε: info@elpen.gr S: www.elpen.gr 5ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗR PROFESSIONAL

Νάντια Βασιλακοπούλου

Human Resources Manager, Coffee Island

Τα τελευταία 9 χρόνια, η Νάντια Βασιλακοπού

λου εξελίσσεται συνεχώς σε διάφορες θέσεις

ευθύνης μέσα στους δυναμικούς ρυθμούς της

Coffee Island, συντονίζοντας την τελευταία 5ε τία την καρδιά του οργανισμού, το ανθρώπινο δυναμικό της. Ο σεβα σμός, η

Talent Director Titan Cement Co.

20ετή

στη ΔΑΔ, ανέλαβε διευθυντικές θέσεις στον χώρο του Λιανεμπορίου, καταναλωτικών προϊόντων και Βιομηχανίας, όπως η Carrefour, η PepsiCo και η Τιτάν. Αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους, είχε την ευκαιρία να αποκτήσει μία πολυδιάστατη εμπειρία στα θέματα HR τόσο για την Ελλάδα όσο και για το εξωτερικό, υιοθετώντας βέλτιστες πρακτικές και οδηγώντας την αλλαγή και την καινοτομία. Είναι κάτο χος BA Honors στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και Marketing από το Middlesex University του Λονδίνου.

Θάλεια Βουβονίκου

Κατερίνα Βουτσά

HR Director, Καυκάς Διαθέτει 20+ χρόνια εμπειρίας σε Διευθύνσεις HR σε πολυεθνικές και ελληνικές εταιρείες χον δρικού και λιανικού εμπορίου, τουρισμού και φιλοξενίας. Διακρίνεται για το πάθος και την ενεργητικότητά

στο να δημιουργεί

Management

στις

κάτοχος MSc in Human

The London School of

Καυκάς

HR Head Greece, Sanofi

Εμμανουέλα Γεωργιτσοπούλου

Head of HR Greece & Cyprus, Henkel Hellas Η Θάλεια Βουβονίκου είναι Πτυχιούχος Κοινωνι ολογίας και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM) από το Πανεπιστήμιο του Leeds της Αγγλίας. Διαθέτει 20ετή εμπειρία σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες ως Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού. Εξειδικεύεται στις Εργασιακές Σχέ σεις, στην Προσέλκυση και Ανάπτυξη Στελεχών και διαθέτει πολυετή Συγγραφική δραστηριότητα και Συνεδριακή παρουσία σε θέματα Δια φορετικότητας και Συμπερίληψης, Ισότητας

τον ρόλο HR Head Greece στη Sanofi. Στα 10 χρό νια της εμπειρίας της στον χώρο του HR έχει ερ γαστεί, επίσης, στους κλάδους της συμβουλευ τικής και της τεχνολογίας. Είναι απόφοιτη του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πει ραιά και κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλενα Γκίκα - Πετρουλάκη

HRD, Costa Navarino Η Έλενα Γκίκα - Πετρουλάκη, είναι HRD στην Costa Navarino από το 2009. Έχει διατελέσει HRD σε πολυτελή ξενοδοχεία, όπως το Grand Resort Lagonissi και το Club Casino Loutraki. Σπούδασε Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Πολιτικές Επιστήμες και έχει MSc στη Διοίκηση

Ηθικού Μanagement.

μεγάλων εται

> 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
εμπιστοσύνη αλλά και η πίστη στους ανθρώπους της ομάδας αποτελούν βασικά συστατικά για μία υγιή εταιρική κουλτούρα, γι’ αυτό η διασφάλισή τους αποτελεί προσωπική πρόκληση και δέσμευση. Στέλλα Βουλγαράκη Chief People Officer, Kaizen Gaming Η Στέλλα Βουλγαράκη είναι η Chief People Officer της Kaizen Gaming, μίας από τις ταχύ τερα αναπτυσσόμενες ελληνικές πολυεθνικές εταιρείες, με παρουσία σε 10 χώρες. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας διατελέσει υψηλόβαθμο στέλεχος σε μεγάλες ιδι ωτικές επιχειρήσεις για περισσότερο από είκοσι χρόνια. Είναι πτυχιού χος Ψυχολογίας από το ΑΠΘ και έχει ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές σπουδές της στην Οργανωσιακή Ψυχολογία στο CITY University του Λονδίνου, ενώ είναι και πιστοποιημένη Coach.
της
αξία
ομάδες με τις οποίες έχει εργαστεί. Είναι
Resources
από το
Economics and Political Sciences (L.S.E) και Οικονομικών επιστημών από το Α ριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Από τον Μάρτιο του 2019 έχει αναλάβει τη θέση HR Director στη Β.
ΑΕ. Εμμανουέλα Γεωργιτσοπούλου
Η
κατέχει
Ανθρώπινου Δυ ναμικού. Παράλληλα, παρουσιάζει συγγραφικό έργο με τις Εκδόσεις Ψυχογιός. Ζωή Γκιννή HR Βusiness Partner, Marks & Spencer H Zωή Γκιννή είναι κάτοχος πτυχίου Management & Organizational Behavior, μεταπτυχιr ακού τίτλου σπουδών Msc in Strategic Human Resources Management, πιστοποιημένη Master Coach και μέλος του Association for Coaching (AC). Στην επαγγελματική της πορεία έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει για περισσότερα από 10 έτη, στέλεχος σε τμήματα HR
ρειών ως HR Μanager με ευθύνη 6 χωρών, HR Business Partner & Senior HR Consultant.
και
Γιώργος Βιρβίλης Group
Ο Γ. Βιρβίλης κατά την
επαγγελματική του πορεία

Employee Value

Οι νέες συνθήκες στην αγορά εργασίας οδηγούν ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις να διε ρωτηθούν «γιατί θέλουμε να παραμείνουμε γνωστές ως εργοδότες επιλογής;». Και εί ναι αυτή η αναζήτηση που μπορεί, τελικά, να κάνει τη διαφορά: να επιτρέψει, δηλαδή, στις επιχειρήσεις να προσελκύσουν και -το σπουδαιότερο- να διατηρήσουν το πολυ πόθητο ταλέντο. Τον διττό αυτόν στόχο έρχεται να επιτύχει το EVP. Πρόκειται για μία ξεκάθαρη τοπο θέτηση, ένα συλλογικό εταιρικό μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο, που για να εί ναι, ωστόσο, αποτελεσματικό οφείλει να συνοδεύεται από την ανάληψη εταιρικών δράσεων και καινοτόμων πρωτοβουλιών. Με άλλα λόγια, θα πρέπει οι εταιρείες που σέβονται τον εαυτό τους, αφενός να αφη γηθούν την ιστορία τους με έναν συναρπα στικό και συνεπή τρόπο και αφετέρου να τη συνοδεύουν πάντοτε με σχετικές πράξεις, που στόχο έχουν να αλλάξουν προς το κα λύτερο την καθημερινότητα και το μέλλον των ανθρώπων τους. Για την KPMG, το έτος 2022 σηματοδότησε επίσημα την έναρξη χρήσης του εταιρικού EVP πλαισίου σε όλα μας τα γραφεία ανά τον κόσμο με τη -φαινομενικά εύκολη- ε ρώτηση: «Τι είναι αυτό για το οποίο θέ λουμε να μείνουμε γνωστοί ως εργοδότες επιλογής;». Η απάντηση ήταν απλή: Για τις ευκαιρίες που προσφέρει σε όλους μας αλλά και

εμβαθύνουμε

υ πηρεσιών, το λεγόμενο «insight», είναι που δημιουργεί τις ευκαιρίες, συμβάλλοντας σε ένα καλύτερο μέλλον. Η εργασία μας είναι

Συνεργαζόμαστε πάντοτε στο πλαίσιο ομάδας, ενώ ταυτόχρονα γινόμαστε αποδέκτες ουσιαστικής υποστήριξης από μία κοινότητα συναδέλφων, που εκτιμά τη διαφορετικότητα

ουσιαστική με πρακτικό αντίκτυπο. Συνερ γαζόμαστε πάντοτε στο πλαίσιο ομάδας, ενώ ταυτόχρονα γινόμαστε αποδέκτες ου σιαστικής υποστήριξης από μία κοινότητα συναδέλφων, που εκτιμά τη διαφορετικό τητα και νοιάζεται για εμάς. Μαθαίνουμε συνεχώς, ενώ παράλληλα οι προσπάθειές μας αναγνωρίζονται και επιβραβεύονται. Εντός της KPMG οι ευκαιρίες είναι παντού. Το πλαίσιό μας έχει ως πυρήνα μία ξεκά θαρη δημόσια δήλωση EVP, η οποία συ νοδεύεται από τους ακόλουθους πέντε υποστηρικτικούς πυλώνες δράσεων, επη ρεάζοντας καθοριστικά την εμπειρία των

τας, συμπερίληψης και καινοτομίας. Οι μοναδικές μας εμπειρίες και οπτικές είναι ευπρόσδεκτες στην KPMG. Αντιλαμβανό μαστε τη διαφορετικότητα ως πηγή γνώ σης και καινοτομίας.

Thrive with us: Χτίζουμε ουσιαστικές σχέσεις εμπιστοσύνης, φροντίζοντας πά ντοτε ο ένας τον άλλον. Η κοινότητα της KPMG παραμένει στο πλευρό μας, παρέ χοντας την υποστήριξή της, προσφέρο ντας ποικίλες ευκαιρίες σε όλους μας. Learn for a lifetime: Αναπτυσσόμαστε εντός ενός περιβάλλοντος όπου η μάθη ση είναι συνεχής. Τροφοδοτούμε την πε ριέργειά μας, εργαζόμαστε βάσει βέλτι στων πρακτικών και τεχνολογιών αιχμής, αποκτώντας πλεονέκτημα στη ζωή μας. Make your mark: Οι φιλοδοξίες των ανθρώπων μας και οι πρωτοβουλίες τους κάνουν την KPMG καλύτερη. Προ σφέρουμε πολλαπλά προγράμματα ανα γνώρισης και επιβράβευσης της ηγεσίας ανθρώπων μας. Το EVP, λοιπόν, στο προσκήνιο, διότι πε ριγράφει αυτό που όλοι απολαμβάνουμε καθημερινά στην KPMG. Αυτό το οποίο υ ποσχόμαστε στους ανθρώπους μας, στους ταλαντούχους υποψηφίους μας και μελ λοντικούς μας συναδέλφους. Σκεφτείτε το ως ένα σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία μίας νέας και πλήρως διαφοροποιημένης εργασιακής

τις αρχές της ισότητας, διαφορετικότη

για το περιβάλλον το οποίο μας επιτρέπει να
στο αντικείμενό μας μέσω της διαρκούς εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Και είναι μία σχέση αμφίδρομη, αφού αυτή η βαθιά γνώση των Ελεγκτι κών, Φορολογικών και Συμβουλευτικών
ανθρώπων μας: Do work that matters: Καθημερινά, κάνουμε ουσιαστική, θετική διαφορά στους πελάτες μας, στους ανθρώπους μας και στην ευρύτερη κοινωνία. Δημι ουργούμε ευκαιρίες σε έναν κόσμο αυξα νόμενης πολυπλοκότητας. Come as you are: Σεβόμαστε απόλυτα
εμπειρίας την οποία προσφέ ρουμε στην KPMG.
Proposition στο προσκήνιο Το Employee Value Proposition (EVP) επανέρχεται δυναμικά για να περιγράψει τι μας ξεχωρίζει, τι συναρπαστικό έχουμε να προσφέρουμε και πώς διαφοροποιείται η KPMG ως εργοδότης επιλογής. Έρχεται για να εξυπηρετήσει σκοπούς προσέλκυσης και διατήρησης του Ταλέντου και, τελικά, για να μείνει! Γράφει ο Θανάσης Κανάργιας, Manager, Talent Acquisition, Performance and Benefits, KPMG στην Ελλάδα KPMG Σύμβουλοι Μονοπρόσωπη Α.Ε Mεσογείων 400Β, Αγ. Παρασκευή 15342 Τ: 210 6062100 E: info@kpmg.gr S: www.kpmg.com/gr 7ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗR PROFESSIONAL

Αλίκη Γκοβόσδη

HR Director, Ολυμπιακή Ζυθοποιία Α.Ε.

Η Αλίκη Γκοβόσδη ανέλαβε τη θέση της HR Director τον Σεπτέμβριο του 2021. Εντάχθη

κε στο ανθρώπινο δυναμικό της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας τον Σεπτέμβριο του 2013 ως HR

Generalist, ενώ το 2015 ανέλαβε τη θέση HR

Business Partner Commercial & Support Functions. Παράλληλα, το 2020 ανέλαβε τη θέση Acting HR Manager, με ιδιαίτερη συμβολή στη διαχείριση της κρίσης της πανδημίας. Είναι κάτοχος MSc in Human Resource Management από το Ο.Π.Α. και απόφοιτη του τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Στο παρελθόν έχει ερ γαστεί στους οργανισμούς Τράπεζα της Ελλάδας, Δ.Ε.Η. και CocaCola Hellenic AG.

Λυδία Γκουζιώτη

HR Manager, Apivita SA Η Λυδία Γκουζιώτη είναι απόφοιτος του Οικονο μικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Με ταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Ανθρώ πινου Δυναμικού. Ξεκίνησε την καριέρα της στον χώρο του HR το 2016, εργαζόμενη στην εταιρεία Plaisio Computers, στον τομέα του Talent Acquisition. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην πολυεθνική εταιρεία φυσικών καλλυντικών Apivita SA, όπου εργάζεται τα τελευταία 5 χρόνια. Τους τελευταίους 7 μήνες έχει αναλάβει τον ρόλο της HR Manager.

Πωλίνα Γουμπούρου

Talent Acquisition Partner, Sub Region Europe I Greece, Roche H Πωλίνα Γουμπούρου δραστηριοποιείται στον χώρο του HR εδώ και 12 χρόνια στους κλάδους Φαρμάκων και Διαγνωστικών προϊόντων. Ανά μεσα σε άλλα επιτεύγματα, ξεχωρίζει η συνει σφορά της στη στελέχωση των 2 Global Centers της Pfizer Hellas στη Θεσσαλονίκη. Τον τελευταίο χρόνο, έγινε μέλος της ομάδας People & Culture της Roche, με την οποία μοιράζεται το ίδιο πάθος για συ νεχή εξέλιξη, πάντα με επίκεντρο τον άνθρωπο και τελικό αποδέκτη τον ασθενή. Expertise areas: Recruiting, HR Business Partnering, HR Operations, HR Systems & Tools, Employer Branding, Performance Management.

Χριστίνα Δηματάτη

HR Director, Arivia, member of Upfield Αριστούχος απόφοιτος Κολλεγίου Ανατόλια, κά τοχος MSc-HR (London School of Economics), ΜΒΑ, FCIPD και Certified Business Coach (ACCA). Σολίστ πιάνου, το 2004 αφοσιώνεται στην ανάπτυξη-δέσμευση των ανθρώπων, κα τέχοντας θέσεις ευθύνης Δ/νσεων HR, ελληνικών & πολυεθνικών εταιρειών. Συμβάλλει σε Συμβούλια φορέων (εκλεγμένη ΣΔΑΔΕ) και ηγείται δράσεων προσφοράς στην κοινωνία και στον συνάνθρωπο (PinkAlive Concert). HR Director της εταιρείας Arivia, member of Upfield από το 2020.

Ειρήνη Δήμου

Talent Acquisition Manager & HR Business Partner, Lamda Development S.A Η Ε. Δήμου σπούδασε Κοινωνιολογία, με με ταπτυχιακό στη Διοίκηση Προσωπικού από τη London School of Economics. Εργάζεται στον χώρο του HR και ειδικότερα στον τομέα της επιλογής του προσωπι κού από το 2001, σε εταιρείες όπως ο ΟΤΕ, L’Oreal Hellas, Intralot. Από τον Νοέμβρη του 2019 είναι Talent Acquisition Manager & HR Business Partner στη Lamda Development.

Ηλέκτρα Διαμαντή Head of Human Resources, Westnet Distribution SA Η Ηλέκτρα Διαμαντή αποτελεί ένα έμπειρο στέ λεχος Ανθρώπινου Δυναμικού, με μεταπτυχιακό στην «Οργανωτική και Οικονομική Ψυχολογία». Έχει βαθιά γνώση του εργατικού δικαίου και πολυεπίπεδη εμπειρία στον αποτελεσματικό οργανωτικό σχεδιασμό, εστιάζοντας στην εφαρμογή προγραμμάτων που ενισχύουν τη βελτί ωση της εταιρικής κουλτούρας. Είναι μέλος της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Εταιρειών Olympia τα τελευταία 9 χρόνια, έχοντας αναλάβει πιο πρόσφατα τον ρόλο HR Head στη Westnet

SA.

Resources Director,

Ζυθοποιία

τη στρατηγική

talent management σε περισσότερες από 50 χώρες.

> 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Distribution
Ελένη Δρακοπούλου Human
Αθηναϊκή
Η Ελένη Δρακοπούλου είναι Human Resources Director στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία από τον Α πρίλιο του 2018. Ξεκίνησε την καριέρα της στο τμήμα HR της Warner Lambert, το 1998. Το 2001, μετακινήθηκε στην Diageo Hellas και το 2005, εντάχθηκε στην Coca-Cola Ελλάς, ως Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού. Το 2008, μετακινήθηκε στη CCH Κύπρου, πριν επιστρέψει το 2010 στα κεντρικά γραφεία για να αναλάβει ρόλο business unit functional HR. Το 2014, μετακινήθηκε στην Green Cola, για να υποστηρίξει το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας. Μαριάννα Δεμίρη Group Talent Director, Imerys Σπούδασε Οικονομικά, Διοίκηση Ανθρώπι νου Δυναμικού, Οργανωσιακή Ανάπτυξη και Coaching. Εργάστηκε στην Εγνατία Τράπεζα και στην Bang & Olufsen στη Δανία και κατόπιν στην S&B, που εξαγοράσθηκε από την Imerys. Στα 20+ χρόνια εμπειρίας της έχει ασχοληθεί με όλο το φάσμα του HR και της Εταιρικής Επικοινωνίας και σήμερα διοικεί την ομάδα της στο Παρίσι για να σχεδιάζει και να υλοποιεί
για το

Όπως

το αλφάβητο ξεκινά από το γράμμα Άλφα, έτσι και η κουλ τούρα ενός οργανισμού ξεκινά με τους Ανθρώπους του, που εμπνέονται και αναπτύσσονται μέσα από τις αξίες της εταιρείας. Αλλάζοντας δραστικά όσα γνωρίζουμε σήμερα για το retail, το Public Group επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, προσελκύοντας ταλαντούχους ανθρώπους και υποστηρίζοντας την ανάγκη τους για ε ξέλιξη.

Αναπτύσσοντας τους ανθρώπους μας Μέσα από μία σύγχρονη διαδικασία αναζή τησης νέων στελεχών, εσωτερικές μετακι νήσεις και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης εντός εταιρείας, το οικοσύστημα του Public Group βοηθά τους ανθρώπους του να ξεδιπλώ σουν τις δεξιότητές τους και να προχωρή σουν δυναμικά στην καριέρα τους, με τη σιγουριά και σταθερότητα ενός κορυφαί ου οργανισμού. Η διαδικασία Εσωτερικής Στελέχωσης και Ανάπτυξης βασίζεται σε ένα πλαίσιο που διασφαλίζει αμεροληψία και ίσες ευκαιρίες για όλους. Περιλαμβά νει συνεντεύξεις με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και τον Hiring Manager, αξιο ποίηση τεστ δεξιοτήτων, διερεύνηση του προτιμώμενου στυλ εργασίας αλλά και α νατροφοδότηση σε κάθε στάδιο. Στο τέλος, όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν το δικό τους προσωπικό πλάνο ανάπτυξης, στηρίζοντας έτσι τα δικά τους βήματα εξέλιξης! Ήδη, μέσα στο πρώτο οκτάμηνο του 2022 έχουν γίνει 60 προαγωγές στελεχών, τόσο στα φυσικά καταστήματα όσο και στα κε ντρικά της εταιρείας, ενώ 58 εργαζόμενοι ανέλαβαν νέα καθήκοντα και 7 στελέχη μετακινήθηκαν από το δίκτυο φυσικών κα ταστημάτων στα κεντρικά.

managers δεξιότητες, όπως η ανάπτυξη και η παρακίνηση της ομάδας, η παροχή εποικοδομητικού feedback, η συναισθη ματική νοημοσύνη και η αποτελεσματική διαχείριση χρόνου. Το πρόγραμμα απευ θύνεται και σε όσους προάγονται σε θέ σεις ευθύνης στα καταστήματα, εφοδιάζο ντάς τους με απαραίτητα εργαλεία για να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στον νέο τους ρόλο και να δημιουργήσουν δυνατές και επιτυχημένες ομάδες.

Ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης

To Public Group ήταν από τις πρώτες ε πιχειρήσεις στην Ελλάδα που προσέφερε σε όλους τους εργαζομένους πρόσβαση σε πάνω από 15.000 μαθήματα και πολ λαπλές θεματικές μέσω της e-learning πλατφόρμας του LinkedIn. Αντίστοιχα, μέ σω του Public Digital Academy, η εταιρεία διοργανώνει εξειδικευμένα sessions για τις ψηφιακές τεχνολογίες με κορυφαίους εισηγητές, στα οποία μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει 1.100 εργαζόμενοι. Παράλληλα, το Public Group παρουσί ασε πρόσφατα το Public Next Graduate Program για προπτυχιακούς ή μεταπτυχι ακούς φοιτητές που προσφέρει 12 μήνες πλήρους εξοικείωσης με

τεχνολο

Εντοπισμός και ανάπτυξη ταλέντων: Βασικό συστατικό της κουλτούρας μας Το οικοσύστημα καινοτομίας του Public Group επιχειρεί να μεταμορφώσει το omni-commerce στην Ελλάδα, με επίκεντρο το love brand Public. Με όραμα να βοηθήσει τους καταναλωτές ν’ απολαύσουν τη ζωή όπως οι ίδιοι επιθυμούν, η εταιρεία προσφέρει στους εργαζόμενους έμπνευση και σημαντικές προοπτικές εξέλιξης, με επίκεντρο τις δικές τους ανάγκες. Διαμορφώνοντας τους Star Managers του μέλλοντος Η εξέλιξη και ενθάρρυνση των ομάδων προϋποθέτουν την κατάλληλη καθοδήγη ση γι’ αυτό και το Public Group έχει δη μιουργήσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων ηγεσίας και δια χείρισης ομάδων που ενδυναμώνει τους Star Managers του οργανισμού, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις αξίες του. Έτσι, καλ λιεργούνται απαραίτητες για τους νέους
τις νέες
γίες στο hub καινοτομίας του οργανισμού. Η διαδικασία εσωτερικής ανάπτυξης του Public Group παρέχει το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να εξασφαλίζεται αμερόληπτη και δίκαιη διαδικασία στελέχωσης Κατερίνα Μαντζώρου Chief Human Resources Officer, Public Group Public Group Δ: Θηβαίδος 22, 14564, Κηφισιά T: 2108181500 W: www.publicgroup.gr linkedin.com/company/publicgroupgr/ 11ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗR PROFESSIONAL

Δροσιά Καρδάση Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Interamerican Η Δροσιά Καρδάση είναι μέλος του Ομίλου Εται ρειών Interamerican από το 1990 μέχρι σήμερα, με πλούσια εργασιακή εμπειρία τόσο στην Ελλά δα όσο και στο εξωτερικό. Από το 2014 ηγείται της ομάδας Ανθρώπινου Δυναμικού και από το 2018 είναι μέλος της Διοικητικής Ομάδας του Ομίλου, θέτοντας έτσι τα θέματα Ανθρώπι νου Δυναμικού στην κορυφή της στρατηγικής ατζέντας. Σπούδασε Marketing Management και είναι κάτοχος MSc (Hons) στο Strategic Human Resources Management (ALBA Business School).

Δήμητρα Κοντρογιάννη HR Director, Europa Profil Aluminium Η Δήμητρα Κοντρογιάννη είναι απόφοιτη Διοίκη σης & Οικονομίας με κατεύθυνση τη Λογιστική. Εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης Ανθρώπι νου Δυναμικού, Επιλογής Προσωπικού, καθώς και στη διαχείριση εργασιακών κρίσεων. Ξεκίνη σε την καριέρα

Σοφία Κορναράκη

Ιωάννα Κατσίκη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Όμιλος Ευρωκλινικής Έμπειρη επαγγελματίας στον χώρο του HR, με διεθνή παρουσία στον χώρο της στελέχωσης και ιστορικό εργασίας στον κλάδο της υγείας. Αποδεδειγμένο ιστορικό μετασχηματισμού ορ γανωτικών και πολιτιστικών αλλαγών, παρακολουθώντας πάντα τις νέες τάσεις και τις βέλτιστες πρακτικές του HR, που ως σκοπό έχουν την παρακίνηση των ανθρώπων, την ανάδειξη και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, τη δέσμευση, τη διαχείριση ταλέντων αλλά και την ευημερία των επιχειρήσεων.

Νικολέττα Κολομπούρδα HR Director και Member of the Board της Lidl Ελλάς και Κύπρου Με σπουδές στις πολιτικές επιστήμες, καθώς και MBA με εξειδίκευση σε Leadership & Human Resources, κατέχει θέση μέλους της Διοίκησης της Lidl Ελλάς και Κύπρου. Έχοντας περάσει από θέσεις όπως Area Manager & Training Manager, απέκτησε εικόνα για τις προκλήσεις του Retail και τις ανάγκες των ανθρώπων της πρώτης γραμμής, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε global HR project στα κεντρικά γραφεία της Lidl, στη Γερμανία. Το 2015 επέστρεψε στην Ελλάδα, σε μία μεγάλη ομάδα 7.500 ανθρώπων σε Ελλάδα και Κύπρο, στη θέση της HR Director όπου και βρίσκεται ακόμα και σήμερα.

HR Manager, MSc, Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων και Coach, Phāea Resorts

Η Σ. Κορναράκη διαθέτει 10 χρόνια εμπειρίας στον Ξενοδοχειακό Χώρο. Τα τελευταία 9 έ τη εργάζεται στον ξενοδοχειακό όμιλο Phāea Resorts, έχοντας υπηρετήσει το οικονομικό τμήμα για 5 έτη και τα τελευταία 4 έτη το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού. Είναι κάτοχος με ταπτυχιακού τίτλου, Certificate σε Coaching και Human Resources Management, καθώς επίσης πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων. Ως άνθρωπο τη διακατέχουν έντονα στοιχεία ενσυναίσθησης και πά θος για δια βίου μάθηση και εξέλιξη.

Γιώργος Κουμαρτζής

Chief People Officer, Dixons South East Europe Ο Γ. Κουμαρτζής έχει 15 χρόνια εμπειρίας στο HR, αναλαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους ευθύνης με τελευταίο αυτόν του Chief People Officer. Σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά και είναι κάτοχος MBA από το Birmingham University (UK). Ξεκίνησε την καριέρα του στον τομέα του Marketing και το 2007 εντάχθηκε στο Ανθρώπινο Δυναμικό της Κωτσόβολος ως Learning Specialist. Από το 2018 είναι ο Chief People Officer της Κωτσόβολος με στόχο η εταιρεία και οι άνθρωποι να εξελίσσονται μαζί, δημιουρ γώντας ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία μέσα σε ένα περιβάλ λον που σέβεται τον καθένα ξεχωριστά και προσφέρει ένα μοναδικό εργασιακό ταξίδι.

Κουνούπη

& Development Director, Qualco

Ι. Κουνούπη διαθέτει περισσότερα από 21

εργασιακής

Αθηνών.

> 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
της ως Υπεύθυνη Μισθοδοσίας και έκτοτε κυνήγησε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα με στόχο την ένταξή της στον βιομηχανικό κλάδο. Μετρά πάνω από 25 χρόνια εργασιακής πορείας, κατέχοντας θέσεις υψηλής ευθύνης. Ανδρέας Κολοτούρος HR Director, Raycap Ο Ανδρέας Κολοτούρος, HR Director της Raycap S.A., είναι απόφοιτος της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, και κάτοχος MBA. Έχει αποκτήσει διεθνή εμπειρία σε θέσεις ευθύνης στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού για πε ρισσότερα από 20 χρόνια σε εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Υψηλής Τεχνολογίας. Στόχος του, η ενδυνάμωση των εργαζομένων για την επιτυχημένη πορεία τους σε ένα περιβάλλον που συνεχώς εξελίσσεται.
Ιωάννα
Talent
Η
χρόνια
εμπειρίας στον κλάδο του HR Management. Οι τομείς εξειδίκευσής της περι λαμβάνουν το workforce planning, τη διαχείριση έργων τεχνολογίας ανθρώπινου δυναμικού, το career development, το organizational development και το employer branding. Είναι κάτοχος διπλώματος στο Executive Coaching & Organizational Development και MSc στο HR από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Γιολάντα Κουρασμενάκη

Chief Operating Officer, PQH Κάτοχος MA στο HR από το University of Leeds, η Γ. Κουρασμενάκη είναι Chief Operating Officer στην PQH από τον Φεβρουάριο του 2020, με το μείς ευθύνης το HR, την επικοινωνία, το Service Hub και τις υπηρεσίες τεχνολογίας και υποστήρι ξης. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως CHRO στην Praxia Bank και Country HR Director στην Coca-Cola HBC.

Κουφάκη

Country ΗR Head, Siemens

από τον ρόλο της ως Country HR Head

Siemens AE, η Ειρήνη Koυφάκη ηγείται δρά σεων για την εδραίωση κουλτούρας ενδυνάμω σης, συμπερίληψης και εμπιστοσύνης. Παράλ ληλα με τα καθήκοντά της στη Siemens, είναι μέλος ΔΣ στον ΣΔΑΔΕ. Στο παρελθόν εργάστηκε στην GSK και στην Cadbury. Είναι κάτοχος ΜSc in Human Resources Management και ΒA in Business Administration.

Ευθύμιος Κωνσταντινίδης

Human Resources Director, G4S Greece Ο Ε. Κωνσταντινίδης έχει πτυχίο BSc Ψυχολογί ας και MSc στην Οργανωτική-Οικονομική Ψυχο λογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο, καθώς και MSc στην Πληροφορική και Εφαρμογές από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διαθέτει πολυετή εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες με δραστηριότητα στην Ελλάδα (BNP Paribas, AIG, Printec Group), έχοντας εργαστεί σε πολλαπλές θέσεις ευθύνης στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού. Σήμερα, ερ γάζεται στον Όμιλο Εταιρειών G4S ως Human Resources Director.

Λίλιαν Λαμπροπούλου

Director of People and Culture, Four Seasons Astir Palace Hotel Athens Κάτοχος Bachelor of Science (BSc) στην Κοινω νιολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο και MSc στο HR από το University of Surrey, βρίσκεται στη θέση της Director of People and Culture στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens από τον Φεβρουάριο του 2021. Διαθέτει εργασιακή εμπειρία σε πολλά πεδία, όπως οι τηλεπι κοινωνίες και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ενώ είχε την ευκαιρία να εργαστεί σε Λονδίνο, Παρίσι και Ρώμη.

Γιάννης Λέος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού, Eurocatering Κάτοχος πτυχίου Διοίκησης Επιχειρήσεων, ο Γ. Λέος έχει εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις, ό πως 3E, Ολυμπιακή Ζυθοποιία, ΦΑΜΑΡ και έχει βραβευτεί με τα KPMG Awards 2016, στον το μέα «συγχωνεύσεις και εξαγορές». Χαρακτηρίζεται από την ανθρωπο κεντρική του προσέγγιση και τις ισχυρές δεξιότητες στον τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Μάργια Λεριώτου

HR Manager, Τεχνέκ Διαθέτει 16 χρόνια επαγγελματικής εμπειρί ας σε τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σε πολυεθνικές ε ταιρείες Retail και Τράπεζες. Απόφοιτος Μετα πτυχιακού (M.Sc. in HRM) από το University of Manchester. Η διαπίστωση ότι η ενσυναίσθηση, η ανθεκτικότητα και η αποδοχή αποτελούν έμπνευση και δημιουργούν εμπιστοσύνη στο ανθρώπινο δυναμικό που είναι η κινητήριος δύναμη της κάθε επιχεί ρησης, την αντιπροσωπεύει.

&

> 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Όλγα Κωνσταντίνου HR Business Partner, Coca-Cola HBC Μετά την πορεία της στον τομέα Talent Acquisition σε πολυεθνικές εταιρείες, σήμερα εργάα ζεται ως HR Business Partner στην Coca-Cola HBC. Σε συνέχεια του πτυχίου της, Μάρκετινγκ & Διοίκησης Λειτουργιών, παρακολούθησε το Master στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων του Πανεπιστημίου Μα κεδονίας. Παράλληλα, ασχολείται ενεργά με τον εθελοντισμό, ως εκ παιδεύτρια του ERC στον Ανθρωπιστικό Οργανισμό Kids Save Lives.
Γεωργία Μαλαματένιου Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας
Κύπρου, Schneider Electric H Γεωργία Μαλαματένιου είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδας και Κύπρου της Schneider Electric από τον Ιανουάριο του 2018. Έχει περισσότερα από 12 έτη εμπειρίας στη διοίκηση και επιλογή προσωπικού στη Schneider Electric, AIG και MELLON Group στην Αθήνα και Octagon Professionals στην Ολλαν δία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΟΠΑ και απόφοιτη του τμήματος Επικοινωνίας του Παντείου Πανεπιστημίου. Έχει λάβει πιστοποιημένη εκπαίδευση στο Personal & Executive Coaching (AC Accredited) και είναι μεταπτυχι ακή σπουδάστρια Ψυχολογίας στο University of Central Lancashire.
Ειρήνη
Μέσα
στη

Η Εστίαση στους Ανθρώπους μας

προάγει την καινοτομία

Στη Pfizer, ο άνθρωπος βρίσκεται στο επίκεντρο του εταιρικού σκοπού μας: «Καινοτομούμε για να αλλάξουμε τις

ασθενών». Για να υπηρετήσουμε

στους δικούς μας ανθρώπους.

για σημαντικές αλλαγές. Η ψηφιοποί ηση, η υβριδική εργασία, ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση ταλέντων και η ανάγκη για ευελιξία, δημιουργούν νέες προκλήσεις για τους οργανισμούς. Σε αυτό το νέο τοπίο, οι εταιρείες καλούνται να σχεδιάσουν νέες πολιτικές και λύσεις, περισσότερο προσαρ μοσμένες στον άνθρωπο. Να επενδύσουν σε νέες δεξιότητες, αλλά -κυρίως- να δημι ουργήσουν μία εταιρική κουλτούρα δεκτι κή στις αλλαγές, που να ενώνει διαφορετι κούς ανθρώπους, ταλέντα και ικανότητες. Επενδύοντας στρατηγικά στον Άνθρωπο Στη Pfizer, ο άνθρωπος βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο του εταιρικού σκοπού μας: «Και νοτομούμε για να αλλάξουμε τις ζωές των ασθενών». Για να υπηρετήσουμε αυτή την αποστολή, στηριζόμαστε πάνω από όλα στους δικούς μας ανθρώπους. Εφαρμόζου με γι’ αυτό μία καθαρά ανθρωποκεντρική στρατηγική, η οποία απελευθερώνει τη δύναμη κάθε εργαζόμενου. Δημιουργούμε ένα περιβάλλον που σέβεται τη διαφορετι κότητα, παρέχει αναγνώριση, επιβράβευση, ευκαιρίες για ανάπτυξη και εξέλιξη. Φρο ντίζουμε, παράλληλα, να καλλιεργούμε μία ισχυρή κουλτούρα, στην οποία κυριαρχεί η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η δέσμευση και η έμπνευση που αντλούμε από τις κοινές μας αξίες: Θάρρος, Αριστεία, Ισότιμη Αντι μετώπιση, Χαρά. Σήμερα, συνεχίζουμε να επενδύουμε στον άνθρωπο και να ενδυνα μώνουμε την εταιρική

κουλτούρα.

στιάζουμε στη διαρκή εκπαίδευση

εξέλιξη των εργαζόμενων, με προγράμματα mentoring και coaching, εργαλεία ανάπτυ ξης δεξιοτήτων, αντικειμενικό σύστημα αξι ολόγησης και ενημέρωση για τις ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη Pfizer σε τοπικό και δι εθνές επίπεδο. Δίνουμε έμφαση στην προ

Συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε, να συμμετέχουμε ισότιμα, να αντλούμε ικανοποίηση από τη δουλειά μας και να καινοτομούμε

σέλκυση ταλέντων και στην ενδυνάμωση των νέων ανθρώπων, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και άλλους φορείς. Πρωταγωνιστούμε σε θέματα DEI αναγνω ρίζοντας ότι ο πλουραλισμός και η αξιοποί ηση του μοναδικού τρόπου σκέψης κάθε εργαζόμενου,

στηρίζοντας την ισότιμη αντιμετώπιση

ένταξή τους στην ελλη νική κοινωνία.

Επιβράβευση με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον Για το σύνολο των πρωτοβουλιών και των πρακτικών της σε θέματα συμπερίληψης, διαφορετικότητας και ισότητας, η Pfizer

Hellas απέσπασε το κορυφαίο βραβείο «D&I Champion of the Year» στα πρώτα Diversity & Inclusion Awards 2022, καθώς και έξι ακόμα βραβεία, σε πέντε κατηγορίες. Επιπλέον, το 2022, λάβαμε από το Ινστι τούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης βάσει του Εθνικού Δείκτη Αξιολόγησης CR Index, την ανώτατη διάκριση «Diamond» Award για τη στρατηγική και τα προγράμματα Βι ώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Κοινωνι κής Ευθύνης. Υποστηρίζουμε τους ανθρώ πους σε πολλαπλά επίπεδα, αξιοποιώντας πολλές διαφορετικές πηγές και ευκαιρίες για να ενδυναμώσουμε τόσο ευάλωτες ο μάδες όσο και τους εργαζομένους μας αλ λά και νέα ταλέντα της χώρας. Η σημαντικότερη αναγνώριση της στρα τηγικής μας με επίκεντρο τον άνθρωπο, προέρχεται από τους ίδιους τους εργα ζομένους μας, οι οποίοι αναδεικνύουν επανειλημμένα τη Pfizer Hellas μεταξύ των εταιρειών με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο του θεσμού Best WorkPlaces Greece. Συγκεκριμένα, η εται ρεία έχει κατακτήσει 3 φορές (2015, 2017 και 2021) την 1η θέση, στην κατηγορία των επιχειρήσεων

ζωές των
αυτή την αποστολή, στηριζόμαστε πάνω από όλα
Τ ο περιβάλλον εργασίας μετα σχηματίζεται παγκόσμια, με την πανδημία να λειτουργεί ως καταλύ της
μας
Ε
και στην
προάγουν την ικανότητά μας να καινοτομούμε και να δημιουργούμε αξία για τους ασθενείς. Είμαστε η πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που το 2019 συνυ πέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας, ενώ εδώ και αρκετά χρόνια, έχουμε δημιουρ γήσει εθελοντική διατμηματική ομάδα DEI. Σήμερα, συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε νέες καινοτόμες πρωτοβουλίες, όπως το Refugee Leadership Initiative (PRLI) που στοχεύει στη βελτίωση της ζωής των προ σφύγων μέσω της ευκαιρίας για εργασία στην εταιρεία μας. Στο πλαίσιο της συγκε κριμένης παγκόσμιας δράσης, η Pfizer έχει ήδη προχωρήσει σε προσλήψεις προσφύ γων στην Ελλάδα,
και
που απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους. Στη Pfizer, κοιτάζουμε μπροστά και θέτου με υψηλότερους στόχους, παραμένοντας μία ανθρωποκεντρική εταιρεία. Συνεχί ζουμε να εξελισσόμαστε, να συμμετέχουμε ισότιμα, να αντλούμε ικανοποίηση από τη δουλειά μας, υπερηφάνεια από τα επιτεύγ ματά μας και να καινοτομούμε. Ειρήνη Παγανοπούλου People Experience Director Greece & Cyprus, Pfizer Hellas S.A. 15ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΗR PROFESSIONAL

Σπύρος Μαλανδρίνος

Senior HR Executive, Voyager

Worldwide

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Σπύρος Μαλανδρί

νος είναι απόφοιτος Παντείου Πανεπιστημίου

και κάτοχος Master στο HR από το Οικονομικό

Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στην επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει Recruitment & Talent Acquisiton Trainee στον ΟΤΕ, ενώ στο παρελθόν έχει ασχοληθεί και με το κομμάτι των πω λήσεων.

Εύη Μαντζουράνη

Senior Manager, Integrated Talent Management EU SE Cluster, Παπαστράτος H Ε. Μαντζουράνη έχει σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και κατέχει μεταπτυ χιακό τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμι κού του ΟΠΑ. Η ίδια είναι πιστοποιημένη Coach από το ΕΚΠΑ, ενώ παράλληλα έχει εργαστεί σε πολυεθνικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε ρόλους ευθύνης στον χώρο των Ανθρώπων και Κουλτούρας. Σήμερα κατέχει τον ρόλο της Ανώτερης Διευθύντριας Διαχείρισης Ταλέντων Νοτιοανατολικού Τομέα Ευρώπης στην εται ρεία Παπαστράτος.

Κατερίνα Μαντζώρου

Chief HR Officer, Public Group

Κ. Μαντζώρου εντάχθηκε στον Όμιλο το 2019, φέρνοντας σημαντική εμπειρία στη διεύθυνση

δυναμικού σε πολυεθνικές εταιρεί ες, όπως οι ATOS, First Data και Toyota Hellas. Από τη θέση της είναι υπεύθυνη για την ανάπτυ ξη και την υλοποίηση πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν στη δι

του ανθρώπινου δυναμικού των Public και Mediamarkt, ενώ

του Public Group.

Ευγενία Μελέα

Head of HR Europe, Enel Green Power

Η Ε. Μελέα είναι Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυ ναμικού στην

Ελλάδα

Green Power

ίδρυσή

Παράλληλα, έχει υπό

ευρωπαϊκές χώρες

Enel

Φανή Μελέτη

HR Director, Goldair Handling

Με γνώμονα τον άνθρωπο και σπουδές στους τομείς της κοινωνιολογίας, της έρευνας και της ψυχολογίας, τα τελευταία 14 χρόνια έχει εστι άσει στο χτίσιμο μίας εργασιακής κουλτούρας όπου οι άνθρωποι μπορούν να εκτεθούν, να εξε λιχθούν, να αποτύχουν και να προσπαθήσουν ξανά μέχρι να πετύχουν, εξελίσσοντας την εταιρεία μαζί τους.

Έφη Μήλα

HR Director, Μέλισσα Kikizas H Ε. Μήλα σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέ χει μεταπτυχιακό HRM από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Διαθέτει 20ετή εμπειρία ως στέλεχος ανθρώπι νου δυναμικού σε Ελλάδα και Κύπρο σε εταιρεί ες όπως οι Ikea, Γερμανός και Deloitte. Από το 2017 κατέχει τη θέση

Director του ομίλου εταιρειών Μέλισσα Kikizas.

Μιχαήλ

Manager Europe, HR Manager Greece, Ecolab

Μιχαήλ κατέχει τη θέση

> 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Ήβη Μελακοπίδη Senior HR Manager & Member of Board of Directors, Allianz Trade Κατέχει BSc in Business Administration & Organizational Behavior από το ACG- Deree College και MSc in Human Resource Managem ment από το University of Surrey. Διαθέτει 20 έτη εμπειρίας, κυρίως σε πολυεθνικές εταιρείες, στον ασφαλιστι κό, συμβουλευτικό και real estate κλάδο, από τα οποία τα 14 είναι στο HR.
της HR
Αγγελίνα
DE&I
Η Α.
της DE&I Manager Europe στην Ecolab, παράλληλα με τη θέση της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού & μέλους Δ.Σ. για την Ecolab Ελλάδας. Κάτοχος MSc in Human Resource Management (with honors) από το Cardiff University. Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει θέσεις ευθύ νης στο τμήμα ανθρώπινου δυναμικού στον τραπεζικό και συμβουλευ τικό κλάδο (BNP & NatWest Group, Icap Group), καθώς και τον κλάδο πληροφορικής (Singular Logic SA).
Η
ανθρώπινου
αχείριση
στο διάστημα αυτό έχει συμβάλει στον στρατηγικό σχεδιασμό για την ισχυροποίηση της ανθρωποκεντρικής κουλτούρας
Enel
από την
της στην
το 2008.
την ευθύνη της και 5
της
σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στο παρελθόν έχει εργαστεί σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικούς ορ γανισμούς (Coca Cola, Carrefour, Motorola) ενώ κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στο HR Management από το ΟΠΑ.

Νικόλας Μοσχάτος

Διευθυντής Ανθρώπινων Πόρων

Accenture (Ελλάδα & Βουλγαρία)

O Ν. Μοσχάτος είναι Διευθυντής Ανθρώπινων

Πόρων της Accenture σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Ξεκίνησε την καριέρα του ως σύμβουλος πλη ροφορικής, διαθέτοντας συνολικά εμπειρία 25+ ετών σε σύνθετα τεχνολογικά έργα. Το 2000 εντάχθηκε στο δυναμικό

Accenture ως σύμβουλος ανάπτυξης επιχειρήσεων, ενώ το 2007

επικεφαλής

στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας παράλληλα

της εταιρείας στην N.A. Ευρώπη.

Κωνσταντίνα Μπάρκα

People & Culture Director Greece & Cyprus, Coca-Cola Τρία Έψιλον

Η K. Μπάρκα, έχοντας ήδη πολυετή εμπειρία σε μεγάλους οργανισμούς όπως Microsoft, Diageo & Willis Towers Watson, εντάχθηκε στην Coca-Coca HBC το 2013, αρχικά ως Group Compensation & Mobility Manager και στη συνέχεια ως Senior HR Business Partner, πριν αναλάβει το 2020 τον ρόλο του People & Culture Director Ελλάδας Κύπρου. Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το ΟΠΑ και πτυχίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

Νικόλαος Μπίρης

Senior HR Business Partner, Hellas Gold Ο Ν. Μπίρης είναι Senior HR Business Partner στην Hellas Gold από τον Ιανουάριο του 2021. Έχει διατελέσει επί σειρά ετών HR Manager στο Industry της Βιομηχανικής Παραγωγής, σε Ομί λους Ξενοδοχείων και σε Ξενοδοχεία από το 2006 (Grecotel, Classical Hotels και Titania Hotel Athens). Έχει σπουδάσει διοίκηση επιχειρή σεων, με εξειδίκευση στη Διοίκηση Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων University of Wales, Cardiff Bachelor’s Degree in Business and Hotel Management και έχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Master Degree in HR Management and Employment Relations, Brunel University, UK.

Manager

Ιγκόρ Μπόμπρικ

Talent Acquisition Lead, Hack The Box Επειδή ο θεσμός της εργασίας κατέχει κυρίαρ χη θέση στο σύστημα αξιών του, ο Ιγκόρ απο φάσισε από νωρίς να ασχοληθεί με τον χώρο του HR, δείχνοντας ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το recruiting. Έχει αναλάβει ποικίλα HR καθήκοντα, σε inhouse και agency περιβάλλοντα. Τα τελευταία δύο χρόνια, εργά ζεται στην Hack The Box, επιβλέποντας τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλογής της εταιρείας.

Διονύσης Μπουρλάς

HR Manager, Skroutz Last Mile Διαθέτοντας σπουδές στην Ψυχολογία και περισσότερα από πέντε χρόνια εμπειρίας στο Talent Acquisition & People Operations, πλέον ηγείται του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Skroutz Last Mile. Στόχος του η δημιουργία ισχυρής ε ταιρικής κουλτούρας, όπου προάγεται η συνεχής ανάπτυξη, ενδυνα μώνοντας και παρακινώντας τους εργαζόμενους να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους.

Εύη Μωραΐτη

HR Lead, Amgen Hellas

HR Lead της

> 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Λένα Μπόλλη HR
South Eastern Europe, GE Healthcare Η Λ. Μπόλλη σπούδασε Ψυχολογία στο ΕΚΠΑ και ολοκλήρωσε το MSc Occupational Psychology στο University of Nottingham UK. Στην πολυετή της καριέρα εργάστηκε ως στέλεχος HR στους κλάδους του Retailing, Banking, Pharma, FMCG. Διετέλεσε, ανάμεσα σε άλλα, Recruitment Manager στην Amgen και HR Business Partner στην Beiersdorf. Σήμερα κατέχει τη θέση της Διευθύντριας HR Νοτι οανατολικής Ευρώπης στην GE Healthcare.
Amgen για την Ελλάδα εδώ και 14 χρόνια. Διαθέτει περισσότερα από 20 χρόνια εργασιακής εμπειρίας στον φαρμακευτικό κλά δο, έχοντας διατελέσει διευθυντικό στέλεχος σε μεγάλες εταιρείες του κλάδου αλλά και του χώ ρου των FMCG. Έχει δίπλωμα στα Οικονομικά-Διοίκηση Επιχειρήσεων, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στα Οικονομικά από το University of Strathclyde (UK) και μεταπτυχιακού διπλώματος ΜΒΑ στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων από το Leicester University (UK).
της
ανέλαβε
HR
γραφεία
Πάνω από 400 στελέχη κατέθεσαν περισσότερες από 1.500 προτάσεις
www.digihr.gr ΧΟΡΗΓΟΣ Official Publication presents Συμμετοχές: Δήμητρα Γαστεράτου, Τ: 210 661 7777 (εσωτ. 213), E: dgasteratou@boussias.com Χορηγίες: Μαρίνα Καφέζα, T: 210 6617777 (εσωτ. 252), E: mkafeza@boussias.com Μαίρη Καλλιφείδα, T: 210 6617777 (εσωτ: 333), E: mkalifida@boussias.com Περιεχόμενο: Τζένη Αναγνωστοπούλου, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 278), Ε: ja@boussias.com

Γρηγορία (Ρίτα) Παπαδοπούλου

HR Talent Acquisition Specialist, Salescode

Παρότι σπούδασε προγραμματισμό, μέσα από τις εργασιακές της εμπειρίες «οδηγήθηκε» στο

HR. Από Yacht Brokerage & Charter Assistant, συνέχισε ως Administrative Assistant/Recruiter

και βρέθηκε στη Salescode, όπου της δόθηκε μία πραγματική ευκαι

να γνωρίσει εκ των έσω το Recruiting. Παράλληλα, πραγματο

ΜΒΑ, με σκοπό να εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο τις γνώσεις

της στο HR και όχι μόνο.

Γεωργία Παπαχρήστου

HR Manager, Σ. Μεντεκίδης

Είναι HR Manager στην εταιρεία Σ. Μεντεκίδης «Φυσικά Μεταλλικά Νερά ΔΙΟΣ και ΣΕΛΙ». Α πόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών «Επιστήμη της Εφοδιαστικής» του Διεθνούς Πα νεπιστημίου της Ελλάδος. Η επαφή της με τον χώρο του HR ξεκίνησε στη Σ. Μεντεκίδης το 2016, ως HR Assistant.

Μαρία Πατακιούτη Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων και Κουλτούρας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ελλάδα-Παπαστράτος, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Κύπρος, Μάλτα), Philip Morris International Στέλεχος με μακρά εμπειρία στη διαχείριση αν θρώπινου δυναμικού για περισσότερα από 20 χρόνια, εστιάζοντας στην αναδιάρθρωση και τον μετασχηματισμό διασυνοριακών έργων.

ενεργό μέλος της Επιτροπής Απασχόλησης και του Επιχειρη ματικού Συμβουλευτικού Συμβουλίου του Διεθνούς MBA, ενώ έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής Καινοτομίας, Εκπαίδευσης, Επιχει ρηματικότητας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

Στάθης Πατρίκης

Head of People & Organization, Cube RM

O Σ. Πατρίκης κατέχει τον ρόλο του Head of People & Organization στην Cube RM από τον Νοέμβριο του 2021. Είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος MSc στο HR Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Οι το μείς εξειδίκευσής του περιλαμβάνουν το HR Technology, HRMS, HR Corporate Policies και organizational development.

Εύα Παρτάλα

Senior HR Executive Η Ε. Παρτάλα διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού σε μεγάλες εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε κλά δους όπως βιομηχανία, ενέργεια, λιανική και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Κάποια από τα ση μαντικά έργα που ανέλαβε κατά την επαγγελματική της πορεία είναι Performance Management, Employee Development, Leadership Coaching, Employee Engagement. Έχει επίσης διατελέσει ως Σύμ βουλος HR σε αντίστοιχα έργα.

πρέπει

Γιώργος Παυλάκος Chief Human Resources Officer, Watt+Volt Ο Γιώργος Παυλάκος δραστηριοποιείται πάνω από 20 έτη στον χώρο του Ανθρώπινου Δυνα μικού σε κλάδους, όπως ενέργεια, τραπεζικός, συμβουλευτικός, FMCG. Με σημαντική εμπειρία

και έργα μετασχηματισμού, πιστεύει ότι το

λειτουργεί τόσο ανθρωποκεντρικά όσο και τεχνοκρατι

συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στρατηγικών στόχων,

κινητοποίηση των εργαζομένων.

> 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Νατάσσα Πασχάλη Group CHRO, Eurobank Η Νατάσσα Πασχάλη είναι CHRO στον Όμιλο Eurobank, ο οποίος έχει δυναμική παρουσία σε 6 χώρες και ανθρώπινο δυναμικό άνω των 11.500 εργαζομένων. Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της στρατηγικής και των πο λιτικών για το ανθρώπινο δυναμικό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και της ανάπτυξης και διαχείρισης πρωτοβουλιών που αφο ρούν στην οργανωτική, ψηφιακή και επιχειρησιακή αναδιάρθρωση του Ομίλου. Βάνα Πλεξίδα HR Manager / Executive Assistant to CEO, Θεόνη Διαθέτει περισσότερα από 16 χρόνια εμπειρίας, σε διαφορετικούς ρόλους ευθύνης. Έχει φέρει εις πέρας μεγάλα projects, όπως Συγχωνεύσεις, Εξαγορές και Αναδιοργάνωση εταιρειών. Επιπλέ ον, έχει συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη της εταιρείας Θεόνη και την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού της κατά 100%, μέσα σε λίγα χρόνια. Πιστεύει στο ταλέντο του κάθε στελέχους, αναπτύσσο ντας μεθόδους για την εξέλιξη των δεξιοτήτων του και της προσωπι κής του ανάπτυξης.
Είναι
σε εξαγορές-συγχωνεύσεις
HR
να
κά,
μέσα από την ενίσχυση και
ρία,
ποιεί

εργαζόμενοι, εκ

τον

#1b3665 WATT+VOLT: Έμφαση στην οργανική ανάπτυξη και διπλασιασμός του ανθρώπινου δυναμικού Γ. Παυλάκος: «Σχεδιάζουμε επιπλέον προσλήψεις το 2021» Τον τίτλο της No. 1 αναπτυσσόμενης εταιρείας στην Ελλάδα για το 2020 απέσπασε η WATT+VOLT από τους Financial Times, αριθμώντας περισσότερα από 47 καταστήματα στην Ελλάδα. «Αυτή τη στιγμή απασχολούνται συνολικά 330
των οποίων το 56% εντάχθηκε στην εταιρεία από
Ιανουάριο του 2019, ενώ βάσει του πλάνου για το 2021 αναμένεται η πρόσληψη 131 ατόμων επιπλέον» εξήγησε στο Workforce, ο Γιώργος Παυλάκος, HR Director της εταιρείας σημειώνοντας την έμφαση που δίνει η WATT+VOLT στην οργανική ανάπτυξη. Η συντριπτική πλειονότητα των εν λόγω προσλήψεων πραγματοποιήθηκε αποκλειστικά από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της εταιρείας, ενώ από τον Οκτώβριο του 2020 υπήρξε συνεργασία με τέσσερα recruiting agencies, προκειμένου να καλυφθούν ορισμένες θέσεις πωλήσεων, γεγονός που οφείλεται αφενός στην αμεσότητα που απαιτούνταν και αφετέρου στις ιδιαιτερότητες των θέσεων αυτών. Επιπροσθέτως, ο Γ. Παυλάκος αναφέρθηκε στη χρονιά που ολοκληρώνεται, τονίζοντας πως η εταιρεία δεν επηρεάστηκε ιδιαίτερα από την επιβολή των lockdown και συνέχισε τόσο το πλάνο νέων προσλήψεων όσο και τις συμφωνίες για νέα καταστήματα. «Μόνο στο 1ο lockdown χρειάστηκε να τοποθετηθεί ένα μικρό ποσοστό των εργαζομένων μας σε αναστολή, κάτι που δεν απαιτήθηκε στο 2ο λόγω της μεγαλύτερης προετοιμασίας μας και της απασχόλησης των ρόλων που επηρεάζονταν -όπως π.χ. οι πωλητές d2d- σε άλλα έργα που τρέχουν στην εταιρεία» κατέληξε. Γιώργος Παυλάκος Η στρατηγική επιλογή στην ενημέρωση Το ημερήσιο newsletter της BOUSSIAS είναι ένα πολύτιμο στρατηγικό εργαλείο για τους επαγγελματίες του κλάδου του Ανθρώπινου Δυναμικού. Καθημερινά στο Inbox σας, όλες οι ειδήσεις για την HR κοινότητα, μετακινήσεις στελεχών, νέες συνεργασίες, διεθνείς εξελίξεις κ.α. παρέχουν ένα σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους decision makers της αγοράς. Εγγραφείτε δοκιμαστικά για 1 μήνα ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Υπεύθυνος Συνδρομών: Δημήτρης Φαραό, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 102), Ε: farao@boussias.com Υπεύθυνη Διαφήμισης: Μαρίνα Καφέζα, Τ: 210 6617 777 (εσωτ. 252), Ε: mkafeza@boussias.com

Νίνα Νατσολάρη

HR Manager, Erma First ESK

Engineering Solutions

Με σπουδές στην Ανθρωπολογία, στην Ψυχο λογία και μεταπτυχιακό στην Οργάνωση και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και με περισσότερα από 15 χρόνια σε πολυεθνικές, δι εθνείς και ελληνικές εταιρείες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η Νίνα Νατσολάρη εστιάζει στην ίδρυση τμημάτων ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση στρατηγικών πλάνων HR, υποστηρίζοντας όλο το οργανωσιακό φάσμα των εταιρειών.

Κώστας Νεαμονιτάκης

Performance and Development Officer, Thenamaris Ships Management Ο Κωνσταντίνος Νεαμονιτάκης είναι Μηχα νολόγος Μηχανικός του ΕΜΠ, με MBA από το ΟΠΑ και μεταπτυχιακές σπουδές στο Strategic

HR Management από το Alba. Tα τελευταία 13 χρόνια εργάζεται σε πολυεθνική ναυτιλιακή εταιρεία. Διαθέτει εμπει ρία σε διάφορα πεδία του HR, συμπεριλαμβανομένων των Training, Recruitment, Performance Management, Leadership Development και Coaching.

Ειρήνη Παγανοπούλου

People Experience Director Greece & Cyprus, Pfizer Hellas Διαθέτει 20 χρόνια εμπειρίας στον χώρο του HR. Ως Επικεφαλής Ανθρώπινου Δυναμικού στη Pfizer Hellas από το 2010, έχει ηγηθεί μεγάλων projects, ενώ εξειδικεύεται σε θέμα τα talent and career transition και διαμόρφωσης εταιρικής κουλ τούρας. Έχει σπουδές Ψυχολογίας και μεταπτυχιακά σε Human Resources Management (University of Stirling) και MBA (University of Strathclyde). Πρεσβεύει και προωθεί τη διαφορετικότητα και την αποδοχή της, τις ίσες ευκαιρίες και τον σεβασμό σε κάθε άνθρω πο, υποστηρίζοντας ότι η πολυφωνία εμπλουτίζει θετικά την εταιρική κουλτούρα κάθε οργανισμού.

είναι Senior ΗR Business Partner

Openbet Hellas. Απέκτησε στην Ελλάδα

στο εξωτερικό πολύτιμη εργασιακή

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στην παραγωγή. Είναι Personal & Executive Coach και ηγείται του κύκλου Women in Human Capital Management στο Lean In Network. Μιλάει Σουηδικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Νατάσα Παναγιωτοπούλου Learning & e-Learning Professional, ΑΒ Βασιλόπουλος Έχοντας πάντα ως γνώμονα το πάθος της για τον άνθρωπο, το HR ήταν αναπόφευκτο να την κερδίσει, ακόμη και αν δεν αποτέλεσε την αφετηρία της. Ξεκινώντας από τον τομέα του eLearning και των εκπαιδεύσεων ενηλίκων, οδηγήθηκε στο ΗR, όπου με τη χρήση τεχνολογίας, στόχος της έγινε η εφικτή για όλους και αποτελεσματική δια βίου μάθηση. Θεοπούλα (Πόλυ) Πάνου HR Manager Fulgor SA, part of Hellenic Cables Η Πόλυ Πάνου, με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και 7ετή εργασι ακή εμπειρία στο αντικείμενο, είναι HR Manager στην Hellenic Cables, με ιδιαίτερη ενασχόληση

προσέλκυσης και διακράτησης ταλέντων, τη συμπε

το employer branding

Ελένη

Generalist, Sarmed

> 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Δημήτρης Οικονομίδης HR Director, Elpen Η πορεία του σε διάφορους κλάδους της οικονο μίας, με ερεθίσματα και εμπειρίες οι οποίες είχαν πάντα ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον οδήγησε από την επιστήμη της Φυσικής να ασχολείται τελικά με τον πανέμορφο, γεμάτο προκλήσεις, κόσμο του HR.
στους τομείς της
ρίληψη,
και τα συστήματα αμοιβών. Επίσης, είναι πιστοποιημένη Coach και παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες της ως Solution Focused Coach σε διάφορους οργανισμούς.
Παπαδάκη HR
H E. Παπαδάκη βρίσκεται στην εταιρεία από τον Μάρτιο του 2019, ενώ για 8 χρόνια ήταν HR Generalist στην Jumbo. Είναι κάτοχος Bachelor στα Economics από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και MSc στο Marketing/ Marketing Management από το Aston University. Ζωή Ντάρλα Senior HR Business Partner, Openbet Hellas Η Ζ. Ντάρλα
στην
και
εμπειρία στη

Νέο τριμηνιαίο περιοδικό για Diversity & Inclusion, ίσες ευκαιρίες, women leadership & empowerment.

● Παρουσιάζει εταιρικές πρακτικές με στόχο την ενδυνάμωση των γυναικών και την προώθησή τους σε υψηλόβαθμες και διοικητικές θέσεις.

● Προβάλλει δράσεις CSR, με στόχο το empowerment των γυναικών στην κοινωνία.

● Αναδεικνύει τις ηγέτιδες, τις ομάδες

γυναικών και τις πρωτοπόρες εταιρείες. ● Προσφέρει έμπνευση μέσα από την πορεία επιτυχημένων γυναικών. ● Παρακολουθεί και καταγράφει τις θεσμικές εξελίξεις για την ισότητα και τις ίσες ευκαιρίες. Ladies (and gentlemen) you wantto read this one... Εξασφαλίστε 1 τεύχος δωρεάν Register now Πληροφορίες/ Διαφήμιση: Μαίρη Καλλιφείδα, Τ: 210 6617777 (εσωτ. 333), Ε: mkalifida@boussias.com Συνδρομές: Aμαλία Ψιλούδη, Τ: 210-6617777 (εσωτ. 231), Ε: : apsiloudi@boussias.com Περιεχόμενο: Κατερίνα Βαλλογιάννη, T: 2106617777 (εσωτ. 105), E: kvallogianni@boussias.com

Λένα Ράικου

HR Development Manager, Όμιλος ΑΓΕΤ Ηρακλής, μέλος της Holcim Στην επαγγελματική της πορεία έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει ως Senior ΗRBΡ/Learning & Development Specialist στην EKO ABEE, του Ομίλου των Ελληνικών Πετρελαίων, HR Business Partner στη Marks and Spencer, Country HR Advisor στη Shell Hellas και Deputy HR Manager στηνShell Gas. Είναι κάτοχος Bsc in Psychology & Organizational Behavior από το Deree και Msc

Strategic HR Management από το Alba, καθώς και πιστοποιήσε

στη χρήση ψυχομετρικών εργαλείων.

Κυριακή Ρήγα HR Director Απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Πα νεπιστημίου του Greenwich, συνέχισε τις σπου δές της αποκτώντας Μεταπτυχιακό τίτλο στο Psychometrics in organizations, από το City, University of London. Για περισσότερα από 5 έτη εργάστηκε στη Randstad, με βασικό αντικείμενο το Recruitment, Assessment, Outplacement & Career Counselling, ενώ από το 2014 μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2022, εργάστηκε στον όμιλο Sani / Ikos Resorts, κατέχοντας τα τελευταία 2 χρόνια τον ρόλο της HR Operations Director, Ikos Resorts. Δημήτρης Ρουμελιώτης

HR Manager South Eastern Europe, Timac Agro (Group Roullier)

Ο Δημήτρης Ρουμελιώτης έχει σπουδάσει ψυχο λογία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και είναι κάτο χος MSc στο HRM από το Edinburgh Business School. Έχει εργαστεί στο UK σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, διατελώντας σε διαφορετικούς ρόλους στο HR. Τα τε λευταία χρόνια εργάζεται στην Ελλάδα ως HR Manager για την Timac Agro, που αποτελεί θυγατρική του πολυεθνικού ομίλου Roullier. Πρό σφατα, ανέλαβε χρέη HR Manager South Eastern Europe.

Χαράλαμπος Σιδηρόπουλος HR Manager, Agris Κάτοχος Bachelor στη Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και MBA με εξειδίκευση στη Δι οίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού από το Πανεπι στήμιο του Winchester. Ξεκίνησε την καριέρα του στο HR από τον κλάδο του τουρισμού και τα τελευταία 14 χρόνια έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην επιλογή, εκπαίδευση και διαχείριση προσωπικού. Από το 2021, εργάζεται ως HR Manager σε μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου λαχα νοκομίας, την Agris S.A. Έλενα Σκαρπαθιώτη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού, Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Από δικηγόρος, τραπεζικός και από τραπεζικός, επαγγελματίας του HR, εδώ και 18 χρόνια η Έλενα Σκαρπαθιώτη, με συνδυασμό εμπειρίας από συμβουλευτικές, πολυεθνικές αλλά και ελληνικές εταιρείες, ειδι

θέματα Talent & HR Management, έχει εξελίξει ομάδες

στην ευθύνη

Manager, Skama

Βιομηχανία και στα ανταλλακτικά Αυτοκινήτων.

Γεωργία Ρούσσου HR
Η Γεωργία Ρούσσου είναι πτυχιούχος της Κοι νωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη ερ γασιακής εμπειρίας στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2018 εργάζεται ως HR Manager στην εταιρεία Skama S.A., που δραστηρι οποιείται στη
κεύεται σε
εργαζομένων
της και πιστεύει απόλυτα πως η σωστή δι αχείριση του ανθρώπινου δυναμικού είναι αυτή που απογειώνει κάθε επιχείρηση στην κατάκτηση των στόχων της. Νατάσα Σπύρου Group HR Director, Fourlis Holdings Είναι πτυχιούχος της Ιταλικής Φιλολογίας του Α ΠΘ, ενώ έχει κάνει και σπουδές στο Marketing. Έχει εκτενή εμπειρία στο HR, έχοντας εργαστεί σε διαφορετικούς κλάδους: καταναλωτικών προϊόντων, βιομηχανίας και τηλεπικοινωνιών. Από το 2008 είναι Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου Fourlis, υπεύθυνη για θέματα ανάπτυξης στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού στις χώρες που ο Όμιλος δραστηριοποιείται. Κίνητρό της, οι νέες προκλήσεις και η επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, μέσω των ανθρώπων. 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
στο
ων
τομέαςΚορυφαίοςδιάκρισης για τα στελέχη ήταν το Talent Management (25,5%)

Αιμιλία Στέλιαρου

Learning & Development & Internal Communication Director, Όμιλος ΟΠΑΠ Η Αιμιλία Στέλιαρου ηγείται της ομάδας Learning & Development & Internal Communication του Ομίλου ΟΠΑΠ. Υλοποιώντας τη στρατηγική του Ομίλου, στοχεύει με την ομάδα της στο upskilling & reskilling των ανθρώπων του ΟΠΑΠ, στην ανάπτυξη ταλέντων και τη δημιουργία ενός agile χώρου εργασίας. Έχει πολυετή εμπειρία σε όλους τους τομείς του HR, με έμφαση στο L&D, σε Ελλάδα και Αγ γλία, σε αγορές λιανικής και υπηρεσιών. Είναι απόφοιτος

Κωνσταντίνος Τσάπης

HR Director, Barking Well Media Ο Κωνσταντίνος Τσάπης είναι απόφοιτος του ΟΠΑ και του LSE, με 10+ χρόνια επαγγελματι κής εμπειρίας και εξειδικεύεται σε θέματα Total Rewards, HR Information Systems και

των

(PwC)

Τηλεπικοινω

ΟΠΑ

Πάντειου Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Westminster University, London.

Γιώργος Τερζάκης

Group HR Manager, EFA Group Διαθέτει περισσότερα από 15 έτη εργασιακής ε μπειρίας στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, έχοντας εργαστεί σε μεγάλους πολυεθνικούς ορ γανισμούς. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οικο νομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά, έχει μεταπτυχιακό στο Organizational Change and Development από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ και είναι υποψήφιος Διδάκτωρ του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών.

Κατερίνα Τσεβά Human Resources Director, Convert Group Η Κατερίνα Τσεβά, στα 20 χρόνια της επαγγελ ματικής της πορείας, έχει αναλάβει επιτελικούς ρόλους σε μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες, καθώς και σε νεοφυείς επιχειρήσεις, όπως Boehringer Ingelheim, Upstream, Eurobank, Microsoft και Adecco Group. Εργάζεται με πάθος στη δημιουργία diverse ομάδων, την ανάπτυξη, την ικανοποίηση και την υποκίνησή τους, τη δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών ΗR, συνεισφέροντας στην επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων κάθε οργανισμού. Κατέχει πτυχίο Οικονομι κών και μεταπτυχιακό στην Οικονομική και Οργανωτική Ψυχολογία, από το Πάντειο Πανεπιστήμιο.

είναι ιδρυτικό μέλος του Experts Council at Hacking HR. Αγγέλικα Τζέμου Μέλος ΔΣ, I&D Lead & Head of HR, Bayer Hellas Η Αγγέλικα Τζέμου διαθέτει πολυετή εμπειρία σε διευθυντικές θέσεις ανθρώπινου δυναμικού σε εταιρείες της Ελλάδας και του εξωτερικού, με σημαντικά αποτελέσματα και επιδόσεις σε οργα νωτικούς μετασχηματισμούς, αναδιάρθρωση ανθρώπινου δυναμικού, εταιρικής κουλτούρας, καθώς και σε ανάδειξη θεμάτων της διαφο ρετικότητας και των ίσων ευκαιριών στις επιχειρήσεις. Πριν ενταχθεί στην Bayer, είχε έδρα της τη Δανία και την ευθύνη του ανθρώπινου δυναμικού 13 χωρών για τη LEO Pharma.

Δημήτρης Τσιγγόπουλος Senior HR Manager, Ikos Aria | Ikos Resorts Ως εργαζόμενος 6,5 χρόνια μέσα από διάφο ρους ρόλους σε τμήματα HR, απέκτησε εμπει ρία σε σημαντικές δραστηριότητες της Διεύ θυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού. Talent Management, Training & Development, Performance Management και Compensation & Benefits, αποτελούν για εκείνον τομείς με υψηλό ενδιαφέρον και σημαντικότητα. Πιστεύει πως η ενδυνάμωση των α τόμων και κατά συνέπεια των ομάδων είναι ζωτικής σημασίας για την ύπαρξη και ανάπτυξη όλων των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Τάσος Τσουμάνης People Head, Πλαίσιο Computers Κατέχει τη θέση του People Head στην εταιρεία Πλαίσιο Computers από τον Σεπτέμβριο του 2019. Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει παρουσία σε πολυεθνικές εταιρείες, σε τομείς ό πως αυτοί του Retail, των Consumer Electronics και του Health, από την Ελλάδα έως τη Δυτική Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Είναι κάτοχος ΜΒΑ του Cardiff Business School, με Green Belt στο 6σ (Six Sigma). Πιστεύει ότι αν ένα εργασιακό περιβάλλον παρέχει στους ανθρώπους του υπηρεσίες και παροχές που κάνουν τη διαφορά, μόνο τότε οι άνθρωποι αναπτύσσονται και εξελίσσονται.
People Analytics. Έχει ηγηθεί ομάδων και στρατηγικών projects σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, στους τομείς
επαγγελματικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών
και
νίων/Media (Nova). Από το 2020 είναι διδάσκων στο
και
του
25ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022 Περισσότερους εκπροσώπους καταγράφουντο Retail, το FMCGκαι ο Φαρμακευτικός κλάδος

Human Resources Supervisor, Dpam

& Cyprus / Human Resources

Specialist, Intersport Athletics

σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πά

Πανεπιστήμιο και έχει διδακτορικό στο

Δίκαιο Περιβάλλοντος και τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Εργάζεται στον Όμιλο Fourlis τα τελευταία 6,5 χρόνια στο κομμάτι του

Σπυρίδων Χονδρογιάννης HR Manager, Amplus Απόφοιτος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, συνέχισε τις σπουδές του αποκτώντας Μεταπτυχιακό τίτλο στο HR Management από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενεργό στέλεχος στον χώρο του Ανθρώπινου Δυναμι κού, με σημαντική εμπειρία από την προϋπηρεσία του σε οργανισμούς, όπως η Teleperformance, η αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος, η Εθνική Τράπεζα και πρόσφατα, η Amplus ως HR Manager.

Δέσποινα Χαράπη

Chief HR Officer, Allianz Hellas

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στη Διεύθυνση Ανθρώπινων Πόρων, έχει εργαστεί για το μεγαλύτερο διάστημα της καριέρας της στον κλάδο FMCG, στην Ελλάδα και στο εξω τερικό. Τα τελευταία 6 χρόνια εργάζεται στην ασφαλιστική αγορά, στη θέση Chief HR Officer της εταιρείας Allianz Ελλάδος. Κατέχει Bachelor’s Degree στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων.

Εύη Χατζηϊωάννου Γενική Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Εθνικής Τράπεζας και του Ομίλου – Group Chief HR Officer Η Εύη Χατζηιωάννου είναι επικεφαλής για το στρατηγικό έργο της λειτουργικής ανασυγκρό τησης και εκσυγχρονισμού του εργασιακού περιβάλλοντος στην Εθνική Τράπεζα από το 2019. Με εμπειρία 20 ετών σε μεγάλες πολυεθνικές, έχει διατελέσει πιο πρόσφατα Group Organization Director στον Όμιλο Barilla. Είναι απόφοιτη του Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού & Εργασιακών Σχέσεων, από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ.

Βασίλης Χουλιάρας

HR Senior Manager Eastern Europe, Barilla Group - Member of the BoD of Barilla Hellas Ο Βασίλης Χουλιάρας διαθέτει δεκαπενταετή και πλέον εμπειρία στο HR σε πολυεθνικές εταιρείες, καλύπτοντας ως επί το πλείστον θέσεις ευθύνης. Έχει διατελέσει, μεταξύ άλλων, HR Group Manager στην εταιρεία BSH

Home Appliances Group, HR Plant Manager στην Barilla Hellas, ενώ τα τελευταία 6 χρόνια κατέχει στον ίδιο οργανισμό τον ρόλο του HR Director για την Ανατολική Ευρώπη

αποτελεί μέλος του Διοικητι

εταιρείας. Είναι απόφοιτος Κοινωνιολογίας, Διοί

Επιχειρήσεων και κάτοχος MBA.

Το 71% των στελεχών της λίστας είναι γυναίκες Ρένια Χρυσικοπούλου Talent & Reward Manager, Gaslog Κατέχει τον ρόλο της Talent & Reward Manager στην Gaslog από τον Ιούλιο του 2018. Είναι από φοιτη του ΑΠΘ και κάτοχος MSc στο Strategic HR Management από το Alba και Diploma στο Organizational Change Management από το University of Warwick. Στην επαγγελματική της πορεία έχει, μεταξύ άλλων, διατελέσει People & Organization Manager στη Novo Nordisk. Νατάσα Φωτεινακοπούλου
Greece
Project
Έχει
ντειο
Διεθνές
HR και επικεντρώνεται σε θέματα Recruiting & Talent Management, Learning & Development και σε projects που αφο ρούν στο Employer’s Branding και την οικοδόμηση συνεργασιών με ακαδημαϊκούς φορείς, τόσο για την Dpam όσο και για την Intersport Greece & Cyprus. Επίσης, είναι Mentor στη ΜΚΟ Job Pairs και έχει Certification στο Internal Coaching. Κωνσταντίνα Χατζίνα Senior HR Director, Avis Greece Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον χώρο HRM, η Κωνσταντίνα Χατζίνα είναι η Senior HR Director στην Avis Greece. Έχει πραγ ματοποιήσει προπτυχιακές σπουδές στην Κοινω νική Πολιτική και Διοίκηση, καθώς και Μεταπτυχιακό στο Hospital Management. Ξεκίνησε την καριέρα της στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον χώρο της υγείας και συνέχισε στον χώρο του Automotive και της παροχής υπηρεσιών.
και
κού Συμβουλίου της
κησης
26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022
Όλα όσα είμαστε, χάρη σε σένα. team.lidl.gr Toυς βλέπεις να χαμογελάνε. Δεν βλέπεις ότι έχουν όσα χρειάζονται για να είναι καλά. Γι’ αυτό πάνω από 6.500 άνθρωποι της Lidl Ελλάς δίνουν κάθε μέρα τον καλύτερό τους εαυτό. Γνώρισε το #teamLidl στο team.lidl.gr #xarisesena