Page 1

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE Alice Boušková I Bakalářská práce I FUA TUL I Atelir Ing. arch. ak. arch. Jan Hendrych


SEZNAM PŘÍLOH A ROZBOR MÍSTA A ÚKOLU B KONCEPT C NÁVRH

C.1

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

C.2

BLIŽŠÍ SITUACE

C.3 SCHEMA C.4 PŮDORYSY C.5 ŘEZY C.6 POHLEDY C.7 TECHNICKÝ DETAIL C.8 EXTERIEROVÉ VIZUALIZACE C.9 INTERIEROVÉ VIZUALIZACE

D E

PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ ZPRÁVA


Úkolem bakalářské práce je navrhnout objekt observatoře ve smyslu vypsané mezinárodní soutěže.

Základní údaje zadání mezinárodní soutěže, místo a program jsou zadány podmínkami mezinárodní soutěže. Jedná se o navržení objektu observatoře pro pozorování polární záře spolu s planetáriem, malým hotelem, relaxační zónou (sauna) a novou propojující komunikací. Lokalita se nachází v nejseverněji položeném Finském městě Rovaniemi v jeho východní, zalesněné části. K místu je zadán i nevjhodnější bod napojení na ostatní komunikace města, kde by se měla nová cesta napojit a hranice území, kam má být objekt navrhován.

stup, recepce 30m2 restaurace 75m2 planetárium 80m2 observatoř 85m2 dvoulůžkové pokoje 7 x 30m2 čtyřlůžkové pokoje 3 x 50 m2 komunikace 100m2 sauna (2x, M/Ž) 45m2 celkam cca 800m2

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

A

ZADÁNÍ ÚKOLU

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


ROVANIEMI, Finsko Rovaniemi, Finsko

POLÁRNÍ KRUH _LAPONSKO _ZIMA _POLÁRNÍ ZÁŘE _POSLEDNÍ ŽELEZNIČNÍ STANICE _DOMOV SANTA cLAUSE _ NEJSEVERNĚJŠÍ PROVINCIE _ ARKTICKÁ PŘÍRODA _ALVAR AALTO

POLÁRNÍ _LAPONSKO _ZIMAClaus _POLÁRNÍ ZÁŘE _POSLEDNÍ ŽELEZNIČNÍ _DOMOV cLAUSE _NEJSEVERNĚJŠÍ PROVINCIE _ARKTICKÁ _ALVAR AALTO arctic show,KRUH ice cave, arctic river, Santa village, Santapark, reindeer farm, arctic snowSTANICE hotels, wildlife park,SANTA christmas house, husky park, winter wonderland, lapland museum,PŘÍRODA german soldiers cemetery arctic show, ice cave, arctic river, Santa Claus village, Santapark, reindeer farm, arctic snow hotels, wildlife park, christmas house, husky park, winter wonderland, lapland museum, german soldiers cemetery

Město Rovaniemi je vzhledem ke své poloze i historii velmi exponované místo. To se projevuje v jeho návštěvnosti - cca 500 000 turistů ročně a nabídkou mnoha atrakcí nejrůzněšího charakteru. Místo, které je určené pro objekt observatoře se nachází ve východní části města, za řekou, na zalesněném kopci. Toto místo obyvatelům města slouží převážně jako veřejný prostor zeleně. Jsou tu běžkařské trasy navazující na lyžařský areál na everním svahu kopce,

Město Rovaniemi je vzhledem ke své poloze i historii velmi exponované místo. To se projevuje v jeho návštěvnosti - cca 500 000 turistů ročně a nabídkou mnoha atrakcí nejrůzněšího charakteru. Místo, které je určené pro objekt observatoře nachází ve východní města, za řekou,a blízko na zalesněném kopci. Toto místozadané obyvatelům města veřejný prostor zeleně. Jsou -tucentrální běžkařské trasy navazující na lyžařský areál ul. na Kajaanintie. everním svacesty pro pěší, nasekopci je také umístěnačásti dřevěná rozhledna vrcholu již mimo soutěží území) malýslouží hotel.převážně Tato částjako města je propojena se západní částí mostem z hlavní komunikace hu kopce, cesty pro pěší, na kopci je také umístěna dřevěná rozhledna a blízko vrcholu již mimo soutěží zadané území) malý hotel. Tato část města je propojena se západní - centrální částí mostem z hlavní komunikace ul. Kajaanintie.

RUŠNÉ NAPLNĚNÉ EXPONOVANÉ X TICHÉ KLIDNÉ PRÁZDNÉ

RUŠNÉ NAPLNĚNÉ EXPONOVANÉ X TICHÉ KLIDNÉ PRÁZDNÉ Navrhovaným objektem na komerční atmosféru města reaguji vytvořením místa s opačnou náladou, záměrně se vyhýbám formě atrakce. Na základě toho upravuji soutěžní program tak, že vyjímám prostor planetária, jakožto funkci ve většině případů na “jedno použití” , která se k pozorování polární záře se podle mne nijak nevztahuje a nahrazuji ho v objektu multifunkčním společenským/přednáškovým sálem. Stejně tak nerespektuji rozdělení sauny mužsou a ženskou část a navrhuji saunu společnou a to především s odkazem na vznik, historii a funkci Finské sauny i sauny obecně, jejíž rozdělování na dvě části nemá v tomto místě/objektu větší opodstatnění. Navrhovaným objektem na komerční atmosféru města reaguji vytvořením místa s opačnou náladou, záměrně se vyhýbám formě atrakce. Na základě toho upravuji soutěžní program tak, že vyjímám prostor planetária, jakožto funkci ve většině případů na “jedno použití” , která se k pozorování polární záře se podle mne nijak nevztahuje a nahrazuji ho v objektu multifunkčním společenským/přednáškovým sálem. Stejně tak nerespektuji rozdělení sauny mužsou a ženskou část a navrhuji saunu společnou a to především s odkazem na vznik, historii a funkci Finské sauny i sauny obecně, jejíž rozdělování na dvě části nemá v tomto místě/objektu větší opodstatnění.

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

A

ROZBOR MÍSTA

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


Zastavit se umístit se čekat Uvolnit se soustředit se kontemplovat Vystoupat sledovat

soukromé a veřejné / nezávazné a jisté / archetypální a neobvyklé

Budova je inspirována klášterní typologií a volně ji transformuje. Hmota je formována pohybem, směřující cestou, na ní jsou navázány ostatní prostory. Půdorysem uzavřeného čtverce a jednoduše formovanou hmotou zakládá archetypální pocity bezpečí před okolním lesem, nepřízní počasí a ruchem města. Svou jednoduchostí je stavba pevná, stálá, nehybná v kontrastu k pomíjivosti sledovaného jevu, který tak umísťuje do daného časoprostoru. Půdorys je situován jedním z pravých úhlů k severu tak, aby byla různým výhledům vystavena co největší plocha stavby. Vstup je navržen tak, aby nenarušoval kompaktnost budovy, návštěvníky nasává a zároveň jim umožňuje vstup ze závětří. Prostory budovy jsou navrženy s důrazem na strohost. Jsou nedefinované striktní funkcí a vzájemně se prolínají. Nabízejí atmosféru soustředění, rozhovoru, kontemplaci, odpočinku s možností více veřejných a více intimních zón. Objektem prochází kontinuální cesta stoupající vzhůru k pozorovanému jevu, od vstupu k vrcholu přibývá možností k pozorování. Vchází z hmotných prostorů do prostorů odlehčených a prosklených. Výstup je veden stoupající rampou a světlem obkružujícím hmotu atria ve střeše a graduje pozorovatelnou. Cesta k pozorovatelně je inspirována třemi fázemi iniciačního rituálu. Od přípravné fáze, přes přechodnou, kontemplační, po vrcholnou, soustředěné pozorování a prožívání přírodního úkazu. Ze stoupající cesty vedou průchody k funkčně definovaným prostorám, k restauraci, hotelovým pokojům, sauně. Hotelové pokoje jsou navrženy jako minimální s tím, že slouží pouze k přespání, ostatní fukce pokoje přebírá zbytek budovy. Budova uzavírá část veřejného prostoru lesa-parku. Je však navržena tak, aby byla pohodlně a nezávazně přístupna veřejnosti, zároveň poskytuje intimní soukromí a zázemí hotelovým hostům.

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

B KONCEPT

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


centurm Rovaniemi

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C1

SITUACE M :5000

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


zpevněný povrch, štěrk hlavní vchod do budovy nová přístupová cesta vedlejší vchod (též únikový), zásobování

2 parkovací místa

příjezdová cesta zásobování

stávající cesta

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.2

SITUACE M 1:500

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


z plechu vyřezaná písmena textů na stěně Když se na obloze vlní polární záře, to duchové zemřelých hrají kopanou s hlavami nebožtíků. Zima se blíží, listí ze stromů padá spolu s drobným mrholením a nezaškodí připravit se na ni teoreticky, statečným studiem folklóru Inuitů. Připravte si sklenici qujutu, v sádle naložených mořských plžů, nebo alespoň nukutu, v sádle naložených kořenů pampelišek, podrbejte psy, zkontrolujte harpunu a rychle do čtení.

rytmus sloupoví

chodba připomínající princip ambitu

Hlavně pozor na oteplování! Náhodou ležel zrovna v domě psí výkal v lidské podobě a ten vykřikl: "Pusťte mě ven, já taju!"

atrium odkazující na klášterní zahradu s prvkem po sněhu zůstavajících jezírek jakožto odkazem na zahradní kašny

Výkal totiž může žít, jen když je zmrzlý.

chodba s instalací textů - různých legend, teorií o vzniku polární záře

Budova volně transformuje klášterní typologii jakožto téma blízké konceptu rozjímání, aktivního pohybu, cesty. Chodbou vedenou kolem otevřeného atria odkazuje na ambit, sloupoví utváří jednotný rytmus a atrium se zahradou tvořenou okolní typickou florou modifikuje téma klášterní zahrady s kašnou. Tímto společným principem si prostor udržuje jednolitost i přesto, že každý z prostorů kolem atria nabízí jinounáladu.

hygienické zázemí místo kde se chodba propojuje s vyšší platformou pomocí schodů k sezení prostor vstupu s možností sezení

Hmota je tvořena pomoucí dvou principů - volnou inspirací dispozicí ambitu a klášterná zahrady a spirálovité cesty, terou tvoří rampy stoupající celým prostorem domu od spoda až nahoru, kde ústí do venkovní terasy. Jednotlivé prostory/provozy jsou postupně navázány na stoupající rampu. Prostory jsou dvojího druhu, dělí se na jasně funkčně definované (soutěží zadané funkce - restaurace, hotelová část, sauna + zázemí) a prostory jasně finkčně neurčené, prostory určené k setkání, sezení, čtení, odpočívání, soustředění, které nabízejí různé výhledy. Tato místa nabízejí různou atmosféru, jsou otevřenější a uzavřenější s možností pozorovat/sledovat samostatně nebo pospolu. Celým schématem prochází jádro výtahu a schodiště.

zázemí

vstupní patro

restaurace

klidová zóna

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

sauna

PŘÍLOHA

pozorovatelny

C.3 SCHEMA

hotelová část

expozice

vertikální komunikace

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

1 PP

01 zázemí pro zaměstnance 12,5 m2 06 místnost pro mytí 3,6 m2 02 technická místnost 24,5 m2 07 sklad 5,8 m2 03 místnost pro vzduchotechniku 15 m2 08 šatna pro zaměstnance 9,2 m2 04 místnost pro nářadí 3,6 m2 09 toalety 4,5 m2 05 kuchyně 30,5 m2 komunikace 28,8 m2

CELKEM 138 m2

dům stojí na skalnatém podloží - převažuje žula

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.4

PŮDORYS 1PP M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1 NP

01 zádveří 9 m2 06 dámské toalety 12 m2 02 vstup / recepce 30 m2 07 toalety pro handicapované 6,3 m2 03 multifunkční sál 44,5 m2 08 atrium / zahrada 256 m2 04 kancelář / kuchyňka, wc 23,7 m2 komunikace 120 m2 05 pánské toalety 10 m2

CELKEM

(bez atria)

270 m2

skleněné sloupky nesoucí skleněnou fasádu atria

typická lesní flora tajgy

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.4

PŮDORYS 1NP M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2 NP 01 restaurace 70 m2 06 společná sauna 35 m2 02 bar 13,3 m2 07 dámská šatna 12 m2 03 úklid 1,7 m2 08 pánská šatna 10 m2 04 čekárna 49,7 m2 komunikace 110 m2 05 klidová zóna 47 m2

CELKEM

(bez atria)

349 m2

cementová omítka, hrubozrnná, škrábaná, probarvovaná

betonová podlaha (nehořlavý materiál vzhledem k funkci ramp jako požárních cest

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.4

PŮDORYS 2NP M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 3 NP 01 pozorovatelny 50 m2 02 hotelová část 290 m2 03 komunikace 110 m2

CELKEM

TYP A -

(bez atria)

čtyřlůžkový pokoj

19,8 m2

TYP B -

450

dvojlůžkový pokoj

16,6 m2

TYP C -

dvojlůžkový pokoj

17,6 m2

chodba

5700

5700

1400

1500

rampa sklon 9%

chodba

m2

3850 3960

3550

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.4

PŮDORYS 3NP M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


S

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 2 NP 01 restaurace 70 m2 06 společná sauna 35 m2 02 bar 13,3 m2 07 dámská šatna 12 m2 03 úklid 1,7 m2 08 pánská šatna 10 m2 04 čekárna 49,7 m2 komunikace 110 m2 05 klidová zóna 47 m2

CELKEM

(bez atria)

349 m2

cementová omítka, hrubozrnná, škrábaná, probarvovaná

betonová podlaha (nehořlavý materiál vzhledem k funkci ramp jako požárních cest

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.4

PŮDORYS 4NP M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


Polo - osobní pozorovatelny se samostatnými výhledy v různých výškách, podpořeny zkosenými stěnami k opírání.

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.5

ŘEZ A-A´

M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


Vnitřní otevřený prostor - zahradní atrium je vytvořeno mírným zásahem do skalního podloží a získává tak stejnou strukturu jako okolí - s mírnýmo prohlubněmi, ve kterých se drží voda. Vzniklá jezírka tak variují motiv klášterní kašny v zahradě.

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.5

ŘEZ B-B´

M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


2200

3400

1200

ŘEZ POKOJE - detail M 1:100

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.5

ŘEZ C-C´

M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


jihozápadní pohled

jihovýchodní pohled

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.6

POHLEDY

M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


severovýchodní pohled

severozápadní pohled

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.6

POHLEDY

M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.7

TECHNICKÝ DETAIL

M 1:200

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.8

VIZUALIZACE EXTERIER

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.8

VIZUALIZACE EXTERIER

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


pohled do atria, letní období

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.9

VIZUALIZACE INTERIER

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


poslední úsek rampy vedoucí na terasu

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

C.9

VIZUALIZACE INTERIER

pohled do atria - zimní období / letní období

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


ARCHITEKTONICKÉ /DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Budova je navrhována na půdorysu čtverce o straně 29m s vnitřním nezastřešeným venkovním atriem o straně 16m. Čtverec je natočen o 45° vůči světovým stranám z důvodu výhledů směrem na sever, odkud nejčastěji přichází polární zářea směrem na jih ubývá na její intenzitě. Budova je mírně zahloubena do žulového podloží svahu, tento povrch se promítá i do vnitřního atria, které je mírně upraveno vzhledem k navázání na podlahovou úroveň 1np. Vstup je řešen z jihozápadu, kde navazuje na nově vytvořenou cestu pro pěší, která navazuje na jednu ze stávajících cest pro pěší. Z hlavní turistické trasy k objektu záměrně odbočka nevede. Zásobování je zajištěno odbočkou na jinou stávající cestu, která vede přímo skrz les nejkratší cestou k hlavní komunikaci a navíc tak zásobování neruší příchod pro pěší. Vnitřní dispozice jsou odvozeny od hlavní komunikace - rampy, která prochází všemi patry, na kterou jsou postupně navázány ostatní funkční prostory. Rampy jsou řešeny jako bezbariérové ve všek hlavních funkčních prostoreách budovy až na poslední stoupající rameno, které svým sklonem vyhovuje jako rampa pro pěší.. Cesta domem je kromě kontinuální rampy podpořena v posledním patře světlíkem probíhajícím nad rampou v prostoru expozice s bannery a obrazovkami. V tomto prostoru jsou také umožněny průhledy dolů, světlo se tak dostává ze světlíku o patro níž ve dne, v noci naopak se umělé světlo zespodu promítá o patro výš. V posledním rameni chodby je návštěvník směřován ve za dne světlem procházejícím skleněnými dveřmi na konci, vedoucími na terasu, naopak v noci je zde navrženo lineární vedení osvětlením ve výklenku stěny.

1 PP V prostorách suterénu se nachází zázemí pro zaměstnance, technická místnost a místnost pro vzduchotechniku. Tyto jsou přístupné po schodech z 1NP. Dále je zde umístěna kuchyně a zázemí restaurace v podobě šaten a sociálního zázemí pro zaměstnance restaurace. Kuchyně je přístupná z platformy 1NP ve výškové úrovni +1.500 mm výtahem a schody. Zásobování je zajištěno výtahem přes východ v jihovýchodním křídle. 1 NP V přízemí se nachází hlavní vchod do budovy na který navazuje recepce. V severozápadní části přízemí se nachází hygienické zázemí pro veřejnost i pro zaměstnance a kancelář. Na konci jihovýchodní části je umístěn multifunkční sál. Stěna severovýchodní chodby slouží jako expozice textů představujících teorie a pověsti o vzniku fenoménu polární záře. 2 NP Na platformě + 1.500mm, kam vede z přízemí rampa se nachází restaurace, na kterou volně navazuje volné prostranství v podobě pěti stoupajících stupňů od atria. Dále vede rampa na platformu + 3.000mm, kde se nachází klidová část s knihovnou, od první úrovně oddělená stěnou z mléčného skla. Dále vede rampa do + 4.000, kde navazuje schody na mezipatro společné sauny. 3NP Nad prostorem sauny se nachází intimější část s nakloněnými stěnami umožňující samostatné výhledy pro pozorování. Na tuto část navazuje hotelová část. Ta obsahuje sedm dvojlůžkových a tři čtyřlůžkové - patrové pokoje. Rampa dál stoupá podél hotelové části v jihovýchodní části kde se nachází expozice v podobě banerů a obrazovek s tématikou polární záře. 4 NP V posledním patře je navrhována venkovní terasa.

Vzhledem k netypickému rozdělení podlaží díky stoupajícímu principu rampy nejsou podlaží řezána ve stejné úrovni ale jsou definována do míry nezakrytí dalším patrem nad.

AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

D

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce


KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ Hlavní konstrukční systém domu, vzhledem k přítomnosti průběžné rampy kolem obvodové stěny, kombinuje skeletový systém a systém stěnový , do kterého jsou jednotlivé rampy kotveny. Vnější obvodové nosné stěny jsou vyzděné cihlovými bloky Heluz (300x220x249) s přidanou tepelnou izolací, stejně tak prolamovaná stěna vstupu. Kolem vnitřního atria jsou umístěny montované sloupy z válcovaných profilů U o rozměrech 300 x300 mm o osové vzdálenosti 4350 mm, jejich povrhová úprava je řešena vrstvou Torkretu. V posledním patře jsou v jihovýchodní stěně, vzhledem k jejímu zkosení umístěny sloupy lomené. Mezi sloupy v atriu je plášť tvořen izolačním trojsklem, skleněná fasáda je nesena skleněnými sloupky. Strop je nesen průvlaky na betonových sloupech 400x400 mm. Ztuřujícími prvky konstrukce jsou tři jádra - dvě jádra výtahu a jedno schodišťové jádro. Objekt je zastřešen z části jednoplášťovou střechou, z části je navrhována střecha s pochozí terasou s povrchovou úpravou ve formě dlažby. Vnitřní příčky jsou zděné z keramických bloků, pro zajištění dostatečné neprozvučnosti. Vnější fasáda sestává z hrubé škrábané probarvované cementové omítky. Schodiště i obě výtahové šachty jsou protipožární a jsou součástí únikových cest. Dalšími únikovými cestami jsou všechny rampy. Únikovým východem je hlavní vstup, zásobovací vstup v jihovýchodní části a zároveň jako únikové východy slouží troje dveře do otevřeného atria. Samostatná hotelová část tvoří dva protipožární úseky po 20m. Nad rampou v posledním patře probíhá světlík, který je zkosen o 30° kvůli sjíždění sněhu a zasklen izolačním trojsklem, které posouvá rosný bod na exteriérovou stranu, díky čemuž v interiéru nedochází ke kondenzaci páry. Světlík je zakončen oknem ve stěně (viz technický detail). Celá budova je uložena na skalnatém (žulovém) podloží, základy jsou tvořeny základovými pasy, na kterých stojí obvodové stěny. V části skeletu jsou nad pilotami žb patky. Voda z rozpouštějícího se sněhu je z prostoru atria odváděna systémem drenáží.

BILANCE PLOCH

1PP 138 m2 1NP 270 m2 2NP 349 m2 3NP 450 m2 ZÁVĚREČNÁ RAMPA ÚSTÍCÍ NA TERASU 138 M2 POCHOZÍ TERASA 229 m2 PLOCHA VENKOVNÍHO ATRIA (nezapočítaná do celkové zastavěné plochy) 16x16 m2 256 m2 CELKEM (bez atria) 1574 m2 CELKEM (s atriem) 1830 m2

ZASTAVĚNÁ PLOCHA

29 X 29 M

585M2

Technická místnost se zásobníky na teplou vodu a elektrokotlem i místnost pro vzduchotechniku jsou umístěny v 1pp. Vzduchotechnika je řešena čtyřmi okruhy, 1 - kuchně, 2 - přednáškový sál (využívaný nesoustavně), 3 - hotelové pokoje, 4 - sauna + ostatní prostory. Nasávání čistého vzduchu je řešeno prostupem z jihovýchodní fasády, krytým mřížkou v zemi. AURORA BOREALIS ARCTIC OBSERVATORY / OBSERVATOŘ PRO POZOROVÁNÍ POLÁRNÍ ZÁŘE

PŘÍLOHA

E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Alice Boušková I FUA TUL I Bakalářská práce

Bachelor project  

Bachelor project - Aurora borealis Arctic observatory

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you