Health Daily | Ειδική Έκδοση: Δράσεις 2021/2022

Page 176

Eyes of Light – Φορέας Τέχνης στην Υγεία Ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός Eyes of Light, με έδρα την Αθήνα, έχει όραμα μια κοινωνία, όπου όλοι οι άνθρωποι με σοβαρές ασθένειες θα αντλούν δύναμη και χαρά μέσα από την τέχνη. Βασικός πυλώνας των δραστηριοτήτων του είναι η Θεραπευτική Φωτογραφία, όντας ο πρώτος φορέας που εφαρμόζει αυτή τη μέθοδο στην κοινότητα των ατόμων με καρκίνο στην Ελλάδα. Περαιτέρω, σχεδιάζει δράσεις στο καινοτόμο πεδίο της Τέχνης στην Υγεία (Arts in Health).

Η

οργάνωση δημιουργήθηκε από επαγγελματίες της τέχνης που έχουν βιώσει καρκίνο προσωπικά ή στην οικογένεια. Ξεκίνησε ως κοινωνικό-πολιτιστικό έργο το 2018, στα πλαίσια του προγράμματος υποτροφιών START, προσφέροντας εργαστήρια θεραπευτικής φωτογραφίας από τον Ιανουάριο 2019, σε συνεργασία με φορείς υποστήριξης ογκολογικών ασθενών, ενώ στο τέλος του ίδιου έτους συστάθηκε ως αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Αποστολή της είναι να αξιοποιεί την τέχνη ως παράγοντα υγείας και ευεξίας, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των ασθενών με καρκίνο, και στοχεύει ειδικότερα: • Να δώσει θετικό πρόσημο στη ζωή με τη σοβαρή ασθένεια, με ευκαιρίες για ενδυνάμωση, δημιουργικότητα, εκπροσώπηση, και κοινωνική σύνδεση των καρκινοπαθών. • Να ευαισθητοποιήσει το κοινό κατά του στίγματος και υπέρ της πρόληψης. • Να καλύψει το κενό ως προς την αξιοποίηση της τέχνης προς όφελος των ανθρώπων που νοσούν και να προάγει την Τέχνη στην Υγεία (Arts in Health) στην Ελλάδα, ως ουσιαστικό μέρος μιας ολιστικής, ανθρωποκεντρικής προσέγγισης του ασθενούς. Ενδελεχής μελέτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (2019), αποδεικνύει τον θετικό αντίκτυπο της τέχνης στην υγεία, την περίθαλψη, την προώθηση της πρόληψης και τη μείωση του στίγ-

ματος. Τα οφέλη της για τους ογκολογικούς ασθενείς εκτείνονται από την ενίσχυση των θετικών συναισθημάτων και τη μείωση του άγχους ή της κατάθλιψης, μέχρι και τη μείωση του πόνου και των παρενεργειών από τις θεραπείες. Οι δράσεις της οργάνωσης είναι βασισμένες στα ευρήματα αυτά και περιλαμβάνουν: 1. Εικαστικά εργαστήρια (θεραπευτική φωτογραφία) για ασθενείς. 2. Προγράμματα τέχνης για ασθενείς και χώρους υγείας. 3. Καλλιτεχνικές δράσεις σύνδεσης ασθενών και μη. 4. Καμπάνιες ευαισθητοποίησης του κοινού και εκθέσεις. Η χρήση της θεραπευτικής φωτογραφίας σε ενήλικα άτομα με καρκίνο, μέσα από εργαστήρια αυτο-έκφρασης, ενδυνάμωσης και πρωτότυπων συμμετοχικών δράσεων, είναι ένα αναγνωρισμένο πεδίο δράσης της οργάνωσης. Ο φορέας έχει διακριθεί διεθνώς για αυτήν, από το Phototherapy Centre του Καναδά και από το Global Health & Pharma στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακολουθώντας καλές πρακτικές του εξωτερικού (Arts in Health, Socially Engaged Art), και με αφετηρία ένα καινοτόμο ερευνητικό έργο που υλοποιεί με επιχορήγηση του ΥΠΠΟΑ, ο Eyes of Light κερδίζει αυξανόμενη αναγνώριση ως φορέας αναφοράς για την Τέχνη στην Υγεία στην Ελλάδα. Στο μελλοντικό σχεδιασμό του περιλαμβάνονται εικαστικά εργαστήρια και παρεμβάσεις σύγχρονης τέχνης ειδικά για χώρους περίθαλψης, και για όλους τους ασθενείς με σοβαρά και χρόνια νοσήματα.

Επιπτώσεις COVID-19

Ο προγραμματισμός των δύο προηγούμενων ετών άλλαξε άρδην εξαιτίας της πανδημίας. Με διάθεση προσαρμογής στις συνθήκες και με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ευάλωτη ομάδα των ωφελούμενων, όλα τα εργαστήρια θεραπευτικής φωτογραφίας συνεχίστηκαν με διαδικτυακές συναντήσεις. Ο οργανισμός εγκαινίασε μια συμμετοχική ψηφιακή δράση, με σκοπό την παροχή δημιουργικής απασχόλησης ως διέξοδο στις δύσκολες συνθήκες, τη διατήρηση της επαφής με τους ασθενείς και την ενθάρρυνση της επικοινωνίας. Η δράση “Φωτογραφίζω στο Σπίτι - Indoors Photo Challenge” πραγματοποιήθηκε σε δύο κύκλους, κατά τις περιόδους καραντίνας (Μάρτιος - Μάιος 2020 και Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020) και έτυχε μεγάλης ανταπόκρισης, με παραγωγή περίπου 370 φωτογραφιών από το κοινό/συμμετέχοντες.

178

ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 2021/2022